Akademický informačný systém Slovenskej technickej univerzity v Bratislave sprístupňuje akademickej obci, zamestnancom univerzity aj širokej verejnosti množstvo informácií. Systém je na univerzite aplikovaný dlhodobou usilovnou prácou mnohých osôb. Budeme preto radi, keď sa so všetkými problémami alebo námetmi budete obracať na pracovníkov prevádzky informačného systému, aby sme Vám mohli pomôcť alebo doplniť tento informačný systém o adekvátne funkcie. Najlepšie nás môžete kontaktovať elektronickou poštou na našej kontaktnej adrese.

   Vývojový tím informačného systému spolu so systémovými integrátormi želá všetkým užívateľom Akademického informačného systému pokojné Vianoce, bohatú nádielku, príjemné chvíle odpočinku a šťastný vstup do nového roka 2015.

                  
•  Registrácia na bezplatnú prepravu v ZSSK cez internet  
•  Portál absolventov STU  

  Osobná administratíva

  •   Prihlásenie do osobnej administratívy AIS   •   Návod na prvé prihlásenie do AIS   •   Systémoví integrátori   •   Stiahnutie certifikátu   •   Často kladené otázky   •   Kde nájdem vhodné prehliadače   •   Nástroje pre AIS
 
  Prijímacie konanie

  •   Elektronická prihláška na štúdium na STU   •   Výsledky prijímacích skúšok   •   Ubytovanie
 
  Informácie o STU

  •   Ľudia na STU   •   Orgány   •   Overenie platnosti identifikačných kariet   •   Pracoviská   •   Prechádzať blogy   •   Tematické vyhľadávanie   •   Učebne   •   Používané ID karty   •   Verejný dokumentový server   •   Základné informácie o univerzite
 
  Študijné informácie

  •   Brožúra Katalóg predmetov   •   Brožúra Študijné programy   •   Harmonogram akademického roka   •   Študijné plány   •   Úradné hodiny štud. oddelenia   •   Verejný katalóg predmetov   •   Verejná knižnica e-objektov   •   Zahraničné dohody   •   Záverečné práce   •   Zobrazenie a tlač rozvrhov
 
  Vedecko-výskumné informácie

  •   Brožúra publikačnej činnosti   •   Katalóg knižnice   •   Projekty   •   Publikácie
 
  O informačnom systéme

  •   Dokumentácia AIS   •   Kontaktná adresa   •   Vývojový tím   •   Často kladené otázky   •   Štatistiky využitia AIS   •   Uvažujete o zavedení študijného informačného systému na Vašej univerzite?