Feb 21, 2018   11:58 p.m. Eleonóra
Academic information system

Zásadní informace


zásadní informaceZásadní informace!editace

Aplikace Zásadní informace slouží k editaci informací zobrazovaných na hlavních stránkách informačního systému (na hlavní stránce AIS ve veřejné části a v Osobní administrativě). Aplikace je dostupná uživatelům s právem provoz-a, případně provoz-o.

Novou informaci lze přidat přes formulář, který se zobrazí po kliknutí na odkaz Zadávat novou zásadní informaci. Další možností je vytvoření kopie z dříve zveřejněné informace. Význam položek formuláře:

 • Použít HTML editor – HTML editor umožňuje základní formátování textu. Pokud je označena možnost ne, je možné vkládat pouze prostý text.

 • Název informace – stručný název informace, který se uživatelům zobrazí ve formě odkazu na hlavní stránce (kliknutím na něj se otevře celý obsah informace).

 • Text informace – vlastní text zveřejňované informace. Tvar pole závisí na nastavení položky Použít HTML editor.

 • Typ informace – vyjadřuje důležitost informace (informace fatálního nebo nefatálního charakteru, malá oznámení).

 • Umístění informace – určuje, kde se bude uživatelům zpráva zobrazovat (základní i osobní část, jen osobní část, jen základní část). V základní části je informace přístupná všem uživatelům, v osobní části pouze přihlášeným uživatelům.

 • Kvalifikátor – umožňuje určit obecnou skupinu uživatelů, pro které je informace určena, například studentům prezenční formy studia, učitelům v  aktuálním univerzitním období. Přidání zvoleného kvalifikátoru se musí potvrdit tlačítkem .

 • Parafikátor – umožňuje určit skupinu uživatelů upřesněnou jedním parametrem, například studenty dané fakulty, zaměstnanci daného ústavu. Nejprve se zvolí skupina, po stisknutí tlačítka se zvolí parametr a přidání zvolené skupiny uživatelů se musí opět potvrdit tlačítkem .

  Lze zvolit několik skupin uživatelů, kterým se informace bude zobrazovat. Je možné kombinovat skupiny dané kvalifikátorem a parafikátorem. Informace se bude zobrazovat pouze určeným skupinám uživatelů.
 • Odkdy – termín, odkdy se bude informace zobrazovat.

 • Dokdy – termín, dokdy se bude informace zobrazovat.

 • Odeslat upozornění – pokud bude pole označeno, pak se skupinám uživatelu určených kvalifikátorem a parafikátorem zašle upozorňující e-mail.

Stisknutím tlačítka Náhled se provede kontrola vyplnění formuláře a zobrazí se náhled vkládané zásadní informace. Následně má uživatel možnost se stisknutím tlačítka vrátit na editaci zásadní informace nebo tlačítkem editaci dokončit a zásadní zprávu uložit.

Evidované zásadní informace se řadí v přehledové tabulce, jejíž zobrazení lze ovlivnit filtrem nad tabulkou. Podle stavu lze ihned rozlišit aktuální, historickou nebo budoucí informaci, její umístění, termín zveřejnění atd. Význam sloupců tabulky:

 • Ozn. – pole pro označení zásadní informace. Označený příspěvek lze smazat tlačítkem umístěným pod seznamem, operace je nevratná.

 • Akt. – ikona vyjadřuje stav informace (aktuální, budoucí, historická).

 • Název – název informace zveřejňovaný uživatelům formou odkazu.

 • Typ – ikona vyjadřuje důležitost nabízené informace (fatální, důležitá, oznámení).

 • Umístění – ikona vyjadřuje oblast zveřejnění informace (veřejná, neveřejná část).

 • Odkdy – termín, odkdy se bude informace zobrazovat.

 • Dokdy – termín, dokdy se bude informace zobrazovat.

 • Kopírovat – ikona umožňuje sestavit a zveřejnit novou informaci kopií. Kliknutím na ikonu se zobrazí zakládací formulář se stejným nastavením, jako má původní informace. Po úpravě se formulář uloží a podle nastaveného termínu se informace zveřejní.

 • Kvalifikátory – ikona umožňuje zobrazit seznam skupin uživatelů, kterým se informace zveřejňuje.

 • Poslat e-mail – kliknutím na ikonu se uživatelům zašle upozornění na zvolenou informaci. Upozornění lze zasílat opakovaně.

 • Znovu zobrazit – kliknutím na ikonu lze zobrazit zprávu jako novou všem uživatelům, kteří zprávu označili za přečtenou a nechtějí ji dále zobrazovat.

 • Upravit – kliknutím na ikonu se zobrazí formulář, ve kterém je možné upravit obsah zobrazované informace, změnit termín zveřejnění, změnit skupiny uživatelů apod.

 • Změnil – jméno osoby, která jako poslední editovala informaci.