17. 12. 2017  3:27 Kornélia
Akademický informačný systém

Používané ID karty


V tejto aplikácii sú zobrazené všetky typy používaných identifikačných kariet.