27. 3. 2017  22:34 Alena
Akademický informačný systém

Používané ID karty


V tejto aplikácii sú zobrazené všetky typy používaných identifikačných kariet.