17. 3. 2018  17:28 Ľubica
Akademický informačný systém

Zahraničné dohody


Aplikácia zobrazuje informácie o dohodách uzatvorených medzi našou univerzitou a zahraničnými inštitúciami. Voľbou stĺpca Zvoliť si zobrazíte štáty, v ktorých sídlia inštitúcie, s ktorými má naša univerzita uzatvorené dohody.

Názov dohodyPočet dohôdPočet inštitúciíPočet štátovPočet študentovZvoliť
Akcia Rakúsko-Slovensko99215
Bilaterálna spolupráca SR-Maďarsko1111
CEEPUS61561178
Erasmus34822226770
Erasmus+45937327800
Erasmus IP1113
fakultná6970213
IAESTE1414143
ICM7874
Iné67643064
Internship (Erasmus+, ...)2220
Medzinárodný vyšehradský fond4440
NŠP37372229
ŠP EHP1111
univerzitná1897371
VELUX1118