22. 10. 2017  17:48 Sergej
Akademický informačný systém

Zahraničné dohody


Aplikácia zobrazuje informácie o dohodách uzatvorených medzi našou univerzitou a zahraničnými inštitúciami. Voľbou stĺpca Zvoliť si zobrazíte štáty, v ktorých sídlia inštitúcie, s ktorými má naša univerzita uzatvorené dohody.

Názov dohodyPočet dohôdPočet inštitúciíPočet štátovPočet študentovZvoliť
Akcia Rakúsko-Slovensko99214
Bilaterálna spolupráca SR-Maďarsko1111
CEEPUS59541174
Erasmus34822226770
Erasmus+44136026776
Erasmus IP1113
fakultná6970212
IAESTE1313133
ICM5552
Iné66633060
Internship (Erasmus+, ...)1110
Medzinárodný vyšehradský fond4440
NŠP34342125
ŠP EHP1111
univerzitná1394371
VELUX1118