27. 3. 2017  22:34 Alena
Akademický informačný systém

Zahraničné dohody


Aplikácia zobrazuje informácie o dohodách uzatvorených medzi našou univerzitou a zahraničnými inštitúciami. Voľbou stĺpca Zvoliť si zobrazíte štáty, v ktorých sídlia inštitúcie, s ktorými má naša univerzita uzatvorené dohody.

Názov dohodyPočet dohôdPočet inštitúciíPočet štátovPočet študentovZvoliť
Akcia Rakúsko-Slovensko76213
Bilaterálna spolupráca SR-Maďarsko1111
CEEPUS56521064
Erasmus34822226770
Erasmus+41534325624
Erasmus IP1113
fakultná6969201
IAESTE1111113
ICM3330
Iné60572953
Medzinárodný vyšehradský fond4440
NŠP31301924
ŠP EHP1111
univerzitná187351
VELUX1118