17. 8. 2017  17:27 Milica
Akademický informačný systém

Zahraničné dohody


Aplikácia zobrazuje informácie o dohodách uzatvorených medzi našou univerzitou a zahraničnými inštitúciami. Voľbou stĺpca Zvoliť si zobrazíte štáty, v ktorých sídlia inštitúcie, s ktorými má naša univerzita uzatvorené dohody.

Názov dohodyPočet dohôdPočet inštitúciíPočet štátovPočet študentovZvoliť
Akcia Rakúsko-Slovensko87214
Bilaterálna spolupráca SR-Maďarsko1111
CEEPUS57531064
Erasmus34822226770
Erasmus+43835725629
Erasmus IP1113
fakultná6970211
IAESTE1313133
ICM4440
Iné62592956
Medzinárodný vyšehradský fond4440
NŠP33332125
ŠP EHP1111
univerzitná1392371
VELUX1118