18. 12. 2017  4:25 Sláva, Slávka
Akademický informačný systém

Prezeranie študijných programov - Výber formy štúdia


Aplikácia zobrazuje prehľad jednotlivých študijných programov, odborov a špecializácií na jednotlivých fakultách tejto univerzity. Študijné odbory sa otvárajú pre rôzne formy štúdia. Zvolením ikony v stĺpci "Prehliadať" zobrazíte študijný plán (prehľad všetkých predmetov, ktoré je potrebné študovať) v danej forme štúdia. Zvolením ikony v stĺpci "Predmety ŠS" zobrazíte predmety štátnej skúšky.

Fakulta: Fakulta chemickej a potravinárskej technológie
Počiatočné obdobie: ZS 2012/2013 - FCHPT
Typ štúdia: Inžiniersky
Program: 2822T12 I-PSP prírodné a syntetické polyméry
Zameranie: I-PSP-VLATE vlákna a textil

Výber formy štúdia

FormaPrehliadaťPredmety ŠS
denná prezenčná