24. 3. 2018  7:32 Gabriel
Akademický informačný systém

Výber rozvrhov platných v období 18. 02. 2013 - 26. 05. 2013


V tabuľke zvoľte rozvrhy, z ktorých si želáte zobraziť akcie.

Ozn.RozvrhObdobiePracoviskoFormaZačiatokKoniec
Rozvrh na letný semester 2012/13LS 2012/2013FIITdenná prezenčná11. 02. 201326. 05. 2013
Rozvrh na letný semester 2012/2013LS 2012/2013FAdenná prezenčná18. 02. 201326. 05. 2013
FEI LS 2012/13LS 2012/2013FEIdenná prezenčná18. 02. 201323. 06. 2013
LS 2012/13LS 2012/2013FCHPTdenná prezenčná18. 02. 201326. 05. 2013
LS 2012/2013LS 2012/2013SvFdenná prezenčná18. 02. 201326. 05. 2013