Apr 30, 2017   5:18 a.m. Anastázia
Academic information system

Summary of topics offered - Faculty of Civil Engineering


Application shows list of current and approved topics offered under the selected department or under all its subordinate departments. You can limit the list of topics by the following criteria:

Type of thesis:
Study programme:
Topic supervisor:
Supervising department:

*|A|B|C|D|E|F|g|G|H|I|K|L|M|N|O|P|R|S|Š|T|U|v|V|W|z|Z|Ž|1|2|3|5

Ord.TypeTopicThesis supervisorSupervising departmentStudy programmeIntended forDetailsOccupied/Max.Project participants
1.DTAdaptačné opatrenia miest na zmeny klímy (Revitalizácia vnútrobloku na Hlbokej ulici v Trnave)Reháčková, T.Department of Land and Water Resources Management (FCE)I-KKPFCEDetails of topic1 / 1 Tipulová, V.
2.DisTAdaptívne fasády – požiadavky, kritériá, stavebno-fyzikálne modelovanie a hodnotenieRabenseifer, R.Department of Building Structures (FCE)D-TKPS4FCEDetails of topic0 / ----
3.DTAdministratívna a polyfunkčná budova, Kolbenova, Praha 9 - objekt AAbrahoim, I.Department of Concrete Structures and Bridges (FCE)I-NKSFCEDetails of topic1 / -- Brigant, E.
4.DTAdministratívna budovaBuday, P.Department of Building Structures (FCE)I-AKPFCEDetails of topic2 / 2 Hudcovský, A.
Košarišťanová, M.
5.BTAdministratívna budovaMudrončík, M.Department of Architecture (FCE)B-PSAFCEDetails of topic0 / 1--
6.DTAdministratívna budovaDlhý, D.Department of Building Structures (FCE)I-AKPFCEDetails of topic2 / 2 Sladký, D.
Weiss, M.
7.DTAdministratívna budovaHraška, J.Department of Building Structures (FCE)I-AKPFCEDetails of topic1 / 1 Guričan, P.
8.DTAdministratívna budovaPuškár, A.Department of Building Structures (FCE)I-AKPFCEDetails of topic1 / 2 Sumega, T.
9.DTAdministratívna budovaIngeli, R.Department of Building Structures (FCE)I-AKPFCEDetails of topic1 / 1 Koday, L.
10.DTADMINISTRATÍVNA BUDOVAVavrovič, B.Department of Building Structures (FCE)I-AKPFCEDetails of topic1 / 1 Lauro, J.
11.DTAdministratívna budova - monolitická železobetónová konštrukciaSonnenschein, R.Department of Concrete Structures and Bridges (FCE)I-NKSFCEDetails of topic1 / 1 Berešíková, M.
12.DTAdministratívna budova – monolitická železobetónová konštrukciaHollý, I.Department of Concrete Structures and Bridges (FCE)I-NKSFCEDetails of topic0 / ----
13.DTAdministratívna budova - železobetónová monolitická konštrukciaSonnenschein, R.Department of Concrete Structures and Bridges (FCE)I-NKSFCEDetails of topic1 / 1 Bálint, R.
14.DTAdministratívne centrumHraška, J.Department of Building Structures (FCE)I-AKPFCEDetails of topic1 / 1 Plošický, M.
15.DTAdministratívne centrumChmelík, V.Department of Building Structures (FCE)I-AKPFCEDetails of topic1 / 1 Naňo, J.
16.BTAdministratívno - obchodné centrumMellner, D.Department of Architecture (FCE)B-PSAFCEDetails of topic1 / 2 Pelachy, P.
17.DTAdministratívno-prevádzková budova v BratislaveBorecká, E.Department of Architecture (FCE)I-PSAFCEDetails of topic1 / 1 Kukan, D.
18.DisTAdsorpcia vodných pár v pôdach SlovenskaOrfánus, T.Department of Land and Water Resources Management (FCE)D-VHI4FCEDetails of topic0 / ----
19.DisTAerodynamická kvantifikácia efektu penetrácie prúdu v otvorených podjazdoch a podchodochBielek, B.Department of Building Structures (FCE)D-TKPS4FCEDetails of topic0 / 1--
20.DisTAerodynamika štrbinových medzipriestorov dvojitých transparentných fasádBielek, B.Department of Building Structures (FCE)D-TKPS4FCEDetails of topic0 / 1--
21.BTAGROTURISTICKA FARMADohňanská, E.Department of Architecture (FCE)B-PSAFCEDetails of topic1 / 1 Juhos, J.
22.DisTAkustika v školáchRychtáriková, M.Department of Building Structures (FCE)D-TKPS4FCEDetails of topic0 / 1--
23.BTAlgoritmy na detekciu obrazových prvkovFraštia, M.Department of Surveying (FCE)B-GKKFCEDetails of topic0 / 1--
24.DTAlternatívne riešenia prípravy teplej vody v bytovom domeVíchová, K.Department of Building Services (FCE)I-TZBFCEDetails of topic1 / 1 Štepková, D.
25.DTAlternatívne riešenia vodovodu v bytovom domePeráčková, J.Department of Building Services (FCE)I-TZBFCEDetails of topic1 / 1 Dršková, D.
26.BTAlternatívny návrh nakladania s odpadovými vodami v obciHrudka, J.Department of Sanitary and Enviromental Engineering (FCE)B-STOPFCEDetails of topic1 / 1 Kubík, J.
27.DTAlternatívny návrh sanácie skládky ropných odpadovSlávik, I.Department of Geotechnics (FCE)I-VSHFCEDetails of topic1 / 1 Mačejovská, M.
28.DTAlternatívny návrh zaistenia stavebnej jamy podchodu pre peších v zosuvnom území.Hruštinec, Ľ.Department of Geotechnics (FCE)I-NKSFCEDetails of topic0 / 1--
29.BTAnalýza denných dát atmosférického oneskorenia GNSS meraníImrišek, M.Department of Theoretical Geodesy (FCE)B-GKKFCEDetails of topic0 / 1--
30.BTAnalýza dopravnej situácie na promenáde v Bratislave z hľadiska posúdenia cyklistickej a pešej dopravySchlosser, T.Department of Transport Construction and Traffic (FCE)B-STOPFCEDetails of topic1 / 1 Kukučková, K.
31.BTAnalýza dopravnej situácie na promenáde v Bratislave z hľadiska posúdenia cyklistickej a pešej dopravySchlosser, T.Department of Transport Construction and Traffic (FCE)B-IKDFCEDetails of topic0 / 1--
32.BTAnalýza dynamických meraní univerzálnej meracej staniceLipták, I.Department of Surveying (FCE)B-GKKFCEDetails of topic1 / 1 Krajčovič, O.
33.DTAnalýza energetických systémov pre objekty s ATOKalús, D.Department of Building Services (FCE)I-TZBFCEDetails of topic1 / 1 Novotný, I.
34.DTAnalýza energetických systémov pre vykurovanie, chladenie, vetranie a prípravu teplej vody objektov s takmer nulovou spotrebou energieKalús, D.Department of Building Services (FCE)I-TZBFCEDetails of topic1 / 2 Kubica, M.
35.DTAnalýza energetických systémov pre vykurovanie, chladenie, vetranie a prípravu teplej vody objektov s takmer nulovou spotrebou energieKalús, D.Department of Building Services (FCE)I-TZBFCEDetails of topic0 / 2--
36.BTAnalýza faktorov ovplyvňujúcich kvalitu digitálneho výškového modelu.Lieskovský, T.Department of Theoretical Geodesy (FCE)B-GKKFCEDetails of topic1 / 1 Matejová, T.
37.DTAnalýza geometrických anomálií geodetických veličín na trojosovom referenčnom elipsoide vzhľadom k rotačnému elipsoidu.Husár, L.Department of Theoretical Geodesy (FCE)I-GAKFCEDetails of topic0 / ----
38.DisTAnalýza hydraulických pomerov v teplovodných vykurovacích sústavách administratívnych budov.Takács, J.Department of Building Services (FCE)D-TTPB4FCEDetails of topic0 / ----
39.BTAnalýza objemových zmien v nádrži Veľká DomašaŠoltész, A.Department of Hydraulic Engineering (FCE)B-VSHFCEDetails of topic1 / 1 Mydla, J.
40.BTAnalýza odpadového hospodárstva obceGalbová, K.Department of Sanitary and Enviromental Engineering (FCE)B-STOPFCEDetails of topic1 / -- Mikulášová, V.
41.DTAnalýza požiarnej odolnosti nosnej konštrukcie budovyKrálik, J.Department of Structural Mechanics (FCE)I-NKSFCEDetails of topic0 / 5--
42.BTAnalýza požiarnej odolnosti rámuKrálik, J.Department of Structural Mechanics (FCE)B-IKDFCEDetails of topic0 / 5--
43.BTAnalýza presnosti určenia polohy metódou prechodného stanoviskaLipták, I.Department of Surveying (FCE)B-GKKFCEDetails of topic1 / 1 Kaššák, M.
44.BTAnalýza príčin porúch na skutočnej konštrukciiKrálik, J.Department of Structural Mechanics (FCE)B-IKDFCEDetails of topic0 / 5--
45.DTAnalýza problémov priehrad malých vodných nádrží.Bednárová, E.Department of Geotechnics (FCE)I-VSHFCEDetails of topic1 / 1 Hlubina, P.
46.DisTAnalýza prúdenia povrchovej vody v inundácii tokovŠoltész, A.Department of Hydraulic Engineering (FCE)D-VHI4FCEDetails of topic0 / 1--
47.DisTAnalýza rôznych metód zlepšovania stlačiteľných zemínFrankovská, J.Department of Geotechnics (FCE)D-TKeIS4xAFCEDetails of topic0 / 1--
48.BTAnalýza súčasného stavu v oblasti navrhovaných podzemných tesniacich stien na Váhu, Malom Dunaji a preložke NitryBaroková, D.Department of Hydraulic Engineering (FCE)B-STOPFCEDetails of topic0 / ----
49.DisTAnalýza sucha v SR a optimalizácia opatrení voči suchuČistý, M.Department of Land and Water Resources Management (FCE)D-KRAJ4FCEDetails of topic0 / 1--
50.DisTAnalýza vplyvu starnutia na funkčnosť protipožiarnych náterov na stavebných konštrukciáchMikolai, I.Department of Building Structures (FCE)D-TKPS4FCEDetails of topic0 / 2--
51.BTAnalýza vplyvu teplôt na konštrukciu.Králik, J.Department of Structural Mechanics (FCE)B-IKDFCEDetails of topic0 / 5--
52.DTAnalýza zmeny retenčnej kapacity vodnej nádrže VrbovceVýleta, R.Department of Land and Water Resources Management (FCE)I-VSHFCEDetails of topic1 / 1 Jurči, M.
53.DTAnalýza zrážkovo - odtokového procesu v urbanizovanom územíHrudka, J.Department of Sanitary and Enviromental Engineering (FCE)I-VSHFCEDetails of topic1 / 1 Turzová, V.
54.DTAplikácia geodetických metód pri dokumentovaní národnej kultúrnej pamiatkySokol, Š.Department of Surveying (FCE)I-GAKFCEDetails of topic1 / 1 Lipták, I.
55.DTAplikácia multikriteriálnej teórie hier vo viacrozmerných dopravných úloháchŠipošová, A.Department of Mathematics and Constructive Geometry (FCE)I-MPMFCEDetails of topic1 / 1 Oboňová, Ž.
56.BTAplikácia numerických metód pri návrhu nosných konštrukciíDický, J.Department of Structural Mechanics (FCE)B-IKDFCEDetails of topic2 / -- Húsvéth, J.
Gyarmatyová, E.
57.DisTAplikácia vákuových tepelných izolácií v stavebných konštrukciáchŽilinský, J.Department of Building Structures (FCE)D-TKPS4FCEDetails of topic0 / 1--
58.DTAplikácia zdrojov tepla v budovách občianskej vybavenostiKurčová, M.Department of Building Services (FCE)I-TZBFCEDetails of topic1 / -- Kolarčík, M.
59.BTAproximácia tiažového zrýchlenia pomocou globálnych geopotenciálnych modelovBucha, B.Department of Theoretical Geodesy (FCE)B-GKKFCEDetails of topic1 / 1 Laššo, J.
60.DTAquaparkChmelík, V.Department of Building Structures (FCE)I-AKPFCEDetails of topic1 / 1 Kucko, T.
61.DTAssessment of landslide areas in the motorway routeKopecký, M.Department of Geotechnics (FCE)I-CExAFCEDetails of topic1 / 1 Karatzoudis, D.
62.DTAutobusová stanicaMenďan, R.Department of Building Structures (FCE)I-AKPFCEDetails of topic1 / 1 Mikuš, M.
63.DTAutobusová stanicaVaník, Z.Department of Steel and Timber Structures (FCE)I-NKSFCEDetails of topic1 / 1 Hlubinová, A.
64.DTAutobusová stanica s administratívou - 5 podlažná zavesená budovaBenko, V.Department of Concrete Structures and Bridges (FCE)I-NKSFCEDetails of topic1 / -- Hulini, P.
65.DTAutobusová stanica v BBŠoltész, J.Department of Concrete Structures and Bridges (FCE)I-NKSFCEDetails of topic1 / 2 Mikuláš, P.
66.DTAutokomplexMenďan, R.Department of Building Structures (FCE)I-AKPFCEDetails of topic1 / 1 Šustek, A.
67.DTAutomobilový showroomŽilinský, J.Department of Building Structures (FCE)I-AKPFCEDetails of topic1 / 1 Surma, P.
68.DTAutomobilový showroomŽilinský, J.Department of Building Structures (FCE)I-AKPFCEDetails of topic0 / 1--
69.DTAutosalónHraška, J.Department of Building Structures (FCE)I-AKPFCEDetails of topic1 / 1 Fehér, A.
70.DTAutosalón v NitreMagura, M.Department of Steel and Timber Structures (FCE)I-NKSFCEDetails of topic1 / 1 Cápa, R.
71.DTAutosalón v Nových ZámkochMagura, M.Department of Steel and Timber Structures (FCE)I-NKSFCEDetails of topic0 / 1--
72.BTB ytový domBožík, M.Department of Building Technology (FCE)B-TMSFCEDetails of topic3 / 4 Repčák, J.
Valjent, M.
Kaniščák, T.
73.DTBIM - Technológia staviebFuntík, T.Department of Building Technology (FCE)I-TSFCEDetails of topic7 / 5 Kašpar, M.
Wallner, T.
Vilkus, R.
Šteinhubel, M.
Sándor, D.
Mayer, P.
Jurík, R.
74.DisTBIM modelovaniePalko, M.Department of Building Structures (FCE)D-TKPS4FCEDetails of topic0 / 2--
75.DTBioplynová stanicaŠoltész, J.Department of Concrete Structures and Bridges (FCE)I-NKSFCEDetails of topic2 / 2 Vidakovič, A.
Schweitzerová, M.
76.DTBudova FitnesscentraIngeli, R.Department of Building Structures (FCE)I-AKPFCEDetails of topic0 / 1--
77.DTBudova horskej chaty s dôrazom na energetickú náročnosťPavčeková, M.Department of Building Structures (FCE)I-AKPFCEDetails of topic1 / 1 Žofaj, D.
78.DTBudova občianskeho, obytného charakteru (administratíva, bytový dom, hotel...) s dôrazom na energetickú náročnosť a ekológiuPalko, M.Department of Building Structures (FCE)I-AKPFCEDetails of topic5 / 5 Pařízková, L.
Špeťko, A.
Ondrkál, O.
Kováč, J.
Šišková, M.
79.DTBudova občianskeho, obytného charakteru (administratíva, bytový dom, hotel...) s dôrazom na energie a ekológiuPalková, A.Department of Building Structures (FCE)I-AKPFCEDetails of topic3 / 5 Žember, M.
Pračková, M.
Cvičela, M.
80.DTBudovy na byvanie z hladiska vybranych environmentalnych a energetckych parametrov.Šabíková, J.Department of Building Services (FCE)I-TZBFCEDetails of topic1 / 1 Drblíková, A.
81.BTBytovy domSzalayová, S.Department of Building Technology (FCE)B-TMSFCEDetails of topic6 / 6 Bogyai, D.
Birdáčová, P.
Katona, T.
Szakál, M.
Takács, J.
Hanus, M.
82.DTBytový domMatúšek, R.Department of Building Technology (FCE)I-TSFCEDetails of topic3 / -- Kajan, D.
Rózsaová, B.
Jucha, P.
83.BTBytový domJamnický, M.Department of Building Structures (FCE)B-PSAFCEDetails of topic0 / 1--
84.BTBytový domDržka, M.Department of Building Structures (FCE)B-PSAFCEDetails of topic0 / 1--
85.BTBytový domJamnický, M.Department of Building Structures (FCE)B-PSAFCEDetails of topic0 / 1--
86.BTBytový domMinarovičová, K.Department of Building Structures (FCE)B-PSAFCEDetails of topic0 / 6--
87.BTBytový domPuškár, A.Department of Building Structures (FCE)B-CEFCEDetails of topic0 / 4--
88.BTBytový domJamnický, M.Department of Building Structures (FCE)B-PSAFCEDetails of topic0 / 1--
89.BTBytový domPuškár, A.Department of Building Structures (FCE)B-CEFCEDetails of topic0 / 4--
90.BTBytový domJamnický, M.Department of Building Structures (FCE)B-PSAFCEDetails of topic0 / 1--
91.BTBytový domJamnický, M.Department of Building Structures (FCE)B-PSAFCEDetails of topic0 / 2--
92.BTBytový domPuškár, A.Department of Building Structures (FCE)B-CEFCEDetails of topic0 / 4--
93.BTBytový domJamnický, M.Department of Building Structures (FCE)B-PSAFCEDetails of topic4 / 4 Radwan, J.
Zachar, P.
Šuplata, M.
Blažek, M.
94.BTBytový domMenďan, R.Department of Building Structures (FCE)B-PSAFCEDetails of topic4 / 6 Somorovský, F.
Oravcová, I.
Chanečková, N.
Homišanová, L.
95.BTBytový domBinek, K.Department of Building Structures (FCE)B-PSAFCEDetails of topic7 / 10 Piecušiak, J.
Michalisková, S.
Vančo, J.
Vincentová, V.
Lecák, D.
Lazarčík, D.
Cibuľa, D.
96.BTBytový domDržka, M.Department of Building Structures (FCE)B-PSAFCEDetails of topic4 / 5 Lackovič, I.
Mihelová, A.
Cihoň, M.
Staňa, F.
97.BTBytový domPavčeková, M.Department of Building Structures (FCE)B-PSAFCEDetails of topic7 / 9 Žember, J.
Kráner, A.
Bilka, M.
Marcsová, A.
Brisuda, P.
Udvarošová, K.
Zeglen, J.
98.BTBytový domChmelík, V.Department of Building Structures (FCE)B-PSAFCEDetails of topic3 / 5 Tóthová, N.
Končeková, N.
Hyžák, F.
99.BTBytový domMikolai, I.Department of Building Structures (FCE)B-PSAFCEDetails of topic1 / 1 Cubinek, O.
100.BTBytový domRabenseifer, R.Department of Building Structures (FCE)B-PSAFCEDetails of topic3 / 5 Kubalová, M.
Milanová, P.
Galbavý, M.
101.BTBytový domGašparík, J.Department of Building Technology (FCE)B-TMSFCEDetails of topic4 / 4 Tamborský, O.
Machunková, M.
Suchanovská, L.
Jandurová, Ľ.
102.BTBytový domJankovichová, E.Department of Building Technology (FCE)B-TMSFCEDetails of topic4 / 4 Szabó, Z.
Lormusz, J.
Soják, O.
Chochoľáková, K.
103.BTBytový domPaulovičová, L.Department of Building Technology (FCE)B-TMSFCEDetails of topic10 / 10 Šagát, M.
Habara, M.
Wolf, A. B.
Bíro, M.
Kosák, M.
Nguyen Vanová, D.
Varga, M.
Kolník, M.
Gelinger, L.
Čepček, P.
104.BTBytový domŽilinský, J.Department of Building Structures (FCE)B-PSAFCEDetails of topic5 / 5 Tóth, R.
Stračina, M.
Kvašňovský, B.
Kusá, K.
Kosztolányiová, M.
105.BTBytový domVavrovič, B.Department of Building Structures (FCE)B-PSAFCEDetails of topic7 / 7 Bartoš, M.
Šimončičová, L.
Kollár, V.
Fako, D.
Klincová, V.
Braun, Z.
Bleho, B.
106.BTBytový domHulínová, Z.Department of Building Technology (FCE)B-TMSFCEDetails of topic1 / 1 Karas, R.
107.BTBytový domJamnický, M.Department of Building Structures (FCE)B-PSAFCEDetails of topic1 / 1 Benková, S.
108.BTBytový domProkopčáková, K.Department of Building Technology (FCE)B-TMSFCEDetails of topic6 / 6 Kohút, R.
Nezhyba, L.
Antal, J.
Košútová, D.
Fila, S.
Berta, I.
109.BTBytový domDlhý, D.Department of Building Structures (FCE)B-PSAFCEDetails of topic6 / 6 Lukács, A.
Remenec, M.
Pellerová, N.
Pilka, M.
Gašpárek, J.
Drahoš, P.
110.BTBytový domTomašovič, P.Department of Building Structures (FCE)B-PSAFCEDetails of topic4 / 4 Šterdas, F.
Guľaš, D.
Barčiak, E.
Vivodík, L.
111.BTBytový domPuškár, A.Department of Building Structures (FCE)B-PSAFCEDetails of topic4 / 4 Jelenčík, P.
Tisovský, R.
Josai, T.
Pintér, T.
112.BTBytový domBielek, B.Department of Building Structures (FCE)B-PSAFCEDetails of topic1 / 5 Tauber, M.
113.BTBytový domJamnický, M.Department of Building Structures (FCE)B-PSAFCEDetails of topic1 / 1 Šupák, M.
114.BTBytový domŠmotlák, M.Department of Building Technology (FCE)B-TMSFCEDetails of topic9 / 10 Pončáková, L.
Ďuricová, A.
Pliešovský, J.
Kraslanová, D.
Slivka, R.
Minárik, R.
Slivka, B.
Bonga, J.
Cabanová, T.
115.BTBytový domPiatka, J.Department of Building Technology (FCE)B-TMSFCEDetails of topic10 / 10 Lenčišová, V.
Gunárová, R.
Novosádová, D.
Martinčeková, M.
Vrzgulová, Z.
Košík, J.
Janušová, K.
Sedláková, N.
Barančíková, N.
Zálesňáková, E.
116.BTBytový domMadová, J.Department of Building Technology (FCE)B-TMSFCEDetails of topic2 / 3 Macková, D.
Skokan, J.
117.BTBytový domBisták, A.Department of Building Technology (FCE)B-TMSFCEDetails of topic3 / 3 Surák, B.
Porubčan, D.
Uhlík, A.
118.BTBytový domOrosi, P.Department of Building Technology (FCE)B-TMSFCEDetails of topic10 / 10 Németh, S.
Dobák, P.
Hollá, M.
Rusnák, M.
Buch, M.
Kováč, M.
Tomko, L.
Otčenáš, M.
Koláriková, V.
Gaplovský, M.
119.BTBytový domNguyen Tien, M.Department of Building Technology (FCE)B-TMSFCEDetails of topic3 / 3 Tarabová, Z.
Pitoňáková, E.
Haberová, P.
120.BTBytový domPalková, A.Department of Building Structures (FCE)B-PSAFCEDetails of topic6 / 7 Lalková, S.
Štyriaková, I.
Ondrejková, A.
Rachler, J.
Brázdovičová, G.
Zummerlingová, M.
121.BTBytový domVargová, A.Department of Building Structures (FCE)B-PSAFCEDetails of topic5 / 6 Boková, S.
Maceková, K.
Németh, J.
Horváth, F.
Sallay, A.
122.BTBytový domJakeš, E.Department of Building Structures (FCE)B-PSAFCEDetails of topic6 / 5 Bogdáňová, L.
Turanská, L.
Króner, M.
Kunšteková, M.
Izsófová, E.
Trávniček, J.
123.BTBytový domPalko, M.Department of Building Structures (FCE)B-PSAFCEDetails of topic6 / 8 Virág, K.
Dudák, Š.
Frančiaková, B.
Mišovýchová, E.
Kráľová, B.
Škrabáková, A.
124.BTBytový domBriatka, P.Department of Building Technology (FCE)B-TMSFCEDetails of topic6 / 7 Horník, R.
Balogh, S.
Muržic, P.
Bartoň, M.
Pavúková, V.
Egriová, J.
125.BTBytový domSomorová, V.Department of Building Technology (FCE)B-TMSFCEDetails of topic5 / 4 Ščasná, P.
Csibová, P.
Luterančík, M.
Považanová, M.
Parížek, P.
126.BTBytový domHulínová, Z.Department of Building Technology (FCE)B-TMSFCEDetails of topic4 / 4 Juchová, S.
Bolcár, D.
Hovorka, M.
Lupták, J.
127.BTBytový domBuday, P.Department of Building Structures (FCE)B-PSAFCEDetails of topic6 / 6 Jankaj, R.
Cesnek, J.
Culinková, P.
Poloha, M.
Raučina, T.
Kadáš, J.
128.BTBytový domŠimko, P.Department of Building Technology (FCE)B-TMSFCEDetails of topic10 / 10 Šuška, D.
Szabó, K.
Pašková, P.
Kúkol, J.
Puskely, J.
Uváčik, P.
Hudák, D.
Švolík, M.
Václavik, M.
Lyžicová, K.
129.BTBytový domMinarovičová, K.Department of Building Structures (FCE)B-PSAFCEDetails of topic5 / 5 Gregor, T.
Žiška, M.
Banič, M.
Žiška, A.
Culinková, B.
130.BTBytový domHraška, J.Department of Building Structures (FCE)B-PSAFCEDetails of topic5 / 5 Renczesová, D.
Muranský, M.
Lakotová, A.
Štepanovský, O.
Cebuľák, J.
131.BTBytový domIngeli, R.Department of Building Structures (FCE)B-PSAFCEDetails of topic4 / 5 Marcinčák, M.
Zelezníková, A.
Blachová, M.
Zagyi, M.
132.BTBytový domČeheľová, D.Department of Building Structures (FCE)B-PSAFCEDetails of topic9 / 10 Kollár, K.
Alhaj Ali, H.
Šromovský, D.
Krajčík, M.
Civáň, J.
Šelep, M.
Hankovský, M.
Olejár, P.
Mojto, M.
133.BTBytový domRabenseifer, R.Department of Building Structures (FCE)B-PSAFCEDetails of topic5 / 5 Hrdá, M.
Skipala, D.
Mahútová, Z.
Hurný, J.
Holečka, M.
134.BTBytový domOlbřímek, J.Department of Building Structures (FCE)B-PSAFCEDetails of topic2 / 10 Rusnačko, M.
Mazánek, J.
135.BTBytový domHanuliak, P.Department of Building Structures (FCE)B-PSAFCEDetails of topic5 / 5 Hyžová, V.
Ivančo, D.
Bodon, L.
Škutilová, Z.
Bacsfai, T.
136.BTBytový domChamulová, B.Department of Building Technology (FCE)B-TMSFCEDetails of topic5 / 5 Ďurkovič, P.
Müller, M.
Stredák, Š.
Görög, D.
Dávid, M.
137.BTBytový domPetro, M.Department of Building Technology (FCE)B-TMSFCEDetails of topic5 / 5 Grinajová, E.
Kühn, F.
Molnárová, K.
Glejtek, T.
Muráň, R.
138.BTBytový domBederka, M.Department of Building Technology (FCE)B-TMSFCEDetails of topic3 / 3 Šellongová, J.
Dillongh, M.
Bacmaňák, J.
139.BTBytový domMatúšek, R.Department of Building Technology (FCE)B-TMSFCEDetails of topic5 / -- Pialová, S.
Vavrík, I.
Tkáčová, M.
Jakubová, K.
Martonová, M.
140.BTBytový domĎubek, M.Department of Building Technology (FCE)B-TMSFCEDetails of topic5 / 5 Lederer, L.
Lénártová, V.
Križanová, E.
Kovács, P.
Fogl, M.
141.BTBytový domAntošová, N.Department of Building Technology (FCE)B-TMSFCEDetails of topic2 / 2 Straňáková, G.
Dudičová, E.
142.BTBytový domMaňková, L.Department of Building Structures (FCE)B-PSAFCEDetails of topic5 / 6 Holič, F.
Slotková, K.
Greguš, M.
Madleňáková, Z.
Kováčová, B.
143.BTBytový domLacová, Z.Department of Building Structures (FCE)B-PSAFCEDetails of topic5 / 5 Dunaj, D.
Horevaj, P.
Jánošíková, A.
Cemper, F.
Kubička, M.
144.BTBytový domNguyen Tien, M.Department of Building Technology (FCE)B-TMSFCEDetails of topic2 / 2 Vašková, I.
Kollárová, R.
145.DTBytový dom – monolitická železobetónová konštrukciaHollý, I.Department of Concrete Structures and Bridges (FCE)I-NKSFCEDetails of topic0 / ----
146.BTBytový dom s polyfunkciouMikolai, I.Department of Building Structures (FCE)B-PSAFCEDetails of topic5 / 5 Kapusta, M.
Féderová Bojnanská, M.
Čerešňáková, K.
Rendek, J.
Sándor, Z.
147.BTBytový dom s polyfunkciouChmúrny, I.Department of Building Structures (FCE)B-PSAFCEDetails of topic3 / 5 Mada, M.
Skokan, M.
Marton, M.
148.BTBytový dom s polyfunkciouChmúrny, I.Department of Building Structures (FCE)B-PSAFCEDetails of topic0 / 5--
149.BTBytový dom v xxMakýš, O.Department of Building Technology (FCE)B-TMSFCEDetails of topic5 / 5 Šuštiaková, N.
Sáho, L.
Kurcsíková, K.
Sendek, P.
Kosmeľ, M.
150.BTBytový dom v XX (spresniť podľa záujmu)Makýš, O.Department of Building Technology (FCE)B-TMSFCEDetails of topic0 / 5--
151.DTCentrálne vetranie a chladenie bytového domu s aplikáciou rekuperačnej jednotkyStraková, Z.Department of Building Services (FCE)I-TZBFCEDetails of topic1 / 1 Hološová, L.
152.DTCentrum rehabilitácie a oddychuJamnický, M.Department of Building Structures (FCE)I-AKPFCEDetails of topic0 / 1--
153.DTCentrum STUBauer, P.Department of Architecture (FCE)I-PSAFCEDetails of topic1 / 1 Kostelanská, P.
154.BTCentrum vedy a techniky ČuňovoStruhařová, P.Department of Architecture (FCE)B-PSAFCEDetails of topic1 / 1 Bakočka, M.
155.BTCentrum vedy a techniky ČuňovoStruhařová, P.Department of Architecture (FCE)B-PSAFCEDetails of topic0 / 1--
156.DTCentrum voľného času – montovaná železobetónová konštrukciaHollý, I.Department of Concrete Structures and Bridges (FCE)I-NKSFCEDetails of topic1 / -- Rybecká, D.
157.DTCestný most – dodatočne predpätá betónová monolitická konštrukciaBorzovič, V.Department of Concrete Structures and Bridges (FCE)I-NKSFCEDetails of topic1 / 1 Labudová, V.
158.DisTCFD Simulácia objektov stokovej sieteStanko, Š.Department of Sanitary and Enviromental Engineering (FCE)D-VHI4FCEDetails of topic0 / ----
159.DTDatabáza dopravno-inžinierskych podkladov pre algoritmizáciu video prieskumovSchlosser, T.Department of Transport Construction and Traffic (FCE)I-NKSFCEDetails of topic0 / 1--
160.DTDecentrálne vetranie a chladenie bytového domu s aplikáciou rekuperačnej jednotkyStraková, Z.Department of Building Services (FCE)I-TZBFCEDetails of topic1 / 1 Vargová, K.
161.DTDetekcia archeologických štruktúr metódamy diaľkového prieskumu zemeLieskovský, T.Department of Theoretical Geodesy (FCE)I-GAKFCEDetails of topic1 / 2 Lessová, L.
162.BTDetekcia efektu multipath v meraniach GNSS využitím kombinácie hodnôt pomeru signálu a šumuŠpánik, P.Department of Theoretical Geodesy (FCE)B-GKKFCEDetails of topic1 / 1 Rinkovská, M.
163.DTDiagnostika a statická analýza nosnej konštrukcie historického objektuSlivanský, M.Department of Steel and Timber Structures (FCE)I-NKSFCEDetails of topic1 / 1 Šabová, Z.
164.DTDiagnostika vodného režimu pôdySkalová, J.Department of Land and Water Resources Management (FCE)I-KKPFCEDetails of topic1 / 1 Dobrocký, M.
165.DTDiagnostika vodného režimu pôdySkalová, J.Department of Land and Water Resources Management (FCE)I-KKPFCEDetails of topic0 / 1--
166.BTDigitálna technická mapa mesta PrešovBajtala, M.Department of Surveying (FCE)B-GKKFCEDetails of topic1 / 1 Dančo, P.
167.BTDigitálny 3D model reliéfnej mapyFraštia, M.Department of Surveying (FCE)B-GKKFCEDetails of topic1 / 1 Vach, P.
168.BTDom remesielNádaská, Z.Department of Architecture (FCE)B-PSAFCEDetails of topic1 / 1 Kázik, M.
169.BTDom smutkuDohňanská, E.Department of Architecture (FCE)B-PSAFCEDetails of topic1 / -- Galušková, L.
170.BTDom smútkuBránický, F.Department of Architecture (FCE)B-PSAFCEDetails of topic0 / 1--
171.DTDopravné zaťaženie a jeho vplyv na dimenzovanie vozoviekBačová, K.Department of Transport Construction and Traffic (FCE)I-NKSFCEDetails of topic0 / 1--
172.DTDopravno-urbanistické riešenie prestupového uzla Petržalka – Centrum a jeho zázemia po spustení električkovej dopravySchlosser, T.Department of Transport Construction and Traffic (FCE)I-NKSFCEDetails of topic0 / 1--
173.DTDynamická odozva železničného mosta pre vysoké rýchlosti vlakovSokol, M.Department of Structural Mechanics (FCE)I-NKSFCEDetails of topic1 / 1 Horváth, V.
174.DisTEfektívne znižovanie hladiny podzemnej vody v stavebných jamáchGašparík, J.Department of Building Technology (FCE)D-TS4FCEDetails of topic0 / 1--
175.DTElement Aréna ŠamorínŠtujberová, M.Department of Steel and Timber Structures (FCE)I-NKSFCEDetails of topic0 / 1--
176.DTEliminácia vplyvu vertikálnej refrakcie pri trigonometrických meraniach prevýšení.Sokol, Š.Department of Surveying (FCE)I-GAKFCEDetails of topic0 / 1--
177.DisTEnergetická efektívnosť a vnútorné prostredie budov s takmer nulovou potrebou energieKrajčík, M.Department of Building Services (FCE)D-TTPB4FCEDetails of topic0 / 1--
178.DisTEnergetická, ekonomická a environmentálna analýza budov so systémami s aktívnou tepelnou ochranouKalús, D.Department of Building Services (FCE)D-TTPB4FCEDetails of topic0 / 2--
179.DisTEnergetické hodnotenie účinnosti systémov prípravy a distribúcie teplej vody v budováchPeráčková, J.Department of Building Services (FCE)D-TTPB4FCEDetails of topic0 / 1--
180.DTEnergetický audit budovy a hydraulické vyregulovanie vykurovacej sústavPetráš, D.Department of Building Services (FCE)I-TZBFCEDetails of topic1 / 1 Škuláň, M.
181.DTEnergy Audit and Certification of Single Family HousePetráš, D.Department of Building Services (FCE)I-TZBFCEDetails of topic1 / 1 Šefčíková, Ž.
182.DisTEnergy auditing, certification and monitoring of buildingsPetráš, D.Department of Building Services (FCE)D-TTPB4FCEDetails of topic0 / 1--
183.BTEnvironmentálne akceptovateľné technológie v cestnom staviteľstveCápayová, S.Department of Transport Construction and Traffic (FCE)B-STOPFCEDetails of topic1 / 1 Fodor, M.
184.DTEvaluation of the flood protection in residential part of Bratislava - RačaŠoltész, A.Department of Hydraulic Engineering (FCE)I-CExAFCEDetails of topic1 / 1 Nasir, S.
185.DTEvaluation of the flood protection in residential part of Bratislava - RačaŠoltész, A.Department of Hydraulic Engineering (FCE)I-CEFCEDetails of topic0 / 1--
186.DTExperimental investigation of soil propertiesFrankovská, J.Department of Geotechnics (FCE)I-CExAFCEDetails of topic1 / 2 Jabbour, E.
187.DTExperimental investigation of soil propertiesFrankovská, J.Department of Geotechnics (FCE)I-CExAFCEDetails of topic1 / 2 Selis, N.
188.DisTExperimentálna a numerická analýza účinku extrémneho vetra na budovy atypického profiluKrálik, J.Department of Structural Mechanics (FCE)D-APLME4FCEDetails of topic0 / 3--
189.DisTExperimentálne a numerické metódy systémovej identifikácie mostovSokol, M.Department of Structural Mechanics (FCE)D-APLME4FCEDetails of topic0 / ----
190.DTExperimentálne merania tvorby povrchového odtoku pomocou simulátora dažďaDanáčová, M.Department of Land and Water Resources Management (FCE)I-VSHFCEDetails of topic1 / 1 Beťko, P.
191.BTExperimentálne porovnanie výčtových metód pre stanovenie hydraulických strát v tlakových potrubiachRumann, J.Department of Hydraulic Engineering (FCE)B-STOPFCEDetails of topic1 / 1 Kremser, J.
192.DTExperimentálno-teoretické overovanie polotuhých spojov v drevených konštrukciáchSógel, K.Department of Steel and Timber Structures (FCE)I-NKSFCEDetails of topic1 / 1 Rácz, A.
193.DTExperimentálny výskum mechanických a filtračných vlastností zemínFrankovská, J.Department of Geotechnics (FCE)I-NKSFCEDetails of topic1 / 2 Liday, D.
194.DTFakulta stredoeurópskych štúdiíHraška, J.Department of Building Structures (FCE)I-AKPFCEDetails of topic0 / 1--
195.DTFiltrácia SAR (radarových) snímok s využitím štatistiky.Krivá, Z.Department of Mathematics and Constructive Geometry (FCE)I-MPMFCEDetails of topic1 / 1 Hajdinová, K.
196.DTFiltračné a adsorpčné materiály v úprave vodyBarloková, D.Department of Sanitary and Enviromental Engineering (FCE)I-VSHFCEDetails of topic1 / 1 Marko, I.
197.DTFiltračné a sorpčné materiály v úprave vodyIlavský, J.Department of Sanitary and Enviromental Engineering (FCE)I-VSHFCEDetails of topic1 / 1 Šamaj, A.
198.DTFluent a jeho možnosti pre modelovanie vplyvu vetraMacák, M.Department of Mathematics and Constructive Geometry (FCE)I-MPMFCEDetails of topic1 / 1 Cruz, S.
199.BTFotogrametrická dokumentácia archeologického náleziskaMarčiš, M.Department of Surveying (FCE)B-GKKFCEDetails of topic1 / -- Hideghéty, A.
200.DTFotovoltaické kryty vozoviekBačová, K.Department of Transport Construction and Traffic (FCE)I-NKSFCEDetails of topic1 / 1 Lalík, M.
201.DisTFyzikálno-mechanické vlastnosti povlakových hydroizolačných materiálov aplikovaných na strechyPalko, M.Department of Building Structures (FCE)D-TKPS4FCEDetails of topic0 / 2--
202.BTgaleria moderného umeniaDohňanská, E.Department of Architecture (FCE)B-PSAFCEDetails of topic1 / -- Chovancová, D.
203.BTGaleria moderného umeniaMellner, D.Department of Architecture (FCE)B-PSAFCEDetails of topic1 / 2 Naddourová, N.
204.BTGenerovanie eliptických kriviek s predpísanými vlastnosťami nad konečnými poľami.Širáň, J.Department of Mathematics and Constructive Geometry (FCE)B-MAPMFCEDetails of topic1 / 1 Fratrič, P.
205.BTGeodetické práce pre návrh rekonštrukcie cestnej komunikácieJežko, J.Department of Surveying (FCE)B-GKKFCEDetails of topic1 / 1 Országh, P.
206.BTGeodetické práce pri výstavbe tribúny B futbalového štadiónu FC DAC1904 Dunajská StredaBajtala, M.Department of Surveying (FCE)B-GKKFCEDetails of topic0 / 1--
207.BTGeodetický monitoring pretvorenia výškovej budovyKyrinovič, P.Department of Surveying (FCE)B-GKKFCEDetails of topic1 / 1 Štuller, E.
208.DTGeometrický plán a aktualizácia meračského operátuHudecová, Ľ.Department of Surveying (FCE)I-GAKFCEDetails of topic1 / 1 Bartalos, A.
209.DTGeotechnické posúdenie zabezpečenia vstupného portálu do tunela (možnosti: 1. Tunel Višňové, 2. Tunel Považský Chlmec) navrhnutého v zložitých inžiniersko-geologických pomeroch.Hruštinec, Ľ.Department of Geotechnics (FCE)I-NKSFCEDetails of topic0 / 2--
210.DTGeotechnické posúdenie založenia výškovej budovy a zabezpečenia hlbokej stavebnej jamy v Bratislave.Hruštinec, Ľ.Department of Geotechnics (FCE)I-NKSFCEDetails of topic0 / 1--
211.DTGeotechnický návrh sanácie havarijného stavu cesty I/21 v zosuvnom území.Hruštinec, Ľ.Department of Geotechnics (FCE)I-NKSFCEDetails of topic0 / 1--
212.BTGeotechnický prieskumFrankovská, J.Department of Geotechnics (FCE)B-IKDFCEDetails of topic0 / 1--
213.DTGrafové algoritmy a ich použitie pri spracovaní biomedicínskych dátŽdímalová, M.Department of Mathematics and Constructive Geometry (FCE)I-MPMFCEDetails of topic1 / 1 Major, J.
214.DTGrafové algoritmy a ich použitie pri spracovaní biomedicínskych dátŽdímalová, M.Department of Mathematics and Constructive Geometry (FCE)I-MAPMFCEDetails of topic0 / 1--
215.DTGrafové algoritmy a ich použitie pri spracovaní biomedicínskych dátŽdímalová, M.Department of Mathematics and Constructive Geometry (FCE)I-MPMFCEDetails of topic0 / 1--
216.DTGrafové algoritmy a ich použitie pri spracovaní biomedicínskych dátŽdímalová, M.Department of Mathematics and Constructive Geometry (FCE)I-MPMFCEDetails of topic0 / 1--
217.DTGrafové algoritmy a ich použitie pri spracovaní biomedicínskych dátŽdímalová, M.Department of Mathematics and Constructive Geometry (FCE)I-MAPMFCEDetails of topic0 / 1--
218.DTGrafové algoritmy a ich použitie pri spracovaní biomedicínskych dátŽdímalová, M.Department of Mathematics and Constructive Geometry (FCE)I-MAPMFCEDetails of topic0 / 1--
219.DTHangár v BratislaveBrodniansky, J.Department of Steel and Timber Structures (FCE)I-NKSFCEDetails of topic1 / 2 Škultéty, K.
220.DTHistorické krajinné štruktúry/vývoj zmeny a ochrana historických krajinných štruktúrMacura, V.Department of Land and Water Resources Management (FCE)I-KKPFCEDetails of topic0 / ----
221.BTHľadanie inerciálnej osi rotácie pre transformácie definované rotačnými maticami okolo súradnicových osíHusár, L.Department of Theoretical Geodesy (FCE)B-GKKFCEDetails of topic0 / ----
222.DTHlavná integrovaná hasičská a záchranná stanica v určenom mesteOlbřímek, J.Department of Building Structures (FCE)I-AKPFCEDetails of topic3 / 5 Pisár, M.
Miškovičová, V.
Vandlík, J.
223.DTHlavná integrovaná hasičská a záchranná stanica v určenom mesteOlbřímek, J.Department of Building Structures (FCE)I-AKPFCEDetails of topic0 / 5--
224.BTHodnotenie aktuálneho stavu vozovky na zvolenej dopravnej plocheCápayová, S.Department of Transport Construction and Traffic (FCE)B-IKDFCEDetails of topic0 / 1--
225.BTHodnotenie aktuálneho stavu vozovky na zvolenej dopravnej ploche IKDSHodáková, D.Department of Transport Construction and Traffic (FCE)B-IKDFCEDetails of topic0 / 2--
226.DisTHodnotenie kolísania prvkov hydrologickej bilancie v dôsledku zmeny klímySzolgay, J.Department of Land and Water Resources Management (FCE)D-KRAJ4, D-VHI4FCEDetails of topic0 / 2--
227.DTHodnotenie kvality 3D modelov vytvorených technológiou TLS.Kopáčik, A.Department of Surveying (FCE)I-GAKFCEDetails of topic1 / 1 Štítna, M.
228.BTHodnotenie negatívnych vplyvov dopravy na životné prostredie vo zvolenej lokaliteHodáková, D.Department of Transport Construction and Traffic (FCE)B-STOPFCEDetails of topic1 / 1 Lórencz, N.
229.DisTHodnotenie vplyvu kontaminácie ropnými látkami na chemizmus podzemnej vody – posúdenie možnosti podporných metód sanácieIlavský, J.Department of Sanitary and Enviromental Engineering (FCE)D-VHI4FCEDetails of topic0 / ----
230.BTHodnotenie zmien vertikálnych gradientov tiažového zrýchlenia na bodoch geodynamickej referenčnej sieteMojzeš, M.Department of Theoretical Geodesy (FCE)B-GKKFCEDetails of topic0 / ----
231.DTHorský hotelChmelík, V.Department of Building Structures (FCE)I-AKPFCEDetails of topic1 / 1 Jablonický, J.
232.DTHorský hotelBuday, P.Department of Building Structures (FCE)I-AKPFCEDetails of topic0 / 1--
233.DTHorský hotelPuškár, A.Department of Building Structures (FCE)I-AKPFCEDetails of topic0 / 2--
234.DTHorský hotelHraška, J.Department of Building Structures (FCE)I-AKPFCEDetails of topic1 / 1 Kováčová, V.
235.DTHorský penziónChmúrny, I.Department of Building Structures (FCE)I-AKPFCEDetails of topic1 / 2 Kleinová, N.
236.BTHorský penziónŠimkovičová, V.Department of Architecture (FCE)B-PSAFCEDetails of topic0 / 2--
237.DTHotelMinarovičová, K.Department of Building Structures (FCE)I-AKPFCEDetails of topic3 / 2 Blašková, D.
Pastierik, M.
Adamická, M.
238.DTHotelJamnický, M.Department of Building Structures (FCE)I-AKPFCEDetails of topic0 / 1--
239.BTHotelMudrončík, M.Department of Architecture (FCE)B-PSAFCEDetails of topic0 / 2--
240.DTHotelChmúrny, I.Department of Building Structures (FCE)I-AKPFCEDetails of topic1 / 1 Kyselica, M.
241.BTHotelMellner, D.Department of Architecture (FCE)B-PSAFCEDetails of topic1 / 2 Marťák, M.
242.DTHOTELVavrovič, B.Department of Building Structures (FCE)I-AKPFCEDetails of topic2 / 2 Lizák, L.
Krutý, M.
243.DTHotel* * *, Staré Grunty, BratislavaAbrahoim, I.Department of Concrete Structures and Bridges (FCE)I-NKSFCEDetails of topic1 / -- Petro, R.
244.DTHotel s drevenou nosnou konštrukciouSógel, K.Department of Steel and Timber Structures (FCE)I-NKSFCEDetails of topic1 / 1 Durčák, D.
245.DTHotel s welnesomŽilinský, J.Department of Building Structures (FCE)I-AKPFCEDetails of topic1 / 1 Cvoliga, E.
246.DTHotel 3*Dlhý, D.Department of Building Structures (FCE)I-AKPFCEDetails of topic1 / 1 Stanek, P.
247.DTHvezdáreňHanuliak, P.Department of Building Structures (FCE)I-AKPFCEDetails of topic1 / 1 Bajus, J.
248.DTHydraulické posúdenie protipovodňovej ochrany mesta BardejovŠoltész, A.Department of Hydraulic Engineering (FCE)I-VSHFCEDetails of topic1 / 1 Kupa, J.
249.DTHydraulické posúdenie revitalizácie mokraďného systému TiceŠoltész, A.Department of Hydraulic Engineering (FCE)I-VSHFCEDetails of topic1 / 1 Kolesár, M.
250.DTHydraulické vyregulovanie vykurovacej sústavy po zatepľovaníKurčová, M.Department of Building Services (FCE)I-TZBFCEDetails of topic1 / -- Golodžejová, M.
251.BTHydrologická predpoveď prietokovDanáčová, M.Department of Land and Water Resources Management (FCE)B-VSHFCEDetails of topic0 / 1--
252.BTChata pre Ski-centrum PlejsyKubišová, M.Department of Architecture (FCE)B-PSAFCEDetails of topic1 / 2 Kažimír, T.
253.BTChronológia a spôsob výstavby Mosta SNP v BratislaveBaláž, I.Department of Steel and Timber Structures (FCE)B-IKDFCEDetails of topic1 / 1 Očakovský, T.
254.DTIdentification of variety of mechanical and physical properties of rocks from the tunnel VišňovéOndrášik, M.Department of Geotechnics (FCE)I-CExAFCEDetails of topic1 / 1 Adamidis, G.
255.DisTIdentifikácia a odstraňovanie mikropolutantov z vodyIlavský, J.Department of Sanitary and Enviromental Engineering (FCE)D-VHI4FCEDetails of topic0 / 1--
256.BTIdentifikácia odľahlých hodnôt v geodetických meraniachHábel, B.Department of Theoretical Geodesy (FCE)B-GKKFCEDetails of topic1 / -- Compeľ, M.
257.DisTIndoor air quality in nearly zero energy buildingsPetráš, D.Department of Building Services (FCE)D-TTPB4FCEDetails of topic0 / 1--
258.DTIntegrácia dát ZBGIS s atribútmi priestorových objektov z externých dátových zdrojovĎuračiová, R.Department of Theoretical Geodesy (FCE)I-GAKFCEDetails of topic1 / -- Gmitterová, D.
259.BTKartografická funkcionalita Open Source softvérovFencík, R.Department of Theoretical Geodesy (FCE)B-GKKFCEDetails of topic1 / 1 Červencová, M.
260.DTKlimatizácia priestorov kultúrneho charakteru - výstavné priestory galérieStraková, Z.Department of Building Services (FCE)I-TZBFCEDetails of topic1 / 1 Keleši, R.
261.BTKlopenie kovových a drevných nosníkovBaláž, I.Department of Steel and Timber Structures (FCE)B-IKDFCEDetails of topic0 / 1--
262.DisTKmitanie stavebných konštrukcií vo veternom prúdeJendželovský, N.Department of Structural Mechanics (FCE)D-APLME4FCEDetails of topic0 / 1--
263.DisTKmitanie tenkých dosák s uvážením trhlínIvánková, O.Department of Structural Mechanics (FCE)D-APLME4FCEDetails of topic0 / ----
264.DTKnižnicaChmúrny, I.Department of Building Structures (FCE)I-AKPFCEDetails of topic1 / 1 Jedinák, D.
265.DTKnižnicaHraška, J.Department of Building Structures (FCE)I-AKPFCEDetails of topic1 / 1 Slotová, K.
266.DTKombinácia zdrojov tepla na báze OZE pre vykurovanie energeticky úsporných budovKalús, D.Department of Building Services (FCE)I-TZBFCEDetails of topic1 / 1 Némethová, N.
267.DTKombinácia zdrojov tepla na báze OZE pre vykurovanie energeticky úsporných budovKalús, D.Department of Building Services (FCE)I-TZBFCEDetails of topic0 / 2--
268.DTKombinácia zdrojov tepla na báze OZE pre vykurovanie energeticky úsporných budovKalús, D.Department of Building Services (FCE)I-TZBFCEDetails of topic1 / 2 Szúdyová, S.
269.DTKomponované areály v krajine a ich spôsob obnovyStankoci, I.Department of Land and Water Resources Management (FCE)I-KKPFCEDetails of topic1 / 1 Baloghová, M.
270.BTKomunitné centrumKubišová, M.Department of Architecture (FCE)B-PSAFCEDetails of topic2 / 3 Králová, I.
Verešová, D.
271.DTKomunitné centrumNádaská, Z.Department of Architecture (FCE)I-PSAFCEDetails of topic1 / 1 Svitek, J.
272.BTKomunitné centrumKuráň, J.Department of Architecture (FCE)B-PSAFCEDetails of topic1 / 1 Siklenková, K.
273.DTKomunitné centrumNádaská, Z.Department of Architecture (FCE)I-PSAFCEDetails of topic3 / 3 Naštický, M.
Martinkovičová, V.
Filipčíková, E.
274.BTKomunitné centrum - Nová Ves nad ŽitavouStruhařová, P.Department of Architecture (FCE)B-PSAFCEDetails of topic1 / 1 Lintnerová, L.
275.DTKomunitné záhrady v mestskom prostredí riešené formou permakultúry demonštrované na území mesta Trnava.Stankoci, I.Department of Land and Water Resources Management (FCE)I-KKPFCEDetails of topic1 / -- Polakovičová, A.
276.DTKoncepcia verejnej zelene v obci BojničkyStankoci, I.Department of Land and Water Resources Management (FCE)I-KKPFCEDetails of topic1 / 1 Surkošova, I.
277.BTKoncepčný návrh revitalizácie koryta toku a priľahlého územia.Macura, V.Department of Land and Water Resources Management (FCE)B-STOPFCEDetails of topic1 / 1 Hnitka, J.
278.DTKoncepčný návrh revitalizácie koryta toku a priľahlého územia.Škrinár, A.Department of Land and Water Resources Management (FCE)I-KKPFCEDetails of topic1 / -- Blažičková, T.
279.BTKoncepčný návrh revitalizácie koryta toku a priľahlého územia.Škrinár, A.Department of Land and Water Resources Management (FCE)B-VSHFCEDetails of topic2 / 1 Gatial, M.
Lukácsová, L.
280.DTKonferenčné centrumChmelík, V.Department of Building Structures (FCE)I-AKPFCEDetails of topic2 / -- Polkorábová, N.
Krak, F.
281.DTKonferenčné centrumPuškár, A.Department of Building Structures (FCE)I-AKPFCEDetails of topic1 / 2 Illéšová, M.
282.DTKonopný betón - od histórie po súčasnosťŠtefunková, Z.Department of Material Engineering (FCE)I-TSFCEDetails of topic1 / 1 Damašková, Z.
283.DisTKorelácie laboratórnych a terénnych skúšok pri navrhovaní geotechnických konštrukciíFrankovská, J.Department of Geotechnics (FCE)D-TKeIS4FCEDetails of topic0 / 1--
284.DTKostolŠimkovičová, V.Department of Architecture (FCE)I-PSAFCEDetails of topic1 / 1 Frivaldská, K.
285.BTKrútenie tenkostenných kovových a betónových prútovBaláž, I.Department of Steel and Timber Structures (FCE)B-IKDFCEDetails of topic0 / 1--
286.DTKrytá plaváreňBielek, B.Department of Building Structures (FCE)I-AKPFCEDetails of topic0 / 1--
287.DTKultúrne centrumSandanus, J.Department of Steel and Timber Structures (FCE)I-NKSFCEDetails of topic1 / 1 Gašpárková, M.
288.BTKultúrne strediskoKuráň, J.Department of Architecture (FCE)B-PSAFCEDetails of topic1 / 1 Kalivodová, M.
289.DTKultúrny domMinarovičová, K.Department of Building Structures (FCE)I-AKPFCEDetails of topic1 / 1 Skladaný, T.
290.DTKultúrny dom / Obecný domRabenseifer, R.Department of Building Structures (FCE)I-AKPFCEDetails of topic1 / 1 Lešková, M.
291.BTKunsthaleKuráň, J.Department of Architecture (FCE)B-PSAFCEDetails of topic1 / 1 Matysová, D.
292.DTKúpalisko v BrezneVaník, Z.Department of Steel and Timber Structures (FCE)I-NKSFCEDetails of topic1 / 1 Slobodová, J.
293.DTKvalita údajov katastra nehnuteľnostíHudecová, Ľ.Department of Surveying (FCE)I-GAKFCEDetails of topic1 / 1 Ferancová, D.
294.BTKvalita vytýčenia polohy bodu technológiou GNSSKyrinovič, P.Department of Surveying (FCE)B-GKKFCEDetails of topic1 / 1 Gabčo, O.
295.DTKvantifikácie zmien tvaru a rozmeru parciel v pozemkových úpraváchGeisse, R.Department of Surveying (FCE)I-GAKFCEDetails of topic1 / 1 Žigmundová, V.
296.DTKvazikonformné zobrazenia na Riemannovských povrchochSarkoci, P.Department of Mathematics and Constructive Geometry (FCE)I-MPMFCEDetails of topic1 / 1 Šeliga, A.
297.DTLávka cez Biskupický kanál v PiešťanochSlivanský, M.Department of Steel and Timber Structures (FCE)I-NKSFCEDetails of topic1 / 1 Latika, T.
298.DTLávka cez Nosický kanálŠtujberová, M.Department of Steel and Timber Structures (FCE)I-NKSFCEDetails of topic0 / 1--
299.DTLávka cez rieku LukavicaSlivanský, M.Department of Steel and Timber Structures (FCE)I-NKSFCEDetails of topic1 / 1 Racek, Š.
300.DTLávka pre peších cez rieku Nitru v Topoľčanoch - alternatíva extradossedPaulík, P.Department of Concrete Structures and Bridges (FCE)I-NKSFCEDetails of topic1 / -- Kramarčík, A.
301.DTLávka pre peších cez rieku Nitru v Topoľčanoch - alternatíva s hlavným poľom riešeným ako Langerov nosníkPaulík, P.Department of Concrete Structures and Bridges (FCE)I-NKSFCEDetails of topic1 / -- Kováč, J.
302.DTLávka s drevenou nosnou konštrukciouSógel, K.Department of Steel and Timber Structures (FCE)I-NKSFCEDetails of topic1 / 1 Stacho, P.
303.DTLCA analýza čistiarne odpadových vôd Dunajská Streda – KútnikyStanko, Š.Department of Sanitary and Enviromental Engineering (FCE)I-VSHFCEDetails of topic1 / 1 Csicsaiová, R.
304.DTLetisková budovaHanuliak, P.Department of Building Structures (FCE)I-AKPFCEDetails of topic0 / 1--
305.DTLogistické centrumJamnický, M.Department of Building Structures (FCE)I-AKPFCEDetails of topic0 / 1--
306.DTLogistick0 centrumJamnický, M.Department of Building Structures (FCE)I-AKPFCEDetails of topic0 / 1--
307.DisTLow exergy systems with displacement ventilations for low energy buildingsPetráš, D.Department of Building Services (FCE)D-TTPB4FCEDetails of topic0 / 1--
308.DTMajetkovoprávne usporiadanie pozemkovHudecová, Ľ.Department of Surveying (FCE)I-GAKFCEDetails of topic1 / 1 Grešková, B.
309.DTMatematické modelovanie rastu a interakcie koreňov rastlínRemešíková, M.Department of Mathematics and Constructive Geometry (FCE)I-MPMFCEDetails of topic1 / 1 Gaálová, Z.
310.BTMatematický model koryta nad haťou prirpavovaného VD KolárovoRumann, J.Department of Hydraulic Engineering (FCE)B-STOPFCEDetails of topic1 / 1 Böhmer, A.
311.BTMaterská školaPuškár, A.Department of Building Structures (FCE)B-PSAFCEDetails of topic1 / 1 Kaniková, K.
312.BTMaterská školaPuškár, A.Department of Building Structures (FCE)B-CEFCEDetails of topic0 / 1--
313.DTMaterská školaChmelík, V.Department of Building Structures (FCE)I-AKPFCEDetails of topic1 / 1 Podmanincová, V.
314.BTMeditačno-relaxačné centrumKubišová, M.Department of Architecture (FCE)B-PSAFCEDetails of topic1 / 2 Líška, M.
315.DisTMembránové procesy v úprave vodyIlavský, J.Department of Sanitary and Enviromental Engineering (FCE)D-KRAJ4FCEDetails of topic0 / 1--
316.DisTMeranie a optimalizácia kompaktnej stanice tepla s využitím obnoviteľných zdrojov teplaKalús, D.Department of Building Services (FCE)D-TTPB4FCEDetails of topic0 / 2--
317.DTMeranie prietokov mobilným ultrazvukovým prístrojom ADCP v otvorených korytách tokov na SlovenskuVýleta, R.Department of Land and Water Resources Management (FCE)I-VSHFCEDetails of topic1 / 1 Borároš, T.
318.DTMestská / Fakultná / Univerzitná knižnicaRabenseifer, R.Department of Building Structures (FCE)I-AKPFCEDetails of topic2 / 2 Holova, M.
Árendášová, K.
319.BTMestská knižnicaPilař, P.Department of Architecture (FCE)B-PSAFCEDetails of topic1 / 2 Poliak, M.
320.BTMestská knižnica a komunitné centrumPilař, P.Department of Architecture (FCE)B-PSAFCEDetails of topic0 / 2--
321.DTMestská športová halaMagura, M.Department of Steel and Timber Structures (FCE)I-NKSFCEDetails of topic1 / 1 Kazdová, J.
322.DisTMetodika návrhu nápravných opatrení pre vybrané poruchy budovMakýš, P.Department of Building Technology (FCE)D-TS4FCEDetails of topic0 / ----
323.DisTMetodika návrhu vežových žeriavovMakýš, P.Department of Building Technology (FCE)D-TS4FCEDetails of topic0 / ----
324.BTMetódy stanovenia chýbajúcich údajov v zrážkomernej staniciValent, P.Department of Land and Water Resources Management (FCE)B-STOPFCEDetails of topic0 / ----
325.DTMetódy vizualizácie reliéfu pomocou tieňovania v prostredí GISLieskovský, T.Department of Theoretical Geodesy (FCE)I-GAKFCEDetails of topic1 / 1 Pekárová, S.
326.BTModelovanie a statická analýza stavebných konštrukciíPrekop, Ľ.Department of Structural Mechanics (FCE)B-IKDFCEDetails of topic4 / 4 Prehasko, D.
Bobríková, D.
Grello, Z.
Csiba, G.
327.DisTModelovanie aerodynamickej drsnosti prostredia a stavebných objektovPalko, M.Department of Building Structures (FCE)D-TKPS4FCEDetails of topic0 / 2--
328.DTModelovanie mosta väčšieho rozpätia a experimentálne overenie jeho dynamických charakteristíkSokol, M.Department of Structural Mechanics (FCE)I-NKSFCEDetails of topic0 / 1--
329.DisTModelovanie termofyzikálnych vlastností stavebných materiálovGašparík, J.Department of Building Technology (FCE)D-TS4FCEDetails of topic0 / 1--
330.DisTModelovanie tiažového poľa topografických hmôt pomocou spektrálnych metódJanák, J.Department of Theoretical Geodesy (FCE)D-GAK4FCEDetails of topic0 / 1--
331.DisTModelovanie transportu vlhkosti a tepla pórovitými stavebnými materiálmiUnčík, S.Department of Material Engineering (FCE)D-TS4FCEDetails of topic0 / 1--
332.DTModelovanie vplyvu klimatických zmien na veľkosť odtoku z povodiaValent, P.Department of Land and Water Resources Management (FCE)I-VSHFCEDetails of topic1 / 1 Krajčovič, M.
333.DTModelovanie výpočtu množstva vody v danom územíMojzeš, M.Department of Theoretical Geodesy (FCE)I-GAKFCEDetails of topic0 / ----
334.BTModely časových radov s chýbajúcimi alebo nepravidelnými pozorovaniamiBacigál, T.Department of Mathematics and Constructive Geometry (FCE)B-MAPMFCEDetails of topic1 / 1 Žáková, D.
335.BTModely pravdepodobnosti a strojové učenieBacigál, T.Department of Mathematics and Constructive Geometry (FCE)B-MAPMFCEDetails of topic1 / 1 Goreková, I.
336.DTMonitoring zmeny krajiny vplyvom podpovrchovej banskej činnostiFraštia, M.Department of Surveying (FCE)I-GAKFCEDetails of topic1 / -- Melich, M.
337.BTMonitorovanie lokálnych hydrologických efektov v horskom prostredíMojzeš, M.Department of Theoretical Geodesy (FCE)B-GKKFCEDetails of topic0 / ----
338.DisTMonitorovanie stability územia na regionálnej úrovni pomocou druzicovej radarovej interferometrie.Husár, L.Department of Theoretical Geodesy (FCE)D-GAK4FCEDetails of topic0 / ----
339.DTMonolitická železobetónová konštrukcia výškovej budovy v BratislaveHollý, I.Department of Concrete Structures and Bridges (FCE)I-NKSFCEDetails of topic1 / -- Bubelíny, Ľ.
340.DTMoravská galéria v BrneNádaská, Z.Department of Architecture (FCE)I-PSAFCEDetails of topic1 / 3 Lenčuchová, N.
341.DTMoravská galéria v Brne, ČRPaňák, P.Department of Architecture (FCE)I-PSAFCEDetails of topic1 / 1 Surovčík, J.
342.DTMost na diaľnici D4 cez rieku DunajHalvonik, J.Department of Concrete Structures and Bridges (FCE)I-NKSFCEDetails of topic1 / 1 Milová, E.
343.DTMost na rýchlostnej ceste R1 cez rieku NitraHalvonik, J.Department of Concrete Structures and Bridges (FCE)I-NKSFCEDetails of topic1 / 1 Gričová, D.
344.DTMost pre peších a cyklistov Dobrohošť – DunakilitiÁroch, R.Department of Steel and Timber Structures (FCE)I-NKSFCEDetails of topic1 / -- Prokop, B.
345.DTMost pri Svrčinovci - alternatíva výstavby na výsuvnej skružiPaulík, P.Department of Concrete Structures and Bridges (FCE)I-NKSFCEDetails of topic1 / -- Hládek, S.
346.DTMožnosti doplnkovej závlahy ovocných sadov v okrese Bánovce n. BebravouŠoltész, A.Department of Hydraulic Engineering (FCE)I-KKPFCEDetails of topic1 / 1 Timková, N.
347.BTMožnosti stanovenia nasýtenej hydraulickej vodivosti.Skalová, J.Department of Land and Water Resources Management (FCE)B-STOPFCEDetails of topic1 / 1 Švarcová, E.
348.DTMožnosti vylepšenia hladinového režimu podzemných vôd kanálovou sústavou Žitného ostrovaBaroková, D.Department of Hydraulic Engineering (FCE)I-VSHFCEDetails of topic1 / 1 Šille, A.
349.DisTMožností využitia alternatívnych surovín na vývoj cementových systémov s vysokoúžitkovými vlastnosťami pre aplikácie v hĺbkových hydrotermálnych vrtochGašparík, J.Department of Building Technology (FCE)D-TS4FCEDetails of topic0 / 1--
350.DTMožnosti využitia globálneho navigačného družicového systému GalileoGerhátová, Ľ.Department of Theoretical Geodesy (FCE)I-GAKFCEDetails of topic1 / 1 Ferianc, M.
351.DTMožnosti využitia kompozitov na báze recyklovaných plastov.Ledererová, M.Department of Material Engineering (FCE)I-TSFCEDetails of topic1 / 1 Pucher, Š.
352.DTMožnosti zvýšenia bezpečnosti hrádzí VD Zemplínska ŠíravaBednárová, E.Department of Geotechnics (FCE)I-VSHFCEDetails of topic1 / 1 Kvaššay, M.
353.DTMultifunkčná budovaMaňková, L.Department of Building Structures (FCE)I-AKPFCEDetails of topic1 / 1 Kovácsová, H.
354.DTMultifunkčná budovaHanuliak, P.Department of Building Structures (FCE)I-AKPFCEDetails of topic1 / 1 Mišenčík, L.
355.DTMultifunkčná športová halaVaník, Z.Department of Steel and Timber Structures (FCE)I-NKSFCEDetails of topic1 / 1 Janková, V.
356.DTMultifunkčná športová halaSlivanský, M.Department of Steel and Timber Structures (FCE)I-NKSFCEDetails of topic1 / 1 Compeľ, D.
357.BTMultimediálne návštevnícke centrum archeoparku HavránokStruhařová, P.Department of Architecture (FCE)B-PSAFCEDetails of topic0 / 1--
358.BTMultimierkový digitálny kartografický modelLieskovský, T.Department of Theoretical Geodesy (FCE)B-GKKFCEDetails of topic1 / 1 Kuric, M.
359.DTNakladanie s dažďovými vodami v urbanizovanom územíHolubec, M.Department of Sanitary and Enviromental Engineering (FCE)I-VSHFCEDetails of topic1 / -- Kapustová, A.
360.DTNákupno-obchodné centrumBuday, P.Department of Building Structures (FCE)I-AKPFCEDetails of topic1 / 2 Perniš, L.
361.DTNapojenie obytného objektu na inžinierske sieteBožíková, J.Department of Sanitary and Enviromental Engineering (FCE)I-VSHFCEDetails of topic1 / -- Tomaštíková, V.
362.DTNavigácia vo vnútorných priestoroch využitím technológie RFIDKopáčik, A.Department of Surveying (FCE)I-GAKFCEDetails of topic0 / 1--
363.BTNávrh a realizácia dátového modelu na účely obecnej samosprávyFaixová Chalachanová, J.Department of Theoretical Geodesy (FCE)B-GKKFCEDetails of topic1 / -- Bodnárik, M.
364.DTNávrh a hydraulický výpočet rybovodu na vodnom diele Sečovská Polianka na Topli.Cabadaj, R.Department of Hydraulic Engineering (FCE)I-VSHFCEDetails of topic1 / 1 Šimo, F.
365.DTNávrh čistiarne odpadových vôdHolubec, M.Department of Sanitary and Enviromental Engineering (FCE)I-VSHFCEDetails of topic1 / 1 Jurkovičová, T.
366.DTNávrh dopravnej obsluhy na území nábrežia pri moste SNP v BratislaveSchlosser, T.Department of Transport Construction and Traffic (FCE)I-NKSFCEDetails of topic1 / 1 Nemec, N.
367.DTNávrh efektívneho hospodárenia s odpadom v meste ŠtúrovoGalbová, K.Department of Sanitary and Enviromental Engineering (FCE)I-KKPFCEDetails of topic1 / 1 Góra, P.
368.DTNávrh galérieIngeli, R.Department of Building Structures (FCE)I-AKPFCEDetails of topic1 / 1 Malachovská, J.
369.DTNávrh Horskej ChatyIngeli, R.Department of Building Structures (FCE)I-AKPFCEDetails of topic1 / 1 Poctavek, L.
370.DTNávrh hydroenergetického využitia úseku tokuRumann, J.Department of Hydraulic Engineering (FCE)I-KKPFCEDetails of topic0 / ----
371.DTNávrh inžinierskych sietí pre IBVBožíková, J.Department of Sanitary and Enviromental Engineering (FCE)I-VSHFCEDetails of topic1 / 1 Ivanov, L.
372.BTNávrh, kalibrácia a posúdenie použiteľnosti zrážkomera vyrobeného technológiou 3D tlačeValent, P.Department of Land and Water Resources Management (FCE)B-STOPFCEDetails of topic1 / 1 Tabiš, T.
373.BTNávrh kanalizačnej siete v sídelnom útvareHrudka, J.Department of Sanitary and Enviromental Engineering (FCE)B-STOPFCEDetails of topic1 / 1 Bytčánková, K.
374.DTNávrh kombinovaného zdroja tepla s využitím solárnej energie pre nízkoteplotné teplovodné vykurovanie bytového domuKalús, D.Department of Building Services (FCE)I-TZBFCEDetails of topic0 / 2--
375.DTNávrh krajinno-inžinierskych opatrení v lokalite obce VrbovceHlavčová, K.Department of Land and Water Resources Management (FCE)I-KKPFCEDetails of topic1 / 1 Schreinerová, S.
376.DTNávrh krajinno-inžinierskych opatrení v povodí rieky MyjavaHlavčová, K.Department of Land and Water Resources Management (FCE)I-VSHFCEDetails of topic1 / 1 Labat, M. M.
377.DisTNávrh materiálových vlastností pomocou počítačových simulačných nástrojov pre modelovanie tepelno-vlhkostného a mechanického správania, spojený s aplikáciou laboratórnych meracích a skúšobných metód pre stanovenie tepelných, vlhkostných a mechanických vlastnostíGašparík, J.Department of Building Technology (FCE)D-TS4FCEDetails of topic0 / 1--
378.DTNávrh mestského bulváru na Jantárovej ul. v Bratislave – PetržalkeSchlosser, T.Department of Transport Construction and Traffic (FCE)I-NKSFCEDetails of topic1 / 1 Hasák, M.
379.BTNávrh mestskej triedy a uličného parteru Krížnej ul. v BratislaveSchlosser, T.Department of Transport Construction and Traffic (FCE)B-STOPFCEDetails of topic1 / 1 Bombiczová, A.
380.BTNávrh modernizácie rodinného domu a obnova kanalizácie v budoveJánošková, T.Department of Building Services (FCE)B-STOPFCEDetails of topic1 / 1 Köpöncei, S.
381.DTNávrh monolitickej betónovej konštrukcie administratívnej budovyBilčík, J.Department of Concrete Structures and Bridges (FCE)I-NKSFCEDetails of topic0 / 1--
382.DTNávrh monolitickej betónovej konštrukcie poschodových garážíBilčík, J.Department of Concrete Structures and Bridges (FCE)I-NKSFCEDetails of topic0 / 1--
383.DTNávrh monolitickej železobetónovej konštrukcie podzemnej garážeBilčík, J.Department of Concrete Structures and Bridges (FCE)I-NKSFCEDetails of topic0 / 1--
384.DTNávrh montovanej betónovej konštrukcie poschodových garážíBilčík, J.Department of Concrete Structures and Bridges (FCE)I-NKSFCEDetails of topic0 / 1--
385.BTNávrh na zobrazenie vecných bremien vo VKMGeisse, R.Department of Surveying (FCE)B-GKKFCEDetails of topic1 / 1 Kyseľ, P.
386.BTNávrh nosníka žeriavovej dráhy s vplyvom krúteniaKováč, M.Department of Steel and Timber Structures (FCE)B-IKDFCEDetails of topic0 / ----
387.DTNávrh obnovy a variantov zásobovania teplom bytového domuKrajčík, M.Department of Building Services (FCE)I-TZBFCEDetails of topic1 / 1 Fogáš, A.
388.DTNávrh obnovy stavebných konštrukcií a vykurovacej sústavy bytového domuKrajčík, M.Department of Building Services (FCE)I-TZBFCEDetails of topic1 / 1 Hudecová, J.
389.BTNávrh oceľovej haly na účinky požiaru.Štujberová, M.Department of Steel and Timber Structures (FCE)B-IKDFCEDetails of topic0 / 1--
390.DTNávrh odpočívadla s čerpacou stanicouIngeli, R.Department of Building Structures (FCE)I-AKPFCEDetails of topic1 / 1 Pijáková, J.
391.BTNávrh odvádzania splaškových vôd z urbanizovaného územiaHrudka, J.Department of Sanitary and Enviromental Engineering (FCE)B-VSHFCEDetails of topic1 / 1 Broton, R.
392.DisTNávrh, optimalizácia a riadenie technických zariadení budov s podporou počítačových simuláciíKrajčík, M.Department of Building Services (FCE)D-TTPB4FCEDetails of topic0 / 1--
393.BTNávrh plavebnej dráhy na dolnom Váhu.Šulek, P.Department of Hydraulic Engineering (FCE)B-VSHFCEDetails of topic1 / 1 Kandera, M.
394.BTNávrh plavebnej dráhy na Váhu v úseku Komárno - VD Selice.Šulek, P.Department of Hydraulic Engineering (FCE)B-VSHFCEDetails of topic1 / 1 Dúbravka, A.
395.BTNávrh protieróznych opatrení v lokalite obce VrbovceHlavčová, K.Department of Land and Water Resources Management (FCE)B-STOPFCEDetails of topic0 / 1--
396.BTNávrh protieróznych opatrení v lokalite obce VrbovceHlavčová, K.Department of Land and Water Resources Management (FCE)B-STOPFCEDetails of topic1 / 1 Mrva, M.
397.DTNávrh protipovodňovej ochrany v oblasti MyjavyKohnová, S.Department of Land and Water Resources Management (FCE)I-KKPFCEDetails of topic1 / 1 Majtánová, N.
398.DTNávrh rekonštrukcie a modernizácie MVE v Liptovskej Kokave.Dušička, P.Department of Hydraulic Engineering (FCE)I-VSHFCEDetails of topic1 / 1 Majzlík, E.
399.DTNávrh rekonštrukcie a modernizácie MVE v Plešivci.Dušička, P.Department of Hydraulic Engineering (FCE)I-VSHFCEDetails of topic1 / 1 Milan, J.
400.DTNávrh rekonštrukcie cesty v danej lokaliteBačová, K.Department of Transport Construction and Traffic (FCE)I-NKSFCEDetails of topic0 / 1--
401.DTNávrh rekonštrukcie MVE v Liptovskej Kokave.Dušička, P.Department of Hydraulic Engineering (FCE)I-KKPFCEDetails of topic1 / 1 Martinák, J.
402.DTNávrh rekonštrukcie zdravotnotechnických zariadení s aplikáciou systémov recyklácie vody a teplaJánošková, T.Department of Building Services (FCE)I-TZBFCEDetails of topic1 / 1 Páleníková, M.
403.BTNávrh riešenia stanovišťa zberných nádob v urbanizovanom území.Galbová, K.Department of Sanitary and Enviromental Engineering (FCE)B-STOPFCEDetails of topic1 / -- Kabátová, L.
404.DTNávrh rybovodu pre pripravované VD KolárovoRumann, J.Department of Hydraulic Engineering (FCE)I-VSHFCEDetails of topic1 / 1 Peterková, P.
405.DTNávrh slnečného energetického systému na ohrev teplej vody s celoročným využitím v bytovom dome v lokalite KošiceSkalík, L.Department of Building Services (FCE)I-TZBFCEDetails of topic1 / 1 Karnová, R.
406.BTNávrh stokovej sieteHolubec, M.Department of Sanitary and Enviromental Engineering (FCE)B-VSHFCEDetails of topic1 / -- Slabý, J.
407.BTNávrh stropnej konštrukcie administratívnej budovyPecník, M.Department of Concrete Structures and Bridges (FCE)B-IKDFCEDetails of topic0 / 2--
408.BTNávrh stropnej konštrukcie riešenej ako monolitická doska nosná v jednom smereHalvonik, J.Department of Concrete Structures and Bridges (FCE)B-IKDFCEDetails of topic0 / 1--
409.BTNávrh suchej retenčnej nádrže v rámci protipovodňovej ochrany obce VrbovceVýleta, R.Department of Land and Water Resources Management (FCE)B-STOPFCEDetails of topic1 / 1 Vyšňan, P.
410.BTNávrh tlakového privádzača pre pripravovanú MVERumann, J.Department of Hydraulic Engineering (FCE)B-VSHFCEDetails of topic1 / 1 Lapošová, P.
411.BTNávrh trasy cestnej komunikácieKapusta, V.Department of Transport Construction and Traffic (FCE)B-IKDFCEDetails of topic1 / 2 Kovalik, P.
412.BTNávrh trasy cestnej komunikácie v danej lokaliteBačová, K.Department of Transport Construction and Traffic (FCE)B-IKDFCEDetails of topic3 / 1 Tuška, D.
Ďaťko, F.
Kupka, M.
413.DTNávrh trasy cestnej komunikácie v danej lokaliteBačová, K.Department of Transport Construction and Traffic (FCE)I-NKSFCEDetails of topic2 / 2 Kozák, O.
Kovalík, M.
414.DTNávrh trasy cesty v danej lokaliteBačová, K.Department of Transport Construction and Traffic (FCE)I-NKSFCEDetails of topic0 / 2--
415.DTNávrh trasy mestskej komunikácie s električkovou traťou v zastavanom území BratislavySchlosser, T.Department of Transport Construction and Traffic (FCE)I-NKSFCEDetails of topic1 / 1 Pomichal, E.
416.DTNávrh trasy mestskej komunikácie s električkovou traťou nám- Ľ. Štúra - Pribinova - Karadžičova v zastavanom území BratislavySchlosser, T.Department of Transport Construction and Traffic (FCE)I-NKSFCEDetails of topic1 / 1 Borš, M.
417.DTNávrh trasy prepojenia historických pamiatok v okrese TopoľčanyStankoci, I.Department of Land and Water Resources Management (FCE)I-KKPFCEDetails of topic1 / 1 Mádel, P.
418.DTNávrh ubytovacieho zariadenia s rozšírením využitím pre kempovanieIngeli, R.Department of Building Structures (FCE)I-AKPFCEDetails of topic1 / 1 Petríková, P.
419.BTNávrh vodovodnej siete obce XTóthová, K.Department of Sanitary and Enviromental Engineering (FCE)B-VSHFCEDetails of topic1 / 1 Šutúš, M.
420.DTNávrh vodovodnej siete pre obecBarloková, D.Department of Sanitary and Enviromental Engineering (FCE)I-VSHFCEDetails of topic1 / 1 Šopáková, S.
421.DTNávrh vtokového objektu nízkotlakej prihaťovej MVE.Šulek, P.Department of Hydraulic Engineering (FCE)I-VSHFCEDetails of topic1 / 1 Baštugová, N.
422.DTNávrh vykurovacej / chladiacej sústavy hotelaKurčová, M.Department of Building Services (FCE)I-TZBFCEDetails of topic1 / -- Kerepecká, V.
423.DTNávrh zariadení na využívanie a likvidáciu zrážkovej vodyJánošková, T.Department of Building Services (FCE)I-TZBFCEDetails of topic0 / 1--
424.DTNávrh zariadení na využívanie sivej a zrážkovej vodyJánošková, T.Department of Building Services (FCE)I-TZBFCEDetails of topic1 / 1 Szépová, A.
425.BTNávrh zásad mestskej komunikácie z hľadiska výsadby mestotvornej zeleneSchlosser, T.Department of Transport Construction and Traffic (FCE)B-STOPFCEDetails of topic0 / 1--
426.DTNávrh závlahového systémuČistý, M.Department of Land and Water Resources Management (FCE)I-VSHFCEDetails of topic1 / 1 Martišková, P.
427.DTNávrh závlahy Mestského parkuBajtek, Z.Department of Land and Water Resources Management (FCE)I-KKPFCEDetails of topic1 / 1 Sebőová, K.
428.DTNávrh závlahy záhrady rodinného domuČistý, M.Department of Land and Water Resources Management (FCE)I-KKPFCEDetails of topic1 / 1 Andrejko, J.
429.DTNávrh zberného dvora komunálneho odpaduŠkultétyová, I.Department of Sanitary and Enviromental Engineering (FCE)I-VSHFCEDetails of topic1 / 1 Erneková, A.
430.DTNávrh zhlavia železničnej stanice Bratislava - Filiálka s napojením sa na stanicu Bratislava - PredmestieSchlosser, T.Department of Transport Construction and Traffic (FCE)I-NKSFCEDetails of topic1 / 1 Jančár, T.
431.DTNávrh zmesi medzerovitého betónuCápayová, S.Department of Transport Construction and Traffic (FCE)I-NKSFCEDetails of topic0 / 1--
432.BTNavrhovanie lokálne podopretých stropných dosiekFillo, Ľ.Department of Concrete Structures and Bridges (FCE)B-IKDFCEDetails of topic0 / 1--
433.DTNavrhovanie minimaximálnych a variačných kartografických zobrazeníVajsáblová, M.Department of Theoretical Geodesy (FCE)I-GAKFCEDetails of topic0 / ----
434.BTNavrhovanie štíhlych betónových stĺpovFillo, Ľ.Department of Concrete Structures and Bridges (FCE)B-IKDFCEDetails of topic0 / 2--
435.DisTNavrhovanie zabudovaných potrubí z hľadiska energetickej efektívnostiPeráčková, J.Department of Building Services (FCE)D-TTPB4FCEDetails of topic0 / 1--
436.BTNavrhovanie základových dosiekFillo, Ľ.Department of Concrete Structures and Bridges (FCE)B-CEFCEDetails of topic0 / 1--
437.BTNavrhovanie základových pätiek z vystuženého betónuFillo, Ľ.Department of Concrete Structures and Bridges (FCE)B-IKDFCEDetails of topic0 / 1--
438.BTNekooperatívne hry a ich aplikácieŠipošová, A.Department of Mathematics and Constructive Geometry (FCE)B-MAPMFCEDetails of topic1 / 1 Glosová, P.
439.DisTNelineárna analýza odolnosti konštrukcií na extrémne zaťaženie od pádu lietadlaKrálik, J.Department of Structural Mechanics (FCE)D-APLME4FCEDetails of topic0 / 3--
440.DTNelineárna analýza odolnosti konštrukčnej sústavy na extrémne zaťaženieKrálik, J.Department of Structural Mechanics (FCE)I-NKSFCEDetails of topic0 / 5--
441.DTNelineárna analýza odolnosti konštrukčnej sústavy na pád lietadlaKrálik, J.Department of Structural Mechanics (FCE)I-NKSFCEDetails of topic0 / 5--
442.DisTNelineárna termodynamická analýza konštrukcií za extrémnej teplotyKrálik, J.Department of Structural Mechanics (FCE)D-APLME4FCEDetails of topic0 / 3--
443.DisTNiektoré asociatívne typy agregačných funkciíKalina, M.Department of Mathematics and Constructive Geometry (FCE)D-APLMA4FCEDetails of topic0 / 1--
444.DTNízkotepltné vykurovanie s tepelným čerpadlomPetráš, D.Department of Building Services (FCE)I-TZBFCEDetails of topic1 / 1 Bubala, M.
445.DTNízkotepltné vykurovanie s tepelným čerpadlomPetráš, D.Department of Building Services (FCE)I-TZBFCEDetails of topic0 / 1--
446.DTNízkotepltné vykurovanie s tepelným čerpadlomPetráš, D.Department of Building Services (FCE)I-TZBFCEDetails of topic0 / 1--
447.DTNosná konštrukcia autosalónuSandanus, J.Department of Steel and Timber Structures (FCE)I-NKSFCEDetails of topic1 / 1 Domorák, S.
448.DTNosná konštrukcia podzemných garážíGramblička, Š.Department of Concrete Structures and Bridges (FCE)I-NKSFCEDetails of topic0 / 2--
449.DTNosná konštrukcia vysokej budovy administratívneho centraGramblička, Š.Department of Concrete Structures and Bridges (FCE)I-NKSFCEDetails of topic1 / 2 Staňo, T.
450.DTNosná konštrukcia vysokej budovy bytového komplexuGramblička, Š.Department of Concrete Structures and Bridges (FCE)I-NKSFCEDetails of topic0 / 2--
451.DisTNosné systémy fasád a prestrešení z ocele a sklaBrodniansky, J.Department of Steel and Timber Structures (FCE)D-TKeIS4FCEDetails of topic0 / 1--
452.BTNosný systém výškových stavieb "Diagrid"Ároch, R.Department of Steel and Timber Structures (FCE)B-IKDFCEDetails of topic1 / -- Ilkovič, T.
453.BTNumerical Methods in Structural Civil Engineering DesignDický, J.Department of Structural Mechanics (FCE)B-CExAFCEDetails of topic2 / -- Iakovakis, A.
Iakovakis, E.
454.BTNumerical Methods in Structural Civil Engineering DesignDický, J.Department of Structural Mechanics (FCE)B-CEFCEDetails of topic0 / ----
455.DTNumerické metódy na rekonštrukciu 3D scény z fotografií dvoch kamierMikula, K.Department of Mathematics and Constructive Geometry (FCE)I-MPMFCEDetails of topic1 / 1 Beranová, N.
456.DTNumerické metódy na segmentáciu 4D obrazuMikula, K.Department of Mathematics and Constructive Geometry (FCE)I-MPMFCEDetails of topic1 / 1 Hornáček, T.
457.BTNvrh splaškovej stokovej sieteHolubec, M.Department of Sanitary and Enviromental Engineering (FCE)B-STOPFCEDetails of topic1 / -- Varga, P.
458.DTObčianska vybavenosť (podľa dohody)Jamnický, M.Department of Building Structures (FCE)I-AKPFCEDetails of topic1 / 1 Nagy, M.
459.DTObchodné centrumDlhý, D.Department of Building Structures (FCE)I-AKPFCEDetails of topic1 / 1 Bukovčák, J.
460.DTObchodné centrum - Montovaná železobetónová konštrukciaSonnenschein, R.Department of Concrete Structures and Bridges (FCE)I-NKSFCEDetails of topic1 / -- Babuliak, J.
461.BTObjekty na cestných komunikáciáchBačová, K.Department of Transport Construction and Traffic (FCE)B-IKDFCEDetails of topic1 / 1 Fačkovec, J.
462.BTObjekty na cestných komunikáciáchBačová, K.Department of Transport Construction and Traffic (FCE)B-IKDFCEDetails of topic1 / 1 Salajová, D.
463.DisTObmedzenie šírenia požiaru po povrchoch drevostaviebOlbřímek, J.Department of Building Structures (FCE)D-TKPS4FCEDetails of topic0 / 2--
464.DTObnova a rekonštrukcia bodového poľa v lokalite "Počúvadlianske jazero"Ježko, J.Department of Surveying (FCE)I-GAKFCEDetails of topic0 / 1--
465.DTObnova Bratislavskej kalvárie vo vzťahu k historickým krajinným štruktúramMacura, V.Department of Land and Water Resources Management (FCE)I-KKPFCEDetails of topic1 / 1 Novotná, M.
466.DisTObnova budov do pasívneho štandarduHúsenicová, J.Department of Architecture (FCE)D-TKPS4FCEDetails of topic0 / 1--
467.DTObnova dvora STUKuráň, J.Department of Architecture (FCE)I-PSAFCEDetails of topic1 / 1 Matoušek, J.
468.DTObnova Kalvárie v Banskej ŠtiavniciBelčáková, I.Department of Land and Water Resources Management (FCE)I-KKPFCEDetails of topic0 / 2--
469.DTObnova pamiatkovo chránenej budovyPuškár, A.Department of Building Structures (FCE)I-AKPFCEDetails of topic0 / 2--
470.DTOBYTNÝ SÚBOR GREEN PARK , PODKOLIBSKÁ, BRATISLAVA - OBJEKT AAbrahoim, I.Department of Concrete Structures and Bridges (FCE)I-NKSFCEDetails of topic1 / -- Hybeľová, J.
471.DTOdhad horizontálnej refrakcie metódou MNŠ a jej overenie robustnými štatistickými metódamiBajtala, M.Department of Surveying (FCE)I-GAKFCEDetails of topic1 / 1 Vavruš, V.
472.BTOdolnosť historického krytého dreveného mosta v Gelnici (doného pri železničnej stanici)Baláž, I.Department of Steel and Timber Structures (FCE)B-IKDFCEDetails of topic0 / 1--
473.BTOdolnosť historického krytého dreveného mosta v Gelnici (horného)Baláž, I.Department of Steel and Timber Structures (FCE)B-IKDFCEDetails of topic0 / 1--
474.DisTOdolnosť I- a U-prierezov z hliníkových zliatin podľa CSMBaláž, I.Department of Steel and Timber Structures (FCE)D-TKeIS4FCEDetails of topic0 / 1--
475.DisTOdolnosť I- a U-prierezov z nehrdzavejúcich ocelí podľa CSMBaláž, I.Department of Steel and Timber Structures (FCE)D-TKeIS4FCEDetails of topic0 / 1--
476.BTOdolnosť kombinovane namáhaných I-prierezov kovových prútovBaláž, I.Department of Steel and Timber Structures (FCE)B-IKDFCEDetails of topic1 / 3 Samek, J.
477.BTOdolnosť kombinovane namáhaných I-prierezov kovových prútovBaláž, I.Department of Steel and Timber Structures (FCE)B-IKDFCEDetails of topic0 / 3--
478.BTOdolnosť perforovanej lišty so špeciálnym usporiadaním otvorovÁroch, R.Department of Steel and Timber Structures (FCE)B-IKDFCEDetails of topic1 / -- Pacáková, M.
479.BTOdolnosť tlačeného priehradového členeného prúta určená podľa EN a STNBaláž, I.Department of Steel and Timber Structures (FCE)B-IKDFCEDetails of topic0 / 1--
480.BTOdolnosť tlačeného rámového členeného prúta určená podľa EN a STNBaláž, I.Department of Steel and Timber Structures (FCE)B-IKDFCEDetails of topic0 / 1--
481.BTOdvodnenie zadaného úseku cesty.Bačová, K.Department of Transport Construction and Traffic (FCE)B-IKDFCEDetails of topic1 / 1 Krčmár, A.
482.DTOprava chyby v katastrálnom operáteGeisse, R.Department of Surveying (FCE)I-GAKFCEDetails of topic1 / 1 Hendrichovský, J.
483.DTOptimalizácia evidencie a využívania dát v doméne kultúrneho dedičstvaFaixová Chalachanová, J.Department of Theoretical Geodesy (FCE)I-GAKFCEDetails of topic1 / -- Kubicová, M.
484.DTOptimalizácia materiálovej skladby jednotlivých vrstiev obvodového plášťa drevostavieb z hľadiska tepelno-technických charakteristík.Struhárová, A.Department of Material Engineering (FCE)I-TSFCEDetails of topic1 / 1 Hellová, K. E.
485.DTOptimalizácia návrhu tvarov vtokového objektu MVERumann, J.Department of Hydraulic Engineering (FCE)I-VSHFCEDetails of topic1 / 1 Maco, S.
486.DTOptimalizácia návrhu založenia výrobných hál v prostredí kvartérnych zemínSúľovská, M.Department of Geotechnics (FCE)I-NKSFCEDetails of topic1 / 1 Švejdová, S.
487.DTOptimalizácia prevádzky OST s využívaním geotermálnej energieTakács, J.Department of Building Services (FCE)I-TZBFCEDetails of topic0 / 2--
488.DisTOptimalizácia prevádzky vodných elektrární pomocou soft computing metód.Šulek, P.Department of Hydraulic Engineering (FCE)D-VHI4FCEDetails of topic0 / 2--
489.DisTOptimalizácia stanovenia pevnostných parametrov hornín pre účely tunelového staviteľstvaKopecký, M.Department of Geotechnics (FCE)D-TKeIS4FCEDetails of topic0 / 1--
490.DisTOptimalizácia technológie úpravy povrchových vôd z podhorských oblastíBarloková, D.Department of Sanitary and Enviromental Engineering (FCE)D-VHI4FCEDetails of topic0 / 1--
491.DisTOptimalizácia tepelného hospodárstva bytového okrsku na báze OZE (geotermálna energia, biomasa, energia prostredia - tepelné čerpadlo)Takács, J.Department of Building Services (FCE)D-TTPB4FCEDetails of topic0 / 2--
492.DisTOptimalizácia tepelného hospodárstva s využitím vlastných energetických zdrojov na báze OZE.Takács, J.Department of Building Services (FCE)D-TTPB4FCEDetails of topic0 / 2--
493.BTOptimalizácia tvaru združeného oceľového rámu halyKrálik, J.Department of Structural Mechanics (FCE)B-IKDFCEDetails of topic0 / 5--
494.DTOptimalizácia typického plavebného stupňa triedy VIa z hľadiska parametrov prúdenia vodyMožiešik, Ľ.Department of Hydraulic Engineering (FCE)I-VSHFCEDetails of topic1 / 1 Vicianová, M.
495.DTOptimalizácia výpočtu transformačných parametrov medzi dvomi geodetickými súradnicovými systémamiMojzeš, M.Department of Theoretical Geodesy (FCE)I-GAKFCEDetails of topic0 / ----
496.BTOptimálny návrh podpornej konštrukcie spojovacieho mostaKrálik, J.Department of Structural Mechanics (FCE)B-IKDFCEDetails of topic0 / 5--
497.BTOrientačný návrh závlahovej sústavyČistý, M.Department of Land and Water Resources Management (FCE)B-VSHFCEDetails of topic1 / 1 Pavúček, M.
498.DTOverenie geodetických prístrojov podľa STN ISO 17123-3Hašková, V.Department of Surveying (FCE)I-GAKFCEDetails of topic0 / ----
499.BTOverenie kvality nivelačných prístrojovHašková, V.Department of Surveying (FCE)B-GKKFCEDetails of topic1 / -- Sova, D.
500.DTOverovanie vlastností vápenno-puzolánových mált po viacročnom uložení v laboratórnom prostredí.Pavlík, V.Department of Material Engineering (FCE)I-TSFCEDetails of topic1 / 1 Hriňák, D.
501.DTOverovanie vlastností vápenno-puzolánových mált po viacročnom uložení v laboratórnom prostredí.Pavlík, V.Department of Material Engineering (FCE)I-TSFCEDetails of topic0 / 1--
502.DTPamätník historickej udalostiKuráň, J.Department of Architecture (FCE)I-PSAFCEDetails of topic1 / 1 Šimek, R.
503.DTPamiatková obnova kaštieľa v MalinoveMudrončík, M.Department of Architecture (FCE)I-PSAFCEDetails of topic0 / 2--
504.DTPark v DudinciachMacura, V.Department of Land and Water Resources Management (FCE)I-KKPFCEDetails of topic0 / ----
505.BTParkovacie domy s oceľovou nosnou kostrouÁroch, R.Department of Steel and Timber Structures (FCE)B-IKDFCEDetails of topic1 / -- Ocelák, R.
506.BTPenziónHúsenicová, J.Department of Architecture (FCE)B-PSAFCEDetails of topic1 / 1 Šuľaková, D.
507.DTPenziónŠimkovičová, V.Department of Architecture (FCE)I-PSAFCEDetails of topic1 / 1 Vaššová, D.
508.BTPenziónKuráň, J.Department of Architecture (FCE)B-PSAFCEDetails of topic1 / 1 Kozáčiková, T.
509.DTPenziónŽilinský, J.Department of Building Structures (FCE)I-AKPFCEDetails of topic1 / 1 Kundis, T.
510.DTPenziónMinarovičová, K.Department of Building Structures (FCE)I-AKPFCEDetails of topic1 / 2 Gábrišová, L.
511.BTPenzión s agrofarmouKubišová, M.Department of Architecture (FCE)B-PSAFCEDetails of topic1 / 1 Maroši, M.
512.BTPenzión v blízkosti Liptovskej MaryMudrončík, M.Department of Architecture (FCE)B-PSAFCEDetails of topic0 / 2--
513.BTPenzión v turistickej oblastiMudrončík, M.Department of Architecture (FCE)B-PSAFCEDetails of topic0 / 1--
514.DTPetržalka City , Polyfunkčný bytový dom, - Rusovská cesta, Bratislava 5Abrahoim, I.Department of Concrete Structures and Bridges (FCE)I-NKSFCEDetails of topic1 / -- Ondruš, P.
515.DisTPočítačová simulácia pri ochrane pamiatok a obnove historických budovRabenseifer, R.Department of Building Structures (FCE)D-TKPS4FCEDetails of topic0 / ----
516.DisTPočítačové simulácie budúceho správania sa sídelRabenseifer, R.Department of Building Structures (FCE)D-TKPS4FCEDetails of topic0 / ----
517.DTPolicajná stanicaMaňková, L.Department of Building Structures (FCE)I-AKPFCEDetails of topic1 / 1 Papan, P.
518.DTPoliklinikaJamnický, M.Department of Building Structures (FCE)I-AKPFCEDetails of topic0 / 1--
519.DTPoliklinika (podľa dohody)Jamnický, M.Department of Building Structures (FCE)I-AKPFCEDetails of topic1 / 1 Klempová, E.
520.BTPolotuhé spoje v drevených konštrukciáchSógel, K.Department of Steel and Timber Structures (FCE)B-IKDFCEDetails of topic1 / 1 Švec, J.
521.DTPolyfunčné centrum Bory, BratislavaPaňák, P.Department of Architecture (FCE)I-PSAFCEDetails of topic1 / 1 Slávik, M.
522.DTPolyfunkčná budova - monolitická železobetónová konštrukciaHollý, I.Department of Concrete Structures and Bridges (FCE)I-NKSFCEDetails of topic1 / -- Jágerová, V.
523.BTPolyfunkčný bytový domLaco, V.Department of Building Technology (FCE)B-TMSFCEDetails of topic3 / 3 Blaser, R.
Libai, L.
Štrba, J.
524.DTPolyfunkčný domHulínová, Z.Department of Building Technology (FCE)I-TSFCEDetails of topic5 / 6 Pócs, D.
Kováčik, T.
Nagy, B.
Kurkin, R.
Paxián, V.
525.DTPolyfunkčný objekt - monolitická železobetónová konštrukciaBorzovič, V.Department of Concrete Structures and Bridges (FCE)I-NKSFCEDetails of topic4 / 4 Csűriová, E.
Lukáč, P.
Labaš, P.
Süliová, O.
526.DTPolyfunkčný objekt v ultranízkoenergetickom štandardeMenďan, R.Department of Building Structures (FCE)I-AKPFCEDetails of topic1 / 2 Čupka, M.
527.BTPolyfunkčný obytný komplexDohňanská, E.Department of Architecture (FCE)B-PSAFCEDetails of topic1 / -- Brašková, L.
528.DTPolykunkčný objektŠimkovičová, V.Department of Architecture (FCE)I-PSAFCEDetails of topic0 / 1--
529.DTPorovnanie bilancie vlhkosti v závislosti od materiálovej skladby jednotlivých vrstiev obvodovej konštrukcie drevostavieb.Struhárová, A.Department of Material Engineering (FCE)I-TSFCEDetails of topic1 / 1 Gustiňáková, Z.
530.BTPorovnanie rôznych spôsobov výpočtu normálnych výšokMajkráková, M.Department of Theoretical Geodesy (FCE)B-GKKFCEDetails of topic1 / 1 Kubalová, L.
531.BTPorovnanie účinnosti štatistických testov na modelových súborochHusár, L.Department of Theoretical Geodesy (FCE)B-GKKFCEDetails of topic1 / -- Emmer, L.
532.DTPorovnanie vplyvu rôznych typov spojív na vlastnosti hydraulicky stmelenej zmesiCápayová, S.Department of Transport Construction and Traffic (FCE)I-NKSFCEDetails of topic0 / 1--
533.BTPorovnanie vybraných softvérov vhodných na vizualizáciu tiažového poľa ZemeJanák, J.Department of Theoretical Geodesy (FCE)B-GKKFCEDetails of topic1 / -- Gajdošík, M.
534.BTPorovnanie zovšeobecnenej ohybovo-krutovej teórie s inžinierskou technickou teóriou prútovBaláž, I.Department of Steel and Timber Structures (FCE)B-IKDFCEDetails of topic0 / 1--
535.BTPosúdenie ekologických pomerov na povodí hornej MyjavyKohnová, S.Department of Land and Water Resources Management (FCE)B-STOPFCEDetails of topic1 / 1 Beláková, M.
536.BTPosúdenie negatívneho vplyvu dopravy na životné prostredie vo zvolenej lokaliteCápayová, S.Department of Transport Construction and Traffic (FCE)B-STOPFCEDetails of topic1 / 2 Minárik, T.
537.DisTPosúdenie vplyvu manažmentu krajiny na protipovodňovú a protieróznu ochranu povodíHlavčová, K.Department of Land and Water Resources Management (FCE)D-VHI4FCEDetails of topic0 / 1--
538.DTPosúdenie vplyvu navrhovaných podzemných tesniacich stien na režim podzemných vôdBaroková, D.Department of Hydraulic Engineering (FCE)I-VSHFCEDetails of topic1 / 1 Kolos, O.
539.DisTPosúdenie zvyškovej životnosti mostov využitím meraní reálnych zaťažení (WIM)Ároch, R.Department of Steel and Timber Structures (FCE)D-TKeIS4FCEDetails of topic0 / ----
540.BTPotenciál cloudových riešení pri zbere priestorových dátFaixová Chalachanová, J.Department of Theoretical Geodesy (FCE)B-GKKFCEDetails of topic1 / -- Ič, T.
541.DTPotenciál fraktálov pri modelovaní krajinyFaixová Chalachanová, J.Department of Theoretical Geodesy (FCE)I-GAKFCEDetails of topic1 / -- Porubanová, V.
542.DisTPôsobenie tepelných okrajových podmienok na mechanické a fyzikálne vlastnosti cementových kompozitov s obsahom biomasy.Gašparík, J.Department of Building Technology (FCE)D-TS4FCEDetails of topic0 / 1--
543.DTPravdepodobnostná a citlivostná analýza spoľahlivosti konštrukčného systémuKrálik, J.Department of Structural Mechanics (FCE)I-NKSFCEDetails of topic0 / 2--
544.DisTPravdepodobnostná analýza kolapsu konštrukcií od vplyvu explóziíKrálik, J.Department of Structural Mechanics (FCE)D-APLME4FCEDetails of topic0 / 5--
545.DisTPravdepodobnostná analýza kolapsu konštrukcií od zemetraseniaKrálik, J.Department of Structural Mechanics (FCE)D-APLME4FCEDetails of topic0 / 5--
546.DTPredpoveď priebehu povodnových vĺn na vybraných tokoch Slovenska pre hydrologickú predpovednú službuSzolgay, J.Department of Land and Water Resources Management (FCE)I-VSHFCEDetails of topic1 / 1 Rajkovics, D.
547.DTPrekvalifikovanie VKMt na VKMiGeisse, R.Department of Surveying (FCE)I-GAKFCEDetails of topic1 / 1 Švigárová, S.
548.DTPrestrešenie kinosályJendželovský, N.Department of Structural Mechanics (FCE)I-NKSFCEDetails of topic1 / 1 Repka, T.
549.DTPrezentácia archeologickej lokality a budova návštevníckeho centraBorecká, E.Department of Architecture (FCE)I-PSAFCEDetails of topic3 / 2 Popadič, T.
Zubercová, S.
Smolejová, K.
550.DTPrezentačné centrum a vstupný objekt archeologickej lokalityMudrončík, M.Department of Architecture (FCE)I-PSAFCEDetails of topic1 / 1 Činčárová, Z.
551.DTPriebeh hydratačných procesov cementových kompozitovŠtefunková, Z.Department of Material Engineering (FCE)I-TSFCEDetails of topic2 / 2 Podšivka, A.
Lúčanová, M.
552.DTPriehradová mostná konštrukcia - možnosti identifikácie vybraných defektov konštrukcieSokol, M.Department of Structural Mechanics (FCE)I-NKSFCEDetails of topic1 / 1 Brlážová, M.
553.BTPrieluka v mestskej zástavbeBorecká, E.Department of Architecture (FCE)B-PSAFCEDetails of topic4 / 4 Solčianska, A.
Kaňuchová, S.
Roháčová, N.
Petrík, M.
554.DisTPrincípy riešenia požiarnej bezpeènosti vybraných adaptívnych fasádOlbřímek, J.Department of Building Structures (FCE)D-TKPS4FCEDetails of topic0 / 2--
555.DTPrínos družicovej altimetrie k rozvoju geovedných disciplínJanák, J.Department of Theoretical Geodesy (FCE)I-GAKFCEDetails of topic1 / -- Piačková, D.
556.DisTPrípoje pomocou vlepovaných tyčí a polymérbetónu v drevených konštrukciáchSandanus, J.Department of Steel and Timber Structures (FCE)D-TKeIS4FCEDetails of topic0 / 1--
557.DisTPríprava a vlastnosti geopolymérnych cementových kompozitov založených na aluminosilikátových mineráloch a troskeGašparík, J.Department of Building Technology (FCE)D-TS4FCEDetails of topic0 / ----
558.DTPríprava kompozitov s nízkou objemovou hmotnosťou na báze expandovaného perlitu.Pavlík, V.Department of Material Engineering (FCE)I-TSFCEDetails of topic1 / -- Bisaha, J.
559.DTPríprava kompozitov s nízkou objemovou hmotnosťou na báze expandovaného perlitu.Pavlík, V.Department of Material Engineering (FCE)I-TSFCEDetails of topic0 / ----
560.DTPríprava realizácie obnovy pamiatky (podľa bližšej špecifikácie)Makýš, O.Department of Building Technology (FCE)I-TSFCEDetails of topic5 / 5 Hric, M.
Brozman, M.
Kitanovič, M.
Krajčovic, S.
Mojžiš, P.
561.DTPríprava stavby Polyfunkčný objekt na Theater AlleyMakýš, P.Department of Building Technology (FCE)I-TSFCEDetails of topic1 / 1 Sojka, P.
562.DTPríprava stavby Polyfunkčný objekt na Theater AlleyMakýš, P.Department of Building Technology (FCE)I-TSFCEDetails of topic0 / 1--
563.DTPríprava teplej vody v ubytovacom zariadeníVíchová, K.Department of Building Services (FCE)I-TZBFCEDetails of topic1 / 1 Lüley, M.
564.DTPríprava teplej vody v ubytovacom zariadeníVíchová, K.Department of Building Services (FCE)I-TZBFCEDetails of topic0 / 1--
565.DTPríprava teplej vody v ubytovacom zariadeníVíchová, K.Department of Building Services (FCE)I-TZBFCEDetails of topic0 / 1--
566.DTPríprava teplej vody v ubytovacom zariadeníVíchová, K.Department of Building Services (FCE)I-TZBFCEDetails of topic0 / 1--
567.DisTPrírodné materiály pre odstraňovanie škodlivých látok zo životného prostrediaIlavský, J.Department of Sanitary and Enviromental Engineering (FCE)D-KRAJ4FCEDetails of topic0 / ----
568.DisTPríspevok k optimalizácii typológie tvorby letískHúsenicová, J.Department of Architecture (FCE)D-TKPS4FCEDetails of topic0 / 1--
569.DisTPríspevok k typológii novej výstavby objektov v pamiatkovo chránenom územíHúsenicová, J.Department of Architecture (FCE)D-TKPS4FCEDetails of topic0 / 1--
570.DisTPríspevok k riešeniu lomových charakteristík materiálov v okolí koreňa trhliny na konštrukciáchIvánková, O.Department of Structural Mechanics (FCE)D-APLME4FCEDetails of topic0 / ----
571.BTProjekt jednoduchých pozemkových úpravGeisse, R.Department of Surveying (FCE)B-GKKFCEDetails of topic1 / 1 Straka, M.
572.DTProjekt nového cestného mosta cez Dunaj medzi mestami Komárno - KomáromÁroch, R.Department of Steel and Timber Structures (FCE)I-NKSFCEDetails of topic0 / ----
573.BTPrúdenie vody v okolí vodohospodárskych objektovOrfánus, M.Department of Hydraulic Engineering (FCE)B-VSHFCEDetails of topic1 / 1 Polák, J.
574.BTPružno-plastická analýza nosníkaVéghová, I.Department of Structural Mechanics (FCE)B-IKDFCEDetails of topic0 / 1--
575.BTRámová konštrukcia s tuhými, polotuhými a kĺbovými uzlami.Štujberová, M.Department of Steel and Timber Structures (FCE)B-IKDFCEDetails of topic1 / 1 Lamprecht, M.
576.DTRealizačný projekt delenej kanalizácie s využitím zrážkovej vody pre objektPeráčková, J.Department of Building Services (FCE)I-TZBFCEDetails of topic1 / 1 Švrčina, D.
577.DTRealizačný projekt elektrického vykurovania pre horský hotelKoudelková, D.Department of Building Services (FCE)I-TZBFCEDetails of topic1 / 1 Uhrin, M.
578.DTRealizačný projekt kanalizácie s podtlakovým odvodnením strechyPeráčková, J.Department of Building Services (FCE)I-TZBFCEDetails of topic1 / 1 Vajduliaková, M.
579.DTRealizačný projekt plynovej kotolneVíchová, K.Department of Building Services (FCE)I-TZBFCEDetails of topic1 / 1 Jurčaga, M.
580.DTRealizačný projekt zdroja tepla a vykurovacej sústavy pre polyfunkčný objektKoudelková, D.Department of Building Services (FCE)I-TZBFCEDetails of topic1 / 1 Baška, R.
581.DTRealizačný projekt ZTI pre materskú školuPeráčková, J.Department of Building Services (FCE)I-TZBFCEDetails of topic1 / 1 Mačejovská, V.
582.DTRecyklované plasty - ich využitie ako zdroj plnohodnotných surovín.Ledererová, M.Department of Material Engineering (FCE)I-TSFCEDetails of topic1 / 1 Hudecová, A.
583.BTRedukcie geodetických meraní súvisiace s tiažovým poľom ZemeJanák, J.Department of Theoretical Geodesy (FCE)B-GKKFCEDetails of topic1 / -- Korekáčová, B.
584.DTRefurbishment and energy certification of an apartment buildingKrajčík, M.Department of Building Services (FCE)I-CEFCEDetails of topic1 / 1 Ševčíková, K.
585.DTRegenerácia komunitnej zóny MadridKuráň, J.Department of Architecture (FCE)I-PSAFCEDetails of topic1 / 1 Jančo, M.
586.DTRegionálna frekvenčná analýza zrážkových udalostíDanáčová, M.Department of Land and Water Resources Management (FCE)I-VSHFCEDetails of topic1 / 1 Uhliarová, E.
587.BTRekonštrukcia betónových sídliskových parkovísk z hľadiska udržatelnosti mikroklímy v prostredíSchlosser, T.Department of Transport Construction and Traffic (FCE)B-IKDFCEDetails of topic0 / 1--
588.BTRekonštrukcia betónových sídliskových parkovísk z hľadiska udržatelnosti mikroklímy v prostredíSchlosser, T.Department of Transport Construction and Traffic (FCE)B-STOPFCEDetails of topic1 / 1 Lukačovičová, D.
589.BTRekonštrukcia cestnej siete na historických mapáchFencík, R.Department of Theoretical Geodesy (FCE)B-GKKFCEDetails of topic1 / 1 Kačmárová, B.
590.DTRekonštrukcia digitálneho modelu terénu historickej krajinyFencík, R.Department of Theoretical Geodesy (FCE)I-GAKFCEDetails of topic1 / 1 Šebeň, D.
591.DTRekonštrukcia kaštieľaMenďan, R.Department of Building Structures (FCE)I-AKPFCEDetails of topic1 / 1 Andrášik, M.
592.DTRekonštrukcia Ludwigovho mlynaMaňková, L.Department of Building Structures (FCE)I-AKPFCEDetails of topic1 / 1 Vnuk, P.
593.DTRekoštrukcia piscínyBožíková, J.Department of Sanitary and Enviromental Engineering (FCE)I-VSHFCEDetails of topic1 / -- Belicová, M.
594.DTRelationship between the laboratory and in situ tests for geotechnical designFrankovská, J.Department of Geotechnics (FCE)I-CEFCEDetails of topic1 / 1 Švub, M.
595.DTReprezentácia objektov so zložitou štruktúrou vyjadrených mračnom bodovFaixová Chalachanová, J.Department of Theoretical Geodesy (FCE)I-GAKFCEDetails of topic1 / -- Ťapajnová, K.
596.DTRevitalizácia brownfieldu v mestskej časti Bratislava - Nové MestoMacura, V.Department of Land and Water Resources Management (FCE)I-KKPFCEDetails of topic1 / 1 Valentovič, Ľ.
597.DTRevitalizácia nábrežných zón: Prípadová štúdia mesta ZvolenHlavčová, K.Department of Land and Water Resources Management (FCE)I-KKPFCEDetails of topic1 / 1 Peklová, B.
598.DTRevitalizácia rekreačného zázemia mesta DudinceReháčková, T.Department of Land and Water Resources Management (FCE)I-KKPFCEDetails of topic1 / 1 Strieborná, B.
599.DTRevitalizáciaBanskostiavnickejkalvárieBelčáková, I.Department of Land and Water Resources Management (FCE)I-KKPFCEDetails of topic0 / 5--
600.DTRevitalizáciaBanskostiavnickejkalvárieBelčáková, I.Department of Land and Water Resources Management (FCE)I-KKPFCEDetails of topic0 / 5--
601.DTRiešenie verejných priestorov v intraviláne obce Vlkas s prihliadnutím na vzťah človeka a zelene.Stankoci, I.Department of Land and Water Resources Management (FCE)I-KKPFCEDetails of topic1 / -- Gondžalová, L.
602.DTRodinná farma - chov chladnokrvných koníMikolai, I.Department of Building Structures (FCE)I-AKPFCEDetails of topic1 / 1 Kostelanský, A.
603.DTRodinná farma - výroba vínaMikolai, I.Department of Building Structures (FCE)I-AKPFCEDetails of topic4 / 5 Szeif, G.
Szerződi, D.
Matus, K.
Mészárosová, A.
604.BTRodinný dom so sídlom podnikateľaHúsenicová, J.Department of Architecture (FCE)B-PSAFCEDetails of topic2 / 5 Černová, Z.
Kamenická, D.
605.BTRodinný dom s podnikateľskou funkciouŠimkovičová, V.Department of Architecture (FCE)B-PSAFCEDetails of topic0 / 1--
606.BTRozhľad na cestných komunikáciáchKapusta, V.Department of Transport Construction and Traffic (FCE)B-IKDFCEDetails of topic1 / 2 Ngo, T. D.
607.BTRôzne typy priečnej väzby oceľovej haly a ich porovnanie.Štujberová, M.Department of Steel and Timber Structures (FCE)B-IKDFCEDetails of topic1 / 1 Pappová, L.
608.BTRôzne typy väzníc a vhodnosť ich použitia.Štujberová, M.Department of Steel and Timber Structures (FCE)B-IKDFCEDetails of topic1 / 1 Slivka, M.
609.DTSegmentácia mračien bodovErdélyi, J.Department of Surveying (FCE)I-GAKFCEDetails of topic1 / -- Honti, R.
610.DTSeniorské centrumBauer, P.Department of Architecture (FCE)I-PSAFCEDetails of topic1 / 1 Kubaliaková, J.
611.DTShowroom - autosalón s autoservisomChmúrny, I.Department of Building Structures (FCE)I-PSAFCEDetails of topic0 / 1--
612.DTShowroom - autosalón s autoservisomChmúrny, I.Department of Building Structures (FCE)I-AKPFCEDetails of topic1 / 1 Mačutek, J.
613.DTShowroom Audi v BratislaveBrodniansky, J.Department of Steel and Timber Structures (FCE)I-NKSFCEDetails of topic0 / 1--
614.DTShowroom jazdených vozidielŽilinský, J.Department of Building Structures (FCE)I-AKPFCEDetails of topic1 / 1 Veres, B.
615.BTSimulácia obtekania vodohospodárskych objektov 2D hydrodynamickým modelom prúdenia vodyOrfánus, M.Department of Hydraulic Engineering (FCE)B-STOPFCEDetails of topic1 / 1 Ferechová, K.
616.DisTSimulácie tepelno-vlhkostných polí v pórovitých materiálochGašparík, J.Department of Building Technology (FCE)D-TS4FCEDetails of topic0 / 1--
617.BTS-JTSK a určovanie bodov 1. triedy presnosti.Korčák, P.Department of Theoretical Geodesy (FCE)B-GKKFCEDetails of topic0 / ----
618.DTSklad liečiv - administratívno prevádzová budovaChmúrny, I.Department of Building Structures (FCE)I-AKPFCEDetails of topic1 / 1 Chimič, J.
619.DTSkolsky,sportovy areal KosecaBauer, P.Department of Architecture (FCE)I-PSAFCEDetails of topic1 / 1 Žiaček, Ľ.
620.DTSledovanie fyzikálno-mechanických vlastností konopného betónu pri rôznej dávke plniva a spojivaŠtefunková, Z.Department of Material Engineering (FCE)I-TSFCEDetails of topic2 / 2 Juhásová, D.
Krchnavý, D.
621.DTSlnečný energetický systém s celoročným využitím v zvolenom objekteKoudelková, D.Department of Building Services (FCE)I-TZBFCEDetails of topic1 / 1 Schmikal, E.
622.BTSlužby poskytované geodetom pri vyhotovení geometrického plánuHudecová, Ľ.Department of Surveying (FCE)B-GKKFCEDetails of topic1 / -- Perašín, P.
623.BTSpojitý nosník žeriavovej dráhyKováč, M.Department of Steel and Timber Structures (FCE)B-IKDFCEDetails of topic0 / 1--
624.BTSpoločenské centrum v Turčianskych TepliciachDohňanská, E.Department of Architecture (FCE)B-PSAFCEDetails of topic1 / 1 Bujnová, P.
625.BTSpoločné spracovanie meraní GPS a terestrických meraní v lokálnych geodetických sieťachGerhátová, Ľ.Department of Theoretical Geodesy (FCE)B-GKKFCEDetails of topic0 / ----
626.DTSpôsoby optimalizácie parametrov interpolačných metód pre odhad priemernej zrážky v povodíValent, P.Department of Land and Water Resources Management (FCE)I-VSHFCEDetails of topic1 / 1 Barna, E.
627.DTSpracovanie a analýza časových radov získaných technológiou InSARHábel, B.Department of Theoretical Geodesy (FCE)I-GAKFCEDetails of topic0 / ----
628.DTSpracovanie polarimetrických dátKrivá, Z.Department of Mathematics and Constructive Geometry (FCE)I-MPMFCEDetails of topic1 / 1 Brádňanská, N.
629.DisTStabilita plochých škrupínPsotný, M.Department of Structural Mechanics (FCE)D-APLME4FCEDetails of topic0 / 1--
630.BTStabilita tlačených prútov s prierezom s jednou osou symetrieBaláž, I.Department of Steel and Timber Structures (FCE)B-IKDFCEDetails of topic1 / 1 Hanuštiak, M.
631.BTStabilita tlačených prútov s odstupňovaným prierezomKováč, M.Department of Steel and Timber Structures (FCE)B-IKDFCEDetails of topic1 / -- Gábriš, R.
632.BTStabilita tlačených prútov s prierezom bez osi symetrieBaláž, I.Department of Steel and Timber Structures (FCE)B-IKDFCEDetails of topic0 / 1--
633.DTStanica lanovej dráhyHanuliak, P.Department of Building Structures (FCE)I-AKPFCEDetails of topic0 / 1--
634.DisTStanovenie geotechnických vlastností zemín na efektívny návrh sanácie zosuvovKopecký, M.Department of Geotechnics (FCE)D-TKeIS4FCEDetails of topic0 / 1--
635.BTStanovenie pevnosti hornín pre účely razenia podzemných staviebKopecký, M.Department of Geotechnics (FCE)B-IKDFCEDetails of topic1 / 1 Mihál, D.
636.BTStanovenie pevnosti hornín v prostom tlakuBrček, M.Department of Geotechnics (FCE)B-IKDFCEDetails of topic1 / 1 Fratrič, A.
637.DTStatická a dynamická analýza vysokej budovyJendželovský, N.Department of Structural Mechanics (FCE)I-NKSFCEDetails of topic1 / 1 Sádecký, D.
638.DTStatická a dynamická analýza budovyTvrdá, K.Department of Structural Mechanics (FCE)I-NKSFCEDetails of topic1 / 2 Piliarová, D.
639.BTStatická a dynamická analýza mosta v systéme ANSYSMacák, M.Department of Mathematics and Constructive Geometry (FCE)B-MAPMFCEDetails of topic1 / 1 Obrtáčová, T.
640.DTStatická a dynamická analýza oceľovej nosnej konštrukcieVéghová, I.Department of Structural Mechanics (FCE)I-NKSFCEDetails of topic1 / 1 Kubišová, A.
641.DTStatická a dynamická analýza výškovej budovyIvánková, O.Department of Structural Mechanics (FCE)I-NKSFCEDetails of topic0 / 6--
642.BTStatická analýza inžinierskej stavbyIvánková, O.Department of Structural Mechanics (FCE)B-IKDFCEDetails of topic1 / 6 Tomovič, M.
643.BTStatická analýza konštrukcie s použitím MKPVéghová, I.Department of Structural Mechanics (FCE)B-IKDFCEDetails of topic0 / 2--
644.BTStatická analýza stropnej dosky administratívnej budovyHollý, I.Department of Concrete Structures and Bridges (FCE)B-IKDFCEDetails of topic0 / ----
645.BTStatická analýza stropnej dosky študentského domovaHollý, I.Department of Concrete Structures and Bridges (FCE)B-IKDFCEDetails of topic0 / ----
646.BTStatická analýza výškovej budovyIvánková, O.Department of Structural Mechanics (FCE)B-IKDFCEDetails of topic0 / 6--
647.BTStatické riešenie monolitického stropu administratívnej budovyBilčík, J.Department of Concrete Structures and Bridges (FCE)B-IKDFCEDetails of topic0 / 1--
648.BTStatické riešenie monolitického stropu obdĺžnikového vodojemuBilčík, J.Department of Concrete Structures and Bridges (FCE)B-IKDFCEDetails of topic0 / 1--
649.BTStatické riešenie monolitického stropu poschodových garážíBilčík, J.Department of Concrete Structures and Bridges (FCE)B-IKDFCEDetails of topic0 / 1--
650.BTStatické riešenie železobetónovej stropnej konštrukcieVida, R.Department of Concrete Structures and Bridges (FCE)B-IKDFCEDetails of topic0 / ----
651.DTStaticko dynamická analýzy konštrukcií futbalového štadiónaŠoltész, J.Department of Concrete Structures and Bridges (FCE)I-NKSFCEDetails of topic0 / 1--
652.DTStaticko dynamická analýzy výškovej budovyŠoltész, J.Department of Concrete Structures and Bridges (FCE)I-NKSFCEDetails of topic0 / 2--
653.DTStaticko-dynamická analýza inžinierskej stavbyIvánková, O.Department of Structural Mechanics (FCE)I-NKSFCEDetails of topic0 / 6--
654.DTStavebno- technologický projekt zadanej stavby.Jankovichová, E.Department of Building Technology (FCE)I-TSFCEDetails of topic6 / 6 Kollárová, V.
Kucej, V.
Dömény, G.
Godál, M.
Papcún, Š.
Ďubek, P.
655.BTStavebno-technologická príprava v BIM prostredíFuntík, T.Department of Building Technology (FCE)B-TMSFCEDetails of topic1 / 5 Rafajdus, P.
656.DTStavebno-technologický projektSomorová, V.Department of Building Technology (FCE)I-TSFCEDetails of topic6 / 6 Beňadik, F.
Cvoliga, T.
Bačík, M.
Baláž, A.
Benuš, M.
Danišová, P.
657.DTStavebno-technologický projekt na polyfunkčný domGašparík, J.Department of Building Technology (FCE)I-TSFCEDetails of topic5 / 6 Jurča, M.
Prokop, F.
Petrušová, K.
Némethová, Z.
Jesenský, R.
658.DTStavebno-technologický projekt realizačnýSzalayová, S.Department of Building Technology (FCE)I-TSFCEDetails of topic2 / 4 Kanková, E.
Murányi, M.
659.DTStavebno-technologický projekt zadanej stavbyĎubek, M.Department of Building Technology (FCE)I-TSFCEDetails of topic5 / 5 Lenková, J.
Malovcová, D.
Hricová, A.
Czajlik, P.
Molnár, Ľ.
660.DisTStožiare, veže, komíny - teoretické a konštrukčné problémyBrodniansky, J.Department of Steel and Timber Structures (FCE)D-TKeIS4FCEDetails of topic0 / 1--
661.DTStratégia dopravných vzťahov prestupového uzla Ružinov – Avion v BratislaveSchlosser, T.Department of Transport Construction and Traffic (FCE)I-NKSFCEDetails of topic0 / 1--
662.DTStredisko pre efektivne vyuzivanie energieJamnický, M.Department of Building Structures (FCE)I-AKPFCEDetails of topic1 / 1 Mišún, M.
663.BTStropná konštrukcia bytového domuBorzovič, V.Department of Concrete Structures and Bridges (FCE)B-IKDFCEDetails of topic0 / 2--
664.DTStructural Analysis using Numerical MethodsDický, J.Department of Structural Mechanics (FCE)I-CEFCEDetails of topic0 / ----
665.DTStructural Analysis using Numerical MethodsDický, J.Department of Structural Mechanics (FCE)I-CExAFCEDetails of topic0 / ----
666.DisTSubjektívne posúdenie zvukovej izolácieRychtáriková, M.Department of Building Structures (FCE)D-TKPS4FCEDetails of topic0 / 1--
667.BTŠportová halaKuráň, J.Department of Architecture (FCE)B-PSAFCEDetails of topic1 / 1 Szabová, L.
668.DTŠportová halaBielek, B.Department of Building Structures (FCE)I-AKPFCEDetails of topic0 / 1--
669.DTŠportová hala (podľa dohody)Jamnický, M.Department of Building Structures (FCE)I-AKPFCEDetails of topic0 / 1--
670.DTŠportová hala s prístavbouSlivanský, M.Department of Steel and Timber Structures (FCE)I-NKSFCEDetails of topic1 / 1 Csölle, A.
671.DTŠportová hala v RužomberkuVaník, Z.Department of Steel and Timber Structures (FCE)I-NKSFCEDetails of topic1 / 1 Fodorová, T.
672.DTŠportová hala v ŠamoríneSógel, K.Department of Steel and Timber Structures (FCE)I-NKSFCEDetails of topic1 / 1 Katler, R.
673.DTŠportová stavbaKuráň, J.Department of Architecture (FCE)I-PSAFCEDetails of topic2 / 1 Zbojová, M.
Čontofalská, Z.
674.DTŠportové centrumHanuliak, P.Department of Building Structures (FCE)I-AKPFCEDetails of topic1 / 1 Mókušová, A.
675.DTŠtudentský domov – monolitická železobetónová konštrukciaHollý, I.Department of Concrete Structures and Bridges (FCE)I-NKSFCEDetails of topic1 / -- Fedák, M.
676.DTŠtúdia cestnej komunikácieKapusta, V.Department of Transport Construction and Traffic (FCE)I-NKSFCEDetails of topic1 / 1 Strašík, P.
677.DTŠtúdia provizórneho hradenia haťových polí.Gramblička, M.Department of Hydraulic Engineering (FCE)I-VSHFCEDetails of topic1 / -- Vicianová, S.
678.DisTŠtúdium kompatibility a koexistencie nových stavebných (sanačných) hmôt s materiálmi z historických a pamiatkových objektovGašparík, J.Department of Building Technology (FCE)D-TS4FCEDetails of topic0 / ----
679.BTTechnické riešenie zásobovania vodou obce napojením na diaľkovodTóthová, K.Department of Sanitary and Enviromental Engineering (FCE)B-STOPFCEDetails of topic1 / 1 Koštenská, S.
680.DTTechnologický postup výroby konopného betónu.Ledererová, M.Department of Material Engineering (FCE)I-TSFCEDetails of topic1 / 1 Kovács, A.
681.DTTepelné vlastnosti cementových vzoriek s komunálnym odpadom na báze plastovŠín, P.Department of Physics (FCE)I-TSFCEDetails of topic1 / 1 Mészárosová, T.
682.DTTeplotná a vlhkostná rozťažnosť stavebných poréznych materiálov.Struhárová, A.Department of Material Engineering (FCE)I-TSFCEDetails of topic1 / 1 Ščasný, J.
683.BTTeplotný režim cementobetónových vozoviekHodáková, D.Department of Transport Construction and Traffic (FCE)B-IKDFCEDetails of topic0 / 1--
684.BTTestovanie bezhranolového diaľkomera univerzálnej meracej staniceLipták, I.Department of Surveying (FCE)B-GKKFCEDetails of topic0 / 1--
685.BTTestovanie presnosti súradnicového meracieho systémuErdélyi, J.Department of Surveying (FCE)B-GKKFCEDetails of topic0 / ----
686.DTTestovanie vplyvu konfigurácie snímkovania a rozloženia vlícovacích bodov pri snímkovej trianguláciiMarčiš, M.Department of Surveying (FCE)I-GAKFCEDetails of topic0 / ----
687.DTThe influence of the design of transparent constructions on the energy balance of a selected buildingKrajčík, M.Department of Building Services (FCE)I-CExAFCEDetails of topic0 / 1--
688.DTThe influence of the design of transparent constructions on the energy balance of a selected buildingKrajčík, M.Department of Building Services (FCE)I-CExAFCEDetails of topic0 / 1--
689.DTThe influence of the design of transparent constructions on the energy balance of a selected buildingKrajčík, M.Department of Building Services (FCE)I-TZBFCEDetails of topic0 / 1--
690.DTTopografické mapovanie poľnohospodárskej krajinyFencík, R.Department of Theoretical Geodesy (FCE)I-GAKFCEDetails of topic1 / 1 Števanková, N.
691.DTTvorba a validácia predikčných modelov v prostredí GISĎuračiová, R.Department of Theoretical Geodesy (FCE)I-GAKFCEDetails of topic1 / -- Kosorínová, Ž.
692.DTTvorba BIM modelu administratívnej budovyErdélyi, J.Department of Surveying (FCE)I-GAKFCEDetails of topic1 / -- Kasala, M.
693.BTTvorba digitálnej mapy cestnej siete v softvérovom prostredí Map Creator s využitím tabletov na zber údajovĎuračiová, R.Department of Theoretical Geodesy (FCE)B-GKKFCEDetails of topic1 / -- Jakócsová, V.
694.BTTvorba mapových podkladov pre rekonštrukciu vodohospodárskeho systému jazera PočúvadloJežko, J.Department of Surveying (FCE)B-GKKFCEDetails of topic2 / 2 Dargó, P.
Szabo, M.
695.BTTvorba nástroja na správu údajov meraných gravimetrom gPhone 108Hábel, B.Department of Theoretical Geodesy (FCE)B-GKKFCEDetails of topic1 / -- Andraščík, D.
696.DTTvorba programov z kozmickej geodézie pomocou štandardných procedúr SOFA (učebná pomôcka)Husár, L.Department of Theoretical Geodesy (FCE)I-GAKFCEDetails of topic0 / ----
697.DTTvorba tyflomáp s využitím súčasných technológiíLieskovský, T.Department of Theoretical Geodesy (FCE)I-GAKFCEDetails of topic1 / 2 Vrábľová, T.
698.DTÚčinnosť protipriesakových opatrení vodných stavieb z pohľadu ich dlhodobej prevádzkyBednárová, E.Department of Geotechnics (FCE)I-VSHFCEDetails of topic1 / 1 Moskal, M.
699.DTUniverzitaMaňková, L.Department of Building Structures (FCE)I-AKPFCEDetails of topic1 / 1 Belešová, V.
700.DTUniverzitné centrum - Areál STU BratislavaPaňák, P.Department of Architecture (FCE)I-PSAFCEDetails of topic1 / 1 Slamka, P.
701.DTUniverzitné centrum - Areál STU BratislavaPaňák, P.Department of Architecture (FCE)I-PSAFCEDetails of topic1 / 1 Spodniaková, Z.
702.DTUniverzitné centrum STUHúsenicová, J.Department of Architecture (FCE)I-PSAFCEDetails of topic3 / 6 Bahna, R.
Földesiová, A.
Lepáček, M.
703.DTUniverzitné centrum STUHúsenicová, J.Department of Architecture (FCE)I-PSAFCEDetails of topic3 / 5 Bucko, D.
Dubovec, T.
Husárová, J.
704.DisTÚprava vodného režimu pôdy aplikáciou biouhliaRodný, M.Department of Land and Water Resources Management (FCE)D-VHI4FCEDetails of topic0 / 1--
705.BTUrčenie elipsoidického prevýšenia vo vysokohorskom prostredí Veľkej Fatry.Bajtala, M.Department of Surveying (FCE)B-GKKFCEDetails of topic1 / 1 Višňovský, V.
706.BTUrčenie geopotenciálnych kót v horskom prostredíPapčo, J.Department of Theoretical Geodesy (FCE)B-GKKFCEDetails of topic1 / 1 Novák, A.
707.BTUrčenie nadmorských výšok vrcholov Veľkej FatryPapčo, J.Department of Theoretical Geodesy (FCE)B-GKKFCEDetails of topic1 / 1 Oravec, L.
708.BTUrčenie parametrov bodov výškovej sieteKyrinovič, P.Department of Surveying (FCE)B-GKKFCEDetails of topic1 / 1 Magát, N.
709.BTUrčenie parametrov lokálnej geodetickej sieteHašková, V.Department of Surveying (FCE)B-GKKFCEDetails of topic0 / ----
710.BTUrčenie úsťovej rýchlosti strely pomocou videogrametrieMarčiš, M.Department of Surveying (FCE)B-GKKFCEDetails of topic1 / -- Kováč, P.
711.DTUrčovanie posunov mostných objektov technológiou GNSSLipták, I.Department of Surveying (FCE)I-GAKFCEDetails of topic1 / 1 Cmarko, P.
712.DTUrčovanie zvislých posunov trigonometrickou niveláciouKyrinovič, P.Department of Surveying (FCE)I-GAKFCEDetails of topic1 / 1 Žilinec, Ľ.
713.BTValidácia predikčných a detekčných modelov v prostredí GISMuňko, M.Department of Theoretical Geodesy (FCE)B-GKKFCEDetails of topic1 / -- Šebo, D.
714.DTVariantný spôsob nakladania s odpadovými vodami v urbanizovanom územíHrudka, J.Department of Sanitary and Enviromental Engineering (FCE)I-VSHFCEDetails of topic1 / 1 Staňová, A.
715.BTVäznicový a bezväznicový systém strešnej konštrukcie.Štujberová, M.Department of Steel and Timber Structures (FCE)B-IKDFCEDetails of topic0 / 1--
716.DTVentilation and air conditioning of administrative buildings with the application of heat pump as a source of heat and coldStraková, Z.Department of Building Services (FCE)I-CExAFCEDetails of topic0 / 1--
717.DTVentilation and air conditioning of administrative buildings with the application of heat pump as a source of heat and coldStraková, Z.Department of Building Services (FCE)I-CEFCEDetails of topic1 / 1 Staněk, M.
718.DTVentilation and air conditioning of administrative buildings with the application of heat pump as a source of heat and coldStraková, Z.Department of Building Services (FCE)I-CEFCEDetails of topic0 / 1--
719.BTverejna kniznicaBauer, P.Department of Architecture (FCE)B-PSAFCEDetails of topic2 / 2 Mišek, M.
Reviľak, V.
720.BTVerejná knižnicaMudrončík, M.Department of Architecture (FCE)B-PSAFCEDetails of topic0 / 1--
721.DTVetranie a klimatizácia administratívnej budovy s aplikáciou tepelného čerpadla ako zdroja tepla a chladuStraková, Z.Department of Building Services (FCE)I-TZBFCEDetails of topic1 / 1 Blaho, M.
722.DTVetranie priemyselného halového objektu s chladným typom prevádzkyStraková, Z.Department of Building Services (FCE)I-TZBFCEDetails of topic0 / 1--
723.DTVetranie ubytovacich zariadeni v kombinacii so solarnym tepelnym cerpadlomŠabíková, J.Department of Building Services (FCE)I-TZBFCEDetails of topic1 / 1 Babíková, M.
724.DTVetranie vykurovanie a chladenie obchodných priestorovFüri, B.Department of Building Services (FCE)I-TZBFCEDetails of topic1 / -- Slimák, V.
725.DisTVetrom spôsobený zvuk na fasádach budovBielek, B.Department of Building Structures (FCE)D-TKPS4FCEDetails of topic0 / 1--
726.DTViacpodlažná budova BioinkubátoraŠtujberová, M.Department of Steel and Timber Structures (FCE)I-NKSFCEDetails of topic0 / 1--
727.DTViacrežimové modely s prepínaním v tvare agregačnej funkcie a ich aplikácieKomorníková, M.Department of Mathematics and Constructive Geometry (FCE)I-MPMFCEDetails of topic1 / 1 Lazíková, K.
728.DTViacúčelová športová halaPuškár, A.Department of Building Structures (FCE)I-AKPFCEDetails of topic1 / 2 Sonnek, T.
729.DTVinárske centrumHanuliak, P.Department of Building Structures (FCE)I-AKPFCEDetails of topic1 / 1 Darnai, S.
730.DTVinárstvoMinarovičová, K.Department of Building Structures (FCE)I-AKPFCEDetails of topic0 / 1--
731.DTVisitors Center / Informačné centrumRabenseifer, R.Department of Building Structures (FCE)I-AKPFCEDetails of topic1 / 1 Findor, J.
732.DTVlastnosti asfaltových zmesí modifikovaných gumovým granulátomCápayová, S.Department of Transport Construction and Traffic (FCE)I-NKSFCEDetails of topic1 / 1 Jevínová, A.
733.BTVoda a stavbyBaroková, D.Department of Hydraulic Engineering (FCE)B-STOPFCEDetails of topic0 / 1--
734.BTVodohospodársky a energetický plán MVE s tlakovou deriváciouDušička, P.Department of Hydraulic Engineering (FCE)B-STOPFCEDetails of topic1 / 1 Bombara, M.
735.DisTVplyv degradácie fyzikálno-chemických vlastností pôd na dynamiku pôdnej vodyRodný, M.Department of Land and Water Resources Management (FCE)D-VHI4FCEDetails of topic0 / 1--
736.DisTVplyv klimatickej zmeny na krátkodobé intenzity dažďov na SlovenskuKohnová, S.Department of Land and Water Resources Management (FCE)D-KRAJ4FCEDetails of topic0 / 1--
737.DTVplyv klimatickej zmeny na krátkodobé intenzity dažďov na západnom SlovenskuKohnová, S.Department of Land and Water Resources Management (FCE)I-VSHFCEDetails of topic1 / 1 Földes, G.
738.DisTVplyv klimatickej zmeny na návrhové hodnoty krátkodobých intenzít dažďov na SlovenskuKohnová, S.Department of Land and Water Resources Management (FCE)D-VHI4FCEDetails of topic0 / 1--
739.BTVplyv kompresie obrazu na kvalitu 3D modelov získaných metódou obrazového skenovaniaMarčiš, M.Department of Surveying (FCE)B-GKKFCEDetails of topic0 / ----
740.DTVplyv materiálových modelov na výpočet primárneho osteniaChabroňová, J.Department of Geotechnics (FCE)I-NKSFCEDetails of topic1 / 1 Hlaváč, M.
741.DisTVplyv požiarnych bariér na šírenie požiaru stavbami z drevených sendvičových konštrukciíOlbřímek, J.Department of Building Structures (FCE)D-TKPS4FCEDetails of topic0 / 2--
742.BTVplyv projektovaných textúr na presnosť 3D modeluFraštia, M.Department of Surveying (FCE)B-GKKFCEDetails of topic0 / ----
743.DTVplyv prvkov primárneho ostenia na deformácie nadložia pri tunelovaníChabroňová, J.Department of Geotechnics (FCE)I-NKSFCEDetails of topic1 / 1 Damborský, A.
744.DisTVplyv stuženia výškových budov na ich statické a dynamické pôsobenieIvánková, O.Department of Structural Mechanics (FCE)D-APLME4FCEDetails of topic0 / 5--
745.DTVplyv uhličitanu sodného na tepelnú vodivosť tehliarskeho črepuŠveda, M.Department of Material Engineering (FCE)I-TSFCEDetails of topic1 / 1 Havelková, K.
746.DisTVplyv vegetácie a jej sukcesie na pôdnu hydrológiuLichner, Ľ.Department of Land and Water Resources Management (FCE)D-VHI4FCEDetails of topic0 / 2--
747.DTVplyv vlastností horninového masívu na stabilitu stredového piliera medzi tunelovými rúramiChabroňová, J.Department of Geotechnics (FCE)I-NKSFCEDetails of topic1 / 1 Maliarik, M.
748.DTVstupný objekt archeolopgického náleziska v BudmericiachMudrončík, M.Department of Architecture (FCE)I-PSAFCEDetails of topic0 / ----
749.DTVstupný objekt archeolopgického náleziska v BudmericiachMudrončík, M.Department of Architecture (FCE)I-PSAFCEDetails of topic0 / ----
750.BTVýber vhodného programu na vyrovnanie lokálnej geodetickej siete.Mináriková, M.Department of Theoretical Geodesy (FCE)B-GKKFCEDetails of topic1 / -- Kéri, M.
751.DTVybraná stavbaBožík, M.Department of Building Technology (FCE)I-TSFCEDetails of topic7 / 6 Hriagyelová, A.
Srogončík, J.
Uher, E.
Barus, T.
Jackuliak, M.
Krajčík, P.
Madliaková, P.
752.DTVybrané časti stavebno-technologickej prípravy na zadanú stavbuChamulová, B.Department of Building Technology (FCE)I-TSFCEDetails of topic1 / 1 Kotulič, M.
753.DTVybrané časti stavebno-technologickej prípravy na zadanú stavbuChamulová, B.Department of Building Technology (FCE)I-TSFCEDetails of topic4 / 4 Hostačná, R.
Zeleňák, A.
Holubanská, M.
Marinčák, Z.
754.DTVybrané časti stavebno-technologickej prípravy na zadanú stavbu.Ellingerová, H.Department of Building Technology (FCE)I-TSFCEDetails of topic1 / 3 Ďuricová, L.
755.DTVybrané časti stavebno-technologickej prípravy pre zadanú stavbuAntošová, N.Department of Building Technology (FCE)I-TSFCEDetails of topic8 / 8 Špicová, I.
Janúchová, V.
Libant, T.
Hrabčáková, J.
Blaškovič, M.
Sládeček, R.
Vráblová, L.
Flimel, D.
756.DTVybrané časti stavebno-technologickej prípravy pre zadanú stavbuJuríček, I.Department of Building Technology (FCE)I-TSFCEDetails of topic7 / 7 Brišová, J.
Klemová, E.
Vinczeová, J.
Škrabalová, P.
Schramko, D.
Kováč, M.
Oravec, P.
757.DTVybrané časti stavebno-technologickej prípravy pre zadanú stavbuPetro, M.Department of Building Technology (FCE)I-TSFCEDetails of topic5 / 5 Drinóczi, T.
Horváth, Á.
Dojčanová, N.
Vörösová, A.
Palásti, P.
758.DTVybrané časti stavebno-technologickej prípravy stavby: ...Briatka, P.Department of Building Technology (FCE)I-TSFCEDetails of topic4 / 3 Kudláč, O.
Kudláč, R.
Rychtárik, J.
Pindiak, M.
759.DTVybraný problém návrhu vodnej stavby.Šulek, P.Department of Hydraulic Engineering (FCE)I-KKPFCEDetails of topic1 / 1 Kalabová, B.
760.BTVyhliadková vežaNádaská, Z.Department of Architecture (FCE)B-PSAFCEDetails of topic1 / 1 Horníková, R.
761.DTVyhliadková veža na vrchu KrasínSandanus, J.Department of Steel and Timber Structures (FCE)I-NKSFCEDetails of topic1 / 1 Michálik, M.
762.BTVyhodnotenie územia Jantárovej cesty v Petržalke z hľadiska dendrológie a návrh výsadbySchlosser, T.Department of Transport Construction and Traffic (FCE)B-STOPFCEDetails of topic0 / ----
763.BTVyhodnotenie vsakovacích pokusov na VSNBaroková, D.Department of Hydraulic Engineering (FCE)B-VSHFCEDetails of topic1 / 1 Muranský, R.
764.DTVykurovanie a chladenie polyfunkčného objektu reverzibilným tepelným čerpadlomFüri, B.Department of Building Services (FCE)I-TZBFCEDetails of topic1 / 2 Čižíková, I.
765.DTVykurovanie a chladenie polyfunkčnej budovy s reverzibilným tepelným čerpadlomFüri, B.Department of Building Services (FCE)I-TZBFCEDetails of topic0 / 2--
766.DTVýpočet a analýza tiažového zrýchlenia z absolútnych gravimetrických meraníJanák, J.Department of Theoretical Geodesy (FCE)I-GAKFCEDetails of topic1 / -- Javorková, E.
767.DTVýpočet a návrh nízkoteplovodnej veľkoplošnej vykurovacej sústavy so zdrojom tepla tepelným čerpadlomTakács, J.Department of Building Services (FCE)I-TZBFCEDetails of topic1 / 2 Pastuchová, M.
768.DTVýpočet a návrh teplovodnej vykurovacej sústavyTakács, J.Department of Building Services (FCE)I-TZBFCEDetails of topic0 / 2--
769.DTVýpočet a návrh teplovodnej vykurovacej sústavy pre múzeumTakács, J.Department of Building Services (FCE)I-TZBFCEDetails of topic1 / 2 Bruncko, O.
770.DTVýpočet a návrh zdroja tepla na báze geotermálnej energieTakács, J.Department of Building Services (FCE)I-TZBFCEDetails of topic1 / 2 Gažíková, S.
771.BTVýpočet miery rozdrobenosti pozemkového vlastníctvaHudecová, Ľ.Department of Surveying (FCE)B-GKKFCEDetails of topic1 / -- Turan, P.
772.BTVýpočet potreby vody pre návrh kvapkovej závlahy ovocného saduBajtek, Z.Department of Land and Water Resources Management (FCE)B-VSHFCEDetails of topic1 / 1 Michalec, M.
773.DTVypracovanie stavebno-technologického projektu realizačného pre zadanú stavbuProkopčáková, K.Department of Building Technology (FCE)I-TSFCEDetails of topic3 / 4 Hudec, M.
Lenčeš, J.
Varga, T.
774.DisTVýskum nehomogenity rýchlostných polí vo vtokových objektoch nízkotlakých vodných elektrární.Dušička, P.Department of Hydraulic Engineering (FCE)D-KRAJ4FCEDetails of topic0 / 1--
775.DisTVýskum nehomogenity rýchlostných polí vo vtokových objektoch nízkotlakých vodných elektrární.Dušička, P.Department of Hydraulic Engineering (FCE)D-VHI4FCEDetails of topic0 / 1--
776.DisTVýskum technických systémov na báze obnoviteľných zdrojov energie pre budovy s takmer nulovou potrebou energieKrajčík, M.Department of Building Services (FCE)D-TTPB4FCEDetails of topic0 / 1--
777.DTVýskum väzbového potenciálu puzolánov pre ich použitie do máltPavlík, V.Department of Material Engineering (FCE)I-TSFCEDetails of topic1 / 1 Helík, D.
778.DTVýskum väzbového potenciálu puzolánov pre ich použitie do máltPavlík, V.Department of Material Engineering (FCE)I-TSFCEDetails of topic0 / 1--
779.DTVysokoškolský internátŽilinský, J.Department of Building Structures (FCE)I-AKPFCEDetails of topic1 / 1 Štefanovičová, M.
780.DTVýšková administratívna budovaBielek, B.Department of Building Structures (FCE)I-AKPFCEDetails of topic1 / 1 Gaálová, Ž.
781.DTVýšková budova skrúteného tvaruFillo, Ľ.Department of Concrete Structures and Bridges (FCE)I-NKSFCEDetails of topic0 / 1--
782.DTVýšková obytná budovaBielek, B.Department of Building Structures (FCE)I-AKPFCEDetails of topic0 / 1--
783.DTVýšková obytná budova. Monolitická železobetónová nosná konštrukcia.Bartók, A.Department of Concrete Structures and Bridges (FCE)I-NKSFCEDetails of topic1 / -- Sivčák, A.
784.DTVýšková 22 podlažná polyfunkčná budovaBenko, V.Department of Concrete Structures and Bridges (FCE)I-NKSFCEDetails of topic1 / 1 Čičmanec, M.
785.BTVytvorenie aplikácie na sťahovanie údajov týkajúcich sa GNSSGerhátová, Ľ.Department of Theoretical Geodesy (FCE)B-GKKFCEDetails of topic0 / ----
786.BTVytyčovanie hraníc pozemkovGeisse, R.Department of Surveying (FCE)B-GKKFCEDetails of topic1 / 1 Klein, S.
787.DTVýukový program – testy z matematikyStaneková, Ľ.Department of Mathematics and Constructive Geometry (FCE)I-MPMFCEDetails of topic1 / -- Hornáček, P.
788.BTVyužitie deformačnej analýzy na interpretáciu výsledkov geodetického monitoringuBajtala, M.Department of Surveying (FCE)B-GKKFCEDetails of topic1 / 1 Blazsek, C.
789.DisTVyužitie energie zo solárnych obvodových plášťov budov pre vykurovanie, vetranie a klimatizáciuKrajčík, M.Department of Building Services (FCE)D-TTPB4FCEDetails of topic0 / 1--
790.DTVyužitie fotovoltaiky na podporu vykurovania/chladenia budov pomocou tepelných čerpadielKalús, D.Department of Building Services (FCE)I-TZBFCEDetails of topic0 / 2--
791.DTVyužitie jemnej frakcie prírodného perlitu v tehliarstveŠveda, M.Department of Material Engineering (FCE)I-TSFCEDetails of topic1 / 1 Krchnárová, P.
792.DisTVyužitie odpadového tepla zo skládok komunálneho odpadu ako zdroja tepla pre sústavy centralizovaného zásobovania teplom.Takács, J.Department of Building Services (FCE)D-TTPB4FCEDetails of topic0 / 2--
793.BTVyužitie prvotných dopravných údajov z centrály riadenia dopravy pre dopravno-inžinierske analýzySchlosser, T.Department of Transport Construction and Traffic (FCE)B-MAPMFCEDetails of topic0 / ----
794.BTVyužitie prvotných dopravných údajov z centrály riadenia dopravy pre dopravno-inžinierske analýzySchlosser, T.Department of Transport Construction and Traffic (FCE)B-IKDFCEDetails of topic0 / 1--
795.DTVyužitie radarovej interferometrie na monitorovanie stability vysokohorského územiaPapčo, J.Department of Theoretical Geodesy (FCE)I-GAKFCEDetails of topic1 / 1 Czikhardt, R.
796.DTVyužitie recyklovaných stavebných materiálov v kompozitoch.