Aug 17, 2017   5:37 p.m. Milica
Academic information system

Summary of topics offered - Faculty of Civil Engineering


Application shows list of current and approved topics offered under the selected department or under all its subordinate departments. You can limit the list of topics by the following criteria:

Type of thesis:
Study programme:
Topic supervisor:
Supervising department:

*|A|B|C|D|E|F|g|G|H|I|K|L|M|N|O|P|R|S|Š|T|U|v|V|W|z|Z|Ž|1|2|3|5

Ord.TypeTopicThesis supervisorSupervising departmentStudy programmeIntended forDetailsOccupied/Max.Project participants
1.DTAdaptačné opatrenia miest na zmeny klímy (Revitalizácia vnútrobloku na Hlbokej ulici v Trnave)Reháčková, T.Department of Land and Water Resources Management (FCE)I-KKPFCEDetails of topic0 / 1--
2.DisTAdaptívne fasády – požiadavky, kritériá, stavebno-fyzikálne modelovanie a hodnotenieRabenseifer, R.Department of Building Structures (FCE)D-TKPS4FCEDetails of topic0 / ----
3.DTAdministratívna a polyfunkčná budova, Kolbenova, Praha 9 - objekt AAbrahoim, I.Department of Concrete Structures and Bridges (FCE)I-NKSFCEDetails of topic0 / ----
4.DTAdministratívna budovaDlhý, D.Department of Building Structures (FCE)I-AKPFCEDetails of topic1 / 2 Sladký, D.
5.DTAdministratívna budovaBuday, P.Department of Building Structures (FCE)I-AKPFCEDetails of topic0 / 2--
6.DTAdministratívna budovaIngeli, R.Department of Building Structures (FCE)I-AKPFCEDetails of topic0 / 1--
7.DTAdministratívna budovaHraška, J.Department of Building Structures (FCE)I-AKPFCEDetails of topic0 / 1--
8.DTAdministratívna budovaPuškár, A.Department of Building Structures (FCE)I-AKPFCEDetails of topic0 / 2--
9.BTAdministratívna budovaMudrončík, M.Department of Architecture (FCE)B-PSAFCEDetails of topic0 / 1--
10.DTADMINISTRATÍVNA BUDOVAVavrovič, B.Department of Building Structures (FCE)I-AKPFCEDetails of topic0 / 1--
11.DTAdministratívna budova - monolitická železobetónová konštrukciaSonnenschein, R.Department of Concrete Structures and Bridges (FCE)I-NKSFCEDetails of topic0 / 1--
12.DTAdministratívna budova – monolitická železobetónová konštrukciaHollý, I.Department of Concrete Structures and Bridges (FCE)I-NKSFCEDetails of topic0 / ----
13.DTAdministratívna budova - železobetónová monolitická konštrukciaSonnenschein, R.Department of Concrete Structures and Bridges (FCE)I-NKSFCEDetails of topic0 / 1--
14.DTAdministratívne centrumChmelík, V.Department of Building Structures (FCE)I-AKPFCEDetails of topic0 / 1--
15.DTAdministratívne centrumHraška, J.Department of Building Structures (FCE)I-AKPFCEDetails of topic0 / 1--
16.BTAdministratívno - obchodné centrumMellner, D.Department of Architecture (FCE)B-PSAFCEDetails of topic0 / 2--
17.DTAdministratívno-prevádzková budova v BratislaveBorecká, E.Department of Architecture (FCE)I-PSAFCEDetails of topic0 / 1--
18.DisTAdsorpcia vodných pár v pôdach SlovenskaOrfánus, T.Department of Land and Water Resources Management (FCE)D-VHI4FCEDetails of topic0 / ----
19.DisTAerodynamická kvantifikácia efektu penetrácie prúdu v otvorených podjazdoch a podchodochBielek, B.Department of Building Structures (FCE)D-TKPS4FCEDetails of topic0 / 1--
20.DisTAerodynamika štrbinových medzipriestorov dvojitých transparentných fasádBielek, B.Department of Building Structures (FCE)D-TKPS4FCEDetails of topic0 / 1--
21.BTAGROTURISTICKA FARMADohňanská, E.Department of Architecture (FCE)B-PSAFCEDetails of topic0 / 1--
22.DisTAkustika v školáchRychtáriková, M.Department of Building Structures (FCE)D-TKPS4FCEDetails of topic0 / 1--
23.BTAlgoritmy na detekciu obrazových prvkovFraštia, M.Department of Surveying (FCE)B-GKKFCEDetails of topic0 / 1--
24.DTAlternatívne riešenia prípravy teplej vody v bytovom domeVíchová, K.Department of Building Services (FCE)I-TZBFCEDetails of topic0 / 1--
25.DTAlternatívne riešenia vodovodu v bytovom domePeráčková, J.Department of Building Services (FCE)I-TZBFCEDetails of topic0 / 1--
26.BTAlternatívny návrh nakladania s odpadovými vodami v obciHrudka, J.Department of Sanitary and Enviromental Engineering (FCE)B-STOPFCEDetails of topic0 / 1--
27.DTAlternatívny návrh sanácie skládky ropných odpadovSlávik, I.Department of Geotechnics (FCE)I-VSHFCEDetails of topic1 / 1 Mačejovská, M.
28.DTAlternatívny návrh zaistenia stavebnej jamy podchodu pre peších v zosuvnom území.Hruštinec, Ľ.Department of Geotechnics (FCE)I-NKSFCEDetails of topic0 / 1--
29.BTAnalýza denných dát atmosférického oneskorenia GNSS meraníImrišek, M.Department of Theoretical Geodesy (FCE)B-GKKFCEDetails of topic0 / 1--
30.BTAnalýza dopravnej situácie na promenáde v Bratislave z hľadiska posúdenia cyklistickej a pešej dopravySchlosser, T.Department of Transport Construction and Traffic (FCE)B-STOPFCEDetails of topic0 / 1--
31.BTAnalýza dopravnej situácie na promenáde v Bratislave z hľadiska posúdenia cyklistickej a pešej dopravySchlosser, T.Department of Transport Construction and Traffic (FCE)B-IKDFCEDetails of topic0 / 1--
32.BTAnalýza dynamických meraní univerzálnej meracej staniceLipták, I.Department of Surveying (FCE)B-GKKFCEDetails of topic1 / 1 Krajčovič, O.
33.DTAnalýza energetických systémov pre objekty s ATOKalús, D.Department of Building Services (FCE)I-TZBFCEDetails of topic0 / 1--
34.DTAnalýza energetických systémov pre vykurovanie, chladenie, vetranie a prípravu teplej vody objektov s takmer nulovou spotrebou energieKalús, D.Department of Building Services (FCE)I-TZBFCEDetails of topic0 / 2--
35.DTAnalýza energetických systémov pre vykurovanie, chladenie, vetranie a prípravu teplej vody objektov s takmer nulovou spotrebou energieKalús, D.Department of Building Services (FCE)I-TZBFCEDetails of topic0 / 2--
36.BTAnalýza faktorov ovplyvňujúcich kvalitu digitálneho výškového modelu.Lieskovský, T.Department of Theoretical Geodesy (FCE)B-GKKFCEDetails of topic0 / 1--
37.DTAnalýza geometrických anomálií geodetických veličín na trojosovom referenčnom elipsoide vzhľadom k rotačnému elipsoidu.Husár, L.Department of Theoretical Geodesy (FCE)I-GAKFCEDetails of topic0 / ----
38.DisTAnalýza hydraulických pomerov v teplovodných vykurovacích sústavách administratívnych budov.Takács, J.Department of Building Services (FCE)D-TTPB4FCEDetails of topic0 / ----
39.DisTAnalýza možností implementácie BIM v stavebnej spoločnostiMakýš, P.Department of Building Technology (FCE)D-TS4FCEDetails of topic0 / ----
40.BTAnalýza objemových zmien v nádrži Veľká DomašaŠoltész, A.Department of Hydraulic Engineering (FCE)B-VSHFCEDetails of topic0 / 1--
41.BTAnalýza odpadového hospodárstva obceGalbová, K.Department of Sanitary and Enviromental Engineering (FCE)B-STOPFCEDetails of topic1 / -- Mikulášová, V.
42.DTAnalýza požiarnej odolnosti nosnej konštrukcie budovyKrálik, J.Department of Structural Mechanics (FCE)I-NKSFCEDetails of topic0 / 5--
43.BTAnalýza požiarnej odolnosti rámuKrálik, J.Department of Structural Mechanics (FCE)B-IKDFCEDetails of topic0 / 5--
44.BTAnalýza presnosti určenia polohy metódou prechodného stanoviskaLipták, I.Department of Surveying (FCE)B-GKKFCEDetails of topic0 / 1--
45.BTAnalýza príčin porúch na skutočnej konštrukciiKrálik, J.Department of Structural Mechanics (FCE)B-IKDFCEDetails of topic0 / 5--
46.DTAnalýza problémov priehrad malých vodných nádrží.Bednárová, E.Department of Geotechnics (FCE)I-VSHFCEDetails of topic0 / 1--
47.DisTAnalýza prúdenia povrchovej vody v inundácii tokovŠoltész, A.Department of Hydraulic Engineering (FCE)D-VHI4FCEDetails of topic0 / 1--
48.DisTAnalýza rôznych metód zlepšovania stlačiteľných zemínFrankovská, J.Department of Geotechnics (FCE)D-TKeIS4xAFCEDetails of topic0 / 1--
49.BTAnalýza súčasného stavu v oblasti navrhovaných podzemných tesniacich stien na Váhu, Malom Dunaji a preložke NitryBaroková, D.Department of Hydraulic Engineering (FCE)B-STOPFCEDetails of topic0 / ----
50.DisTAnalýza sucha v SR a optimalizácia opatrení voči suchuČistý, M.Department of Land and Water Resources Management (FCE)D-KRAJ4FCEDetails of topic0 / 1--
51.DisTAnalýza vplyvu starnutia na funkčnosť protipožiarnych náterov na stavebných konštrukciáchMikolai, I.Department of Building Structures (FCE)D-TKPS4FCEDetails of topic0 / 2--
52.BTAnalýza vplyvu teplôt na konštrukciu.Králik, J.Department of Structural Mechanics (FCE)B-IKDFCEDetails of topic0 / 5--
53.DisTAnalýza vysokoúčinných štíhlych betónových stĺpovBenko, V.Department of Concrete Structures and Bridges (FCE)D-TKeIS4FCEDetails of topic0 / ----
54.DTAnalýza zmeny retenčnej kapacity vodnej nádrže VrbovceVýleta, R.Department of Land and Water Resources Management (FCE)I-VSHFCEDetails of topic0 / 1--
55.DTAnalýza zrážkovo - odtokového procesu v urbanizovanom územíHrudka, J.Department of Sanitary and Enviromental Engineering (FCE)I-VSHFCEDetails of topic0 / 1--
56.DTAplikácia geodetických metód pri dokumentovaní národnej kultúrnej pamiatkySokol, Š.Department of Surveying (FCE)I-GAKFCEDetails of topic0 / 1--
57.DTAplikácia multikriteriálnej teórie hier vo viacrozmerných dopravných úloháchŠipošová, A.Department of Mathematics and Constructive Geometry (FCE)I-MPMFCEDetails of topic0 / 1--
58.BTAplikácia numerických metód pri návrhu nosných konštrukciíDický, J.Department of Structural Mechanics (FCE)B-IKDFCEDetails of topic0 / ----
59.DisTAplikácia vákuových tepelných izolácií v stavebných konštrukciáchŽilinský, J.Department of Building Structures (FCE)D-TKPS4FCEDetails of topic0 / 1--
60.DTAplikácia zdrojov tepla v budovách občianskej vybavenostiKurčová, M.Department of Building Services (FCE)I-TZBFCEDetails of topic0 / ----
61.BTAproximácia tiažového zrýchlenia pomocou globálnych geopotenciálnych modelovBucha, B.Department of Theoretical Geodesy (FCE)B-GKKFCEDetails of topic0 / 1--
62.DTAquaparkChmelík, V.Department of Building Structures (FCE)I-AKPFCEDetails of topic1 / 1 Kucko, T.
63.DTAssessment of landslide areas in the motorway routeKopecký, M.Department of Geotechnics (FCE)I-CExAFCEDetails of topic0 / 1--
64.DTAutobusová stanicaVaník, Z.Department of Steel and Timber Structures (FCE)I-NKSFCEDetails of topic0 / 1--
65.DTAutobusová stanicaMenďan, R.Department of Building Structures (FCE)I-AKPFCEDetails of topic0 / 1--
66.DTAutobusová stanica s administratívou - 5 podlažná zavesená budovaBenko, V.Department of Concrete Structures and Bridges (FCE)I-NKSFCEDetails of topic0 / ----
67.DTAutobusová stanica v BBŠoltész, J.Department of Concrete Structures and Bridges (FCE)I-NKSFCEDetails of topic0 / 2--
68.DTAutokomplexMenďan, R.Department of Building Structures (FCE)I-AKPFCEDetails of topic0 / 1--
69.DisTAutomatizované spracovanie údajov získaných TLSKopáčik, A.Department of Surveying (FCE)D-GAK4FCEDetails of topic0 / 1--
70.DTAutomobilový showroomŽilinský, J.Department of Building Structures (FCE)I-AKPFCEDetails of topic0 / 1--
71.DTAutomobilový showroomŽilinský, J.Department of Building Structures (FCE)I-AKPFCEDetails of topic0 / 1--
72.DTAutosalónHraška, J.Department of Building Structures (FCE)I-AKPFCEDetails of topic0 / 1--
73.DTAutosalón v NitreMagura, M.Department of Steel and Timber Structures (FCE)I-NKSFCEDetails of topic0 / 1--
74.DTAutosalón v Nových ZámkochMagura, M.Department of Steel and Timber Structures (FCE)I-NKSFCEDetails of topic0 / 1--
75.BTB ytový domBožík, M.Department of Building Technology (FCE)B-TMSFCEDetails of topic0 / 4--
76.DTBIM - Technológia staviebFuntík, T.Department of Building Technology (FCE)I-TSFCEDetails of topic1 / 5 Kašpar, M.
77.DisTBIM modelovaniePalko, M.Department of Building Structures (FCE)D-TKPS4FCEDetails of topic0 / 2--
78.DTBioplynová stanicaŠoltész, J.Department of Concrete Structures and Bridges (FCE)I-NKSFCEDetails of topic1 / 2 Schweitzerová, M.
79.DTBudova FitnesscentraIngeli, R.Department of Building Structures (FCE)I-AKPFCEDetails of topic0 / 1--
80.DTBudova horskej chaty s dôrazom na energetickú náročnosťPavčeková, M.Department of Building Structures (FCE)I-AKPFCEDetails of topic0 / 1--
81.DTBudova občianskeho, obytného charakteru (administratíva, bytový dom, hotel...) s dôrazom na energetickú náročnosť a ekológiuPalko, M.Department of Building Structures (FCE)I-AKPFCEDetails of topic0 / 5--
82.DTBudova občianskeho, obytného charakteru (administratíva, bytový dom, hotel...) s dôrazom na energie a ekológiuPalková, A.Department of Building Structures (FCE)I-AKPFCEDetails of topic1 / 5 Cvičela, M.
83.DTBudovy na byvanie z hladiska vybranych environmentalnych a energetckych parametrov.Šabíková, J.Department of Building Services (FCE)I-TZBFCEDetails of topic0 / 1--
84.BTBytovy domSzalayová, S.Department of Building Technology (FCE)B-TMSFCEDetails of topic0 / 6--
85.BTBytový domPuškár, A.Department of Building Structures (FCE)B-CEFCEDetails of topic0 / 4--
86.BTBytový domProkopčáková, K.Department of Building Technology (FCE)B-TMSFCEDetails of topic0 / 6--
87.BTBytový domPalko, M.Department of Building Structures (FCE)B-PSAFCEDetails of topic0 / 8--
88.BTBytový domČeheľová, D.Department of Building Structures (FCE)B-PSAFCEDetails of topic0 / 10--
89.BTBytový domLacová, Z.Department of Building Structures (FCE)B-PSAFCEDetails of topic0 / 5--
90.BTBytový domMaňková, L.Department of Building Structures (FCE)B-PSAFCEDetails of topic0 / 6--
91.BTBytový domHanuliak, P.Department of Building Structures (FCE)B-PSAFCEDetails of topic0 / 5--
92.BTBytový domIngeli, R.Department of Building Structures (FCE)B-PSAFCEDetails of topic0 / 5--
93.BTBytový domBuday, P.Department of Building Structures (FCE)B-PSAFCEDetails of topic0 / 6--
94.BTBytový domMenďan, R.Department of Building Structures (FCE)B-PSAFCEDetails of topic1 / 6 Homišanová, L.
95.BTBytový domRabenseifer, R.Department of Building Structures (FCE)B-PSAFCEDetails of topic0 / 5--
96.BTBytový domPavčeková, M.Department of Building Structures (FCE)B-PSAFCEDetails of topic1 / 9 Brisuda, P.
97.BTBytový domBielek, B.Department of Building Structures (FCE)B-PSAFCEDetails of topic0 / 5--
98.DTBytový domMatúšek, R.Department of Building Technology (FCE)I-TSFCEDetails of topic1 / -- Kajan, D.
99.BTBytový domMatúšek, R.Department of Building Technology (FCE)B-TMSFCEDetails of topic0 / ----
100.BTBytový domAntošová, N.Department of Building Technology (FCE)B-TMSFCEDetails of topic0 / 2--
101.BTBytový domVavrovič, B.Department of Building Structures (FCE)B-PSAFCEDetails of topic0 / 7--
102.BTBytový domŽilinský, J.Department of Building Structures (FCE)B-PSAFCEDetails of topic0 / 5--
103.BTBytový domHraška, J.Department of Building Structures (FCE)B-PSAFCEDetails of topic0 / 5--
104.BTBytový domOlbřímek, J.Department of Building Structures (FCE)B-PSAFCEDetails of topic0 / 10--
105.BTBytový domJamnický, M.Department of Building Structures (FCE)B-PSAFCEDetails of topic0 / 2--
106.BTBytový domMikolai, I.Department of Building Structures (FCE)B-PSAFCEDetails of topic0 / 1--
107.BTBytový domChmelík, V.Department of Building Structures (FCE)B-PSAFCEDetails of topic1 / 5 Končeková, N.
108.BTBytový domDržka, M.Department of Building Structures (FCE)B-PSAFCEDetails of topic0 / 1--
109.BTBytový domDlhý, D.Department of Building Structures (FCE)B-PSAFCEDetails of topic0 / 6--
110.BTBytový domDržka, M.Department of Building Structures (FCE)B-PSAFCEDetails of topic0 / 5--
111.BTBytový domRabenseifer, R.Department of Building Structures (FCE)B-PSAFCEDetails of topic0 / 5--
112.BTBytový domTomašovič, P.Department of Building Structures (FCE)B-PSAFCEDetails of topic0 / 4--
113.BTBytový domPalková, A.Department of Building Structures (FCE)B-PSAFCEDetails of topic0 / 7--
114.BTBytový domBinek, K.Department of Building Structures (FCE)B-PSAFCEDetails of topic1 / 10 Piecušiak, J.
115.BTBytový domJakeš, E.Department of Building Structures (FCE)B-PSAFCEDetails of topic0 / 5--
116.BTBytový domVargová, A.Department of Building Structures (FCE)B-PSAFCEDetails of topic0 / 6--
117.BTBytový domMinarovičová, K.Department of Building Structures (FCE)B-PSAFCEDetails of topic0 / 6--
118.BTBytový domMinarovičová, K.Department of Building Structures (FCE)B-PSAFCEDetails of topic0 / 5--
119.BTBytový domNguyen Tien, M.Department of Building Technology (FCE)B-TMSFCEDetails of topic0 / 2--
120.BTBytový domHulinová, J.Department of Building Technology (FCE)B-TMSFCEDetails of topic0 / 3--
121.BTBytový domŠimko, P.Department of Building Technology (FCE)B-TMSFCEDetails of topic3 / 10 Hudák, D.
Uváčik, P.
Šuška, D.
122.BTBytový domŠmotlák, M.Department of Building Technology (FCE)B-TMSFCEDetails of topic1 / 10 Ďuricová, A.
123.BTBytový domPiatka, J.Department of Building Technology (FCE)B-TMSFCEDetails of topic0 / 10--
124.BTBytový domChamulová, B.Department of Building Technology (FCE)B-TMSFCEDetails of topic0 / 5--
125.BTBytový domPetro, M.Department of Building Technology (FCE)B-TMSFCEDetails of topic0 / 5--
126.BTBytový domJankovichová, E.Department of Building Technology (FCE)B-TMSFCEDetails of topic2 / 4 Chochoľáková, K.
Szabó, Z.
127.BTBytový domGašparík, J.Department of Building Technology (FCE)B-TMSFCEDetails of topic0 / 4--
128.BTBytový domPaulovičová, L.Department of Building Technology (FCE)B-TMSFCEDetails of topic1 / 10 Habara, M.
129.BTBytový domBederka, M.Department of Building Technology (FCE)B-TMSFCEDetails of topic0 / 3--
130.BTBytový domSomorová, V.Department of Building Technology (FCE)B-TMSFCEDetails of topic0 / 4--
131.BTBytový domNguyen Tien, M.Department of Building Technology (FCE)B-TMSFCEDetails of topic1 / 3 Haberová, P.
132.BTBytový domĎubek, M.Department of Building Technology (FCE)B-TMSFCEDetails of topic1 / 5 Lénártová, V.
133.BTBytový domBisták, A.Department of Building Technology (FCE)B-TMSFCEDetails of topic0 / 3--
134.BTBytový domBriatka, P.Department of Building Technology (FCE)B-TMSFCEDetails of topic0 / 7--
135.BTBytový domHulínová, Z.Department of Building Technology (FCE)B-TMSFCEDetails of topic1 / 4 Juchová, S.
136.BTBytový domChamulová, B.Department of Building Technology (FCE)B-TMSFCEDetails of topic0 / 1--
137.BTBytový domJamnický, M.Department of Building Structures (FCE)B-PSAFCEDetails of topic0 / 1--
138.BTBytový domJamnický, M.Department of Building Structures (FCE)B-PSAFCEDetails of topic0 / 1--
139.BTBytový domJamnický, M.Department of Building Structures (FCE)B-PSAFCEDetails of topic0 / 1--
140.BTBytový domHulínová, Z.Department of Building Technology (FCE)B-TMSFCEDetails of topic1 / 1 Karas, R.
141.BTBytový domJamnický, M.Department of Building Structures (FCE)B-PSAFCEDetails of topic0 / 1--
142.BTBytový domJamnický, M.Department of Building Structures (FCE)B-PSAFCEDetails of topic0 / 1--
143.BTBytový domJamnický, M.Department of Building Structures (FCE)B-PSAFCEDetails of topic0 / 4--
144.BTBytový domJamnický, M.Department of Building Structures (FCE)B-PSAFCEDetails of topic0 / 1--
145.BTBytový domPuškár, A.Department of Building Structures (FCE)B-PSAFCEDetails of topic0 / 4--
146.BTBytový domPuškár, A.Department of Building Structures (FCE)B-CEFCEDetails of topic0 / 4--
147.BTBytový domPuškár, A.Department of Building Structures (FCE)B-CEFCEDetails of topic0 / 4--
148.DTBytový dom – monolitická železobetónová konštrukciaHollý, I.Department of Concrete Structures and Bridges (FCE)I-NKSFCEDetails of topic0 / ----
149.BTBytový dom s polyfunkciouChmúrny, I.Department of Building Structures (FCE)B-PSAFCEDetails of topic0 / 5--
150.BTBytový dom s polyfunkciouMikolai, I.Department of Building Structures (FCE)B-PSAFCEDetails of topic1 / 5 Čerešňáková, K.
151.BTBytový dom s polyfunkciouChmúrny, I.Department of Building Structures (FCE)B-PSAFCEDetails of topic0 / 5--
152.BTBytový dom v xxMakýš, O.Department of Building Technology (FCE)B-TMSFCEDetails of topic1 / 5 Šuštiaková, N.
153.BTBytový dom v XX (spresniť podľa záujmu)Makýš, O.Department of Building Technology (FCE)B-TMSFCEDetails of topic0 / 5--
154.DisTCell tracking in 3D+time imagesMikula, K.Department of Mathematics and Constructive Geometry (FCE)D-APMA4xAFCEDetails of topic0 / ----
155.DTCentrálne vetranie a chladenie bytového domu s aplikáciou rekuperačnej jednotkyStraková, Z.Department of Building Services (FCE)I-TZBFCEDetails of topic0 / 1--
156.DTCentrum rehabilitácie a oddychuJamnický, M.Department of Building Structures (FCE)I-AKPFCEDetails of topic0 / 1--
157.DTCentrum STUBauer, P.Department of Architecture (FCE)I-PSAFCEDetails of topic0 / 1--
158.BTCentrum vedy a techniky ČuňovoStruhařová, P.Department of Architecture (FCE)B-PSAFCEDetails of topic0 / 1--
159.BTCentrum vedy a techniky ČuňovoStruhařová, P.Department of Architecture (FCE)B-PSAFCEDetails of topic0 / 1--
160.DTCentrum voľného času – montovaná železobetónová konštrukciaHollý, I.Department of Concrete Structures and Bridges (FCE)I-NKSFCEDetails of topic0 / ----
161.DTCestný most – dodatočne predpätá betónová monolitická konštrukciaBorzovič, V.Department of Concrete Structures and Bridges (FCE)I-NKSFCEDetails of topic1 / 1 Labudová, V.
162.DisTCFD Simulácia objektov stokovej sieteStanko, Š.Department of Sanitary and Enviromental Engineering (FCE)D-VHI4FCEDetails of topic0 / ----
163.DisTCreation of Quality Excellence Model implemented for construction companyGašparík, J.Department of Building Technology (FCE)D-TS4FCEDetails of topic0 / 1--
164.DisTCreation of Quality Excellence Model implemented for construction companyGašparík, J.Department of Building Technology (FCE)D-TS4xAFCEDetails of topic0 / 1--
165.DTDatabáza dopravno-inžinierskych podkladov pre algoritmizáciu video prieskumovSchlosser, T.Department of Transport Construction and Traffic (FCE)I-NKSFCEDetails of topic0 / 1--
166.DTDecentrálne vetranie a chladenie bytového domu s aplikáciou rekuperačnej jednotkyStraková, Z.Department of Building Services (FCE)I-TZBFCEDetails of topic0 / 1--
167.DTDetekcia archeologických štruktúr metódamy diaľkového prieskumu zemeLieskovský, T.Department of Theoretical Geodesy (FCE)I-GAKFCEDetails of topic0 / 2--
168.BTDetekcia efektu multipath v meraniach GNSS využitím kombinácie hodnôt pomeru signálu a šumuŠpánik, P.Department of Theoretical Geodesy (FCE)B-GKKFCEDetails of topic1 / 1 Rinkovská, M.
169.DTDiagnostika a statická analýza nosnej konštrukcie historického objektuSlivanský, M.Department of Steel and Timber Structures (FCE)I-NKSFCEDetails of topic0 / 1--
170.DTDiagnostika vodného režimu pôdySkalová, J.Department of Land and Water Resources Management (FCE)I-KKPFCEDetails of topic0 / 1--
171.DTDiagnostika vodného režimu pôdySkalová, J.Department of Land and Water Resources Management (FCE)I-KKPFCEDetails of topic0 / 1--
172.BTDigitálna technická mapa mesta PrešovBajtala, M.Department of Surveying (FCE)B-GKKFCEDetails of topic1 / 1 Dančo, P.
173.BTDigitálny 3D model reliéfnej mapyFraštia, M.Department of Surveying (FCE)B-GKKFCEDetails of topic0 / 1--
174.BTDom remesielNádaská, Z.Department of Architecture (FCE)B-PSAFCEDetails of topic0 / 1--
175.BTDom smutkuDohňanská, E.Department of Architecture (FCE)B-PSAFCEDetails of topic0 / ----
176.BTDom smútkuBránický, F.Department of Architecture (FCE)B-PSAFCEDetails of topic0 / 1--
177.DTDopravné zaťaženie a jeho vplyv na dimenzovanie vozoviekBačová, K.Department of Transport Construction and Traffic (FCE)I-NKSFCEDetails of topic0 / 1--
178.DTDopravno-urbanistické riešenie prestupového uzla Petržalka – Centrum a jeho zázemia po spustení električkovej dopravySchlosser, T.Department of Transport Construction and Traffic (FCE)I-NKSFCEDetails of topic0 / 1--
179.DTDynamická odozva železničného mosta pre vysoké rýchlosti vlakovSokol, M.Department of Structural Mechanics (FCE)I-NKSFCEDetails of topic0 / 1--
180.DisTEfektívne znižovanie hladiny podzemnej vody v stavebných jamáchGašparík, J.Department of Building Technology (FCE)D-TS4FCEDetails of topic0 / 1--
181.DisTEfficient software solutions for medical image processing and analysisMikula, K.Department of Mathematics and Constructive Geometry (FCE)D-APMA4xAFCEDetails of topic0 / ----
182.DTElement Aréna ŠamorínŠtujberová, M.Department of Steel and Timber Structures (FCE)I-NKSFCEDetails of topic0 / 1--
183.DTEliminácia vplyvu vertikálnej refrakcie pri trigonometrických meraniach prevýšení.Sokol, Š.Department of Surveying (FCE)I-GAKFCEDetails of topic0 / 1--
184.DisTEnergetická efektívnosť a vnútorné prostredie budov s takmer nulovou potrebou energieKrajčík, M.Department of Building Services (FCE)D-TTPB4FCEDetails of topic0 / 1--
185.DisTEnergetická, ekonomická a environmentálna analýza budov so systémami s aktívnou tepelnou ochranouKalús, D.Department of Building Services (FCE)D-TTPB4FCEDetails of topic0 / 2--
186.DisTEnergetické hodnotenie účinnosti systémov prípravy a distribúcie teplej vody v budováchPeráčková, J.Department of Building Services (FCE)D-TTPB4FCEDetails of topic0 / 1--
187.DTEnergetický audit budovy a hydraulické vyregulovanie vykurovacej sústavPetráš, D.Department of Building Services (FCE)I-TZBFCEDetails of topic0 / 1--
188.DTEnergy Audit and Certification of Single Family HousePetráš, D.Department of Building Services (FCE)I-TZBFCEDetails of topic0 / 1--
189.DisTEnergy auditing, certification and monitoring of buildingsPetráš, D.Department of Building Services (FCE)D-TTPB4FCEDetails of topic0 / 1--
190.BTEnvironmentálne akceptovateľné technológie v cestnom staviteľstveCápayová, S.Department of Transport Construction and Traffic (FCE)B-STOPFCEDetails of topic0 / 1--
191.DTEvaluation of the flood protection in residential part of Bratislava - RačaŠoltész, A.Department of Hydraulic Engineering (FCE)I-CEFCEDetails of topic0 / 1--
192.DTEvaluation of the flood protection in residential part of Bratislava - RačaŠoltész, A.Department of Hydraulic Engineering (FCE)I-CExAFCEDetails of topic0 / 1--
193.DTExperimental investigation of soil propertiesFrankovská, J.Department of Geotechnics (FCE)I-CExAFCEDetails of topic0 / 2--
194.DTExperimental investigation of soil propertiesFrankovská, J.Department of Geotechnics (FCE)I-CExAFCEDetails of topic0 / 2--
195.DisTExperimentálna a numerická analýza účinku extrémneho vetra na budovy atypického profiluKrálik, J.Department of Structural Mechanics (FCE)D-APLME4FCEDetails of topic0 / 3--
196.DisTExperimentálne a numerické metódy systémovej identifikácie mostovSokol, M.Department of Structural Mechanics (FCE)D-APLME4FCEDetails of topic0 / ----
197.DTExperimentálne merania tvorby povrchového odtoku pomocou simulátora dažďaDanáčová, M.Department of Land and Water Resources Management (FCE)I-VSHFCEDetails of topic0 / 1--
198.BTExperimentálne porovnanie výčtových metód pre stanovenie hydraulických strát v tlakových potrubiachRumann, J.Department of Hydraulic Engineering (FCE)B-STOPFCEDetails of topic1 / 1 Kremser, J.
199.DTExperimentálno-teoretické overovanie polotuhých spojov v drevených konštrukciáchSógel, K.Department of Steel and Timber Structures (FCE)I-NKSFCEDetails of topic0 / 1--
200.DTExperimentálny výskum mechanických a filtračných vlastností zemínFrankovská, J.Department of Geotechnics (FCE)I-NKSFCEDetails of topic0 / 2--
201.DTFakulta stredoeurópskych štúdiíHraška, J.Department of Building Structures (FCE)I-AKPFCEDetails of topic0 / 1--
202.DTFiltrácia SAR (radarových) snímok s využitím štatistiky.Krivá, Z.Department of Mathematics and Constructive Geometry (FCE)I-MPMFCEDetails of topic0 / 1--
203.DTFiltračné a adsorpčné materiály v úprave vodyBarloková, D.Department of Sanitary and Enviromental Engineering (FCE)I-VSHFCEDetails of topic0 / 1--
204.DTFiltračné a sorpčné materiály v úprave vodyIlavský, J.Department of Sanitary and Enviromental Engineering (FCE)I-VSHFCEDetails of topic0 / 1--
205.DTFluent a jeho možnosti pre modelovanie vplyvu vetraMacák, M.Department of Mathematics and Constructive Geometry (FCE)I-MPMFCEDetails of topic0 / 1--
206.BTFotogrametrická dokumentácia archeologického náleziskaMarčiš, M.Department of Surveying (FCE)B-GKKFCEDetails of topic0 / ----
207.DTFotovoltaické kryty vozoviekBačová, K.Department of Transport Construction and Traffic (FCE)I-NKSFCEDetails of topic0 / 1--
208.DisTFyzikálno-mechanické vlastnosti povlakových hydroizolačných materiálov aplikovaných na strechyPalko, M.Department of Building Structures (FCE)D-TKPS4FCEDetails of topic0 / 2--
209.BTgaleria moderného umeniaDohňanská, E.Department of Architecture (FCE)B-PSAFCEDetails of topic0 / ----
210.BTGaleria moderného umeniaMellner, D.Department of Architecture (FCE)B-PSAFCEDetails of topic0 / 2--
211.BTGenerovanie eliptických kriviek s predpísanými vlastnosťami nad konečnými poľami.Širáň, J.Department of Mathematics and Constructive Geometry (FCE)B-MAPMFCEDetails of topic0 / 1--
212.BTGeodetické práce pre návrh rekonštrukcie cestnej komunikácieJežko, J.Department of Surveying (FCE)B-GKKFCEDetails of topic0 / 1--
213.BTGeodetické práce pri výstavbe tribúny B futbalového štadiónu FC DAC1904 Dunajská StredaBajtala, M.Department of Surveying (FCE)B-GKKFCEDetails of topic0 / 1--
214.BTGeodetický monitoring pretvorenia výškovej budovyKyrinovič, P.Department of Surveying (FCE)B-GKKFCEDetails of topic0 / 1--
215.DTGeometrický plán a aktualizácia meračského operátuHudecová, Ľ.Department of Surveying (FCE)I-GAKFCEDetails of topic0 / 1--
216.DTGeotechnické posúdenie zabezpečenia vstupného portálu do tunela (možnosti: 1. Tunel Višňové, 2. Tunel Považský Chlmec) navrhnutého v zložitých inžiniersko-geologických pomeroch.Hruštinec, Ľ.Department of Geotechnics (FCE)I-NKSFCEDetails of topic0 / 2--
217.DTGeotechnické posúdenie založenia výškovej budovy a zabezpečenia hlbokej stavebnej jamy v Bratislave.Hruštinec, Ľ.Department of Geotechnics (FCE)I-NKSFCEDetails of topic0 / 1--
218.DisTGeotechnický monitoring sekundárneho ostenia na realizovaných tunelov.Hruštinec, Ľ.Department of Geotechnics (FCE)D-TKeIS4FCEDetails of topic0 / 1--
219.DTGeotechnický návrh sanácie havarijného stavu cesty I/21 v zosuvnom území.Hruštinec, Ľ.Department of Geotechnics (FCE)I-NKSFCEDetails of topic0 / 1--
220.BTGeotechnický prieskumFrankovská, J.Department of Geotechnics (FCE)B-IKDFCEDetails of topic0 / 1--
221.DTGrafové algoritmy a ich použitie pri spracovaní biomedicínskych dátŽdímalová, M.Department of Mathematics and Constructive Geometry (FCE)I-MAPMFCEDetails of topic0 / 1--
222.DTGrafové algoritmy a ich použitie pri spracovaní biomedicínskych dátŽdímalová, M.Department of Mathematics and Constructive Geometry (FCE)I-MPMFCEDetails of topic0 / 1--
223.DTGrafové algoritmy a ich použitie pri spracovaní biomedicínskych dátŽdímalová, M.Department of Mathematics and Constructive Geometry (FCE)I-MAPMFCEDetails of topic0 / 1--
224.DTGrafové algoritmy a ich použitie pri spracovaní biomedicínskych dátŽdímalová, M.Department of Mathematics and Constructive Geometry (FCE)I-MAPMFCEDetails of topic0 / 1--
225.DTGrafové algoritmy a ich použitie pri spracovaní biomedicínskych dátŽdímalová, M.Department of Mathematics and Constructive Geometry (FCE)I-MPMFCEDetails of topic0 / 1--
226.DTGrafové algoritmy a ich použitie pri spracovaní biomedicínskych dátŽdímalová, M.Department of Mathematics and Constructive Geometry (FCE)I-MPMFCEDetails of topic0 / 1--
227.DTHangár v BratislaveBrodniansky, J.Department of Steel and Timber Structures (FCE)I-NKSFCEDetails of topic0 / 2--
228.DTHistorické krajinné štruktúry/vývoj zmeny a ochrana historických krajinných štruktúrMacura, V.Department of Land and Water Resources Management (FCE)I-KKPFCEDetails of topic0 / ----
229.BTHľadanie inerciálnej osi rotácie pre transformácie definované rotačnými maticami okolo súradnicových osíHusár, L.Department of Theoretical Geodesy (FCE)B-GKKFCEDetails of topic0 / ----
230.DTHlavná integrovaná hasičská a záchranná stanica v určenom mesteOlbřímek, J.Department of Building Structures (FCE)I-AKPFCEDetails of topic0 / 5--
231.DTHlavná integrovaná hasičská a záchranná stanica v určenom mesteOlbřímek, J.Department of Building Structures (FCE)I-AKPFCEDetails of topic0 / 5--
232.BTHodnotenie aktuálneho stavu vozovky na zvolenej dopravnej plocheCápayová, S.Department of Transport Construction and Traffic (FCE)B-IKDFCEDetails of topic0 / 1--
233.BTHodnotenie aktuálneho stavu vozovky na zvolenej dopravnej ploche IKDSHodáková, D.Department of Transport Construction and Traffic (FCE)B-IKDFCEDetails of topic0 / 2--
234.DisTHodnotenie kolísania prvkov hydrologickej bilancie v dôsledku zmeny klímySzolgay, J.Department of Land and Water Resources Management (FCE)D-KRAJ4, D-VHI4FCEDetails of topic0 / 2--
235.DTHodnotenie kvality 3D modelov vytvorených technológiou TLS.Kopáčik, A.Department of Surveying (FCE)I-GAKFCEDetails of topic0 / 1--
236.BTHodnotenie negatívnych vplyvov dopravy na životné prostredie vo zvolenej lokaliteHodáková, D.Department of Transport Construction and Traffic (FCE)B-STOPFCEDetails of topic0 / 1--
237.DisTHodnotenie účinnosti protivlhkostných technológiíMakýš, O.Department of Building Technology (FCE)D-TS4FCEDetails of topic0 / 2--
238.DisTHodnotenie vplyvu kontaminácie ropnými látkami na chemizmus podzemnej vody – posúdenie možnosti podporných metód sanácieIlavský, J.Department of Sanitary and Enviromental Engineering (FCE)D-VHI4FCEDetails of topic0 / ----
239.BTHodnotenie zmien vertikálnych gradientov tiažového zrýchlenia na bodoch geodynamickej referenčnej sieteMojzeš, M.Department of Theoretical Geodesy (FCE)B-GKKFCEDetails of topic0 / ----
240.DisTHodnoterni účinnosti elektrofyzikálnych technológií sanácie vlhkosti murívMakýš, O.Department of Building Technology (FCE)D-TS4FCEDetails of topic0 / ----
241.DisTHodnoterni účinnosti odvetracích technológií sanácie vlhkosti murívMakýš, O.Department of Building Technology (FCE)D-TS4FCEDetails of topic0 / ----
242.DTHorský hotelChmelík, V.Department of Building Structures (FCE)I-AKPFCEDetails of topic0 / 1--
243.DTHorský hotelBuday, P.Department of Building Structures (FCE)I-AKPFCEDetails of topic0 / 1--
244.DTHorský hotelHraška, J.Department of Building Structures (FCE)I-AKPFCEDetails of topic0 / 1--
245.DTHorský hotelPuškár, A.Department of Building Structures (FCE)I-AKPFCEDetails of topic0 / 2--
246.DTHorský hotel v Slovenskom rajiRabenseifer, R.Department of Building Structures (FCE)I-AKPFCEDetails of topic1 / 1 Dvorják, A.
247.DTHorský penziónChmúrny, I.Department of Building Structures (FCE)I-AKPFCEDetails of topic0 / 2--
248.BTHorský penziónŠimkovičová, V.Department of Architecture (FCE)B-PSAFCEDetails of topic0 / 2--
249.DTHotelJamnický, M.Department of Building Structures (FCE)I-AKPFCEDetails of topic0 / 1--
250.DTHotelMinarovičová, K.Department of Building Structures (FCE)I-AKPFCEDetails of topic0 / 2--
251.DTHotelChmúrny, I.Department of Building Structures (FCE)I-AKPFCEDetails of topic1 / 1 Kyselica, M.
252.BTHotelMellner, D.Department of Architecture (FCE)B-PSAFCEDetails of topic1 / 2 Marťák, M.
253.BTHotelMudrončík, M.Department of Architecture (FCE)B-PSAFCEDetails of topic0 / 2--
254.DTHOTELVavrovič, B.Department of Building Structures (FCE)I-AKPFCEDetails of topic0 / 2--
255.DTHotel* * *, Staré Grunty, BratislavaAbrahoim, I.Department of Concrete Structures and Bridges (FCE)I-NKSFCEDetails of topic0 / ----
256.DTHotel s drevenou nosnou konštrukciouSógel, K.Department of Steel and Timber Structures (FCE)I-NKSFCEDetails of topic0 / 1--
257.DTHotel s welnesomŽilinský, J.Department of Building Structures (FCE)I-AKPFCEDetails of topic0 / 1--
258.DTHotel 3*Dlhý, D.Department of Building Structures (FCE)I-AKPFCEDetails of topic0 / 1--
259.DTHvezdáreňHanuliak, P.Department of Building Structures (FCE)I-AKPFCEDetails of topic0 / 1--
260.DTHydraulické posúdenie protipovodňovej ochrany mesta BardejovŠoltész, A.Department of Hydraulic Engineering (FCE)I-VSHFCEDetails of topic0 / 1--
261.DTHydraulické posúdenie revitalizácie mokraďného systému TiceŠoltész, A.Department of Hydraulic Engineering (FCE)I-VSHFCEDetails of topic0 / 1--
262.DTHydraulické vyregulovanie vykurovacej sústavy po zatepľovaníKurčová, M.Department of Building Services (FCE)I-TZBFCEDetails of topic0 / ----
263.BTHydrologická predpoveď prietokovDanáčová, M.Department of Land and Water Resources Management (FCE)B-VSHFCEDetails of topic0 / 1--
264.BTChata pre Ski-centrum PlejsyKubišová, M.Department of Architecture (FCE)B-PSAFCEDetails of topic0 / 2--
265.BTChronológia a spôsob výstavby Mosta SNP v BratislaveBaláž, I.Department of Steel and Timber Structures (FCE)B-IKDFCEDetails of topic0 / 1--
266.DTIdentification of variety of mechanical and physical properties of rocks from the tunnel VišňovéOndrášik, M.Department of Geotechnics (FCE)I-CExAFCEDetails of topic0 / 1--
267.DisTIdentifikácia a odstraňovanie mikropolutantov z vodyIlavský, J.Department of Sanitary and Enviromental Engineering (FCE)D-VHI4FCEDetails of topic0 / 1--
268.BTIdentifikácia odľahlých hodnôt v geodetických meraniachHábel, B.Department of Theoretical Geodesy (FCE)B-GKKFCEDetails of topic1 / -- Compeľ, M.
269.DisTIndoor air quality in nearly zero energy buildingsPetráš, D.Department of Building Services (FCE)D-TTPB4FCEDetails of topic0 / 1--
270.DTIntegrácia dát ZBGIS s atribútmi priestorových objektov z externých dátových zdrojovĎuračiová, R.Department of Theoretical Geodesy (FCE)I-GAKFCEDetails of topic0 / ----
271.DisTInterakcia primárneho a sekundárneho ostenia s tlačivým horninovým prostredím.Hruštinec, Ľ.Department of Geotechnics (FCE)D-TKeIS4FCEDetails of topic0 / 1--
272.BTKartografická funkcionalita Open Source softvérovFencík, R.Department of Theoretical Geodesy (FCE)B-GKKFCEDetails of topic0 / 1--
273.DTKlimatizácia priestorov kultúrneho charakteru - výstavné priestory galérieStraková, Z.Department of Building Services (FCE)I-TZBFCEDetails of topic0 / 1--
274.BTKlopenie kovových a drevných nosníkovBaláž, I.Department of Steel and Timber Structures (FCE)B-IKDFCEDetails of topic0 / 1--
275.DisTKmitanie drevených a spriahnutých drevobetónových konštrukciíSandanus, J.Department of Steel and Timber Structures (FCE)D-TKeIS4FCEDetails of topic0 / 1--
276.DisTKmitanie stavebných konštrukcií vo veternom prúdeJendželovský, N.Department of Structural Mechanics (FCE)D-APLME4FCEDetails of topic0 / 1--
277.DisTKmitanie tenkých dosák s uvážením trhlínIvánková, O.Department of Structural Mechanics (FCE)D-APLME4FCEDetails of topic0 / ----
278.DTKnižnicaChmúrny, I.Department of Building Structures (FCE)I-AKPFCEDetails of topic0 / 1--
279.DTKnižnicaHraška, J.Department of Building Structures (FCE)I-AKPFCEDetails of topic0 / 1--
280.DTKombinácia zdrojov tepla na báze OZE pre vykurovanie energeticky úsporných budovKalús, D.Department of Building Services (FCE)I-TZBFCEDetails of topic0 / 2--
281.DTKombinácia zdrojov tepla na báze OZE pre vykurovanie energeticky úsporných budovKalús, D.Department of Building Services (FCE)I-TZBFCEDetails of topic0 / 1--
282.DTKombinácia zdrojov tepla na báze OZE pre vykurovanie energeticky úsporných budovKalús, D.Department of Building Services (FCE)I-TZBFCEDetails of topic0 / 2--
283.DTKomponované areály v krajine a ich spôsob obnovyStankoci, I.Department of Land and Water Resources Management (FCE)I-KKPFCEDetails of topic0 / 1--
284.BTKomunitné centrumKuráň, J.Department of Architecture (FCE)B-PSAFCEDetails of topic0 / 1--
285.DTKomunitné centrumNádaská, Z.Department of Architecture (FCE)I-PSAFCEDetails of topic0 / 1--
286.BTKomunitné centrumKubišová, M.Department of Architecture (FCE)B-PSAFCEDetails of topic0 / 3--
287.DTKomunitné centrumNádaská, Z.Department of Architecture (FCE)I-PSAFCEDetails of topic0 / 3--
288.BTKomunitné centrum - Nová Ves nad ŽitavouStruhařová, P.Department of Architecture (FCE)B-PSAFCEDetails of topic0 / 1--
289.DTKomunitné záhrady v mestskom prostredí riešené formou permakultúry demonštrované na území mesta Trnava.Stankoci, I.Department of Land and Water Resources Management (FCE)I-KKPFCEDetails of topic0 / ----
290.DTKoncepcia verejnej zelene v obci BojničkyStankoci, I.Department of Land and Water Resources Management (FCE)I-KKPFCEDetails of topic0 / 1--
291.BTKoncepčný návrh revitalizácie koryta toku a priľahlého územia.Macura, V.Department of Land and Water Resources Management (FCE)B-STOPFCEDetails of topic1 / 1 Hnitka, J.
292.BTKoncepčný návrh revitalizácie koryta toku a priľahlého územia.Škrinár, A.Department of Land and Water Resources Management (FCE)B-VSHFCEDetails of topic1 / 1 Lukácsová, L.
293.DTKoncepčný návrh revitalizácie koryta toku a priľahlého územia.Škrinár, A.Department of Land and Water Resources Management (FCE)I-KKPFCEDetails of topic0 / ----
294.DTKonferenčné centrumChmelík, V.Department of Building Structures (FCE)I-AKPFCEDetails of topic0 / ----
295.DTKonferenčné centrumPuškár, A.Department of Building Structures (FCE)I-AKPFCEDetails of topic0 / 2--
296.DTKonopný betón - od histórie po súčasnosťŠtefunková, Z.Department of Material Engineering (FCE)I-TSFCEDetails of topic0 / 1--
297.DisTKorelácie laboratórnych a terénnych skúšok pri navrhovaní geotechnických konštrukciíFrankovská, J.Department of Geotechnics (FCE)D-TKeIS4FCEDetails of topic0 / 1--
298.DTKostolŠimkovičová, V.Department of Architecture (FCE)I-PSAFCEDetails of topic0 / 1--
299.BTKrútenie tenkostenných kovových a betónových prútovBaláž, I.Department of Steel and Timber Structures (FCE)B-IKDFCEDetails of topic0 / 1--
300.DTKrytá plaváreňBielek, B.Department of Building Structures (FCE)I-AKPFCEDetails of topic0 / 1--
301.DTKultúrne centrumSandanus, J.Department of Steel and Timber Structures (FCE)I-NKSFCEDetails of topic0 / 1--
302.BTKultúrne strediskoKuráň, J.Department of Architecture (FCE)B-PSAFCEDetails of topic1 / 1 Kalivodová, M.
303.DTKultúrny domMinarovičová, K.Department of Building Structures (FCE)I-AKPFCEDetails of topic0 / 1--
304.DTKultúrny dom / Obecný domRabenseifer, R.Department of Building Structures (FCE)I-AKPFCEDetails of topic0 / 1--
305.BTKunsthaleKuráň, J.Department of Architecture (FCE)B-PSAFCEDetails of topic0 / 1--
306.DTKúpalisko v BrezneVaník, Z.Department of Steel and Timber Structures (FCE)I-NKSFCEDetails of topic0 / 1--
307.DTKvalita údajov katastra nehnuteľnostíHudecová, Ľ.Department of Surveying (FCE)I-GAKFCEDetails of topic0 / 1--
308.BTKvalita vytýčenia polohy bodu technológiou GNSSKyrinovič, P.Department of Surveying (FCE)B-GKKFCEDetails of topic0 / 1--
309.DTKvantifikácie zmien tvaru a rozmeru parciel v pozemkových úpraváchGeisse, R.Department of Surveying (FCE)I-GAKFCEDetails of topic0 / 1--
310.DTKvazikonformné zobrazenia na Riemannovských povrchochSarkoci, P.Department of Mathematics and Constructive Geometry (FCE)I-MPMFCEDetails of topic0 / 1--
311.DTLávka cez Biskupický kanál v PiešťanochSlivanský, M.Department of Steel and Timber Structures (FCE)I-NKSFCEDetails of topic0 / 1--
312.DTLávka cez Nosický kanálŠtujberová, M.Department of Steel and Timber Structures (FCE)I-NKSFCEDetails of topic0 / 1--
313.DTLávka cez rieku LukavicaSlivanský, M.Department of Steel and Timber Structures (FCE)I-NKSFCEDetails of topic0 / 1--
314.DTLávka pre peších cez rieku Nitru v Topoľčanoch - alternatíva extradossedPaulík, P.Department of Concrete Structures and Bridges (FCE)I-NKSFCEDetails of topic0 / ----
315.DTLávka pre peších cez rieku Nitru v Topoľčanoch - alternatíva s hlavným poľom riešeným ako Langerov nosníkPaulík, P.Department of Concrete Structures and Bridges (FCE)I-NKSFCEDetails of topic0 / ----
316.DTLávka s drevenou nosnou konštrukciouSógel, K.Department of Steel and Timber Structures (FCE)I-NKSFCEDetails of topic0 / 1--
317.DTLCA analýza čistiarne odpadových vôd Dunajská Streda – KútnikyStanko, Š.Department of Sanitary and Enviromental Engineering (FCE)I-VSHFCEDetails of topic0 / 1--
318.DTLetisková budovaHanuliak, P.Department of Building Structures (FCE)I-AKPFCEDetails of topic0 / 1--
319.DTLogistické centrumJamnický, M.Department of Building Structures (FCE)I-AKPFCEDetails of topic0 / 1--
320.DTLogistick0 centrumJamnický, M.Department of Building Structures (FCE)I-AKPFCEDetails of topic0 / 1--
321.DisTLow exergy systems with displacement ventilations for low energy buildingsPetráš, D.Department of Building Services (FCE)D-TTPB4FCEDetails of topic0 / 1--
322.DTMajetkovoprávne usporiadanie pozemkovHudecová, Ľ.Department of Surveying (FCE)I-GAKFCEDetails of topic1 / 1 Grešková, B.
323.DTMatematické modelovanie rastu a interakcie koreňov rastlínRemešíková, M.Department of Mathematics and Constructive Geometry (FCE)I-MPMFCEDetails of topic0 / 1--
324.BTMatematický model koryta nad haťou prirpavovaného VD KolárovoRumann, J.Department of Hydraulic Engineering (FCE)B-STOPFCEDetails of topic0 / 1--
325.BTMaterská školaPuškár, A.Department of Building Structures (FCE)B-CEFCEDetails of topic0 / 1--
326.DTMaterská školaChmelík, V.Department of Building Structures (FCE)I-AKPFCEDetails of topic0 / 1--
327.BTMaterská školaPuškár, A.Department of Building Structures (FCE)B-PSAFCEDetails of topic0 / 1--
328.DTMaterská škola s jasľami v energeticky pasívnom štandardeRabenseifer, R.Department of Building Structures (FCE)I-AKPFCEDetails of topic2 / 2 Spusta, T.
Vodová, I.
329.BTMeditačno-relaxačné centrumKubišová, M.Department of Architecture (FCE)B-PSAFCEDetails of topic0 / 2--
330.DisTMembránové procesy v úprave vodyIlavský, J.Department of Sanitary and Enviromental Engineering (FCE)D-KRAJ4FCEDetails of topic0 / 1--
331.DisTMeranie a optimalizácia kompaktnej stanice tepla s využitím obnoviteľných zdrojov teplaKalús, D.Department of Building Services (FCE)D-TTPB4FCEDetails of topic0 / 2--
332.DTMeranie prietokov mobilným ultrazvukovým prístrojom ADCP v otvorených korytách tokov na SlovenskuVýleta, R.Department of Land and Water Resources Management (FCE)I-VSHFCEDetails of topic0 / 1--
333.DTMestská / Fakultná / Univerzitná knižnicaRabenseifer, R.Department of Building Structures (FCE)I-AKPFCEDetails of topic0 / 1--
334.DTMestská / Fakultná / Univerzitná knižnicaRabenseifer, R.Department of Building Structures (FCE)I-AKPFCEDetails of topic0 / 2--
335.BTMestská knižnicaPilař, P.Department of Architecture (FCE)B-PSAFCEDetails of topic0 / 2--
336.BTMestská knižnica a komunitné centrumPilař, P.Department of Architecture (FCE)B-PSAFCEDetails of topic0 / 2--
337.DTMestská športová halaMagura, M.Department of Steel and Timber Structures (FCE)I-NKSFCEDetails of topic0 / 1--
338.DisTMetodika návrhu nápravných opatrení pre vybrané poruchy budovMakýš, P.Department of Building Technology (FCE)D-TS4FCEDetails of topic0 / ----
339.DisTMetodika návrhu vežových žeriavovMakýš, P.Department of Building Technology (FCE)D-TS4FCEDetails of topic0 / ----
340.BTMetódy stanovenia chýbajúcich údajov v zrážkomernej staniciValent, P.Department of Land and Water Resources Management (FCE)B-STOPFCEDetails of topic0 / ----
341.DTMetódy vizualizácie reliéfu pomocou tieňovania v prostredí GISLieskovský, T.Department of Theoretical Geodesy (FCE)I-GAKFCEDetails of topic0 / 1--
342.BTModelovanie a statická analýza stavebných konštrukciíPrekop, Ľ.Department of Structural Mechanics (FCE)B-IKDFCEDetails of topic0 / 4--
343.DisTModelovanie aerodynamickej drsnosti prostredia a stavebných objektovPalko, M.Department of Building Structures (FCE)D-TKPS4FCEDetails of topic0 / 2--
344.DTModelovanie mosta väčšieho rozpätia a experimentálne overenie jeho dynamických charakteristíkSokol, M.Department of Structural Mechanics (FCE)I-NKSFCEDetails of topic0 / 1--
345.DisTModelovanie nelineárnych časových radov a ich aplikácie v hydrometeorológiiKomorníková, M.Department of Mathematics and Constructive Geometry (FCE)D-APLMA4FCEDetails of topic0 / 1--
346.DisTModelovanie termofyzikálnych vlastností stavebných materiálovGašparík, J.Department of Building Technology (FCE)D-TS4FCEDetails of topic0 / 1--
347.DisTModelovanie tiažového poľa topografických hmôt pomocou spektrálnych metódJanák, J.Department of Theoretical Geodesy (FCE)D-GAK4FCEDetails of topic0 / 1--
348.DisTModelovanie transportu vlhkosti a tepla pórovitými stavebnými materiálmiUnčík, S.Department of Material Engineering (FCE)D-TS4FCEDetails of topic0 / 1--
349.DTModelovanie vplyvu klimatických zmien na veľkosť odtoku z povodiaValent, P.Department of Land and Water Resources Management (FCE)I-VSHFCEDetails of topic0 / 1--
350.DTModelovanie výpočtu množstva vody v danom územíMojzeš, M.Department of Theoretical Geodesy (FCE)I-GAKFCEDetails of topic0 / ----
351.BTModely časových radov s chýbajúcimi alebo nepravidelnými pozorovaniamiBacigál, T.Department of Mathematics and Constructive Geometry (FCE)B-MAPMFCEDetails of topic0 / 1--
352.BTModely pravdepodobnosti a strojové učenieBacigál, T.Department of Mathematics and Constructive Geometry (FCE)B-MAPMFCEDetails of topic0 / 1--
353.DTModernizácia existujúcej administratívnej budovyRabenseifer, R.Department of Building Structures (FCE)I-AKPFCEDetails of topic0 / 1--
354.DTMonitoring zmeny krajiny vplyvom podpovrchovej banskej činnostiFraštia, M.Department of Surveying (FCE)I-GAKFCEDetails of topic0 / ----
355.BTMonitorovanie lokálnych hydrologických efektov v horskom prostredíMojzeš, M.Department of Theoretical Geodesy (FCE)B-GKKFCEDetails of topic0 / ----
356.DisTMonitorovanie stability územia na regionálnej úrovni pomocou druzicovej radarovej interferometrie.Husár, L.Department of Theoretical Geodesy (FCE)D-GAK4FCEDetails of topic0 / ----
357.DTMonolitická železobetónová konštrukcia výškovej budovy v BratislaveHollý, I.Department of Concrete Structures and Bridges (FCE)I-NKSFCEDetails of topic0 / ----
358.DTMoravská galéria v BrneNádaská, Z.Department of Architecture (FCE)I-PSAFCEDetails of topic0 / 3--
359.DTMoravská galéria v Brne, ČRPaňák, P.Department of Architecture (FCE)I-PSAFCEDetails of topic0 / 1--
360.DTMost na diaľnici D4 cez rieku DunajHalvonik, J.Department of Concrete Structures and Bridges (FCE)I-NKSFCEDetails of topic0 / 1--
361.DTMost na rýchlostnej ceste R1 cez rieku NitraHalvonik, J.Department of Concrete Structures and Bridges (FCE)I-NKSFCEDetails of topic0 / 1--
362.DTMost pre peších a cyklistov Dobrohošť – DunakilitiÁroch, R.Department of Steel and Timber Structures (FCE)I-NKSFCEDetails of topic0 / ----
363.DTMost pri Svrčinovci - alternatíva výstavby na výsuvnej skružiPaulík, P.Department of Concrete Structures and Bridges (FCE)I-NKSFCEDetails of topic0 / ----
364.DTMožnosti doplnkovej závlahy ovocných sadov v okrese Bánovce n. BebravouŠoltész, A.Department of Hydraulic Engineering (FCE)I-KKPFCEDetails of topic0 / 1--
365.BTMožnosti stanovenia nasýtenej hydraulickej vodivosti.Skalová, J.Department of Land and Water Resources Management (FCE)B-STOPFCEDetails of topic0 / 1--
366.DTMožnosti vylepšenia hladinového režimu podzemných vôd kanálovou sústavou Žitného ostrovaBaroková, D.Department of Hydraulic Engineering (FCE)I-VSHFCEDetails of topic0 / 1--
367.DisTMožností využitia alternatívnych surovín na vývoj cementových systémov s vysokoúžitkovými vlastnosťami pre aplikácie v hĺbkových hydrotermálnych vrtochGašparík, J.Department of Building Technology (FCE)D-TS4FCEDetails of topic0 / 1--
368.DTMožnosti využitia globálneho navigačného družicového systému GalileoGerhátová, Ľ.Department of Theoretical Geodesy (FCE)I-GAKFCEDetails of topic0 / 1--
369.DTMožnosti využitia kompozitov na báze recyklovaných plastov.Ledererová, M.Department of Material Engineering (FCE)I-TSFCEDetails of topic0 / 1--
370.DTMožnosti zvýšenia bezpečnosti hrádzí VD Zemplínska ŠíravaBednárová, E.Department of Geotechnics (FCE)I-VSHFCEDetails of topic0 / 1--
371.DTMultifunkčná budovaMaňková, L.Department of Building Structures (FCE)I-AKPFCEDetails of topic0 / 1--
372.DTMultifunkčná budovaHanuliak, P.Department of Building Structures (FCE)I-AKPFCEDetails of topic1 / 1 Mišenčík, L.
373.DTMultifunkčná športová halaSlivanský, M.Department of Steel and Timber Structures (FCE)I-NKSFCEDetails of topic0 / 1--
374.DTMultifunkčná športová halaVaník, Z.Department of Steel and Timber Structures (FCE)I-NKSFCEDetails of topic0 / 1--
375.BTMultimediálne návštevnícke centrum archeoparku HavránokStruhařová, P.Department of Architecture (FCE)B-PSAFCEDetails of topic0 / 1--
376.BTMultimierkový digitálny kartografický modelLieskovský, T.Department of Theoretical Geodesy (FCE)B-GKKFCEDetails of topic0 / 1--
377.DTNakladanie s dažďovými vodami v urbanizovanom územíHolubec, M.Department of Sanitary and Enviromental Engineering (FCE)I-VSHFCEDetails of topic0 / ----
378.DTNákupno-obchodné centrumBuday, P.Department of Building Structures (FCE)I-AKPFCEDetails of topic0 / 2--
379.DTNapojenie obytného objektu na inžinierske sieteBožíková, J.Department of Sanitary and Enviromental Engineering (FCE)I-VSHFCEDetails of topic0 / ----
380.DTNavigácia vo vnútorných priestoroch využitím technológie RFIDKopáčik, A.Department of Surveying (FCE)I-GAKFCEDetails of topic0 / 1--
381.BTNávrh a realizácia dátového modelu na účely obecnej samosprávyFaixová Chalachanová, J.Department of Theoretical Geodesy (FCE)B-GKKFCEDetails of topic0 / ----
382.DTNávrh administratívnej budovyRabenseifer, R.Department of Building Structures (FCE)I-AKPFCEDetails of topic1 / 2 Dzíbela, M.
383.DTNávrh a hydraulický výpočet rybovodu na vodnom diele Sečovská Polianka na Topli.Cabadaj, R.Department of Hydraulic Engineering (FCE)I-VSHFCEDetails of topic0 / 1--
384.DTNávrh čistiarne odpadových vôdHolubec, M.Department of Sanitary and Enviromental Engineering (FCE)I-VSHFCEDetails of topic0 / 1--
385.DTNávrh dopravnej obsluhy na území nábrežia pri moste SNP v BratislaveSchlosser, T.Department of Transport Construction and Traffic (FCE)I-NKSFCEDetails of topic0 / 1--
386.DTNávrh efektívneho hospodárenia s odpadom v meste ŠtúrovoGalbová, K.Department of Sanitary and Enviromental Engineering (FCE)I-KKPFCEDetails of topic0 / 1--
387.DTNávrh galérieIngeli, R.Department of Building Structures (FCE)I-AKPFCEDetails of topic0 / 1--
388.DTNávrh Horskej ChatyIngeli, R.Department of Building Structures (FCE)I-AKPFCEDetails of topic1 / 1 Poctavek, L.
389.DTNávrh hydroenergetického využitia úseku tokuRumann, J.Department of Hydraulic Engineering (FCE)I-KKPFCEDetails of topic0 / ----
390.DTNávrh inžinierskych sietí pre IBVBožíková, J.Department of Sanitary and Enviromental Engineering (FCE)I-VSHFCEDetails of topic0 / 1--
391.BTNávrh, kalibrácia a posúdenie použiteľnosti zrážkomera vyrobeného technológiou 3D tlačeValent, P.Department of Land and Water Resources Management (FCE)B-STOPFCEDetails of topic0 / 1--
392.BTNávrh kanalizačnej siete v sídelnom útvareHrudka, J.Department of Sanitary and Enviromental Engineering (FCE)B-STOPFCEDetails of topic0 / 1--
393.DTNávrh kombinovaného zdroja tepla s využitím solárnej energie pre nízkoteplotné teplovodné vykurovanie bytového domuKalús, D.Department of Building Services (FCE)I-TZBFCEDetails of topic0 / 2--
394.DTNávrh krajinno-inžinierskych opatrení v lokalite obce VrbovceHlavčová, K.Department of Land and Water Resources Management (FCE)I-KKPFCEDetails of topic0 / 1--
395.DTNávrh krajinno-inžinierskych opatrení v povodí rieky MyjavaHlavčová, K.Department of Land and Water Resources Management (FCE)I-VSHFCEDetails of topic0 / 1--
396.DisTNávrh materiálových vlastností pomocou počítačových simulačných nástrojov pre modelovanie tepelno-vlhkostného a mechanického správania, spojený s aplikáciou laboratórnych meracích a skúšobných metód pre stanovenie tepelných, vlhkostných a mechanických vlastnostíGašparík, J.Department of Building Technology (FCE)D-TS4FCEDetails of topic0 / 1--
397.DTNávrh mestského bulváru na Jantárovej ul. v Bratislave – PetržalkeSchlosser, T.Department of Transport Construction and Traffic (FCE)I-NKSFCEDetails of topic0 / 1--
398.BTNávrh mestskej triedy a uličného parteru Krížnej ul. v BratislaveSchlosser, T.Department of Transport Construction and Traffic (FCE)B-STOPFCEDetails of topic0 / 1--
399.DisTNávrh metodiky organizácie výstavby s optimálnym využitím disponibilného priestoru.Hulínová, Z.Department of Building Technology (FCE)D-TS4FCEDetails of topic0 / 3--
400.BTNávrh modernizácie rodinného domu a obnova kanalizácie v budoveJánošková, T.Department of Building Services (FCE)B-STOPFCEDetails of topic0 / 1--
401.DTNávrh monolitickej betónovej konštrukcie administratívnej budovyBilčík, J.Department of Concrete Structures and Bridges (FCE)I-NKSFCEDetails of topic0 / 1--
402.DTNávrh monolitickej betónovej konštrukcie poschodových garážíBilčík, J.Department of Concrete Structures and Bridges (FCE)I-NKSFCEDetails of topic0 / 1--
403.DTNávrh monolitickej železobetónovej konštrukcie podzemnej garážeBilčík, J.Department of Concrete Structures and Bridges (FCE)I-NKSFCEDetails of topic0 / 1--
404.DTNávrh montovanej betónovej konštrukcie poschodových garážíBilčík, J.Department of Concrete Structures and Bridges (FCE)I-NKSFCEDetails of topic0 / 1--
405.BTNávrh na zobrazenie vecných bremien vo VKMGeisse, R.Department of Surveying (FCE)B-GKKFCEDetails of topic0 / 1--
406.BTNávrh nosníka žeriavovej dráhy s vplyvom krúteniaKováč, M.Department of Steel and Timber Structures (FCE)B-IKDFCEDetails of topic0 / ----
407.DTNávrh obnovy a variantov zásobovania teplom bytového domuKrajčík, M.Department of Building Services (FCE)I-TZBFCEDetails of topic0 / 1--
408.DTNávrh obnovy stavebných konštrukcií a vykurovacej sústavy bytového domuKrajčík, M.Department of Building Services (FCE)I-TZBFCEDetails of topic0 / 1--
409.BTNávrh oceľovej haly na účinky požiaru.Štujberová, M.Department of Steel and Timber Structures (FCE)B-IKDFCEDetails of topic0 / 1--
410.DTNávrh odpočívadla s čerpacou stanicouIngeli, R.Department of Building Structures (FCE)I-AKPFCEDetails of topic0 / 1--
411.BTNávrh odvádzania splaškových vôd z urbanizovaného územiaHrudka, J.Department of Sanitary and Enviromental Engineering (FCE)B-VSHFCEDetails of topic0 / 1--
412.DisTNávrh, optimalizácia a riadenie technických zariadení budov s podporou počítačových simuláciíKrajčík, M.Department of Building Services (FCE)D-TTPB4FCEDetails of topic0 / 1--
413.BTNávrh plavebnej dráhy na dolnom Váhu.Šulek, P.Department of Hydraulic Engineering (FCE)B-VSHFCEDetails of topic0 / 1--
414.BTNávrh plavebnej dráhy na Váhu v úseku Komárno - VD Selice.Šulek, P.Department of Hydraulic Engineering (FCE)B-VSHFCEDetails of topic0 / 1--
415.BTNávrh protieróznych opatrení v lokalite obce VrbovceHlavčová, K.Department of Land and Water Resources Management (FCE)B-STOPFCEDetails of topic0 / 1--
416.BTNávrh protieróznych opatrení v lokalite obce VrbovceHlavčová, K.Department of Land and Water Resources Management (FCE)B-STOPFCEDetails of topic0 / 1--
417.DTNávrh protipovodňovej ochrany v oblasti MyjavyKohnová, S.Department of Land and Water Resources Management (FCE)I-KKPFCEDetails of topic0 / 1--
418.DTNávrh rekonštrukcie a modernizácie MVE v Liptovskej Kokave.Dušička, P.Department of Hydraulic Engineering (FCE)I-VSHFCEDetails of topic0 / 1--
419.DTNávrh rekonštrukcie a modernizácie MVE v Plešivci.Dušička, P.Department of Hydraulic Engineering (FCE)I-VSHFCEDetails of topic0 / 1--
420.DTNávrh rekonštrukcie cesty v danej lokaliteBačová, K.Department of Transport Construction and Traffic (FCE)I-NKSFCEDetails of topic0 / 1--
421.DTNávrh rekonštrukcie MVE v Liptovskej Kokave.Dušička, P.Department of Hydraulic Engineering (FCE)I-KKPFCEDetails of topic0 / 1--
422.DTNávrh rekonštrukcie zdravotnotechnických zariadení s aplikáciou systémov recyklácie vody a teplaJánošková, T.Department of Building Services (FCE)I-TZBFCEDetails of topic0 / 1--
423.BTNávrh riešenia stanovišťa zberných nádob v urbanizovanom území.Galbová, K.Department of Sanitary and Enviromental Engineering (FCE)B-STOPFCEDetails of topic0 / ----
424.DTNávrh rybovodu pre pripravované VD KolárovoRumann, J.Department of Hydraulic Engineering (FCE)I-VSHFCEDetails of topic0 / 1--
425.DTNávrh slnečného energetického systému na ohrev teplej vody s celoročným využitím v bytovom dome v lokalite KošiceSkalík, L.Department of Building Services (FCE)I-TZBFCEDetails of topic0 / 1--
426.BTNávrh stokovej sieteHolubec, M.Department of Sanitary and Enviromental Engineering (FCE)B-VSHFCEDetails of topic1 / -- Slabý, J.
427.BTNávrh stropnej konštrukcie administratívnej budovyPecník, M.Department of Concrete Structures and Bridges (FCE)B-IKDFCEDetails of topic0 / 2--
428.BTNávrh stropnej konštrukcie riešenej ako monolitická doska nosná v jednom smereHalvonik, J.Department of Concrete Structures and Bridges (FCE)B-IKDFCEDetails of topic0 / 1--
429.BTNávrh suchej retenčnej nádrže v rámci protipovodňovej ochrany obce VrbovceVýleta, R.Department of Land and Water Resources Management (FCE)B-STOPFCEDetails of topic1 / 1 Vyšňan, P.
430.BTNávrh tlakového privádzača pre pripravovanú MVERumann, J.Department of Hydraulic Engineering (FCE)B-VSHFCEDetails of topic0 / 1--
431.BTNávrh trasy cestnej komunikácieKapusta, V.Department of Transport Construction and Traffic (FCE)B-IKDFCEDetails of topic0 / 2--
432.BTNávrh trasy cestnej komunikácie v danej lokaliteBačová, K.Department of Transport Construction and Traffic (FCE)B-IKDFCEDetails of topic0 / 1--
433.DTNávrh trasy cestnej komunikácie v danej lokaliteBačová, K.Department of Transport Construction and Traffic (FCE)I-NKSFCEDetails of topic0 / 2--
434.DTNávrh trasy cesty v danej lokaliteBačová, K.Department of Transport Construction and Traffic (FCE)I-NKSFCEDetails of topic0 / 2--
435.DTNávrh trasy mestskej komunikácie s električkovou traťou v zastavanom území BratislavySchlosser, T.Department of Transport Construction and Traffic (FCE)I-NKSFCEDetails of topic0 / 1--
436.DTNávrh trasy mestskej komunikácie s električkovou traťou nám- Ľ. Štúra - Pribinova - Karadžičova v zastavanom území BratislavySchlosser, T.Department of Transport Construction and Traffic (FCE)I-NKSFCEDetails of topic0 / 1--
437.DTNávrh trasy prepojenia historických pamiatok v okrese TopoľčanyStankoci, I.Department of Land and Water Resources Management (FCE)I-KKPFCEDetails of topic0 / 1--
438.DTNávrh ubytovacieho zariadenia s rozšírením využitím pre kempovanieIngeli, R.Department of Building Structures (FCE)I-AKPFCEDetails of topic0 / 1--
439.BTNávrh vodovodnej siete obce XTóthová, K.Department of Sanitary and Enviromental Engineering (FCE)B-VSHFCEDetails of topic0 / 1--
440.DTNávrh vodovodnej siete pre obecBarloková, D.Department of Sanitary and Enviromental Engineering (FCE)I-VSHFCEDetails of topic0 / 1--
441.DTNávrh vtokového objektu nízkotlakej prihaťovej MVE.Šulek, P.Department of Hydraulic Engineering (FCE)I-VSHFCEDetails of topic0 / 1--
442.DTNávrh vykurovacej / chladiacej sústavy hotelaKurčová, M.Department of Building Services (FCE)I-TZBFCEDetails of topic0 / ----
443.DTNávrh zariadení na využívanie a likvidáciu zrážkovej vodyJánošková, T.Department of Building Services (FCE)I-TZBFCEDetails of topic0 / 1--
444.DTNávrh zariadení na využívanie sivej a zrážkovej vodyJánošková, T.Department of Building Services (FCE)I-TZBFCEDetails of topic0 / 1--
445.BTNávrh zásad mestskej komunikácie z hľadiska výsadby mestotvornej zeleneSchlosser, T.Department of Transport Construction and Traffic (FCE)B-STOPFCEDetails of topic0 / 1--
446.DTNávrh závlahového systémuČistý, M.Department of Land and Water Resources Management (FCE)I-VSHFCEDetails of topic0 / 1--
447.DTNávrh závlahy Mestského parkuBajtek, Z.Department of Land and Water Resources Management (FCE)I-KKPFCEDetails of topic0 / 1--
448.DTNávrh závlahy záhrady rodinného domuČistý, M.Department of Land and Water Resources Management (FCE)I-KKPFCEDetails of topic0 / 1--
449.DTNávrh zberného dvora komunálneho odpaduŠkultétyová, I.Department of Sanitary and Enviromental Engineering (FCE)I-VSHFCEDetails of topic0 / 1--
450.DTNávrh zhlavia železničnej stanice Bratislava - Filiálka s napojením sa na stanicu Bratislava - PredmestieSchlosser, T.Department of Transport Construction and Traffic (FCE)I-NKSFCEDetails of topic0 / 1--
451.DTNávrh zmesi medzerovitého betónuCápayová, S.Department of Transport Construction and Traffic (FCE)I-NKSFCEDetails of topic0 / 1--
452.BTNavrhovanie lokálne podopretých stropných dosiekFillo, Ľ.Department of Concrete Structures and Bridges (FCE)B-IKDFCEDetails of topic0 / 1--
453.DTNavrhovanie minimaximálnych a variačných kartografických zobrazeníVajsáblová, M.Department of Theoretical Geodesy (FCE)I-GAKFCEDetails of topic0 / ----
454.BTNavrhovanie štíhlych betónových stĺpovFillo, Ľ.Department of Concrete Structures and Bridges (FCE)B-IKDFCEDetails of topic0 / 2--
455.DisTNavrhovanie zabudovaných potrubí z hľadiska energetickej efektívnostiPeráčková, J.Department of Building Services (FCE)D-TTPB4FCEDetails of topic0 / 1--
456.BTNavrhovanie základových dosiekFillo, Ľ.Department of Concrete Structures and Bridges (FCE)B-CEFCEDetails of topic0 / 1--
457.BTNavrhovanie základových pätiek z vystuženého betónuFillo, Ľ.Department of Concrete Structures and Bridges (FCE)B-IKDFCEDetails of topic0 / 1--
458.BTNekooperatívne hry a ich aplikácieŠipošová, A.Department of Mathematics and Constructive Geometry (FCE)B-MAPMFCEDetails of topic0 / 1--
459.DisTNekovové výstuže v nosných betónových konštrukciáchBenko, V.Department of Concrete Structures and Bridges (FCE)D-TKeIS4FCEDetails of topic0 / ----
460.DisTNelineárna analýza odolnosti konštrukcií na extrémne zaťaženie od pádu lietadlaKrálik, J.Department of Structural Mechanics (FCE)D-APLME4FCEDetails of topic0 / 3--
461.DTNelineárna analýza odolnosti konštrukčnej sústavy na extrémne zaťaženieKrálik, J.Department of Structural Mechanics (FCE)I-NKSFCEDetails of topic0 / 5--
462.DTNelineárna analýza odolnosti konštrukčnej sústavy na pád lietadlaKrálik, J.Department of Structural Mechanics (FCE)I-NKSFCEDetails of topic0 / 5--
463.DisTNelineárna termodynamická analýza konštrukcií za extrémnej teplotyKrálik, J.Department of Structural Mechanics (FCE)D-APLME4FCEDetails of topic0 / 3--
464.DisTNiektoré asociatívne typy agregačných funkciíKalina, M.Department of Mathematics and Constructive Geometry (FCE)D-APLMA4FCEDetails of topic0 / 1--
465.DTNízkotepltné vykurovanie s tepelným čerpadlomPetráš, D.Department of Building Services (FCE)I-TZBFCEDetails of topic0 / 1--
466.DTNízkotepltné vykurovanie s tepelným čerpadlomPetráš, D.Department of Building Services (FCE)I-TZBFCEDetails of topic0 / 1--
467.DTNízkotepltné vykurovanie s tepelným čerpadlomPetráš, D.Department of Building Services (FCE)I-TZBFCEDetails of topic0 / 1--
468.DTNosná konštrukcia autosalónuSandanus, J.Department of Steel and Timber Structures (FCE)I-NKSFCEDetails of topic0 / 1--
469.DTNosná konštrukcia podzemných garážíGramblička, Š.Department of Concrete Structures and Bridges (FCE)I-NKSFCEDetails of topic0 / 2--
470.DTNosná konštrukcia vysokej budovy administratívneho centraGramblička, Š.Department of Concrete Structures and Bridges (FCE)I-NKSFCEDetails of topic1 / 2 Pelegrin, R.
471.DTNosná konštrukcia vysokej budovy bytového komplexuGramblička, Š.Department of Concrete Structures and Bridges (FCE)I-NKSFCEDetails of topic0 / 2--
472.DisTNosné systémy fasád a prestrešení z ocele a sklaBrodniansky, J.Department of Steel and Timber Structures (FCE)D-TKeIS4FCEDetails of topic0 / 1--
473.BTNosný systém výškových stavieb "Diagrid"Ároch, R.Department of Steel and Timber Structures (FCE)B-IKDFCEDetails of topic0 / ----
474.BTNumerical Methods in Structural Civil Engineering DesignDický, J.Department of Structural Mechanics (FCE)B-CExAFCEDetails of topic0 / ----
475.BTNumerical Methods in Structural Civil Engineering DesignDický, J.Department of Structural Mechanics (FCE)B-CEFCEDetails of topic0 / ----
476.DisTNumerická analýza a optimalizácia návrhu primárneho ostenia podzemných stavieb.Hruštinec, Ľ.Department of Geotechnics (FCE)D-TKeIS4FCEDetails of topic0 / 1--
477.DTNumerické metódy na rekonštrukciu 3D scény z fotografií dvoch kamierMikula, K.Department of Mathematics and Constructive Geometry (FCE)I-MPMFCEDetails of topic0 / 1--
478.DTNumerické metódy na segmentáciu 4D obrazuMikula, K.Department of Mathematics and Constructive Geometry (FCE)I-MPMFCEDetails of topic0 / 1--
479.DisTNumerické riešenie úloh prúdenia pre inžinierske aplikácieFrolkovič, P.Department of Mathematics and Constructive Geometry (FCE)D-APLMA4FCEDetails of topic0 / 1--
480.BTNvrh splaškovej stokovej sieteHolubec, M.Department of Sanitary and Enviromental Engineering (FCE)B-STOPFCEDetails of topic0 / ----
481.DTObčianska vybavenosť (podľa dohody)Jamnický, M.Department of Building Structures (FCE)I-AKPFCEDetails of topic0 / 1--
482.DTObchodné centrumDlhý, D.Department of Building Structures (FCE)I-AKPFCEDetails of topic0 / 1--
483.DTObchodné centrum - Montovaná železobetónová konštrukciaSonnenschein, R.Department of Concrete Structures and Bridges (FCE)I-NKSFCEDetails of topic0 / ----
484.BTObjekty na cestných komunikáciáchBačová, K.Department of Transport Construction and Traffic (FCE)B-IKDFCEDetails of topic0 / 1--
485.BTObjekty na cestných komunikáciáchBačová, K.Department of Transport Construction and Traffic (FCE)B-IKDFCEDetails of topic0 / 1--
486.DisTObmedzenie šírenia požiaru po povrchoch drevostaviebOlbřímek, J.Department of Building Structures (FCE)D-TKPS4FCEDetails of topic0 / 2--
487.DTObnova a rekonštrukcia bodového poľa v lokalite "Počúvadlianske jazero"Ježko, J.Department of Surveying (FCE)I-GAKFCEDetails of topic0 / 1--
488.DTObnova Bratislavskej kalvárie vo vzťahu k historickým krajinným štruktúramMacura, V.Department of Land and Water Resources Management (FCE)I-KKPFCEDetails of topic0 / 1--
489.DisTObnova budov do pasívneho štandarduHúsenicová, J.Department of Architecture (FCE)D-TKPS4FCEDetails of topic0 / 1--
490.DTObnova dvora STUKuráň, J.Department of Architecture (FCE)I-PSAFCEDetails of topic1 / 1 Matoušek, J.
491.DTObnova Kalvárie v Banskej ŠtiavniciBelčáková, I.Department of Land and Water Resources Management (FCE)I-KKPFCEDetails of topic0 / 2--
492.DTObnova pamiatkovo chránenej budovyPuškár, A.Department of Building Structures (FCE)I-AKPFCEDetails of topic0 / 2--
493.DTOBYTNÝ SÚBOR GREEN PARK , PODKOLIBSKÁ, BRATISLAVA - OBJEKT AAbrahoim, I.Department of Concrete Structures and Bridges (FCE)I-NKSFCEDetails of topic1 / -- Hybeľová, J.
494.DTOdhad horizontálnej refrakcie metódou MNŠ a jej overenie robustnými štatistickými metódamiBajtala, M.Department of Surveying (FCE)I-GAKFCEDetails of topic0 / 1--
495.BTOdolnosť historického krytého dreveného mosta v Gelnici (doného pri železničnej stanici)Baláž, I.Department of Steel and Timber Structures (FCE)B-IKDFCEDetails of topic0 / 1--
496.BTOdolnosť historického krytého dreveného mosta v Gelnici (horného)Baláž, I.Department of Steel and Timber Structures (FCE)B-IKDFCEDetails of topic0 / 1--
497.DisTOdolnosť I- a U-prierezov z hliníkových zliatin podľa CSMBaláž, I.Department of Steel and Timber Structures (FCE)D-TKeIS4FCEDetails of topic0 / 1--
498.DisTOdolnosť I- a U-prierezov z nehrdzavejúcich ocelí podľa CSMBaláž, I.Department of Steel and Timber Structures (FCE)D-TKeIS4FCEDetails of topic0 / 1--
499.BTOdolnosť kombinovane namáhaných I-prierezov kovových prútovBaláž, I.Department of Steel and Timber Structures (FCE)B-IKDFCEDetails of topic0 / 3--
500.BTOdolnosť kombinovane namáhaných I-prierezov kovových prútovBaláž, I.Department of Steel and Timber Structures (FCE)B-IKDFCEDetails of topic0 / 3--
501.BTOdolnosť perforovanej lišty so špeciálnym usporiadaním otvorovÁroch, R.Department of Steel and Timber Structures (FCE)B-IKDFCEDetails of topic0 / ----
502.BTOdolnosť tlačeného priehradového členeného prúta určená podľa EN a STNBaláž, I.Department of Steel and Timber Structures (FCE)B-IKDFCEDetails of topic0 / 1--
503.BTOdolnosť tlačeného rámového členeného prúta určená podľa EN a STNBaláž, I.Department of Steel and Timber Structures (FCE)B-IKDFCEDetails of topic0 / 1--
504.BTOdvodnenie zadaného úseku cesty.Bačová, K.Department of Transport Construction and Traffic (FCE)B-IKDFCEDetails of topic0 / 1--
505.DTOprava chyby v katastrálnom operáteGeisse, R.Department of Surveying (FCE)I-GAKFCEDetails of topic0 / 1--
506.DTOptimalizácia evidencie a využívania dát v doméne kultúrneho dedičstvaFaixová Chalachanová, J.Department of Theoretical Geodesy (FCE)I-GAKFCEDetails of topic0 / ----
507.DTOptimalizácia materiálovej skladby jednotlivých vrstiev obvodového plášťa drevostavieb z hľadiska tepelno-technických charakteristík.Struhárová, A.Department of Material Engineering (FCE)I-TSFCEDetails of topic0 / 1--
508.DTOptimalizácia návrhu tvarov vtokového objektu MVERumann, J.Department of Hydraulic Engineering (FCE)I-VSHFCEDetails of topic0 / 1--
509.DTOptimalizácia návrhu založenia výrobných hál v prostredí kvartérnych zemínSúľovská, M.Department of Geotechnics (FCE)I-NKSFCEDetails of topic0 / 1--
510.DTOptimalizácia prevádzky OST s využívaním geotermálnej energieTakács, J.Department of Building Services (FCE)I-TZBFCEDetails of topic0 / 2--
511.DisTOptimalizácia prevádzky vodných elektrární pomocou soft computing metód.Šulek, P.Department of Hydraulic Engineering (FCE)D-VHI4FCEDetails of topic0 / 2--
512.DisTOptimalizácia stanovenia pevnostných parametrov hornín pre účely tunelového staviteľstvaKopecký, M.Department of Geotechnics (FCE)D-TKeIS4FCEDetails of topic0 / 1--
513.DisTOptimalizácia technológie úpravy povrchových vôd z podhorských oblastíBarloková, D.Department of Sanitary and Enviromental Engineering (FCE)D-VHI4FCEDetails of topic0 / 1--
514.DisTOptimalizácia tepelného hospodárstva bytového okrsku na báze OZE (geotermálna energia, biomasa, energia prostredia - tepelné čerpadlo)Takács, J.Department of Building Services (FCE)D-TTPB4FCEDetails of topic0 / 2--
515.DisTOptimalizácia tepelného hospodárstva s využitím vlastných energetických zdrojov na báze OZE.Takács, J.Department of Building Services (FCE)D-TTPB4FCEDetails of topic0 / 2--
516.BTOptimalizácia tvaru združeného oceľového rámu halyKrálik, J.Department of Structural Mechanics (FCE)B-IKDFCEDetails of topic0 / 5--
517.DTOptimalizácia typického plavebného stupňa triedy VIa z hľadiska parametrov prúdenia vodyMožiešik, Ľ.Department of Hydraulic Engineering (FCE)I-VSHFCEDetails of topic0 / 1--
518.DTOptimalizácia výpočtu transformačných parametrov medzi dvomi geodetickými súradnicovými systémamiMojzeš, M.Department of Theoretical Geodesy (FCE)I-GAKFCEDetails of topic0 / ----
519.BTOptimálny návrh podpornej konštrukcie spojovacieho mostaKrálik, J.Department of Structural Mechanics (FCE)B-IKDFCEDetails of topic0 / 5--
520.BTOrientačný návrh závlahovej sústavyČistý, M.Department of Land and Water Resources Management (FCE)B-VSHFCEDetails of topic0 / 1--
521.DTOverenie geodetických prístrojov podľa STN ISO 17123-3Hašková, V.Department of Surveying (FCE)I-GAKFCEDetails of topic0 / ----
522.BTOverenie kvality nivelačných prístrojovHašková, V.Department of Surveying (FCE)B-GKKFCEDetails of topic0 / ----
523.DisTOverovanie účinnosti tieniacich zariadení so zasklením budovChmúrny, I.Department of Building Structures (FCE)D-TKPS4FCEDetails of topic0 / 1--
524.DTOverovanie vlastností vápenno-puzolánových mált po viacročnom uložení v laboratórnom prostredí.Pavlík, V.Department of Material Engineering (FCE)I-TSFCEDetails of topic1 / 1 Hriňák, D.
525.DTOverovanie vlastností vápenno-puzolánových mált po viacročnom uložení v laboratórnom prostredí.Pavlík, V.Department of Material Engineering (FCE)I-TSFCEDetails of topic0 / 1--
526.DTPamätník historickej udalostiKuráň, J.Department of Architecture (FCE)I-PSAFCEDetails of topic0 / 1--
527.DTPamiatková obnova kaštieľa v MalinoveMudrončík, M.Department of Architecture (FCE)I-PSAFCEDetails of topic0 / 2--
528.DTPark v DudinciachMacura, V.Department of Land and Water Resources Management (FCE)I-KKPFCEDetails of topic0 / ----
529.BTParkovacie domy s oceľovou nosnou kostrouÁroch, R.Department of Steel and Timber Structures (FCE)B-IKDFCEDetails of topic0 / ----
530.BTPenziónHúsenicová, J.Department of Architecture (FCE)B-PSAFCEDetails of topic0 / 1--
531.DTPenziónMinarovičová, K.Department of Building Structures (FCE)I-AKPFCEDetails of topic0 / 2--
532.DTPenziónŽilinský, J.Department of Building Structures (FCE)I-AKPFCEDetails of topic0 / 1--
533.BTPenziónKuráň, J.Department of Architecture (FCE)B-PSAFCEDetails of topic0 / 1--
534.DTPenziónŠimkovičová, V.Department of Architecture (FCE)I-PSAFCEDetails of topic0 / 1--
535.BTPenzión s agrofarmouKubišová, M.Department of Architecture (FCE)B-PSAFCEDetails of topic0 / 1--
536.BTPenzión v blízkosti Liptovskej MaryMudrončík, M.Department of Architecture (FCE)B-PSAFCEDetails of topic0 / 2--
537.BTPenzión v turistickej oblastiMudrončík, M.Department of Architecture (FCE)B-PSAFCEDetails of topic0 / 1--
538.DTPetržalka City , Polyfunkčný bytový dom, - Rusovská cesta, Bratislava 5Abrahoim, I.Department of Concrete Structures and Bridges (FCE)I-NKSFCEDetails of topic0 / ----
539.DisTPočítačová simulácia pri ochrane pamiatok a obnove historických budovRabenseifer, R.Department of Building Structures (FCE)D-TKPS4FCEDetails of topic0 / ----
540.DisTPočítačové simulácie budúceho správania sa sídelRabenseifer, R.Department of Building Structures (FCE)D-TKPS4FCEDetails of topic0 / ----
541.DTPolicajná stanicaMaňková, L.Department of Building Structures (FCE)I-AKPFCEDetails of topic0 / 1--
542.DTPoliklinikaJamnický, M.Department of Building Structures (FCE)I-AKPFCEDetails of topic0 / 1--
543.DTPoliklinika (podľa dohody)Jamnický, M.Department of Building Structures (FCE)I-AKPFCEDetails of topic0 / 1--
544.BTPolotuhé spoje v drevených konštrukciáchSógel, K.Department of Steel and Timber Structures (FCE)B-IKDFCEDetails of topic0 / 1--
545.DTPolyfunčné centrum Bory, BratislavaPaňák, P.Department of Architecture (FCE)I-PSAFCEDetails of topic0 / 1--
546.DTPolyfunkčná budova - monolitická železobetónová konštrukciaHollý, I.Department of Concrete Structures and Bridges (FCE)I-NKSFCEDetails of topic0 / ----
547.DTPolyfunkčná vysoká budova. Monolitická železobetónová nosná konštrukcia.Bartók, A.Department of Concrete Structures and Bridges (FCE)I-NKSFCEDetails of topic0 / 1--
548.BTPolyfunkčný bytový domLaco, V.Department of Building Technology (FCE)B-TMSFCEDetails of topic0 / 3--
549.DTPolyfunkčný domHulínová, Z.Department of Building Technology (FCE)I-TSFCEDetails of topic0 / 6--
550.DTPolyfunkčný objekt - monolitická železobetónová konštrukciaBorzovič, V.Department of Concrete Structures and Bridges (FCE)I-NKSFCEDetails of topic1 / 4 Csűriová, E.
551.DTPolyfunkčný objekt v ultranízkoenergetickom štandardeMenďan, R.Department of Building Structures (FCE)I-AKPFCEDetails of topic0 / 2--
552.BTPolyfunkčný obytný komplexDohňanská, E.Department of Architecture (FCE)B-PSAFCEDetails of topic0 / ----
553.DTPolykunkčný objektŠimkovičová, V.Department of Architecture (FCE)I-PSAFCEDetails of topic0 / 1--
554.DTPorovnanie bilancie vlhkosti v závislosti od materiálovej skladby jednotlivých vrstiev obvodovej konštrukcie drevostavieb.Struhárová, A.Department of Material Engineering (FCE)I-TSFCEDetails of topic0 / 1--
555.BTPorovnanie rôznych spôsobov výpočtu normálnych výšokMajkráková, M.Department of Theoretical Geodesy (FCE)B-GKKFCEDetails of topic0 / 1--
556.BTPorovnanie účinnosti štatistických testov na modelových súborochHusár, L.Department of Theoretical Geodesy (FCE)B-GKKFCEDetails of topic0 / ----
557.DTPorovnanie vplyvu rôznych typov spojív na vlastnosti hydraulicky stmelenej zmesiCápayová, S.Department of Transport Construction and Traffic (FCE)I-NKSFCEDetails of topic0 / 1--
558.BTPorovnanie vybraných softvérov vhodných na vizualizáciu tiažového poľa ZemeJanák, J.Department of Theoretical Geodesy (FCE)B-GKKFCEDetails of topic1 / -- Gajdošík, M.
559.BTPorovnanie zovšeobecnenej ohybovo-krutovej teórie s inžinierskou technickou teóriou prútovBaláž, I.Department of Steel and Timber Structures (FCE)B-IKDFCEDetails of topic0 / 1--
560.BTPosúdenie ekologických pomerov na povodí hornej MyjavyKohnová, S.Department of Land and Water Resources Management (FCE)B-STOPFCEDetails of topic0 / 1--
561.BTPosúdenie negatívneho vplyvu dopravy na životné prostredie vo zvolenej lokaliteCápayová, S.Department of Transport Construction and Traffic (FCE)B-STOPFCEDetails of topic0 / 2--
562.DisTPosúdenie vplyvu manažmentu krajiny na protipovodňovú a protieróznu ochranu povodíHlavčová, K.Department of Land and Water Resources Management (FCE)D-VHI4FCEDetails of topic0 / 1--
563.DTPosúdenie vplyvu navrhovaných podzemných tesniacich stien na režim podzemných vôdBaroková, D.Department of Hydraulic Engineering (FCE)I-VSHFCEDetails of topic0 / 1--
564.DisTPosúdenie zvyškovej životnosti mostov využitím meraní reálnych zaťažení (WIM)Ároch, R.Department of Steel and Timber Structures (FCE)D-TKeIS4FCEDetails of topic0 / ----
565.BTPotenciál cloudových riešení pri zbere priestorových dátFaixová Chalachanová, J.Department of Theoretical Geodesy (FCE)B-GKKFCEDetails of topic0 / ----
566.DTPotenciál fraktálov pri modelovaní krajinyFaixová Chalachanová, J.Department of Theoretical Geodesy (FCE)I-GAKFCEDetails of topic1 / -- Porubanová, V.
567.DisTPôsobenie tepelných okrajových podmienok na mechanické a fyzikálne vlastnosti cementových kompozitov s obsahom biomasy.Gašparík, J.Department of Building Technology (FCE)D-TS4FCEDetails of topic0 / 1--
568.DTPravdepodobnostná a citlivostná analýza spoľahlivosti konštrukčného systémuKrálik, J.Department of Structural Mechanics (FCE)I-NKSFCEDetails of topic0 / 2--
569.DisTPravdepodobnostná analýza kolapsu konštrukcií od vplyvu explóziíKrálik, J.Department of Structural Mechanics (FCE)D-APLME4FCEDetails of topic0 / 5--
570.DisTPravdepodobnostná analýza kolapsu konštrukcií od zemetraseniaKrálik, J.Department of Structural Mechanics (FCE)D-APLME4FCEDetails of topic0 / 5--
571.DTPredpoveď priebehu povodnových vĺn na vybraných tokoch Slovenska pre hydrologickú predpovednú službuSzolgay, J.Department of Land and Water Resources Management (FCE)I-VSHFCEDetails of topic0 / 1--
572.DTPrekvalifikovanie VKMt na VKMiGeisse, R.Department of Surveying (FCE)I-GAKFCEDetails of topic0 / 1--
573.DTPrestrešenie kinosályJendželovský, N.Department of Structural Mechanics (FCE)I-NKSFCEDetails of topic0 / 1--
574.DTPrezentácia archeologickej lokality a budova návštevníckeho centraBorecká, E.Department of Architecture (FCE)I-PSAFCEDetails of topic1 / 2 Zubercová, S.
575.DTPrezentačné centrum a vstupný objekt archeologickej lokalityMudrončík, M.Department of Architecture (FCE)I-PSAFCEDetails of topic0 / 1--
576.DTPriebeh hydratačných procesov cementových kompozitovŠtefunková, Z.Department of Material Engineering (FCE)I-TSFCEDetails of topic0 / 2--
577.DTPriehradová mostná konštrukcia - možnosti identifikácie vybraných defektov konštrukcieSokol, M.Department of Structural Mechanics (FCE)I-NKSFCEDetails of topic0 / 1--
578.BTPrieluka v mestskej zástavbeBorecká, E.Department of Architecture (FCE)B-PSAFCEDetails of topic0 / 4--
579.DisTPrincípy riešenia požiarnej bezpeènosti vybraných adaptívnych fasádOlbřímek, J.Department of Building Structures (FCE)D-TKPS4FCEDetails of topic0 / 2--
580.DTPrínos družicovej altimetrie k rozvoju geovedných disciplínJanák, J.Department of Theoretical Geodesy (FCE)I-GAKFCEDetails of topic0 / ----
581.DisTPrípoje pomocou vlepovaných tyčí a polymérbetónu v drevených konštrukciáchSandanus, J.Department of Steel and Timber Structures (FCE)D-TKeIS4FCEDetails of topic0 / 1--
582.DisTPríprava a vlastnosti geopolymérnych cementových kompozitov založených na aluminosilikátových mineráloch a troskeGašparík, J.Department of Building Technology (FCE)D-TS4FCEDetails of topic0 / ----
583.DTPríprava kompozitov s nízkou objemovou hmotnosťou na báze expandovaného perlitu.Pavlík, V.Department of Material Engineering (FCE)I-TSFCEDetails of topic0 / ----
584.DTPríprava kompozitov s nízkou objemovou hmotnosťou na báze expandovaného perlitu.Pavlík, V.Department of Material Engineering (FCE)I-TSFCEDetails of topic0 / ----
585.DTPríprava realizácie obnovy pamiatky (podľa bližšej špecifikácie)Makýš, O.Department of Building Technology (FCE)I-TSFCEDetails of topic0 / 5--
586.DTPríprava stavby Polyfunkčný objekt na Theater AlleyMakýš, P.Department of Building Technology (FCE)I-TSFCEDetails of topic0 / 1--
587.DTPríprava stavby Polyfunkčný objekt na Theater AlleyMakýš, P.Department of Building Technology (FCE)I-TSFCEDetails of topic0 / 1--
588.DTPríprava teplej vody v ubytovacom zariadeníVíchová, K.Department of Building Services (FCE)I-TZBFCEDetails of topic0 / 1--
589.DTPríprava teplej vody v ubytovacom zariadeníVíchová, K.Department of Building Services (FCE)I-TZBFCEDetails of topic0 / 1--
590.DTPríprava teplej vody v ubytovacom zariadeníVíchová, K.Department of Building Services (FCE)I-TZBFCEDetails of topic0 / 1--
591.DTPríprava teplej vody v ubytovacom zariadeníVíchová, K.Department of Building Services (FCE)I-TZBFCEDetails of topic0 / 1--
592.DisTPrírodné materiály pre odstraňovanie škodlivých látok zo životného prostrediaIlavský, J.Department of Sanitary and Enviromental Engineering (FCE)D-KRAJ4FCEDetails of topic0 / ----
593.DisTPríspevok k optimalizácii typológie tvorby letískHúsenicová, J.Department of Architecture (FCE)D-TKPS4FCEDetails of topic0 / 1--
594.DisTPríspevok k typológii novej výstavby objektov v pamiatkovo chránenom územíHúsenicová, J.Department of Architecture (FCE)D-TKPS4FCEDetails of topic0 / 1--
595.DisTPríspevok k riešeniu lomových charakteristík materiálov v okolí koreňa trhliny na konštrukciáchIvánková, O.Department of Structural Mechanics (FCE)D-APLME4FCEDetails of topic0 / ----
596.BTProjekt jednoduchých pozemkových úpravGeisse, R.Department of Surveying (FCE)B-GKKFCEDetails of topic1 / 1 Straka, M.
597.DTProjekt nového cestného mosta cez Dunaj medzi mestami Komárno - KomáromÁroch, R.Department of Steel and Timber Structures (FCE)I-NKSFCEDetails of topic0 / ----
598.BTPrúdenie vody v okolí vodohospodárskych objektovOrfánus, M.Department of Hydraulic Engineering (FCE)B-VSHFCEDetails of topic0 / 1--
599.BTPružno-plastická analýza nosníkaVéghová, I.Department of Structural Mechanics (FCE)B-IKDFCEDetails of topic0 / 1--
600.BTRámová konštrukcia s tuhými, polotuhými a kĺbovými uzlami.Štujberová, M.Department of Steel and Timber Structures (FCE)B-IKDFCEDetails of topic0 / 1--
601.DTRealizačný projekt delenej kanalizácie s využitím zrážkovej vody pre objektPeráčková, J.Department of Building Services (FCE)I-TZBFCEDetails of topic0 / 1--
602.DTRealizačný projekt elektrického vykurovania pre horský hotelKoudelková, D.Department of Building Services (FCE)I-TZBFCEDetails of topic0 / 1--
603.DTRealizačný projekt kanalizácie s podtlakovým odvodnením strechyPeráčková, J.Department of Building Services (FCE)I-TZBFCEDetails of topic0 / 1--
604.DTRealizačný projekt plynovej kotolneVíchová, K.Department of Building Services (FCE)I-TZBFCEDetails of topic0 / 1--
605.DTRealizačný projekt zdroja tepla a vykurovacej sústavy pre polyfunkčný objektKoudelková, D.Department of Building Services (FCE)I-TZBFCEDetails of topic0 / 1--
606.DTRealizačný projekt ZTI pre materskú školuPeráčková, J.Department of Building Services (FCE)I-TZBFCEDetails of topic0 / 1--
607.DTRecyklované plasty - ich využitie ako zdroj plnohodnotných surovín.Ledererová, M.Department of Material Engineering (FCE)I-TSFCEDetails of topic0 / 1--
608.BTRedukcie geodetických meraní súvisiace s tiažovým poľom ZemeJanák, J.Department of Theoretical Geodesy (FCE)B-GKKFCEDetails of topic0 / ----
609.DTRefurbishment and energy certification of an apartment buildingKrajčík, M.Department of Building Services (FCE)I-CEFCEDetails of topic0 / 1--
610.DTRegenerácia komunitnej zóny MadridKuráň, J.Department of Architecture (FCE)I-PSAFCEDetails of topic0 / 1--
611.DTRegionálna frekvenčná analýza zrážkových udalostíDanáčová, M.Department of Land and Water Resources Management (FCE)I-VSHFCEDetails of topic0 / 1--
612.BTRekonštrukcia betónových sídliskových parkovísk z hľadiska udržatelnosti mikroklímy v prostredíSchlosser, T.Department of Transport Construction and Traffic (FCE)B-IKDFCEDetails of topic0 / 1--
613.BTRekonštrukcia betónových sídliskových parkovísk z hľadiska udržatelnosti mikroklímy v prostredíSchlosser, T.Department of Transport Construction and Traffic (FCE)B-STOPFCEDetails of topic0 / 1--
614.BTRekonštrukcia cestnej siete na historických mapáchFencík, R.Department of Theoretical Geodesy (FCE)B-GKKFCEDetails of topic1 / 1 Kačmárová, B.
615.DTRekonštrukcia digitálneho modelu terénu historickej krajinyFencík, R.Department of Theoretical Geodesy (FCE)I-GAKFCEDetails of topic0 / 1--
616.DTRekonštrukcia kaštieľaMenďan, R.Department of Building Structures (FCE)I-AKPFCEDetails of topic0 / 1--
617.DTRekonštrukcia Ludwigovho mlynaMaňková, L.Department of Building Structures (FCE)I-AKPFCEDetails of topic0 / 1--
618.DTRekoštrukcia piscínyBožíková, J.Department of Sanitary and Enviromental Engineering (FCE)I-VSHFCEDetails of topic0 / ----
619.DTRelationship between the laboratory and in situ tests for geotechnical designFrankovská, J.Department of Geotechnics (FCE)I-CEFCEDetails of topic0 / 1--
620.DTReprezentácia objektov so zložitou štruktúrou vyjadrených mračnom bodovFaixová Chalachanová, J.Department of Theoretical Geodesy (FCE)I-GAKFCEDetails of topic0 / ----
621.DTRevitalizácia brownfieldu v mestskej časti Bratislava - Nové MestoMacura, V.Department of Land and Water Resources Management (FCE)I-KKPFCEDetails of topic0 / 1--
622.DTRevitalizácia nábrežných zón: Prípadová štúdia mesta ZvolenHlavčová, K.Department of Land and Water Resources Management (FCE)I-KKPFCEDetails of topic0 / 1--
623.DTRevitalizácia rekreačného zázemia mesta DudinceReháčková, T.Department of Land and Water Resources Management (FCE)I-KKPFCEDetails of topic0 / 1--
624.DTRevitalizáciaBanskostiavnickejkalvárieBelčáková, I.Department of Land and Water Resources Management (FCE)I-KKPFCEDetails of topic0 / 5--
625.DTRevitalizáciaBanskostiavnickejkalvárieBelčáková, I.Department of Land and Water Resources Management (FCE)I-KKPFCEDetails of topic0 / 5--
626.DTRiešenie verejných priestorov v intraviláne obce Vlkas s prihliadnutím na vzťah človeka a zelene.Stankoci, I.Department of Land and Water Resources Management (FCE)I-KKPFCEDetails of topic0 / ----
627.DTRodinná farma - chov chladnokrvných koníMikolai, I.Department of Building Structures (FCE)I-AKPFCEDetails of topic0 / 1--
628.DTRodinná farma - výroba vínaMikolai, I.Department of Building Structures (FCE)I-AKPFCEDetails of topic0 / 5--
629.BTRodinný dom so sídlom podnikateľaHúsenicová, J.Department of Architecture (FCE)B-PSAFCEDetails of topic0 / 5--
630.BTRodinný dom s podnikateľskou funkciouŠimkovičová, V.Department of Architecture (FCE)B-PSAFCEDetails of topic0 / 1--
631.BTRozhľad na cestných komunikáciáchKapusta, V.Department of Transport Construction and Traffic (FCE)B-IKDFCEDetails of topic0 / 2--
632.BTRôzne typy priečnej väzby oceľovej haly a ich porovnanie.Štujberová, M.Department of Steel and Timber Structures (FCE)B-IKDFCEDetails of topic0 / 1--
633.BTRôzne typy väzníc a vhodnosť ich použitia.Štujberová, M.Department of Steel and Timber Structures (FCE)B-IKDFCEDetails of topic0 / 1--
634.DTSegmentácia mračien bodovErdélyi, J.Department of Surveying (FCE)I-GAKFCEDetails of topic0 / ----
635.DTSeniorské centrumBauer, P.Department of Architecture (FCE)I-PSAFCEDetails of topic0 / 1--
636.DTShowroom - autosalón s autoservisomChmúrny, I.Department of Building Structures (FCE)I-PSAFCEDetails of topic0 / 1--
637.DTShowroom - autosalón s autoservisomChmúrny, I.Department of Building Structures (FCE)I-AKPFCEDetails of topic0 / 1--
638.DTShowroom Audi v BratislaveBrodniansky, J.Department of Steel and Timber Structures (FCE)I-NKSFCEDetails of topic0 / 1--
639.DTShowroom jazdených vozidielŽilinský, J.Department of Building Structures (FCE)I-AKPFCEDetails of topic0 / 1--
640.BTSimulácia obtekania vodohospodárskych objektov 2D hydrodynamickým modelom prúdenia vodyOrfánus, M.Department of Hydraulic Engineering (FCE)B-STOPFCEDetails of topic0 / 1--
641.DisTSimulácie tepelno-vlhkostných polí v pórovitých materiálochGašparík, J.Department of Building Technology (FCE)D-TS4FCEDetails of topic0 / 1--
642.BTS-JTSK a určovanie bodov 1. triedy presnosti.Korčák, P.Department of Theoretical Geodesy (FCE)B-GKKFCEDetails of topic0 / ----
643.DTSklad liečiv - administratívno prevádzová budovaChmúrny, I.Department of Building Structures (FCE)I-AKPFCEDetails of topic0 / 1--
644.DTSkolsky,sportovy areal KosecaBauer, P.Department of Architecture (FCE)I-PSAFCEDetails of topic0 / 1--
645.DTSledovanie fyzikálno-mechanických vlastností konopného betónu pri rôznej dávke plniva a spojivaŠtefunková, Z.Department of Material Engineering (FCE)I-TSFCEDetails of topic0 / 2--
646.DTSlnečný energetický systém s celoročným využitím v zvolenom objekteKoudelková, D.Department of Building Services (FCE)I-TZBFCEDetails of topic0 / 1--
647.BTSlužby poskytované geodetom pri vyhotovení geometrického plánuHudecová, Ľ.Department of Surveying (FCE)B-GKKFCEDetails of topic0 / ----
648.BTSpojitý nosník žeriavovej dráhyKováč, M.Department of Steel and Timber Structures (FCE)B-IKDFCEDetails of topic0 / 1--
649.BTSpoločenské centrum v Turčianskych TepliciachDohňanská, E.Department of Architecture (FCE)B-PSAFCEDetails of topic0 / 1--
650.BTSpoločné spracovanie meraní GPS a terestrických meraní v lokálnych geodetických sieťachGerhátová, Ľ.Department of Theoretical Geodesy (FCE)B-GKKFCEDetails of topic0 / ----
651.DTSpôsoby optimalizácie parametrov interpolačných metód pre odhad priemernej zrážky v povodíValent, P.Department of Land and Water Resources Management (FCE)I-VSHFCEDetails of topic0 / 1--
652.DTSpracovanie a analýza časových radov získaných technológiou InSARHábel, B.Department of Theoretical Geodesy (FCE)I-GAKFCEDetails of topic0 / ----
653.DTSpracovanie polarimetrických dátKrivá, Z.Department of Mathematics and Constructive Geometry (FCE)I-MPMFCEDetails of topic0 / 1--
654.DisTSprávanie a odolnosti tenkostenných prútov za studena tvarovanýchBaláž, I.Department of Steel and Timber Structures (FCE)D-TKeIS4FCEDetails of topic0 / 1--
655.DisTStabilita plochých škrupínPsotný, M.Department of Structural Mechanics (FCE)D-APLME4FCEDetails of topic0 / 1--
656.BTStabilita tlačených prútov s prierezom s jednou osou symetrieBaláž, I.Department of Steel and Timber Structures (FCE)B-IKDFCEDetails of topic0 / 1--
657.BTStabilita tlačených prútov s odstupňovaným prierezomKováč, M.Department of Steel and Timber Structures (FCE)B-IKDFCEDetails of topic0 / ----
658.BTStabilita tlačených prútov s prierezom bez osi symetrieBaláž, I.Department of Steel and Timber Structures (FCE)B-IKDFCEDetails of topic0 / 1--
659.DTStanica lanovej dráhyHanuliak, P.Department of Building Structures (FCE)I-AKPFCEDetails of topic0 / 1--
660.DisTStanovenie geotechnických vlastností zemín na efektívny návrh sanácie zosuvovKopecký, M.Department of Geotechnics (FCE)D-TKeIS4FCEDetails of topic0 / 1--
661.BTStanovenie pevnosti hornín pre účely razenia podzemných staviebKopecký, M.Department of Geotechnics (FCE)B-IKDFCEDetails of topic1 / 1 Mihál, D.
662.BTStanovenie pevnosti hornín v prostom tlakuBrček, M.Department of Geotechnics (FCE)B-IKDFCEDetails of topic0 / 1--
663.DTStatická a dynamická analýza vysokej budovyJendželovský, N.Department of Structural Mechanics (FCE)I-NKSFCEDetails of topic0 / 1--
664.DTStatická a dynamická analýza budovyTvrdá, K.Department of Structural Mechanics (FCE)I-NKSFCEDetails of topic0 / 2--
665.BTStatická a dynamická analýza mosta v systéme ANSYSMacák, M.Department of Mathematics and Constructive Geometry (FCE)B-MAPMFCEDetails of topic0 / 1--
666.DTStatická a dynamická analýza oceľovej nosnej konštrukcieVéghová, I.Department of Structural Mechanics (FCE)I-NKSFCEDetails of topic0 / 1--
667.DTStatická a dynamická analýza výškovej budovyIvánková, O.Department of Structural Mechanics (FCE)I-NKSFCEDetails of topic0 / 6--
668.BTStatická analýza inžinierskej stavbyIvánková, O.Department of Structural Mechanics (FCE)B-IKDFCEDetails of topic0 / 6--
669.BTStatická analýza konštrukcie s použitím MKPVéghová, I.Department of Structural Mechanics (FCE)B-IKDFCEDetails of topic0 / 2--
670.BTStatická analýza stropnej dosky administratívnej budovyHollý, I.Department of Concrete Structures and Bridges (FCE)B-IKDFCEDetails of topic0 / ----
671.BTStatická analýza stropnej dosky študentského domovaHollý, I.Department of Concrete Structures and Bridges (FCE)B-IKDFCEDetails of topic0 / ----
672.BTStatická analýza výškovej budovyIvánková, O.Department of Structural Mechanics (FCE)B-IKDFCEDetails of topic0 / 6--
673.BTStatické riešenie monolitického stropu administratívnej budovyBilčík, J.Department of Concrete Structures and Bridges (FCE)B-IKDFCEDetails of topic0 / 1--
674.BTStatické riešenie monolitického stropu obdĺžnikového vodojemuBilčík, J.Department of Concrete Structures and Bridges (FCE)B-IKDFCEDetails of topic0 / 1--
675.BTStatické riešenie monolitického stropu poschodových garážíBilčík, J.Department of Concrete Structures and Bridges (FCE)B-IKDFCEDetails of topic0 / 1--
676.BTStatické riešenie monolitického stropu poschodových garážíBilčík, J.Department of Concrete Structures and Bridges (FCE)B-IKDFCEDetails of topic0 / 1--
677.BTStatické riešenie železobetónovej stropnej konštrukcieVida, R.Department of Concrete Structures and Bridges (FCE)B-IKDFCEDetails of topic0 / ----
678.DTStaticko dynamická analýzy konštrukcií futbalového štadiónaŠoltész, J.Department of Concrete Structures and Bridges (FCE)I-NKSFCEDetails of topic0 / 1--
679.DTStaticko dynamická analýzy výškovej budovyŠoltész, J.Department of Concrete Structures and Bridges (FCE)I-NKSFCEDetails of topic0 / 2--
680.DTStaticko-dynamická analýza inžinierskej stavbyIvánková, O.Department of Structural Mechanics (FCE)I-NKSFCEDetails of topic0 / 6--
681.DTStavebno- technologický projekt zadanej stavby.Jankovichová, E.Department of Building Technology (FCE)I-TSFCEDetails of topic1 / 6 Dömény, G.
682.BTStavebno-technologická príprava v BIM prostredíFuntík, T.Department of Building Technology (FCE)B-TMSFCEDetails of topic0 / 5--
683.DTStavebno-technologický projektSomorová, V.Department of Building Technology (FCE)I-TSFCEDetails of topic0 / 6--
684.DTStavebno-technologický projekt na polyfunkčný domGašparík, J.Department of Building Technology (FCE)I-TSFCEDetails of topic0 / 6--
685.DTStavebno-technologický projekt realizačnýSzalayová, S.Department of Building Technology (FCE)I-TSFCEDetails of topic0 / 4--
686.DTStavebno-technologický projekt zadanej stavbyĎubek, M.Department of Building Technology (FCE)I-TSFCEDetails of topic0 / 5--
687.DisTStožiare, veže, komíny - teoretické a konštrukčné problémyBrodniansky, J.Department of Steel and Timber Structures (FCE)D-TKeIS4FCEDetails of topic0 / 1--
688.DTStratégia dopravných vzťahov prestupového uzla Ružinov – Avion v BratislaveSchlosser, T.Department of Transport Construction and Traffic (FCE)I-NKSFCEDetails of topic0 / 1--
689.DTStredisko pre efektivne vyuzivanie energieJamnický, M.Department of Building Structures (FCE)I-AKPFCEDetails of topic0 / 1--
690.BTStropná konštrukcia bytového domuBorzovič, V.Department of Concrete Structures and Bridges (FCE)B-IKDFCEDetails of topic0 / 2--
691.DTStructural Analysis using Numerical MethodsDický, J.Department of Structural Mechanics (FCE)I-CEFCEDetails of topic0 / ----
692.DTStructural Analysis using Numerical MethodsDický, J.Department of Structural Mechanics (FCE)I-CExAFCEDetails of topic0 / ----
693.DisTSubjektívne posúdenie zvukovej izolácieRychtáriková, M.Department of Building Structures (FCE)D-TKPS4FCEDetails of topic0 / 1--
694.DisTŠmyková odolnosť v pretlačení základových pätiekHalvonik, J.Department of Concrete Structures and Bridges (FCE)D-TKeIS4FCEDetails of topic0 / 1--
695.DisTŠpecifické aspekty šmykového namáhania lokálne podopretých dosiekBorzovič, V.Department of Concrete Structures and Bridges (FCE)D-TKeIS4FCEDetails of topic0 / ----
696.BTŠportová halaKuráň, J.Department of Architecture (FCE)B-PSAFCEDetails of topic0 / 1--
697.DTŠportová halaBielek, B.Department of Building Structures (FCE)I-AKPFCEDetails of topic0 / 1--
698.DTŠportová hala (podľa dohody)Jamnický, M.Department of Building Structures (FCE)I-AKPFCEDetails of topic0 / 1--
699.DTŠportová hala s prístavbouSlivanský, M.Department of Steel and Timber Structures (FCE)I-NKSFCEDetails of topic0 / 1--
700.DTŠportová hala v RužomberkuVaník, Z.Department of Steel and Timber Structures (FCE)I-NKSFCEDetails of topic0 / 1--
701.DTŠportová hala v ŠamoríneSógel, K.Department of Steel and Timber Structures (FCE)I-NKSFCEDetails of topic0 / 1--
702.DTŠportová stavbaKuráň, J.Department of Architecture (FCE)I-PSAFCEDetails of topic1 / 1 Čontofalská, Z.
703.DTŠportové centrumHanuliak, P.Department of Building Structures (FCE)I-AKPFCEDetails of topic0 / 1--
704.DTŠtudentský domov – monolitická železobetónová konštrukciaHollý, I.Department of Concrete Structures and Bridges (FCE)I-NKSFCEDetails of topic0 / ----
705.DTŠtúdia cestnej komunikácieKapusta, V.Department of Transport Construction and Traffic (FCE)I-NKSFCEDetails of topic0 / 1--
706.DTŠtúdia provizórneho hradenia haťových polí.Gramblička, M.Department of Hydraulic Engineering (FCE)I-VSHFCEDetails of topic0 / ----
707.DisTŠtúdium kompatibility a koexistencie nových stavebných (sanačných) hmôt s materiálmi z historických a pamiatkových objektovGašparík, J.Department of Building Technology (FCE)D-TS4FCEDetails of topic0 / ----
708.BTTechnické riešenie zásobovania vodou obce napojením na diaľkovodTóthová, K.Department of Sanitary and Enviromental Engineering (FCE)B-STOPFCEDetails of topic1 / 1 Koštenská, S.
709.DTTechnologický postup výroby konopného betónu.Ledererová, M.Department of Material Engineering (FCE)I-TSFCEDetails of topic0 / 1--
710.DTTepelné vlastnosti cementových vzoriek s komunálnym odpadom na báze plastovŠín, P.Department of Physics (FCE)I-TSFCEDetails of topic0 / 1--
711.DTTeplotná a vlhkostná rozťažnosť stavebných poréznych materiálov.Struhárová, A.Department of Material Engineering (FCE)I-TSFCEDetails of topic0 / 1--
712.BTTeplotný režim cementobetónových vozoviekHodáková, D.Department of Transport Construction and Traffic (FCE)B-IKDFCEDetails of topic0 / 1--
713.BTTestovanie bezhranolového diaľkomera univerzálnej meracej staniceLipták, I.Department of Surveying (FCE)B-GKKFCEDetails of topic0 / 1--
714.BTTestovanie presnosti súradnicového meracieho systémuErdélyi, J.Department of Surveying (FCE)B-GKKFCEDetails of topic0 / ----
715.DTTestovanie vplyvu konfigurácie snímkovania a rozloženia vlícovacích bodov pri snímkovej trianguláciiMarčiš, M.Department of Surveying (FCE)I-GAKFCEDetails of topic0 / ----
716.DTThe influence of the design of transparent constructions on the energy balance of a selected buildingKrajčík, M.Department of Building Services (FCE)I-CExAFCEDetails of topic0 / 1--
717.DTThe influence of the design of transparent constructions on the energy balance of a selected buildingKrajčík, M.Department of Building Services (FCE)I-CExAFCEDetails of topic0 / 1--
718.DTThe influence of the design of transparent constructions on the energy balance of a selected buildingKrajčík, M.Department of Building Services (FCE)I-TZBFCEDetails of topic0 / 1--
719.DTTopografické mapovanie poľnohospodárskej krajinyFencík, R.Department of Theoretical Geodesy (FCE)I-GAKFCEDetails of topic0 / 1--
720.DTTvorba a validácia predikčných modelov v prostredí GISĎuračiová, R.Department of Theoretical Geodesy (FCE)I-GAKFCEDetails of topic0 / ----
721.DTTvorba BIM modelu administratívnej budovyErdélyi, J.Department of Surveying (FCE)I-GAKFCEDetails of topic1 / -- Kasala, M.
722.BTTvorba digitálnej mapy cestnej siete v softvérovom prostredí Map Creator s využitím tabletov na zber údajovĎuračiová, R.Department of Theoretical Geodesy (FCE)B-GKKFCEDetails of topic0 / ----
723.BTTvorba mapových podkladov pre rekonštrukciu vodohospodárskeho systému jazera PočúvadloJežko, J.Department of Surveying (FCE)B-GKKFCEDetails of topic0 / 2--
724.BTTvorba nástroja na správu údajov meraných gravimetrom gPhone 108Hábel, B.Department of Theoretical Geodesy (FCE)B-GKKFCEDetails of topic0 / ----
725.DTTvorba programov z kozmickej geodézie pomocou štandardných procedúr SOFA (učebná pomôcka)Husár, L.Department of Theoretical Geodesy (FCE)I-GAKFCEDetails of topic0 / ----
726.DTTvorba tyflomáp s využitím súčasných technológiíLieskovský, T.Department of Theoretical Geodesy (FCE)I-GAKFCEDetails of topic0 / 2--
727.DTÚčinnosť protipriesakových opatrení vodných stavieb z pohľadu ich dlhodobej prevádzkyBednárová, E.Department of Geotechnics (FCE)I-VSHFCEDetails of topic0 / 1--
728.DTUniverzitaMaňková, L.Department of Building Structures (FCE)I-AKPFCEDetails of topic0 / 1--
729.DTUniverzitné centrum - Areál STU BratislavaPaňák, P.Department of Architecture (FCE)I-PSAFCEDetails of topic0 / 1--
730.DTUniverzitné centrum - Areál STU BratislavaPaňák, P.Department of Architecture (FCE)I-PSAFCEDetails of topic0 / 1--
731.DTUniverzitné centrum STUHúsenicová, J.Department of Architecture (FCE)I-PSAFCEDetails of topic0 / 5--
732.DTUniverzitné centrum STUHúsenicová, J.Department of Architecture (FCE)I-PSAFCEDetails of topic1 / 6 Földesiová, A.
733.DisTÚprava vodného režimu pôdy aplikáciou biouhliaRodný, M.Department of Land and Water Resources Management (FCE)D-VHI4FCEDetails of topic0 / 1--
734.BTUrčenie elipsoidického prevýšenia vo vysokohorskom prostredí Veľkej Fatry.Bajtala, M.Department of Surveying (FCE)B-GKKFCEDetails of topic0 / 1--
735.BTUrčenie geopotenciálnych kót v horskom prostredíPapčo, J.Department of Theoretical Geodesy (FCE)B-GKKFCEDetails of topic0 / 1--
736.BTUrčenie nadmorských výšok vrcholov Veľkej FatryPapčo, J.Department of Theoretical Geodesy (FCE)B-GKKFCEDetails of topic1 / 1 Oravec, L.
737.BTUrčenie parametrov bodov výškovej sieteKyrinovič, P.Department of Surveying (FCE)B-GKKFCEDetails of topic0 / 1--
738.BTUrčenie parametrov lokálnej geodetickej sieteHašková, V.Department of Surveying (FCE)B-GKKFCEDetails of topic0 / ----
739.BTUrčenie úsťovej rýchlosti strely pomocou videogrametrieMarčiš, M.Department of Surveying (FCE)B-GKKFCEDetails of topic0 / ----
740.DTUrčovanie posunov mostných objektov technológiou GNSSLipták, I.Department of Surveying (FCE)I-GAKFCEDetails of topic0 / 1--
741.DTUrčovanie zvislých posunov trigonometrickou niveláciouKyrinovič, P.Department of Surveying (FCE)I-GAKFCEDetails of topic1 / 1 Žilinec, Ľ.
742.BTValidácia predikčných a detekčných modelov v prostredí GISMuňko, M.Department of Theoretical Geodesy (FCE)B-GKKFCEDetails of topic0 / ----
743.DTVariantný spôsob nakladania s odpadovými vodami v urbanizovanom územíHrudka, J.Department of Sanitary and Enviromental Engineering (FCE)I-VSHFCEDetails of topic0 / 1--
744.BTVäznicový a bezväznicový systém strešnej konštrukcie.Štujberová, M.Department of Steel and Timber Structures (FCE)B-IKDFCEDetails of topic0 / 1--
745.DTVentilation and air conditioning of administrative buildings with the application of heat pump as a source of heat and coldStraková, Z.Department of Building Services (FCE)I-CExAFCEDetails of topic0 / 1--
746.DTVentilation and air conditioning of administrative buildings with the application of heat pump as a source of heat and coldStraková, Z.Department of Building Services (FCE)I-CEFCEDetails of topic0 / 1--
747.DTVentilation and air conditioning of administrative buildings with the application of heat pump as a source of heat and coldStraková, Z.Department of Building Services (FCE)I-CEFCEDetails of topic0 / 1--
748.BTverejna kniznicaBauer, P.Department of Architecture (FCE)B-PSAFCEDetails of topic0 / 2--
749.BTVerejná knižnicaMudrončík, M.Department of Architecture (FCE)B-PSAFCEDetails of topic0 / 1--
750.DTVetranie a klimatizácia administratívnej budovy s aplikáciou tepelného čerpadla ako zdroja tepla a chladuStraková, Z.Department of Building Services (FCE)I-TZBFCEDetails of topic0 / 1--
751.DTVetranie priemyselného halového objektu s chladným typom prevádzkyStraková, Z.Department of Building Services (FCE)I-TZBFCEDetails of topic0 / 1--
752.DTVetranie ubytovacich zariadeni v kombinacii so solarnym tepelnym cerpadlomŠabíková, J.Department of Building Services (FCE)I-TZBFCEDetails of topic0 / 1--
753.DTVetranie vykurovanie a chladenie obchodných priestorovFüri, B.Department of Building Services (FCE)I-TZBFCEDetails of topic0 / ----
754.DisTVetrom spôsobený zvuk na fasádach budovBielek, B.Department of Building Structures (FCE)D-TKPS4FCEDetails of topic0 / 1--
755.DTViacpodlažná budova BioinkubátoraŠtujberová, M.Department of Steel and Timber Structures (FCE)I-NKSFCEDetails of topic0 / 1--
756.DTViacrežimové modely s prepínaním v tvare agregačnej funkcie a ich aplikácieKomorníková, M.Department of Mathematics and Constructive Geometry (FCE)I-MPMFCEDetails of topic0 / 1--
757.DTViacúčelová športová halaPuškár, A.Department of Building Structures (FCE)I-AKPFCEDetails of topic0 / 2--
758.DTVinárske centrumHanuliak, P.Department of Building Structures (FCE)I-AKPFCEDetails of topic0 / 1--
759.DTVinárstvoMinarovičová, K.Department of Building Structures (FCE)I-AKPFCEDetails of topic0 / 1--
760.DTVisitors Center / Informačné centrumRabenseifer, R.Department of Building Structures (FCE)I-AKPFCEDetails of topic0 / 1--
761.DTVlastnosti asfaltových zmesí modifikovaných gumovým granulátomCápayová, S.Department of Transport Construction and Traffic (FCE)I-NKSFCEDetails of topic0 / 1--
762.BTVoda a stavbyBaroková, D.Department of Hydraulic Engineering (FCE)B-STOPFCEDetails of topic0 / 1--
763.BTVodohospodársky a energetický plán MVE s tlakovou deriváciouDušička, P.Department of Hydraulic Engineering (FCE)B-STOPFCEDetails of topic0 / 1--
764.DisTVplyv degradácie fyzikálno-chemických vlastností pôd na dynamiku pôdnej vodyRodný, M.Department of Land and Water Resources Management (FCE)D-VHI4FCEDetails of topic0 / 1--
765.DisTVplyv klimatickej zmeny na krátkodobé intenzity dažďov na SlovenskuKohnová, S.Department of Land and Water Resources Management (FCE)D-KRAJ4FCEDetails of topic0 / 1--
766.DTVplyv klimatickej zmeny na krátkodobé intenzity dažďov na západnom SlovenskuKohnová, S.Department of Land and Water Resources Management (FCE)I-VSHFCEDetails of topic0 / 1--
767.DisTVplyv klimatickej zmeny na návrhové hodnoty krátkodobých intenzít dažďov na SlovenskuKohnová, S.Department of Land and Water Resources Management (FCE)D-VHI4FCEDetails of topic0 / 1--
768.BTVplyv kompresie obrazu na kvalitu 3D modelov získaných metódou obrazového skenovaniaMarčiš, M.Department of Surveying (FCE)B-GKKFCEDetails of topic0 / ----
769.DTVplyv materiálových modelov na výpočet primárneho osteniaChabroňová, J.Department of Geotechnics (FCE)I-NKSFCEDetails of topic0 / 1--
770.DisTVplyv parametrov toku a povodia na šírenie znečistenia v povrchových tokochVelísková, Y.Department of Land and Water Resources Management (FCE)D-VHI4FCEDetails of topic0 / ----
771.DisTVplyv požiarnych bariér na šírenie požiaru stavbami z drevených sendvičových konštrukciíOlbřímek, J.Department of Building Structures (FCE)D-TKPS4FCEDetails of topic0 / 2--
772.DisTVplyv predpätia na šmykovú odolnosť v pretlačení lokálne podopretých dosiekHalvonik, J.Department of Concrete Structures and Bridges (FCE)D-TKeIS4FCEDetails of topic0 / 1--
773.BTVplyv projektovaných textúr na presnosť 3D modeluFraštia, M.Department of Surveying (FCE)B-GKKFCEDetails of topic0 / ----
774.DTVplyv prvkov primárneho ostenia na deformácie nadložia pri tunelovaníChabroňová, J.Department of Geotechnics (FCE)I-NKSFCEDetails of topic0 / 1--
775.DisTVplyv stuženia výškových budov na ich statické a dynamické pôsobenieIvánková, O.Department of Structural Mechanics (FCE)D-APLME4FCEDetails of topic0 / 5--
776.DTVplyv uhličitanu sodného na tepelnú vodivosť tehliarskeho črepuŠveda, M.Department of Material Engineering (FCE)I-TSFCEDetails of topic0 / 1--
777.DisTVplyv vegetácie a jej sukcesie na pôdnu hydrológiuLichner, Ľ.Department of Land and Water Resources Management (FCE)D-VHI4FCEDetails of topic0 / 2--
778.DTVplyv vlastností horninového masívu na stabilitu stredového piliera medzi tunelovými rúramiChabroňová, J.Department of Geotechnics (FCE)I-NKSFCEDetails of topic0 / 1--
779.DTVstupný objekt archeolopgického náleziska v BudmericiachMudrončík, M.Department of Architecture (FCE)I-PSAFCEDetails of topic0 / ----
780.DTVstupný objekt archeolopgického náleziska v BudmericiachMudrončík, M.Department of Architecture (FCE)I-PSAFCEDetails of topic0 / ----
781.BTVýber vhodného programu na vyrovnanie lokálnej geodetickej siete.Mináriková, M.Department of Theoretical Geodesy (FCE)B-GKKFCEDetails of topic0 / ----
782.DTVybraná stavbaBožík, M.Department of Building Technology (FCE)I-TSFCEDetails of topic0 / 6--
783.DTVybrané časti stavebno-technologickej prípravy na zadanú stavbuChamulová, B.Department of Building Technology (FCE)I-TSFCEDetails of topic0 / 4--
784.DTVybrané časti stavebno-technologickej prípravy na zadanú stavbuChamulová, B.Department of Building Technology (FCE)I-TSFCEDetails of topic1 / 1 Kotulič, M.
785.DTVybrané časti stavebno-technologickej prípravy na zadanú stavbu.Ellingerová, H.Department of Building Technology (FCE)I-TSFCEDetails of topic0 / 3--
786.DTVybrané časti stavebno-technologickej prípravy pre zadanú stavbuJuríček, I.Department of Building Technology (FCE)I-TSFCEDetails of topic0 / 7--
787.DTVybrané časti stavebno-technologickej prípravy pre zadanú stavbuAntošová, N.Department of Building Technology (FCE)I-TSFCEDetails of topic0 / 8--
788.DTVybrané časti stavebno-technologickej prípravy pre zadanú stavbuPetro, M.Department of Building Technology (FCE)I-TSFCEDetails of topic0 / 5--
789.DTVybrané časti stavebno-technologickej prípravy stavby: ...Briatka, P.Department of Building Technology (FCE)I-TSFCEDetails of topic1 / 3 Rychtárik, J.
790.DisTVybrané problémy z algebraickej a topologickej teórie grafovŠiagiová, J.Department of Mathematics and Constructive Geometry (FCE)D-APLMA4FCEDetails of topic0 / 1--
791.DTVybraný problém návrhu vodnej stavby.Šulek, P.Department of Hydraulic Engineering (FCE)I-KKPFCEDetails of topic0 / 1--
792.BTVyhliadková vežaNádaská, Z.Department of Architecture (FCE)B-PSAFCEDetails of topic0 / 1--
793.DTVyhliadková veža na vrchu KrasínSandanus, J.Department of Steel and Timber Structures (FCE)I-NKSFCEDetails of topic0 / 1--
794.BTVyhodnotenie územia Jantárovej cesty v Petržalke z hľadiska dendrológie a návrh výsadbySchlosser, T.Department of Transport Construction and Traffic (FCE)B-STOPFCEDetails of topic0 / ----
795.BTVyhodnotenie vsakovacích pokusov na VSNBaroková, D.Department of Hydraulic Engineering (FCE)B-VSHFCEDetails of topic0 / 1--
796.DTVykurovanie a chladenie polyfunkčného objektu reverzibilným tepelným čerpadlomFüri, B.Department of Building Services (FCE)I-TZBFCEDetails of topic0 / 2--
797.DTVykurovanie a chladenie polyfunkčnej budovy s reverzibilným tepelným čerpadlomFüri, B.Department of Building Services (FCE)I-TZBFCEDetails of topic0 / 2--
798.DTVýpočet a analýza tiažového zrýchlenia z absolútnych gravimetrických meraníJanák, J.Department of Theoretical Geodesy (FCE)I-GAKFCEDetails of topic0 / ----
799.DTVýpočet a návrh nízkoteplovodnej veľkoplošnej vykurovacej sústavy so zdrojom tepla tepelným čerpadlomTakács, J.Department of Building Services (FCE)I-TZBFCEDetails of topic0 / 2--
800.DTVýpočet a návrh teplovodnej vykurovacej sústavyTakács, J.Department of Building Services (FCE)I-TZBFCEDetails of topic0 / 2--
801.DTVýpočet a návrh teplovodnej vykurovacej sústavy pre múzeumTakács, J.Department of Building Services (FCE)I-TZBFCEDetails of topic0 / 2--
802.DTVýpočet a návrh zdroja tepla na báze geotermálnej energieTakács, J.Department of Building Services (FCE)I-TZBFCEDetails of topic0 / 2--
803.BTVýpočet miery rozdrobenosti pozemkového vlastníctvaHudecová, Ľ.Department of Surveying (FCE)B-GKKFCEDetails of topic0 / ----
804.BTVýpočet potreby vody pre návrh kvapkovej závlahy ovocného saduBajtek, Z.Department of Land and Water Resources Management (FCE)B-VSHFCEDetails of topic0 / 1--
805.DTVypracovanie stavebno-technologického projektu realizačného pre zadanú stavbuProkopčáková, K.Department of Building Technology (FCE)I-TSFCEDetails of topic1 / 4 Hudec, M.
806.DisTVýskum nehomogenity rýchlostných polí vo vtokových objektoch nízkotlakých vodných elektrární.Dušička, P.Department of Hydraulic Engineering (FCE)D-KRAJ4FCEDetails of topic0 / 1--
807.DisTVýskum nehomogenity rýchlostných polí vo vtokových objektoch nízkotlakých vodných elektrární.Dušička, P.Department of Hydraulic Engineering (FCE)D-VHI4FCEDetails of topic0 / 1--
808.DisTVýskum technických systémov na báze obnoviteľných zdrojov energie pre budovy s takmer nulovou potrebou energieKrajčík, M.Department of Building Services (FCE)D-TTPB4FCEDetails of topic0 / 1--
809.DTVýskum väzbového potenciálu puzolánov pre ich použitie do máltPavlík, V.Department of Material Engineering (FCE)I-TSFCEDetails of topic0 / 1--
810.DTVýskum väzbového potenciálu puzolánov pre ich použitie do máltPavlík, V.Department of Material Engineering (FCE)I-TSFCEDetails of topic0 / 1--
811.DTVysokoškolský internátŽilinský, J.Department of Building Structures (FCE)I-AKPFCEDetails of topic0 / 1--
812.DisTVystužené zemné konštrukcieSlávik, I.Department of Geotechnics (FCE)D-TKeIS4FCEDetails of topic0 / 1--
813.DTVýšková administratívna budovaBielek, B.Department of Building Structures (FCE)I-AKPFCEDetails of topic0 / 1--
814.DTVýšková budova hotela. Monolitická železobetónová nosná konštrukcia.Bartók, A.Department of Concrete Structures and Bridges (FCE)I-NKSFCEDetails of topic0 / ----
815.DTVýšková budova skrúteného tvaruFillo, Ľ.Department of Concrete Structures and Bridges (FCE)I-NKSFCEDetails of topic0 / 1--
816.DTVýšková obytná budovaBielek, B.Department of Building Structures (FCE)I-AKPFCEDetails of topic0 / 1--
817.DTVýšková obytná budova. Monolitická železobetónová nosná konštrukcia.Bartók, A.Department of Concrete Structures and Bridges (FCE)I-NKSFCEDetails of topic0 / ----
818.DTVýšková 22 podlažná polyfunkčná budovaBenko, V.Department of Concrete Structures and Bridges (FCE)I-NKSFCEDetails of topic0 / 1--
819.BTVytvorenie aplikácie na sťahovanie údajov týkajúcich sa GNSSGerhátová, Ľ.Department of Theoretical Geodesy (FCE)B-GKKFCEDetails of topic0 / ----
820.BTVytyčovanie hraníc pozemkovGeisse, R.Department of Surveying (FCE)B-GKKFCEDetails of topic0 / 1--
821.DTVýukový program – testy z matematikyStaneková, Ľ.Department of Mathematics and Constructive Geometry (FCE)I-MPMFCEDetails of topic0 / ----
822.BTVyužitie deformačnej analýzy na interpretáciu výsledkov geodetického monitoringuBajtala, M.Department of Surveying (FCE)B-GKKFCEDetails of topic1 / 1 Blazsek, C.
823.DisTVyužitie energie zo solárnych obvodových plášťov budov pre vykurovanie, vetranie a klimatizáciuKrajčík, M.Department of Building Services (FCE)D-TTPB4FCEDetails of topic0 / 1--
824.DTVyužitie fotovoltaiky na podporu vykurovania/chladenia budov pomocou tepelných čerpadielKalús, D.Department of Building Services (FCE)I-TZBFCEDetails of topic0 / 2--
825.DTVyužitie jemnej frakcie prírodného perlitu v tehliarstveŠveda, M.Department of Material Engineering (FCE)I-TSFCEDetails of topic0 / 1--
826.DisTVyužitie odpadového tepla zo skládok komunálneho odpadu ako zdroja tepla pre sústavy centralizovaného zásobovania teplom.Takács, J.Department of Building Services (FCE)D-TTPB4FCEDetails of topic0 / 2--
827.BTVyužitie prvotných dopravných údajov z centrály riadenia dopravy pre dopravno-inžinierske analýzySchlosser, T.Department of Transport Construction and Traffic (FCE)B-MAPMFCEDetails of topic0 / ----
828.BTVyužitie prvotných dopravných údajov z centrály riadenia dopravy pre dopravno-inžinierske analýzySchlosser, T.Department of Transport Construction and Traffic (FCE)B-IKDFCEDetails of topic0 / 1--
829.DTVyužitie radarovej interferometrie na monitorovanie stability vysokohorského územiaPapčo, J.Department of Theoretical Geodesy (FCE)I-GAKFCEDetails of topic0 / 1--
830.DTVyužitie recyklovaných stavebných materiálov v kompozitoch.Ledererová, M.Department of Material Engineering (FCE)I-TSFCEDetails of topic0 / 1--
831.BTVyužitie sférických harmonických funkcií na modelovanie časových variácií globálneho gravitačného poľa ZemeBucha, B.Department of Theoretical Geodesy (FCE)B-GKKFCEDetails of topic0 / 1--
832.DisTVyužitie smartfónov na účely dopravných prieskumov vo verejnej dopraveBačová, K.Department of Transport Construction and Traffic (FCE)D-TKeIS4FCEDetails of topic0 / 1--
833.DTVyužitie solárnej energie na podporu vykurovania a prípravu teplej vody v NEDKalús, D.Department of Building Services (FCE)I-TZBFCEDetails of topic0 / 2--
834.DTVyužitie vybraných priemyselných odpadov na výrobu stavebných materiálovUnčík, S.Department of Material Engineering (FCE)I-TSFCEDetails of topic0 / 3--
835.DTVyužitie zrážkovej vody pre bytový domPeráčková, J.Department of Building Services (FCE)I-TZBFCEDetails of topic0 / 1--
836.BTVývoj administračného rozhrania pre automatizované publikovanie webových mapových služieb v prostredí PythonMuňko, M.Department of Theoretical Geodesy (FCE)B-GKKFCEDetails of topic0 / ----
837.DisTVývoj a štúdium cementových kompozitov na báze biomasy pri mechanickej modifikácii v tlaku.Gašparík, J.Department of Building Technology (FCE)D-TS4FCEDetails of topic0 / ----
838.DisTVývoj betónových kompozitov na báze alternatívnych surovín pre masívne monolitické konštrukcieGašparík, J.Department of Building Technology (FCE)D-TS4FCEDetails of topic0 / 1--
839.DisTVývoj hydro-termo-mechanických modelovGašparík, J.Department of Building Technology (FCE)D-TS4FCEDetails of topic0 / 1--
840.DisTVývoj integrovaných nástrojov pre simuláciu komplexného tepelno-vlhkostného správania stavebných tepelných systémovGašparík, J.Department of Building Technology (FCE)D-TS4FCEDetails of topic0 / ----
841.DisTVývoj novodobých prípojov pomocou oceľových kolíkových spájacích prostriedkov a lepidiel.Sandanus, J.Department of Steel and Timber Structures (FCE)D-TKeIS4FCEDetails of topic0 / 1--
842.DTVzdelávacie centrumŽilinský, J.Department of Building Structures (FCE)I-AKPFCEDetails of topic0 / 1--
843.DisTVzťah vlhkosti pôdy a odtoku z horského povodiaHolko, L.Department of Land and Water Resources Management (FCE)D-VHI4FCEDetails of topic0 / 1--
844.DTWellness CentrumRabenseifer, R.Department of Building Structures (FCE)I-AKPFCEDetails of topic0 / 1--
845.DTWellness hotelBielek, B.Department of Building Structures (FCE)I-AKPFCEDetails of topic0 / 1--
846.DTZabezpečenie nestabilného svahu pri podráli tunela VišňovéTurček, P.Department of Geotechnics (FCE)I-NKSFCEDetails of topic0 / 1--
847.DTZabezpečenie svahov vybraných úsekov diaľnice D3 (Čadca, Bukov - Svrčinovec) v zosuvnom území.Hruštinec, Ľ.Department of Geotechnics (FCE)I-NKSFCEDetails of topic0 / 1--
848.DTZabzepečenie nestabilného svahu pri portáli tunela VišňovéTurček, P.Department of Geotechnics (FCE)I-NKSFCEDetails of topic0 / 1--
849.BTZachytávanie podzemných vôdBarloková, D.Department of Sanitary and Enviromental Engineering (FCE)B-STOPFCEDetails of topic0 / 1