25. 2. 2018  12:41 Frederik
Akademický informačný systém

Prehľad vypísaných tém - Stavebná fakulta


Aplikácia zobrazuje zoznam aktuálnych a schválených tém, ktoré sú vypísané pod zvoleným pracoviskom alebo pod všetkými jeho podriadenými pracoviskami. Obmedziť výpis tém môžete podľa nasledujúcich kritérií.

Typ práce:
Študijný program:
Vedúci témy:
Garantujúce pracovisko:

* | A | B | C | Č | D | E | F | G | H | Ch | I | K | L | M | N | O | P | R | S | Š | T | U | V | W | Y | Z | Ž | 1 | 2 | 3 | 8

Por.TypNázov témyVedúci práceGarantujúce pracoviskoŠtudijný programUrčené prePodrobnostiObsadené/MaxRiešitelia
1.DPAdaptácia hradu Oponice pre kultúrno-spoločenské využitie.Gregorová, J.Katedra architektúry (SvF)I-PSASvFPodrobnosti témy1 / 2 Olej, V.
2.DPAdaptácia hradu Oponice pre kultúrno-spoločenské využitie.Gregorová, J.Katedra architektúry (SvF)I-PSASvFPodrobnosti témy1 / 2 Minárechová, S.
3.DPAdministratívna budovaMaňková, L.Katedra konštrukcií pozemných stavieb (SvF)I-AKPSvFPodrobnosti témy1 / 1 Pikna, P.
4.DPAdministratívna budovaChmúrny, I.Katedra konštrukcií pozemných stavieb (SvF)I-AKPSvFPodrobnosti témy0 / 2--
5.DPAdministratívna budovaChmúrny, I.Katedra konštrukcií pozemných stavieb (SvF)I-AKPSvFPodrobnosti témy0 / 2--
6.DPAdministratívna budovaHraška, J.Katedra konštrukcií pozemných stavieb (SvF)I-AKPSvFPodrobnosti témy0 / 1--
7.DPAdministratívna budovaPuškár, A.Katedra konštrukcií pozemných stavieb (SvF)I-AKPSvFPodrobnosti témy1 / 1 Solčianska, J.
8.DPAdministratívna budovaJamnický, M.Katedra konštrukcií pozemných stavieb (SvF)I-AKPSvFPodrobnosti témy1 / 1 Kubalová, D.
9.DPADMINISTRATÍVNA BUDOVAVavrovič, B.Katedra konštrukcií pozemných stavieb (SvF)I-AKPSvFPodrobnosti témy2 / 2 Sľúka, J.
Homoľa, M.
10.DPAdministratívna budova - Generali Slovensko poisťvňa, BratislavaAbrahoim, I.Katedra betónových konštrukcií a mostov (SvF)I-NKSSvFPodrobnosti témy0 / ----
11.DPAdministratívna budova - železobetónová monolitická konštrukciaSonnenschein, R.Katedra betónových konštrukcií a mostov (SvF)I-NKSSvFPodrobnosti témy3 / 3 Královič, T.
Stetulič, P.
Koritárová, B.
12.BPAdministratívno - obchodné centrumMellner, D.Katedra architektúry (SvF)B-PSASvFPodrobnosti témy1 / 1 Pelachy, P.
13.DPAkvárium BratislavaSlivanský, M.Katedra kovových a drevených konštrukcií (SvF)I-NKSSvFPodrobnosti témy0 / 1--
14.DPAlternatívne návrhy zabezpečenia stavebnej jamy v stiesnených podmienkachSúľovská, M.Katedra geotechniky (SvF)I-NKSSvFPodrobnosti témy1 / 1 Teslíková, K.
15.DPAlternatívne spôsoby prípryva teplej vody na báze obnoviteľných zdrojov.Víchová, K.Katedra technických zariadení budov (SvF)I-TZBSvFPodrobnosti témy1 / 1 Laubertová, L.
16.DPAlternatívny návrh intenzifikácie odkaliska neaktívnych kalovSlávik, I.Katedra geotechniky (SvF)I-VSHSvFPodrobnosti témy1 / 1 Koleňák, M.
17.DPAlternatívny návrh zdroja tepla pre občianske stavbyKurčová, M.Katedra technických zariadení budov (SvF)I-TZBSvFPodrobnosti témy1 / 1 Kučerík, J.
18.DPAmfiteáter DevínJakeš, E.Katedra konštrukcií pozemných stavieb (SvF)I-AKPSvFPodrobnosti témy1 / 1 Tibenský, A.
19.DPAnalýza a aplikácia vykurovacích a chladiacich sústav v občianskych stavbáchKurčová, M.Katedra technických zariadení budov (SvF)I-TZBSvFPodrobnosti témy1 / 1 Zaťkovič, P.
20.DPAnalýza a aplikácia zdrojov tepla na plynné palivoKurčová, M.Katedra technických zariadení budov (SvF)I-TZBSvFPodrobnosti témy1 / 1 Kuviková, Z.
21.DPAnalýza bio -medicínskych dát pomocou minimalizačných grafových algoritmovŽdímalová, M.Katedra matematiky a deskriptívnej geometrie (SvF)I-MPMSvFPodrobnosti témy1 / -- Sova, O.
22.DPAnalýza časových radov získaných technológiou InSARHábel, B.Katedra geodetických základov (SvF)I-GAKSvFPodrobnosti témy0 / ----
23.BPAnalýza časových zmien tiažového zrýchlenia z dátových produktov družicovej misie GRACEJanák, J.Katedra geodetických základov (SvF)B-GAKSvFPodrobnosti témy0 / ----
24.BPAnalýza denných dát atmosférického oneskorenia GNSS meraníImrišek, M.Katedra geodetických základov (SvF)B-GAKSvFPodrobnosti témy0 / 1--
25.DPAnalýza efektívnosti redukčných objektov na stokovej sieti a ich vplyv na environmentálne prostredie.Hrudka, J.Katedra zdravotného a environmentálneho inžinierstva (SvF)I-VSHSvFPodrobnosti témy1 / 1 Borák, A.
26.DPAnalýza energetických systémov pre objekty s ATOKalús, D.Katedra technických zariadení budov (SvF)I-TZBSvFPodrobnosti témy0 / 2--
27.BPAnalýza energetických systémov pre rodinné domy s nulovou potrebou energieKalús, D.Katedra technických zariadení budov (SvF)B-STOPSvFPodrobnosti témy1 / 2 Vasová, V.
28.DPAnalýza energetických systémov pre vykurovanie, chladenie, vetranie a prípravu teplej vody objektov s takmer nulovou potrebou energieKalús, D.Katedra technických zariadení budov (SvF)I-TZBSvFPodrobnosti témy0 / 2--
29.DPAnalýza energetických systémov pre vykurovanie veľkopriestorových objektovKalús, D.Katedra technických zariadení budov (SvF)I-TZBSvFPodrobnosti témy0 / 2--
30.BPAnalýza napätosti valcovej nádržePsotný, M.Katedra stavebnej mechaniky (SvF)B-IKDSvFPodrobnosti témy0 / 1--
31.BPAnalýza niektorých periodických javov v prírode z pohľadu astronómieHusár, L.Katedra geodetických základov (SvF)B-GKKSvFPodrobnosti témy0 / ----
32.DPAnalýza opakovaných absolútnych gravimetrických meraní na vybraných geodynamických bodochJanák, J.Katedra geodetických základov (SvF)I-GAKSvFPodrobnosti témy0 / ----
33.DPAnalýza požiarnej odolnosti nosnej konštrukcie budovyKrálik, J.Katedra stavebnej mechaniky (SvF)I-NKSSvFPodrobnosti témy0 / 5--
34.DPAnalýza požiarnej odolnosti nosnej konštrukcie budovyKrálik, J.Katedra stavebnej mechaniky (SvF)I-NKSSvFPodrobnosti témy0 / 5--
35.BPAnalýza požiarnej odolnosti rámuKrálik, J.Katedra stavebnej mechaniky (SvF)B-IKDSvFPodrobnosti témy0 / 5--
36.BPAnalýza požiarnej odolnosti rámuKrálik, J.Katedra stavebnej mechaniky (SvF)B-IKDSvFPodrobnosti témy0 / 5--
37.BPAnalýza príčin porúch na skutočnej konštrukciiKrálik, J.Katedra stavebnej mechaniky (SvF)B-IKDSvFPodrobnosti témy0 / 5--
38.BPAnalýza príčin porúch na skutočnej konštrukciiKrálik, J.Katedra stavebnej mechaniky (SvF)B-IKDSvFPodrobnosti témy0 / 5--
39.DPAnalýza seizmickej odolnosti objektu vysokej budovyKrálik, J.Katedra stavebnej mechaniky (SvF)I-NKSSvFPodrobnosti témy0 / 5--
40.DPAnalýza seizmickej odolnosti objektu vysokej budovyKrálik, J.Katedra stavebnej mechaniky (SvF)I-NKSSvFPodrobnosti témy0 / 5--
41.DPAnalýza spojiva používaného do konopného betónuŠtefunková, Z.Katedra materiálového inžinierstva (SvF)I-TSSvFPodrobnosti témy1 / 1 Čentéš, M.
42.DPAnalýza spotreby teplej vody v bytových domochJánošková, T.Katedra technických zariadení budov (SvF)I-TZBSvFPodrobnosti témy1 / 1 Kiss, K.
43.BPAnalýza vplyvu čiernych napojení dažďových vôd na funkčnosť splaškovej kanalizácieHrudka, J.Katedra zdravotného a environmentálneho inžinierstva (SvF)B-STOPSvFPodrobnosti témy1 / 1 Csóka, M.
44.BPAnalýza vplyvu extrémnych teplôt na nosnú konštrukciu.Králik, J.Katedra stavebnej mechaniky (SvF)B-IKDSvFPodrobnosti témy0 / 5--
45.BPAnalýza vplyvu extrémnych teplôt na nosnú konštrukciu.Králik, J.Katedra stavebnej mechaniky (SvF)B-IKDSvFPodrobnosti témy0 / 5--
46.DPAnalýza vybraných vlastností cementových kompozitov s plnivom na báze odpadových penových plastovGregorová, V.Katedra materiálového inžinierstva (SvF)I-TSSvFPodrobnosti témy0 / 1--
47.DPAnalýza výškovej administratívnej budovyJendželovský, N.Katedra stavebnej mechaniky (SvF)I-NKSSvFPodrobnosti témy0 / ----
48.DPAnalýza výškovej budovy nepravidelného tvaruTvrdá, K.Katedra stavebnej mechaniky (SvF)I-NKSSvFPodrobnosti témy1 / 2 Schlosáriková, L.
49.DPAnalýza výškovej budovy premenného pôdorysuJendželovský, N.Katedra stavebnej mechaniky (SvF)I-NKSSvFPodrobnosti témy1 / -- Ibolya, G.
50.DPAnalýza využívania geotermálnej energie pre skleníkové hospodárstvo v Dunajskej StredeTakács, J.Katedra technických zariadení budov (SvF)I-TZBSvFPodrobnosti témy1 / 1 Krajčírová, S.
51.DPAnalýza využívania geotermálnej energie pre skleníkové hospodárstvo v Hornej PotôniTakács, J.Katedra technických zariadení budov (SvF)I-TZBSvFPodrobnosti témy1 / 2 Izsmán, V.
52.DPAnalýza základových konštrukcií výškovej budovyJendželovský, N.Katedra stavebnej mechaniky (SvF)I-NKSSvFPodrobnosti témy1 / -- Štech, M.
53.DPAnalyzovanie zmien minimálnych prietokov na SlovenskuKohnová, S.Katedra vodného hospodárstva krajiny (SvF)I-KKPSvFPodrobnosti témy1 / 1 Xhaja, A.
54.DPApartmánový hotelJamnický, M.Katedra konštrukcií pozemných stavieb (SvF)I-AKPSvFPodrobnosti témy1 / 1 Tatljak, M.-A.
55.DPAplikácia GFRP v inžinierskych a pozemných stavbáchBorzovič, V.Katedra betónových konštrukcií a mostov (SvF)I-NKSSvFPodrobnosti témy2 / 2 Švachula, R.
Lániová, D.
56.DPAplikácia nových definícií a konceptov fundamentálnej astronómie v praxi procedúrami SOFA zohľadňujúcimi rezolúcie IAU po roku 2010.Husár, L.Katedra geodetických základov (SvF)I-GAKSvFPodrobnosti témy0 / ----
57.BPAplikácia numerických metód a tvorba modelov v statickej analýze konštrukciíDický, J.Katedra stavebnej mechaniky (SvF)B-IKDSvFPodrobnosti témy2 / -- Šimo, M.
Schieber, M.
58.DPAplikácia OZE pri návrhu energetických systémov pre energeticky úsporné budovyKalús, D.Katedra technických zariadení budov (SvF)I-TZBSvFPodrobnosti témy1 / 2 Meňovčík, M.
59.BPAplikovanie družicovej misie Sentinel-1 na monitorovanie lokality HandlováLeško, M.Katedra geodetických základov (SvF)B-GAKSvFPodrobnosti témy1 / 1 Kočonda, I. T.
60.BPAsfaltové spojivá modifikované prísadamiCápayová, S.Katedra dopravných stavieb (SvF)B-IKDSvFPodrobnosti témy0 / 1--
61.DPAutobusová stanicaHartman, P.Katedra konštrukcií pozemných stavieb (SvF)I-AKPSvFPodrobnosti témy1 / 1 Majzlová, L.
62.DPAutobusová stanica v ŽilineMagura, M.Katedra kovových a drevených konštrukcií (SvF)I-NKSSvFPodrobnosti témy0 / 1--
63.DPAutomatizované čítanie stupníc krátkych dĺžkových meradielKopáčik, A.Katedra geodézie (SvF)I-GAKSvFPodrobnosti témy0 / 1--
64.DPAutosalónHraška, J.Katedra konštrukcií pozemných stavieb (SvF)I-AKPSvFPodrobnosti témy1 / 1 Domáň, P.
65.DPAutosalón v BratislaveMagura, M.Katedra kovových a drevených konštrukcií (SvF)I-NKSSvFPodrobnosti témy1 / 1 Ondriska, P.
66.DPBioplynová stanicaŠoltész, J.Katedra betónových konštrukcií a mostov (SvF)I-NKSSvFPodrobnosti témy0 / 2--
67.DPBowlingové centrumIngeli, R.Katedra konštrukcií pozemných stavieb (SvF)I-AKPSvFPodrobnosti témy1 / 1 Rusiňák, K.
68.DPBudova - monolitická železobetónová konštrukciaBorzovič, V.Katedra betónových konštrukcií a mostov (SvF)I-NKSSvFPodrobnosti témy2 / 2 Šarvaicová, S.
Rabiansky, P.
69.DPBudova autosalónuIngeli, R.Katedra konštrukcií pozemných stavieb (SvF)I-AKPSvFPodrobnosti témy1 / 1 Balková, Z.
70.DPBudova autosalónu a servisu vozidielBielek, B.Katedra konštrukcií pozemných stavieb (SvF)I-AKPSvFPodrobnosti témy1 / 1 Klem, J.
71.DPBudova FitnesscentraIngeli, R.Katedra konštrukcií pozemných stavieb (SvF)I-AKPSvFPodrobnosti témy0 / 1--
72.DPBudova občianskeho, bytového charakteru (administratíva, bytový dom, hotel...) s dôrazom na energie a ekológiuPalko, M.Katedra konštrukcií pozemných stavieb (SvF)I-AKPSvFPodrobnosti témy5 / 5 Pilát, T.
Kocourek, M.
Novysedláková, L.
Valachovičová, K.
Adamov, V.
73.DPBudova občianskeho, obytného charakteru (administratíva, bytový dom, hotel...) s dôrazom na energie a ekológiuPalková, A.Katedra konštrukcií pozemných stavieb (SvF)I-AKPSvFPodrobnosti témy5 / 5 Súkeniková, S.
Majsniarová, R.
Grófová, V.
Timurová, M.
Rusková, J.
74.BPBytový domBosák, L.Katedra konštrukcií pozemných stavieb (SvF)B-PSASvFPodrobnosti témy3 / 5 Kostova, K.
Grman, V.
Radwan, J.
75.BPBytový domJamnický, M.Katedra konštrukcií pozemných stavieb (SvF)B-PSASvFPodrobnosti témy0 / 1--
76.BPBytový domJamnický, M.Katedra konštrukcií pozemných stavieb (SvF)B-PSASvFPodrobnosti témy0 / 1--
77.BPBytový domJamnický, M.Katedra konštrukcií pozemných stavieb (SvF)B-PSASvFPodrobnosti témy0 / 1--
78.BPBytový domMakýš, O.Katedra technológie stavieb (SvF)B-CESvFPodrobnosti témy0 / 5--
79.BPBytový domJamnický, M.Katedra konštrukcií pozemných stavieb (SvF)B-PSASvFPodrobnosti témy0 / 1--
80.BPBytový domMakýš, O.Katedra technológie stavieb (SvF)B-CESvFPodrobnosti témy0 / 5--
81.BPBytový domBriatka, P.Katedra technológie stavieb (SvF)B-TMSSvFPodrobnosti témy0 / 10--
82.BPBytový domJamnický, M.Katedra konštrukcií pozemných stavieb (SvF)B-PSASvFPodrobnosti témy0 / 1--
83.BPBytový domProkopčáková, K.Katedra technológie stavieb (SvF)B-TMSSvFPodrobnosti témy5 / 5 Kulich, A.
Rerich, P.
Kaniková, N.
Hušla, Š.
Kusý, B.
84.BPBytový domFuntík, T.Katedra technológie stavieb (SvF)B-TMSSvFPodrobnosti témy5 / 5 Némethová, K.
Miškovičová, L.
Pastieriková, L.
Kmeť, E.
Cinková, A.
85.BPBytový domĎubek, S.Katedra technológie stavieb (SvF)B-TMSSvFPodrobnosti témy3 / 3 Súkeníková, S.
Jasenovská, A.
Bosý, D.
86.BPBytový domGašparík, J.Katedra technológie stavieb (SvF)B-TMSSvFPodrobnosti témy5 / 5 Masná, V.
Benčíková, S.
Tamborský, O.
Šelingerová, K.
Trabalíková, N.
87.BPBytový domJankovichová, E.Katedra technológie stavieb (SvF)B-TMSSvFPodrobnosti témy2 / 2 Baliga, F.
Fazekašová, V.
88.BPBytový domHulínová, Z.Katedra technológie stavieb (SvF)B-TMSSvFPodrobnosti témy5 / 4 Puskely, J.
Fél, K.
Polák, P.
Balogh, S.
Dolník, J.
89.BPBytový domBuday, P.Katedra konštrukcií pozemných stavieb (SvF)B-PSASvFPodrobnosti témy1 / 1 Poloha, M.
90.BPBytový domČurpek, J.Katedra konštrukcií pozemných stavieb (SvF)B-PSASvFPodrobnosti témy1 / 10 Stračina, M.
91.BPBytový domPuškár, A.Katedra konštrukcií pozemných stavieb (SvF)B-PSASvFPodrobnosti témy5 / 5 Barčiak, E.
Skokan, M.
Cihoň, M.
Nagyová, L.
Lukáčová, V.
92.BPBytový domŽilinský, J.Katedra konštrukcií pozemných stavieb (SvF)B-PSASvFPodrobnosti témy5 / 5 Kravčík, M.
Blažo, M.
Polaček, S.
Sándor, Z.
Svetlošák, Ľ.
93.BPBytový domHanko, M.Katedra technológie stavieb (SvF)B-TMSSvFPodrobnosti témy5 / 7 Vlačuška, P.
Pašková, P.
Matus, A.
Nezhyba, L.
Machunková, M.
94.BPBytový domJamnický, M.Katedra konštrukcií pozemných stavieb (SvF)B-PSASvFPodrobnosti témy2 / 1 Tkáčová, D.
Kubičeková, S.
95.BPBytový domHollý, J.Katedra konštrukcií pozemných stavieb (SvF)B-PSASvFPodrobnosti témy5 / 5 Štefina, M.
Sedlár, M.
Gajdošíková, A.
Medviď, M.
Lisíková, A.
96.BPBytový domRabenseifer, R.Katedra konštrukcií pozemných stavieb (SvF)B-PSASvFPodrobnosti témy6 / 5 Döményová, B.
Galbavý, M.
Káčerová, E.
Pásztó, G.
Pohronský, V.
Gogová, J.
97.BPBytový domOrosi, P.Katedra technológie stavieb (SvF)B-TMSSvFPodrobnosti témy8 / 5 Žember, J.
Jankovská, A.
Bonga, J.
Kurucová, M.
Kuloštiak, L.
Hluchá, E.
Szabó, K.
Švolík, M.
98.BPBytový domBožík, M.Katedra technológie stavieb (SvF)B-TMSSvFPodrobnosti témy5 / 3 Kaniščák, T.
Golský, Ľ.
Slivka, B.
Kosár, G.
Slivka, R.
99.BPBytový domMatúšek, R.Katedra technológie stavieb (SvF)B-TMSSvFPodrobnosti témy7 / 7 Knižka, S.
Horváth, S.
Chudejová, M.
Lackovich, P.
Kochanová, I.
Kanková, K.
Plevková, V.
100.BPBytový domAntošová, N.Katedra technológie stavieb (SvF)B-TMSSvFPodrobnosti témy1 / 1 Dudičová, E.
101.BPBytový domFranek, M.Katedra konštrukcií pozemných stavieb (SvF)B-PSASvFPodrobnosti témy9 / 10 Civáň, J.
Briš, D.
Kollár, K.
Kontra, P.
Bieľaková, V.
Račko, L.
Hrdko, J.
Kostelanský, M.
Križák, J.
102.BPBytový domVargová, A.Katedra konštrukcií pozemných stavieb (SvF)B-PSASvFPodrobnosti témy5 / 5 Boková, S.
Maceková, K.
Horváth, F.
Augustovičová, M.
Németh, J.
103.BPBytový domVargová, A.Katedra konštrukcií pozemných stavieb (SvF)B-PSASvFPodrobnosti témy5 / 5 Kotiv, M.
Krpčiarová, V.
Andrejko, M.
Lackovič, I.
Gašpárek, M.
104.BPBytový domHanko, M.Katedra technológie stavieb (SvF)B-TMSSvFPodrobnosti témy3 / 3 Šilák, R.
Škvarka, D.
Štepo, M.
105.BPBytový domSomorová, V.Katedra technológie stavieb (SvF)B-TMSSvFPodrobnosti témy5 / 5 Libai, L.
Parižek, P.
Nagy, V.
Nagy, B.
Pőthe, G.
106.BPBytový domOlbřímek, J.Katedra konštrukcií pozemných stavieb (SvF)B-PSASvFPodrobnosti témy9 / 10 Hankovský, M.
Franko, J.
Piecušiak, J.
Kubačka, J.
Stuchlý, T.
Frický, I.
Guľaš, D.
Nemec, O.
Marcinčák, M.
107.BPBytový domHartman, P.Katedra konštrukcií pozemných stavieb (SvF)B-PSASvFPodrobnosti témy3 / 5 Hakel, M.
Paulen, V.
Poliak, T.
108.BPBytový domJakeš, E.Katedra konštrukcií pozemných stavieb (SvF)B-PSASvFPodrobnosti témy7 / 7 Zajac, M.
Kremeň, M.
Šmikniar, S.
Neumannová, D.
Čelinák, D.
Varga, M.
Gendiar, D.
109.BPBytový domJamnický, M.Katedra konštrukcií pozemných stavieb (SvF)B-PSASvFPodrobnosti témy2 / 1 Jurgoš, M.
Jakubko, A.
110.BPBytový domDlhý, D.Katedra konštrukcií pozemných stavieb (SvF)B-PSASvFPodrobnosti témy4 / 7 Ondák, A.
Vesek, R.
Lukács, A.
Rolfes, E.
111.BPBytový domJamnický, M.Katedra konštrukcií pozemných stavieb (SvF)B-PSASvFPodrobnosti témy1 / 1 Struhačka, J.
112.BPBytový domJamnický, M.Katedra konštrukcií pozemných stavieb (SvF)B-PSASvFPodrobnosti témy1 / 1 Valkovičová, J.
113.BPBytový domChmelík, V.Katedra konštrukcií pozemných stavieb (SvF)B-PSASvFPodrobnosti témy6 / 5 Hreus, J.
Tóthová, N.
Cigánek, L.
Bondor, D.
Ferianc, M.
Sabóová, K.
114.BPBytový domPalko, M.Katedra konštrukcií pozemných stavieb (SvF)B-PSASvFPodrobnosti témy7 / 8 Sikorai, B.
Turacová, N.
Hanko, O.
Ostrožlík, M.
Csonka, P.
Ledecký, J.
Nociarová, Z.
115.BPBytový domMinarovičová, K.Katedra konštrukcií pozemných stavieb (SvF)B-PSASvFPodrobnosti témy6 / 6 Jakubcová, K.
Simanová, K.
Beluščák, D.
Juríková, D.
Hudáček, N.
Socha, T.
116.BPBytový domMaňková, L.Katedra konštrukcií pozemných stavieb (SvF)B-PSASvFPodrobnosti témy7 / 7 Korba, V.
Mikušová, R.
Varinský, D.
Šimek, M.
Šípoš, F.
Rosinová, L.
Čanecká, L.
117.BPBytový domBuday, P.Katedra konštrukcií pozemných stavieb (SvF)B-PSASvFPodrobnosti témy6 / 6 Bátovská, N.
Zahrádková, D.
Cesnek, J.
Šimún, M.
Gajdošíková, M.
Čavajdová, R.
118.BPBytový domHraška, J.Katedra konštrukcií pozemných stavieb (SvF)B-PSASvFPodrobnosti témy4 / 5 Lačok, J.
Tésiová, L.
Kováč, M.
Renčko, M.
119.BPBytový domHanuliak, P.Katedra konštrukcií pozemných stavieb (SvF)B-PSASvFPodrobnosti témy5 / 5 Dekýš, M.
Baranec, M.
Dičerová, B.
Kotvanová, P.
Vresilovič, D.
120.BPBytový domIngeli, R.Katedra konštrukcií pozemných stavieb (SvF)B-PSASvFPodrobnosti témy6 / 5 Fašková, Z.
Poláčiková, N.
Sabóová, T.
Kosírová, E.
Murcin, B. J.
Vrábel, M.
121.BPBytový domŠmotlák, M.Katedra technológie stavieb (SvF)B-TMSSvFPodrobnosti témy5 / 5 Ďuricová, A.
Kubeš, M.
Méry, J.
Halasiová, B.
Mackovčin, A.
122.BPBytový domBriatka, P.Katedra technológie stavieb (SvF)B-TMSSvFPodrobnosti témy5 / 5 Kériová, Z.
Cviček, M.
Kušnírik, J.
Záchenský, D.
Ondrášková, N.
123.BPBytový domSzalayová, S.Katedra technológie stavieb (SvF)B-TMSSvFPodrobnosti témy3 / 3 Klimo, P.
Valábik, M.
Pavkov, M.
124.BPBytový domChamulová, B.Katedra technológie stavieb (SvF)B-TMSSvFPodrobnosti témy5 / 5 Gonda, M.
Majdúch, D.
Stredák, Š.
Štvrtecký, V.
Táčovský, R.
125.BPBytový domPetro, M.Katedra technológie stavieb (SvF)B-TMSSvFPodrobnosti témy5 / 5 Mihóková, M.
Pelechová, D.
Muráň, R.
Soósová, V.
Nagy, D.
126.BPBytový domPavčeková, M.Katedra konštrukcií pozemných stavieb (SvF)B-PSASvFPodrobnosti témy3 / 6 Kráner, A.
Žucha, R.
Piteková, J.
127.BPBytový domHulínová, Z.Katedra technológie stavieb (SvF)B-TMSSvFPodrobnosti témy1 / 3 Kúdela, T.
128.BPBytový domĎubek, S.Katedra technológie stavieb (SvF)B-TMSSvFPodrobnosti témy1 / 1 Šellongová, J.
129.BPBytový domBohunický, B.Katedra konštrukcií pozemných stavieb (SvF)B-PSASvFPodrobnosti témy5 / 5 Medveď, A.
Csemezová, J.
Petrík, J.
Abrahámovská, L.
Kollár, M.
130.BPBytový domJuríček, I.Katedra technológie stavieb (SvF)B-TMSSvFPodrobnosti témy3 / 5 Pős, M.
Stručka, J.
Hrivnák, M.
131.BPBytový domVavrovič, B.Katedra konštrukcií pozemných stavieb (SvF)B-PSASvFPodrobnosti témy5 / 5 Slavkov, J.
Čereš, D.
Hilková, A.
Časnocha, P.
Sýkorová, M.
132.BPBytový domBožík, M.Katedra technológie stavieb (SvF)B-TMSSvFPodrobnosti témy1 / 3 Hladká, B.
133.BPBytový domŠmotlák, M.Katedra technológie stavieb (SvF)B-TMSSvFPodrobnosti témy1 / 2 Antoni, M.
134.BPBytový domAntošová, N.Katedra technológie stavieb (SvF)B-TMSSvFPodrobnosti témy4 / 4 Blaser, R.
Kotercová, M.
Pitoňák, D.
Minárik, R.
135.BPBytový domSomorová, V.Katedra technológie stavieb (SvF)B-TMSSvFPodrobnosti témy2 / 5 Podwysocki, A.
Bolcár, D.
136.BPBytový domPiatka, J.Katedra technológie stavieb (SvF)B-TMSSvFPodrobnosti témy5 / 5 Ševčík, J.
Pavúková, V.
Horník, R.
Gavrilov, F. J.
Adamčiak, D.
137.BPBytový domĎubek, M.Katedra technológie stavieb (SvF)B-TMSSvFPodrobnosti témy5 / 5 Jakubová, K.
Vlkolinský, R.
Zajcseková, C.
Szamotná, T.
Kovács, P.
138.BPBytový domMenďan, R.Katedra konštrukcií pozemných stavieb (SvF)B-PSASvFPodrobnosti témy1 / 5 Oravcová, I.
139.BPBytový domPalková, A.Katedra konštrukcií pozemných stavieb (SvF)B-PSASvFPodrobnosti témy6 / 8 Šenšelová, Ž.
Noga, R.
Klátiková, M.
Kulichová, S.
Jarábková, P.
Slováková, G.
140.BPBytový domPiatka, J.Katedra technológie stavieb (SvF)B-TMSSvFPodrobnosti témy1 / 2 Slaninka, M.
141.BPBytový domĎubek, S.Katedra technológie stavieb (SvF)B-TMSSvFPodrobnosti témy1 / 1 Kolník, M.
142.BPBytový domBielek, B.Katedra konštrukcií pozemných stavieb (SvF)B-PSASvFPodrobnosti témy1 / 5 Horníková, R.
143.BPBytový domĎubek, S.Katedra technológie stavieb (SvF)B-TMSSvFPodrobnosti témy1 / 1 Habara, M.
144.BPBytový domVavrovič, B.Katedra konštrukcií pozemných stavieb (SvF)B-PSASvFPodrobnosti témy1 / 1 Žúborová, J.
145.BPBytový domHanuliak, P.Katedra konštrukcií pozemných stavieb (SvF)B-PSASvFPodrobnosti témy1 / 1 Ivančo, D.
146.BPBytový domSzalayová, S.Katedra technológie stavieb (SvF)B-TMSSvFPodrobnosti témy1 / 1 Bogyai, D.
147.BPBytový domJamnický, M.Katedra konštrukcií pozemných stavieb (SvF)B-PSASvFPodrobnosti témy1 / 1 Blaho, S.
148.DPBytový domMatúšek, R.Katedra technológie stavieb (SvF)I-TSSvFPodrobnosti témy1 / -- Babál, J.
149.BPBYTOVÝ DOMMikolai, I.Katedra konštrukcií pozemných stavieb (SvF)B-PSASvFPodrobnosti témy5 / 5 Pokorný, J.
Baran, J.
Zaťko, L.
Anda, S.
Sáhaová, E.
150.DPBytový dom – monolitická železobetónová konštrukciaHollý, I.Katedra betónových konštrukcií a mostov (SvF)I-NKSSvFPodrobnosti témy1 / -- Bédi, V.
151.DPBytový dom – monolitická železobetónová konštrukciaHollý, I.Katedra betónových konštrukcií a mostov (SvF)I-NKSSvFPodrobnosti témy1 / -- Dička, P.
152.BPBytový dom s polyfunkciouChmúrny, I.Katedra konštrukcií pozemných stavieb (SvF)B-PSASvFPodrobnosti témy1 / 4 Šterdas, F.
153.BPCayleyovské grafy s daným priemerom alebo obvodom na lineárnych grupáchŠiagiová, J.Katedra matematiky a deskriptívnej geometrie (SvF)B-MPMSvFPodrobnosti témy1 / 1 Behun, M.
154.DPCementové kompozity s plnivom na báze drevnej štiepky a recyklovaných plastov.Gregorová, V.Katedra materiálového inžinierstva (SvF)I-TSSvFPodrobnosti témy0 / 1--
155.DPCentrálne vetranie bytového domu s aplikáciou rekuperačnej jednotkyHurtíková, D.Katedra technických zariadení budov (SvF)I-TZBSvFPodrobnosti témy1 / 1 Smalik, S.
156.DPCentrum zdraviaIngeli, R.Katedra konštrukcií pozemných stavieb (SvF)I-AKPSvFPodrobnosti témy1 / 1 Nagyová, J.
157.DPCestný most – dodatočne predpätá betónová monolitická konštrukciaBorzovič, V.Katedra betónových konštrukcií a mostov (SvF)I-NKSSvFPodrobnosti témy1 / 1 Krajči, R.
158.DPcyklomost cez VáhŠoltész, J.Katedra betónových konštrukcií a mostov (SvF)I-NKSSvFPodrobnosti témy1 / 1 Kopernický, J.
159.BPČasový priebeh sadnutia základovej konštrukcie - riešenie praktického problému.Hruštinec, Ľ.Katedra geotechniky (SvF)B-IKDSvFPodrobnosti témy0 / 2--
160.DPČiastočná klimatizácia administratívnej budovy pomocou decentrálnych rekuperačných jednotiekStraková, Z.Katedra technických zariadení budov (SvF)I-TZBSvFPodrobnosti témy1 / 1 Holubják, L.
161.BPČlenené tlačené prúty s rámovými spojkamiKováč, M.Katedra kovových a drevených konštrukcií (SvF)B-IKDSvFPodrobnosti témy0 / 1--
162.DPDecentralizácia vykurovania veľkopriestorového objektuKalús, D.Katedra technických zariadení budov (SvF)I-TZBSvFPodrobnosti témy0 / 2--
163.DPDecentrálne vetranie skladových priestorov logistického centraStraková, Z.Katedra technických zariadení budov (SvF)I-TZBSvFPodrobnosti témy1 / 1 Ševčíková, N.
164.BPDekompozičné integrálMesiar, R.Katedra matematiky a deskriptívnej geometrie (SvF)B-MPMSvFPodrobnosti témy1 / 1 Kalafut, J.
165.DPDenný stacionár pre osoby so zdravotným a telesným postihnutím s ubytovanímVargová, A.Katedra konštrukcií pozemných stavieb (SvF)I-AKPSvFPodrobnosti témy1 / 1 Buckulčík, M.
166.DPDetermination of rock strength for the tunnel constructionsKopecký, M.Katedra geotechniky (SvF)I-CExASvFPodrobnosti témy1 / 1 Arsal, K. Y.
167.DPDiagnostika vodného režimu pôdyBajtek, Z.Katedra vodného hospodárstva krajiny (SvF)I-KKPSvFPodrobnosti témy1 / 1 Košťál, D.
168.DPDivadloDlhý, D.Katedra konštrukcií pozemných stavieb (SvF)I-AKPSvFPodrobnosti témy1 / 1 Szücs, G.
169.BPDom remesiel SkalicaNádaská, Z.Katedra architektúry (SvF)B-PSASvFPodrobnosti témy1 / 1 Cemper, F.
170.DPDom seniorovMinarovičová, K.Katedra konštrukcií pozemných stavieb (SvF)I-AKPSvFPodrobnosti témy1 / 1 Koleň, V.
171.DPDom umeniaJakeš, E.Katedra konštrukcií pozemných stavieb (SvF)I-AKPSvFPodrobnosti témy1 / 1 Šujanová, D.
172.DPDomácnosť bez odpaduGalbová, K.Katedra zdravotného a environmentálneho inžinierstva (SvF)I-KKPSvFPodrobnosti témy1 / -- Slneková, L.
173.DPDomov sociálnych služiebHraška, J.Katedra konštrukcií pozemných stavieb (SvF)I-AKPSvFPodrobnosti témy0 / 1--
174.DPDowntown Kerling - Banská ŠtiavnicaNádaská, Z.Katedra architektúry (SvF)I-PSASvFPodrobnosti témy4 / 4 Havrila, P.
Arnould, M. M. J.
Zetochová, J.
Gubelová, V.
175.DPDynamická odozva železničného mosta pre vysoké rýchlosti vlakovSokol, M.Katedra stavebnej mechaniky (SvF)I-NKSSvFPodrobnosti témy1 / 1 Horváth, V.
176.BPEfektívne hospodárenie s vodou v mesteGalbová, K.Katedra zdravotného a environmentálneho inžinierstva (SvF)B-STOPSvFPodrobnosti témy0 / ----
177.DPEfektívne odvádzanie splaškových vôd z urbanizovaného územiaHrudka, J.Katedra zdravotného a environmentálneho inžinierstva (SvF)I-VSHSvFPodrobnosti témy1 / 1 Brestovanský, J.
178.BPEkosystémové služby v strategických dokumentoch rozvoja obce, modelové územnie MyjavaKorbeľová, L.Katedra vodného hospodárstva krajiny (SvF)B-KKPSvFPodrobnosti témy1 / -- Kľocová, K.
179.DPElektrické vykurovanieKoudelková, D.Katedra technických zariadení budov (SvF)I-TZBSvFPodrobnosti témy1 / 1 Kontroš, J.
180.DPEliminácia vplyvu vertikálnej refrakcie pri trigonometrických meraniach prevýšeníSokol, Š.Katedra geodézie (SvF)I-GAKSvFPodrobnosti témy0 / 1--
181.DPEnergetická certifikácia - analýza energetických, ekonomických a environmentálnych aspektovKalús, D.Katedra technických zariadení budov (SvF)I-TZBSvFPodrobnosti témy0 / 2--
182.DPEnergetické využitie odpadového tepla zo skládok komunálneho odpaduTakács, J.Katedra technických zariadení budov (SvF)I-TZBSvFPodrobnosti témy0 / 2--
183.DPEnergetický audit a hydraulické vyregulovanie vykurovacej sústavyPetráš, D.Katedra technických zariadení budov (SvF)I-TZBSvFPodrobnosti témy1 / 1 Chalányová, Z.
184.DPEnergetický audit a certifikácia vybranej budovyKrajčík, M.Katedra technických zariadení budov (SvF)I-TZBSvFPodrobnosti témy2 / 2 Rajnohová, S.
Sokolová, Z.
185.DPEnergetický audit a návrh vykurovacej sústavyPetráš, D.Katedra technických zariadení budov (SvF)I-TZBSvFPodrobnosti témy1 / 1 Fabianová, S.
186.BPEnvironmentálne posúdenie vplyvu zelených striech na urbanizované územieGalbová, K.Katedra zdravotného a environmentálneho inžinierstva (SvF)B-KKPSvFPodrobnosti témy1 / -- Raková, K.
187.DPExperimental investigation of rock propertiesBrček, M.Katedra geotechniky (SvF)I-CExASvFPodrobnosti témy1 / -- Al Hayali, M. T. Q.
188.DizPExperimentálna a numerická analýza účinku extrémneho vetra na budovy atypického profiluKrálik, J.Katedra stavebnej mechaniky (SvF)D-APLME4SvFPodrobnosti témy0 / 3--
189.DPExperimentálne hodnotenie vnútorného prostredia budovyKrajčík, M.Katedra technických zariadení budov (SvF)I-TZBSvFPodrobnosti témy1 / 1 Junasová, B.
190.DPExperimentálny výskum mechanických a filtračných vlastností zemínFrankovská, J.Katedra geotechniky (SvF)I-NKSSvFPodrobnosti témy0 / 2--
191.BPEye-tracking analýza popisov sídiel publikovaných prostredníctvom Mapové klienta ZBGISFencík, R.Katedra geodetických základov (SvF)B-GAKSvFPodrobnosti témy1 / 1 Gaži, J.
192.DPFakulta stredoeurópskych štúdiíHraška, J.Katedra konštrukcií pozemných stavieb (SvF)I-AKPSvFPodrobnosti témy1 / 1 Kailkhura, P.
193.BPFotogrametrické meranie fasád Starej nemocnice v TopoľčanochMarčiš, M.Katedra geodézie (SvF)B-GAKSvFPodrobnosti témy1 / -- Benedik, M.
194.DPFotogrametrické meranie Obchodnej ulice v BratislaveMarčiš, M.Katedra geodézie (SvF)I-GAKSvFPodrobnosti témy1 / -- Rehák, P.
195.DPFyzikálno-mechanické vlastnosti materiálov na báze recyklovaných plastov a drevnej štiepky.Ledererová, M.Katedra materiálového inžinierstva (SvF)I-TSSvFPodrobnosti témy1 / 1 Kapraľ, M.
196.DPGalériaBielek, B.Katedra konštrukcií pozemných stavieb (SvF)I-AKPSvFPodrobnosti témy1 / 1 Pál, D.
197.BPGeodetické metódy na zber údajov a tvorbu 2D modelov historických objektov a areálovJežko, J.Katedra geodézie (SvF)B-GAKSvFPodrobnosti témy1 / 1 Gábriš, M.
198.BPGeodetické práce pri výstavbe futbalového štadiónu FC DAC 1904 Dunajská StredaBajtala, M.Katedra geodézie (SvF)B-GAKSvFPodrobnosti témy1 / 1 Kubošník, M.
199.DPGeodetické zameranie vysokej pece pre potreby pamiatkového výskumuSokol, Š.Katedra geodézie (SvF)I-GAKSvFPodrobnosti témy1 / 1 Iskra, J.
200.BPGeodetický monitoring skeletovej konštrukcie a podlahy objektuBajtala, M.Katedra geodézie (SvF)B-GAKSvFPodrobnosti témy1 / 1 Márkus, G.
201.DPGeografický informačný systém inteligentného verejného osvetleniaĎuračiová, R.Katedra geodetických základov (SvF)I-GAKSvFPodrobnosti témy1 / -- Pružinec, F.
202.DPGeometrický plán na spresnenie geometrického a polohového určenia nehnuteľnostiHudecová, Ľ.Katedra geodézie (SvF)I-GAKSvFPodrobnosti témy1 / 1 Cibula, M.
203.DPGeotechnical design of foundations in soft soilsFrankovská, J.Katedra geotechniky (SvF)I-CExASvFPodrobnosti témy1 / 1 Goumenou, P.
204.DPGeotechnical design of underground structure for transport conection North bypass in BratislavaBrček, M.Katedra geotechniky (SvF)I-CESvFPodrobnosti témy1 / 2 Kučová, E.
205.DPGeotechnical design of underground structure for transport conection North bypass in BratislavaBrček, M.Katedra geotechniky (SvF)I-CExASvFPodrobnosti témy0 / 2--
206.DPGeotechnické posúdenie zabezpečenia vstupného portálu do tunela (možnosti: 1. Tunel Višňové, 2. Tunel Považský Chlmec) navrhnutého v zložitých inžiniersko-geologických pomeroch.Hruštinec, Ľ.Katedra geotechniky (SvF)I-NKSSvFPodrobnosti témy0 / 2--
207.DPGeotechnické posúdenie založenia výškovej budovy a zabezpečenia hlbokej stavebnej jamy v Bratislave.Hruštinec, Ľ.Katedra geotechniky (SvF)I-NKSSvFPodrobnosti témy0 / 2--
208.DPGeotechnické problémy návrhu a posúdenia republikového úložiska rádioaktívneho odpadu v Mochovciach.Hruštinec, Ľ.Katedra geotechniky (SvF)I-NKSSvFPodrobnosti témy0 / 1--
209.DPHlavná integrovaná hasičská a záchranná stanica v určenom mesteOlbřímek, J.Katedra konštrukcií pozemných stavieb (SvF)I-AKPSvFPodrobnosti témy1 / 5 Kronková, A.
210.BPHĺbková analýza údajov otvorenými nástrojmiBacigál, T.Katedra matematiky a deskriptívnej geometrie (SvF)B-MPMSvFPodrobnosti témy0 / 1--
211.BPHodnotenie aktuálneho stavu vozovky na zvolenej dopravnej plocheCápayová, S.Katedra dopravných stavieb (SvF)B-IKDSvFPodrobnosti témy1 / 1 Ondruška, J.
212.BPHodnotenie vybraných ekosystémových služieb na povodí rieky MyjavaKorbeľová, L.Katedra vodného hospodárstva krajiny (SvF)B-KKPSvFPodrobnosti témy1 / 1 Točená, D.
213.DPHodnotenie závlahového systému a návrh jeho rekonštrukcieČistý, M.Katedra vodného hospodárstva krajiny (SvF)I-KKPSvFPodrobnosti témy1 / 1 Jurkáček, T.
214.DPHodnotenie zmien využívania krajiny na odtokový režim vo vybranom povodíDanáčová, M.Katedra vodného hospodárstva krajiny (SvF)I-KKPSvFPodrobnosti témy1 / 1 Stanko, M.
215.DPHorská chataŽilinský, J.Katedra konštrukcií pozemných stavieb (SvF)I-AKPSvFPodrobnosti témy1 / 1 Švorc, G.
216.DPHorská chataJakeš, E.Katedra konštrukcií pozemných stavieb (SvF)I-AKPSvFPodrobnosti témy1 / 1 Bondra, T.
217.BPHorská chata pod RozsutcomKubišová, M.Katedra architektúry (SvF)B-PSASvFPodrobnosti témy1 / 1 Mičiak, M.
218.DPHorský hotelBuday, P.Katedra konštrukcií pozemných stavieb (SvF)I-AKPSvFPodrobnosti témy1 / 1 Dobiašová, A.
219.DPHorský hotelHraška, J.Katedra konštrukcií pozemných stavieb (SvF)I-AKPSvFPodrobnosti témy0 / 1--
220.DPHorský hotelRabenseifer, R.Katedra konštrukcií pozemných stavieb (SvF)I-AKPSvFPodrobnosti témy1 / 1 Dvorják, A.
221.DPHotelBuday, P.Katedra konštrukcií pozemných stavieb (SvF)I-AKPSvFPodrobnosti témy1 / 1 Pekarová, D.
222.DPHotelMenďan, R.Katedra konštrukcií pozemných stavieb (SvF)I-AKPSvFPodrobnosti témy0 / 2--
223.DPHotelŽilinský, J.Katedra konštrukcií pozemných stavieb (SvF)I-AKPSvFPodrobnosti témy1 / 1 Kiss, T.
224.DPHotelChmúrny, I.Katedra konštrukcií pozemných stavieb (SvF)I-AKPSvFPodrobnosti témy1 / 1 Majerníková, Z.
225.DPHOTELVavrovič, B.Katedra konštrukcií pozemných stavieb (SvF)I-AKPSvFPodrobnosti témy2 / 2 Pavlíková, K.
Hospodár, D.
226.DPHotel - monolitická železobetónová konštrukciaHollý, I.Katedra betónových konštrukcií a mostov (SvF)I-NKSSvFPodrobnosti témy1 / -- Blechová, K.
227.DPHotel - monolitická železobetónová konštrukciaHollý, I.Katedra betónových konštrukcií a mostov (SvF)I-NKSSvFPodrobnosti témy0 / ----
228.DPHotel s welnesomŽilinský, J.Katedra konštrukcií pozemných stavieb (SvF)I-AKPSvFPodrobnosti témy1 / 1 Waltera, L.
229.DPHotel, Staré Grunty, BratislavaAbrahoim, I.Katedra betónových konštrukcií a mostov (SvF)I-NKSSvFPodrobnosti témy1 / -- Hobot, P.
230.DPHudobný pavilónJamnický, M.Katedra konštrukcií pozemných stavieb (SvF)I-AKPSvFPodrobnosti témy1 / 1 Mičuda, M.
231.BPHydraulický výpočet funkčných objektov poldra na Šibskej vode (Bardejov)Šoltész, A.Katedra hydrotechniky (SvF)B-VSHSvFPodrobnosti témy1 / 1 Leško, P.
232.BPChata pre Ski-centrum PlejsyKubišová, M.Katedra architektúry (SvF)B-PSASvFPodrobnosti témy1 / 1 Kažimír, T.
233.BPImpact of the climate load on the hall constructionHubová, O.Katedra stavebnej mechaniky (SvF)B-CESvFPodrobnosti témy1 / 1 Awawda, T. J. M.
234.BPImplementácia algoritmov pre tvorbu polygonálnych sietí v prostredí softvéru RhinocerosRemešíková, M.Katedra matematiky a deskriptívnej geometrie (SvF)B-MAPMSvFPodrobnosti témy0 / 1--
235.DPInternát - bývanie pre mladýchMellner, D.Katedra architektúry (SvF)I-PSASvFPodrobnosti témy1 / 1 Ondrášiková, K.
236.BPKaplnkaŠimkovičová, V.Katedra architektúry (SvF)B-PSASvFPodrobnosti témy1 / 1 Húdoková, D.
237.DPKnižnicaHartman, P.Katedra konštrukcií pozemných stavieb (SvF)I-AKPSvFPodrobnosti témy1 / 1 Jurčo, M.
238.DPKombinácia zdrojov tepla na báze OZE pre vykurovanie energeticky úsporných budovKalús, D.Katedra technických zariadení budov (SvF)I-TZBSvFPodrobnosti témy0 / 2--
239.BPKomparatívna analýza vývoja záujmu o štúdium na technických univerzitách v SR a Česku.Komorníková, M.Katedra matematiky a deskriptívnej geometrie (SvF)B-MPMSvFPodrobnosti témy1 / 1 Opatovská, M.
240.DPKomplexná obnova bytového domu a hydraulické vyregulovanie vykurovacej sústavyPetráš, D.Katedra technických zariadení budov (SvF)I-TZBSvFPodrobnosti témy1 / 1 Nagyová, B.
241.BPKomunálny odpad a možnosti jeho energetického využitiaTakács, J.Katedra technických zariadení budov (SvF)B-PSASvFPodrobnosti témy0 / 2--
242.DPKomunitné centrumVargová, A.Katedra konštrukcií pozemných stavieb (SvF)I-AKPSvFPodrobnosti témy1 / 1 Demetrovičová, V.
243.DPKoncepčné posúdenie a návrh riešenia kanalizačnej siete v prostredí rozsiahlych sídelných útvarovHrudka, J.Katedra zdravotného a environmentálneho inžinierstva (SvF)I-KKPSvFPodrobnosti témy1 / -- Javoreková, Z.
244.DPKongresové centrumPuškár, A.Katedra konštrukcií pozemných stavieb (SvF)I-AKPSvFPodrobnosti témy0 / 1--
245.BPKontrola horizontálneho postavenia meracej platne lineárneho posuvného systémuKajánek, P.Katedra geodézie (SvF)B-GAKSvFPodrobnosti témy0 / 1--
246.BPKontrola smerových a výškových pomerov lineárneho posuvného systémuKajánek, P.Katedra geodézie (SvF)B-GAKSvFPodrobnosti témy0 / 1--
247.BPKorelácia medzi pevnosťou pri bodovom zaťažení a pevnosťou v prostom tlaku na vzorkách z diaľničného tunela VišňovéBrček, M.Katedra geotechniky (SvF)B-IKDSvFPodrobnosti témy0 / ----
248.DPKultúrne centrumChmelík, V.Katedra konštrukcií pozemných stavieb (SvF)I-AKPSvFPodrobnosti témy1 / 1 Chabada, P.
249.DPKultúrne centrumJakeš, E.Katedra konštrukcií pozemných stavieb (SvF)I-AKPSvFPodrobnosti témy1 / 1 Šramko, M.
250.DPKultúrne centrum LeviceHúsenicová, J.Katedra architektúry (SvF)I-PSASvFPodrobnosti témy0 / 1--
251.BPKultúrne centrum LeviceHúsenicová, J.Katedra architektúry (SvF)B-PSASvFPodrobnosti témy0 / 1--
252.BPKultúrno-spoločenské centrum HandlováŠimkovičová, V.Katedra architektúry (SvF)B-PSASvFPodrobnosti témy0 / 1--
253.BPKultúrno-spoločenské centrum Hontianske TrsťanyBauer, P.Katedra architektúry (SvF)B-PSASvFPodrobnosti témy1 / 1 Piatriková, M.
254.BPLaná používané v nosných konštrukciách a mostochÁroch, R.Katedra kovových a drevených konštrukcií (SvF)B-IKDSvFPodrobnosti témy0 / ----
255.DPLávka pre chodcov a cyklistov Horné SŕnieSlivanský, M.Katedra kovových a drevených konštrukcií (SvF)I-NKSSvFPodrobnosti témy1 / 1 Šebík, J.
256.DPLávka pre peších cez rieku Nitra v Topoľčanoch - alternatíva s hlavným poľom riešeným ako Langerov nosníkPaulík, P.Katedra betónových konštrukcií a mostov (SvF)I-NKSSvFPodrobnosti témy1 / 1 Kováč, J.
257.BPLesná škôlkaŽjaková, D.Katedra architektúry (SvF)B-PSASvFPodrobnosti témy1 / 1 Papai, O.
258.DPLetisková hala v PiešťanochMagura, M.Katedra kovových a drevených konštrukcií (SvF)I-NKSSvFPodrobnosti témy1 / 1 Ondrušková, L.
259.DPLetisková riadiaca vežaBuday, P.Katedra konštrukcií pozemných stavieb (SvF)I-AKPSvFPodrobnosti témy1 / 1 Tomáš, T.
260.BPLetné kúpaliskoŠimkovičová, V.Katedra architektúry (SvF)B-PSASvFPodrobnosti témy1 / 1 Pažická, J.
261.DPMalty s nízkou objemovou hmotnosťou na báze expandovaného perlitu, vápna a metakaolínuPavlík, V.Katedra materiálového inžinierstva (SvF)I-TSSvFPodrobnosti témy0 / 1--
262.BPMapy na území SlovenskaHašková, V.Katedra geodézie (SvF)B-GAKSvFPodrobnosti témy1 / -- Oravcová, M.
263.DPMateriály na zhotovovanie stavieb technológiou 3D tlačeUnčík, S.Katedra materiálového inžinierstva (SvF)I-TSSvFPodrobnosti témy2 / 2 Kožuško, P.
Tajták, A.
264.BPMaterská školaBránický, F.Katedra architektúry (SvF)B-PSASvFPodrobnosti témy1 / 1 Fábryová, D.
265.DPMaterská školaMaňková, L.Katedra konštrukcií pozemných stavieb (SvF)I-AKPSvFPodrobnosti témy1 / 1 Polák, D.
266.DPMaterská školaHraška, J.Katedra konštrukcií pozemných stavieb (SvF)I-AKPSvFPodrobnosti témy1 / 1 Lenhartová, K.
267.DPMaterská školaBielek, B.Katedra konštrukcií pozemných stavieb (SvF)I-AKPSvFPodrobnosti témy1 / 1 Tremboš, M.
268.BPMaterská škola budúcnostiKuráň, J.Katedra architektúry (SvF)B-PSASvFPodrobnosti témy2 / 2 Eremiášová, K.
Kríž, M.
269.DPMaterská škola s jasľami v energeticky pasívnom štandardeRabenseifer, R.Katedra konštrukcií pozemných stavieb (SvF)I-AKPSvFPodrobnosti témy2 / 2 Vodová, I.
Spusta, T.
270.BPMaterská škola v PetržalkeRuhig, R.Katedra architektúry (SvF)B-PSASvFPodrobnosti témy1 / 1 Rigová, P.
271.DPMechanicky spevnené kamenivo v konštrukcii vozoviek - návrh zmesi pre TDZ I. až III.Cápayová, S.Katedra dopravných stavieb (SvF)I-NKSSvFPodrobnosti témy1 / 1 Vardžáková, I.
272.BPMeračská dokumentácia krovuFraštia, M.Katedra geodézie (SvF)B-GAKSvFPodrobnosti témy0 / ----
273.DPMeranie a spracovanie geodetickej siete meranej terestricky a technológiou GNSSBajtala, M.Katedra geodézie (SvF)I-GAKSvFPodrobnosti témy1 / 1 Šipoš, R.
274.BPMeranie deformácií rýchlostného poľa na fyzikálnom modeli hrablícRumann, J.Katedra hydrotechniky (SvF)B-STOPSvFPodrobnosti témy1 / 1 Skoncová, D.
275.DPMeranie deformácií rýchlostných polí pred pásovými hrablicamiRumann, J.Katedra hydrotechniky (SvF)I-VSHSvFPodrobnosti témy0 / 1--
276.DPMestská knižnicaRabenseifer, R.Katedra konštrukcií pozemných stavieb (SvF)I-AKPSvFPodrobnosti témy1 / 1 Ščepková, E.
277.DPMestská knižnicaBielek, B.Katedra konštrukcií pozemných stavieb (SvF)I-AKPSvFPodrobnosti témy1 / 1 Javorská, K.
278.BPMetódy merania v katastrálnom mapovaníHašková, V.Katedra geodézie (SvF)B-GAKSvFPodrobnosti témy1 / -- Moravcsíková, V.
279.BPMetódy určovania výmer parcielHašková, V.Katedra geodézie (SvF)B-GAKSvFPodrobnosti témy1 / -- Kubalová, L.
280.BPModelovanie a statická analýza rôznych stavebných konštrukciíPrekop, Ľ.Katedra stavebnej mechaniky (SvF)B-IKDSvFPodrobnosti témy0 / ----
281.BPModelovanie membránových konštrukcií pomocou MKP s kvadratickými elementamiTomek, L.Katedra matematiky a deskriptívnej geometrie (SvF)B-MPMSvFPodrobnosti témy1 / 1 Baránková, L.
282.BPModelovanie obtekania telies pomocou komplexnej analýzyŠiráň, J.Katedra matematiky a deskriptívnej geometrie (SvF)B-MPMSvFPodrobnosti témy1 / 1 Čavarga, M.
283.BPModelovanie prúdenia vyvolaného požiarom v tuneli na klastri počítačovGlasa, J.Katedra matematiky a deskriptívnej geometrie (SvF)B-MPMSvFPodrobnosti témy1 / 1 Černý, L.
284.BPModelovanie skrutiek v programoch MKP - porovnanie rôznych metódÁroch, R.Katedra kovových a drevených konštrukcií (SvF)B-IKDSvFPodrobnosti témy0 / ----
285.DPModelovanie vybraných multifyzikálnych procesov v geotechnikeFrankovská, J.Katedra geotechniky (SvF)I-NKSSvFPodrobnosti témy0 / 1--
286.BPMonitorovanie observácií permanentných staníc GNSS pomocou aplikácie G-Nut/Anubis.Mináriková, M.Katedra geodetických základov (SvF)B-GAKSvFPodrobnosti témy1 / 1 Štupák, K.
287.DPMonitorovanie zmien prvkov krajiny s využitím družicovej radarovej polarimetriePapčo, J.Katedra geodetických základov (SvF)I-GAKSvFPodrobnosti témy1 / 1 Baráthová, M.
288.DPMonolitická železobetónová konštrukcia polyfunkčného objektu "Letná"Gajdošová, K.Katedra betónových konštrukcií a mostov (SvF)I-NKSSvFPodrobnosti témy1 / 1 Jančiga, J.
289.DPMonolitická železobetónová konštrukcia vysokej budovy na Bottovej uliciGajdošová, K.Katedra betónových konštrukcií a mostov (SvF)I-NKSSvFPodrobnosti témy1 / 1 Jankajová, A.
290.DPMontovaná železobetónová konštrukcia skladovej halyGajdošová, K.Katedra betónových konštrukcií a mostov (SvF)I-NKSSvFPodrobnosti témy1 / 1 Zanovit, M.
291.DPMost na D4 cez rieku DunajHalvonik, J.Katedra betónových konštrukcií a mostov (SvF)I-NKSSvFPodrobnosti témy0 / 1--
292.DPMost na D4 nad veslarskou dráhouHalvonik, J.Katedra betónových konštrukcií a mostov (SvF)I-NKSSvFPodrobnosti témy1 / 1 Kormošová, Ľ.
293.DPMost na križovatke Prievoz diaľnice D4Halvonik, J.Katedra betónových konštrukcií a mostov (SvF)I-NKSSvFPodrobnosti témy1 / 1 Miroškynová, L.
294.DPMost na na diaľnici D1 na úseku Janovce - JabloňovHalvonik, J.Katedra betónových konštrukcií a mostov (SvF)I-NKSSvFPodrobnosti témy1 / 1 Jurčo, P.
295.DPMost na rýchlostnej ceste R2 pri Mnichovej LehoteHalvonik, J.Katedra betónových konštrukcií a mostov (SvF)I-NKSSvFPodrobnosti témy1 / 1 Mesároš, A.
296.DPMost pri Svrčinovci - alternatíva výstavby letmou betonážouPaulík, P.Katedra betónových konštrukcií a mostov (SvF)I-NKSSvFPodrobnosti témy1 / 1 Jánošov, P.
297.DPMost pri Svrčinovci - alternatíva výstavby letmou montážouPaulík, P.Katedra betónových konštrukcií a mostov (SvF)I-NKSSvFPodrobnosti témy1 / 1 Rubint, J.
298.DPMost pri Svrčinovci - alternatíva výstavby na výsuvnej skružiPaulík, P.Katedra betónových konštrukcií a mostov (SvF)I-NKSSvFPodrobnosti témy1 / 1 Hládek, S.
299.DPMost pri Svrčinovci - alternatíva výstavby technológiou vysúvaniaPaulík, P.Katedra betónových konštrukcií a mostov (SvF)I-NKSSvFPodrobnosti témy1 / 1 Baľák, Ľ.
300.DPMotorest s čerpacou stanicou pohonných hmôtDlhý, D.Katedra konštrukcií pozemných stavieb (SvF)I-AKPSvFPodrobnosti témy1 / 1 Budzák, M.
301.DPMožnosti extrakcie informácií o pozostatkoch antropogénnej činosti z výsledkov leteckého laserového skenovaniaLieskovský, T.Katedra geodetických základov (SvF)I-GAKSvFPodrobnosti témy1 / 2 Vrábľová, T.
302.BPMožnosti mail trackingu a možnosti ich implementácieKollár, J.Katedra matematiky a deskriptívnej geometrie (SvF)B-MPMSvFPodrobnosti témy1 / -- Somorovská, M.
303.BPMožnosti uplatnenia robotických riešení v geodézii a geoinformatikeFaixová Chalachanová, J.Katedra geodetických základov (SvF)B-GAKSvFPodrobnosti témy1 / -- Šipoš, P.
304.DPMožnosti využitia biomasy pre zásobovanie teplomTakács, J.Katedra technických zariadení budov (SvF)I-TZBSvFPodrobnosti témy0 / 2--
305.DPMultiComfort House, DubajPaňák, P.Katedra architektúry (SvF)I-PSASvFPodrobnosti témy2 / 2 Kopiar, L.
Štulrajter, Ľ.
306.BPMultifunkčný mestský blok KERLING v Banskej ŠtiavniciRuhig, R.Katedra architektúry (SvF)B-PSASvFPodrobnosti témy1 / 1 Ladňáková, S.
307.DPMúzeumMinarovičová, K.Katedra konštrukcií pozemných stavieb (SvF)I-AKPSvFPodrobnosti témy1 / 1 Uhrina, L.
308.DPMúzeumHraška, J.Katedra konštrukcií pozemných stavieb (SvF)I-AKPSvFPodrobnosti témy1 / 1 Kollárová, K.
309.DPMúzeumJamnický, M.Katedra konštrukcií pozemných stavieb (SvF)I-AKPSvFPodrobnosti témy1 / 1 Bakaľarová, M.
310.DPMúzeumDlhý, D.Katedra konštrukcií pozemných stavieb (SvF)I-AKPSvFPodrobnosti témy1 / 1 Králová, A.
311.BPMúzeum osobnostiPilař, P.Katedra architektúry (SvF)B-PSASvFPodrobnosti témy2 / 2 Pittel, J.
Sekáčová, R.
312.BPNávrh a realizácia dátového modelu na účely obecnej samosprávyFaixová Chalachanová, J.Katedra geodetických základov (SvF)B-GAKSvFPodrobnosti témy1 / -- Bodnárik, M.
313.BPNávrh a realizácia dátového modelu na účely správy malých letískFaixová Chalachanová, J.Katedra geodetických základov (SvF)B-GAKSvFPodrobnosti témy1 / -- Gabčo, O.
314.DPNávrh a realizácia online riešenia poskytovania dát na účely územného spravovaniaFaixová Chalachanová, J.Katedra geodetických základov (SvF)I-GAKSvFPodrobnosti témy1 / -- Aleksić, M.
315.DPNávrh a validácia člnkového zrážkomera s využitím technológie 3D tlačeValent, P.Katedra vodného hospodárstva krajiny (SvF)I-VSHSvFPodrobnosti témy1 / 1 Brziak, A.
316.DPNávrh administratívnej budovyŠtujberová, M.Katedra kovových a drevených konštrukcií (SvF)I-NKSSvFPodrobnosti témy1 / 1 Nižňanský, L.
317.DPNávrh administratívnej budovy / administratívno-spoločenského centraRabenseifer, R.Katedra konštrukcií pozemných stavieb (SvF)I-AKPSvFPodrobnosti témy1 / 1 Dzíbela, M.
318.DPNávrh a hydrodynamické posúdenie objektov čistiarne odpadových vôd pomocou matematických modelovHrudka, J.Katedra zdravotného a environmentálneho inžinierstva (SvF)I-VSHSvFPodrobnosti témy1 / 1 Vavro, M.
319.DPNávrh a optimalizácia technických systémov pre budovy s takmer nulovou potrebou energieKrajčík, M.Katedra technických zariadení budov (SvF)I-TZBSvFPodrobnosti témy1 / 2 Záviš, M.
320.BPNávrh a posúdenie hĺbkového základu - riešenie praktického problému.Hruštinec, Ľ.Katedra geotechniky (SvF)B-IKDSvFPodrobnosti témy0 / 2--
321.BPNávrh a posúdenie pažiacej konštrukcie hlbokej stavebnej jamy - riešenie praktického problému.Hruštinec, Ľ.Katedra geotechniky (SvF)B-IKDSvFPodrobnosti témy0 / 2--
322.BPNávrh a posúdenie plošného základu - riešenie praktického problému.Hruštinec, Ľ.Katedra geotechniky (SvF)B-IKDSvFPodrobnosti témy0 / 2--
323.DPNávrh a validácia člnkového zrážkomera s využitím technológie 3D tlačeValent, P.Katedra vodného hospodárstva krajiny (SvF)I-KKPSvFPodrobnosti témy0 / 1--
324.BPNávrh cyklistickej komunikácieKapusta, V.Katedra dopravných stavieb (SvF)B-IKDSvFPodrobnosti témy0 / 1--
325.DPNávrh delenej kanalizácie s podtlakovým odvodnením strechyPeráčková, J.Katedra technických zariadení budov (SvF)I-TZBSvFPodrobnosti témy1 / 1 Palečková, E.
326.BPNávrh delenej kanalizacie v obciHrudka, J.Katedra zdravotného a environmentálneho inžinierstva (SvF)B-VSHSvFPodrobnosti témy1 / 1 Václavik, P.
327.DPNávrh dopravného riešenia mestského mosta z Petržalky na Slovnaftskú ul. a R7 v BratislaveSchlosser, T.Katedra dopravných stavieb (SvF)I-NKSSvFPodrobnosti témy1 / 1 Vereš, D.
328.DPNávrh hlbokej stavebnej jamy v lokalite Mlynské NivySúľovská, M.Katedra geotechniky (SvF)I-NKSSvFPodrobnosti témy1 / 1 Leško, D.
329.DPNávrh krajinno-inžinierskych a protieróznych opatrení v katastri obce VrbovceHlavčová, K.Katedra vodného hospodárstva krajiny (SvF)I-KKPSvFPodrobnosti témy1 / 1 Rattayová, V.
330.DPNávrh lávky pre peších cez Dunaj medzi mostom Apollo a Starým mostomBrodniansky, J.Katedra kovových a drevených konštrukcií (SvF)I-NKSSvFPodrobnosti témy1 / 1 Štecák, R.
331.DPNávrh lávky pre peších s atypickým tvaromBrodniansky, J.Katedra kovových a drevených konštrukcií (SvF)I-NKSSvFPodrobnosti témy1 / 1 Zábojníková, B.
332.DPNávrh lávky z mestského mosta do diplomaticko-spoločenskej štvrte v PetržalkeÁroch, R.Katedra kovových a drevených konštrukcií (SvF)I-NKSSvFPodrobnosti témy0 / ----
333.DPNávrh malej vodnej elekrárne.Šulek, P.Katedra hydrotechniky (SvF)I-VSHSvFPodrobnosti témy1 / 1 Rázgová, M.
334.BPNávrh monolitického stropu garáží - dvojsmerne vystužené doskyFillo, Ľ.Katedra betónových konštrukcií a mostov (SvF)B-IKDSvFPodrobnosti témy1 / 2 Košta, R.
335.BPNávrh monolitického stropu garáží - lokálne podopreté doskyFillo, Ľ.Katedra betónových konštrukcií a mostov (SvF)B-IKDSvFPodrobnosti témy0 / 2--
336.BPNávrh monolitického stropu garáží - lokálne podopreté stropyFillo, Ľ.Katedra betónových konštrukcií a mostov (SvF)B-IKDSvFPodrobnosti témy0 / 1--
337.BPNávrh monolitického stropu garáží - lokálne podopreté stropyFillo, Ľ.Katedra betónových konštrukcií a mostov (SvF)B-IKDSvFPodrobnosti témy0 / 1--
338.DPNávrh monolitickej železobetónovej konštrukcie podzemnej garáže pod Zimným štadiónom v BratislaveBilčík, J.Katedra betónových konštrukcií a mostov (SvF)I-NKSSvFPodrobnosti témy0 / 1--
339.DPNávrh MVE s vretenovou turbínou.Dušička, P.Katedra hydrotechniky (SvF)I-VSHSvFPodrobnosti témy1 / 1 Bulín, M.
340.DPNávrh nízkoteplotného vykurovania a vysokoteplotného chladenia budovCentrálne vetranie a vykurovanie a chladenie administratívnej budovyFüri, B.Katedra technických zariadení budov (SvF)I-TZBSvFPodrobnosti témy3 / 2 Pilarčíková, T.
Majchráková, M.
Goliáš, M.
341.BPNávrh nového cintorína v BratislaveVaseková, B.Katedra vodného hospodárstva krajiny (SvF)B-KKPSvFPodrobnosti témy1 / 3 Hátasová, S.
342.BPNávrh oceľovej haly na účinky požiaruŠtujberová, M.Katedra kovových a drevených konštrukcií (SvF)B-IKDSvFPodrobnosti témy0 / 1--
343.DPNávrh oceľovej konštrukcie hangáruŠtujberová, M.Katedra kovových a drevených konštrukcií (SvF)I-NKSSvFPodrobnosti témy1 / 1 Poláková, V.
344.DPNávrh oceľovej konštrukcie lávky pre pešíchŠtujberová, M.Katedra kovových a drevených konštrukcií (SvF)I-NKSSvFPodrobnosti témy1 / 1 Chlpek, A.
345.DPNávrh oceľovej konštrukcie zimného štadiónaŠtujberová, M.Katedra kovových a drevených konštrukcií (SvF)I-NKSSvFPodrobnosti témy1 / 1 Petrík, A.
346.BPNávrh odkanalizovania obceHolubec, M.Katedra zdravotného a environmentálneho inžinierstva (SvF)B-VSHSvFPodrobnosti témy1 / -- Husár, M.
347.DPNávrh parkovacieho a bytového komplexu BezručovaŠoltész, J.Katedra betónových konštrukcií a mostov (SvF)I-NKSSvFPodrobnosti témy1 / 1 Besenyeiová, M.
348.DPNávrh pažiacej konštrukcie pre stavebnú jamu v priemyselnom objekteStacho, J.Katedra geotechniky (SvF)I-NKSSvFPodrobnosti témy0 / ----
349.BPNávrh podzemnej garáže z monolitického betónuFillo, Ľ.Katedra betónových konštrukcií a mostov (SvF)B-IKDSvFPodrobnosti témy0 / 2--
350.DPNávrh prestrešenia koľajiska železničnej stanice v BratislaveBrodniansky, J.Katedra kovových a drevených konštrukcií (SvF)I-NKSSvFPodrobnosti témy1 / 1 Fehérová, K.
351.DPNávrh protipovodňových opatrení v povodí toku LukavicaŠoltész, A.Katedra hydrotechniky (SvF)I-VSHSvFPodrobnosti témy1 / 1 Živčicová, K.
352.DPNávrh rekonštrukcie cestnej komunikácie v danej lokaliteBačová, K.Katedra dopravných stavieb (SvF)I-NKSSvFPodrobnosti témy0 / 2--
353.DPNávrh rekonštrukcie cestnej komunikácie v danej lokaliteBačová, K.Katedra dopravných stavieb (SvF)I-NKSSvFPodrobnosti témy2 / 2 Ješková, V.
Šišmišová, T.
354.BPNávrh rekreačného a oddychového prístrešku v lesnom parkuTvrdá, K.Katedra stavebnej mechaniky (SvF)B-IKDSvFPodrobnosti témy1 / 2 Šoltés, J.
355.DPNávrh slnečného energetického systému na ohrev teplej vody s celoročným využitím v bytovom domeSkalík, L.Katedra technických zariadení budov (SvF)I-TZBSvFPodrobnosti témy1 / 1 Gombošová, V.
356.DPNávrh splaškovej a zrážkovej kanalizácie vo výškovej budoveJánošková, T.Katedra technických zariadení budov (SvF)I-TZBSvFPodrobnosti témy1 / 1 Smoláriková, Z.
357.BPNávrh splaškovej kanalizácieHolubec, M.Katedra zdravotného a environmentálneho inžinierstva (SvF)B-STOPSvFPodrobnosti témy0 / ----
358.DPNávrh systému nakladania s odpadmiŠkultétyová, I.Katedra zdravotného a environmentálneho inžinierstva (SvF)I-KKPSvFPodrobnosti témy1 / 1 Masár, M.
359.DPNávrh technického riešenia kvapkovej závlahyBajtek, Z.Katedra vodného hospodárstva krajiny (SvF)I-KKPSvFPodrobnosti témy1 / 1 Fürek, M.
360.DPNávrh technologických zariadení stravovacieho zariadeniaJánošková, T.Katedra technických zariadení budov (SvF)I-TZBSvFPodrobnosti témy1 / 1 Martišová, A.
361.BPNávrh tenisovej haly s oceľovou nosnou konštrukciouÁroch, R.Katedra kovových a drevených konštrukcií (SvF)B-IKDSvFPodrobnosti témy1 / -- Bódi, Š.
362.BPNávrh trasy cestnej komunikácieKapusta, V.Katedra dopravných stavieb (SvF)B-IKDSvFPodrobnosti témy2 / 2 Polc, P.
Hrúz, E.
363.BPNávrh trasy cestnej komunikácie v danej lokaliteBačová, K.Katedra dopravných stavieb (SvF)B-IKDSvFPodrobnosti témy1 / 1 Ďaťko, F.
364.BPNávrh úpravy koryta na zvýšenie jeho kapacityČubanová, L.Katedra hydrotechniky (SvF)B-STOPSvFPodrobnosti témy0 / 1--
365.DPNávrh vetranie a vykurovanie a chladenie administratívnej budovyFüri, B.Katedra technických zariadení budov (SvF)I-TZBSvFPodrobnosti témy0 / 2--
366.DPNávrh vetranie a vykurovanie a chladenie administratívnej budovyFüri, B.Katedra technických zariadení budov (SvF)I-TZBSvFPodrobnosti témy0 / 2--
367.DPNávrh vodovodu a kanalizácie v BIMPeráčková, J.Katedra technických zariadení budov (SvF)I-TZBSvFPodrobnosti témy1 / 1 Ferko, L.
368.DPNávrh vykurovania adminstratívnej budovy a návrh zdroja tepla a chladuFüri, B.Katedra technických zariadení budov (SvF)I-TZBSvFPodrobnosti témy1 / 2 Bies, D.
369.BPNávrh založenia obytnej budovy v zložitých inžinierskogeologických podmienkachStacho, J.Katedra geotechniky (SvF)B-IKDSvFPodrobnosti témy0 / ----
370.DPNávrh založenia výškovej budovy so štyrmi suterénnymi podlažiami v BratislaveStacho, J.Katedra geotechniky (SvF)I-NKSSvFPodrobnosti témy1 / -- Kedrovič, O.
371.DPNávrh zariadení na využívanie a likvidáciu zrážkovej vodyJánošková, T.Katedra technických zariadení budov (SvF)I-TZBSvFPodrobnosti témy1 / 1 Vnad, M.
372.DPNávrh zariadenia na nakladanie s komunálnym odpadomGalbová, K.Katedra zdravotného a environmentálneho inžinierstva (SvF)I-KKPSvFPodrobnosti témy1 / -- Bolešová, M.
373.DPNávrh zásobovania budov pitnou vodou a vodou na hasenie požiarovJánošková, T.Katedra technických zariadení budov (SvF)I-TZBSvFPodrobnosti témy1 / 1 Hanzlík, O.
374.DPNávrh zásobovania vodou obce XBarloková, D.Katedra zdravotného a environmentálneho inžinierstva (SvF)I-VSHSvFPodrobnosti témy1 / 1 Jakubčiak, J. J.
375.BPNávrh zastrešenia vrtu vody v rekreačnej oblastiTvrdá, K.Katedra stavebnej mechaniky (SvF)B-IKDSvFPodrobnosti témy0 / 2--
376.DPNávrh závodu na výrobu betónových stavebných dielcovUnčík, S.Katedra materiálového inžinierstva (SvF)I-TSSvFPodrobnosti témy3 / 3 Kmeť, M.
Ligač, M.
Malý, D.
377.DPNávrh ZTI vo výškovej budoveJánošková, T.Katedra technických zariadení budov (SvF)I-TZBSvFPodrobnosti témy1 / 1 Tamaškovič, M.
378.BPNavrhovanie ihlanových pilótStacho, J.Katedra geotechniky (SvF)B-IKDSvFPodrobnosti témy0 / ----
379.DPNávštevnícke centrum archeoskanzen HavránokHúsenicová, J.Katedra architektúry (SvF)I-PSASvFPodrobnosti témy2 / 2 Mušková, L.
Škodak, A.
380.DizPNelineárna analýza kolapsu konštrukcií od vplyvu explóziíKrálik, J.Katedra stavebnej mechaniky (SvF)D-APLME4SvFPodrobnosti témy0 / 2--
381.DizPNelineárna analýza odolnosti konštrukcií na extrémne zaťaženie od pádu lietadlaKrálik, J.Katedra stavebnej mechaniky (SvF)D-APLME4SvFPodrobnosti témy0 / 3--
382.DizPNelineárna dynamická analýza interakcie konštrukcií s podložímKrálik, J.Katedra stavebnej mechaniky (SvF)D-APLME4SvFPodrobnosti témy0 / 5--
383.DizPNelineárna termodynamická analýza konštrukcií za extrémnej teplotyKrálik, J.Katedra stavebnej mechaniky (SvF)D-APLME4SvFPodrobnosti témy0 / 3--
384.DPNemocnica s poliklinikouMaňková, L.Katedra konštrukcií pozemných stavieb (SvF)I-AKPSvFPodrobnosti témy1 / 1 Chovancová, D.
385.DPNemocnica s drevenou nosnou konštrukciouSandanus, J.Katedra kovových a drevených konštrukcií (SvF)I-NKSSvFPodrobnosti témy1 / 1 Neusch, M.
386.BPNeurónové siete a numerické riešenie diferenciálnych rovnícFrolkovič, P.Katedra matematiky a deskriptívnej geometrie (SvF)B-MPMSvFPodrobnosti témy1 / 1 Paľová, M.
387.DPNízkoteplotné vykurovanie a vysokoteplotné chladenie v nízkoenergetických budováchKalús, D.Katedra technických zariadení budov (SvF)I-TZBSvFPodrobnosti témy1 / 2 Ťapaj, J.
388.DPNosná konštrukcia polyfunkčného objektuGramblička, Š.Katedra betónových konštrukcií a mostov (SvF)I-NKSSvFPodrobnosti témy0 / ----
389.DPNosná konštrukcia vysokej budovy administratívneho centraGramblička, Š.Katedra betónových konštrukcií a mostov (SvF)I-NKSSvFPodrobnosti témy2 / -- Szabó, A.
Schmuck, M.
390.DPNosná konštrukcia vysokej budovy bytového komplexuGramblička, Š.Katedra betónových konštrukcií a mostov (SvF)I-NKSSvFPodrobnosti témy1 / -- Lovász, A.
391.DPNumericka schema pre AMSS model v spracovani obrazu.Handlovičová, A.Katedra matematiky a deskriptívnej geometrie (SvF)I-MPMSvFPodrobnosti témy1 / 1 Polakovičová, Z.
392.BPNumerické modelovanie pohybu snehových lavínFrolkovič, P.Katedra matematiky a deskriptívnej geometrie (SvF)B-MAPMSvFPodrobnosti témy1 / 1 Žeravý, M.
393.BPNumerické riešenie Helmholtzovej rovnice metódou konečných diferenciíHandlovičová, A.Katedra matematiky a deskriptívnej geometrie (SvF)B-MPMSvFPodrobnosti témy1 / 1 Sekerešová, M.
394.BPObjekty na cestných komunikáciáchBačová, K.Katedra dopravných stavieb (SvF)B-IKDSvFPodrobnosti témy1 / 1 Salajová, D.
395.BPOdhad parametrov miestnej výškovej sieteBajtala, M.Katedra geodézie (SvF)B-GAKSvFPodrobnosti témy1 / 1 Komárek, M.
396.BPOdolnosť kovových prierezov namáhaných momemntom a bimomentomBaláž, I.Katedra kovových a drevených konštrukcií (SvF)B-IKDSvFPodrobnosti témy0 / 1--
397.BPOdolnosť kovových prierezov namáhaných priečnou silou a ohybovo-krútiacim momentomBaláž, I.Katedra kovových a drevených konštrukcií (SvF)B-IKDSvFPodrobnosti témy0 / 1--
398.BPOdolnosť skrutiek v otlačeníÁroch, R.Katedra kovových a drevených konštrukcií (SvF)B-IKDSvFPodrobnosti témy0 / ----
399.BPOdvodnenie cestných komunikáciíBačová, K.Katedra dopravných stavieb (SvF)B-IKDSvFPodrobnosti témy1 / 1 Hrivíková, J.
400.DPOptimalizácia použitia bodových dát na priestorovú interpoláciu meteorologických charakteristík v horskom teréneĎuračiová, R.Katedra geodetických základov (SvF)I-GAKSvFPodrobnosti témy1 / -- Pocklan, T.
401.DPOptimalizácia prevádzky OST s využívaním geotermálnej energieTakács, J.Katedra technických zariadení budov (SvF)I-TZBSvFPodrobnosti témy0 / 2--
402.BPOptimalizácia procesov pre využitie 3D objektov v prostredí GISLieskovský, T.Katedra geodetických základov (SvF)B-CESvFPodrobnosti témy0 / 2--
403.BPOptimalizácia tvaru združeného oceľového rámu halyKrálik, J.Katedra stavebnej mechaniky (SvF)B-IKDSvFPodrobnosti témy0 / 5--
404.BPOptimalizácia tvaru združeného oceľového rámu halyKrálik, J.Katedra stavebnej mechaniky (SvF)B-IKDSvFPodrobnosti témy0 / 5--
405.BPOptimálny návrh podpornej konštrukcie spojovacieho mostaKrálik, J.Katedra stavebnej mechaniky (SvF)B-IKDSvFPodrobnosti témy0 / 5--
406.BPOptimálny návrh podpornej konštrukcie spojovacieho mostaKrálik, J.Katedra stavebnej mechaniky (SvF)B-IKDSvFPodrobnosti témy0 / 5--
407.DPOsobný lodný prístav v BratislaveBorecká, E.Katedra architektúry (SvF)I-PSASvFPodrobnosti témy3 / 3 Prášilová, M.
Bakoš, M.
Blahová, Z.
408.DPOverenie geodetických prístrojov podľa STN ISO 17123-3Hašková, V.Katedra geodézie (SvF)I-GAKSvFPodrobnosti témy0 / ----
409.BPOverenie kvality nivelačných prístrojovHašková, V.Katedra geodézie (SvF)B-GAKSvFPodrobnosti témy1 / -- Sládkovič, A.
410.BPOverenie kvality nivelačných prístrojovHašková, V.Katedra geodézie (SvF)B-GKKSvFPodrobnosti témy0 / ----
411.DPParkovací domHartman, P.Katedra konštrukcií pozemných stavieb (SvF)I-AKPSvFPodrobnosti témy1 / 1 Strelka, A.
412.DPParkovací dom - "biela vaňa" pod Lomonosovovou ulicouŠoltész, J.Katedra betónových konštrukcií a mostov (SvF)I-NKSSvFPodrobnosti témy1 / 1 Mučajiová, J.
413.BPPenziónŠimkovičová, V.Katedra architektúry (SvF)B-PSASvFPodrobnosti témy1 / 1 Jančíková, Ľ.
414.DPPenziónMinarovičová, K.Katedra konštrukcií pozemných stavieb (SvF)I-AKPSvFPodrobnosti témy0 / 1--
415.DPPenziónMinarovičová, K.Katedra konštrukcií pozemných stavieb (SvF)I-AKPSvFPodrobnosti témy1 / 1 Pitoňák, M.
416.BPPenzión RudavaHúsenicová, J.Katedra architektúry (SvF)B-PSASvFPodrobnosti témy1 / 1 Kralovičová, T.
417.BPPenzión v prírodnom prostredíKuráň, J.Katedra architektúry (SvF)B-PSASvFPodrobnosti témy1 / 1 Šverhová, M.
418.DPPivovar s reštauráciouDlhý, D.Katedra konštrukcií pozemných stavieb (SvF)I-AKPSvFPodrobnosti témy1 / 1 Koňak, T.
419.BPPlanetárium Bratislava-ČuňovoStruhařová, P.Katedra architektúry (SvF)B-PSASvFPodrobnosti témy3 / 3 Pakši, D.
Baltazár, J.
Provazník, R.
420.BPPlanetárium v BratislaveKiabová, E.Katedra architektúry (SvF)B-PSASvFPodrobnosti témy1 / 1 Hanzl, J.
421.DPPlynová kotolňaKoudelková, D.Katedra technických zariadení budov (SvF)I-TZBSvFPodrobnosti témy1 / 1 Šuráňová, M.
422.DPPodhorský hotelMellner, D.Katedra architektúry (SvF)I-PSASvFPodrobnosti témy1 / 1 Fabianová, M.
423.DPpodľa výberuJamnický, M.Katedra konštrukcií pozemných stavieb (SvF)I-AKPSvFPodrobnosti témy0 / 1--
424.DPPolyfunkčný bytový dom - Petržalka City , Hálova, BratislavaAbrahoim, I.Katedra betónových konštrukcií a mostov (SvF)I-NKSSvFPodrobnosti témy0 / ----
425.DPPolyfunkčný objektMenďan, R.Katedra konštrukcií pozemných stavieb (SvF)I-AKPSvFPodrobnosti témy0 / 3--
426.BPPolyfunkčný objekt - mestský hotelMellner, D.Katedra architektúry (SvF)B-PSASvFPodrobnosti témy0 / 1--
427.DPPolyfunkčný objekt - monolitická železobetónová konštrukciaSonnenschein, R.Katedra betónových konštrukcií a mostov (SvF)I-NKSSvFPodrobnosti témy2 / 2 Benedikovič, R.
Paldanová, S.
428.BPPorovnanie matematických metód predikčného modelovania v prostredí GISĎuračiová, R.Katedra geodetických základov (SvF)B-GAKSvFPodrobnosti témy1 / -- Šimek, A.
429.BPPorovnanie odolnosti priehradových členených prútov podľa EN a STNBaláž, I.Katedra kovových a drevených konštrukcií (SvF)B-IKDSvFPodrobnosti témy1 / 1 Peti, M.
430.BPPorovnanie odolnosti rámových členených prútov podľa EN a STNBaláž, I.Katedra kovových a drevených konštrukcií (SvF)B-IKDSvFPodrobnosti témy0 / 1--
431.BPPorovnanie pevnosti poloskalných hornín v prostom tlaku stanovenej v rôznych časových intervaloch od vzorkovaniaOndrášik, M.Katedra geotechniky (SvF)B-IKDSvFPodrobnosti témy0 / 1--
432.DPPosúdenie existujúceho rybovodu na VS a variantný návrh na zlepšenie jeho funkčnostiČubanová, L.Katedra hydrotechniky (SvF)I-VSHSvFPodrobnosti témy1 / -- Hudec, M.
433.BPPosúdenie negatívneho vplyvu dopravy na životné prostredie vo zvolenej lokaliteCápayová, S.Katedra dopravných stavieb (SvF)B-STOPSvFPodrobnosti témy1 / 2 Kanyicsková, K.
434.BPPosúdenie nosníka žeriavovej dráhy na účinky krúteniaKováč, M.Katedra kovových a drevených konštrukcií (SvF)B-IKDSvFPodrobnosti témy0 / 1--
435.DPPosúdenie rekonštrukcie rybovodu MVE PrešovČubanová, L.Katedra hydrotechniky (SvF)I-VSHSvFPodrobnosti témy1 / 1 Ferenčík, P.
436.DPPosúdenie vplyvu tvarov vtoku do MVE na prúdenie pomocou 2D matematického modeluRumann, J.Katedra hydrotechniky (SvF)I-VSHSvFPodrobnosti témy1 / 1 Bytčanková, L.
437.DPPotenciál fraktálov pri modelovaní krajinyFaixová Chalachanová, J.Katedra geodetických základov (SvF)I-GAKSvFPodrobnosti témy1 / -- Porubanová, V.
438.DPPravdepodobnostná a citlivostná analýza spoľahlivosti konštrukčného systémuKrálik, J.Katedra stavebnej mechaniky (SvF)I-NKSSvFPodrobnosti témy0 / 2--
439.DPPravdepodobnostná a citlivostná analýza spoľahlivosti konštrukčného systémuKrálik, J.Katedra stavebnej mechaniky (SvF)I-NKSSvFPodrobnosti témy0 / 2--
440.DPPreklasifikovanie nečíselných vektorových katastrálnych máp na číselnéHudecová, Ľ.Katedra geodézie (SvF)I-GAKSvFPodrobnosti témy1 / -- Urbaňák, D.
441.BPPrieluka v meste NitraBorecká, E.Katedra architektúry (SvF)B-PSASvFPodrobnosti témy2 / 1 Baluchová, L.
Kaňuchová, S.
442.BPPrieluka v meste TrnavaBorecká, E.Katedra architektúry (SvF)B-PSASvFPodrobnosti témy1 / -- Greschnerová, B.
443.BPPrieluka v meste Zlaté MoravceBorecká, E.Katedra architektúry (SvF)B-PSASvFPodrobnosti témy1 / 1 Zaťková, E.
444.BPPrieluka v meste PrešovBorecká, E.Katedra architektúry (SvF)B-PSASvFPodrobnosti témy1 / 1 Roháčová, N.
445.DPPriestorová analýza údajov o poškodení lesa s použitím systému TANABBOĎuračiová, R.Katedra geodetických základov (SvF)I-GAKSvFPodrobnosti témy1 / -- Mikulášová, M.
446.BPPrincíp hydraulického riešenia podtlakového odvodnenia striechBaroková, D.Katedra hydrotechniky (SvF)B-STOPSvFPodrobnosti témy0 / 1--
447.DPPríprava realizácie obnovy NKP - podľa osobnej dohodyMakýš, O.Katedra technológie stavieb (SvF)I-TSSvFPodrobnosti témy1 / 5 Bakhmatskyi, P.
448.DizPPríspevok k optimalizácii typológie tvorby letískHúsenicová, J.Katedra architektúry (SvF)D-TKPS4SvFPodrobnosti témy0 / 1--
449.DizPPríspevok k typológii novej výstavby objektov v pamiatkovo chránenom územíHúsenicová, J.Katedra architektúry (SvF)D-TKPS4SvFPodrobnosti témy0 / 1--
450.DPProblems with determination of uniaxial compression strength of semihard rocksOndrášik, M.Katedra geotechniky (SvF)I-CExASvFPodrobnosti témy0 / 1--
451.DPProjekt DivadlaHanuliak, P.Katedra konštrukcií pozemných stavieb (SvF)I-AKPSvFPodrobnosti témy1 / 1 Krištofík, A.
452.DPProjekt Materskej školyHanuliak, P.Katedra konštrukcií pozemných stavieb (SvF)I-AKPSvFPodrobnosti témy1 / 1 Šimorová, M.
453.DPProjekt merania posunov a pretvorení stabilizačného násypu a potrubí HandlovkyKyrinovič, P.Katedra geodézie (SvF)I-GAKSvFPodrobnosti témy1 / 1 Horváth, M.
454.BPProjekt organizácie usporiadania poľnohospodárskej usadlostiGeisse, R.Katedra geodézie (SvF)B-GAKSvFPodrobnosti témy1 / 1 Ferencz, Š.
455.DPProjekt Regionálneho letiskaHanuliak, P.Katedra konštrukcií pozemných stavieb (SvF)I-AKPSvFPodrobnosti témy1 / 1 Franek, L.
456.DPProjekt Stanice lanovej dráhyHanuliak, P.Katedra konštrukcií pozemných stavieb (SvF)I-AKPSvFPodrobnosti témy1 / 1 Gindlová, A.
457.DPProjekt Športového centraHanuliak, P.Katedra konštrukcií pozemných stavieb (SvF)I-AKPSvFPodrobnosti témy1 / 1 Bohunický, R.
458.DPProjekt Základnej školyHanuliak, P.Katedra konštrukcií pozemných stavieb (SvF)I-AKPSvFPodrobnosti témy1 / 1 Bielka, J.
459.BPPružno-plastická analýza nosníkaVéghová, I.Katedra stavebnej mechaniky (SvF)B-IKDSvFPodrobnosti témy0 / 1--
460.BPRámová konštrukcia s tuhými, polotuhými a kĺbovými uzlamiŠtujberová, M.Katedra kovových a drevených konštrukcií (SvF)B-IKDSvFPodrobnosti témy0 / 1--
461.DPRealizačný projekt plynového odberného zariadenia v bytovom dome do 50 kW.Víchová, K.Katedra technických zariadení budov (SvF)I-TZBSvFPodrobnosti témy1 / -- Izakovičová, B.
462.DPRealizačný projekt plynovej kotolne nad 50 kW v bytovom dome.Víchová, K.Katedra technických zariadení budov (SvF)I-TZBSvFPodrobnosti témy1 / 1 Kvasnica, R.
463.DPRealizačný projekt umiestnenia plynových kotlov v bytovom dome.Víchová, K.Katedra technických zariadení budov (SvF)I-TZBSvFPodrobnosti témy1 / -- Behúňová, S.
464.DPRealizačný projekt vnútorého vodovodu v bytovom dome v programe BIMVíchová, K.Katedra technických zariadení budov (SvF)I-TZBSvFPodrobnosti témy1 / 1 Zahorec, M.
465.DPRealizačný projekt vnútorného vodovodu a kanalizácie múzea v programe BIMVíchová, K.Katedra technických zariadení budov (SvF)I-TZBSvFPodrobnosti témy0 / 1--
466.DPRealizačný projekt ZTI polyfunkčného objektuPeráčková, J.Katedra technických zariadení budov (SvF)I-TZBSvFPodrobnosti témy1 / 1 Tatarka, T.
467.DPRealizačný projekt ZTI s využitím zrážkovej vodyPeráčková, J.Katedra technických zariadení budov (SvF)I-TZBSvFPodrobnosti témy1 / 1 Kusý, M.
468.DPRealizačný projekt ZTI wellness centraPeráčková, J.Katedra technických zariadení budov (SvF)I-TZBSvFPodrobnosti témy1 / 1 Čičmanová, V.
469.DPRekonštrukcia administratívnej budovyIngeli, R.Katedra konštrukcií pozemných stavieb (SvF)I-AKPSvFPodrobnosti témy1 / 1 Križanová, S.
470.DPRekreačno-ubytovací komplexBuday, P.Katedra konštrukcií pozemných stavieb (SvF)I-AKPSvFPodrobnosti témy1 / 1 Danišová, P.
471.BPRevitalizácia areálu nemocnice v Podunajských BiskupiciachVaseková, B.Katedra vodného hospodárstva krajiny (SvF)B-KKPSvFPodrobnosti témy2 / 2 Lőrinczová, N.
Zaťovičová, M.
472.DPRevitalizácia bratislavských ramien Dunaja.Škrinár, A.Katedra vodného hospodárstva krajiny (SvF)I-KKPSvFPodrobnosti témy1 / 1 Vavrovič, J.
473.BPRevitalizácia Jakubovho námestiaMajorošová, M.Katedra vodného hospodárstva krajiny (SvF)B-KKPSvFPodrobnosti témy1 / 2 Baluchová, B.
474.BPRevitalizácia Kollárovho námestiaStankoci, I.Katedra vodného hospodárstva krajiny (SvF)B-KKPSvFPodrobnosti témy1 / 1 Takács, A.
475.DPRevitalizácia nábrežia rieky Poprad v meste PopradStankoci, I.Katedra vodného hospodárstva krajiny (SvF)I-KKPSvFPodrobnosti témy1 / 1 Mikolajčíková, B.
476.BPRevitalizácia parčíku na Štefanovičovej uliciMajorošová, M.Katedra vodného hospodárstva krajiny (SvF)B-KKPSvFPodrobnosti témy1 / 2 Sedlák, D.
477.DPRevitalizácia slepého ramena Hrona pri Rudne nad Hronom.Škrinár, A.Katedra vodného hospodárstva krajiny (SvF)I-KKPSvFPodrobnosti témy1 / 1 Agócsová, Á.
478.DPRevitalizácia vnútorného dopravného okruhuBezák, B.Katedra dopravných stavieb (SvF)I-NKSSvFPodrobnosti témy1 / 1 Trubarová, Z.
479.DPRodinná farmaMikolai, I.Katedra konštrukcií pozemných stavieb (SvF)I-AKPSvFPodrobnosti témy5 / 5 Bartošek, L.
Capiaková, K.
Kontrík, F.
Hudáková, A.
Kočnerová, L.
480.BPRodinné vinárstvoMellner, D.Katedra architektúry (SvF)B-PSASvFPodrobnosti témy2 / 3 Mikuška, M.
Faltínková, L.
481.BPRodinný dom s polyfunkciouŽjaková, D.Katedra architektúry (SvF)B-PSASvFPodrobnosti témy1 / 1 Kevély, R.
482.DPRozvoj obce Borinka a priľahlého územia Malých Karpát so zameraním na jej rekreačný, historický a prírodný potenciálStankoci, I.Katedra vodného hospodárstva krajiny (SvF)I-KKPSvFPodrobnosti témy1 / 1 Šteflovičová, M.
483.DPShowroom a servis automobilovVargová, A.Katedra konštrukcií pozemných stavieb (SvF)I-AKPSvFPodrobnosti témy1 / 1 Volf, F.
484.DPShowroom jazdených vozidielMinarovičová, K.Katedra konštrukcií pozemných stavieb (SvF)I-AKPSvFPodrobnosti témy1 / 1 Veres, B.
485.BPSimulácia prúdenia vody v okolí vodohospodárskych objektovOrfánus, M.Katedra hydrotechniky (SvF)B-STOPSvFPodrobnosti témy1 / 1 Janto, T.
486.DPSimulácia prúdenia vody v okolí vodohospodárskych objektovOrfánus, M.Katedra hydrotechniky (SvF)I-VSHSvFPodrobnosti témy1 / 1 Ščasný, P.
487.DPSimulácia účinkov navrhnutých opatrení na hladinový režim podzemnej vody v oblasti vplyvu vodnej stavbyBaroková, D.Katedra hydrotechniky (SvF)I-VSHSvFPodrobnosti témy1 / 1 Šafariková, Z.
488.BPSkúmanie koeficientu korelácie pri odhade parametrov v 2. lineárnom modeliHábel, B.Katedra geodetických základov (SvF)B-GAKSvFPodrobnosti témy1 / 1 Balamuta, S.
489.DPSledovanie fyzikálno-mechanických vlastností s využitím recyklovaných káblových izolantov na výrobu ľahkých polymérbetónov.Ledererová, M.Katedra materiálového inžinierstva (SvF)I-TSSvFPodrobnosti témy1 / 1 Baňák, R.
490.DPSledovanie fyzikálno-mechanických vlastností konopného betónu pri rôznej dávke spojivaŠtefunková, Z.Katedra materiálového inžinierstva (SvF)I-TSSvFPodrobnosti témy1 / 1 Kubiš, P.
491.DPSledovanie fyzikálno-mechanických vlastností konopného betónu pri rôznej dávke spojiva.Ledererová, M.Katedra materiálového inžinierstva (SvF)I-TSSvFPodrobnosti témy1 / 1 Jacenko, P.
492.DPSlnečné energetické systémyKoudelková, D.Katedra technických zariadení budov (SvF)I-TZBSvFPodrobnosti témy1 / 1 Barborák, M.
493.DPSmart city - efektívne odpadové hospodárstvoGalbová, K.Katedra zdravotného a environmentálneho inžinierstva (SvF)I-KKPSvFPodrobnosti témy1 / -- Rózsa, G.
494.DPSpa centrum s ubytovanímChmelík, V.Katedra konštrukcií pozemných stavieb (SvF)I-AKPSvFPodrobnosti témy1 / 1 Širochman, J.
495.DPSpracovanie a analýza meraní GNSS na bodoch siete Národného centra na diagnostikovanie deformácií zemského povrchu na území SlovenskaGerhátová, Ľ.Katedra geodetických základov (SvF)I-GAKSvFPodrobnosti témy1 / -- Ábrahámová, A.
496.BPSpracovanie meraní GNSS s využitím družíc GalileoGerhátová, Ľ.Katedra geodetických základov (SvF)B-GAKSvFPodrobnosti témy0 / ----
497.BPSpracovanie obrazu z pohľadu teórie grafovŽdímalová, M.Katedra matematiky a deskriptívnej geometrie (SvF)B-MPMSvFPodrobnosti témy1 / 1 Zatkalík, D.
498.BPStabilita rámovej konštrukcie – použitie MKPPsotný, M.Katedra stavebnej mechaniky (SvF)B-IKDSvFPodrobnosti témy0 / ----
499.BPStabilita svahu - riešenie praktického problémuHruštinec, Ľ.Katedra geotechniky (SvF)B-IKDSvFPodrobnosti témy0 / 2--
500.DPStanovenie intenzity erózneho odnosu pôdy s využitím leteckého snímkovaniaVýleta, R.Katedra vodného hospodárstva krajiny (SvF)I-KKPSvFPodrobnosti témy1 / 1 Klčová, M.
501.BPStanovenie intenzity erózneho odnosu pôdy s využitím leteckého snímkovaniaVýleta, R.Katedra vodného hospodárstva krajiny (SvF)B-VSHSvFPodrobnosti témy0 / 1--
502.BPStanovenie pevnosti hornín v prostom tlaku na vzorkách z diaľničného tunela VišňovéBrček, M.Katedra geotechniky (SvF)B-IKDSvFPodrobnosti témy1 / 1 Fratrič, A.
503.BPStatická analýza inžinierskej stavbyIvánková, O.Katedra stavebnej mechaniky (SvF)B-IKDSvFPodrobnosti témy1 / 6 Dvorský, M.
504.BPStatická analýza konštrukcie s použitím MKPVéghová, I.Katedra stavebnej mechaniky (SvF)B-IKDSvFPodrobnosti témy3 / 3 Volčko, J.
Timková, B.
Šmidovič, A.
505.BPStatická analýza stropnej dosky administratívnej budovyHollý, I.Katedra betónových konštrukcií a mostov (SvF)B-IKDSvFPodrobnosti témy0 / ----
506.BPStatická analýza stropnej dosky študentského domovaHollý, I.Katedra betónových konštrukcií a mostov (SvF)B-IKDSvFPodrobnosti témy0 / ----
507.BPStatická analýza telekomunikačnej vežeIvánková, O.Katedra stavebnej mechaniky (SvF)B-IKDSvFPodrobnosti témy1 / 6 Čopak, D.
508.BPStatické riešenie stropu administratívnej budovyBilčík, J.Katedra betónových konštrukcií a mostov (SvF)B-IKDSvFPodrobnosti témy0 / ----
509.BPStatické riešenie stropu obdĺžnikového vodojemuBilčík, J.Katedra betónových konštrukcií a mostov (SvF)B-IKDSvFPodrobnosti témy0 / ----
510.BPStatické riešenie stropu poschodových garážíBilčík, J.Katedra betónových konštrukcií a mostov (SvF)B-IKDSvFPodrobnosti témy1 / -- Sikorová, D.
511.DPStaticko dynamická analýzy výškovej budovyŠoltész, J.Katedra betónových konštrukcií a mostov (SvF)I-NKSSvFPodrobnosti témy0 / 1--
512.DPStaticko-dynamická analýza lávky pre chodcovIvánková, O.Katedra stavebnej mechaniky (SvF)I-NKSSvFPodrobnosti témy1 / -- Duda, P.
513.DPStaticko-dynamická analýza prestrešenia športovej halyIvánková, O.Katedra stavebnej mechaniky (SvF)I-NKSSvFPodrobnosti témy0 / ----
514.DPStaticko-dynamická analýza výškovej budovyIvánková, O.Katedra stavebnej mechaniky (SvF)I-NKSSvFPodrobnosti témy1 / -- Pitorák, M.
515.DPStavebno - technologický projekt realizačnýSzalayová, S.Katedra technológie stavieb (SvF)I-TSSvFPodrobnosti témy5 / 5 Slovák, J.
Jurica, M.
Javorský, D.
Gál, K.
Rajkovič, T.
516.DPStavebno- technologický projekt zadanej stavby.Jankovichová, E.Katedra technológie stavieb (SvF)I-TSSvFPodrobnosti témy5 / 5 Jahelka, M.
Ružičová, V.
Jahelka, D.
Stiglicz, M.
Takács, G.
517.DPStavebno-technologický projektHulínová, Z.Katedra technológie stavieb (SvF)I-TSSvFPodrobnosti témy1 / 5 Paxián, V.
518.DPStavebno-technologický projektGašparík, J.Katedra technológie stavieb (SvF)I-TSSvFPodrobnosti témy5 / 5 Slovíková, J.
Tyrolova, M.
Kürtiová, M.
Véghová, M.
Sedmáková, M.
519.DPStavebno-technologický projektPetro, M.Katedra technológie stavieb (SvF)I-TSSvFPodrobnosti témy5 / 5 Karvašová, M.
Kalafut, S.
Turčáni, S.
Majer, R.
Žiačik, M.
520.DPStavebno-technologický projekt na zadanú stavbu .....Chamulová, B.Katedra technológie stavieb (SvF)I-TSSvFPodrobnosti témy4 / 4 Palkovič, M.
Sivák, P.
Buček, M.
Šťastný, P.
521.DPStavebno-technologický projekt zadanej stavbyĎubek, S.Katedra technológie stavieb (SvF)I-TSSvFPodrobnosti témy2 / 3 Kollár, P.
Hodosiová, R.
522.DPStavebno-technologický projekt zadanej stavbyĎubek, M.Katedra technológie stavieb (SvF)I-TSSvFPodrobnosti témy5 / 5 Pastírik, D.
Gráčik, A.
Csóka, Á.
Hollá, A.
Novotný, J.
523.BPStropná konštrukcia bytového domuBorzovič, V.Katedra betónových konštrukcií a mostov (SvF)B-IKDSvFPodrobnosti témy3 / 3 Dugovič, M.
Bindas, E.
Freudenberger, K.
524.BPSúťaž ISOVER 2018 Rezidenčné bývanie - DubaiKubišová, M.Katedra architektúry (SvF)B-PSASvFPodrobnosti témy3 / 4 Jancíková, I.
Vasilevska, M.
Králik, M.
525.DPŠportová halaMaňková, L.Katedra konštrukcií pozemných stavieb (SvF)I-AKPSvFPodrobnosti témy1 / 1 Menyhért, K.
526.DPŠportová hala s prístavbouSlivanský, M.Katedra kovových a drevených konštrukcií (SvF)I-NKSSvFPodrobnosti témy1 / 1 Csölle, A.
527.DPŠportová hala v ŠaštíneSandanus, J.Katedra kovových a drevených konštrukcií (SvF)I-NKSSvFPodrobnosti témy1 / 1 Maxian, P.
528.DPŠportovo-rehabilitačné centrumPuškár, A.Katedra konštrukcií pozemných stavieb (SvF)I-AKPSvFPodrobnosti témy1 / 1 Vodilyák, F.
529.DPŠportovo-rehabilitačné centrumPuškár, A.Katedra konštrukcií pozemných stavieb (SvF)I-AKPSvFPodrobnosti témy0 / 1--
530.DPŠtudentský domov – monolitická železobetónová konštrukciaHollý, I.Katedra betónových konštrukcií a mostov (SvF)I-NKSSvFPodrobnosti témy1 / -- Tóth, A.
531.DPŠtudentský domov – monolitická železobetónová konštrukciaHollý, I.Katedra betónových konštrukcií a mostov (SvF)I-NKSSvFPodrobnosti témy1 / -- Bolešová, M.
532.DPŠtúdia cestnej komunikácieKapusta, V.Katedra dopravných stavieb (SvF)I-NKSSvFPodrobnosti témy1 / 2 Guoth, M.
533.DPŠtúdia cestnej komunikácie v zadanej lokaliteKapusta, V.Katedra dopravných stavieb (SvF)I-NKSSvFPodrobnosti témy1 / 1 Kurča, M.
534.DPŠtúdia cesty I/59 v oblasti RužomberkaKapusta, V.Katedra dopravných stavieb (SvF)I-NKSSvFPodrobnosti témy0 / 1--
535.DPŠtúdia premostení diaľnicÁroch, R.Katedra kovových a drevených konštrukcií (SvF)I-NKSSvFPodrobnosti témy0 / ----
536.DPŠtúdia vedenia trasy cestnej komunikácie v Slovenskom kraseBačová, K.Katedra dopravných stavieb (SvF)I-NKSSvFPodrobnosti témy0 / 1--
537.DPŠtúdia vedenia trasy cestnej komunikácie v Slovenskom kraseBačová, K.Katedra dopravných stavieb (SvF)I-NKSSvFPodrobnosti témy0 / 1--
538.BPŠtúdia zastrešenia objektu sedlovou plochouPsotný, M.Katedra stavebnej mechaniky (SvF)B-IKDSvFPodrobnosti témy0 / 1--
539.DPTanečná školaMaňková, L.Katedra konštrukcií pozemných stavieb (SvF)I-AKPSvFPodrobnosti témy1 / 1 Jurko, M.
540.DPTanečná školaChmelík, V.Katedra konštrukcií pozemných stavieb (SvF)I-AKPSvFPodrobnosti témy1 / 1 Tkáčová, L.
541.DPTelevízne štúdiumŽilinský, J.Katedra konštrukcií pozemných stavieb (SvF)I-AKPSvFPodrobnosti témy1 / 1 Bakaľár, P.
542.DPTeplovodné podlahové vykurovanie s tepelným čerpadlomPetráš, D.Katedra technických zariadení budov (SvF)I-TZBSvFPodrobnosti témy1 / 1 Friedl, M.
543.BPTestovanie kvality lineárnych regresných modelovHábel, B.Katedra geodetických základov (SvF)B-GAKSvFPodrobnosti témy1 / -- Lukajka, J.
544.DPTestovanie laser trackerovErdélyi, J.Katedra geodézie (SvF)I-GAKSvFPodrobnosti témy1 / -- Choleva, R.
545.BPTestovanie presnosti súradnicového meracieho strojaErdélyi, J.Katedra geodézie (SvF)B-GAKSvFPodrobnosti témy0 / ----
546.BPTestovanie snímačov naklonenia Leica NIVELKyrinovič, P.Katedra geodézie (SvF)B-GAKSvFPodrobnosti témy1 / 1 Gbelský, P.
547.BPThe parameters of the cross section of rural roadsCápayová, S.Katedra dopravných stavieb (SvF)B-CESvFPodrobnosti témy0 / 2--
548.BPTvorba BIM modelu krovu historickej budovyErdélyi, J.Katedra geodézie (SvF)B-GAKSvFPodrobnosti témy1 / -- Bariczová, G.
549.DPTvorba digitálnych modelov terénu z dát leteckého laserového skenovaniaFencík, R.Katedra geodetických základov (SvF)I-GAKSvFPodrobnosti témy1 / 1 Dreveniaková, P.
550.BPTvorba GIS nástrojov na automatizované predspracovanie dát pre potreby strojového učeniaMuňko, M.Katedra geodetických základov (SvF)B-GAKSvFPodrobnosti témy1 / 1 Žabčíková, J.
551.DPTvorba krajiny pri projektovaní pozemkových úpravGeisse, R.Katedra geodézie (SvF)I-GAKSvFPodrobnosti témy1 / 1 Hanuljaková, P.
552.BPTvorba mapových podkladov pre návrh rekonštrukcie cestnej komunikácieJežko, J.Katedra geodézie (SvF)B-GAKSvFPodrobnosti témy1 / 1 Országh, P.
553.BPTvorba popisu na ortofotomapáchFencík, R.Katedra geodetických základov (SvF)B-GAKSvFPodrobnosti témy1 / 1 Juhás, J.
554.DPTvorba, spracovanie a využitie panoramatických obrazovFraštia, M.Katedra geodézie (SvF)I-GAKSvFPodrobnosti témy1 / -- Jediný, M.
555.DPTvorba topografických ortofotomápFencík, R.Katedra geodetických základov (SvF)I-GAKSvFPodrobnosti témy1 / 1 Červencová, M.
556.DPTvorba vrstevníc z dát leteckého laserového skenovaniaFencík, R.Katedra geodetických základov (SvF)I-GAKSvFPodrobnosti témy0 / 1--
557.BPTvorba 3D modelov historických objektov a areálovJežko, J.Katedra geodézie (SvF)B-GAKSvFPodrobnosti témy1 / 1 Petržel, T.
558.BPÚčelová mapa areálu STU v BratislaveKyrinovič, P.Katedra geodézie (SvF)B-GAKSvFPodrobnosti témy1 / 1 Beneš, A.
559.DPÚčinok dopravného zaťaženia a jeho vplyv na návrh konštrukcie vozovkyBačová, K.Katedra dopravných stavieb (SvF)I-NKSSvFPodrobnosti témy1 / 1 Brenkusová, M.
560.DPÚčinok dopravného zaťaženia a jeho vplyv na návrh konštrukcie vozovkyBačová, K.Katedra dopravných stavieb (SvF)I-NKSSvFPodrobnosti témy0 / ----
561.DPUniverzitná knižnicaHraška, J.Katedra konštrukcií pozemných stavieb (SvF)I-AKPSvFPodrobnosti témy1 / 2 Červencová, P.
562.DPUplatnenie OZE pri obnove budovy základnej školyPetráš, D.Katedra technických zariadení budov (SvF)I-TZBSvFPodrobnosti témy1 / 1 Ulehlová, M.
563.BPUrčenie elipsoidického prevýšenia v pohorí Veľká FatraBajtala, M.Katedra geodézie (SvF)B-GAKSvFPodrobnosti témy1 / 1 Višňovský, V.
564.DPUrčenie kódu kvality výmeryGeisse, R.Katedra geodézie (SvF)I-GAKSvFPodrobnosti témy1 / 1 Lupták, M.
565.BPVäznicový a bezväznicový systém strešnej konštrukcieŠtujberová, M.Katedra kovových a drevených konštrukcií (SvF)B-IKDSvFPodrobnosti témy1 / -- Horváthová, A.
566.DPVerejná budovaChmúrny, I.Katedra konštrukcií pozemných stavieb (SvF)I-AKPSvFPodrobnosti témy1 / 1 Németh, O.
567.DPVetranie a teplovzdušné vykurovanie halového objektu priemyselného charakteruStraková, Z.Katedra technických zariadení budov (SvF)I-TZBSvFPodrobnosti témy1 / 1 Mešťáneková, D.
568.DPVetranie a chladenie administratívnej budovy s využitím tepelného čerpadlaHurtíková, D.Katedra technických zariadení budov (SvF)I-TZBSvFPodrobnosti témy1 / -- Maskalik, M.
569.DPVetranie budov v kombinacii so solarnym alebo pasivnym chladenimŠabíková, J.Katedra technických zariadení budov (SvF)I-TZBSvFPodrobnosti témy1 / 2 Mlynárová, S.
570.DPVetranie kultúrneho objektu s rekuperačnou jednotkouHurtíková, D.Katedra technických zariadení budov (SvF)I-TZBSvFPodrobnosti témy1 / -- Papanová, M.
571.DPVetranie vykurovanie a chladenie veľkopriestorovej halyFüri, B.Katedra technických zariadení budov (SvF)I-TZBSvFPodrobnosti témy2 / 2 Drábeková, Z.
Šiko, J.
572.BPViacgeneračné bývanieBránický, F.Katedra architektúry (SvF)B-PSASvFPodrobnosti témy1 / 1 Miková, K.
573.BPViacprvkové viskoelastické modely a determinácia ich konštitutívnych rovnícMinárová, M.Katedra matematiky a deskriptívnej geometrie (SvF)B-MPMSvFPodrobnosti témy1 / 1 Zajícová, S.
574.BPVideogrametrické meranie rýchlosti šípuMarčiš, M.Katedra geodézie (SvF)B-GAKSvFPodrobnosti témy1 / -- Kováč, P.
575.DPVinárstvoMellner, D.Katedra architektúry (SvF)I-PSASvFPodrobnosti témy1 / 1 Kmeťko, M.
576.DPVinárstvoVargová, A.Katedra konštrukcií pozemných stavieb (SvF)I-AKPSvFPodrobnosti témy2 / 2 Pongrácz, B.
Gašparová, S.
577.DPVinárstvo vo ViničkáchPaňák, P.Katedra architektúry (SvF)I-PSASvFPodrobnosti témy1 / -- Rell, J.
578.BPVínny dom KolíňanyKiabová, E.Katedra architektúry (SvF)B-PSASvFPodrobnosti témy1 / 1 Bezányiová, S.
579.BPVizualizácia digitálnych modelov terénu pomocou reliéfnych mápPeschl, R.Katedra geodetických základov (SvF)B-GAKSvFPodrobnosti témy1 / 1 Matejová, T.
580.BPVizualizácia keplerovského pohybu družiceLetko, P.Katedra geodetických základov (SvF)B-GAKSvFPodrobnosti témy0 / 1--
581.DPVláknobetón – porovnanie základných fyzikálno-mechanických vlastnosti cementových kompozitov s rôznou dávkou vlákien rôzneho druhuŠtefunková, Z.Katedra materiálového inžinierstva (SvF)I-TSSvFPodrobnosti témy3 / 3 Kalman, P.
Koczka, L.
Tomášková, K.
582.DPVodné dielo Palcmanská Maša – prehodnotenie parametrov injekčnej clonyBednárová, E.Katedra geotechniky (SvF)I-VSHSvFPodrobnosti témy1 / 1 Hmirak, M.
583.BPVodohospodársky a energetický plán MVE.Dušička, P.Katedra hydrotechniky (SvF)B-VSHSvFPodrobnosti témy1 / 1 Kovaľ, F.
584.DPVplyv dlhodobej prevádzky VD Orava na bezpečnosť priehradyBednárová, E.Katedra geotechniky (SvF)I-VSHSvFPodrobnosti témy1 / 1 Hrivnák, M.
585.BPVplyv páčenia pri návrhu skrutiekÁroch, R.Katedra kovových a drevených konštrukcií (SvF)B-IKDSvFPodrobnosti témy0 / ----
586.BPVplyv snímkovej konfigurácie na presnosť fotogrametrického modeluFraštia, M.Katedra geodézie (SvF)B-GAKSvFPodrobnosti témy0 / ----
587.DPVplyv tepelnotechnických charakteristík na materiálovú skladbu obvodových plášťov ekologických drevostaviebStruhárová, A.Katedra materiálového inžinierstva (SvF)I-TSSvFPodrobnosti témy1 / 1 Lajošová, T.
588.DPVplyv teploty a vlhkosti na vybrané fyzikálno - mechanické vlastnosti poréznych materiálovStruhárová, A.Katedra materiálového inžinierstva (SvF)I-TSSvFPodrobnosti témy1 / 1 Trnková, S.
589.BPVplyv tieňovania na čitateľnosť mápFencík, R.Katedra geodetických základov (SvF)B-GAKSvFPodrobnosti témy1 / 1 Szabóová, K.
590.DPVplyv vlhkostných parametrov na rôznu materiálovú skladbu obvodových plášťov ekologického drevodomuStruhárová, A.Katedra materiálového inžinierstva (SvF)I-TSSvFPodrobnosti témy1 / 1 Bladová, D.
591.DPVplyv zmeny pórovej štruktúry na sorpčné a tepelnotechnické vlastnosti pórobetónuStruhárová, A.Katedra materiálového inžinierstva (SvF)I-TSSvFPodrobnosti témy0 / 1--
592.DPVybrané časti stavebnotechnologického projektuMakýš, P.Katedra technológie stavieb (SvF)I-TSSvFPodrobnosti témy1 / 1 Poljaková, Z.
593.DPVybrané časti stavebno-technologického projektu realizačného pre zadanú stavbu v nasledujúcom rozsahu:Prokopčáková, K.Katedra technológie stavieb (SvF)I-TSSvFPodrobnosti témy5 / 5 Kovácsová, N.
Vargová, A.
Filčák, M.
Kováč, M.
Gányovics, L.
594.DPVybrané časti stavebno-technologickej prípravy pre zadanú stavbuJuríček, I.Katedra technológie stavieb (SvF)I-TSSvFPodrobnosti témy2 / 7 Slušňák, M.
Tisovský, A.
595.DPVybrané časti stavebno-technologickej prípravy stavby: ...Briatka, P.Katedra technológie stavieb (SvF)I-TSSvFPodrobnosti témy2 / 5 Hudec, B.
Kadera, L.
596.DPVybrané časti stavebno-technologickej prípravy staviebAntošová, N.Katedra technológie stavieb (SvF)I-TSSvFPodrobnosti témy6 / 6 Pokojná, V. A.
Straňáková, G.
Lehotská, D.
Šupejová, L.
Krištofič, Š.
Deák, T.
597.DPVybrané časti STP na zadanú stavbuBožík, M.Katedra technológie stavieb (SvF)I-TSSvFPodrobnosti témy4 / 7 Moško, M.
Nagy, P.
Zeman, J.
Kubiritová, K.
598.DPVyhliadková vežaSandanus, J.Katedra kovových a drevených konštrukcií (SvF)I-NKSSvFPodrobnosti témy1 / 1 Novák, T.
599.BPVyhliadková vežaPilař, P.Katedra architektúry (SvF)B-PSASvFPodrobnosti témy1 / 1 Vrábel, J.
600.BPVyhliadková veža, PiešťanyKuráň, J.Katedra architektúry (SvF)B-PSASvFPodrobnosti témy2 / 2 Santová, T.
Rajťúková, M.
601.BPVyhliadková veža v PiešťanochKiabová, E.Katedra architektúry (SvF)B-PSASvFPodrobnosti témy1 / 1 Mišányová, A.
602.BPVyhliadková veža v PiešťanochRuhig, R.Katedra architektúry (SvF)B-PSASvFPodrobnosti témy1 / 1 Čižik, M.
603.DPVykurovanie a chladenie bytového domuKoudelková, D.Katedra technických zariadení budov (SvF)I-TZBSvFPodrobnosti témy1 / 1 Kováčik, P.
604.DPVýpočet a návrh nízkoteplovodnej veľkoplošnej vykurovacej sústavy so zdrojom tepla tepelným čerpadlomTakács, J.Katedra technických zariadení budov (SvF)I-TZBSvFPodrobnosti témy1 / 2 Ondrek, M.
605.DPVýpočet a návrh teplovodnej vykurovacej sústavyTakács, J.Katedra technických zariadení budov (SvF)I-TZBSvFPodrobnosti témy0 / 2--
606.DPVýpočet a návrh teplovodnej vykurovacej sústavy pre administratívnu budovuTakács, J.Katedra technických zariadení budov (SvF)I-TZBSvFPodrobnosti témy0 / 2--
607.DPVýpočet a návrh zdroja tepla na báze geotermálnej energieTakács, J.Katedra technických zariadení budov (SvF)I-TZBSvFPodrobnosti témy0 / 2--
608.DPVýpočet a návrh zdroja tepla na drevnú štiepkuTakács, J.Katedra technických zariadení budov (SvF)I-TZBSvFPodrobnosti témy2 / 2 Kovácsiová, R.
Kozmon, M.
609.DPVýpočet a optimalizácia potreby energie budovy pomocou počítačovej simulácieKrajčík, M.Katedra technických zariadení budov (SvF)I-TZBSvFPodrobnosti témy1 / 1 Maťová, M.
610.DPVysoká školaHartman, P.Katedra konštrukcií pozemných stavieb (SvF)I-AKPSvFPodrobnosti témy1 / 1 Nagyová, B.
611.DPVýstavná halaDlhý, D.Katedra konštrukcií pozemných stavieb (SvF)I-AKPSvFPodrobnosti témy1 / 1 Hyka, A.
612.DPVýšková administratívna budovaBielek, B.Katedra konštrukcií pozemných stavieb (SvF)I-AKPSvFPodrobnosti témy1 / 1 Olláry, Z.
613.DPVýšková budova z vystuženého betónuFillo, Ľ.Katedra betónových konštrukcií a mostov (SvF)I-NKSSvFPodrobnosti témy0 / 2--
614.BPVytvorenie aplikácie na sťahovanie údajov týkajúcich sa GNSSGerhátová, Ľ.Katedra geodetických základov (SvF)B-GAKSvFPodrobnosti témy0 / ----
615.DPVyužitie BIM vo fáze výstavbyFuntík, T.Katedra technológie stavieb (SvF)I-TSSvFPodrobnosti témy4 / 5 Bugriová, G.
Frolo, M.
Dobaieš, P.
Lőrincová, K.
616.DPVyužitie fotovoltiky na podporu vykurovania/chladenia budov pomocou tepelných čerpadielKalús, D.Katedra technických zariadení budov (SvF)I-TZBSvFPodrobnosti témy1 / 2 Matejíková, M.
617.BPVyužitie georadaru pri archeologickom prieskumeFencík, R.Katedra geodetických základov (SvF)B-GAKSvFPodrobnosti témy1 / 1 Fašang, J.
618.BPVyužitie geotermálnej energie pri výstavbe hlbinných základov a tunelovFrankovská, J.Katedra geotechniky (SvF)B-IKDSvFPodrobnosti témy0 / 1--
619.DPVyužitie laserového meracieho systému XL-80 na kalibračné meranieJežko, J.Katedra geodézie (SvF)I-GAKSvFPodrobnosti témy1 / 1 Fodrek, M.
620.DPVyužitie membránovej technológie v úprave vodyIlavský, J.Katedra zdravotného a environmentálneho inžinierstva (SvF)I-VSHSvFPodrobnosti témy1 / 1 Letko, J.
621.DPVyužitie potenciálu obce Lozorno v nadväznosti na okolitú krajinu.Stankoci, I.Katedra vodného hospodárstva krajiny (SvF)I-KKPSvFPodrobnosti témy1 / -- Šteflovičová, M.
622.DPVyužitie priestorových dát na tvorbu pomôcok pre ľudí so zrakovým postihnutímLieskovský, T.Katedra geodetických základov (SvF)I-GAKSvFPodrobnosti témy1 / 1 Turtevová, G.
623.DPVyužitie recyklovaných a environmentálne akceptovateľných plastových materiálov na stavebné účely s prihliadnutím na ich fyzikálno – mechanické vlastnosti.Ledererová, M.Katedra materiálového inžinierstva (SvF)I-TSSvFPodrobnosti témy1 / 1 Števaňák, B.
624.BPVyužitie sférických harmonických funkcií na modelovanie časových variácií globálneho gravitačného poľa ZemeBucha, B.Katedra geodetických základov (SvF)B-GAKSvFPodrobnosti témy0 / 1--
625.DPVyužitie tepelných čerpadiel na vykurovanie/chladenie budovKalús, D.Katedra technických zariadení budov (SvF)I-TZBSvFPodrobnosti témy2 / 2 Jendrichovská, A.
Džamba, P.
626.DPVyužitie tepla z kanalizačných systémov odpadovej vodyPeráčková, J.Katedra technických zariadení budov (SvF)I-TZBSvFPodrobnosti témy1 / 1 Juhošová, D.
627.DPVyužitie voľne prístupných databáz klimatických údajovČistý, M.Katedra vodného hospodárstva krajiny (SvF)I-VSHSvFPodrobnosti témy0 / 1--
628.DPvzdelávacie centrumPuškár, A.Katedra konštrukcií pozemných stavieb (SvF)I-AKPSvFPodrobnosti témy0 / 1--
629.DPVzdelávacie centrumŽilinský, J.Katedra konštrukcií pozemných stavieb (SvF)I-AKPSvFPodrobnosti témy1 / 1 Poláčiková, D.
630.DPWignerov 3j symbol a jeho aplikácie vo fyzikálnej geodéziiBucha, B.Katedra geodetických základov (SvF)I-GAKSvFPodrobnosti témy0 / 1--
631.DPybrané časti stavebno-technologickej prípravy na zadanú stavbuSomorová, V.Katedra technológie stavieb (SvF)I-TSSvFPodrobnosti témy3 / 5 Murányi, M.
Čauder, A.
Hanula, D.
632.DPZábavné centrumChmelík, V.Katedra konštrukcií pozemných stavieb (SvF)I-AKPSvFPodrobnosti témy1 / 1 Háber, P.
633.DPZabezpečenie výkopu pre založenie mostného piliera v DunajiSúľovská, M.Katedra geotechniky (SvF)I-NKSSvFPodrobnosti témy1 / 1 Mizerák, P.
634.DPZákladná školaPuškár, A.Katedra konštrukcií pozemných stavieb (SvF)I-AKPSvFPodrobnosti témy1 / 1 Bubláková, B.
635.DPZásady posudzovania trás MHD na radiálach v BratislaveSchlosser, T.Katedra dopravných stavieb (SvF)I-NKSSvFPodrobnosti témy1 / 1 Lettrich, M.
636.DPZdravotné strediskoBuday, P.Katedra konštrukcií pozemných stavieb (SvF)I-AKPSvFPodrobnosti témy1 / 1 Grich, K.
637.DPZdroj tepla na báze tepelných čerpadiel v kombinácii s kogeneračnou jednotkouTakács, J.Katedra technických zariadení budov (SvF)I-TZBSvFPodrobnosti témy0 / 2--
638.DPZdroj tepla na báze tepelných čerpadiel v kombinácii s kogeneračnou jednotkouTakács, J.Katedra technických zariadení budov (SvF)I-TZBSvFPodrobnosti témy0 / 2--
639.DPZdroj tepla na biomasuKoudelková, D.Katedra technických zariadení budov (SvF)I-TZBSvFPodrobnosti témy1 / 1 Černá, Z.
640.BPZhodnotenie bezpečnosti cestnej dopravy v okrese (podľa bydliska študenta)Kapusta, V.Katedra dopravných stavieb (SvF)B-IKDSvFPodrobnosti témy2 / 2 Šimičáková, R.
Jakubík, T.
641.DPZlepšenie podložia štrkovými piliermiStacho, J.Katedra geotechniky (SvF)I-NKSSvFPodrobnosti témy0 / ----
642.DPZlepšenie priľnavosti medzi kamenivom a asfaltovým spojivom použitím prísadCápayová, S.Katedra dopravných stavieb (SvF)I-NKSSvFPodrobnosti témy1 / 1 Šuník, A.
643.DPZóna bývania a vybavenosti Dubaj, SAEKuráň, J.Katedra architektúry (SvF)I-PSASvFPodrobnosti témy3 / 4 Skoršepová, S.
Chmelár, Š.
Trník, T.
644.DPZóna bývania a občianskej vybavenosti DubajPilař, P.Katedra architektúry (SvF)I-PSASvFPodrobnosti témy2 / 2 Slavkovský, M.
Šivec, L.
645.DPZóna bývania a vybavenosti v DubajiHúsenicová, J.Katedra architektúry (SvF)I-PSASvFPodrobnosti témy0 / 3--
646.DPZrážkovo-odtokové procesy v povodí urbanizovaného územia s ohľadom na zmenu klímyHolubec, M.Katedra zdravotného a environmentálneho inžinierstva (SvF)I-KKPSvFPodrobnosti témy2 / -- Balátová, A.
Svrček, R.
647.DPZrážkovo-odtokové procesy v povodí urbanizovaného územia s ohľadom na zmenu klímyHolubec, M.Katedra zdravotného a environmentálneho inžinierstva (SvF)I-VSHSvFPodrobnosti témy0 / ----
648.BPŽelezobetónová stropná doska administratívnej budovyGramblička, Š.Katedra betónových konštrukcií a mostov (SvF)B-IKDSvFPodrobnosti témy0 / ----
649.DP1. Geotechnické posúdenie založenia mostného objektu (alternatívne: predpätého, oceľového, železobetónového) na diaľnici (rýchlostnej komunikácii) v zložitých inžiniersko-geologických pomeroch.Hruštinec, Ľ.Katedra geotechniky (SvF)I-NKSSvFPodrobnosti témy0 / 3--
650.DP1. Návrh mestského mosta cez Dunaj v trase Rusovská-Viedenská - Hradné braloÁroch, R.Katedra kovových a drevených konštrukcií (SvF)I-NKSSvFPodrobnosti témy0 / ----
651.DP(2) Malty s nízkou objemovou hmotnosťou na báze expandovaného perlitu, vápna a cementuPavlík, V.Katedra materiálového inžinierstva (SvF)I-TSSvFPodrobnosti témy0 / 1--
652.DP2. Návrh a posúdenie založenia vysokej budovy v zložitých základových pomeroch.Hruštinec, Ľ.Katedra geotechniky (SvF)I-NKSSvFPodrobnosti témy0 / 2--
653.DP2D hydrodynamický model prúdenia s pohyblivým dnomOrfánus, M.Katedra hydrotechniky (SvF)I-VSHSvFPodrobnosti témy0 / 1--
654.DP3. Návrh mestského mosta z Petržalky na Slovnaftskú ul. a R7 v BratislaveÁroch, R.Katedra kovových a drevených konštrukcií (SvF)I-NKSSvFPodrobnosti témy0 / ----
655.DP(3) Vplyv popolčeka zo spaľovania dreva na vlastnosti mált na báze vápna a metakaolínuPavlík, V.Katedra materiálového inžinierstva (SvF)I-TSSvFPodrobnosti témy1 / -- Mokošáková, N.
656.BP3D katastrálna mapaHudecová, Ľ.Katedra geodézie (SvF)B-GAKSvFPodrobnosti témy0 / 1--
657.DP(4) Skúšky vápenno-cementových kompozitov s prímesou popolčekov z klasického a fluidného spaľovaniaPavlík, V.Katedra materiálového inžinierstva (SvF)I-TSSvFPodrobnosti témy0 / ----
658.DP80m vysoká rozhľadňa na rozhraní Oravy a KysúcBrodniansky, J.Katedra kovových a drevených konštrukcií (SvF)I-NKSSvFPodrobnosti témy1 / 1 Kolenčík, R.