Mar 23, 2017   5:17 a.m. Adrián
Academic information system

Summary of topics offered - Faculty of Mechanical Engineering


Application shows list of current and approved topics offered under the selected department or under all its subordinate departments. You can limit the list of topics by the following criteria:

Type of thesis:
Study programme:
Topic supervisor:
Supervising department:

*|A|D|E|H|K|M|N|O|P|R|S|T|V|3

Ord.TypeTopicThesis supervisorSupervising departmentStudy programmeIntended forDetailsOccupied/Max.Project participants
1.DTAnalysis of the natural shapes the testing device for measuring transmission loss.Žiaran, S.Institute of applied mechanics and mechatronics (FME)I-AMAMxA
FMEDetails of topic0 / ----
2.DTAnalýza jednoduchého výmenníka tepla s podporou počitačaMlynár, P.Ústav energetických strojov a zariadení (FME)I-ESZ
FMEDetails of topic1 / -- Miškov, M.
3.DTAproximácia distribúcie koeficientov prestupu tepla pri kontinuálnom odlievaní oceleVégh, P.Institute of automation, measurement and applied informatics (FME)I-AISP
FMEDetails of topic0 / ----
4.BTAutomatizácia hydraulického lisu MAV12 AFTOndrejkovič, K.Institute of automation, measurement and applied informatics (FME)B-AISP
FMEDetails of topic1 / 1 Zacko, F.
5.BTAutomatizované meranie charakteristík zariadenia pre rádiofrekvenčnú identifikáciuJuhás, M.Institute of automation, measurement and applied informatics (FME)B-AISP
FMEDetails of topic1 / -- Bavlna, J.
6.DTDetection and analysis of the most common causes and faults for a select group of mechanical systemsŽiaran, S.Institute of applied mechanics and mechatronics (FME)I-AMAMxA
FMEDetails of topic0 / ----
7.BTDetermination of transmission loss of the vibroisolation materials.Žiaran, S.Institute of applied mechanics and mechatronics (FME)B-AMAMxA
FMEDetails of topic0 / ----
8.DTDetermination of transmission loss of the vibroisolation materials.Žiaran, S.Institute of applied mechanics and mechatronics (FME)I-AMAMxA
FMEDetails of topic0 / ----
9.DTDiagnostika maltézskeho mechanizmu s využitím PLCJuhás, M.Institute of automation, measurement and applied informatics (FME)I-AISP
FMEDetails of topic1 / -- Mojžiš, R.
10.DTExperimentálne zariadenie na výskum adaptívneho získavania energie z vibráciíGulan, M.Institute of automation, measurement and applied informatics (FME)I-AISP
FMEDetails of topic0 / 1--
11.DTHodnotenie vplyvu seizmického pôsobenia na stavebné a technologické konštrukcieŽiaran, S.Institute of applied mechanics and mechatronics (FME)I-AMAM
FMEDetails of topic0 / ----
12.DTHydraulický a konštrukčný návrh diagonálneho strojaVarchola, M.Ústav energetických strojov a zariadení (FME)I-ESZ
FMEDetails of topic0 / ----
13.DTKomplexná optimalizácia architektúry počítačovej siete na ŠD Mladá GardaVachálek, J.Institute of automation, measurement and applied informatics (FME)I-AISP
FMEDetails of topic1 / -- Melicher, M.
14.BTKoncept inteligentnej domácnosti na báze štandartu Z-WaweŠišmišová, D.Institute of automation, measurement and applied informatics (FME)B-AISP
FMEDetails of topic2 / 2 Šroba, D.
Bíro, M.
15.DTKonštrukčný návrh zariadenia na výrobu tepla so super kritickou vodouVarchola, M.Ústav energetických strojov a zariadení (FME)I-ESZ
FMEDetails of topic0 / 1--
16.DTMeranie výkonu pri veslovaníVolenský, T.Institute of automation, measurement and applied informatics (FME)I-AISP
FMEDetails of topic0 / ----
17.DTMeranie výrobného taktu zváracej robotickej linky pomocou CEE (Cyclic Event Evaluator) a SIEMENS Tecnomatix PLMVachálek, J.Institute of automation, measurement and applied informatics (FME)I-MESK
FMEDetails of topic1 / 1 Petruľa, D.
18.DTMeranie výrobného taktu zváracej robotickej linky pomocou CEE (Cyclic Event Evaluator) a SIEMENS Tecnomatix PLMVachálek, J.Institute of automation, measurement and applied informatics (FME)I-AISP
FMEDetails of topic0 / 1--
19.DTMethodology for reducing of the machines low frequency wave in the work environment.Žiaran, S.Institute of applied mechanics and mechatronics (FME)I-AMAMxA
FMEDetails of topic0 / ----
20.DisTMetódy vyhodnoteni neistôt pri kalibrácii meracích prístrojovPalenčár, R.Institute of automation, measurement and applied informatics (FME)D-MT
FMEDetails of topic0 / ----
21.DTModel predictive torque vectoring control for the SGT-FE17 racing carGulan, M.Institute of automation, measurement and applied informatics (FME)I-AISP
FMEDetails of topic0 / 1--
22.DTModelovanie a riadenie elektronickej škrtiacej klapky s využitím po častiach afinného modeluHonek, M.Institute of automation, measurement and applied informatics (FME)I-AISP
FMEDetails of topic0 / ----
23.DTNabijacia stanica 6 kW pre rýchle nabíjanie akumulátorov pre elektrické vozidla.Vlnka, J.Institute of automation, measurement and applied informatics (FME)I-AISP
FMEDetails of topic0 / 1--
24.BTNabijacia stanica 6 kW pre rýchle nabíjanie akumulátorov pre elektrické vozidla.Vlnka, J.Institute of automation, measurement and applied informatics (FME)B-AMAM
FMEDetails of topic0 / 1--
25.BTNabijacia stanica 6 kW pre rýchle nabíjanie akumulátorov pre elektrické vozidla.Vlnka, J.Institute of automation, measurement and applied informatics (FME)B-AISP
FMEDetails of topic0 / 1--
26.BTNapäťové zdroje biologickej energieVlnka, J.Institute of automation, measurement and applied informatics (FME)B-AMAM
FMEDetails of topic0 / 1--
27.DisTNavigácia a riadenie mobilných autonómnych mechatronických systémovRohaľ-Ilkiv, B.Institute of automation, measurement and applied informatics (FME)D-MECHT
FMEDetails of topic0 / 1--
28.DTNávrh a implementácia metód riadenia elektronickej škrtiacej klapkyHonek, M.Institute of automation, measurement and applied informatics (FME)I-AISP
FMEDetails of topic0 / ----
29.DTNávrh a realizácia systému monitorovania a ovládania zariadení budovHonek, M.Institute of automation, measurement and applied informatics (FME)I-AISP
FMEDetails of topic0 / ----
30.DTNávrh didaktických cvičení na základe vnorených platforiem na báze ARDUINO pre fluidné systémyVachálek, J.Institute of automation, measurement and applied informatics (FME)I-AISP
FMEDetails of topic1 / 2 Koník, E.
31.BTNávrh GUI prostredia pre riadenie technologického procesu.Bartalský, L.Institute of automation, measurement and applied informatics (FME)B-AISP
FMEDetails of topic1 / 1 Barqawi, I.
32.DTNávrh konštrukcie, riadiacich prvkov a algoritmov mechatronického systému AerokyvadloGulan, M.Institute of automation, measurement and applied informatics (FME)I-AISP
FMEDetails of topic0 / 1--
33.DTNávrh merania harmonických priebehov na 110 kV vedeníVlnka, J.Institute of automation, measurement and applied informatics (FME)I-AMAM
FMEDetails of topic0 / 1--
34.BTNávrh merania harmonických priebehov na 110 kV vedeníVlnka, J.Institute of automation, measurement and applied informatics (FME)B-AMAM
FMEDetails of topic0 / 1--
35.DisTNávrh metód skúšania určených meradiel protokolárne odobratých Slovenským metrologickým inšpektorátom.Ďuriš, S.Institute of automation, measurement and applied informatics (FME)D-MT
FMEDetails of topic0 / ----
36.DisTNávrh metód skúšania určených meradiel protokolárne odobratých Slovenským metrologickým inšpektorátom.Ďuriš, S.Institute of automation, measurement and applied informatics (FME)D-MET
FMEDetails of topic0 / ----
37.DTNávrh pracoviska na kalibráciu odchýlkomerovKureková, E.Institute of automation, measurement and applied informatics (FME)I-MESK
FMEDetails of topic0 / 1--
38.DTNávrh pracoviska na kalibráciu UZ dĺžkomerovKureková, E.Institute of automation, measurement and applied informatics (FME)I-MESK
FMEDetails of topic1 / -- Bandík, M.
39.BTNávrh schémy pre optimálne bezkolízne riadenie vozidlaGulan, M.Institute of automation, measurement and applied informatics (FME)B-AISP
FMEDetails of topic0 / 1--
40.DTNávrh vnorenej platformy pre technológiu RTLS (Real Time Locating System)Vachálek, J.Institute of automation, measurement and applied informatics (FME)I-AISP
FMEDetails of topic1 / 2 Klapáč, M.
41.DTNeurónové modely rozložených sústav v prostredí aplikačnej knižnice Neural Network ToolboxVégh, P.Institute of automation, measurement and applied informatics (FME)I-AISP
FMEDetails of topic0 / ----
42.DisTNové metódy skúšania v procese posudzovania zhody meradielĎuriš, S.Institute of automation, measurement and applied informatics (FME)D-MET
FMEDetails of topic0 / ----
43.DisTNové metódy skúšania v procese posudzovania zhody meradielĎuriš, S.Institute of automation, measurement and applied informatics (FME)D-MT
FMEDetails of topic0 / ----
44.DTNové prístupy k vyhodnoteniu kalibrácie meradielPalenčár, R.Institute of automation, measurement and applied informatics (FME)I-MESK
FMEDetails of topic1 / -- Kaiser, E.
45.DTOptimalizácia kontrolno-meracej stanice pre vyhodnotenie prítomnosti UV PrimeruBartalský, L.Institute of automation, measurement and applied informatics (FME)I-AISP
FMEDetails of topic1 / 1 Harmata, Ľ.
46.DTPočítačové videnie a jeho využitie v priemyselnej robotikeVachálek, J.Institute of automation, measurement and applied informatics (FME)I-AISP
FMEDetails of topic0 / 1--
47.BTPohon automobilu na slnečnú energiuVlnka, J.Institute of automation, measurement and applied informatics (FME)B-AISP
FMEDetails of topic1 / 1 Kallo, M.
48.DTPostup posudzovania zhody vodomerovĎuriš, S.Institute of automation, measurement and applied informatics (FME)I-MESK
FMEDetails of topic1 / -- Mäsiarová, S.
49.BTPraktické využitie softvérového produktu Siemens Tecnomatix PLM v strojárenskom priemysle pre potreby konceptu Industry 4.0Šišmišová, D.Institute of automation, measurement and applied informatics (FME)B-AISP
FMEDetails of topic2 / 4 Stojanov, I.
Lubelan, J.
50.DTProjekčný návrh malej prečerpávacej vodnej elektrárneVarchola, M.Ústav energetických strojov a zariadení (FME)I-ESZ
FMEDetails of topic0 / ----
51.DTRádio-frekvenčná identifikácia v strojárskych aplikáciáchJuhás, M.Institute of automation, measurement and applied informatics (FME)I-AISP
FMEDetails of topic1 / -- Zrník, M.
52.DTRekuperácia energie pneumatických mechanizmovJuhás, M.Institute of automation, measurement and applied informatics (FME)I-AISP
FMEDetails of topic1 / 1 Horváth, T.
53.DTRiadenie tepelnej sústavy na báze OPC komunikácieOndrejkovič, K.Institute of automation, measurement and applied informatics (FME)I-AISP
FMEDetails of topic0 / 1--
54.DTRiadenie teplovodného modelu na báze mikropočítačaOndrejkovič, K.Institute of automation, measurement and applied informatics (FME)I-AISP
FMEDetails of topic0 / 1--
55.DTRiadenie všesmerového podvozku mobilného robotického systémuRohaľ-Ilkiv, B.Institute of automation, measurement and applied informatics (FME)I-AISP
FMEDetails of topic1 / 1 Slovák, J.
56.BTSnímanie reálneho pohybu ruky ARDUINOMVlnka, J.Institute of automation, measurement and applied informatics (FME)B-AISP
FMEDetails of topic0 / 1--
57.BTSnímanie reálneho pohybu ruky ARDUINOMVlnka, J.Institute of automation, measurement and applied informatics (FME)B-AISP
FMEDetails of topic0 / 1--
58.DTSolarne autoVlnka, J.Institute of automation, measurement and applied informatics (FME)I-AMAM
FMEDetails of topic0 / 1--
59.DTSolarne autoVlnka, J.Institute of automation, measurement and applied informatics (FME)I-AMAM
FMEDetails of topic0 / 1--
60.DTSpracovanie meraných údajov, modelovanie a identifikácia mechatronického systému AerokyvadloGulan, M.Institute of automation, measurement and applied informatics (FME)I-AISP
FMEDetails of topic0 / 1--
61.DTStanovovanie vibroakustických prenosových vlastností pružných prvkovŽiaran, S.Institute of applied mechanics and mechatronics (FME)I-AMAM
FMEDetails of topic0 / 1--
62.DTSúbor didaktických úloh v rámci Robotiky pre on-line a off-line programovanieVachálek, J.Institute of automation, measurement and applied informatics (FME)I-AISP
FMEDetails of topic4 / 4 Bohuš, P.
Šimovec, M.
Šimon, F.
Vašek, P.
63.BTSyntéza riadenia systému chladenia odliatku.Bartko, M.Institute of automation, measurement and applied informatics (FME)B-AISP
FMEDetails of topic1 / 1 Podbielančík, M.
64.BTSystém monitorovania a ovládania zariadení budovHonek, M.Institute of automation, measurement and applied informatics (FME)B-AISP
FMEDetails of topic0 / 1--
65.DTTransmission of low-frequency vibrations and its effect on construction buildings and human beings (Prenos nízkofrekvenčného kmitania a jeho vplyv na stavebné konštrukcie a človeka)Žiaran, S.Institute of applied mechanics and mechatronics (FME)I-AMAMxA
FMEDetails of topic0 / ----
66.DTVirtual Commissioning v prostredí Siemens PLM TecnomaticsVachálek, J.Institute of automation, measurement and applied informatics (FME)I-AISP
FMEDetails of topic1 / 2 Tatarko, M.
67.DTVnorené prediktívne riadenie reálneho mechatronického systémuGulan, M.Institute of automation, measurement and applied informatics (FME)I-AISP
FMEDetails of topic0 / 1--
68.DTVoľne vírivé čerpadlo –Vortex PumpVarchola, M.Ústav energetických strojov a zariadení (FME)I-ESZ
FMEDetails of topic0 / 1--
69.DTVplyv nízkofrekvenčného vlnenia na prostredie a človekaŽiaran, S.Institute of applied mechanics and mechatronics (FME)I-AMAM
FMEDetails of topic0 / ----
70.DTVyhodnotenie kalibrácie meradiel tlakuĎuriš, S.Institute of automation, measurement and applied informatics (FME)I-MESK
FMEDetails of topic1 / -- Rumanová, P.
71.DisTVyhodnotenie neistôt pri kalibrácii meracích prístrojovPalenčár, R.Institute of automation, measurement and applied informatics (FME)D-MET
FMEDetails of topic0 / ----
72.DisTVýmenník tepla špeciálnej konštrukcieGužela, Š.Institute of Process Engineering (FME)D-PT
FMEDetails of topic0 / 1--
73.DisTVypracovanie metodiky merania pre kalibráciu etalónových snímačov teploty použitím trojného bodu vody v laboratóriu.Ďuriš, S.Institute of automation, measurement and applied informatics (FME)D-MT
FMEDetails of topic0 / ----
74.DisTVypracovanie metodiky merania pre kalibráciu etalónových snímačov teploty použitím trojného bodu vody v laboratóriu.Ďuriš, S.Institute of automation, measurement and applied informatics (FME)D-MET
FMEDetails of topic0 / ----
75.DTVytvorenie webového portálu ŠVK na SjFVolenský, T.Institute of automation, measurement and applied informatics (FME)I-AISP
FMEDetails of topic0 / ----
76.DisTVyužití výsledků evropského koordinovaného metrologického výzkumu pro rozvoj národního metrologického systému v ČR a SRTesař, J.Institute of automation, measurement and applied informatics (FME)D-MT
FMEDetails of topic0 / ----
77.DisTVyužití výsledků evropského koordinovaného metrologického výzkumu pro rozvoj národního metrologického systému v ČR a SRTesař, J.Institute of automation, measurement and applied informatics (FME)D-MET
FMEDetails of topic0 / ----
78.BTVyužitie softvérového produktu Siemens Tecnomatix PLM v rámci konceptu Industry 4.0 pre optimalizáciu ergonómie pracovísk v strojárenskom priemysleŠišmišová, D.Institute of automation, measurement and applied informatics (FME)B-AISP
FMEDetails of topic1 / 1 Talo, D.
79.BTVyužitie vnorenej platformy Arduino na meranie elektrických veličínŠišmišová, D.Institute of automation, measurement and applied informatics (FME)B-AISP
FMEDetails of topic1 / 1 Šimko, S.
80.BTVyužitie vnorenej platformy Arduino za účelom práce s RFID technológiouŠišmišová, D.Institute of automation, measurement and applied informatics (FME)B-AISP
FMEDetails of topic1 / 1 Šálka, P.
81.DTVývoj kvadrokoptéry a jej riadenie za pomoci MEMS snimačovVachálek, J.Institute of automation, measurement and applied informatics (FME)I-AISP
FMEDetails of topic1 / 1 Vaterka, M.
82.DT3D rekonštrukcia povrchu objektov snímaných v laserovom skeneriVlnka, J.Institute of automation, measurement and applied informatics (FME)I-MESK
FMEDetails of topic0 / 2--
83.DT3D rekonštrukcia povrchu objektov snímaných v laserovom skeneriVlnka, J.Institute of automation, measurement and applied informatics (FME)I-KPSP
FMEDetails of topic0 / 2--
84.DT3D rekonštrukcia povrchu objektov snímaných v laserovom skeneriVlnka, J.Institute of automation, measurement and applied informatics (FME)I-APLM
FMEDetails of topic0 / 2--
85.DT3D snímanie vektorov magnetickej indukcie objektov meraniaVlnka, J.Institute of automation, measurement and applied informatics (FME)I-STAM
FMEDetails of topic0 / 2--
86.DT3D snímanie vektorov magnetickej indukcie objektov meraniaVlnka, J.Institute of automation, measurement and applied informatics (FME)I-MESK
FMEDetails of topic0 / 2--
87.DT3D snímanie vektorov magnetickej indukcie objektov meraniaVlnka, J.Institute of automation, measurement and applied informatics (FME)I-APLM
FMEDetails of topic0 / 2--