Aug 17, 2017   5:31 p.m. Milica
Academic information system

Summary of topics offered - Faculty of Mechanical Engineering


Application shows list of current and approved topics offered under the selected department or under all its subordinate departments. You can limit the list of topics by the following criteria:

Type of thesis:
Study programme:
Topic supervisor:
Supervising department:

*|A|C|D|E|G|H|I|K|M|N|O|P|R|S|Š|T|V|Z|3|8

Ord.TypeTopicThesis supervisorSupervising departmentStudy programmeIntended forDetailsOccupied/Max.Project participants
1.DisTAdaptívny zber energie z vibráciíTakács, G.Institute of automation, measurement and applied informatics (FME)D-MECH, D-MECHT, D-MECHTxA, D-MECHxAFMEDetails of topic0 / ----
2.DisTAktívne a pasívne prvky bezpečnosti automobilovMagdolen, Ľ.Institute of transport technology and designing (FME)D-DSZFMEDetails of topic0 / 1--
3.DisTAktivny dvojhmotový zotrvačníkMagdolen, Ľ.Institute of transport technology and designing (FME)D-DSZFMEDetails of topic0 / 1--
4.DisTAlternatívne pohony vretenových ložísk do textilných strojovŠooš, Ľ.Institute of manufacturing systems, environmental technology and quality management (FME)D-VSAZ, D-VSZFMEDetails of topic0 / 1--
5.DTAnalysis of the natural shapes the testing device for measuring transmission loss.Žiaran, S.Institute of applied mechanics and mechatronics (FME)I-AMAMxAFMEDetails of topic0 / ----
6.DisTAnalýza interakcie nádoby s kvapalinou pri seizmickej udalosti.Musil, M.Institute of applied mechanics and mechatronics (FME)D-APLMFMEDetails of topic0 / 2--
7.DTAnalýza jednoduchého výmenníka tepla s podporou počitačaMlynár, P.Ústav energetických strojov a zariadení (FME)I-ESZFMEDetails of topic0 / ----
8.DisTAnalýza obrazu polotovarov pre kontinuálne odlievanie v reálnom časeTakács, G.Institute of automation, measurement and applied informatics (FME)D-AISPFMEDetails of topic0 / ----
9.DisTAnalýza prirodzenej cirkulácie v experimentálnej héliovej slučke STUUrban, F.Ústav energetických strojov a zariadení (FME)D-ESZFMEDetails of topic0 / 1--
10.DTAproximácia distribúcie koeficientov prestupu tepla pri kontinuálnom odlievaní oceleVégh, P.Institute of automation, measurement and applied informatics (FME)I-AISPFMEDetails of topic0 / ----
11.BTAutomatizácia hydraulického lisu MAV12 AFTOndrejkovič, K.Institute of automation, measurement and applied informatics (FME)B-AISPFMEDetails of topic1 / 1 Zacko, F.
12.BTAutomatizované meranie charakteristík zariadenia pre rádiofrekvenčnú identifikáciuJuhás, M.Institute of automation, measurement and applied informatics (FME)B-AISPFMEDetails of topic0 / ----
13.DisTDeformačno-napäťový stav pri trecom zváraní s premiešavaním pri rôznych vstupných parametrochJančo, R.Institute of applied mechanics and mechatronics (FME)D-APLMEFMEDetails of topic0 / 2--
14.DisTDeformačno-napäťový stav pri trecom zváraní s premiešavaním pri rôznych vstupných parametrochJančo, R.Institute of applied mechanics and mechatronics (FME)D-APLMFMEDetails of topic0 / 2--
15.DisTDeformačno-napäťový stav pri trecom zváraní s premiešavaním pri rôznych vstupných parametrochJančo, R.Institute of applied mechanics and mechatronics (FME)D-APLMExAFMEDetails of topic0 / 2--
16.DisTDeformačno-napäťový stav pri trecom zváraní s premiešavaním pri rôznych vstupných parametrochJančo, R.Institute of applied mechanics and mechatronics (FME)D-APLMEFMEDetails of topic0 / 2--
17.DisTDeformačno-napäťový stav pri trecom zváraní s premiešavaním pri rôznych vstupných parametrochJančo, R.Institute of applied mechanics and mechatronics (FME)D-APLMxAFMEDetails of topic0 / 2--
18.DTDetection and analysis of the most common causes and faults for a select group of mechanical systemsŽiaran, S.Institute of applied mechanics and mechatronics (FME)I-AMAMxAFMEDetails of topic0 / ----
19.BTDetermination of transmission loss of the vibroisolation materials.Žiaran, S.Institute of applied mechanics and mechatronics (FME)B-AMAMxAFMEDetails of topic0 / ----
20.DTDetermination of transmission loss of the vibroisolation materials.Žiaran, S.Institute of applied mechanics and mechatronics (FME)I-AMAMxAFMEDetails of topic0 / ----
21.DTDiagnostika maltézskeho mechanizmu s využitím PLCJuhás, M.Institute of automation, measurement and applied informatics (FME)I-AISPFMEDetails of topic1 / -- Mojžiš, R.
22.DisTEnergetické parametre hydrodynamického stroja s vysokou priechodivosťou v reverznej prevádzkeOlšiak, R.Ústav energetických strojov a zariadení (FME)D-ESZFMEDetails of topic0 / ----
23.DTExperimentálne zariadenie na výskum adaptívneho získavania energie z vibráciíGulan, M.Institute of automation, measurement and applied informatics (FME)I-AISPFMEDetails of topic0 / 1--
24.DisTGeneratívny návrh modulov mobilných strojov s aplikáciou materiálov a technológií zohľadňujúcich trvalo udržateľný rozvojGulan, L.Institute of transport technology and designing (FME)D-DSZFMEDetails of topic0 / 2--
25.DTHodnotenie vplyvu seizmického pôsobenia na stavebné a technologické konštrukcieŽiaran, S.Institute of applied mechanics and mechatronics (FME)I-AMAMFMEDetails of topic0 / ----
26.DTHydraulický a konštrukčný návrh diagonálneho strojaVarchola, M.Ústav energetických strojov a zariadení (FME)I-ESZFMEDetails of topic0 / ----
27.BTChladenie pivných plechoviek zeolitovým chladičomMasaryk, M.Ústav energetických strojov a zariadení (FME)B-ESZFMEDetails of topic0 / 1--
28.DisTInovatívne metódy vývoja modulov mobilných strojov z kompozitných materiálovGulan, L.Institute of transport technology and designing (FME)D-DSZFMEDetails of topic0 / ----
29.DisTKlimatizácia (chladenie) elektromobilov a elektrobusovMasaryk, M.Ústav energetických strojov a zariadení (FME)D-ESZFMEDetails of topic0 / 1--
30.BTKlimatizácia rodinného domu studenou studničnou vodouMasaryk, M.Ústav energetických strojov a zariadení (FME)B-ESZFMEDetails of topic0 / 1--
31.DTKomplexná optimalizácia architektúry počítačovej siete na ŠD Mladá GardaVachálek, J.Institute of automation, measurement and applied informatics (FME)I-AISPFMEDetails of topic0 / ----
32.DisTKoncept humanoidného robota pre dohľad a podporu plne alebo čiastočne imobilných pacientovVachálek, J.Institute of automation, measurement and applied informatics (FME)D-AISPFMEDetails of topic0 / 2--
33.BTKoncept inteligentnej domácnosti na báze štandartu Z-WaweŠišmišová, D.Institute of automation, measurement and applied informatics (FME)B-AISPFMEDetails of topic0 / 2--
34.DTKonštrukčný návrh zariadenia na výrobu tepla so super kritickou vodouVarchola, M.Ústav energetických strojov a zariadení (FME)I-ESZFMEDetails of topic0 / 1--
35.DTMeranie výkonu pri veslovaníVolenský, T.Institute of automation, measurement and applied informatics (FME)I-AISPFMEDetails of topic0 / ----
36.DTMeranie výrobného taktu zváracej robotickej linky pomocou CEE (Cyclic Event Evaluator) a SIEMENS Tecnomatix PLMVachálek, J.Institute of automation, measurement and applied informatics (FME)I-AISPFMEDetails of topic0 / 1--
37.DTMeranie výrobného taktu zváracej robotickej linky pomocou CEE (Cyclic Event Evaluator) a SIEMENS Tecnomatix PLMVachálek, J.Institute of automation, measurement and applied informatics (FME)I-MESKFMEDetails of topic0 / 1--
38.DTMethodology for reducing of the machines low frequency wave in the work environment.Žiaran, S.Institute of applied mechanics and mechatronics (FME)I-AMAMxAFMEDetails of topic0 / ----
39.DisTMetódy vyhodnoteni neistôt pri kalibrácii meracích prístrojovPalenčár, R.Institute of automation, measurement and applied informatics (FME)D-MTFMEDetails of topic0 / ----
40.DTModel predictive torque vectoring control for the SGT-FE17 racing carGulan, M.Institute of automation, measurement and applied informatics (FME)I-AISPFMEDetails of topic0 / 1--
41.DTModelovanie a riadenie elektronickej škrtiacej klapky s využitím po častiach afinného modeluHonek, M.Institute of automation, measurement and applied informatics (FME)I-AISPFMEDetails of topic0 / ----
42.DisTMonitorovanie úrovne zliatiny v panve pomocou vibračnej odozvyTakács, G.Institute of automation, measurement and applied informatics (FME)D-MECH, D-MECHT, D-MECHTxA, D-MECHxAFMEDetails of topic0 / ----
43.BTNabijacia stanica 6 kW pre rýchle nabíjanie akumulátorov pre elektrické vozidla.Vlnka, J.Institute of automation, measurement and applied informatics (FME)B-AISPFMEDetails of topic0 / 1--
44.BTNabijacia stanica 6 kW pre rýchle nabíjanie akumulátorov pre elektrické vozidla.Vlnka, J.Institute of automation, measurement and applied informatics (FME)B-AMAMFMEDetails of topic0 / 1--
45.DTNabijacia stanica 6 kW pre rýchle nabíjanie akumulátorov pre elektrické vozidla.Vlnka, J.Institute of automation, measurement and applied informatics (FME)I-AISPFMEDetails of topic0 / 1--
46.BTNapäťové zdroje biologickej energieVlnka, J.Institute of automation, measurement and applied informatics (FME)B-AMAMFMEDetails of topic0 / 1--
47.DisTNavigácia a riadenie mobilných autonómnych mechatronických systémovRohaľ-Ilkiv, B.Institute of automation, measurement and applied informatics (FME)D-MECHTFMEDetails of topic0 / 1--
48.DisTNavigácia a riadenie mobilných autonómnych mechatronických systémovRohaľ-Ilkiv, B.Institute of automation, measurement and applied informatics (FME)D-MECHFMEDetails of topic0 / 1--
49.DisTNavigácia a riadenie mobilných autonómnych mechatronických systémovRohaľ-Ilkiv, B.Institute of automation, measurement and applied informatics (FME)D-MECHFMEDetails of topic0 / 1--
50.DisTNavigácia a riadenie mobilných autonómnych mechatronických systémovRohaľ-Ilkiv, B.Institute of automation, measurement and applied informatics (FME)D-MECHFMEDetails of topic0 / 1--
51.DTNávrh a implementácia metód riadenia elektronickej škrtiacej klapkyHonek, M.Institute of automation, measurement and applied informatics (FME)I-AISPFMEDetails of topic0 / ----
52.DTNávrh a realizácia systému monitorovania a ovládania zariadení budovHonek, M.Institute of automation, measurement and applied informatics (FME)I-AISPFMEDetails of topic0 / ----
53.DTNávrh didaktických cvičení na základe vnorených platforiem na báze ARDUINO pre fluidné systémyVachálek, J.Institute of automation, measurement and applied informatics (FME)I-AISPFMEDetails of topic0 / 2--
54.BTNávrh GUI prostredia pre riadenie technologického procesu.Bartalský, L.Institute of automation, measurement and applied informatics (FME)B-AISPFMEDetails of topic1 / 1 Barqawi, I.
55.BTNávrh chladenia trakčnej jednotky (elektromotora) formuly STUBA GREEN TEAMMasaryk, M.Ústav energetických strojov a zariadení (FME)B-ESZFMEDetails of topic0 / 1--
56.DTNávrh konštrukcie, riadiacich prvkov a algoritmov mechatronického systému AerokyvadloGulan, M.Institute of automation, measurement and applied informatics (FME)I-AISPFMEDetails of topic0 / 1--
57.DisTNávrh materiálového modelu na báze hyperelastických modelov s vylepšeným multiplikatívnym rozkladom deformačného gradientuÉcsi, L.Institute of applied mechanics and mechatronics (FME)D-APLM, D-APLMExAFMEDetails of topic0 / ----
58.DisTNávrh materiálového modelu na modelovanie správania sa kovových materiálov pri extrémnych rýchlostiach pretvorenia s prechodom húževnatého charakteru porušenia na krehkýÉcsi, L.Institute of applied mechanics and mechatronics (FME)D-APLM, D-APLMExAFMEDetails of topic0 / ----
59.DisTNávrh materiálového modelu pre creepové deformácie titáovo-hliníkovej (TiAL) intermetalickej zliatinyÉcsi, L.Institute of applied mechanics and mechatronics (FME)D-APLM, D-APLMExAFMEDetails of topic0 / ----
60.DisTNávrh materiálového modelu pre nenewtonovské kvapaliny s vylepšeným Eulerovským opisom pre veľké pretvoreniaÉcsi, L.Institute of applied mechanics and mechatronics (FME)D-APLM, D-APLMExAFMEDetails of topic0 / ----
61.DisTNávrh materiálového modelu pre numerické modelovanie kompozitného materiálu metódou konečných prvkovÉcsi, L.Institute of applied mechanics and mechatronics (FME)D-APLM, D-APLMExAFMEDetails of topic0 / ----
62.DisTNávrh materiálového modelu pre viazané termo-mechanické výpočty s vylepšeným aditívnym rozkladom tenzora rýchlostí pretvorenia pre veľké deformácieÉcsi, L.Institute of applied mechanics and mechatronics (FME)D-APLM, D-APLMExAFMEDetails of topic0 / ----
63.BTNávrh merania harmonických priebehov na 110 kV vedeníVlnka, J.Institute of automation, measurement and applied informatics (FME)B-AMAMFMEDetails of topic0 / 1--
64.DTNávrh merania harmonických priebehov na 110 kV vedeníVlnka, J.Institute of automation, measurement and applied informatics (FME)I-AMAMFMEDetails of topic0 / 1--
65.DisTNávrh metód skúšania určených meradiel protokolárne odobratých Slovenským metrologickým inšpektorátom.Ďuriš, S.Institute of automation, measurement and applied informatics (FME)D-METFMEDetails of topic0 / ----
66.DisTNávrh metód skúšania určených meradiel protokolárne odobratých Slovenským metrologickým inšpektorátom.Ďuriš, S.Institute of automation, measurement and applied informatics (FME)D-MTFMEDetails of topic0 / ----
67.DTNávrh pracoviska na kalibráciu odchýlkomerovKureková, E.Institute of automation, measurement and applied informatics (FME)I-MESKFMEDetails of topic0 / 1--
68.DTNávrh pracoviska na kalibráciu UZ dĺžkomerovKureková, E.Institute of automation, measurement and applied informatics (FME)I-MESKFMEDetails of topic0 / ----
69.BTNávrh schémy pre optimálne bezkolízne riadenie vozidlaGulan, M.Institute of automation, measurement and applied informatics (FME)B-AISPFMEDetails of topic0 / 1--
70.DisTNávrh trecieho modelu pre statické a dynamické úlohy v závislosti na vybraných parametrochJančo, R.Institute of applied mechanics and mechatronics (FME)D-APLMFMEDetails of topic0 / 1--
71.DTNávrh vnorenej platformy pre technológiu RTLS (Real Time Locating System)Vachálek, J.Institute of automation, measurement and applied informatics (FME)I-AISPFMEDetails of topic0 / 2--
72.BTNávrh zabezpečenia robotického pracoviska a jeho simulácia v prostredí SIEMENS Tecnomatix PLM Process Simulate.Vachálek, J.Institute of automation, measurement and applied informatics (FME)B-AISPFMEDetails of topic0 / 2--
73.DTNeurónové modely rozložených sústav v prostredí aplikačnej knižnice Neural Network ToolboxVégh, P.Institute of automation, measurement and applied informatics (FME)I-AISPFMEDetails of topic0 / ----
74.DisTNové metódy skúšania v procese posudzovania zhody meradielĎuriš, S.Institute of automation, measurement and applied informatics (FME)D-MTFMEDetails of topic0 / ----
75.DisTNové metódy skúšania v procese posudzovania zhody meradielĎuriš, S.Institute of automation, measurement and applied informatics (FME)D-METFMEDetails of topic0 / ----
76.DTNové prístupy k vyhodnoteniu kalibrácie meradielPalenčár, R.Institute of automation, measurement and applied informatics (FME)I-MESKFMEDetails of topic0 / ----
77.DisTNumerická analýza úloh s hyperelastických materiálovým modelomJančo, R.Institute of applied mechanics and mechatronics (FME)D-APLM, D-APLME, D-APLMxAFMEDetails of topic0 / 2--
78.DisTOdhad parametrov a stavu nelineárnych systémov s obmedzeniamiRohaľ-Ilkiv, B.Institute of automation, measurement and applied informatics (FME)D-AISPFMEDetails of topic0 / 1--
79.DTOptimalizácia kontrolno-meracej stanice pre vyhodnotenie prítomnosti UV PrimeruBartalský, L.Institute of automation, measurement and applied informatics (FME)I-AISPFMEDetails of topic0 / 1--
80.DisTPevnostná a dynamická analýza sedadla automobilyJančo, R.Institute of applied mechanics and mechatronics (FME)D-APLMFMEDetails of topic0 / 2--
81.DTPočítačové videnie a jeho využitie v priemyselnej robotikeVachálek, J.Institute of automation, measurement and applied informatics (FME)I-AISPFMEDetails of topic0 / 1--
82.BTPohon automobilu na slnečnú energiuVlnka, J.Institute of automation, measurement and applied informatics (FME)B-AISPFMEDetails of topic0 / 1--
83.DTPostup posudzovania zhody vodomerovĎuriš, S.Institute of automation, measurement and applied informatics (FME)I-MESKFMEDetails of topic0 / ----
84.DisTPostupy kalibracie a nastavenia priemyselných robotov a ich vyhodnotenieVachálek, J.Institute of automation, measurement and applied informatics (FME)D-MET, D-MTFMEDetails of topic0 / 2--
85.DisTPosúdenie vplyvu mechanizmov vzniku dynamickej nestability na vysokofrekvenčný squeal kotúčových bŕzd.Musil, M.Institute of applied mechanics and mechatronics (FME)D-APLMFMEDetails of topic0 / 2--
86.BTPraktické využitie softvérového produktu Siemens Tecnomatix PLM v strojárenskom priemysle pre potreby konceptu Industry 4.0Šišmišová, D.Institute of automation, measurement and applied informatics (FME)B-AISPFMEDetails of topic1 / 4 Lubelan, J.
87.DisTPrediktívne riadenie vibrácií pomocou polí užívateľom programovateľných logických členovTakács, G.Institute of automation, measurement and applied informatics (FME)D-AISP, D-MECH, D-MECHT, D-MECHTxA, D-MECHxAFMEDetails of topic0 / ----
88.DisTPrediktívne riadenie vibrácií využitím grafických koprocesorov a paralelizácie algoritmovTakács, G.Institute of automation, measurement and applied informatics (FME)D-AISP, D-MECH, D-MECHT, D-MECHTxA, D-MECHxAFMEDetails of topic0 / ----
89.DisTPriemyselná automatizácia na báze konceptu Priemysel 4.0Vachálek, J.Institute of automation, measurement and applied informatics (FME)D-AISPFMEDetails of topic0 / 2--
90.DTProjekčný návrh malej prečerpávacej vodnej elektrárneVarchola, M.Ústav energetických strojov a zariadení (FME)I-ESZFMEDetails of topic0 / ----
91.DTRádio-frekvenčná identifikácia v strojárskych aplikáciáchJuhás, M.Institute of automation, measurement and applied informatics (FME)I-AISPFMEDetails of topic0 / ----
92.DTRekuperácia energie pneumatických mechanizmovJuhás, M.Institute of automation, measurement and applied informatics (FME)I-AISPFMEDetails of topic0 / 1--
93.DTRiadenie tepelnej sústavy na báze OPC komunikácieOndrejkovič, K.Institute of automation, measurement and applied informatics (FME)I-AISPFMEDetails of topic0 / 1--
94.DTRiadenie teplovodného modelu na báze mikropočítačaOndrejkovič, K.Institute of automation, measurement and applied informatics (FME)I-AISPFMEDetails of topic0 / 1--
95.DTRiadenie všesmerového podvozku mobilného robotického systémuRohaľ-Ilkiv, B.Institute of automation, measurement and applied informatics (FME)I-AISPFMEDetails of topic0 / 1--
96.DisTRobustné riadenie teplotného poľa ocele v procese kontinuálneho odlievania ako systému s rozloženými parametramiBelavý, C.Institute of automation, measurement and applied informatics (FME)D-AISPFMEDetails of topic0 / 1--
97.BTSnímanie reálneho pohybu ruky ARDUINOMVlnka, J.Institute of automation, measurement and applied informatics (FME)B-AISPFMEDetails of topic0 / 1--
98.BTSnímanie reálneho pohybu ruky ARDUINOMVlnka, J.Institute of automation, measurement and applied informatics (FME)B-AISPFMEDetails of topic0 / 1--
99.DTSolarne autoVlnka, J.Institute of automation, measurement and applied informatics (FME)I-AMAMFMEDetails of topic0 / 1--
100.DTSolarne autoVlnka, J.Institute of automation, measurement and applied informatics (FME)I-AMAMFMEDetails of topic0 / 1--
101.DisTSpájanie nerovnakých materiálov technológiou Resistance Element WeldingSejč, P.Institute of technologies and materials (FME)D-STAMFMEDetails of topic0 / 2--
102.DTSpracovanie meraných údajov, modelovanie a identifikácia mechatronického systému AerokyvadloGulan, M.Institute of automation, measurement and applied informatics (FME)I-AISPFMEDetails of topic0 / 1--
103.DTStanovovanie vibroakustických prenosových vlastností pružných prvkovŽiaran, S.Institute of applied mechanics and mechatronics (FME)I-AMAMFMEDetails of topic0 / 1--
104.DTSúbor didaktických úloh v rámci Robotiky pre on-line a off-line programovanieVachálek, J.Institute of automation, measurement and applied informatics (FME)I-AISPFMEDetails of topic0 / 4--
105.BTSyntéza riadenia systému chladenia odliatku.Bartko, M.Institute of automation, measurement and applied informatics (FME)B-AISPFMEDetails of topic0 / 1--
106.BTSystém monitorovania a ovládania zariadení budovHonek, M.Institute of automation, measurement and applied informatics (FME)B-AISPFMEDetails of topic0 / 1--
107.DisTSystémy na rezanie plazmou a laseromKolláth, Ľ.Institute of manufacturing systems, environmental technology and quality management (FME)D-VSZFMEDetails of topic0 / 1--
108.DisTSystémy na rezanie plazmou a laseromKolláth, Ľ.Institute of manufacturing systems, environmental technology and quality management (FME)D-VSAZFMEDetails of topic0 / 1--
109.DisTŠtúdium vplyvu reaktívnych modifikátorov na vlastnosti polymérnych kompozitov na báze recyklovaných polyolefínovKhunová, V.Institute of manufacturing systems, environmental technology and quality management (FME)D-STMFMEDetails of topic0 / 1--
110.DisTTepelná optimalizácia solárnych fotovoltaických panelovMasaryk, M.Ústav energetických strojov a zariadení (FME)D-ESZFMEDetails of topic0 / 1--
111.DisTTermochemická akumulácia tepla a predhrevy spalovacich motorovMasaryk, M.Ústav energetických strojov a zariadení (FME)D-ESZFMEDetails of topic0 / 1--
112.DTTransmission of low-frequency vibrations and its effect on construction buildings and human beings (Prenos nízkofrekvenčného kmitania a jeho vplyv na stavebné konštrukcie a človeka)Žiaran, S.Institute of applied mechanics and mechatronics (FME)I-AMAMxAFMEDetails of topic0 / ----
113.DisTVibračná online diagnostika ložísk náprav železničných vagónov.Musil, M.Institute of applied mechanics and mechatronics (FME)D-APLMFMEDetails of topic0 / ----
114.DTVirtual Commissioning v prostredí Siemens PLM TecnomaticsVachálek, J.Institute of automation, measurement and applied informatics (FME)I-AISPFMEDetails of topic0 / 2--
115.DTVnorené interpolačné riadenie reálneho mechatronického systémuGulan, M.Institute of automation, measurement and applied informatics (FME)I-AISPFMEDetails of topic0 / 1--
116.DTVoľne vírivé čerpadlo –Vortex PumpVarchola, M.Ústav energetických strojov a zariadení (FME)I-ESZFMEDetails of topic0 / 1--
117.DTVoľne vírivé čerpadlo –Vortex PumpVarchola, M.Ústav energetických strojov a zariadení (FME)I-ESZFMEDetails of topic0 / 1--
118.DTVoľne vírivé čerpadlo –Vortex PumpVarchola, M.Ústav energetických strojov a zariadení (FME)I-ESZFMEDetails of topic0 / 1--
119.DTVplyv nízkofrekvenčného vlnenia na prostredie a človekaŽiaran, S.Institute of applied mechanics and mechatronics (FME)I-AMAMFMEDetails of topic0 / ----
120.DisTVplyv povrchových úprav funkčných plôch valivých ložísk na únavové vlastnosti materiáluPokusová, M.Institute of manufacturing systems, environmental technology and quality management (FME)D-STAMFMEDetails of topic0 / 1--
121.DisTVplyv povrchových úprav funkčných plôch valivých ložísk na únavové vlastnosti materiáluPokusová, M.Institute of manufacturing systems, environmental technology and quality management (FME)D-STMFMEDetails of topic0 / 1--
122.DisTVplyv povrchových úprav funkčných plôch valivých ložísk na únavové vlastnosti materiáluPokusová, M.Institute of manufacturing systems, environmental technology and quality management (FME)D-STAMFMEDetails of topic0 / 1--
123.DisTVplyv prevádzkových podmienok na poškodenie ložísk a možnosti zvýšenia ich životnosti a spoľahlivostiBošanský, M.Institute of transport technology and designing (FME)D-VSAZFMEDetails of topic0 / 1--
124.DTVyhodnotenie kalibrácie meradiel tlakuĎuriš, S.Institute of automation, measurement and applied informatics (FME)I-MESKFMEDetails of topic0 / ----
125.DisTVyhodnotenie neistôt pri kalibrácii meracích prístrojovPalenčár, R.Institute of automation, measurement and applied informatics (FME)D-METFMEDetails of topic0 / ----
126.DisTVýmenník tepla špeciálnej konštrukcieGužela, Š.Institute of Process Engineering (FME)D-PTFMEDetails of topic0 / 1--
127.DisTVypracovanie metodiky merania pre kalibráciu etalónových snímačov teploty použitím trojného bodu vody v laboratóriu.Ďuriš, S.Institute of automation, measurement and applied informatics (FME)D-MTFMEDetails of topic0 / ----
128.DisTVypracovanie metodiky merania pre kalibráciu etalónových snímačov teploty použitím trojného bodu vody v laboratóriu.Ďuriš, S.Institute of automation, measurement and applied informatics (FME)D-METFMEDetails of topic0 / ----
129.DisTVýroba súčiastok pomocou technológie 3D tlačeBeniak, J.Institute of manufacturing systems, environmental technology and quality management (FME)D-VSAZ, D-VSZFMEDetails of topic0 / ----
130.DisTVýskum hydraulických vlastností jednolopatkového čerpadlaKnížat, B.Ústav energetických strojov a zariadení (FME)D-ESZFMEDetails of topic0 / ----
131.DisTVýskum technológie lisovania kompozitných materiálov na báze odpadových plastov a biomasyKrižan, P.Institute of manufacturing systems, environmental technology and quality management (FME)D-VSAZ, D-VSZFMEDetails of topic0 / 2--
132.DisTVýskum vplyvu parametrov procesu lisovania biomasy na opotrebovanie lisovacích nástrojovKrižan, P.Institute of manufacturing systems, environmental technology and quality management (FME)D-VSAZ, D-VSZFMEDetails of topic0 / 2--
133.DTVytvorenie webového portálu ŠVK na SjFVolenský, T.Institute of automation, measurement and applied informatics (FME)I-AISPFMEDetails of topic0 / ----
134.DisTVyužití výsledků evropského koordinovaného metrologického výzkumu pro rozvoj národního metrologického systému v ČR a SRTesař, J.Institute of automation, measurement and applied informatics (FME)D-METFMEDetails of topic0 / ----
135.DisTVyužití výsledků evropského koordinovaného metrologického výzkumu pro rozvoj národního metrologického systému v ČR a SRTesař, J.Institute of automation, measurement and applied informatics (FME)D-MTFMEDetails of topic0 / ----
136.BTVyužitie softvérového produktu Siemens Tecnomatix PLM v rámci konceptu Industry 4.0 pre optimalizáciu ergonómie pracovísk v strojárenskom priemysleŠišmišová, D.Institute of automation, measurement and applied informatics (FME)B-AISPFMEDetails of topic0 / 1--
137.BTVyužitie vnorenej platformy Arduino na meranie elektrických veličínŠišmišová, D.Institute of automation, measurement and applied informatics (FME)B-AISPFMEDetails of topic1 / 1 Šimko, S.
138.BTVyužitie vnorenej platformy Arduino za účelom práce s RFID technológiouŠišmišová, D.Institute of automation, measurement and applied informatics (FME)B-AISPFMEDetails of topic0 / 1--
139.DTVývoj kvadrokoptéry a jej riadenie za pomoci MEMS snimačovVachálek, J.Institute of automation, measurement and applied informatics (FME)I-AISPFMEDetails of topic1 / 1 Vaterka, M.
140.DisTZnižovanie hydraulického odporu pri turbulentnom prúdení kvapaliny v hydrocyklónoch pomocou aditívPeciar, M.Institute of Process Engineering (FME)D-PTFMEDetails of topic0 / 5--
141.DisTZnižovanie hydraulického odporu pri turbulentnom prúdení kvapaliny v hydrocyklónoch pomocou aditívPeciar, M.Institute of Process Engineering (FME)D-PTECHFMEDetails of topic0 / ----
142.DTZnižovanie solárnej tepelnej záťaže továrenských hál v lete, najmä cez strechy.Masaryk, M.Ústav energetických strojov a zariadení (FME)I-ESZFMEDetails of topic1 / 1 Čermák, M.
143.DisT3D optické meracie systémyVachálek, J.Institute of automation, measurement and applied informatics (FME)D-MET, D-MTFMEDetails of topic0 / 2--
144.DT3D rekonštrukcia povrchu objektov snímaných v laserovom skeneriVlnka, J.Institute of automation, measurement and applied informatics (FME)I-MESKFMEDetails of topic0 / 2--
145.DT3D rekonštrukcia povrchu objektov snímaných v laserovom skeneriVlnka, J.Institute of automation, measurement and applied informatics (FME)I-KPSPFMEDetails of topic0 / 2--
146.DT3D rekonštrukcia povrchu objektov snímaných v laserovom skeneriVlnka, J.Institute of automation, measurement and applied informatics (FME)I-APLMFMEDetails of topic0 / 2--
147.DT3D snímanie vektorov magnetickej indukcie objektov meraniaVlnka, J.Institute of automation, measurement and applied informatics (FME)I-APLMFMEDetails of topic0 / 2--
148.DT3D snímanie vektorov magnetickej indukcie objektov meraniaVlnka, J.Institute of automation, measurement and applied informatics (FME)I-MESKFMEDetails of topic0 / 2--
149.DT3D snímanie vektorov magnetickej indukcie objektov meraniaVlnka, J.Institute of automation, measurement and applied informatics (FME)I-STAMFMEDetails of topic0 / 2--
150.DisT8-bitové mikroradiče na tlmenie a monitorovanie vibráciíTakács, G.Institute of automation, measurement and applied informatics (FME)D-AISP, D-MECH, D-MECHT, D-MECHTxA, D-MECHxAFMEDetails of topic0 / ----