Mar 30, 2017   8:35 p.m. Vieroslava
Academic information system

Summary of topics offered - Institute of Robotics and Cybernetics (FEEIT)


Application shows list of current and approved topics offered under the selected department or under all its subordinate departments. You can limit the list of topics by the following criteria:

Type of thesis:
Study programme:
Topic supervisor:

*|A|B|C|D|E|F|G|H|I|K|L|M|N|O|P|R|S|T|U|V|Z|3

Ord.TypeTopicThesis supervisorSupervising departmentStudy programmeIntended forDetailsOccupied/Max.Project participants
1.DTAdaptívne paralelné genetické algoritmySekaj, I.Institute of Robotics and Cybernetics (FEEIT)I-RK
FEEITDetails of topic1 / -- Banásová, D.
2.BTAnalýza vlastností tváre pomocou RGB-D kameryBeňo, P.Institute of Robotics and Cybernetics (FEEIT)B-RK
FEEITDetails of topic0 / 1--
3.DTAndroid aplikácia na detekciu hodnoty mincí pomocou vizuálneho systémuPásztó, P.Institute of Robotics and Cybernetics (FEEIT)I-RK
FEEITDetails of topic1 / 1 Frajt, J.
4.DTAndroid aplikácia transformujúca hudobný záznam do notového zápisuPásztó, P.Institute of Robotics and Cybernetics (FEEIT)I-RK
FEEITDetails of topic1 / -- Žemličková, Z.
5.DTAplikácia na tvorbu 3D modelu objektuPásztó, P.Institute of Robotics and Cybernetics (FEEIT)I-RK
FEEITDetails of topic1 / -- Jakúbek, A.
6.DTAutomatizácia inšpekčnej bunky s kamerovým systémomDuchoň, F.Institute of Robotics and Cybernetics (FEEIT)I-RK
FEEITDetails of topic1 / -- Obert, M.
7.DTAutomatizácia úpravne vody pre výrobu demineralizovanej vody používanej na výrobu epychlórhydrínuMrafko, L.Institute of Robotics and Cybernetics (FEEIT)I-RK
FEEITDetails of topic1 / 1 Grejták, J.
8.DTAutomatizovaná domácnosť vytvorená pomocou bežne dostupných robotických komponentovBeňo, P.Institute of Robotics and Cybernetics (FEEIT)I-RK
FEEITDetails of topic1 / 1 Vítek, P.
9.DTAutomatizovaný merací a kalibračný systémChovanec, Ľ.Institute of Robotics and Cybernetics (FEEIT)I-RK
FEEITDetails of topic1 / -- Kmeť, P.
10.BTAutonómny gimbál pre lietajúce robotyRodina, J.Institute of Robotics and Cybernetics (FEEIT)B-RK
FEEITDetails of topic1 / 1 Mráz, E.
11.DTAutonómny let dronu vo vnútornom prostredí priemyselného objektuRodina, J.Institute of Robotics and Cybernetics (FEEIT)I-RK
FEEITDetails of topic1 / -- Mihálik, M.
12.DTBezpečnosť UnixuFodrek, P.Institute of Robotics and Cybernetics (FEEIT)I-RK
FEEITDetails of topic1 / 1 Verkin, D.
13.DisTBio-inšpirované metódy v riadeníSekaj, I.Institute of Robotics and Cybernetics (FEEIT)D-RK
FEEITDetails of topic0 / 1--
14.DisTBio-inšpirované metódy v riadeníSekaj, I.Institute of Robotics and Cybernetics (FEEIT)D-KYB
FEEITDetails of topic0 / 1--
15.DTBio-inšpirované optimalizačné algoritmySekaj, I.Institute of Robotics and Cybernetics (FEEIT)I-RK
FEEITDetails of topic1 / 1 Zlocha, A.
16.DTBio-inšpirované optimalizačné algoritmySekaj, I.Institute of Robotics and Cybernetics (FEEIT)I-API
FEEITDetails of topic0 / ----
17.BTBio-inšpirované optimalizačné algoritmySekaj, I.Institute of Robotics and Cybernetics (FEEIT)B-API
FEEITDetails of topic0 / 1--
18.DisTBio-inšpirované optimalizačné metódySekaj, I.Institute of Robotics and Cybernetics (FEEIT)D-RK
FEEITDetails of topic0 / 1--
19.DisTBio-inšpirované optimalizačné metódySekaj, I.Institute of Robotics and Cybernetics (FEEIT)D-KYB
FEEITDetails of topic0 / 1--
20.BTBourne Again SHell (bash) - študent Ondrášik si tému pre iný študijný program vybral už v marci ale téma zatiaľ nebola schválená v AISFodrek, P.Institute of Robotics and Cybernetics (FEEIT)B-API
FEEITDetails of topic3 / 3 Ondrášik, M.
Lác, M.
Bílý, A.
21.DTConnection of SENSODRIVE devices to ROSChovanec, Ľ.Institute of Robotics and Cybernetics (FEEIT)I-RK
FEEITDetails of topic0 / ----
22.DTConnection of SENSODRIVE devices to ROSRodina, J.Institute of Robotics and Cybernetics (FEEIT)I-RKxA
FEEITDetails of topic0 / ----
23.DisTDetekcia a klasifikácia objektov v biomedicínePavlovičová, J.Institute of Robotics and Cybernetics (FEEIT)D-RK
FEEITDetails of topic0 / ----
24.DTDetekcia a sledovanie pohybu objektov na obrazochPavlovičová, J.Institute of Robotics and Cybernetics (FEEIT)I-RK
FEEITDetails of topic1 / -- Budinský, J.
25.DTDetekcia objektov v 3D priestore pre potreby mobilnej robotikyDekan, M.Institute of Robotics and Cybernetics (FEEIT)I-RK
FEEITDetails of topic1 / 1 Šuran, D.
26.DTDevelopment of a demo application using SENSO-SCARA, VIBROTAC and SENSO rotary tableDuchoň, F.Institute of Robotics and Cybernetics (FEEIT)I-RK
FEEITDetails of topic1 / -- Dluhoš, V.
27.DTDiabetický bolus kalkulátor s využitím teórie automatického riadenia.Tárník, M.Institute of Robotics and Cybernetics (FEEIT)I-RK
FEEITDetails of topic0 / 1--
28.DTDiagnostika anomálií na obrazoch sietnicePavlovičová, J.Institute of Robotics and Cybernetics (FEEIT)I-RK
FEEITDetails of topic1 / 1 Andonova, M.
29.DTDistribuovaná sieť vibrodiagnostických senzorov pre pohyblivé časti strojov v priemysleDekan, M.Institute of Robotics and Cybernetics (FEEIT)I-RK
FEEITDetails of topic1 / 1 Pavelek, M.
30.DTExterný grafický adaptérFodrek, P.Institute of Robotics and Cybernetics (FEEIT)I-RK
FEEITDetails of topic1 / 1 Vydra, J.
31.BTExtrakcia príznakov ľudskej reči v oblasti detskej diagnostikyPavlovičová, J.Institute of Robotics and Cybernetics (FEEIT)B-API
FEEITDetails of topic0 / ----
32.DTFPV dron pre súťaže FAI F3URodina, J.Institute of Robotics and Cybernetics (FEEIT)I-RK
FEEITDetails of topic1 / -- Mikláš, M.
33.DTFuzzy systém pre PLCKörösi, L.Institute of Robotics and Cybernetics (FEEIT)I-RK
FEEITDetails of topic1 / 1 Rajová, M.
34.DTGenerovanie robotických modulov v prostredí Process SimulateBabinec, A.Institute of Robotics and Cybernetics (FEEIT)I-RK
FEEITDetails of topic1 / -- Kubas, S.
35.DTHRI pre bezpilotné lietajúce robotyRodina, J.Institute of Robotics and Cybernetics (FEEIT)I-RK
FEEITDetails of topic1 / -- Buranský, P.
36.BTImplementácia genetických algoritmov na malých výpočtových platformáchSekaj, I.Institute of Robotics and Cybernetics (FEEIT)B-API
FEEITDetails of topic0 / 1--
37.DTImplementácia ROS pre potreby riadenia priemyselných robotovDuchoň, F.Institute of Robotics and Cybernetics (FEEIT)I-RK
FEEITDetails of topic1 / -- Surovčík, L.
38.DTImplementácia ROS pre potreby riadenia robotických systémov KUKADuchoň, F.Institute of Robotics and Cybernetics (FEEIT)I-RK
FEEITDetails of topic1 / -- Mečiak, V.
39.DTInteligentná záhrada - automatizovaná starostlivosť o rastiny vytvorená pomocou bežne dostupných robotických komponentovBeňo, P.Institute of Robotics and Cybernetics (FEEIT)I-RK
FEEITDetails of topic1 / 1 Borbély, R.
40.DTInteligentné BLDC servo so vstavaným PLC a konektivitouRodina, J.Institute of Robotics and Cybernetics (FEEIT)I-RK
FEEITDetails of topic1 / 1 Stanko, J.
41.DTInteligentný riadiaci systémDúbravský, J.Institute of Robotics and Cybernetics (FEEIT)I-RK
FEEITDetails of topic1 / 1 Minár, M.
42.DTInteligetné rehabilitačné zariadenieMurgaš, J.Institute of Robotics and Cybernetics (FEEIT)I-RK
FEEITDetails of topic0 / ----
43.DTKlasifikácia biomedicínskych obrazovPavlovičová, J.Institute of Robotics and Cybernetics (FEEIT)I-RK
FEEITDetails of topic1 / -- Komorný, J.
44.DTKomunikačný modul pre lineárny motorChovanec, Ľ.Institute of Robotics and Cybernetics (FEEIT)I-RK
FEEITDetails of topic1 / -- Stehlík, L.
45.DTKonverzia Petriho siete na rebríkový diagramVitko, A.Institute of Robotics and Cybernetics (FEEIT)I-RK
FEEITDetails of topic0 / 1--
46.DTKonverzia Petriho siete na rebríkový diagramVitko, A.Institute of Robotics and Cybernetics (FEEIT)I-RK
FEEITDetails of topic0 / 1--
47.DTKonvolučné siete a ich využitie na rozpoznávanie objektovKajan, S.Institute of Robotics and Cybernetics (FEEIT)I-RK
FEEITDetails of topic1 / 2 Blanár, L.
48.DTLaboratórny technologický proces pre výučbuMurgaš, J.Institute of Robotics and Cybernetics (FEEIT)I-RK
FEEITDetails of topic0 / 4--
49.DTLokalizácia mobilného robota v priestoreDekan, M.Institute of Robotics and Cybernetics (FEEIT)I-RK
FEEITDetails of topic1 / 1 Csámpai, C.
50.DTLokalizácia pomocou viacerých GNSS snímačovSzabová, M.Institute of Robotics and Cybernetics (FEEIT)I-RK
FEEITDetails of topic1 / 1 Jánoška, T.
51.DTMeranie polohy podmorského robotaHubinský, P.Institute of Robotics and Cybernetics (FEEIT)I-RK
FEEITDetails of topic1 / 1 Nagy, Z. L.
52.DTMeranie pomocou čiarového senzora a priemyselného manipulátoraDekan, M.Institute of Robotics and Cybernetics (FEEIT)I-RK
FEEITDetails of topic1 / -- Sojka, A.
53.DTMobilná platforma pre vývoj algoritmov pre smart zariadeniaBeňo, P.Institute of Robotics and Cybernetics (FEEIT)I-RK
FEEITDetails of topic1 / 1 Adamiczky, R.
54.DTModel regulácie krvného tlakuSekaj, I.Institute of Robotics and Cybernetics (FEEIT)I-RK
FEEITDetails of topic1 / -- Koziel, D.
55.DTModel regulácie krvného tlakuSekaj, I.Institute of Robotics and Cybernetics (FEEIT)I-RK
FEEITDetails of topic0 / ----
56.DTModelovanie a riadenie systémov pomocou soft techníkPaulusová, J.Institute of Robotics and Cybernetics (FEEIT)I-RK
FEEITDetails of topic1 / 1 Hussein, A.
57.DTModelovanie a riadenie udalostného systémuKörösi, L.Institute of Robotics and Cybernetics (FEEIT)I-RK
FEEITDetails of topic1 / 1 Sádovský, M.
58.DTModelovanie automatizovaného vychladzovacieho regálu v prostredí Plant SimulationBabinec, A.Institute of Robotics and Cybernetics (FEEIT)I-RK
FEEITDetails of topic1 / 1 Prekop, M.
59.DTModelovanie kráčajúceho robotaChovanec, Ľ.Institute of Robotics and Cybernetics (FEEIT)I-RK
FEEITDetails of topic0 / ----
60.DTModelovanie nelineárnych dynamických systémov evolučnými algoritmamiKajan, S.Institute of Robotics and Cybernetics (FEEIT)I-RK
FEEITDetails of topic1 / 1 Vass, G.
61.DisTModelovanie regulácie krvného tlakuSekaj, I.Institute of Robotics and Cybernetics (FEEIT)D-KYB
FEEITDetails of topic0 / 1--
62.DisTModelovanie regulácie krvného tlakuSekaj, I.Institute of Robotics and Cybernetics (FEEIT)D-RK
FEEITDetails of topic0 / 1--
63.DisTModulárny prístup k riadeniu udalostných systémov v podmienkach neurčitostiČapkovič, F.Institute of Robotics and Cybernetics (FEEIT)D-KYB
FEEITDetails of topic0 / 1--
64.DisTModulárny prístup k riadeniu udalostných systémov v podmienkach neurčitostiČapkovič, F.Institute of Robotics and Cybernetics (FEEIT)D-RK
FEEITDetails of topic0 / 1--
65.DTModuly pre pokročilý diabetický denníkTárník, M.Institute of Robotics and Cybernetics (FEEIT)I-RK
FEEITDetails of topic1 / 1 Balog, M.
66.DTMonitoring seniorovMiklovičová, E.Institute of Robotics and Cybernetics (FEEIT)I-RK
FEEITDetails of topic1 / 1 Paulišin, J.
67.DTMultiagentový systém mobilných robotov v bludiskuKajan, S.Institute of Robotics and Cybernetics (FEEIT)I-RK
FEEITDetails of topic1 / 1 Zimen, P.
68.DTMulti-agentový systém na monitorovanie prostrediaDekan, M.Institute of Robotics and Cybernetics (FEEIT)I-RK
FEEITDetails of topic0 / 1--
69.DTNabíjacia stanica pre dronyKľúčik, M.Institute of Robotics and Cybernetics (FEEIT)I-RK
FEEITDetails of topic0 / ----
70.DTNavigácia robota pomocou vizuálneho systému k viditeľnému objektu na hladine vodyPásztó, P.Institute of Robotics and Cybernetics (FEEIT)I-RK
FEEITDetails of topic1 / 1 Vargovčík, M.
71.DisTNávrh a implementácia algoritmov na redukciu množstva údajov prenášaných zariadeniami zapojenými v internete vecíHubinský, P.Institute of Robotics and Cybernetics (FEEIT)D-RK
FEEITDetails of topic0 / 1--
72.DTNávrh a zostrojenie dronu so stabilizátorom obrazu pre ľahkú kameruDuchoň, F.Institute of Robotics and Cybernetics (FEEIT)I-RK
FEEITDetails of topic1 / -- Búry, D.
73.DTNávrh a realizácia poloautomatického systému akvizície, spracovania a analýzy mikroskopických obrazov bunečných štruktúr (prof. Bajla, ÚM, SAV)Pavlovičová, J.Institute of Robotics and Cybernetics (FEEIT)I-RK
FEEITDetails of topic0 / ----
74.DTNávrh bio-inšpirovaných optimalizačných algoritmovSekaj, I.Institute of Robotics and Cybernetics (FEEIT)I-RK
FEEITDetails of topic2 / 2 Mlatiček, M.
Czinege, Z.
75.DTNávrh bio-inšpirovaných výpočtových algoritmov pre riadenieSekaj, I.Institute of Robotics and Cybernetics (FEEIT)I-RK
FEEITDetails of topic1 / 1 Komorowski, T.
76.DTNávrh mobilnej aplikácie pre iOS na snímanie QR kódov s využitím knižníc OpenCVFodrek, P.Institute of Robotics and Cybernetics (FEEIT)I-RK
FEEITDetails of topic1 / 1 Vojtko, V.
77.DTNávrh nových bio-inšpirovaných optimalizačných algoritmovSekaj, I.Institute of Robotics and Cybernetics (FEEIT)I-RK
FEEITDetails of topic0 / 1--
78.DTNávrh riadenia mobilného robotického systémuDorner, J.Institute of Robotics and Cybernetics (FEEIT)I-RK
FEEITDetails of topic0 / ----
79.BTNávrh riadenia nového typu robotického podvozkuHubinský, P.Institute of Robotics and Cybernetics (FEEIT)B-RK
FEEITDetails of topic1 / 1 Štefka, P.
80.DTNávrh riadenia robota KUKA v procese manipulácie s pätkovým lanomDuchoň, F.Institute of Robotics and Cybernetics (FEEIT)I-RK
FEEITDetails of topic1 / -- Bobošík, J.
81.DTNávrh rozpoznania objektu kamerouDorner, J.Institute of Robotics and Cybernetics (FEEIT)I-RK
FEEITDetails of topic0 / ----
82.DTNávrh senzorického vybavenia pre štvorkolesovú mobilnú robotickú platformuPásztó, P.Institute of Robotics and Cybernetics (FEEIT)I-RK
FEEITDetails of topic1 / 1 Tomíková, L.
83.DTNávrh supervízora pre udalostný systém s neriaditeľnými udalosťamiVitko, A.Institute of Robotics and Cybernetics (FEEIT)I-RK
FEEITDetails of topic0 / 1--
84.DTOptimalizácia logistiky skladuSekaj, I.Institute of Robotics and Cybernetics (FEEIT)I-RK
FEEITDetails of topic0 / ----
85.DTOptimalizácia štruktúry modelu nelineárneho dynamického systému evolučnými algoritmamiKajan, S.Institute of Robotics and Cybernetics (FEEIT)I-RK
FEEITDetails of topic1 / -- Petráň, I.
86.DisTOptimalizačné metódy inšpirované prírodouZelenka, J.Institute of Robotics and Cybernetics (FEEIT)D-RK
FEEITDetails of topic0 / 1--
87.DTOptimálny návrh pohybu robotického ramenaSekaj, I.Institute of Robotics and Cybernetics (FEEIT)I-RK
FEEITDetails of topic0 / ----
88.DTOvládanie simulačných modelov senzorom Kinect.Kajan, S.Institute of Robotics and Cybernetics (FEEIT)I-RK
FEEITDetails of topic1 / 1 Špaldoň, F.
89.BTParalelné adaptívne genetické algoritmySekaj, I.Institute of Robotics and Cybernetics (FEEIT)B-API
FEEITDetails of topic0 / 1--
90.DTParalelné bio-inšpirované algoritmySekaj, I.Institute of Robotics and Cybernetics (FEEIT)I-API
FEEITDetails of topic1 / 1 Balušík, I.
91.DTParalelné bio-inšpirované algoritmySekaj, I.Institute of Robotics and Cybernetics (FEEIT)I-API
FEEITDetails of topic0 / 1--
92.DTPlatforma pre vývoj algoritmov pre inteligentné mestáBeňo, P.Institute of Robotics and Cybernetics (FEEIT)I-RK
FEEITDetails of topic1 / 1 Bošanský, J.
93.DTPodľa výberu z viac ako 70 tém bakalárskych a diplomových prác z http://fedora.cz/diplomky/ vedených spoločnosťou Red Hat Czech, Brno.Fodrek, P.Institute of Robotics and Cybernetics (FEEIT)I-RK
FEEITDetails of topic1 / 6 Ščasný, R.
94.DTPohybový systém s jednosmerným motoromDúbravský, J.Institute of Robotics and Cybernetics (FEEIT)I-RK
FEEITDetails of topic0 / 1--
95.DTPokročilé riadenie portálového žeriavaHubinský, P.Institute of Robotics and Cybernetics (FEEIT)I-RK
FEEITDetails of topic1 / 1 Harman, P.
96.DTPorovnanie klasického a inteligentného prístupu v modelovaní a riadení systémovPaulusová, J.Institute of Robotics and Cybernetics (FEEIT)I-RK
FEEITDetails of topic1 / 1 Pavlac, M.
97.DTPoužitie vizuálneho systému pre nasledovanie človekaBeňo, P.Institute of Robotics and Cybernetics (FEEIT)I-RK
FEEITDetails of topic1 / 1 Novotný, J.
98.DTPredikcia glykémie ľudí s diabetom 1. typuTárník, M.Institute of Robotics and Cybernetics (FEEIT)I-RK
FEEITDetails of topic1 / 1 Žido, S.
99.DTPrediktívne riadenieMiklovičová, E.Institute of Robotics and Cybernetics (FEEIT)I-RK
FEEITDetails of topic1 / 1 Poláček, T.
100.DTPrediktívne riadenie nelineárnych systémovMiklovičová, E.Institute of Robotics and Cybernetics (FEEIT)I-RK
FEEITDetails of topic1 / 1 Gašparových, V.
101.DTPrediktívne riadenie s využitím soft techníkPaulusová, J.Institute of Robotics and Cybernetics (FEEIT)I-RK
FEEITDetails of topic1 / 1 Tinák, M.
102.DTPrediktívne riadenie teploty tepelného systémuErnek, M.Institute of Robotics and Cybernetics (FEEIT)I-RK
FEEITDetails of topic1 / 1 Nagy, T.
103.DTPrediktívne riadenie výšky hladiny v nádržiErnek, M.Institute of Robotics and Cybernetics (FEEIT)I-RK
FEEITDetails of topic1 / 1 Smolnický, M.
104.DTPrepojenie silového senzora a robotického manipulátora v ROSBabinec, A.Institute of Robotics and Cybernetics (FEEIT)I-RK
FEEITDetails of topic1 / 1 Gregor, R.
105.DTProgramovanie Arduino robotaBabinec, A.Institute of Robotics and Cybernetics (FEEIT)I-RK
FEEITDetails of topic1 / 1 Bielik, A.
106.DTRiadenie dvojosého servosystémuKörösi, L.Institute of Robotics and Cybernetics (FEEIT)I-RK
FEEITDetails of topic1 / 1 Tran Minh, H.
107.DTRiadenie krokových motorovDúbravský, J.Institute of Robotics and Cybernetics (FEEIT)I-RK
FEEITDetails of topic1 / -- Remeník, I.
108.DTRiadenie logistického robota v prostredí ROSBabinec, A.Institute of Robotics and Cybernetics (FEEIT)I-RK
FEEITDetails of topic1 / -- Domonkos, B.
109.DTRiadenie mobilného robota na základe značiek tvorených QR kódmiKľúčik, M.Institute of Robotics and Cybernetics (FEEIT)I-RK
FEEITDetails of topic1 / 1 Madarás, J.
110.DTRiadenie pohybu redundantného všesmerového podvozku.Hubinský, P.Institute of Robotics and Cybernetics (FEEIT)I-RK
FEEITDetails of topic1 / 1 Dlugoš, B.
111.DTRiadenie pohybu robota na základe RGBD kameryBabinec, A.Institute of Robotics and Cybernetics (FEEIT)I-RK
FEEITDetails of topic1 / 1 Grega, M.
112.DTRiadenie priemyselného robota v ROSDuchoň, F.Institute of Robotics and Cybernetics (FEEIT)I-RK
FEEITDetails of topic1 / -- Bakyta, P.
113.DTRiadenie rezačky 3D polystyrénu s odporovým drôtomHubinský, P.Institute of Robotics and Cybernetics (FEEIT)I-RK
FEEITDetails of topic1 / 1 Beleš, M.
114.DTRiadenie robotického manipulátora v prostredí ROSBabinec, A.Institute of Robotics and Cybernetics (FEEIT)I-RK
FEEITDetails of topic1 / -- Halász, P.
115.DTRiadenie robotov pomocou PLC v školiacom strediskuKörösi, L.Institute of Robotics and Cybernetics (FEEIT)I-RK
FEEITDetails of topic1 / 1 Danko, F.
116.DTRiadenie štvorkolesovej mobilnej robotickej platformy zariadením s OS AndroidPásztó, P.Institute of Robotics and Cybernetics (FEEIT)I-RK
FEEITDetails of topic1 / 1 Gajecká, S.
117.DTRiadenie tepelnej sústavyDúbravský, J.Institute of Robotics and Cybernetics (FEEIT)I-RK
FEEITDetails of topic1 / 1 Kováčová, H.
118.DTRiadenie udalostného systémuVitko, A.Institute of Robotics and Cybernetics (FEEIT)I-RK
FEEITDetails of topic1 / -- Belešová, P.
119.DTRiadenie udalostných systémov pomocou funkčných blokovKörösi, L.Institute of Robotics and Cybernetics (FEEIT)I-RK
FEEITDetails of topic1 / 1 Beňo, M.
120.DTRiadiaci systém ergometraErnek, M.Institute of Robotics and Cybernetics (FEEIT)I-RK
FEEITDetails of topic1 / 1 Papiernik, M.
121.DTRiadiaci systém inteligentného rehabilitačného zariadeniaMurgaš, J.Institute of Robotics and Cybernetics (FEEIT)I-RK
FEEITDetails of topic0 / 2--
122.DTRiadiaci systém modelu plazmového rezacieho stolaErnek, M.Institute of Robotics and Cybernetics (FEEIT)I-RK
FEEITDetails of topic1 / 1 Ivan, M.
123.DTRiadiaci systém rehabilitačného zariadeniaErnek, M.Institute of Robotics and Cybernetics (FEEIT)I-RK
FEEITDetails of topic1 / 1 Trečer, M.
124.DTRiadiaci systém rehabilitačného zariadenia na báze procesora ARMErnek, M.Institute of Robotics and Cybernetics (FEEIT)I-RK
FEEITDetails of topic1 / 1 Božek, M.
125.DTRiešenie kinematických úloh pre riadenie ramena priemyselného robotaHubinský, P.Institute of Robotics and Cybernetics (FEEIT)I-RK
FEEITDetails of topic1 / 1 Duraj, J.
126.DisTRobotické systémy na báze smart prvkov a zariadeníHavlík, Š.Institute of Robotics and Cybernetics (FEEIT)D-RK
FEEITDetails of topic0 / 1--
127.DTRobustné PTP riadenie robotaKardoš, J.Institute of Robotics and Cybernetics (FEEIT)I-RK
FEEITDetails of topic1 / 1 Bandžura, A.
128.DTRobustné riadenie asynchrónneho motoraKardoš, J.Institute of Robotics and Cybernetics (FEEIT)I-RK
FEEITDetails of topic1 / 1 Tücsök, M.
129.DTRobustné riadenie jednosmerného motoraKardoš, J.Institute of Robotics and Cybernetics (FEEIT)I-RK
FEEITDetails of topic1 / 1 Miklík, F.
130.DisTRobustné riadenie MIMO pohybových systémov s premenlivou štruktúrou v podmienkach neurčitosti.Kardoš, J.Institute of Robotics and Cybernetics (FEEIT)D-RK
FEEITDetails of topic0 / 1--
131.DTRobustné sledovanie referenčného signáluKardoš, J.Institute of Robotics and Cybernetics (FEEIT)I-RK
FEEITDetails of topic1 / 1 Kolek, T.
132.DTRozpoznávanie dynamických gest ruky senzorom KinectKajan, S.Institute of Robotics and Cybernetics (FEEIT)I-RK
FEEITDetails of topic1 / 1 Rusnák, V.
133.DTRozpoznávanie emócií na obrazoch ľudských tváríPavlovičová, J.Institute of Robotics and Cybernetics (FEEIT)I-RK
FEEITDetails of topic1 / -- Pružinská, A.
134.DTRozpoznávanie gest ruky s využitím 3D senzorovKajan, S.Institute of Robotics and Cybernetics (FEEIT)I-RK
FEEITDetails of topic1 / 1 Goga, J.
135.DTRozpoznávanie pohlavia a veku na základe obrazov tváríPavlovičová, J.Institute of Robotics and Cybernetics (FEEIT)I-RK
FEEITDetails of topic1 / -- Motyčáková, A.
136.DTRozpoznávanie výrazov ľudských tváríPavlovičová, J.Institute of Robotics and Cybernetics (FEEIT)I-RK
FEEITDetails of topic1 / -- Joštiak, T.
137.BTSegmentácia biomedicínskych obrazovPavlovičová, J.Institute of Robotics and Cybernetics (FEEIT)B-API
FEEITDetails of topic0 / ----
138.DTSieťové súborové systémy (pre študnta Bc. Matušíka z proverenia prof. Hubinského)Fodrek, P.Institute of Robotics and Cybernetics (FEEIT)I-RK
FEEITDetails of topic1 / 1 Matušík, M.
139.DTSieťové riadenie pomocou PLCMrafko, L.Institute of Robotics and Cybernetics (FEEIT)I-RK
FEEITDetails of topic1 / 1 Štilec, M.
140.BTSieťový riadiaci systém laboratórneho motoraErnek, M.Institute of Robotics and Cybernetics (FEEIT)B-RK
FEEITDetails of topic1 / 1 Hruška, M.
141.DTSimulácia technologických procesov pomocou prostredia SIMITMrafko, L.Institute of Robotics and Cybernetics (FEEIT)I-RK
FEEITDetails of topic1 / 1 Durdy, F.
142.DTSkenovanie a vyhodnotenie bezkontaktných meracích systémovDekan, M.Institute of Robotics and Cybernetics (FEEIT)I-RK
FEEITDetails of topic0 / 1--
143.DTSkenovanie čiarových kódov pomocou vizuálneho systému a ich odoslanie do systému SAPPásztó, P.Institute of Robotics and Cybernetics (FEEIT)I-RK
FEEITDetails of topic0 / ----
144.DTSkenovanie jedno a dvojrozmerných čiarových kódov pomocou vizuálneho systému a ich ďalšie spracovanieDuchoň, F.Institute of Robotics and Cybernetics (FEEIT)I-RK
FEEITDetails of topic1 / -- Bučka, P.
145.DisTSkríning anomálií na obrazoch sietnicePavlovičová, J.Institute of Robotics and Cybernetics (FEEIT)D-RK
FEEITDetails of topic0 / ----
146.DTSledovanie tváre človeka koncovým členom robotického ramenaHubinský, P.Institute of Robotics and Cybernetics (FEEIT)I-RK
FEEITDetails of topic1 / 1 Karas, M.
147.DisTSmart prvky a zariadenia pre robotikuHavlík, Š.Institute of Robotics and Cybernetics (FEEIT)D-RK
FEEITDetails of topic0 / 1--
148.DTSnímanie a spracovanie EEG signálov mozgu pre účely využitia v systémoch HMIHubinský, P.Institute of Robotics and Cybernetics (FEEIT)I-RK
FEEITDetails of topic1 / 1 Ondrášik, M.
149.DTSpracovanie obrazu pre potreby v robotikeBabinec, A.Institute of Robotics and Cybernetics (FEEIT)I-RK
FEEITDetails of topic1 / 1 Plachý, T.
150.DisTSwarm robotikaZelenka, J.Institute of Robotics and Cybernetics (FEEIT)D-RK
FEEITDetails of topic0 / 1--
151.DTSystém rozšírenej reality pre FPV lietajúce robotyRodina, J.Institute of Robotics and Cybernetics (FEEIT)I-RK
FEEITDetails of topic1 / -- Torda, I.
152.DTTransportný robot pre sledovanie operátoraHubinský, P.Institute of Robotics and Cybernetics (FEEIT)I-RK
FEEITDetails of topic1 / 1 Fojtík, J.
153.DTTréningový systém na báze lineárnych motorov.Murgaš, J.Institute of Robotics and Cybernetics (FEEIT)I-RK
FEEITDetails of topic0 / 2--
154.DTTrénovanie prekladača deskriptorov význačných bodov v rôznych modalitáchKľúčik, M.Institute of Robotics and Cybernetics (FEEIT)I-RK
FEEITDetails of topic1 / 1 Hollý, L.
155.DTTvorba 3D modelu prostredia pomocou optických senzorických systémov a robotického manipulátoraBeňo, P.Institute of Robotics and Cybernetics (FEEIT)I-RK
FEEITDetails of topic1 / 1 Kohút, M.
156.DTUniverzálne kalibračné pracovisko pre priemyselné roboty na báze laserového skeneraDuchoň, F.Institute of Robotics and Cybernetics (FEEIT)I-RK
FEEITDetails of topic1 / -- Bartošovič, M.
157.DTUniverzálne komunikačné rozhranie pre priemyselné robotyDuchoň, F.Institute of Robotics and Cybernetics (FEEIT)I-RK
FEEITDetails of topic1 / -- Dobiš, M.
158.BTÚvod do paralelného spracovania obrazuBeňo, P.Institute of Robotics and Cybernetics (FEEIT)B-RK
FEEITDetails of topic1 / 1 Krajči, M.
159.DTVibračná diagnostika funkčného stavu lietajúcich robotovRodina, J.Institute of Robotics and Cybernetics (FEEIT)I-RK
FEEITDetails of topic1 / -- Tar, L.
160.DTVizualizácia údajov zo senzorov štvorkolesovej mobilnej robotickej platformy v OS AndroidPásztó, P.Institute of Robotics and Cybernetics (FEEIT)I-RK
FEEITDetails of topic1 / 1 Tomana, M.
161.DTVizuálna odometria pre bezpilotné lietajúce robotyRodina, J.Institute of Robotics and Cybernetics (FEEIT)I-RK
FEEITDetails of topic1 / -- Thonhauser, R.
162.BTVnorený systém (gateway) na báze TI CC3100 - študent Podhradský- pôvodne vypracovávanie na FIIT STU- chce pokračovaťFodrek, P.Institute of Robotics and Cybernetics (FEEIT)B-API
FEEITDetails of topic1 / 1 Podhradský, A.
163.DTVytvorenie 3D skenera predmetov pomocou RGBD kameryBeňo, P.Institute of Robotics and Cybernetics (FEEIT)I-RK
FEEITDetails of topic1 / 1 Martiš, L.
164.DTVyuzitie vizualneho systemu v priemyselnych aplikaciachDekan, M.Institute of Robotics and Cybernetics (FEEIT)I-RK
FEEITDetails of topic0 / 1--
165.DTVyužite humanoidného robota ako recepčnéhoHubinský, P.Institute of Robotics and Cybernetics (FEEIT)I-RK
FEEITDetails of topic1 / 1 Barkóczi, P.
166.DTVyužitie máp získaných pomocou LIDAR-ov v navigácií UAVDuchoň, F.Institute of Robotics and Cybernetics (FEEIT)I-RK
FEEITDetails of topic1 / -- Černá, M.
167.DTVyužitie mobilných zariadení v medicínskej praxiLehocki, F.Institute of Robotics and Cybernetics (FEEIT)I-RK
FEEITDetails of topic5 / -- Čech, P.
Šebok, J.
Frčo, M.
Salaj, M.
Heteš, M.
168.DTVyužitie mobilných zariadení v medicínskej praxiLehocki, F.Institute of Robotics and Cybernetics (FEEIT)I-RK
FEEITDetails of topic0 / ----
169.DTVyužitie priemyselného robotického ramena na 3D tlačRodina, J.Institute of Robotics and Cybernetics (FEEIT)I-RK
FEEITDetails of topic1 / 1 Štec, F.
170.DTVyužitie ROS pri riadení priemyselného manipulátoraBabinec, A.Institute of Robotics and Cybernetics (FEEIT)I-RK
FEEITDetails of topic1 / 1 Horváth, A.
171.DTVyužitie zariadenia s OS Android na navigáciu mobilného robotaPásztó, P.Institute of Robotics and Cybernetics (FEEIT)I-RK
FEEITDetails of topic1 / -- Páleník, M.
172.DTVyužitie 3D údajov v mobilnej robotikeDekan, M.Institute of Robotics and Cybernetics (FEEIT)I-RK
FEEITDetails of topic1 / 1 Kyseľ, M.
173.DTVývoj vozidla AGV na báze PLC: integrovaná bezpečnosťMrafko, L.Institute of Robotics and Cybernetics (FEEIT)I-RK
FEEITDetails of topic1 / 1 Kubán, A.
174.DTZber a spracovanie dát z prostredia a návrh komunikácie medzi robotom zo stavebnice LEGA Mindstorm a nadradeným systémom.Dorner, J.Institute of Robotics and Cybernetics (FEEIT)I-RK
FEEITDetails of topic0 / ----
175.DT3D tlačiarne pre personálne aplikácieDuchoň, F.Institute of Robotics and Cybernetics (FEEIT)I-RK
FEEITDetails of topic1 / -- Halán, A.
176.DT3D tlačiarne pre využitie vo výrobnom proceseDuchoň, F.Institute of Robotics and Cybernetics (FEEIT)I-RK
FEEITDetails of topic1 / -- Matuška, R.