Aug 17, 2017   5:40 p.m. Milica
Academic information system

Summary of topics offered - Faculty of Chemical and Food Technology


Application shows list of current and approved topics offered under the selected department or under all its subordinate departments. You can limit the list of topics by the following criteria:

Type of thesis:
Study programme:
Topic supervisor:
Supervising department:

*|a|A|B|C|Č|D|E|F|G|H|I|K|L|M|N|O|P|R|S|Ś|Š|t|T|U|V|Z|Ž|1|4

Ord.TypeTopicThesis supervisorSupervising departmentStudy programmeIntended forDetailsOccupied/Max.Project participants
1.DTAb initio interpretácia magnetických a spektrálnych vlastností koordinačných zlúčenín.Pavlik, J.Department of Inorganic Chemistry (IICTM FCFT)I-TCHEMFCFTDetails of topic0 / 2--
2.DisTAb-initio výpočty radiálnych distribúcii elektrónovej hustoty atómov a ionov zahrňujúcich elektrónovú koreláciuBučinský, L.Department of Chemical Physics (IPC FCFT)D-TPTCFCFTDetails of topic0 / 1--
3.DTAdaptácia mikromycét na ťažké kovyKaliňáková, B.Institute of Biochemistry and Microbiology (FCFT)I-BBTFCFTDetails of topic0 / 1--
4.DTAdsorbcia tetraédrov na benzéne. Interakčný modelGranatier, J.Department of Chemical Physics (IPC FCFT)I-TCHEMFCFTDetails of topic0 / ----
5.DisTAdsorpčné procesy pre biotechnologické separácie aromatických alkoholovPolakovič, M.Department of Chemical and Biochemical Engineering (ICEE FCFT)D-CHEIFCFTDetails of topic0 / ----
6.DTAdsorpčné rovnováhy proteínov na soliodolnej aniónmeničovej membránePolakovič, M.Department of Chemical and Biochemical Engineering (ICEE FCFT)I-CHEIFCFTDetails of topic1 / 1 Čiašová, M.
7.BTAkumulácia tepla – kompatibilita materiálovDanielik, V.Department of Inorganic Technology (IICTM FCFT)B-CHEMATFCFTDetails of topic0 / 1--
8.BTAlkylácia aromatických uhľovodíkov s 1-alkénmi na tuhých kyslých katalyzátorochHorňáček, M.Department of Organic Technology, Catalysis and Petroleum Chemistry (IOCP FCFT)B-CHEMATFCFTDetails of topic0 / 1--
9.BTAmidy kyseliny fumárovej ako substráty pre kryštalizáciou-indukovanú asymetrickú transformáciu.Jakubec, P.Department of Organic Chemistry (IOCP FCFT)B-CHEMATFCFTDetails of topic0 / 1--
10.BTAnaeróbne spracovanie substrátov s vysokým obsahom síryHutňan, M.Department of Environmental Engineering (ICEE FCFT)B-BIOPOTFCFTDetails of topic0 / ----
11.BTAnaeróbne spracovanie substrátov s vysokým obsahom síryHutňan, M.Department of Environmental Engineering (ICEE FCFT)B-CHEMATFCFTDetails of topic0 / ----
12.DisTAnalytické metódy a zariadenia pre vyšetrenie potenciálnych toxických látok a faktorov voči biomolekulámLabuda, J.Institute of Analytical Chemistry (FCFT)D-ACHFCFTDetails of topic0 / 2--
13.DTAnalytické využitie DNA biosenzorov pri charakterizácii rizikových účinkov vybraných nanomateriálov voči nukleovým kyselinámBlaškovičová, J.Institute of Analytical Chemistry (FCFT)I-TCHEMFCFTDetails of topic0 / 1--
14.BTAnalýza a stanovenie vlastností kníh 19. a 20. storočia pomocou systému SurveNIRVizárová, K.Department of Wood, Pulp and Paper (IPM FCFT)B-CHEMATFCFTDetails of topic0 / ----
15.DTAnalýza činnosti prevádzky reaktora na výrobu blokových kopolymérovStopka, J.Department of Chemical and Biochemical Engineering (ICEE FCFT)I-CHEIFCFTDetails of topic0 / 1--
16.BTAnalýza možnosti použitia alternatívnej suroviny na výrobu vodíka parným reformingomVariny, M.Department of Chemical and Biochemical Engineering (ICEE FCFT)B-CHIFCFTDetails of topic1 / -- Prešinský, P.
17.BTAnalýza možností zefektívnenia kombinovanej výroby elektrickej energie a tepla pri spaľovaní čierneho lúhu v regeneračných kotlochVariny, M.Department of Chemical and Biochemical Engineering (ICEE FCFT)B-CHIFCFTDetails of topic0 / ----
18.DTAnalýza nutraceutík s využitím disperznej mikroextrakcie kvapalina-kvapalinaHrouzková, S.Institute of Analytical Chemistry (FCFT)I-TCHEMFCFTDetails of topic0 / ----
19.BTanalýza procesu výroby kyseliny dusičnejDudáš, J.Institute of Chemical and Environmental Engineering (FCFT)B-CHIFCFTDetails of topic0 / 1--
20.DTAnalýza vplyvu koncentrácie na frakčnú chromatografickú separáciu viaczložkových zmesí sacharidovPolakovič, M.Department of Chemical and Biochemical Engineering (ICEE FCFT)I-CHEIFCFTDetails of topic0 / ----
21.DTAnalýza zdrojov tepla pri výrobe dusičnanu amónnehoDudáš, J.Institute of Chemical and Environmental Engineering (FCFT)I-CHEIFCFTDetails of topic0 / 1--
22.BTAntibakteriálna aktivita a genotoxicita vybraných nanočastícMackuľak, T.Department of Environmental Engineering (ICEE FCFT)B-CHEMATFCFTDetails of topic0 / 1--
23.BTAntimikrobiálna aktivita novosyntetizovaných derivátov s heteroatómom v molekuleOlejníková, P.Institute of Biochemistry and Microbiology (FCFT)B-BIOPOTFCFTDetails of topic0 / 1--
24.BTAntimikrobiálne účinky nízkoteplotnej plazmy a jej vplyv na povrchové štruktúry sójeMošovská, S.Department of Nutrition and Food Quality Assessment (IFSN FCFT)B-BIOPOTFCFTDetails of topic0 / 1--
25.BTAntimikrobiálne účinky nízkoteplotnej plazmy a jej vplyv na povrchové štruktúry sójeMošovská, S.Department of Nutrition and Food Quality Assessment (IFSN FCFT)B-VYKOZFCFTDetails of topic0 / 1--
26.BTAntimikrobiálne vlastnosti vybraných rastlínMedveďová, A.Department of Nutrition and Food Quality Assessment (IFSN FCFT)B-BIOPOTFCFTDetails of topic0 / 1--
27.DTAntimikrobiálny účinok tokoferylchinónov vznikajúcich počas vyprážaniaSchmidt, Š.Department of Food Technology (IFSN FCFT)I-POHYKOFCFTDetails of topic0 / 1--
28.BTAntioxidačná aktivita medoviny v závislosti od vstupných surovínŠmogrovičová, D.Institute of Biotechnology (FCFT)B-BIOPOTFCFTDetails of topic0 / 1--
29.DTAntioxidačná aktivita medoviny v závislosti od vstupných surovínŠmogrovičová, D.Institute of Biotechnology (FCFT)I-BIOTEFCFTDetails of topic0 / 1--
30.BTAntioxidačné vlastnosti extraktu z listov pŕhľavy dvojdomej (Urtica dioica L.)Sekretár, S.Department of Food Technology (IFSN FCFT)B-BIOPOTFCFTDetails of topic0 / 1--
31.DTAntioxidačný potenciál vybraných extraktov z fytomasySekretár, S.Department of Food Technology (IFSN FCFT)I-POHYKOFCFTDetails of topic0 / 1--
32.BTAplikácia plnív na báze škrobu v gumárskych zmesiach s EPDM kaučukomHudec, I.Institute of Natural and Synthetic Polymers (FCFT)B-CHEMATFCFTDetails of topic0 / 1--
33.BTAplikácia plnív na báze škrobu v gumárskych zmesiach s NBR kaučukomHudec, I.Institute of Natural and Synthetic Polymers (FCFT)B-CHEMATFCFTDetails of topic0 / 1--
34.DisTAplikácia prírodných polymérov v gumárenskych zmesiachHudec, I.Department of Plastics, Rubber and Fibres (IPM FCFT)D-TPOLMIFCFTDetails of topic0 / 2--
35.DTAplikácia transparentnej bórom-dopovanej diamantovej elektródy na EPR/UV-VIS spektroelektrochemické štúdium reálnych vzoriek.Lušpai, K.Department of Physical Chemistry (IPC FCFT)I-TCHEMFCFTDetails of topic0 / 1--
36.DTAplikácia 2D NMR metodík pri identifikácii nesprávne identifikovaných organických zlúčenín v odbornej literatúreLiptaj, T.Centrálne laboratóriá FCHPT (FCFT)I-TCHEMFCFTDetails of topic0 / 1--
37.BTAplikačný potenciál imobilizovaných glykozidázHronská, H.Institute of Biotechnology (FCFT)B-BIOPOTFCFTDetails of topic1 / 1 Pinčeková, M.
38.DTApplication of silicone rubber membrane module for extractive biotransformationMihaľ, M.Department of Chemical and Biochemical Engineering (ICEE FCFT)I-CHEIxAFCFTDetails of topic0 / 1--
39.BTArzén vo vodách a možnosti jeho odstráneniaProusek, J.Department of Environmental Engineering (ICEE FCFT)B-CHEMATFCFTDetails of topic0 / 1--
40.BTAtómová absorpčná spektrometria ako najlepšie technika pre elementárnu analýzuManová, A.Institute of Analytical Chemistry (FCFT)B-CHEMATFCFTDetails of topic0 / 1--
41.BTAtómová silová mikroskopia a morfológia častíc vybraných prírodných surovín.Janek, M.Department of Inorganic Materials (IICTM FCFT)B-CHEMATFCFTDetails of topic0 / 2--
42.DTAutodráha - Internet vecíValo, R.Institute of Information Engineering, Automation and Mathematics (FCFT)I-AICHPFCFTDetails of topic0 / 1--
43.DTBariérový účinok ochranných pracovných rukavíc pri práci s pesticídmi - in vitro hodnotenie systému rukavica-kožaHojerová, J.Department of Food Technology (IFSN FCFT)I-POHYKOFCFTDetails of topic0 / 1--
44.DTBenchmarking vybraných technologických parametrov malých ČOVDrtil, M.Department of Environmental Engineering (ICEE FCFT)I-TOZPFCFTDetails of topic0 / ----
45.DisTBezpečné optimálne riadenie procesovKvasnica, M.Department of Information Engineering and Process Control (IIEAM FCFT)D-RPFCFTDetails of topic0 / 1--
46.BTBilancia procesu anaeróbneho spracovaniasurového glycerínu, vedľajšieho produktu výroby bionaftyHutňan, M.Department of Environmental Engineering (ICEE FCFT)B-CHIFCFTDetails of topic0 / 1--
47.BTBilancia procesu anaeróbneho spracovaniasurového glycerínu, vedľajšieho produktu výroby bionaftyHutňan, M.Department of Environmental Engineering (ICEE FCFT)B-BIOPOTFCFTDetails of topic0 / 1--
48.BTBilancia procesu anaeróbneho spracovaniasurového glycerínu, vedľajšieho produktu výroby bionaftyHutňan, M.Department of Environmental Engineering (ICEE FCFT)B-CHEMATFCFTDetails of topic0 / 1--
49.BTBioaktívne zložky materinského mliekaGreifová, M.Department of Food Technology (IFSN FCFT)B-BIOPOTFCFTDetails of topic0 / 1--
50.BTBiodegradácia polychlórovaných bifenylov (PCB): kombinácia najefektívnejších biostimulačných prístupovDercová, K.Institute of Biotechnology (FCFT)B-BIOPOTFCFTDetails of topic0 / ----
51.BTBiodegradovateľné polymérne zmesi na báze PLA/PHB/zmäkčovadlo s vyšším obsahom PHBPlavec, R.Department of Plastics, Rubber and Fibres (IPM FCFT)B-CHEMATFCFTDetails of topic0 / 1--
52.DTBiodegradovateľne polymérne zmesi vhodné na spracovanie technológiou vstrekovaniaFeranc, J.Department of Plastics, Rubber and Fibres (IPM FCFT)I-PSPFCFTDetails of topic0 / 1--
53.DisTBiodegradovateľné polymérne zmesi z obnoviteľných surovínAlexy, P.Department of Plastics, Rubber and Fibres (IPM FCFT)D-MACHFCFTDetails of topic0 / 1--
54.DisTBiodegradovateľné polymérne zmesi z obnoviteľných surovínAlexy, P.Department of Plastics, Rubber and Fibres (IPM FCFT)D-TPOLMIFCFTDetails of topic0 / 1--
55.BTBiofilmy a bezpečnosť potravínGreifová, M.Department of Food Technology (IFSN FCFT)B-BIOPOTFCFTDetails of topic0 / 1--
56.BTBiochemické štúdie akumulácie lipidov u Yarrowia lipolytica.Čertík, M.Institute of Biotechnology (FCFT)B-BIOPOTFCFTDetails of topic0 / ----
57.DTBiokatalytická produkcia prírodných látok v hybridných systémochMarkoš, J.Department of Chemical and Biochemical Engineering (ICEE FCFT)I-CHEIFCFTDetails of topic0 / 2--
58.DisTBiokatalytické procesy využívajúce priamu oxidáciu vzdušným kyslíkomPolakovič, M.Department of Chemical and Biochemical Engineering (ICEE FCFT)D-CHEIFCFTDetails of topic0 / ----
59.BTBiokompozitné lignocelulózové materiályŠutý, Š.Department of Wood, Pulp and Paper (IPM FCFT)B-CHEMATFCFTDetails of topic0 / ----
60.BTBiokompozity na báze drevných vlákien z recyklovaného papiera pre stavebné a izolačné účelyTiňo, R.Department of Wood, Pulp and Paper (IPM FCFT)B-CHEMATFCFTDetails of topic0 / 1--
61.BTBiokompozity na báze drevných vlákien z recyklovaného papiera pre stavebné a izolačné účelyTiňo, R.Department of Wood, Pulp and Paper (IPM FCFT)B-BIOPOTFCFTDetails of topic0 / 1--
62.DisTBiologická aktivita prirodzených a syntetických ligandov nukleárnych retinoidných receptorov v kultúrach ľudských nádorových buniek prsníkaBrtko, J.Institute of Biochemistry and Microbiology (FCFT)D-BICHFCFTDetails of topic0 / ----
63.BTBiologické účinky púpalky dvojročnej (Oenothera biennis)Jantová, S.Institute of Biochemistry and Microbiology (FCFT)B-BIOPOTFCFTDetails of topic1 / 1 Nagyová, D.
64.DisTBioobnoviteľné monoméry pre prípravu hydrogélov a polymérnych nanočastíc.Kollár, J.Institute of Natural and Synthetic Polymers (FCFT)D-MACHFCFTDetails of topic0 / ----
65.DTBioobnoviteľné monoméry pre prípravu polymérnych nanočastícMosnáček, J.Institute of Natural and Synthetic Polymers (FCFT)I-PSPFCFTDetails of topic0 / ----
66.BTBioplynový potenciál slamy v Slovenskej republikeHutňan, M.Department of Environmental Engineering (ICEE FCFT)B-BIOPOTFCFTDetails of topic0 / ----
67.BTBioplynový potenciál slamy v Slovenskej republikeHutňan, M.Department of Environmental Engineering (ICEE FCFT)B-CHEMATFCFTDetails of topic0 / ----
68.DTBiotechnologická príprava trans-karveoluHronská, H.Institute of Biotechnology (FCFT)I-BIOTEFCFTDetails of topic0 / 1--
69.BTBiotechnologická príprava vanilínuŠtefuca, V.Institute of Biotechnology (FCFT)B-BIOPOTFCFTDetails of topic0 / 1--
70.DTBiotechnologické zhodnotenie odpadových substrátov hubou Mortierella alpina.Čertík, M.Institute of Biotechnology (FCFT)I-BIOTEFCFTDetails of topic0 / ----
71.BTBrezová kôra ako zaujímavý zdroj fenolových zlúčenínMošovská, S.Department of Nutrition and Food Quality Assessment (IFSN FCFT)B-BIOPOTFCFTDetails of topic0 / 1--
72.BTBrezová kôra ako zaujímavý zdroj fenolových zlúčenínMošovská, S.Department of Nutrition and Food Quality Assessment (IFSN FCFT)B-VYKOZFCFTDetails of topic0 / 1--
73.DTBrusnica a jej obsahové látkyHybenová, E.Department of Nutrition and Food Quality Assessment (IFSN FCFT)I-VHKPFCFTDetails of topic0 / 1--
74.BTBrusnica čučoriedkováHybenová, E.Department of Nutrition and Food Quality Assessment (IFSN FCFT)B-BIOPOTFCFTDetails of topic0 / 1--
75.BTBudovanie a testovanie databázy FTIR spektier prírodných voskov a živíc pre identifikáciu objektov kultúrneho dedičstvaVizárová, K.Department of Wood, Pulp and Paper (IPM FCFT)B-CHEMATFCFTDetails of topic0 / ----
76.DisTCannabis sativa - možný zdroj biologicky aktívnych zlúčenínMackuľak, T.Department of Environmental Engineering (ICEE FCFT)D-CHZPRFCFTDetails of topic0 / 1--
77.BTCell wall and its participation in Ca2+ homeostasis of Trichoderma atrovitride.Šimkovič, M.Institute of Biochemistry and Microbiology (FCFT)B-BIOPOTFCFTDetails of topic0 / 1--
78.DTCeramidmi indukovaná bunková smrťLakatoš, B.Institute of Biochemistry and Microbiology (FCFT)I-BBTFCFTDetails of topic0 / 1--
79.BTCereálie - zdravotne prospešné látkyKarovičová, J.Department of Food Technology (IFSN FCFT)B-BIOPOTFCFTDetails of topic0 / 2--
80.BTCereálie - zdravotne prospešné látkyKarovičová, J.Department of Food Technology (IFSN FCFT)B-VYKOZFCFTDetails of topic0 / 2--
81.DTCereálne výrobky obohatené rezistentným škrobomMinarovičová, L.Department of Food Technology (IFSN FCFT)I-POHYKOFCFTDetails of topic0 / 1--
82.BTCitlivosť environmentálnych mikroorganizmov na klinicky významné antimikrobiálne aktívne zlúčeninyOlejníková, P.Institute of Biochemistry and Microbiology (FCFT)B-BIOPOTFCFTDetails of topic0 / 1--
83.DisTCyklické korózne skúšky pre automobilový a letecký priemyselZemanová, M.Department of Inorganic Technology (IICTM FCFT)D-ATEMFCFTDetails of topic0 / 1--
84.BTČrevná mikrobiota a zdravie človekaBírošová, L.Department of Nutrition and Food Quality Assessment (IFSN FCFT)B-VYKOZFCFTDetails of topic0 / ----
85.DTDegradácia endokrinných disruptorov pomocou heterogénnej Fentonovej reakcieProusek, J.Department of Environmental Engineering (ICEE FCFT)I-TOZPFCFTDetails of topic0 / 1--
86.BTDelenie komplexných zmesí uhľovodíkovSteltenpohl, P.Department of Chemical and Biochemical Engineering (ICEE FCFT)B-CHIFCFTDetails of topic0 / 1--
87.BTDelenie vodného roztoku propán-2-olu extrakčnou destiláciouSteltenpohl, P.Department of Chemical and Biochemical Engineering (ICEE FCFT)B-CHIFCFTDetails of topic0 / 1--
88.DTDelenie zmesi voda-propán-2-ol pomocou iónovej kvapalinySteltenpohl, P.Department of Chemical and Biochemical Engineering (ICEE FCFT)I-CHEIFCFTDetails of topic0 / 1--
89.DTDermálna absorpcia vybraných ultrafialových filtrov z prípravkov na ochranu kože človeka pred slnečným žiarenímHojerová, J.Department of Food Technology (IFSN FCFT)I-POHYKOFCFTDetails of topic0 / 1--
90.DTDesorpcia farmaceutík z čistiarenských kalovBodík, I.Department of Environmental Engineering (ICEE FCFT)I-TOZPFCFTDetails of topic0 / 1--
91.DisTDetekcia a analýza glykoproteínových biomarkerov s využitím moderných vysokovýkonných technológiíKatrlík, J.Institute of Biotechnology (FCFT)D-BIOTFCFTDetails of topic0 / ----
92.BTDiastereoselektivita Pd-katalyzovaných cyklizácií alkenolovLásiková, A.Department of Organic Chemistry (IOCP FCFT)B-CHEMATFCFTDetails of topic0 / 1--
93.BTDigitálna inkjetová (atramentová) tlač – princípy, zariadenia, oblasti využitiaPanák, J.Department of Graphic Arts Technology and Applied Photochemistry (IPM FCFT)B-CHEMATFCFTDetails of topic0 / ----
94.DTDipikolinátové komplexy prechodných kovovMoncoľ, J.Department of Inorganic Chemistry (IICTM FCFT)I-TCHEMFCFTDetails of topic0 / 1--
95.BTDistribúcia dusičnanov v potravináchDanielik, V.Department of Inorganic Technology (IICTM FCFT)B-CHEMATFCFTDetails of topic0 / 1--
96.DisTDizajn, syntéza a vlastnosti nových vonných molekúlSzolcsányi, P.Department of Organic Chemistry (IOCP FCFT)D-ORGCHFCFTDetails of topic0 / 1--
97.DisTDizajn, syntéza a vlastnosti stabilných organických radikálovSzolcsányi, P.Department of Organic Chemistry (IOCP FCFT)D-ORGCHFCFTDetails of topic0 / 1--
98.BTDrevo a interiérová mikroklímaKaliňáková, B.Institute of Biochemistry and Microbiology (FCFT)B-VYKOZFCFTDetails of topic0 / 1--
99.DisTDvojstupňové splyňovanie heterogenných tuhých odpadovHaydary, J.Department of Chemical and Biochemical Engineering (ICEE FCFT)D-CHEIFCFTDetails of topic0 / ----
100.DTDvojstupňové splyňovanie biomasového odpaduHaydary, J.Department of Chemical and Biochemical Engineering (ICEE FCFT)I-CHEIFCFTDetails of topic0 / ----
101.BTDvojstupňové splyňovanie lignocelulózovej biomasyHaydary, J.Department of Chemical and Biochemical Engineering (ICEE FCFT)B-CHIFCFTDetails of topic0 / ----
102.DisTElastomérne kompozitné materiály s magnetickými plnivamiHudec, I.Department of Plastics, Rubber and Fibres (IPM FCFT)D-TPOLMIFCFTDetails of topic0 / 1--
103.DTElastomérne kompozity plnené magneticky aktívnymi plnivamiKruželák, J.Department of Plastics, Rubber and Fibres (IPM FCFT)I-PSPFCFTDetails of topic0 / 1--
104.BTElektrická konduktivita taveninových systémovHíveš, J.Department of Inorganic Technology (IICTM FCFT)B-CHEMATFCFTDetails of topic0 / ----
105.DTElektrická konduktivita taveninových systémovHíveš, J.Department of Inorganic Technology (IICTM FCFT)I-CHTIFCFTDetails of topic0 / ----
106.DTElektrické vlastnosti vodivých polymérov a sietí z uhlíkových nanotrubíc.Fedorko, P.Department of Chemical Physics (IPC FCFT)I-TCHEMFCFTDetails of topic0 / ----
107.BTElektrické vlastnosti vodivých polymérov a sietí z uhlíkových nanotrubíc.Fedorko, P.Department of Chemical Physics (IPC FCFT)B-JFIFEEITDetails of topic0 / ----
108.BTElektrické vlastnosti vodivých polymérov a sietí z uhlíkových nanotrubíc.Fedorko, P.Department of Chemical Physics (IPC FCFT)B-CHEMATFCFTDetails of topic0 / ----
109.DTElektrické vlastnosti vodivých polymérov a sietí z uhlíkových nanotrubíc.Fedorko, P.Department of Chemical Physics (IPC FCFT)I-JFIFEEITDetails of topic0 / ----
110.DisTElektrické vlastnosti vodivých polymérov a vodivých materiálov z uhlíkových nanotrubícFedorko, P.Department of Chemical Physics (IPC FCFT)D-FCH, D-CHFFCFTDetails of topic0 / ----
111.DisTElektricky vodivé polymérne kompozityFedorko, P.Department of Plastics, Rubber and Fibres (IPM FCFT)D-MACHFCFTDetails of topic0 / ----
112.DisTElektricky vodivé polymérne kompozityFedorko, P.Department of Chemical Physics (IPC FCFT)D-FCH, D-CHFFCFTDetails of topic0 / ----
113.BTElektroanalytické stanovenie vybraných alkaloidov v rastlinách využívaných v ľudovom liečiteľstveŠvorc, Ľ.Institute of Analytical Chemistry (FCFT)B-CHEMATxAFCFTDetails of topic0 / ----
114.DTElektrochémia a spektroelektrochémia vodorozpustných biologicky aktívnych komplexov mediRapta, P.Department of Physical Chemistry (IPC FCFT)I-TCHEMFCFTDetails of topic0 / 1--
115.DTElektrochemická a spektroelektrochemická charakterizácia komplexov kobaltu s “non-innocent” ligandmi ako potenciálnych elektrokatalyzátorov na výrobu vodíka.Zalibera, M.Department of Physical Chemistry (IPC FCFT)I-TCHEMFCFTDetails of topic0 / ----
116.BTElektrochemická výroba vodíkaHíveš, J.Department of Inorganic Technology (IICTM FCFT)B-CHEMATFCFTDetails of topic0 / ----
117.DTElektrochemické štúdium vlastností vybraných komplexov prechodných kovovGál, M.Department of Inorganic Technology (IICTM FCFT)I-CHTIFCFTDetails of topic0 / 1--
118.DTElektrokatalytická redukcia CO2 v prítomnosti komplexov kovov s makrocyklickými ligandmiRapta, P.Department of Physical Chemistry (IPC FCFT)I-TCHEMFCFTDetails of topic0 / ----
119.BTEnergetické využitie biomasy pomocou splyňovaniaJelemenský, Ľ.Institute of Chemical and Environmental Engineering (FCFT)B-CHIFCFTDetails of topic0 / 1--
120.BTEnvironmentálne využitie geopolymérnych materiálov.Bača, Ľ.Department of Inorganic Materials (IICTM FCFT)B-CHEMATFCFTDetails of topic0 / 1--
121.BTEnzýmy ako zlepšujúce prostriedky pri výrobe cereálnych výrobkov.Kohajdová, Z.Department of Food Technology (IFSN FCFT)B-VYKOZFCFTDetails of topic0 / 1--
122.BTEnzýmy ako zlepšujúce prostriedky pri výrobe cereálnych výrobkov.Kohajdová, Z.Department of Food Technology (IFSN FCFT)B-BIOPOTFCFTDetails of topic0 / 1--
123.DisTEnzýmy potrebné na zužitkovanie rastlinných hemicelulózPuchart, V.Institute of Biochemistry and Microbiology (FCFT)D-BICHFCFTDetails of topic0 / ----
124.DTExperimentálna elektrónova štruktúraKožíšek, J.Department of Physical Chemistry (IPC FCFT)I-TCHEMFCFTDetails of topic0 / 1--
125.DisTExperimentálne a teoretické nábojové hustotyBučinský, L.Department of Chemical Physics (IPC FCFT)D-TPTCFCFTDetails of topic0 / 1--
126.DTExtrakcia kyselín do rozpúšťadiel na báze iónových kvapalín v dispergovaných sústaváchSchlosser, Š.Department of Chemical and Biochemical Engineering (ICEE FCFT)I-CHEIFCFTDetails of topic0 / 1--
127.DTExtrakcia kyselín do rozpúšťadiel na báze iónových kvapalín v impregnovaných sústavachBlahušiak, M.Department of Chemical and Biochemical Engineering (ICEE FCFT)I-AICHPFCFTDetails of topic0 / 1--
128.DTExtrakcia lipidov z vlhkých riasGramblička, M.Department of Chemical and Biochemical Engineering (ICEE FCFT)I-CHEIFCFTDetails of topic1 / 1 Cyprichová, V.
129.BTExtrakcia pektínu a jeho využitie v potravinárskom priemysleMinarovičová, L.Department of Food Technology (IFSN FCFT)B-BIOPOTFCFTDetails of topic0 / ----
130.BTExtrakcia pektínu a jeho využitie v potravinárskom priemysleMinarovičová, L.Department of Food Technology (IFSN FCFT)B-VYKOZFCFTDetails of topic0 / ----
131.BTExtrakcia spojiva z asfaltových zmesíDaučík, P.Department of Organic Technology, Catalysis and Petroleum Chemistry (IOCP FCFT)B-CHEMATFCFTDetails of topic0 / 1--
132.DTExtrakčné vlastnosti kompozitných rozpúšťadiel na báze iónových kvapalín a nanočastícBlahušiak, M.Department of Chemical and Biochemical Engineering (ICEE FCFT)I-CHEIFCFTDetails of topic0 / 1--
133.DTExtrakčno-adsorpčný hybridný systém na výrobu chemických špecialítMihaľ, M.Department of Chemical and Biochemical Engineering (ICEE FCFT)I-CHEIFCFTDetails of topic0 / ----
134.DisTExtraktívne látky rastlinnej biomasy a ich využitie v potravinárstveSchmidt, Š.Institute of Food Science and Nutrition (FCFT)D-CTPOFCFTDetails of topic0 / 1--
135.BTFaktory vplyvňujúce výťažnosť cukruMinarovičová, L.Department of Food Technology (IFSN FCFT)B-BIOPOTFCFTDetails of topic0 / ----
136.BTFaktory vplyvňujúce výťažnosť cukruMinarovičová, L.Department of Food Technology (IFSN FCFT)B-VYKOZFCFTDetails of topic0 / ----
137.BTFalšovanie potravín a určovanie nástrojov odhaľovania tejto činnosti.Šimko, P.Department of Food Technology (IFSN FCFT)B-BIOPOTFCFTDetails of topic0 / 1--
138.BTFenotypová charakterizácia mutantov Trichoderma atroviride defektných v produkcii GABAKryštofová, S.Institute of Biochemistry and Microbiology (FCFT)B-BIOPOTFCFTDetails of topic0 / 1--
139.DTFermentačná príprava kyseliny jantárovejRebroš, M.Institute of Biotechnology (FCFT)I-BIOTEFCFTDetails of topic0 / 1--
140.DTFiltrácia vírusov v membránových moduloch s prerušovaným tokomGramblička, M.Department of Chemical and Biochemical Engineering (ICEE FCFT)I-CHEIFCFTDetails of topic0 / 1--
141.DTFotocytotoxické pôsobenie nových derivátov proflavínu na gliomové bunkyPaulíková, H.Institute of Biochemistry and Microbiology (FCFT)I-BBTFCFTDetails of topic0 / 1--
142.BTFotochemická a termická stabilita nových obalových materiálovJančovičová, V.Department of Graphic Arts Technology and Applied Photochemistry (IPM FCFT)B-CHEMATFCFTDetails of topic0 / ----
143.DTFotochemické štúdium železnatých klatrochelátovŠípoš, R.Department of Inorganic Chemistry (IICTM FCFT)I-TCHEMFCFTDetails of topic0 / 1--
144.BTFotoindukované poškodenie Candida albicans proflavínmiOlejníková, P.Institute of Biochemistry and Microbiology (FCFT)B-BIOPOTFCFTDetails of topic0 / 1--
145.BTFrakcionácia extraktov kôry a identifikácia ich zloženiaŠurina, I.Department of Wood, Pulp and Paper (IPM FCFT)B-CHEMATFCFTDetails of topic0 / 1--
146.DTFrakčná chromatografická separácia viaczložkových zmesí sacharidov pomocou recyklačnej chromatografiePolakovič, M.Department of Chemical and Biochemical Engineering (ICEE FCFT)I-CHEIFCFTDetails of topic0 / ----
147.DisTFunkčné polyestery s rôznou architektúrou.Danko, M.Institute of Natural and Synthetic Polymers (FCFT)D-MACHFCFTDetails of topic0 / ----
148.DTFuzzy riadenie laboratórneho modelu CE 151 - guľôčka na plocheVasičkaninová, A.Department of Information Engineering and Process Control (IIEAM FCFT)I-AICHPFCFTDetails of topic0 / 1--
149.DTFyzikálne vlastnosti a štruktúra nanosegregovaných sústav iónových kvapalín a nanočastícBlahušiak, M.Department of Chemical and Biochemical Engineering (ICEE FCFT)I-CHEIFCFTDetails of topic0 / 1--
150.DisTGarantovaný odhad parametrovFikar, M.Institute of Information Engineering, Automation and Mathematics (FCFT)D-RPFCFTDetails of topic0 / ----
151.BTGeopolyméry ako potenciálne materiály pre aplikácie v geotermálnych vrtochKuzielová, E.Department of Inorganic Materials (IICTM FCFT)B-CHEMATFCFTDetails of topic0 / ----
152.BTGynekologické zdravie a probiotikáGreifová, M.Department of Food Technology (IFSN FCFT)B-BIOPOTFCFTDetails of topic0 / 1--
153.DisTHemicelulolytické enzýmy Schizophyllum communePuchart, V.Institute of Biochemistry and Microbiology (FCFT)D-BICHFCFTDetails of topic0 / ----
154.DTHeterogénne katalyzátory pre oxidáciu furfuraluSoták, T.Department of Organic Technology, Catalysis and Petroleum Chemistry (IOCP FCFT)I-CHTIFCFTDetails of topic0 / 1--
155.BTHľadanie proteáz v povrchových štruktúrach mycélia Trichoderma atroviride.Šimkovič, M.Institute of Biochemistry and Microbiology (FCFT)B-BIOPOTFCFTDetails of topic0 / ----
156.BTHodnotenie autenticity potravínKarovičová, J.Department of Food Technology (IFSN FCFT)B-BIOPOTFCFTDetails of topic0 / 2--
157.BTHodnotenie autenticity potravínKarovičová, J.Department of Food Technology (IFSN FCFT)B-VYKOZFCFTDetails of topic0 / 2--
158.DTHodnotenie potenciálnych negatívnych vplyvov a rizík pri použití rôznych typov akrylátových monomérov v impregnantochHudec, I.Institute of Natural and Synthetic Polymers (FCFT)I-PSPFCFTDetails of topic0 / 1--
159.BTHodnotenie povrchovej nano-štruktúry vrstiev sondovou mikroskopiouMikula, M.Department of Graphic Arts Technology and Applied Photochemistry (IPM FCFT)B-CHEMATFCFTDetails of topic0 / ----
160.BTHodnotenie reologických vlastností gumárskych zmesí na báze EPDM kaučukovHudec, I.Institute of Natural and Synthetic Polymers (FCFT)B-CHEMATFCFTDetails of topic0 / 1--
161.BTHodnotenie reologických vlastností gumárskych zmesí na báze NBR kaučukovHudec, I.Institute of Natural and Synthetic Polymers (FCFT)B-CHEMATFCFTDetails of topic0 / 1--
162.BTHravé vizualizácieValo, R.Department of Information Engineering and Process Control (IIEAM FCFT)B-AIMCHPFCFTDetails of topic0 / 2--
163.BTHybridné solárne články pre plastové podložkyMikula, M.Department of Graphic Arts Technology and Applied Photochemistry (IPM FCFT)B-CHEMATFCFTDetails of topic0 / ----
164.BTHydrogenolýza prírodných polyolov na katalyzátoroch obsahujúcich CuKaszonyi, A.Department of Organic Technology, Catalysis and Petroleum Chemistry (IOCP FCFT)B-CHEMATFCFTDetails of topic0 / 1--
165.BTHydropónia ako rizikový faktor prieniku kontaminantov do potravového reťazcaŽemlička, L.Department of Nutrition and Food Quality Assessment (IFSN FCFT)B-BIOPOTFCFTDetails of topic0 / 1--
166.BTCharakteristika a využitie semienok chia a bazalky v potravinárstveKreps, F.Department of Food Technology (IFSN FCFT)B-VYKOZFCFTDetails of topic0 / 1--
167.BTCharakterizácia biomakromolekúl elektrochemickými metódamiGál, M.Department of Inorganic Technology (IICTM FCFT)B-CHEMATFCFTDetails of topic0 / 1--
168.DTCharakterizácia biomakromolekúl elektrochemickými metódamiGál, M.Department of Inorganic Technology (IICTM FCFT)I-CHTIFCFTDetails of topic0 / 1--
169.DisTCharakterizácia expresie niektorých proteínov pri rozvoji P-glykoproteínom sprostredkovanej rezistencii leukemických buniek.Breier, A.Institute of Biochemistry and Microbiology (FCFT)D-BICHFCFTDetails of topic0 / 1--
170.BTCharakterizácia fotokatalyzátorov na báze oxidu titaničitéhoBarbieriková, Z.Department of Chemical Physics (IPC FCFT)B-CHEMATFCFTDetails of topic0 / 1--
171.BTCharakterizácia heterocyklických zlúčenín pomocou 1D a 2D NMR spektroskopieLiptaj, T.Centrálne laboratóriá FCHPT (FCFT)B-CHEMATFCFTDetails of topic0 / 1--
172.DTCharakterizácia katalyzátora na rozklad dechtovSteltenpohl, P.Department of Chemical and Biochemical Engineering (ICEE FCFT)I-CHEIFCFTDetails of topic0 / 1--
173.DTCharakterizácia pív pripravených z rôznych chmeľovŠmogrovičová, D.Institute of Biotechnology (FCFT)I-BIOTEFCFTDetails of topic0 / 1--
174.BTCharakterizácia pív pripravených z rôznych chmeľovŠmogrovičová, D.Institute of Biotechnology (FCFT)B-BIOPOTFCFTDetails of topic0 / 1--
175.DTCharakterizácia proteolytických enzýmov vytvorených hubami z rodu Trichoderma ako odpoveď na rôzne (a)biotické signály.Šimkovič, M.Institute of Biochemistry and Microbiology (FCFT)I-BBTFCFTDetails of topic0 / 1--
176.DTCharakterizácia surovín a produktov dvojstupňového splyňovania biomasového odpaduHaydary, J.Department of Chemical and Biochemical Engineering (ICEE FCFT)I-CHEIFCFTDetails of topic0 / ----
177.DTCharakterizácia výberových vín Tokaj analýzou prchavých arómových zlúčenín metódou HS-SPME-GC-MSBenická, E.Institute of Analytical Chemistry (FCFT)I-TCHEMFCFTDetails of topic0 / ----
178.BTChémia substituovaných perfluórfenazínov a ich využitie pri fotoionizácii vody viditelným svetlom.Végh, D.Department of Organic Chemistry (IOCP FCFT)B-CHEMATFCFTDetails of topic0 / ----
179.DTChemoenzymatická príprava vybraných chromogénnych substrátovHronská, H.Institute of Biotechnology (FCFT)I-BIOTEFCFTDetails of topic0 / 1--
180.BTChia semená (Salvia hispanica L.) – možnosti využitia pri výrobe cereálnych produktov.Kohajdová, Z.Department of Food Technology (IFSN FCFT)B-VYKOZFCFTDetails of topic0 / 1--
181.BTChia semená (Salvia hispanica L.) – možnosti využitia pri výrobe cereálnych produktov.Kohajdová, Z.Department of Food Technology (IFSN FCFT)B-BIOPOTFCFTDetails of topic0 / 1--
182.BTChitinolytické a xylolytické enzýmy sprevádzajúce vývoj mikroskopických húb.Šimkovič, M.Institute of Biochemistry and Microbiology (FCFT)B-BIOPOTFCFTDetails of topic0 / 1--
183.DTChromatografická separácia rekombinantného erytropoetínuMolnár, T.Department of Chemical and Biochemical Engineering (ICEE FCFT)I-CHEIFCFTDetails of topic0 / 1--
184.BTIdentifikácia a charakterizácia vybraných bakteriálnych kmeňov izolovaných z črevnej mikrobioty rezistentných voči antibiotikámBírošová, L.Department of Nutrition and Food Quality Assessment (IFSN FCFT)B-VYKOZFCFTDetails of topic0 / ----
185.BTIdentifikácia farbív v kolorovanej fotografii spektrálnymi metódamiČeppan, M.Department of Graphic Arts Technology and Applied Photochemistry (IPM FCFT)B-CHEMATFCFTDetails of topic0 / 2--
186.BTIdentifikácia látok extrahovaných superkritickým oxidom uhličitým zo smrekovej kôryHáz, A.Department of Wood, Pulp and Paper (IPM FCFT)B-CHEMATFCFTDetails of topic0 / 1--
187.BTIdentifikácia novodobých písacích látok s využitím optickej a fluorescenčnej mikroskopieDvonka, V.Department of Graphic Arts Technology and Applied Photochemistry (IPM FCFT)B-CHEMATFCFTDetails of topic0 / 2--
188.BTIdentifikácia prchavých organických zlúčenín vo vzorkách vínŠpánik, I.Institute of Analytical Chemistry (FCFT)B-CHEMATFCFTDetails of topic0 / 1--
189.BTIdentifikácia prchavých organických zlúčenín vo vzorkách tokajských vín pomocou GC-HRTOF-MS.Špánik, I.Institute of Analytical Chemistry (FCFT)B-CHEMATFCFTDetails of topic0 / 1--
190.DisTImplementácia nových in vivo MRI techník na presnú diagnostiku neurodegenerácie (Alzheimerova a Parkinsonova choroba) na animálnych modeloch s cieľom hľadania vhodných terapeutických prístupovKašparová, S.Centrálne laboratóriá FCHPT (FCFT)D-BICHFCFTDetails of topic0 / ----
191.DTIn vitro 1H MRS spolu s kvantifikáciou spektier v jednotlivých regiónoch mozgu potkana v normálnom a patologickom staveKašparová, S.Centrálne laboratóriá FCHPT (FCFT)I-BBTFCFTDetails of topic0 / ----
192.BTInfračervená a Ramanova spektroskopia koordinačných zlúčenínKleinová, A.Department of Physical Chemistry (IPC FCFT)B-CHEMATFCFTDetails of topic0 / 1--
193.DisTInhibícia proliferácie a navodenie bunkovej smrti v rakovinových bunkách ovplyvnením ich metabolického profiluBlaškovič, D.Institute of Biochemistry and Microbiology (FCFT)D-BICHFCFTDetails of topic0 / ----
194.DTInkorporácia bambusovej vlákniny do cereálnych výrobkov.Kohajdová, Z.Department of Food Technology (IFSN FCFT)I-POHYKOFCFTDetails of topic0 / 1--
195.DTInkorporácia chia semien do cereálnych výrobkov.Kohajdová, Z.Department of Food Technology (IFSN FCFT)I-POHYKOFCFTDetails of topic0 / 1--
196.DisTInkorporácia zdraviu prospešných látok do cereálnych produktovKarovičová, J.Department of Food Technology (IFSN FCFT)D-CTPOFCFTDetails of topic0 / 1--
197.BTIntegrácia splyňovača čierneho lúhu do energetického hospodárstva papierneVariny, M.Department of Chemical and Biochemical Engineering (ICEE FCFT)B-CHIFCFTDetails of topic0 / ----
198.BTInterakcia katelicidínu LL37 s modelovými bunkovými membránamiGál, M.Department of Inorganic Technology (IICTM FCFT)B-CHEMATFCFTDetails of topic0 / 1--
199.BTInterakcie heparínu a pentozán sulfátu s novým typom proflavínových fotosenzibilizátorovPaulíková, H.Institute of Biochemistry and Microbiology (FCFT)B-BIOPOTFCFTDetails of topic0 / 1--
200.BTInterakia magnetického pole s látkouBučinský, L.Department of Chemical Physics (IPC FCFT)B-CHEMATFCFTDetails of topic0 / 1--
201.DTInterkalácia nanočastíc halloyzitu a kaolinitu.Janek, M.Department of Inorganic Materials (IICTM FCFT)I-CHTIFCFTDetails of topic0 / 1--
202.BTIzolácia a charakterizácia oleja zo semien pŕhľavy dvojdomej (Urtica dioica L.)Sekretár, S.Department of Food Technology (IFSN FCFT)B-BIOPOTFCFTDetails of topic1 / 1 Horváth, V.
203.DTIzolácia a charakterizácia vybraných obsahových zložiek cudzopasných rastlín a ich využitie pri parfumácii výrobkovŽemlička, L.Department of Nutrition and Food Quality Assessment (IFSN FCFT)I-VHKPFCFTDetails of topic0 / 1--
204.DTIzolácia a charakterizácia vybraných obsahových zložiek jahniad a ich využitie ako potravinárske aditívaŽemlička, L.Department of Nutrition and Food Quality Assessment (IFSN FCFT)I-VHKPFCFTDetails of topic0 / 1--
205.DisTIzolácia a charakterizacia dominantnych latok z ovocných matrícBírošová, L.Department of Nutrition and Food Quality Assessment (IFSN FCFT)D-CTPOFCFTDetails of topic0 / 1--
206.DTIzolácia baktérií zo sedimentov kontaminovaných polycyklickými aromatickými uhľovodíkmi (PAH) a ich využitie pri biodegradácii PAHDercová, K.Institute of Biotechnology (FCFT)I-BIOTEFCFTDetails of topic0 / ----
207.BTIzolácia, charakterizácia a selekcia autochtónnych kultúr Saccharomyces cerevisiae vhodných pre vinárstvoFurdíková, K.Institute of Biotechnology (FCFT)B-BIOPOTFCFTDetails of topic0 / ----
208.DTIzolácia, charakterizácia a selekcia autochtónnych kultúr Saccharomyces cerevisiae vhodných pre vinárstvoFurdíková, K.Institute of Biotechnology (FCFT)I-BIOTEFCFTDetails of topic0 / ----
209.DTIzolácia, identifikácia a charakterizácia leukonostokov izolovaných z ovčích syrov a žinčice vyrobených zo surového mliekaGreifová, M.Department of Food Technology (IFSN FCFT)I-POHYKOFCFTDetails of topic0 / 1--
210.BTIzolácia kapsaicínu s použitím rôznych extrakčných činidiel a metódJablonský, M.Department of Wood, Pulp and Paper (IPM FCFT)B-CHEMATFCFTDetails of topic0 / 1--
211.DTIzolácia rododendrolu a malinového ketónu z brezovej kôry a ich identifikácia ako i stanovenie antioxidačných a antimikrobiálnych účinkovMošovská, S.Department of Nutrition and Food Quality Assessment (IFSN FCFT)I-VHKPFCFTDetails of topic0 / 1--
212.DisTKarbonylácie v syntéze heterocyklických zlúčenínGracza, T.Institute of Organic Chemistry, Catalysis and Petrochemistry (FCFT)D-ORGCHFCFTDetails of topic0 / 1--
213.BTKatalytická epoxidácia propénu v plynnej fázeHorváth, B.Department of Organic Technology, Catalysis and Petroleum Chemistry (IOCP FCFT)B-CHEMATFCFTDetails of topic0 / ----
214.DTKatalytická oxidácia hemicelulózySoták, T.Department of Organic Technology, Catalysis and Petroleum Chemistry (IOCP FCFT)I-CHTIFCFTDetails of topic0 / 1--
215.DTKatalytická oxidácia polyalkoholovSoták, T.Department of Organic Technology, Catalysis and Petroleum Chemistry (IOCP FCFT)I-CHTIFCFTDetails of topic0 / 1--
216.DTKatalytická premena bioetanolu na priemyslene významné monoméryHorváth, B.Department of Organic Technology, Catalysis and Petroleum Chemistry (IOCP FCFT)I-CHTIFCFTDetails of topic0 / 1--
217.BTKatalytická premena furfuraluSoták, T.Department of Organic Technology, Catalysis and Petroleum Chemistry (IOCP FCFT)B-CHEMATFCFTDetails of topic0 / 1--
218.DTKatalytická pyrolýza tuhého alternatívneho paliva ( TAP)Haydary, J.Department of Chemical and Biochemical Engineering (ICEE FCFT)I-CHEIFCFTDetails of topic0 / ----
219.BTKatalytické štiepenie biomasy na organické kyselinySoták, T.Department of Organic Technology, Catalysis and Petroleum Chemistry (IOCP FCFT)B-CHEMATFCFTDetails of topic0 / 1--
220.BTKatalyzátory pre výrobu medziproduktov pre polyamidyGašparovičová, D.Department of Organic Technology, Catalysis and Petroleum Chemistry (IOCP FCFT)B-CHEMATFCFTDetails of topic0 / 1--
221.BTKeramika s termoelektrickými vlastnosťami – alternatívny zdroj energie.Janek, M.Department of Inorganic Materials (IICTM FCFT)B-CHEMATFCFTDetails of topic0 / 2--
222.DisTKinetika a mechanizmus radikálovej polymerizácie vo vodnej fázeLacík, I.Institute of Natural and Synthetic Polymers (FCFT)D-MACHFCFTDetails of topic0 / ----
223.DTKinetika produkcie aromatických látok v bielom víneBáleš, V.Department of Chemical and Biochemical Engineering (ICEE FCFT)I-CHEIFCFTDetails of topic0 / 1--
224.DTKlasifikácia slivovíc fluorescenčnou spektrometriouSádecká, J.Institute of Analytical Chemistry (FCFT)I-TCHEMFCFTDetails of topic0 / 1--
225.DTKo-fermentácia odpadovej biomasy z výroby cystínuHutňan, M.Department of Environmental Engineering (ICEE FCFT)I-TOZPFCFTDetails of topic0 / ----
226.DTKokultivácie tyramín dependentných baktérií a mikroskopických vláknitých húb na koncentráciu tyramínu v modelových podmienkachGreif, G.Department of Food Technology (IFSN FCFT)I-POHYKOFCFTDetails of topic0 / 1--
227.DTKombinácia disperznej mikroextrakcie kvapalina-kvapalina a QuEChERS na izoláciu rezíduí pesticídov zo vzoriekHrouzková, S.Institute of Analytical Chemistry (FCFT)I-TCHEMFCFTDetails of topic0 / ----
228.BTKomplexné využitie stromovej hmotyHáz, A.Department of Wood, Pulp and Paper (IPM FCFT)B-CHEMATFCFTDetails of topic0 / 1--
229.DisTKomplexné zlúčeniny Cu(II) s biologicky aktívnymi ligandami.Valko, M.Department of Physical Chemistry (IPC FCFT)D-FCHFCFTDetails of topic0 / 1--
230.DTKomplexné zlúčeniny mangánu so Schiffovými zásadami salénového typuIzakovič, M.Department of Inorganic Chemistry (IICTM FCFT)I-TCHEMFCFTDetails of topic0 / 1--
231.BTKomplexy kobaltu s “non-innocent” ligandmi; potenciálne elektrokatalyzátory na výrobu vodíka.Zalibera, M.Department of Physical Chemistry (IPC FCFT)B-CHEMATFCFTDetails of topic0 / 1--
232.BTKomplexy mangánu s vybranými heterocyklickými ligandamiTatarko, M.Department of Inorganic Chemistry (IICTM FCFT)B-CHEMATFCFTDetails of topic1 / 1 Demeterová, D.
233.DTKomplexy mangánu s N-heterocyklickými ligandamiTatarko, M.Department of Inorganic Chemistry (IICTM FCFT)I-TCHEMFCFTDetails of topic0 / 1--
234.DisTKomplexy prechodných kovov s nesteroidnými protizápalovými liečivamiMoncoľ, J.Department of Inorganic Chemistry (IICTM FCFT)D-ANCHFCFTDetails of topic0 / ----
235.BTKomplexy prechodných kovov s (pyridín-2-yl)-1H-benzimidazolovými ligandamiŠalitroš, I.Department of Inorganic Chemistry (IICTM FCFT)B-CHEMATFCFTDetails of topic1 / 3 Šagátová, A.
236.BTKomplexy prechodných kovov s nesteroidnými antiflogistikamiMoncoľ, J.Department of Inorganic Chemistry (IICTM FCFT)B-CHEMATFCFTDetails of topic0 / 2--
237.DTKompozit hlinka/hlinitokremičitan ako potenciálny katalyzátor pre alkyláciu aromatických uhľovodíkov s 1-alkénmi.Horňáček, M.Department of Organic Technology, Catalysis and Petroleum Chemistry (IOCP FCFT)I-CHTIFCFTDetails of topic1 / 1 Trubianska, H.
238.DTKompozitné materiály na báze elastomérnych matríc a feritových plnívKruželák, J.Department of Plastics, Rubber and Fibres (IPM FCFT)I-PSPFCFTDetails of topic0 / 1--
239.DisTKompozitné materiály pre keramiku s termoelektrickými vlastnosťami pripravovanú pomocou 3D tlače.Janek, M.Department of Inorganic Materials (IICTM FCFT)D-ATEMFCFTDetails of topic0 / 2--
240.DisTKompozity z biodegradovateľnou polymérnou matricouAlexy, P.Department of Plastics, Rubber and Fibres (IPM FCFT)D-TPOLMIFCFTDetails of topic0 / 1--
241.DTKonštrukcia a riadenie inverzného kyvadlaKalúz, M.Department of Information Engineering and Process Control (IIEAM FCFT)I-AICHPFCFTDetails of topic0 / 1--
242.BTKonštrukcia nekremíkových elektronických prvkovDvonka, V.Department of Graphic Arts Technology and Applied Photochemistry (IPM FCFT)B-CHEMATFCFTDetails of topic0 / 2--
243.BTKontinuálna nitrácia toluénu využitím HEX reaktoraLabovský, J.Department of Chemical and Biochemical Engineering (ICEE FCFT)B-CHIFCFTDetails of topic0 / 1--
244.BTKoreňové čistiarne odpadových vôd - dimenzovanie a možnosti aplikácie vo vidieckych oblastiachBodík, I.Department of Environmental Engineering (ICEE FCFT)B-CHIFCFTDetails of topic0 / 1--
245.BTKorózia chladičov automobilovZemanová, M.Department of Inorganic Technology (IICTM FCFT)B-CHEMATFCFTDetails of topic0 / 1--
246.DTKorózia kovov v materiáloch vhodných pre akumuláciu teplaDanielik, V.Department of Inorganic Technology (IICTM FCFT)I-CHTIFCFTDetails of topic0 / 1--
247.BTKorózia kovových obalových materiálov v potravinárstveDanielik, V.Department of Inorganic Technology (IICTM FCFT)B-CHEMATFCFTDetails of topic0 / 1--
248.BTKozmetické aspekty kožných reakcií po chemoterapii nádorových ochoreníHojerová, J.Department of Food Technology (IFSN FCFT)B-VYKOZFCFTDetails of topic0 / 1--
249.BTKozmetické aspekty kožných reakcií po rádioterapii nádorových ochoreníHojerová, J.Department of Food Technology (IFSN FCFT)B-VYKOZFCFTDetails of topic0 / 1--
250.BTKozmetické výrobky na ústnu hygienu - prieskum spotrebiteľských zvyklostíHojerová, J.Department of Food Technology (IFSN FCFT)B-VYKOZFCFTDetails of topic0 / 1--
251.DisTKryštalizáciou indukované asymetrické transformácie ako univerzálna, praktická metodológia na syntézu funkcionalizovaných amino kyselín a ich derivátov.Berkeš, D.Department of Organic Chemistry (IOCP FCFT)D-ORGCHFCFTDetails of topic0 / 2--
252.BTKryštalizáciou-indukovaná asymetrická transformácia v syntéze MIDA-esterov boronových kyselín pre Suzuki cross-kapling.Jakubec, P.Department of Organic Chemistry (IOCP FCFT)B-CHEMATFCFTDetails of topic0 / 1--
253.BTKryštálová, elektrónová štruktúra a charakterizácia niektorých derivátov chinolizidínu.Vrábel, V.Institute of Analytical Chemistry (FCFT)B-CHEMATFCFTDetails of topic0 / 1--
254.DTKryštálová, elektrónová štruktúra a charakterizácia niektorých derivátov chinolizidínu.Vrábel, V.Institute of Analytical Chemistry (FCFT)I-TCHEMFCFTDetails of topic0 / 1--
255.DTKvantifikácia vplyvu faktorov prostredia na rast rodu Fusarium.Liptáková, D.Department of Nutrition and Food Quality Assessment (IFSN FCFT)I-VHKPFCFTDetails of topic0 / 1--
256.BTKvantitatívna analýza obsahu laktobacilov v jogurtochMedveďová, A.Department of Nutrition and Food Quality Assessment (IFSN FCFT)B-VYKOZFCFTDetails of topic0 / 1--
257.BTKvantovo mechanický popis solvatovaných systémovBučinský, L.Department of Chemical Physics (IPC FCFT)B-CHEMATFCFTDetails of topic0 / 1--
258.DisTKvasinky a kvasinkovité organizmy asociované s kvitnúcimi rastlinami a trávamiVadkertiová, R.Institute of Biotechnology (FCFT)D-BIOTFCFTDetails of topic0 / ----
259.BTKyselina gama-amino maslová ako aktívna zložka potravínGreifová, M.Department of Food Technology (IFSN FCFT)B-BIOPOTFCFTDetails of topic0 / 1--
260.BTKyselina jantárová – prekurzor pre prípravu látok s vyššou pridanou hodnotouRebroš, M.Institute of Biotechnology (FCFT)B-BIOPOTFCFTDetails of topic1 / 1 Zmelíková, P.
261.BTLaboratórny experiment z pohľadu priemyselného riadeniaValo, R.Department of Information Engineering and Process Control (IIEAM FCFT)B-AIMCHPFCFTDetails of topic0 / 1--
262.BTLarválna terápia - Nová biotechnologická metóda na liečbu ťažko liečiteľných povrchových rán.Breier, A.Institute of Biochemistry and Microbiology (FCFT)B-BIOPOTFCFTDetails of topic0 / 1--
263.BTLesné plody - zloženie, biologícké účinky, využitieMikulajová, A.Department of Nutrition and Food Quality Assessment (IFSN FCFT)B-BIOPOTFCFTDetails of topic0 / 1--
264.BTLesné plody - zloženie, biologícké účinky, využitieMikulajová, A.Department of Nutrition and Food Quality Assessment (IFSN FCFT)B-VYKOZFCFTDetails of topic0 / 1--
265.BTLikvidácia bioznečistenia vôd pomocou železanovHíveš, J.Department of Inorganic Technology (IICTM FCFT)B-CHEMATFCFTDetails of topic0 / 4--
266.DTLikvidácia bioznečistenia vôd pomocou železanovHíveš, J.Department of Inorganic Technology (IICTM FCFT)I-CHTIFCFTDetails of topic0 / ----
267.BTMalinový ketón jeho zdroje, vlastnosti a využitieMošovská, S.Department of Nutrition and Food Quality Assessment (IFSN FCFT)B-BIOPOTFCFTDetails of topic0 / 1--
268.BTMalinový ketón jeho zdroje, vlastnosti a využitieMošovská, S.Department of Nutrition and Food Quality Assessment (IFSN FCFT)B-VYKOZFCFTDetails of topic0 / 1--
269.DisTManánolytické acetylesterázyPuchart, V.Institute of Biochemistry and Microbiology (FCFT)D-BICHFCFTDetails of topic0 / ----
270.BTManganité salénové komplexy s mostikujúcimi ligandamiMoncoľ, J.Department of Inorganic Chemistry (IICTM FCFT)B-CHEMATFCFTDetails of topic0 / 2--
271.DTMatematické modelovanie prestupu tepla v stekajúcom filmeStopka, J.Department of Chemical and Biochemical Engineering (ICEE FCFT)I-CHEIFCFTDetails of topic0 / 1--
272.BTMateriálové a energetické aspekty prevádzkovania cirkulačných vodných chladiacich okruhovVariny, M.Department of Chemical and Biochemical Engineering (ICEE FCFT)B-CHIFCFTDetails of topic0 / ----
273.DTMateriály pre tkanivové inžinierstvo na báze biopolymérovVašková, I.Department of Plastics, Rubber and Fibres (IPM FCFT)I-PSPFCFTDetails of topic0 / 1--
274.BTMeďnaté komplexy s vybranými protizápalovými látkamiŠvorec, J.Department of Inorganic Chemistry (IICTM FCFT)B-CHEMATFCFTDetails of topic0 / 1--
275.BTMechanizmus a kinetika biomineralizácie na povrchu anorganických biomateriálovPalou, M. T.Department of Inorganic Materials (IICTM FCFT)B-CHEMATFCFTDetails of topic0 / ----
276.BTMechanizmy vzniku akrylamidu v potravinách, analýza, výskyt a možnosti jeho odstraňovaniaŠimko, P.Department of Food Technology (IFSN FCFT)B-BIOPOTFCFTDetails of topic0 / 1--
277.BTMetabolická analýza organizmuHybenová, E.Department of Nutrition and Food Quality Assessment (IFSN FCFT)B-VYKOZFCFTDetails of topic0 / 1--
278.BTMetabolické zmeny v patologiskom mozgu potkanov. In vivo 1H MR spektroskopia – analýza spektroskopických dát pomocou jMRUI softwéru.Kašparová, S.Centrálne laboratóriá FCHPT (FCFT)B-CHEMATFCFTDetails of topic0 / 2--
279.DTMetabolické zmeny vo vláknitých hubách za podmienok vedúcich k smrti buniekVarečka, Ľ.Institute of Biochemistry and Microbiology (FCFT)I-BBTFCFTDetails of topic0 / 1--
280.BTMetabolizmus fenolových zlúčenín a biologické účinky ich metabolitovMikulajová, A.Department of Nutrition and Food Quality Assessment (IFSN FCFT)B-BIOPOTFCFTDetails of topic0 / 1--
281.BTMetabolizmus fenolových zlúčenín a biologické účinky ich metabolitovMikulajová, A.Department of Nutrition and Food Quality Assessment (IFSN FCFT)B-VYKOZFCFTDetails of topic0 / 1--
282.DisTMetabolizmus sfingolipidov v živočíšnych bunkách a bunková smrťLakatoš, B.Institute of Biochemistry and Microbiology (FCFT)D-BICHFCFTDetails of topic0 / 1--
283.DisTMetódy fyzikálno-chemickej ochrany objektov kultúrneho dedičstva účinkom atmosferickej plazmyVizárová, K.Department of Wood, Pulp and Paper (IPM FCFT)D-TPOLMIFCFTDetails of topic0 / ----
284.DisTMetódy fyzikálno-chemickej ochrany objektov kultúrneho dedičstva účinkom atmosferickej plazmyVizárová, K.Department of Wood, Pulp and Paper (IPM FCFT)D-OMODFCFTDetails of topic0 / ----
285.BTMetódy merania konduktivity materiálov.Fedorko, P.Department of Chemical Physics (IPC FCFT)B-CHEMATFCFTDetails of topic0 / ----
286.DTMetódy merania konduktivity materiálov.Fedorko, P.Department of Chemical Physics (IPC FCFT)I-JFIFEEITDetails of topic0 / ----
287.DTMetódy merania konduktivity materiálov.Fedorko, P.Department of Chemical Physics (IPC FCFT)I-TCHEMFCFTDetails of topic0 / ----
288.BTMetódy merania konduktivity materiálov.Fedorko, P.Department of Chemical Physics (IPC FCFT)B-JFIFEEITDetails of topic0 / ----
289.BTMetódy pre vyšetrenie rizikových účinkov chemických látok voči biomolekulámBlaškovičová, J.Institute of Analytical Chemistry (FCFT)B-CHEMATFCFTDetails of topic0 / 1--
290.BTMetódy sledovania prítomnosti reaktívnych foriem kyslíka a ich účinku voči DNALabuda, J.Institute of Analytical Chemistry (FCFT)B-CHEMATFCFTDetails of topic0 / 1--
291.BTMikrobiálna produkcia arabitoluKrištofíková, Ľ.Institute of Biotechnology (FCFT)B-BIOPOTFCFTDetails of topic0 / ----
292.BTMikrobiálna rezistencia - problém dnešnej dobyBírošová, L.Department of Nutrition and Food Quality Assessment (IFSN FCFT)B-VYKOZFCFTDetails of topic0 / ----
293.BTMikrobiálne ovplyvnená korózia kovových materiálovZemanová, M.Department of Inorganic Technology (IICTM FCFT)B-CHEMATFCFTDetails of topic0 / 1--
294.BTMikrobiologická kvalita lahôdkárskych výrobkovMedveďová, A.Department of Nutrition and Food Quality Assessment (IFSN FCFT)B-BIOPOTFCFTDetails of topic0 / 1--
295.DisTMikrobiologické a technologické aspekty výroby tradičných syrovValík, Ľ.Department of Nutrition and Food Quality Assessment (IFSN FCFT)D-CTPOFCFTDetails of topic0 / 1--
296.BTMikroflóra hrubého čreva a jej vplyv na rôzne ochoreniaHybenová, E.Department of Nutrition and Food Quality Assessment (IFSN FCFT)B-VYKOZFCFTDetails of topic1 / 1 Švendová, A.
297.BTMikroštruktúra a vlastnosti poréznych materiálovHajdúchová, Z.Department of Inorganic Materials (IICTM FCFT)B-CHEMATFCFTDetails of topic0 / ----
298.DTMikroštruktúra a úžitkové vlastnosti ternárnych cementových systémov na ílo-vápencovej podstaty.Janotka, I.Department of Inorganic Materials (IICTM FCFT)I-CHTIFCFTDetails of topic0 / 1--
299.BTModelovanie a riadenie biochemického reaktoraBakošová, M.Institute of Information Engineering, Automation and Mathematics (FCFT)B-AIMCHPFCFTDetails of topic0 / 1--
300.BTModelovanie a riadenie biochemického reaktoraBakošová, M.Institute of Information Engineering, Automation and Mathematics (FCFT)B-CHEMATFCFTDetails of topic0 / 1--
301.BTModelovanie a riadenie biochemického reaktoraBakošová, M.Institute of Information Engineering, Automation and Mathematics (FCFT)B-CHIFCFTDetails of topic1 / 1 Trautenberger, R.
302.BTModelovanie a riadenie biochemického reaktoraBakošová, M.Institute of Information Engineering, Automation and Mathematics (FCFT)B-BIOPOTFCFTDetails of topic0 / 1--
303.BTModelovanie a riadenie fermentačného procesuVasičkaninová, A.Department of Information Engineering and Process Control (IIEAM FCFT)B-AIMCHPFCFTDetails of topic0 / 2--
304.DisTModelovanie a riadenie hybridných systémovKvasnica, M.Department of Information Engineering and Process Control (IIEAM FCFT)D-RPFCFTDetails of topic0 / 1--
305.BTModelovanie a simulácia membránových filtračných procesovFikar, M.Institute of Information Engineering, Automation and Mathematics (FCFT)B-AIMCHPFCFTDetails of topic0 / 1--
306.BTModelovanie a simulácia membránových filtračných procesovFikar, M.Institute of Information Engineering, Automation and Mathematics (FCFT)B-CHIFCFTDetails of topic0 / 2--
307.BTModelovanie a simulácia membránových filtračných procesovFikar, M.Institute of Information Engineering, Automation and Mathematics (FCFT)B-CHEMATFCFTDetails of topic0 / 2--
308.DTModelovanie fluidného katalytického reaktora na štiepenie ťažkých zvyškov spracovania ropyMarkoš, J.Department of Chemical and Biochemical Engineering (ICEE FCFT)I-CHEIFCFTDetails of topic0 / 1--
309.DisTModelovanie procesu rekarbonizácie v reaktore s fluidizovanou vrstvouDerco, J.Department of Environmental Engineering (ICEE FCFT)D-CHZPRFCFTDetails of topic0 / 1--
310.DTModelovanie rekarbonizačného reaktora s fluidizovanou vrstvouDerco, J.Department of Environmental Engineering (ICEE FCFT)I-TOZPFCFTDetails of topic0 / 1--
311.DisTModerné elektrochemické metódy pre stanovenie biologicky aktívnych látok vo farmaceutickej a klinickej chémiiŠvorc, Ľ.Institute of Analytical Chemistry (FCFT)D-ACHFCFTDetails of topic0 / ----
312.DisTModerné spôsoby stanovenia biomarkerov ochoreníTkáč, J.Institute of Biotechnology (FCFT)D-BIOTFCFTDetails of topic0 / 2--
313.DisTModerné spôsoby stanovenia biomarkerov ochoreníTkáč, J.Institute of Biotechnology (FCFT)D-BIOTFCFTDetails of topic0 / 2--
314.BTModerné trendy v analýze potravínŠimko, P.Department of Food Technology (IFSN FCFT)B-BIOPOTFCFTDetails of topic1 / 1 Cabadaj, P.
315.BTModernizácia výrobnej linky - Internet vecíValo, R.Department of Information Engineering and Process Control (IIEAM FCFT)B-AIMCHPFCFTDetails of topic0 / 1--
316.DisTModifikácia lignocelulózových materiálov pre ich využitie v bioplastochŠutý, Š.Department of Wood, Pulp and Paper (IPM FCFT)D-TPOLMIFCFTDetails of topic0 / 2--
317.DTModifikácia povrchových vlastností PLA/PHB fólií s využitím plazmyČernáková, Ľ.Department of Plastics, Rubber and Fibres (IPM FCFT)I-PSPFCFTDetails of topic0 / 1--
318.BTModifikácie lignocelulózových vlákien pre biokompozitné materiályŠutý, Š.Department of Wood, Pulp and Paper (IPM FCFT)B-CHEMATFCFTDetails of topic0 / ----
319.DTModifikácie lignocelulózových vlákien pre biokompozitné materiályŠutý, Š.Department of Wood, Pulp and Paper (IPM FCFT)I-PSPFCFTDetails of topic0 / ----
320.BTModifikované nanočastice – možný spôsob inhibície rastu nádorových buniekMackuľak, T.Department of Environmental Engineering (ICEE FCFT)B-CHEMATFCFTDetails of topic0 / 1--
321.BTModifikované textilné PLA vlákna s ochranou voči hmyzuUjhelyiová, A.Department of Plastics, Rubber and Fibres (IPM FCFT)B-CHEMATFCFTDetails of topic0 / 1--
322.BTModul pre webový systém ÚIAMČirka, Ľ.Department of Information Engineering and Process Control (IIEAM FCFT)B-AIMCHPFCFTDetails of topic0 / ----
323.BTMolekulové “zveráky” s foto-redox prepínaním.Zalibera, M.Department of Physical Chemistry (IPC FCFT)B-CHEMATFCFTDetails of topic0 / 1--
324.DTMolekulové “zveráky” s foto-redox prepínaním.Zalibera, M.Department of Physical Chemistry (IPC FCFT)I-TCHEMFCFTDetails of topic0 / ----
325.BTMonitoring nelegálnych drog a liekov v odpadových vodách na SlovenskuBodík, I.Department of Environmental Engineering (ICEE FCFT)B-CHEMATFCFTDetails of topic0 / 1--
326.BTMonitoring prevalencie rezistentných baktérií v črevnom trakte ľudíBírošová, L.Department of Nutrition and Food Quality Assessment (IFSN FCFT)B-VYKOZFCFTDetails of topic0 / 1--
327.BTMonitoring spotreby alkoholu a nikotínu na základe analýzy odpadových vôdMackuľak, T.Department of Environmental Engineering (ICEE FCFT)B-CHEMATFCFTDetails of topic0 / 1--
328.BTMoringa olejodárna (Moringa oleifera L.) a možnosti jej využitia pri ochrane zdraviaSekretár, S.Department of Food Technology (IFSN FCFT)B-VYKOZFCFTDetails of topic0 / 1--
329.BTMorské a sladkovodné riasy a ich využitie v kozmetike a vo výžive človekaKhandlová, V.Department of Food Technology (IFSN FCFT)B-VYKOZFCFTDetails of topic0 / 1--
330.DTMortierella alpina ako potenciálny zdroj kyseliny eikozapentaénovejKlempová, T.Institute of Biotechnology (FCFT)I-BIOTEFCFTDetails of topic0 / ----
331.BTMožnosť určenia distribúcie veľkosti pórov na základe experimentálneho stanovenia distribúcie veľkosti ich rezovKovár, V.Department of Inorganic Materials (IICTM FCFT)B-CHEMATFCFTDetails of topic0 / 1--
332.BTMožnosť výroby keramických objektov 3D tlačou.Janek, M.Department of Inorganic Materials (IICTM FCFT)B-CHEMATFCFTDetails of topic0 / 2--
333.DTMožnosti anaeróbneho spracovania čistiarenských kalov z rafinériíBodík, I.Department of Environmental Engineering (ICEE FCFT)I-TOZPFCFTDetails of topic0 / ----
334.DTMožnosti anaeróbneho spracovania ťažkorozložiteľných priemyselných odpadovBodík, I.Department of Environmental Engineering (ICEE FCFT)I-TOZPFCFTDetails of topic0 / 1--
335.DTMožnosti monitoringu legálnych a nových ilegálnych drog na základe analýzy odpadových vôdMackuľak, T.Department of Environmental Engineering (ICEE FCFT)I-TOZPFCFTDetails of topic0 / 1--
336.DTMožnosti odstraňovania rezistentných typov baktérií z odpadových vôdMackuľak, T.Department of Environmental Engineering (ICEE FCFT)I-TOZPFCFTDetails of topic0 / 1--
337.DTMožnosti odstraňovania struvitu v kalových potrubiach ČOVDrtil, M.Department of Environmental Engineering (ICEE FCFT)I-TOZPFCFTDetails of topic0 / 1--
338.BTMožnosti použitia chirálnej vysokoúčinnej kvapalinovej chromatografie v analýze vínHroboňová, K.Institute of Analytical Chemistry (FCFT)B-CHEMATFCFTDetails of topic1 / -- Klenová, A.
339.DTMožnosti stužovania kaučukových zmesí pomocou zinkových solí kyseliny akrylovej a metakrylovejKruželák, J.Department of Plastics, Rubber and Fibres (IPM FCFT)I-PSPFCFTDetails of topic1 / -- Masliková, K.
340.BTMožnosti výroby pyridínu a jeho derivátovDudáš, J.Institute of Chemical and Environmental Engineering (FCFT)B-CHIFCFTDetails of topic0 / 1--
341.BTMožnosti využitia aditív do sulfátovej várky za účelom skrátenia varného cykluVrška, M.Department of Wood, Pulp and Paper (IPM FCFT)B-CHEMATFCFTDetails of topic0 / 2--
342.DisTMožnosti využitia analýzy glykánov v diagnostikeTkáč, J.Institute of Biotechnology (FCFT)D-BIOTFCFTDetails of topic0 / 2--
343.DisTMožnosti využitia analýzy glykánov v diagnostikeTkáč, J.Institute of Biotechnology (FCFT)D-BIOTFCFTDetails of topic0 / 2--
344.BTMožnosti využitia atmosférickej plazmy pri generovaní nových chemických látok z extraktívnych zlúčenín.Tiňo, R.Department of Wood, Pulp and Paper (IPM FCFT)B-CHEMATFCFTDetails of topic0 / 1--
345.BTMožnosti využitia atmosférickej plazmy pri generovaní nových chemických látok z extraktívnych zlúčenín.Tiňo, R.Department of Wood, Pulp and Paper (IPM FCFT)B-BIOPOTFCFTDetails of topic0 / 1--
346.BTMožnosti využitia nízkoteplotnej atmosférickej plazmy v ochrane kultúrneho dedičstvaTiňo, R.Department of Wood, Pulp and Paper (IPM FCFT)B-CHEMATFCFTDetails of topic0 / 1--
347.BTMožnosti využitia nízkoteplotnej atmosférickej plazmy v ochrane kultúrneho dedičstvaTiňo, R.Department of Wood, Pulp and Paper (IPM FCFT)B-BIOPOTFCFTDetails of topic0 / 1--
348.BTMožnosti využitia vedľajších produktov získaných pri spracovaní zeleniny pri výrobe cereálnych výrobkov.Kohajdová, Z.Department of Food Technology (IFSN FCFT)B-VYKOZFCFTDetails of topic0 / 1--
349.BTMožnosti využitia vedľajších produktov získaných pri spracovaní zeleniny pri výrobe cereálnych výrobkov.Kohajdová, Z.Department of Food Technology (IFSN FCFT)B-BIOPOTFCFTDetails of topic0 / 1--
350.DTMožnosti využitia zeolitov pri čistení odpadových vôdDerco, J.Department of Environmental Engineering (ICEE FCFT)I-TOZPFCFTDetails of topic0 / 1--
351.DTMožnosti zlepšenia kvality buničiny vo vláknitej linke Mondi SCP a.s. RužomberokVrška, M.Department of Wood, Pulp and Paper (IPM FCFT)I-PSPFCFTDetails of topic0 / ----
352.DTMožnosti zvyšovania biodegradácie polychlórovaných bifenylov využitím biosurfaktantovDercová, K.Institute of Biotechnology (FCFT)I-BIOTEFCFTDetails of topic0 / ----
353.BTMrlík čilský (Chenopodium quinoa) ako surovina pre cereálny priemysel.Kohajdová, Z.Department of Food Technology (IFSN FCFT)B-VYKOZFCFTDetails of topic0 / 1--
354.BTMrlík čilský (Chenopodium quinoa) ako surovina pre cereálny priemysel.Kohajdová, Z.Department of Food Technology (IFSN FCFT)B-BIOPOTFCFTDetails of topic0 / 1--
355.DisTMultifunkčné látky v prevencii chronických ochorení súvisiacich s toxicitou glukózyMájeková, M.Institute of Biochemistry and Microbiology (FCFT)D-BICHFCFTDetails of topic0 / ----
356.BTMykotoxíny a oxidačný stresKaliňáková, B.Institute of Biochemistry and Microbiology (FCFT)B-BIOPOTFCFTDetails of topic0 / 1--
357.BTNáhrada bieliacich činidiel novými postupmiJablonský, M.Department of Wood, Pulp and Paper (IPM FCFT)B-CHEMATFCFTDetails of topic0 / 1--
358.BTNáhrada sacharózy a tuku v čokoládových a nečokoládových cukrovinkáchMinarovičová, L.Department of Food Technology (IFSN FCFT)B-BIOPOTFCFTDetails of topic0 / ----
359.DTNanočastice ako možný spôsob inhibície rastu vybraných nádorových buniekMackuľak, T.Department of Environmental Engineering (ICEE FCFT)I-TOZPFCFTDetails of topic0 / 1--
360.DisTNanokompozitné materiály s Ni-W matricouZemanová, M.Department of Inorganic Technology (IICTM FCFT)D-ATEMFCFTDetails of topic0 / 1--
361.DTNanoštruktúrované katalyzátory pre reformovanie polyalkoholovSoták, T.Department of Organic Technology, Catalysis and Petroleum Chemistry (IOCP FCFT)I-CHTIFCFTDetails of topic0 / 1--
362.BTNávrh bioreaktora na produkciu biomasy adaptovanú na degradáciu organických prchavých látokAčai, P.Department of Chemical and Biochemical Engineering (ICEE FCFT)B-CHIFCFTDetails of topic0 / ----
363.BTNávrh bioreaktora na produkciu jednobunkových proteínovAčai, P.Department of Chemical and Biochemical Engineering (ICEE FCFT)B-CHIFCFTDetails of topic0 / 1--
364.BTNávrh bioreaktora na výrobu kyseliny propiónovejAčai, P.Department of Chemical and Biochemical Engineering (ICEE FCFT)B-CHIFCFTDetails of topic0 / 1--
365.BTNávrh biotechnologickej produkcie dextránuPolakovič, M.Department of Chemical and Biochemical Engineering (ICEE FCFT)B-CHIFCFTDetails of topic0 / 1--
366.BTNávrh biotechnologickej produkcie kyseliny laktobiónovejPolakovič, M.Department of Chemical and Biochemical Engineering (ICEE FCFT)B-CHIFCFTDetails of topic0 / 1--
367.BTNávrh biotechnologickej výroby akrylamiduAntošová, M.Department of Chemical and Biochemical Engineering (ICEE FCFT)B-CHIFCFTDetails of topic0 / ----
368.BTNávrh hybridného adsorpčno-mikrofiltračného procesu na odstraňovanie bóru z odpadovej geotermálnej vodyBlahušiak, M.Department of Chemical and Biochemical Engineering (ICEE FCFT)B-CHIFCFTDetails of topic0 / 1--
369.DisTNávrh hybridných systémov bioreaktor - separačné zariadenie na produkciu prírodných aromatických látokMarkoš, J.Department of Chemical and Biochemical Engineering (ICEE FCFT)D-CHEIFCFTDetails of topic0 / 1--
370.BTNávrh kalového hospodárstva čistiarne odpadových vôd s anaeróbnou stabilizáciouHutňan, M.Department of Environmental Engineering (ICEE FCFT)B-CHIFCFTDetails of topic0 / ----
371.BTNávrh kalového hospodárstva čistiarne odpadových vôd s anaeróbnou stabilizáciouHutňan, M.Department of Environmental Engineering (ICEE FCFT)B-BIOPOTFCFTDetails of topic0 / ----
372.BTNávrh kalového hospodárstva čistiarne odpadových vôd s anaeróbnou stabilizáciouHutňan, M.Department of Environmental Engineering (ICEE FCFT)B-CHEMATFCFTDetails of topic0 / ----
373.DTNávrh kompresorovej stanice v spolupráci s firmou KAESERMierka, O.Department of Chemical and Biochemical Engineering (ICEE FCFT)I-CHEIFCFTDetails of topic0 / ----
374.BTNávrh parametrov PID regulátorov metódou SIMC (Skogestad IMC)Vasičkaninová, A.Department of Information Engineering and Process Control (IIEAM FCFT)B-AIMCHPFCFTDetails of topic0 / 1--
375.BTNávrh reaktora na výrobu propylénglykoluMarkoš, J.Department of Chemical and Biochemical Engineering (ICEE FCFT)B-CHIFCFTDetails of topic0 / 1--
376.BTNávrh rekarbonizačného reaktora s fluidizovanou vrstvou na úpravu pitnej vodyDerco, J.Department of Environmental Engineering (ICEE FCFT)B-CHIFCFTDetails of topic0 / 1--
377.BTNávrh rekonštrukcie čistiarne odpadových vôd cukrovaru na zvýšené odstraňovanie dusíkaHutňan, M.Department of Environmental Engineering (ICEE FCFT)B-CHIFCFTDetails of topic0 / ----
378.BTNávrh rekonštrukcie čistiarne odpadových vôd cukrovaru na zvýšené odstraňovanie dusíkaHutňan, M.Department of Environmental Engineering (ICEE FCFT)B-CHEMATFCFTDetails of topic0 / ----
379.BTNávrh rektifikačnej kolóny a pervaporačnej jednotky na produkciu čistého butanolu zo zmesi butanol – vodaMarkoš, J.Department of Chemical and Biochemical Engineering (ICEE FCFT)B-CHIFCFTDetails of topic0 / 1--
380.BTNávrh robustných PI/PID regulátorov pre riadenie neurčitého systému prvého rádu s dopravným oneskorením.Vasičkaninová, A.Department of Information Engineering and Process Control (IIEAM FCFT)B-AIMCHPFCFTDetails of topic0 / 1--
381.DTNávrh rýchlej metódy na stanovenie obsahu popola v čiernych lúhochJablonský, M.Department of Wood, Pulp and Paper (IPM FCFT)I-PSPFCFTDetails of topic0 / 1--
382.BTNávrh separačného zariadenia pre delenie azeotropickej zmesiGraczová, E.Department of Chemical and Biochemical Engineering (ICEE FCFT)B-CHIFCFTDetails of topic0 / 1--
383.BTNávrh stripovacej kolóny na odstraňovania amoniakálného dusíka z odpadovej vodyDerco, J.Department of Environmental Engineering (ICEE FCFT)B-CHIFCFTDetails of topic0 / 1--
384.BTNávrh systému na odstraňovanie produktov fermentácie využitím kombinácie membránovej extrakcie a adsorpcieMihaľ, M.Department of Chemical and Biochemical Engineering (ICEE FCFT)B-CHIFCFTDetails of topic0 / 1--
385.BTNávrh technológie výroby a separácie ETBELabovský, J.Department of Chemical and Biochemical Engineering (ICEE FCFT)B-CHIFCFTDetails of topic0 / 1--
386.BTNávrh technológie výroby 3-metylpyridín-N-oxiduLabovský, J.Department of Chemical and Biochemical Engineering (ICEE FCFT)B-CHIFCFTDetails of topic0 / 1--
387.BTNávrh výpočet deliacej a regeneračnej kolóny pre delenie azeotropickej zmesiGraczová, E.Department of Chemical and Biochemical Engineering (ICEE FCFT)B-CHIFCFTDetails of topic0 / 1--
388.BTNávrh výroby celobiózyPolakovič, M.Department of Chemical and Biochemical Engineering (ICEE FCFT)B-CHIFCFTDetails of topic0 / 1--
389.BTNávrh výroby L-karnitínuAntošová, M.Department of Chemical and Biochemical Engineering (ICEE FCFT)B-CHIFCFTDetails of topic0 / ----
390.BTNávrh výroby syntézneho plynu termochemickou konverziou biomasyJelemenský, Ľ.Institute of Chemical and Environmental Engineering (FCFT)B-CHIFCFTDetails of topic1 / 1 Lukáčová, S.
391.DTNávrh zloženia impregnantov s reaktívnym monomérom na báze styrénu s novým stabilizačným systémomHudec, I.Institute of Natural and Synthetic Polymers (FCFT)I-PSPFCFTDetails of topic0 / 1--
392.BTNavrhnite výrobu 50 000 ton/rok formaldehydu z metanolu.Báleš, V.Department of Chemical and Biochemical Engineering (ICEE FCFT)B-CHIFCFTDetails of topic0 / 1--
393.BTNávrhový výpočet deliacej a regeneračnej kolóny pre delenie azeotropickej zmesiGraczová, E.Department of Chemical and Biochemical Engineering (ICEE FCFT)B-CHIFCFTDetails of topic0 / 1--
394.BTNealkoholické nápoje a inovácie ich výrobyKarovičová, J.Department of Food Technology (IFSN FCFT)B-BIOPOTFCFTDetails of topic0 / 2--
395.BTNealkoholické nápoje a inovácie ich výrobyKarovičová, J.Department of Food Technology (IFSN FCFT)B-VYKOZFCFTDetails of topic0 / 2--
396.DTNitrobenzoátokobaltnaté a nitrobenzoátonikelnaté komplexyMoncoľ, J.Department of Inorganic Chemistry (IICTM FCFT)I-TCHEMFCFTDetails of topic0 / 1--
397.BTNízko migrujúce tlačové farby a laky pre potravinárske obalyPanák, J.Department of Graphic Arts Technology and Applied Photochemistry (IPM FCFT)B-CHEMATFCFTDetails of topic0 / ----
398.DTNMR analýza alkoholických a nealkoholických nápojov.Liptaj, T.Centrálne laboratóriá FCHPT (FCFT)I-TCHEMFCFTDetails of topic0 / 1--
399.DTNMR analýza štruktúry a konfigurácie malých cyklických molekúl.Liptaj, T.Centrálne laboratóriá FCHPT (FCFT)I-TCHEMFCFTDetails of topic0 / 1--
400.DTNMR charakterizácia jedlých olejovLiptaj, T.Centrálne laboratóriá FCHPT (FCFT)I-TCHEMFCFTDetails of topic0 / 1--
401.DTNové druhy fermentovaných nápojov na báze cereálií.Karovičová, J.Department of Food Technology (IFSN FCFT)I-POHYKOFCFTDetails of topic0 / 1--
402.DisTNové metódy a technológie stabilizácie kníh vodnými sústavami.Vizárová, K.Department of Wood, Pulp and Paper (IPM FCFT)D-OMODFCFTDetails of topic0 / ----
403.DisTNove pristupy v analyze glykanoveho zlozenia biomarkerov s vyuzitim nanostrukturBertók, T.Institute of Biotechnology (FCFT)D-BIOTFCFTDetails of topic0 / ----
404.BTNové trendy v redoxnej biokatalýzeMarkošová, K.Institute of Biotechnology (FCFT)B-BIOPOTFCFTDetails of topic0 / ----
405.DisTNové typy nanomateriálov na báze uhlíka ako možnosť inhibície rastu špecifických tumorovMackuľak, T.Department of Environmental Engineering (ICEE FCFT)D-CHZPRFCFTDetails of topic0 / 1--
406.DTNový prístup pre elektrochemické stanovenie DNA bázŠvorc, Ľ.Institute of Analytical Chemistry (FCFT)I-TCHEMFCFTDetails of topic0 / 1--
407.DTObalové materiály pre cukrovinkársky priemysel z obnoviteľných zdrojovBočkaj, J.Department of Polymer Processing (IPM FCFT)I-PSPFCFTDetails of topic0 / 1--
408.BTObjekty kultúrneho dedičstva ako potenciálne zdroje nákazyKaliňáková, B.Institute of Biochemistry and Microbiology (FCFT)B-VYKOZFCFTDetails of topic0 / 1--
409.BTObjemové zmeny materiálov vhodných pre akumuláciu tepla pri topeníDanielik, V.Department of Inorganic Technology (IICTM FCFT)B-CHEMATFCFTDetails of topic0 / 1--
410.BTOdolnosť ochranných pracovných rukavíc voči vybraným chemickým látkamHojerová, J.Department of Food Technology (IFSN FCFT)B-VYKOZFCFTDetails of topic0 / 1--
411.BTOdpady z kyslej rafinácie olejovDaučík, P.Department of Organic Technology, Catalysis and Petroleum Chemistry (IOCP FCFT)B-CHEMATFCFTDetails of topic0 / 1--
412.DisTOdstraňovanie a detoxikácia mikropolutantov kombinovanými procesmiDerco, J.Department of Environmental Engineering (ICEE FCFT)D-CHZPRFCFTDetails of topic0 / 1--
413.BTOdstraňovanie struvitu z kalových potrubí na ČOVDrtil, M.Department of Environmental Engineering (ICEE FCFT)B-CHEMATFCFTDetails of topic0 / ----
414.BTOdstraňovanie vybraných prioritných látok z vôdDerco, J.Department of Environmental Engineering (ICEE FCFT)B-CHEMATFCFTDetails of topic0 / 1--
415.BTOdstraňovanie vybraných prioritných látok z vôdDerco, J.Department of Environmental Engineering (ICEE FCFT)B-BIOPOTFCFTDetails of topic0 / 1--
416.BTOdstraňovanie vybraných syntetických špecifických látok z vodyDerco, J.Department of Environmental Engineering (ICEE FCFT)B-BIOPOTFCFTDetails of topic0 / 1--
417.BTOdstraňovanie vysokých koncentrácií dusíka z odpadových vôd - nábeh nitritácie v zmiešavacom reaktoreDrtil, M.Department of Environmental Engineering (ICEE FCFT)B-BIOPOTFCFTDetails of topic1 / -- Bergelová, N.
418.BTOdstraňovanie vysokých koncentrácií dusíka z odpadových vôd - overenie vplyvu nedisociovanej kyseliny dusitejcie v zmiešavacom reaktoreDrtil, M.Department of Environmental Engineering (ICEE FCFT)B-BIOPOTFCFTDetails of topic0 / ----
419.DTOdstraňovanie zvolených relevantných látok reakciami s využitím ozónuDerco, J.Department of Environmental Engineering (ICEE FCFT)I-TOZPFCFTDetails of topic0 / 1--
420.DTOchrana poľnohospodárskych plodín voči fungálnym infekciámOlejníková, P.Institute of Biochemistry and Microbiology (FCFT)I-BBTFCFTDetails of topic0 / 1--
421.BTOchrana stromov proti ich škodcomŠurina, I.Department of Wood, Pulp and Paper (IPM FCFT)B-CHEMATFCFTDetails of topic0 / 1--
422.DTOligomérne zmäkčovadla pre biodegradovateľné zmesi na báze PLA/PHBFeranc, J.Department of Plastics, Rubber and Fibres (IPM FCFT)I-PSPFCFTDetails of topic0 / 1--
423.BTOptimalizácia parametrov elektrochemickej prípravy železanovHíveš, J.Department of Inorganic Technology (IICTM FCFT)B-CHEMATFCFTDetails of topic0 / 4--
424.DTOptimalizácia parametrov elektrochemickej prípravy železanovHíveš, J.Department of Inorganic Technology (IICTM FCFT)I-CHTIFCFTDetails of topic0 / ----
425.BTOptimalizácia podmienok pri plynovochromatografickej analýze benzínovHájeková, E.Department of Organic Technology, Catalysis and Petroleum Chemistry (IOCP FCFT)B-CHEMATFCFTDetails of topic1 / 1 Prachárová, M.
426.DTOptimalizácia prechodu tepla vo fermentoreGramblička, M.Department of Chemical and Biochemical Engineering (ICEE FCFT)I-CHEIFCFTDetails of topic0 / ----
427.BTOptimalizácia procesu vstrekovania biodegradovateľných polymérovFeranc, J.Department of Plastics, Rubber and Fibres (IPM FCFT)B-CHEMATFCFTDetails of topic0 / 1--
428.DTOptimalizácia spotreby tepla na Vláknitej linkeMierka, O.Department of Chemical and Biochemical Engineering (ICEE FCFT)I-CHEIFCFTDetails of topic0 / ----
429.DTOptimalizácia technológie na produkciu prírodných arómMarkoš, J.Department of Chemical and Biochemical Engineering (ICEE FCFT)I-CHEIFCFTDetails of topic0 / 1--
430.DTOptimalizácia zloženia zmesi PLA/PHB/TPS pre technológiu vstrekovaniaAlexy, P.Department of Plastics, Rubber and Fibres (IPM FCFT)I-PSPFCFTDetails of topic0 / 1--
431.DTOptimalizácia zloženia zmesi PLA/PHB/TPS pre výrobu fóliíAlexy, P.Department of Plastics, Rubber and Fibres (IPM FCFT)I-PSPFCFTDetails of topic0 / 1--
432.DisTOptimálne riadenie membránových procesovFikar, M.Institute of Information Engineering, Automation and Mathematics (FCFT)D-RPFCFTDetails of topic0 / ----
433.BTOverenie možnosti využitia plánovaného experimentu pri pyrolýze uhľovodíkovHájeková, E.Department of Organic Technology, Catalysis and Petroleum Chemistry (IOCP FCFT)B-CHEMATFCFTDetails of topic1 / 1 Uher, M.
434.BTOxidácia cykloalkanónovGašparovičová, D.Department of Organic Technology, Catalysis and Petroleum Chemistry (IOCP FCFT)B-CHEMATFCFTDetails of topic0 / 1--
435.DTOxidácia cyklohexanónu na heterogénnych katalyzátorochGašparovičová, D.Department of Organic Technology, Catalysis and Petroleum Chemistry (IOCP FCFT)I-CHTIFCFTDetails of topic0 / 1--
436.BTPaulovnia Wallachia - perspektívna rastlina pre produkciu bioplynuBodík, I.Department of Environmental Engineering (ICEE FCFT)B-CHEMATFCFTDetails of topic0 / 1--
437.BTPaulovnia Wallachia - perspektívna rastlina pre produkciu bioplynuBodík, I.Department of Environmental Engineering (ICEE FCFT)B-BIOPOTFCFTDetails of topic0 / 2--
438.BTPerovskitové solárne článkyGemeiner, P.Department of Graphic Arts Technology and Applied Photochemistry (IPM FCFT)B-CHEMATFCFTDetails of topic0 / 1--
439.DisTPerspektívne elektrochemické senzory v environmentálnej analýzeŠvorc, Ľ.Institute of Analytical Chemistry (FCFT)D-ACHFCFTDetails of topic0 / ----
440.DTPerspektívny elektrochemický senzor pre detekciu a stanovenie cytostatíkŠvorc, Ľ.Institute of Analytical Chemistry (FCFT)I-TCHEMFCFTDetails of topic0 / 1--
441.BTPestrec mariánsky – uplatnenie vo výžive.Kohajdová, Z.Department of Food Technology (IFSN FCFT)B-VYKOZFCFTDetails of topic0 / 1--
442.BTPestrec mariánsky – uplatnenie vo výžive.Kohajdová, Z.Department of Food Technology (IFSN FCFT)B-BIOPOTFCFTDetails of topic0 / 1--
443.DTPhotoinduced Processes of Glycerol in the Heterogeneous Systems (An EPR Study)Brezová, V.Department of Physical Chemistry (IPC FCFT)I-TCHEMFCFTDetails of topic1 / 1 Oravcová, M.
444.DTPhysico-chemical properties of gasoline with added butanolHájeková, E.Department of Organic Technology, Catalysis and Petroleum Chemistry (IOCP FCFT)I-CHTIxAFCFTDetails of topic0 / 1--
445.DTPichia pastoris ako producent rekombinantných enzýmovMarkošová, K.Institute of Biotechnology (FCFT)I-BIOTEFCFTDetails of topic0 / ----
446.DisTPočítačové molekulovo-dynamické simulácie povrchov modifikovaných polymérnymi reťazcamiBenková, Z.Department of Plastics, Rubber and Fibres (IPM FCFT)D-MACHFCFTDetails of topic0 / ----
447.DTPodporné riadiace systémyKvasnica, M.Institute of Information Engineering, Automation and Mathematics (FCFT)I-AICHPFCFTDetails of topic0 / 1--
448.DTPokročilé metódy riadenia pH v chemickom reaktoreHolaza, J.Department of Information Engineering and Process Control (IIEAM FCFT)I-AICHPFCFTDetails of topic0 / 1--
449.BTPokročilé riadenie chemického reaktoraOravec, J.Department of Information Engineering and Process Control (IIEAM FCFT)B-AIMCHPFCFTDetails of topic0 / 1--
450.BTPokročilé riadenie chemického reaktoraOravec, J.Department of Information Engineering and Process Control (IIEAM FCFT)B-CHEMATFCFTDetails of topic0 / 1--
451.BTPolychlórované bifenyly, prienik do potravinového reťazca, vplyv na ľudský organizmus a výskyt v potravináchŠimko, P.Department of Food Technology (IFSN FCFT)B-BIOPOTFCFTDetails of topic0 / 1--
452.DTPolymérne kompozity pre 3D tlačŠpitalský, Z.Institute of Natural and Synthetic Polymers (FCFT)I-PSPFCFTDetails of topic0 / ----
453.DisTPolymérne mikrokapsule na enkapsuláciu pankreatických buniek v liečbe cukrovkyLacík, I.Institute of Natural and Synthetic Polymers (FCFT)D-MACHFCFTDetails of topic0 / ----
454.BTPolypropylénové vlákna s obsahom fotochrómnych pigmentovHricová, M.Department of Plastics, Rubber and Fibres (IPM FCFT)B-CHEMATFCFTDetails of topic0 / ----
455.DisTPolysubstituované deriváty kyseliny pyroglutámovej. Stereoselektívna cyklizácia a využitie v syntéze biologicky účinných substancií.Berkeš, D.Department of Organic Chemistry (IOCP FCFT)D-ORGCHFCFTDetails of topic0 / 1--
456.DisTPomocné xylánolytické enzýmyPuchart, V.Institute of Biochemistry and Microbiology (FCFT)D-BICHFCFTDetails of topic0 / ----
457.BTPorovnanie experimentálnych a teoretických nábojových hustôtBučinský, L.Department of Chemical Physics (IPC FCFT)B-CHEMATFCFTDetails of topic0 / 1--
458.DTPorovnanie keramických a polymérnych ultrafiltračných membránAntošová, M.Department of Chemical and Biochemical Engineering (ICEE FCFT)I-CHEIFCFTDetails of topic0 / ----
459.DTPorovnanie nutričných a senzorických vlastností vegetariánskych a tradičných mäsových výrobkovStaruch, L.Department of Food Technology (IFSN FCFT)I-POHYKOFCFTDetails of topic0 / ----
460.BTPorovnanie výskytu koliformov a enterokov rezistentných voči antibiotikám v troch čistiarniach odpadových vôd na SlovenskuBírošová, L.Department of Nutrition and Food Quality Assessment (IFSN FCFT)B-VYKOZFCFTDetails of topic0 / ----
461.DisTPosttranskripčná regulácia génovej expresie asociovaná s viacliekovou rezistenciouSulová, Z.Institute of Biochemistry and Microbiology (FCFT)D-BICHFCFTDetails of topic0 / 1--
462.DTPosúdenie vybranej prevádzky z hľadiska závažných priemyselných havárií a modelovanie prenosu a rozptylu vybranej znečisťujúcej látky v prípade mimoriadnej situácieČík, G.Department of Environmental Engineering (ICEE FCFT)I-TOZPFCFTDetails of topic0 / 1--
463.DTPosúdenie využitia prázdnych nádrží na mestskej ČOV pre účely chovu rýbDrtil, M.Department of Environmental Engineering (ICEE FCFT)I-TOZPFCFTDetails of topic0 / ----
464.DTPotenciál bakteriálnych konzorcií pri degradácii polychlórovaných bifenylov (PCB)Dercová, K.Institute of Biotechnology (FCFT)I-BIOTEFCFTDetails of topic0 / ----
465.DTPotencovanie účinku antifungálne aktívnych zlúčenín novosyntetizovanými derivátmi 1,4 dihydropyridínovOlejníková, P.Institute of Biochemistry and Microbiology (FCFT)I-BBTFCFTDetails of topic0 / 1--
466.BTPoužitie heterogénnej katalýzy vo Fenton-like reakciáchProusek, J.Department of Environmental Engineering (ICEE FCFT)B-CHEMATFCFTDetails of topic0 / 1--
467.DTPoužitie hlboko eutektických rozpúšťadiel pri dodatočnej delignifikácii buničinyJablonský, M.Department of Wood, Pulp and Paper (IPM FCFT)I-PSPFCFTDetails of topic0 / 1--
468.DTPoužitie magnetického polyméru s odtlačkom molekuly ako sorbentu pri selektívnej izolácii kyseliny galovej zo vzoriek vínaDenderz, N.Institute of Analytical Chemistry (FCFT)I-TCHEMFCFTDetails of topic0 / 1--
469.DTPoužitie nanokatalyzátorov vo fotodegradačných reakciách prioritných polutantov životného prostrediaProusek, J.Department of Environmental Engineering (ICEE FCFT)I-TOZPFCFTDetails of topic0 / 1--
470.DTPoužitie nanomagnetitu naneseného na pevných matriciach na degradáciu polutantov vôdProusek, J.Department of Environmental Engineering (ICEE FCFT)I-TOZPFCFTDetails of topic0 / 1--
471.BTPovrchovo aktívne vlastnosti extraktov z mydlového orecha (Sapindus mukorossi G.)Sekretár, S.Department of Food Technology (IFSN FCFT)B-BIOPOTFCFTDetails of topic0 / 1--
472.DTPovrchovo aktívne vlastnosti vybraných extraktov z fytomasySekretár, S.Department of Food Technology (IFSN FCFT)I-POHYKOFCFTDetails of topic0 / 1--
473.DTPôsobenie nových fotosenzibilizátorov na melanómovú líniu A375 po aplikácii modrého svetlaPaulíková, H.Institute of Biochemistry and Microbiology (FCFT)I-BBTFCFTDetails of topic0 / 1--
474.BTPrebiotiká-substrát vhodný pre rast a metabolizmus probiotíkLiptáková, D.Department of Nutrition and Food Quality Assessment (IFSN FCFT)B-VYKOZFCFTDetails of topic1 / 1 Jankulová, D.
475.DTPredikcia termooxidačnej stability materiálov pomocou termoanalytických metódCibulková, Z.Department of Physical Chemistry (IPC FCFT)I-TCHEMFCFTDetails of topic0 / 1--
476.DTPredikcia vplyvu teploty a vzájomného pôsobenia mikroorganizmov na ich rastAčai, P.Department of Chemical and Biochemical Engineering (ICEE FCFT)I-CHEIFCFTDetails of topic0 / 1--
477.BTPrediktívne riadenie inteligentných budovKvasnica, M.Institute of Information Engineering, Automation and Mathematics (FCFT)B-AIMCHPFCFTDetails of topic0 / 1--
478.DisTPrediktívne riadenie systémov s rýchlou dynamikouKvasnica, M.Department of Information Engineering and Process Control (IIEAM FCFT)D-RPFCFTDetails of topic0 / 2--
479.DisTPredlženie trvanlivosti a zvýšenie nutričnej hodnoty pekárenských výrobkovKarovičová, J.Department of Food Technology (IFSN FCFT)D-CTPOFCFTDetails of topic0 / 1--
480.DisTPredúprava lignocelulózových materiálov parnou explóziou a extrúziou na ich dalšie spracovanie na biopaliváŠutý, Š.Department of Wood, Pulp and Paper (IPM FCFT)D-TPOLMIFCFTDetails of topic0 / ----
481.BTPrehľad sonografických techník používaných v medicínskej diagnostike – zhodnotenie aktuálneho stavuLukeš, V.Department of Chemical Physics (IPC FCFT)B-CHEMATFCFTDetails of topic0 / 1--
482.BTPrehľad sonografických techník používaných v medicínskej diagnostike – zhodnotenie aktuálneho stavuLukeš, V.Department of Chemical Physics (IPC FCFT)B-VYKOZFCFTDetails of topic0 / 1--
483.BTPremena neštandardných frakcií priemyselných odpadov na palivá v procese fluidného katalytického krakovaniaHudec, P.Department of Organic Technology, Catalysis and Petroleum Chemistry (IOCP FCFT)B-CHEMATFCFTDetails of topic1 / 1 Jozefjaková, K.
484.BTPremeny etanolu na heterogénnych katalyzátoroch na báze prechodných kovovHorváth, B.Department of Organic Technology, Catalysis and Petroleum Chemistry (IOCP FCFT)B-CHEMATFCFTDetails of topic0 / ----
485.BTPresné výpočty adsorbcie kovov na benzéne a koronéne. Interakčný modelGranatier, J.Department of Chemical Physics (IPC FCFT)B-CHEMATFCFTDetails of topic0 / 1--
486.BTPressureless sintering of B4C ceramics with graphite and TiB2 as additives.Bača, Ľ.Department of Inorganic Materials (IICTM FCFT)B-CHEMATFCFTDetails of topic0 / 1--
487.DTPrestup látky pri pertrakcii karboxylovej kyseliny cez zakotvenú kvapalnú membránu s iónovou kvapalinouSchlosser, Š.Department of Chemical and Biochemical Engineering (ICEE FCFT)I-CHEIFCFTDetails of topic0 / 1--
488.DTPrevádzkovo - optimalizačné výpočty procesu výroby laktózových odlievaných produktovMierka, O.Department of Chemical and Biochemical Engineering (ICEE FCFT)I-CHEIFCFTDetails of topic0 / ----
489.BTPriama konverzia metánu na aromatické uhľovodíky na zeolitoch ZSM-5Horňáček, M.Department of Organic Technology, Catalysis and Petroleum Chemistry (IOCP FCFT)B-CHEMATFCFTDetails of topic0 / 1--
490.DTPriama konverzia metánu na uhľovodíky C, aromáty a vodíkHudec, P.Department of Organic Technology, Catalysis and Petroleum Chemistry (IOCP FCFT)I-CHTIFCFTDetails of topic0 / 1--
491.BTPrieskum materiálového zastúpenia zbierkových predmetov v múzeách a testovanie nových konzervačných postupovVizárová, K.Department of Wood, Pulp and Paper (IPM FCFT)B-CHEMATFCFTDetails of topic0 / ----
492.BTPrifarbovanie výrobkov z ovociaKarovičová, J.Department of Food Technology (IFSN FCFT)B-BIOPOTFCFTDetails of topic0 / 2--
493.BTPrifarbovanie výrobkov z ovociaKarovičová, J.Department of Food Technology (IFSN FCFT)B-VYKOZFCFTDetails of topic0 / 2--
494.BTPríprava a charakterizácia kompozitu aluminosilikát/hlinkaHorňáček, M.Department of Organic Technology, Catalysis and Petroleum Chemistry (IOCP FCFT)B-CHEMATFCFTDetails of topic0 / 1--
495.BTPríprava a charakterizácia nanočastíc pre povrchovo zosilnenú Ramanovú spektroskopiu (SERS) a aplikácia metódy SERS v kriminalistickom skúmaní dokumentovGál, L.Department of Graphic Arts Technology and Applied Photochemistry (IPM FCFT)B-CHEMATFCFTDetails of topic0 / ----
496.BTPríprava a charakterizácia nano-vrstiev pre hybridné solárne články.Mikula, M.Department of Graphic Arts Technology and Applied Photochemistry (IPM FCFT)B-CHEMATFCFTDetails of topic0 / ----
497.BTPríprava a reakcie furoindolizidinolovŠafař, P.Department of Organic Chemistry (IOCP FCFT)B-CHEMATFCFTDetails of topic0 / 1--
498.BTPríprava a testovanie matríc na báze biopolymérovVašková, I.Department of Plastics, Rubber and Fibres (IPM FCFT)B-CHEMATFCFTDetails of topic0 / 1--
499.DTPríprava a analytické využitie DNA biosenzorov pri charakterizácii a detekcii vybraných farmaceutických a potravinárskych analytovBlaškovičová, J.Institute of Analytical Chemistry (FCFT)I-TCHEMFCFTDetails of topic0 / 1--
500.DTPríprava a analytické využitie DNA biosenzorov s komplexnou architektúrou povrchuLabuda, J.Institute of Analytical Chemistry (FCFT)I-TCHEMFCFTDetails of topic0 / 1--
501.BTPríprava a analýza vlastností tenkých vrstiev vodivého polyméru PEDOT:PSS pre aplikácie v tlačenej elektronikeGemeiner, P.Department of Graphic Arts Technology and Applied Photochemistry (IPM FCFT)B-CHEMATFCFTDetails of topic0 / 1--
502.DisTPríprava a aplikácie rekombinantných enzýmovRebroš, M.Institute of Biotechnology (FCFT)D-BIOTFCFTDetails of topic0 / 1--
503.DisTPríprava a biologická charakterizácia polymérnych mikro- a nanočastícKronek, J.Institute of Natural and Synthetic Polymers (FCFT)D-MACHFCFTDetails of topic0 / ----
504.DTPríprava a charakterizácia komplexných zlúčenín Cu(II) s biologicky aktívnymi ligandami.Valko, M.Department of Physical Chemistry (IPC FCFT)I-TCHEMFCFTDetails of topic0 / 1--
505.DisTPríprava a charakterizácia nových elektricky vodivých nanokompozitov na báze grafénuŠpitalský, Z.Institute of Natural and Synthetic Polymers (FCFT)D-MACHFCFTDetails of topic0 / 1--
506.DTPríprava a charakterizácia selektívnych polymérnych sorbentov na separáciu enantiomérovHroboňová, K.Institute of Analytical Chemistry (FCFT)I-TCHEMFCFTDetails of topic0 / ----
507.DTPríprava a charakterizácia špeciálnych pívŠmogrovičová, D.Institute of Biotechnology (FCFT)I-BIOTEFCFTDetails of topic0 / 1--
508.BTPríprava a charakterizácia špeciálnych pívŠmogrovičová, D.Institute of Biotechnology (FCFT)B-BIOPOTFCFTDetails of topic0 / 1--
509.DisTPríprava a charakterizácia termoplastických kompozitovMičušík, M.Department of Plastics, Rubber and Fibres (IPM FCFT)D-MACHFCFTDetails of topic0 / 1--
510.BTPríprava aktívnych foriem hliniek pre katalytické procesyHorňáček, M.Department of Organic Technology, Catalysis and Petroleum Chemistry (IOCP FCFT)B-CHEMATFCFTDetails of topic0 / 1--
511.DTPríprava areakcie hexahydrofuro[2,3-f]indolizinónuŠafař, P.Department of Organic Chemistry (IOCP FCFT)I-TCHEMFCFTDetails of topic0 / 1--
512.BTPríprava a teoretické štúdium spin crossover komplexovPavlik, J.Department of Inorganic Chemistry (IICTM FCFT)B-CHEMATFCFTDetails of topic1 / 2 Brindzák, R.
513.DisTPríprava a termoelektrické vlastnosti boridových materiálov.Bača, Ľ.Department of Inorganic Materials (IICTM FCFT)D-ATEMFCFTDetails of topic0 / 1--
514.DisTPríprava a vlastnosti nových fluórovaných chromogénnych heterocyklovMilata, V.Department of Organic Chemistry (IOCP FCFT)D-ORGCHFCFTDetails of topic0 / 1--
515.BTPríprava eko-cementov pre špeciálne aplikáciePalou, M. T.Department of Inorganic Materials (IICTM FCFT)B-CHEMATFCFTDetails of topic0 / ----
516.BTPríprava farbivom scitlivovaného solárneho článkuDvonka, V.Department of Graphic Arts Technology and Applied Photochemistry (IPM FCFT)B-CHEMATFCFTDetails of topic0 / 2--
517.DTPríprava funkčných polymérov pre prípravu amfifilných kopolymérov s vlastnosťami termoplastických elastomérovMosnáček, J.Institute of Natural and Synthetic Polymers (FCFT)I-PSPFCFTDetails of topic0 / ----
518.DisTPríprava imunogénnych derivátov oligo- a polysacharidov z glykokalixuFarkaš, P.Department of Organic Chemistry (IOCP FCFT)D-ORGCHFCFTDetails of topic0 / 1--
519.BTPríprava komplexných zlúčenín železa s derivátmi pyridínuOndrejkovičová, I.Department of Inorganic Chemistry (IICTM FCFT)B-CHEMATFCFTDetails of topic0 / 1--
520.BTPríprava nanomagnetitu naneseného na pevnom nosiči a jeho použitie pri fotodegradačných reakciáchProusek, J.Department of Environmental Engineering (ICEE FCFT)B-CHEMATFCFTDetails of topic0 / 1--
521.DTPríprava nanoželeza a jeho použitie vo Fenton-like reakciáchProusek, J.Department of Environmental Engineering (ICEE FCFT)I-TOZPFCFTDetails of topic0 / 1--
522.BTPríprava prekurzorov organickej syntézy pomocou rekombinantných biokatalyzátorovRebroš, M.Institute of Biotechnology (FCFT)B-BIOPOTFCFTDetails of topic0 / 1--
523.BTPríprava rekombinantných enzýmov pomocou Pichia pastorisMarkošová, K.Institute of Biotechnology (FCFT)B-BIOPOTFCFTDetails of topic0 / ----
524.BTPríprava sadry z odpadových surovínJurišová, J.Department of Inorganic Technology (IICTM FCFT)B-CHEMATFCFTDetails of topic0 / ----
525.BTPríprava solárneho článku s perovskitomDvonka, V.Department of Graphic Arts Technology and Applied Photochemistry (IPM FCFT)B-CHEMATFCFTDetails of topic0 / 2--
526.BTPríprava špeciálnych chemikálií oxidáciou alkoholov pomocou baktérií rodu GluconobacterŠtefuca, V.Institute of Biotechnology (FCFT)B-BIOPOTFCFTDetails of topic0 / ----
527.BTPríprava temperových emulzií a štúdium ich stability počas svetelného starnutiaJančovičová, V.Department of Graphic Arts Technology and Applied Photochemistry (IPM FCFT)B-CHEMATFCFTDetails of topic0 / ----
528.BTPríprava tlačených reflexných vrstiev TiO2 pre fotoanódy farbivom senzibilizovaných solárnych článkovGemeiner, P.Department of Graphic Arts Technology and Applied Photochemistry (IPM FCFT)B-CHEMATFCFTDetails of topic0 / 1--
529.DTPríprava vlákien citlivých na UV žiarenieHricová, M.Department of Plastics, Rubber and Fibres (IPM FCFT)I-PSPFCFTDetails of topic0 / ----
530.BTPrírodné látky a ich deriváty slanej chutiGreif, G.Department of Food Technology (IFSN FCFT)B-BIOPOTFCFTDetails of topic0 / 1--
531.BTPrírodné vonné a chuťové látky pre potravinárske produktySekretár, S.Department of Food Technology (IFSN FCFT)B-VYKOZFCFTDetails of topic0 / 1--
532.BTPrírodné zdroje potravinársky využiteľných polyfenolovSekretár, S.Department of Food Technology (IFSN FCFT)B-VYKOZFCFTDetails of topic0 / 1--
533.BTPritinádorové efekty orlistatuPaulíková, H.Institute of Biochemistry and Microbiology (FCFT)B-BIOPOTFCFTDetails of topic0 / 1--
534.BTProcesové a neprocesové prvky v systéme celulózky- identifikácia zdrojov a ich vplyv na výrobu a zariadeniaVrška, M.Department of Wood, Pulp and Paper (IPM FCFT)B-CHEMATFCFTDetails of topic0 / 1--
535.DTProcess design: Automatic Safety and Hazard AnalysisLabovský, J.Department of Chemical and Biochemical Engineering (ICEE FCFT)I-CHEIFCFTDetails of topic0 / 1--
536.DTProdukcia biopalív rekombinantnými kvasinkami.Čertík, M.Institute of Biotechnology (FCFT)I-BIOTEFCFTDetails of topic0 / ----
537.DTProdukcia bioplynu z kukuričnej slamyHutňan, M.Department of Environmental Engineering (ICEE FCFT)I-TOZPFCFTDetails of topic0 / ----
538.DTProdukcia bioplynu z kukuričnej slamyHutňan, M.Department of Environmental Engineering (ICEE FCFT)I-CHEIFCFTDetails of topic0 / ----
539.BTProgramovanie NXT RobotovHolaza, J.Department of Information Engineering and Process Control (IIEAM FCFT)B-AIMCHPFCFTDetails of topic0 / 1--
540.BTProgresívne materiály na báze bioskla pre aplikácie v medicínePalou, M. T.Department of Inorganic Materials (IICTM FCFT)B-CHEMATFCFTDetails of topic1 / -- Suroviaková, L.
541.BTProjekčný výpočet technologických zariadení na regeneráciu odpadového oleja.Timár, P.Department of Chemical and Biochemical Engineering (ICEE FCFT)B-CHIFCFTDetails of topic0 / 1--
542.BTProjektový výpočet trojčlennej súprúsovej odparkyTimár, P.Department of Chemical and Biochemical Engineering (ICEE FCFT)B-CHIFCFTDetails of topic0 / 1--
543.DTProtektívne účinky oxytocínuBačová, Z.Institute of Biochemistry and Microbiology (FCFT)I-BBTFCFTDetails of topic0 / 1--
544.DTPseudoobilnina teff a jej využitie v cereálnych výrobkochMinarovičová, L.Department of Food Technology (IFSN FCFT)I-POHYKOFCFTDetails of topic0 / 1--
545.DTPurifikácia apiozidázy z priemyselného enzýmového preparátuIlleová, V.Department of Chemical and Biochemical Engineering (ICEE FCFT)I-CHEIFCFTDetails of topic0 / 1--
546.DTPyrolidínové analógy HPA-12Berkeš, D.Department of Organic Chemistry (IOCP FCFT)I-TCHEMFCFTDetails of topic0 / 1--
547.BTRakytník rešetliakový (Hippophae rhamnoides) – rastlina so širokým medicínskym a terapeutickým potenciálom.Jantová, S.Institute of Biochemistry and Microbiology (FCFT)B-BIOPOTFCFTDetails of topic0 / 1--
548.DisTRastlinné suroviny – Zdroj chemických zlúčenín s pridanou hodnotouŠurina, I.Department of Wood, Pulp and Paper (IPM FCFT)D-TPOLMIFCFTDetails of topic0 / 3--
549.DisTRegulation of neuronal excitability by opioid receptorsLacinová, Ľ.Institute of Biochemistry and Microbiology (FCFT)D-BICHxAFCFTDetails of topic0 / ----
550.DisTRegulation of neuronal excitability by opioid receptorsLacinová, Ľ.Institute of Biochemistry and Microbiology (FCFT)D-BICHFCFTDetails of topic0 / ----
551.BTRekarbonizácia nízkomineralizovanej vodyDerco, J.Department of Environmental Engineering (ICEE FCFT)B-BIOPOTFCFTDetails of topic1 / 1 Farkaš, A.
552.DTRekombinantná príprava hydroperoxid lyázyRebroš, M.Institute of Biotechnology (FCFT)I-BIOTEFCFTDetails of topic0 / 1--
553.BTRekombinantná príprava redoxných enzýmovRebroš, M.Institute of Biotechnology (FCFT)B-BIOPOTFCFTDetails of topic1 / 1 Beňová, M.
554.BTRiadená radikálová fotopolymerizáciaMosnáček, J.Institute of Natural and Synthetic Polymers (FCFT)B-CHEMATFCFTDetails of topic0 / ----
555.DisTRiadená radikálová fotopolymerizácia vinylových monomérovMosnáček, J.Institute of Natural and Synthetic Polymers (FCFT)D-MACHFCFTDetails of topic0 / ----
556.DTRiadená radikálová fotopolymerizácia vinylových monomérovMosnáček, J.Institute of Natural and Synthetic Polymers (FCFT)I-PSPFCFTDetails of topic0 / ----
557.BTRiadenie a modelovanie biochemického reaktoraBakošová, M.Institute of Information Engineering, Automation and Mathematics (FCFT)B-CHIFCFTDetails of topic0 / 1--
558.DTRiadenie systémov metódou "gain scheduling"Vasičkaninová, A.Department of Information Engineering and Process Control (IIEAM FCFT)I-AICHPFCFTDetails of topic0 / 1--
559.BTRiešenie kryštálovej štrúktury metódami difrakcie RTG žiareniaFronc, M.Department of Physical Chemistry (IPC FCFT)B-CHEMATFCFTDetails of topic0 / 1--
560.BTRobotická optimalizáciaKvasnica, M.Institute of Information Engineering, Automation and Mathematics (FCFT)B-AIMCHPFCFTDetails of topic1 / 1 Morozov, A.
561.DisTRobustné fuzzy riadenie chemickotechnologických procesovBakošová, M.Department of Information Engineering and Process Control (IIEAM FCFT)D-RPFCFTDetails of topic0 / 1--
562.DisTRobustné prediktívne riadenie chemickotechnologických procesovBakošová, M.Department of Information Engineering and Process Control (IIEAM FCFT)D-RPFCFTDetails of topic0 / 1--
563.DTRobustné riadenieVasičkaninová, A.Department of Information Engineering and Process Control (IIEAM FCFT)I-AICHPFCFTDetails of topic0 / 1--
564.BTRobustné riadenie SISO systémovVasičkaninová, A.Department of Information Engineering and Process Control (IIEAM FCFT)B-AIMCHPFCFTDetails of topic0 / 1--
565.BTRododendrol jeho zdroje, vlastnosti a využitieMošovská, S.Department of Nutrition and Food Quality Assessment (IFSN FCFT)B-BIOPOTFCFTDetails of topic0 / 1--
566.BTRododendrol jeho zdroje, vlastnosti a využitieMošovská, S.Department of Nutrition and Food Quality Assessment (IFSN FCFT)B-VYKOZFCFTDetails of topic0 / 1--
567.BTRöntgenová štruktúrna analýza organických zlúčenínKožíšek, J.Department of Physical Chemistry (IPC FCFT)B-CHEMATFCFTDetails of topic0 / 1--
568.BTRöntgenová štruktúrna analýza organických zlúčenínKožíšek, J.Department of Physical Chemistry (IPC FCFT)B-CHEMATFCFTDetails of topic0 / 1--
569.DTRozdiely v strese endoplazmatického retikula po aplikacii nunikamycinu na P-glykoprotein pozitívne a negatívne leukemické bunkySulová, Z.Institute of Biochemistry and Microbiology (FCFT)I-BBTFCFTDetails of topic0 / 1--
570.DTRozdiely v strese endoplazmatického retikula po aplikacii nunikamycinu na P-glykoprotein pozitívne a negatívne leukemické bunkySulová, Z.Institute of Biochemistry and Microbiology (FCFT)I-BBTxAFCFTDetails of topic0 / 1--
571.BTRutín - zdroje, metabolizmus, biologické účinkyMikulajová, A.Department of Nutrition and Food Quality Assessment (IFSN FCFT)B-BIOPOTFCFTDetails of topic0 / 1--
572.BTRutín - zdroje, metabolizmus, biologické účinkyMikulajová, A.Department of Nutrition and Food Quality Assessment (IFSN FCFT)B-BIOPOTFCFTDetails of topic0 / 1--
573.BTRutín - zdroje, metabolizmus, biologické účinkyMikulajová, A.Department of Nutrition and Food Quality Assessment (IFSN FCFT)B-VYKOZFCFTDetails of topic0 / 1--
574.DTRýchlostná konštanta propagácie styrénsulfonátu sodného určená PLP-SEC technikou (Propagation rate coefficient for sodium styrene sulfonate determined by PLP-SEC technique)Lacík, I.Institute of Physical Chemistry and Chemical Physics (FCFT)I-TCHEMFCFTDetails of topic0 / 1--
575.DTSelekcia kvasiniek na prípravu nízkoalkoholických pívŠmogrovičová, D.Institute of Biotechnology (FCFT)I-BIOTEFCFTDetails of topic0 / 1--
576.BTSelekcia kvasiniek na prípravu nízkoalkoholických pívŠmogrovičová, D.Institute of Biotechnology (FCFT)B-BIOPOTFCFTDetails of topic1 / 1 Vaštík, P.
577.DisTSelektívna konverzia produktov biomasyHronec, M.Department of Organic Technology, Catalysis and Petroleum Chemistry (IOCP FCFT)D-OTTPFCFTDetails of topic0 / 1--
578.DTSelektívna oxidácia cyklopentanónuGašparovičová, D.Department of Organic Technology, Catalysis and Petroleum Chemistry (IOCP FCFT)I-CHTIFCFTDetails of topic0 / 1--
579.DTSeparácia extraktívnych látok smrekovej kôryHáz, A.Department of Wood, Pulp and Paper (IPM FCFT)I-PSPFCFTDetails of topic0 / 1--
580.DTSeparácia zmesi metylcyklohexán - aromát s použitím iónovej kvapalinyGraczová, E.Department of Chemical and Biochemical Engineering (ICEE FCFT)I-CHEIFCFTDetails of topic0 / 1--
581.BTSchopnosť tvorby biofilmu u Escherichia coliMedveďová, A.Department of Nutrition and Food Quality Assessment (IFSN FCFT)B-BIOPOTFCFTDetails of topic0 / 1--
582.DTSchopnosť vodných rastlín odstrańovať vybrané mikropolutanty z odpadových vôdMackuľak, T.Department of Environmental Engineering (ICEE FCFT)I-TOZPFCFTDetails of topic0 / 1--
583.BTSimulácia azeotropickej destilácieSteltenpohl, P.Department of Chemical and Biochemical Engineering (ICEE FCFT)B-CHIFCFTDetails of topic0 / 1--
584.BTSimulácia hybridného fermentačno-extrakčného procesu na produkciu organických kyselín s regeneráciou rozpúšťadla zvýšením teplotyBlahušiak, M.Department of Chemical and Biochemical Engineering (ICEE FCFT)B-CHIFCFTDetails of topic0 / 1--
585.DisTSkoré predklinické zhodnotenie účinnosti nových antidepresívDremencov, E.Institute of Biochemistry and Microbiology (FCFT)D-BICHFCFTDetails of topic0 / 1--
586.DTSkrátená nitrifikácia kalových vôd v zmiešavacom reaktoreDrtil, M.Department of Environmental Engineering (ICEE FCFT)I-TOZPFCFTDetails of topic0 / 1--
587.DTSkúmanie koróznej odolnosti elektrochemicky vylúčených nanokryštalických a amorfných zliatinZemanová, M.Department of Inorganic Technology (IICTM FCFT)I-CHTIFCFTDetails of topic0 / 1--
588.BTSledovanie dezinfekčných účinkov nízkoteplotnej atmosférickej plazmy na papierové nosiče informácií a dedičstvachVizárová, K.Department of Wood, Pulp and Paper (IPM FCFT)B-CHEMATFCFTDetails of topic0 / ----
589.DTSledovanie dezinfekčných účinkov nízkoteplotnej atmosférickej plazmy na papierové nosiče informácií a dedičstvachVizárová, K.Department of Wood, Pulp and Paper (IPM FCFT)I-OMODFCFTDetails of topic0 / ----
590.DTSledovanie expresie a aktivity glukozylceramidsyntázy v bunkách exprimujúcich P-glykoproteínLakatoš, B.Institute of Biochemistry and Microbiology (FCFT)I-BBTFCFTDetails of topic0 / 1--
591.BTSledovanie vplyvu hypometylačných látok na rozvoj rezistencie v ľudských leukemických bunkových líniáchMessingerová, L.Institute of Biochemistry and Microbiology (FCFT)B-BIOPOTFCFTDetails of topic0 / 1--
592.BTSledovanie výskytu Listeria spp. v syroch zo surového mliekaLiptáková, D.Department of Nutrition and Food Quality Assessment (IFSN FCFT)B-VYKOZFCFTDetails of topic0 / 1--
593.BTSoft templáty pre mezoporézne materiályŠtolcová, M.Department of Organic Technology, Catalysis and Petroleum Chemistry (IOCP FCFT)B-CHEMATFCFTDetails of topic0 / 1--
594.DTSour gas removal using supported ammine sorbentsVariny, M.Department of Chemical and Biochemical Engineering (ICEE FCFT)I-CHEIFCFTDetails of topic0 / ----
595.BTSpektrálne vlastnosti mikrobiálneho znečistenia papieraČeppan, M.Department of Graphic Arts Technology and Applied Photochemistry (IPM FCFT)B-CHEMATFCFTDetails of topic0 / 2--
596.DTSpektrálne vlastnosti mikrobiálneho znečistenia papieraČeppan, M.Department of Graphic Arts Technology and Applied Photochemistry (IPM FCFT)I-PSPFCFTDetails of topic0 / 1--
597.DisTSpektrálne vlastnosti mikrobiálnej kontaminácie papieraČeppan, M.Department of Graphic Arts Technology and Applied Photochemistry (IPM FCFT)D-OMODFCFTDetails of topic0 / ----
598.DisTSpektroelektrochémické štúdium biologicky významných, vysokomolekulárnych látok a ich vzájomná interakciaGál, M.Department of Inorganic Technology (IICTM FCFT)D-ATEMFCFTDetails of topic0 / ----
599.BTSpektroskopická analýza modelov metaloproteínov feritínového typuRapta, P.Department of Physical Chemistry (IPC FCFT)B-CHEMATFCFTDetails of topic0 / 1--
600.BTSpektroskopické a kvantovo-chemické štúdium vlastností organických molekúlGatial, A.Department of Physical Chemistry (IPC FCFT)B-CHEMATFCFTDetails of topic0 / 1--
601.DTSpektroskopické štúdium koordinačných zlúčenínDvoranová, D.Department of Physical Chemistry (IPC FCFT)I-TCHEMFCFTDetails of topic0 / ----
602.DisTSpinové hustoty a hustota nespáreného elektrónuBučinský, L.Department of Chemical Physics (IPC FCFT)D-TPTCFCFTDetails of topic0 / 1--
603.DisTSpinové hustoty a hustota nespáreného elektrónuBučinský, L.Department of Chemical Physics (IPC FCFT)D-CHFFCFTDetails of topic0 / 1--
604.BTSPME-GC-MS na analýzu nápojovBenická, E.Institute of Analytical Chemistry (FCFT)B-CHEMATFCFTDetails of topic0 / ----
605.BTSPME-GC-MS v analýze reziduálnych rozpúšťadiel v liečivových formáchBenická, E.Institute of Analytical Chemistry (FCFT)B-CHEMATFCFTDetails of topic0 / ----
606.DTStabilisation of Column Feed using APCFikar, M.Institute of Information Engineering, Automation and Mathematics (FCFT)I-AICHPFCFTDetails of topic0 / ----
607.BTStabilita mikrokvapky rozpúšťadla na izoláciu rezíduí pesticídov z rôznych vzoriekHrouzková, S.Institute of Analytical Chemistry (FCFT)B-CHEMATFCFTDetails of topic0 / ----
608.DTStabilita rastlinných olejov pri ich skladovaní v špeciálnych obalochSekretár, S.Department of Food Technology (IFSN FCFT)I-POHYKOFCFTDetails of topic0 / 1--
609.DTStanovenie brómu metódou vysokorozlišovacej molekulovej absorpčnej spektrometrieČacho, F.Institute of Analytical Chemistry (FCFT)I-TCHEMFCFTDetails of topic0 / 1--
610.DTStanovenie diizopropanolamínu a triizopropanolamínu v technologických vzorkáchHrouzková, S.Institute of Analytical Chemistry (FCFT)I-TCHEMFCFTDetails of topic0 / ----
611.BTStanovenie drahých kovov atómovou spektrometriouČacho, F.Institute of Analytical Chemistry (FCFT)B-CHEMATFCFTDetails of topic0 / 1--
612.BTStanovenie enantiomérneho zloženia prchavých organických látok vo vzorkách slovenských vínŠpánik, I.Institute of Analytical Chemistry (FCFT)B-CHEMATFCFTDetails of topic0 / 1--
613.BTStanovenie enantiomérneho zloženia prchavých organických látok vo vzorkách tokajských vínŠpánik, I.Institute of Analytical Chemistry (FCFT)B-CHEMATFCFTDetails of topic0 / ----
614.BTStanovenie karamelu v nápojochUríčková, V.Institute of Analytical Chemistry (FCFT)B-CHEMATFCFTDetails of topic0 / 1--
615.BTStanovenie nekovových prvkov v potravináchČacho, F.Institute of Analytical Chemistry (FCFT)B-BIOPOTFCFTDetails of topic0 / 1--
616.BTStanovenie nutričných parametrov vo vybraných druhoch párkovStaruch, L.Department of Food Technology (IFSN FCFT)B-BIOPOTFCFTDetails of topic0 / 1--
617.BTStanovenie obsahu chlóru vo vodeZemanová, M.Department of Inorganic Technology (IICTM FCFT)B-CHEMATFCFTDetails of topic0 / 1--
618.BTStanovenie prvkov metódami atómovej spektrometrieČacho, F.Institute of Analytical Chemistry (FCFT)B-CHEMATFCFTDetails of topic0 / 1--
619.BTStanovenie prvkov v tokajských vínachČacho, F.Institute of Analytical Chemistry (FCFT)B-CHEMATFCFTDetails of topic0 / 1--
620.BTStanovenie stopových koncentrácií zvoleného prvku metódou atómovej absorpčnej spektrometrieManová, A.Institute of Analytical Chemistry (FCFT)B-CHEMATFCFTDetails of topic0 / 1--
621.DTStanovenie tália prietokovou rozpúšťacou chronopotenciometriouČacho, F.Institute of Analytical Chemistry (FCFT)I-TCHEMFCFTDetails of topic0 / 1--
622.BTStanovenie základných biochemických vlastností enzýmov pomocou elektrochemických metódGál, M.Department of Inorganic Technology (IICTM FCFT)B-CHEMATFCFTDetails of topic0 / 1--
623.DTStanovenie zirkónu elektroanalytickými a spektrálnymi metódamiČacho, F.Institute of Analytical Chemistry (FCFT)I-TCHEMFCFTDetails of topic0 / 1--
624.DTStanovenie 5-hydroxymetyl-2-furaldehydu a možnosti ovplyvnenia jeho obsahu v potravináchŠimko, P.Department of Food Technology (IFSN FCFT)I-POHYKOFCFTDetails of topic0 / ----
625.BTStévia rebaudiana BertoniMinarovičová, L.Department of Food Technology (IFSN FCFT)B-VYKOZFCFTDetails of topic0 / ----
626.BTStravovanie pri alergii a intolerancii na zložky potravínSekretár, S.Department of Food Technology (IFSN FCFT)B-VYKOZFCFTDetails of topic1 / 1 Činčurak, V.
627.DTŚtúdium nanoštrukturovaných katalyzátorov pre selektívnu oxidáciu propénuHorváth, B.Department of Organic Technology, Catalysis and Petroleum Chemistry (IOCP FCFT)I-CHTIFCFTDetails of topic0 / ----
628.BTSuperabsorbéry – hydrogély na báze obnoviteľných zdrojovMosnáček, J.Institute of Natural and Synthetic Polymers (FCFT)B-CHEMATFCFTDetails of topic0 / ----
629.BTSuperkritická extrakcia smrekovej kôryŠurina, I.Department of Wood, Pulp and Paper (IPM FCFT)B-CHEMATFCFTDetails of topic0 / 1--
630.BTSurovinová recyklácia odpadových plastov zo starých vozidielHájeková, E.Department of Organic Technology, Catalysis and Petroleum Chemistry (IOCP FCFT)B-CHEMATFCFTDetails of topic1 / 1 Janečková, L.
631.DTSušenie zemného plynuSteltenpohl, P.Department of Chemical and Biochemical Engineering (ICEE FCFT)I-CHEIFCFTDetails of topic0 / 1--
632.DTSVK - konferenčný informačný systémČirka, Ľ.Department of Information Engineering and Process Control (IIEAM FCFT)I-AICHPFCFTDetails of topic0 / ----
633.DisTSyndróm asfyktického novorodenca: štúdium patobiochemických mechanizmov na novorodených potkanochJuránek, I.Institute of Biochemistry and Microbiology (FCFT)D-BICHFCFTDetails of topic0 / 1--
634.BTSyntetické modely enzýmu NiSODŠvorec, J.Department of Inorganic Chemistry (IICTM FCFT)B-CHEMATFCFTDetails of topic0 / 1--
635.DTSyntetické využitie N-benzylpiperidin-4-ónu na prípravu nových biologicky aktívnych látok, elektroaktívných molekulárnych materiálov a tenkovrstvových solárných článkov.Végh, D.Department of Organic Chemistry (IOCP FCFT)I-TCHEMFCFTDetails of topic0 / ----
636.BTSyntetické využitie 1,4-dikyano-2,3,5,6-tetrachlórbenzénu a 1,4-dikyano-2,3,5,6-tetrafluórbenzénu na prípravu nových heterocyklov vykazujúcich opto-elektronické vlastnosti a biologickú aktivituVégh, D.Department of Organic Chemistry (IOCP FCFT)B-CHEMATFCFTDetails of topic0 / ----
637.BTSyntéza a charakterizácia hydrotalcituHorňáček, M.Department of Organic Technology, Catalysis and Petroleum Chemistry (IOCP FCFT)B-CHEMATFCFTDetails of topic0 / 1--
638.BTSyntéza a katalytické vlastnosti kovových nanočastícŠtolcová, M.Department of Organic Technology, Catalysis and Petroleum Chemistry (IOCP FCFT)B-AIMFCFTDetails of topic0 / 1--
639.DisTSyntéza amfifilných termoplastických elastomérovMosnáček, J.Institute of Natural and Synthetic Polymers (FCFT)D-MACHFCFTDetails of topic0 / ----
640.DisTSyntéza a spektrálne štúdium „malých molekúl“ pre fotonické materiály a zariadeniaDanko, M.Institute of Natural and Synthetic Polymers (FCFT)D-MACHFCFTDetails of topic0 / ----
641.DisTSyntéza a stereoselektívne reakcie chirálnych indolizidinolovMarchalín, Š.Department of Organic Chemistry (IOCP FCFT)D-ORGCHFCFTDetails of topic0 / 1--
642.BTSyntéza a štúdium vlastností vybraných benzoatomeďnatých komplexov s derivátmi benzimidazoluPuchoňová, M.Department of Inorganic Chemistry (IICTM FCFT)B-CHEMATFCFTDetails of topic1 / 1 Ősziová, K.
643.DTSyntéza a vlastnosti cyklických analógov galbazínu.Szolcsányi, P.Department of Organic Chemistry (IOCP FCFT)I-TCHEMFCFTDetails of topic0 / 1--
644.BTSyntéza a vlastnosti esterov kyseliny 6-metyl-okta-2,5,7-triénovejSzolcsányi, P.Department of Organic Chemistry (IOCP FCFT)B-CHEMATFCFTDetails of topic0 / 1--
645.DTSyntéza a vlastnosti nových typov enoléterovMilata, V.Department of Organic Chemistry (IOCP FCFT)I-TCHEMFCFTDetails of topic0 / 1--
646.DisTSyntéza funkčných polymérov a polymérnych materiálov s novými vlastnosťamiMosnáček, J.Institute of Natural and Synthetic Polymers (FCFT)D-MACHFCFTDetails of topic0 / ----
647.BTSyntéza geopolymérnych spojívPalou, M. T.Department of Inorganic Materials (IICTM FCFT)B-CHEMATFCFTDetails of topic0 / ----
648.DisTSyntéza glykozylmetylovaných dusíkatých heterocyklov ako možných inhibítorov enzýmov katalyzujúcich premeny cukrovPetruš, L.Department of Organic Chemistry (IOCP FCFT)D-ORGCHFCFTDetails of topic0 / ----
649.DisTSyntéza, charakterizácia a katalytické aplikácie hierarchicky štrukturovaných zeolitovHudec, P.Department of Organic Technology, Catalysis and Petroleum Chemistry (IOCP FCFT)D-OTTPFCFTDetails of topic0 / 1--
650.DisTSyntéza konjugátov polymérnych nosičov s liečivami pre zvýšenie terapeutického účinkuKronek, J.Institute of Natural and Synthetic Polymers (FCFT)D-MACHFCFTDetails of topic0 / ----
651.BTSyntéza kyseliny 6-oxo-6-fenylhexa-2,4-diénovej ako potenciálneho substrátu pre kryštalizáciou indukované asymetrické transformácie.Caletková, O.Department of Organic Chemistry (IOCP FCFT)B-CHEMATFCFTDetails of topic0 / 1--
652.BTSyntéza ligandov a koordinačných zlúčenín na báze 4-aminobutánovej kyseliny s prechodnými kovmiHerich, P.Institute of Physical Chemistry and Chemical Physics (FCFT)B-CHEMATFCFTDetails of topic0 / 1--
653.DisTSyntéza nových typov heterocyklov s využitím enoléterovMilata, V.Department of Organic Chemistry (IOCP FCFT)D-ORGCHFCFTDetails of topic0 / 1--
654.DTSyntéza, vlastnosti a syntetické využitie nových enoléterovMilata, V.Department of Organic Chemistry (IOCP FCFT)I-TCHEMFCFTDetails of topic0 / 1--
655.DTSyntéza, vlastnosti a syntetické využitie nových enoléterovMilata, V.Department of Organic Chemistry (IOCP FCFT)I-AICHPFCFTDetails of topic0 / 1--
656.BTSyntéza, vlastnosti a syntetické 1-(hetero)arylpyrolovMilata, V.Department of Organic Chemistry (IOCP FCFT)B-CHEMATFCFTDetails of topic0 / 1--
657.BTŠalvia lekárska (Salvia officinalis)Hybenová, E.Department of Nutrition and Food Quality Assessment (IFSN FCFT)B-VYKOZFCFTDetails of topic1 / 1 Trebichavská, M.
658.BTŠkorica a jej účinky na ľudský organizmusHybenová, E.Department of Nutrition and Food Quality Assessment (IFSN FCFT)B-VYKOZFCFTDetails of topic1 / 1 Markolt Kužilek, F.
659.DTŠpeciálne aditivované PLA vláknaUjhelyiová, A.Department of Plastics, Rubber and Fibres (IPM FCFT)I-PSPFCFTDetails of topic0 / 1--
660.BTŠpeciálne aditivované vlákna z polyméru z obnoviteľných zdrojov pre textilné účelyUjhelyiová, A.Department of Plastics, Rubber and Fibres (IPM FCFT)B-CHEMATFCFTDetails of topic0 / 1--
661.DTŠtruktúrna analýza polysacharidov z plodov avokáda (Persea americana, Mill.)Benická, E.Institute of Analytical Chemistry (FCFT)I-TCHEMFCFTDetails of topic0 / ----
662.BTŠtúdia rôznej zámeny nosných farbív vybraných odtieňov pre zvýšenie ekonomického profitu z týchto odtieňovJablonský, M.Department of Wood, Pulp and Paper (IPM FCFT)B-CHEMATFCFTDetails of topic1 / 1 Hasaliková, T.
663.DTŠtúdium antioxidačného a antimikrobiálneho účinku vybraných látok izolovaných z kôry smreka obyčajnéhoKreps, F.Department of Food Technology (IFSN FCFT)I-POHYKOFCFTDetails of topic0 / 1--
664.DisTŠtúdium Ca2+ homeostázy v mikroskopických vláknitých hubáchŠimkovič, M.Institute of Biochemistry and Microbiology (FCFT)D-BICHFCFTDetails of topic0 / 1--
665.DTŠtúdium diastereoselektivity 1,3-dipolárnych cykloadícií päťčlánkových cyklických nitrónov pripravených z hexózFischer, R.Department of Organic Chemistry (IOCP FCFT)I-TCHEMFCFTDetails of topic0 / 1--
666.DTŠtúdium enzýmovej prípravy špeciálnych glykozidovAntošová, M.Department of Chemical and Biochemical Engineering (ICEE FCFT)I-CHEIFCFTDetails of topic0 / ----
667.BTŠtúdium impregnácie pri použití kvapalín s vysokou viskozitouJablonský, M.Department of Wood, Pulp and Paper (IPM FCFT)B-CHEMATFCFTDetails of topic0 / 1--
668.DisTŠtúdium interakcií proteínov s malými molekulami metódami molekulového modelovania a počítačových simulácií.Kozmon, S.Institute of Physical Chemistry and Chemical Physics (FCFT)D-FCHFCFTDetails of topic0 / ----
669.DTŠtúdium kinetiky príprav prírodných aróm na báze esterov pomocou lipázŠtefuca, V.Institute of Biotechnology (FCFT)I-BIOTEFCFTDetails of topic0 / ----
670.BTŠtúdium komplexných zlúčenín kobaltu so 4-aminoantipyrínovými Schiffovými zásadamiIzakovič, M.Department of Inorganic Chemistry (IICTM FCFT)B-CHEMATFCFTDetails of topic0 / 1--
671.BTŠtúdium koordinačných zlúčenín Cu(II) s vybranými biologicky aktívnymi ligandmi.Puchoňová, M.Department of Inorganic Chemistry (IICTM FCFT)B-CHEMATFCFTDetails of topic0 / 1--
672.BTŠtúdium korózie v agresívnych prostrediach pomocou DTADanielik, V.Department of Inorganic Technology (IICTM FCFT)B-CHEMATFCFTDetails of topic0 / 1--
673.BTŠtúdium koróznej odolnosti hliníka a jeho zliatin v alkalickom prostredíZemanová, M.Department of Inorganic Technology (IICTM FCFT)B-CHEMATFCFTDetails of topic0 / 1--
674.BTŠtúdium metabolizmu lipidov a pigmentov u Rhodotorula glutinis.Čertík, M.Institute of Biotechnology (FCFT)B-BIOPOTFCFTDetails of topic0 / ----
675.BTŠtúdium mikrovlnnej extrakcie rastlinných surovínŠurina, I.Department of Wood, Pulp and Paper (IPM FCFT)B-CHEMATFCFTDetails of topic0 / 1--
676.DTŠtúdium modelových systémov pre vývoj mnohozložkových spojivových materiálovKuzielová, E.Department of Inorganic Materials (IICTM FCFT)I-CHTIFCFTDetails of topic0 / ----
677.BTŠtúdium modelových systémov urýchleného starnutia vybraných prírodných voskovVizárová, K.Department of Wood, Pulp and Paper (IPM FCFT)B-CHEMATFCFTDetails of topic0 / ----
678.DisTŠtúdium modifikácie syntetických zeolitov pre kyslo-katalyzované reakcie metódou 29Si a 27Al NMR-spektroskopie v pevnej fázeHudec, P.Department of Organic Technology, Catalysis and Petroleum Chemistry (IOCP FCFT)D-OTTPFCFTDetails of topic0 / 1--
679.DTŠtúdium možností anaeróbneho rozkladu substrátov s vysokým obsahom dusíka a síryHutňan, M.Department of Environmental Engineering (ICEE FCFT)I-TOZPFCFTDetails of topic0 / ----
680.DisTŠtúdium možností potláčania sulfidovej a amoniakovej inhibície pri anaeróbnom spracovaní substrátov s vysokým obsahom síry a dusíkaHutňan, M.Department of Environmental Engineering (ICEE FCFT)D-CHZPRFCFTDetails of topic0 / ----
681.DTŠtúdium možností zlepšenia vlastností sulfátovej buničinyVrška, M.Department of Wood, Pulp and Paper (IPM FCFT)I-PSPFCFTDetails of topic0 / 1--
682.DTŠtúdium ochranných prvkov v ceninovej tlačiReháková, M.Department of Graphic Arts Technology and Applied Photochemistry (IPM FCFT)I-PSPFCFTDetails of topic0 / ----
683.DTŠtúdium Pd-katalyzovanej amidokarbonylácie a jej využitie v syntéze pyrolofenantridínových a benzopyrokolínových alkaloidovKoóš, P.Department of Organic Chemistry (IOCP FCFT)I-TCHEMFCFTDetails of topic0 / 1--
684.DTŠtúdium povrchov farebných vrstiev v objektoch dedičstvaReháková, M.Department of Graphic Arts Technology and Applied Photochemistry (IPM FCFT)I-OMODFCFTDetails of topic0 / ----
685.DTŠtúdium povrchovej modifikácie fotografieJančovičová, V.Department of Graphic Arts Technology and Applied Photochemistry (IPM FCFT)I-PSPFCFTDetails of topic0 / ----
686.BTŠtúdium príčin kolísania mechanických vlastností bielených buničín (zima – leto) Vrška, M.Department of Wood, Pulp and Paper (IPM FCFT)B-CHEMATFCFTDetails of topic0 / 2--
687.BTŠtúdium prípravy N-karbamoyl-substituovaných 4-bróm-2,3-dihydroizoxazolov a ich využitie v syntézeFischer, R.Department of Organic Chemistry (IOCP FCFT)B-CHEMATFCFTDetails of topic0 / 1--
688.DisTŠtúdium proteáz mikroskopických húbŠimkovič, M.Institute of Biochemistry and Microbiology (FCFT)D-BICHFCFTDetails of topic0 / 1--
689.DisTŠtúdium protektívnych účinkov prírodných a syntetických látok proti oxidačnému poškodeniu buniek a subcelulárnych štruktúr in vitroValachová, K.Faculty of Chemical and Food TechnologyD-BICHFCFTDetails of topic0 / ----
690.BTŠtúdium reakcií organokovových činidiel s 4-brómizoxazolidín-5-olmiFischer, R.Department of Organic Chemistry (IOCP FCFT)B-CHEMATFCFTDetails of topic0 / 1--
691.BTŠtúdium reaktivity acetaldehydu na bázických katalyzátorochHorváth, B.Department of Organic Technology, Catalysis and Petroleum Chemistry (IOCP FCFT)B-CHEMATFCFTDetails of topic0 / ----
692.BTŠtúdium rozpustnosti sadrovcaDanielik, V.Department of Inorganic Technology (IICTM FCFT)B-CHEMATFCFTDetails of topic0 / 1--
693.BTŠtúdium spektrálnych vlastností inkjetových výtlačkov vo forenznej, kriminalisticko-technickej analýze grafických objektovGál, L.Department of Graphic Arts Technology and Applied Photochemistry (IPM FCFT)B-CHEMATFCFTDetails of topic0 / ----
694.BTŠtúdium spektrálnych vlastností výtlačkov laserových tlačiarní vo forenznej, kriminalisticko-technickej analýze dokumentovČeppan, M.Department of Graphic Arts Technology and Applied Photochemistry (IPM FCFT)B-CHEMATFCFTDetails of topic1 / 2 Miháliková, L.
695.DTŠtúdium spektrálnych vlastností záznamových prostriedkov počas urýchleného starnutia dokumentovGál, L.Department of Graphic Arts Technology and Applied Photochemistry (IPM FCFT)I-PSPFCFTDetails of topic0 / 1--
696.DTŠtúdium stability bioaktívnych látok rakytníka rešetliakového pri jeho aplikácii v potravináchMedveďová, A.Department of Nutrition and Food Quality Assessment (IFSN FCFT)I-VHKPFCFTDetails of topic0 / ----
697.DTŠtúdium starnutia plazmou aktivovaných biodegradovateľných fóliíČernáková, Ľ.Department of Plastics, Rubber and Fibres (IPM FCFT)I-PSPFCFTDetails of topic0 / 1--
698.BTŠtúdium starnutia záznamových prostriedkov v dokumentoch pre kriminalisticko-technické účelyReháková, M.Department of Graphic Arts Technology and Applied Photochemistry (IPM FCFT)B-CHEMATFCFTDetails of topic0 / ----
699.BTŠtúdium starnutia záznamových prostriedkov v dokumentoch využitím spektroskopických metódReháková, M.Department of Graphic Arts Technology and Applied Photochemistry (IPM FCFT)B-CHEMATFCFTDetails of topic0 / ----
700.DTŠtúdium starnutia záznamových prostriedkov v dokumentoch pre kriminalisticko-technické účelyReháková, M.Department of Graphic Arts Technology and Applied Photochemistry (IPM FCFT)I-PSPFCFTDetails of topic0 / ----
701.BTŠtúdium štruktúry a vlastností poréznej keramiky pomocou metódy EBSDLokaj, J.Department of Inorganic Materials (IICTM FCFT)B-CHEMATFCFTDetails of topic0 / 1--
702.BTŠtúdium termodynamiky pôsobenia prírodných antioxidantovKlein, E.Department of Physical Chemistry (IPC FCFT)B-CHEMATFCFTDetails of topic0 / 1--
703.BTŠtudium transportných a termodynamických vlastností materiálov molekulovovou dynamikouIlčin, M.Department of Chemical Physics (IPC FCFT)B-CHEMATFCFTDetails of topic0 / 2--
704.DisTŠtúdium tvorby prchavých látok ovplyvňujúcich aromatický profil vínaŠmogrovičová, D.Institute of Biotechnology (FCFT)D-BIOTFCFTDetails of topic0 / 2--
705.BTŠtúdium vplyvu environmentálnych faktorov na rast a vývoj gad mutantov Trichoderma atrovirideKryštofová, S.Institute of Biochemistry and Microbiology (FCFT)B-BIOPOTFCFTDetails of topic0 / 1--
706.BTŠtúdium vplyvu nových derivátov berberínu na morfológiu a viabilitu buniek rastúcich in vitroJantová, S.Institute of Biochemistry and Microbiology (FCFT)B-BIOPOTFCFTDetails of topic0 / 1--
707.BTŠtúdium využitia eutektických zmesí k izolácii vláknitých materiálovVrška, M.Department of Wood, Pulp and Paper (IPM FCFT)B-CHEMATFCFTDetails of topic0 / 1--
708.BTŠtúdium využitia eutektických zmesí pri spracovaní kôryJablonský, M.Department of Wood, Pulp and Paper (IPM FCFT)B-CHEMATFCFTDetails of topic0 / 1--
709.DTŠtúdium využitia extraktov a izolovaných látok z kôry smreka obyčajného pri stabilizácii bravčovej mastiKreps, F.Department of Food Technology (IFSN FCFT)I-POHYKOFCFTDetails of topic0 / 1--
710.DisTŠtúdium vzťahov medzi štruktúrou a elektrónovými vlastnosťami molekúl s potenciálnym využitím v optoelektronikeLukeš, V.Department of Chemical Physics (IPC FCFT)D-CHF, D-TPTCFCFTDetails of topic0 / 2--
711.DisTŠtúdium vzťahov medzi štruktúrou a vlastnosťami klatrochelátovŠima, J.Department of Inorganic Chemistry (IICTM FCFT)D-ANCHFCFTDetails of topic0 / 1--
712.DisTŠtúdium vzťahov medzi štruktúrou a vlastnosťami klatrochelátovŠima, J.Department of Inorganic Chemistry (IICTM FCFT)D-ANCHFCFTDetails of topic0 / 1--
713.BTŠtudium zmenenej regulácie NADPH - oxidáz a produkcie reaktívnych foriem kyslíka počas hypertenzie.Dovinová, I.Institute of Biochemistry and Microbiology (FCFT)B-BIOPOTFCFTDetails of topic0 / 1--
714.BTŠtúdium zvýšenia obsahu alfa-celulózy pri spracovaní rastlinných surovín na viskózovú buničinuVrška, M.Department of Wood, Pulp and Paper (IPM FCFT)B-CHEMATFCFTDetails of topic0 / 1--
715.BTTeff - znovuobjavená pseudoobilninaMinarovičová, L.Department of Food Technology (IFSN FCFT)B-VYKOZFCFTDetails of topic1 / -- Mydlarčiková, K.
716.BTTechnologické a energetické aspekty efektívnosti využitia tepla v radiačnej sekcii výrobne vodíka parným reformingom zemného plynuVariny, M.Department of Chemical and Biochemical Engineering (ICEE FCFT)B-CHIFCFTDetails of topic0 / ----
717.BTTechnologické faktory ovplyvňujúce koncentráciu biogénnych amínov v potravináchGreif, G.Department of Food Technology (IFSN FCFT)B-BIOPOTFCFTDetails of topic0 / 1--
718.BTTeoretické štúdium antioxidantovPuškárová, I.Department of Physical Chemistry (IPC FCFT)B-CHEMATFCFTDetails of topic0 / 1--
719.DisTTeoretické štúdium energetiky a štruktúry vybraných modelových a prírodných látokLukeš, V.Department of Chemical Physics (IPC FCFT)D-CHF, D-TPTCFCFTDetails of topic0 / 2--
720.BTTeoretické štúdium energetiky a štruktúry vybraných prírodných látokLukeš, V.Department of Chemical Physics (IPC FCFT)B-CHEMATFCFTDetails of topic0 / 1--
721.BTTeoretické štúdium parametrov vibronickej interakcieBreza, M.Department of Physical Chemistry (IPC FCFT)B-CHEMATFCFTDetails of topic0 / 1--
722.BTTeoretické štúdium substituovaných anilidov s potenciálnymi biologickými účinkamiLukeš, V.Department of Chemical Physics (IPC FCFT)B-CHEMATFCFTDetails of topic0 / 1--
723.BTTeoretické štúdium substituovaných anilidov s potenciálnymi biologickými účinkamiLukeš, V.Department of Chemical Physics (IPC FCFT)B-VYKOZFCFTDetails of topic0 / 1--
724.DTTeoretické štúdium termodynamiky antioxidačného účinku flavonoidovKlein, E.Department of Physical Chemistry (IPC FCFT)I-TCHEMFCFTDetails of topic0 / 1--
725.DTTeoretické štúdium vzťahov medzi elektrónovou štruktúrou a elektrickými vlastnosťami modelových organických molekúlLukeš, V.Department of Chemical Physics (IPC FCFT)I-TCHEMFCFTDetails of topic0 / 2--
726.BTTerapeutické metódy pri onkologických ochoreniach (fyzikálno - chemické aspekty)Holá, O.Department of Chemical Physics (IPC FCFT)B-CHEMATFCFTDetails of topic0 / 1--
727.DTTermická a energetická charakteristika zložiek tuhých organických odpadov a produktov ich termického rozkladu (Dudáš Jozef )Dudáš, J.Institute of Chemical and Environmental Engineering (FCFT)I-CHEIFCFTDetails of topic0 / 1--
728.BTTermické vlastnosti biodegradovateľných polymérnych zmesí na báze obnoviteľných zdrojov surovínAlexy, P.Department of Plastics, Rubber and Fibres (IPM FCFT)B-CHEMATFCFTDetails of topic0 / 1--
729.BTTermokatalytické premeny biomasy na zložky palívKaszonyi, A.Department of Organic Technology, Catalysis and Petroleum Chemistry (IOCP FCFT)B-CHEMATFCFTDetails of topic0 / 2--
730.BTTermokatalytické transformácie biomasy na chemikálieKaszonyi, A.Department of Organic Technology, Catalysis and Petroleum Chemistry (IOCP FCFT)B-CHEMATFCFTDetails of topic0 / 2--
731.BTTermoxidačná stabilita prefermentovaných bioproduktov obohatených o polynenasýtené mastné kyselinyKlempová, T.Institute of Biotechnology (FCFT)B-BIOPOTFCFTDetails of topic0 / ----
732.BTTestovanie cytotoxicity biopolymérnych matrícVašková, I.Department of Plastics, Rubber and Fibres (IPM FCFT)B-BIOPOTFCFTDetails of topic0 / 1--
733.BTTestovanie možnosti odsírenia uhľovodíkových frakcií adsorpciou na hlinkáchHudec, P.Department of Organic Technology, Catalysis and Petroleum Chemistry (IOCP FCFT)B-CHEMATFCFTDetails of topic0 / 1--
734.DTTestovanie odolnosti kaučukových zmesí s obsahom škrobu voči kvapalinámVašková, I.Department of Plastics, Rubber and Fibres (IPM FCFT)I-PSPFCFTDetails of topic0 / 1--
735.DTThermal- catalytic cracking of tar in producer gas from the gasification of Refused-derived fuelHaydary, J.Department of Chemical and Biochemical Engineering (ICEE FCFT)I-CHEIFCFTDetails of topic0 / ----
736.BTTioestery kyseliny fumárovej ako substráty pre kryštalizáciou-indukovanú asymetrickú transformáciu.Jakubec, P.Department of Organic Chemistry (IOCP FCFT)B-CHEMATFCFTDetails of topic0 / 1--
737.DisTTlačené vodivé a polovodivé štruktúry pre elektronické aplikácieMikula, M.Department of Graphic Arts Technology and Applied Photochemistry (IPM FCFT)D-TPOLMIFCFTDetails of topic0 / ----
738.DTTlačiteľné perovskitové solárne clánkyMikula, M.Department of Graphic Arts Technology and Applied Photochemistry (IPM FCFT)I-PSPFCFTDetails of topic0 / ----
739.DTTlačiteľné vodivé uhlíkové vrstvy pre elektródové systémyDvonka, V.Department of Graphic Arts Technology and Applied Photochemistry (IPM FCFT)I-PSPFCFTDetails of topic0 / 1--
740.BTTOC ako alternatívny ukazovateľ organického znečistenia povrchových vôdDerco, J.Department of Environmental Engineering (ICEE FCFT)B-CHIFCFTDetails of topic0 / 1--
741.DTTotálna syntéza cefalosporolidov E a FBabjak, M.Department of Organic Chemistry (IOCP FCFT)I-TCHEMFCFTDetails of topic0 / 1--
742.BTToxické pôsobenie vláknitých húb na makroorganizmy.Liptáková, D.Department of Nutrition and Food Quality Assessment (IFSN FCFT)B-VYKOZFCFTDetails of topic0 / 1--
743.DisTTransdermálna permeácia xenobiotík - zdravotné aspektyHojerová, J.Institute of Food Science and Nutrition (FCFT)D-CTPOFCFTDetails of topic0 / 1--
744.BTtrans-Karveol - jeho vlastnosti, príprava a využitieHronská, H.Institute of Biotechnology (FCFT)B-BIOPOTFCFTDetails of topic0 / 1--
745.BTTrendy vo využití kustovnice čínskej a beta-glukánu v kozmetike a výžive človekaKhandlová, V.Department of Food Technology (IFSN FCFT)B-VYKOZFCFTDetails of topic0 / 1--
746.DTTvorba balíka nástrojov pre automatizáciu a riadenie v jazyku JuliaFikar, M.Institute of Information Engineering, Automation and Mathematics (FCFT)I-AICHPFCFTDetails of topic0 / ----
747.DTTvorba demo aplikácie pre PLC úroveň riadenia tunelových technológiiValo, R.Department of Information Engineering and Process Control (IIEAM FCFT)I-AICHPFCFTDetails of topic0 / 1--
748.BTTvorba dynamických webových stránokČirka, Ľ.Department of Information Engineering and Process Control (IIEAM FCFT)B-AIMCHPFCFTDetails of topic0 / ----
749.DTTvorba hydrofóbnych vrstiev na povrchu dreva účinkom nízkoteplotnej plazmyTiňo, R.Department of Wood, Pulp and Paper (IPM FCFT)I-PSPFCFTDetails of topic0 / 1--
750.BTTvorba numerických algoritmov pre internetové simulačné nástrojeKalúz, M.Department of Information Engineering and Process Control (IIEAM FCFT)B-CHEMATFCFTDetails of topic0 / 1--
751.BTTvorba numerických simulácií uzavretých regulačných obvodov pre prostrede WebPIDDESIGNKalúz, M.Department of Information Engineering and Process Control (IIEAM FCFT)B-AIMCHPFCFTDetails of topic0 / 1--
752.BTTvorba ochranných vrstiev na povrchoch prírodných materiálov účinkom atmosférickej plazmy.Tiňo, R.Department of Wood, Pulp and Paper (IPM FCFT)B-CHEMATFCFTDetails of topic1 / 1 Švábik, P.
753.DTTvorba pokročilých numerických simulácií uzavretých regulačných obvodov pre prostrede WebPIDDESIGNKalúz, M.Department of Information Engineering and Process Control (IIEAM FCFT)I-AICHPFCFTDetails of topic0 / 1--
754.BTTvorba titulkov a videonávodovValo, R.Department of Information Engineering and Process Control (IIEAM FCFT)B-AIMCHPFCFTDetails of topic0 / 3--
755.DTTvorba webového grafického rozhrania pre ovládanie inteligentnej miestnostiKalúz, M.Department of Information Engineering and Process Control (IIEAM FCFT)I-AICHPFCFTDetails of topic0 / 1--
756.DTÚčinky NTP na bunkyKaliňáková, B.Institute of Biochemistry and Microbiology (FCFT)I-BBTFCFTDetails of topic0 / 1--
757.BTÚčinnosť čaju a bylinných extraktov na počet mikroorganizmov v ústnej dutineValík, Ľ.Department of Nutrition and Food Quality Assessment (IFSN FCFT)B-VYKOZFCFTDetails of topic0 / 1--
758.BTÚčinnosť komerčných dezinfekčných utierok na čistenie povrchovLiptáková, D.Department of Nutrition and Food Quality Assessment (IFSN FCFT)B-VYKOZFCFTDetails of topic0 / 1--
759.BTÚčinnosť konzervačných technológií na predĺženie životnosti historických kníh a dokumentovVizárová, K.Department of Wood, Pulp and Paper (IPM FCFT)B-CHEMATFCFTDetails of topic0 / ----
760.DTÚčinnosť konzervačných technológií na predĺženie životnosti historických kníh a dokumentov.Vizárová, K.Department of Wood, Pulp and Paper (IPM FCFT)I-OMODFCFTDetails of topic0 / ----
761.BTÚčinok zelených rozpúšťadiel pri rozpúšťaní celulózyJablonský, M.Department of Wood, Pulp and Paper (IPM FCFT)B-CHEMATFCFTDetails of topic0 / 1--
762.BTÚčinok zelených rozpúšťadiel pri rozpúšťaní lignínuJablonský, M.Department of Wood, Pulp and Paper (IPM FCFT)B-CHEMATFCFTDetails of topic0 / 1--
763.BTÚloha reológie pri kontrole kvality múky.Kohajdová, Z.Department of Food Technology (IFSN FCFT)B-VYKOZFCFTDetails of topic0 / 1--
764.BTÚloha reológie pri kontrole kvality múky.Kohajdová, Z.Department of Food Technology (IFSN FCFT)B-BIOPOTFCFTDetails of topic1 / 1 Koniar, M.
765.DTUmbelopsis isabellina ako zdroj bioaktívnych lipofilných látok.Čertík, M.Institute of Biotechnology (FCFT)I-BIOTEFCFTDetails of topic0 / ----
766.DTUrčenie štruktúry peptidov s prirodzeným izotopovým zastúpením pomocou NMRKaliňák, M.Centrálne laboratóriá FCHPT (FCFT)I-BBTFCFTDetails of topic0 / 1--
767.BTUrýchlené starnutie písacích látok archivovaných dokumentovDvonka, V.Department of Graphic Arts Technology and Applied Photochemistry (IPM FCFT)B-CHEMATFCFTDetails of topic1 / 1 Makuch, M.
768.BTUtilizácia netradičných substrátov na prípravu priemyselne zaujímavých enzýmov pomocou vláknitých húbMaťaťa, M.Institute of Biochemistry and Microbiology (FCFT)B-BIOPOTFCFTDetails of topic0 / 1--
769.DTUtilizácia odpadových olejov a tukov kvasinkou Yarrowia lipolyticaČertík, M.Institute of Biotechnology (FCFT)I-BIOTEFCFTDetails of topic0 / ----
770.BTUV-VIS spektrometria v analýze liehovínJakubíková, M.Institute of Analytical Chemistry (FCFT)B-CHEMATFCFTDetails of topic0 / 1--
771.DTVedľajšie produkty pri spracovaní zeleniny ako potenciálny zdroj potravinovej vlákniny pre cereálne výrobky.Karovičová, J.Department of Food Technology (IFSN FCFT)I-POHYKOFCFTDetails of topic0 / 1--
772.DTVlastnosti salicylátomeďnatých komplexov s chelátujúcimi derivátmi pyridínu ako ligandmiValigura, D.Department of Inorganic Chemistry (IICTM FCFT)I-TCHEMFCFTDetails of topic0 / 1--
773.BTVodné rastliny – inovatívny spôsob odstraňovania liečiv a drog z prostrediaMackuľak, T.Department of Environmental Engineering (ICEE FCFT)B-CHEMATFCFTDetails of topic0 / 1--
774.DTVplyv prírodných polymérov ako plnív na vlastnosti modelových zmesí na báze NBRHudec, I.Institute of Natural and Synthetic Polymers (FCFT)I-PSPFCFTDetails of topic0 / ----
775.DTVplyv aditív na tlačené kompozitné vrstvy vodivého polyméru PEDOT:PSS/uhlíkové nanočastice.Gemeiner, P.Department of Graphic Arts Technology and Applied Photochemistry (IPM FCFT)I-PSPFCFTDetails of topic0 / 1--
776.DTVplyv aditív na vlastnosti tlačených štruktúr vodivých polymérovMikula, M.Department of Graphic Arts Technology and Applied Photochemistry (IPM FCFT)I-PSPFCFTDetails of topic0 / ----
777.BTVplyv antidepresív a kontrastných látok na vývoj bakteriálnej rezistencie voči antibiotikámBírošová, L.Department of Nutrition and Food Quality Assessment (IFSN FCFT)B-VYKOZFCFTDetails of topic0 / ----
778.BTVplyv autochtónnych kultúr Saccharomyces cerevisiae na profil prchavých látok v odrodovom víne Rizling vlašskýFurdíková, K.Institute of Biotechnology (FCFT)B-BIOPOTFCFTDetails of topic0 / ----
779.DisTVplyv biodegradovateľných obalov na kvalitatívne parametre potravínŠimko, P.Department of Food Technology (IFSN FCFT)D-CTPOFCFTDetails of topic0 / ----
780.DTVplyv ceramidov na viacliekovú rezistenciu nádorových buniekLakatoš, B.Institute of Biochemistry and Microbiology (FCFT)I-BBTFCFTDetails of topic0 / 1--
781.DTVplyv čistej kultúry Saccharomyces cerevisiae na primárnu arómu vínaFurdíková, K.Institute of Biotechnology (FCFT)I-BIOTEFCFTDetails of topic0 / ----
782.BTVplyv čistej kultúry Saccharomyces cerevisiae na primárnu arómu vínaFurdíková, K.Institute of Biotechnology (FCFT)B-BIOPOTFCFTDetails of topic0 / ----
783.DTVplyv čistej kultúry Saccharomyces cerevisiae na profil prchavých látok v odrodovom víne Rizling rýnskyFurdíková, K.Institute of Biotechnology (FCFT)I-BIOTEFCFTDetails of topic0 / ----
784.BTVplyv čistej kultúry Saccharomyces cerevisiae na profil prchavých látok v odrodovom víne Rizling rýnskyFurdíková, K.Institute of Biotechnology (FCFT)B-BIOPOTFCFTDetails of topic0 / ----
785.BTVplyv čistej kultúry Saccharomyces cerevisiae na senzorický profil ružového odrodového vína Cabernet SauvignonFurdíková, K.Institute of Biotechnology (FCFT)B-BIOPOTFCFTDetails of topic0 / ----
786.BTVplyv čistých kultúr kvasiniek na primárnu a sekundárnu arómu vínaFurdíková, K.Institute of Biotechnology (FCFT)B-BIOPOTFCFTDetails of topic0 / ----
787.BTVplyv čistých kultúr Saccharomyces cerevisiae na profil prchavých látok v odrodovom víne Tramín červenýFurdíková, K.Institute of Biotechnology (FCFT)B-BIOPOTFCFTDetails of topic0 / ----
788.DTVplyv čistých kultúr Saccharomyces cerevisiae na profil prchavých látok v odrodovom víne Tramín červenýFurdíková, K.Institute of Biotechnology (FCFT)I-BIOTEFCFTDetails of topic0 / ----
789.DTVplyv delécie gad1 a gad2 na rast a vývoj Neurospora crassaKryštofová, S.Institute of Biochemistry and Microbiology (FCFT)I-BBTFCFTDetails of topic0 / 1--
790.DTVplyv delécie génov gabaT a ssadh na rast a vývoj Neurospora crassaKryštofová, S.Institute of Biochemistry and Microbiology (FCFT)I-BBTFCFTDetails of topic0 / 1--
791.DisTVplyv expresie P-glykoproteínu na degradáciu proteínov v proteazome.Breier, A.Institute of Biochemistry and Microbiology (FCFT)D-BICHFCFTDetails of topic0 / ----
792.BTVplyv extrakčného rozpúšťadla na disperznú mikroextrakciu kvapalina-kvapalinaSzarka, A.Institute of Analytical Chemistry (FCFT)B-CHEMATFCFTDetails of topic0 / 1--
793.BTVplyv geometrie nanoplnív na bariérové vlastnosti polymérnych nanokompozitovKhunová, V.Department of Plastics, Rubber and Fibres (IPM FCFT)B-CHEMATFCFTDetails of topic0 / 1--
794.BTVplyv hydrotermálneho ošetrenia na vlastnosti cementuPalou, M. T.Department of Inorganic Materials (IICTM FCFT)B-CHEMATFCFTDetails of topic0 / ----
795.BTVplyv korózie na nízkoteplotnú degradáciu dentálnej keramiky na báze ZrO2. .Smrčková, E.Department of Inorganic Materials (IICTM FCFT)B-CHEMATFCFTDetails of topic1 / 2 Cehulová, K.
796.BTVplyv kovulkanizačných činidiel na vlastnosti peroxidovo sieťovaných kaučukových zmesí na báze NBRKruželák, J.Department of Plastics, Rubber and Fibres (IPM FCFT)B-CHEMATFCFTDetails of topic1 / 1 Štefanková, A.
797.BTVplyv látok ovplyvňujúcich signálne dráhy aktivované neurotransmittermiVarečka, Ľ.Institute of Biochemistry and Microbiology (FCFT)B-BIOPOTFCFTDetails of topic0 / 1--
798.BTVplyv materialoveho zlozenia a jemnosti mletia na puzolanovu reaktivitu a index aktivity vytipovanych puzolanov pouzitelnych ako primesi typu II do betonuJanotka, I.Department of Inorganic Materials (IICTM FCFT)B-CHEMATFCFTDetails of topic0 / 1--
799.DTVplyv modelových podmienok na odbúranie tyramínu Geotrichum candidumGreif, G.Department of Food Technology (IFSN FCFT)I-POHYKOFCFTDetails of topic0 / 1--
800.DTVplyv NaCl na dynamiku rastu vybraných mikroorganizmovMedveďová, A.Department of Nutrition and Food Quality Assessment (IFSN FCFT)I-VHKPFCFTDetails of topic0 / 1--
801.DTVplyv ochranných kozmetických výrobkov na dermálnu absorpciu pesticídovHojerová, J.Department of Food Technology (IFSN FCFT)I-POHYKOFCFTDetails of topic0 / 1--
802.BTVplyv ochranných skupín monosacharidov na stabilitu 1,2-anhydrofuranózFischer, R.Department of Organic Chemistry (IOCP FCFT)B-CHEMATFCFTDetails of topic0 / 1--
803.DTVplyv ochranných skupín na dusíku východiskových 2,3-dihydroizoxazolov na prípravu a reaktivitu izoxazolidínových oxiránovFischer, R.Department of Organic Chemistry (IOCP FCFT)I-TCHEMFCFTDetails of topic0 / 1--
804.BTVplyv oxidačno- redukčného bielenia na žltosť a belosť papiera v porovnaní s bielením len oxidačným stupňom – peroxidom vodíka pri výrobe zo zberového papieraJablonský, M.Department of Wood, Pulp and Paper (IPM FCFT)B-CHEMATFCFTDetails of topic0 / 1--
805.DTVplyv pH a koncentrácie NaCl na rast a produkciu amínov Lactobacillus brevis 27L7Greifová, M.Department of Food Technology (IFSN FCFT)I-POHYKOFCFTDetails of topic0 / 1--
806.BTVplyv plazmy na povrchové vlastnosi fóliových materiálov na báze PLA/PHB zmesíČernáková, Ľ.Department of Plastics, Rubber and Fibres (IPM FCFT)B-CHEMATFCFTDetails of topic0 / 1--
807.DTVplyv podmienok predúpravy fermentačnej pôdy na následnú ultrafiltráciuIlleová, V.Department of Chemical and Biochemical Engineering (ICEE FCFT)I-CHEIFCFTDetails of topic0 / 1--
808.BTVplyv prídavku Al2O3 na spekanie v systéme CaO-ZrO2Veteška, P.Department of Inorganic Materials (IICTM FCFT)B-CHEMATFCFTDetails of topic1 / -- Hanic, D.
809.DTVplyv prídavku Al2O3 na vlastnosti keramickej hmoty Pyrostat.Bača, Ľ.Department of Inorganic Materials (IICTM FCFT)I-CHTIFCFTDetails of topic0 / 1--
810.BTVplyv prídavku aminokyselín v kultivačnom médiu na rast mikromycétPiecková, E.Department of Nutrition and Food Quality Assessment (IFSN FCFT)B-BIOPOTFCFTDetails of topic0 / 1--
811.BTVplyv regranulátu na vlastnosti kompozitov na báze PPAlexy, P.Department of Plastics, Rubber and Fibres (IPM FCFT)B-CHEMATFCFTDetails of topic0 / 1--
812.DTVplyv spojív na stabilitu farbyJančovičová, V.Department of Graphic Arts Technology and Applied Photochemistry (IPM FCFT)I-PSPFCFTDetails of topic0 / 1--
813.BTVplyv svetla na duálnu produkciu kyseliny gama-linolénovej a beta-karoténu u Umbelopsis isabellina.Čertík, M.Institute of Biotechnology (FCFT)B-BIOPOTFCFTDetails of topic0 / ----
814.BTVplyv svetla na inkjetové výtlačky digitálnych fotografiíGál, L.Department of Graphic Arts Technology and Applied Photochemistry (IPM FCFT)B-CHEMATFCFTDetails of topic0 / ----
815.DTVplyv technológie na distribúciu veľkosti primárnych častíc emulzného PVCHudec, I.Institute of Natural and Synthetic Polymers (FCFT)I-PSPFCFTDetails of topic0 / ----
816.BTVplyv teploty extrakcie na antioxidačné vlastnosti extraktu zo smrekovej kôrySekretár, S.Department of Food Technology (IFSN FCFT)B-BIOPOTFCFTDetails of topic1 / 1 Ženčuchová, J.
817.BTVplyv teploty na dynamiku rastu kvasiniekLiptáková, D.Department of Nutrition and Food Quality Assessment (IFSN FCFT)B-VYKOZFCFTDetails of topic0 / 1--
818.DTVplyv teploty na povrchovo aktívne vlastnosti formulácií tenzidovSekretár, S.Department of Food Technology (IFSN FCFT)I-POHYKOFCFTDetails of topic0 / 1--
819.DTVplyv tunikamycínu na maturáciu P-gp a význam na reguláciu endoplazmatického retikula.Šereš, M.Institute of Biochemistry and Microbiology (FCFT)I-BBTFCFTDetails of topic0 / 1--
820.DTVplyv typu zmäkčovadla na vlastnosti biodegradovateľných polymérnych zmesí PLA/PHBPlavec, R.Department of Plastics, Rubber and Fibres (IPM FCFT)I-PSPFCFTDetails of topic0 / 1--
821.BTVplyv veku a krmiva na zloženie profilu mastných kyselín v tuku mangaliceStaruch, L.Department of Food Technology (IFSN FCFT)B-BIOPOTFCFTDetails of topic0 / 1--
822.BTVplyv vybraných chemických látok na integritu kože človekaHojerová, J.Department of Food Technology (IFSN FCFT)B-VYKOZFCFTDetails of topic0 / 1--
823.DTVplyv vybraných liečiv na aktivitu kalu v podmienkach ČOVDrtil, M.Department of Environmental Engineering (ICEE FCFT)I-TOZPFCFTDetails of topic0 / ----
824.DTVplyv vybraných liekov na procesy aktivácieBodík, I.Department of Environmental Engineering (ICEE FCFT)I-TOZPFCFTDetails of topic0 / 1--
825.BTVplyv vybraných liekov na procesy čistenia odpadových vôdBodík, I.Department of Environmental Engineering (ICEE FCFT)B-CHEMATFCFTDetails of topic1 / 2 Uličná, M.
826.DisTVplyv vybraných mikropolutantov na procesy čistenia odpadových vôdBodík, I.Department of Environmental Engineering (ICEE FCFT)D-CHZPRFCFTDetails of topic0 / 1--