20. 1. 2018  11:49 Dalibor
Akademický informačný systém

Prehľad vypísaných tém - Fakulta chemickej a potravinárskej technológie


Aplikácia zobrazuje zoznam aktuálnych a schválených tém, ktoré sú vypísané pod zvoleným pracoviskom alebo pod všetkými jeho podriadenými pracoviskami. Obmedziť výpis tém môžete podľa nasledujúcich kritérií.

Typ práce:
Študijný program:
Vedúci témy:
Garantujúce pracovisko:

* | A | B | C | Č | D | E | F | G | H | Ch | I | K | L | M | N | O | P | R | S | Š | T | U | V | W | Z | Ž | 1 | 2 | 3 | 8

Por.TypNázov témyVedúci práceGarantujúce pracoviskoŠtudijný programUrčené prePodrobnostiObsadené/MaxRiešitelia
1.DPAb initio interpretácia magnetických a spektrálnych vlastností koordinačných zlúčenín.Pavlik, J.Oddelenie anorganickej chémie (ÚACHTM FCHPT)I-TCHEMFCHPTPodrobnosti témy0 / 2--
2.DPAcidifikácia mikroprostredia a fotocytotoxicita nových fotosenzibilizátorovPaulíková, H.Ústav biochémie a mikrobiológie (FCHPT)I-BBTFCHPTPodrobnosti témy1 / 1 Balašková, T.
3.BPAditíva pri bielení buničín s použitím peroxidu vodíkaVrška, M.Oddelenie dreva, celulózy a papiera (ÚPSP FCHPT)B-CHEMATFCHPTPodrobnosti témy0 / 1--
4.DPAdsorbcia kovov na benzéneGranatier, J.Oddelenie chemickej fyziky (ÚFCHCHF FCHPT)I-TCHEMFCHPTPodrobnosti témy0 / ----
5.DPAdsorpčné rovnováhy proteínov na soliodolnej aniónmeničovej membránePolakovič, M.Oddelenie chemického a biochemického inžinierstva (ÚCHEI FCHPT)I-CHEIFCHPTPodrobnosti témy1 / 1 Kováčová, Z.
6.BPAfinitná imobilizácia enzýmovRebroš, M.Ústav biotechnológie (FCHPT)B-BIOPOTFCHPTPodrobnosti témy0 / 1--
7.BPAktuálne aspekty udelenia certifikátov naturálnej a organickej kozmetiky (Obsadené: L. Janotková)Hojerová, J.Oddelenie potravinárskej technológie (ÚPV FCHPT)B-VYKOZFCHPTPodrobnosti témy1 / 1 Janotková, L.
8.BPAlternative use of ash from combustion processesHíveš, J.Oddelenie anorganickej technológie (ÚACHTM FCHPT)B-CHEMATFCHPTPodrobnosti témy1 / 1 Gettová, Ž.
9.BPAnaeróbne spracovanie predupravenej kukuričnej slamyHutňan, M.Oddelenie environmentálneho inžinierstva (ÚCHEI FCHPT)B-BIOPOTFCHPTPodrobnosti témy0 / 1--
10.BPAnaeróbne spracovanie predupravenej kukuričnej slamyHutňan, M.Oddelenie environmentálneho inžinierstva (ÚCHEI FCHPT)B-CHEMATFCHPTPodrobnosti témy0 / 1--
11.DPAnalytické sledovanie interakcií DNA s nanočasticami za prítomnosti vybraných analytov pomocou DNA biosenzoraBlaškovičová, J.Ústav analytickej chémie (FCHPT)I-TCHEMFCHPTPodrobnosti témy1 / 1 Augustín, M.
12.DPAnalytické sledovanie interakcií DNA s vybranými nanočasticami pomocou DNA biosenzoraBlaškovičová, J.Ústav analytickej chémie (FCHPT)I-TCHEMFCHPTPodrobnosti témy1 / 1 Ramajová, L.
13.BPAnalýza DNA v medicínskej diagnostike – zhodnotenie aktuálneho stavuLukeš, V.Oddelenie chemickej fyziky (ÚFCHCHF FCHPT)B-CHEMATFCHPTPodrobnosti témy0 / 1--
14.BPAnalýza DNA v medicínskej diagnostike – zhodnotenie aktuálneho stavuLukeš, V.Oddelenie chemickej fyziky (ÚFCHCHF FCHPT)B-BIOPOTFCHPTPodrobnosti témy0 / 1--
15.BPAnalýza efektu HGD tichých mutácií asociovaných s alkaptonúriou na zostrih RNAKrálovičová, J.Ústav biochémie a mikrobiológie (FCHPT)B-CHEMATFCHPTPodrobnosti témy1 / 1 Kabelíková, P.
16.BPAnalýza forenzných vzoriek plynovou chromatografiouHrouzková, S.Ústav analytickej chémie (FCHPT)B-CHEMATFCHPTPodrobnosti témy1 / -- Štulajterová, M.
17.BPAnalýza možností výroby melaminuDudáš, J.Oddelenie chemického a biochemického inžinierstva (ÚCHEI FCHPT)B-CHIFCHPTPodrobnosti témy0 / 1--
18.DPAnalýza prevádzkovania fluidného reaktora na výrobu blokových kopolymérovStopka, J.Oddelenie chemického a biochemického inžinierstva (ÚCHEI FCHPT)I-CHEIFCHPTPodrobnosti témy1 / 1 Didiková, V.
19.DPAnalýza rastu Candida parapsilosis v závislosti od vplyvu faktorov prostrediaKoňuchová, M.Oddelenie výživy a hodnotenia kvality potravín (ÚPV FCHPT)I-VHKPFCHPTPodrobnosti témy1 / 1 Buchtová, K.
20.DPAnalýza superhyperjemného štiepenia v Cu(II) EPR spektrách meďnatých komplexov s dusíkatými ligandami.Mazúr, M.Oddelenie fyzikálnej chémie (ÚFCHCHF FCHPT)I-TCHEMFCHPTPodrobnosti témy1 / 1 Strečanská, K.
21.DPAnalýza vplyvu procesných parametrov na brómový index benzénu z extrakcie aromátovBlahušiak, M.Oddelenie chemického a biochemického inžinierstva (ÚCHEI FCHPT)I-CHEIFCHPTPodrobnosti témy1 / 1 Zsigmond, R.
22.DPAnalýza vplyvu regulačných prvkov na bezpečnosť prevádzky prietokového reaktoraLabovská, Z.Oddelenie chemického a biochemického inžinierstva (ÚCHEI FCHPT)I-CHEIFCHPTPodrobnosti témy1 / 1 Frolek, M.
23.BPAntimikrobiálna aktivita novosyntetizovaných chinolizidínových derivátovOlejníková, P.Ústav biochémie a mikrobiológie (FCHPT)B-BIOPOTFCHPTPodrobnosti témy0 / 1--
24.BPAntimikrobiálna aktivita novosyntetizovaných chinolizidínových derivátovOlejníková, P.Ústav biochémie a mikrobiológie (FCHPT)B-BIOTFCHPTPodrobnosti témy0 / 1--
25.BPAntimikrobiálne vlastnosti baktérií mliečneho kysnutia a druhu Geotrichum candidumKoňuchová, M.Oddelenie výživy a hodnotenia kvality potravín (ÚPV FCHPT)B-VYKOZFCHPTPodrobnosti témy1 / 1 Švendová, A.
26.DPAntioxidačné vlastnosti frakcií z vybraných rastlinných extraktovSekretár, S.Oddelenie potravinárskej technológie (ÚPV FCHPT)I-POHYKOFCHPTPodrobnosti témy1 / 1 Vašková, P.
27.BPAplikácia enzýmov produkovaných v inklúznych telieskachKrasňan, V.Ústav biotechnológie (FCHPT)B-BIOPOTFCHPTPodrobnosti témy1 / -- Mrmus, P.
28.BPAplikácia EPR spektroskopie pri štúdiu fotoindukovaných procesovBarbieriková, Z.Oddelenie fyzikálnej chémie (ÚFCHCHF FCHPT)B-CHEMATFCHPTPodrobnosti témy1 / -- Hajdu, T.
29.DPAplikácia peroxidových vulkanizačných systémov pri sieťovaní elastomérnych matrícKruželák, J.Oddelenie plastov, kaučuku a vlákien (ÚPSP FCHPT)I-PSPFCHPTPodrobnosti témy1 / 1 Fúziková, D.
30.DPAplikácia teffu do bezlepkových výrobkovMinarovičová, L.Oddelenie potravinárskej technológie (ÚPV FCHPT)I-POHYKOFCHPTPodrobnosti témy1 / 1 Kepičová, V.
31.BPAutomatická Pasterizačná LinkaValo, R.Oddelenie informatizácie a riadenia procesov (ÚIAM FCHPT)B-AIMCHPFCHPTPodrobnosti témy1 / 1 Bányi, K.
32.DPAzylolsubstituované deriváty pyroluVégh, D.Oddelenie organickej chémie (ÚOCHKP FCHPT)I-TCHEMFCHPTPodrobnosti témy1 / -- Kišoň, M.
33.DPBenefity a riziká konzervačnej látky Bronopol v kozmetických výrobkoch (Obsadené: Bc. L. Todorchevska)Hojerová, J.Oddelenie potravinárskej technológie (ÚPV FCHPT)I-POHYKOFCHPTPodrobnosti témy1 / 1 Todorchevska, L.
34.BPBenefity a riziká konzervačných látok v kozmetických výrobkoch (Obsadené: D. Maďarová).Hojerová, J.Oddelenie potravinárskej technológie (ÚPV FCHPT)B-VYKOZFCHPTPodrobnosti témy1 / 1 Maďarová, D.
35.BPBezhalogénové zmesi na opláštenie káblovHudec, I.Ústav prírodných a syntetických polymérov (FCHPT)B-CHEMATFCHPTPodrobnosti témy0 / 1--
36.DPBioaktívne zložky a antioxidačné vlastnosti lesných plodovMikulajová, A.Oddelenie výživy a hodnotenia kvality potravín (ÚPV FCHPT)I-VHKPFCHPTPodrobnosti témy1 / -- Ácsová, A.
37.BPBioaktívne zložky potravínMinarovičová, L.Oddelenie potravinárskej technológie (ÚPV FCHPT)B-VYKOZFCHPTPodrobnosti témy1 / -- Sesztáková, B.
38.BPBiodegradácia polychlórovaných bifenylov zmesnými bakteriálnymi kultúramiDercová, K.Ústav biotechnológie (FCHPT)B-BIOPOTFCHPTPodrobnosti témy1 / 1 Kozáková, M.
39.BPBiodegradovateľné polymérne zmesi s oligomérnymi zmäkčovadlamiVanovčanová, Z.Oddelenie plastov, kaučuku a vlákien (ÚPSP FCHPT)B-CHEMATFCHPTPodrobnosti témy1 / 1 Humajová, K.
40.BPBiogénne amíny v mliečnych výrobkoch: pôvod, výskyt a možnosti kontrolyGreif, G.Oddelenie potravinárskej technológie (ÚPV FCHPT)B-BIOPOTFCHPTPodrobnosti témy0 / 1--
41.DPBiochemické zmeny sprevádzajúce dozrievanie konídií a starnutie mycélia vybraných vláknitých húbVarečka, Ľ.Ústav biochémie a mikrobiológie (FCHPT)I-BBTFCHPTPodrobnosti témy1 / 1 Polozsányi, Z.
42.DPBiochemické zmeny sprevádzajúce rast Trichoderma atroviride na nutrične chudobných médiáchVarečka, Ľ.Ústav biochémie a mikrobiológie (FCHPT)I-BBTFCHPTPodrobnosti témy1 / 1 Dzidová, M.
43.DPBiokatalytická syntéza vybraných chromogénnych substrátovHronská, H.Ústav biotechnológie (FCHPT)I-BIOTEFCHPTPodrobnosti témy1 / 1 Pokorná, E.
44.BPBiokatalýza s rekombinantnými dekarboxylázamiKrasňan, V.Ústav biotechnológie (FCHPT)B-BIOPOTFCHPTPodrobnosti témy1 / -- Kyzeková, T.
45.BPBiokompozitné materiályŠutý, Š.Oddelenie dreva, celulózy a papiera (ÚPSP FCHPT)B-CHEMATFCHPTPodrobnosti témy0 / 3--
46.BPBiokompozity na báze drevných vlákien z recyklovaného papiera pre stavebné a izolačné účelyTiňo, R.Oddelenie dreva, celulózy a papiera (ÚPSP FCHPT)B-CHEMATFCHPTPodrobnosti témy0 / 1--
47.BPBiologická dekontaminácia objektov kultúrneho dedičstva nízkoteplotnou plazmouVizárová, K.Oddelenie dreva, celulózy a papiera (ÚPSP FCHPT)B-CHEMATFCHPTPodrobnosti témy0 / ----
48.DPBiologická dekontaminácia papierových nosičov informácií nízkoteplotnou plazmouVizárová, K.Oddelenie dreva, celulózy a papiera (ÚPSP FCHPT)I-PSPFCHPTPodrobnosti témy1 / -- Špacírová, Z.
49.DPBiologické aktivity nových inhibítorov aldózareduktázy: štúdium vzťahu štruktúry a účinkuHronská, H.Ústav biotechnológie (FCHPT)I-BIOTEFCHPTPodrobnosti témy1 / 1 Haláková, D.
50.BPBiologické účinky kustovnice čínskejMošovská, S.Oddelenie výživy a hodnotenia kvality potravín (ÚPV FCHPT)B-VYKOZFCHPTPodrobnosti témy1 / 1 Hazuchová, A.
51.DPBiopolyméry ako plnivá pre biodegradovateľné zmesi vhodné na spracovanie technológiou vstrekovaniaFeranc, J.Oddelenie plastov, kaučuku a vlákien (ÚPSP FCHPT)I-PSPFCHPTPodrobnosti témy1 / -- Zuzáková, P.
52.BPBiopolyméry ako plnivá pre biodegradovateľné zmesi vhodné na spracovanie technológiou 3D tlačeFeranc, J.Oddelenie plastov, kaučuku a vlákien (ÚPSP FCHPT)B-CHEMATFCHPTPodrobnosti témy0 / 1--
53.BPBioprintingČeppan, M.Oddelenie polygrafie a aplikovanej fotochémie (ÚPSP FCHPT)B-CHEMATFCHPTPodrobnosti témy1 / 1 Onufráková, M.
54.BPBiotechnologická produkcia biologicky aktívnych metabolitov polosuchými fermentáciami vláknitých húbČertík, M.Ústav biotechnológie (FCHPT)B-BIOPOTFCHPTPodrobnosti témy1 / -- Vráblová, V.
55.BPBiotechnologická produkcia kyseliny klavulanovejVaňková, K.Oddelenie chemického a biochemického inžinierstva (ÚCHEI FCHPT)B-CHIFCHPTPodrobnosti témy1 / 1 Rapáčová, J.
56.BPBiotechnologické zhodnotenie odpadových tukov hubou Umbelopsis isabellinaKlempová, T.Ústav biotechnológie (FCHPT)B-BIOPOTFCHPTPodrobnosti témy1 / -- Čarnecký, M.
57.DPBiotransformácia odpadových olejov a tukov hubou Mortierella alpinaKlempová, T.Ústav biotechnológie (FCHPT)I-BIOTEFCHPTPodrobnosti témy1 / -- Jašurek, M.
58.BPBudovanie databázy FTIR spektier prírodných voskov a živíc pre identifikáciu materiálov v objektoch kultúrneho dedičstvaČížová, K.Oddelenie dreva, celulózy a papiera (ÚPSP FCHPT)B-CHEMATFCHPTPodrobnosti témy0 / 1--
59.DPBunková stena a jej vzťah k Ca2+ iónom u húb z rodu TrichodermaŠimkovič, M.Ústav biochémie a mikrobiológie (FCHPT)I-BIOTEFCHPTPodrobnosti témy1 / 1 Jurkasová, A.
60.DPBunková stena a jej vzťah k Ca2+ iónom u húb z rodu TrichodermaŠimkovič, M.Ústav biochémie a mikrobiológie (FCHPT)I-BBTFCHPTPodrobnosti témy0 / 1--
61.DizPCannabis sativa - možný zdroj biologicky aktívnych zlúčenínMackuľak, T.Oddelenie environmentálneho inžinierstva (ÚCHEI FCHPT)D-CHZPRFCHPTPodrobnosti témy0 / 1--
62.DPCIAT v syntéze enantiomérne čistých aroylalanínovBerkeš, D.Oddelenie organickej chémie (ÚOCHKP FCHPT)I-TCHEMFCHPTPodrobnosti témy1 / 1 Bilasová, V.
63.DPCielené syntézy a štúdium nových 5-aminopyrazolových derivátov s perfluórfenylovým substituentom a ich transformácie na azoheterocyklické zlúčeniny využiteľných v opto-elektronikeVégh, D.Oddelenie organickej chémie (ÚOCHKP FCHPT)I-TCHEMFCHPTPodrobnosti témy1 / -- Grešo, M.
64.BPCitlivosť environmentálnych mikroorganizmov na klinicky významné antimikrobiálne aktívne zlúčeninyOlejníková, P.Ústav biochémie a mikrobiológie (FCHPT)B-BIOPOTFCHPTPodrobnosti témy0 / 1--
65.BPCitlivosť environmentálnych mikroorganizmov na klinicky významné antimikrobiálne aktívne zlúčeninyOlejníková, P.Ústav biochémie a mikrobiológie (FCHPT)B-BIOTFCHPTPodrobnosti témy1 / 1 Wetterová, M.
66.DPCytotoxický účinok novosyntetizovaných Ag-komplexov s N-heterocyklamiLakatoš, B.Ústav biochémie a mikrobiológie (FCHPT)I-BBTFCHPTPodrobnosti témy1 / -- Blašková, N.
67.DPČistenie povrchov dreva a papiera účinkom nízkoteplotnej atmosferickej plazmyTiňo, R.Oddelenie dreva, celulózy a papiera (ÚPSP FCHPT)I-PSPFCHPTPodrobnosti témy0 / 1--
68.DPČistenie povrchov objektov dedičstva modernými metódamiReháková, M.Oddelenie polygrafie a aplikovanej fotochémie (ÚPSP FCHPT)I-PSPFCHPTPodrobnosti témy1 / 1 Lipová, D.
69.DPČučoriedky ako zdroj zdraviu prospešných zlúčenínHybenová, E.Oddelenie výživy a hodnotenia kvality potravín (ÚPV FCHPT)I-VHKPFCHPTPodrobnosti témy1 / 1 Luknárová, G.
70.DPDegradácia azofarbív pomocou persíranu aktivovaného manganatými iónmi.Prousek, J.Oddelenie environmentálneho inžinierstva (ÚCHEI FCHPT)I-TOZPFCHPTPodrobnosti témy1 / 1 Marton, M.
71.DPDegradácia chlórovaných polutantov vody pomocou persíranu aktivovaného prechodnými kovmi.Prousek, J.Oddelenie environmentálneho inžinierstva (ÚCHEI FCHPT)I-TOZPFCHPTPodrobnosti témy1 / 1 Országhová, N.
72.BPDegradácia liečiv nachádzajúcich sa v odpadových vodách pomocou železanovHíveš, J.Oddelenie anorganickej technológie (ÚACHTM FCHPT)B-CHEMATFCHPTPodrobnosti témy1 / -- Laurincová, D.
73.DPDehydroaromatizácie metánu na zeolitoch ZSM-5Horňáček, M.Oddelenie organickej technológie, katalýzy a ropy (ÚOCHKP FCHPT)I-CHTIFCHPTPodrobnosti témy1 / 1 Andrejkovicsová, K.
74.DPDekarboxylázová aktivita Lactobacillus brevisGreif, G.Oddelenie potravinárskej technológie (ÚPV FCHPT)I-POHYKOFCHPTPodrobnosti témy1 / 1 Čirková, I.
75.BPDelécia génov lipidického katabolizmu u kvasinky Yarrowia lipolyticaGajdoš, P.Ústav biotechnológie (FCHPT)B-BIOPOTFCHPTPodrobnosti témy1 / -- Urbaníková, V.
76.DPDelignifikácia buničín hlboko eutektickými rozpúšťadlamiJablonský, M.Oddelenie dreva, celulózy a papiera (ÚPSP FCHPT)I-PSPFCHPTPodrobnosti témy1 / 1 Ondrigová, K.
77.DPDetailný návrh prevádzky minipivovaruGramblička, M.Oddelenie chemického a biochemického inžinierstva (ÚCHEI FCHPT)I-CHEIFCHPTPodrobnosti témy1 / 1 Oravkin, M.
78.DPDetekcia a charakterizácia chemických interakcií vybraných hormonálnych prípravkov s DNA biosenzoromLabuda, J.Ústav analytickej chémie (FCHPT)I-TCHEMFCHPTPodrobnosti témy1 / 1 Černicová, M.
79.BPDetekcia prienikov do riadiacich systémov na základe analýzy zvukových a vibračných odtlačkovKvasnica, M.Oddelenie informatizácie a riadenia procesov (ÚIAM FCHPT)B-AIMCHPFCHPTPodrobnosti témy0 / 1--
80.DPDetekcia prienikov do riadiacich systémov na základe analýzy zvukových a vibračných odtlačkovKvasnica, M.Oddelenie informatizácie a riadenia procesov (ÚIAM FCHPT)I-AICHPFCHPTPodrobnosti témy0 / 1--
81.BPDetekcia prienikov do riadiacych systémov na základe analýzy zvukových a vibračných odtlačkovKvasnica, M.Oddelenie informatizácie a riadenia procesov (ÚIAM FCHPT)B-AIMFCHPTPodrobnosti témy0 / 1--
82.BPDetekcia pšenice v potravináchKarovičová, J.Oddelenie potravinárskej technológie (ÚPV FCHPT)B-VYKOZFCHPTPodrobnosti témy0 / 1--
83.BPDetekcia pšenice v potravináchKarovičová, J.Oddelenie potravinárskej technológie (ÚPV FCHPT)B-BIOPOTFCHPTPodrobnosti témy0 / 1--
84.DPDetermination of lipid components in hair using MALDI-MSHrouzková, S.Ústav analytickej chémie (FCHPT)I-TCHEMFCHPTPodrobnosti témy1 / 1 Kráľová, V.
85.DPDevelop a concept to integrate a fast and reliable quality predictor in the pulp fibre lineŠutý, Š.Oddelenie dreva, celulózy a papiera (ÚPSP FCHPT)I-PSPxAFCHPTPodrobnosti témy0 / ----
86.DPDigitálne dvojča rektifikačnej kolónyKvasnica, M.Oddelenie informatizácie a riadenia procesov (ÚIAM FCHPT)I-AICHPFCHPTPodrobnosti témy0 / 1--
87.BPDigitálne dvojča výmenníka teplaKvasnica, M.Oddelenie informatizácie a riadenia procesov (ÚIAM FCHPT)B-AIMFCHPTPodrobnosti témy0 / ----
88.DPDigitálne dvojča výmenníka teplaKvasnica, M.Oddelenie informatizácie a riadenia procesov (ÚIAM FCHPT)I-AICHPFCHPTPodrobnosti témy0 / 1--
89.BPDigitálne dvojča výmenníka teplaKvasnica, M.Oddelenie informatizácie a riadenia procesov (ÚIAM FCHPT)B-AIMCHPFCHPTPodrobnosti témy0 / ----
90.DPDomová čistiareň odpadových vôd s nárastovou biomasouBodík, I.Oddelenie environmentálneho inžinierstva (ÚCHEI FCHPT)I-TOZPFCHPTPodrobnosti témy1 / 1 Púček, O.
91.BPDopekané pečivoKarovičová, J.Oddelenie potravinárskej technológie (ÚPV FCHPT)B-VYKOZFCHPTPodrobnosti témy0 / 1--
92.BPDopekané pečivoKarovičová, J.Oddelenie potravinárskej technológie (ÚPV FCHPT)B-BIOPOTFCHPTPodrobnosti témy0 / 1--
93.BPDvojstupňové splyňovanie tuhého komunálneho odpaduHaydary, J.Oddelenie chemického a biochemického inžinierstva (ÚCHEI FCHPT)B-CHIFCHPTPodrobnosti témy0 / ----
94.BPDynamika rastu izolátov S. aureusMedveďová, A.Oddelenie výživy a hodnotenia kvality potravín (ÚPV FCHPT)B-VYKOZFCHPTPodrobnosti témy1 / 1 Kvočiková, K.
95.BPDynamika rastu izolátu J druhu Geotrichum candidum v mliekuKoňuchová, M.Oddelenie výživy a hodnotenia kvality potravín (ÚPV FCHPT)B-VYKOZFCHPTPodrobnosti témy1 / -- Trebichavská, M.
96.DPElastomérne kompozity plnené magneticky aktívnymi plnivamiKruželák, J.Oddelenie plastov, kaučuku a vlákien (ÚPSP FCHPT)I-PSPFCHPTPodrobnosti témy1 / 1 Lišivková, B.
97.DPElastomérne magnetické kompozity sieťované pomocou peroxidových vulkanizačných systémovKruželák, J.Oddelenie plastov, kaučuku a vlákien (ÚPSP FCHPT)I-PSPFCHPTPodrobnosti témy1 / 1 Medlenová, E.
98.DPElektródy Ni-W pre alkalickú elektrolýzu vodyZemanová, M.Oddelenie anorganickej technológie (ÚACHTM FCHPT)I-CHTIFCHPTPodrobnosti témy1 / 1 Ábel, M.
99.DPElektrochemická a spektroelektrochemická charakterizácia komplexov kobaltu s “non-innocent” ligandmi ako potenciálnych elektrokatalyzátorov na výrobu vodíka.Zalibera, M.Oddelenie fyzikálnej chémie (ÚFCHCHF FCHPT)I-TCHEMFCHPTPodrobnosti témy0 / ----
100.BPElektrochemická degradácia organických mikropolutantovHíveš, J.Oddelenie anorganickej technológie (ÚACHTM FCHPT)B-CHEMATFCHPTPodrobnosti témy0 / ----
101.DPElektrochemická degradácia organických polutantovHíveš, J.Oddelenie anorganickej technológie (ÚACHTM FCHPT)I-CHTIFCHPTPodrobnosti témy1 / 1 Fašková, L.
102.BPElektrochemická príprava ekologických oxidačných činidiel – železanovHíveš, J.Oddelenie anorganickej technológie (ÚACHTM FCHPT)B-CHEMATFCHPTPodrobnosti témy1 / 2 Ondria, M.
103.BPElektrochemická výroba vodíkaHíveš, J.Oddelenie anorganickej technológie (ÚACHTM FCHPT)B-CHEMATFCHPTPodrobnosti témy0 / ----
104.DPElektrochemické a spektroskopické vlastnosti biologicky účinných komplexov medi s derivátmi tiosemikarbazidov v rozpúšťadlách s rôznou polaritouRapta, P.Ústav fyzikálnej chémie a chemickej fyziky (FCHPT)I-TCHEMFCHPTPodrobnosti témy1 / 1 Krajčíková, G.
105.BPElektrochemické biosenzory aplikované v matriciach biologických vzoriekBlaškovičová, J.Ústav analytickej chémie (FCHPT)B-CHEMATFCHPTPodrobnosti témy0 / 2--
106.BPElektrochemické stanovenie vybraných liečiv na elektródach z bórom dopovaného diamantuŠvorc, Ľ.Ústav analytickej chémie (FCHPT)B-CHEMATFCHPTPodrobnosti témy1 / 1 Haššo, M.
107.DPElektrochemické transformácie amínovSzolcsányi, P.Oddelenie organickej chémie (ÚOCHKP FCHPT)I-TCHEMFCHPTPodrobnosti témy1 / 1 Nitrayová, D.
108.DizPElektrónová štruktúra komplexov prechodných kovov s biologicky aktívnymi ligandamiBreza, M.Oddelenie fyzikálnej chémie (ÚFCHCHF FCHPT)D-CHF, D-CHFxA, D-TPTC, D-TPTCxAFCHPTPodrobnosti témy0 / 1--
109.BPEndokrine disrupčné látky – potenciálne účinky na zdravie súvisiace s kožnou expozíciou (Obsadené: M. Potočňáková)Hojerová, J.Oddelenie potravinárskej technológie (ÚPV FCHPT)B-VYKOZFCHPTPodrobnosti témy1 / -- Potočňáková, M.
110.BPEnergetické využitie biomasy pomocou splyňovaniaJelemenský, Ľ.Oddelenie chemického a biochemického inžinierstva (ÚCHEI FCHPT)B-CHIFCHPTPodrobnosti témy1 / 1 Máté, A.
111.DPEnergetický audit veľkej administratívnej budovyMierka, O.Oddelenie chemického a biochemického inžinierstva (ÚCHEI FCHPT)I-CHEIFCHPTPodrobnosti témy1 / -- Sámel, P.
112.DPEnzymatická hydrolýza cyklodextrínovGramblička, M.Oddelenie chemického a biochemického inžinierstva (ÚCHEI FCHPT)I-CHEIFCHPTPodrobnosti témy1 / 1 Liba, T.
113.DPEnzýmová príprava krátkych alkylglykozidovGreif, G.Oddelenie potravinárskej technológie (ÚPV FCHPT)I-POHYKOFCHPTPodrobnosti témy0 / 1--
114.DPEnzýmové acylácie kyseliny kójovejHronská, H.Ústav biotechnológie (FCHPT)I-BIOTEFCHPTPodrobnosti témy1 / 1 Karkeszová, K.
115.BPEPR štúdium fotoindukovaných procesov grafitických nitridov uhlíkaBrezová, V.Oddelenie fyzikálnej chémie (ÚFCHCHF FCHPT)B-CHEMATFCHPTPodrobnosti témy1 / 1 Endrődyová, Z.
116.DPEukaryotické expresné systémy na produkciu rekombinantných proteínovMarkošová, K.Ústav biotechnológie (FCHPT)I-BIOTEFCHPTPodrobnosti témy1 / -- Rosenbergová, Z.
117.DPExperimentálna elektrónova štruktúraKožíšek, J.Ústav fyzikálnej chémie a chemickej fyziky (FCHPT)I-TCHEMFCHPTPodrobnosti témy0 / 1--
118.DPExperimentálne a matematické modelovanie splyňovania alkoholov v superkritickej vodeJelemenský, Ľ.Oddelenie chemického a biochemického inžinierstva (ÚCHEI FCHPT)I-CHEIFCHPTPodrobnosti témy1 / 1 Štefanko, D.
119.DPExpresia karbonickej anhydrázy I v prostatických nádorových bunkáchŠkultéty, Ľ.Ústav biochémie a mikrobiológie (FCHPT)I-BBTFCHPTPodrobnosti témy0 / ----
120.DPExpresia karbonickej anhydrázy I v prostatických nádorových bunkáchŠkultéty, Ľ.Ústav biotechnológie (FCHPT)I-BIOTEFCHPTPodrobnosti témy0 / 1--
121.BPExtracelulárny laktát glioblastomových a neuroblastomových bunkových línií Paulíková, H.Ústav biochémie a mikrobiológie (FCHPT)B-BIOPOTFCHPTPodrobnosti témy0 / 1--
122.BPExtrakcia pektínu a jeho využitie v potravinárskom priemysleMinarovičová, L.Oddelenie potravinárskej technológie (ÚPV FCHPT)B-VYKOZFCHPTPodrobnosti témy1 / -- Szokola, F.
123.BPExtrakcia ropy z bitúmenových pieskovDaučík, P.Oddelenie organickej technológie, katalýzy a ropy (ÚOCHKP FCHPT)B-CHEMATFCHPTPodrobnosti témy1 / 1 Ďurčová, L.
124.DPExtrakcia s využitím monolitických materiálov v spojení s GCxGC-MS pre charakterizáciu organických zlúčenín v tokajských vínachŠpánik, I.Ústav analytickej chémie (FCHPT)I-TCHEMFCHPTPodrobnosti témy1 / 1 Panáková, V.
125.DPExtrakcia škrobu z batátov a jeho aplikácia do cereálnych výrobkovMinarovičová, L.Oddelenie potravinárskej technológie (ÚPV FCHPT)I-POHYKOFCHPTPodrobnosti témy1 / 1 Kolarič, L.
126.BPExtraktívne látky kôry a spôsoby ich získavania z biomasyŠurina, I.Oddelenie dreva, celulózy a papiera (ÚPSP FCHPT)B-CHEMATFCHPTPodrobnosti témy0 / ----
127.BPFaktory ovplyvňujúce výťažnosť cukruMinarovičová, L.Oddelenie potravinárskej technológie (ÚPV FCHPT)B-VYKOZFCHPTPodrobnosti témy1 / -- Kubánková, M.
128.BPFenotypizácia a genotypizácia rezistentných koliformných baktérií z hľadiska prítomnosti širokospektrálnych betalaktamázBírošová, L.Oddelenie výživy a hodnotenia kvality potravín (ÚPV FCHPT)B-BIOPOTFCHPTPodrobnosti témy1 / 1 Cverenkárová, K.
129.BPFluorogénne a chromogénne substráty beta-laktamáz ako detektory rezistencie voči liečbe antibiotikami.Babjak, M.Oddelenie organickej chémie (ÚOCHKP FCHPT)B-CHEMATFCHPTPodrobnosti témy0 / 1--
130.DPFortifikácia ušľachtilých ovocných destilátovŽemlička, L.Oddelenie výživy a hodnotenia kvality potravín (ÚPV FCHPT)I-VHKPFCHPTPodrobnosti témy1 / 1 Nízka, Z.
131.BPFotochémia a spektroelektrochémia nových koordinačných zlúčenín s potenciálom aplikácie vo farmáciiRapta, P.Ústav fyzikálnej chémie a chemickej fyziky (FCHPT)B-CHEMATFCHPTPodrobnosti témy0 / 2--
132.BPFunkčné vlastnosti vlákninových preparátovMinarovičová, L.Oddelenie potravinárskej technológie (ÚPV FCHPT)B-VYKOZFCHPTPodrobnosti témy1 / -- Haladejová, P.
133.DPFuzzy riadenie laboratórneho modelu CE 151 - guľôčka na plocheVasičkaninová, A.Oddelenie informatizácie a riadenia procesov (ÚIAM FCHPT)I-AICHPFCHPTPodrobnosti témy0 / 1--
134.DPFyzikálne a extrakčné vlastnosti suspenzií nanočastíc a ich aplikácia v deliacich procesochSchlosser, Š.Oddelenie chemického a biochemického inžinierstva (ÚCHEI FCHPT)I-CHEIFCHPTPodrobnosti témy0 / ----
135.DPGC-MS analýza prchavých zložiek výberových vínBenická, E.Ústav analytickej chémie (FCHPT)I-TCHEMFCHPTPodrobnosti témy0 / ----
136.BPGC-MS stanovenie nízkych koncentrácií rezíduí pesticídov v dojčenskom mliekuPurdešová, A.Ústav analytickej chémie (FCHPT)B-BIOPOTFCHPTPodrobnosti témy1 / 1 Tyshchuk, V.
137.BPGeopolyméry ako potenciálne materiály pre aplikácie v geotermálnych vrtochKuzielová, E.Oddelenie anorganických materiálov (ÚACHTM FCHPT)B-CHEMATFCHPTPodrobnosti témy0 / ----
138.DPGlykánové biosenzory - konštrukcia a aplikácieTkáč, J.Ústav biochémie a mikrobiológie (FCHPT)I-BBTFCHPTPodrobnosti témy0 / 1--
139.DPGlykánové biosenzory - konštrukcia a aplikácieTkáč, J.Ústav biochémie a mikrobiológie (FCHPT)I-BBTFCHPTPodrobnosti témy0 / 1--
140.DPGlykánové biosenzory - konštrukcia a aplikácieTkáč, J.Ústav biochémie a mikrobiológie (FCHPT)I-BBTFCHPTPodrobnosti témy1 / 1 Blšáková, A.
141.DPHalloyzit ako plnivo do polymérnych mikrokapsúl: Biokompatibilita s modelovými bunkovými líniamiRázga, F.Oddelenie plastov, kaučuku a vlákien (ÚPSP FCHPT)I-PSPFCHPTPodrobnosti témy1 / -- Krišková, T.
142.BPHierarchicky štruktúrované materiály – rekryštalizácia zeolitovHorňáček, M.Oddelenie organickej technológie, katalýzy a ropy (ÚOCHKP FCHPT)B-CHEMATFCHPTPodrobnosti témy1 / 1 Kupcová, K.
143.DPHMI systém pre skladovú logistikuKalúz, M.Ústav informatizácie, automatizácie a matematiky (FCHPT)I-AICHPFCHPTPodrobnosti témy1 / 1 Čizmazia, O.
144.DPHodnotenie fermentovaných cereálnych nápojovKarovičová, J.Oddelenie potravinárskej technológie (ÚPV FCHPT)I-POHYKOFCHPTPodrobnosti témy1 / 1 Jancsóová, T.
145.DPHodnotenie charakteru a príčin vzniku nehomogenít na fóliách z auktoklávových a tubulárnych typov polyetylénuHudec, I.Ústav prírodných a syntetických polymérov (FCHPT)I-PSPFCHPTPodrobnosti témy1 / 1 Matúšková, J.
146.BPHodnotenie kvality korenín a byliniekKarovičová, J.Oddelenie potravinárskej technológie (ÚPV FCHPT)B-VYKOZFCHPTPodrobnosti témy0 / 1--
147.BPHodnotenie kvality korenín a byliniekKarovičová, J.Oddelenie potravinárskej technológie (ÚPV FCHPT)B-BIOPOTFCHPTPodrobnosti témy0 / 1--
148.BPHodnotenie reologických vlastností gumárskych zmesí na oscilačnom reometriHudec, I.Ústav prírodných a syntetických polymérov (FCHPT)B-CHEMATFCHPTPodrobnosti témy1 / -- Krajčíková, K.
149.BPHodnotenie spektrálnych vlasností vodivého polyméru PEDOT:PSSGemeiner, P.Oddelenie polygrafie a aplikovanej fotochémie (ÚPSP FCHPT)B-CHEMATFCHPTPodrobnosti témy0 / 1--
150.DPHumektanty v kozmetických výrobkoch (Obsadené: Bc. M. Cagáňová))Hojerová, J.Oddelenie potravinárskej technológie (ÚPV FCHPT)I-POHYKOFCHPTPodrobnosti témy1 / 1 Cagáňová, M.
151.BPHydrogenačná rafináciaKrálik, M.Oddelenie organickej technológie, katalýzy a ropy (ÚOCHKP FCHPT)B-CHEMATFCHPTPodrobnosti témy0 / 1--
152.DPHydrokoloidy v kozmetických výrobkoch (Obsadené: Bc. P. Tomastová)Hojerová, J.Oddelenie potravinárskej technológie (ÚPV FCHPT)I-POHYKOFCHPTPodrobnosti témy1 / 1 Tomastová, P.
153.DPCharakteristika laktobacilov izolovaných z materinského mliekaGreifová, M.Oddelenie potravinárskej technológie (ÚPV FCHPT)I-POHYKOFCHPTPodrobnosti témy1 / 1 Pokryvková, D.
154.DPCharakterizácia iónomeničových chromatografických adsorbentov a ich využitie na purifikáciu proteínovMolnár, T.Oddelenie chemického a biochemického inžinierstva (ÚCHEI FCHPT)I-CHEIFCHPTPodrobnosti témy0 / 1--
155.DPCharakterizácia kvalitatívnych vlastností cereálnych surovín a výrobkov z nichCiesarová, Z.Oddelenie výživy a hodnotenia kvality potravín (ÚPV FCHPT)I-VHKPFCHPTPodrobnosti témy0 / 1--
156.BPCharakterizácia kvasiniek potenciálne využiteľných v pivovarníctveŠmogrovičová, D.Ústav biotechnológie (FCHPT)B-BIOPOTFCHPTPodrobnosti témy1 / 2 Halásová, V.
157.DPCharakterizácia nanoštruktúrnych fotokatalyzátorov metódami EPR spektroskopieBarbieriková, Z.Oddelenie fyzikálnej chémie (ÚFCHCHF FCHPT)I-TCHEMFCHPTPodrobnosti témy1 / -- Darvasiová, I.
158.BPCharakterizácia nízkoteplotných taveninových elektrolytov vhodných pre inovácie v procese výroby hliníkaHíveš, J.Oddelenie anorganickej technológie (ÚACHTM FCHPT)B-CHEMATFCHPTPodrobnosti témy1 / -- Červenková, A.
159.BPCharakterizácia pív pripravených z rôznych chmeľovŠmogrovičová, D.Ústav biotechnológie (FCHPT)B-BIOPOTFCHPTPodrobnosti témy1 / 2 Bombová, M.
160.DPCharakterizácia prchavých organických zlúčenín vo vzorkách tokajských vín s využitím kvapalinovej extrakcie pre následnú GCxGC-TOF-MS analýzuŠpánik, I.Ústav analytickej chémie (FCHPT)I-TCHEMFCHPTPodrobnosti témy1 / 1 Kašperová, D.
161.DPCharakterizácia Tokajských vín fluorescenčnou spektrometriouSádecká, J.Ústav analytickej chémie (FCHPT)I-TCHEMFCHPTPodrobnosti témy1 / 1 Dobóová, K.
162.BPCharakterizácia vybraných izolátov enterokokov rezistentných voči antibiotikámBírošová, L.Oddelenie výživy a hodnotenia kvality potravín (ÚPV FCHPT)B-VYKOZFCHPTPodrobnosti témy1 / 1 Križanová, N.
163.BPChemická dealuminácia zeolitovHorňáček, M.Oddelenie organickej technológie, katalýzy a ropy (ÚOCHKP FCHPT)B-CHEMATFCHPTPodrobnosti témy0 / 1--
164.BPChemické a biologické vlastnosti propolisuSekretár, S.Oddelenie potravinárskej technológie (ÚPV FCHPT)B-VYKOZFCHPTPodrobnosti témy1 / 1 Kerekesová, M.
165.DPIdentifikácia a kvantifikácia pyranózových a furanózových foriem fluorovaných monosacharidov v roztokochŠoral, M.Centrálne laboratóriá FCHPT (FCHPT)I-TCHEMFCHPTPodrobnosti témy0 / 1--
166.DPIdentifikácia biologicky aktívnych látok v rastlinných extraktoch pomocou jadrovej magnetickej rezonancieŠoral, M.Centrálne laboratóriá FCHPT (FCHPT)I-TCHEMFCHPTPodrobnosti témy1 / 1 Netíková, T.
167.DPIdentifikácia nepredpokladaných a bočných produktov organických reakciíŠoral, M.Centrálne laboratóriá FCHPT (FCHPT)I-TCHEMFCHPTPodrobnosti témy0 / 1--
168.BPIdentifikácia novodobých písacích látok s využitím fluorescenčnej mikroskopieDvonka, V.Oddelenie polygrafie a aplikovanej fotochémie (ÚPSP FCHPT)B-CHEMATFCHPTPodrobnosti témy0 / 2--
169.DPIdentifikácia syntetických derivátov prírodných alkaloidovŠoral, M.Centrálne laboratóriá FCHPT (FCHPT)I-TCHEMFCHPTPodrobnosti témy0 / 1--
170.BPImobilizácia formátdehydrogenázy z Candida boindinii.Štefuca, V.Ústav biotechnológie (FCHPT)B-BIOPOTFCHPTPodrobnosti témy1 / -- Bak, D.
171.BPImpregnácia štiepok pri sulfátovom proceseJablonský, M.Oddelenie dreva, celulózy a papiera (ÚPSP FCHPT)B-CHEMATFCHPTPodrobnosti témy1 / 1 Kohútová, M.
172.DPImunomodulačná aktivita syntetických glykozidovPaulovičová, E.Ústav biochémie a mikrobiológie (FCHPT)I-BBTFCHPTPodrobnosti témy0 / 1--
173.BPInkapsulácia železanov – stabilita týchto materiálov až po dobu ich aplikácieCzölderová, M.Oddelenie anorganickej technológie (ÚACHTM FCHPT)B-CHEMATFCHPTPodrobnosti témy1 / 1 Galovičová, M.
174.DPInterakcie železanu s baktériami z prírodných zdrojovHíveš, J.Oddelenie anorganickej technológie (ÚACHTM FCHPT)I-CHTIFCHPTPodrobnosti témy1 / 1 Fašková, A.
175.DPInternet Vecí v PriemysleValo, R.Oddelenie informatizácie a riadenia procesov (ÚIAM FCHPT)I-AICHPFCHPTPodrobnosti témy1 / 1 Boloz, M.
176.DPInvestigation of internal porous network of a chromatographic membrane by microscopic methodsGramblička, M.Oddelenie chemického a biochemického inžinierstva (ÚCHEI FCHPT)I-CHEIxAFCHPTPodrobnosti témy0 / ----
177.BPIzolácia a charakterizácia čistých kultúr kvasiniek vhodných do enologickej praxeFurdíková, K.Ústav biotechnológie (FCHPT)B-BIOPOTFCHPTPodrobnosti témy1 / 1 Kurucová, D.
178.BPIzolácia a charakterizácia oleja zo semien Moringy olejodárnej (Moringa oleifera L.) (Obsadené: Horváth, Vojtech)Sekretár, S.Oddelenie potravinárskej technológie (ÚPV FCHPT)B-BIOPOTFCHPTPodrobnosti témy1 / 1 Horváth, V.
179.BPIzolácia a charakterizácia rastlinných myrozinázŠimkovič, M.Ústav biochémie a mikrobiológie (FCHPT)B-BIOPOTFCHPTPodrobnosti témy0 / 2--
180.BPIzolácia kapsaicínu s použitím rôznych extrakčných činidiel a metódJablonský, M.Oddelenie dreva, celulózy a papiera (ÚPSP FCHPT)B-CHEMATFCHPTPodrobnosti témy0 / 2--
181.BPIzolácia liečivých látok pomocou superkritickej extrakcie s CO2Ház, A.Oddelenie dreva, celulózy a papiera (ÚPSP FCHPT)B-CHEMATFCHPTPodrobnosti témy1 / 1 Filipová, L.
182.BPIzolácie a dlhodobá stabilizácia biokatalyzátorovRebroš, M.Ústav biotechnológie (FCHPT)B-BIOPOTFCHPTPodrobnosti témy0 / 1--
183.BPKarotenoidy. Výskyt, vlastnosti a potravinárske využitie (Obsadené: Bauerová, Aneta)Sekretár, S.Oddelenie potravinárskej technológie (ÚPV FCHPT)B-VYKOZFCHPTPodrobnosti témy1 / 1 Bauerová, A.
184.BPKatalytická aktivita aldehydreduktázHronská, H.Ústav biotechnológie (FCHPT)B-BIOPOTFCHPTPodrobnosti témy1 / 1 Pinčeková, M.
185.BPKatalytická aktivita vybraných glykozidázHronská, H.Ústav biotechnológie (FCHPT)B-BIOPOTFCHPTPodrobnosti témy1 / 1 Niková, M.
186.BPKatalytická oxidácia furfuraluSoták, T.Oddelenie organickej technológie, katalýzy a ropy (ÚOCHKP FCHPT)B-CHEMATFCHPTPodrobnosti témy1 / 1 Košútová, K.
187.BPKatalytická premena cyklohexanónuGašparovičová, D.Oddelenie organickej technológie, katalýzy a ropy (ÚOCHKP FCHPT)B-CHEMATFCHPTPodrobnosti témy1 / 1 Režnáková, E.
188.BPKatalytická premena cyklopentanónuGašparovičová, D.Oddelenie organickej technológie, katalýzy a ropy (ÚOCHKP FCHPT)B-CHEMATFCHPTPodrobnosti témy1 / 1 Kalatová, M.
189.DPKatalytická príprava éterov glyceroluMravec, D.Oddelenie organickej technológie, katalýzy a ropy (ÚOCHKP FCHPT)I-CHTIFCHPTPodrobnosti témy1 / 1 Volkovicsová, E.
190.DPKatalytická redukcia dechtov pri dvojstupňovom splyňovaní ligno-celulózovej biomasyHaydary, J.Oddelenie chemického a biochemického inžinierstva (ÚCHEI FCHPT)I-CHEIFCHPTPodrobnosti témy0 / ----
191.BPKatalytické premeny biomasy na organické kyselinySoták, T.Oddelenie organickej technológie, katalýzy a ropy (ÚOCHKP FCHPT)B-CHEMATFCHPTPodrobnosti témy1 / 1 Pšidová, L.
192.DPKatalytické vlastnosti feruoylesterázHronská, H.Ústav biotechnológie (FCHPT)I-BIOTEFCHPTPodrobnosti témy1 / 1 Holik, B.
193.DPKinetika tvorby polymérov používaných pri výrobe zubných implantátov.Liptaj, T.Centrálne laboratóriá FCHPT (FCHPT)I-TCHEMFCHPTPodrobnosti témy1 / 1 Pančík, F.
194.DPKombinácia extrakcie rozpúšťadlom s mikroextrakčnými technikami na izoláciu rezíduí pesticídovHrouzková, S.Ústav analytickej chémie (FCHPT)I-TCHEMFCHPTPodrobnosti témy1 / 1 Oravcová, L.
195.DPKomplexné zlúčeniny prechodných prvkov s bioligandami.Valko, M.Oddelenie fyzikálnej chémie (ÚFCHCHF FCHPT)I-TCHEMFCHPTPodrobnosti témy1 / 1 Horváthová, P.
196.DPKomplexné zlúčeniny prechodných prvkov s bioligandami.Valko, M.Oddelenie fyzikálnej chémie (ÚFCHCHF FCHPT)I-TCHEMFCHPTPodrobnosti témy0 / 1--
197.DPKomplexné zlúčeniny prechodných prvkov s bioligandami.Valko, M.Oddelenie fyzikálnej chémie (ÚFCHCHF FCHPT)I-TCHEMFCHPTPodrobnosti témy0 / 1--
198.BPKomplexy kobaltu s “non-innocent” ligandmi; potenciálne elektrokatalyzátory na výrobu vodíka.Zalibera, M.Oddelenie fyzikálnej chémie (ÚFCHCHF FCHPT)B-CHEMATFCHPTPodrobnosti témy1 / -- Zlámal, J.
199.BPKomplexy kobaltu s vybranými azoligandamiTatarko, M.Oddelenie anorganickej chémie (ÚACHTM FCHPT)B-CHEMATFCHPTPodrobnosti témy1 / -- Drozd, D.
200.DPKomplexy niklu s N-heterocyklickými azoligandamiTatarko, M.Oddelenie anorganickej chémie (ÚACHTM FCHPT)I-TCHEMFCHPTPodrobnosti témy1 / 1 Petríková, M.
201.BPKomplexy prechodných kovov s (pyridín-2-yl)-1H-benzimidazolovými ligandamiŠalitroš, I.Oddelenie anorganickej chémie (ÚACHTM FCHPT)B-CHEMATFCHPTPodrobnosti témy0 / 1--
202.BPKomplexy prechodných kovov s nesteroidnými antiflogistikamiMoncoľ, J.Oddelenie anorganickej chémie (ÚACHTM FCHPT)B-CHEMATFCHPTPodrobnosti témy0 / 2--
203.BPKomplexy prechodných kovov s 2,6-bis(hydroxymetyl)pyridínomMoncoľ, J.Oddelenie anorganickej chémie (ÚACHTM FCHPT)B-CHEMATFCHPTPodrobnosti témy0 / 2--
204.DPKompozitné vrstvy vodivých polymérov pre elektródové systémyMikula, M.Oddelenie polygrafie a aplikovanej fotochémie (ÚPSP FCHPT)I-PSPFCHPTPodrobnosti témy0 / 1--
205.DPKonformačná analýza organických molekúl spektroskopickými a teoretickými metódamiGatial, A.Oddelenie fyzikálnej chémie (ÚFCHCHF FCHPT)I-TCHEMFCHPTPodrobnosti témy0 / 1--
206.BPKonštrukcia impedimetrického biosenzoruGál, M.Oddelenie anorganickej technológie (ÚACHTM FCHPT)B-CHEMATFCHPTPodrobnosti témy1 / -- Drobná, A.
207.BPKonštrukčné polymérne materiály pre automobilový primyselHudec, I.Ústav prírodných a syntetických polymérov (FCHPT)B-CHEMATFCHPTPodrobnosti témy0 / ----
208.DPKontinuálna chromatografická separácia FruktooligosacharidovVaňková, K.Oddelenie chemického a biochemického inžinierstva (ÚCHEI FCHPT)I-CHEIFCHPTPodrobnosti témy0 / 1--
209.BPKontrola a bezpečnosť potravínMinarovičová, L.Oddelenie potravinárskej technológie (ÚPV FCHPT)B-VYKOZFCHPTPodrobnosti témy0 / ----
210.BPKontrola živičných problémov v celulózovom a papierenskom priemysleŠutý, Š.Oddelenie dreva, celulózy a papiera (ÚPSP FCHPT)B-CHEMATFCHPTPodrobnosti témy0 / 1--
211.DPKontrola živičných problémov v celulózovom a papierenskom priemysleŠutý, Š.Oddelenie dreva, celulózy a papiera (ÚPSP FCHPT)I-PSPFCHPTPodrobnosti témy0 / 1--
212.BPKonzervovanie a reštaurovanie mosadzného artefaktuZemanová, M.Oddelenie anorganickej technológie (ÚACHTM FCHPT)B-CHEMATFCHPTPodrobnosti témy1 / 1 Košťúr, R.
213.DPKonzervovanie a stabilizácia objektov kultúrneho dedičstva nízkoteplotnou plazmouVizárová, K.Oddelenie dreva, celulózy a papiera (ÚPSP FCHPT)I-OMODFCHPTPodrobnosti témy0 / ----
214.DizPKoordinačné zlúčeniny s aromatickými heterocyklickými ligandamiŠalitroš, I.Oddelenie anorganickej chémie (ÚACHTM FCHPT)D-ANCHFCHPTPodrobnosti témy0 / 2--
215.BPKorelácia spotreby mäsa a mäsových výrobkov a jej vplyv na vznik rakovinového ochoreniaStaruch, L.Oddelenie potravinárskej technológie (ÚPV FCHPT)B-VYKOZFCHPTPodrobnosti témy1 / 1 Baranovičová, E.
216.BPKoreňové čistiarne odpadových vôd - dimenzovanie a možnosti aplikácie vo vidieckych oblastiachBodík, I.Oddelenie environmentálneho inžinierstva (ÚCHEI FCHPT)B-CHIFCHPTPodrobnosti témy1 / -- Heilandová, K.
217.BPKorózia kovov v kvapalných hnojiváchAmbrová, M.Oddelenie anorganickej technológie (ÚACHTM FCHPT)B-CHEMATFCHPTPodrobnosti témy0 / 2--
218.BPKorózia materiálov pri akumulácii solárnej energieDanielik, V.Oddelenie anorganickej technológie (ÚACHTM FCHPT)B-CHEMATFCHPTPodrobnosti témy1 / 1 Belešová, K.
219.DPKorózna odolnosť materiálov používaných v jadrovej energetikeDanielik, V.Oddelenie anorganickej technológie (ÚACHTM FCHPT)I-CHTIFCHPTPodrobnosti témy1 / 1 Bogárová, E.
220.BPKozmetická starostlivosť o deti do 3 rokov – prieskum návykov rodičov (obsadené: K. Sokáčová)Hojerová, J.Oddelenie potravinárskej technológie (ÚPV FCHPT)B-VYKOZFCHPTPodrobnosti témy1 / 1 Sokáčová, K.
221.BPKozmetické aspekty kože po permanentnom tetovaní (Obsadené: M. Svobodová)Hojerová, J.Oddelenie potravinárskej technológie (ÚPV FCHPT)B-VYKOZFCHPTPodrobnosti témy1 / 1 Svobodová, M.
222.BPKryštalizáciou-indukovaná asymetrická transformácia diastereomérnych solí α-aminokyselínJakubec, P.Oddelenie organickej chémie (ÚOCHKP FCHPT)B-CHEMATFCHPTPodrobnosti témy1 / -- Farkašová, N.
223.DPKvalitatívne znaky sektov z Malokarpatskej vinohradníckej oblastiMalík, F.Ústav biotechnológie (FCHPT)I-BIOTEFCHPTPodrobnosti témy1 / 1 Trnovský, J.
224.DPKvantifikácia metódou CRAFT a jej použitie pri metabolomických štúdiáchKaliňák, M.Centrálne laboratóriá FCHPT (FCHPT)I-BIOTEFCHPTPodrobnosti témy1 / 1 Kopčík, M.
225.DPKvantifikácia obsahu vybraných mikroorganizmov v parených syrov počas manuálnej výrobyValík, Ľ.Oddelenie výživy a hodnotenia kvality potravín (ÚPV FCHPT)I-VHKPFCHPTPodrobnosti témy0 / 1--
226.DPKvantifikácia rastových a probiotických vlastností Lactobacillus plantarumValík, Ľ.Oddelenie výživy a hodnotenia kvality potravín (ÚPV FCHPT)I-VHKPFCHPTPodrobnosti témy1 / 1 Spodniaková, S.
227.DPKvantifikácia vzťahov mliekarsky významých mikroorganizmov v kokultúrachValík, Ľ.Oddelenie výživy a hodnotenia kvality potravín (ÚPV FCHPT)I-VHKPFCHPTPodrobnosti témy1 / 1 Antálková, V.
228.BPKvantová kryštalografiaBučinský, L.Oddelenie chemickej fyziky (ÚFCHCHF FCHPT)B-CHEMATFCHPTPodrobnosti témy1 / 1 Podhorský, M.
229.BPKvantovo-chemické štúdium antioxidantovPuškárová, I.Oddelenie fyzikálnej chémie (ÚFCHCHF FCHPT)B-CHEMATFCHPTPodrobnosti témy0 / ----
230.BPKyselina gama-amino maslová ako aktívna zložka potravínGreifová, M.Oddelenie potravinárskej technológie (ÚPV FCHPT)B-BIOPOTFCHPTPodrobnosti témy1 / 1 Šefčíková, T.
231.BPKyslá kapusta ako zdroj zdraviu prospešných látokHybenová, E.Oddelenie výživy a hodnotenia kvality potravín (ÚPV FCHPT)B-VYKOZFCHPTPodrobnosti témy1 / 1 Bérešová, J.
232.BPLokalizovaná 1H MRS a kvantifikácia in vivo spektier pomocou programu jMRUI na mozgu potkana na animálnom modeli neurodegenerácieKašparová, S.Centrálne laboratóriá FCHPT (FCHPT)B-CHEMATFCHPTPodrobnosti témy0 / 1--
233.BPManganité komplexné zlúčeniny so Schiffovými zásadami salenového typu a ich katalytická oxidačná aktivitaIzakovič, M.Oddelenie anorganickej chémie (ÚACHTM FCHPT)B-CHEMATFCHPTPodrobnosti témy0 / 1--
234.DPMatematické modelovanie obsahu vybraných aromatických látok pri fermentácii hroznového muštuTimár, P.Oddelenie chemického a biochemického inžinierstva (ÚCHEI FCHPT)I-CHEIFCHPTPodrobnosti témy1 / 1 Štefanková, Z.
235.DPMatematické modelovanie výroby prírodných aróm v systéme dvoch membránových bioreaktorovMihaľ, M.Oddelenie chemického a biochemického inžinierstva (ÚCHEI FCHPT)I-CHEIFCHPTPodrobnosti témy0 / ----
236.BPMatematický model výpočtu spotreby drog z analýzy splaškových odpaových vôdBodík, I.Oddelenie environmentálneho inžinierstva (ÚCHEI FCHPT)B-CHIFCHPTPodrobnosti témy1 / 1 Bartók, Z.
237.DPMateriálová a entalpická bilancia procesu výroby cukrovinkárskych produktovMierka, O.Oddelenie chemického a biochemického inžinierstva (ÚCHEI FCHPT)I-CHEIFCHPTPodrobnosti témy0 / ----
238.DPMechanizmy rezistencie bakteriálnych izolátov voči klinicky významým antibiotikám a chemoterapeutikámOlejníková, P.Ústav biochémie a mikrobiológie (FCHPT)I-BBTFCHPTPodrobnosti témy1 / 1 Gliševič, A.
239.BPMechanizmy rezistencie environmentálnych izolátov voči klinicky významým antibiotikám a chemoterapeutikámOlejníková, P.Ústav biochémie a mikrobiológie (FCHPT)B-BIOPOTFCHPTPodrobnosti témy1 / 1 Žemličková, D.
240.BPMeranie reologických vlastností gumárskych zmesí kapilárnym reometromHudec, I.Oddelenie plastov, kaučuku a vlákien (ÚPSP FCHPT)B-CHEMATFCHPTPodrobnosti témy0 / ----
241.DPMetabolické reakcie vláknitých húb na oxidačný stresKaliňák, M.Centrálne laboratóriá FCHPT (FCHPT)I-BBTFCHPTPodrobnosti témy1 / 1 Sakalášová, L.
242.BPMetabolizmus flavonoidov v ľudskom organizmeMikulajová, A.Oddelenie výživy a hodnotenia kvality potravín (ÚPV FCHPT)B-BIOPOTFCHPTPodrobnosti témy0 / ----
243.BPMetabolizmus flavonoidov v ľudskom organizmeMikulajová, A.Oddelenie výživy a hodnotenia kvality potravín (ÚPV FCHPT)B-VYKOZFCHPTPodrobnosti témy1 / -- Gavalierová, R.
244.BPMetabolizmus sfingolipidov ako cieľ pri terapii nádorových ochoreníLakatoš, B.Ústav biochémie a mikrobiológie (FCHPT)B-BIOPOTFCHPTPodrobnosti témy0 / ----
245.BPMetabolizmus sfingolipidov ako cieľ pri terapii nádorových ochoreníLakatoš, B.Ústav biochémie a mikrobiológie (FCHPT)B-CHEMATFCHPTPodrobnosti témy1 / 1 Kolenčíková, D.
246.BPMetódy merania konduktivity materiálov.Fedorko, P.Oddelenie chemickej fyziky (ÚFCHCHF FCHPT)B-CHEMATFCHPTPodrobnosti témy0 / ----
247.BPMetódy stanovenia nenasýtenosti tukov a olejovSchmidt, Š.Ústav potravinárstva a výživy (FCHPT)B-VYKOZFCHPTPodrobnosti témy0 / ----
248.BPMetschnikowia pulcherrimaKaliňáková, B.Ústav biochémie a mikrobiológie (FCHPT)B-VYKOZFCHPTPodrobnosti témy1 / -- Šoltésová, D.
249.BPMikro a nanoplasty – nové riziko pre životné prostredie ?Mackuľak, T.Oddelenie environmentálneho inžinierstva (ÚCHEI FCHPT)B-CHEMATFCHPTPodrobnosti témy1 / 1 Bachratá, N.
250.BPMikrobiálna degradácia biogénnych amínov vo fermentovaných potravináchGreifová, M.Oddelenie potravinárskej technológie (ÚPV FCHPT)B-BIOPOTFCHPTPodrobnosti témy1 / 1 Čaládiková, L.
251.DPMikrobiálna príprava trans-karveolu pomocou baktérií Rhodococcus sp.Hronská, H.Ústav biotechnológie (FCHPT)I-BIOTEFCHPTPodrobnosti témy1 / 1 Šilhárová, D.
252.DPMikrobiálna výroba fenylacetaldehydu v systéme dvoch membránových bioreaktorovMihaľ, M.Oddelenie chemického a biochemického inžinierstva (ÚCHEI FCHPT)I-CHEIFCHPTPodrobnosti témy0 / ----
253.BPMikrobiologická bezpečnosť ovocných a zeleninových smoothiesBírošová, L.Oddelenie výživy a hodnotenia kvality potravín (ÚPV FCHPT)B-VYKOZFCHPTPodrobnosti témy1 / 1 Franko, T.
254.BPMikrobiologická kvalita fermentovaných mliečnych výrobkovMedveďová, A.Oddelenie výživy a hodnotenia kvality potravín (ÚPV FCHPT)B-BIOPOTFCHPTPodrobnosti témy1 / 1 Ľašová, M.
255.BPMikrobiologická kvalita parených syrovMedveďová, A.Oddelenie výživy a hodnotenia kvality potravín (ÚPV FCHPT)B-BIOPOTFCHPTPodrobnosti témy1 / 1 Prágerová, M.
256.BPMikroemulzie. Charakteristika, vlastnosti, využitieSekretár, S.Oddelenie potravinárskej technológie (ÚPV FCHPT)B-VYKOZFCHPTPodrobnosti témy1 / 1 Nahliková, L.
257.BPMikroflóra kyslej kapusty a jej zmeny počas skladovaniaHybenová, E.Oddelenie výživy a hodnotenia kvality potravín (ÚPV FCHPT)B-BIOTFCHPTPodrobnosti témy1 / 1 Šillingová, E.
258.BPMikroflóra kyslej kapusty a jej zmeny počas skladovaniaHybenová, E.Oddelenie výživy a hodnotenia kvality potravín (ÚPV FCHPT)B-VYKOZFCHPTPodrobnosti témy0 / 1--
259.BPMikroflóra kyslej kapusty a jej zmeny počas skladovaniaHybenová, E.Oddelenie výživy a hodnotenia kvality potravín (ÚPV FCHPT)B-BIOPOTFCHPTPodrobnosti témy0 / 1--
260.DizPMikroplasty - riziko pre životné prostredieMackuľak, T.Oddelenie environmentálneho inžinierstva (ÚCHEI FCHPT)D-CHZPRFCHPTPodrobnosti témy0 / 1--
261.DPMnohorozmerové riadenie laboratórneho chemického reaktoraOravec, J.Ústav informatizácie, automatizácie a matematiky (FCHPT)I-AICHPFCHPTPodrobnosti témy1 / 1 Hanulová, L.
262.BPModelovanie a optimalizácia prevádzky membránového procesuPaulen, R.Oddelenie informatizácie a riadenia procesov (ÚIAM FCHPT)B-CHIFCHPTPodrobnosti témy1 / -- Šatura, L.
263.BPModelovanie a riadenie kaskády biochemických reaktorovBakošová, M.Ústav informatizácie, automatizácie a matematiky (FCHPT)B-AIMCHPFCHPTPodrobnosti témy0 / 1--
264.DPModelovanie a bezpečnostná analýza pyrolýzneho reaktoraLabovský, J.Oddelenie chemického a biochemického inžinierstva (ÚCHEI FCHPT)I-CHEIFCHPTPodrobnosti témy1 / -- Rusková, R.
265.BPModelovanie a optimalizácia prevádzky membránového procesuPaulen, R.Oddelenie informatizácie a riadenia procesov (ÚIAM FCHPT)B-AIMCHPFCHPTPodrobnosti témy0 / 1--
266.BPModelovanie a riadenie biochemického reaktoraBakošová, M.Ústav informatizácie, automatizácie a matematiky (FCHPT)B-AIMCHPFCHPTPodrobnosti témy0 / 1--
267.BPModelovanie a riadenie biochemického reaktoraBakošová, M.Ústav informatizácie, automatizácie a matematiky (FCHPT)B-CHIFCHPTPodrobnosti témy1 / 1 Vilhanová, D.
268.BPModelovanie a riadenie biochemického reaktoraBakošová, M.Ústav informatizácie, automatizácie a matematiky (FCHPT)B-CHEMATFCHPTPodrobnosti témy0 / 1--
269.BPModelovanie a riadenie biochemického reaktoraBakošová, M.Ústav informatizácie, automatizácie a matematiky (FCHPT)B-BIOPOTFCHPTPodrobnosti témy0 / 1--
270.BPModelovanie a riadenie kaskády biochemických reaktorovBakošová, M.Ústav informatizácie, automatizácie a matematiky (FCHPT)B-BIOPOTFCHPTPodrobnosti témy0 / 1--
271.BPModelovanie a riadenie kaskády biochemických reaktorovBakošová, M.Ústav informatizácie, automatizácie a matematiky (FCHPT)B-CHIFCHPTPodrobnosti témy0 / 1--
272.BPModelovanie a riadenie kaskády biochemických reaktorovBakošová, M.Ústav informatizácie, automatizácie a matematiky (FCHPT)B-CHEMATFCHPTPodrobnosti témy0 / 1--
273.DPModelovanie biologického stupňa priemyselnej ČOVDerco, J.Oddelenie environmentálneho inžinierstva (ÚCHEI FCHPT)I-TOZPFCHPTPodrobnosti témy0 / ----
274.BPModelovanie fermentačného procesuVasičkaninová, A.Oddelenie informatizácie a riadenia procesov (ÚIAM FCHPT)B-AIMCHPFCHPTPodrobnosti témy0 / 1--
275.DPModelovanie hybridných systémov na produkciu prírodných látokMarkoš, J.Oddelenie chemického a biochemického inžinierstva (ÚCHEI FCHPT)I-CHEIFCHPTPodrobnosti témy0 / 1--
276.DPModelovanie kinetiky tvorby aromatických látok v bielom víne.Báleš, V.Oddelenie chemického a biochemického inžinierstva (ÚCHEI FCHPT)I-CHEIFCHPTPodrobnosti témy1 / 1 Pristáš, M.
277.BPModelovanie mikrobiálnej výroby fenylacetaldehydu v systéme dvoch membránových bioreaktorovMihaľ, M.Oddelenie chemického a biochemického inžinierstva (ÚCHEI FCHPT)B-CHIFCHPTPodrobnosti témy1 / -- Dzurková, D.
278.DPModelovanie sietí parovodov v SLOVNAFT, a.s.Variny, M.Oddelenie chemického a biochemického inžinierstva (ÚCHEI FCHPT)I-CHEIFCHPTPodrobnosti témy1 / -- Hanus, K.
279.DPModelové štúdium účinnosti protirakovinového liečiva kamptotecínuBreza, M.Oddelenie fyzikálnej chémie (ÚFCHCHF FCHPT)I-TCHEMFCHPTPodrobnosti témy1 / 1 Štekláč, M.
280.DPModifikácia buničinových vlákien pre ich aplikáciu v biokompozitných plastochŠutý, Š.Oddelenie dreva, celulózy a papiera (ÚPSP FCHPT)I-PSPFCHPTPodrobnosti témy1 / 1 Vašíčková, S.
281.BPModifikácia celulózových vlákien pre biokompozitné materiályŠutý, Š.Oddelenie dreva, celulózy a papiera (ÚPSP FCHPT)B-CHEMATFCHPTPodrobnosti témy0 / 3--
282.DPModifikácia nukleotidov definovanými polymérmiRázga, F.Oddelenie plastov, kaučuku a vlákien (ÚPSP FCHPT)I-PSPFCHPTPodrobnosti témy0 / 1--
283.BPModifikácia vzhľadu povrchu dreva expozíciou UV svetlomTiňo, R.Oddelenie dreva, celulózy a papiera (ÚPSP FCHPT)B-CHEMATFCHPTPodrobnosti témy0 / 1--
284.BPModifikované nanočastice – nové možnosti pre nanomedicínuMackuľak, T.Oddelenie environmentálneho inžinierstva (ÚCHEI FCHPT)B-CHEMATFCHPTPodrobnosti témy1 / 1 Suja, A.
285.BPMolekulové “zveráky” s foto-redox prepínaním.Zalibera, M.Oddelenie fyzikálnej chémie (ÚFCHCHF FCHPT)B-CHEMATFCHPTPodrobnosti témy1 / -- Jozefjaková, K.
286.DPMolekulové “zveráky” s foto-redox prepínaním.Zalibera, M.Oddelenie fyzikálnej chémie (ÚFCHCHF FCHPT)I-TCHEMFCHPTPodrobnosti témy0 / ----
287.BPMonitoring liečiv a ich metabolitov v povrchových vodách SlovenskaMackuľak, T.Oddelenie environmentálneho inžinierstva (ÚCHEI FCHPT)B-CHEMATFCHPTPodrobnosti témy0 / 1--
288.BPMonitoring liečiv v čistiarenských kaloch SlovenskaBodík, I.Oddelenie environmentálneho inžinierstva (ÚCHEI FCHPT)B-CHEMATFCHPTPodrobnosti témy1 / 1 Varšová, P.
289.DPMonitoring psychoaktívnych látok a liečiv v povrchových vodách SlovenskaMackuľak, T.Oddelenie environmentálneho inžinierstva (ÚCHEI FCHPT)I-TOZPFCHPTPodrobnosti témy1 / 1 Kožárová, B.
290.BPMonitoring psychoaktívnych látok v kanalizácii počas festivalovMackuľak, T.Oddelenie environmentálneho inžinierstva (ÚCHEI FCHPT)B-CHEMATFCHPTPodrobnosti témy0 / 1--
291.DPMoS2 nanočastice: ich vlastnosti a možné využitie diagnostike a terapiiLakatoš, B.Ústav biochémie a mikrobiológie (FCHPT)I-BBTFCHPTPodrobnosti témy1 / -- Strelka, R.
292.DPMožnosti antifungálnej terapie a hľadanie nových špecifických miest zásahu pre antifungálne aktívne zlúčeninyOlejníková, P.Ústav biochémie a mikrobiológie (FCHPT)I-BBTFCHPTPodrobnosti témy1 / 1 Jelínková, L.
293.BPMožnosti čistenia materiálov a objektov dedičstva nízkoteplotnou atmosferickou plazmouTiňo, R.Oddelenie dreva, celulózy a papiera (ÚPSP FCHPT)B-CHEMATFCHPTPodrobnosti témy0 / 1--
294.DPMožnosti degradácie ťažko rozložiteľných polymérov a ich rozkladných produktovMackuľak, T.Oddelenie environmentálneho inžinierstva (ÚCHEI FCHPT)I-TOZPFCHPTPodrobnosti témy1 / 1 Rybanská, M.
295.BPMožnosti likvidácie fungálnych kontaminantov poľnohospodárskych plodín z minimálnym zaťažením životného prostrediaOlejníková, P.Ústav biochémie a mikrobiológie (FCHPT)B-BIOPOTFCHPTPodrobnosti témy0 / 1--
296.BPMožnosti odstraňovania a znovuzískavania fosforu na ČOVDrtil, M.Oddelenie environmentálneho inžinierstva (ÚCHEI FCHPT)B-CHEMATFCHPTPodrobnosti témy0 / ----
297.DPMožnosti odstraňovania a znovuzískavania fosforu na ČOVDrtil, M.Oddelenie environmentálneho inžinierstva (ÚCHEI FCHPT)I-TOZPFCHPTPodrobnosti témy1 / 1 Korbová, B.
298.BPMožnosti použitia chirálnej vysokoúčinnej kvapalinovej chromatografie v analýze vínHroboňová, K.Ústav analytickej chémie (FCHPT)B-CHEMATFCHPTPodrobnosti témy0 / ----
299.BPMožnosti prípravy a aplikácie trans-karveoluHronská, H.Ústav biotechnológie (FCHPT)B-BIOPOTFCHPTPodrobnosti témy1 / 1 Neščáková, M.
300.BPMožnosti riešenia inhibičného vplyvu síry v anaeróbnych procesochHutňan, M.Oddelenie environmentálneho inžinierstva (ÚCHEI FCHPT)B-BIOTFCHPTPodrobnosti témy0 / 1--
301.BPMožnosti riešenia inhibičného vplyvu síry v anaeróbnych procesochHutňan, M.Oddelenie environmentálneho inžinierstva (ÚCHEI FCHPT)B-CHEMATFCHPTPodrobnosti témy0 / 1--
302.BPMožnosti stanovenie vybraných polutantov vo vzorke cigaretového dymu.Purdešová, A.Ústav analytickej chémie (FCHPT)B-CHEMATFCHPTPodrobnosti témy1 / 1 Prachárová, M.
303.BPMožnosti výroby kyseliny adipovejDudáš, J.Oddelenie chemického a biochemického inžinierstva (ÚCHEI FCHPT)B-CHIFCHPTPodrobnosti témy0 / 1--
304.DPMožnosti využitia komerčných enzýmových prípravkov na prípravu fruktozidovAntošová, M.Oddelenie chemického a biochemického inžinierstva (ÚCHEI FCHPT)I-CHEIFCHPTPodrobnosti témy1 / -- Hollá, V.
305.DPMožnosti využitia konope pri výrobe cereálnych výrobkovKohajdová, Z.Oddelenie potravinárskej technológie (ÚPV FCHPT)I-POHYKOFCHPTPodrobnosti témy1 / 1 Perháč, A.
306.DPMožnosti využitia procesu Anammox pri čistení splaškových odpadových vôdDrtil, M.Oddelenie environmentálneho inžinierstva (ÚCHEI FCHPT)I-TOZPFCHPTPodrobnosti témy1 / -- Cao Thanh Hong, N.
307.BPMrlík čilský (Chenopodium quinoa) ako surovina pre cereálny priemyselKohajdová, Z.Oddelenie potravinárskej technológie (ÚPV FCHPT)B-VYKOZFCHPTPodrobnosti témy1 / 1 Vávrová, A.
308.BPMrlík čilský (Chenopodium quinoa) ako surovina pre cereálny priemyselKohajdová, Z.Oddelenie potravinárskej technológie (ÚPV FCHPT)B-BIOPOTFCHPTPodrobnosti témy0 / 1--
309.BPMykotoxíny a oxidačný stresKaliňáková, B.Ústav biochémie a mikrobiológie (FCHPT)B-VYKOZFCHPTPodrobnosti témy1 / -- Schubertová, S.
310.BPMykotoxiny v ovocnych produktoch.Valík, Ľ.Oddelenie výživy a hodnotenia kvality potravín (ÚPV FCHPT)B-VYKOZFCHPTPodrobnosti témy0 / 1--
311.BPNanočastice – možný spôsob inhibície rastu špecifických nádorových buniekMackuľak, T.Oddelenie environmentálneho inžinierstva (ÚCHEI FCHPT)B-BIOPOTFCHPTPodrobnosti témy0 / 1--
312.BPNanočastice – možný spôsob inhibície rastu špecifických nádorových buniekMackuľak, T.Oddelenie environmentálneho inžinierstva (ÚCHEI FCHPT)B-CHEMATFCHPTPodrobnosti témy0 / 1--
313.BPNanočastice – možný spôsob inhibície rastu špecifických nádorových buniekMackuľak, T.Oddelenie environmentálneho inžinierstva (ÚCHEI FCHPT)B-BIOTFCHPTPodrobnosti témy0 / 1--
314.BPNanočastice v medicíne a v analytickej chémiiBlaškovičová, J.Ústav analytickej chémie (FCHPT)B-CHEMATFCHPTPodrobnosti témy2 / 2 Viktoryová, N.
Fodorová, L.
315.BPNanoštruktúrované heterogénne kovové katalyzátory pre oxidacné reakcieŠtolcová, M.Oddelenie organickej technológie, katalýzy a ropy (ÚOCHKP FCHPT)B-CHEMATFCHPTPodrobnosti témy0 / 1--
316.DPNanoštruktúrované katalyzátory pre oxidáciu cyklohexanónuGašparovičová, D.Oddelenie organickej technológie, katalýzy a ropy (ÚOCHKP FCHPT)I-CHTIFCHPTPodrobnosti témy1 / 1 Kupkovičová, V.
317.DPNanoštruktúrované katalyzátory pre oxidáciu cyklopentanónuGašparovičová, D.Oddelenie organickej technológie, katalýzy a ropy (ÚOCHKP FCHPT)I-CHTIFCHPTPodrobnosti témy1 / 1 Valocková, D.
318.DPNanoštruktúrované katalyzátory pre oxidáciu furfuraluSoták, T.Oddelenie organickej technológie, katalýzy a ropy (ÚOCHKP FCHPT)I-CHTIFCHPTPodrobnosti témy1 / 1 Suržinová, V.
319.BPNávrh anaeróbnej technológie na spracovanie surového glycerínu v výroby bionaftyHutňan, M.Oddelenie environmentálneho inžinierstva (ÚCHEI FCHPT)B-CHIFCHPTPodrobnosti témy1 / 1 Gombár, P.
320.BPNávrh anaeróbo-aeróbnej čistiarne odpadových vôd v škrobárenskom podnikuHutňan, M.Oddelenie environmentálneho inžinierstva (ÚCHEI FCHPT)B-CHIFCHPTPodrobnosti témy1 / 1 Jankovičová, B.
321.BPNávrh bioplynovej stanice pre rýchlorastúcu rastlinu Paulovnia WallachiaBodík, I.Oddelenie environmentálneho inžinierstva (ÚCHEI FCHPT)B-CHIFCHPTPodrobnosti témy0 / ----
322.BPNávrh bioreaktora na výrobu kyseliny jantárovejAčai, P.Oddelenie chemického a biochemického inžinierstva (ÚCHEI FCHPT)B-CHIFCHPTPodrobnosti témy1 / 1 Faktorová, M.
323.BPNávrh biotechnologickej produkcie aspartámu.Vaňková, K.Oddelenie chemického a biochemického inžinierstva (ÚCHEI FCHPT)B-CHIFCHPTPodrobnosti témy1 / 1 Schneider, I.
324.BPNávrh biotechnologickej produkcie manitoluPolakovič, M.Oddelenie chemického a biochemického inžinierstva (ÚCHEI FCHPT)B-CHIFCHPTPodrobnosti témy0 / 1--
325.BPNávrh dvojstupňového systému reaktorov na splyňovanie lignocelulózovej biomasyHaydary, J.Oddelenie chemického a biochemického inžinierstva (ÚCHEI FCHPT)B-CHIFCHPTPodrobnosti témy0 / ----
326.BPNávrh membránového modulu na hemodialýzuStopka, J.Oddelenie chemického a biochemického inžinierstva (ÚCHEI FCHPT)B-CHIFCHPTPodrobnosti témy1 / 1 Beňová, F.
327.BPNávrh miešaného extraktora na separáciu organických kyselínBlahušiak, M.Oddelenie chemického a biochemického inžinierstva (ÚCHEI FCHPT)B-CHIFCHPTPodrobnosti témy1 / 1 Paulenová, D.
328.DPNávrh na zlepšenie činnosti kalového hospodárstva ČOV StupavaHutňan, M.Oddelenie environmentálneho inžinierstva (ÚCHEI FCHPT)I-TOZPFCHPTPodrobnosti témy1 / 1 Daniš, T.
329.BPNávrh ohrevu resp. chladenia miešaných reaktorov pre výrobu chemických špecialítTimár, P.Oddelenie chemického a biochemického inžinierstva (ÚCHEI FCHPT)B-CHIFCHPTPodrobnosti témy1 / 1 Štofan, J.
330.DPNávrh procesu stripovania prchavých látok z vodného prostrediaDerco, J.Oddelenie environmentálneho inžinierstva (ÚCHEI FCHPT)I-TOZPFCHPTPodrobnosti témy0 / ----
331.BPNávrh procesu stripovania prchavých látok z vodného prostrediaDerco, J.Oddelenie environmentálneho inžinierstva (ÚCHEI FCHPT)B-CHIFCHPTPodrobnosti témy0 / ----
332.BPNávrh reaktora na výrobu cyklohexánu z benzén - toluénovej frakcieMarkoš, J.Oddelenie chemického a biochemického inžinierstva (ÚCHEI FCHPT)B-CHIFCHPTPodrobnosti témy0 / 1--
333.BPNávrh reaktora na výrobu propylénglykoluMarkoš, J.Oddelenie chemického a biochemického inžinierstva (ÚCHEI FCHPT)B-CHIFCHPTPodrobnosti témy0 / 1--
334.BPNávrh regulátorov pre procesy s priamou väzbouKlaučo, M.Oddelenie informatizácie a riadenia procesov (ÚIAM FCHPT)B-AIMCHPFCHPTPodrobnosti témy1 / -- Hatvanyi, M.
335.DPNávrh rekarbonizačného reaktora s fluidizovanou vrstvou na úpravu pitnej vodyDerco, J.Oddelenie environmentálneho inžinierstva (ÚCHEI FCHPT)I-TOZPFCHPTPodrobnosti témy0 / ----
336.BPNávrh rekonštrukcie čistiarne odpadových vôd cukrovaru na zvýšené odstraňovanie dusíkaHutňan, M.Oddelenie environmentálneho inžinierstva (ÚCHEI FCHPT)B-CHIFCHPTPodrobnosti témy0 / 1--
337.DPNávrh robustných regulátorov pomocou µ-syntézy.Vasičkaninová, A.Oddelenie informatizácie a riadenia procesov (ÚIAM FCHPT)I-AICHPFCHPTPodrobnosti témy0 / 1--
338.BPNávrh technológie výroby chlór benzénuLabovský, J.Oddelenie chemického a biochemického inžinierstva (ÚCHEI FCHPT)B-CHIFCHPTPodrobnosti témy1 / 1 Štefaňák, J.
339.BPNávrh tepelno-energetického hospodárstva výrobne Fluidný Katalytický KrakVariny, M.Oddelenie chemického a biochemického inžinierstva (ÚCHEI FCHPT)B-CHIFCHPTPodrobnosti témy1 / -- Furda, P.
340.BPNávrh výroby kyseliny stearóvejVaňková, K.Oddelenie chemického a biochemického inžinierstva (ÚCHEI FCHPT)B-CHIFCHPTPodrobnosti témy0 / 1--
341.BPNávrh výroby rekombinantného ľudského rastového hormónuAntošová, M.Oddelenie chemického a biochemického inžinierstva (ÚCHEI FCHPT)B-CHIFCHPTPodrobnosti témy1 / -- Kortišová, J.
342.BPNavrhnite výrobu 1 milióna litrov za rok 95 % etanolu z kukuričných zŕn.Báleš, V.Oddelenie chemického a biochemického inžinierstva (ÚCHEI FCHPT)B-CHIFCHPTPodrobnosti témy1 / 1 Ballová, K.
343.BPNavrhovanie simulinkovej schémy cez InternetČirka, Ľ.Oddelenie informatizácie a riadenia procesov (ÚIAM FCHPT)B-AIMCHPFCHPTPodrobnosti témy0 / 2--
344.DPNavrhovanie simulinkovej schémy cez InternetČirka, Ľ.Oddelenie informatizácie a riadenia procesov (ÚIAM FCHPT)I-AICHPFCHPTPodrobnosti témy0 / 1--
345.DPNávrhové a simulačné výpočty aparátov technologického uzla podľa zadania VUCHT, a.s.Variny, M.Oddelenie chemického a biochemického inžinierstva (ÚCHEI FCHPT)I-CHEIFCHPTPodrobnosti témy1 / -- Kurillová, E.
346.BPNedeštruktívna analýza kníh 19. a 20. storočiaVizárová, K.Oddelenie dreva, celulózy a papiera (ÚPSP FCHPT)B-CHEMATFCHPTPodrobnosti témy0 / ----
347.DPNelineárne prediktívne riadenie zásobníkov kvapalinyKlaučo, M.Oddelenie informatizácie a riadenia procesov (ÚIAM FCHPT)I-AICHPFCHPTPodrobnosti témy1 / 1 Kukla, J.
348.DPNMR charakterizácia jedlých olejov a tukov.Liptaj, T.Centrálne laboratóriá FCHPT (FCHPT)I-TCHEMFCHPTPodrobnosti témy1 / 1 Černáková, A.
349.DPNové halogénsubstituované benzoditiofénové heterocykly ako foto- a elektroaktívne materiály a potenciálne biologicky aktívne zlúčeninyVégh, D.Oddelenie organickej chémie (ÚOCHKP FCHPT)I-TCHEMFCHPTPodrobnosti témy1 / -- Pavilek, B.
350.BPNové trendy vo výrobe cereálnych výrobkovKohajdová, Z.Oddelenie potravinárskej technológie (ÚPV FCHPT)B-BIOPOTFCHPTPodrobnosti témy0 / 1--
351.BPNové trendy vo výrobe cereálnych výrobkovKohajdová, Z.Oddelenie potravinárskej technológie (ÚPV FCHPT)B-VYKOZFCHPTPodrobnosti témy1 / 1 Krivdová, J.
352.BPNové zelené materiály z bio-regenerovateľných zdrojovKaszonyi, A.Oddelenie organickej technológie, katalýzy a ropy (ÚOCHKP FCHPT)B-CHEMATFCHPTPodrobnosti témy1 / 1 Trinh Hong, S.
353.BPNový typ bio-odbúrateľného materiálu na báze polysacharidovKaszonyi, A.Oddelenie organickej technológie, katalýzy a ropy (ÚOCHKP FCHPT)B-CHEMATFCHPTPodrobnosti témy0 / 2--
354.DPObjasnenie faktorov súvisiacich s toleranciou @Coxiella burnetii@ voči doxycyklínu využitím moderných proteomických prístupovŠkultéty, Ľ.Ústav biotechnológie (FCHPT)I-BIOTEFCHPTPodrobnosti témy0 / 1--
355.DPObjasnenie faktorov súvisiacich s toleranciou @Coxiella burnetii@ voči doxycyklínu využitím moderných proteomických prístupovŠkultéty, Ľ.Ústav biochémie a mikrobiológie (FCHPT)I-BBTFCHPTPodrobnosti témy0 / ----
356.BPObjekty kultúrneho dedičstva ako potenciálne zdroje nákazyKaliňáková, B.Ústav biochémie a mikrobiológie (FCHPT)B-VYKOZFCHPTPodrobnosti témy1 / -- Šprláková, K.
357.BPObjemové zmeny materiálov vhodných pre akumuláciu solárneho teplaDanielik, V.Oddelenie anorganickej technológie (ÚACHTM FCHPT)B-CHEMATFCHPTPodrobnosti témy0 / 1--
358.BPOdpočúvanie klávesnice pomocou umelej inteligencieKvasnica, M.Oddelenie informatizácie a riadenia procesov (ÚIAM FCHPT)B-AIMFCHPTPodrobnosti témy0 / 1--
359.DPOdstraňovanie H2S a NH3 v recirkulovanom bioplyne ako metóda na znižovanie amoniakovej a sulfidovej inhibície anaeróbnych procesovHutňan, M.Oddelenie environmentálneho inžinierstva (ÚCHEI FCHPT)I-TOZPFCHPTPodrobnosti témy0 / 1--
360.DPOdstraňovanie škodlivých látok z vodného prostredia adsorpčnou ozonizáciouDerco, J.Oddelenie environmentálneho inžinierstva (ÚCHEI FCHPT)I-TOZPFCHPTPodrobnosti témy1 / -- Korpicsová, A.
361.BPOdstraňovanie vybraných prioritných látok a liečiv z vôdDerco, J.Oddelenie environmentálneho inžinierstva (ÚCHEI FCHPT)B-BIOPOTFCHPTPodrobnosti témy1 / -- Tonhajzerová, M.
362.BPOdstraňujú dnešné čistiarenské technológie liečivá a drogy s dostatočnou účinnosťou?Bodík, I.Oddelenie environmentálneho inžinierstva (ÚCHEI FCHPT)B-CHEMATFCHPTPodrobnosti témy1 / 1 Varjúová, D.
363.BPOchrana kultúrneho dedičstvaČížová, K.Oddelenie dreva, celulózy a papiera (ÚPSP FCHPT)B-CHEMATFCHPTPodrobnosti témy0 / 2--
364.DPOchranný účinok špeciálnych obalov pri skladovaní rastlinných olejovSekretár, S.Oddelenie potravinárskej technológie (ÚPV FCHPT)I-POHYKOFCHPTPodrobnosti témy1 / 1 Ružová, A.
365.DPOn-line simulácia dynamických systémov cez InternetČirka, Ľ.Oddelenie informatizácie a riadenia procesov (ÚIAM FCHPT)I-AICHPFCHPTPodrobnosti témy0 / 1--
366.BPOpracovanie lieskovcov nízkoteplotnou plazmouMošovská, S.Oddelenie výživy a hodnotenia kvality potravín (ÚPV FCHPT)B-BIOPOTFCHPTPodrobnosti témy1 / 1 Gregová, M.
367.DPOptimalizácia a validácia analytickej metódy pre kvantitatívne stanovenie zvyškových rozpúšťadiel v aktívnej farmaceutickej substanciiPurdešová, A.Ústav analytickej chémie (FCHPT)I-TCHEMFCHPTPodrobnosti témy1 / 1 Lociová, S.
368.BPOptimalizácia bioreaktora na produkciu prírodných arómMarkoš, J.Oddelenie chemického a biochemického inžinierstva (ÚCHEI FCHPT)B-CHIFCHPTPodrobnosti témy0 / 1--
369.BPOptimalizácia podmienok SPME extrakcie pre analýzu VOC v tokajských vínach pomocou GC-TOF-MSŠpánik, I.Ústav analytickej chémie (FCHPT)B-CHEMATFCHPTPodrobnosti témy1 / 1 Jesenská, S.
370.DPOptimalizácia procesov koagulácie na vybraných prevádzkach priemyselných odpadových vôd – Slovnaft, a.s. BratislavaBodík, I.Oddelenie environmentálneho inžinierstva (ÚCHEI FCHPT)I-TOZPFCHPTPodrobnosti témy1 / -- Nikker, M.
371.DPOptimalizácia produkcie glykolipidov s ohľadom na ich efektívnu izoláciuIlleová, V.Oddelenie chemického a biochemického inžinierstva (ÚCHEI FCHPT)I-CHEIFCHPTPodrobnosti témy1 / 1 Borovjaková, V.
372.DPOptimalizácia rektifikačnej kolóny v procese spracovania polypropylénuFikar, M.Ústav informatizácie, automatizácie a matematiky (FCHPT)I-AICHPFCHPTPodrobnosti témy0 / ----
373.BPOptimalizácia transformačných protokolov pre Pichia pastorisMarkošová, K.Ústav biotechnológie (FCHPT)B-BIOPOTFCHPTPodrobnosti témy1 / -- Müllerová, S.
374.BPOptimalizácia zloženia pre prípravu ťažkých betónovKuzielová, E.Oddelenie anorganických materiálov (ÚACHTM FCHPT)B-CHEMATFCHPTPodrobnosti témy0 / ----
375.BPOptimálny návrh experimentovPaulen, R.Oddelenie informatizácie a riadenia procesov (ÚIAM FCHPT)B-AIMCHPFCHPTPodrobnosti témy0 / 1--
376.DPOxidácia celulózy v prítomnosti heterogénnych katalyzátorovSoták, T.Oddelenie organickej technológie, katalýzy a ropy (ÚOCHKP FCHPT)I-CHTIFCHPTPodrobnosti témy1 / 1 Budiačová, T.
377.BPOxidačná stabilita alkohol/benzínových zmesíHájeková, E.Oddelenie organickej technológie, katalýzy a ropy (ÚOCHKP FCHPT)B-CHEMATFCHPTPodrobnosti témy0 / 1--
378.BPOxidačné stavy a d-elektrónová štruktúra akvakomplexov prechodných kovovBreza, M.Oddelenie fyzikálnej chémie (ÚFCHCHF FCHPT)B-CHEMATFCHPTPodrobnosti témy0 / 1--
379.BPPäťčlánkove heterocykly a ich priprava z enoleterovVégh, D.Oddelenie organickej chémie (ÚOCHKP FCHPT)B-CHEMATFCHPTPodrobnosti témy0 / ----
380.BPPestrec mariánsky – uplatnenie vo výživeKohajdová, Z.Oddelenie potravinárskej technológie (ÚPV FCHPT)B-BIOPOTFCHPTPodrobnosti témy0 / 1--
381.BPPestrec mariánsky – uplatnenie vo výživeKohajdová, Z.Oddelenie potravinárskej technológie (ÚPV FCHPT)B-VYKOZFCHPTPodrobnosti témy0 / 1--
382.DPPísacie látky a ich identifikáciaDvonka, V.Oddelenie polygrafie a aplikovanej fotochémie (ÚPSP FCHPT)I-PSPFCHPTPodrobnosti témy0 / 1--
383.DPPLA vlákna pre textilné účelyUjhelyiová, A.Oddelenie plastov, kaučuku a vlákien (ÚPSP FCHPT)I-PSPFCHPTPodrobnosti témy1 / 1 Kurtulík, M.
384.BPPodpora systému pre e-rozvrhAnnus, J.Oddelenie chemickej fyziky (ÚFCHCHF FCHPT)B-AIMFCHPTPodrobnosti témy0 / 1--
385.DPPokročilé oxidačné procesy – cesta pre odstraňovanie mikropolutantov z odpadových vôd?Bodík, I.Oddelenie environmentálneho inžinierstva (ÚCHEI FCHPT)I-TOZPFCHPTPodrobnosti témy1 / 1 Hencelová, K.
386.BPPokročilé riadenie LEGO robotovHolaza, J.Oddelenie informatizácie a riadenia procesov (ÚIAM FCHPT)B-AIMCHPFCHPTPodrobnosti témy0 / 1--
387.BPPolymérne kompozity pre 3D tlačŠpitalský, Z.Ústav prírodných a syntetických polymérov (FCHPT)B-CHEMATFCHPTPodrobnosti témy0 / ----
388.DPPolymérne kompozity pre 3D tlačŠpitalský, Z.Ústav prírodných a syntetických polymérov (FCHPT)I-PSPFCHPTPodrobnosti témy0 / ----
389.BPPolymérne nanokompozity na báze biodegradovateľných polymérov a halloyzitu pre medicínske aplikácieKhunová, V.Oddelenie plastov, kaučuku a vlákien (ÚPSP FCHPT)B-CHEMATFCHPTPodrobnosti témy0 / ----
390.BPPolysubstituované deriváty kyseliny pyroglutámovej ako antagonisti P2X7 receptorovBerkeš, D.Oddelenie organickej chémie (ÚOCHKP FCHPT)B-BIOTFCHPTPodrobnosti témy0 / 1--
391.BPPolysubstituované deriváty kyseliny pyroglutámovej ako antagonisti P2X7 receptorovBerkeš, D.Oddelenie organickej chémie (ÚOCHKP FCHPT)B-BIOPOTFCHPTPodrobnosti témy0 / 1--
392.BPPolysubstituované deriváty kyseliny pyroglutámovej ako antagonisti P2X7 receptorovBerkeš, D.Oddelenie organickej chémie (ÚOCHKP FCHPT)B-BIOPOTFCHPTPodrobnosti témy1 / 1 Pinčeková, L.
393.DPPorovnanie bieliteľnosti olejnatého a textilného ľanuVrška, M.Oddelenie dreva, celulózy a papiera (ÚPSP FCHPT)I-PSPFCHPTPodrobnosti témy1 / 1 Kunert, V.
394.DPPorovnanie elektrochemického správania sa vybraných histónov v závislosti na ich schopnosti katalyzovať vylučovanie vodíka na ortuťových elektródachGál, M.Oddelenie anorganickej technológie (ÚACHTM FCHPT)I-CHTIFCHPTPodrobnosti témy1 / -- Wetterová, A.
395.DPPorovnanie kvality fermentovaných mäsových výrobkov z rôznych regiónov Česka a SlovenskaStaruch, L.Oddelenie potravinárskej technológie (ÚPV FCHPT)I-POHYKOFCHPTPodrobnosti témy1 / 1 Magdová, B.
396.BPPorovnanie nutričných a senzorických vlastnosti vybraných zaručených tradičných špecialitStaruch, L.Oddelenie potravinárskej technológie (ÚPV FCHPT)B-VYKOZFCHPTPodrobnosti témy0 / 1--
397.DPPorovnanie povrchových úprav PLA/PHB fólií korónou a difúznou plazmou pri atmosférickom tlakuČernáková, Ľ.Oddelenie plastov, kaučuku a vlákien (ÚPSP FCHPT)I-PSPFCHPTPodrobnosti témy1 / 1 Šafár, P.
398.DPPorovnávacia analýza mozgových metabolitov skúmaných pomocou in vivo a in vitro 1H NMR vo vybraných regiónoch mozgu potkana s modelovanou neurodegeneráciouKašparová, S.Centrálne laboratóriá FCHPT (FCHPT)I-TCHEMFCHPTPodrobnosti témy0 / ----
399.BPPosúdenie a návrhy opatrení na zníženie spotreby energií vo verejných budovách a nákupných centráchVariny, M.Oddelenie chemického a biochemického inžinierstva (ÚCHEI FCHPT)B-CHIFCHPTPodrobnosti témy1 / -- Nagy, K.
400.DPPosúdenie vybranej prevádzky z hľadiska závažných priemyselných havárií a modelovanie prenosu a rozptylu vybranej znečisťujúcej látky pre prípad mimoriadnej situácieČík, G.Oddelenie environmentálneho inžinierstva (ÚCHEI FCHPT)I-TOZPFCHPTPodrobnosti témy0 / 1--
401.BPPotravinárska chemofóbia spotrebiteľovMinarovičová, L.Oddelenie potravinárskej technológie (ÚPV FCHPT)B-VYKOZFCHPTPodrobnosti témy1 / -- Žuffa, D.
402.BPPotravinárske využitie nízkoteplotnej plazmyMošovská, S.Oddelenie výživy a hodnotenia kvality potravín (ÚPV FCHPT)B-VYKOZFCHPTPodrobnosti témy1 / 1 Boboková, L.
403.BPPotraviny so zdravotným a výživovým tvrdenímŠimko, P.Oddelenie potravinárskej technológie (ÚPV FCHPT)B-VYKOZFCHPTPodrobnosti témy2 / -- Paganová, K.
Ondrušková, M.
404.BPPoužitie heterogénnej katalýzy vo Fenton-like reakciách na degradáciu prioritných polutantov životného prostrediaProusek, J.Oddelenie environmentálneho inžinierstva (ÚCHEI FCHPT)B-CHEMATFCHPTPodrobnosti témy0 / 1--
405.DPPoužitie pyritu vo Fenton-like reakciách na degradáciu prioritných polutantov životného prostredia.Prousek, J.Oddelenie environmentálneho inžinierstva (ÚCHEI FCHPT)I-TOZPFCHPTPodrobnosti témy0 / 1--
406.DPPovrchová aktivita frakcií z vybraných rastlinných extraktovSekretár, S.Oddelenie potravinárskej technológie (ÚPV FCHPT)I-POHYKOFCHPTPodrobnosti témy1 / 1 Kratoň, M.
407.BPPôvod a úloha mikroflóry materinského mliekaGreifová, M.Oddelenie potravinárskej technológie (ÚPV FCHPT)B-VYKOZFCHPTPodrobnosti témy1 / 1 Kosírová, M.
408.BPPrebiotiká ako funkčné potravinyGreifová, M.Oddelenie potravinárskej technológie (ÚPV FCHPT)B-VYKOZFCHPTPodrobnosti témy1 / 1 Košťálová, D.
409.DPPredbežná technologická a potenciálna probiotická charakterizácia bifidobaktérií izolovaných z materského mliekaGreifová, M.Oddelenie potravinárskej technológie (ÚPV FCHPT)I-POHYKOFCHPTPodrobnosti témy1 / 1 Miklošková, H.
410.DPPredikcia rastu mikroorganizmov v ovčom hrudkovom syre.Ačai, P.Oddelenie chemického a biochemického inžinierstva (ÚCHEI FCHPT)I-CHEIFCHPTPodrobnosti témy1 / 1 Pisko, R.
411.DPPrediktívne riadenie inverzného kyvadlaKvasnica, M.Oddelenie informatizácie a riadenia procesov (ÚIAM FCHPT)I-AICHPFCHPTPodrobnosti témy1 / 1 Artzová, P.
412.BPPredĺženie životnosti historických kníh a dokumentovVizárová, K.Oddelenie dreva, celulózy a papiera (ÚPSP FCHPT)B-CHEMATFCHPTPodrobnosti témy0 / ----
413.DPPredprojektová a projektová príprava vybraných environmentálnych technológií, posudzovanie vplyvov na životné prostredie, vyhodnotenie prevádzky environmentálnych technológiíDrtil, M.Oddelenie environmentálneho inžinierstva (ÚCHEI FCHPT)I-TOZPFCHPTPodrobnosti témy1 / -- Timár, P.
414.BPPrehľad metód na výpočet difúzneho koeficientuMatúška, J.Oddelenie chemickej fyziky (ÚFCHCHF FCHPT)B-CHEMATFCHPTPodrobnosti témy0 / ----
415.BPPremena rôznych frakcií priemyselných odpadov na palivá v procese fluidného katalytického krakovaniaHudec, P.Oddelenie organickej technológie, katalýzy a ropy (ÚOCHKP FCHPT)B-CHEMATFCHPTPodrobnosti témy0 / 1--
416.BPPresne benchmark vypocty dimerov alkanovGranatier, J.Oddelenie chemickej fyziky (ÚFCHCHF FCHPT)B-CHEMATFCHPTPodrobnosti témy0 / 1--
417.BPPriama konverzia zemného plynu na aromatické uhľovodíky na zeolitochHorňáček, M.Oddelenie organickej technológie, katalýzy a ropy (ÚOCHKP FCHPT)B-CHEMATFCHPTPodrobnosti témy0 / 1--
418.DPPríprava a charakterizácia hydrotalcitov využiteľných pri konverzii rastlinných olejovHorňáček, M.Oddelenie organickej technológie, katalýzy a ropy (ÚOCHKP FCHPT)I-CHTIFCHPTPodrobnosti témy1 / 1 Tholtová, A.
419.BPPríprava a charakterizácia hydrotalcitových materiálovJambor, B.Oddelenie organickej technológie, katalýzy a ropy (ÚOCHKP FCHPT)B-CHEMATFCHPTPodrobnosti témy0 / 1--
420.BPPríprava a charakterizácia nanočastíc pre povrchovo zosilnenú Ramanovú spektroskopiu (SERS) a aplikácia metódy SERS v kriminalistickom skúmaní dokumentovGál, L.Oddelenie polygrafie a aplikovanej fotochémie (ÚPSP FCHPT)B-CHEMATFCHPTPodrobnosti témy1 / -- Andrejčáková, L.
421.BPPríprava a charakterizácia špeciálnych pívŠmogrovičová, D.Ústav biotechnológie (FCHPT)B-BIOPOTFCHPTPodrobnosti témy1 / 2 Kintler, M.
422.DPPríprava a reakcie 4,5-dibrómizoxazolidínovZáborský, O.Oddelenie organickej chémie (ÚOCHKP FCHPT)I-TCHEMFCHPTPodrobnosti témy1 / 1 Kalník, M.
423.BPPríprava a transformácie bioaktívnych tienoindolizidinolovŠafař, P.Oddelenie organickej chémie (ÚOCHKP FCHPT)B-BIOPOTFCHPTPodrobnosti témy1 / 1 Fraňová, P.
424.DPPríprava a charakterizácia Fe(III) komplexov s pentadentátnymi Schiffovými bázamiŠvorec, J.Oddelenie anorganickej chémie (ÚACHTM FCHPT)I-TCHEMFCHPTPodrobnosti témy1 / 1 Švajdová, Z.
425.BPPríprava a charakterizácia tenkých vrstiev pre hybridné solárne články.Mikula, M.Oddelenie polygrafie a aplikovanej fotochémie (ÚPSP FCHPT)B-CHEMATFCHPTPodrobnosti témy0 / 2--
426.BPPríprava a interpretácia vlastností spin crossover komplexovPavlik, J.Oddelenie anorganickej chémie (ÚACHTM FCHPT)B-CHEMATFCHPTPodrobnosti témy1 / 2 Brindzák, R.
427.DPPríprava atramentov pre biotlač inkjetovou tlačiarňouJančovičová, V.Oddelenie polygrafie a aplikovanej fotochémie (ÚPSP FCHPT)I-PSPFCHPTPodrobnosti témy1 / -- Blažek, P.
428.BPPríprava bioproduktov určených pre krmovinársky priemyselKlempová, T.Ústav biotechnológie (FCHPT)B-BIOPOTFCHPTPodrobnosti témy1 / -- Bartalová, M.
429.BPPríprava chemickej suroviny recykláciou odpadových plastovHájeková, E.Oddelenie organickej technológie, katalýzy a ropy (ÚOCHKP FCHPT)B-CHEMATFCHPTPodrobnosti témy1 / 1 Janečková, L.
430.BPPríprava intermediátov pre syntézu chirálnych indolizidinolovŠafař, P.Oddelenie organickej chémie (ÚOCHKP FCHPT)B-CHEMATFCHPTPodrobnosti témy1 / 1 Cvečko, M.
431.DPPríprava karbonylových zlúčenín ako vonných látok biokatalytickou oxidáciou alkoholov pochádzajúcich z pribudlinČík, G.Oddelenie environmentálneho inžinierstva (ÚCHEI FCHPT)I-TOZPFCHPTPodrobnosti témy0 / 1--
432.BPPríprava komplexov s vybranými Schiffovými ligandamiŠvorec, J.Oddelenie anorganickej chémie (ÚACHTM FCHPT)B-CHEMATFCHPTPodrobnosti témy1 / 1 Lechman, R.
433.DPPríprava kompozitov na báze vodivých polymérov a uhlíkových nanočastíc pre tlačenú elektronikuGemeiner, P.Oddelenie polygrafie a aplikovanej fotochémie (ÚPSP FCHPT)I-PSPFCHPTPodrobnosti témy1 / 1 Paluš, J.
434.DPPríprava modifikovaného grafénoxidu pre NMR štruktúrnu analýzu prostredníctvom reziduálnych dipólovo-dipólových interakciíDoháňošová, J.Centrálne laboratóriá FCHPT (FCHPT)I-TCHEMFCHPTPodrobnosti témy1 / 1 Intabliová, D.
435.BPPríprava nanomagnetitu naneseného na pevnom nosiči a jeho využitie pri fotodegradačných reakciách.Prousek, J.Oddelenie environmentálneho inžinierstva (ÚCHEI FCHPT)B-CHEMATFCHPTPodrobnosti témy0 / 1--
436.BPPríprava prírodných aróm pomocou chemoenzymatického štiepenia konjugovaných dvojitých väziebŠtefuca, V.Ústav biotechnológie (FCHPT)B-BIOPOTFCHPTPodrobnosti témy1 / -- Kúdelová, V.
437.BPPríprava rekombinantných proteínov metódou autoindukcieRebroš, M.Ústav biotechnológie (FCHPT)B-BIOPOTFCHPTPodrobnosti témy0 / 1--
438.DPPríprava, štruktúra a fyzikálno-chemické vlastnosti kobaltnatých komplexov s alifatickými dikarboxylovými kyselinamiSegľa, P.Oddelenie anorganickej chémie (ÚACHTM FCHPT)I-TCHEMFCHPTPodrobnosti témy1 / 1 Brezovan, M.
439.BPPríprava tlačených vrstiev vodivého polyméru PEDOT:PSS pre hybridné solárne článkyGemeiner, P.Oddelenie polygrafie a aplikovanej fotochémie (ÚPSP FCHPT)B-CHEMATFCHPTPodrobnosti témy0 / 1--
440.BPPríprava transparentných Al2O3 materiálov pre zubné strojčeky.Bača, Ľ.Oddelenie anorganických materiálov (ÚACHTM FCHPT)B-CHEMATFCHPTPodrobnosti témy0 / 1--
441.DPPríprava vlákien citlivých na UV žiarenieHricová, M.Oddelenie plastov, kaučuku a vlákien (ÚPSP FCHPT)I-PSPFCHPTPodrobnosti témy0 / ----
442.BPPríprava vlákien s obsahom pigmentovHricová, M.Oddelenie plastov, kaučuku a vlákien (ÚPSP FCHPT)B-CHEMATFCHPTPodrobnosti témy0 / ----
443.BPPríprava zeolitov transformáciou geopolymérovKuzielová, E.Oddelenie anorganických materiálov (ÚACHTM FCHPT)B-CHEMATFCHPTPodrobnosti témy1 / -- Kožíková, J.
444.BPPrírodné látky a ich deriváty slanej chutiGreif, G.Oddelenie potravinárskej technológie (ÚPV FCHPT)B-BIOPOTFCHPTPodrobnosti témy0 / 1--
445.BPPrírodné látky kovovej chutiGreif, G.Oddelenie potravinárskej technológie (ÚPV FCHPT)B-BIOPOTFCHPTPodrobnosti témy0 / 1--
446.BPPrítomnosť myrozinázy vo vláknitých hubách: jej detekcia, stanovenie aktivity a purifikácia enzýmu.Varečka, Ľ.Ústav biochémie a mikrobiológie (FCHPT)B-BIOPOTFCHPTPodrobnosti témy2 / 2 Adamusová, S.
Mišíková, M.
447.DPProblematika bakteriálnej rezistencie voči antibiotikách v surovom mlieku z mliekomatovBírošová, L.Oddelenie výživy a hodnotenia kvality potravín (ÚPV FCHPT)I-VHKPFCHPTPodrobnosti témy1 / 1 Krahulcová, M.
448.BPProcesno – ekonomické výpočty vybraného výrobného procesu v Mondi SCP Ružomberok, a.s.Variny, M.Oddelenie chemického a biochemického inžinierstva (ÚCHEI FCHPT)B-CHIFCHPTPodrobnosti témy1 / -- Rosa, I.
449.DPProcesno – optimalizačné výpočty úpravy vzduchu pre výrobu vo Fibrochem, a.s.Variny, M.Oddelenie chemického a biochemického inžinierstva (ÚCHEI FCHPT)I-CHEIFCHPTPodrobnosti témy1 / -- Barabas, S.
450.BPProcesové a neprocesové prvky v systéme celulózky- identifikácia zdrojov a ich vplyv na výrobu a zariadeniaJablonský, M.Oddelenie dreva, celulózy a papiera (ÚPSP FCHPT)B-AIMFCHPTPodrobnosti témy0 / 1--
451.BPProcesové a neprocesové prvky v systéme celulózky- identifikácia zdrojov a ich vplyv na výrobu a zariadeniaJablonský, M.Oddelenie dreva, celulózy a papiera (ÚPSP FCHPT)B-CHEMATFCHPTPodrobnosti témy0 / 1--
452.DPProdukcia a aktivita metabolitov vláknitých húbKaliňáková, B.Ústav biochémie a mikrobiológie (FCHPT)I-BBTFCHPTPodrobnosti témy1 / -- Totovská, P.
453.BPProdukcia auxínov - elicitorov rastninného rastu vláknitými hubamiOlejníková, P.Ústav biochémie a mikrobiológie (FCHPT)B-BIOPOTFCHPTPodrobnosti témy0 / 1--
454.DPProdukcia bioaktívnych látok kvasinkou Rhodotorula glutinis s využitím odpadových substrátovČertík, M.Ústav biotechnológie (FCHPT)I-BIOTEFCHPTPodrobnosti témy1 / -- Vongrej, J.
455.DPProdukcia bioplynu z kukuričnej slamy po jej predspracovaníHutňan, M.Oddelenie environmentálneho inžinierstva (ÚCHEI FCHPT)I-TOZPFCHPTPodrobnosti témy1 / 1 Jancsárová, V.
456.BPProdukcia enzýmov v eukaryotických expresných systémochMarkošová, K.Ústav biotechnológie (FCHPT)B-BIOPOTFCHPTPodrobnosti témy1 / -- Malý, O.
457.DPProdukcia netradičných mastných kyselín a vyšších alkoholov rekombinantnou kvasinkou Yarrowia lipolyticaČertík, M.Ústav biotechnológie (FCHPT)I-BIOTEFCHPTPodrobnosti témy1 / -- Hambalko, J.
458.DPProjekt optimálnej výšky komína mestskej teplárne a stanovenie jej vplyvu na prenos a rozptyl vybraných znečisťujúcich látok v ovzduší, v závislosti od druhu spaľovaného palivaČík, G.Oddelenie environmentálneho inžinierstva (ÚCHEI FCHPT)I-TOZPFCHPTPodrobnosti témy1 / 1 Bezek, J.
459.BPProteázy v povrchových štruktúrach Trichoderma atrovirideŠimkovič, M.Ústav biochémie a mikrobiológie (FCHPT)B-BIOPOTFCHPTPodrobnosti témy0 / ----
460.DPPurifikácia a katalytická pyrolýza lignínu za účelom selektívnej prípravy cenných zlúčenínHáz, A.Oddelenie dreva, celulózy a papiera (ÚPSP FCHPT)I-PSPFCHPTPodrobnosti témy1 / 1 Chupáčová, N.
461.BPRacionalizačné opatrenia na zníženie energetickej náročnosti verejných budov a nákupných centierVariny, M.Oddelenie chemického a biochemického inžinierstva (ÚCHEI FCHPT)B-CHIFCHPTPodrobnosti témy1 / -- Súth, R.
462.BPRaspberry Pi s modulom BrickPi pre ovládanie legorobotovValo, R.Oddelenie informatizácie a riadenia procesov (ÚIAM FCHPT)B-AIMCHPFCHPTPodrobnosti témy0 / 1--
463.BPRaspberry PI v úlohe regulátoraValo, R.Oddelenie informatizácie a riadenia procesov (ÚIAM FCHPT)B-AIMCHPFCHPTPodrobnosti témy1 / 4 Fedorkovič, L.
464.BPRastlinné kmeňové bunky v kozmetike (Obsadené: V. Kočajdová)Hojerová, J.Oddelenie potravinárskej technológie (ÚPV FCHPT)B-VYKOZFCHPTPodrobnosti témy1 / 1 Kočajdová, V.
465.BPRastlinné oleje ako zdroj esenciálnych mastných kyselín a antioxidantov pre nutri nápojeKreps, F.Oddelenie potravinárskej technológie (ÚPV FCHPT)B-BIOPOTFCHPTPodrobnosti témy1 / -- Gubová, S.
466.BPRastlinné surovinové zdroje pre chemický priemysel a ich spracovanieŠutý, Š.Oddelenie dreva, celulózy a papiera (ÚPSP FCHPT)B-CHEMATFCHPTPodrobnosti témy0 / 3--
467.DPReakcie organokovových činidiel s izoxazolidín-4,5-diolmi: stereoselektívna syntéza zlúčenín s anti,syn-3-aminopropán-1,2-diolovou subštruktúrouFischer, R.Oddelenie organickej chémie (ÚOCHKP FCHPT)I-TCHEMFCHPTPodrobnosti témy1 / 1 Ďurina, L.
468.DPRedizajn metabolizmu lipidov pomocou expresie rastlinných génov v Yarrowia lipolyticaGajdoš, P.Ústav biotechnológie (FCHPT)I-BIOTEFCHPTPodrobnosti témy1 / -- Taranda, M.
469.DPRegenerácia iónovej kvapaliny používanej na separáciu azeotropickej zmesi terc-butylalkohol - vodaGraczová, E.Oddelenie chemického a biochemického inžinierstva (ÚCHEI FCHPT)I-CHEIFCHPTPodrobnosti témy1 / 1 Šulgan, B.
470.BPRegenerácia iónovej kvapaliny z vodného roztokuGraczová, E.Oddelenie chemického a biochemického inžinierstva (ÚCHEI FCHPT)B-CHIFCHPTPodrobnosti témy1 / 1 Hozová, B.
471.DPRegulácia CaV2.2 kanálov pertussis toxínom.Lacinová, Ľ.Ústav biochémie a mikrobiológie (FCHPT)I-BBTFCHPTPodrobnosti témy0 / 1--
472.BPRekombinantná príprava lipoxygenázyKrasňan, V.Ústav biotechnológie (FCHPT)B-BIOPOTFCHPTPodrobnosti témy1 / -- Melicher, S.
473.BPRekombinantná príprava redoxných enzýmovHegyi, Z.Ústav biotechnológie (FCHPT)B-BIOPOTFCHPTPodrobnosti témy1 / -- Beňová, M.
474.BPRekombinantné fúzne proteíny a ich využitie v biokatalýze.Hegyi, Z.Ústav biotechnológie (FCHPT)B-BIOPOTFCHPTPodrobnosti témy1 / -- Drgoncová, K.
475.BPRenesancia jačmeňaKohajdová, Z.Oddelenie potravinárskej technológie (ÚPV FCHPT)B-BIOPOTFCHPTPodrobnosti témy0 / 1--
476.BPRenesancia jačmeňaKohajdová, Z.Oddelenie potravinárskej technológie (ÚPV FCHPT)B-VYKOZFCHPTPodrobnosti témy1 / 1 Pacholská, M.
477.DPRezistencia kolifomov a enterokov voči antibiotikám v hrubom čreve človekaBírošová, L.Oddelenie výživy a hodnotenia kvality potravín (ÚPV FCHPT)I-VHKPFCHPTPodrobnosti témy1 / 1 Matejová, M.
478.BPRiadené uvoľňovanie aktívnych železanov v procese čistenia odpadových vôdCzölderová, M.Oddelenie anorganickej technológie (ÚACHTM FCHPT)B-CHEMATFCHPTPodrobnosti témy1 / 1 Paulíková, M.
479.DPRiadenie cestnej premávkyHolaza, J.Oddelenie informatizácie a riadenia procesov (ÚIAM FCHPT)I-AICHPFCHPTPodrobnosti témy1 / 1 Horňák, M.
480.BPRiadenie inverzného kyvadlaKalúz, M.Ústav informatizácie, automatizácie a matematiky (FCHPT)B-AIMCHPFCHPTPodrobnosti témy1 / 1 Dugát, O.
481.BPRiadenie laboratórneho chemického reaktoraOravec, J.Ústav informatizácie, automatizácie a matematiky (FCHPT)B-AIMCHPFCHPTPodrobnosti témy1 / 1 Slávik, M.
482.BPRiadenie laboratórneho výmenníka teplaOravec, J.Ústav informatizácie, automatizácie a matematiky (FCHPT)B-AIMCHPFCHPTPodrobnosti témy1 / 1 Galčíková, L.
483.DPRiadenie laboratórnej rektifikačnej kolónyOravec, J.Ústav informatizácie, automatizácie a matematiky (FCHPT)I-AICHPFCHPTPodrobnosti témy0 / 1--
484.BPRiadenie levitácie objektu v prúde vzduchuKalúz, M.Ústav informatizácie, automatizácie a matematiky (FCHPT)B-AIMCHPFCHPTPodrobnosti témy0 / 1--
485.DPRiadenie pomocou PLCValo, R.Ústav informatizácie, automatizácie a matematiky (FCHPT)I-AICHPFCHPTPodrobnosti témy1 / 4 Hronec, R.
486.DPRiadenie pomocou PLCValo, R.Ústav informatizácie, automatizácie a matematiky (FCHPT)I-VHKPFCHPTPodrobnosti témy0 / 2--
487.DPRiadenie pomocou PLCValo, R.Ústav informatizácie, automatizácie a matematiky (FCHPT)I-RTPFCHPTPodrobnosti témy0 / 4--
488.DPRiadenie procesu koagulácie a optimalizácia chemického stupňa priemyselnej ČOVDerco, J.Oddelenie environmentálneho inžinierstva (ÚCHEI FCHPT)I-TOZPFCHPTPodrobnosti témy0 / ----
489.BPRiadenie procesu koagulácie a optimalizácia chemického stupňa priemyselnej ČOVDerco, J.Oddelenie environmentálneho inžinierstva (ÚCHEI FCHPT)B-CHIFCHPTPodrobnosti témy0 / ----
490.BPRiadenie robotických vozidiel s obchádzaním prekážokKvasnica, M.Oddelenie informatizácie a riadenia procesov (ÚIAM FCHPT)B-AIMFCHPTPodrobnosti témy0 / 1--
491.BPRiadenie robotických vozidiel s obchádzaním prekážokKvasnica, M.Oddelenie informatizácie a riadenia procesov (ÚIAM FCHPT)B-AIMCHPFCHPTPodrobnosti témy1 / 1 Štofa, J.
492.DPRiadenie systémov metódou "gain scheduling"Vasičkaninová, A.Oddelenie informatizácie a riadenia procesov (ÚIAM FCHPT)I-AICHPFCHPTPodrobnosti témy0 / 1--
493.BPRiadenie systémov metódou "gain scheduling"Vasičkaninová, A.Oddelenie informatizácie a riadenia procesov (ÚIAM FCHPT)B-AIMCHPFCHPTPodrobnosti témy0 / 1--
494.BPRiešenie nedostatočnšj sušiacej kapacity pri sušení celulózyTimár, P.Oddelenie chemického a biochemického inžinierstva (ÚCHEI FCHPT)B-CHIFCHPTPodrobnosti témy1 / 1 Šály, J.
495.BPRobotická optimalizáciaKvasnica, M.Oddelenie informatizácie a riadenia procesov (ÚIAM FCHPT)B-AIMFCHPTPodrobnosti témy0 / 1--
496.BPRobotická optimalizáciaKvasnica, M.Oddelenie informatizácie a riadenia procesov (ÚIAM FCHPT)B-AIMCHPFCHPTPodrobnosti témy2 / 2 Fedorová, K.
Kohút, R.
497.DPRobustné riadenieVasičkaninová, A.Oddelenie informatizácie a riadenia procesov (ÚIAM FCHPT)I-AICHPFCHPTPodrobnosti témy0 / 1--
498.BPRobustné riadenie SISO systémovVasičkaninová, A.Oddelenie informatizácie a riadenia procesov (ÚIAM FCHPT)B-AIMCHPFCHPTPodrobnosti témy0 / 1--
499.DPRovnovážne charakteristiky adsorbentov pre chromatografickú separáciu apiozidázyIlleová, V.Oddelenie chemického a biochemického inžinierstva (ÚCHEI FCHPT)I-CHEIFCHPTPodrobnosti témy1 / 1 Slaninová, B.
500.BPRozdiely v zastúpení vybraných sfingolipidov u rôznych typov nádorových buniekLakatoš, B.Ústav biochémie a mikrobiológie (FCHPT)B-BIOPOTFCHPTPodrobnosti témy1 / -- Kalafutová, P.
501.BPRozpoznávanie obrázkov v systéme Matlab pomocou konvolučnej neurónovej sieteVasičkaninová, A.Oddelenie informatizácie a riadenia procesov (ÚIAM FCHPT)B-AIMCHPFCHPTPodrobnosti témy0 / 1--
502.BPRozvoj rezistencie leukemických buniek voči rôznym látkam.Sulová, Z.Ústav biochémie a mikrobiológie (FCHPT)B-BIOPOTFCHPTPodrobnosti témy1 / 1 Kadlečíková, K.
503.DPSalicylátomeďnaté komplexy s derivátmi na báze pyridínu.Puchoňová, M.Oddelenie anorganickej chémie (ÚACHTM FCHPT)I-TCHEMFCHPTPodrobnosti témy1 / 1 Vaisová, J.
504.DPSekundárny metabolizmus vláknitých húb rodu Trichoderma sp.Olejníková, P.Ústav biochémie a mikrobiológie (FCHPT)I-BIOTEFCHPTPodrobnosti témy0 / 1--
505.DPSelekcia a charakterizácia kvasiniek na prípravu nízkoalkoholických pívŠmogrovičová, D.Ústav biotechnológie (FCHPT)I-BIOTEFCHPTPodrobnosti témy0 / 1--
506.BPSelekcia kvasiniek na prípravu nízkoalkoholických pívŠmogrovičová, D.Ústav biotechnológie (FCHPT)B-BIOPOTFCHPTPodrobnosti témy0 / 2--
507.DPSelektívna tvorba laktátu oxidáciou 1,2-propándiolu použitím katalyzátorov na báze AuŠtolcová, M.Oddelenie organickej technológie, katalýzy a ropy (ÚOCHKP FCHPT)I-CHTIFCHPTPodrobnosti témy1 / 1 Šokyová, P.
508.DPSenzorické vlastnosti vybraných extraktov z rôznych druhov borievokŽúbor, V.Oddelenie výživy a hodnotenia kvality potravín (ÚPV FCHPT)I-VHKPFCHPTPodrobnosti témy1 / 1 Beňová, M.
509.DPSeparácia enantiomérov pantenolu metódou vysokoúčinnej kvapalinovej chromatografieHroboňová, K.Ústav analytickej chémie (FCHPT)I-TCHEMFCHPTPodrobnosti témy1 / -- Šolonyová, T.
510.BPSeparácia fáz zmesí alkohol/benzínHájeková, E.Oddelenie organickej technológie, katalýzy a ropy (ÚOCHKP FCHPT)B-CHEMATFCHPTPodrobnosti témy1 / 1 Malčeková, T.
511.BPSeparácia karboxylových kyselín z ich vodných roztokov extrakciouSteltenpohl, P.Oddelenie chemického a biochemického inžinierstva (ÚCHEI FCHPT)B-CHIFCHPTPodrobnosti témy1 / 1 Šulanová, M.
512.BPSeparácia produktov biotransformácie z ich vodných roztokov extrakciouSteltenpohl, P.Oddelenie chemického a biochemického inžinierstva (ÚCHEI FCHPT)B-CHIFCHPTPodrobnosti témy1 / 1 Tkáčová, K.
513.DPSchopnosť izolátov S. aureus tvoriť biofilm v závislosti od faktorov prostrediaMedveďová, A.Oddelenie výživy a hodnotenia kvality potravín (ÚPV FCHPT)I-VHKPFCHPTPodrobnosti témy1 / 1 Jurinová, I.
514.DPSieťovanie kaučukových matríc pomocou dikumylperoxidu a zinkovej soli kyseliny metakrylovejKruželák, J.Oddelenie plastov, kaučuku a vlákien (ÚPSP FCHPT)I-PSPFCHPTPodrobnosti témy1 / -- Dugasová, Z.
515.BPSimultánne stanovenie ťažkých kovov prietokovou chronopotenciometriouČacho, F.Ústav analytickej chémie (FCHPT)B-CHEMATFCHPTPodrobnosti témy1 / 1 Patyk, M.
516.DPSkladovacie testy vybraných mliečnych výrobkovValík, Ľ.Oddelenie výživy a hodnotenia kvality potravín (ÚPV FCHPT)I-VHKPFCHPTPodrobnosti témy1 / 1 Kulan, M.
517.DPSkúmanie dokumentov optickými a spektroskopickými metódami pre kriminalisticko-technické účelyReháková, M.Oddelenie polygrafie a aplikovanej fotochémie (ÚPSP FCHPT)I-PSPFCHPTPodrobnosti témy1 / -- Miklovičová, D.
518.BPSkúmanie ochranných prvkov v ceninovej tlačiReháková, M.Oddelenie polygrafie a aplikovanej fotochémie (ÚPSP FCHPT)B-CHEMATFCHPTPodrobnosti témy1 / 1 Dziaková, A.
519.BPSkúmanie prírodných nerastov ako katalyzátorov v heterogénnych Fenton-like reakciách.Prousek, J.Oddelenie environmentálneho inžinierstva (ÚCHEI FCHPT)B-CHEMATFCHPTPodrobnosti témy0 / 1--
520.BPSledovanie a stanovovanie oxidačných markerov a markerov kardiovaskulárneho poškodenia.Dovinová, I.Ústav biochémie a mikrobiológie (FCHPT)B-BIOPOTFCHPTPodrobnosti témy1 / 1 Stančeková, M.
521.DPSledovanie glykozylačných zmien ako potencionálnych biomarkerov rakoviny pomocou multiplexového systému využívajúceho lektínyKatrlík, J.Ústav biochémie a mikrobiológie (FCHPT)I-BBTFCHPTPodrobnosti témy1 / 1 Chudá, K.
522.DPSledovanie kardiovaskulárnych zmien proteínov CSE, CBS a NO-syntáz ovplyvňujúcich produkciu H2S/NO a zmeny v redoxnej regulácii u D-galaktózového modelu starnutia a kognitívnych dysfunkcií.Dovinová, I.Ústav biochémie a mikrobiológie (FCHPT)I-BBTFCHPTPodrobnosti témy1 / -- Matuška, A.
523.DPSledovanie prieniku vybraných liečiv do poľnohospodárskych plodínŽemlička, L.Oddelenie výživy a hodnotenia kvality potravín (ÚPV FCHPT)I-VHKPFCHPTPodrobnosti témy1 / 1 Cingelová, E.
524.BPSledovanie tvorby koksu pri pyrolýze uhľovodíkovJambor, B.Oddelenie organickej technológie, katalýzy a ropy (ÚOCHKP FCHPT)B-CHEMATFCHPTPodrobnosti témy1 / 1 Uher, M.
525.BPSledovanie vedľajších účinkov konzervačných zásahov na papierové nosiče informácií a dedičstvaVizárová, K.Oddelenie dreva, celulózy a papiera (ÚPSP FCHPT)B-CHEMATFCHPTPodrobnosti témy0 / ----
526.DPSledovanie vplyvu bortezomibu  na leukemické bunky L1210Šereš, M.Ústav biochémie a mikrobiológie (FCHPT)I-BBTFCHPTPodrobnosti témy1 / -- Sopúchová, M.
527.DPSledovanie vplyvu reakčných podmienok na rozklad kvapalných produktov splynovania odpadných materiálovSteltenpohl, P.Oddelenie chemického a biochemického inžinierstva (ÚCHEI FCHPT)I-CHEIFCHPTPodrobnosti témy1 / 1 Šupa, I.
528.DPSledovanie vplyvu UV ožiarenia na bunkové procesy leukemickej línie L1210Šereš, M.Ústav biochémie a mikrobiológie (FCHPT)I-BBTFCHPTPodrobnosti témy1 / -- Koniarová, I.
529.DPSorpčné procesy – cesta pre odstraňovanie mikropolutantov z odpadových vôd?Bodík, I.Oddelenie environmentálneho inžinierstva (ÚCHEI FCHPT)I-TOZPFCHPTPodrobnosti témy1 / 1 Párkánszká, K.
530.BPSpektrálne vlastnosti mikrobiálneho znečistenia papieraČeppan, M.Oddelenie polygrafie a aplikovanej fotochémie (ÚPSP FCHPT)B-CHEMATFCHPTPodrobnosti témy0 / 1--
531.DPSpektrálne vlastnosti mikrobiálneho znečistenia papieraČeppan, M.Oddelenie polygrafie a aplikovanej fotochémie (ÚPSP FCHPT)I-OMODFCHPTPodrobnosti témy1 / 1 Mészárosová, A.
532.BPSpektroskopické štúdium koordinačných zlúčenínDvoranová, D.Oddelenie fyzikálnej chémie (ÚFCHCHF FCHPT)B-CHEMATFCHPTPodrobnosti témy0 / 1--
533.DPSplyňovanie komunálneho odpadu v dvojstupňovom katalytickom splyňovacom zariadeníHaydary, J.Oddelenie chemického a biochemického inžinierstva (ÚCHEI FCHPT)I-CHEIFCHPTPodrobnosti témy1 / -- Gazdová, K.
534.BPSpracovanie externých substrátov v anaeróbnej stabilizácii čistiarenského kaluHutňan, M.Oddelenie environmentálneho inžinierstva (ÚCHEI FCHPT)B-CHIFCHPTPodrobnosti témy1 / 1 Hrnková, L.
535.BPSpracovanie popolčekaJurišová, J.Oddelenie anorganickej technológie (ÚACHTM FCHPT)B-CHEMATFCHPTPodrobnosti témy0 / 1--
536.BPSpracovanie údajov v MATLABeČirka, Ľ.Oddelenie informatizácie a riadenia procesov (ÚIAM FCHPT)B-AIMCHPFCHPTPodrobnosti témy0 / 1--
537.BPStabilizácia alkoholdehydroganázy imobilizáciouŠtefuca, V.Ústav biotechnológie (FCHPT)B-BIOPOTFCHPTPodrobnosti témy1 / -- Mésároš, J.
538.DPStabilizačné systémy pre impregnanty s reaktívnym monomérom na báze styrénuHudec, I.Ústav prírodných a syntetických polymérov (FCHPT)I-PSPFCHPTPodrobnosti témy1 / 1 Skalická, D.
539.BPStanovenie anizolov v nápojochJakubíková, M.Ústav analytickej chémie (FCHPT)B-BIOPOTFCHPTPodrobnosti témy1 / -- Šáner, A.
540.DPStanovenie antioxidačnej aktivity fluorescenčnou spektrometriouSádecká, J.Ústav analytickej chémie (FCHPT)I-TCHEMFCHPTPodrobnosti témy1 / 1 Auxtová, A.
541.DPStanovenie celkových fenolov fluorescenčnou spektrometriouSádecká, J.Ústav analytickej chémie (FCHPT)I-TCHEMFCHPTPodrobnosti témy1 / 1 Izáková, K.
542.BPStanovenie enantiomérneho zloženia prchavých organických látok vo vzorkách tokajských výberových vínŠpánik, I.Ústav analytickej chémie (FCHPT)B-CHEMATFCHPTPodrobnosti témy0 / 1--
543.DPStanovenie hliníka pomocou vysokorozlišovacieho atómového absorpčného spektrometra s kontinuálnym zdrojom žiareniaManová, A.Ústav analytickej chémie (FCHPT)I-TCHEMFCHPTPodrobnosti témy1 / -- Hornáčková, L.
544.BPStanovenie koncentrácií zvolených prvkov metódami atómovej spektrometrieManová, A.Ústav analytickej chémie (FCHPT)B-CHEMATFCHPTPodrobnosti témy0 / ----
545.BPStanovenie pesticídov a štúdium matricových efektov v nutraceutických produktochSzarka, A.Ústav analytickej chémie (FCHPT)B-CHEMATFCHPTPodrobnosti témy1 / 1 Kurucová, N.
546.DPStanovenie rezíduí pesticídov v detskej výžive s využitím analytickej techniky HR-MS v spojení s vhodnou úpravou vzorkyPurdešová, A.Ústav analytickej chémie (FCHPT)I-TCHEMFCHPTPodrobnosti témy1 / -- Vojtaneková, D.
547.BPStanovenie sulfidov metódou HR-CS-MASČacho, F.Ústav analytickej chémie (FCHPT)B-CHEMATFCHPTPodrobnosti témy1 / 1 Kupec, D.
548.BPStanovenie ťažkých kovov v tabakových výrobkoch prietokovou chronopotenciometriouČacho, F.Ústav analytickej chémie (FCHPT)B-CHEMATFCHPTPodrobnosti témy1 / 1 Jánska, B.
549.BPStanovenie účinnosti bórom dopovaných diamantových elektród pri eliminácii vybraných baktérií v odpadovej vodeBírošová, L.Oddelenie výživy a hodnotenia kvality potravín (ÚPV FCHPT)B-VYKOZFCHPTPodrobnosti témy1 / 1 Ľachká, K.
550.BPStanovenie vybraných rezíduí pesticídov v mliečnych výrobkochHrouzková, S.Ústav analytickej chémie (FCHPT)B-CHEMATFCHPTPodrobnosti témy0 / ----
551.BPStanovenie vybraných rezíduí pesticídov v mliečnych výrobkochHrouzková, S.Ústav analytickej chémie (FCHPT)B-BIOPOTFCHPTPodrobnosti témy0 / ----
552.DPStanovenie vybraných rezíduí pesticídov v mliečnej matrici v spojení s rýchlou GC-MSPurdešová, A.Ústav analytickej chémie (FCHPT)I-TCHEMFCHPTPodrobnosti témy1 / -- Špaňová, M.
553.BPStav rezistencie mikroorganizmov voči klinicky významým antibiotikám v studňových vodáchOlejníková, P.Ústav biochémie a mikrobiológie (FCHPT)B-BIOPOTFCHPTPodrobnosti témy0 / 1--
554.BPStereodivergentná syntéza konformačne obmedzených analógov homofenylalanínuJakubec, P.Oddelenie organickej chémie (ÚOCHKP FCHPT)B-CHEMATFCHPTPodrobnosti témy1 / -- Čierna, M.
555.BPStévia cukrová (Stevia rebaudiana) - jej charakteristika a zdravotné aspektyMikulajová, A.Oddelenie výživy a hodnotenia kvality potravín (ÚPV FCHPT)B-BIOPOTFCHPTPodrobnosti témy0 / ----
556.BPStévia cukrová (Stevia rebaudiana) - jej charakteristika a zdravotné aspektyMikulajová, A.Oddelenie výživy a hodnotenia kvality potravín (ÚPV FCHPT)B-VYKOZFCHPTPodrobnosti témy1 / -- Sikorová, P.
557.BPStravovanie pri alergii a intolerancii na zložky potravín (Obsadené: Činčurak, Vanja)Sekretár, S.Oddelenie potravinárskej technológie (ÚPV FCHPT)B-VYKOZFCHPTPodrobnosti témy1 / 1 Činčurak, V.
558.DPStripping of volatile organic compounds in biological part of wastewater treatment plant of Slovnaft BratislavaBodík, I.Oddelenie environmentálneho inžinierstva (ÚCHEI FCHPT)I-TOZPFCHPTPodrobnosti témy1 / -- Šido, J.
559.BPSyntetická štúdia heterokornolov a im príbuzných prírodných látokMarkovič, M.Oddelenie organickej chémie (ÚOCHKP FCHPT)B-CHEMATFCHPTPodrobnosti témy1 / 1 Gettler, J.
560.BPSyntetické štúdie prípravy cyklických analógov galbazínuSzolcsányi, P.Oddelenie organickej chémie (ÚOCHKP FCHPT)B-CHEMATFCHPTPodrobnosti témy1 / 1 Dacho, V.
561.BPSyntéza a charakterizácia mezopórových molekulových sítHorňáček, M.Oddelenie organickej technológie, katalýzy a ropy (ÚOCHKP FCHPT)B-CHEMATFCHPTPodrobnosti témy1 / 1 Vidaković, I.
562.BPSyntéza a vlastnosti polyenolovSzolcsányi, P.Oddelenie organickej chémie (ÚOCHKP FCHPT)B-CHEMATFCHPTPodrobnosti témy1 / 1 Gurská, M.
563.BPSyntéza a katalytické vlastnosti kovových nanočastícŠtolcová, M.Oddelenie organickej technológie, katalýzy a ropy (ÚOCHKP FCHPT)B-CHEMATFCHPTPodrobnosti témy0 / 1--
564.BPSyntéza a štúdium vlastností vybraných benzoatomeďnatých komplexov s derivátmi benzimidazoluPuchoňová, M.Oddelenie anorganickej chémie (ÚACHTM FCHPT)B-CHEMATFCHPTPodrobnosti témy0 / 1--
565.BPSyntéza enantiomérne čistých α-aminokyselín využitím nitro-Mannichovej reakcieJakubec, P.Oddelenie organickej chémie (ÚOCHKP FCHPT)B-CHEMATFCHPTPodrobnosti témy1 / -- Gerža, P.
566.BPSyntéza geopolymérnych spojívPalou, M. T.Oddelenie anorganických materiálov (ÚACHTM FCHPT)B-CHEMATFCHPTPodrobnosti témy0 / ----
567.BPSyntéza ligandov benzimidazolového typu a koordinačných zlúčenín na báze derivátov salicylovej kyseliny s prechodnými kovmiHerich, P.Oddelenie fyzikálnej chémie (ÚFCHCHF FCHPT)B-CHEMATFCHPTPodrobnosti témy1 / 1 Kováčová, A.
568.BPSyntéza substrátov pre Suzuki-Miyaura kapling s využitím kryštalizáciou indukovanej asymetrickej Streckerovej reakcie.Caletková, O.Oddelenie organickej chémie (ÚOCHKP FCHPT)B-CHEMATFCHPTPodrobnosti témy1 / -- Janíková, B.
569.DPSyntéza, štruktúrne a magnetické vlastnosti komplexov prechodných kovov s pentadentátnymi N3O2 Schiffovými ligandamiŠalitroš, I.Oddelenie anorganickej chémie (ÚACHTM FCHPT)I-TCHEMFCHPTPodrobnosti témy0 / 1--
570.DPSyntéza, štruktúrne a magnetické vlastnosti komplexov železa s pentadentátnymi N3O2 Schiffovými ligandamiPogány, L.Oddelenie anorganickej chémie (ÚACHTM FCHPT)I-TCHEMFCHPTPodrobnosti témy1 / 1 Haniková, D.
571.DPŠetrné kontaktovanie fáz pri extrakcii karboxylových kyselín iónovými kvapalinamiBlahušiak, M.Oddelenie chemického a biochemického inžinierstva (ÚCHEI FCHPT)I-CHEIFCHPTPodrobnosti témy1 / 1 Dobcsányi, D.
572.DPŠtúdiu superkritickej extrakcie s CO2 pri získavaní cenných zlúčenín z biomasyŠurina, I.Oddelenie dreva, celulózy a papiera (ÚPSP FCHPT)I-PSPFCHPTPodrobnosti témy1 / -- Ramajová, H.
573.DPŠtúdium antiproliferačnej aktivity extraktívnych látok kôry smreka obyčajného na bunkách rastúcich in vitroKreps, F.Oddelenie potravinárskej technológie (ÚPV FCHPT)I-POHYKOFCHPTPodrobnosti témy1 / -- Utekalová, K.
574.DPŠtúdium biologických úćinkov extraktov z kôryŠurina, I.Oddelenie dreva, celulózy a papiera (ÚPSP FCHPT)I-PSPFCHPTPodrobnosti témy1 / -- Šturdíková, M.
575.BPŠtúdium cytotoxicity vybraných nízkomolekulových zmäkčovadielVašková, I.Oddelenie plastov, kaučuku a vlákien (ÚPSP FCHPT)B-CHEMATFCHPTPodrobnosti témy1 / 1 Magová, J.
576.DPŠťúdium diastereoselektivity domino reakcie - Pd(II)-katalyzovaná cyklizácia - cross couplingLásiková, A.Oddelenie organickej chémie (ÚOCHKP FCHPT)I-TCHEMFCHPTPodrobnosti témy1 / 1 Štiblariková, M.
577.BPŠtúdium distribúcie dusičnanov v potravináchDanielik, V.Oddelenie anorganickej technológie (ÚACHTM FCHPT)B-CHEMATFCHPTPodrobnosti témy1 / 1 Kollárová, E.
578.DPŠtúdium elektrochemického správania ibuprofénu a jeho stanovenie na bórom dopovanej diamantovej elektródeŠvorc, Ľ.Ústav analytickej chémie (FCHPT)I-TCHEMFCHPTPodrobnosti témy1 / -- Strežová, I.
579.BPŠtúdium elektrolytov prípravu Al-Zr zliatin vhodných pre extrémne aplikácieHíveš, J.Oddelenie anorganickej technológie (ÚACHTM FCHPT)B-CHEMATFCHPTPodrobnosti témy1 / -- Lažo, F.
580.DPŠtúdium etoxylácie acetylenických alkoholov- vývoj a optimalizácia technológieKaszonyi, A.Oddelenie organickej technológie, katalýzy a ropy (ÚOCHKP FCHPT)I-CHTIFCHPTPodrobnosti témy1 / 1 Pastorek, R.
581.BPŠtúdium fotoindukovaných procesov v ožiarených suspenziách fotokatalyzátorovDvoranová, D.Oddelenie fyzikálnej chémie (ÚFCHCHF FCHPT)B-CHEMATFCHPTPodrobnosti témy1 / 1 Szabóová, K.
582.DPŠtúdium GABA metabolizmu v Neurospora crassaKryštofová, S.Ústav biochémie a mikrobiológie (FCHPT)I-BBTFCHPTPodrobnosti témy0 / 1--
583.DPŠtúdium Heckových karbonylácií s použitím [Fe(CO)4Br2]. Nové prístupy k syntéze luotonínu A.Babjak, M.Oddelenie organickej chémie (ÚOCHKP FCHPT)I-TCHEMFCHPTPodrobnosti témy0 / 1--
584.BPŠtúdium hydrofilných vlastností fólií z biodegradovateľných polymérovČernáková, Ľ.Oddelenie plastov, kaučuku a vlákien (ÚPSP FCHPT)B-CHEMATFCHPTPodrobnosti témy1 / 1 Bartoňová, K.
585.BPŠtúdium ílových minerálova ich interkalátov výpočtovými metódamiScholtzová, E.Ústav anorganickej chémie, technológie a materiálov (FCHPT)B-CHEMATFCHPTPodrobnosti témy0 / 1--
586.DPŠtúdium ílových minerálova ich interkalátov výpočtovými metódamiScholtzová, E.Ústav anorganickej chémie, technológie a materiálov (FCHPT)I-CHTIFCHPTPodrobnosti témy0 / 1--
587.BPŠtúdium impregnácie pri použití kvapalín s vysokou viskozitouJablonský, M.Oddelenie dreva, celulózy a papiera (ÚPSP FCHPT)B-CHEMATFCHPTPodrobnosti témy0 / 2--
588.BPŠtúdium indukovanej tvorby lipáz u Trichoderma spp.Šimkovič, M.Ústav biochémie a mikrobiológie (FCHPT)B-BIOPOTFCHPTPodrobnosti témy0 / 1--
589.DPŠtúdium katalytických vlastností imobilizovanej formátdehydrogenázy z C. boindinii.Štefuca, V.Ústav biotechnológie (FCHPT)I-BIOTEFCHPTPodrobnosti témy1 / -- Ledecká, L.
590.BPŠtúdium koordinačných zlúčenín Cu(II) s vybranými biologicky aktívnymi ligandmi.Puchoňová, M.Oddelenie anorganickej chémie (ÚACHTM FCHPT)B-CHEMATFCHPTPodrobnosti témy0 / 1--
591.BPŠtúdium korózie v agresívnych prostrediach pomocou DTADanielik, V.Oddelenie anorganickej technológie (ÚACHTM FCHPT)B-CHEMATFCHPTPodrobnosti témy0 / 1--
592.BPŠtúdium koróznych zmien NiW zliatin metódou práškovej difrakčnej analýzy.Jorík, V.Oddelenie anorganickej chémie (ÚACHTM FCHPT)B-CHEMATFCHPTPodrobnosti témy1 / 1 Vatrt, M.
593.BPŠtúdium kryštálovej štrúktury metódami difrakcie RTG žiareniaFronc, M.Oddelenie fyzikálnej chémie (ÚFCHCHF FCHPT)B-CHEMATFCHPTPodrobnosti témy0 / 2--
594.BPŠtúdium kvality ovocných štiavKarovičová, J.Oddelenie potravinárskej technológie (ÚPV FCHPT)B-VYKOZFCHPTPodrobnosti témy1 / 1 Konkoľová, L.
595.BPŠtúdium kvality ovocných štiavKarovičová, J.Oddelenie potravinárskej technológie (ÚPV FCHPT)B-BIOPOTFCHPTPodrobnosti témy0 / 1--
596.BPŠtúdium metabolizmu rekombinantných kmeňov Rhodotorula mucilaginosaČertík, M.Ústav biotechnológie (FCHPT)B-BIOPOTFCHPTPodrobnosti témy1 / -- Mráz, L.
597.DPŠtúdium možnosti adsorpcie a membránových procesov pri produkcii prírodných látokMarkoš, J.Oddelenie chemického a biochemického inžinierstva (ÚCHEI FCHPT)I-CHEIFCHPTPodrobnosti témy0 / 1--
598.DPŠtúdium možností zlepšenia adhézie krycích vrstiev aglomerovaných plošných dosiek na báze drevných častíc.Tiňo, R.Oddelenie dreva, celulózy a papiera (ÚPSP FCHPT)I-PSPFCHPTPodrobnosti témy1 / 1 Pribišová, M.
599.DPŠtúdium nízkomolekulárnych peptidov histónov pomocou na ortuťovej elektródeGál, M.Oddelenie anorganickej technológie (ÚACHTM FCHPT)I-CHTIFCHPTPodrobnosti témy1 / -- Melníková, E.
600.BPŠtúdium nízkomolekulárnych peptidov na amalgámových elektródachGál, M.Oddelenie anorganickej technológie (ÚACHTM FCHPT)B-CHEMATFCHPTPodrobnosti témy1 / -- Dunajová, M.
601.BPŠtúdium nízkomolekulárnych peptidov pomocou elektrochemických metódGál, M.Oddelenie anorganickej technológie (ÚACHTM FCHPT)B-CHEMATFCHPTPodrobnosti témy1 / -- Adzimová, V.
602.DPŠtúdium obsahu popola na kvalitatívne parametre tissue papiera vyrabaného zo sekundárnych vlákien.Šutý, Š.Oddelenie dreva, celulózy a papiera (ÚPSP FCHPT)I-PSPFCHPTPodrobnosti témy1 / 1 Trebuľová, L.
603.BPŠtúdium pokročilej keramiky pomocou SEM, EPMA a EBSDLokaj, J.Oddelenie anorganických materiálov (ÚACHTM FCHPT)B-CHEMATFCHPTPodrobnosti témy0 / 1--
604.BPŠtúdium povrchov pre automobilový priemyselZemanová, M.Oddelenie anorganickej technológie (ÚACHTM FCHPT)B-CHEMATFCHPTPodrobnosti témy1 / 1 Galicová, T.
605.DPŠtúdium premeny etanolu na priemyselne významné alkényHorváth, B.Oddelenie organickej technológie, katalýzy a ropy (ÚOCHKP FCHPT)I-CHTIFCHPTPodrobnosti témy1 / -- Drexlerová, D.
606.BPŠtúdium priamej katalytickej oxidácie propénu v plynnej fázeHorváth, B.Oddelenie organickej technológie, katalýzy a ropy (ÚOCHKP FCHPT)B-CHEMATFCHPTPodrobnosti témy1 / -- Bražinová, D.
607.DPŠtúdium prípravy a možností zužitkovania glycerol karbonátuKaszonyi, A.Oddelenie organickej technológie, katalýzy a ropy (ÚOCHKP FCHPT)I-CHTIFCHPTPodrobnosti témy1 / 1 Bračíková, L.
608.DPŠtúdium prípravy a vlastností komplexných zlúčenín železa s vybranými derivátmi pyridínuOndrejkovičová, I.Oddelenie anorganickej chémie (ÚACHTM FCHPT)I-TCHEMFCHPTPodrobnosti témy1 / 1 Jurovatá, M.
609.DPŠtúdium prípravy emulzií obsahujúcich biologicky aktívne látky a extrakty z rastlinnej biomasyKreps, F.Oddelenie potravinárskej technológie (ÚPV FCHPT)I-POHYKOFCHPTPodrobnosti témy1 / 1 Lendelová, A.
610.BPŠtúdium prípravy emulzií obsahujúcich esenciálne mastné kyselinyKreps, F.Oddelenie potravinárskej technológie (ÚPV FCHPT)B-BIOPOTFCHPTPodrobnosti témy1 / 1 Ondrová, N.
611.DPŠtúdium reakcie celulózy a močoviny s cieľom vytvorenia nových väzieb medzi vláknami celulózyKaszonyi, A.Oddelenie organickej technológie, katalýzy a ropy (ÚOCHKP FCHPT)I-CHTIFCHPTPodrobnosti témy1 / 1 Šarinová, M.
612.DPŠtúdium reakcie močoviny s polysacharidmi s cieľom vytvorenia nových väzieb v štruktúre polysachariduKaszonyi, A.Oddelenie organickej technológie, katalýzy a ropy (ÚOCHKP FCHPT)I-CHTIFCHPTPodrobnosti témy1 / 1 Ondrášková, Z.
613.DPŠtúdium reakčných podmienok na selektívnu oxidáciu 1,2-propándiolu s bimetalickým katalyzátorom Štolcová, M.Oddelenie organickej technológie, katalýzy a ropy (ÚOCHKP FCHPT)I-CHTIFCHPTPodrobnosti témy1 / 1 Tušeková, A.
614.BPŠtúdium redoxných vlastností novo syntetizovaných komplexných zlúčenín titánu s N,N-ligandami a s derivátmi salicylovej kyseliny.Lušpai, K.Oddelenie fyzikálnej chémie (ÚFCHCHF FCHPT)B-CHEMATFCHPTPodrobnosti témy0 / ----
615.DPŠtúdium selektívnej katalytickej oxidácie propénuHorváth, B.Oddelenie organickej technológie, katalýzy a ropy (ÚOCHKP FCHPT)I-CHTIFCHPTPodrobnosti témy1 / -- Pavúková, D.
616.BPŠtúdium spektrálnych vlastností inkjetových výtlačkov vo forenznej, kriminalisticko-technickej analýze grafických objektovGál, L.Oddelenie polygrafie a aplikovanej fotochémie (ÚPSP FCHPT)B-CHEMATFCHPTPodrobnosti témy0 / ----
617.BPŠtúdium spektrálnych vlastností výtlačkov laserových tlačiarní vo forenznej, kriminalisticko-technickej analýze dokumentovČeppan, M.Oddelenie polygrafie a aplikovanej fotochémie (ÚPSP FCHPT)B-CHEMATFCHPTPodrobnosti témy0 / 1--
618.BPŠtúdium spektroskopických vlastností fotografií 20. storočiaJančovičová, V.Oddelenie polygrafie a aplikovanej fotochémie (ÚPSP FCHPT)B-CHEMATFCHPTPodrobnosti témy1 / -- Olšavská, Z.
619.DPŠtúdium spektroskopických vlastností historických fotografiíJančovičová, V.Oddelenie polygrafie a aplikovanej fotochémie (ÚPSP FCHPT)I-PSPFCHPTPodrobnosti témy1 / -- Ivaňová, M.
620.DPŠtúdium starnutia inkjetových výtlačkovGál, L.Oddelenie polygrafie a aplikovanej fotochémie (ÚPSP FCHPT)I-PSPFCHPTPodrobnosti témy1 / -- Lefflerová, P.
621.BPŠtúdium termokatalytického rozkladu biomasy v mikroreaktore spojenom so systémom GC-MSKaszonyi, A.Oddelenie organickej technológie, katalýzy a ropy (ÚOCHKP FCHPT)B-CHEMATFCHPTPodrobnosti témy0 / 1--
622.DPŠtúdium termokatalytického rozkladu biomasy v mikroreaktore spojenom so systémom GC-MSKaszonyi, A.Oddelenie organickej technológie, katalýzy a ropy (ÚOCHKP FCHPT)I-CHTIFCHPTPodrobnosti témy1 / 1 Staňová, V.
623.BPŠtúdium termooxidačnej stability olejov využitím DSCCibulková, Z.Oddelenie fyzikálnej chémie (ÚFCHCHF FCHPT)B-BIOPOTFCHPTPodrobnosti témy1 / 1 Belák, M.
624.BPŠtúdium transformácie etanolu na jednoduché alkényHorváth, B.Oddelenie organickej technológie, katalýzy a ropy (ÚOCHKP FCHPT)B-CHEMATFCHPTPodrobnosti témy1 / -- Petrík, M.
625.BPŠtúdium účinku plazmových úprav na farebnú vrstvu v objektoch dedičstvaReháková, M.Oddelenie polygrafie a aplikovanej fotochémie (ÚPSP FCHPT)B-CHEMATFCHPTPodrobnosti témy1 / 1 Žemberyová, J.
626.BPŠtúdium vlastností špeciálnych záznamových prostriedkov v dokumentochReháková, M.Oddelenie polygrafie a aplikovanej fotochémie (ÚPSP FCHPT)B-CHEMATFCHPTPodrobnosti témy1 / 1 Kiss, L.
627.BPŠtúdium vplyvu environmentálnych faktorov na rast a vývoj gad mutantov Trichoderma atrovirideKryštofová, S.Ústav biochémie a mikrobiológie (FCHPT)B-BIOTFCHPTPodrobnosti témy0 / 1--
628.DPŠtúdium vplyvu halloyzitu na vlastnosti nanovlákien na báze elektrovodivých polymérovKhunová, V.Oddelenie plastov, kaučuku a vlákien (ÚPSP FCHPT)I-PSPFCHPTPodrobnosti témy0 / 1--
629.DPŠtúdium vplyvu materiálovej recyklácie na vlastnosti vláknitých polymérnych kompozitov s termoplastickou matricouKhunová, V.Oddelenie plastov, kaučuku a vlákien (ÚPSP FCHPT)I-PSPFCHPTPodrobnosti témy0 / 1--
630.BPŠtúdium vplyvu zlozenia a granulometrie na puzolánovú aktivitu vybraných odpadov keramického priemyslu.Smrčková, E.Oddelenie anorganických materiálov (ÚACHTM FCHPT)B-CHEMATFCHPTPodrobnosti témy1 / -- Schönbecková, Z.
631.BPštúdium využitia eutektických zmesí pri získavaní látok s pridanou hodnotouJablonský, M.Oddelenie dreva, celulózy a papiera (ÚPSP FCHPT)B-CHEMATFCHPTPodrobnosti témy0 / 3--
632.DPŠtúdium využitia extraktívnych zlúčenín na ochranu drevínŠurina, I.Oddelenie dreva, celulózy a papiera (ÚPSP FCHPT)I-PSPFCHPTPodrobnosti témy1 / -- Čeriová, J.
633.BPTechnicko – ekonomické výpočty pri plánovaní výroby v Mondi SCP Ružomberok, a.s.Variny, M.Oddelenie chemického a biochemického inžinierstva (ÚCHEI FCHPT)B-CHIFCHPTPodrobnosti témy1 / -- Svajčiak, P.
634.DPTechnologické aspekty výroby dusíkato-sírneho hnojivaDanielik, V.Oddelenie anorganickej technológie (ÚACHTM FCHPT)I-CHTIFCHPTPodrobnosti témy1 / 1 Baďurová, B.
635.BPTeoretické ab initio výpočty nanočastíc na báze grafénu dopovaného atómami prechodných kovovMalček, M.Oddelenie fyzikálnej chémie (ÚFCHCHF FCHPT)B-CHEMATFCHPTPodrobnosti témy0 / 2--
636.BPTeoretické štúdium antioxidačného účinku vybraných fenolových látokPoliak, P.Oddelenie chemickej fyziky (ÚFCHCHF FCHPT)B-CHEMATFCHPTPodrobnosti témy1 / 1 Sitárová, V.
637.BPTeoretické štúdium elektrických a optických vlastností vybraných organických molekúlLukeš, V.Oddelenie chemickej fyziky (ÚFCHCHF FCHPT)B-CHEMATFCHPTPodrobnosti témy0 / 2--
638.DPTeoretické štúdium elektrických a optických vlastností vybraných organických molekúlLukeš, V.Oddelenie chemickej fyziky (ÚFCHCHF FCHPT)I-TCHEMFCHPTPodrobnosti témy0 / 2--
639.BPTeoretické štúdium energetiky a štruktúry vybraných prírodných látokLukeš, V.Oddelenie chemickej fyziky (ÚFCHCHF FCHPT)B-CHEMATFCHPTPodrobnosti témy0 / 1--
640.DPTeoretické štúdium energetiky a štruktúry vybraných prírodných látokLukeš, V.Oddelenie chemickej fyziky (ÚFCHCHF FCHPT)I-TCHEMFCHPTPodrobnosti témy0 / 1--
641.BPTeoretické štúdium energetiky a štruktúry vybraných prírodných látokLukeš, V.Oddelenie chemickej fyziky (ÚFCHCHF FCHPT)B-VYKOZFCHPTPodrobnosti témy0 / 1--
642.BPTeoretické štúdium lipofility fenolovMatúška, J.Oddelenie chemickej fyziky (ÚFCHCHF FCHPT)B-CHEMATFCHPTPodrobnosti témy0 / ----
643.BPTeoretické štúdium parametrov vibronickej interakcieBreza, M.Oddelenie fyzikálnej chémie (ÚFCHCHF FCHPT)B-CHEMATFCHPTPodrobnosti témy0 / 1--
644.BPTeoretické štúdium termodynamiky antioxidačného účinku modelových fenolových zlúčenínKlein, E.Oddelenie fyzikálnej chémie (ÚFCHCHF FCHPT)B-CHEMATFCHPTPodrobnosti témy1 / 1 Pelikánová, B.
645.BPTeoretické štúdium toxicity modelových derivátov anilidov – korelácie s mikroskopickými a termodynamickými vlastnosťamiLukeš, V.Oddelenie chemickej fyziky (ÚFCHCHF FCHPT)B-CHEMATFCHPTPodrobnosti témy0 / 2--
646.BPTeoretické štúdium toxicity modelových derivátov anilidov – korelácie s mikroskopickými a termodynamickými vlastnosťamiLukeš, V.Oddelenie chemickej fyziky (ÚFCHCHF FCHPT)B-VYKOZFCHPTPodrobnosti témy0 / 2--
647.BPTeoretické štúdium toxicity modelových derivátov fenolu – korelácie s mikroskopickými a termodynamickými vlastnosťamiLukeš, V.Oddelenie chemickej fyziky (ÚFCHCHF FCHPT)B-CHEMATFCHPTPodrobnosti témy1 / 1 Sádecká, L.
648.BPTerapeutický potenciál Chia (Salvia hispanica L.)Jantová, S.Ústav biochémie a mikrobiológie (FCHPT)B-BIOPOTFCHPTPodrobnosti témy1 / 1 Rošová, M.
649.BPTermorezistencia izolátov Staphylococcus aureus a Escherichia coliMedveďová, A.Oddelenie výživy a hodnotenia kvality potravín (ÚPV FCHPT)B-VYKOZFCHPTPodrobnosti témy1 / 1 Zelmanová, B.
650.DPTermorezistencia Staphylococcus aureusMedveďová, A.Oddelenie výživy a hodnotenia kvality potravín (ÚPV FCHPT)I-VHKPFCHPTPodrobnosti témy1 / 1 Urgelova, K.
651.DPTermosenzitívne blokové kopolyméry na báze poly(2-oxazolínov) pre kontrolované uvoľňovanie liečivZahoranová, A.Oddelenie plastov, kaučuku a vlákien (ÚPSP FCHPT)I-PSPFCHPTPodrobnosti témy1 / -- Majerčíková, M.
652.BPTestovanie možnosti odsírenia uhľovodíkových frakcií adsorpciou na hlinkáchHudec, P.Oddelenie organickej technológie, katalýzy a ropy (ÚOCHKP FCHPT)B-CHEMATFCHPTPodrobnosti témy0 / 1--
653.DPTestovanie polymérov pre prípravu biodegradovateľných zmesí na báze PLAVašková, I.Oddelenie plastov, kaučuku a vlákien (ÚPSP FCHPT)I-PSPFCHPTPodrobnosti témy1 / 1 Nováková, D.
654.BPTestovanie vybraných oligomérnych zmäkčovadiel pre prípravu biomateriálovVašková, I.Oddelenie plastov, kaučuku a vlákien (ÚPSP FCHPT)B-CHEMATFCHPTPodrobnosti témy0 / 1--
655.BPTextúra cereálnych výrobkovKohajdová, Z.Oddelenie potravinárskej technológie (ÚPV FCHPT)B-BIOPOTFCHPTPodrobnosti témy0 / 1--
656.BPTextúra cereálnych výrobkovKohajdová, Z.Oddelenie potravinárskej technológie (ÚPV FCHPT)B-VYKOZFCHPTPodrobnosti témy1 / 1 Gregušová, V.
657.BPThe tracing of formation of volatile organic compounds during wine production.Špánik, I.Ústav analytickej chémie (FCHPT)B-BIOPOTFCHPTPodrobnosti témy1 / 1 Thai, H. A.
658.DPTlačiteľné uhlíkové vrstvy pre fotovoltické aplikácieMikula, M.Oddelenie polygrafie a aplikovanej fotochémie (ÚPSP FCHPT)I-PSPFCHPTPodrobnosti témy1 / 1 Krištofovičová, B.
659.DPTotálna syntéza agropyrenoluMarkovič, M.Oddelenie organickej chémie (ÚOCHKP FCHPT)I-TCHEMFCHPTPodrobnosti témy1 / -- Sokoliová, S.
660.BPTotálna syntéza Berkeleylaktónu A – antibiotika aktívneho voči MRSAJakubec, P.Oddelenie organickej chémie (ÚOCHKP FCHPT)B-CHEMATFCHPTPodrobnosti témy1 / -- Veselý, S.
661.BPTotálna syntéza jaspínu BKoóš, P.Oddelenie organickej chémie (ÚOCHKP FCHPT)B-CHEMATFCHPTPodrobnosti témy1 / 1 Gavenda, M.
662.DPTotálne syntézy prírodných látok v kontinuálnom prevedeníKoóš, P.Oddelenie organickej chémie (ÚOCHKP FCHPT)I-TCHEMFCHPTPodrobnosti témy1 / 1 Boháčiková, N.
663.DPTransformácia tyramínu na kyselinu 4-hydroxyfenyl octovú počas kokultivácie Lactobacillus reuteri a Geotrichum candidumGreif, G.Oddelenie potravinárskej technológie (ÚPV FCHPT)I-POHYKOFCHPTPodrobnosti témy1 / 1 Melišková, M.
664.BPTranskripcia ako zdroj poškodení DNA, respektíve sprostredkovateľ opravy DNAJantová, S.Ústav biochémie a mikrobiológie (FCHPT)B-BIOPOTFCHPTPodrobnosti témy1 / 1 Bachorík, M.
665.BPTvorba dynamických webových stránokČirka, Ľ.Oddelenie informatizácie a riadenia procesov (ÚIAM FCHPT)B-AIMCHPFCHPTPodrobnosti témy1 / 5 Bačíková, B.
666.DPTvorba stafylokokového enterotoxínu D v závislosti od faktorov prostrediaMedveďová, A.Oddelenie výživy a hodnotenia kvality potravín (ÚPV FCHPT)I-VHKPFCHPTPodrobnosti témy1 / 1 Vrábová, L.
667.DPÚčinky nízkoteplotnej plazmy na bunkyKaliňáková, B.Ústav biochémie a mikrobiológie (FCHPT)I-BBTFCHPTPodrobnosti témy1 / -- Sepeši, M.
668.BPÚčinok fosforu na MIC zinku pôsobením huby Aspergillus nigerZemanová, M.Oddelenie anorganickej technológie (ÚACHTM FCHPT)B-CHEMATFCHPTPodrobnosti témy1 / 1 Balážová, M.
669.BPÚčinok novosyntetizovaných Ag-komplexov s N-heterocyklami na leukemické bunkyLakatoš, B.Ústav biochémie a mikrobiológie (FCHPT)B-BIOPOTFCHPTPodrobnosti témy1 / -- Klementisová, S.
670.DPÚčinok vybraných zubných pást voči Streptococcus mutans a ďalším mikroorganizmom kolonizujúcim ústnu dutinu (Obsadené: Bc. N. Štefucová)Hojerová, J.Oddelenie potravinárskej technológie (ÚPV FCHPT)I-POHYKOFCHPTPodrobnosti témy1 / 1 Štefucová, N.
671.BPUhlíkové disperzie pre tlač vodivých štruktúr pre senzory a fotovoltikuMikula, M.Oddelenie polygrafie a aplikovanej fotochémie (ÚPSP FCHPT)B-CHEMATFCHPTPodrobnosti témy0 / ----
672.BPÚloha posttranslačných modifikácii pri regulácii procesov zúčastnených udržiavania stability genómuJantová, S.Ústav biochémie a mikrobiológie (FCHPT)B-BIOPOTFCHPTPodrobnosti témy1 / 1 Stupeňová, E.
673.BPÚloha zostrihu pre-mRNA pri udržiavaní stability genómuJantová, S.Ústav biochémie a mikrobiológie (FCHPT)B-BIOPOTFCHPTPodrobnosti témy1 / 1 Piták, T.
674.DPUplatnenie hydrokoloidov pri výrobe cereálnych výrobkovKohajdová, Z.Oddelenie potravinárskej technológie (ÚPV FCHPT)I-POHYKOFCHPTPodrobnosti témy0 / 1--
675.BPUplatnenie práškovej difrakčnej analýzy pri syntéze a štúdiu koordinačných zlúčenínJorík, V.Oddelenie anorganickej chémie (ÚACHTM FCHPT)B-CHEMATFCHPTPodrobnosti témy1 / 1 Preinerová, K.
676.BPUplatnenie vrstevnatých silikátov pri príprave flôrescenčných vrstiev.Janek, M.Oddelenie anorganických materiálov (ÚACHTM FCHPT)B-CHEMATFCHPTPodrobnosti témy0 / 1--
677.BPÚprava odolnosti exteriérových drevených materiálov extraktmi z kôryŠurina, I.Oddelenie dreva, celulózy a papiera (ÚPSP FCHPT)B-CHEMATFCHPTPodrobnosti témy0 / ----
678.DPÚprava vysladených repných rezkov pred použitím v cereálnej technológiiMinarovičová, L.Oddelenie potravinárskej technológie (ÚPV FCHPT)I-POHYKOFCHPTPodrobnosti témy1 / 1 Janovská, B.
679.DPUrčenie zmien v štruktúre polysacharidov a mastných kyselín v priebehu postzberového dozrievania plodov avokáda (Persea americana, Mill.)Benická, E.Ústav analytickej chémie (FCHPT)I-TCHEMFCHPTPodrobnosti témy0 / 1--
680.BPUrýchlené starnutie písacích látok archivovaných dokumentovDvonka, V.Oddelenie polygrafie a aplikovanej fotochémie (ÚPSP FCHPT)B-CHEMATFCHPTPodrobnosti témy0 / 2--
681.BPÚschova a stabilizácia oxidoredukčných enzýmovRebroš, M.Ústav biotechnológie (FCHPT)B-BIOPOTFCHPTPodrobnosti témy0 / 1--
682.DPUtilizácia odpadových lignocelulózových frakcií rastlinnej biomasy vláknitými hubamiČertík, M.Ústav biotechnológie (FCHPT)I-BIOTEFCHPTPodrobnosti témy1 / -- Martonová, J.
683.BPUtilizácia odpadových olejov a tukov kvasinkou Yarrowia lipolyticaČertík, M.Ústav biotechnológie (FCHPT)B-BIOPOTFCHPTPodrobnosti témy1 / -- Hurbanová, S.
684.BPUtilizácia odpadových tukov a olejov kvasinkou Rhodotorula glutinisČertík, M.Ústav biotechnológie (FCHPT)B-BIOPOTFCHPTPodrobnosti témy1 / -- Jašica, A.
685.BPUV ofsetová tlač pri výrobe etikietČeppan, M.Oddelenie polygrafie a aplikovanej fotochémie (ÚPSP FCHPT)B-CHEMATFCHPTPodrobnosti témy1 / 1 Hanzel, M.
686.BPUžívateľské nástroje prediktívnej mikrobiológie: Ako som porozumel/a databáze CombaseValík, Ľ.Oddelenie výživy a hodnotenia kvality potravín (ÚPV FCHPT)B-VYKOZFCHPTPodrobnosti témy0 / 1--
687.BPUžívateľské nástroje prediktívnej mikrobiológie: Ako som porozumel/a nástroju Food Spoilage and Safety Predictor (FSSP; DTU, DK)Valík, Ľ.Oddelenie výživy a hodnotenia kvality potravín (ÚPV FCHPT)B-VYKOZFCHPTPodrobnosti témy0 / 1--
688.BPValidácia ATRO koeficientov pre spracované druhy dreva prierezovo počas rokaJablonský, M.Oddelenie dreva, celulózy a papiera (ÚPSP FCHPT)B-CHEMATFCHPTPodrobnosti témy0 / 1--
689.BPVedľajšie produkty cereálneho priemysluKohajdová, Z.Oddelenie potravinárskej technológie (ÚPV FCHPT)B-BIOPOTFCHPTPodrobnosti témy0 / 1--
690.BPVedľajšie produkty cereálneho priemysluKohajdová, Z.Oddelenie potravinárskej technológie (ÚPV FCHPT)B-VYKOZFCHPTPodrobnosti témy0 / 1--
691.DPVeľkokapacitná produkcia rekombinantných proteínovRebroš, M.Ústav biotechnológie (FCHPT)I-BIOTEFCHPTPodrobnosti témy0 / 1--
692.BPVitamíny rozpustné v tukoch a ich význam vo výžive (Obsadené: Čipkar, Valentina)Sekretár, S.Oddelenie potravinárskej technológie (ÚPV FCHPT)B-VYKOZFCHPTPodrobnosti témy1 / 1 Čipkar, V.
693.DPVlákna na báze PLA/PHB zmesíUjhelyiová, A.Oddelenie plastov, kaučuku a vlákien (ÚPSP FCHPT)I-PSPFCHPTPodrobnosti témy1 / 1 Johanidesová, J.
694.DPVlastnosti zložiek biopolymérnych zmesí pre tkanivové inžinierstvoVašková, I.Oddelenie plastov, kaučuku a vlákien (ÚPSP FCHPT)I-PSPFCHPTPodrobnosti témy1 / 1 Vorčáková, V.
695.DPVlyv neprocesových prvkov na stabilitu peroxidu vodíka v podmienkach bielenia buničinyVrška, M.Oddelenie dreva, celulózy a papiera (ÚPSP FCHPT)I-PSPFCHPTPodrobnosti témy1 / 1 Skalová, S.
696.DPVodné rastliny – inovatívny spôsob odstraňovania liečiv a drog z kontaminovaných typov vôdMackuľak, T.Oddelenie environmentálneho inžinierstva (ÚCHEI FCHPT)I-TOZPFCHPTPodrobnosti témy1 / 1 Žabka, D.
697.BPVodné rastliny – možný spôsob odstraňovania liečiv a ich metabolitov z odpadových vôdMackuľak, T.Oddelenie environmentálneho inžinierstva (ÚCHEI FCHPT)B-CHEMATFCHPTPodrobnosti témy1 / 1 Buláková, A.
698.DizPVodné rastliny – účinný spôsob odstraňovania liečiv, drog a ich metabolitov z odpadových vôd,Mackuľak, T.Oddelenie environmentálneho inžinierstva (ÚCHEI FCHPT)D-CHZPRFCHPTPodrobnosti témy0 / 1--
699.BPVplyv zmäkčovadiel na vybrané vlastnosti polyhydroxybutyrátuPlavec, R.Oddelenie plastov, kaučuku a vlákien (ÚPSP FCHPT)B-CHEMATFCHPTPodrobnosti témy1 / 1 Makuch, M.
700.DPVplyv aditív na vlastnosti biodegradovateľných zmesí na báze PLA/PHB/TPSTomanová, K.Oddelenie plastov, kaučuku a vlákien (ÚPSP FCHPT)I-PSPFCHPTPodrobnosti témy1 / 1 Princic, D.
701.DPVplyv aditívnych látok na obsah 5-hydroxymetyl-2-furaldehydu v cereálnych výrobkochŠimko, P.Oddelenie potravinárskej technológie (ÚPV FCHPT)I-POHYKOFCHPTPodrobnosti témy1 / -- Stoláriková, M.
702.DPVplyv analógov cytidínu na leukemické bunkové línie.Messingerová, L.Ústav biochémie a mikrobiológie (FCHPT)I-BBTFCHPTPodrobnosti témy0 / 1--
703.DPVplyv anorganických plnív na vybrané charakteristiky zmesí na báze PLA/PHBFeranc, J.Oddelenie plastov, kaučuku a vlákien (ÚPSP FCHPT)I-PSPFCHPTPodrobnosti témy1 / 1 Tomašovičová, P.
704.BPVplyv arzénu na aktivitu mikroorganizmov aktivovaného kaluDerco, J.Oddelenie environmentálneho inžinierstva (ÚCHEI FCHPT)B-BIOPOTFCHPTPodrobnosti témy1 / -- Dudková, A.
705.BPVplyv bielenia na vlastnosti papiera pri výrobe zberového papieraJablonský, M.Oddelenie dreva, celulózy a papiera (ÚPSP FCHPT)B-CHEMATFCHPTPodrobnosti témy1 / 1 Ondáková, M.
706.BPVplyv bio poľnohospodárstva na antioxidačný potenciál a nutričné zloženie biomasy viniča hroznorodého a vínaKreps, F.Oddelenie potravinárskej technológie (ÚPV FCHPT)B-BIOPOTFCHPTPodrobnosti témy1 / -- Švecová, H.
707.BPVplyv ceramidov s krátkym acylovým reťazcom na prežívanie buniek exprimujúcich P-glykoproteínLakatoš, B.Ústav biochémie a mikrobiológie (FCHPT)B-BIOPOTFCHPTPodrobnosti témy1 / -- Čepcová, L.
708.DPVplyv ekologického pestovania viniča na obsah antioxidantov a vybraných nutrientov v biomase a víneKreps, F.Oddelenie potravinárskej technológie (ÚPV FCHPT)I-POHYKOFCHPTPodrobnosti témy1 / 1 Lipjanska, L.
709.BPVplyv esenciálnych mastných kyselín a antioxidantov na stabilitu olejov pre nutri nápojeKreps, F.Oddelenie potravinárskej technológie (ÚPV FCHPT)B-VYKOZFCHPTPodrobnosti témy1 / -- Biroščáková, L.
710.DPVplyv halloyzitu na fyzikálno-chemické vlastnosti mikrokapsúl vyvíjaných pre imunoprotekciu pankreatických ostrovčekovRázga, F.Oddelenie plastov, kaučuku a vlákien (ÚPSP FCHPT)I-PSPFCHPTPodrobnosti témy1 / 1 Benovičová, L.
711.DPVplyv hlboko eutektických rozpúšťadiel na delignifikáciu biomasyJablonský, M.Oddelenie dreva, celulózy a papiera (ÚPSP FCHPT)I-PSPFCHPTPodrobnosti témy1 / -- Nosaľová, J.
712.BPVplyv hydrotermálneho ošetrenia na vlastnosti cementuPalou, M. T.Oddelenie anorganických materiálov (ÚACHTM FCHPT)B-CHEMATFCHPTPodrobnosti témy0 / ----
713.DPVplyv kombinácie olejov s obsahom esenciálnych mastných kyselín na oxidačnú stabilituKreps, F.Oddelenie potravinárskej technológie (ÚPV FCHPT)I-POHYKOFCHPTPodrobnosti témy1 / -- Szabóová, D.
714.DPVplyv kombinovaných sírnych a peroxidových vulkanizačných systémov na vlastností elastomérnych magnetických kompozitovKruželák, J.Oddelenie plastov, kaučuku a vlákien (ÚPSP FCHPT)I-PSPFCHPTPodrobnosti témy1 / 1 Moncmanová, B.
715.BPVplyv kovov na biosyntézu karotenoidov u vláknitej huby Umbelopsis isabellinaKlempová, T.Ústav biotechnológie (FCHPT)B-BIOPOTFCHPTPodrobnosti témy1 / -- Maga, A.
716.DPVplyv magnetizovaného halloyzitu na vlastnosti biodegradovateľných polymérovKhunová, V.Oddelenie plastov, kaučuku a vlákien (ÚPSP FCHPT)I-PSPFCHPTPodrobnosti témy0 / 1--
717.BPVplyv mykoparazitickej aktivity vláknitej huby Trichoderma atroviride na produkciu proteolytických enzýmovGaládová, H.Ústav biochémie a mikrobiológie (FCHPT)B-BIOTFCHPTPodrobnosti témy0 / 1--
718.BPVplyv nízkoteplotnej plazmy na antioxidačnú stabilitu orechovMošovská, S.Oddelenie výživy a hodnotenia kvality potravín (ÚPV FCHPT)B-BIOPOTFCHPTPodrobnosti témy1 / 1 Košian, A.
719.DPVplyv nízkoteplotnej plazmy na zložky obilnínMošovská, S.Oddelenie výživy a hodnotenia kvality potravín (ÚPV FCHPT)I-VHKPFCHPTPodrobnosti témy1 / 1 Tóthová, K.
720.DPVplyv nukleačných činidiel na vlastnosti biodegradovateľných zmesí PLA/PHBAlexy, P.Oddelenie plastov, kaučuku a vlákien (ÚPSP FCHPT)I-PSPFCHPTPodrobnosti témy0 / 1--
721.DPVplyv pH a koncentrácie NaCl na rast a produkciu amínov Lactobacillus reuteri CCM 3644Greif, G.Oddelenie potravinárskej technológie (ÚPV FCHPT)I-POHYKOFCHPTPodrobnosti témy1 / 1 Micháliková, V.
722.BPVplyv podmienok skladovania na fluorescenčné vlastnosti vínSádecká, J.Ústav analytickej chémie (FCHPT)B-BIOPOTFCHPTPodrobnosti témy1 / 1 Forgáčová, A.
723.DPVplyv podmienok zvlákňovania na vlastnosti PP vlákienRyba, J.Oddelenie plastov, kaučuku a vlákien (ÚPSP FCHPT)I-PSPFCHPTPodrobnosti témy1 / 1 Polák, Š.
724.BPVplyv potravinarskych procesov a technologických postupov na mykotoxínyValík, Ľ.Oddelenie výživy a hodnotenia kvality potravín (ÚPV FCHPT)B-VYKOZFCHPTPodrobnosti témy0 / 1--
725.BPVplyv povrchovo aktívnych látok na metabolizmus vláknitých húbČertík, M.Ústav biotechnológie (FCHPT)B-BIOPOTFCHPTPodrobnosti témy1 / -- Jeleňová, G.
726.DPVplyv priameho spracovania xylénovej frakcie na prevádzku extrakcie aromátovBlahušiak, M.Oddelenie chemického a biochemického inžinierstva (ÚCHEI FCHPT)I-CHEIFCHPTPodrobnosti témy1 / 1 Chovančík, O.
727.BPVplyv procesu vyfarbovania na báze Sn na anodicky oxidovanom hliníkuZemanová, M.Oddelenie anorganickej technológie (ÚACHTM FCHPT)B-CHEMATFCHPTPodrobnosti témy1 / 1 Šopová, B.
728.BPVplyv produktov oxidácie BTEX látok na biologickú rozložiteľnosť a toxicituDerco, J.Oddelenie environmentálneho inžinierstva (ÚCHEI FCHPT)B-BIOPOTFCHPTPodrobnosti témy1 / -- Balážová, G.
729.BPVplyv prostredia na rastové vlastnosti G. candidumKoňuchová, M.Oddelenie výživy a hodnotenia kvality potravín (ÚPV FCHPT)B-VYKOZFCHPTPodrobnosti témy1 / -- Loučková, D.
730.DPVplyv rastlinných extraktov na produkciu C20-polynenasýtených mastných kyselínKlempová, T.Ústav biotechnológie (FCHPT)I-BIOTEFCHPTPodrobnosti témy1 / -- Ondo-Eštok, R.
731.DPVplyv sekundárnych dopantov na tlačené elektródy vodivého polyméru PEDOT:PSS pre hybridné solárne článkyGemeiner, P.Oddelenie polygrafie a aplikovanej fotochémie (ÚPSP FCHPT)I-PSPFCHPTPodrobnosti témy1 / 1 Horváthová, Á.
732.BPVplyv substrátovej / produktovej inhibície a redukovanej koncentrácie kyslíka na vysokoúčinnú nitritáciu kalových vôdDrtil, M.Oddelenie environmentálneho inžinierstva (ÚCHEI FCHPT)B-BIOPOTFCHPTPodrobnosti témy0 / 1--
733.BPVplyv terroir na kvalitatívne parametre odrodového vína Rizling rýnskyFurdíková, K.Ústav biotechnológie (FCHPT)B-BIOPOTFCHPTPodrobnosti témy1 / 1 Ľuptovcová, M.
734.BP