24. 4. 2018  22:38 Juraj
Akademický informačný systém

Prehľad vypísaných tém - Fakulta chemickej a potravinárskej technológie


Aplikácia zobrazuje zoznam aktuálnych a schválených tém, ktoré sú vypísané pod zvoleným pracoviskom alebo pod všetkými jeho podriadenými pracoviskami. Obmedziť výpis tém môžete podľa nasledujúcich kritérií.

Typ práce:
Študijný program:
Vedúci témy:
Garantujúce pracovisko:

* | A | B | C | Č | D | E | F | G | H | Ch | I | K | L | M | N | O | P | R | S | Š | T | U | V | W | Z | Ž | 1 | 2 | 3 | 8

Por.TypNázov témyVedúci práceGarantujúce pracoviskoŠtudijný programUrčené prePodrobnostiObsadené/MaxRiešitelia
1.DPAb initio interpretácia magnetických a spektrálnych vlastností koordinačných zlúčenín.Pavlik, J.Oddelenie anorganickej chémie (ÚACHTM FCHPT)I-TCHEMFCHPTPodrobnosti témy0 / 2--
2.DPAcidifikácia mikroprostredia a fotocytotoxicita nových fotosenzibilizátorovPaulíková, H.Ústav biochémie a mikrobiológie (FCHPT)I-BBTFCHPTPodrobnosti témy1 / 1 Balašková, T.
3.DizPAdhézia na rozhraní guma-oceľový materiálHudec, I.Ústav prírodných a syntetických polymérov (FCHPT)D-TPOLMIxAFCHPTPodrobnosti témy0 / ----
4.DizPAdhézia na rozhraní guma-oceľový materiálHudec, I.Ústav prírodných a syntetických polymérov (FCHPT)D-TPOLMI, D-TPOLMIxAFCHPTPodrobnosti témy0 / ----
5.BPAditíva pri bielení buničín s použitím peroxidu vodíkaVrška, M.Oddelenie dreva, celulózy a papiera (ÚPSP FCHPT)B-CHEMATFCHPTPodrobnosti témy0 / 1--
6.DPAdsorbcia kovov na benzéneGranatier, J.Oddelenie chemickej fyziky (ÚFCHCHF FCHPT)I-TCHEMFCHPTPodrobnosti témy0 / ----
7.DizPAdsorpčné procesy pre biotechnologické separácie aromatických alkoholovPolakovič, M.Oddelenie chemického a biochemického inžinierstva (ÚCHEI FCHPT)D-CHEIFCHPTPodrobnosti témy0 / ----
8.DPAdsorpčné rovnováhy proteínov na soliodolnej aniónmeničovej membránePolakovič, M.Oddelenie chemického a biochemického inžinierstva (ÚCHEI FCHPT)I-CHEIFCHPTPodrobnosti témy1 / 1 Kováčová, Z.
9.BPAfinitná imobilizácia enzýmovRebroš, M.Ústav biotechnológie (FCHPT)B-BIOPOTFCHPTPodrobnosti témy1 / 1 Dzuro, L.
10.BPAktuálne aspekty udelenia certifikátov naturálnej a organickej kozmetiky (Obsadené: L. Janotková)Hojerová, J.Oddelenie potravinárskej technológie (ÚPV FCHPT)B-VYKOZFCHPTPodrobnosti témy1 / 1 Janotková, L.
11.BPAlternative use of ash from combustion processesHíveš, J.Oddelenie anorganickej technológie (ÚACHTM FCHPT)B-CHEMATFCHPTPodrobnosti témy1 / 1 Gettová, Ž.
12.BPAnaeróbne spracovanie predupravenej kukuričnej slamyHutňan, M.Oddelenie environmentálneho inžinierstva (ÚCHEI FCHPT)B-BIOPOTFCHPTPodrobnosti témy0 / 1--
13.BPAnaeróbne spracovanie predupravenej kukuričnej slamyHutňan, M.Oddelenie environmentálneho inžinierstva (ÚCHEI FCHPT)B-CHEMATFCHPTPodrobnosti témy0 / 1--
14.DPAnalytické sledovanie interakcií DNA s nanočasticami za prítomnosti vybraných analytov pomocou DNA biosenzoraBlaškovičová, J.Ústav analytickej chémie (FCHPT)I-TCHEMFCHPTPodrobnosti témy1 / 1 Augustín, M.
15.DPAnalytické sledovanie interakcií DNA s vybranými nanočasticami pomocou DNA biosenzoraBlaškovičová, J.Ústav analytickej chémie (FCHPT)I-TCHEMFCHPTPodrobnosti témy1 / 1 Ramajová, L.
16.BPAnalýza DNA v medicínskej diagnostike – zhodnotenie aktuálneho stavuLukeš, V.Oddelenie chemickej fyziky (ÚFCHCHF FCHPT)B-CHEMATFCHPTPodrobnosti témy0 / 1--
17.BPAnalýza DNA v medicínskej diagnostike – zhodnotenie aktuálneho stavuLukeš, V.Oddelenie chemickej fyziky (ÚFCHCHF FCHPT)B-BIOPOTFCHPTPodrobnosti témy0 / 1--
18.BPAnalýza efektu HGD tichých mutácií asociovaných s alkaptonúriou na zostrih RNAKrálovičová, J.Ústav biochémie a mikrobiológie (FCHPT)B-CHEMATFCHPTPodrobnosti témy1 / 1 Kabelíková, P.
19.BPAnalýza forenzných vzoriek plynovou chromatografiouHrouzková, S.Ústav analytickej chémie (FCHPT)B-CHEMATFCHPTPodrobnosti témy1 / -- Štulajterová, M.
20.DizPAnalýza glykánov na proteínoch pomocou biočipov pre medicínske a biotechnologické aplikácieKatrlík, J.Ústav biotechnológie (FCHPT)D-BIOT, D-BIOTxAFCHPTPodrobnosti témy0 / ----
21.BPAnalýza možností výroby melaminuDudáš, J.Oddelenie chemického a biochemického inžinierstva (ÚCHEI FCHPT)B-CHIFCHPTPodrobnosti témy0 / 1--
22.DPAnalýza prevádzkovania fluidného reaktora na výrobu blokových kopolymérovStopka, J.Oddelenie chemického a biochemického inžinierstva (ÚCHEI FCHPT)I-CHEIFCHPTPodrobnosti témy1 / 1 Lučiková, V.
23.DPAnalýza rastu Candida parapsilosis v závislosti od vplyvu faktorov prostrediaKoňuchová, M.Oddelenie výživy a hodnotenia kvality potravín (ÚPV FCHPT)I-VHKPFCHPTPodrobnosti témy1 / 1 Buchtová, K.
24.DPAnalýza superhyperjemného štiepenia v Cu(II) EPR spektrách meďnatých komplexov s dusíkatými ligandami.Mazúr, M.Oddelenie fyzikálnej chémie (ÚFCHCHF FCHPT)I-TCHEMFCHPTPodrobnosti témy1 / 1 Strečanská, K.
25.DPAnalýza vplyvu procesných parametrov na brómový index benzénu z extrakcie aromátovBlahušiak, M.Oddelenie chemického a biochemického inžinierstva (ÚCHEI FCHPT)I-CHEIFCHPTPodrobnosti témy1 / 1 Zsigmond, R.
26.DPAnalýza vplyvu regulačných prvkov na bezpečnosť prevádzky prietokového reaktoraLabovská, Z.Oddelenie chemického a biochemického inžinierstva (ÚCHEI FCHPT)I-CHEIFCHPTPodrobnosti témy1 / 1 Frolek, M.
27.BPAntimikrobiálna aktivita novosyntetizovaných chinolizidínových derivátovOlejníková, P.Ústav biochémie a mikrobiológie (FCHPT)B-BIOPOTFCHPTPodrobnosti témy0 / 1--
28.BPAntimikrobiálna aktivita novosyntetizovaných chinolizidínových derivátovOlejníková, P.Ústav biochémie a mikrobiológie (FCHPT)B-BIOTFCHPTPodrobnosti témy0 / 1--
29.BPAntimikrobiálne vlastnosti baktérií mliečneho kysnutia a druhu Geotrichum candidumKoňuchová, M.Oddelenie výživy a hodnotenia kvality potravín (ÚPV FCHPT)B-VYKOZFCHPTPodrobnosti témy1 / 1 Švendová, A.
30.DPAntioxidačné vlastnosti frakcií z vybraných rastlinných extraktovSekretár, S.Oddelenie potravinárskej technológie (ÚPV FCHPT)I-POHYKOFCHPTPodrobnosti témy1 / 1 Vašková, P.
31.BPAplikácia enzýmov produkovaných v inklúznych telieskachKrasňan, V.Ústav biotechnológie (FCHPT)B-BIOPOTFCHPTPodrobnosti témy1 / -- Mrmus, P.
32.BPAplikácia EPR spektroskopie pri štúdiu fotoindukovaných procesovBarbieriková, Z.Oddelenie fyzikálnej chémie (ÚFCHCHF FCHPT)B-CHEMATFCHPTPodrobnosti témy1 / -- Hajdu, T.
33.DizPAplikácia lignínu v gumárskych zmesiachHudec, I.Ústav prírodných a syntetických polymérov (FCHPT)D-TPOLMIFCHPTPodrobnosti témy0 / ----
34.DPAplikácia peroxidových vulkanizačných systémov pri sieťovaní elastomérnych matrícKruželák, J.Oddelenie plastov, kaučuku a vlákien (ÚPSP FCHPT)I-PSPFCHPTPodrobnosti témy1 / 1 Fúziková, D.
35.DPAplikácia teffu do bezlepkových výrobkovMinarovičová, L.Oddelenie potravinárskej technológie (ÚPV FCHPT)I-POHYKOFCHPTPodrobnosti témy1 / 1 Kepičová, V.
36.DizPAplikácie zariadení s glykánovými povrchmi v diagnostikeTkáč, J.Ústav biotechnológie (FCHPT)D-BIOTFCHPTPodrobnosti témy0 / 2--
37.DizPArchitectúra molekúl s H-väzbami: dizajn, syntéza a aplikácieEckstein, A.Oddelenie plastov, kaučuku a vlákien (ÚPSP FCHPT)D-MACHFCHPTPodrobnosti témy0 / 1--
38.DizPArchitectúra molekúl s H-väzbami: dizajn, syntéza a aplikácieEckstein, A.Oddelenie plastov, kaučuku a vlákien (ÚPSP FCHPT)D-MACHxAFCHPTPodrobnosti témy0 / 1--
39.BPAutomatická Pasterizačná LinkaValo, R.Oddelenie informatizácie a riadenia procesov (ÚIAM FCHPT)B-AIMCHPFCHPTPodrobnosti témy1 / 1 Bányi, K.
40.DPAzylolsubstituované deriváty pyroluVégh, D.Oddelenie organickej chémie (ÚOCHKP FCHPT)I-TCHEMFCHPTPodrobnosti témy1 / -- Kišoň, M.
41.DPBenefity a riziká konzervačnej látky Bronopol v kozmetických výrobkoch (Obsadené: Bc. L. Todorchevska)Hojerová, J.Oddelenie potravinárskej technológie (ÚPV FCHPT)I-POHYKOFCHPTPodrobnosti témy1 / 1 Todorchevska, L.
42.BPBenefity a riziká konzervačných látok v kozmetických výrobkoch (Obsadené: D. Maďarová).Hojerová, J.Oddelenie potravinárskej technológie (ÚPV FCHPT)B-VYKOZFCHPTPodrobnosti témy1 / 1 Maďarová, D.
43.BPBezhalogénové zmesi na opláštenie káblovHudec, I.Ústav prírodných a syntetických polymérov (FCHPT)B-CHEMATFCHPTPodrobnosti témy0 / 1--
44.DizPBezpečné procesné riadenieKvasnica, M.Oddelenie informatizácie a riadenia procesov (ÚIAM FCHPT)D-RPFCHPTPodrobnosti témy0 / 1--
45.DizPBezpečné procesné riadenieKvasnica, M.Oddelenie informatizácie a riadenia procesov (ÚIAM FCHPT)D-RPxAFCHPTPodrobnosti témy0 / 1--
46.DPBioaktívne zložky a antioxidačné vlastnosti lesných plodovMikulajová, A.Oddelenie výživy a hodnotenia kvality potravín (ÚPV FCHPT)I-VHKPFCHPTPodrobnosti témy1 / -- Ácsová, A.
47.BPBioaktívne zložky potravínMinarovičová, L.Oddelenie potravinárskej technológie (ÚPV FCHPT)B-VYKOZFCHPTPodrobnosti témy1 / -- Sesztáková, B.
48.BPBiodegradácia polychlórovaných bifenylov zmesnými bakteriálnymi kultúramiDercová, K.Ústav biotechnológie (FCHPT)B-BIOPOTFCHPTPodrobnosti témy1 / 1 Kozáková, M.
49.BPBiodegradovateľné polymérne zmesi s oligomérnymi zmäkčovadlamiVanovčanová, Z.Oddelenie plastov, kaučuku a vlákien (ÚPSP FCHPT)B-CHEMATFCHPTPodrobnosti témy1 / 1 Humajová, K.
50.BPBiogénne amíny v mliečnych výrobkoch: pôvod, výskyt a možnosti kontrolyGreif, G.Oddelenie potravinárskej technológie (ÚPV FCHPT)B-BIOPOTFCHPTPodrobnosti témy0 / 1--
51.DPBiochemické zmeny sprevádzajúce dozrievanie konídií a starnutie mycélia vybraných vláknitých húbVarečka, Ľ.Ústav biochémie a mikrobiológie (FCHPT)I-BBTFCHPTPodrobnosti témy1 / 1 Polozsányi, Z.
52.DPBiochemické zmeny sprevádzajúce rast Trichoderma atroviride na nutrične chudobných médiáchVarečka, Ľ.Ústav biochémie a mikrobiológie (FCHPT)I-BBTFCHPTPodrobnosti témy1 / 1 Dzidová, M.
53.DPBiokatalytická syntéza vybraných chromogénnych substrátovHronská, H.Ústav biotechnológie (FCHPT)I-BIOTEFCHPTPodrobnosti témy1 / 1 Pokorná, E.
54.DizPBiokatalytické procesy využívajúce priamu oxidáciu vzdušným kyslíkomPolakovič, M.Oddelenie chemického a biochemického inžinierstva (ÚCHEI FCHPT)D-CHEI, D-CHEIxAFCHPTPodrobnosti témy0 / ----
55.BPBiokatalýza s rekombinantnými dekarboxylázamiKrasňan, V.Ústav biotechnológie (FCHPT)B-BIOPOTFCHPTPodrobnosti témy1 / -- Kyzeková, T.
56.BPBiokompozitné materiályŠutý, Š.Oddelenie dreva, celulózy a papiera (ÚPSP FCHPT)B-CHEMATFCHPTPodrobnosti témy0 / 3--
57.BPBiokompozity na báze drevných vlákien z recyklovaného papiera pre stavebné a izolačné účelyTiňo, R.Oddelenie dreva, celulózy a papiera (ÚPSP FCHPT)B-CHEMATFCHPTPodrobnosti témy0 / 1--
58.BPBiologická dekontaminácia objektov kultúrneho dedičstva nízkoteplotnou plazmouVizárová, K.Oddelenie dreva, celulózy a papiera (ÚPSP FCHPT)B-CHEMATFCHPTPodrobnosti témy0 / ----
59.DPBiologická dekontaminácia papierových nosičov informácií nízkoteplotnou plazmouVizárová, K.Oddelenie dreva, celulózy a papiera (ÚPSP FCHPT)I-PSPFCHPTPodrobnosti témy1 / -- Špacírová, Z.
60.DPBiologické aktivity nových inhibítorov aldózareduktázy: štúdium vzťahu štruktúry a účinkuHronská, H.Ústav biotechnológie (FCHPT)I-BIOTEFCHPTPodrobnosti témy1 / 1 Haláková, D.
61.BPBiologické účinky kustovnice čínskejMošovská, S.Oddelenie výživy a hodnotenia kvality potravín (ÚPV FCHPT)B-VYKOZFCHPTPodrobnosti témy1 / 1 Hazuchová, A.
62.DizPBiomarkery Coxiella burnetii a rickettsiíŠkultéty, Ľ.Ústav biochémie a mikrobiológie (FCHPT)D-BICH, D-BICHxAFCHPTPodrobnosti témy0 / ----
63.DizPBiomarkery chronickej obštrukčnej choroby pľúcKatrlík, J.Ústav biochémie a mikrobiológie (FCHPT)D-BICH, D-BICHxAFCHPTPodrobnosti témy0 / ----
64.DizPBioobnoviteľné monoméry pre prípravu hydrogélov a polymérnych nanočastíc a mikročastícKollár, J.Ústav prírodných a syntetických polymérov (FCHPT)D-MACHFCHPTPodrobnosti témy0 / 1--
65.DPBiopolyméry ako plnivá pre biodegradovateľné zmesi vhodné na spracovanie technológiou vstrekovaniaFeranc, J.Oddelenie plastov, kaučuku a vlákien (ÚPSP FCHPT)I-PSPFCHPTPodrobnosti témy1 / -- Zuzáková, P.
66.BPBiopolyméry ako plnivá pre biodegradovateľné zmesi vhodné na spracovanie technológiou 3D tlačeFeranc, J.Oddelenie plastov, kaučuku a vlákien (ÚPSP FCHPT)B-CHEMATFCHPTPodrobnosti témy0 / 1--
67.BPBioprintingČeppan, M.Oddelenie polygrafie a aplikovanej fotochémie (ÚPSP FCHPT)B-CHEMATFCHPTPodrobnosti témy1 / 1 Onufráková, M.
68.BPBiotechnologická produkcia biologicky aktívnych metabolitov polosuchými fermentáciami vláknitých húbČertík, M.Ústav biotechnológie (FCHPT)B-BIOPOTFCHPTPodrobnosti témy1 / -- Vráblová, V.
69.DizPBiotechnologická produkcia chemických špecialít pomocou biokatalytických kaskádových reakcií s využitím imobilizovaných rekombinantných mikroorganizmovBučko, M.Ústav biotechnológie (FCHPT)D-BIOTFCHPTPodrobnosti témy0 / ----
70.BPBiotechnologická produkcia kyseliny klavulanovejVaňková, K.Oddelenie chemického a biochemického inžinierstva (ÚCHEI FCHPT)B-CHIFCHPTPodrobnosti témy1 / 1 Rapáčová, J.
71.DizPBiotechnologické zhodnotenie odpadových materiálov na biologicky aktívne lipofilné metabolityČertík, M.Ústav biotechnológie (FCHPT)D-BIOTFCHPTPodrobnosti témy0 / ----
72.BPBiotechnologické zhodnotenie odpadových tukov hubou Umbelopsis isabellinaKlempová, T.Ústav biotechnológie (FCHPT)B-BIOPOTFCHPTPodrobnosti témy1 / -- Čarnecký, M.
73.DPBiotransformácia odpadových olejov a tukov hubou Mortierella alpinaKlempová, T.Ústav biotechnológie (FCHPT)I-BIOTEFCHPTPodrobnosti témy1 / -- Jašurek, M.
74.BPBudovanie databázy FTIR spektier prírodných voskov a živíc pre identifikáciu materiálov v objektoch kultúrneho dedičstvaČížová, K.Oddelenie dreva, celulózy a papiera (ÚPSP FCHPT)B-CHEMATFCHPTPodrobnosti témy0 / 1--
75.DizPBudúcnosť energie v anorganických taveninách. Makro a mikro charakteristiky vybraných fluoridových systémovKubíková, B.Oddelenie anorganickej technológie (ÚACHTM FCHPT)D-ATEM, D-ATEMxAFCHPTPodrobnosti témy0 / ----
76.DPBunková stena a jej vzťah k Ca2+ iónom u húb z rodu TrichodermaŠimkovič, M.Ústav biochémie a mikrobiológie (FCHPT)I-BIOTEFCHPTPodrobnosti témy1 / 1 Jurkasová, A.
77.DPBunková stena a jej vzťah k Ca2+ iónom u húb z rodu TrichodermaŠimkovič, M.Ústav biochémie a mikrobiológie (FCHPT)I-BBTFCHPTPodrobnosti témy0 / 1--
78.DizPCannabis sativa - možný zdroj biologicky aktívnych zlúčenínMackuľak, T.Oddelenie environmentálneho inžinierstva (ÚCHEI FCHPT)D-CHZPRFCHPTPodrobnosti témy0 / 1--
79.DPCIAT v syntéze enantiomérne čistých aroylalanínovBerkeš, D.Oddelenie organickej chémie (ÚOCHKP FCHPT)I-TCHEMFCHPTPodrobnosti témy1 / 1 Bilasová, V.
80.DPCielené syntézy a štúdium nových 5-aminopyrazolových derivátov s perfluórfenylovým substituentom a ich transformácie na azoheterocyklické zlúčeniny využiteľných v opto-elektronikeVégh, D.Oddelenie organickej chémie (ÚOCHKP FCHPT)I-TCHEMFCHPTPodrobnosti témy1 / -- Grešo, M.
81.DizPCielené syntézy komplexných zlúčenín v kontinuálnom reakčnom systémeGracza, T.Oddelenie organickej chémie (ÚOCHKP FCHPT)D-ORGCHFCHPTPodrobnosti témy0 / 1--
82.BPCitlivosť environmentálnych mikroorganizmov na klinicky významné antimikrobiálne aktívne zlúčeninyOlejníková, P.Ústav biochémie a mikrobiológie (FCHPT)B-BIOPOTFCHPTPodrobnosti témy0 / 1--
83.BPCitlivosť environmentálnych mikroorganizmov na klinicky významné antimikrobiálne aktívne zlúčeninyOlejníková, P.Ústav biochémie a mikrobiológie (FCHPT)B-BIOTFCHPTPodrobnosti témy0 / 1--
84.DPCytotoxický účinok novosyntetizovaných Ag-komplexov s N-heterocyklamiLakatoš, B.Ústav biochémie a mikrobiológie (FCHPT)I-BBTFCHPTPodrobnosti témy1 / -- Blašková, N.
85.DPČistenie povrchov dreva a papiera účinkom nízkoteplotnej atmosferickej plazmyTiňo, R.Oddelenie dreva, celulózy a papiera (ÚPSP FCHPT)I-PSPFCHPTPodrobnosti témy0 / 1--
86.DPČistenie povrchov objektov dedičstva modernými metódamiReháková, M.Oddelenie polygrafie a aplikovanej fotochémie (ÚPSP FCHPT)I-PSPFCHPTPodrobnosti témy1 / 1 Lipová, D.
87.DizPČo môžu ponúknuť 2D nanomateriály v bioanalýze?Tkáč, J.Ústav biochémie a mikrobiológie (FCHPT)D-BICHFCHPTPodrobnosti témy0 / 2--
88.DPČučoriedky ako zdroj zdraviu prospešných zlúčenínHybenová, E.Oddelenie výživy a hodnotenia kvality potravín (ÚPV FCHPT)I-VHKPFCHPTPodrobnosti témy1 / 1 Luknárová, G.
89.DPDegradácia azofarbív pomocou persíranu aktivovaného manganatými iónmi.Prousek, J.Oddelenie environmentálneho inžinierstva (ÚCHEI FCHPT)I-TOZPFCHPTPodrobnosti témy1 / 1 Marton, M.
90.DPDegradácia chlórovaných polutantov vody pomocou persíranu aktivovaného prechodnými kovmi.Prousek, J.Oddelenie environmentálneho inžinierstva (ÚCHEI FCHPT)I-TOZPFCHPTPodrobnosti témy1 / 1 Országhová, N.
91.BPDegradácia liečiv nachádzajúcich sa v odpadových vodách pomocou železanovHíveš, J.Oddelenie anorganickej technológie (ÚACHTM FCHPT)B-CHEMATFCHPTPodrobnosti témy1 / -- Laurincová, D.
92.DPDehydroaromatizácie metánu na zeolitoch ZSM-5Horňáček, M.Oddelenie organickej technológie, katalýzy a ropy (ÚOCHKP FCHPT)I-CHTIFCHPTPodrobnosti témy1 / 1 Andrejkovicsová, K.
93.DPDekarboxylázová aktivita Lactobacillus brevisGreif, G.Oddelenie potravinárskej technológie (ÚPV FCHPT)I-POHYKOFCHPTPodrobnosti témy1 / 1 Čirková, I.
94.BPDelécia génov lipidického katabolizmu u kvasinky Yarrowia lipolyticaGajdoš, P.Ústav biotechnológie (FCHPT)B-BIOPOTFCHPTPodrobnosti témy1 / -- Urbaníková, V.
95.DPDelignifikácia buničín hlboko eutektickými rozpúšťadlamiJablonský, M.Oddelenie dreva, celulózy a papiera (ÚPSP FCHPT)I-PSPFCHPTPodrobnosti témy1 / 1 Ondrigová, K.
96.DPDetailný návrh prevádzky minipivovaruGramblička, M.Oddelenie chemického a biochemického inžinierstva (ÚCHEI FCHPT)I-CHEIFCHPTPodrobnosti témy1 / 1 Oravkin, M.
97.DPDetekcia a charakterizácia chemických interakcií vybraných hormonálnych prípravkov s DNA biosenzoromLabuda, J.Ústav analytickej chémie (FCHPT)I-TCHEMFCHPTPodrobnosti témy1 / 1 Černicová, M.
98.BPDetekcia prienikov do riadiacich systémov na základe analýzy zvukových a vibračných odtlačkovKvasnica, M.Oddelenie informatizácie a riadenia procesov (ÚIAM FCHPT)B-AIMCHPFCHPTPodrobnosti témy0 / 1--
99.DPDetekcia prienikov do riadiacich systémov na základe analýzy zvukových a vibračných odtlačkovKvasnica, M.Oddelenie informatizácie a riadenia procesov (ÚIAM FCHPT)I-AICHPFCHPTPodrobnosti témy0 / 1--
100.BPDetekcia prienikov do riadiacych systémov na základe analýzy zvukových a vibračných odtlačkovKvasnica, M.Oddelenie informatizácie a riadenia procesov (ÚIAM FCHPT)B-AIMFCHPTPodrobnosti témy0 / 1--
101.BPDetekcia pšenice v potravináchKarovičová, J.Oddelenie potravinárskej technológie (ÚPV FCHPT)B-VYKOZFCHPTPodrobnosti témy0 / 1--
102.BPDetekcia pšenice v potravináchKarovičová, J.Oddelenie potravinárskej technológie (ÚPV FCHPT)B-BIOPOTFCHPTPodrobnosti témy0 / 1--
103.DPDetermination of lipid components in hair using MALDI-MSHrouzková, S.Ústav analytickej chémie (FCHPT)I-TCHEMFCHPTPodrobnosti témy1 / 1 Kráľová, V.
104.DPDevelop a concept to integrate a fast and reliable quality predictor in the pulp fibre lineŠutý, Š.Oddelenie dreva, celulózy a papiera (ÚPSP FCHPT)I-PSPxAFCHPTPodrobnosti témy0 / ----
105.DizPDevitalizácia mikroorganizmov počas sušenia a prežívanie sušených potravináchValík, Ľ.Oddelenie výživy a hodnotenia kvality potravín (ÚPV FCHPT)D-CTPOFCHPTPodrobnosti témy0 / 1--
106.DPDigitálne dvojča rektifikačnej kolónyKvasnica, M.Oddelenie informatizácie a riadenia procesov (ÚIAM FCHPT)I-AICHPFCHPTPodrobnosti témy0 / 1--
107.BPDigitálne dvojča výmenníka teplaKvasnica, M.Oddelenie informatizácie a riadenia procesov (ÚIAM FCHPT)B-AIMFCHPTPodrobnosti témy0 / ----
108.DPDigitálne dvojča výmenníka teplaKvasnica, M.Oddelenie informatizácie a riadenia procesov (ÚIAM FCHPT)I-AICHPFCHPTPodrobnosti témy0 / 1--
109.BPDigitálne dvojča výmenníka teplaKvasnica, M.Oddelenie informatizácie a riadenia procesov (ÚIAM FCHPT)B-AIMCHPFCHPTPodrobnosti témy0 / ----
110.DizPDiverzita a vlastnosti kvasiniek osídľujúcich lúčne rastlinyVadkertiová, R.Ústav biotechnológie (FCHPT)D-BIOTFCHPTPodrobnosti témy0 / ----
111.DizPDizajn, syntéza a vlastnosti analógov swainsonínuKoóš, M.Oddelenie organickej chémie (ÚOCHKP FCHPT)D-ORGCH, D-ORGCHxAFCHPTPodrobnosti témy0 / ----
112.DizPDizajn, syntéza a vlastnosti stabilných organických radikálovSzolcsányi, P.Oddelenie organickej chémie (ÚOCHKP FCHPT)D-ORGCHFCHPTPodrobnosti témy0 / 1--
113.DizPDizajn, syntéza a vlastnosti stabilných organických radikálovSzolcsányi, P.Oddelenie organickej chémie (ÚOCHKP FCHPT)D-ORGCHxAFCHPTPodrobnosti témy0 / 1--
114.DPDomová čistiareň odpadových vôd s nárastovou biomasouBodík, I.Oddelenie environmentálneho inžinierstva (ÚCHEI FCHPT)I-TOZPFCHPTPodrobnosti témy1 / 1 Púček, O.
115.BPDopekané pečivoKarovičová, J.Oddelenie potravinárskej technológie (ÚPV FCHPT)B-VYKOZFCHPTPodrobnosti témy0 / 1--
116.BPDopekané pečivoKarovičová, J.Oddelenie potravinárskej technológie (ÚPV FCHPT)B-BIOPOTFCHPTPodrobnosti témy0 / 1--
117.BPDvojstupňové splyňovanie tuhého komunálneho odpaduHaydary, J.Oddelenie chemického a biochemického inžinierstva (ÚCHEI FCHPT)B-CHIFCHPTPodrobnosti témy0 / ----
118.BPDynamika rastu izolátov S. aureusMedveďová, A.Oddelenie výživy a hodnotenia kvality potravín (ÚPV FCHPT)B-VYKOZFCHPTPodrobnosti témy1 / 1 Kvočiková, K.
119.BPDynamika rastu izolátu J druhu Geotrichum candidum v mliekuKoňuchová, M.Oddelenie výživy a hodnotenia kvality potravín (ÚPV FCHPT)B-VYKOZFCHPTPodrobnosti témy1 / -- Trebichavská, M.
120.DPElastomérne kompozity plnené magneticky aktívnymi plnivamiKruželák, J.Oddelenie plastov, kaučuku a vlákien (ÚPSP FCHPT)I-PSPFCHPTPodrobnosti témy1 / 1 Lišivková, B.
121.DPElastomérne magnetické kompozity sieťované pomocou peroxidových vulkanizačných systémovKruželák, J.Oddelenie plastov, kaučuku a vlákien (ÚPSP FCHPT)I-PSPFCHPTPodrobnosti témy1 / 1 Medlenová, E.
122.DizPElektrické vlastnosti vodivých polymérov a vodivých materiálov z uhlíkových nanotrubícFedorko, P.Oddelenie chemickej fyziky (ÚFCHCHF FCHPT)D-FCH, D-FCHxA, D-CHF, D-CHFxAFCHPTPodrobnosti témy0 / ----
123.DizPElektricky vodivé polymérne kompozityFedorko, P.Oddelenie plastov, kaučuku a vlákien (ÚPSP FCHPT)D-MACH, D-MACHxAFCHPTPodrobnosti témy0 / ----
124.DizPElektricky vodivé polymérne kompozityFedorko, P.Oddelenie chemickej fyziky (ÚFCHCHF FCHPT)D-FCH, D-FCHxA, D-CHF, D-CHFxAFCHPTPodrobnosti témy0 / ----
125.DPElektródy Ni-W pre alkalickú elektrolýzu vodyZemanová, M.Oddelenie anorganickej technológie (ÚACHTM FCHPT)I-CHTIFCHPTPodrobnosti témy1 / 1 Ábel, M.
126.DPElektrochemická a spektroelektrochemická charakterizácia komplexov kobaltu s “non-innocent” ligandmi ako potenciálnych elektrokatalyzátorov na výrobu vodíka.Zalibera, M.Oddelenie fyzikálnej chémie (ÚFCHCHF FCHPT)I-TCHEMFCHPTPodrobnosti témy0 / ----
127.BPElektrochemická degradácia organických mikropolutantovHíveš, J.Oddelenie anorganickej technológie (ÚACHTM FCHPT)B-CHEMATFCHPTPodrobnosti témy0 / ----
128.DPElektrochemická degradácia organických polutantovHíveš, J.Oddelenie anorganickej technológie (ÚACHTM FCHPT)I-CHTIFCHPTPodrobnosti témy1 / 1 Fašková, L.
129.BPElektrochemická príprava ekologických oxidačných činidiel – železanovHíveš, J.Oddelenie anorganickej technológie (ÚACHTM FCHPT)B-CHEMATFCHPTPodrobnosti témy1 / 2 Ondria, M.
130.BPElektrochemická výroba vodíkaHíveš, J.Oddelenie anorganickej technológie (ÚACHTM FCHPT)B-CHEMATFCHPTPodrobnosti témy0 / ----
131.DPElektrochemické a spektroskopické vlastnosti biologicky účinných komplexov medi s derivátmi tiosemikarbazidov v rozpúšťadlách s rôznou polaritouRapta, P.Ústav fyzikálnej chémie a chemickej fyziky (FCHPT)I-TCHEMFCHPTPodrobnosti témy1 / 1 Krajčíková, G.
132.BPElektrochemické biosenzory aplikované v matriciach biologických vzoriekBlaškovičová, J.Ústav analytickej chémie (FCHPT)B-CHEMATFCHPTPodrobnosti témy0 / 2--
133.DizPElektrochémické štúdium biologicky významných, vysokomolekulárnych látok a ich vzájomná interakciaGál, M.Oddelenie anorganickej technológie (ÚACHTM FCHPT)D-ATEMFCHPTPodrobnosti témy0 / ----
134.DPElektrochemické transformácie amínovSzolcsányi, P.Oddelenie organickej chémie (ÚOCHKP FCHPT)I-TCHEMFCHPTPodrobnosti témy1 / 1 Nitrayová, D.
135.DizPElektrónová štruktúra komplexov prechodných kovov s biologicky aktívnymi ligandamiBreza, M.Oddelenie fyzikálnej chémie (ÚFCHCHF FCHPT)D-CHF, D-CHFxA, D-TPTC, D-TPTCxAFCHPTPodrobnosti témy0 / 1--
136.BPEndokrine disrupčné látky – potenciálne účinky na zdravie súvisiace s kožnou expozíciou (Obsadené: M. Potočňáková)Hojerová, J.Oddelenie potravinárskej technológie (ÚPV FCHPT)B-VYKOZFCHPTPodrobnosti témy1 / -- Potočňáková, M.
137.BPEnergetické využitie biomasy pomocou splyňovaniaJelemenský, Ľ.Oddelenie chemického a biochemického inžinierstva (ÚCHEI FCHPT)B-CHIFCHPTPodrobnosti témy1 / 1 Máté, A.
138.DPEnergetický audit veľkej administratívnej budovyMierka, O.Oddelenie chemického a biochemického inžinierstva (ÚCHEI FCHPT)I-CHEIFCHPTPodrobnosti témy1 / -- Sámel, P.
139.DPEnzymatická hydrolýza cyklodextrínovGramblička, M.Oddelenie chemického a biochemického inžinierstva (ÚCHEI FCHPT)I-CHEIFCHPTPodrobnosti témy1 / 1 Liba, T.
140.DizPEnzymatické a Pd-katalyzované transformácie v syntéze biologicky aktívnych zlúčenínGracza, T.Oddelenie organickej chémie (ÚOCHKP FCHPT)D-ORGCHFCHPTPodrobnosti témy0 / 1--
141.DPEnzýmová príprava krátkych alkylglykozidovGreif, G.Oddelenie potravinárskej technológie (ÚPV FCHPT)I-POHYKOFCHPTPodrobnosti témy0 / 1--
142.DPEnzýmové acylácie kyseliny kójovejHronská, H.Ústav biotechnológie (FCHPT)I-BIOTEFCHPTPodrobnosti témy1 / 1 Karkeszová, K.
143.DizPEnzýmy potrebné na zužitkovanie rastlinných hemicelulózPuchart, V.Ústav biochémie a mikrobiológie (FCHPT)D-BICHFCHPTPodrobnosti témy0 / ----
144.DizPEnzýmy potrebné na zužitkovanie rastlinných hemicelulózPuchart, V.Ústav biochémie a mikrobiológie (FCHPT)D-BICHxAFCHPTPodrobnosti témy0 / ----
145.BPEPR štúdium fotoindukovaných procesov grafitických nitridov uhlíkaBrezová, V.Oddelenie fyzikálnej chémie (ÚFCHCHF FCHPT)B-CHEMATFCHPTPodrobnosti témy1 / 1 Endrődyová, Z.
146.DPEukaryotické expresné systémy na produkciu rekombinantných proteínovMarkošová, K.Ústav biotechnológie (FCHPT)I-BIOTEFCHPTPodrobnosti témy1 / -- Rosenbergová, Z.
147.DPExperimentálna elektrónova štruktúraKožíšek, J.Ústav fyzikálnej chémie a chemickej fyziky (FCHPT)I-TCHEMFCHPTPodrobnosti témy0 / 1--
148.DizPExperimentálna elektrónova štruktúraKožíšek, J.Oddelenie fyzikálnej chémie (ÚFCHCHF FCHPT)D-FCHxAFCHPTPodrobnosti témy0 / 1--
149.DizPExperimentálna elektrónova štruktúraKožíšek, J.Oddelenie fyzikálnej chémie (ÚFCHCHF FCHPT)D-FCHFCHPTPodrobnosti témy0 / 1--
150.DPExperimentálne a matematické modelovanie splyňovania alkoholov v superkritickej vodeJelemenský, Ľ.Oddelenie chemického a biochemického inžinierstva (ÚCHEI FCHPT)I-CHEIFCHPTPodrobnosti témy1 / 1 Štefanko, D.
151.DPExpresia karbonickej anhydrázy I v prostatických nádorových bunkáchŠkultéty, Ľ.Ústav biochémie a mikrobiológie (FCHPT)I-BBTFCHPTPodrobnosti témy0 / ----
152.DPExpresia karbonickej anhydrázy I v prostatických nádorových bunkáchŠkultéty, Ľ.Ústav biotechnológie (FCHPT)I-BIOTEFCHPTPodrobnosti témy0 / 1--
153.BPExtracelulárny laktát glioblastomových a neuroblastomových bunkových línií Paulíková, H.Ústav biochémie a mikrobiológie (FCHPT)B-BIOPOTFCHPTPodrobnosti témy0 / 1--
154.BPExtrakcia pektínu a jeho využitie v potravinárskom priemysleMinarovičová, L.Oddelenie potravinárskej technológie (ÚPV FCHPT)B-VYKOZFCHPTPodrobnosti témy1 / -- Szokola, F.
155.BPExtrakcia ropy z bitúmenových pieskovDaučík, P.Oddelenie organickej technológie, katalýzy a ropy (ÚOCHKP FCHPT)B-CHEMATFCHPTPodrobnosti témy1 / 1 Ďurčová, L.
156.DPExtrakcia s využitím monolitických materiálov v spojení s GCxGC-MS pre charakterizáciu organických zlúčenín v tokajských vínachŠpánik, I.Ústav analytickej chémie (FCHPT)I-TCHEMFCHPTPodrobnosti témy1 / 1 Panáková, V.
157.DPExtrakcia škrobu z batátov a jeho aplikácia do cereálnych výrobkovMinarovičová, L.Oddelenie potravinárskej technológie (ÚPV FCHPT)I-POHYKOFCHPTPodrobnosti témy1 / 1 Kolarič, L.
158.BPExtraktívne látky kôry a spôsoby ich získavania z biomasyŠurina, I.Oddelenie dreva, celulózy a papiera (ÚPSP FCHPT)B-CHEMATFCHPTPodrobnosti témy0 / ----
159.DizPExtraktívne látky rastlinnej biomasy a ich využitie v potravinárstveSchmidt, Š.Ústav potravinárstva a výživy (FCHPT)D-CTPOFCHPTPodrobnosti témy0 / 1--
160.BPFaktory ovplyvňujúce výťažnosť cukruMinarovičová, L.Oddelenie potravinárskej technológie (ÚPV FCHPT)B-VYKOZFCHPTPodrobnosti témy1 / -- Kubánková, M.
161.DizPFázové rovnováhy, elektrochemické a fyzikálno-chemické charakteristiky fluoridových tavenín pre vylučovanie kovov vzácnych zemín a iných kovov deklarovaných Európskou komisiou ako kritické materiályKorenko, M.Ústav anorganickej chémie, technológie a materiálov (FCHPT)D-ATEMFCHPTPodrobnosti témy0 / ----
162.DizPFázové rovnováhy, elektrochemické a fyzikálno-chemické charakteristiky fluoridových tavenín pre vylučovanie kovov vzácnych zemín a iných kovov deklarovaných Európskou komisiou ako kritické materiályKorenko, M.Ústav anorganickej chémie, technológie a materiálov (FCHPT)D-ATEMxAFCHPTPodrobnosti témy0 / ----
163.BPFenotypizácia a genotypizácia rezistentných koliformných baktérií z hľadiska prítomnosti širokospektrálnych betalaktamázBírošová, L.Oddelenie výživy a hodnotenia kvality potravín (ÚPV FCHPT)B-BIOPOTFCHPTPodrobnosti témy1 / 1 Cverenkárová, K.
164.BPFluorogénne a chromogénne substráty beta-laktamáz ako detektory rezistencie voči liečbe antibiotikami.Babjak, M.Oddelenie organickej chémie (ÚOCHKP FCHPT)B-CHEMATFCHPTPodrobnosti témy1 / 1 Fraško, P.
165.DPFortifikácia ušľachtilých ovocných destilátovŽemlička, L.Oddelenie výživy a hodnotenia kvality potravín (ÚPV FCHPT)I-VHKPFCHPTPodrobnosti témy1 / 1 Nízka, Z.
166.BPFotochémia a spektroelektrochémia nových koordinačných zlúčenín s potenciálom aplikácie vo farmáciiRapta, P.Ústav fyzikálnej chémie a chemickej fyziky (FCHPT)B-CHEMATFCHPTPodrobnosti témy0 / 2--
167.DizPFunkcia mitochondrií v adaptácii vláknitých húb na biotické a abiotické faktoryKryštofová, S.Ústav biochémie a mikrobiológie (FCHPT)D-BICH, D-BICHxAFCHPTPodrobnosti témy0 / 1--
168.DizPFunkčné biodegradovateľné polyesteryDanko, M.Ústav prírodných a syntetických polymérov (FCHPT)D-MACHFCHPTPodrobnosti témy0 / ----
169.DizPFunkčné biodegradovateľné polyesteryDanko, M.Ústav prírodných a syntetických polymérov (FCHPT)D-MACHxAFCHPTPodrobnosti témy0 / ----
170.DizPFunkčné polyamidy z obnoviteľných monomérovMosnáček, J.Ústav prírodných a syntetických polymérov (FCHPT)D-MACHFCHPTPodrobnosti témy0 / ----
171.DizPFunkčné polyamidy z obnoviteľných monomérovMosnáček, J.Ústav prírodných a syntetických polymérov (FCHPT)D-MACHxAFCHPTPodrobnosti témy0 / ----
172.BPFunkčné vlastnosti vlákninových preparátovMinarovičová, L.Oddelenie potravinárskej technológie (ÚPV FCHPT)B-VYKOZFCHPTPodrobnosti témy1 / -- Haladejová, P.
173.DPFuzzy riadenie laboratórneho modelu CE 151 - guľôčka na plocheVasičkaninová, A.Oddelenie informatizácie a riadenia procesov (ÚIAM FCHPT)I-AICHPFCHPTPodrobnosti témy0 / 1--
174.DPFyzikálne a extrakčné vlastnosti suspenzií nanočastíc a ich aplikácia v deliacich procesochSchlosser, Š.Oddelenie chemického a biochemického inžinierstva (ÚCHEI FCHPT)I-CHEIFCHPTPodrobnosti témy0 / ----
175.DizPGarantovaný odhad parametrovFikar, M.Ústav informatizácie, automatizácie a matematiky (FCHPT)D-RPFCHPTPodrobnosti témy0 / ----
176.DizPGarantovaný odhad parametrovFikar, M.Ústav informatizácie, automatizácie a matematiky (FCHPT)D-RPxAFCHPTPodrobnosti témy0 / ----
177.DPGC-MS analýza prchavých zložiek výberových vínBenická, E.Ústav analytickej chémie (FCHPT)I-TCHEMFCHPTPodrobnosti témy1 / -- Goneková, S.
178.BPGC-MS stanovenie nízkych koncentrácií rezíduí pesticídov v dojčenskom mliekuPurdešová, A.Ústav analytickej chémie (FCHPT)B-BIOPOTFCHPTPodrobnosti témy1 / 1 Tyshchuk, V.
179.BPGeopolyméry ako potenciálne materiály pre aplikácie v geotermálnych vrtochKuzielová, E.Oddelenie anorganických materiálov (ÚACHTM FCHPT)B-CHEMATFCHPTPodrobnosti témy0 / ----
180.DPGlykánové biosenzory - konštrukcia a aplikácieTkáč, J.Ústav biochémie a mikrobiológie (FCHPT)I-BBTFCHPTPodrobnosti témy0 / 1--
181.DPGlykánové biosenzory - konštrukcia a aplikácieTkáč, J.Ústav biochémie a mikrobiológie (FCHPT)I-BBTFCHPTPodrobnosti témy0 / 1--
182.DPGlykánové biosenzory - konštrukcia a aplikácieTkáč, J.Ústav biochémie a mikrobiológie (FCHPT)I-BBTFCHPTPodrobnosti témy1 / 1 Blšáková, A.
183.DPHalloyzit ako plnivo do polymérnych mikrokapsúl: Biokompatibilita s modelovými bunkovými líniamiRázga, F.Oddelenie plastov, kaučuku a vlákien (ÚPSP FCHPT)I-PSPFCHPTPodrobnosti témy1 / -- Krišková, T.
184.DizPHemicelulolytické enzýmy Schizophyllum communePuchart, V.Ústav biochémie a mikrobiológie (FCHPT)D-BICHFCHPTPodrobnosti témy0 / ----
185.DizPHemicelulolytické enzýmy Schizophyllum communePuchart, V.Ústav biochémie a mikrobiológie (FCHPT)D-BICHxAFCHPTPodrobnosti témy0 / ----
186.BPHierarchicky štruktúrované materiály – rekryštalizácia zeolitovHorňáček, M.Oddelenie organickej technológie, katalýzy a ropy (ÚOCHKP FCHPT)B-CHEMATFCHPTPodrobnosti témy1 / 1 Kupcová, K.
187.DPHMI systém pre skladovú logistikuKalúz, M.Ústav informatizácie, automatizácie a matematiky (FCHPT)I-AICHPFCHPTPodrobnosti témy1 / 1 Čizmazia, O.
188.DPHodnotenie fermentovaných cereálnych nápojovKarovičová, J.Oddelenie potravinárskej technológie (ÚPV FCHPT)I-POHYKOFCHPTPodrobnosti témy1 / 1 Jancsóová, T.
189.DPHodnotenie charakteru a príčin vzniku nehomogenít na fóliách z auktoklávových a tubulárnych typov polyetylénuHudec, I.Ústav prírodných a syntetických polymérov (FCHPT)I-PSPFCHPTPodrobnosti témy1 / 1 Matúšková, J.
190.BPHodnotenie kvality korenín a byliniekKarovičová, J.Oddelenie potravinárskej technológie (ÚPV FCHPT)B-VYKOZFCHPTPodrobnosti témy0 / 1--
191.BPHodnotenie kvality korenín a byliniekKarovičová, J.Oddelenie potravinárskej technológie (ÚPV FCHPT)B-BIOPOTFCHPTPodrobnosti témy0 / 1--
192.BPHodnotenie reologických vlastností gumárskych zmesí na oscilačnom reometriHudec, I.Ústav prírodných a syntetických polymérov (FCHPT)B-CHEMATFCHPTPodrobnosti témy1 / -- Krajčíková, K.
193.BPHodnotenie spektrálnych vlasností vodivého polyméru PEDOT:PSSGemeiner, P.Oddelenie polygrafie a aplikovanej fotochémie (ÚPSP FCHPT)B-CHEMATFCHPTPodrobnosti témy0 / 1--
194.DPHumektanty v kozmetických výrobkoch (Obsadené: Bc. M. Cagáňová))Hojerová, J.Oddelenie potravinárskej technológie (ÚPV FCHPT)I-POHYKOFCHPTPodrobnosti témy1 / 1 Cagáňová, M.
195.BPHydrogenačná rafináciaKrálik, M.Oddelenie organickej technológie, katalýzy a ropy (ÚOCHKP FCHPT)B-CHEMATFCHPTPodrobnosti témy0 / 1--
196.DPHydrokoloidy v kozmetických výrobkoch (Obsadené: Bc. P. Tomastová)Hojerová, J.Oddelenie potravinárskej technológie (ÚPV FCHPT)I-POHYKOFCHPTPodrobnosti témy1 / 1 Tomastová, P.
197.DPCharakteristika laktobacilov izolovaných z materinského mliekaGreifová, M.Oddelenie potravinárskej technológie (ÚPV FCHPT)I-POHYKOFCHPTPodrobnosti témy1 / 1 Pokryvková, D.
198.DPCharakterizácia iónomeničových chromatografických adsorbentov a ich využitie na purifikáciu proteínovMolnár, T.Oddelenie chemického a biochemického inžinierstva (ÚCHEI FCHPT)I-CHEIFCHPTPodrobnosti témy0 / 1--
199.DPCharakterizácia kvalitatívnych vlastností cereálnych surovín a výrobkov z nichCiesarová, Z.Oddelenie výživy a hodnotenia kvality potravín (ÚPV FCHPT)I-VHKPFCHPTPodrobnosti témy0 / 1--
200.BPCharakterizácia kvasiniek potenciálne využiteľných v pivovarníctveŠmogrovičová, D.Ústav biotechnológie (FCHPT)B-BIOPOTFCHPTPodrobnosti témy1 / 2 Halásová, V.
201.DPCharakterizácia nanoštruktúrnych fotokatalyzátorov metódami EPR spektroskopieBarbieriková, Z.Oddelenie fyzikálnej chémie (ÚFCHCHF FCHPT)I-TCHEMFCHPTPodrobnosti témy1 / -- Darvasiová, I.
202.BPCharakterizácia nízkoteplotných taveninových elektrolytov vhodných pre inovácie v procese výroby hliníkaHíveš, J.Oddelenie anorganickej technológie (ÚACHTM FCHPT)B-CHEMATFCHPTPodrobnosti témy1 / -- Červenková, A.
203.BPCharakterizácia pív pripravených z rôznych chmeľovŠmogrovičová, D.Ústav biotechnológie (FCHPT)B-BIOPOTFCHPTPodrobnosti témy1 / 2 Bombová, M.
204.DPCharakterizácia prchavých organických zlúčenín vo vzorkách tokajských vín s využitím kvapalinovej extrakcie pre následnú GCxGC-TOF-MS analýzuŠpánik, I.Ústav analytickej chémie (FCHPT)I-TCHEMFCHPTPodrobnosti témy1 / 1 Kašperová, D.
205.DPCharakterizácia Tokajských vín fluorescenčnou spektrometriouSádecká, J.Ústav analytickej chémie (FCHPT)I-TCHEMFCHPTPodrobnosti témy1 / 1 Dobóová, K.
206.DizPCharakterizácia vybraných biomakromolekúl pomocou elektrochemických metódGál, M.Oddelenie anorganickej technológie (ÚACHTM FCHPT)D-ATEMFCHPTPodrobnosti témy0 / ----
207.BPCharakterizácia vybraných izolátov enterokokov rezistentných voči antibiotikámBírošová, L.Oddelenie výživy a hodnotenia kvality potravín (ÚPV FCHPT)B-VYKOZFCHPTPodrobnosti témy1 / 1 Križanová, N.
208.BPChemická dealuminácia zeolitovHorňáček, M.Oddelenie organickej technológie, katalýzy a ropy (ÚOCHKP FCHPT)B-CHEMATFCHPTPodrobnosti témy0 / 1--
209.DizPChemická charakterizácia a modifikácia lignínov pre ich využitie v gumárenských zmesiach.Šutý, Š.Oddelenie dreva, celulózy a papiera (ÚPSP FCHPT)D-TPOLMIFCHPTPodrobnosti témy0 / ----
210.BPChemické a biologické vlastnosti propolisuSekretár, S.Oddelenie potravinárskej technológie (ÚPV FCHPT)B-VYKOZFCHPTPodrobnosti témy1 / 1 Kerekesová, M.
211.DPIdentifikácia a kvantifikácia pyranózových a furanózových foriem fluorovaných monosacharidov v roztokochŠoral, M.Centrálne laboratóriá FCHPT (FCHPT)I-TCHEMFCHPTPodrobnosti témy0 / 1--
212.DizPIdentifikácia a funkčná analýza substrátov proteínkináz využitím "shokat" mutantovČipák, Ľ.Ústav biochémie a mikrobiológie (FCHPT)D-BICH, D-BICHxAFCHPTPodrobnosti témy0 / ----
213.DPIdentifikácia biologicky aktívnych látok v rastlinných extraktoch pomocou jadrovej magnetickej rezonancieŠoral, M.Centrálne laboratóriá FCHPT (FCHPT)I-TCHEMFCHPTPodrobnosti témy1 / 1 Netíková, T.
214.DPIdentifikácia nepredpokladaných a bočných produktov organických reakciíŠoral, M.Centrálne laboratóriá FCHPT (FCHPT)I-TCHEMFCHPTPodrobnosti témy0 / 1--
215.BPIdentifikácia novodobých písacích látok s využitím fluorescenčnej mikroskopieDvonka, V.Oddelenie polygrafie a aplikovanej fotochémie (ÚPSP FCHPT)B-CHEMATFCHPTPodrobnosti témy0 / 2--
216.DPIdentifikácia syntetických derivátov prírodných alkaloidovŠoral, M.Centrálne laboratóriá FCHPT (FCHPT)I-TCHEMFCHPTPodrobnosti témy0 / 1--
217.BPImobilizácia formátdehydrogenázy z Candida boindinii.Štefuca, V.Ústav biotechnológie (FCHPT)B-BIOPOTFCHPTPodrobnosti témy1 / -- Bak, D.
218.BPImpregnácia štiepok pri sulfátovom proceseJablonský, M.Oddelenie dreva, celulózy a papiera (ÚPSP FCHPT)B-CHEMATFCHPTPodrobnosti témy1 / 1 Kohútová, M.
219.DPImunomodulačná aktivita syntetických glykozidovPaulovičová, E.Ústav biochémie a mikrobiológie (FCHPT)I-BBTFCHPTPodrobnosti témy1 / 1 Vyšehradská, L.
220.BPInkapsulácia železanov – stabilita týchto materiálov až po dobu ich aplikácieCzölderová, M.Oddelenie anorganickej technológie (ÚACHTM FCHPT)B-CHEMATFCHPTPodrobnosti témy1 / 1 Galovičová, M.
221.DizPInkorporácia zdraviu prospešných látok do cereálnych produktovKarovičová, J.Oddelenie potravinárskej technológie (ÚPV FCHPT)D-CTPOFCHPTPodrobnosti témy0 / 1--
222.DizPInteligentný systém na identifikáciu nebezpečenstva v komplexných výrobných procesochJelemenský, Ľ.Oddelenie chemického a biochemického inžinierstva (ÚCHEI FCHPT)D-CHEIFCHPTPodrobnosti témy0 / 1--
223.DPInterakcie železanu s baktériami z prírodných zdrojovHíveš, J.Oddelenie anorganickej technológie (ÚACHTM FCHPT)I-CHTIFCHPTPodrobnosti témy1 / 1 Fašková, A.
224.DPInternet Vecí v PriemysleValo, R.Oddelenie informatizácie a riadenia procesov (ÚIAM FCHPT)I-AICHPFCHPTPodrobnosti témy1 / 1 Boloz, M.
225.DPInvestigation of internal porous network of a chromatographic membrane by microscopic methodsGramblička, M.Oddelenie chemického a biochemického inžinierstva (ÚCHEI FCHPT)I-CHEIxAFCHPTPodrobnosti témy0 / ----
226.BPIzolácia a charakterizácia čistých kultúr kvasiniek vhodných do enologickej praxeFurdíková, K.Ústav biotechnológie (FCHPT)B-BIOPOTFCHPTPodrobnosti témy1 / 1 Kurucová, D.
227.BPIzolácia a charakterizácia oleja zo semien Moringy olejodárnej (Moringa oleifera L.) (Obsadené: Horváth, Vojtech)Sekretár, S.Oddelenie potravinárskej technológie (ÚPV FCHPT)B-BIOPOTFCHPTPodrobnosti témy1 / 1 Horváth, V.
228.BPIzolácia a charakterizácia rastlinných myrozinázŠimkovič, M.Ústav biochémie a mikrobiológie (FCHPT)B-BIOPOTFCHPTPodrobnosti témy0 / 2--
229.BPIzolácia kapsaicínu s použitím rôznych extrakčných činidiel a metódJablonský, M.Oddelenie dreva, celulózy a papiera (ÚPSP FCHPT)B-CHEMATFCHPTPodrobnosti témy0 / 2--
230.BPIzolácia liečivých látok pomocou superkritickej extrakcie s CO2Ház, A.Oddelenie dreva, celulózy a papiera (ÚPSP FCHPT)B-CHEMATFCHPTPodrobnosti témy1 / 1 Filipová, L.
231.BPIzolácie a dlhodobá stabilizácia biokatalyzátorovRebroš, M.Ústav biotechnológie (FCHPT)B-BIOPOTFCHPTPodrobnosti témy1 / 1 Farkasová, L.
232.BPKarotenoidy. Výskyt, vlastnosti a potravinárske využitie (Obsadené: Bauerová, Aneta)Sekretár, S.Oddelenie potravinárskej technológie (ÚPV FCHPT)B-VYKOZFCHPTPodrobnosti témy1 / 1 Bauerová, A.
233.DizPKaskádové reakcie v biokatalýzeRebroš, M.Ústav biotechnológie (FCHPT)D-BIOT, D-BIOTxAFCHPTPodrobnosti témy0 / 1--
234.BPKatalytická aktivita aldehydreduktázHronská, H.Ústav biotechnológie (FCHPT)B-BIOPOTFCHPTPodrobnosti témy1 / 1 Pinčeková, M.
235.BPKatalytická aktivita vybraných glykozidázHronská, H.Ústav biotechnológie (FCHPT)B-BIOPOTFCHPTPodrobnosti témy1 / 1 Niková, M.
236.BPKatalytická oxidácia furfuraluSoták, T.Oddelenie organickej technológie, katalýzy a ropy (ÚOCHKP FCHPT)B-CHEMATFCHPTPodrobnosti témy1 / 1 Košútová, K.
237.BPKatalytická premena cyklohexanónuGašparovičová, D.Oddelenie organickej technológie, katalýzy a ropy (ÚOCHKP FCHPT)B-CHEMATFCHPTPodrobnosti témy1 / 1 Režnáková, E.
238.BPKatalytická premena cyklopentanónuGašparovičová, D.Oddelenie organickej technológie, katalýzy a ropy (ÚOCHKP FCHPT)B-CHEMATFCHPTPodrobnosti témy1 / 1 Kalatová, M.
239.DPKatalytická príprava éterov glyceroluMravec, D.Oddelenie organickej technológie, katalýzy a ropy (ÚOCHKP FCHPT)I-CHTIFCHPTPodrobnosti témy1 / 1 Volkovicsová, E.
240.DPKatalytická redukcia dechtov pri dvojstupňovom splyňovaní ligno-celulózovej biomasyHaydary, J.Oddelenie chemického a biochemického inžinierstva (ÚCHEI FCHPT)I-CHEIFCHPTPodrobnosti témy0 / ----
241.BPKatalytické premeny biomasy na organické kyselinySoták, T.Oddelenie organickej technológie, katalýzy a ropy (ÚOCHKP FCHPT)B-CHEMATFCHPTPodrobnosti témy1 / 1 Pšidová, L.
242.DizPKatalytické transformácie bioetanolu na uhľovodíkyHronec, M.Oddelenie organickej technológie, katalýzy a ropy (ÚOCHKP FCHPT)D-OTTP, D-OTTPxAFCHPTPodrobnosti témy0 / ----
243.DPKatalytické vlastnosti feruoylesterázHronská, H.Ústav biotechnológie (FCHPT)I-BIOTEFCHPTPodrobnosti témy1 / 1 Holik, B.
244.DPKinetika tvorby polymérov používaných pri výrobe zubných implantátov.Liptaj, T.Centrálne laboratóriá FCHPT (FCHPT)I-TCHEMFCHPTPodrobnosti témy1 / 1 Pančík, F.
245.DPKombinácia extrakcie rozpúšťadlom s mikroextrakčnými technikami na izoláciu rezíduí pesticídovHrouzková, S.Ústav analytickej chémie (FCHPT)I-TCHEMFCHPTPodrobnosti témy1 / 1 Oravcová, L.
246.DPKomplexné zlúčeniny prechodných prvkov s bioligandami.Valko, M.Oddelenie fyzikálnej chémie (ÚFCHCHF FCHPT)I-TCHEMFCHPTPodrobnosti témy1 / 1 Horváthová, P.
247.DPKomplexné zlúčeniny prechodných prvkov s bioligandami.Valko, M.Oddelenie fyzikálnej chémie (ÚFCHCHF FCHPT)I-TCHEMFCHPTPodrobnosti témy0 / 1--
248.DPKomplexné zlúčeniny prechodných prvkov s bioligandami.Valko, M.Oddelenie fyzikálnej chémie (ÚFCHCHF FCHPT)I-TCHEMFCHPTPodrobnosti témy0 / 1--
249.BPKomplexy kobaltu s “non-innocent” ligandmi; potenciálne elektrokatalyzátory na výrobu vodíka.Zalibera, M.Oddelenie fyzikálnej chémie (ÚFCHCHF FCHPT)B-CHEMATFCHPTPodrobnosti témy1 / -- Zlámal, J.
250.BPKomplexy kobaltu s vybranými azoligandamiTatarko, M.Oddelenie anorganickej chémie (ÚACHTM FCHPT)B-CHEMATFCHPTPodrobnosti témy1 / -- Drozd, D.
251.DPKomplexy niklu s N-heterocyklickými azoligandamiTatarko, M.Oddelenie anorganickej chémie (ÚACHTM FCHPT)I-TCHEMFCHPTPodrobnosti témy1 / 1 Petríková, M.
252.DizPKomplexy prechodných kovov ako mimetiká metaloenzýmovMoncoľ, J.Oddelenie anorganickej chémie (ÚACHTM FCHPT)D-ANCHFCHPTPodrobnosti témy0 / ----
253.DizPKomplexy prechodných kovov ako mimetiká metaloenzýmovMoncoľ, J.Oddelenie anorganickej chémie (ÚACHTM FCHPT)D-ANCHxAFCHPTPodrobnosti témy0 / ----
254.BPKomplexy prechodných kovov s (pyridín-2-yl)-1H-benzimidazolovými ligandamiŠalitroš, I.Oddelenie anorganickej chémie (ÚACHTM FCHPT)B-CHEMATFCHPTPodrobnosti témy0 / 1--
255.BPKomplexy prechodných kovov s nesteroidnými antiflogistikamiMoncoľ, J.Oddelenie anorganickej chémie (ÚACHTM FCHPT)B-CHEMATFCHPTPodrobnosti témy0 / 2--
256.BPKomplexy prechodných kovov s 2,6-bis(hydroxymetyl)pyridínomMoncoľ, J.Oddelenie anorganickej chémie (ÚACHTM FCHPT)B-CHEMATFCHPTPodrobnosti témy0 / 2--
257.DizPKompozitné materiály na báze dreva a ich termická stabilitaŠurina, I.Oddelenie dreva, celulózy a papiera (ÚPSP FCHPT)D-TPOLMIFCHPTPodrobnosti témy0 / 1--
258.DizPKompozitné materiály na báze dreva a ich termická stabilitaŠurina, I.Oddelenie dreva, celulózy a papiera (ÚPSP FCHPT)D-MACHxAFCHPTPodrobnosti témy0 / 1--
259.DizPKompozitné materiály na báze dreva a ich termická stabilitaŠurina, I.Oddelenie dreva, celulózy a papiera (ÚPSP FCHPT)D-MACHFCHPTPodrobnosti témy0 / 1--
260.DizPKompozitné materiály na báze elastomérnych matríc a magneticky aktívnych plnívKruželák, J.Oddelenie plastov, kaučuku a vlákien (ÚPSP FCHPT)D-TPOLMIFCHPTPodrobnosti témy0 / ----
261.DPKompozitné vrstvy vodivých polymérov pre elektródové systémyMikula, M.Oddelenie polygrafie a aplikovanej fotochémie (ÚPSP FCHPT)I-PSPFCHPTPodrobnosti témy0 / 1--
262.DizPKompozity na báze hydroxyapatitu pre bioaplikácie s 3D tlačou.Janek, M.Oddelenie anorganických materiálov (ÚACHTM FCHPT)D-ATEMFCHPTPodrobnosti témy0 / 1--
263.DPKonformačná analýza organických molekúl spektroskopickými a teoretickými metódamiGatial, A.Oddelenie fyzikálnej chémie (ÚFCHCHF FCHPT)I-TCHEMFCHPTPodrobnosti témy0 / 1--
264.DizPKonjugované nenasýtené nitroderiváty v syntéze polyaplikovateľných heterocyklických zlúčenínMilata, V.Oddelenie organickej chémie (ÚOCHKP FCHPT)D-ORGCHFCHPTPodrobnosti témy0 / 1--
265.DizPKonjugované polyméry a kopolméry s požadovanými vlastnosťamiDanko, M.Ústav prírodných a syntetických polymérov (FCHPT)D-MACHxAFCHPTPodrobnosti témy0 / ----
266.DizPKonjugované polyméry a kopolméry s požadovanými vlastnosťamiDanko, M.Ústav prírodných a syntetických polymérov (FCHPT)D-MACHFCHPTPodrobnosti témy0 / ----
267.BPKonštrukcia impedimetrického biosenzoruGál, M.Oddelenie anorganickej technológie (ÚACHTM FCHPT)B-CHEMATFCHPTPodrobnosti témy1 / -- Drobná, A.
268.BPKonštrukčné polymérne materiály pre automobilový primyselHudec, I.Ústav prírodných a syntetických polymérov (FCHPT)B-CHEMATFCHPTPodrobnosti témy0 / ----
269.DPKontinuálna chromatografická separácia FruktooligosacharidovVaňková, K.Oddelenie chemického a biochemického inžinierstva (ÚCHEI FCHPT)I-CHEIFCHPTPodrobnosti témy0 / 1--
270.BPKontrola a bezpečnosť potravínMinarovičová, L.Oddelenie potravinárskej technológie (ÚPV FCHPT)B-VYKOZFCHPTPodrobnosti témy0 / ----
271.BPKontrola živičných problémov v celulózovom a papierenskom priemysleŠutý, Š.Oddelenie dreva, celulózy a papiera (ÚPSP FCHPT)B-CHEMATFCHPTPodrobnosti témy0 / 1--
272.DPKontrola živičných problémov v celulózovom a papierenskom priemysleŠutý, Š.Oddelenie dreva, celulózy a papiera (ÚPSP FCHPT)I-PSPFCHPTPodrobnosti témy0 / 1--
273.BPKonzervovanie a reštaurovanie mosadzného artefaktuZemanová, M.Oddelenie anorganickej technológie (ÚACHTM FCHPT)B-CHEMATFCHPTPodrobnosti témy1 / 1 Košťúr, R.
274.DPKonzervovanie a stabilizácia objektov kultúrneho dedičstva nízkoteplotnou plazmouVizárová, K.Oddelenie dreva, celulózy a papiera (ÚPSP FCHPT)I-OMODFCHPTPodrobnosti témy0 / ----
275.DizPKoordinačné zlúčeniny s aromatickými heterocyklickými ligandamiŠalitroš, I.Oddelenie anorganickej chémie (ÚACHTM FCHPT)D-ANCHFCHPTPodrobnosti témy0 / 2--
276.BPKorelácia spotreby mäsa a mäsových výrobkov a jej vplyv na vznik rakovinového ochoreniaStaruch, L.Oddelenie potravinárskej technológie (ÚPV FCHPT)B-VYKOZFCHPTPodrobnosti témy1 / 1 Baranovičová, E.
277.BPKoreňové čistiarne odpadových vôd - dimenzovanie a možnosti aplikácie vo vidieckych oblastiachBodík, I.Oddelenie environmentálneho inžinierstva (ÚCHEI FCHPT)B-CHIFCHPTPodrobnosti témy1 / -- Heilandová, K.
278.BPKorózia kovov v kvapalných hnojiváchAmbrová, M.Oddelenie anorganickej technológie (ÚACHTM FCHPT)B-CHEMATFCHPTPodrobnosti témy0 / 2--
279.DizPKorózia materiálov používaných v energetikeDanielik, V.Oddelenie anorganickej technológie (ÚACHTM FCHPT)D-ATEMFCHPTPodrobnosti témy0 / 1--
280.BPKorózia materiálov pri akumulácii solárnej energieDanielik, V.Oddelenie anorganickej technológie (ÚACHTM FCHPT)B-CHEMATFCHPTPodrobnosti témy0 / 1--
281.DizPKorózia superzliatin pre energetické aplikácieBoča, M.Oddelenie anorganickej technológie (ÚACHTM FCHPT)D-ATEM, D-ATEMxAFCHPTPodrobnosti témy0 / ----
282.DPKorózna odolnosť materiálov používaných v jadrovej energetikeDanielik, V.Oddelenie anorganickej technológie (ÚACHTM FCHPT)I-CHTIFCHPTPodrobnosti témy1 / 1 Bogárová, E.
283.BPKozmetická starostlivosť o deti do 3 rokov – prieskum návykov rodičov (obsadené: K. Sokáčová)Hojerová, J.Oddelenie potravinárskej technológie (ÚPV FCHPT)B-VYKOZFCHPTPodrobnosti témy1 / 1 Sokáčová, K.
284.BPKozmetické aspekty kože po permanentnom tetovaní (Obsadené: M. Svobodová)Hojerová, J.Oddelenie potravinárskej technológie (ÚPV FCHPT)B-VYKOZFCHPTPodrobnosti témy1 / 1 Svobodová, M.
285.DizPKryštalizácia ako hnacia sila pre praktické, priemyselne využiteľné syntézy enantiomérne čistých zlúčenínBerkeš, D.Oddelenie organickej chémie (ÚOCHKP FCHPT)D-ORGCH, D-ORGCHxAFCHPTPodrobnosti témy0 / ----
286.BPKryštalizáciou-indukovaná asymetrická transformácia diastereomérnych solí α-aminokyselínJakubec, P.Oddelenie organickej chémie (ÚOCHKP FCHPT)B-CHEMATFCHPTPodrobnosti témy1 / -- Farkašová, N.
287.DPKvalitatívne znaky sektov z Malokarpatskej vinohradníckej oblastiMalík, F.Ústav biotechnológie (FCHPT)I-BIOTEFCHPTPodrobnosti témy1 / 1 Trnovský, J.
288.DPKvantifikácia metódou CRAFT a jej použitie pri metabolomických štúdiáchKaliňák, M.Centrálne laboratóriá FCHPT (FCHPT)I-BIOTEFCHPTPodrobnosti témy1 / 1 Kopčík, M.
289.DPKvantifikácia obsahu vybraných mikroorganizmov v parených syrov počas manuálnej výrobyValík, Ľ.Oddelenie výživy a hodnotenia kvality potravín (ÚPV FCHPT)I-VHKPFCHPTPodrobnosti témy0 / 1--
290.DPKvantifikácia rastových a probiotických vlastností Lactobacillus plantarumValík, Ľ.Oddelenie výživy a hodnotenia kvality potravín (ÚPV FCHPT)I-VHKPFCHPTPodrobnosti témy1 / 1 Spodniaková, S.
291.DPKvantifikácia vzťahov mliekarsky významých mikroorganizmov v kokultúrachValík, Ľ.Oddelenie výživy a hodnotenia kvality potravín (ÚPV FCHPT)I-VHKPFCHPTPodrobnosti témy1 / 1 Antálková, V.
292.BPKvantová kryštalografiaBučinský, L.Oddelenie chemickej fyziky (ÚFCHCHF FCHPT)B-CHEMATFCHPTPodrobnosti témy1 / 1 Podhorský, M.
293.BPKvantovo-chemické štúdium antioxidantovPuškárová, I.Oddelenie fyzikálnej chémie (ÚFCHCHF FCHPT)B-CHEMATFCHPTPodrobnosti témy0 / ----
294.BPKyselina gama-amino maslová ako aktívna zložka potravínGreifová, M.Oddelenie potravinárskej technológie (ÚPV FCHPT)B-BIOPOTFCHPTPodrobnosti témy1 / 1 Šefčíková, T.
295.BPKyslá kapusta ako zdroj zdraviu prospešných látokHybenová, E.Oddelenie výživy a hodnotenia kvality potravín (ÚPV FCHPT)B-VYKOZFCHPTPodrobnosti témy1 / 1 Bérešová, J.
296.DizPLikvidácia organických polutantovHíveš, J.Oddelenie anorganickej technológie (ÚACHTM FCHPT)D-ATEMxAFCHPTPodrobnosti témy0 / 2--
297.DizPLikvidácia organických polutantovHíveš, J.Oddelenie anorganickej technológie (ÚACHTM FCHPT)D-ATEMFCHPTPodrobnosti témy0 / 2--
298.BPLokalizovaná 1H MRS a kvantifikácia in vivo spektier pomocou programu jMRUI na mozgu potkana na animálnom modeli neurodegenerácieKašparová, S.Centrálne laboratóriá FCHPT (FCHPT)B-CHEMATFCHPTPodrobnosti témy0 / 1--
299.DizPManánolytické acetylesterázyPuchart, V.Ústav biochémie a mikrobiológie (FCHPT)D-BICHFCHPTPodrobnosti témy0 / ----
300.DizPManánolytické acetylesterázyPuchart, V.Ústav biochémie a mikrobiológie (FCHPT)D-BICHxAFCHPTPodrobnosti témy0 / ----
301.BPManganité komplexné zlúčeniny so Schiffovými zásadami salenového typu a ich katalytická oxidačná aktivitaIzakovič, M.Oddelenie anorganickej chémie (ÚACHTM FCHPT)B-CHEMATFCHPTPodrobnosti témy0 / 1--
302.DPMatematické modelovanie obsahu vybraných aromatických látok pri fermentácii hroznového muštuTimár, P.Oddelenie chemického a biochemického inžinierstva (ÚCHEI FCHPT)I-CHEIFCHPTPodrobnosti témy1 / 1 Štefanková, Z.
303.DPMatematické modelovanie výroby prírodných aróm v systéme dvoch membránových bioreaktorovMihaľ, M.Oddelenie chemického a biochemického inžinierstva (ÚCHEI FCHPT)I-CHEIFCHPTPodrobnosti témy0 / ----
304.BPMatematický model výpočtu spotreby drog z analýzy splaškových odpaových vôdBodík, I.Oddelenie environmentálneho inžinierstva (ÚCHEI FCHPT)B-CHIFCHPTPodrobnosti témy1 / 1 Bartók, Z.
305.DPMateriálová a entalpická bilancia procesu výroby cukrovinkárskych produktovMierka, O.Oddelenie chemického a biochemického inžinierstva (ÚCHEI FCHPT)I-CHEIFCHPTPodrobnosti témy0 / ----
306.DPMechanizmy rezistencie bakteriálnych izolátov voči klinicky významým antibiotikám a chemoterapeutikámOlejníková, P.Ústav biochémie a mikrobiológie (FCHPT)I-BBTFCHPTPodrobnosti témy1 / 1 Gliševič, A.
307.BPMechanizmy rezistencie environmentálnych izolátov voči klinicky významým antibiotikám a chemoterapeutikámOlejníková, P.Ústav biochémie a mikrobiológie (FCHPT)B-BIOPOTFCHPTPodrobnosti témy1 / 1 Žemličková, D.
308.DizPMechanizmy rezistencie pri hematoonkologických ochoreniachLakatoš, B.Ústav biochémie a mikrobiológie (FCHPT)D-BICH, D-BICHxAFCHPTPodrobnosti témy0 / 1--
309.BPMeranie reologických vlastností gumárskych zmesí kapilárnym reometromHudec, I.Oddelenie plastov, kaučuku a vlákien (ÚPSP FCHPT)B-CHEMATFCHPTPodrobnosti témy0 / ----
310.DizPMetabolické inžinierstvo mikrobiálnych lipidických dráhČertík, M.Ústav biotechnológie (FCHPT)D-BIOTFCHPTPodrobnosti témy0 / ----
311.DPMetabolické reakcie vláknitých húb na oxidačný stresKaliňák, M.Centrálne laboratóriá FCHPT (FCHPT)I-BBTFCHPTPodrobnosti témy1 / 1 Sakalášová, L.
312.BPMetabolizmus flavonoidov v ľudskom organizmeMikulajová, A.Oddelenie výživy a hodnotenia kvality potravín (ÚPV FCHPT)B-BIOPOTFCHPTPodrobnosti témy0 / ----
313.BPMetabolizmus flavonoidov v ľudskom organizmeMikulajová, A.Oddelenie výživy a hodnotenia kvality potravín (ÚPV FCHPT)B-VYKOZFCHPTPodrobnosti témy1 / -- Gavalierová, R.
314.BPMetabolizmus sfingolipidov ako cieľ pri terapii nádorových ochoreníLakatoš, B.Ústav biochémie a mikrobiológie (FCHPT)B-BIOPOTFCHPTPodrobnosti témy0 / ----
315.BPMetabolizmus sfingolipidov ako cieľ pri terapii nádorových ochoreníLakatoš, B.Ústav biochémie a mikrobiológie (FCHPT)B-CHEMATFCHPTPodrobnosti témy1 / 1 Kolenčíková, D.
316.DizPMetódy fyzikálno-chemickej ochrany objektov kultúrneho dedičstva účinkom atmosferickej plazmyVizárová, K.Oddelenie dreva, celulózy a papiera (ÚPSP FCHPT)D-TPOLMIFCHPTPodrobnosti témy0 / ----
317.DizPMetódy fyzikálno-chemickej ochrany objektov kultúrneho dedičstva účinkom atmosferickej plazmyVizárová, K.Oddelenie dreva, celulózy a papiera (ÚPSP FCHPT)D-OMODxAFCHPTPodrobnosti témy0 / ----
318.BPMetódy merania konduktivity materiálov.Fedorko, P.Oddelenie chemickej fyziky (ÚFCHCHF FCHPT)B-CHEMATFCHPTPodrobnosti témy0 / ----
319.BPMetódy stanovenia nenasýtenosti tukov a olejovSchmidt, Š.Ústav potravinárstva a výživy (FCHPT)B-VYKOZFCHPTPodrobnosti témy0 / ----
320.BPMetschnikowia pulcherrimaKaliňáková, B.Ústav biochémie a mikrobiológie (FCHPT)B-VYKOZFCHPTPodrobnosti témy1 / -- Šoltésová, D.
321.BPMikro a nanoplasty – nové riziko pre životné prostredie ?Mackuľak, T.Oddelenie environmentálneho inžinierstva (ÚCHEI FCHPT)B-CHEMATFCHPTPodrobnosti témy1 / 1 Bachratá, N.
322.BPMikro a nanoplasty – nové riziko pre životné prostredie ?Mackuľak, T.Oddelenie environmentálneho inžinierstva (ÚCHEI FCHPT)B-CHEMATFCHPTPodrobnosti témy0 / 1--
323.BPMikrobiálna degradácia biogénnych amínov vo fermentovaných potravináchGreifová, M.Oddelenie potravinárskej technológie (ÚPV FCHPT)B-BIOPOTFCHPTPodrobnosti témy1 / 1 Čaládiková, L.
324.DPMikrobiálna príprava trans-karveolu pomocou baktérií Rhodococcus sp.Hronská, H.Ústav biotechnológie (FCHPT)I-BIOTEFCHPTPodrobnosti témy1 / 1 Šilhárová, D.
325.DPMikrobiálna výroba fenylacetaldehydu v systéme dvoch membránových bioreaktorovMihaľ, M.Oddelenie chemického a biochemického inžinierstva (ÚCHEI FCHPT)I-CHEIFCHPTPodrobnosti témy0 / ----
326.BPMikrobiologická bezpečnosť ovocných a zeleninových smoothiesBírošová, L.Oddelenie výživy a hodnotenia kvality potravín (ÚPV FCHPT)B-VYKOZFCHPTPodrobnosti témy1 / 1 Franko, T.
327.BPMikrobiologická kvalita fermentovaných mliečnych výrobkovMedveďová, A.Oddelenie výživy a hodnotenia kvality potravín (ÚPV FCHPT)B-BIOPOTFCHPTPodrobnosti témy0 / 1--
328.BPMikrobiologická kvalita parených syrovMedveďová, A.Oddelenie výživy a hodnotenia kvality potravín (ÚPV FCHPT)B-BIOPOTFCHPTPodrobnosti témy1 / 1 Prágerová, M.
329.BPMikroemulzie. Charakteristika, vlastnosti, využitieSekretár, S.Oddelenie potravinárskej technológie (ÚPV FCHPT)B-VYKOZFCHPTPodrobnosti témy1 / 1 Nahliková, L.
330.BPMikroflóra kyslej kapusty a jej zmeny počas skladovaniaHybenová, E.Oddelenie výživy a hodnotenia kvality potravín (ÚPV FCHPT)B-BIOTFCHPTPodrobnosti témy0 / 1--
331.BPMikroflóra kyslej kapusty a jej zmeny počas skladovaniaHybenová, E.Oddelenie výživy a hodnotenia kvality potravín (ÚPV FCHPT)B-VYKOZFCHPTPodrobnosti témy0 / 1--
332.BPMikroflóra kyslej kapusty a jej zmeny počas skladovaniaHybenová, E.Oddelenie výživy a hodnotenia kvality potravín (ÚPV FCHPT)B-BIOPOTFCHPTPodrobnosti témy0 / 1--
333.DizPMikroplasty - riziko pre životné prostredieMackuľak, T.Oddelenie environmentálneho inžinierstva (ÚCHEI FCHPT)D-CHZPRFCHPTPodrobnosti témy0 / 1--
334.BPMiniaturizovaný elektrochemický senzor na stanovenie teobromínu v čokoládových výrobkochŠvorc, Ľ.Ústav analytickej chémie (FCHPT)B-CHEMATFCHPTPodrobnosti témy0 / 1--
335.DPMnohorozmerové riadenie laboratórneho chemického reaktoraOravec, J.Ústav informatizácie, automatizácie a matematiky (FCHPT)I-AICHPFCHPTPodrobnosti témy1 / 1 Hanulová, L.
336.BPModelovanie a optimalizácia prevádzky membránového procesuPaulen, R.Oddelenie informatizácie a riadenia procesov (ÚIAM FCHPT)B-CHIFCHPTPodrobnosti témy1 / -- Šatura, L.
337.BPModelovanie a riadenie kaskády biochemických reaktorovBakošová, M.Ústav informatizácie, automatizácie a matematiky (FCHPT)B-AIMCHPFCHPTPodrobnosti témy0 / 1--
338.DPModelovanie a bezpečnostná analýza pyrolýzneho reaktoraLabovský, J.Oddelenie chemického a biochemického inžinierstva (ÚCHEI FCHPT)I-CHEIFCHPTPodrobnosti témy1 / -- Rusková, R.
339.BPModelovanie a optimalizácia prevádzky membránového procesuPaulen, R.Oddelenie informatizácie a riadenia procesov (ÚIAM FCHPT)B-AIMCHPFCHPTPodrobnosti témy0 / 1--
340.BPModelovanie a riadenie biochemického reaktoraBakošová, M.Ústav informatizácie, automatizácie a matematiky (FCHPT)B-AIMCHPFCHPTPodrobnosti témy0 / 1--
341.BPModelovanie a riadenie biochemického reaktoraBakošová, M.Ústav informatizácie, automatizácie a matematiky (FCHPT)B-CHIFCHPTPodrobnosti témy1 / 1 Vilhanová, D.
342.BPModelovanie a riadenie biochemického reaktoraBakošová, M.Ústav informatizácie, automatizácie a matematiky (FCHPT)B-CHEMATFCHPTPodrobnosti témy0 / 1--
343.BPModelovanie a riadenie biochemického reaktoraBakošová, M.Ústav informatizácie, automatizácie a matematiky (FCHPT)B-BIOPOTFCHPTPodrobnosti témy0 / 1--
344.BPModelovanie a riadenie kaskády biochemických reaktorovBakošová, M.Ústav informatizácie, automatizácie a matematiky (FCHPT)B-BIOPOTFCHPTPodrobnosti témy0 / 1--
345.BPModelovanie a riadenie kaskády biochemických reaktorovBakošová, M.Ústav informatizácie, automatizácie a matematiky (FCHPT)B-CHIFCHPTPodrobnosti témy0 / 1--
346.BPModelovanie a riadenie kaskády biochemických reaktorovBakošová, M.Ústav informatizácie, automatizácie a matematiky (FCHPT)B-CHEMATFCHPTPodrobnosti témy0 / 1--
347.DPModelovanie biologického stupňa priemyselnej ČOVDerco, J.Oddelenie environmentálneho inžinierstva (ÚCHEI FCHPT)I-TOZPFCHPTPodrobnosti témy0 / ----
348.BPModelovanie fermentačného procesuVasičkaninová, A.Oddelenie informatizácie a riadenia procesov (ÚIAM FCHPT)B-AIMCHPFCHPTPodrobnosti témy0 / 1--
349.DPModelovanie hybridných systémov na produkciu prírodných látokMarkoš, J.Oddelenie chemického a biochemického inžinierstva (ÚCHEI FCHPT)I-CHEIFCHPTPodrobnosti témy0 / 1--
350.DPModelovanie kinetiky tvorby aromatických látok v bielom víne.Báleš, V.Oddelenie chemického a biochemického inžinierstva (ÚCHEI FCHPT)I-CHEIFCHPTPodrobnosti témy1 / 1 Pristáš, M.
351.BPModelovanie mikrobiálnej výroby fenylacetaldehydu v systéme dvoch membránových bioreaktorovMihaľ, M.Oddelenie chemického a biochemického inžinierstva (ÚCHEI FCHPT)B-CHIFCHPTPodrobnosti témy1 / -- Dzurková, D.
352.DPModelovanie sietí parovodov v SLOVNAFT, a.s.Variny, M.Oddelenie chemického a biochemického inžinierstva (ÚCHEI FCHPT)I-CHEIFCHPTPodrobnosti témy1 / -- Hanus, K.
353.DPModelové štúdium účinnosti protirakovinového liečiva kamptotecínuBreza, M.Oddelenie fyzikálnej chémie (ÚFCHCHF FCHPT)I-TCHEMFCHPTPodrobnosti témy1 / 1 Štekláč, M.
354.DPModifikácia buničinových vlákien pre ich aplikáciu v biokompozitných plastochŠutý, Š.Oddelenie dreva, celulózy a papiera (ÚPSP FCHPT)I-PSPFCHPTPodrobnosti témy1 / 1 Vašíčková, S.
355.DizPModifikácia buničinových vlákien pre ich využitie v biokompozitných materiáloch.Šutý, Š.Oddelenie dreva, celulózy a papiera (ÚPSP FCHPT)D-TPOLMIFCHPTPodrobnosti témy0 / 2--
356.BPModifikácia celulózových vlákien pre biokompozitné materiályŠutý, Š.Oddelenie dreva, celulózy a papiera (ÚPSP FCHPT)B-CHEMATFCHPTPodrobnosti témy0 / 3--
357.DPModifikácia nukleotidov definovanými polymérmiRázga, F.Oddelenie plastov, kaučuku a vlákien (ÚPSP FCHPT)I-PSPFCHPTPodrobnosti témy0 / 1--
358.DizPModifikácia siliky plazo-chemickými matódamiHudec, I.Ústav prírodných a syntetických polymérov (FCHPT)D-TPOLMIxAFCHPTPodrobnosti témy0 / ----
359.DizPModifikácia siliky plazo-chemickými matódamiHudec, I.Ústav prírodných a syntetických polymérov (FCHPT)D-TPOLMI, D-TPOLMIxAFCHPTPodrobnosti témy0 / ----
360.BPModifikácia vzhľadu povrchu dreva expozíciou UV svetlomTiňo, R.Oddelenie dreva, celulózy a papiera (ÚPSP FCHPT)B-CHEMATFCHPTPodrobnosti témy0 / 1--
361.BPModifikované nanočastice – nové možnosti pre nanomedicínuMackuľak, T.Oddelenie environmentálneho inžinierstva (ÚCHEI FCHPT)B-CHEMATFCHPTPodrobnosti témy1 / 1 Suja, A.
362.BPModifikované nanočastice – nové možnosti pre nanomedicínuMackuľak, T.Oddelenie environmentálneho inžinierstva (ÚCHEI FCHPT)B-CHEMATFCHPTPodrobnosti témy0 / 1--
363.BPModifikované nanočastice – nové možnosti pre nanomedicínuMackuľak, T.Oddelenie environmentálneho inžinierstva (ÚCHEI FCHPT)B-CHEMATFCHPTPodrobnosti témy0 / 1--
364.BPModifikované nanočastice – nové možnosti pre nanomedicínuMackuľak, T.Oddelenie environmentálneho inžinierstva (ÚCHEI FCHPT)B-CHEMATFCHPTPodrobnosti témy0 / 1--
365.BPMolekulové “zveráky” s foto-redox prepínaním.Zalibera, M.Oddelenie fyzikálnej chémie (ÚFCHCHF FCHPT)B-CHEMATFCHPTPodrobnosti témy1 / -- Jozefjaková, K.
366.DPMolekulové “zveráky” s foto-redox prepínaním.Zalibera, M.Oddelenie fyzikálnej chémie (ÚFCHCHF FCHPT)I-TCHEMFCHPTPodrobnosti témy0 / ----
367.BPMonitoring liečiv a ich metabolitov v povrchových vodách SlovenskaMackuľak, T.Oddelenie environmentálneho inžinierstva (ÚCHEI FCHPT)B-CHEMATFCHPTPodrobnosti témy0 / 1--
368.BPMonitoring liečiv v čistiarenských kaloch SlovenskaBodík, I.Oddelenie environmentálneho inžinierstva (ÚCHEI FCHPT)B-CHEMATFCHPTPodrobnosti témy1 / 1 Varšová, P.
369.DPMonitoring psychoaktívnych látok a liečiv v povrchových vodách SlovenskaMackuľak, T.Oddelenie environmentálneho inžinierstva (ÚCHEI FCHPT)I-TOZPFCHPTPodrobnosti témy1 / 1 Kožárová, B.
370.DPMonitoring psychoaktívnych látok a liečiv v povrchových vodách SlovenskaMackuľak, T.Oddelenie environmentálneho inžinierstva (ÚCHEI FCHPT)I-TOZPFCHPTPodrobnosti témy0 / 1--
371.BPMonitoring psychoaktívnych látok v kanalizácii počas festivalovMackuľak, T.Oddelenie environmentálneho inžinierstva (ÚCHEI FCHPT)B-CHEMATFCHPTPodrobnosti témy0 / 1--
372.DPMoS2 nanočastice: ich vlastnosti a možné využitie diagnostike a terapiiLakatoš, B.Ústav biochémie a mikrobiológie (FCHPT)I-BBTFCHPTPodrobnosti témy1 / -- Strelka, R.
373.DPMožnosti antifungálnej terapie a hľadanie nových špecifických miest zásahu pre antifungálne aktívne zlúčeninyOlejníková, P.Ústav biochémie a mikrobiológie (FCHPT)I-BBTFCHPTPodrobnosti témy1 / 1 Jelínková, L.
374.BPMožnosti čistenia materiálov a objektov dedičstva nízkoteplotnou atmosferickou plazmouTiňo, R.Oddelenie dreva, celulózy a papiera (ÚPSP FCHPT)B-CHEMATFCHPTPodrobnosti témy0 / 1--
375.DPMožnosti degradácie ťažko rozložiteľných polymérov a ich rozkladných produktovMackuľak, T.Oddelenie environmentálneho inžinierstva (ÚCHEI FCHPT)I-TOZPFCHPTPodrobnosti témy1 / 1 Rybanská, M.
376.DPMožnosti degradácie ťažko rozložiteľných polymérov a ich rozkladných produktovMackuľak, T.Oddelenie environmentálneho inžinierstva (ÚCHEI FCHPT)I-TOZPFCHPTPodrobnosti témy0 / 1--
377.DPMožnosti degradácie ťažko rozložiteľných polymérov a ich rozkladných produktovMackuľak, T.Oddelenie environmentálneho inžinierstva (ÚCHEI FCHPT)I-TOZPFCHPTPodrobnosti témy0 / 1--
378.DizPMožnosti hľadania nových špecifických miest zásahu pre antifungálne aktívne zlúčeniny ďaľšej generácieOlejníková, P.Ústav biochémie a mikrobiológie (FCHPT)D-BICH, D-BICHxAFCHPTPodrobnosti témy0 / 1--
379.BPMožnosti likvidácie fungálnych kontaminantov poľnohospodárskych plodín z minimálnym zaťažením životného prostrediaOlejníková, P.Ústav biochémie a mikrobiológie (FCHPT)B-BIOPOTFCHPTPodrobnosti témy0 / 1--
380.BPMožnosti odstraňovania a znovuzískavania fosforu na ČOVDrtil, M.Oddelenie environmentálneho inžinierstva (ÚCHEI FCHPT)B-CHEMATFCHPTPodrobnosti témy0 / ----
381.DPMožnosti odstraňovania a znovuzískavania fosforu na ČOVDrtil, M.Oddelenie environmentálneho inžinierstva (ÚCHEI FCHPT)I-TOZPFCHPTPodrobnosti témy1 / 1 Korbová, B.
382.BPMožnosti použitia chirálnej vysokoúčinnej kvapalinovej chromatografie v analýze vínHroboňová, K.Ústav analytickej chémie (FCHPT)B-CHEMATFCHPTPodrobnosti témy0 / ----
383.BPMožnosti prípravy a aplikácie trans-karveoluHronská, H.Ústav biotechnológie (FCHPT)B-BIOPOTFCHPTPodrobnosti témy1 / 1 Neščáková, M.
384.BPMožnosti riešenia inhibičného vplyvu síry v anaeróbnych procesochHutňan, M.Oddelenie environmentálneho inžinierstva (ÚCHEI FCHPT)B-BIOTFCHPTPodrobnosti témy0 / 1--
385.BPMožnosti riešenia inhibičného vplyvu síry v anaeróbnych procesochHutňan, M.Oddelenie environmentálneho inžinierstva (ÚCHEI FCHPT)B-CHEMATFCHPTPodrobnosti témy0 / 1--
386.BPMožnosti stanovenie vybraných polutantov vo vzorke cigaretového dymu.Purdešová, A.Ústav analytickej chémie (FCHPT)B-CHEMATFCHPTPodrobnosti témy1 / 1 Prachárová, M.
387.BPMožnosti výroby kyseliny adipovejDudáš, J.Oddelenie chemického a biochemického inžinierstva (ÚCHEI FCHPT)B-CHIFCHPTPodrobnosti témy0 / 1--
388.DPMožnosti využitia komerčných enzýmových prípravkov na prípravu fruktozidovAntošová, M.Oddelenie chemického a biochemického inžinierstva (ÚCHEI FCHPT)I-CHEIFCHPTPodrobnosti témy1 / -- Hollá, V.
389.DPMožnosti využitia konope pri výrobe cereálnych výrobkovKohajdová, Z.Oddelenie potravinárskej technológie (ÚPV FCHPT)I-POHYKOFCHPTPodrobnosti témy1 / 1 Perháč, A.
390.DPMožnosti využitia procesu Anammox pri čistení splaškových odpadových vôdDrtil, M.Oddelenie environmentálneho inžinierstva (ÚCHEI FCHPT)I-TOZPFCHPTPodrobnosti témy1 / -- Cao Thanh Hong, N.
391.BPMrlík čilský (Chenopodium quinoa) ako surovina pre cereálny priemyselKohajdová, Z.Oddelenie potravinárskej technológie (ÚPV FCHPT)B-VYKOZFCHPTPodrobnosti témy1 / 1 Vávrová, A.
392.BPMrlík čilský (Chenopodium quinoa) ako surovina pre cereálny priemyselKohajdová, Z.Oddelenie potravinárskej technológie (ÚPV FCHPT)B-BIOPOTFCHPTPodrobnosti témy0 / 1--
393.DizPMultifunkčné látky v prevencii chronických ochorení súvisiacich s toxicitou glukózyMájeková, M.Ústav biochémie a mikrobiológie (FCHPT)D-BICHFCHPTPodrobnosti témy0 / ----
394.BPMykotoxíny a oxidačný stresKaliňáková, B.Ústav biochémie a mikrobiológie (FCHPT)B-VYKOZFCHPTPodrobnosti témy1 / -- Schubertová, S.
395.BPMykotoxiny v ovocnych produktoch.Valík, Ľ.Oddelenie výživy a hodnotenia kvality potravín (ÚPV FCHPT)B-VYKOZFCHPTPodrobnosti témy0 / 1--
396.BPNanočastice – možný spôsob inhibície rastu špecifických nádorových buniekMackuľak, T.Oddelenie environmentálneho inžinierstva (ÚCHEI FCHPT)B-BIOPOTFCHPTPodrobnosti témy0 / 1--
397.BPNanočastice – možný spôsob inhibície rastu špecifických nádorových buniekMackuľak, T.Oddelenie environmentálneho inžinierstva (ÚCHEI FCHPT)B-CHEMATFCHPTPodrobnosti témy0 / 1--
398.BPNanočastice – možný spôsob inhibície rastu špecifických nádorových buniekMackuľak, T.Oddelenie environmentálneho inžinierstva (ÚCHEI FCHPT)B-BIOTFCHPTPodrobnosti témy0 / 1--
399.BPNanočastice v medicíne a v analytickej chémiiBlaškovičová, J.Ústav analytickej chémie (FCHPT)B-CHEMATFCHPTPodrobnosti témy2 / 2 Fodorová, L.
Viktoryová, N.
400.DizPNanoštruktúrované biosenzory pre využitie v diagnostike nádorových ochoreníBertók, T.Ústav biotechnológie (FCHPT)D-BIOTFCHPTPodrobnosti témy0 / ----
401.BPNanoštruktúrované heterogénne kovové katalyzátory pre oxidacné reakcieŠtolcová, M.Oddelenie organickej technológie, katalýzy a ropy (ÚOCHKP FCHPT)B-CHEMATFCHPTPodrobnosti témy0 / 1--
402.DPNanoštruktúrované katalyzátory pre oxidáciu cyklohexanónuGašparovičová, D.Oddelenie organickej technológie, katalýzy a ropy (ÚOCHKP FCHPT)I-CHTIFCHPTPodrobnosti témy1 / 1 Kupkovičová, V.
403.DPNanoštruktúrované katalyzátory pre oxidáciu cyklopentanónuGašparovičová, D.Oddelenie organickej technológie, katalýzy a ropy (ÚOCHKP FCHPT)I-CHTIFCHPTPodrobnosti témy1 / 1 Holokáčová, D.
404.DPNanoštruktúrované katalyzátory pre oxidáciu furfuraluSoták, T.Oddelenie organickej technológie, katalýzy a ropy (ÚOCHKP FCHPT)I-CHTIFCHPTPodrobnosti témy1 / 1 Suržinová, V.
405.DizPNanoštruktúrované katalyzátory pre selektívnu oxidáciu alkoholovŠtolcová, M.Oddelenie organickej technológie, katalýzy a ropy (ÚOCHKP FCHPT)D-OTTPFCHPTPodrobnosti témy0 / 1--
406.BPNávrh anaeróbnej technológie na spracovanie surového glycerínu v výroby bionaftyHutňan, M.Oddelenie environmentálneho inžinierstva (ÚCHEI FCHPT)B-CHIFCHPTPodrobnosti témy1 / 1 Gombár, P.
407.BPNávrh anaeróbo-aeróbnej čistiarne odpadových vôd v škrobárenskom podnikuHutňan, M.Oddelenie environmentálneho inžinierstva (ÚCHEI FCHPT)B-CHIFCHPTPodrobnosti témy1 / 1 Jankovičová, B.
408.DizPNávrh a optimalizácia hybridných systémov na biokatalytickú produkciu prírodných arómMarkoš, J.Oddelenie chemického a biochemického inžinierstva (ÚCHEI FCHPT)D-CHEI, D-CHEIxAFCHPTPodrobnosti témy0 / 2--
409.BPNávrh bioplynovej stanice pre rýchlorastúcu rastlinu Paulovnia WallachiaBodík, I.Oddelenie environmentálneho inžinierstva (ÚCHEI FCHPT)B-CHIFCHPTPodrobnosti témy0 / ----
410.BPNávrh bioreaktora na výrobu kyseliny jantárovejAčai, P.Oddelenie chemického a biochemického inžinierstva (ÚCHEI FCHPT)B-CHIFCHPTPodrobnosti témy1 / 1 Faktorová, M.
411.BPNávrh biotechnologickej produkcie aspartámu.Vaňková, K.Oddelenie chemického a biochemického inžinierstva (ÚCHEI FCHPT)B-CHIFCHPTPodrobnosti témy1 / 1 Schneider, I.
412.BPNávrh biotechnologickej produkcie manitoluPolakovič, M.Oddelenie chemického a biochemického inžinierstva (ÚCHEI FCHPT)B-CHIFCHPTPodrobnosti témy0 / 1--
413.BPNávrh dvojstupňového systému reaktorov na splyňovanie lignocelulózovej biomasyHaydary, J.Oddelenie chemického a biochemického inžinierstva (ÚCHEI FCHPT)B-CHIFCHPTPodrobnosti témy0 / ----
414.BPNávrh membránového modulu na hemodialýzuStopka, J.Oddelenie chemického a biochemického inžinierstva (ÚCHEI FCHPT)B-CHIFCHPTPodrobnosti témy1 / 1 Beňová, F.
415.BPNávrh miešaného extraktora na separáciu organických kyselínBlahušiak, M.Oddelenie chemického a biochemického inžinierstva (ÚCHEI FCHPT)B-CHIFCHPTPodrobnosti témy1 / 1 Paulenová, D.
416.DPNávrh na zlepšenie činnosti kalového hospodárstva ČOV StupavaHutňan, M.Oddelenie environmentálneho inžinierstva (ÚCHEI FCHPT)I-TOZPFCHPTPodrobnosti témy1 / 1 Daniš, T.
417.BPNávrh ohrevu resp. chladenia miešaných reaktorov pre výrobu chemických špecialítTimár, P.Oddelenie chemického a biochemického inžinierstva (ÚCHEI FCHPT)B-CHIFCHPTPodrobnosti témy1 / 1 Štofan, J.
418.DPNávrh procesu stripovania prchavých látok z vodného prostrediaDerco, J.Oddelenie environmentálneho inžinierstva (ÚCHEI FCHPT)I-TOZPFCHPTPodrobnosti témy0 / ----
419.BPNávrh procesu stripovania prchavých látok z vodného prostrediaDerco, J.Oddelenie environmentálneho inžinierstva (ÚCHEI FCHPT)B-CHIFCHPTPodrobnosti témy0 / ----
420.BPNávrh reaktora na výrobu cyklohexánu z benzén - toluénovej frakcieMarkoš, J.Oddelenie chemického a biochemického inžinierstva (ÚCHEI FCHPT)B-CHIFCHPTPodrobnosti témy0 / 1--
421.BPNávrh reaktora na výrobu propylénglykoluMarkoš, J.Oddelenie chemického a biochemického inžinierstva (ÚCHEI FCHPT)B-CHIFCHPTPodrobnosti témy0 / 1--
422.BPNávrh regulátorov pre procesy s priamou väzbouKlaučo, M.Oddelenie informatizácie a riadenia procesov (ÚIAM FCHPT)B-AIMCHPFCHPTPodrobnosti témy1 / -- Hatvanyi, M.
423.DPNávrh rekarbonizačného reaktora s fluidizovanou vrstvou na úpravu pitnej vodyDerco, J.Oddelenie environmentálneho inžinierstva (ÚCHEI FCHPT)I-TOZPFCHPTPodrobnosti témy0 / ----
424.BPNávrh rekonštrukcie čistiarne odpadových vôd cukrovaru na zvýšené odstraňovanie dusíkaHutňan, M.Oddelenie environmentálneho inžinierstva (ÚCHEI FCHPT)B-CHIFCHPTPodrobnosti témy0 / 1--
425.DPNávrh robustných regulátorov pomocou µ-syntézy.Vasičkaninová, A.Oddelenie informatizácie a riadenia procesov (ÚIAM FCHPT)I-AICHPFCHPTPodrobnosti témy0 / 1--
426.BPNávrh technológie výroby chlór benzénuLabovský, J.Oddelenie chemického a biochemického inžinierstva (ÚCHEI FCHPT)B-CHIFCHPTPodrobnosti témy1 / 1 Štefaňák, J.
427.BPNávrh tepelno-energetického hospodárstva výrobne Fluidný Katalytický KrakVariny, M.Oddelenie chemického a biochemického inžinierstva (ÚCHEI FCHPT)B-CHIFCHPTPodrobnosti témy1 / -- Furda, P.
428.BPNávrh výroby kyseliny stearóvejVaňková, K.Oddelenie chemického a biochemického inžinierstva (ÚCHEI FCHPT)B-CHIFCHPTPodrobnosti témy0 / 1--
429.BPNávrh výroby rekombinantného ľudského rastového hormónuAntošová, M.Oddelenie chemického a biochemického inžinierstva (ÚCHEI FCHPT)B-CHIFCHPTPodrobnosti témy1 / -- Kortišová, J.
430.BPNavrhnite výrobu 1 milióna litrov za rok 95 % etanolu z kukuričných zŕn.Báleš, V.Oddelenie chemického a biochemického inžinierstva (ÚCHEI FCHPT)B-CHIFCHPTPodrobnosti témy1 / 1 Ballová, K.
431.BPNavrhovanie simulinkovej schémy cez InternetČirka, Ľ.Oddelenie informatizácie a riadenia procesov (ÚIAM FCHPT)B-AIMCHPFCHPTPodrobnosti témy0 / 2--
432.DPNavrhovanie simulinkovej schémy cez InternetČirka, Ľ.Oddelenie informatizácie a riadenia procesov (ÚIAM FCHPT)I-AICHPFCHPTPodrobnosti témy0 / 1--
433.DPNávrhové a simulačné výpočty aparátov technologického uzla podľa zadania VUCHT, a.s.Variny, M.Oddelenie chemického a biochemického inžinierstva (ÚCHEI FCHPT)I-CHEIFCHPTPodrobnosti témy1 / -- Kurillová, E.
434.BPNedeštruktívna analýza kníh 19. a 20. storočiaVizárová, K.Oddelenie dreva, celulózy a papiera (ÚPSP FCHPT)B-CHEMATFCHPTPodrobnosti témy0 / ----
435.DizPNelineárne prediktívne riadenie v reálnom časeKvasnica, M.Oddelenie informatizácie a riadenia procesov (ÚIAM FCHPT)D-RPFCHPTPodrobnosti témy0 / 1--
436.DizPNelineárne prediktívne riadenie v reálnom časeKvasnica, M.Oddelenie informatizácie a riadenia procesov (ÚIAM FCHPT)D-RPxAFCHPTPodrobnosti témy0 / 1--
437.DPNelineárne prediktívne riadenie zásobníkov kvapalinyKlaučo, M.Oddelenie informatizácie a riadenia procesov (ÚIAM FCHPT)I-AICHPFCHPTPodrobnosti témy1 / 1 Kukla, J.
438.DPNMR charakterizácia jedlých olejov a tukov.Liptaj, T.Centrálne laboratóriá FCHPT (FCHPT)I-TCHEMFCHPTPodrobnosti témy1 / 1 Černáková, A.
439.DizPNové fluórované heterocykly ako foto- a elektroaktívne materiály a potenciálne biologicky aktívne zlúčeninyMilata, V.Ústav organickej chémie, katalýzy a petrochémie (FCHPT)D-ORGCHFCHPTPodrobnosti témy0 / 1--
440.DPNové halogénsubstituované benzoditiofénové heterocykly ako foto- a elektroaktívne materiály a potenciálne biologicky aktívne zlúčeninyVégh, D.Oddelenie organickej chémie (ÚOCHKP FCHPT)I-TCHEMFCHPTPodrobnosti témy1 / -- Pavilek, B.
441.DizPNové in vivo MRI techníky - CEST, DTI a in vitro metabolomika pri hľadaní nových biomarkerov neurodegenerácie (Alzheimerova a Parkinsonova choroba) v animálnych modeloch s cieľom nájdenia vhodných terapeutických prístupovKašparová, S.Centrálne laboratóriá FCHPT (FCHPT)D-BICHFCHPTPodrobnosti témy0 / 2--
442.DizPNové metódy pre diagnostiku karcinómu prostatyBertók, T.Ústav biochémie a mikrobiológie (FCHPT)D-BICHFCHPTPodrobnosti témy0 / ----
443.DizPNové metódy pre diagnostiku karcinómu prsníkaBertók, T.Ústav biochémie a mikrobiológie (FCHPT)D-BICHFCHPTPodrobnosti témy0 / ----
444.DizPNové polymérne a kompozitné materiály pre 3D tlačMosnáček, J.Ústav prírodných a syntetických polymérov (FCHPT)D-TPOLMIFCHPTPodrobnosti témy0 / ----
445.DizPNové polymérne a kompozitné materiály pre 3D tlačMosnáček, J.Ústav prírodných a syntetických polymérov (FCHPT)D-TPOLMIxAFCHPTPodrobnosti témy0 / ----
446.DizPNové polymérne kompozity s plnivami na báze MXénovOmastová, M.Ústav prírodných a syntetických polymérov (FCHPT)D-MACHxAFCHPTPodrobnosti témy0 / 5--
447.DizPNové polymérne kompozity s plnivami na báze MXénovOmastová, M.Ústav prírodných a syntetických polymérov (FCHPT)D-MACH, D-MACHxAFCHPTPodrobnosti témy0 / 5--
448.DizPNové spôsoby spájania pokročilých keramických materiálovTatarko, P.Ústav anorganickej chémie, technológie a materiálov (FCHPT)D-ATEM, D-ATEMxAFCHPTPodrobnosti témy0 / ----
449.BPNové trendy vo výrobe cereálnych výrobkovKohajdová, Z.Oddelenie potravinárskej technológie (ÚPV FCHPT)B-BIOPOTFCHPTPodrobnosti témy0 / 1--
450.BPNové trendy vo výrobe cereálnych výrobkovKohajdová, Z.Oddelenie potravinárskej technológie (ÚPV FCHPT)B-VYKOZFCHPTPodrobnosti témy1 / 1 Krivdová, J.
451.BPNové zelené materiály z bio-regenerovateľných zdrojovKaszonyi, A.Oddelenie organickej technológie, katalýzy a ropy (ÚOCHKP FCHPT)B-CHEMATFCHPTPodrobnosti témy1 / 1 Trinh Hong, S.
452.BPNový typ bio-odbúrateľného materiálu na báze polysacharidovKaszonyi, A.Oddelenie organickej technológie, katalýzy a ropy (ÚOCHKP FCHPT)B-CHEMATFCHPTPodrobnosti témy0 / 2--
453.DPObjasnenie faktorov súvisiacich s toleranciou @Coxiella burnetii@ voči doxycyklínu využitím moderných proteomických prístupovŠkultéty, Ľ.Ústav biotechnológie (FCHPT)I-BIOTEFCHPTPodrobnosti témy0 / 1--
454.DPObjasnenie faktorov súvisiacich s toleranciou @Coxiella burnetii@ voči doxycyklínu využitím moderných proteomických prístupovŠkultéty, Ľ.Ústav biochémie a mikrobiológie (FCHPT)I-BBTFCHPTPodrobnosti témy0 / ----
455.BPObjekty kultúrneho dedičstva ako potenciálne zdroje nákazyKaliňáková, B.Ústav biochémie a mikrobiológie (FCHPT)B-VYKOZFCHPTPodrobnosti témy1 / -- Šprláková, K.
456.BPObjemové zmeny materiálov vhodných pre akumuláciu solárneho teplaDanielik, V.Oddelenie anorganickej technológie (ÚACHTM FCHPT)B-CHEMATFCHPTPodrobnosti témy0 / 1--
457.BPOdpočúvanie klávesnice pomocou umelej inteligencieKvasnica, M.Oddelenie informatizácie a riadenia procesov (ÚIAM FCHPT)B-AIMFCHPTPodrobnosti témy0 / 1--
458.DizPOdstraňovanie a opätovné získavanie nutrientov z odpadových vôdDrtil, M.Oddelenie environmentálneho inžinierstva (ÚCHEI FCHPT)D-CHZPRFCHPTPodrobnosti témy0 / 1--
459.DPOdstraňovanie H2S a NH3 v recirkulovanom bioplyne ako metóda na znižovanie amoniakovej a sulfidovej inhibície anaeróbnych procesovHutňan, M.Oddelenie environmentálneho inžinierstva (ÚCHEI FCHPT)I-TOZPFCHPTPodrobnosti témy0 / 1--
460.DPOdstraňovanie škodlivých látok z vodného prostredia adsorpčnou ozonizáciouDerco, J.Oddelenie environmentálneho inžinierstva (ÚCHEI FCHPT)I-TOZPFCHPTPodrobnosti témy1 / -- Korpicsová, A.
461.BPOdstraňovanie vybraných prioritných látok a liečiv z vôdDerco, J.Oddelenie environmentálneho inžinierstva (ÚCHEI FCHPT)B-BIOPOTFCHPTPodrobnosti témy1 / -- Tonhajzerová, M.
462.BPOdstraňujú dnešné čistiarenské technológie liečivá a drogy s dostatočnou účinnosťou?Bodík, I.Oddelenie environmentálneho inžinierstva (ÚCHEI FCHPT)B-CHEMATFCHPTPodrobnosti témy1 / 1 Varjúová, D.
463.BPOchrana kultúrneho dedičstvaČížová, K.Oddelenie dreva, celulózy a papiera (ÚPSP FCHPT)B-CHEMATFCHPTPodrobnosti témy0 / 2--
464.DizPOchrana zdravia človeka pred kožnou expozíciou vybraným škodlivinám životného prostrediaHojerová, J.Oddelenie potravinárskej technológie (ÚPV FCHPT)D-CTPOFCHPTPodrobnosti témy0 / 1--
465.DPOchranný účinok špeciálnych obalov pri skladovaní rastlinných olejovSekretár, S.Oddelenie potravinárskej technológie (ÚPV FCHPT)I-POHYKOFCHPTPodrobnosti témy1 / 1 Ružová, A.
466.DPOn-line simulácia dynamických systémov cez InternetČirka, Ľ.Oddelenie informatizácie a riadenia procesov (ÚIAM FCHPT)I-AICHPFCHPTPodrobnosti témy0 / 1--
467.BPOpracovanie lieskovcov nízkoteplotnou plazmouMošovská, S.Oddelenie výživy a hodnotenia kvality potravín (ÚPV FCHPT)B-BIOPOTFCHPTPodrobnosti témy1 / 1 Gregová, M.
468.DPOptimalizácia a validácia analytickej metódy pre kvantitatívne stanovenie zvyškových rozpúšťadiel v aktívnej farmaceutickej substanciiPurdešová, A.Ústav analytickej chémie (FCHPT)I-TCHEMFCHPTPodrobnosti témy1 / 1 Lociová, S.
469.BPOptimalizácia bioreaktora na produkciu prírodných arómMarkoš, J.Oddelenie chemického a biochemického inžinierstva (ÚCHEI FCHPT)B-CHIFCHPTPodrobnosti témy0 / 1--
470.BPOptimalizácia podmienok SPME extrakcie pre analýzu VOC v tokajských vínach pomocou GC-TOF-MSŠpánik, I.Ústav analytickej chémie (FCHPT)B-CHEMATFCHPTPodrobnosti témy1 / 1 Jesenská, S.
471.DizPOptimalizácia procesov biokatalytickej produkcie fenyletanoidných glykozidovPolakovič, M.Oddelenie chemického a biochemického inžinierstva (ÚCHEI FCHPT)D-CHEIFCHPTPodrobnosti témy0 / ----
472.DPOptimalizácia procesov koagulácie na vybraných prevádzkach priemyselných odpadových vôd – Slovnaft, a.s. BratislavaBodík, I.Oddelenie environmentálneho inžinierstva (ÚCHEI FCHPT)I-TOZPFCHPTPodrobnosti témy1 / -- Nikker, M.
473.DPOptimalizácia produkcie glykolipidov s ohľadom na ich efektívnu izoláciuIlleová, V.Oddelenie chemického a biochemického inžinierstva (ÚCHEI FCHPT)I-CHEIFCHPTPodrobnosti témy1 / 1 Borovjaková, V.
474.DPOptimalizácia rektifikačnej kolóny v procese spracovania polypropylénuFikar, M.Ústav informatizácie, automatizácie a matematiky (FCHPT)I-AICHPFCHPTPodrobnosti témy0 / ----
475.BPOptimalizácia transformačných protokolov pre Pichia pastorisMarkošová, K.Ústav biotechnológie (FCHPT)B-BIOPOTFCHPTPodrobnosti témy1 / -- Müllerová, S.
476.BPOptimalizácia zloženia pre prípravu ťažkých betónovKuzielová, E.Oddelenie anorganických materiálov (ÚACHTM FCHPT)B-CHEMATFCHPTPodrobnosti témy0 / ----
477.DizPOptimálne riadenie membránových procesovFikar, M.Ústav informatizácie, automatizácie a matematiky (FCHPT)D-RPFCHPTPodrobnosti témy0 / ----
478.DizPOptimálne riadenie membránových procesovFikar, M.Ústav informatizácie, automatizácie a matematiky (FCHPT)D-RPxAFCHPTPodrobnosti témy0 / ----
479.BPOptimálny návrh experimentovPaulen, R.Oddelenie informatizácie a riadenia procesov (ÚIAM FCHPT)B-AIMCHPFCHPTPodrobnosti témy0 / 1--
480.DPOxidácia celulózy v prítomnosti heterogénnych katalyzátorovSoták, T.Oddelenie organickej technológie, katalýzy a ropy (ÚOCHKP FCHPT)I-CHTIFCHPTPodrobnosti témy1 / 1 Budiačová, T.
481.BPOxidačná stabilita alkohol/benzínových zmesíHájeková, E.Oddelenie organickej technológie, katalýzy a ropy (ÚOCHKP FCHPT)B-CHEMATFCHPTPodrobnosti témy0 / 1--
482.BPOxidačné stavy a d-elektrónová štruktúra akvakomplexov prechodných kovovBreza, M.Oddelenie fyzikálnej chémie (ÚFCHCHF FCHPT)B-CHEMATFCHPTPodrobnosti témy0 / 1--
483.DizPOxidoreduktázy v biokatalytickej premene fenolických a aromatických látokMastihuba, V.Oddelenie organickej chémie (ÚOCHKP FCHPT)D-ORGCHFCHPTPodrobnosti témy0 / ----
484.DizPOxidoreduktázy v biokatalytickej premene fenolických a aromatických látokMastihuba, V.Ústav biochémie a mikrobiológie (FCHPT)D-BICHxAFCHPTPodrobnosti témy0 / ----
485.DizPOxidoreduktázy v biokatalytickej premene fenolických a aromatických látokMastihuba, V.Ústav biotechnológie (FCHPT)D-BIOTxAFCHPTPodrobnosti témy0 / ----
486.DizPOxidoreduktázy v biokatalytickej premene fenolických a aromatických látokMastihuba, V.Oddelenie organickej chémie (ÚOCHKP FCHPT)D-ORGCHxAFCHPTPodrobnosti témy0 / ----
487.DizPOxidoreduktázy v biokatalytickej premene fenolických a aromatických látokMastihuba, V.Ústav biotechnológie (FCHPT)D-BIOTFCHPTPodrobnosti témy0 / ----
488.DizPOxidoreduktázy v biokatalytickej premene fenolických a aromatických látokMastihuba, V.Ústav biochémie a mikrobiológie (FCHPT)D-BICHFCHPTPodrobnosti témy0 / ----
489.BPPäťčlánkove heterocykly a ich priprava z enoleterovVégh, D.Oddelenie organickej chémie (ÚOCHKP FCHPT)B-CHEMATFCHPTPodrobnosti témy0 / ----
490.DizPPerspektívne elektrochemické senzory v analýze potravínŠvorc, Ľ.Ústav analytickej chémie (FCHPT)D-ACH, D-ACHxAFCHPTPodrobnosti témy0 / ----
491.BPPestrec mariánsky – uplatnenie vo výživeKohajdová, Z.Oddelenie potravinárskej technológie (ÚPV FCHPT)B-BIOPOTFCHPTPodrobnosti témy0 / 1--
492.BPPestrec mariánsky – uplatnenie vo výživeKohajdová, Z.Oddelenie potravinárskej technológie (ÚPV FCHPT)B-VYKOZFCHPTPodrobnosti témy0 / 1--
493.DPPísacie látky a ich identifikáciaDvonka, V.Oddelenie polygrafie a aplikovanej fotochémie (ÚPSP FCHPT)I-PSPFCHPTPodrobnosti témy0 / 1--
494.DPPLA vlákna pre textilné účelyUjhelyiová, A.Oddelenie plastov, kaučuku a vlákien (ÚPSP FCHPT)I-PSPFCHPTPodrobnosti témy1 / 1 Kurtulík, M.
495.BPPodpora systému pre e-rozvrhAnnus, J.Oddelenie chemickej fyziky (ÚFCHCHF FCHPT)B-AIMFCHPTPodrobnosti témy0 / 1--
496.DizPPokročilé analytické metódy na izoláciu a detekciu xenobiotík v životnom prostredíHrouzková, S.Ústav analytickej chémie (FCHPT)D-ACHFCHPTPodrobnosti témy0 / ----
497.DizPPokročilé analytické metódy na izoláciu a detekciu xenobiotík v životnom prostredíHrouzková, S.Ústav analytickej chémie (FCHPT)D-ACHxAFCHPTPodrobnosti témy0 / ----
498.DPPokročilé oxidačné procesy – cesta pre odstraňovanie mikropolutantov z odpadových vôd?Bodík, I.Oddelenie environmentálneho inžinierstva (ÚCHEI FCHPT)I-TOZPFCHPTPodrobnosti témy1 / 1 Hencelová, K.
499.BPPokročilé riadenie LEGO robotovHolaza, J.Oddelenie informatizácie a riadenia procesov (ÚIAM FCHPT)B-AIMCHPFCHPTPodrobnosti témy0 / 1--
500.BPPolymérne kompozity pre 3D tlačŠpitalský, Z.Ústav prírodných a syntetických polymérov (FCHPT)B-CHEMATFCHPTPodrobnosti témy0 / ----
501.DizPPolymérne kompozity pre 3D tlačŠpitalský, Z.Ústav prírodných a syntetických polymérov (FCHPT)D-MACHxAFCHPTPodrobnosti témy0 / ----
502.DizPPolymérne kompozity pre 3D tlačŠpitalský, Z.Ústav prírodných a syntetických polymérov (FCHPT)D-TPOLMIxAFCHPTPodrobnosti témy0 / ----
503.DizPPolymérne kompozity pre 3D tlačŠpitalský, Z.Ústav prírodných a syntetických polymérov (FCHPT)D-TPOLMIFCHPTPodrobnosti témy0 / ----
504.DizPPolymérne kompozity pre 3D tlačŠpitalský, Z.Ústav prírodných a syntetických polymérov (FCHPT)D-MACHFCHPTPodrobnosti témy0 / ----
505.DPPolymérne kompozity pre 3D tlačŠpitalský, Z.Ústav prírodných a syntetických polymérov (FCHPT)I-PSPFCHPTPodrobnosti témy0 / ----
506.DizPPolymérne mikrokapsule na enkapsuláciu pankreatických buniek v liečbe cukrovkyLacík, I.Ústav prírodných a syntetických polymérov (FCHPT)D-MACHFCHPTPodrobnosti témy0 / ----
507.BPPolymérne nanokompozity na báze biodegradovateľných polymérov a halloyzitu pre medicínske aplikácieKhunová, V.Oddelenie plastov, kaučuku a vlákien (ÚPSP FCHPT)B-CHEMATFCHPTPodrobnosti témy0 / ----
508.DizPPolymérne zmesi na báze biodegradovateľných polymérov z obnoviteľných zdrojovAlexy, P.Oddelenie plastov, kaučuku a vlákien (ÚPSP FCHPT)D-MACHFCHPTPodrobnosti témy0 / ----
509.BPPolysubstituované deriváty kyseliny pyroglutámovej ako antagonisti P2X7 receptorovBerkeš, D.Oddelenie organickej chémie (ÚOCHKP FCHPT)B-BIOTFCHPTPodrobnosti témy0 / 1--
510.BPPolysubstituované deriváty kyseliny pyroglutámovej ako antagonisti P2X7 receptorovBerkeš, D.Oddelenie organickej chémie (ÚOCHKP FCHPT)B-BIOPOTFCHPTPodrobnosti témy0 / 1--
511.BPPolysubstituované deriváty kyseliny pyroglutámovej ako antagonisti P2X7 receptorovBerkeš, D.Oddelenie organickej chémie (ÚOCHKP FCHPT)B-BIOPOTFCHPTPodrobnosti témy1 / 1 Pinčeková, L.
512.DizPPomocné xylánolytické enzýmyPuchart, V.Ústav biochémie a mikrobiológie (FCHPT)D-BICHFCHPTPodrobnosti témy0 / ----
513.DizPPomocné xylánolytické enzýmyPuchart, V.Ústav biochémie a mikrobiológie (FCHPT)D-BICHxAFCHPTPodrobnosti témy0 / ----
514.DPPorovnanie bieliteľnosti olejnatého a textilného ľanuVrška, M.Oddelenie dreva, celulózy a papiera (ÚPSP FCHPT)I-PSPFCHPTPodrobnosti témy1 / 1 Kunert, V.
515.DPPorovnanie elektrochemického správania sa vybraných histónov v závislosti na ich schopnosti katalyzovať vylučovanie vodíka na ortuťových elektródachGál, M.Oddelenie anorganickej technológie (ÚACHTM FCHPT)I-CHTIFCHPTPodrobnosti témy1 / -- Wetterová, A.
516.DPPorovnanie kvality fermentovaných mäsových výrobkov z rôznych regiónov Česka a SlovenskaStaruch, L.Oddelenie potravinárskej technológie (ÚPV FCHPT)I-POHYKOFCHPTPodrobnosti témy1 / 1 Magdová, B.
517.BPPorovnanie nutričných a senzorických vlastnosti vybraných zaručených tradičných špecialitStaruch, L.Oddelenie potravinárskej technológie (ÚPV FCHPT)B-VYKOZFCHPTPodrobnosti témy0 / 1--
518.DPPorovnanie povrchových úprav PLA/PHB fólií korónou a difúznou plazmou pri atmosférickom tlakuČernáková, Ľ.Oddelenie plastov, kaučuku a vlákien (ÚPSP FCHPT)I-PSPFCHPTPodrobnosti témy1 / 1 Šafár, P.
519.DPPorovnávacia analýza mozgových metabolitov skúmaných pomocou in vivo a in vitro 1H NMR vo vybraných regiónoch mozgu potkana s modelovanou neurodegeneráciouKašparová, S.Centrálne laboratóriá FCHPT (FCHPT)I-TCHEMFCHPTPodrobnosti témy0 / ----
520.BPPosúdenie a návrhy opatrení na zníženie spotreby energií vo verejných budovách a nákupných centráchVariny, M.Oddelenie chemického a biochemického inžinierstva (ÚCHEI FCHPT)B-CHIFCHPTPodrobnosti témy1 / -- Nagy, K.
521.DPPosúdenie vybranej prevádzky z hľadiska závažných priemyselných havárií a modelovanie prenosu a rozptylu vybranej znečisťujúcej látky pre prípad mimoriadnej situácieČík, G.Oddelenie environmentálneho inžinierstva (ÚCHEI FCHPT)I-TOZPFCHPTPodrobnosti témy0 / 1--
522.BPPotravinárska chemofóbia spotrebiteľovMinarovičová, L.Oddelenie potravinárskej technológie (ÚPV FCHPT)B-VYKOZFCHPTPodrobnosti témy1 / -- Žuffa, D.
523.BPPotravinárske využitie nízkoteplotnej plazmyMošovská, S.Oddelenie výživy a hodnotenia kvality potravín (ÚPV FCHPT)B-VYKOZFCHPTPodrobnosti témy1 / 1 Boboková, L.
524.BPPotraviny so zdravotným a výživovým tvrdenímŠimko, P.Oddelenie potravinárskej technológie (ÚPV FCHPT)B-VYKOZFCHPTPodrobnosti témy2 / -- Ondrušková, M.
Paganová, K.
525.BPPoužitie heterogénnej katalýzy vo Fenton-like reakciách na degradáciu prioritných polutantov životného prostrediaProusek, J.Oddelenie environmentálneho inžinierstva (ÚCHEI FCHPT)B-CHEMATFCHPTPodrobnosti témy0 / 1--
526.DPPoužitie pyritu vo Fenton-like reakciách na degradáciu prioritných polutantov životného prostredia.Prousek, J.Oddelenie environmentálneho inžinierstva (ÚCHEI FCHPT)I-TOZPFCHPTPodrobnosti témy0 / 1--
527.DPPovrchová aktivita frakcií z vybraných rastlinných extraktovSekretár, S.Oddelenie potravinárskej technológie (ÚPV FCHPT)I-POHYKOFCHPTPodrobnosti témy1 / 1 Kratoň, M.
528.BPPôvod a úloha mikroflóry materinského mliekaGreifová, M.Oddelenie potravinárskej technológie (ÚPV FCHPT)B-VYKOZFCHPTPodrobnosti témy1 / 1 Kosírová, M.
529.DizPPraktická syntéza antibiotík účinných voči najnebezpečnejším bakteriálnym patogénomBerkeš, D.Oddelenie organickej chémie (ÚOCHKP FCHPT)D-ORGCH, D-ORGCHxAFCHPTPodrobnosti témy0 / ----
530.BPPrebiotiká ako funkčné potravinyGreifová, M.Oddelenie potravinárskej technológie (ÚPV FCHPT)B-VYKOZFCHPTPodrobnosti témy1 / 1 Košťálová, D.
531.DPPredbežná technologická a potenciálna probiotická charakterizácia bifidobaktérií izolovaných z materského mliekaGreifová, M.Oddelenie potravinárskej technológie (ÚPV FCHPT)I-POHYKOFCHPTPodrobnosti témy1 / 1 Miklošková, H.
532.DPPredikcia rastu mikroorganizmov v ovčom hrudkovom syre.Ačai, P.Oddelenie chemického a biochemického inžinierstva (ÚCHEI FCHPT)I-CHEIFCHPTPodrobnosti témy1 / 1 Pisko, R.
533.DPPrediktívne riadenie inverzného kyvadlaKvasnica, M.Oddelenie informatizácie a riadenia procesov (ÚIAM FCHPT)I-AICHPFCHPTPodrobnosti témy1 / 1 Artzová, P.
534.DizPPrediktívne riadenie založené na robustných soft-senzorochFikar, M.Ústav informatizácie, automatizácie a matematiky (FCHPT)D-RPFCHPTPodrobnosti témy0 / ----
535.DizPPrediktívne riadenie založené na robustných soft-senzorochFikar, M.Ústav informatizácie, automatizácie a matematiky (FCHPT)D-RPxAFCHPTPodrobnosti témy0 / ----
536.DizPPredklinické testovanie nových látok určených na liečbu posttraumatickej stresovej poruchy (PTSD)Dremencov, E.Ústav biochémie a mikrobiológie (FCHPT)D-BICHFCHPTPodrobnosti témy0 / ----
537.DizPPredlženie trvanlivosti a zvýšenie nutričnej hodnoty cereálnych výrobkovKarovičová, J.Oddelenie potravinárskej technológie (ÚPV FCHPT)D-CTPOFCHPTPodrobnosti témy0 / 1--
538.BPPredĺženie životnosti historických kníh a dokumentovVizárová, K.Oddelenie dreva, celulózy a papiera (ÚPSP FCHPT)B-CHEMATFCHPTPodrobnosti témy0 / ----
539.DPPredprojektová a projektová príprava vybraných environmentálnych technológií, posudzovanie vplyvov na životné prostredie, vyhodnotenie prevádzky environmentálnych technológiíDrtil, M.Oddelenie environmentálneho inžinierstva (ÚCHEI FCHPT)I-TOZPFCHPTPodrobnosti témy1 / -- Timár, P.
540.BPPrehľad metód na výpočet difúzneho koeficientuMatúška, J.Oddelenie chemickej fyziky (ÚFCHCHF FCHPT)B-CHEMATFCHPTPodrobnosti témy0 / ----
541.DizPPrechodnými kovmi katalyzované reakcie v totálnych syntézach prírodných látokGracza, T.Oddelenie organickej chémie (ÚOCHKP FCHPT)D-ORGCHFCHPTPodrobnosti témy0 / 1--
542.BPPremena rôznych frakcií priemyselných odpadov na palivá v procese fluidného katalytického krakovaniaHudec, P.Oddelenie organickej technológie, katalýzy a ropy (ÚOCHKP FCHPT)B-CHEMATFCHPTPodrobnosti témy0 / 1--
543.BPPresne benchmark vypocty dimerov alkanovGranatier, J.Oddelenie chemickej fyziky (ÚFCHCHF FCHPT)B-CHEMATFCHPTPodrobnosti témy0 / 1--
544.BPPriama konverzia zemného plynu na aromatické uhľovodíky na zeolitochHorňáček, M.Oddelenie organickej technológie, katalýzy a ropy (ÚOCHKP FCHPT)B-CHEMATFCHPTPodrobnosti témy0 / 1--
545.DPPríprava a charakterizácia hydrotalcitov využiteľných pri konverzii rastlinných olejovHorňáček, M.Oddelenie organickej technológie, katalýzy a ropy (ÚOCHKP FCHPT)I-CHTIFCHPTPodrobnosti témy1 / 1 Tholtová, A.
546.BPPríprava a charakterizácia hydrotalcitových materiálovJambor, B.Oddelenie organickej technológie, katalýzy a ropy (ÚOCHKP FCHPT)B-CHEMATFCHPTPodrobnosti témy0 / 1--
547.BPPríprava a charakterizácia nanočastíc pre povrchovo zosilnenú Ramanovú spektroskopiu (SERS) a aplikácia metódy SERS v kriminalistickom skúmaní dokumentovGál, L.Oddelenie polygrafie a aplikovanej fotochémie (ÚPSP FCHPT)B-CHEMATFCHPTPodrobnosti témy1 / -- Andrejčáková, L.
548.BPPríprava a charakterizácia špeciálnych pívŠmogrovičová, D.Ústav biotechnológie (FCHPT)B-BIOPOTFCHPTPodrobnosti témy1 / 2 Kintler, M.
549.DPPríprava a reakcie 4,5-dibrómizoxazolidínovZáborský, O.Oddelenie organickej chémie (ÚOCHKP FCHPT)I-TCHEMFCHPTPodrobnosti témy1 / 1 Kalník, M.
550.BPPríprava a transformácie bioaktívnych tienoindolizidinolovŠafař, P.Oddelenie organickej chémie (ÚOCHKP FCHPT)B-BIOPOTFCHPTPodrobnosti témy1 / 1 Fraňová, P.
551.DizPPríprava a biologická charakterizácia kombinovaných polymérnych systémov pre imunoterapeutické účelyKroneková, Z.Ústav prírodných a syntetických polymérov (FCHPT)D-MACH, D-MACHxAFCHPTPodrobnosti témy0 / ----
552.DPPríprava a charakterizácia Fe(III) komplexov s pentadentátnymi Schiffovými bázamiŠvorec, J.Oddelenie anorganickej chémie (ÚACHTM FCHPT)I-TCHEMFCHPTPodrobnosti témy1 / 1 Švajdová, Z.
553.DizPPríprava a charakterizácia solárnych článkov na báze perovskitovMičušík, M.Oddelenie plastov, kaučuku a vlákien (ÚPSP FCHPT)D-MACH, D-MACHxAFCHPTPodrobnosti témy0 / 1--
554.BPPríprava a charakterizácia tenkých vrstiev pre hybridné solárne články.Mikula, M.Oddelenie polygrafie a aplikovanej fotochémie (ÚPSP FCHPT)B-CHEMATFCHPTPodrobnosti témy0 / 2--
555.BPPríprava a interpretácia vlastností spin crossover komplexovPavlik, J.Oddelenie anorganickej chémie (ÚACHTM FCHPT)B-CHEMATFCHPTPodrobnosti témy1 / 2 Brindzák, R.
556.DizPPríprava amfifilných kopolymérov s potenciálnym využitím pre distribúciu liečivEckstein, A.Oddelenie plastov, kaučuku a vlákien (ÚPSP FCHPT)D-MACHFCHPTPodrobnosti témy0 / 1--
557.DizPPríprava amfifilných kopolymérov s potenciálnym využitím pre distribúciu liečivEckstein, A.Oddelenie plastov, kaučuku a vlákien (ÚPSP FCHPT)D-MACHxAFCHPTPodrobnosti témy0 / 1--
558.DizPPríprava a štúdium fyzikálno-chemických vlastností koordinačných polymérov prechodných prvkov obsahujúcich metaloorganické siete (MOF)Segľa, P.Oddelenie anorganickej chémie (ÚACHTM FCHPT)D-ANCHFCHPTPodrobnosti témy0 / ----
559.DizPPríprava a štúdium fyzikálno-chemických vlastností koordinačných polymérov prechodných prvkov obsahujúcich metaloorganické siete (MOF)Segľa, P.Oddelenie anorganickej chémie (ÚACHTM FCHPT)D-ANCHxAFCHPTPodrobnosti témy0 / ----
560.DizPPríprava a štúdium koordinačných zlúčenín s potenciálnou enzymatickou aktivitouŠvorec, J.Oddelenie anorganickej chémie (ÚACHTM FCHPT)D-ANCH, D-ANCHxAFCHPTPodrobnosti témy0 / 1--
561.DizPPríprava a štúdium vlastností sklokeramických materiálov na báze binárnych a ternárnych aluminátov prvkov vzácnych zemínPrnová, A.Oddelenie anorganických materiálov (ÚACHTM FCHPT)D-ATEMFCHPTPodrobnosti témy0 / 2--
562.DPPríprava atramentov pre biotlač inkjetovou tlačiarňouJančovičová, V.Oddelenie polygrafie a aplikovanej fotochémie (ÚPSP FCHPT)I-PSPFCHPTPodrobnosti témy1 / -- Blažek, P.
563.DizPPríprava a vlastnosti nových fluórovaných chromogénnych heterocyklovMilata, V.Oddelenie organickej chémie (ÚOCHKP FCHPT)D-ORGCHFCHPTPodrobnosti témy0 / 1--
564.DizPPríprava bioaktívnych látok kombináciou chemických a biotechnologických postupovRosenberg, M.Ústav biotechnológie (FCHPT)D-BIOTFCHPTPodrobnosti témy0 / 1--
565.DizPPríprava biopalív transesterifikáciou olejov na heterogénnych katalyzátorochHudec, P.Oddelenie organickej technológie, katalýzy a ropy (ÚOCHKP FCHPT)D-OTTPFCHPTPodrobnosti témy0 / 1--
566.DizPPríprava biopalív transesterifikáciou olejov na heterogénnych katalyzátorochHudec, P.Oddelenie organickej technológie, katalýzy a ropy (ÚOCHKP FCHPT)D-OTTPxAFCHPTPodrobnosti témy0 / 1--
567.BPPríprava bioproduktov určených pre krmovinársky priemyselKlempová, T.Ústav biotechnológie (FCHPT)B-BIOPOTFCHPTPodrobnosti témy1 / -- Bartalová, M.
568.DizPPríprava glykánových povrchov s využitím nanomateriálovTkáč, J.Ústav biochémie a mikrobiológie (FCHPT)D-BICHFCHPTPodrobnosti témy0 / 2--
569.DizPPríprava hydrotalkitov so špecifickými vlastnosťamiDanielik, V.Oddelenie anorganickej technológie (ÚACHTM FCHPT)D-ATEMFCHPTPodrobnosti témy0 / 1--
570.BPPríprava chemickej suroviny recykláciou odpadových plastovHájeková, E.Oddelenie organickej technológie, katalýzy a ropy (ÚOCHKP FCHPT)B-CHEMATFCHPTPodrobnosti témy1 / 1 Janečková, L.
571.BPPríprava intermediátov pre syntézu chirálnych indolizidinolovŠafař, P.Oddelenie organickej chémie (ÚOCHKP FCHPT)B-CHEMATFCHPTPodrobnosti témy1 / 1 Cvečko, M.
572.DPPríprava karbonylových zlúčenín ako vonných látok biokatalytickou oxidáciou alkoholov pochádzajúcich z pribudlinČík, G.Oddelenie environmentálneho inžinierstva (ÚCHEI FCHPT)I-TOZPFCHPTPodrobnosti témy0 / 1--
573.BPPríprava komplexov s vybranými Schiffovými ligandamiŠvorec, J.Oddelenie anorganickej chémie (ÚACHTM FCHPT)B-CHEMATFCHPTPodrobnosti témy1 / 1 Lechman, R.
574.DPPríprava kompozitov na báze vodivých polymérov a uhlíkových nanočastíc pre tlačenú elektronikuGemeiner, P.Oddelenie polygrafie a aplikovanej fotochémie (ÚPSP FCHPT)I-PSPFCHPTPodrobnosti témy1 / 1 Paluš, J.
575.DPPríprava kompozitov na báze vodivých polymérov a uhlíkových nanočastíc pre tlačenú elektronikuGemeiner, P.Oddelenie polygrafie a aplikovanej fotochémie (ÚPSP FCHPT)I-PSPFCHPTPodrobnosti témy0 / 1--
576.DPPríprava modifikovaného grafénoxidu pre NMR štruktúrnu analýzu prostredníctvom reziduálnych dipólovo-dipólových interakciíDoháňošová, J.Centrálne laboratóriá FCHPT (FCHPT)I-TCHEMFCHPTPodrobnosti témy1 / 1 Intabliová, D.
577.BPPríprava nanomagnetitu naneseného na pevnom nosiči a jeho využitie pri fotodegradačných reakciách.Prousek, J.Oddelenie environmentálneho inžinierstva (ÚCHEI FCHPT)B-CHEMATFCHPTPodrobnosti témy0 / 1--
578.BPPríprava prírodných aróm pomocou chemoenzymatického štiepenia konjugovaných dvojitých väziebŠtefuca, V.Ústav biotechnológie (FCHPT)B-BIOPOTFCHPTPodrobnosti témy1 / -- Kúdelová, V.
579.BPPríprava rekombinantných proteínov metódou autoindukcieRebroš, M.Ústav biotechnológie (FCHPT)B-BIOPOTFCHPTPodrobnosti témy1 / 1 Zezulová, V.
580.DizPPríprava semisyntetických derivátov manooligoscharidovFarkaš, P.Oddelenie organickej chémie (ÚOCHKP FCHPT)D-ORGCH, D-ORGCHxAFCHPTPodrobnosti témy0 / 1--
581.DPPríprava, štruktúra a fyzikálno-chemické vlastnosti kobaltnatých komplexov s alifatickými dikarboxylovými kyselinamiSegľa, P.Oddelenie anorganickej chémie (ÚACHTM FCHPT)I-TCHEMFCHPTPodrobnosti témy1 / 1 Brezovan, M.
582.BPPríprava tlačených vrstiev vodivého polyméru PEDOT:PSS pre hybridné solárne článkyGemeiner, P.Oddelenie polygrafie a aplikovanej fotochémie (ÚPSP FCHPT)B-CHEMATFCHPTPodrobnosti témy0 / 1--
583.BPPríprava transparentných Al2O3 materiálov pre zubné strojčeky.Bača, Ľ.Oddelenie anorganických materiálov (ÚACHTM FCHPT)B-CHEMATFCHPTPodrobnosti témy0 / 1--
584.DPPríprava vlákien citlivých na UV žiarenieHricová, M.Oddelenie plastov, kaučuku a vlákien (ÚPSP FCHPT)I-PSPFCHPTPodrobnosti témy0 / ----
585.BPPríprava vlákien s obsahom pigmentovHricová, M.Oddelenie plastov, kaučuku a vlákien (ÚPSP FCHPT)B-CHEMATFCHPTPodrobnosti témy0 / ----
586.BPPríprava zeolitov transformáciou geopolymérovKuzielová, E.Oddelenie anorganických materiálov (ÚACHTM FCHPT)B-CHEMATFCHPTPodrobnosti témy1 / -- Kožíková, J.
587.BPPrírodné látky a ich deriváty slanej chutiGreif, G.Oddelenie potravinárskej technológie (ÚPV FCHPT)B-BIOPOTFCHPTPodrobnosti témy0 / 1--
588.BPPrírodné látky kovovej chutiGreif, G.Oddelenie potravinárskej technológie (ÚPV FCHPT)B-BIOPOTFCHPTPodrobnosti témy0 / 1--
589.BPPrítomnosť myrozinázy vo vláknitých hubách: jej detekcia, stanovenie aktivity a purifikácia enzýmu.Varečka, Ľ.Ústav biochémie a mikrobiológie (FCHPT)B-BIOPOTFCHPTPodrobnosti témy2 / 2 Mišíková, M.
Adamusová, S.
590.DPProblematika bakteriálnej rezistencie voči antibiotikách v surovom mlieku z mliekomatovBírošová, L.Oddelenie výživy a hodnotenia kvality potravín (ÚPV FCHPT)I-VHKPFCHPTPodrobnosti témy1 / 1 Krahulcová, M.
591.BPProcesno – ekonomické výpočty vybraného výrobného procesu v Mondi SCP Ružomberok, a.s.Variny, M.Oddelenie chemického a biochemického inžinierstva (ÚCHEI FCHPT)B-CHIFCHPTPodrobnosti témy1 / -- Rosa, I.
592.DPProcesno – optimalizačné výpočty úpravy vzduchu pre výrobu vo Fibrochem, a.s.Variny, M.Oddelenie chemického a biochemického inžinierstva (ÚCHEI FCHPT)I-CHEIFCHPTPodrobnosti témy1 / -- Barabas, S.
593.BPProcesové a neprocesové prvky v systéme celulózky- identifikácia zdrojov a ich vplyv na výrobu a zariadeniaJablonský, M.Oddelenie dreva, celulózy a papiera (ÚPSP FCHPT)B-AIMFCHPTPodrobnosti témy0 / 1--
594.BPProcesové a neprocesové prvky v systéme celulózky- identifikácia zdrojov a ich vplyv na výrobu a zariadeniaJablonský, M.Oddelenie dreva, celulózy a papiera (ÚPSP FCHPT)B-CHEMATFCHPTPodrobnosti témy0 / 1--
595.DPProdukcia a aktivita metabolitov vláknitých húbKaliňáková, B.Ústav biochémie a mikrobiológie (FCHPT)I-BBTFCHPTPodrobnosti témy1 / -- Totovská, P.
596.DizPProdukcia a funkčná analýza bioaktívnych látok pomocou expresných systémov in vitroŽitňan, D.Ústav biochémie a mikrobiológie (FCHPT)D-BICHFCHPTPodrobnosti témy0 / ----
597.DizPProdukcia a funkčná analýza bioaktívnych látok pomocou expresných systémov in vitroŽitňan, D.Ústav biochémie a mikrobiológie (FCHPT)D-BICHxAFCHPTPodrobnosti témy0 / ----
598.BPProdukcia auxínov - elicitorov rastninného rastu vláknitými hubamiOlejníková, P.Ústav biochémie a mikrobiológie (FCHPT)B-BIOPOTFCHPTPodrobnosti témy0 / 1--
599.DPProdukcia bioaktívnych látok kvasinkou Rhodotorula glutinis s využitím odpadových substrátovČertík, M.Ústav biotechnológie (FCHPT)I-BIOTEFCHPTPodrobnosti témy1 / -- Vongrej, J.
600.DPProdukcia bioplynu z kukuričnej slamy po jej predspracovaníHutňan, M.Oddelenie environmentálneho inžinierstva (ÚCHEI FCHPT)I-TOZPFCHPTPodrobnosti témy1 / 1 Jancsárová, V.
601.BPProdukcia enzýmov v eukaryotických expresných systémochMarkošová, K.Ústav biotechnológie (FCHPT)B-BIOPOTFCHPTPodrobnosti témy1 / -- Malý, O.
602.DPProdukcia netradičných mastných kyselín a vyšších alkoholov rekombinantnou kvasinkou Yarrowia lipolyticaČertík, M.Ústav biotechnológie (FCHPT)I-BIOTEFCHPTPodrobnosti témy1 / -- Hambalko, J.
603.DPProjekt optimálnej výšky komína mestskej teplárne a stanovenie jej vplyvu na prenos a rozptyl vybraných znečisťujúcich látok v ovzduší, v závislosti od druhu spaľovaného palivaČík, G.Oddelenie environmentálneho inžinierstva (ÚCHEI FCHPT)I-TOZPFCHPTPodrobnosti témy1 / 1 Bezek, J.
604.BPProteázy v povrchových štruktúrach Trichoderma atrovirideŠimkovič, M.Ústav biochémie a mikrobiológie (FCHPT)B-BIOPOTFCHPTPodrobnosti témy0 / ----
605.DPPurifikácia a katalytická pyrolýza lignínu za účelom selektívnej prípravy cenných zlúčenínHáz, A.Oddelenie dreva, celulózy a papiera (ÚPSP FCHPT)I-PSPFCHPTPodrobnosti témy1 / 1 Chupáčová, N.
606.BPRacionalizačné opatrenia na zníženie energetickej náročnosti verejných budov a nákupných centierVariny, M.Oddelenie chemického a biochemického inžinierstva (ÚCHEI FCHPT)B-CHIFCHPTPodrobnosti témy1 / -- Súth, R.
607.BPRaspberry Pi s modulom BrickPi pre ovládanie legorobotovValo, R.Oddelenie informatizácie a riadenia procesov (ÚIAM FCHPT)B-AIMCHPFCHPTPodrobnosti témy0 / 1--
608.BPRaspberry PI v úlohe regulátoraValo, R.Oddelenie informatizácie a riadenia procesov (ÚIAM FCHPT)B-AIMCHPFCHPTPodrobnosti témy1 / 4 Fedorkovič, L.
609.BPRastlinné kmeňové bunky v kozmetike (Obsadené: V. Kočajdová)Hojerová, J.Oddelenie potravinárskej technológie (ÚPV FCHPT)B-VYKOZFCHPTPodrobnosti témy1 / 1 Kočajdová, V.
610.BPRastlinné oleje ako zdroj esenciálnych mastných kyselín a antioxidantov pre nutri nápojeKreps, F.Oddelenie potravinárskej technológie (ÚPV FCHPT)B-BIOPOTFCHPTPodrobnosti témy1 / -- Gubová, S.
611.BPRastlinné surovinové zdroje pre chemický priemysel a ich spracovanieŠutý, Š.Oddelenie dreva, celulózy a papiera (ÚPSP FCHPT)B-CHEMATFCHPTPodrobnosti témy0 / 3--
612.DPReakcie organokovových činidiel s izoxazolidín-4,5-diolmi: stereoselektívna syntéza zlúčenín s anti,syn-3-aminopropán-1,2-diolovou subštruktúrouFischer, R.Oddelenie organickej chémie (ÚOCHKP FCHPT)I-TCHEMFCHPTPodrobnosti témy1 / 1 Ďurina, L.
613.DPRedizajn metabolizmu lipidov pomocou expresie rastlinných génov v Yarrowia lipolyticaGajdoš, P.Ústav biotechnológie (FCHPT)I-BIOTEFCHPTPodrobnosti témy1 / -- Taranda, M.
614.DPRegenerácia iónovej kvapaliny používanej na separáciu azeotropickej zmesi terc-butylalkohol - vodaGraczová, E.Oddelenie chemického a biochemického inžinierstva (ÚCHEI FCHPT)I-CHEIFCHPTPodrobnosti témy1 / 1 Šulgan, B.
615.BPRegenerácia iónovej kvapaliny z vodného roztokuGraczová, E.Oddelenie chemického a biochemického inžinierstva (ÚCHEI FCHPT)B-CHIFCHPTPodrobnosti témy1 / 1 Hozová, B.
616.DPRegulácia CaV2.2 kanálov pertussis toxínom.Lacinová, Ľ.Ústav biochémie a mikrobiológie (FCHPT)I-BBTFCHPTPodrobnosti témy1 / 1 Klongová, L.
617.DizPRekombinantná príprava farmaceuticky významných proteínov a peptidovRebroš, M.Ústav biotechnológie (FCHPT)D-BIOT, D-BIOTxAFCHPTPodrobnosti témy0 / 1--
618.BPRekombinantná príprava lipoxygenázyKrasňan, V.Ústav biotechnológie (FCHPT)B-BIOPOTFCHPTPodrobnosti témy1 / -- Melicher, S.
619.BPRekombinantná príprava redoxných enzýmovHegyi, Z.Ústav biotechnológie (FCHPT)B-BIOPOTFCHPTPodrobnosti témy1 / -- Beňová, M.
620.BPRekombinantné fúzne proteíny a ich využitie v biokatalýze.Hegyi, Z.Ústav biotechnológie (FCHPT)B-BIOPOTFCHPTPodrobnosti témy1 / -- Drgoncová, K.
621.BPRenesancia jačmeňaKohajdová, Z.Oddelenie potravinárskej technológie (ÚPV FCHPT)B-BIOPOTFCHPTPodrobnosti témy0 / 1--
622.BPRenesancia jačmeňaKohajdová, Z.Oddelenie potravinárskej technológie (ÚPV FCHPT)B-VYKOZFCHPTPodrobnosti témy1 / 1 Pacholská, M.
623.DPRezistencia kolifomov a enterokov voči antibiotikám v hrubom čreve človekaBírošová, L.Oddelenie výživy a hodnotenia kvality potravín (ÚPV FCHPT)I-VHKPFCHPTPodrobnosti témy1 / 1 Matejová, M.
624.DizPRiadená radikálová fotopolymerizácia vinylových monomérovMosnáček, J.Ústav prírodných a syntetických polymérov (FCHPT)D-MACHFCHPTPodrobnosti témy0 / ----
625.DizPRiadená radikálová fotopolymerizácia vinylových monomérovMosnáček, J.Ústav prírodných a syntetických polymérov (FCHPT)D-MACHxAFCHPTPodrobnosti témy0 / ----
626.DPRiadenie cestnej premávkyHolaza, J.Oddelenie informatizácie a riadenia procesov (ÚIAM FCHPT)I-AICHPFCHPTPodrobnosti témy1 / 1 Horňák, M.
627.BPRiadenie inverzného kyvadlaKalúz, M.Ústav informatizácie, automatizácie a matematiky (FCHPT)B-AIMCHPFCHPTPodrobnosti témy0 / 1--
628.BPRiadenie laboratórneho chemického reaktoraOravec, J.Ústav informatizácie, automatizácie a matematiky (FCHPT)B-AIMCHPFCHPTPodrobnosti témy1 / 1 Slávik, M.
629.BPRiadenie laboratórneho výmenníka teplaOravec, J.Ústav informatizácie, automatizácie a matematiky (FCHPT)B-AIMCHPFCHPTPodrobnosti témy1 / 1 Galčíková, L.
630.DPRiadenie laboratórnej rektifikačnej kolónyOravec, J.Ústav informatizácie, automatizácie a matematiky (FCHPT)I-AICHPFCHPTPodrobnosti témy0 / 1--
631.BPRiadenie levitácie objektu v prúde vzduchuKalúz, M.Ústav informatizácie, automatizácie a matematiky (FCHPT)B-AIMCHPFCHPTPodrobnosti témy0 / 1--
632.DPRiadenie pomocou PLCValo, R.Ústav informatizácie, automatizácie a matematiky (FCHPT)I-AICHPFCHPTPodrobnosti témy1 / 4 Hronec, R.
633.DPRiadenie pomocou PLCValo, R.Ústav informatizácie, automatizácie a matematiky (FCHPT)I-VHKPFCHPTPodrobnosti témy0 / 2--
634.DPRiadenie pomocou PLCValo, R.Ústav informatizácie, automatizácie a matematiky (FCHPT)I-RTPFCHPTPodrobnosti témy0 / 4--
635.DPRiadenie procesu koagulácie a optimalizácia chemického stupňa priemyselnej ČOVDerco, J.Oddelenie environmentálneho inžinierstva (ÚCHEI FCHPT)I-TOZPFCHPTPodrobnosti témy0 / ----
636.BPRiadenie procesu koagulácie a optimalizácia chemického stupňa priemyselnej ČOVDerco, J.Oddelenie environmentálneho inžinierstva (ÚCHEI FCHPT)B-CHIFCHPTPodrobnosti témy0 / ----
637.BPRiadenie robotických vozidiel s obchádzaním prekážokKvasnica, M.Oddelenie informatizácie a riadenia procesov (ÚIAM FCHPT)B-AIMFCHPTPodrobnosti témy0 / 1--
638.BPRiadenie robotických vozidiel s obchádzaním prekážokKvasnica, M.Oddelenie informatizácie a riadenia procesov (ÚIAM FCHPT)B-AIMCHPFCHPTPodrobnosti témy1 / 1 Štofa, J.
639.DPRiadenie systémov metódou "gain scheduling"Vasičkaninová, A.Oddelenie informatizácie a riadenia procesov (ÚIAM FCHPT)I-AICHPFCHPTPodrobnosti témy0 / 1--
640.BPRiadenie systémov metódou "gain scheduling"Vasičkaninová, A.Oddelenie informatizácie a riadenia procesov (ÚIAM FCHPT)B-AIMCHPFCHPTPodrobnosti témy0 / 1--
641.BPRiešenie nedostatočnšj sušiacej kapacity pri sušení celulózyTimár, P.Oddelenie chemického a biochemického inžinierstva (ÚCHEI FCHPT)B-CHIFCHPTPodrobnosti témy1 / 1 Šály, J.
642.BPRobotická optimalizáciaKvasnica, M.Oddelenie informatizácie a riadenia procesov (ÚIAM FCHPT)B-AIMFCHPTPodrobnosti témy0 / 1--
643.BPRobotická optimalizáciaKvasnica, M.Oddelenie informatizácie a riadenia procesov (ÚIAM FCHPT)B-AIMCHPFCHPTPodrobnosti témy2 / 2 Kohút, R.
Fedorová, K.
644.DizPRobustné prediktívne riadenie chemickotechnologických procesovBakošová, M.Oddelenie informatizácie a riadenia procesov (ÚIAM FCHPT)D-RP, D-RPxAFCHPTPodrobnosti témy0 / 2--
645.DPRobustné riadenieVasičkaninová, A.Oddelenie informatizácie a riadenia procesov (ÚIAM FCHPT)I-AICHPFCHPTPodrobnosti témy0 / 1--
646.BPRobustné riadenie SISO systémovVasičkaninová, A.Oddelenie informatizácie a riadenia procesov (ÚIAM FCHPT)B-AIMCHPFCHPTPodrobnosti témy0 / 1--
647.DPRovnovážne charakteristiky adsorbentov pre chromatografickú separáciu apiozidázyIlleová, V.Oddelenie chemického a biochemického inžinierstva (ÚCHEI FCHPT)I-CHEIFCHPTPodrobnosti témy1 / 1 Slaninová, B.
648.BPRozdiely v zastúpení vybraných sfingolipidov u rôznych typov nádorových buniekLakatoš, B.Ústav biochémie a mikrobiológie (FCHPT)B-BIOPOTFCHPTPodrobnosti témy1 / -- Kalafutová, P.
649.BPRozpoznávanie obrázkov v systéme Matlab pomocou konvolučnej neurónovej sieteVasičkaninová, A.Oddelenie informatizácie a riadenia procesov (ÚIAM FCHPT)B-AIMCHPFCHPTPodrobnosti témy0 / 1--
650.BPRozvoj rezistencie leukemických buniek voči rôznym látkam.Sulová, Z.Ústav biochémie a mikrobiológie (FCHPT)B-BIOPOTFCHPTPodrobnosti témy1 / 1 Kadlečíková, K.
651.DizPRýchla GC-MS v spojení s extrakčnými technikami v ultrastopovej analýze organických polutantov.Purdešová, A.Ústav analytickej chémie (FCHPT)D-ACHFCHPTPodrobnosti témy0 / ----
652.DPSalicylátomeďnaté komplexy s derivátmi na báze pyridínu.Puchoňová, M.Oddelenie anorganickej chémie (ÚACHTM FCHPT)I-TCHEMFCHPTPodrobnosti témy1 / 1 Vaisová, J.
653.DPSekundárny metabolizmus vláknitých húb rodu Trichoderma sp.Olejníková, P.Ústav biochémie a mikrobiológie (FCHPT)I-BIOTEFCHPTPodrobnosti témy1 / 1 Víglaš, J.
654.DPSelekcia a charakterizácia kvasiniek na prípravu nízkoalkoholických pívŠmogrovičová, D.Ústav biotechnológie (FCHPT)I-BIOTEFCHPTPodrobnosti témy0 / 1--
655.DizPSelekcia a charakterizácia kvasiniek na produkciu špeciálnych pívŠmogrovičová, D.Ústav biotechnológie (FCHPT)D-BIOTFCHPTPodrobnosti témy0 / 2--
656.BPSelekcia kvasiniek na prípravu nízkoalkoholických pívŠmogrovičová, D.Ústav biotechnológie (FCHPT)B-BIOPOTFCHPTPodrobnosti témy0 / 2--
657.DPSelektívna tvorba laktátu oxidáciou 1,2-propándiolu použitím katalyzátorov na báze AuŠtolcová, M.Oddelenie organickej technológie, katalýzy a ropy (ÚOCHKP FCHPT)I-CHTIFCHPTPodrobnosti témy1 / 1 Šokyová, P.
658.DPSenzorické vlastnosti vybraných extraktov z rôznych druhov borievokŽúbor, V.Oddelenie výživy a hodnotenia kvality potravín (ÚPV FCHPT)I-VHKPFCHPTPodrobnosti témy1 / 1 Beňová, M.
659.DPSeparácia enantiomérov pantenolu metódou vysokoúčinnej kvapalinovej chromatografieHroboňová, K.Ústav analytickej chémie (FCHPT)I-TCHEMFCHPTPodrobnosti témy1 / -- Šolonyová, T.
660.BPSeparácia fáz zmesí alkohol/benzínHájeková, E.Oddelenie organickej technológie, katalýzy a ropy (ÚOCHKP FCHPT)B-CHEMATFCHPTPodrobnosti témy1 / 1 Malčeková, T.
661.BPSeparácia karboxylových kyselín z ich vodných roztokov extrakciouSteltenpohl, P.Oddelenie chemického a biochemického inžinierstva (ÚCHEI FCHPT)B-CHIFCHPTPodrobnosti témy1 / 1 Šulanová, M.
662.BPSeparácia produktov biotransformácie z ich vodných roztokov extrakciouSteltenpohl, P.Oddelenie chemického a biochemického inžinierstva (ÚCHEI FCHPT)B-CHIFCHPTPodrobnosti témy1 / 1 Tkáčová, K.
663.DPSchopnosť izolátov S. aureus tvoriť biofilm v závislosti od faktorov prostrediaMedveďová, A.Oddelenie výživy a hodnotenia kvality potravín (ÚPV FCHPT)I-VHKPFCHPTPodrobnosti témy1 / 1 Jurinová, I.
664.DPSieťovanie kaučukových matríc pomocou dikumylperoxidu a zinkovej soli kyseliny metakrylovejKruželák, J.Oddelenie plastov, kaučuku a vlákien (ÚPSP FCHPT)I-PSPFCHPTPodrobnosti témy1 / -- Dugasová, Z.
665.BPSimultánne stanovenie ťažkých kovov prietokovou chronopotenciometriouČacho, F.Ústav analytickej chémie (FCHPT)B-CHEMATFCHPTPodrobnosti témy1 / 1 Patyk, M.
666.DPSkladovacie testy vybraných mliečnych výrobkovValík, Ľ.Oddelenie výživy a hodnotenia kvality potravín (ÚPV FCHPT)I-VHKPFCHPTPodrobnosti témy1 / 1 Kulan, M.
667.DPSkúmanie dokumentov optickými a spektroskopickými metódami pre kriminalisticko-technické účelyReháková, M.Oddelenie polygrafie a aplikovanej fotochémie (ÚPSP FCHPT)I-PSPFCHPTPodrobnosti témy1 / -- Miklovičová, D.
668.BPSkúmanie ochranných prvkov v ceninovej tlačiReháková, M.Oddelenie polygrafie a aplikovanej fotochémie (ÚPSP FCHPT)B-CHEMATFCHPTPodrobnosti témy1 / 1 Dziaková, A.
669.BPSkúmanie prírodných nerastov ako katalyzátorov v heterogénnych Fenton-like reakciách.Prousek, J.Oddelenie environmentálneho inžinierstva (ÚCHEI FCHPT)B-CHEMATFCHPTPodrobnosti témy0 / 1--
670.BPSledovanie a stanovovanie oxidačných markerov a markerov kardiovaskulárneho poškodenia.Dovinová, I.Ústav biochémie a mikrobiológie (FCHPT)B-BIOPOTFCHPTPodrobnosti témy1 / 1 Stančeková, M.
671.DPSledovanie glykozylačných zmien ako potencionálnych biomarkerov rakoviny pomocou multiplexového systému využívajúceho lektínyKatrlík, J.Ústav biochémie a mikrobiológie (FCHPT)I-BBTFCHPTPodrobnosti témy1 / 1 Chudá, K.
672.DPSledovanie kardiovaskulárnych zmien proteínov CSE, CBS a NO-syntáz ovplyvňujúcich produkciu H2S/NO a zmeny v redoxnej regulácii u D-galaktózového modelu starnutia a kognitívnych dysfunkcií.Dovinová, I.Ústav biochémie a mikrobiológie (FCHPT)I-BBTFCHPTPodrobnosti témy1 / -- Matuška, A.
673.DPSledovanie prieniku vybraných liečiv do poľnohospodárskych plodínŽemlička, L.Oddelenie výživy a hodnotenia kvality potravín (ÚPV FCHPT)I-VHKPFCHPTPodrobnosti témy1 / 1 Cingelová, E.
674.BPSledovanie tvorby koksu pri pyrolýze uhľovodíkovJambor, B.Oddelenie organickej technológie, katalýzy a ropy (ÚOCHKP FCHPT)B-CHEMATFCHPTPodrobnosti témy1 / 1 Uher, M.
675.BPSledovanie vedľajších účinkov konzervačných zásahov na papierové nosiče informácií a dedičstvaVizárová, K.Oddelenie dreva, celulózy a papiera (ÚPSP FCHPT)B-CHEMATFCHPTPodrobnosti témy0 / ----
676.DPSledovanie vplyvu bortezomibu  na leukemické bunky L1210Šereš, M.Ústav biochémie a mikrobiológie (FCHPT)I-BBTFCHPTPodrobnosti témy1 / -- Sopúchová, M.
677.DPSledovanie vplyvu reakčných podmienok na rozklad kvapalných produktov splynovania odpadných materiálovSteltenpohl, P.Oddelenie chemického a biochemického inžinierstva (ÚCHEI FCHPT)I-CHEIFCHPTPodrobnosti témy1 / 1 Šupa, I.
678.DPSledovanie vplyvu UV ožiarenia na bunkové procesy leukemickej línie L1210Šereš, M.Ústav biochémie a mikrobiológie (FCHPT)I-BBTFCHPTPodrobnosti témy1 / -- Koniarová, I.
679.DPSorpčné procesy – cesta pre odstraňovanie mikropolutantov z odpadových vôd?Bodík, I.Oddelenie environmentálneho inžinierstva (ÚCHEI FCHPT)I-TOZPFCHPTPodrobnosti témy1 / 1 Párkánszká, K.
680.BPSpektrálne vlastnosti mikrobiálneho znečistenia papieraČeppan, M.Oddelenie polygrafie a aplikovanej fotochémie (ÚPSP FCHPT)B-CHEMATFCHPTPodrobnosti témy0 / 1--
681.DPSpektrálne vlastnosti mikrobiálneho znečistenia papieraČeppan, M.Oddelenie polygrafie a aplikovanej fotochémie (ÚPSP FCHPT)I-OMODFCHPTPodrobnosti témy1 / 1 Mészárosová, A.
682.DizPSpektrálne vlastnosti mikrobiálnej kontaminácie papieraČeppan, M.Oddelenie polygrafie a aplikovanej fotochémie (ÚPSP FCHPT)D-OMODFCHPTPodrobnosti témy0 / ----
683.BPSpektroskopické štúdium koordinačných zlúčenínDvoranová, D.Oddelenie fyzikálnej chémie (ÚFCHCHF FCHPT)B-CHEMATFCHPTPodrobnosti témy0 / 1--
684.DPSplyňovanie komunálneho odpadu v dvojstupňovom katalytickom splyňovacom zariadeníHaydary, J.Oddelenie chemického a biochemického inžinierstva (ÚCHEI FCHPT)I-CHEIFCHPTPodrobnosti témy1 / -- Gazdová, K.
685.DizPSpôsoby využitia nanotechnológií pri príprave bioanalytických zariadeníTkáč, J.Ústav biotechnológie (FCHPT)D-BIOTFCHPTPodrobnosti témy0 / 2--
686.BPSpracovanie externých substrátov v anaeróbnej stabilizácii čistiarenského kaluHutňan, M.Oddelenie environmentálneho inžinierstva (ÚCHEI FCHPT)B-CHIFCHPTPodrobnosti témy1 / 1 Hrnková, L.
687.BPSpracovanie popolčekaJurišová, J.Oddelenie anorganickej technológie (ÚACHTM FCHPT)B-CHEMATFCHPTPodrobnosti témy0 / 1--
688.BPSpracovanie údajov v MATLABeČirka, Ľ.Oddelenie informatizácie a riadenia procesov (ÚIAM FCHPT)B-AIMCHPFCHPTPodrobnosti témy0 / 1--
689.BPStabilizácia alkoholdehydroganázy imobilizáciouŠtefuca, V.Ústav biotechnológie (FCHPT)B-BIOPOTFCHPTPodrobnosti témy1 / -- Mésároš, J.
690.DPStabilizačné systémy pre impregnanty s reaktívnym monomérom na báze styrénuHudec, I.Ústav prírodných a syntetických polymérov (FCHPT)I-PSPFCHPTPodrobnosti témy1 / 1 Skalická, D.
691.BPStanovenie anizolov v nápojochJakubíková, M.Ústav analytickej chémie (FCHPT)B-BIOPOTFCHPTPodrobnosti témy1 / -- Šáner, A.
692.DPStanovenie antioxidačnej aktivity fluorescenčnou spektrometriouSádecká, J.Ústav analytickej chémie (FCHPT)I-TCHEMFCHPTPodrobnosti témy1 / 1 Auxtová, A.
693.DPStanovenie celkových fenolov fluorescenčnou spektrometriouSádecká, J.Ústav analytickej chémie (FCHPT)I-TCHEMFCHPTPodrobnosti témy1 / 1 Izáková, K.
694.BPStanovenie enantiomérneho zloženia prchavých organických látok vo vzorkách tokajských výberových vínŠpánik, I.Ústav analytickej chémie (FCHPT)B-CHEMATFCHPTPodrobnosti témy0 / 1--
695.DPStanovenie hliníka pomocou vysokorozlišovacieho atómového absorpčného spektrometra s kontinuálnym zdrojom žiareniaManová, A.Ústav analytickej chémie (FCHPT)I-TCHEMFCHPTPodrobnosti témy1 / -- Hornáčková, L.
696.BPStanovenie koncentrácií zvolených prvkov metódami atómovej spektrometrieManová, A.Ústav analytickej chémie (FCHPT)B-CHEMATFCHPTPodrobnosti témy0 / ----
697.BPStanovenie pesticídov a štúdium matricových efektov v nutraceutických produktochSzarka, A.Ústav analytickej chémie (FCHPT)B-CHEMATFCHPTPodrobnosti témy1 / 1 Kurucová, N.
698.DPStanovenie rezíduí pesticídov v detskej výžive s využitím analytickej techniky HR-MS v spojení s vhodnou úpravou vzorkyPurdešová, A.Ústav analytickej chémie (FCHPT)I-TCHEMFCHPTPodrobnosti témy1 / -- Vojtaneková, D.
699.BPStanovenie sulfidov metódou HR-CS-MASČacho, F.Ústav analytickej chémie (FCHPT)B-CHEMATFCHPTPodrobnosti témy1 / 1 Kupec, D.
700.BPStanovenie ťažkých kovov v tabakových výrobkoch prietokovou chronopotenciometriouČacho, F.Ústav analytickej chémie (FCHPT)B-CHEMATFCHPTPodrobnosti témy1 / 1 Jánska, B.
701.BPStanovenie účinnosti bórom dopovaných diamantových elektród pri eliminácii vybraných baktérií v odpadovej vodeBírošová, L.Oddelenie výživy a hodnotenia kvality potravín (ÚPV FCHPT)B-VYKOZFCHPTPodrobnosti témy1 / 1 Ľachká, K.
702.BPStanovenie vybraných rezíduí pesticídov v mliečnych výrobkochHrouzková, S.Ústav analytickej chémie (FCHPT)B-CHEMATFCHPTPodrobnosti témy0 / ----
703.BPStanovenie vybraných rezíduí pesticídov v mliečnych výrobkochHrouzková, S.Ústav analytickej chémie (FCHPT)B-BIOPOTFCHPTPodrobnosti témy0 / ----
704.DPStanovenie vybraných rezíduí pesticídov v mliečnej matrici v spojení s rýchlou GC-MSPurdešová, A.Ústav analytickej chémie (FCHPT)I-TCHEMFCHPTPodrobnosti témy1 / -- Špaňová, M.
705.BPStav rezistencie mikroorganizmov voči klinicky významým antibiotikám v studňových vodáchOlejníková, P.Ústav biochémie a mikrobiológie (FCHPT)B-BIOPOTFCHPTPodrobnosti témy0 / 1--
706.BPStereodivergentná syntéza konformačne obmedzených analógov homofenylalanínuJakubec, P.Oddelenie organickej chémie (ÚOCHKP FCHPT)B-CHEMATFCHPTPodrobnosti témy1 / -- Čierna, M.
707.DizPStereoselektívna syntéza enantiomérne čistých alfa-aminodiolovMarchalín, Š.Oddelenie organickej chémie (ÚOCHKP FCHPT)D-ORGCH, D-ORGCHxAFCHPTPodrobnosti témy0 / 1--
708.DizPStereoselektívne (bio)transformácie v syntéze vonných zlúčenínSzolcsányi, P.Oddelenie organickej chémie (ÚOCHKP FCHPT)D-ORGCHFCHPTPodrobnosti témy0 / 1--
709.DizPStereoselektívne (bio)transformácie v syntéze vonných zlúčenínSzolcsányi, P.Oddelenie organickej chémie (ÚOCHKP FCHPT)D-ORGCHxAFCHPTPodrobnosti témy0 / 1--
710.BPStévia cukrová (Stevia rebaudiana) - jej charakteristika a zdravotné aspektyMikulajová, A.Oddelenie výživy a hodnotenia kvality potravín (ÚPV FCHPT)B-BIOPOTFCHPTPodrobnosti témy0 / ----
711.BPStévia cukrová (Stevia rebaudiana) - jej charakteristika a zdravotné aspektyMikulajová, A.Oddelenie výživy a hodnotenia kvality potravín (ÚPV FCHPT)B-VYKOZFCHPTPodrobnosti témy1 / -- Sikorová, P.
712.BPStravovanie pri alergii a intolerancii na zložky potravín (Obsadené: Činčurak, Vanja)Sekretár, S.Oddelenie potravinárskej technológie (ÚPV FCHPT)B-VYKOZFCHPTPodrobnosti témy1 / 1 Činčurak, V.
713.DPStripping of volatile organic compounds in biological part of wastewater treatment plant of Slovnaft BratislavaBodík, I.Oddelenie environmentálneho inžinierstva (ÚCHEI FCHPT)I-TOZPFCHPTPodrobnosti témy1 / -- Šido, J.
714.DizPSupramolekulové siete komplexov prechodných kovov tvorené vodikovými väzbamiMoncoľ, J.Oddelenie anorganickej chémie (ÚACHTM FCHPT)D-ANCHFCHPTPodrobnosti témy0 / ----
715.DizPSupramolekulové siete komplexov prechodných kovov tvorené vodikovými väzbamiMoncoľ, J.Oddelenie anorganickej chémie (ÚACHTM FCHPT)D-ANCHxAFCHPTPodrobnosti témy0 / ----
716.DizPSyndróm asfyktického novorodenca: štúdium patobiochemických mechanizmov na novorodených potkanochJuránek, I.Ústav biochémie a mikrobiológie (FCHPT)D-BICH, D-BICHxAFCHPTPodrobnosti témy0 / 2--
717.BPSyntetická štúdia heterokornolov a im príbuzných prírodných látokMarkovič, M.Oddelenie organickej chémie (ÚOCHKP FCHPT)B-CHEMATFCHPTPodrobnosti témy1 / 1 Gettler, J.
718.BPSyntetické štúdie prípravy cyklických analógov galbazínuSzolcsányi, P.Oddelenie organickej chémie (ÚOCHKP FCHPT)B-CHEMATFCHPTPodrobnosti témy1 / 1 Dacho, V.
719.DizPSyntetický potenciál diglykozidázMastihuba, V.Ústav biochémie a mikrobiológie (FCHPT)D-BICHFCHPTPodrobnosti témy0 / ----
720.DizPSyntetický potenciál diglykozidázMastihuba, V.Ústav biotechnológie (FCHPT)D-BIOTxAFCHPTPodrobnosti témy0 / ----
721.DizPSyntetický potenciál diglykozidázMastihuba, V.Ústav biochémie a mikrobiológie (FCHPT)D-BICHxAFCHPTPodrobnosti témy0 / ----
722.DizPSyntetický potenciál diglykozidázMastihuba, V.Ústav biotechnológie (FCHPT)D-BIOTFCHPTPodrobnosti témy0 / ----
723.BPSyntéza a charakterizácia mezopórových molekulových sítHorňáček, M.Oddelenie organickej technológie, katalýzy a ropy (ÚOCHKP FCHPT)B-CHEMATFCHPTPodrobnosti témy1 / 1 Vidaković, I.
724.BPSyntéza a vlastnosti polyenolovSzolcsányi, P.Oddelenie organickej chémie (ÚOCHKP FCHPT)B-CHEMATFCHPTPodrobnosti témy1 / 1 Gurská, M.
725.DizPSyntéza a charakterizácia žiaruvzdorných boridov prechodových kovov a ich kompozitovTatarko, P.Ústav anorganickej chémie, technológie a materiálov (FCHPT)D-ATEM, D-ATEMxAFCHPTPodrobnosti témy0 / ----
726.BPSyntéza a katalytické vlastnosti kovových nanočastícŠtolcová, M.Oddelenie organickej technológie, katalýzy a ropy (ÚOCHKP FCHPT)B-CHEMATFCHPTPodrobnosti témy0 / 1--
727.DizPSyntéza amfifilných termoplastických elastomérovMosnáček, J.Ústav prírodných a syntetických polymérov (FCHPT)D-MACHFCHPTPodrobnosti témy0 / ----
728.DizPSyntéza amfifilných termoplastických elastomérovMosnáček, J.Ústav prírodných a syntetických polymérov (FCHPT)D-MACHxAFCHPTPodrobnosti témy0 / ----
729.DizPSyntéza a štúdium nových polyaplikovateľných heterocyklov a pi-konjugovaných oligoheterocyklov hviezdicovitých typov vykazujúcich agregáciou indukovanú emisiu a NIR vlastnostíMilata, V.Ústav organickej chémie, katalýzy a petrochémie (FCHPT)D-ORGCHFCHPTPodrobnosti témy0 / 1--
730.DizPSyntéza a štúdium nových polyaplikovateľných heterocyklov a pi-konjugovaných oligoheterocyklov hviezdicovitých typov vykazujúcich agregáciou indukovanú emisiu a NIR vlastnostíMilata, V.Ústav organickej chémie, katalýzy a petrochémie (FCHPT)D-ORGCHFCHPTPodrobnosti témy0 / 1--
731.BPSyntéza a štúdium vlastností vybraných benzoatomeďnatých komplexov s derivátmi benzimidazoluPuchoňová, M.Oddelenie anorganickej chémie (ÚACHTM FCHPT)B-CHEMATFCHPTPodrobnosti témy0 / 1--
732.BPSyntéza enantiomérne čistých α-aminokyselín využitím nitro-Mannichovej reakcieJakubec, P.Oddelenie organickej chémie (ÚOCHKP FCHPT)B-CHEMATFCHPTPodrobnosti témy1 / -- Gerža, P.
733.DizPSyntéza funkcionalizovaných stilbénovMastihubová, M.Ústav organickej chémie, katalýzy a petrochémie (FCHPT)D-ORGCHFCHPTPodrobnosti témy0 / ----
734.DizPSyntéza funkcionalizovaných stilbénovMastihubová, M.Ústav organickej chémie, katalýzy a petrochémie (FCHPT)D-ORGCHxAFCHPTPodrobnosti témy0 / ----
735.BPSyntéza geopolymérnych spojívPalou, M. T.Oddelenie anorganických materiálov (ÚACHTM FCHPT)B-CHEMATFCHPTPodrobnosti témy0 / ----
736.DizPSyntéza glykozylovaných dusíkatých heterocyklov ako možných predlôh na vývoj liekov proti metabolickým, rakovinovým a nervovým ochoreniamPetruš, L.Oddelenie organickej chémie (ÚOCHKP FCHPT)D-ORGCHFCHPTPodrobnosti témy0 / ----
737.DizPSyntéza, charakterizácia a katalytické aplikácie hierarchicky štrukturovaných zeolitovHudec, P.Oddelenie organickej technológie, katalýzy a ropy (ÚOCHKP FCHPT)D-OTTPFCHPTPodrobnosti témy0 / 1--
738.DizPSyntéza, charakterizácia a katalytické aplikácie hierarchicky štrukturovaných zeolitovHudec, P.Oddelenie organickej technológie, katalýzy a ropy (ÚOCHKP FCHPT)D-OTTPxAFCHPTPodrobnosti témy0 / 1--
739.BPSyntéza ligandov benzimidazolového typu a koordinačných zl