21. 11. 2017  3:32 Elvíra
Akademický informačný systém

Prehľad vypísaných tém - Fakulta chemickej a potravinárskej technológie


Aplikácia zobrazuje zoznam aktuálnych a schválených tém, ktoré sú vypísané pod zvoleným pracoviskom alebo pod všetkými jeho podriadenými pracoviskami. Obmedziť výpis tém môžete podľa nasledujúcich kritérií.

Typ práce:
Študijný program:
Vedúci témy:
Garantujúce pracovisko:

* | A | B | C | Č | D | E | F | G | H | Ch | I | K | L | M | N | O | P | R | S | Š | T | U | V | W | Z | Ž | 1 | 2 | 3 | 8

Por.TypNázov témyVedúci práceGarantujúce pracoviskoŠtudijný programUrčené prePodrobnostiObsadené/MaxRiešitelia
1.DPAb initio interpretácia magnetických a spektrálnych vlastností koordinačných zlúčenín.Pavlik, J.Oddelenie anorganickej chémie (ÚACHTM FCHPT)I-TCHEMFCHPTPodrobnosti témy0 / 2--
2.DPAcidifikácia mikroprostredia a fotocytotoxicita nových fotosenzibilizátorovPaulíková, H.Ústav biochémie a mikrobiológie (FCHPT)I-BBTFCHPTPodrobnosti témy1 / 1 Balašková, T.
3.BPAditíva pri bielení buničín s použitím peroxidu vodíkaVrška, M.Oddelenie dreva, celulózy a papiera (ÚPSP FCHPT)B-CHEMATFCHPTPodrobnosti témy0 / 1--
4.DPAdsorbcia kovov na benzéneGranatier, J.Oddelenie chemickej fyziky (ÚFCHCHF FCHPT)I-TCHEMFCHPTPodrobnosti témy0 / ----
5.DPAdsorpčné rovnováhy proteínov na soliodolnej aniónmeničovej membránePolakovič, M.Oddelenie chemického a biochemického inžinierstva (ÚCHEI FCHPT)I-CHEIFCHPTPodrobnosti témy1 / 1 Kováčová, Z.
6.BPAfinitná imobilizácia enzýmovRebroš, M.Ústav biotechnológie (FCHPT)B-BIOPOTFCHPTPodrobnosti témy0 / 1--
7.BPAktuálne aspekty udelenia certifikátov naturálnej a organickej kozmetiky (Obsadené: L. Janotková)Hojerová, J.Oddelenie potravinárskej technológie (ÚPV FCHPT)B-VYKOZFCHPTPodrobnosti témy1 / 1 Janotková, L.
8.BPAlternative use of ash from combustion processesHíveš, J.Oddelenie anorganickej technológie (ÚACHTM FCHPT)B-CHEMATFCHPTPodrobnosti témy1 / 1 Gettová, Ž.
9.BPAnaeróbne spracovanie predupravenej kukuričnej slamyHutňan, M.Oddelenie environmentálneho inžinierstva (ÚCHEI FCHPT)B-BIOPOTFCHPTPodrobnosti témy0 / 1--
10.BPAnaeróbne spracovanie predupravenej kukuričnej slamyHutňan, M.Oddelenie environmentálneho inžinierstva (ÚCHEI FCHPT)B-CHEMATFCHPTPodrobnosti témy0 / 1--
11.DPAnalytické sledovanie interakcií DNA s nanočasticami za prítomnosti vybraných analytov pomocou DNA biosenzoraBlaškovičová, J.Ústav analytickej chémie (FCHPT)I-TCHEMFCHPTPodrobnosti témy1 / 1 Augustín, M.
12.DPAnalytické sledovanie interakcií DNA s vybranými nanočasticami pomocou DNA biosenzoraBlaškovičová, J.Ústav analytickej chémie (FCHPT)I-TCHEMFCHPTPodrobnosti témy1 / 1 Ramajová, L.
13.BPAnalýza DNA v medicínskej diagnostike – zhodnotenie aktuálneho stavuLukeš, V.Oddelenie chemickej fyziky (ÚFCHCHF FCHPT)B-CHEMATFCHPTPodrobnosti témy0 / 1--
14.BPAnalýza DNA v medicínskej diagnostike – zhodnotenie aktuálneho stavuLukeš, V.Oddelenie chemickej fyziky (ÚFCHCHF FCHPT)B-BIOPOTFCHPTPodrobnosti témy0 / 1--
15.BPAnalýza efektu HGD tichých mutácií asociovaných s alkaptonúriou na zostrih RNAKrálovičová, J.Ústav biochémie a mikrobiológie (FCHPT)B-CHEMATFCHPTPodrobnosti témy1 / 1 Kabelíková, P.
16.BPAnalýza forenzných vzoriek plynovou chromatografiouHrouzková, S.Ústav analytickej chémie (FCHPT)B-CHEMATFCHPTPodrobnosti témy1 / -- Štulajterová, M.
17.BPAnalýza možností výroby melaminuDudáš, J.Oddelenie chemického a biochemického inžinierstva (ÚCHEI FCHPT)B-CHIFCHPTPodrobnosti témy0 / 1--
18.DPAnalýza prevádzkovania fluidného reaktora na výrobu blokových kopolymérovStopka, J.Oddelenie chemického a biochemického inžinierstva (ÚCHEI FCHPT)I-CHEIFCHPTPodrobnosti témy1 / 1 Didiková, V.
19.DPAnalýza rastu Candida parapsilosis v závislosti od vplyvu faktorov prostrediaKoňuchová, M.Oddelenie výživy a hodnotenia kvality potravín (ÚPV FCHPT)I-VHKPFCHPTPodrobnosti témy1 / 1 Buchtová, K.
20.DPAnalýza superhyperjemného štiepenia v Cu(II) EPR spektrách meďnatých komplexov s dusíkatými ligandami.Mazúr, M.Oddelenie fyzikálnej chémie (ÚFCHCHF FCHPT)I-TCHEMFCHPTPodrobnosti témy1 / 1 Strečanská, K.
21.DPAnalýza vplyvu procesných parametrov na brómový index benzénu z extrakcie aromátovBlahušiak, M.Oddelenie chemického a biochemického inžinierstva (ÚCHEI FCHPT)I-CHEIFCHPTPodrobnosti témy1 / 1 Zsigmond, R.
22.DPAnalýza vplyvu regulačných prvkov na bezpečnosť prevádzky prietokového reaktoraLabovská, Z.Oddelenie chemického a biochemického inžinierstva (ÚCHEI FCHPT)I-CHEIFCHPTPodrobnosti témy1 / 1 Frolek, M.
23.BPAntimikrobiálna aktivita novosyntetizovaných chinolizidínových derivátovOlejníková, P.Ústav biochémie a mikrobiológie (FCHPT)B-BIOPOTFCHPTPodrobnosti témy0 / 1--
24.BPAntimikrobiálna aktivita novosyntetizovaných chinolizidínových derivátovOlejníková, P.Ústav biochémie a mikrobiológie (FCHPT)B-BIOTFCHPTPodrobnosti témy0 / 1--
25.BPAntimikrobiálne vlastnosti baktérií mliečneho kysnutia a druhu Geotrichum candidumKoňuchová, M.Oddelenie výživy a hodnotenia kvality potravín (ÚPV FCHPT)B-VYKOZFCHPTPodrobnosti témy1 / 1 Švendová, A.
26.DPAntioxidačné vlastnosti frakcií z vybraných rastlinných extraktovSekretár, S.Oddelenie potravinárskej technológie (ÚPV FCHPT)I-POHYKOFCHPTPodrobnosti témy1 / 1 Vašková, P.
27.BPAplikácia enzýmov produkovaných v inklúznych telieskachKrasňan, V.Ústav biotechnológie (FCHPT)B-BIOPOTFCHPTPodrobnosti témy1 / -- Mrmus, P.
28.BPAplikácia EPR spektroskopie pri štúdiu fotoindukovaných procesovBarbieriková, Z.Oddelenie fyzikálnej chémie (ÚFCHCHF FCHPT)B-CHEMATFCHPTPodrobnosti témy1 / -- Hajdu, T.
29.DPAplikácia peroxidových vulkanizačných systémov pri sieťovaní elastomérnych matrícKruželák, J.Oddelenie plastov, kaučuku a vlákien (ÚPSP FCHPT)I-PSPFCHPTPodrobnosti témy1 / 1 Fúziková, D.
30.DPAplikácia teffu do bezlepkových výrobkovMinarovičová, L.Oddelenie potravinárskej technológie (ÚPV FCHPT)I-POHYKOFCHPTPodrobnosti témy1 / 1 Kepičová, V.
31.BPAutomatická Pasterizačná LinkaValo, R.Oddelenie informatizácie a riadenia procesov (ÚIAM FCHPT)B-AIMCHPFCHPTPodrobnosti témy1 / 1 Bányi, K.
32.DPAzylolsubstituované deriváty pyroluVégh, D.Oddelenie organickej chémie (ÚOCHKP FCHPT)I-TCHEMFCHPTPodrobnosti témy1 / -- Kišoň, M.
33.DPBenefity a riziká konzervačnej látky Bronopol v kozmetických výrobkoch (Obsadené: Bc. L. Todorchevska)Hojerová, J.Oddelenie potravinárskej technológie (ÚPV FCHPT)I-POHYKOFCHPTPodrobnosti témy1 / 1 Todorchevska, L.
34.BPBenefity a riziká konzervačných látok v kozmetických výrobkoch (Obsadené: D. Maďarová).Hojerová, J.Oddelenie potravinárskej technológie (ÚPV FCHPT)B-VYKOZFCHPTPodrobnosti témy1 / 1 Maďarová, D.
35.BPBezhalogénové zmesi na opláštenie káblovHudec, I.Ústav prírodných a syntetických polymérov (FCHPT)B-CHEMATFCHPTPodrobnosti témy0 / 1--
36.DPBioaktívne zložky a antioxidačné vlastnosti lesných plodovMikulajová, A.Oddelenie výživy a hodnotenia kvality potravín (ÚPV FCHPT)I-VHKPFCHPTPodrobnosti témy1 / -- Ácsová, A.
37.BPBioaktívne zložky potravínMinarovičová, L.Oddelenie potravinárskej technológie (ÚPV FCHPT)B-VYKOZFCHPTPodrobnosti témy1 / -- Sesztáková, B.
38.BPBiodegradácia polychlórovaných bifenylov zmesnými bakteriálnymi kultúramiDercová, K.Ústav biotechnológie (FCHPT)B-BIOPOTFCHPTPodrobnosti témy1 / 1 Kozáková, M.
39.BPBiodegradovateľné polymérne zmesi s oligomérnymi zmäkčovadlamiVanovčanová, Z.Oddelenie plastov, kaučuku a vlákien (ÚPSP FCHPT)B-CHEMATFCHPTPodrobnosti témy1 / 1 Humajová, K.
40.BPBiogénne amíny v mliečnych výrobkoch: pôvod, výskyt a možnosti kontrolyGreif, G.Oddelenie potravinárskej technológie (ÚPV FCHPT)B-BIOPOTFCHPTPodrobnosti témy0 / 1--
41.DPBiochemické zmeny sprevádzajúce dozrievanie konídií a starnutie mycélia vybraných vláknitých húbVarečka, Ľ.Ústav biochémie a mikrobiológie (FCHPT)I-BBTFCHPTPodrobnosti témy1 / 1 Polozsányi, Z.
42.DPBiochemické zmeny sprevádzajúce rast Trichoderma atroviride na nutrične chudobných médiáchVarečka, Ľ.Ústav biochémie a mikrobiológie (FCHPT)I-BBTFCHPTPodrobnosti témy1 / 1 Dzidová, M.
43.DPBiokatalytická syntéza vybraných chromogénnych substrátovHronská, H.Ústav biotechnológie (FCHPT)I-BIOTEFCHPTPodrobnosti témy1 / 1 Pokorná, E.
44.BPBiokatalýza s rekombinantnými dekarboxylázamiKrasňan, V.Ústav biotechnológie (FCHPT)B-BIOPOTFCHPTPodrobnosti témy1 / -- Kyzeková, T.
45.BPBiokompozitné materiályŠutý, Š.Oddelenie dreva, celulózy a papiera (ÚPSP FCHPT)B-CHEMATFCHPTPodrobnosti témy0 / 3--
46.BPBiokompozity na báze drevných vlákien z recyklovaného papiera pre stavebné a izolačné účelyTiňo, R.Oddelenie dreva, celulózy a papiera (ÚPSP FCHPT)B-CHEMATFCHPTPodrobnosti témy0 / 1--
47.BPBiologická dekontaminácia objektov kultúrneho dedičstva nízkoteplotnou plazmouVizárová, K.Oddelenie dreva, celulózy a papiera (ÚPSP FCHPT)B-CHEMATFCHPTPodrobnosti témy0 / ----
48.DPBiologická dekontaminácia papierových nosičov informácií nízkoteplotnou plazmouVizárová, K.Oddelenie dreva, celulózy a papiera (ÚPSP FCHPT)I-PSPFCHPTPodrobnosti témy1 / -- Špacírová, Z.
49.DPBiologické aktivity nových inhibítorov aldózareduktázy: štúdium vzťahu štruktúry a účinkuHronská, H.Ústav biotechnológie (FCHPT)I-BIOTEFCHPTPodrobnosti témy1 / 1 Haláková, D.
50.BPBiologické účinky kustovnice čínskejMošovská, S.Oddelenie výživy a hodnotenia kvality potravín (ÚPV FCHPT)B-VYKOZFCHPTPodrobnosti témy1 / 1 Hazuchová, A.
51.DPBiopolyméry ako plnivá pre biodegradovateľné zmesi vhodné na spracovanie technológiou vstrekovaniaFeranc, J.Oddelenie plastov, kaučuku a vlákien (ÚPSP FCHPT)I-PSPFCHPTPodrobnosti témy1 / -- Zuzáková, P.
52.BPBiopolyméry ako plnivá pre biodegradovateľné zmesi vhodné na spracovanie technológiou 3D tlačeFeranc, J.Oddelenie plastov, kaučuku a vlákien (ÚPSP FCHPT)B-CHEMATFCHPTPodrobnosti témy0 / 1--
53.BPBioprintingČeppan, M.Oddelenie polygrafie a aplikovanej fotochémie (ÚPSP FCHPT)B-CHEMATFCHPTPodrobnosti témy1 / 1 Onufráková, M.
54.BPBiotechnologická produkcia biologicky aktívnych metabolitov polosuchými fermentáciami vláknitých húbČertík, M.Ústav biotechnológie (FCHPT)B-BIOPOTFCHPTPodrobnosti témy1 / -- Vráblová, V.
55.BPBiotechnologická produkcia kyseliny klavulanovejVaňková, K.Oddelenie chemického a biochemického inžinierstva (ÚCHEI FCHPT)B-CHIFCHPTPodrobnosti témy1 / 1 Rapáčová, J.
56.BPBiotechnologické zhodnotenie odpadových tukov hubou Umbelopsis isabellinaKlempová, T.Ústav biotechnológie (FCHPT)B-BIOPOTFCHPTPodrobnosti témy1 / -- Čarnecký, M.
57.DPBiotransformácia odpadových olejov a tukov hubou Mortierella alpinaKlempová, T.Ústav biotechnológie (FCHPT)I-BIOTEFCHPTPodrobnosti témy1 / -- Jašurek, M.
58.BPBudovanie databázy FTIR spektier prírodných voskov a živíc pre identifikáciu materiálov v objektoch kultúrneho dedičstvaČížová, K.Oddelenie dreva, celulózy a papiera (ÚPSP FCHPT)B-CHEMATFCHPTPodrobnosti témy0 / 1--
59.DPBunková stena a jej vzťah k Ca2+ iónom u húb z rodu TrichodermaŠimkovič, M.Ústav biochémie a mikrobiológie (FCHPT)I-BIOTEFCHPTPodrobnosti témy0 / 1--
60.DPBunková stena a jej vzťah k Ca2+ iónom u húb z rodu TrichodermaŠimkovič, M.Ústav biochémie a mikrobiológie (FCHPT)I-BBTFCHPTPodrobnosti témy0 / 1--
61.DPCIAT v syntéze enantiomérne čistých aroylalanínovBerkeš, D.Oddelenie organickej chémie (ÚOCHKP FCHPT)I-TCHEMFCHPTPodrobnosti témy1 / 1 Bilasová, V.
62.DPCielené syntézy a štúdium nových 5-aminopyrazolových derivátov s perfluórfenylovým substituentom a ich transformácie na azoheterocyklické zlúčeniny využiteľných v opto-elektronikeVégh, D.Oddelenie organickej chémie (ÚOCHKP FCHPT)I-TCHEMFCHPTPodrobnosti témy1 / -- Grešo, M.
63.BPCitlivosť environmentálnych mikroorganizmov na klinicky významné antimikrobiálne aktívne zlúčeninyOlejníková, P.Ústav biochémie a mikrobiológie (FCHPT)B-BIOPOTFCHPTPodrobnosti témy0 / 1--
64.BPCitlivosť environmentálnych mikroorganizmov na klinicky významné antimikrobiálne aktívne zlúčeninyOlejníková, P.Ústav biochémie a mikrobiológie (FCHPT)B-BIOTFCHPTPodrobnosti témy1 / 1 Wetterová, M.
65.DPCytotoxický účinok novosyntetizovaných Ag-komplexov s N-heterocyklamiLakatoš, B.Ústav biochémie a mikrobiológie (FCHPT)I-BBTFCHPTPodrobnosti témy1 / -- Blašková, N.
66.DPČistenie povrchov dreva a papiera účinkom nízkoteplotnej atmosferickej plazmyTiňo, R.Oddelenie dreva, celulózy a papiera (ÚPSP FCHPT)I-PSPFCHPTPodrobnosti témy0 / 1--
67.DPČistenie povrchov objektov dedičstva modernými metódamiReháková, M.Oddelenie polygrafie a aplikovanej fotochémie (ÚPSP FCHPT)I-PSPFCHPTPodrobnosti témy1 / 1 Lipová, D.
68.DPČučoriedky ako zdroj zdraviu prospešných zlúčenínHybenová, E.Oddelenie výživy a hodnotenia kvality potravín (ÚPV FCHPT)I-VHKPFCHPTPodrobnosti témy1 / 1 Luknárová, G.
69.DPDegradácia azofarbív pomocou persíranu aktivovaného manganatými iónmi.Prousek, J.Oddelenie environmentálneho inžinierstva (ÚCHEI FCHPT)I-TOZPFCHPTPodrobnosti témy1 / 1 Marton, M.
70.DPDegradácia chlórovaných polutantov vody pomocou persíranu aktivovaného prechodnými kovmi.Prousek, J.Oddelenie environmentálneho inžinierstva (ÚCHEI FCHPT)I-TOZPFCHPTPodrobnosti témy1 / 1 Országhová, N.
71.BPDegradácia liečiv nachádzajúcich sa v odpadových vodách pomocou železanovHíveš, J.Oddelenie anorganickej technológie (ÚACHTM FCHPT)B-CHEMATFCHPTPodrobnosti témy1 / -- Laurincová, D.
72.DPDehydroaromatizácie metánu na zeolitoch ZSM-5Horňáček, M.Oddelenie organickej technológie, katalýzy a ropy (ÚOCHKP FCHPT)I-CHTIFCHPTPodrobnosti témy1 / 1 Andrejkovicsová, K.
73.DPDekarboxylázová aktivita Lactobacillus brevisGreif, G.Oddelenie potravinárskej technológie (ÚPV FCHPT)I-POHYKOFCHPTPodrobnosti témy1 / 1 Čirková, I.
74.BPDelécia génov lipidického katabolizmu u kvasinky Yarrowia lipolyticaGajdoš, P.Ústav biotechnológie (FCHPT)B-BIOPOTFCHPTPodrobnosti témy1 / -- Urbaníková, V.
75.DPDelignifikácia buničín hlboko eutektickými rozpúšťadlamiJablonský, M.Oddelenie dreva, celulózy a papiera (ÚPSP FCHPT)I-PSPFCHPTPodrobnosti témy1 / 1 Ondrigová, K.
76.DPDetailný návrh prevádzky minipivovaruGramblička, M.Oddelenie chemického a biochemického inžinierstva (ÚCHEI FCHPT)I-CHEIFCHPTPodrobnosti témy1 / 1 Oravkin, M.
77.DPDetekcia a charakterizácia chemických interakcií vybraných hormonálnych prípravkov s DNA biosenzoromLabuda, J.Ústav analytickej chémie (FCHPT)I-TCHEMFCHPTPodrobnosti témy1 / 1 Černicová, M.
78.BPDetekcia prienikov do riadiacich systémov na základe analýzy zvukových a vibračných odtlačkovKvasnica, M.Oddelenie informatizácie a riadenia procesov (ÚIAM FCHPT)B-AIMCHPFCHPTPodrobnosti témy0 / 1--
79.DPDetekcia prienikov do riadiacich systémov na základe analýzy zvukových a vibračných odtlačkovKvasnica, M.Oddelenie informatizácie a riadenia procesov (ÚIAM FCHPT)I-AICHPFCHPTPodrobnosti témy0 / 1--
80.BPDetekcia prienikov do riadiacych systémov na základe analýzy zvukových a vibračných odtlačkovKvasnica, M.Oddelenie informatizácie a riadenia procesov (ÚIAM FCHPT)B-AIMFCHPTPodrobnosti témy0 / 1--
81.BPDetekcia pšenice v potravináchKarovičová, J.Oddelenie potravinárskej technológie (ÚPV FCHPT)B-VYKOZFCHPTPodrobnosti témy0 / 1--
82.BPDetekcia pšenice v potravináchKarovičová, J.Oddelenie potravinárskej technológie (ÚPV FCHPT)B-BIOPOTFCHPTPodrobnosti témy0 / 1--
83.DPDetermination of lipid components in hair using MALDI-MSHrouzková, S.Ústav analytickej chémie (FCHPT)I-TCHEMFCHPTPodrobnosti témy1 / 1 Kráľová, V.
84.DPDevelop a concept to integrate a fast and reliable quality predictor in the pulp fibre lineŠutý, Š.Oddelenie dreva, celulózy a papiera (ÚPSP FCHPT)I-PSPxAFCHPTPodrobnosti témy0 / ----
85.DPDigitálne dvojča rektifikačnej kolónyKvasnica, M.Oddelenie informatizácie a riadenia procesov (ÚIAM FCHPT)I-AICHPFCHPTPodrobnosti témy0 / 1--
86.BPDigitálne dvojča výmenníka teplaKvasnica, M.Oddelenie informatizácie a riadenia procesov (ÚIAM FCHPT)B-AIMFCHPTPodrobnosti témy0 / ----
87.DPDigitálne dvojča výmenníka teplaKvasnica, M.Oddelenie informatizácie a riadenia procesov (ÚIAM FCHPT)I-AICHPFCHPTPodrobnosti témy0 / 1--
88.BPDigitálne dvojča výmenníka teplaKvasnica, M.Oddelenie informatizácie a riadenia procesov (ÚIAM FCHPT)B-AIMCHPFCHPTPodrobnosti témy0 / ----
89.DPDomová čistiareň odpadových vôd s nárastovou biomasouBodík, I.Oddelenie environmentálneho inžinierstva (ÚCHEI FCHPT)I-TOZPFCHPTPodrobnosti témy1 / 1 Púček, O.
90.BPDopekané pečivoKarovičová, J.Oddelenie potravinárskej technológie (ÚPV FCHPT)B-VYKOZFCHPTPodrobnosti témy0 / 1--
91.BPDopekané pečivoKarovičová, J.Oddelenie potravinárskej technológie (ÚPV FCHPT)B-BIOPOTFCHPTPodrobnosti témy0 / 1--
92.BPDvojstupňové splyňovanie tuhého komunálneho odpaduHaydary, J.Oddelenie chemického a biochemického inžinierstva (ÚCHEI FCHPT)B-CHIFCHPTPodrobnosti témy0 / ----
93.BPDynamika rastu izolátov S. aureusMedveďová, A.Oddelenie výživy a hodnotenia kvality potravín (ÚPV FCHPT)B-VYKOZFCHPTPodrobnosti témy1 / 1 Kvočiková, K.
94.BPDynamika rastu izolátu J druhu Geotrichum candidum v mliekuKoňuchová, M.Oddelenie výživy a hodnotenia kvality potravín (ÚPV FCHPT)B-VYKOZFCHPTPodrobnosti témy1 / -- Trebichavská, M.
95.DPElastomérne kompozity plnené magneticky aktívnymi plnivamiKruželák, J.Oddelenie plastov, kaučuku a vlákien (ÚPSP FCHPT)I-PSPFCHPTPodrobnosti témy1 / 1 Lišivková, B.
96.DPElastomérne magnetické kompozity sieťované pomocou peroxidových vulkanizačných systémovKruželák, J.Oddelenie plastov, kaučuku a vlákien (ÚPSP FCHPT)I-PSPFCHPTPodrobnosti témy1 / 1 Medlenová, E.
97.DPElektródy Ni-W pre alkalickú elektrolýzu vodyZemanová, M.Oddelenie anorganickej technológie (ÚACHTM FCHPT)I-CHTIFCHPTPodrobnosti témy1 / 1 Ábel, M.
98.DPElektrochemická a spektroelektrochemická charakterizácia komplexov kobaltu s “non-innocent” ligandmi ako potenciálnych elektrokatalyzátorov na výrobu vodíka.Zalibera, M.Oddelenie fyzikálnej chémie (ÚFCHCHF FCHPT)I-TCHEMFCHPTPodrobnosti témy0 / ----
99.BPElektrochemická degradácia organických mikropolutantovHíveš, J.Oddelenie anorganickej technológie (ÚACHTM FCHPT)B-CHEMATFCHPTPodrobnosti témy0 / ----
100.DPElektrochemická degradácia organických polutantovHíveš, J.Oddelenie anorganickej technológie (ÚACHTM FCHPT)I-CHTIFCHPTPodrobnosti témy1 / 1 Fašková, L.
101.BPElektrochemická príprava ekologických oxidačných činidiel – železanovHíveš, J.Oddelenie anorganickej technológie (ÚACHTM FCHPT)B-CHEMATFCHPTPodrobnosti témy1 / 2 Ondria, M.
102.BPElektrochemická výroba vodíkaHíveš, J.Oddelenie anorganickej technológie (ÚACHTM FCHPT)B-CHEMATFCHPTPodrobnosti témy0 / ----
103.DPElektrochemické a spektroskopické vlastnosti biologicky účinných komplexov medi s derivátmi tiosemikarbazidov v rozpúšťadlách s rôznou polaritouRapta, P.Ústav fyzikálnej chémie a chemickej fyziky (FCHPT)I-TCHEMFCHPTPodrobnosti témy1 / 1 Krajčíková, G.
104.BPElektrochemické biosenzory aplikované v matriciach biologických vzoriekBlaškovičová, J.Ústav analytickej chémie (FCHPT)B-CHEMATFCHPTPodrobnosti témy0 / 2--
105.BPElektrochemické stanovenie vybraných liečiv na elektródach z bórom dopovaného diamantuŠvorc, Ľ.Ústav analytickej chémie (FCHPT)B-CHEMATFCHPTPodrobnosti témy1 / 1 Haššo, M.
106.DPElektrochemické transformácie amínovSzolcsányi, P.Oddelenie organickej chémie (ÚOCHKP FCHPT)I-TCHEMFCHPTPodrobnosti témy1 / 1 Nitrayová, D.
107.BPEndokrine disrupčné látky – potenciálne účinky na zdravie súvisiace s kožnou expozíciou (Obsadené: M. Potočňáková)Hojerová, J.Oddelenie potravinárskej technológie (ÚPV FCHPT)B-VYKOZFCHPTPodrobnosti témy1 / -- Potočňáková, M.
108.BPEnergetické využitie biomasy pomocou splyňovaniaJelemenský, Ľ.Oddelenie chemického a biochemického inžinierstva (ÚCHEI FCHPT)B-CHIFCHPTPodrobnosti témy1 / 1 Máté, A.
109.DPEnergetický audit veľkej administratívnej budovyMierka, O.Oddelenie chemického a biochemického inžinierstva (ÚCHEI FCHPT)I-CHEIFCHPTPodrobnosti témy1 / -- Sámel, P.
110.DPEnzymatická hydrolýza cyklodextrínovGramblička, M.Oddelenie chemického a biochemického inžinierstva (ÚCHEI FCHPT)I-CHEIFCHPTPodrobnosti témy1 / 1 Liba, T.
111.DPEnzýmová príprava krátkych alkylglykozidovGreif, G.Oddelenie potravinárskej technológie (ÚPV FCHPT)I-POHYKOFCHPTPodrobnosti témy0 / 1--
112.DPEnzýmové acylácie kyseliny kójovejHronská, H.Ústav biotechnológie (FCHPT)I-BIOTEFCHPTPodrobnosti témy1 / 1 Karkeszová, K.
113.BPEPR štúdium fotoindukovaných procesov grafitických nitridov uhlíkaBrezová, V.Oddelenie fyzikálnej chémie (ÚFCHCHF FCHPT)B-CHEMATFCHPTPodrobnosti témy1 / 1 Endrődyová, Z.
114.DPEukaryotické expresné systémy na produkciu rekombinantných proteínovMarkošová, K.Ústav biotechnológie (FCHPT)I-BIOTEFCHPTPodrobnosti témy1 / -- Rosenbergová, Z.
115.DPExperimentálna elektrónova štruktúraKožíšek, J.Ústav fyzikálnej chémie a chemickej fyziky (FCHPT)I-TCHEMFCHPTPodrobnosti témy0 / 1--
116.DPExperimentálne a matematické modelovanie splyňovania alkoholov v superkritickej vodeJelemenský, Ľ.Oddelenie chemického a biochemického inžinierstva (ÚCHEI FCHPT)I-CHEIFCHPTPodrobnosti témy1 / 1 Štefanko, D.
117.DPExpresia karbonickej anhydrázy I v prostatických nádorových bunkáchŠkultéty, Ľ.Ústav biochémie a mikrobiológie (FCHPT)I-BBTFCHPTPodrobnosti témy0 / ----
118.DPExpresia karbonickej anhydrázy I v prostatických nádorových bunkáchŠkultéty, Ľ.Ústav biotechnológie (FCHPT)I-BIOTEFCHPTPodrobnosti témy0 / 1--
119.BPExtracelulárny laktát glioblastomových a neuroblastomových bunkových línií Paulíková, H.Ústav biochémie a mikrobiológie (FCHPT)B-BIOPOTFCHPTPodrobnosti témy0 / 1--
120.BPExtrakcia pektínu a jeho využitie v potravinárskom priemysleMinarovičová, L.Oddelenie potravinárskej technológie (ÚPV FCHPT)B-VYKOZFCHPTPodrobnosti témy1 / -- Szokola, F.
121.BPExtrakcia ropy z bitúmenových pieskovDaučík, P.Oddelenie organickej technológie, katalýzy a ropy (ÚOCHKP FCHPT)B-CHEMATFCHPTPodrobnosti témy1 / 1 Ďurčová, L.
122.DPExtrakcia s využitím monolitických materiálov v spojení s GCxGC-MS pre charakterizáciu organických zlúčenín v tokajských vínachŠpánik, I.Ústav analytickej chémie (FCHPT)I-TCHEMFCHPTPodrobnosti témy1 / 1 Panáková, V.
123.DPExtrakcia škrobu z batátov a jeho aplikácia do cereálnych výrobkovMinarovičová, L.Oddelenie potravinárskej technológie (ÚPV FCHPT)I-POHYKOFCHPTPodrobnosti témy1 / 1 Kolarič, L.
124.BPExtraktívne látky kôry a spôsoby ich získavania z biomasyŠurina, I.Oddelenie dreva, celulózy a papiera (ÚPSP FCHPT)B-CHEMATFCHPTPodrobnosti témy0 / ----
125.BPFaktory ovplyvňujúce výťažnosť cukruMinarovičová, L.Oddelenie potravinárskej technológie (ÚPV FCHPT)B-VYKOZFCHPTPodrobnosti témy1 / -- Kubánková, M.
126.BPFenotypizácia a genotypizácia rezistentných koliformných baktérií z hľadiska prítomnosti širokospektrálnych betalaktamázBírošová, L.Oddelenie výživy a hodnotenia kvality potravín (ÚPV FCHPT)B-BIOPOTFCHPTPodrobnosti témy1 / 1 Cverenkárová, K.
127.BPFluorogénne a chromogénne substráty beta-laktamáz ako detektory rezistencie voči liečbe antibiotikami.Babjak, M.Oddelenie organickej chémie (ÚOCHKP FCHPT)B-CHEMATFCHPTPodrobnosti témy0 / 1--
128.DPFortifikácia ušľachtilých ovocných destilátovŽemlička, L.Oddelenie výživy a hodnotenia kvality potravín (ÚPV FCHPT)I-VHKPFCHPTPodrobnosti témy1 / 1 Nízka, Z.
129.BPFotochémia a spektroelektrochémia nových koordinačných zlúčenín s potenciálom aplikácie vo farmáciiRapta, P.Ústav fyzikálnej chémie a chemickej fyziky (FCHPT)B-CHEMATFCHPTPodrobnosti témy0 / 2--
130.BPFunkčné vlastnosti vlákninových preparátovMinarovičová, L.Oddelenie potravinárskej technológie (ÚPV FCHPT)B-VYKOZFCHPTPodrobnosti témy1 / -- Haladejová, P.
131.DPFuzzy riadenie laboratórneho modelu CE 151 - guľôčka na plocheVasičkaninová, A.Oddelenie informatizácie a riadenia procesov (ÚIAM FCHPT)I-AICHPFCHPTPodrobnosti témy0 / 1--
132.DPFyzikálne a extrakčné vlastnosti suspenzií nanočastíc a ich aplikácia v deliacich procesochSchlosser, Š.Oddelenie chemického a biochemického inžinierstva (ÚCHEI FCHPT)I-CHEIFCHPTPodrobnosti témy0 / ----
133.DPGC-MS analýza prchavých zložiek výberových vínBenická, E.Ústav analytickej chémie (FCHPT)I-TCHEMFCHPTPodrobnosti témy0 / ----
134.BPGC-MS stanovenie nízkych koncentrácií rezíduí pesticídov v dojčenskom mliekuPurdešová, A.Ústav analytickej chémie (FCHPT)B-BIOPOTFCHPTPodrobnosti témy1 / 1 Tyshchuk, V.
135.BPGeopolyméry ako potenciálne materiály pre aplikácie v geotermálnych vrtochKuzielová, E.Oddelenie anorganických materiálov (ÚACHTM FCHPT)B-CHEMATFCHPTPodrobnosti témy0 / ----
136.DPGlykánové biosenzory - konštrukcia a aplikácieTkáč, J.Ústav biochémie a mikrobiológie (FCHPT)I-BBTFCHPTPodrobnosti témy0 / 1--
137.DPGlykánové biosenzory - konštrukcia a aplikácieTkáč, J.Ústav biochémie a mikrobiológie (FCHPT)I-BBTFCHPTPodrobnosti témy0 / 1--
138.DPGlykánové biosenzory - konštrukcia a aplikácieTkáč, J.Ústav biochémie a mikrobiológie (FCHPT)I-BBTFCHPTPodrobnosti témy1 / 1 Blšáková, A.
139.DPHalloyzit ako plnivo do polymérnych mikrokapsúl: Biokompatibilita s modelovými bunkovými líniamiRázga, F.Oddelenie plastov, kaučuku a vlákien (ÚPSP FCHPT)I-PSPFCHPTPodrobnosti témy1 / -- Krišková, T.
140.BPHierarchicky štruktúrované materiály – rekryštalizácia zeolitovHorňáček, M.Oddelenie organickej technológie, katalýzy a ropy (ÚOCHKP FCHPT)B-CHEMATFCHPTPodrobnosti témy1 / 1 Kupcová, K.
141.DPHMI systém pre skladovú logistikuKalúz, M.Ústav informatizácie, automatizácie a matematiky (FCHPT)I-AICHPFCHPTPodrobnosti témy1 / 1 Čizmazia, O.
142.DPHodnotenie fermentovaných cereálnych nápojovKarovičová, J.Oddelenie potravinárskej technológie (ÚPV FCHPT)I-POHYKOFCHPTPodrobnosti témy1 / 1 Jancsóová, T.
143.DPHodnotenie charakteru a príčin vzniku nehomogenít na fóliách z auktoklávových a tubulárnych typov polyetylénuHudec, I.Ústav prírodných a syntetických polymérov (FCHPT)I-PSPFCHPTPodrobnosti témy1 / 1 Matúšková, J.
144.BPHodnotenie kvality korenín a byliniekKarovičová, J.Oddelenie potravinárskej technológie (ÚPV FCHPT)B-VYKOZFCHPTPodrobnosti témy0 / 1--
145.BPHodnotenie kvality korenín a byliniekKarovičová, J.Oddelenie potravinárskej technológie (ÚPV FCHPT)B-BIOPOTFCHPTPodrobnosti témy0 / 1--
146.BPHodnotenie reologických vlastností gumárskych zmesí na oscilačnom reometriHudec, I.Ústav prírodných a syntetických polymérov (FCHPT)B-CHEMATFCHPTPodrobnosti témy1 / -- Krajčíková, K.
147.BPHodnotenie spektrálnych vlasností vodivého polyméru PEDOT:PSSGemeiner, P.Oddelenie polygrafie a aplikovanej fotochémie (ÚPSP FCHPT)B-CHEMATFCHPTPodrobnosti témy0 / 1--
148.DPHumektanty v kozmetických výrobkoch (Obsadené: Bc. M. Cagáňová))Hojerová, J.Oddelenie potravinárskej technológie (ÚPV FCHPT)I-POHYKOFCHPTPodrobnosti témy1 / 1 Cagáňová, M.
149.BPHydrogenačná rafináciaKrálik, M.Oddelenie organickej technológie, katalýzy a ropy (ÚOCHKP FCHPT)B-CHEMATFCHPTPodrobnosti témy0 / 1--
150.DPHydrokoloidy v kozmetických výrobkoch (Obsadené: Bc. P. Tomastová)Hojerová, J.Oddelenie potravinárskej technológie (ÚPV FCHPT)I-POHYKOFCHPTPodrobnosti témy1 / 1 Tomastová, P.
151.DPCharakteristika laktobacilov izolovaných z materinského mliekaGreifová, M.Oddelenie potravinárskej technológie (ÚPV FCHPT)I-POHYKOFCHPTPodrobnosti témy1 / 1 Pokryvková, D.
152.DPCharakterizácia iónomeničových chromatografických adsorbentov a ich využitie na purifikáciu proteínovMolnár, T.Oddelenie chemického a biochemického inžinierstva (ÚCHEI FCHPT)I-CHEIFCHPTPodrobnosti témy0 / 1--
153.DPCharakterizácia kvalitatívnych vlastností cereálnych surovín a výrobkov z nichCiesarová, Z.Oddelenie výživy a hodnotenia kvality potravín (ÚPV FCHPT)I-VHKPFCHPTPodrobnosti témy0 / 1--
154.BPCharakterizácia kvasiniek potenciálne využiteľných v pivovarníctveŠmogrovičová, D.Ústav biotechnológie (FCHPT)B-BIOPOTFCHPTPodrobnosti témy1 / 2 Halásová, V.
155.DPCharakterizácia nanoštruktúrnych fotokatalyzátorov metódami EPR spektroskopieBarbieriková, Z.Oddelenie fyzikálnej chémie (ÚFCHCHF FCHPT)I-TCHEMFCHPTPodrobnosti témy1 / -- Darvasiová, I.
156.BPCharakterizácia nízkoteplotných taveninových elektrolytov vhodných pre inovácie v procese výroby hliníkaHíveš, J.Oddelenie anorganickej technológie (ÚACHTM FCHPT)B-CHEMATFCHPTPodrobnosti témy1 / -- Červenková, A.
157.BPCharakterizácia pív pripravených z rôznych chmeľovŠmogrovičová, D.Ústav biotechnológie (FCHPT)B-BIOPOTFCHPTPodrobnosti témy1 / 2 Bombová, M.
158.DPCharakterizácia prchavých organických zlúčenín vo vzorkách tokajských vín s využitím kvapalinovej extrakcie pre následnú GCxGC-TOF-MS analýzuŠpánik, I.Ústav analytickej chémie (FCHPT)I-TCHEMFCHPTPodrobnosti témy1 / 1 Kašperová, D.
159.DPCharakterizácia Tokajských vín fluorescenčnou spektrometriouSádecká, J.Ústav analytickej chémie (FCHPT)I-TCHEMFCHPTPodrobnosti témy1 / 1 Dobóová, K.
160.BPCharakterizácia vybraných izolátov enterokokov rezistentných voči antibiotikámBírošová, L.Oddelenie výživy a hodnotenia kvality potravín (ÚPV FCHPT)B-VYKOZFCHPTPodrobnosti témy1 / 1 Križanová, N.
161.BPChemická dealuminácia zeolitovHorňáček, M.Oddelenie organickej technológie, katalýzy a ropy (ÚOCHKP FCHPT)B-CHEMATFCHPTPodrobnosti témy0 / 1--
162.BPChemické a biologické vlastnosti propolisuSekretár, S.Oddelenie potravinárskej technológie (ÚPV FCHPT)B-VYKOZFCHPTPodrobnosti témy1 / 1 Kerekesová, M.
163.DPIdentifikácia a kvantifikácia pyranózových a furanózových foriem fluorovaných monosacharidov v roztokochŠoral, M.Centrálne laboratóriá FCHPT (FCHPT)I-TCHEMFCHPTPodrobnosti témy0 / 1--
164.DPIdentifikácia biologicky aktívnych látok v rastlinných extraktoch pomocou jadrovej magnetickej rezonancieŠoral, M.Centrálne laboratóriá FCHPT (FCHPT)I-TCHEMFCHPTPodrobnosti témy1 / 1 Netíková, T.
165.DPIdentifikácia nepredpokladaných a bočných produktov organických reakciíŠoral, M.Centrálne laboratóriá FCHPT (FCHPT)I-TCHEMFCHPTPodrobnosti témy0 / 1--
166.BPIdentifikácia novodobých písacích látok s využitím fluorescenčnej mikroskopieDvonka, V.Oddelenie polygrafie a aplikovanej fotochémie (ÚPSP FCHPT)B-CHEMATFCHPTPodrobnosti témy0 / 2--
167.DPIdentifikácia syntetických derivátov prírodných alkaloidovŠoral, M.Centrálne laboratóriá FCHPT (FCHPT)I-TCHEMFCHPTPodrobnosti témy0 / 1--
168.BPImobilizácia formátdehydrogenázy z Candida boindinii.Štefuca, V.Ústav biotechnológie (FCHPT)B-BIOPOTFCHPTPodrobnosti témy1 / -- Bak, D.
169.BPImpregnácia štiepok pri sulfátovom proceseJablonský, M.Oddelenie dreva, celulózy a papiera (ÚPSP FCHPT)B-CHEMATFCHPTPodrobnosti témy1 / 1 Kohútová, M.
170.BPInkapsulácia železanov – stabilita týchto materiálov až po dobu ich aplikácieCzölderová, M.Oddelenie anorganickej technológie (ÚACHTM FCHPT)B-CHEMATFCHPTPodrobnosti témy1 / 1 Galovičová, M.
171.DPInterakcie železanu s baktériami z prírodných zdrojovHíveš, J.Oddelenie anorganickej technológie (ÚACHTM FCHPT)I-CHTIFCHPTPodrobnosti témy1 / 1 Fašková, A.
172.DPInternet Vecí v PriemysleValo, R.Oddelenie informatizácie a riadenia procesov (ÚIAM FCHPT)I-AICHPFCHPTPodrobnosti témy1 / 1 Boloz, M.
173.DPInvestigation of internal porous network of a chromatographic membrane by microscopic methodsGramblička, M.Oddelenie chemického a biochemického inžinierstva (ÚCHEI FCHPT)I-CHEIxAFCHPTPodrobnosti témy0 / ----
174.BPIzolácia a charakterizácia čistých kultúr kvasiniek vhodných do enologickej praxeFurdíková, K.Ústav biotechnológie (FCHPT)B-BIOPOTFCHPTPodrobnosti témy1 / 1 Kurucová, D.
175.BPIzolácia a charakterizácia oleja zo semien Moringy olejodárnej (Moringa oleifera L.) (Obsadené: Horváth, Vojtech)Sekretár, S.Oddelenie potravinárskej technológie (ÚPV FCHPT)B-BIOPOTFCHPTPodrobnosti témy1 / 1 Horváth, V.
176.BPIzolácia a charakterizácia rastlinných myrozinázŠimkovič, M.Ústav biochémie a mikrobiológie (FCHPT)B-BIOPOTFCHPTPodrobnosti témy0 / 2--
177.BPIzolácia kapsaicínu s použitím rôznych extrakčných činidiel a metódJablonský, M.Oddelenie dreva, celulózy a papiera (ÚPSP FCHPT)B-CHEMATFCHPTPodrobnosti témy0 / 2--
178.BPIzolácia liečivých látok pomocou superkritickej extrakcie s CO2Ház, A.Oddelenie dreva, celulózy a papiera (ÚPSP FCHPT)B-CHEMATFCHPTPodrobnosti témy1 / 1 Filipová, L.
179.BPIzolácie a dlhodobá stabilizácia biokatalyzátorovRebroš, M.Ústav biotechnológie (FCHPT)B-BIOPOTFCHPTPodrobnosti témy0 / 1--
180.BPKarotenoidy. Výskyt, vlastnosti a potravinárske využitie (Obsadené: Bauerová, Aneta)Sekretár, S.Oddelenie potravinárskej technológie (ÚPV FCHPT)B-VYKOZFCHPTPodrobnosti témy1 / 1 Bauerová, A.
181.BPKatalytická aktivita aldehydreduktázHronská, H.Ústav biotechnológie (FCHPT)B-BIOPOTFCHPTPodrobnosti témy1 / 1 Pinčeková, M.
182.BPKatalytická aktivita vybraných glykozidázHronská, H.Ústav biotechnológie (FCHPT)B-BIOPOTFCHPTPodrobnosti témy1 / 1 Niková, M.
183.BPKatalytická oxidácia furfuraluSoták, T.Oddelenie organickej technológie, katalýzy a ropy (ÚOCHKP FCHPT)B-CHEMATFCHPTPodrobnosti témy1 / 1 Košútová, K.
184.BPKatalytická premena cyklohexanónuGašparovičová, D.Oddelenie organickej technológie, katalýzy a ropy (ÚOCHKP FCHPT)B-CHEMATFCHPTPodrobnosti témy1 / 1 Režnáková, E.
185.BPKatalytická premena cyklopentanónuGašparovičová, D.Oddelenie organickej technológie, katalýzy a ropy (ÚOCHKP FCHPT)B-CHEMATFCHPTPodrobnosti témy1 / 1 Kalatová, M.
186.DPKatalytická príprava éterov glyceroluMravec, D.Oddelenie organickej technológie, katalýzy a ropy (ÚOCHKP FCHPT)I-CHTIFCHPTPodrobnosti témy1 / 1 Volkovicsová, E.
187.DPKatalytická redukcia dechtov pri dvojstupňovom splyňovaní ligno-celulózovej biomasyHaydary, J.Oddelenie chemického a biochemického inžinierstva (ÚCHEI FCHPT)I-CHEIFCHPTPodrobnosti témy0 / ----
188.BPKatalytické premeny biomasy na organické kyselinySoták, T.Oddelenie organickej technológie, katalýzy a ropy (ÚOCHKP FCHPT)B-CHEMATFCHPTPodrobnosti témy1 / 1 Pšidová, L.
189.DPKatalytické vlastnosti feruoylesterázHronská, H.Ústav biotechnológie (FCHPT)I-BIOTEFCHPTPodrobnosti témy1 / 1 Holik, B.
190.DPKinetika tvorby polymérov používaných pri výrobe zubných implantátov.Liptaj, T.Centrálne laboratóriá FCHPT (FCHPT)I-TCHEMFCHPTPodrobnosti témy1 / 1 Pančík, F.
191.DPKombinácia extrakcie rozpúšťadlom s mikroextrakčnými technikami na izoláciu rezíduí pesticídovHrouzková, S.Ústav analytickej chémie (FCHPT)I-TCHEMFCHPTPodrobnosti témy1 / 1 Oravcová, L.
192.DPKomplexné zlúčeniny prechodných prvkov s bioligandami.Valko, M.Oddelenie fyzikálnej chémie (ÚFCHCHF FCHPT)I-TCHEMFCHPTPodrobnosti témy1 / 1 Horváthová, P.
193.DPKomplexné zlúčeniny prechodných prvkov s bioligandami.Valko, M.Oddelenie fyzikálnej chémie (ÚFCHCHF FCHPT)I-TCHEMFCHPTPodrobnosti témy0 / 1--
194.DPKomplexné zlúčeniny prechodných prvkov s bioligandami.Valko, M.Oddelenie fyzikálnej chémie (ÚFCHCHF FCHPT)I-TCHEMFCHPTPodrobnosti témy0 / 1--
195.BPKomplexy kobaltu s “non-innocent” ligandmi; potenciálne elektrokatalyzátory na výrobu vodíka.Zalibera, M.Oddelenie fyzikálnej chémie (ÚFCHCHF FCHPT)B-CHEMATFCHPTPodrobnosti témy1 / -- Zlámal, J.
196.BPKomplexy kobaltu s vybranými azoligandamiTatarko, M.Oddelenie anorganickej chémie (ÚACHTM FCHPT)B-CHEMATFCHPTPodrobnosti témy1 / -- Drozd, D.
197.DPKomplexy niklu s N-heterocyklickými azoligandamiTatarko, M.Oddelenie anorganickej chémie (ÚACHTM FCHPT)I-TCHEMFCHPTPodrobnosti témy1 / 1 Petríková, M.
198.BPKomplexy prechodných kovov s (pyridín-2-yl)-1H-benzimidazolovými ligandamiŠalitroš, I.Oddelenie anorganickej chémie (ÚACHTM FCHPT)B-CHEMATFCHPTPodrobnosti témy0 / 1--
199.BPKomplexy prechodných kovov s nesteroidnými antiflogistikamiMoncoľ, J.Oddelenie anorganickej chémie (ÚACHTM FCHPT)B-CHEMATFCHPTPodrobnosti témy0 / 2--
200.BPKomplexy prechodných kovov s 2,6-bis(hydroxymetyl)pyridínomMoncoľ, J.Oddelenie anorganickej chémie (ÚACHTM FCHPT)B-CHEMATFCHPTPodrobnosti témy0 / 2--
201.DPKompozitné vrstvy vodivých polymérov pre elektródové systémyMikula, M.Oddelenie polygrafie a aplikovanej fotochémie (ÚPSP FCHPT)I-PSPFCHPTPodrobnosti témy0 / 1--
202.DPKonformačná analýza organických molekúl spektroskopickými a teoretickými metódamiGatial, A.Oddelenie fyzikálnej chémie (ÚFCHCHF FCHPT)I-TCHEMFCHPTPodrobnosti témy0 / 1--
203.BPKonštrukcia impedimetrického biosenzoruGál, M.Oddelenie anorganickej technológie (ÚACHTM FCHPT)B-CHEMATFCHPTPodrobnosti témy1 / -- Drobná, A.
204.BPKonštrukčné polymérne materiály pre automobilový primyselHudec, I.Ústav prírodných a syntetických polymérov (FCHPT)B-CHEMATFCHPTPodrobnosti témy0 / ----
205.DPKontinuálna chromatografická separácia FruktooligosacharidovVaňková, K.Oddelenie chemického a biochemického inžinierstva (ÚCHEI FCHPT)I-CHEIFCHPTPodrobnosti témy0 / 1--
206.BPKontrola a bezpečnosť potravínMinarovičová, L.Oddelenie potravinárskej technológie (ÚPV FCHPT)B-VYKOZFCHPTPodrobnosti témy0 / ----
207.BPKontrola živičných problémov v celulózovom a papierenskom priemysleŠutý, Š.Oddelenie dreva, celulózy a papiera (ÚPSP FCHPT)B-CHEMATFCHPTPodrobnosti témy0 / 1--
208.DPKontrola živičných problémov v celulózovom a papierenskom priemysleŠutý, Š.Oddelenie dreva, celulózy a papiera (ÚPSP FCHPT)I-PSPFCHPTPodrobnosti témy0 / 1--
209.BPKonzervovanie a reštaurovanie mosadzného artefaktuZemanová, M.Oddelenie anorganickej technológie (ÚACHTM FCHPT)B-CHEMATFCHPTPodrobnosti témy1 / 1 Košťúr, R.
210.DPKonzervovanie a stabilizácia objektov kultúrneho dedičstva nízkoteplotnou plazmouVizárová, K.Oddelenie dreva, celulózy a papiera (ÚPSP FCHPT)I-OMODFCHPTPodrobnosti témy0 / ----
211.BPKorelácia spotreby mäsa a mäsových výrobkov a jej vplyv na vznik rakovinového ochoreniaStaruch, L.Oddelenie potravinárskej technológie (ÚPV FCHPT)B-VYKOZFCHPTPodrobnosti témy1 / 1 Baranovičová, E.
212.BPKoreňové čistiarne odpadových vôd - dimenzovanie a možnosti aplikácie vo vidieckych oblastiachBodík, I.Oddelenie environmentálneho inžinierstva (ÚCHEI FCHPT)B-CHIFCHPTPodrobnosti témy1 / -- Heilandová, K.
213.BPKorózia kovov v kvapalných hnojiváchAmbrová, M.Oddelenie anorganickej technológie (ÚACHTM FCHPT)B-CHEMATFCHPTPodrobnosti témy0 / 2--
214.BPKorózia materiálov pri akumulácii solárnej energieDanielik, V.Oddelenie anorganickej technológie (ÚACHTM FCHPT)B-CHEMATFCHPTPodrobnosti témy1 / 1 Belešová, K.
215.DPKorózna odolnosť materiálov používaných v jadrovej energetikeDanielik, V.Oddelenie anorganickej technológie (ÚACHTM FCHPT)I-CHTIFCHPTPodrobnosti témy1 / 1 Bogárová, E.
216.BPKozmetická starostlivosť o deti do 3 rokov – prieskum návykov rodičov (obsadené: K. Sokáčová)Hojerová, J.Oddelenie potravinárskej technológie (ÚPV FCHPT)B-VYKOZFCHPTPodrobnosti témy1 / 1 Sokáčová, K.
217.BPKozmetické aspekty kože po permanentnom tetovaní (Obsadené: M. Svobodová)Hojerová, J.Oddelenie potravinárskej technológie (ÚPV FCHPT)B-VYKOZFCHPTPodrobnosti témy1 / 1 Svobodová, M.
218.BPKryštalizáciou-indukovaná asymetrická transformácia diastereomérnych solí α-aminokyselínJakubec, P.Oddelenie organickej chémie (ÚOCHKP FCHPT)B-CHEMATFCHPTPodrobnosti témy1 / -- Farkašová, N.
219.DPKvalitatívne znaky sektov z Malokarpatskej vinohradníckej oblastiMalík, F.Ústav biotechnológie (FCHPT)I-BIOTEFCHPTPodrobnosti témy1 / 1 Trnovský, J.
220.DPKvantifikácia metódou CRAFT a jej použitie pri metabolomických štúdiáchKaliňák, M.Centrálne laboratóriá FCHPT (FCHPT)I-BIOTEFCHPTPodrobnosti témy1 / 1 Kopčík, M.
221.DPKvantifikácia obsahu vybraných mikroorganizmov v parených syrov počas manuálnej výrobyValík, Ľ.Oddelenie výživy a hodnotenia kvality potravín (ÚPV FCHPT)I-VHKPFCHPTPodrobnosti témy0 / 1--
222.DPKvantifikácia rastových a probiotických vlastností Lactobacillus plantarumValík, Ľ.Oddelenie výživy a hodnotenia kvality potravín (ÚPV FCHPT)I-VHKPFCHPTPodrobnosti témy1 / 1 Spodniaková, S.
223.DPKvantifikácia vzťahov mliekarsky významých mikroorganizmov v kokultúrachValík, Ľ.Oddelenie výživy a hodnotenia kvality potravín (ÚPV FCHPT)I-VHKPFCHPTPodrobnosti témy1 / 1 Antálková, V.
224.BPKvantová kryštalografiaBučinský, L.Oddelenie chemickej fyziky (ÚFCHCHF FCHPT)B-CHEMATFCHPTPodrobnosti témy1 / 1 Podhorský, M.
225.BPKvantovo-chemické štúdium antioxidantovPuškárová, I.Oddelenie fyzikálnej chémie (ÚFCHCHF FCHPT)B-CHEMATFCHPTPodrobnosti témy0 / ----
226.BPKyselina gama-amino maslová ako aktívna zložka potravínGreifová, M.Oddelenie potravinárskej technológie (ÚPV FCHPT)B-BIOPOTFCHPTPodrobnosti témy1 / 1 Šefčíková, T.
227.BPKyslá kapusta ako zdroj zdraviu prospešných látokHybenová, E.Oddelenie výživy a hodnotenia kvality potravín (ÚPV FCHPT)B-VYKOZFCHPTPodrobnosti témy1 / 1 Bérešová, J.
228.BPLokalizovaná 1H MRS a kvantifikácia in vivo spektier pomocou programu jMRUI na mozgu potkana na animálnom modeli neurodegenerácieKašparová, S.Centrálne laboratóriá FCHPT (FCHPT)B-CHEMATFCHPTPodrobnosti témy0 / 1--
229.BPManganité komplexné zlúčeniny so Schiffovými zásadami salenového typu a ich katalytická oxidačná aktivitaIzakovič, M.Oddelenie anorganickej chémie (ÚACHTM FCHPT)B-CHEMATFCHPTPodrobnosti témy0 / 1--
230.DPMatematické modelovanie obsahu vybraných aromatických látok pri fermentácii hroznového muštuTimár, P.Oddelenie chemického a biochemického inžinierstva (ÚCHEI FCHPT)I-CHEIFCHPTPodrobnosti témy1 / 1 Štefanková, Z.
231.DPMatematické modelovanie výroby prírodných aróm v systéme dvoch membránových bioreaktorovMihaľ, M.Oddelenie chemického a biochemického inžinierstva (ÚCHEI FCHPT)I-CHEIFCHPTPodrobnosti témy0 / ----
232.BPMatematický model výpočtu spotreby drog z analýzy splaškových odpaových vôdBodík, I.Oddelenie environmentálneho inžinierstva (ÚCHEI FCHPT)B-CHIFCHPTPodrobnosti témy1 / 1 Bartók, Z.
233.DPMateriálová a entalpická bilancia procesu výroby cukrovinkárskych produktovMierka, O.Oddelenie chemického a biochemického inžinierstva (ÚCHEI FCHPT)I-CHEIFCHPTPodrobnosti témy0 / ----
234.DPMechanizmy rezistencie bakteriálnych izolátov voči klinicky významým antibiotikám a chemoterapeutikámOlejníková, P.Ústav biochémie a mikrobiológie (FCHPT)I-BBTFCHPTPodrobnosti témy1 / 1 Gliševič, A.
235.BPMechanizmy rezistencie environmentálnych izolátov voči klinicky významým antibiotikám a chemoterapeutikámOlejníková, P.Ústav biochémie a mikrobiológie (FCHPT)B-BIOPOTFCHPTPodrobnosti témy1 / 1 Žemličková, D.
236.BPMeranie reologických vlastností gumárskych zmesí kapilárnym reometromHudec, I.Oddelenie plastov, kaučuku a vlákien (ÚPSP FCHPT)B-CHEMATFCHPTPodrobnosti témy0 / ----
237.DPMetabolické reakcie vláknitých húb na oxidačný stresKaliňák, M.Centrálne laboratóriá FCHPT (FCHPT)I-BBTFCHPTPodrobnosti témy1 / 1 Sakalášová, L.
238.BPMetabolizmus flavonoidov v ľudskom organizmeMikulajová, A.Oddelenie výživy a hodnotenia kvality potravín (ÚPV FCHPT)B-BIOPOTFCHPTPodrobnosti témy0 / ----
239.BPMetabolizmus flavonoidov v ľudskom organizmeMikulajová, A.Oddelenie výživy a hodnotenia kvality potravín (ÚPV FCHPT)B-VYKOZFCHPTPodrobnosti témy1 / -- Gavalierová, R.
240.BPMetabolizmus sfingolipidov ako cieľ pri terapii nádorových ochoreníLakatoš, B.Ústav biochémie a mikrobiológie (FCHPT)B-BIOPOTFCHPTPodrobnosti témy0 / ----
241.BPMetabolizmus sfingolipidov ako cieľ pri terapii nádorových ochoreníLakatoš, B.Ústav biochémie a mikrobiológie (FCHPT)B-CHEMATFCHPTPodrobnosti témy1 / 1 Kolenčíková, D.
242.BPMetódy merania konduktivity materiálov.Fedorko, P.Oddelenie chemickej fyziky (ÚFCHCHF FCHPT)B-CHEMATFCHPTPodrobnosti témy0 / ----
243.BPMetódy stanovenia nenasýtenosti tukov a olejovSchmidt, Š.Ústav potravinárstva a výživy (FCHPT)B-VYKOZFCHPTPodrobnosti témy0 / ----
244.BPMetschnikowia pulcherrimaKaliňáková, B.Ústav biochémie a mikrobiológie (FCHPT)B-VYKOZFCHPTPodrobnosti témy1 / -- Šoltésová, D.
245.BPMikro a nanoplasty – nové riziko pre životné prostredie ?Mackuľak, T.Oddelenie environmentálneho inžinierstva (ÚCHEI FCHPT)B-CHEMATFCHPTPodrobnosti témy1 / 1 Bachratá, N.
246.BPMikrobiálna degradácia biogénnych amínov vo fermentovaných potravináchGreifová, M.Oddelenie potravinárskej technológie (ÚPV FCHPT)B-BIOPOTFCHPTPodrobnosti témy1 / 1 Čaládiková, L.
247.DPMikrobiálna príprava trans-karveolu pomocou baktérií Rhodococcus sp.Hronská, H.Ústav biotechnológie (FCHPT)I-BIOTEFCHPTPodrobnosti témy1 / 1 Šilhárová, D.
248.DPMikrobiálna výroba fenylacetaldehydu v systéme dvoch membránových bioreaktorovMihaľ, M.Oddelenie chemického a biochemického inžinierstva (ÚCHEI FCHPT)I-CHEIFCHPTPodrobnosti témy0 / ----
249.BPMikrobiologická bezpečnosť ovocných a zeleninových smoothiesBírošová, L.Oddelenie výživy a hodnotenia kvality potravín (ÚPV FCHPT)B-VYKOZFCHPTPodrobnosti témy1 / 1 Franko, T.
250.BPMikrobiologická kvalita fermentovaných mliečnych výrobkovMedveďová, A.Oddelenie výživy a hodnotenia kvality potravín (ÚPV FCHPT)B-BIOPOTFCHPTPodrobnosti témy1 / 1 Ľašová, M.
251.BPMikrobiologická kvalita parených syrovMedveďová, A.Oddelenie výživy a hodnotenia kvality potravín (ÚPV FCHPT)B-BIOPOTFCHPTPodrobnosti témy1 / 1 Prágerová, M.
252.BPMikroemulzie. Charakteristika, vlastnosti, využitieSekretár, S.Oddelenie potravinárskej technológie (ÚPV FCHPT)B-VYKOZFCHPTPodrobnosti témy1 / 1 Nahliková, L.
253.BPMikroflóra kyslej kapusty a jej zmeny počas skladovaniaHybenová, E.Oddelenie výživy a hodnotenia kvality potravín (ÚPV FCHPT)B-BIOTFCHPTPodrobnosti témy1 / 1 Šillingová, E.
254.BPMikroflóra kyslej kapusty a jej zmeny počas skladovaniaHybenová, E.Oddelenie výživy a hodnotenia kvality potravín (ÚPV FCHPT)B-VYKOZFCHPTPodrobnosti témy0 / 1--
255.BPMikroflóra kyslej kapusty a jej zmeny počas skladovaniaHybenová, E.Oddelenie výživy a hodnotenia kvality potravín (ÚPV FCHPT)B-BIOPOTFCHPTPodrobnosti témy0 / 1--
256.DPMnohorozmerové riadenie laboratórneho chemického reaktoraOravec, J.Ústav informatizácie, automatizácie a matematiky (FCHPT)I-AICHPFCHPTPodrobnosti témy1 / 1 Hanulová, L.
257.BPModelovanie a optimalizácia prevádzky membránového procesuPaulen, R.Oddelenie informatizácie a riadenia procesov (ÚIAM FCHPT)B-CHIFCHPTPodrobnosti témy1 / -- Šatura, L.
258.BPModelovanie a riadenie kaskády biochemických reaktorovBakošová, M.Ústav informatizácie, automatizácie a matematiky (FCHPT)B-AIMCHPFCHPTPodrobnosti témy0 / 1--
259.DPModelovanie a bezpečnostná analýza pyrolýzneho reaktoraLabovský, J.Oddelenie chemického a biochemického inžinierstva (ÚCHEI FCHPT)I-CHEIFCHPTPodrobnosti témy1 / -- Rusková, R.
260.BPModelovanie a optimalizácia prevádzky membránového procesuPaulen, R.Oddelenie informatizácie a riadenia procesov (ÚIAM FCHPT)B-AIMCHPFCHPTPodrobnosti témy0 / 1--
261.BPModelovanie a riadenie biochemického reaktoraBakošová, M.Ústav informatizácie, automatizácie a matematiky (FCHPT)B-AIMCHPFCHPTPodrobnosti témy0 / 1--
262.BPModelovanie a riadenie biochemického reaktoraBakošová, M.Ústav informatizácie, automatizácie a matematiky (FCHPT)B-CHIFCHPTPodrobnosti témy1 / 1 Vilhanová, D.
263.BPModelovanie a riadenie biochemického reaktoraBakošová, M.Ústav informatizácie, automatizácie a matematiky (FCHPT)B-CHEMATFCHPTPodrobnosti témy0 / 1--
264.BPModelovanie a riadenie biochemického reaktoraBakošová, M.Ústav informatizácie, automatizácie a matematiky (FCHPT)B-BIOPOTFCHPTPodrobnosti témy0 / 1--
265.BPModelovanie a riadenie kaskády biochemických reaktorovBakošová, M.Ústav informatizácie, automatizácie a matematiky (FCHPT)B-BIOPOTFCHPTPodrobnosti témy0 / 1--
266.BPModelovanie a riadenie kaskády biochemických reaktorovBakošová, M.Ústav informatizácie, automatizácie a matematiky (FCHPT)B-CHIFCHPTPodrobnosti témy0 / 1--
267.BPModelovanie a riadenie kaskády biochemických reaktorovBakošová, M.Ústav informatizácie, automatizácie a matematiky (FCHPT)B-CHEMATFCHPTPodrobnosti témy0 / 1--
268.DPModelovanie biologického stupňa priemyselnej ČOVDerco, J.Oddelenie environmentálneho inžinierstva (ÚCHEI FCHPT)I-TOZPFCHPTPodrobnosti témy0 / ----
269.BPModelovanie fermentačného procesuVasičkaninová, A.Oddelenie informatizácie a riadenia procesov (ÚIAM FCHPT)B-AIMCHPFCHPTPodrobnosti témy0 / 1--
270.DPModelovanie hybridných systémov na produkciu prírodných látokMarkoš, J.Oddelenie chemického a biochemického inžinierstva (ÚCHEI FCHPT)I-CHEIFCHPTPodrobnosti témy0 / 1--
271.DPModelovanie kinetiky tvorby aromatických látok v bielom víne.Báleš, V.Oddelenie chemického a biochemického inžinierstva (ÚCHEI FCHPT)I-CHEIFCHPTPodrobnosti témy1 / 1 Pristáš, M.
272.BPModelovanie mikrobiálnej výroby fenylacetaldehydu v systéme dvoch membránových bioreaktorovMihaľ, M.Oddelenie chemického a biochemického inžinierstva (ÚCHEI FCHPT)B-CHIFCHPTPodrobnosti témy1 / -- Dzurková, D.
273.DPModelovanie sietí parovodov v SLOVNAFT, a.s.Variny, M.Oddelenie chemického a biochemického inžinierstva (ÚCHEI FCHPT)I-CHEIFCHPTPodrobnosti témy1 / -- Hanus, K.
274.DPModelové štúdium účinnosti protirakovinového liečiva kamptotecínuBreza, M.Oddelenie fyzikálnej chémie (ÚFCHCHF FCHPT)I-TCHEMFCHPTPodrobnosti témy1 / 1 Štekláč, M.
275.DPModifikácia buničinových vlákien pre ich aplikáciu v biokompozitných plastochŠutý, Š.Oddelenie dreva, celulózy a papiera (ÚPSP FCHPT)I-PSPFCHPTPodrobnosti témy1 / 1 Vašíčková, S.
276.BPModifikácia celulózových vlákien pre biokompozitné materiályŠutý, Š.Oddelenie dreva, celulózy a papiera (ÚPSP FCHPT)B-CHEMATFCHPTPodrobnosti témy0 / 3--
277.DPModifikácia nukleotidov definovanými polymérmiRázga, F.Oddelenie plastov, kaučuku a vlákien (ÚPSP FCHPT)I-PSPFCHPTPodrobnosti témy0 / 1--
278.BPModifikácia vzhľadu povrchu dreva expozíciou UV svetlomTiňo, R.Oddelenie dreva, celulózy a papiera (ÚPSP FCHPT)B-CHEMATFCHPTPodrobnosti témy0 / 1--
279.BPModifikované nanočastice – nové možnosti pre nanomedicínuMackuľak, T.Oddelenie environmentálneho inžinierstva (ÚCHEI FCHPT)B-CHEMATFCHPTPodrobnosti témy1 / 1 Suja, A.
280.BPMolekulové “zveráky” s foto-redox prepínaním.Zalibera, M.Oddelenie fyzikálnej chémie (ÚFCHCHF FCHPT)B-CHEMATFCHPTPodrobnosti témy1 / -- Jozefjaková, K.
281.DPMolekulové “zveráky” s foto-redox prepínaním.Zalibera, M.Oddelenie fyzikálnej chémie (ÚFCHCHF FCHPT)I-TCHEMFCHPTPodrobnosti témy0 / ----
282.BPMonitoring liečiv a ich metabolitov v povrchových vodách SlovenskaMackuľak, T.Oddelenie environmentálneho inžinierstva (ÚCHEI FCHPT)B-CHEMATFCHPTPodrobnosti témy0 / 1--
283.BPMonitoring liečiv v čistiarenských kaloch SlovenskaBodík, I.Oddelenie environmentálneho inžinierstva (ÚCHEI FCHPT)B-CHEMATFCHPTPodrobnosti témy1 / 1 Varšová, P.
284.DPMonitoring psychoaktívnych látok a liečiv v povrchových vodách SlovenskaMackuľak, T.Oddelenie environmentálneho inžinierstva (ÚCHEI FCHPT)I-TOZPFCHPTPodrobnosti témy1 / 1 Kožárová, B.
285.BPMonitoring psychoaktívnych látok v kanalizácii počas festivalovMackuľak, T.Oddelenie environmentálneho inžinierstva (ÚCHEI FCHPT)B-CHEMATFCHPTPodrobnosti témy0 / 1--
286.DPMoS2 nanočastice: ich vlastnosti a možné využitie diagnostike a terapiiLakatoš, B.Ústav biochémie a mikrobiológie (FCHPT)I-BBTFCHPTPodrobnosti témy1 / -- Strelka, R.
287.DPMožnosti antifungálnej terapie a hľadanie nových špecifických miest zásahu pre antifungálne aktívne zlúčeninyOlejníková, P.Ústav biochémie a mikrobiológie (FCHPT)I-BBTFCHPTPodrobnosti témy1 / 1 Jelínková, L.
288.BPMožnosti čistenia materiálov a objektov dedičstva nízkoteplotnou atmosferickou plazmouTiňo, R.Oddelenie dreva, celulózy a papiera (ÚPSP FCHPT)B-CHEMATFCHPTPodrobnosti témy0 / 1--
289.DPMožnosti degradácie ťažko rozložiteľných polymérov a ich rozkladných produktovMackuľak, T.Oddelenie environmentálneho inžinierstva (ÚCHEI FCHPT)I-TOZPFCHPTPodrobnosti témy1 / 1 Rybanská, M.
290.BPMožnosti likvidácie fungálnych kontaminantov poľnohospodárskych plodín z minimálnym zaťažením životného prostrediaOlejníková, P.Ústav biochémie a mikrobiológie (FCHPT)B-BIOPOTFCHPTPodrobnosti témy0 / 1--
291.BPMožnosti odstraňovania a znovuzískavania fosforu na ČOVDrtil, M.Oddelenie environmentálneho inžinierstva (ÚCHEI FCHPT)B-CHEMATFCHPTPodrobnosti témy0 / ----
292.DPMožnosti odstraňovania a znovuzískavania fosforu na ČOVDrtil, M.Oddelenie environmentálneho inžinierstva (ÚCHEI FCHPT)I-TOZPFCHPTPodrobnosti témy1 / 1 Korbová, B.
293.BPMožnosti použitia chirálnej vysokoúčinnej kvapalinovej chromatografie v analýze vínHroboňová, K.Ústav analytickej chémie (FCHPT)B-CHEMATFCHPTPodrobnosti témy0 / ----
294.BPMožnosti prípravy a aplikácie trans-karveoluHronská, H.Ústav biotechnológie (FCHPT)B-BIOPOTFCHPTPodrobnosti témy1 / 1 Neščáková, M.
295.BPMožnosti riešenia inhibičného vplyvu síry v anaeróbnych procesochHutňan, M.Oddelenie environmentálneho inžinierstva (ÚCHEI FCHPT)B-BIOTFCHPTPodrobnosti témy0 / 1--
296.BPMožnosti riešenia inhibičného vplyvu síry v anaeróbnych procesochHutňan, M.Oddelenie environmentálneho inžinierstva (ÚCHEI FCHPT)B-CHEMATFCHPTPodrobnosti témy0 / 1--
297.BPMožnosti stanovenie vybraných polutantov vo vzorke cigaretového dymu.Purdešová, A.Ústav analytickej chémie (FCHPT)B-CHEMATFCHPTPodrobnosti témy1 / 1 Prachárová, M.
298.BPMožnosti výroby kyseliny adipovejDudáš, J.Oddelenie chemického a biochemického inžinierstva (ÚCHEI FCHPT)B-CHIFCHPTPodrobnosti témy0 / 1--
299.DPMožnosti využitia komerčných enzýmových prípravkov na prípravu fruktozidovAntošová, M.Oddelenie chemického a biochemického inžinierstva (ÚCHEI FCHPT)I-CHEIFCHPTPodrobnosti témy1 / -- Hollá, V.
300.DPMožnosti využitia konope pri výrobe cereálnych výrobkovKohajdová, Z.Oddelenie potravinárskej technológie (ÚPV FCHPT)I-POHYKOFCHPTPodrobnosti témy1 / 1 Perháč, A.
301.DPMožnosti využitia procesu Anammox pri čistení splaškových odpadových vôdDrtil, M.Oddelenie environmentálneho inžinierstva (ÚCHEI FCHPT)I-TOZPFCHPTPodrobnosti témy1 / -- Cao Thanh Hong, N.
302.BPMrlík čilský (Chenopodium quinoa) ako surovina pre cereálny priemyselKohajdová, Z.Oddelenie potravinárskej technológie (ÚPV FCHPT)B-VYKOZFCHPTPodrobnosti témy1 / 1 Vávrová, A.
303.BPMrlík čilský (Chenopodium quinoa) ako surovina pre cereálny priemyselKohajdová, Z.Oddelenie potravinárskej technológie (ÚPV FCHPT)B-BIOPOTFCHPTPodrobnosti témy0 / 1--
304.BPMykotoxíny a oxidačný stresKaliňáková, B.Ústav biochémie a mikrobiológie (FCHPT)B-VYKOZFCHPTPodrobnosti témy1 / -- Schubertová, S.
305.BPMykotoxiny v ovocnych produktoch.Valík, Ľ.Oddelenie výživy a hodnotenia kvality potravín (ÚPV FCHPT)B-VYKOZFCHPTPodrobnosti témy0 / 1--
306.BPNanočastice – možný spôsob inhibície rastu špecifických nádorových buniekMackuľak, T.Oddelenie environmentálneho inžinierstva (ÚCHEI FCHPT)B-BIOPOTFCHPTPodrobnosti témy0 / 1--
307.BPNanočastice – možný spôsob inhibície rastu špecifických nádorových buniekMackuľak, T.Oddelenie environmentálneho inžinierstva (ÚCHEI FCHPT)B-CHEMATFCHPTPodrobnosti témy0 / 1--
308.BPNanočastice – možný spôsob inhibície rastu špecifických nádorových buniekMackuľak, T.Oddelenie environmentálneho inžinierstva (ÚCHEI FCHPT)B-BIOTFCHPTPodrobnosti témy0 / 1--
309.BPNanočastice v medicíne a v analytickej chémiiBlaškovičová, J.Ústav analytickej chémie (FCHPT)B-CHEMATFCHPTPodrobnosti témy2 / 2 Viktoryová, N.
Fodorová, L.
310.BPNanoštruktúrované heterogénne kovové katalyzátory pre oxidacné reakcieŠtolcová, M.Oddelenie organickej technológie, katalýzy a ropy (ÚOCHKP FCHPT)B-CHEMATFCHPTPodrobnosti témy0 / 1--
311.DPNanoštruktúrované katalyzátory pre oxidáciu cyklohexanónuGašparovičová, D.Oddelenie organickej technológie, katalýzy a ropy (ÚOCHKP FCHPT)I-CHTIFCHPTPodrobnosti témy1 / 1 Kupkovičová, V.
312.DPNanoštruktúrované katalyzátory pre oxidáciu cyklopentanónuGašparovičová, D.Oddelenie organickej technológie, katalýzy a ropy (ÚOCHKP FCHPT)I-CHTIFCHPTPodrobnosti témy1 / 1 Valocková, D.
313.DPNanoštruktúrované katalyzátory pre oxidáciu furfuraluSoták, T.Oddelenie organickej technológie, katalýzy a ropy (ÚOCHKP FCHPT)I-CHTIFCHPTPodrobnosti témy1 / 1 Suržinová, V.
314.BPNávrh anaeróbnej technológie na spracovanie surového glycerínu v výroby bionaftyHutňan, M.Oddelenie environmentálneho inžinierstva (ÚCHEI FCHPT)B-CHIFCHPTPodrobnosti témy1 / 1 Gombár, P.
315.BPNávrh anaeróbo-aeróbnej čistiarne odpadových vôd v škrobárenskom podnikuHutňan, M.Oddelenie environmentálneho inžinierstva (ÚCHEI FCHPT)B-CHIFCHPTPodrobnosti témy1 / 1 Jankovičová, B.
316.BPNávrh bioplynovej stanice pre rýchlorastúcu rastlinu Paulovnia WallachiaBodík, I.Oddelenie environmentálneho inžinierstva (ÚCHEI FCHPT)B-CHIFCHPTPodrobnosti témy0 / ----
317.BPNávrh bioreaktora na výrobu kyseliny jantárovejAčai, P.Oddelenie chemického a biochemického inžinierstva (ÚCHEI FCHPT)B-CHIFCHPTPodrobnosti témy1 / 1 Faktorová, M.
318.BPNávrh biotechnologickej produkcie aspartámu.Vaňková, K.Oddelenie chemického a biochemického inžinierstva (ÚCHEI FCHPT)B-CHIFCHPTPodrobnosti témy1 / 1 Schneider, I.
319.BPNávrh biotechnologickej produkcie manitoluPolakovič, M.Oddelenie chemického a biochemického inžinierstva (ÚCHEI FCHPT)B-CHIFCHPTPodrobnosti témy0 / 1--
320.BPNávrh dvojstupňového systému reaktorov na splyňovanie lignocelulózovej biomasyHaydary, J.Oddelenie chemického a biochemického inžinierstva (ÚCHEI FCHPT)B-CHIFCHPTPodrobnosti témy0 / ----
321.BPNávrh membránového modulu na hemodialýzuStopka, J.Oddelenie chemického a biochemického inžinierstva (ÚCHEI FCHPT)B-CHIFCHPTPodrobnosti témy1 / 1 Beňová, F.
322.BPNávrh miešaného extraktora na separáciu organických kyselínBlahušiak, M.Oddelenie chemického a biochemického inžinierstva (ÚCHEI FCHPT)B-CHIFCHPTPodrobnosti témy1 / 1 Paulenová, D.
323.DPNávrh na zlepšenie činnosti kalového hospodárstva ČOV StupavaHutňan, M.Oddelenie environmentálneho inžinierstva (ÚCHEI FCHPT)I-TOZPFCHPTPodrobnosti témy1 / 1 Daniš, T.
324.BPNávrh ohrevu resp. chladenia miešaných reaktorov pre výrobu chemických špecialítTimár, P.Oddelenie chemického a biochemického inžinierstva (ÚCHEI FCHPT)B-CHIFCHPTPodrobnosti témy1 / 1 Štofan, J.
325.DPNávrh procesu stripovania prchavých látok z vodného prostrediaDerco, J.Oddelenie environmentálneho inžinierstva (ÚCHEI FCHPT)I-TOZPFCHPTPodrobnosti témy0 / ----
326.BPNávrh procesu stripovania prchavých látok z vodného prostrediaDerco, J.Oddelenie environmentálneho inžinierstva (ÚCHEI FCHPT)B-CHIFCHPTPodrobnosti témy0 / ----
327.BPNávrh reaktora na výrobu cyklohexánu z benzén - toluénovej frakcieMarkoš, J.Oddelenie chemického a biochemického inžinierstva (ÚCHEI FCHPT)B-CHIFCHPTPodrobnosti témy0 / 1--
328.BPNávrh reaktora na výrobu propylénglykoluMarkoš, J.Oddelenie chemického a biochemického inžinierstva (ÚCHEI FCHPT)B-CHIFCHPTPodrobnosti témy0 / 1--
329.BPNávrh regulátorov pre procesy s priamou väzbouKlaučo, M.Oddelenie informatizácie a riadenia procesov (ÚIAM FCHPT)B-AIMCHPFCHPTPodrobnosti témy1 / -- Hatvanyi, M.
330.DPNávrh rekarbonizačného reaktora s fluidizovanou vrstvou na úpravu pitnej vodyDerco, J.Oddelenie environmentálneho inžinierstva (ÚCHEI FCHPT)I-TOZPFCHPTPodrobnosti témy0 / ----
331.BPNávrh rekonštrukcie čistiarne odpadových vôd cukrovaru na zvýšené odstraňovanie dusíkaHutňan, M.Oddelenie environmentálneho inžinierstva (ÚCHEI FCHPT)B-CHIFCHPTPodrobnosti témy0 / 1--
332.DPNávrh robustných regulátorov pomocou µ-syntézy.Vasičkaninová, A.Oddelenie informatizácie a riadenia procesov (ÚIAM FCHPT)I-AICHPFCHPTPodrobnosti témy0 / 1--
333.BPNávrh technológie výroby chlór benzénuLabovský, J.Oddelenie chemického a biochemického inžinierstva (ÚCHEI FCHPT)B-CHIFCHPTPodrobnosti témy1 / 1 Štefaňák, J.
334.BPNávrh tepelno-energetického hospodárstva výrobne Fluidný Katalytický KrakVariny, M.Oddelenie chemického a biochemického inžinierstva (ÚCHEI FCHPT)B-CHIFCHPTPodrobnosti témy1 / -- Furda, P.
335.BPNávrh výroby kyseliny stearóvejVaňková, K.Oddelenie chemického a biochemického inžinierstva (ÚCHEI FCHPT)B-CHIFCHPTPodrobnosti témy0 / 1--
336.BPNávrh výroby rekombinantného ľudského rastového hormónuAntošová, M.Oddelenie chemického a biochemického inžinierstva (ÚCHEI FCHPT)B-CHIFCHPTPodrobnosti témy1 / -- Kortišová, J.
337.BPNavrhnite výrobu 1 milióna litrov za rok 95 % etanolu z kukuričných zŕn.Báleš, V.Oddelenie chemického a biochemického inžinierstva (ÚCHEI FCHPT)B-CHIFCHPTPodrobnosti témy1 / 1 Ballová, K.
338.BPNavrhovanie simulinkovej schémy cez InternetČirka, Ľ.Oddelenie informatizácie a riadenia procesov (ÚIAM FCHPT)B-AIMCHPFCHPTPodrobnosti témy0 / 2--
339.DPNavrhovanie simulinkovej schémy cez InternetČirka, Ľ.Oddelenie informatizácie a riadenia procesov (ÚIAM FCHPT)I-AICHPFCHPTPodrobnosti témy0 / 1--
340.DPNávrhové a simulačné výpočty aparátov technologického uzla podľa zadania VUCHT, a.s.Variny, M.Oddelenie chemického a biochemického inžinierstva (ÚCHEI FCHPT)I-CHEIFCHPTPodrobnosti témy1 / -- Kurillová, E.
341.BPNedeštruktívna analýza kníh 19. a 20. storočiaVizárová, K.Oddelenie dreva, celulózy a papiera (ÚPSP FCHPT)B-CHEMATFCHPTPodrobnosti témy0 / ----
342.DPNelineárne prediktívne riadenie zásobníkov kvapalinyKlaučo, M.Oddelenie informatizácie a riadenia procesov (ÚIAM FCHPT)I-AICHPFCHPTPodrobnosti témy1 / 1 Kukla, J.
343.DPNMR charakterizácia jedlých olejov a tukov.Liptaj, T.Centrálne laboratóriá FCHPT (FCHPT)I-TCHEMFCHPTPodrobnosti témy1 / 1 Černáková, A.
344.DPNové halogénsubstituované benzoditiofénové heterocykly ako foto- a elektroaktívne materiály a potenciálne biologicky aktívne zlúčeninyVégh, D.Oddelenie organickej chémie (ÚOCHKP FCHPT)I-TCHEMFCHPTPodrobnosti témy1 / -- Pavilek, B.
345.BPNové trendy vo výrobe cereálnych výrobkovKohajdová, Z.Oddelenie potravinárskej technológie (ÚPV FCHPT)B-BIOPOTFCHPTPodrobnosti témy0 / 1--
346.BPNové trendy vo výrobe cereálnych výrobkovKohajdová, Z.Oddelenie potravinárskej technológie (ÚPV FCHPT)B-VYKOZFCHPTPodrobnosti témy1 / 1 Krivdová, J.
347.BPNové zelené materiály z bio-regenerovateľných zdrojovKaszonyi, A.Oddelenie organickej technológie, katalýzy a ropy (ÚOCHKP FCHPT)B-CHEMATFCHPTPodrobnosti témy1 / 1 Trinh Hong, S.
348.BPNový typ bio-odbúrateľného materiálu na báze polysacharidovKaszonyi, A.Oddelenie organickej technológie, katalýzy a ropy (ÚOCHKP FCHPT)B-CHEMATFCHPTPodrobnosti témy0 / 2--
349.DPObjasnenie faktorov súvisiacich s toleranciou @Coxiella burnetii@ voči doxycyklínu využitím moderných proteomických prístupovŠkultéty, Ľ.Ústav biotechnológie (FCHPT)I-BIOTEFCHPTPodrobnosti témy0 / 1--
350.DPObjasnenie faktorov súvisiacich s toleranciou @Coxiella burnetii@ voči doxycyklínu využitím moderných proteomických prístupovŠkultéty, Ľ.Ústav biochémie a mikrobiológie (FCHPT)I-BBTFCHPTPodrobnosti témy0 / ----
351.BPObjekty kultúrneho dedičstva ako potenciálne zdroje nákazyKaliňáková, B.Ústav biochémie a mikrobiológie (FCHPT)B-VYKOZFCHPTPodrobnosti témy1 / -- Šprláková, K.
352.BPObjemové zmeny materiálov vhodných pre akumuláciu solárneho teplaDanielik, V.Oddelenie anorganickej technológie (ÚACHTM FCHPT)B-CHEMATFCHPTPodrobnosti témy0 / 1--
353.BPOdpočúvanie klávesnice pomocou umelej inteligencieKvasnica, M.Oddelenie informatizácie a riadenia procesov (ÚIAM FCHPT)B-AIMFCHPTPodrobnosti témy0 / 1--
354.DPOdstraňovanie H2S a NH3 v recirkulovanom bioplyne ako metóda na znižovanie amoniakovej a sulfidovej inhibície anaeróbnych procesovHutňan, M.Oddelenie environmentálneho inžinierstva (ÚCHEI FCHPT)I-TOZPFCHPTPodrobnosti témy0 / 1--
355.DPOdstraňovanie škodlivých látok z vodného prostredia adsorpčnou ozonizáciouDerco, J.Oddelenie environmentálneho inžinierstva (ÚCHEI FCHPT)I-TOZPFCHPTPodrobnosti témy1 / -- Korpicsová, A.
356.BPOdstraňovanie vybraných prioritných látok a liečiv z vôdDerco, J.Oddelenie environmentálneho inžinierstva (ÚCHEI FCHPT)B-BIOPOTFCHPTPodrobnosti témy1 / -- Tonhajzerová, M.
357.BPOdstraňujú dnešné čistiarenské technológie liečivá a drogy s dostatočnou účinnosťou?Bodík, I.Oddelenie environmentálneho inžinierstva (ÚCHEI FCHPT)B-CHEMATFCHPTPodrobnosti témy1 / 1 Varjúová, D.
358.BPOchrana kultúrneho dedičstvaČížová, K.Oddelenie dreva, celulózy a papiera (ÚPSP FCHPT)B-CHEMATFCHPTPodrobnosti témy0 / 2--
359.DPOchranný účinok špeciálnych obalov pri skladovaní rastlinných olejovSekretár, S.Oddelenie potravinárskej technológie (ÚPV FCHPT)I-POHYKOFCHPTPodrobnosti témy1 / 1 Ružová, A.
360.DPOn-line simulácia dynamických systémov cez InternetČirka, Ľ.Oddelenie informatizácie a riadenia procesov (ÚIAM FCHPT)I-AICHPFCHPTPodrobnosti témy0 / 1--
361.BPOpracovanie lieskovcov nízkoteplotnou plazmouMošovská, S.Oddelenie výživy a hodnotenia kvality potravín (ÚPV FCHPT)B-BIOPOTFCHPTPodrobnosti témy1 / 1 Gregová, M.
362.DPOptimalizácia a validácia analytickej metódy pre kvantitatívne stanovenie zvyškových rozpúšťadiel v aktívnej farmaceutickej substanciiPurdešová, A.Ústav analytickej chémie (FCHPT)I-TCHEMFCHPTPodrobnosti témy1 / 1 Lociová, S.
363.BPOptimalizácia bioreaktora na produkciu prírodných arómMarkoš, J.Oddelenie chemického a biochemického inžinierstva (ÚCHEI FCHPT)B-CHIFCHPTPodrobnosti témy0 / 1--
364.BPOptimalizácia podmienok SPME extrakcie pre analýzu VOC v tokajských vínach pomocou GC-TOF-MSŠpánik, I.Ústav analytickej chémie (FCHPT)B-CHEMATFCHPTPodrobnosti témy1 / 1 Jesenská, S.
365.DPOptimalizácia procesov koagulácie na vybraných prevádzkach priemyselných odpadových vôd – Slovnaft, a.s. BratislavaBodík, I.Oddelenie environmentálneho inžinierstva (ÚCHEI FCHPT)I-TOZPFCHPTPodrobnosti témy1 / -- Nikker, M.
366.DPOptimalizácia produkcie glykolipidov s ohľadom na ich efektívnu izoláciuIlleová, V.Oddelenie chemického a biochemického inžinierstva (ÚCHEI FCHPT)I-CHEIFCHPTPodrobnosti témy1 / 1 Borovjaková, V.
367.DPOptimalizácia rektifikačnej kolóny v procese spracovania polypropylénuFikar, M.Ústav informatizácie, automatizácie a matematiky (FCHPT)I-AICHPFCHPTPodrobnosti témy0 / ----
368.BPOptimalizácia transformačných protokolov pre Pichia pastorisMarkošová, K.Ústav biotechnológie (FCHPT)B-BIOPOTFCHPTPodrobnosti témy1 / -- Müllerová, S.
369.BPOptimalizácia zloženia pre prípravu ťažkých betónovKuzielová, E.Oddelenie anorganických materiálov (ÚACHTM FCHPT)B-CHEMATFCHPTPodrobnosti témy0 / ----
370.BPOptimálny návrh experimentovPaulen, R.Oddelenie informatizácie a riadenia procesov (ÚIAM FCHPT)B-AIMCHPFCHPTPodrobnosti témy0 / 1--
371.DPOxidácia celulózy v prítomnosti heterogénnych katalyzátorovSoták, T.Oddelenie organickej technológie, katalýzy a ropy (ÚOCHKP FCHPT)I-CHTIFCHPTPodrobnosti témy1 / 1 Budiačová, T.
372.BPOxidačná stabilita alkohol/benzínových zmesíHájeková, E.Oddelenie organickej technológie, katalýzy a ropy (ÚOCHKP FCHPT)B-CHEMATFCHPTPodrobnosti témy0 / 1--
373.BPOxidačné stavy a d-elektrónová štruktúra akvakomplexov prechodných kovovBreza, M.Oddelenie fyzikálnej chémie (ÚFCHCHF FCHPT)B-CHEMATFCHPTPodrobnosti témy0 / 1--
374.BPPäťčlánkove heterocykly a ich priprava z enoleterovVégh, D.Oddelenie organickej chémie (ÚOCHKP FCHPT)B-CHEMATFCHPTPodrobnosti témy0 / ----
375.BPPestrec mariánsky – uplatnenie vo výživeKohajdová, Z.Oddelenie potravinárskej technológie (ÚPV FCHPT)B-BIOPOTFCHPTPodrobnosti témy0 / 1--
376.BPPestrec mariánsky – uplatnenie vo výživeKohajdová, Z.Oddelenie potravinárskej technológie (ÚPV FCHPT)B-VYKOZFCHPTPodrobnosti témy0 / 1--
377.DPPísacie látky a ich identifikáciaDvonka, V.Oddelenie polygrafie a aplikovanej fotochémie (ÚPSP FCHPT)I-PSPFCHPTPodrobnosti témy0 / 1--
378.DPPLA vlákna pre textilné účelyUjhelyiová, A.Oddelenie plastov, kaučuku a vlákien (ÚPSP FCHPT)I-PSPFCHPTPodrobnosti témy1 / 1 Kurtulík, M.
379.BPPodpora systému pre e-rozvrhAnnus, J.Oddelenie chemickej fyziky (ÚFCHCHF FCHPT)B-AIMFCHPTPodrobnosti témy0 / 1--
380.DPPokročilé oxidačné procesy – cesta pre odstraňovanie mikropolutantov z odpadových vôd?Bodík, I.Oddelenie environmentálneho inžinierstva (ÚCHEI FCHPT)I-TOZPFCHPTPodrobnosti témy1 / 1 Hencelová, K.
381.BPPokročilé riadenie LEGO robotovHolaza, J.Oddelenie informatizácie a riadenia procesov (ÚIAM FCHPT)B-AIMCHPFCHPTPodrobnosti témy0 / 1--
382.BPPolymérne kompozity pre 3D tlačŠpitalský, Z.Ústav prírodných a syntetických polymérov (FCHPT)B-CHEMATFCHPTPodrobnosti témy0 / ----
383.DPPolymérne kompozity pre 3D tlačŠpitalský, Z.Ústav prírodných a syntetických polymérov (FCHPT)I-PSPFCHPTPodrobnosti témy0 / ----
384.BPPolymérne nanokompozity na báze biodegradovateľných polymérov a halloyzitu pre medicínske aplikácieKhunová, V.Oddelenie plastov, kaučuku a vlákien (ÚPSP FCHPT)B-CHEMATFCHPTPodrobnosti témy0 / ----
385.BPPolysubstituované deriváty kyseliny pyroglutámovej ako antagonisti P2X7 receptorovBerkeš, D.Oddelenie organickej chémie (ÚOCHKP FCHPT)B-BIOTFCHPTPodrobnosti témy0 / 1--
386.BPPolysubstituované deriváty kyseliny pyroglutámovej ako antagonisti P2X7 receptorovBerkeš, D.Oddelenie organickej chémie (ÚOCHKP FCHPT)B-BIOPOTFCHPTPodrobnosti témy0 / 1--
387.BPPolysubstituované deriváty kyseliny pyroglutámovej ako antagonisti P2X7 receptorovBerkeš, D.Oddelenie organickej chémie (ÚOCHKP FCHPT)B-BIOPOTFCHPTPodrobnosti témy1 / 1 Pinčeková, L.
388.DPPorovnanie bieliteľnosti olejnatého a textilného ľanuVrška, M.Oddelenie dreva, celulózy a papiera (ÚPSP FCHPT)I-PSPFCHPTPodrobnosti témy1 / 1 Kunert, V.
389.DPPorovnanie elektrochemického správania sa vybraných histónov v závislosti na ich schopnosti katalyzovať vylučovanie vodíka na ortuťových elektródachGál, M.Oddelenie anorganickej technológie (ÚACHTM FCHPT)I-CHTIFCHPTPodrobnosti témy1 / -- Wetterová, A.
390.DPPorovnanie kvality fermentovaných mäsových výrobkov z rôznych regiónov Česka a SlovenskaStaruch, L.Oddelenie potravinárskej technológie (ÚPV FCHPT)I-POHYKOFCHPTPodrobnosti témy1 / 1 Magdová, B.
391.BPPorovnanie nutričných a senzorických vlastnosti vybraných zaručených tradičných špecialitStaruch, L.Oddelenie potravinárskej technológie (ÚPV FCHPT)B-VYKOZFCHPTPodrobnosti témy0 / 1--
392.DPPorovnanie povrchových úprav PLA/PHB fólií korónou a difúznou plazmou pri atmosférickom tlakuČernáková, Ľ.Oddelenie plastov, kaučuku a vlákien (ÚPSP FCHPT)I-PSPFCHPTPodrobnosti témy1 / 1 Šafár, P.
393.DPPorovnávacia analýza mozgových metabolitov skúmaných pomocou in vivo a in vitro 1H NMR vo vybraných regiónoch mozgu potkana s modelovanou neurodegeneráciouKašparová, S.Centrálne laboratóriá FCHPT (FCHPT)I-TCHEMFCHPTPodrobnosti témy0 / ----
394.BPPosúdenie a návrhy opatrení na zníženie spotreby energií vo verejných budovách a nákupných centráchVariny, M.Oddelenie chemického a biochemického inžinierstva (ÚCHEI FCHPT)B-CHIFCHPTPodrobnosti témy1 / -- Nagy, K.
395.DPPosúdenie vybranej prevádzky z hľadiska závažných priemyselných havárií a modelovanie prenosu a rozptylu vybranej znečisťujúcej látky pre prípad mimoriadnej situácieČík, G.Oddelenie environmentálneho inžinierstva (ÚCHEI FCHPT)I-TOZPFCHPTPodrobnosti témy0 / 1--
396.BPPotravinárska chemofóbia spotrebiteľovMinarovičová, L.Oddelenie potravinárskej technológie (ÚPV FCHPT)B-VYKOZFCHPTPodrobnosti témy1 / -- Žuffa, D.
397.BPPotravinárske využitie nízkoteplotnej plazmyMošovská, S.Oddelenie výživy a hodnotenia kvality potravín (ÚPV FCHPT)B-VYKOZFCHPTPodrobnosti témy1 / 1 Boboková, L.
398.BPPotraviny so zdravotným a výživovým tvrdenímŠimko, P.Oddelenie potravinárskej technológie (ÚPV FCHPT)B-VYKOZFCHPTPodrobnosti témy2 / -- Paganová, K.
Ondrušková, M.
399.BPPoužitie heterogénnej katalýzy vo Fenton-like reakciách na degradáciu prioritných polutantov životného prostrediaProusek, J.Oddelenie environmentálneho inžinierstva (ÚCHEI FCHPT)B-CHEMATFCHPTPodrobnosti témy0 / 1--
400.DPPoužitie pyritu vo Fenton-like reakciách na degradáciu prioritných polutantov životného prostredia.Prousek, J.Oddelenie environmentálneho inžinierstva (ÚCHEI FCHPT)I-TOZPFCHPTPodrobnosti témy0 / 1--
401.DPPovrchová aktivita frakcií z vybraných rastlinných extraktovSekretár, S.Oddelenie potravinárskej technológie (ÚPV FCHPT)I-POHYKOFCHPTPodrobnosti témy1 / 1 Kratoň, M.
402.BPPôvod a úloha mikroflóry materinského mliekaGreifová, M.Oddelenie potravinárskej technológie (ÚPV FCHPT)B-VYKOZFCHPTPodrobnosti témy1 / 1 Kosírová, M.
403.BPPrebiotiká ako funkčné potravinyGreifová, M.Oddelenie potravinárskej technológie (ÚPV FCHPT)B-VYKOZFCHPTPodrobnosti témy1 / 1 Košťálová, D.
404.DPPredbežná technologická a potenciálna probiotická charakterizácia bifidobaktérií izolovaných z materského mliekaGreifová, M.Oddelenie potravinárskej technológie (ÚPV FCHPT)I-POHYKOFCHPTPodrobnosti témy1 / 1 Miklošková, H.
405.DPPredikcia rastu mikroorganizmov v ovčom hrudkovom syre.Ačai, P.Oddelenie chemického a biochemického inžinierstva (ÚCHEI FCHPT)I-CHEIFCHPTPodrobnosti témy1 / 1 Pisko, R.
406.DPPrediktívne riadenie inverzného kyvadlaKvasnica, M.Oddelenie informatizácie a riadenia procesov (ÚIAM FCHPT)I-AICHPFCHPTPodrobnosti témy1 / 1 Artzová, P.
407.BPPredĺženie životnosti historických kníh a dokumentovVizárová, K.Oddelenie dreva, celulózy a papiera (ÚPSP FCHPT)B-CHEMATFCHPTPodrobnosti témy0 / ----
408.DPPredprojektová a projektová príprava vybraných environmentálnych technológií, posudzovanie vplyvov na životné prostredie, vyhodnotenie prevádzky environmentálnych technológiíDrtil, M.Oddelenie environmentálneho inžinierstva (ÚCHEI FCHPT)I-TOZPFCHPTPodrobnosti témy1 / -- Timár, P.
409.BPPrehľad metód na výpočet difúzneho koeficientuMatúška, J.Oddelenie chemickej fyziky (ÚFCHCHF FCHPT)B-CHEMATFCHPTPodrobnosti témy0 / ----
410.BPPremena rôznych frakcií priemyselných odpadov na palivá v procese fluidného katalytického krakovaniaHudec, P.Oddelenie organickej technológie, katalýzy a ropy (ÚOCHKP FCHPT)B-CHEMATFCHPTPodrobnosti témy0 / 1--
411.BPPresne benchmark vypocty dimerov alkanovGranatier, J.Oddelenie chemickej fyziky (ÚFCHCHF FCHPT)B-CHEMATFCHPTPodrobnosti témy0 / 1--
412.BPPriama konverzia zemného plynu na aromatické uhľovodíky na zeolitochHorňáček, M.Oddelenie organickej technológie, katalýzy a ropy (ÚOCHKP FCHPT)B-CHEMATFCHPTPodrobnosti témy0 / 1--
413.DPPríprava a charakterizácia hydrotalcitov využiteľných pri konverzii rastlinných olejovHorňáček, M.Oddelenie organickej technológie, katalýzy a ropy (ÚOCHKP FCHPT)I-CHTIFCHPTPodrobnosti témy1 / 1 Tholtová, A.
414.BPPríprava a charakterizácia hydrotalcitových materiálovJambor, B.Oddelenie organickej technológie, katalýzy a ropy (ÚOCHKP FCHPT)B-CHEMATFCHPTPodrobnosti témy0 / 1--
415.BPPríprava a charakterizácia nanočastíc pre povrchovo zosilnenú Ramanovú spektroskopiu (SERS) a aplikácia metódy SERS v kriminalistickom skúmaní dokumentovGál, L.Oddelenie polygrafie a aplikovanej fotochémie (ÚPSP FCHPT)B-CHEMATFCHPTPodrobnosti témy1 / -- Andrejčáková, L.
416.BPPríprava a charakterizácia špeciálnych pívŠmogrovičová, D.Ústav biotechnológie (FCHPT)B-BIOPOTFCHPTPodrobnosti témy1 / 2 Kintler, M.
417.DPPríprava a reakcie 4,5-dibrómizoxazolidínovZáborský, O.Oddelenie organickej chémie (ÚOCHKP FCHPT)I-TCHEMFCHPTPodrobnosti témy1 / 1 Kalník, M.
418.DPPríprava a charakterizácia Fe(III) komplexov s pentadentátnymi Schiffovými bázamiŠvorec, J.Oddelenie anorganickej chémie (ÚACHTM FCHPT)I-TCHEMFCHPTPodrobnosti témy1 / 1 Švajdová, Z.
419.BPPríprava a charakterizácia tenkých vrstiev pre hybridné solárne články.Mikula, M.Oddelenie polygrafie a aplikovanej fotochémie (ÚPSP FCHPT)B-CHEMATFCHPTPodrobnosti témy0 / 2--
420.BPPríprava a interpretácia vlastností spin crossover komplexovPavlik, J.Oddelenie anorganickej chémie (ÚACHTM FCHPT)B-CHEMATFCHPTPodrobnosti témy1 / 2 Brindzák, R.
421.DPPríprava atramentov pre biotlač inkjetovou tlačiarňouJančovičová, V.Oddelenie polygrafie a aplikovanej fotochémie (ÚPSP FCHPT)I-PSPFCHPTPodrobnosti témy1 / -- Blažek, P.
422.BPPríprava bioproduktov určených pre krmovinársky priemyselKlempová, T.Ústav biotechnológie (FCHPT)B-BIOPOTFCHPTPodrobnosti témy1 / -- Bartalová, M.
423.BPPríprava chemickej suroviny recykláciou odpadových plastovHájeková, E.Oddelenie organickej technológie, katalýzy a ropy (ÚOCHKP FCHPT)B-CHEMATFCHPTPodrobnosti témy1 / 1 Janečková, L.
424.BPPríprava intermediátov pre syntézu chirálnych indolizidinolovŠafař, P.Oddelenie organickej chémie (ÚOCHKP FCHPT)B-CHEMATFCHPTPodrobnosti témy1 / 1 Cvečko, M.
425.DPPríprava karbonylových zlúčenín ako vonných látok biokatalytickou oxidáciou alkoholov pochádzajúcich z pribudlinČík, G.Oddelenie environmentálneho inžinierstva (ÚCHEI FCHPT)I-TOZPFCHPTPodrobnosti témy0 / 1--
426.BPPríprava komplexov s vybranými Schiffovými ligandamiŠvorec, J.Oddelenie anorganickej chémie (ÚACHTM FCHPT)B-CHEMATFCHPTPodrobnosti témy1 / 1 Lechman, R.
427.DPPríprava kompozitov na báze vodivých polymérov a uhlíkových nanočastíc pre tlačenú elektronikuGemeiner, P.Oddelenie polygrafie a aplikovanej fotochémie (ÚPSP FCHPT)I-PSPFCHPTPodrobnosti témy1 / 1 Paluš, J.
428.DPPríprava modifikovaného grafénoxidu pre NMR štruktúrnu analýzu prostredníctvom reziduálnych dipólovo-dipólových interakciíDoháňošová, J.Centrálne laboratóriá FCHPT (FCHPT)I-TCHEMFCHPTPodrobnosti témy1 / 1 Intabliová, D.
429.BPPríprava nanomagnetitu naneseného na pevnom nosiči a jeho využitie pri fotodegradačných reakciách.Prousek, J.Oddelenie environmentálneho inžinierstva (ÚCHEI FCHPT)B-CHEMATFCHPTPodrobnosti témy0 / 1--
430.BPPríprava prírodných aróm pomocou chemoenzymatického štiepenia konjugovaných dvojitých väziebŠtefuca, V.Ústav biotechnológie (FCHPT)B-BIOPOTFCHPTPodrobnosti témy1 / -- Kúdelová, V.
431.BPPríprava rekombinantných proteínov metódou autoindukcieRebroš, M.Ústav biotechnológie (FCHPT)B-BIOPOTFCHPTPodrobnosti témy0 / 1--
432.DPPríprava, štruktúra a fyzikálno-chemické vlastnosti kobaltnatých komplexov s alifatickými dikarboxylovými kyselinamiSegľa, P.Oddelenie anorganickej chémie (ÚACHTM FCHPT)I-TCHEMFCHPTPodrobnosti témy1 / 1 Brezovan, M.
433.BPPríprava tlačených vrstiev vodivého polyméru PEDOT:PSS pre hybridné solárne článkyGemeiner, P.Oddelenie polygrafie a aplikovanej fotochémie (ÚPSP FCHPT)B-CHEMATFCHPTPodrobnosti témy0 / 1--
434.BPPríprava transparentných Al2O3 materiálov pre zubné strojčeky.Bača, Ľ.Oddelenie anorganických materiálov (ÚACHTM FCHPT)B-CHEMATFCHPTPodrobnosti témy0 / 1--
435.DPPríprava vlákien citlivých na UV žiarenieHricová, M.Oddelenie plastov, kaučuku a vlákien (ÚPSP FCHPT)I-PSPFCHPTPodrobnosti témy0 / ----
436.BPPríprava vlákien s obsahom pigmentovHricová, M.Oddelenie plastov, kaučuku a vlákien (ÚPSP FCHPT)B-CHEMATFCHPTPodrobnosti témy0 / ----
437.BPPríprava zeolitov transformáciou geopolymérovKuzielová, E.Oddelenie anorganických materiálov (ÚACHTM FCHPT)B-CHEMATFCHPTPodrobnosti témy1 / -- Kožíková, J.
438.BPPrírodné látky a ich deriváty slanej chutiGreif, G.Oddelenie potravinárskej technológie (ÚPV FCHPT)B-BIOPOTFCHPTPodrobnosti témy0 / 1--
439.BPPrírodné látky kovovej chutiGreif, G.Oddelenie potravinárskej technológie (ÚPV FCHPT)B-BIOPOTFCHPTPodrobnosti témy0 / 1--
440.BPPrítomnosť myrozinázy vo vláknitých hubách: jej detekcia, stanovenie aktivity a purifikácia enzýmu.Varečka, Ľ.Ústav biochémie a mikrobiológie (FCHPT)B-BIOPOTFCHPTPodrobnosti témy2 / 2 Adamusová, S.
Mišíková, M.
441.DPProblematika bakteriálnej rezistencie voči antibiotikách v surovom mlieku z mliekomatovBírošová, L.Oddelenie výživy a hodnotenia kvality potravín (ÚPV FCHPT)I-VHKPFCHPTPodrobnosti témy1 / 1 Krahulcová, M.
442.BPProcesno – ekonomické výpočty vybraného výrobného procesu v Mondi SCP Ružomberok, a.s.Variny, M.Oddelenie chemického a biochemického inžinierstva (ÚCHEI FCHPT)B-CHIFCHPTPodrobnosti témy1 / -- Rosa, I.
443.DPProcesno – optimalizačné výpočty úpravy vzduchu pre výrobu vo Fibrochem, a.s.Variny, M.Oddelenie chemického a biochemického inžinierstva (ÚCHEI FCHPT)I-CHEIFCHPTPodrobnosti témy1 / -- Barabas, S.
444.BPProcesové a neprocesové prvky v systéme celulózky- identifikácia zdrojov a ich vplyv na výrobu a zariadeniaJablonský, M.Oddelenie dreva, celulózy a papiera (ÚPSP FCHPT)B-AIMFCHPTPodrobnosti témy0 / 1--
445.BPProcesové a neprocesové prvky v systéme celulózky- identifikácia zdrojov a ich vplyv na výrobu a zariadeniaJablonský, M.Oddelenie dreva, celulózy a papiera (ÚPSP FCHPT)B-CHEMATFCHPTPodrobnosti témy0 / 1--
446.DPProdukcia a aktivita metabolitov vláknitých húbKaliňáková, B.Ústav biochémie a mikrobiológie (FCHPT)I-BBTFCHPTPodrobnosti témy1 / -- Totovská, P.
447.BPProdukcia auxínov - elicitorov rastninného rastu vláknitými hubamiOlejníková, P.Ústav biochémie a mikrobiológie (FCHPT)B-BIOPOTFCHPTPodrobnosti témy0 / 1--
448.DPProdukcia bioaktívnych látok kvasinkou Rhodotorula glutinis s využitím odpadových substrátovČertík, M.Ústav biotechnológie (FCHPT)I-BIOTEFCHPTPodrobnosti témy1 / -- Vongrej, J.
449.DPProdukcia bioplynu z kukuričnej slamy po jej predspracovaníHutňan, M.Oddelenie environmentálneho inžinierstva (ÚCHEI FCHPT)I-TOZPFCHPTPodrobnosti témy1 / 1 Jancsárová, V.
450.BPProdukcia enzýmov v eukaryotických expresných systémochMarkošová, K.Ústav biotechnológie (FCHPT)B-BIOPOTFCHPTPodrobnosti témy1 / -- Malý, O.
451.DPProdukcia netradičných mastných kyselín a vyšších alkoholov rekombinantnou kvasinkou Yarrowia lipolyticaČertík, M.Ústav biotechnológie (FCHPT)I-BIOTEFCHPTPodrobnosti témy1 / -- Hambalko, J.
452.DPProjekt optimálnej výšky komína mestskej teplárne a stanovenie jej vplyvu na prenos a rozptyl vybraných znečisťujúcich látok v ovzduší, v závislosti od druhu spaľovaného palivaČík, G.Oddelenie environmentálneho inžinierstva (ÚCHEI FCHPT)I-TOZPFCHPTPodrobnosti témy1 / 1 Bezek, J.
453.BPProteázy v povrchových štruktúrach Trichoderma atrovirideŠimkovič, M.Ústav biochémie a mikrobiológie (FCHPT)B-BIOPOTFCHPTPodrobnosti témy0 / ----
454.DPPurifikácia a katalytická pyrolýza lignínu za účelom selektívnej prípravy cenných zlúčenínHáz, A.Oddelenie dreva, celulózy a papiera (ÚPSP FCHPT)I-PSPFCHPTPodrobnosti témy1 / 1 Chupáčová, N.
455.BPRacionalizačné opatrenia na zníženie energetickej náročnosti verejných budov a nákupných centierVariny, M.Oddelenie chemického a biochemického inžinierstva (ÚCHEI FCHPT)B-CHIFCHPTPodrobnosti témy1 / -- Súth, R.
456.BPRaspberry Pi s modulom BrickPi pre ovládanie legorobotovValo, R.Oddelenie informatizácie a riadenia procesov (ÚIAM FCHPT)B-AIMCHPFCHPTPodrobnosti témy0 / 1--
457.BPRaspberry PI v úlohe regulátoraValo, R.Oddelenie informatizácie a riadenia procesov (ÚIAM FCHPT)B-AIMCHPFCHPTPodrobnosti témy1 / 4 Fedorkovič, L.
458.BPRastlinné kmeňové bunky v kozmetike (Obsadené: V. Kočajdová)Hojerová, J.Oddelenie potravinárskej technológie (ÚPV FCHPT)B-VYKOZFCHPTPodrobnosti témy1 / 1 Kočajdová, V.
459.BPRastlinné oleje ako zdroj esenciálnych mastných kyselín a antioxidantov pre nutri nápojeKreps, F.Oddelenie potravinárskej technológie (ÚPV FCHPT)B-BIOPOTFCHPTPodrobnosti témy1 / -- Gubová, S.
460.BPRastlinné surovinové zdroje pre chemický priemysel a ich spracovanieŠutý, Š.Oddelenie dreva, celulózy a papiera (ÚPSP FCHPT)B-CHEMATFCHPTPodrobnosti témy0 / 3--
461.DPReakcie organokovových činidiel s izoxazolidín-4,5-diolmi: stereoselektívna syntéza zlúčenín s anti,syn-3-aminopropán-1,2-diolovou subštruktúrouFischer, R.Oddelenie organickej chémie (ÚOCHKP FCHPT)I-TCHEMFCHPTPodrobnosti témy1 / 1 Ďurina, L.
462.DPRedizajn metabolizmu lipidov pomocou expresie rastlinných génov v Yarrowia lipolyticaGajdoš, P.Ústav biotechnológie (FCHPT)I-BIOTEFCHPTPodrobnosti témy1 / -- Taranda, M.
463.DPRegenerácia iónovej kvapaliny používanej na separáciu azeotropickej zmesi terc-butylalkohol - vodaGraczová, E.Oddelenie chemického a biochemického inžinierstva (ÚCHEI FCHPT)I-CHEIFCHPTPodrobnosti témy1 / 1 Šulgan, B.
464.BPRegenerácia iónovej kvapaliny z vodného roztokuGraczová, E.Oddelenie chemického a biochemického inžinierstva (ÚCHEI FCHPT)B-CHIFCHPTPodrobnosti témy1 / 1 Hozová, B.
465.DPRegulácia CaV2.2 kanálov pertussis toxínom.Lacinová, Ľ.Ústav biochémie a mikrobiológie (FCHPT)I-BBTFCHPTPodrobnosti témy0 / 1--
466.BPRekombinantná príprava lipoxygenázyKrasňan, V.Ústav biotechnológie (FCHPT)B-BIOPOTFCHPTPodrobnosti témy1 / -- Melicher, S.
467.BPRekombinantná príprava redoxných enzýmovHegyi, Z.Ústav biotechnológie (FCHPT)B-BIOPOTFCHPTPodrobnosti témy1 / -- Beňová, M.
468.BPRekombinantné fúzne proteíny a ich využitie v biokatalýze.Hegyi, Z.Ústav biotechnológie (FCHPT)B-BIOPOTFCHPTPodrobnosti témy1 / -- Drgoncová, K.
469.BPRenesancia jačmeňaKohajdová, Z.Oddelenie potravinárskej technológie (ÚPV FCHPT)B-BIOPOTFCHPTPodrobnosti témy0 / 1--
470.BPRenesancia jačmeňaKohajdová, Z.Oddelenie potravinárskej technológie (ÚPV FCHPT)B-VYKOZFCHPTPodrobnosti témy1 / 1 Pacholská, M.
471.DPRezistencia kolifomov a enterokov voči antibiotikám v hrubom čreve človekaBírošová, L.Oddelenie výživy a hodnotenia kvality potravín (ÚPV FCHPT)I-VHKPFCHPTPodrobnosti témy1 / 1 Matejová, M.
472.BPRiadené uvoľňovanie aktívnych železanov v procese čistenia odpadových vôdCzölderová, M.Oddelenie anorganickej technológie (ÚACHTM FCHPT)B-CHEMATFCHPTPodrobnosti témy1 / 1 Paulíková, M.
473.DPRiadenie cestnej premávkyHolaza, J.Oddelenie informatizácie a riadenia procesov (ÚIAM FCHPT)I-AICHPFCHPTPodrobnosti témy1 / 1 Horňák, M.
474.BPRiadenie inverzného kyvadlaKalúz, M.Ústav informatizácie, automatizácie a matematiky (FCHPT)B-AIMCHPFCHPTPodrobnosti témy1 / 1 Dugát, O.
475.BPRiadenie laboratórneho chemického reaktoraOravec, J.Ústav informatizácie, automatizácie a matematiky (FCHPT)B-AIMCHPFCHPTPodrobnosti témy1 / 1 Slávik, M.
476.BPRiadenie laboratórneho výmenníka teplaOravec, J.Ústav informatizácie, automatizácie a matematiky (FCHPT)B-AIMCHPFCHPTPodrobnosti témy1 / 1 Galčíková, L.
477.DPRiadenie laboratórnej rektifikačnej kolónyOravec, J.Ústav informatizácie, automatizácie a matematiky (FCHPT)I-AICHPFCHPTPodrobnosti témy0 / 1--
478.BPRiadenie levitácie objektu v prúde vzduchuKalúz, M.Ústav informatizácie, automatizácie a matematiky (FCHPT)B-AIMCHPFCHPTPodrobnosti témy0 / 1--
479.DPRiadenie pomocou PLCValo, R.Ústav informatizácie, automatizácie a matematiky (FCHPT)I-AICHPFCHPTPodrobnosti témy1 / 4 Hronec, R.
480.DPRiadenie pomocou PLCValo, R.Ústav informatizácie, automatizácie a matematiky (FCHPT)I-VHKPFCHPTPodrobnosti témy0 / 2--
481.DPRiadenie pomocou PLCValo, R.Ústav informatizácie, automatizácie a matematiky (FCHPT)I-RTPFCHPTPodrobnosti témy0 / 4--
482.DPRiadenie procesu koagulácie a optimalizácia chemického stupňa priemyselnej ČOVDerco, J.Oddelenie environmentálneho inžinierstva (ÚCHEI FCHPT)I-TOZPFCHPTPodrobnosti témy0 / ----
483.BPRiadenie procesu koagulácie a optimalizácia chemického stupňa priemyselnej ČOVDerco, J.Oddelenie environmentálneho inžinierstva (ÚCHEI FCHPT)B-CHIFCHPTPodrobnosti témy0 / ----
484.BPRiadenie robotických vozidiel s obchádzaním prekážokKvasnica, M.Oddelenie informatizácie a riadenia procesov (ÚIAM FCHPT)B-AIMFCHPTPodrobnosti témy0 / 1--
485.BPRiadenie robotických vozidiel s obchádzaním prekážokKvasnica, M.Oddelenie informatizácie a riadenia procesov (ÚIAM FCHPT)B-AIMCHPFCHPTPodrobnosti témy1 / 1 Štofa, J.
486.DPRiadenie systémov metódou "gain scheduling"Vasičkaninová, A.Oddelenie informatizácie a riadenia procesov (ÚIAM FCHPT)I-AICHPFCHPTPodrobnosti témy0 / 1--
487.BPRiadenie systémov metódou "gain scheduling"Vasičkaninová, A.Oddelenie informatizácie a riadenia procesov (ÚIAM FCHPT)B-AIMCHPFCHPTPodrobnosti témy0 / 1--
488.BPRiešenie nedostatočnšj sušiacej kapacity pri sušení celulózyTimár, P.Oddelenie chemického a biochemického inžinierstva (ÚCHEI FCHPT)B-CHIFCHPTPodrobnosti témy1 / 1 Šály, J.
489.BPRobotická optimalizáciaKvasnica, M.Oddelenie informatizácie a riadenia procesov (ÚIAM FCHPT)B-AIMFCHPTPodrobnosti témy0 / 1--
490.BPRobotická optimalizáciaKvasnica, M.Oddelenie informatizácie a riadenia procesov (ÚIAM FCHPT)B-AIMCHPFCHPTPodrobnosti témy2 / 2 Fedorová, K.
Kohút, R.
491.DPRobustné riadenieVasičkaninová, A.Oddelenie informatizácie a riadenia procesov (ÚIAM FCHPT)I-AICHPFCHPTPodrobnosti témy0 / 1--
492.BPRobustné riadenie SISO systémovVasičkaninová, A.Oddelenie informatizácie a riadenia procesov (ÚIAM FCHPT)B-AIMCHPFCHPTPodrobnosti témy0 / 1--
493.DPRovnovážne charakteristiky adsorbentov pre chromatografickú separáciu apiozidázyIlleová, V.Oddelenie chemického a biochemického inžinierstva (ÚCHEI FCHPT)I-CHEIFCHPTPodrobnosti témy1 / 1 Slaninová, B.
494.BPRozdiely v zastúpení vybraných sfingolipidov u rôznych typov nádorových buniekLakatoš, B.Ústav biochémie a mikrobiológie (FCHPT)B-BIOPOTFCHPTPodrobnosti témy1 / -- Kalafutová, P.
495.BPRozpoznávanie obrázkov v systéme Matlab pomocou konvolučnej neurónovej sieteVasičkaninová, A.Oddelenie informatizácie a riadenia procesov (ÚIAM FCHPT)B-AIMCHPFCHPTPodrobnosti témy0 / 1--
496.BPRozvoj rezistencie leukemických buniek voči rôznym látkam.Sulová, Z.Ústav biochémie a mikrobiológie (FCHPT)B-BIOPOTFCHPTPodrobnosti témy1 / 1 Kadlečíková, K.
497.DPSalicylátomeďnaté komplexy s derivátmi na báze pyridínu.Puchoňová, M.Oddelenie anorganickej chémie (ÚACHTM FCHPT)I-TCHEMFCHPTPodrobnosti témy1 / 1 Vaisová, J.
498.DPSekundárny metabolizmus vláknitých húb rodu Trichoderma sp.Olejníková, P.Ústav biochémie a mikrobiológie (FCHPT)I-BIOTEFCHPTPodrobnosti témy0 / 1--
499.DPSelekcia a charakterizácia kvasiniek na prípravu nízkoalkoholických pívŠmogrovičová, D.Ústav biotechnológie (FCHPT)I-BIOTEFCHPTPodrobnosti témy0 / 1--
500.BPSelekcia kvasiniek na prípravu nízkoalkoholických pívŠmogrovičová, D.Ústav biotechnológie (FCHPT)B-BIOPOTFCHPTPodrobnosti témy0 / 2--
501.DPSelektívna tvorba laktátu oxidáciou 1,2-propándiolu použitím katalyzátorov na báze AuŠtolcová, M.Oddelenie organickej technológie, katalýzy a ropy (ÚOCHKP FCHPT)I-CHTIFCHPTPodrobnosti témy1 / 1 Šokyová, P.
502.DPSenzorické vlastnosti vybraných extraktov z rôznych druhov borievokŽúbor, V.Oddelenie výživy a hodnotenia kvality potravín (ÚPV FCHPT)I-VHKPFCHPTPodrobnosti témy1 / 1 Beňová, M.
503.DPSeparácia enantiomérov pantenolu metódou vysokoúčinnej kvapalinovej chromatografieHroboňová, K.Ústav analytickej chémie (FCHPT)I-TCHEMFCHPTPodrobnosti témy1 / -- Šolonyová, T.
504.BPSeparácia fáz zmesí alkohol/benzínHájeková, E.Oddelenie organickej technológie, katalýzy a ropy (ÚOCHKP FCHPT)B-CHEMATFCHPTPodrobnosti témy1 / 1 Malčeková, T.
505.BPSeparácia karboxylových kyselín z ich vodných roztokov extrakciouSteltenpohl, P.Oddelenie chemického a biochemického inžinierstva (ÚCHEI FCHPT)B-CHIFCHPTPodrobnosti témy1 / 1 Šulanová, M.
506.BPSeparácia produktov biotransformácie z ich vodných roztokov extrakciouSteltenpohl, P.Oddelenie chemického a biochemického inžinierstva (ÚCHEI FCHPT)B-CHIFCHPTPodrobnosti témy1 / 1 Tkáčová, K.
507.DPSchopnosť izolátov S. aureus tvoriť biofilm v závislosti od faktorov prostrediaMedveďová, A.Oddelenie výživy a hodnotenia kvality potravín (ÚPV FCHPT)I-VHKPFCHPTPodrobnosti témy1 / 1 Jurinová, I.
508.DPSieťovanie kaučukových matríc pomocou dikumylperoxidu a zinkovej soli kyseliny metakrylovejKruželák, J.Oddelenie plastov, kaučuku a vlákien (ÚPSP FCHPT)I-PSPFCHPTPodrobnosti témy1 / -- Dugasová, Z.
509.BPSimultánne stanovenie ťažkých kovov prietokovou chronopotenciometriouČacho, F.Ústav analytickej chémie (FCHPT)B-CHEMATFCHPTPodrobnosti témy1 / 1 Patyk, M.
510.DPSkladovacie testy vybraných mliečnych výrobkovValík, Ľ.Oddelenie výživy a hodnotenia kvality potravín (ÚPV FCHPT)I-VHKPFCHPTPodrobnosti témy1 / 1 Kulan, M.
511.DPSkúmanie dokumentov optickými a spektroskopickými metódami pre kriminalisticko-technické účelyReháková, M.Oddelenie polygrafie a aplikovanej fotochémie (ÚPSP FCHPT)I-PSPFCHPTPodrobnosti témy1 / -- Miklovičová, D.
512.BPSkúmanie ochranných prvkov v ceninovej tlačiReháková, M.Oddelenie polygrafie a aplikovanej fotochémie (ÚPSP FCHPT)B-CHEMATFCHPTPodrobnosti témy1 / 1 Dziaková, A.
513.BPSkúmanie prírodných nerastov ako katalyzátorov v heterogénnych Fenton-like reakciách.Prousek, J.Oddelenie environmentálneho inžinierstva (ÚCHEI FCHPT)B-CHEMATFCHPTPodrobnosti témy0 / 1--
514.BPSledovanie a stanovovanie oxidačných markerov a markerov kardiovaskulárneho poškodenia.Dovinová, I.Ústav biochémie a mikrobiológie (FCHPT)B-BIOPOTFCHPTPodrobnosti témy0 / 1--
515.DPSledovanie glykozylačných zmien ako potencionálnych biomarkerov rakoviny pomocou multiplexového systému využívajúceho lektínyKatrlík, J.Ústav biochémie a mikrobiológie (FCHPT)I-BBTFCHPTPodrobnosti témy1 / 1 Chudá, K.
516.DPSledovanie kardiovaskulárnych zmien proteínov CSE, CBS a NO-syntáz ovplyvňujúcich produkciu H2S/NO a zmeny v redoxnej regulácii u D-galaktózového modelu starnutia a kognitívnych dysfunkcií.Dovinová, I.Ústav biochémie a mikrobiológie (FCHPT)I-BBTFCHPTPodrobnosti témy0 / ----
517.DPSledovanie prieniku vybraných liečiv do poľnohospodárskych plodínŽemlička, L.Oddelenie výživy a hodnotenia kvality potravín (ÚPV FCHPT)I-VHKPFCHPTPodrobnosti témy1 / 1 Cingelová, E.
518.BPSledovanie tvorby koksu pri pyrolýze uhľovodíkovJambor, B.Oddelenie organickej technológie, katalýzy a ropy (ÚOCHKP FCHPT)B-CHEMATFCHPTPodrobnosti témy1 / 1 Uher, M.
519.BPSledovanie vedľajších účinkov konzervačných zásahov na papierové nosiče informácií a dedičstvaVizárová, K.Oddelenie dreva, celulózy a papiera (ÚPSP FCHPT)B-CHEMATFCHPTPodrobnosti témy0 / ----
520.DPSledovanie vplyvu bortezomibu  na leukemické bunky L1210Šereš, M.Ústav biochémie a mikrobiológie (FCHPT)I-BBTFCHPTPodrobnosti témy0 / ----
521.DPSledovanie vplyvu reakčných podmienok na rozklad kvapalných produktov splynovania odpadných materiálovSteltenpohl, P.Oddelenie chemického a biochemického inžinierstva (ÚCHEI FCHPT)I-CHEIFCHPTPodrobnosti témy1 / 1 Šupa, I.
522.DPSledovanie vplyvu UV ožiarenia na bunkové procesy leukemickej línie L1210Šereš, M.Ústav biochémie a mikrobiológie (FCHPT)I-BBTFCHPTPodrobnosti témy0 / ----
523.DPSorpčné procesy – cesta pre odstraňovanie mikropolutantov z odpadových vôd?Bodík, I.Oddelenie environmentálneho inžinierstva (ÚCHEI FCHPT)I-TOZPFCHPTPodrobnosti témy1 / 1 Párkánszká, K.
524.BPSpektrálne vlastnosti mikrobiálneho znečistenia papieraČeppan, M.Oddelenie polygrafie a aplikovanej fotochémie (ÚPSP FCHPT)B-CHEMATFCHPTPodrobnosti témy0 / 1--
525.DPSpektrálne vlastnosti mikrobiálneho znečistenia papieraČeppan, M.Oddelenie polygrafie a aplikovanej fotochémie (ÚPSP FCHPT)I-OMODFCHPTPodrobnosti témy1 / 1 Mészárosová, A.
526.BPSpektroskopické štúdium koordinačných zlúčenínDvoranová, D.Oddelenie fyzikálnej chémie (ÚFCHCHF FCHPT)B-CHEMATFCHPTPodrobnosti témy0 / 1--
527.DPSplyňovanie komunálneho odpadu v dvojstupňovom katalytickom splyňovacom zariadeníHaydary, J.Oddelenie chemického a biochemického inžinierstva (ÚCHEI FCHPT)I-CHEIFCHPTPodrobnosti témy1 / -- Gazdová, K.
528.BPSpracovanie externých substrátov v anaeróbnej stabilizácii čistiarenského kaluHutňan, M.Oddelenie environmentálneho inžinierstva (ÚCHEI FCHPT)B-CHIFCHPTPodrobnosti témy1 / 1 Hrnková, L.
529.BPSpracovanie popolčekaJurišová, J.Oddelenie anorganickej technológie (ÚACHTM FCHPT)B-CHEMATFCHPTPodrobnosti témy0 / 1--
530.BPSpracovanie údajov v MATLABeČirka, Ľ.Oddelenie informatizácie a riadenia procesov (ÚIAM FCHPT)B-AIMCHPFCHPTPodrobnosti témy0 / 1--
531.BPStabilizácia alkoholdehydroganázy imobilizáciouŠtefuca, V.Ústav biotechnológie (FCHPT)B-BIOPOTFCHPTPodrobnosti témy1 / -- Mésároš, J.
532.DPStabilizačné systémy pre impregnanty s reaktívnym monomérom na báze styrénuHudec, I.Ústav prírodných a syntetických polymérov (FCHPT)I-PSPFCHPTPodrobnosti témy1 / 1 Skalická, D.
533.BPStanovenie anizolov v nápojochJakubíková, M.Ústav analytickej chémie (FCHPT)B-BIOPOTFCHPTPodrobnosti témy1 / -- Šáner, A.
534.DPStanovenie antioxidačnej aktivity fluorescenčnou spektrometriouSádecká, J.Ústav analytickej chémie (FCHPT)I-TCHEMFCHPTPodrobnosti témy1 / 1 Auxtová, A.
535.DPStanovenie celkových fenolov fluorescenčnou spektrometriouSádecká, J.Ústav analytickej chémie (FCHPT)I-TCHEMFCHPTPodrobnosti témy1 / 1 Izáková, K.
536.BPStanovenie enantiomérneho zloženia prchavých organických látok vo vzorkách tokajských výberových vínŠpánik, I.Ústav analytickej chémie (FCHPT)B-CHEMATFCHPTPodrobnosti témy0 / 1--
537.DPStanovenie hliníka pomocou vysokorozlišovacieho atómového absorpčného spektrometra s kontinuálnym zdrojom žiareniaManová, A.Ústav analytickej chémie (FCHPT)I-TCHEMFCHPTPodrobnosti témy1 / -- Hornáčková, L.
538.BPStanovenie koncentrácií zvolených prvkov metódami atómovej spektrometrieManová, A.Ústav analytickej chémie (FCHPT)B-CHEMATFCHPTPodrobnosti témy0 / ----
539.BPStanovenie pesticídov a štúdium matricových efektov v nutraceutických produktochSzarka, A.Ústav analytickej chémie (FCHPT)B-CHEMATFCHPTPodrobnosti témy1 / 1 Kurucová, N.
540.DPStanovenie rezíduí pesticídov v detskej výžive s využitím analytickej techniky HR-MS v spojení s vhodnou úpravou vzorkyPurdešová, A.Ústav analytickej chémie (FCHPT)I-TCHEMFCHPTPodrobnosti témy1 / -- Vojtaneková, D.
541.BPStanovenie sulfidov metódou HR-CS-MASČacho, F.Ústav analytickej chémie (FCHPT)B-CHEMATFCHPTPodrobnosti témy1 / 1 Kupec, D.
542.BPStanovenie ťažkých kovov v tabakových výrobkoch prietokovou chronopotenciometriouČacho, F.Ústav analytickej chémie (FCHPT)B-CHEMATFCHPTPodrobnosti témy1 / 1 Jánska, B.
543.BPStanovenie účinnosti bórom dopovaných diamantových elektród pri eliminácii vybraných baktérií v odpadovej vodeBírošová, L.Oddelenie výživy a hodnotenia kvality potravín (ÚPV FCHPT)B-VYKOZFCHPTPodrobnosti témy1 / 1 Ľachká, K.
544.BPStanovenie vybraných rezíduí pesticídov v mliečnych výrobkochHrouzková, S.Ústav analytickej chémie (FCHPT)B-CHEMATFCHPTPodrobnosti témy0 / ----
545.BPStanovenie vybraných rezíduí pesticídov v mliečnych výrobkochHrouzková, S.Ústav analytickej chémie (FCHPT)B-BIOPOTFCHPTPodrobnosti témy0 / ----
546.DPStanovenie vybraných rezíduí pesticídov v mliečnej matrici v spojení s rýchlou GC-MSPurdešová, A.Ústav analytickej chémie (FCHPT)I-TCHEMFCHPTPodrobnosti témy1 / -- Špaňová, M.
547.BPStav rezistencie mikroorganizmov voči klinicky významým antibiotikám v studňových vodáchOlejníková, P.Ústav biochémie a mikrobiológie (FCHPT)B-BIOPOTFCHPTPodrobnosti témy0 / 1--
548.BPStereodivergentná syntéza konformačne obmedzených analógov homofenylalanínuJakubec, P.Oddelenie organickej chémie (ÚOCHKP FCHPT)B-CHEMATFCHPTPodrobnosti témy1 / -- Čierna, M.
549.BPStévia cukrová (Stevia rebaudiana) - jej charakteristika a zdravotné aspektyMikulajová, A.Oddelenie výživy a hodnotenia kvality potravín (ÚPV FCHPT)B-BIOPOTFCHPTPodrobnosti témy0 / ----
550.BPStévia cukrová (Stevia rebaudiana) - jej charakteristika a zdravotné aspektyMikulajová, A.Oddelenie výživy a hodnotenia kvality potravín (ÚPV FCHPT)B-VYKOZFCHPTPodrobnosti témy1 / -- Sikorová, P.
551.BPStravovanie pri alergii a intolerancii na zložky potravín (Obsadené: Činčurak, Vanja)Sekretár, S.Oddelenie potravinárskej technológie (ÚPV FCHPT)B-VYKOZFCHPTPodrobnosti témy1 / 1 Činčurak, V.
552.DPStripping of volatile organic compounds in biological part of wastewater treatment plant of Slovnaft BratislavaBodík, I.Oddelenie environmentálneho inžinierstva (ÚCHEI FCHPT)I-TOZPFCHPTPodrobnosti témy1 / -- Šido, J.
553.BPSyntetická štúdia heterokornolov a im príbuzných prírodných látokMarkovič, M.Oddelenie organickej chémie (ÚOCHKP FCHPT)B-CHEMATFCHPTPodrobnosti témy1 / 1 Gettler, J.
554.BPSyntetické štúdie prípravy cyklických analógov galbazínuSzolcsányi, P.Oddelenie organickej chémie (ÚOCHKP FCHPT)B-CHEMATFCHPTPodrobnosti témy1 / 1 Dacho, V.
555.BPSyntéza a charakterizácia mezopórových molekulových sítHorňáček, M.Oddelenie organickej technológie, katalýzy a ropy (ÚOCHKP FCHPT)B-CHEMATFCHPTPodrobnosti témy1 / 1 Vidaković, I.
556.BPSyntéza a vlastnosti polyenolovSzolcsányi, P.Oddelenie organickej chémie (ÚOCHKP FCHPT)B-CHEMATFCHPTPodrobnosti témy1 / 1 Gurská, M.
557.BPSyntéza a katalytické vlastnosti kovových nanočastícŠtolcová, M.Oddelenie organickej technológie, katalýzy a ropy (ÚOCHKP FCHPT)B-CHEMATFCHPTPodrobnosti témy0 / 1--
558.BPSyntéza a štúdium vlastností vybraných benzoatomeďnatých komplexov s derivátmi benzimidazoluPuchoňová, M.Oddelenie anorganickej chémie (ÚACHTM FCHPT)B-CHEMATFCHPTPodrobnosti témy0 / 1--
559.BPSyntéza enantiomérne čistých α-aminokyselín využitím nitro-Mannichovej reakcieJakubec, P.Oddelenie organickej chémie (ÚOCHKP FCHPT)B-CHEMATFCHPTPodrobnosti témy1 / -- Gerža, P.
560.BPSyntéza geopolymérnych spojívPalou, M. T.Oddelenie anorganických materiálov (ÚACHTM FCHPT)B-CHEMATFCHPTPodrobnosti témy0 / ----
561.BPSyntéza ligandov benzimidazolového typu a koordinačných zlúčenín na báze derivátov salicylovej kyseliny s prechodnými kovmiHerich, P.Oddelenie fyzikálnej chémie (ÚFCHCHF FCHPT)B-CHEMATFCHPTPodrobnosti témy1 / 1 Kováčová, A.
562.BPSyntéza substrátov pre Suzuki-Miyaura kapling s využitím kryštalizáciou indukovanej asymetrickej Streckerovej reakcie.Caletková, O.Oddelenie organickej chémie (ÚOCHKP FCHPT)B-CHEMATFCHPTPodrobnosti témy1 / -- Janíková, B.
563.DPSyntéza, štruktúrne a magnetické vlastnosti komplexov prechodných kovov s pentadentátnymi N3O2 Schiffovými ligandamiŠalitroš, I.Oddelenie anorganickej chémie (ÚACHTM FCHPT)I-TCHEMFCHPTPodrobnosti témy0 / 1--
564.DPSyntéza, štruktúrne a magnetické vlastnosti komplexov železa s pentadentátnymi N3O2 Schiffovými ligandamiPogány, L.Oddelenie anorganickej chémie (ÚACHTM FCHPT)I-TCHEMFCHPTPodrobnosti témy1 / 1 Haniková, D.
565.DPŠetrné kontaktovanie fáz pri extrakcii karboxylových kyselín iónovými kvapalinamiBlahušiak, M.Oddelenie chemického a biochemického inžinierstva (ÚCHEI FCHPT)I-CHEIFCHPTPodrobnosti témy1 / 1 Dobcsányi, D.
566.DPŠtúdiu superkritickej extrakcie s CO2 pri získavaní cenných zlúčenín z biomasyŠurina, I.Oddelenie dreva, celulózy a papiera (ÚPSP FCHPT)I-PSPFCHPTPodrobnosti témy1 / -- Ramajová, H.
567.DPŠtúdium antiproliferačnej aktivity extraktívnych látok kôry smreka obyčajného na bunkách rastúcich in vitroKreps, F.Oddelenie potravinárskej technológie (ÚPV FCHPT)I-POHYKOFCHPTPodrobnosti témy1 / -- Utekalová, K.
568.DPŠtúdium biologických úćinkov extraktov z kôryŠurina, I.Oddelenie dreva, celulózy a papiera (ÚPSP FCHPT)I-PSPFCHPTPodrobnosti témy1 / -- Šturdíková, M.
569.BPŠtúdium cytotoxicity vybraných nízkomolekulových zmäkčovadielVašková, I.Oddelenie plastov, kaučuku a vlákien (ÚPSP FCHPT)B-CHEMATFCHPTPodrobnosti témy1 / 1 Magová, J.
570.DPŠťúdium diastereoselektivity domino reakcie - Pd(II)-katalyzovaná cyklizácia - cross couplingLásiková, A.Oddelenie organickej chémie (ÚOCHKP FCHPT)I-TCHEMFCHPTPodrobnosti témy1 / 1 Štiblariková, M.
571.BPŠtúdium distribúcie dusičnanov v potravináchDanielik, V.Oddelenie anorganickej technológie (ÚACHTM FCHPT)B-CHEMATFCHPTPodrobnosti témy1 / 1 Kollárová, E.
572.DPŠtúdium elektrochemického správania ibuprofénu a jeho stanovenie na bórom dopovanej diamantovej elektródeŠvorc, Ľ.Ústav analytickej chémie (FCHPT)I-TCHEMFCHPTPodrobnosti témy1 / -- Strežová, I.
573.BPŠtúdium elektrolytov prípravu Al-Zr zliatin vhodných pre extrémne aplikácieHíveš, J.Oddelenie anorganickej technológie (ÚACHTM FCHPT)B-CHEMATFCHPTPodrobnosti témy1 / -- Lažo, F.
574.DPŠtúdium etoxylácie acetylenických alkoholov- vývoj a optimalizácia technológieKaszonyi, A.Oddelenie organickej technológie, katalýzy a ropy (ÚOCHKP FCHPT)I-CHTIFCHPTPodrobnosti témy1 / 1 Pastorek, R.
575.BPŠtúdium fotoindukovaných procesov v ožiarených suspenziách fotokatalyzátorovDvoranová, D.Oddelenie fyzikálnej chémie (ÚFCHCHF FCHPT)B-CHEMATFCHPTPodrobnosti témy1 / 1 Szabóová, K.
576.DPŠtúdium GABA metabolizmu v Neurospora crassaKryštofová, S.Ústav biochémie a mikrobiológie (FCHPT)I-BBTFCHPTPodrobnosti témy0 / 1--
577.DPŠtúdium Heckových karbonylácií s použitím [Fe(CO)4Br2]. Nové prístupy k syntéze luotonínu A.Babjak, M.Oddelenie organickej chémie (ÚOCHKP FCHPT)I-TCHEMFCHPTPodrobnosti témy0 / 1--
578.BPŠtúdium hydrofilných vlastností fólií z biodegradovateľných polymérovČernáková, Ľ.Oddelenie plastov, kaučuku a vlákien (ÚPSP FCHPT)B-CHEMATFCHPTPodrobnosti témy1 / 1 Bartoňová, K.
579.BPŠtúdium ílových minerálova ich interkalátov výpočtovými metódamiScholtzová, E.Ústav anorganickej chémie, technológie a materiálov (FCHPT)B-CHEMATFCHPTPodrobnosti témy0 / 1--
580.DPŠtúdium ílových minerálova ich interkalátov výpočtovými metódamiScholtzová, E.Ústav anorganickej chémie, technológie a materiálov (FCHPT)I-CHTIFCHPTPodrobnosti témy0 / 1--
581.BPŠtúdium impregnácie pri použití kvapalín s vysokou viskozitouJablonský, M.Oddelenie dreva, celulózy a papiera (ÚPSP FCHPT)B-CHEMATFCHPTPodrobnosti témy0 / 2--
582.BPŠtúdium indukovanej tvorby lipáz u Trichoderma spp.Šimkovič, M.Ústav biochémie a mikrobiológie (FCHPT)B-BIOPOTFCHPTPodrobnosti témy0 / 1--
583.DPŠtúdium katalytických vlastností imobilizovanej formátdehydrogenázy z C. boindinii.Štefuca, V.Ústav biotechnológie (FCHPT)I-BIOTEFCHPTPodrobnosti témy1 / -- Ledecká, L.
584.BPŠtúdium koordinačných zlúčenín Cu(II) s vybranými biologicky aktívnymi ligandmi.Puchoňová, M.Oddelenie anorganickej chémie (ÚACHTM FCHPT)B-CHEMATFCHPTPodrobnosti témy0 / 1--
585.BPŠtúdium korózie v agresívnych prostrediach pomocou DTADanielik, V.Oddelenie anorganickej technológie (ÚACHTM FCHPT)B-CHEMATFCHPTPodrobnosti témy0 / 1--
586.BPŠtúdium koróznych zmien NiW zliatin metódou práškovej difrakčnej analýzy.Jorík, V.Oddelenie anorganickej chémie (ÚACHTM FCHPT)B-CHEMATFCHPTPodrobnosti témy1 / 1 Vatrt, M.
587.BPŠtúdium kryštálovej štrúktury metódami difrakcie RTG žiareniaFronc, M.Oddelenie fyzikálnej chémie (ÚFCHCHF FCHPT)B-CHEMATFCHPTPodrobnosti témy0 / 2--
588.BPŠtúdium kvality ovocných štiavKarovičová, J.Oddelenie potravinárskej technológie (ÚPV FCHPT)B-VYKOZFCHPTPodrobnosti témy1 / 1 Konkoľová, L.
589.BPŠtúdium kvality ovocných štiavKarovičová, J.Oddelenie potravinárskej technológie (ÚPV FCHPT)B-BIOPOTFCHPTPodrobnosti témy0 / 1--
590.BPŠtúdium metabolizmu rekombinantných kmeňov Rhodotorula mucilaginosaČertík, M.Ústav biotechnológie (FCHPT)B-BIOPOTFCHPTPodrobnosti témy1 / -- Mráz, L.
591.DPŠtúdium možnosti adsorpcie a membránových procesov pri produkcii prírodných látokMarkoš, J.Oddelenie chemického a biochemického inžinierstva (ÚCHEI FCHPT)I-CHEIFCHPTPodrobnosti témy0 / 1--
592.DPŠtúdium možností zlepšenia adhézie krycích vrstiev aglomerovaných plošných dosiek na báze drevných častíc.Tiňo, R.Oddelenie dreva, celulózy a papiera (ÚPSP FCHPT)I-PSPFCHPTPodrobnosti témy1 / 1 Pribišová, M.
593.DPŠtúdium nízkomolekulárnych peptidov histónov pomocou na ortuťovej elektródeGál, M.Oddelenie anorganickej technológie (ÚACHTM FCHPT)I-CHTIFCHPTPodrobnosti témy1 / -- Melníková, E.
594.BPŠtúdium nízkomolekulárnych peptidov na amalgámových elektródachGál, M.Oddelenie anorganickej technológie (ÚACHTM FCHPT)B-CHEMATFCHPTPodrobnosti témy1 / -- Dunajová, M.
595.BPŠtúdium nízkomolekulárnych peptidov pomocou elektrochemických metódGál, M.Oddelenie anorganickej technológie (ÚACHTM FCHPT)B-CHEMATFCHPTPodrobnosti témy1 / -- Adzimová, V.
596.DPŠtúdium obsahu popola na kvalitatívne parametre tissue papiera vyrabaného zo sekundárnych vlákien.Šutý, Š.Oddelenie dreva, celulózy a papiera (ÚPSP FCHPT)I-PSPFCHPTPodrobnosti témy1 / 1 Trebuľová, L.
597.BPŠtúdium pokročilej keramiky pomocou SEM, EPMA a EBSDLokaj, J.Oddelenie anorganických materiálov (ÚACHTM FCHPT)B-CHEMATFCHPTPodrobnosti témy0 / 1--
598.BPŠtúdium povrchov pre automobilový priemyselZemanová, M.Oddelenie anorganickej technológie (ÚACHTM FCHPT)B-CHEMATFCHPTPodrobnosti témy1 / 1 Galicová, T.
599.DPŠtúdium premeny etanolu na priemyselne významné alkényHorváth, B.Oddelenie organickej technológie, katalýzy a ropy (ÚOCHKP FCHPT)I-CHTIFCHPTPodrobnosti témy1 / -- Drexlerová, D.
600.BPŠtúdium priamej katalytickej oxidácie propénu v plynnej fázeHorváth, B.Oddelenie organickej technológie, katalýzy a ropy (ÚOCHKP FCHPT)B-CHEMATFCHPTPodrobnosti témy1 / -- Bražinová, D.
601.DPŠtúdium prípravy a možností zužitkovania glycerol karbonátuKaszonyi, A.Oddelenie organickej technológie, katalýzy a ropy (ÚOCHKP FCHPT)I-CHTIFCHPTPodrobnosti témy1 / 1 Bračíková, L.
602.DPŠtúdium prípravy a vlastností komplexných zlúčenín železa s vybranými derivátmi pyridínuOndrejkovičová, I.Oddelenie anorganickej chémie (ÚACHTM FCHPT)I-TCHEMFCHPTPodrobnosti témy1 / 1 Jurovatá, M.
603.DPŠtúdium prípravy emulzií obsahujúcich biologicky aktívne látky a extrakty z rastlinnej biomasyKreps, F.Oddelenie potravinárskej technológie (ÚPV FCHPT)I-POHYKOFCHPTPodrobnosti témy1 / 1 Lendelová, A.
604.BPŠtúdium prípravy emulzií obsahujúcich esenciálne mastné kyselinyKreps, F.Oddelenie potravinárskej technológie (ÚPV FCHPT)B-BIOPOTFCHPTPodrobnosti témy1 / 1 Ondrová, N.
605.DPŠtúdium reakcie celulózy a močoviny s cieľom vytvorenia nových väzieb medzi vláknami celulózyKaszonyi, A.Oddelenie organickej technológie, katalýzy a ropy (ÚOCHKP FCHPT)I-CHTIFCHPTPodrobnosti témy1 / 1 Šarinová, M.
606.DPŠtúdium reakcie močoviny s polysacharidmi s cieľom vytvorenia nových väzieb v štruktúre polysachariduKaszonyi, A.Oddelenie organickej technológie, katalýzy a ropy (ÚOCHKP FCHPT)I-CHTIFCHPTPodrobnosti témy1 / 1 Ondrášková, Z.
607.DPŠtúdium reakčných podmienok na selektívnu oxidáciu 1,2-propándiolu s bimetalickým katalyzátorom Štolcová, M.Oddelenie organickej technológie, katalýzy a ropy (ÚOCHKP FCHPT)I-CHTIFCHPTPodrobnosti témy1 / 1 Tušeková, A.
608.BPŠtúdium redoxných vlastností novo syntetizovaných komplexných zlúčenín titánu s N,N-ligandami a s derivátmi salicylovej kyseliny.Lušpai, K.Oddelenie fyzikálnej chémie (ÚFCHCHF FCHPT)B-CHEMATFCHPTPodrobnosti témy0 / ----
609.DPŠtúdium selektívnej katalytickej oxidácie propénuHorváth, B.Oddelenie organickej technológie, katalýzy a ropy (ÚOCHKP FCHPT)I-CHTIFCHPTPodrobnosti témy1 / -- Pavúková, D.
610.BPŠtúdium spektrálnych vlastností inkjetových výtlačkov vo forenznej, kriminalisticko-technickej analýze grafických objektovGál, L.Oddelenie polygrafie a aplikovanej fotochémie (ÚPSP FCHPT)B-CHEMATFCHPTPodrobnosti témy0 / ----
611.BPŠtúdium spektrálnych vlastností výtlačkov laserových tlačiarní vo forenznej, kriminalisticko-technickej analýze dokumentovČeppan, M.Oddelenie polygrafie a aplikovanej fotochémie (ÚPSP FCHPT)B-CHEMATFCHPTPodrobnosti témy0 / 1--
612.BPŠtúdium spektroskopických vlastností fotografií 20. storočiaJančovičová, V.Oddelenie polygrafie a aplikovanej fotochémie (ÚPSP FCHPT)B-CHEMATFCHPTPodrobnosti témy1 / -- Olšavská, Z.
613.DPŠtúdium spektroskopických vlastností historických fotografiíJančovičová, V.Oddelenie polygrafie a aplikovanej fotochémie (ÚPSP FCHPT)I-PSPFCHPTPodrobnosti témy1 / -- Ivaňová, M.
614.DPŠtúdium starnutia inkjetových výtlačkovGál, L.Oddelenie polygrafie a aplikovanej fotochémie (ÚPSP FCHPT)I-PSPFCHPTPodrobnosti témy1 / -- Lefflerová, P.
615.BPŠtúdium termokatalytického rozkladu biomasy v mikroreaktore spojenom so systémom GC-MSKaszonyi, A.Oddelenie organickej technológie, katalýzy a ropy (ÚOCHKP FCHPT)B-CHEMATFCHPTPodrobnosti témy0 / 1--
616.DPŠtúdium termokatalytického rozkladu biomasy v mikroreaktore spojenom so systémom GC-MSKaszonyi, A.Oddelenie organickej technológie, katalýzy a ropy (ÚOCHKP FCHPT)I-CHTIFCHPTPodrobnosti témy1 / 1 Staňová, V.
617.BPŠtúdium termooxidačnej stability olejov využitím DSCCibulková, Z.Oddelenie fyzikálnej chémie (ÚFCHCHF FCHPT)B-BIOPOTFCHPTPodrobnosti témy1 / 1 Belák, M.
618.BPŠtúdium transformácie etanolu na jednoduché alkényHorváth, B.Oddelenie organickej technológie, katalýzy a ropy (ÚOCHKP FCHPT)B-CHEMATFCHPTPodrobnosti témy1 / -- Petrík, M.
619.BPŠtúdium účinku plazmových úprav na farebnú vrstvu v objektoch dedičstvaReháková, M.Oddelenie polygrafie a aplikovanej fotochémie (ÚPSP FCHPT)B-CHEMATFCHPTPodrobnosti témy1 / 1 Žemberyová, J.
620.BPŠtúdium vlastností špeciálnych záznamových prostriedkov v dokumentochReháková, M.Oddelenie polygrafie a aplikovanej fotochémie (ÚPSP FCHPT)B-CHEMATFCHPTPodrobnosti témy1 / 1 Kiss, L.
621.BPŠtúdium vplyvu environmentálnych faktorov na rast a vývoj gad mutantov Trichoderma atrovirideKryštofová, S.Ústav biochémie a mikrobiológie (FCHPT)B-BIOTFCHPTPodrobnosti témy0 / 1--
622.DPŠtúdium vplyvu halloyzitu na vlastnosti nanovlákien na báze elektrovodivých polymérovKhunová, V.Oddelenie plastov, kaučuku a vlákien (ÚPSP FCHPT)I-PSPFCHPTPodrobnosti témy0 / 1--
623.DPŠtúdium vplyvu materiálovej recyklácie na vlastnosti vláknitých polymérnych kompozitov s termoplastickou matricouKhunová, V.Oddelenie plastov, kaučuku a vlákien (ÚPSP FCHPT)I-PSPFCHPTPodrobnosti témy0 / 1--
624.BPŠtúdium vplyvu zlozenia a granulometrie na puzolánovú aktivitu vybraných odpadov keramického priemyslu.Smrčková, E.Oddelenie anorganických materiálov (ÚACHTM FCHPT)B-CHEMATFCHPTPodrobnosti témy1 / -- Schönbecková, Z.
625.BPštúdium využitia eutektických zmesí pri získavaní látok s pridanou hodnotouJablonský, M.Oddelenie dreva, celulózy a papiera (ÚPSP FCHPT)B-CHEMATFCHPTPodrobnosti témy0 / 3--
626.DPŠtúdium využitia extraktívnych zlúčenín na ochranu drevínŠurina, I.Oddelenie dreva, celulózy a papiera (ÚPSP FCHPT)I-PSPFCHPTPodrobnosti témy1 / -- Čeriová, J.
627.BPTechnicko – ekonomické výpočty pri plánovaní výroby v Mondi SCP Ružomberok, a.s.Variny, M.Oddelenie chemického a biochemického inžinierstva (ÚCHEI FCHPT)B-CHIFCHPTPodrobnosti témy1 / -- Svajčiak, P.
628.DPTechnologické aspekty výroby dusíkato-sírneho hnojivaDanielik, V.Oddelenie anorganickej technológie (ÚACHTM FCHPT)I-CHTIFCHPTPodrobnosti témy1 / 1 Baďurová, B.
629.BPTeoretické ab initio výpočty nanočastíc na báze grafénu dopovaného atómami prechodných kovovMalček, M.Oddelenie fyzikálnej chémie (ÚFCHCHF FCHPT)B-CHEMATFCHPTPodrobnosti témy0 / 2--
630.BPTeoretické štúdium antioxidačného účinku vybraných fenolových látokPoliak, P.Oddelenie chemickej fyziky (ÚFCHCHF FCHPT)B-CHEMATFCHPTPodrobnosti témy1 / 1 Sitárová, V.
631.BPTeoretické štúdium elektrických a optických vlastností vybraných organických molekúlLukeš, V.Oddelenie chemickej fyziky (ÚFCHCHF FCHPT)B-CHEMATFCHPTPodrobnosti témy0 / 2--
632.DPTeoretické štúdium elektrických a optických vlastností vybraných organických molekúlLukeš, V.Oddelenie chemickej fyziky (ÚFCHCHF FCHPT)I-TCHEMFCHPTPodrobnosti témy0 / 2--
633.BPTeoretické štúdium energetiky a štruktúry vybraných prírodných látokLukeš, V.Oddelenie chemickej fyziky (ÚFCHCHF FCHPT)B-CHEMATFCHPTPodrobnosti témy0 / 1--
634.DPTeoretické štúdium energetiky a štruktúry vybraných prírodných látokLukeš, V.Oddelenie chemickej fyziky (ÚFCHCHF FCHPT)I-TCHEMFCHPTPodrobnosti témy0 / 1--
635.BPTeoretické štúdium energetiky a štruktúry vybraných prírodných látokLukeš, V.Oddelenie chemickej fyziky (ÚFCHCHF FCHPT)B-VYKOZFCHPTPodrobnosti témy0 / 1--
636.BPTeoretické štúdium lipofility fenolovMatúška, J.Oddelenie chemickej fyziky (ÚFCHCHF FCHPT)B-CHEMATFCHPTPodrobnosti témy0 / ----
637.BPTeoretické štúdium parametrov vibronickej interakcieBreza, M.Oddelenie fyzikálnej chémie (ÚFCHCHF FCHPT)B-CHEMATFCHPTPodrobnosti témy0 / 1--
638.BPTeoretické štúdium termodynamiky antioxidačného účinku modelových fenolových zlúčenínKlein, E.Oddelenie fyzikálnej chémie (ÚFCHCHF FCHPT)B-CHEMATFCHPTPodrobnosti témy1 / 1 Pelikánová, B.
639.BPTeoretické štúdium toxicity modelových derivátov anilidov – korelácie s mikroskopickými a termodynamickými vlastnosťamiLukeš, V.Oddelenie chemickej fyziky (ÚFCHCHF FCHPT)B-CHEMATFCHPTPodrobnosti témy0 / 2--
640.BPTeoretické štúdium toxicity modelových derivátov anilidov – korelácie s mikroskopickými a termodynamickými vlastnosťamiLukeš, V.Oddelenie chemickej fyziky (ÚFCHCHF FCHPT)B-VYKOZFCHPTPodrobnosti témy0 / 2--
641.BPTeoretické štúdium toxicity modelových derivátov fenolu – korelácie s mikroskopickými a termodynamickými vlastnosťamiLukeš, V.Oddelenie chemickej fyziky (ÚFCHCHF FCHPT)B-CHEMATFCHPTPodrobnosti témy1 / 1 Sádecká, L.
642.BPTerapeutický potenciál Chia (Salvia hispanica L.)Jantová, S.Ústav biochémie a mikrobiológie (FCHPT)B-BIOPOTFCHPTPodrobnosti témy1 / 1 Rošová, M.
643.BPTermorezistencia izolátov Staphylococcus aureus a Escherichia coliMedveďová, A.Oddelenie výživy a hodnotenia kvality potravín (ÚPV FCHPT)B-VYKOZFCHPTPodrobnosti témy1 / 1 Zelmanová, B.
644.DPTermorezistencia Staphylococcus aureusMedveďová, A.Oddelenie výživy a hodnotenia kvality potravín (ÚPV FCHPT)I-VHKPFCHPTPodrobnosti témy1 / 1 Urgelova, K.
645.DPTermosenzitívne blokové kopolyméry na báze poly(2-oxazolínov) pre kontrolované uvoľňovanie liečivZahoranová, A.Oddelenie plastov, kaučuku a vlákien (ÚPSP FCHPT)I-PSPFCHPTPodrobnosti témy1 / -- Majerčíková, M.
646.BPTestovanie možnosti odsírenia uhľovodíkových frakcií adsorpciou na hlinkáchHudec, P.Oddelenie organickej technológie, katalýzy a ropy (ÚOCHKP FCHPT)B-CHEMATFCHPTPodrobnosti témy0 / 1--
647.DPTestovanie polymérov pre prípravu biodegradovateľných zmesí na báze PLAVašková, I.Oddelenie plastov, kaučuku a vlákien (ÚPSP FCHPT)I-PSPFCHPTPodrobnosti témy1 / 1 Nováková, D.
648.BPTestovanie vybraných oligomérnych zmäkčovadiel pre prípravu biomateriálovVašková, I.Oddelenie plastov, kaučuku a vlákien (ÚPSP FCHPT)B-CHEMATFCHPTPodrobnosti témy0 / 1--
649.BPTextúra cereálnych výrobkovKohajdová, Z.Oddelenie potravinárskej technológie (ÚPV FCHPT)B-BIOPOTFCHPTPodrobnosti témy0 / 1--
650.BPTextúra cereálnych výrobkovKohajdová, Z.Oddelenie potravinárskej technológie (ÚPV FCHPT)B-VYKOZFCHPTPodrobnosti témy1 / 1 Gregušová, V.
651.BPThe tracing of formation of volatile organic compounds during wine production.Špánik, I.Ústav analytickej chémie (FCHPT)B-BIOPOTFCHPTPodrobnosti témy1 / 1 Thai, H. A.
652.DPTlačiteľné uhlíkové vrstvy pre fotovoltické aplikácieMikula, M.Oddelenie polygrafie a aplikovanej fotochémie (ÚPSP FCHPT)I-PSPFCHPTPodrobnosti témy1 / 1 Krištofovičová, B.
653.DPTotálna syntéza agropyrenoluMarkovič, M.Oddelenie organickej chémie (ÚOCHKP FCHPT)I-TCHEMFCHPTPodrobnosti témy1 / -- Sokoliová, S.
654.BPTotálna syntéza Berkeleylaktónu A – antibiotika aktívneho voči MRSAJakubec, P.Oddelenie organickej chémie (ÚOCHKP FCHPT)B-CHEMATFCHPTPodrobnosti témy1 / -- Veselý, S.
655.BPTotálna syntéza jaspínu BKoóš, P.Oddelenie organickej chémie (ÚOCHKP FCHPT)B-CHEMATFCHPTPodrobnosti témy1 / 1 Gavenda, M.
656.DPTotálne syntézy prírodných látok v kontinuálnom prevedeníKoóš, P.Oddelenie organickej chémie (ÚOCHKP FCHPT)I-TCHEMFCHPTPodrobnosti témy1 / 1 Boháčiková, N.
657.DPTransformácia tyramínu na kyselinu 4-hydroxyfenyl octovú počas kokultivácie Lactobacillus reuteri a Geotrichum candidumGreif, G.Oddelenie potravinárskej technológie (ÚPV FCHPT)I-POHYKOFCHPTPodrobnosti témy1 / 1 Melišková, M.
658.BPTranskripcia ako zdroj poškodení DNA, respektíve sprostredkovateľ opravy DNAJantová, S.Ústav biochémie a mikrobiológie (FCHPT)B-BIOPOTFCHPTPodrobnosti témy1 / 1 Bachorík, M.
659.BPTvorba dynamických webových stránokČirka, Ľ.Oddelenie informatizácie a riadenia procesov (ÚIAM FCHPT)B-AIMCHPFCHPTPodrobnosti témy1 / 5 Bačíková, B.
660.DPTvorba stafylokokového enterotoxínu D v závislosti od faktorov prostrediaMedveďová, A.Oddelenie výživy a hodnotenia kvality potravín (ÚPV FCHPT)I-VHKPFCHPTPodrobnosti témy1 / 1 Vrábová, L.
661.DPÚčinky nízkoteplotnej plazmy na bunkyKaliňáková, B.Ústav biochémie a mikrobiológie (FCHPT)I-BBTFCHPTPodrobnosti témy1 / -- Sepeši, M.
662.BPÚčinok fosforu na MIC zinku pôsobením huby Aspergillus nigerZemanová, M.Oddelenie anorganickej technológie (ÚACHTM FCHPT)B-CHEMATFCHPTPodrobnosti témy1 / 1 Balážová, M.
663.BPÚčinok novosyntetizovaných Ag-komplexov s N-heterocyklami na leukemické bunkyLakatoš, B.Ústav biochémie a mikrobiológie (FCHPT)B-BIOPOTFCHPTPodrobnosti témy1 / -- Klementisová, S.
664.DPÚčinok vybraných zubných pást voči Streptococcus mutans a ďalším mikroorganizmom kolonizujúcim ústnu dutinu (Obsadené: Bc. N. Štefucová)Hojerová, J.Oddelenie potravinárskej technológie (ÚPV FCHPT)I-POHYKOFCHPTPodrobnosti témy1 / 1 Štefucová, N.
665.BPUhlíkové disperzie pre tlač vodivých štruktúr pre senzory a fotovoltikuMikula, M.Oddelenie polygrafie a aplikovanej fotochémie (ÚPSP FCHPT)B-CHEMATFCHPTPodrobnosti témy0 / ----
666.BPÚloha posttranslačných modifikácii pri regulácii procesov zúčastnených udržiavania stability genómuJantová, S.Ústav biochémie a mikrobiológie (FCHPT)B-BIOPOTFCHPTPodrobnosti témy1 / 1 Stupeňová, E.
667.BPÚloha zostrihu pre-mRNA pri udržiavaní stability genómuJantová, S.Ústav biochémie a mikrobiológie (FCHPT)B-BIOPOTFCHPTPodrobnosti témy1 / 1 Piták, T.
668.DPUplatnenie hydrokoloidov pri výrobe cereálnych výrobkovKohajdová, Z.Oddelenie potravinárskej technológie (ÚPV FCHPT)I-POHYKOFCHPTPodrobnosti témy0 / 1--
669.BPUplatnenie práškovej difrakčnej analýzy pri syntéze a štúdiu koordinačných zlúčenínJorík, V.Oddelenie anorganickej chémie (ÚACHTM FCHPT)B-CHEMATFCHPTPodrobnosti témy1 / 1 Preinerová, K.
670.BPUplatnenie vrstevnatých silikátov pri príprave flôrescenčných vrstiev.Janek, M.Oddelenie anorganických materiálov (ÚACHTM FCHPT)B-CHEMATFCHPTPodrobnosti témy0 / 1--
671.BPÚprava odolnosti exteriérových drevených materiálov extraktmi z kôryŠurina, I.Oddelenie dreva, celulózy a papiera (ÚPSP FCHPT)B-CHEMATFCHPTPodrobnosti témy0 / ----
672.DPÚprava vysladených repných rezkov pred použitím v cereálnej technológiiMinarovičová, L.Oddelenie potravinárskej technológie (ÚPV FCHPT)I-POHYKOFCHPTPodrobnosti témy1 / 1 Janovská, B.
673.DPUrčenie zmien v štruktúre polysacharidov a mastných kyselín v priebehu postzberového dozrievania plodov avokáda (Persea americana, Mill.)Benická, E.Ústav analytickej chémie (FCHPT)I-TCHEMFCHPTPodrobnosti témy0 / 1--
674.BPUrýchlené starnutie písacích látok archivovaných dokumentovDvonka, V.Oddelenie polygrafie a aplikovanej fotochémie (ÚPSP FCHPT)B-CHEMATFCHPTPodrobnosti témy0 / 2--
675.BPÚschova a stabilizácia oxidoredukčných enzýmovRebroš, M.Ústav biotechnológie (FCHPT)B-BIOPOTFCHPTPodrobnosti témy0 / 1--
676.DPUtilizácia odpadových lignocelulózových frakcií rastlinnej biomasy vláknitými hubamiČertík, M.Ústav biotechnológie (FCHPT)I-BIOTEFCHPTPodrobnosti témy1 / -- Martonová, J.
677.BPUtilizácia odpadových olejov a tukov kvasinkou Yarrowia lipolyticaČertík, M.Ústav biotechnológie (FCHPT)B-BIOPOTFCHPTPodrobnosti témy1 / -- Hurbanová, S.
678.BPUtilizácia odpadových tukov a olejov kvasinkou Rhodotorula glutinisČertík, M.Ústav biotechnológie (FCHPT)B-BIOPOTFCHPTPodrobnosti témy1 / -- Jašica, A.
679.BPUV ofsetová tlač pri výrobe etikietČeppan, M.Oddelenie polygrafie a aplikovanej fotochémie (ÚPSP FCHPT)B-CHEMATFCHPTPodrobnosti témy1 / 1 Hanzel, M.
680.BPUžívateľské nástroje prediktívnej mikrobiológie: Ako som porozumel/a databáze CombaseValík, Ľ.Oddelenie výživy a hodnotenia kvality potravín (ÚPV FCHPT)B-VYKOZFCHPTPodrobnosti témy0 / 1--
681.BPUžívateľské nástroje prediktívnej mikrobiológie: Ako som porozumel/a nástroju Food Spoilage and Safety Predictor (FSSP; DTU, DK)Valík, Ľ.Oddelenie výživy a hodnotenia kvality potravín (ÚPV FCHPT)B-VYKOZFCHPTPodrobnosti témy0 / 1--
682.BPValidácia ATRO koeficientov pre spracované druhy dreva prierezovo počas rokaJablonský, M.Oddelenie dreva, celulózy a papiera (ÚPSP FCHPT)B-CHEMATFCHPTPodrobnosti témy0 / 1--
683.BPVedľajšie produkty cereálneho priemysluKohajdová, Z.Oddelenie potravinárskej technológie (ÚPV FCHPT)B-BIOPOTFCHPTPodrobnosti témy0 / 1--
684.BPVedľajšie produkty cereálneho priemysluKohajdová, Z.Oddelenie potravinárskej technológie (ÚPV FCHPT)B-VYKOZFCHPTPodrobnosti témy0 / 1--
685.DPVeľkokapacitná produkcia rekombinantných proteínovRebroš, M.Ústav biotechnológie (FCHPT)I-BIOTEFCHPTPodrobnosti témy0 / 1--
686.BPVitamíny rozpustné v tukoch a ich význam vo výžive (Obsadené: Čipkar, Valentina)Sekretár, S.Oddelenie potravinárskej technológie (ÚPV FCHPT)B-VYKOZFCHPTPodrobnosti témy1 / 1 Čipkar, V.
687.DPVlákna na báze PLA/PHB zmesíUjhelyiová, A.Oddelenie plastov, kaučuku a vlákien (ÚPSP FCHPT)I-PSPFCHPTPodrobnosti témy1 / 1 Johanidesová, J.
688.DPVlastnosti zložiek biopolymérnych zmesí pre tkanivové inžinierstvoVašková, I.Oddelenie plastov, kaučuku a vlákien (ÚPSP FCHPT)I-PSPFCHPTPodrobnosti témy1 / 1 Vorčáková, V.
689.DPVlyv neprocesových prvkov na stabilitu peroxidu vodíka v podmienkach bielenia buničinyVrška, M.Oddelenie dreva, celulózy a papiera (ÚPSP FCHPT)I-PSPFCHPTPodrobnosti témy1 / 1 Skalová, S.
690.DPVodné rastliny – inovatívny spôsob odstraňovania liečiv a drog z kontaminovaných typov vôdMackuľak, T.Oddelenie environmentálneho inžinierstva (ÚCHEI FCHPT)I-TOZPFCHPTPodrobnosti témy1 / 1 Žabka, D.
691.BPVodné rastliny – možný spôsob odstraňovania liečiv a ich metabolitov z odpadových vôdMackuľak, T.Oddelenie environmentálneho inžinierstva (ÚCHEI FCHPT)B-CHEMATFCHPTPodrobnosti témy1 / 1 Buláková, A.
692.BPVplyv zmäkčovadiel na vybrané vlastnosti polyhydroxybutyrátuPlavec, R.Oddelenie plastov, kaučuku a vlákien (ÚPSP FCHPT)B-CHEMATFCHPTPodrobnosti témy1 / 1 Makuch, M.
693.DPVplyv aditív na vlastnosti biodegradovateľných zmesí na báze PLA/PHB/TPSTomanová, K.Oddelenie plastov, kaučuku a vlákien (ÚPSP FCHPT)I-PSPFCHPTPodrobnosti témy1 / 1 Princic, D.
694.DPVplyv aditívnych látok na obsah 5-hydroxymetyl-2-furaldehydu v cereálnych výrobkochŠimko, P.Oddelenie potravinárskej technológie (ÚPV FCHPT)I-POHYKOFCHPTPodrobnosti témy1 / -- Stoláriková, M.
695.DPVplyv anorganických plnív na vybrané charakteristiky zmesí na báze PLA/PHBFeranc, J.Oddelenie plastov, kaučuku a vlákien (ÚPSP FCHPT)I-PSPFCHPTPodrobnosti témy1 / 1 Tomašovičová, P.
696.BPVplyv arzénu na aktivitu mikroorganizmov aktivovaného kaluDerco, J.Oddelenie environmentálneho inžinierstva (ÚCHEI FCHPT)B-BIOPOTFCHPTPodrobnosti témy1 / -- Dudková, A.
697.BPVplyv bielenia na vlastnosti papiera pri výrobe zberového papieraJablonský, M.Oddelenie dreva, celulózy a papiera (ÚPSP FCHPT)B-CHEMATFCHPTPodrobnosti témy1 / 1 Ondáková, M.
698.BPVplyv bio poľnohospodárstva na antioxidačný potenciál a nutričné zloženie biomasy viniča hroznorodého a vínaKreps, F.Oddelenie potravinárskej technológie (ÚPV FCHPT)B-BIOPOTFCHPTPodrobnosti témy1 / -- Švecová, H.
699.BPVplyv ceramidov s krátkym acylovým reťazcom na prežívanie buniek exprimujúcich P-glykoproteínLakatoš, B.Ústav biochémie a mikrobiológie (FCHPT)B-BIOPOTFCHPTPodrobnosti témy1 / -- Čepcová, L.
700.DPVplyv ekologického pestovania viniča na obsah antioxidantov a vybraných nutrientov v biomase a víneKreps, F.Oddelenie potravinárskej technológie (ÚPV FCHPT)I-POHYKOFCHPTPodrobnosti témy1 / 1 Lipjanska, L.
701.BPVplyv esenciálnych mastných kyselín a antioxidantov na stabilitu olejov pre nutri nápojeKreps, F.Oddelenie potravinárskej technológie (ÚPV FCHPT)B-VYKOZFCHPTPodrobnosti témy1 / -- Biroščáková, L.
702.DPVplyv halloyzitu na fyzikálno-chemické vlastnosti mikrokapsúl vyvíjaných pre imunoprotekciu pankreatických ostrovčekovRázga, F.Oddelenie plastov, kaučuku a vlákien (ÚPSP FCHPT)I-PSPFCHPTPodrobnosti témy1 / 1 Benovičová, L.
703.DPVplyv hlboko eutektických rozpúšťadiel na delignifikáciu biomasyJablonský, M.Oddelenie dreva, celulózy a papiera (ÚPSP FCHPT)I-PSPFCHPTPodrobnosti témy1 / -- Nosaľová, J.
704.BPVplyv hydrotermálneho ošetrenia na vlastnosti cementuPalou, M. T.Oddelenie anorganických materiálov (ÚACHTM FCHPT)B-CHEMATFCHPTPodrobnosti témy0 / ----
705.DPVplyv kombinácie olejov s obsahom esenciálnych mastných kyselín na oxidačnú stabilituKreps, F.Oddelenie potravinárskej technológie (ÚPV FCHPT)I-POHYKOFCHPTPodrobnosti témy1 / -- Szabóová, D.
706.DPVplyv kombinovaných sírnych a peroxidových vulkanizačných systémov na vlastností elastomérnych magnetických kompozitovKruželák, J.Oddelenie plastov, kaučuku a vlákien (ÚPSP FCHPT)I-PSPFCHPTPodrobnosti témy1 / 1 Moncmanová, B.
707.BPVplyv kovov na biosyntézu karotenoidov u vláknitej huby Umbelopsis isabellinaKlempová, T.Ústav biotechnológie (FCHPT)B-BIOPOTFCHPTPodrobnosti témy1 / -- Maga, A.
708.DPVplyv magnetizovaného halloyzitu na vlastnosti biodegradovateľných polymérovKhunová, V.Oddelenie plastov, kaučuku a vlákien (ÚPSP FCHPT)I-PSPFCHPTPodrobnosti témy0 / 1--
709.BPVplyv mykoparazitickej aktivity vláknitej huby Trichoderma atroviride na produkciu proteolytických enzýmovGaládová, H.Ústav biochémie a mikrobiológie (FCHPT)B-BIOTFCHPTPodrobnosti témy0 / 1--
710.BPVplyv nízkoteplotnej plazmy na antioxidačnú stabilitu orechovMošovská, S.Oddelenie výživy a hodnotenia kvality potravín (ÚPV FCHPT)B-BIOPOTFCHPTPodrobnosti témy1 / 1 Košian, A.
711.DPVplyv nízkoteplotnej plazmy na zložky obilnínMošovská, S.Oddelenie výživy a hodnotenia kvality potravín (ÚPV FCHPT)I-VHKPFCHPTPodrobnosti témy1 / 1 Tóthová, K.
712.DPVplyv nukleačných činidiel na vlastnosti biodegradovateľných zmesí PLA/PHBAlexy, P.Oddelenie plastov, kaučuku a vlákien (ÚPSP FCHPT)I-PSPFCHPTPodrobnosti témy0 / 1--
713.DPVplyv pH a koncentrácie NaCl na rast a produkciu amínov Lactobacillus reuteri CCM 3644Greif, G.Oddelenie potravinárskej technológie (ÚPV FCHPT)I-POHYKOFCHPTPodrobnosti témy1 / 1 Micháliková, V.
714.BPVplyv podmienok skladovania na fluorescenčné vlastnosti vínSádecká, J.Ústav analytickej chémie (FCHPT)B-BIOPOTFCHPTPodrobnosti témy1 / 1 Forgáčová, A.
715.DPVplyv podmienok zvlákňovania na vlastnosti PP vlákienRyba, J.Oddelenie plastov, kaučuku a vlákien (ÚPSP FCHPT)I-PSPFCHPTPodrobnosti témy1 / 1 Polák, Š.
716.BPVplyv potravinarskych procesov a technologických postupov na mykotoxínyValík, Ľ.Oddelenie výživy a hodnotenia kvality potravín (ÚPV FCHPT)B-VYKOZFCHPTPodrobnosti témy0 / 1--
717.BPVplyv povrchovo aktívnych látok na metabolizmus vláknitých húbČertík, M.Ústav biotechnológie (FCHPT)B-BIOPOTFCHPTPodrobnosti témy1 / -- Jeleňová, G.
718.DPVplyv priameho spracovania xylénovej frakcie na prevádzku extrakcie aromátovBlahušiak, M.Oddelenie chemického a biochemického inžinierstva (ÚCHEI FCHPT)I-CHEIFCHPTPodrobnosti témy1 / 1 Chovančík, O.
719.BPVplyv procesu vyfarbovania na báze Sn na anodicky oxidovanom hliníkuZemanová, M.Oddelenie anorganickej technológie (ÚACHTM FCHPT)B-CHEMATFCHPTPodrobnosti témy1 / 1 Šopová, B.
720.BPVplyv produktov oxidácie BTEX látok na biologickú rozložiteľnosť a toxicituDerco, J.Oddelenie environmentálneho inžinierstva (ÚCHEI FCHPT)B-BIOPOTFCHPTPodrobnosti témy1 / -- Balážová, G.
721.BPVplyv prostredia na rastové vlastnosti G. candidumKoňuchová, M.Oddelenie výživy a hodnotenia kvality potravín (ÚPV FCHPT)B-VYKOZFCHPTPodrobnosti témy1 / -- Loučková, D.
722.DPVplyv rastlinných extraktov na produkciu C20-polynenasýtených mastných kyselínKlempová, T.Ústav biotechnológie (FCHPT)I-BIOTEFCHPTPodrobnosti témy1 / -- Ondo-Eštok, R.
723.DPVplyv sekundárnych dopantov na tlačené elektródy vodivého polyméru PEDOT:PSS pre hybridné solárne článkyGemeiner, P.Oddelenie polygrafie a aplikovanej fotochémie (ÚPSP FCHPT)I-PSPFCHPTPodrobnosti témy1 / 1 Horváthová, Á.
724.BPVplyv substrátovej / produktovej inhibície a redukovanej koncentrácie kyslíka na vysokoúčinnú nitritáciu kalových vôdDrtil, M.Oddelenie environmentálneho inžinierstva (ÚCHEI FCHPT)B-BIOPOTFCHPTPodrobnosti témy0 / 1--
725.BPVplyv terroir na kvalitatívne parametre odrodového vína Rizling rýnskyFurdíková, K.Ústav biotechnológie (FCHPT)B-BIOPOTFCHPTPodrobnosti témy1 / 1 Ľuptovcová, M.
726.BPVplyv terroir na kvalitatívne parametre odrodového vína Veltlínske zelenéFurdíková, K.Ústav biotechnológie (FCHPT)B-BIOPOTFCHPTPodrobnosti témy1 / 1 Kukučová, K.
727.DPVplyv terroir na kvalitatívne parametre odrodových vínFurdíková, K.Ústav biotechnológie (FCHPT)I-BIOTEFCHPTPodrobnosti témy1 / 1 Ožvold, F.
728.DPVplyv typu zmäkčovadla na vybrané vlastnosti PHBPlavec, R.Oddelenie plastov, kaučuku a vlákien (ÚPSP FCHPT)I-PSPFCHPTPodrobnosti témy1 / 1 Macúrik, P.
729.DPVplyv typu zmäkčovadla na vybrané vlastnosti PLAPlavec, R.Oddelenie plastov, kaučuku a vlákien (ÚPSP FCHPT)I-PSPFCHPTPodrobnosti témy1 / 1 Javorská, K.
730.DPVplyv účinku nízkoteplotnej atmosférickej plazmy na fotografieJančovičová, V.Oddelenie polygrafie a aplikovanej fotochémie (ÚPSP FCHPT)I-PSPFCHPTPodrobnosti témy1 / -- Olejárová, J.
731.BPVplyv účinku plazmy na vlastnosti čiernobielej želatínovej fotografieJančovičová, V.Oddelenie polygrafie a aplikovanej fotochémie (ÚPSP FCHPT)B-CHEMATFCHPTPodrobnosti témy1 / -- Zachariášová, B.
732.BPVplyv urýchleného starnutia na spektrá farebnej vrstvyJančovičová, V.Oddelenie polygrafie a aplikovanej fotochémie (ÚPSP FCHPT)B-CHEMATFCHPTPodrobnosti témy0 / ----
733.BPVplyv vybraných nanomateriálov na životné prostredieMackuľak, T.Oddelenie environmentálneho inžinierstva (ÚCHEI FCHPT)B-CHEMATFCHPTPodrobnosti témy1 / 1 Števuľová, R.
734.DPVplyv vybraných oligomérnych zmäkčovadiel na spracovateľské, termické a mechanické vlastnosti kyseliny polymliečnejPlavec, R.Oddelenie plastov, kaučuku a vlákien (ÚPSP FCHPT)I-PSPFCHPTPodrobnosti témy1 / 1 Petáková, P.
735.BPVplyv vyprážania potravín na degradáciu nutrične významných zložiek rastlinných olejovSchmidt, Š.Ústav potravinárstva a výživy (FCHPT)B-VYKOZFCHPTPodrobnosti témy0 / ----
736.DPVplyv výrobnej technológie na kvalitatívne parametre tokajských vínFurdíková, K.Ústav biotechnológie (FCHPT)I-BIOTEFCHPTPodrobnosti témy1 / 1 Stoklasová, G.
737.BPVplyv výrobnej technológie na kvalitatívne vlastnosti tokajských vínFurdíková, K.Ústav biotechnológie (FCHPT)B-BIOPOTFCHPTPodrobnosti témy1 / 1 Nagy, I.
738.BPVplyv zahrnutia prítomnosti rozpúšťadla na vlastnosti štvorcovo-planárnych komplexov 3d prvkovBučinský, L.Oddelenie chemickej fyziky (ÚFCHCHF FCHPT)B-CHEMATFCHPTPodrobnosti témy0 / 1--
739.BPVplyv zloženia rozpúšťadla na fotochemickú reaktivitu železnatých klatrochelátovŠípoš, R.Oddelenie anorganickej chémie (ÚACHTM FCHPT)B-CHEMATFCHPTPodrobnosti témy1 / 1 Račeková, B.
740.DPVplyv zmäkčovadiel na vlastnosti biodegradovateľných polymérnych materiálovVanovčanová, Z.Oddelenie plastov, kaučuku a vlákien (ÚPSP FCHPT)I-PSPFCHPTPodrobnosti témy1 / 1 Polóny, P.
741.BPVplyv zmäkčovadiel na vybrané vlastnosti kyseliny polymliečnejPlavec, R.Oddelenie plastov, kaučuku a vlákien (ÚPSP FCHPT)B-BIOPOTFCHPTPodrobnosti témy1 / 1 Tomaštíková, E.
742.BPVplyv zmäkčovadiel na vybrané vlastnosti kyseliny polymliečnejPlavec, R.Oddelenie plastov, kaučuku a vlákien (ÚPSP FCHPT)B-CHEMATFCHPTPodrobnosti témy0 / 1--
743.DPVulkanizačné systémy pree zmesi na výrobu vulkanizačných membránHudec, I.Ústav prírodných a syntetických polymérov (FCHPT)I-PSPFCHPTPodrobnosti témy1 / 1 Rafaelisová, Z.
744.BPVýber vhodného spôsobu valorizácie rastlinného zvyšku pri spracovaní Agave attenuataHáz, A.Oddelenie dreva, celulózy a papiera (ÚPSP FCHPT)B-CHEMATFCHPTPodrobnosti témy1 / 1 Nadányi, R.
745.BPVýpočet obsahu mäsa v mäsových výrobkoch a porovnanie s reálnym stanovenímStaruch, L.Oddelenie potravinárskej technológie (ÚPV FCHPT)B-VYKOZFCHPTPodrobnosti témy0 / 1--
746.BPVýpočet rýchlostnej konštanty rozpadu klastrov uhlíka metódami molekulovej dynamikyMatúška, J.Oddelenie chemickej fyziky (ÚFCHCHF FCHPT)B-CHEMATFCHPTPodrobnosti témy0 / 1--
747.BPVýpočtovo-nenáročné metódy pre garantovaný odhadPaulen, R.Oddelenie informatizácie a riadenia procesov (ÚIAM FCHPT)B-AIMCHPFCHPTPodrobnosti témy0 / 1--
748.DPVýpočtovo-nenáročné metódy pre garantovaný odhadPaulen, R.Oddelenie informatizácie a riadenia procesov (ÚIAM FCHPT)I-AICHPFCHPTPodrobnosti témy0 / 1--
749.DPVýpočty proteínových jednotiek obsahujúcich aktívne centrá s prechodným kovomBučinský, L.Oddelenie chemickej fyziky (ÚFCHCHF FCHPT)I-TCHEMFCHPTPodrobnosti témy0 / 1--
750.BPVypracovanie stratégie pre efektívnu modifikáciu genetickej informácie Streptomyces toxytriciniKryštofová, S.Ústav biochémie a mikrobiológie (FCHPT)B-BIOTFCHPTPodrobnosti témy0 / 1--
751.BPVýroba a separácia vyšších propylénglykolovLabovská, Z.Oddelenie chemického a biochemického inžinierstva (ÚCHEI FCHPT)B-CHIFCHPTPodrobnosti témy1 / 1 Seitz, J.
752.BPVýroba adhezív na báze lignínuHáz, A.Oddelenie dreva, celulózy a papiera (ÚPSP FCHPT)B-CHEMATFCHPTPodrobnosti témy1 / 1 Mareček, L.
753.DPVýroba fenolických živíc na báze lignínu s použitím de-polymerizovaného kraft lignínuHáz, A.Oddelenie dreva, celulózy a papiera (ÚPSP FCHPT)I-PSPFCHPTPodrobnosti témy1 / 1 Lisý, A.
754.BPVýroba keratínového hydrolyzátu z odpadných vlasovGramblička, M.Oddelenie chemického a biochemického inžinierstva (ÚCHEI FCHPT)B-CHIFCHPTPodrobnosti témy1 / 1 Šinský, P.
755.BPVýroba kyseliny citrónovejIlleová, V.Oddelenie chemického a biochemického inžinierstva (ÚCHEI FCHPT)B-CHIFCHPTPodrobnosti témy1 / 1 Domaniža, J.
756.BPVýroba propyl-propionátu v reaktívne-destilačnej kolóne s integrovaným membránovým modulomMihaľ, M.Oddelenie chemického a biochemického inžinierstva (ÚCHEI FCHPT)B-CHIFCHPTPodrobnosti témy1 / -- Rončák, R.
757.BPVýrobná / montážna linkaValo, R.Oddelenie informatizácie a riadenia procesov (ÚIAM FCHPT)B-AIMCHPFCHPTPodrobnosti témy0 / 4--
758.DPVýskyt liečiv a hormónov v odpadových vodách Slovenska a ich účinné odstránenie pomocou oxidačných procesovMackuľak, T.Oddelenie environmentálneho inžinierstva (ÚCHEI FCHPT)I-TOZPFCHPTPodrobnosti témy1 / 1 Horáková, I.
759.BPVýskyt rezistentných stafylokokov v potravináchMedveďová, A.Oddelenie výživy a hodnotenia kvality potravín (ÚPV FCHPT)B-VYKOZFCHPTPodrobnosti témy1 / 1 Beranová, P.
760.BPVysokoteplotná elektrolýza vodyHíveš, J.Oddelenie anorganickej technológie (ÚACHTM FCHPT)B-CHEMATFCHPTPodrobnosti témy0 / ----
761.DPVysokoúčinná nitritácia kalových vôd – vplyv substrátovej a produktovej inhibície s redukovanou koncentráciou kyslíkaDrtil, M.Oddelenie environmentálneho inžinierstva (ÚCHEI FCHPT)I-TOZPFCHPTPodrobnosti témy1 / -- Poláková, D.
762.BPVýťažok pri výrobe buničiny z rôznych typov listnáčových drevínJablonský, M.Oddelenie dreva, celulózy a papiera (ÚPSP FCHPT)B-CHEMATFCHPTPodrobnosti témy0 / 2--
763.DPVýťažok pri výrobe buničiny z rôznych typov drevínJablonský, M.Oddelenie dreva, celulózy a papiera (ÚPSP FCHPT)I-PSPFCHPTPodrobnosti témy1 / 1 Kuráňová, D.
764.DPVyužitie alkohol dehydrogenáz na prípravu prírodných aróm redukciou karbonylových zlúčenínŠtefuca, V.Ústav biotechnológie (FCHPT)I-BIOTEFCHPTPodrobnosti témy1 / -- Šimuniová, Z.
765.DPVyužitie amalgámových elektród pre sledovanie nízkomolekulárnych peptidov histónov pomocou elektrochemických metódGál, M.Oddelenie anorganickej technológie (ÚACHTM FCHPT)I-CHTIFCHPTPodrobnosti témy1 / -- Štrbová, R.
766.DPVyužitie a porovnanie foodscanu a referenčných metód pri vybraných druhoch miasStaruch, L.Oddelenie potravinárskej technológie (ÚPV FCHPT)I-POHYKOFCHPTPodrobnosti témy1 / 1 Lüleyová, S.
767.BPVyužitie biomasy rakytníka rešetliakového v potravinárstveKreps, F.Oddelenie potravinárskej technológie (ÚPV FCHPT)B-VYKOZFCHPTPodrobnosti témy1 / 1 Bockaničová, K.
768.DPVyužitie bioremediácie a nanotechnológie na dekontamináciu polychlórovaných bifenylov (PCB) zo životného prostrediaDercová, K.Ústav biotechnológie (FCHPT)I-BIOTEFCHPTPodrobnosti témy1 / 1 Monoková, M.
769.BPVyužitie CO2 v chemickom priemysle a v energetike z pohľadu trvale udržateľného rozvojaČík, G.Oddelenie environmentálneho inžinierstva (ÚCHEI FCHPT)B-CHEMATFCHPTPodrobnosti témy0 / 1--
770.BPVyužitie elektrochemických metód pri štúdiu vlastností katalyzátorovGál, M.Oddelenie anorganickej technológie (ÚACHTM FCHPT)B-CHEMATFCHPTPodrobnosti témy0 / ----
771.BPVyužitie energosadrovcaJurišová, J.Oddelenie anorganickej technológie (ÚACHTM FCHPT)B-CHEMATFCHPTPodrobnosti témy0 / 2--
772.BPVyužitie extraktov z kôry smreka v ochrane drevaTiňo, R.Oddelenie dreva, celulózy a papiera (ÚPSP FCHPT)B-CHEMATFCHPTPodrobnosti témy0 / 1--
773.BPVyužitie fluorescenčnej spektrometrie v analýze rastlinných vzoriekSádecká, J.Ústav analytickej chémie (FCHPT)B-CHEMATFCHPTPodrobnosti témy0 / 1--
774.DPVyužitie HR-CS-ETAAS v multiprvkovej analýzeČacho, F.Ústav analytickej chémie (FCHPT)I-TCHEMFCHPTPodrobnosti témy1 / 1 Vicáň, M.
775.BPVyužitie HR-CS-FAAS v multiprvkovej analýzeČacho, F.Ústav analytickej chémie (FCHPT)B-CHEMATFCHPTPodrobnosti témy1 / 1 Lovič, J.
776.BPVyužitie hydroborácie 2,3-dihydroizoxazolov v stereoselektívnej syntéze 4-hydroxyizoxazolidínovFischer, R.Oddelenie organickej chémie (ÚOCHKP FCHPT)B-CHEMATFCHPTPodrobnosti témy1 / 1 Ševeček, I.
777.DPVyužitie izokonverzných metód na štúdium termooxidačnej stability materiálovCibulková, Z.Oddelenie fyzikálnej chémie (ÚFCHCHF FCHPT)I-TCHEMFCHPTPodrobnosti témy0 / 1--
778.BPVyužitie mikroskopických rias na zachytávanie skleníkového plynu – CO2 a na produkciu bionaftyČík, G.Oddelenie environmentálneho inžinierstva (ÚCHEI FCHPT)B-BIOTFCHPTPodrobnosti témy0 / 1--
779.BPVyužitie MS pri diagnostike metabolických porúchHrouzková, S.Ústav analytickej chémie (FCHPT)B-CHEMATFCHPTPodrobnosti témy0 / ----
780.BPVyužitie netradičných surovín pri výrobe cereálnych výrobkovKohajdová, Z.Oddelenie potravinárskej technológie (ÚPV FCHPT)B-BIOPOTFCHPTPodrobnosti témy0 / 1--
781.BPVyužitie netradičných surovín pri výrobe cereálnych výrobkovKohajdová, Z.Oddelenie potravinárskej technológie (ÚPV FCHPT)B-VYKOZFCHPTPodrobnosti témy1 / 1 Csóka, A.
782.BPVyužitie nízkoteplotnej atmosférickej plazmy v ochrane kultúrneho dedičstvaVizárová, K.Oddelenie dreva, celulózy a papiera (ÚPSP FCHPT)