Mar 24, 2018   7:26 a.m. Gabriel
Academic information system

Summary of topics offered - Faculty of Materials Science and Technology in Trnava


Application shows list of current and approved topics offered under the selected department or under all its subordinate departments. You can limit the list of topics by the following criteria:

Type of thesis:
Study programme:
Topic supervisor:
Supervising department:

* | A | B | C | D | E | F | G | H | Ch | I | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | Š | T | U | V | W | Z | Ž | 1 | 2 | 3

Ord.TypeTopicThesis supervisorSupervising departmentStudy programmeIntended forDetailsOccupied/Max.Project participants
1.DisTUp-to-date trends in intercultural management in industrial enterprises of the Slovak republicCagáňová, D.Institute of Industrial Engineering and Management (MTF)D-PMANMTFDetails of topic0 / 3--
2.DTAnalyza a navrh spatnovazobneho riadenia pre bezkontaktny predohrev drotuTanuška, P.Institute of Applied Informatics, Automation and Mechatronics (MTF)I-AIPPMTFDetails of topic1 / -- Garai, F.
3.BTAnalýza a návrh využitia e-marketingu ako nástroja pre udržateľnú marketingovú komunikačnú stratégiu v podniku CD - profil s.r.o.Šujaková, M.Institute of Industrial Engineering and Management (MTF)B-PPPMTFDetails of topic1 / -- Vašková, V.
4.DTAnalýza bežiaceho programového vybavenia riadiaceho systému a následná zmena podľa požiadaviek zákazníkaTanuška, P.Institute of Applied Informatics, Automation and Mechatronics (MTF)I-AIPPMTFDetails of topic1 / -- Durdiak, J.
5.BTAnalysis of biocompatible metallic materials used in medicineGerhátová, Ž.Institute of Materials (MTF)B-MIMTFDetails of topic1 / 1 Paták, J.
6.BTAnalyses of quality managements documentation in the context of the revision of ISO standards in Műhlbauer, s.r.o., NitraNováková, R.Institute of Industrial Engineering and Management (MTF)B-KPRMTFDetails of topic1 / -- Marciňa, M.
7.DTAnalysis of phase transformations in tool steel using experimental and computational thermodynamicsČička, R.Institute of Materials (MTF)I-MIMTFDetails of topic1 / 1 Gabriš, Ľ.
8.DTAnalýza mikroštruktúry a mechanických vlastností zvarových spojov Al zliatiny pre letecký priemyselSahul, M.Institute of Production Technologies (MTF)I-ZASMMTFDetails of topic1 / -- Hudec, P.
9.BTAnalýza montážnych pracovískLecký, Š.Institute of Production Technologies (MTF)B-PPTMTFDetails of topic1 / 1 Čmela, M.
10.BTAnalýza montážnych systémovLecký, Š.Institute of Production Technologies (MTF)B-PPTMTFDetails of topic1 / 1 Cesnek, B.
11.BTAnalýza možností generovania modelu modulárneho kvázi-robogami objektuMarkechová, I.Institute of Applied Informatics, Automation and Mechatronics (MTF)B-AIAMTFDetails of topic1 / -- Martinek, K.
12.BTAnalýza možností lineárnych transformácií geometrického dizajnu modelu kvázi-robogami objektuMarkechová, I.Institute of Applied Informatics, Automation and Mechatronics (MTF)B-AIAMTFDetails of topic1 / -- Valuška, J.
13.BTAnalysis of the possibilities of reducing scraps in the company KNOTT, s.r.o. ModraNováková, R.Institute of Industrial Engineering and Management (MTF)B-KPRMTFDetails of topic1 / 1 Tekulová, M.
14.BTAnalysis of possibilities of reducing the parallelism of welding equipment brackets in the working cycleDragula, M.Institute of Production Technologies (MTF)B-VZSMTFDetails of topic1 / 1 Jurák, R.
15.BTAnalysis of vapor-deposited aluminium layer on polymer substrateĎuriška, L.Institute of Materials (MTF)B-MIMTFDetails of topic1 / 1 Minarovičová, V.
16.DisTAnalysis, design and verification of control intelligent methods for the energy systemsMichaľčonok, G.Institute of Applied Informatics, Automation and Mechatronics (MTF)D-AAIPMTFDetails of topic0 / 1--
17.BTAnalysis of knives made of corrosion resistant steelsGrgač, P.Institute of Materials (MTF)B-MIMTFDetails of topic1 / -- Krutek, M.
18.BTAnalysis of worn inserts made of sintered carbidesGrgač, P.Institute of Materials (MTF)B-MIMTFDetails of topic1 / -- Petrek, T.
19.BTAnalysis of plated steel tubesGerhátová, Ž.Institute of Materials (MTF)B-MIMTFDetails of topic1 / 1 Milkov, D.
20.BTAnalysis of damaged circular saw bladeGrgač, P.Institute of Materials (MTF)B-MIMTFDetails of topic1 / 1 Néma, M.
21.DTAnalysis of the car headlight bulb damage.Perichta, P.Institute of Materials (MTF)I-MIMTFDetails of topic1 / 1 Macáková, M.
22.DTAnalysis of shunt layers for heat sinking in superconducting tapes used in fault current limitersPekarčíková, M.Institute of Materials (MTF)I-MIMTFDetails of topic1 / 1 Koníček, M.
23.BTAnalýza prístupov pre stanovenie akustickej impedancie a zvukovej pohltivosti a jej využitie v praxiČekan, P.Ústav integrovanej bezpečnosti (MTF)B-IBEMTFDetails of topic1 / 1 Matušov, D.
24.BTAnalýza procesu auditovania v spoločnosti ZF Slovakia, a.s. Trnava (2017/2018)Kučerová, M.Institute of Industrial Engineering and Management (MTF)B-KPRMTFDetails of topic1 / -- Štegman, J.
25.BTAnalysis of solution claims on selected components in company Protherm Production, Ltd., SkalicaNováková, R.Institute of Industrial Engineering and Management (MTF)B-KPRMTFDetails of topic1 / 1 Sprušanský, M.
26.BTAnalýza rizík vybraného vyhradeného technického zariadeniaMartinka, J.Ústav integrovanej bezpečnosti (MTF)B-IBEMTFDetails of topic1 / 1 Bathó, M.
27.BTAnalýza rizík z hľadiska BOZP v zbrojných skladochČekan, P.Ústav integrovanej bezpečnosti (MTF)B-IBEMTFDetails of topic1 / 1 Kijovská, M.
28.BTAnalysis of customer satisfaction through 8 D report in the company BROVEDANI Slovakia, s.r.o., GalantaNováková, R.Institute of Industrial Engineering and Management (MTF)B-KPRMTFDetails of topic1 / 1 Tonkovič, P.
29.BTAnalysis capabilities of the manufacturing process in selected companyNováková, R.Institute of Industrial Engineering and Management (MTF)B-KPRMTFDetails of topic1 / 1 Šimko, V.
30.BTAnalýza súčasneho stavu systému manažérstva kvality v zmysle požiadaviek novelizovaných noriem ISO 9001:2015 a IATF 16949:2016Mĺkva, M.Institute of Industrial Engineering and Management (MTF)B-KPRMTFDetails of topic1 / -- Kuťka, V.
31.BTAnalýza technologických parametrov pri ťahaní oceľových bezšvových rúr za studena využitím CA technológiíKapustová, M.Department of Machining and Forming (UVTE MTF)B-PPTMTFDetails of topic1 / 1 Ježík, P.
32.BTAnalýza technologických podmienok pri výrobe bezšvíkových rúr ťahanímMartinkovič, M.Institute of Production Technologies (MTF)B-VTEMTFDetails of topic1 / 1 Beňo, J.
33.DTAnalýza toku materiálu pri ťahaní bezšvíkových rúr za studena pri použití rôznych technológií ťahania s využitím počítačovej tomografie v podmienkach Železiarne Podbrezová, a.s.Šugár, P.Department of Machining and Forming (UVTE MTF)I-OATMTFDetails of topic0 / ----
34.DTAnalýza toku materiálu pri ťahaní bezšvíkových rúr za studena pri použití rôznych technológií ťahania s využitím počítačovej tomografie v podmienkach Železiarne Podbrezová a.s.Ridzoň, M.Institute of Production Technologies (MTF)I-PPNMTFDetails of topic1 / 1 Vetrák, M.
35.DisTAnalysis of the impact of the new generation of employees (generation Z) on enterprise performanceČambál, M.Institute of Industrial Engineering and Management (MTF)D-PMANMTFDetails of topic0 / ----
36.DisTAnalysis of the impact of the new generation of employees (generation Z) on enterprise performanceČambál, M.Institute of Industrial Engineering and Management (MTF)D-PPPPMTFDetails of topic0 / ----
37.BTAnalyses of the use of statisticals scrutineering methods in check-in input in company Hella Innenleuchten System, s.r.o., BratislavaNováková, R.Institute of Industrial Engineering and Management (MTF)B-KPRMTFDetails of topic1 / 1 Greguštobires, L.
38.DTAnalýza vyváženosti montážnej linky dvojhmotnostných zotrvačníkov L2 s cieľom optimalizovať čas vo firme ZF Slovakia, a.s. v TrnaveDelgado Sobrino, D. R.Institute of Production Technologies (MTF)I-VTVMMTFDetails of topic1 / 1 Čirka, P.
39.DTAnalýza vzoriek z ocele X12Cr5Mo0,5 pripravených aditívnou technológiou MIG/MAG - CMTKovačócy, P.Institute of Production Technologies (MTF)I-ZASMMTFDetails of topic1 / -- Kamzík, M.
40.BTAnalysis of reducing claims number on the production line ABBO Finland in company Tesla VsetínNováková, R.Institute of Industrial Engineering and Management (MTF)B-KPRMTFDetails of topic1 / -- Fojtík, Š.
41.DTAnalysis of residual stresses in large-diameter bearingsČaplovič, Ľ.Institute of Materials (MTF)I-MIMTFDetails of topic1 / 1 Slaninka, T.
42.DTAnalysis of hot-dip coatings on steel substrate after cold deformationGogola, P.Institute of Materials (MTF)I-MIMTFDetails of topic1 / 1 Púchly, M.
43.DTAPEX databázová aplikácia úloh pre oddelenie Engineering-u v G+D Mobile SecurityTanuška, P.Institute of Applied Informatics, Automation and Mechatronics (MTF)I-AIPPMTFDetails of topic1 / -- Horváth, Š.
44.BTAplikácia CAx technológií v podmienkach spoločnosti Muehlbauer Technologies s.r.o. NitraGörögová, I.Institute of Production Technologies (MTF)B-PPTMTFDetails of topic2 / 2 Ondrejmiška, D.
Denko, M.
45.DisTApplication of methods of material structure quantitative analysis for cold deformation processesMartinkovič, M.Institute of Production Technologies (MTF)D-STAMMTFDetails of topic0 / 1--
46.DisTApplication of Method of Business Process Reengineering in the Company PracticeBaran, D.Institute of Industrial Engineering and Management (MTF)D-PMANMTFDetails of topic0 / 1--
47.BTApplication for editing ANSYS APDL filesĎuriš, R.Institute of Applied Informatics, Automation and Mechatronics (MTF)B-AIAMTFDetails of topic1 / -- Roman, T.
48.BTAplikácia pre úpravu vstupných APDL súborov programu ANSYSĎuriš, R.Institute of Applied Informatics, Automation and Mechatronics (MTF)B-AIAMTFDetails of topic0 / ----
49.DTAplikácia princípov Age manažmentu v podmienkach priemyselného podniku v kontexte so sociálnym pilierom USZP (ak.rok 17/18)Chlpeková, A.Institute of Industrial Engineering and Management (MTF)I-PPPMTFDetails of topic0 / ----
50.DTAplikácia programového systému ANSYS pre návrh parametrov zvárania vysokopevných ocelí laseromBehúlová, M.Institute of Applied Informatics, Automation and Mechatronics (MTF)I-AIPPMTFDetails of topic1 / -- Podešva, P.
51.DTAplikácia programového systému ANSYS pre návrh parametrov zvárania vysokopevných ocelí laseromBehúlová, M.Institute of Production Technologies (MTF)I-PPNMTFDetails of topic1 / -- Bitala, F.
52.DTAplikácia programového systému ANSYS pre návrh parametrov zvárania vysokopevných ocelí laseromBehúlová, M.Institute of Production Technologies (MTF)I-ZASMMTFDetails of topic0 / ----
53.DTAplikácia Simatic PCS 7 na riadenie simulovaného modeluGese, A.Institute of Applied Informatics, Automation and Mechatronics (MTF)I-AIPPMTFDetails of topic0 / 1--
54.DisTApplication of foresight for innovation processes in the enterprise sectorBaran, D.Institute of Industrial Engineering and Management (MTF)D-PMANMTFDetails of topic0 / 2--
55.BTAplikácia zabezpečujúca prenos dát zo silomera Sauter FH50 do PC v prostredí LabViewĎuriš, R.Institute of Applied Informatics, Automation and Mechatronics (MTF)B-AIAMTFDetails of topic1 / -- Burčiar, F.
56.DisTApplying of technical eco-labelling instruments in the scope of integrated product policyRusko, M.Ústav integrovanej bezpečnosti (MTF)D-INBEMTFDetails of topic0 / ----
57.BTArchiving data from the production line using the LibNoDave libraryNeštický, M.Institute of Applied Informatics, Automation and Mechatronics (MTF)B-AIAMTFDetails of topic1 / 1 Vogel, T.
58.DisTAsymptotic properties of dynamical systems with quasi-derivativesPalumbíny, O.Institute of Applied Informatics, Automation and Mechatronics (MTF)D-AAIPMTFDetails of topic0 / 1--
59.DTAutomatická výmena čeľustí v upínači robotického školiaceho pracoviska na báze robota IRB 120Velíšek, K.Department of Production Systems, Metrology and Asembly (UVTE MTF)I-VZSMTFDetails of topic1 / 1 Pekarovič, A.
60.DTAutomatizácia hodnotenia mikroštruktúry materiálu s využitím metód číslicového spracovania obrazuVaský, J.Institute of Applied Informatics, Automation and Mechatronics (MTF)I-AIPPMTFDetails of topic0 / 1--
61.BTAutomation of machine toolsPokorný, P.Institute of Production Technologies (MTF)B-PPTMTFDetails of topic1 / -- Goliáš, D.
62.DTAutomation of drainage of waste water in productionMišútová, M.Institute of Applied Informatics, Automation and Mechatronics (MTF)I-AIPPMTFDetails of topic1 / -- Benkovič, B.
63.DTAutomatizácia tvorby simulačného modelu procesov tavného zvárania v jazyku APDL programu ANSYS.(2017/2018)Babalová, E.Institute of Applied Informatics, Automation and Mechatronics (MTF)I-AIPPMTFDetails of topic0 / 1--
64.DTAutomatizácia vizuálnej kontroly dielov pomocou kamerového systémuTanuška, P.Institute of Applied Informatics, Automation and Mechatronics (MTF)I-AIPPMTFDetails of topic1 / -- Fila, M.
65.DTAutomatizácia vybraných funkcií bytového domuVažan, P.Institute of Applied Informatics, Automation and Mechatronics (MTF)I-AIPPMTFDetails of topic1 / 1 Benian, P.
66.DTAutomatizovaný hydroponický systémNeštický, M.Institute of Applied Informatics, Automation and Mechatronics (MTF)I-AIPPMTFDetails of topic1 / 1 Palášthy, P.
67.DisTAutonomous real-time control and navigationStrémy, M.Advanced Technologies Research Institute (MTF)D-AAIPMTFDetails of topic0 / ----
68.DTBezpečnosť dodávok a dodávateľských reťazcov - dôležitá oblasť medzinárodnej a národnej bezpečnostiKoblen, I.Ústav integrovanej bezpečnosti (MTF)I-IBEMTFDetails of topic0 / ----
69.BTBezpečnostné a environmentálne manažérstvo produktov vo vybranej výrobkovej skupineRusko, M.Department of Safety Engineering (UIBE MTF)B-IBEMTFDetails of topic1 / 1 Malíšek, A.
70.DTBezpečnostné aspekty stabilných hasiacich zariadení pre vysokonapäťové transformátoryRusko, M.Department of Safety Engineering (UIBE MTF)I-IBEMTFDetails of topic1 / 1 Nádaský, M.
71.BTBezpečnostné a environmentálne aspekty hnedých polí vo vybranom intraviláneRusko, M.Department of Safety Engineering (UIBE MTF)B-IBEMTFDetails of topic0 / 1--
72.DTBezpečnostné a environmentálne aspekty starých environmentálnych záťaží vo vybranom intraviláneRusko, M.Department of Safety Engineering (UIBE MTF)I-IBEMTFDetails of topic0 / 1--
73.DTBezpečnostné a environmentálne označovanie v automobilovom sektoreRusko, M.Department of Safety Engineering (UIBE MTF)I-IBEMTFDetails of topic1 / 1 Jankovič, L.
74.BTBezpečnostné požiadavky pre činnosti vykonávané vo výškach a nad voľnou hladinouBalog, K.Ústav integrovanej bezpečnosti (MTF)B-IBEMTFDetails of topic1 / 1 Bednáriková, M. Z.
75.DisTBig Data - knowledge discovery from heterogeneous data stores for process controlTanuška, P.Institute of Applied Informatics, Automation and Mechatronics (MTF)D-AAIPMTFDetails of topic0 / 2--
76.BTBoronizing and study of structure of borided sintered carbidesHudáková, M.Institute of Materials (MTF)B-MIMTFDetails of topic1 / 1 Slnek, D.
77.BTTime analysis of assembly process of CNC lathe Index ABC in GEMATECH, s.r.o.Matúšová, M.Institute of Production Technologies (MTF)B-VZSMTFDetails of topic1 / 1 Režný, M.
78.BTDatabázová aplikácia v prostredí web pre distribučnú firmuNemlaha, E.Institute of Applied Informatics, Automation and Mechatronics (MTF)B-AIAMTFDetails of topic1 / 1 Malý, D.
79.DTDátová integrácia simulátora Witness s vybraným MES systémomVažan, P.Institute of Applied Informatics, Automation and Mechatronics (MTF)I-AIPPMTFDetails of topic1 / 1 Krajčovič, M.
80.DisTDeep learning in systems identificationSchreiber, P.Institute of Applied Informatics, Automation and Mechatronics (MTF)D-AAIPMTFDetails of topic0 / ----
81.DTDegradácia farbív z odpadových vôdBlinová, L.Department of Environmental Engineering (UIBE MTF)I-IBEMTFDetails of topic1 / 1 Slezáková, D.
82.DTDekolorizácia odpadových vôd s využitím ozónuGerulová, K.Department of Environmental Engineering (UIBE MTF)I-IBEMTFDetails of topic1 / -- Jošticová, I.
83.BTDekolorizácia odpadových vôd s využitím ozónuGerulová, K.Department of Environmental Engineering (UIBE MTF)B-IBEMTFDetails of topic0 / ----
84.BTDigitalizácia analógových údajovBožek, P.Department of Production Systems, Metrology and Asembly (UVTE MTF)B-PPTMTFDetails of topic1 / -- Šácha, P.
85.BTDobrovoľný reporting organizácií k bezpečnosti, zdraviu, životnému prostrediu a udržateľnému rozvojuRusko, M.Department of Safety Engineering (UIBE MTF)B-IBEMTFDetails of topic0 / 1--
86.BTDopady externalizácie nákladov nadnárodných korporácií na ekonomiku MSP na SlovenskuSakál, P.Institute of Industrial Engineering and Management (MTF)B-PPPMTFDetails of topic0 / 1--
87.BTDopady externalizácie nákladov nadnárodných korporácií na ekonomiku MSP na SlovenskuSakál, P.Institute of Industrial Engineering and Management (MTF)B-PMAMTFDetails of topic0 / 1--
88.DTDostupnosť výrobných technológií „FDS a RES“ v oblasti spájania hybridných karosérií v spoločnosti Volkswagen Slovakia, a.s.Holubek, R.Institute of Production Technologies (MTF)I-VZSMTFDetails of topic1 / -- Hetteš, Š.
89.DisTEEG signals and real-time controlStrémy, M.Advanced Technologies Research Institute (MTF)D-AAIPMTFDetails of topic0 / ----
90.BTElektropneumatický riadiaci obvod pre vybrané zariadenie.Mudriková, A.Institute of Production Technologies (MTF)B-VZSMTFDetails of topic4 / -- Totka, Ľ.
Levák, M.
Petrík, P.
Skýpala, R.
91.BTEliminácia rizík a zlepšenie úrovne bezpečnosti práce v priemyselných skladochČekan, P.Ústav integrovanej bezpečnosti (MTF)B-IBEMTFDetails of topic1 / -- Anina, T.
92.BTEmisie v leteckej dopraveKoblen, I.Ústav integrovanej bezpečnosti (MTF)B-IBEMTFDetails of topic1 / -- Kadlec, V.
93.DTEnergomanažment vo veľkom podnikuBartošová, A.Ústav integrovanej bezpečnosti (MTF)I-IBEMTFDetails of topic0 / ----
94.DTEnvironmentálne a bezpečnostné aspekty vo vybranej organizáciiRusko, M.Department of Safety Engineering (UIBE MTF)I-IBEMTFDetails of topic1 / 1 Vyskočová, G.
95.BTEvakuácia zamestnancov zo stavieb z hľadiska bezpečnosti a ochrany zdravia pri práciMartinka, J.Ústav integrovanej bezpečnosti (MTF)B-IBEMTFDetails of topic1 / 1 Humaj, T.
96.BTExperimental determination of the cooling rate of ZnAl based alloysBabinec, M.Institute of Materials (MTF)B-MIMTFDetails of topic1 / 1 Bončo, J.
97.DTExpertný diagnostický systémKopček, M.Institute of Applied Informatics, Automation and Mechatronics (MTF)I-AIPPMTFDetails of topic1 / -- Federič, P.
98.DTFuzzy regulácia inverzného kyvadlaSchreiber, P.Institute of Applied Informatics, Automation and Mechatronics (MTF)I-AIPPMTFDetails of topic0 / 1--
99.DTFuzzy regulácia inverzného kyvadla (2017/2018)Schreiber, P.Institute of Applied Informatics, Automation and Mechatronics (MTF)I-AIPPMTFDetails of topic1 / 1 Bučány, A.
100.DisTThe physical properties of glasses based on the heavy metals oxidesKubliha, M.Institute of Materials (MTF)D-PMMDMTFDetails of topic0 / 2--
101.DTGenerátor normalizovaných súčiastok v prostredí CAD systémuVaský, J.Institute of Applied Informatics, Automation and Mechatronics (MTF)I-AIPPMTFDetails of topic1 / 1 Hlavatý, M.
102.BTGenetické algoritmy - návod na cvičeniaSchreiber, P.Institute of Applied Informatics, Automation and Mechatronics (MTF)B-AIAMTFDetails of topic0 / ----
103.BTGreen analytical chemistryBartošová, A.Ústav integrovanej bezpečnosti (MTF)B-IBEMTFDetails of topic0 / ----
104.DisTRubber blends containing an active filler based on zeolites for industrial applicationsKubliha, M.Institute of Materials (MTF)D-PMMDMTFDetails of topic0 / 2--
105.BTHodnotenie emisií prachových častíc do ovzdušia v spoločnosti CRH (Slovensko) a.s.Soldán, M.Department of Environmental Engineering (UIBE MTF)B-IBEMTFDetails of topic1 / 1 Bartoňová, R.
106.DTHodnotenie kvality povrchových vôd určených na kúpanieMichalíková, A.Ústav integrovanej bezpečnosti (MTF)I-IBEMTFDetails of topic1 / 1 Šúreková, D.
107.DisTAssessment of dangerous substances elimination with the use of progressive methodsSoldán, M.Ústav integrovanej bezpečnosti (MTF)D-INBEMTFDetails of topic0 / 1--
108.BTCharacterization of Al-Co-Cu-Fe-Ni-based high-entropy alloysPriputen, P.Institute of Materials (MTF)B-MIMTFDetails of topic1 / 1 Bachleda, E.
109.DTChemická bezpečnosť vo vybranom laboratóriuSirotiak, M.Department of Environmental Engineering (UIBE MTF)I-IBEMTFDetails of topic1 / 1 Semelbauerová, R.
110.BTChemické a elektrochemické obrábanie - výučbové videoGörögová, I.Institute of Production Technologies (MTF)B-VTEMTFDetails of topic0 / 1--
111.DTIdentifikácia procesov v robotickom pracoviskuSchreiber, P.Institute of Applied Informatics, Automation and Mechatronics (MTF)I-AIPPMTFDetails of topic0 / 1--
112.BTIdentifikácia stresových faktorov na vybranom pracoviskuMartinka, J.Ústav integrovanej bezpečnosti (MTF)B-IBEMTFDetails of topic1 / 1 Foltín, J.
113.BTIdentifikácia stresových faktorov pri práci rušňovodičaMartinka, J.Ústav integrovanej bezpečnosti (MTF)B-IBEMTFDetails of topic1 / 1 Masár, M.
114.BTIdeový návrh aplikácie strojového videnia na vybrané pracoviskoMichal, D.Institute of Production Technologies (MTF)B-VZSMTFDetails of topic1 / 1 Zajíček, I.
115.BTIdeový návrh automatizovaného pracoviska pre zváranie oceľových plechovMichal, D.Institute of Production Technologies (MTF)B-VZSMTFDetails of topic1 / -- Kopiar, M.
116.BTIdeový návrh vodiacej kladky v stroji Huckepack v podniku Schaeffler Slovensko spol. s r.o.Hrušková, E.Institute of Production Technologies (MTF)B-VZSMTFDetails of topic1 / 1 Mlynarčíková, M.
117.DTImplementácia bezpečnostných prvkov do riadenia robotickej bunkyTanuška, P.Institute of Applied Informatics, Automation and Mechatronics (MTF)I-AIPPMTFDetails of topic1 / -- Hlubina, R.
118.DTImplementácia inerciálneho meracieho systému v strojárskych technológiach.Božek, P.Department of Production Systems, Metrology and Asembly (UVTE MTF)I-PPNMTFDetails of topic0 / ----
119.DTImplementácia kamerového rozpoznávania tvarov objektov do robotického školiaceho pracoviska na báze robota IRB 120Velíšek, K.Department of Production Systems, Metrology and Asembly (UVTE MTF)I-VZSMTFDetails of topic1 / 1 Fuksa, J.
120.BTImplementácia preventívnej a prediktívnej údržby TPMKleinedlerová, I.Department of Machining and Forming (UVTE MTF)B-PPTMTFDetails of topic1 / 1 Šatka, F.
121.DisTThe implementation of subsystem of management controlling in medium enterprises in the SRBaran, D.Institute of Industrial Engineering and Management (MTF)D-PMANMTFDetails of topic0 / 2--
122.DTImplementácia systému riadenia bezpečnosti dodávateľovKuracina, R.Ústav integrovanej bezpečnosti (MTF)I-IBEMTFDetails of topic1 / 1 Mršťák, M.
123.BTInformation system for corporate diningHalenár, I.Institute of Applied Informatics, Automation and Mechatronics (MTF)B-AIAMTFDetails of topic1 / 1 Jirkovský, M.
124.DTInformačný systém pre podporu agilného vývoja a správu úlohNemlaha, E.Institute of Applied Informatics, Automation and Mechatronics (MTF)I-AIPPMTFDetails of topic1 / -- Krátky, M.
125.BTInformačný systém pre stredné školyŠpendla, L.Institute of Applied Informatics, Automation and Mechatronics (MTF)B-AIAMTFDetails of topic1 / -- Pátrovič, M.
126.BTInformation system for the PC components storeHalenár, I.Institute of Applied Informatics, Automation and Mechatronics (MTF)B-AIAMTFDetails of topic1 / 1 Detrich, D.
127.DisTIncremental sheet metal forming of laser welded blanksŠugárová, J.Department of Machining and Forming (UVTE MTF)D-STAMMTFDetails of topic0 / ----
128.DTIn-situ XRD analysis of stress evolution in the hot dip wire coating during bendingKusý, M.Institute of Materials (MTF)I-MIMTFDetails of topic1 / 1 Bandúr, A.
129.DisTInteraction of solder at application of an active ultrasoundKoleňák, R.Institute of Production Technologies (MTF)D-STAMMTFDetails of topic0 / ----
130.DTKnižnica funkcií genetických algoritmov pre PLC SimaticKopček, M.Institute of Applied Informatics, Automation and Mechatronics (MTF)I-AIPPMTFDetails of topic1 / -- Bučány, P.
131.DTKomparácia vybraných metód multikriteriálnej optimalizácieVažan, P.Institute of Applied Informatics, Automation and Mechatronics (MTF)I-AIPPMTFDetails of topic0 / 1--
132.DTComparative analysis of microstructural characteristics of sub-zero treated Cr-V ledeburitic steel.Jurči, P.Institute of Materials (MTF)I-MIMTFDetails of topic1 / 1 Hrušovská, L.
133.DisTComplex concentrated alloys for high temperature structural applicationsLapin, J.Institute of Materials (MTF)D-PMMDMTFDetails of topic0 / ----
134.DisTComplex concentrated alloys prepared by directional solidificationLapin, J.Institute of Materials (MTF)D-PMMDMTFDetails of topic0 / ----
135.DTKomplexné materiálové testy pre stanovenie kriviek spevnenia a trenia v procesoch kovania za teplaBehúlová, M.Institute of Materials (MTF)I-MIMTFDetails of topic0 / ----
136.DTKomplexné materiálové testy pre stanovenie kriviek spevnenia a trenia v procesoch kovania za teplaBehúlová, M.Institute of Materials (MTF)I-PPNMTFDetails of topic0 / ----
137.DTKomplexné materiálové testy pre stanovenie kriviek spevnenia a trenia v procesoch kovania za teplaBehúlová, M.Institute of Production Technologies (MTF)I-VTVMMTFDetails of topic0 / ----
138.DTKomplexné materiálové testy pre stanovenie kriviek spevnenia a trenia v procesoch kovania za teplaBehúlová, M.Institute of Materials (MTF)I-VTVMMTFDetails of topic0 / ----
139.DisTComposite panels with aluminum foam skeleton for heat storageJerz, J.Institute of Materials (MTF)D-PMMDMTFDetails of topic0 / ----
140.DisTAluminium based composites prepared by powder casting.Balog, M.Institute of Materials (MTF)D-PMMDMTFDetails of topic0 / ----
141.DTKoncept HCS modelu 3E vs. koncept Balanced Score Card (BSC)Sakál, P.Institute of Industrial Engineering and Management (MTF)I-PPPMTFDetails of topic0 / 1--
142.DTKonštrukcia a výroba tvárniaceho nástroja na výrobu misky silentbloku s počítačovou podporou (2018)Bílik, J.Institute of Production Technologies (MTF)I-PPNMTFDetails of topic1 / -- Kos, M.
143.DTKonštrukcia a výroba tvárniaceho nástroja pre automobilový priemysel s počítačovou podporou (2018)Bílik, J.Institute of Production Technologies (MTF)I-PPNMTFDetails of topic1 / -- Ondraščin, P.
144.DTDesign modification of plastic part with using computer simulationDuga, M.Institute of Production Technologies (MTF)I-PPNMTFDetails of topic1 / -- Talába, M.
145.BTKonštrukčný návrh prípravku na zváranie a upínanie bočníc na polohovadle SP 50Kleinedlerová, I.Department of Machining and Forming (UVTE MTF)B-PPTMTFDetails of topic1 / 1 Cíbik, M.
146.DTKonštrukčný návrh 3D modelu zostavy upínacieho prípravku pre zváranie v oblasti AutomotiveHajdu, Š.Institute of Production Technologies (MTF)I-PPNMTFDetails of topic1 / 1 Vetro, M.
147.BTKontrola plastových výliskou.Buranský, I.Institute of Production Technologies (MTF)B-PPTMTFDetails of topic1 / 1 Galko, P.
148.DTKorekcia rozmerov formy pre lisovanie plastov za pomoci počítačovej simulácieBuranský, I.Institute of Production Technologies (MTF)I-PPNMTFDetails of topic1 / 1 Rubaninský, M.
149.DTKoreň triesky pri vysokorýchlostnom frézovaníPokorný, P.Institute of Production Technologies (MTF)I-PPNMTFDetails of topic1 / 1 Gregor, V.
150.BTCorrosive properties of tin-based alloysRízeková Trnková, L.Institute of Materials (MTF)B-MIMTFDetails of topic1 / 1 Nyeki, N. A.
151.DisTMetal matrix composites with high carbon content: interfaceKováčik, J.Institute of Materials (MTF)D-PMMDMTFDetails of topic0 / ----
152.DTQualitative and quantitative microstructure analysis of Zn-based alloysKusý, M.Institute of Materials (MTF)I-MIMTFDetails of topic1 / 1 Miklovič, D.
153.DTQuantification of carbide phases in Sub-Zero treated of Cr-V ledeburitic steelHudáková, M.Institute of Materials (MTF)I-MIMTFDetails of topic1 / 1 Hliva, R.
154.DTQuantitative analysis of carbide phases on fracture surfaces of sub-zero treated and tempered Cr-V ledeburitic steel.Jurči, P.Institute of Materials (MTF)I-MIMTFDetails of topic1 / -- Kralovič, D.
155.DTLaserové mikro-obrábanie spekaného karbiduNecpal, M.Institute of Production Technologies (MTF)I-OATMTFDetails of topic1 / -- Blaško, I.
156.DTLaserové mikro-obrábanie spekaného karbiduNecpal, M.Institute of Production Technologies (MTF)I-PPNMTFDetails of topic0 / ----
157.DisTLaser surface texturing of hot bulk forming toolsŠugár, P.Department of Machining and Forming (UVTE MTF)D-STAMMTFDetails of topic0 / ----
158.BTLaserové zváranie ocele s meďouKovačócy, P.Institute of Production Technologies (MTF)B-VTEMTFDetails of topic1 / -- Šugra, F.
159.DTLaser Beam for Material Processing in 2D Controled by ArduinoMasárová, R.Institute of Applied Informatics, Automation and Mechatronics (MTF)I-AIPPMTFDetails of topic1 / 1 Valigurčin, M.
160.DisTSmall and medium industrial enterprises as a driving force for innovationCagáňová, D.Institute of Industrial Engineering and Management (MTF)D-PMA, D-PMAN, D-PMANxAMTFDetails of topic0 / 3--
161.BTManažment značky (Brand Management) v priemyselnom podniku (ak. rok 2017/2018)Babčanová, D.Institute of Industrial Engineering and Management (MTF)B-PMAMTFDetails of topic1 / 1 Slezák, M.
162.DTManažment značky vo vybranom podniku (ak. rok 2017/2018)Babčanová, D.Institute of Industrial Engineering and Management (MTF)I-PMAMTFDetails of topic1 / 1 Valkovič, R.
163.DTManipulátor pre kontrolu tesnosti rúrok výmenníka PG bublinkovou a héliovou metódouRužarovský, R.Institute of Production Technologies (MTF)I-VZSMTFDetails of topic1 / 1 Jurík, D.
164.BTMateriálový tok vo výrobnom systéme v koncepte I 4.0Michal, D.Institute of Production Technologies (MTF)B-VZSMTFDetails of topic1 / 1 Dávidek, J.
165.BTMechanical testing of large-scale centrifugal castsPašák, M.Institute of Materials (MTF)B-MIMTFDetails of topic1 / -- Gašpárková, M.
166.BTMechatronický systém ovládaný RFID technológiouNemlaha, E.Institute of Applied Informatics, Automation and Mechatronics (MTF)B-AIAMTFDetails of topic1 / 1 Leško, M.
167.BTMeranie vybraných výbuchových parametrov rozvírených prachovKuracina, R.Ústav integrovanej bezpečnosti (MTF)B-IBEMTFDetails of topic1 / 2 Kohúcik, Ľ.
168.DTMeranie vybraných výbuchových parametrov rozvírených prachovKuracina, R.Ústav integrovanej bezpečnosti (MTF)I-IBEMTFDetails of topic2 / 2 Krakovský, F.
Schmidtová, Ž.
169.DTMeranie vybraných výbuchových parametrov rozvírených prachov v závislosti od veľkosti častícKuracina, R.Ústav integrovanej bezpečnosti (MTF)I-IBEMTFDetails of topic1 / 1 Húska, M.
170.BTMeasurement of the Young´s modulus of elasticity of thin samples using the bending method of Searle´s pendulumKvetan, K.Institute of Materials (MTF)B-MIMTFDetails of topic1 / 1 Pacher, D.
171.BTMercedes Benz Slovakia s.r.o. v príprave na 4. priemyselnú revolúciu - súčasný stav a opatreniaSakál, P.Institute of Industrial Engineering and Management (MTF)B-PMAMTFDetails of topic1 / 1 Kočiková, D.
172.BTMetallographic analysis of selected steel mining tools from the 14th - 19th centuriesPašák, M.Institute of Materials (MTF)B-MIMTFDetails of topic1 / 1 Drienovský, L.
173.BTMethodology of programming a collaborative robotMatúšová, M.Institute of Production Technologies (MTF)B-VZSMTFDetails of topic1 / 1 Andelek, L.
174.BTMethodology of selection the suitable welding tools for welding selected nonferrous alloys with FSW technologyNagy, M.Institute of Production Technologies (MTF)B-VTEMTFDetails of topic0 / ----
175.DTMetodiky hodnotenia environmentálnych aspektovBartošová, A.Ústav integrovanej bezpečnosti (MTF)I-IBEMTFDetails of topic0 / ----
176.DisTLaser beam and ion beam machining of tool materialsŠugár, P.Department of Machining and Forming (UVTE MTF)D-STAMMTFDetails of topic0 / ----
177.DisTMicrostructure and mechanical properties of in-situ TiAl matrix composites reinforced with carbide particlesLapin, J.Institute of Materials (MTF)D-PMMDMTFDetails of topic0 / ----
178.DisTMicrostructure and properties of advanced materials prepared with the use of rapid solidification processesBehúlová, M.Institute of Materials (MTF)D-PMMD, D-PMMDxAMTFDetails of topic0 / ----
179.DisTMicrostructure and properties of advanced materials prepared with the use of rapid solidification processesBehúlová, M.Institute of Production Technologies (MTF)D-STAMMTFDetails of topic0 / ----
180.DisTMicrostructure, phase constitution and corrosion performance of advanced Al-TM alloys (TM = transition metal)Palcut, M.Institute of Materials (MTF)D-PMMDMTFDetails of topic0 / 1--
181.BTMicrostructure analysis of the laser beam welded high strength steelDománková, M.Institute of Materials (MTF)B-MIMTFDetails of topic1 / -- Kicka, T.
182.BTMicrostructure analysis of the laser beam welded high strength steelDománková, M.Institute of Materials (MTF)B-MIMTFDetails of topic0 / ----
183.DisTModeling and numerical simulation of the production of dissimilar weld joints by concentrated energy sourcesBehúlová, M.Institute of Materials (MTF)D-PMMD, D-PMMDxAMTFDetails of topic0 / ----
184.DisTModeling and numerical simulation of the production of dissimilar weld joints by concentrated energy sourcesBehúlová, M.Institute of Production Technologies (MTF)D-STAMMTFDetails of topic0 / ----
185.DisTModeling and simulation of selected processes and characteristics of the cutting processPeterka, J.Department of Machining and Forming (UVTE MTF)D-STAMMTFDetails of topic0 / 5--
186.BTModelovanie dynamických charakteristík krokového motora v prostredie "Matlab".Michaľčonok, G.Institute of Applied Informatics, Automation and Mechatronics (MTF)B-AIAMTFDetails of topic0 / ----
187.BTModifikácia automobilu Škoda FormanKuruc, M.Institute of Production Technologies (MTF)B-PPTMTFDetails of topic0 / 1--
188.BTModifikácia funkčných častí nástrojov v procesoch tvárnenia (2018)Šugárová, J.Institute of Production Technologies (MTF)B-VTEMTFDetails of topic0 / 1--
189.DisTModification properties glasses for photonic by implanting rare earth elements' ions.Čaplovič, Ľ.Institute of Materials (MTF)D-PMMDMTFDetails of topic0 / ----
190.BTModifikácie robotizovaných zváracích pracovísk v automobilovom priemysleKovačócy, P.Institute of Production Technologies (MTF)B-VTEMTFDetails of topic1 / -- Barutík, M.
191.DTModular extension of information system for car managementLiška, V.Institute of Applied Informatics, Automation and Mechatronics (MTF)I-AIPPMTFDetails of topic1 / 1 Botka, J.
192.DTMonitorovanie a porovnanie ručného a strojového zvárania MAGKovačócy, P.Institute of Production Technologies (MTF)I-VTVMMTFDetails of topic1 / -- Bohunický, S.
193.DTMonitorovanie kvality procesných kvapalín pomocou automatického monitorovacieho systémuGerulová, K.Department of Environmental Engineering (UIBE MTF)I-IBEMTFDetails of topic0 / ----
194.BTMožnosti a opatrenia na znižovanie hluku v leteckej dopraveKoblen, I.Ústav integrovanej bezpečnosti (MTF)B-IBEMTFDetails of topic0 / ----
195.DTMožnosti nakladania s odpadom z hliníka a hliníkových zliatinBlinová, L.Department of Environmental Engineering (UIBE MTF)I-IBEMTFDetails of topic1 / 2 Lednár, T.
196.BTMožnosti nakladania s odpadovými olejmiBlinová, L.Department of Environmental Engineering (UIBE MTF)B-IBEMTFDetails of topic1 / 1 Lorinc, D.
197.BTMožnosti prípravy nanočastíc a ich využitia pri čistení odpadových vôdGerulová, K.Department of Environmental Engineering (UIBE MTF)B-IBEMTFDetails of topic0 / ----
198.BTPossibilities of simulation in assemblyLecký, Š.Institute of Production Technologies (MTF)B-PPTMTFDetails of topic1 / 1 Gála, R.
199.BTMožnosti spájkovania zliatin titánuŠimeková, B.Institute of Production Technologies (MTF)B-VTEMTFDetails of topic0 / 1--
200.DTMožnosti uplatňovania environmentálneho úradovania v praxiRusko, M.Department of Safety Engineering (UIBE MTF)I-IBEMTFDetails of topic0 / 1--
201.BTMožnosti výpočtu kritického tepelného toku pre iniciáciu horeniaRantuch, P.Ústav integrovanej bezpečnosti (MTF)B-IBEMTFDetails of topic0 / ----
202.BTMožnosti využitia metód rapid prototypingu v zlievarenstvePodhorský, Š.Institute of Production Technologies (MTF)B-PPTMTFDetails of topic1 / -- Straka, R.
203.BTMožnosti využitia nových trendov v marketingu priemyselného podniku (ak. rok 2017/2018)Babčanová, D.Institute of Industrial Engineering and Management (MTF)B-PMAMTFDetails of topic1 / 1 Chnapko, I.
204.BTMožnosti využitia počítača na technologický proces strihania profilového materiálu a pásov plechuSobota, R.Institute of Production Technologies (MTF)B-VTEMTFDetails of topic1 / -- Sitta, M.
205.DTMožnosti využitia počítačovej simulácie pri optimalizácií výroby a logistiky.Božek, P.Department of Production Systems, Metrology and Asembly (UVTE MTF)I-PPNMTFDetails of topic0 / ----
206.DTMožnosti využitia upravených anorganických materiálov pre sorpciu priemyselných kontaminantovSirotiak, M.Ústav integrovanej bezpečnosti (MTF)I-IBEMTFDetails of topic2 / 2 Mihalovič, M.
Vyskoč, M.
207.DTMožnosti využitia upravených organických materiálov pre sorpciu priemyselných kontaminantovSirotiak, M.Department of Environmental Engineering (UIBE MTF)I-IBEMTFDetails of topic1 / 1 Václavík, J.
208.BTMožnosti využitia virtuálnej reality vo výrobných systémov so zameraním na kolaboratívnu spoluprácu človek- stroj v koncepcii Industry 4.0Holubek, R.Institute of Production Technologies (MTF)B-VZSMTFDetails of topic1 / -- Koronczi, P.
209.DTMožnosti znižovania emisií oxidov dusíka v spoločnosti CRH, s.r.o.Sirotiak, M.Department of Environmental Engineering (UIBE MTF)I-IBEMTFDetails of topic1 / 1 Vlčková, A.
210.DisTMulticultural team as a driver for innovation in the Slovak automotive sectorCagáňová, D.Institute of Industrial Engineering and Management (MTF)D-PMANMTFDetails of topic0 / 3--
211.DTNakladanie s odpadmi a hygienický servisRusko, M.Department of Safety Engineering (UIBE MTF)I-IBEMTFDetails of topic1 / 1 Harajová, H.
212.DTNáklady na výrobu a stanovenie ceny výrobkuPokorný, P.Institute of Production Technologies (MTF)I-VTVMMTFDetails of topic1 / 1 Mašek, M.
213.DisTNanopatterning of structurally complex metallic substrates by ion beam sputteringJanovec, J.Institute of Materials (MTF)D-PMMDMTFDetails of topic0 / ----
214.DisTNanomachining of ultra-precision flat surfacesŠugár, P.Department of Machining and Forming (UVTE MTF)D-STAMMTFDetails of topic0 / ----
215.DisTNanomachining of ultra-precision shaped surfacesŠugár, P.Department of Machining and Forming (UVTE MTF)D-STAMMTFDetails of topic0 / ----
216.DTNanoobrábanie 3D tvarových plôch pre rtg optiku (2018)Šugár, P.Department of Machining and Forming (UVTE MTF)I-OATMTFDetails of topic0 / ----
217.DTNávrh a modelovanie systému riadenia chemickým reaktoromMichaľčonok, G.Institute of Applied Informatics, Automation and Mechatronics (MTF)I-AIPPMTFDetails of topic0 / 2--
218.DisTProposal of mechanism for selection of industrial engineering methods to increase the performance of production processes in industrial companiesKučerová, M.Institute of Industrial Engineering and Management (MTF)D-PMANMTFDetails of topic0 / ----
219.DisTProject of methodology of integrated systems building models for the application of ISO standards for QEMS, OHSMS and EMSPauliková, A.Institute of Industrial Engineering and Management (MTF)D-PMANMTFDetails of topic0 / 1--
220.DisTCreating a methodology for validating and developing a product at the level of compliance with the requirements of the revised ISO standards for quality management systemsNováková, R.Institute of Industrial Engineering and Management (MTF)D-PMANMTFDetails of topic0 / 1--
221.DisTProject of visualisation procedure of IMS with using of institutional, standard-setting and legislative meansPauliková, A.Institute of Industrial Engineering and Management (MTF)D-PMANMTFDetails of topic0 / 1--
222.DisTProposal to use the LOHAS consumer approach to gain competitive advantage for SMEs in SlovakiaSakál, P.Institute of Industrial Engineering and Management (MTF)D-PMAN, D-PPPPMTFDetails of topic0 / 1--
223.DTNávrh a impementácia safety systému pre zabezpečenie riadenia modelu CNC frézy.Nemlaha, E.Institute of Applied Informatics, Automation and Mechatronics (MTF)I-AIPPMTFDetails of topic1 / -- Novák, P.
224.DTNávrh a impementácia vybraného modulu informačného systému pre priemyselný podnik StaviváSPNemlaha, E.Institute of Applied Informatics, Automation and Mechatronics (MTF)I-AIPPMTFDetails of topic1 / -- Floch, P.
225.BTNávrh a implementácia aplikácie pre správu osobných financií na platforme AndroidNémeth, M.Institute of Applied Informatics, Automation and Mechatronics (MTF)B-AIAMTFDetails of topic1 / 1 Hanzel, E.
226.BTNávrh a implementácia modulu univerzálneho riadaiceho systému (Holická)Juhás, M.Institute of Applied Informatics, Automation and Mechatronics (MTF)B-AIAMTFDetails of topic1 / -- Holická, K.
227.BTNávrh a implementácia vybraného modulu informačného systému pre priemyselný podnikTanuška, P.Institute of Applied Informatics, Automation and Mechatronics (MTF)B-AIAMTFDetails of topic6 / 2 Hurčíková, Z.
Dobo, F.
Tomašovič, P.
Šrámek, M.
Ravas, B.
Šrenkel, M.
228.BTNávrh a realizácia animačnej podpory meraní na univerzálnom dĺžkomereMoravčíková, J.Institute of Production Technologies (MTF)B-PPTMTFDetails of topic0 / 1--
229.BTDesign of an internet database application for a warehouseBezák, P.Institute of Applied Informatics, Automation and Mechatronics (MTF)B-AIAMTFDetails of topic1 / 1 Martinus, L.
230.BTNávrh a realizácia informačného systému evidencie odpadových látok vo farmaceutickej firmeJuhásová, B.Institute of Applied Informatics, Automation and Mechatronics (MTF)B-AIAMTFDetails of topic1 / -- Lukáč, D.
231.BTNávrh a realizácia informačného systému na spracovanie nezhody kvality výrobkuJuhásová, B.Institute of Applied Informatics, Automation and Mechatronics (MTF)B-AIAMTFDetails of topic1 / -- Zguriš, B.
232.BTNávrh a realizácia informačného systému pre podporu riadenia prevádzky (Faidzen)Juhás, M.Institute of Applied Informatics, Automation and Mechatronics (MTF)B-AIAMTFDetails of topic1 / -- Faidzen, A.
233.BTISTanuška, P.Institute of Applied Informatics, Automation and Mechatronics (MTF)B-AIAMTFDetails of topic1 / -- Szabó, Ľ.
234.DTNávrh a realizácia informačného systému pre vybraný podnik spolu s eshopomTanuška, P.Institute of Applied Informatics, Automation and Mechatronics (MTF)I-AIPPMTFDetails of topic1 / -- Sysel, M.
235.BTDesign and implementation of an information system designed to manage the teaching of selected chapters from mathematical analysisLiška, V.Institute of Applied Informatics, Automation and Mechatronics (MTF)B-AIAMTFDetails of topic1 / -- Miko, T.
236.BTDesign and realization of a laser diffraction system to assess the surface quality of transparent materialsJančuška, I.Institute of Materials (MTF)B-MIMTFDetails of topic1 / 1 Piňák, M.
237.BTNávrh a realizácia riadenia krokového motora pomocou mikroprocesorového modulu ArduinoHorváth, D.Institute of Applied Informatics, Automation and Mechatronics (MTF)B-AIAMTFDetails of topic1 / 1 Bacigál, P.
238.BTNávrh a realizácia riadenia posuvnej brány pomocou mikroprocesorového modulu ArduinoHorváth, D.Institute of Applied Informatics, Automation and Mechatronics (MTF)B-AIAMTFDetails of topic1 / 1 Lukačovič, M.
239.BTNávrh a realizácia riadenia robotickej ruky pomocou mikroprocesorového modulu Arduino.Horváth, D.Institute of Applied Informatics, Automation and Mechatronics (MTF)B-AIAMTFDetails of topic1 / 1 Kulla, R.
240.BTNávrh a realizácia riadiaceho programu pomocou nástroju S7 GRAPHNeštický, M.Institute of Applied Informatics, Automation and Mechatronics (MTF)B-AIAMTFDetails of topic1 / 2 Šustek, P.
241.BTNávrh a realizácia softvérovej podpory pre výpočet sústavy tolerancií a uloženíMoravčíková, J.Institute of Production Technologies (MTF)B-VTEMTFDetails of topic0 / 1--
242.DTNávrh a realizácia systému na monitorovanie prostredia v serverovni (2017/2018)Halenár, I.Institute of Applied Informatics, Automation and Mechatronics (MTF)I-AIPPMTFDetails of topic1 / 1 Kondel, R.
243.BTNávrh a realizácia systému pre objednávanie jedál v stravovacom zariadeníJuhásová, B.Institute of Applied Informatics, Automation and Mechatronics (MTF)B-AIAMTFDetails of topic1 / -- Botka, L.
244.BTNávrh a realizácia systému pre váženie nákladných áutJuhásová, B.Institute of Applied Informatics, Automation and Mechatronics (MTF)B-AIAMTFDetails of topic1 / -- Brecska, P.
245.BTNávrh a realizácia ultrazvukového radaru pomocou mikropočítača Raspberry Pi.Horváth, D.Institute of Applied Informatics, Automation and Mechatronics (MTF)B-AIAMTFDetails of topic1 / 1 Kiác, T.
246.BTNávrh a realizácia virtuálnej knižnice pre Knižnicu Juraja Fándlyho v Trnave v prostredí webNémeth, M.Institute of Applied Informatics, Automation and Mechatronics (MTF)B-AIAMTFDetails of topic1 / 1 Žlnay, D.
247.DTNavrh a realizacia 3D tlaciarneTanuška, P.Institute of Applied Informatics, Automation and Mechatronics (MTF)I-AIPPMTFDetails of topic1 / -- Trška, M.
248.BTNávrh a výroba automatického dávkovača živého krmiva pomocou CAD softvéru a 3D tlačiarneMilde, J.Institute of Production Technologies (MTF)B-VZSMTFDetails of topic1 / 1 Žovinec, J.
249.DTNávrh a výroba časti zadného odpruženia horského bicyklaŠimna, V.Institute of Production Technologies (MTF)I-PPNMTFDetails of topic1 / -- Kubáň, L.
250.BTNávrh a výroba diferenciálu automobilu pomocou CA technológiíMolnár, I.Institute of Production Technologies (MTF)B-PPTMTFDetails of topic1 / 1 Woźnica, A.
251.BTNávrh a výroba edukačného modelu rezného nástrojaMoravčíková, J.Institute of Production Technologies (MTF)B-PPTMTFDetails of topic2 / 2 Vardzik, T.
Stareček, B.
252.BTNávrh a výroba formy pre vstrekovanie.Buranský, I.Institute of Production Technologies (MTF)B-PPTMTFDetails of topic1 / 1 Hanuliak, L.
253.DTNávrh a výroba komponentov pre 3D tlačovú hlavu.Buranský, I.Institute of Production Technologies (MTF)I-PPNMTFDetails of topic1 / 1 Ondreják, M.
254.DTNávrh a výroba nástrov pre frézovanie tenkostenných súčiastok.Buranský, I.Institute of Production Technologies (MTF)I-PPNMTFDetails of topic1 / 1 Mičko, R.
255.BTNávrh a výroba prípravku pre frézovaniePokorný, P.Institute of Production Technologies (MTF)B-PPTMTFDetails of topic1 / 1 Kormúth, F.
256.BTNávrh a výroba prototypu prevodovky pomocou CA technológiíMolnár, I.Institute of Production Technologies (MTF)B-PPTMTFDetails of topic1 / 1 Kováčik, J.
257.BTDesign and Manufacturing of a Gap Gauge PrototypeMorovič, L.Institute of Production Technologies (MTF)B-PPTMTFDetails of topic1 / -- Koš, J.
258.DTDesign and manufacture of a chest set using CA technologiesKuruc, M.Institute of Production Technologies (MTF)I-PPNMTFDetails of topic1 / 1 Dráb, M.
259.DTNávrh a výroba ustavovacieho boxu pre upínací komponent konektora RJ45Buranský, I.Institute of Production Technologies (MTF)I-PPNMTFDetails of topic1 / 1 Štefula, P.
260.BTDesign and production of a sport camera trailing holder by using a FDM method.Jurina, F.Institute of Production Technologies (MTF)B-PPTMTFDetails of topic1 / 1 Šturcel, R.
261.DTNávrh a výroba vložky vstrekovacej formy pre plasty (Rapid Tooling)Morovič, L.Institute of Production Technologies (MTF)I-PPNMTFDetails of topic1 / 1 Kurtulík, A.
262.DTNávrh a implementácia IS pre vybranú firmuNémeth, M.Institute of Applied Informatics, Automation and Mechatronics (MTF)I-AIPPMTFDetails of topic1 / 1 Lukáč, T.
263.DTNávrh a implementácia systému pre zefektívnenie procesov vybranej firmyNémeth, M.Institute of Applied Informatics, Automation and Mechatronics (MTF)I-AIPPMTFDetails of topic1 / 1 Grigová, L.
264.DTNávrh, analýza a modelovanie systému riadenia s prediktívnym regulátoromMichaľčonok, G.Institute of Applied Informatics, Automation and Mechatronics (MTF)I-AIPPMTFDetails of topic0 / 2--
265.DTNávrh aplikácie modelu výnimočnosti EFQM v podniku HF NaJUS, a.s.Jurík, L.Institute of Industrial Engineering and Management (MTF)I-PMAMTFDetails of topic1 / -- Barcík, V.
266.DisTDesign and implementation of adaptive controllers with fuzzy logic for control of distributed processes in PC7 environmentMichaľčonok, G.Institute of Applied Informatics, Automation and Mechatronics (MTF)D-AAIPMTFDetails of topic0 / ----
267.BTNávrh a realizácia analógového modulu pre PLC pomocou mikroprocesorového modulu ArduinoHorváth, D.Institute of Applied Informatics, Automation and Mechatronics (MTF)B-AIAMTFDetails of topic1 / 1 Mlynár, M.
268.DTNávrh a realizácia CNC frézy riadenej ArduinomNémeth, M.Institute of Applied Informatics, Automation and Mechatronics (MTF)I-AIPPMTFDetails of topic1 / 1 Kuboš, M.
269.BTNávrh a realizácia informačného systému evidencie výpožičiek časopisovJuhásová, B.Institute of Applied Informatics, Automation and Mechatronics (MTF)B-AIAMTFDetails of topic1 / -- Pereira, M. W.
270.BTNávrh a realizácia informačného systému pre malú výrobnú firmuJuhásová, B.Institute of Applied Informatics, Automation and Mechatronics (MTF)B-AIAMTFDetails of topic1 / -- Burdej, E.
271.DTDesign and implementation of an information system for marketing researchIringová, M.Institute of Applied Informatics, Automation and Mechatronics (MTF)I-AIPPMTFDetails of topic1 / 1 Reznák, T.
272.BTNávrh a realizácia informačného systému pre monitorovanie výrobného procesuJuhásová, B.Institute of Applied Informatics, Automation and Mechatronics (MTF)B-AIAMTFDetails of topic1 / -- Kalus, M.
273.DTDesign and implementation of an information system for a paper millVrábeľ, R.Institute of Applied Informatics, Automation and Mechatronics (MTF)I-AIPPMTFDetails of topic0 / 1--
274.BTNávrh a realizácia informačného systému pre recykláciu oblečeniaJuhásová, B.Institute of Applied Informatics, Automation and Mechatronics (MTF)B-AIAMTFDetails of topic1 / -- Janda, J.
275.BTNávrh a realizácia informačného systému pre sledovanie údržby strojovJuhásová, B.Institute of Applied Informatics, Automation and Mechatronics (MTF)B-AIAMTFDetails of topic1 / -- Krajčovič, L.
276.DTNávrh a realizácia informačného systému s technickým zameranímJuhásová, B.Institute of Applied Informatics, Automation and Mechatronics (MTF)I-AIPPMTFDetails of topic1 / 1 Hlavna, M.
277.DTNávrh a realizácia informačného systému s technickým zameranímJuhásová, B.Institute of Applied Informatics, Automation and Mechatronics (MTF)I-AIPPMTFDetails of topic0 / 1--
278.BTDesign and implementation of an information system for the management of OOP-Java educationLiška, V.Institute of Applied Informatics, Automation and Mechatronics (MTF)B-AIAMTFDetails of topic1 / 1 Krčmár, D.
279.DTDesign and realization of measurement of hysteresis losses in alternating magnetization of ferromagnetic materialJančuška, I.Institute of Materials (MTF)I-MIMTFDetails of topic1 / 1 Masáriková, J.
280.DisTDesign and implementation of methods for evaluating the reliability of reserving an integrated control system in accordance with the concept of "Industry 4.0".Michaľčonok, G.Institute of Applied Informatics, Automation and Mechatronics (MTF)D-AAIPMTFDetails of topic0 / 1--
281.DTNávrh a realizácia modelu priemyselného procesu pomocou simulačného modulu Siemens „SIMBA PROFIBUS“ v prostredí OS PCS7Michaľčonok, G.Institute of Applied Informatics, Automation and Mechatronics (MTF)I-AIPPMTFDetails of topic0 / 2--
282.DTNávrh a realizácia pohonu a jeho ovládania pre kamerový slider s využitím platformy ArduinoNémeth, M.Institute of Applied Informatics, Automation and Mechatronics (MTF)I-AIPPMTFDetails of topic1 / -- Hesko, M.
283.BTProposal and implementation of the control program using the S7 GRAPH toolNeštický, M.Institute of Applied Informatics, Automation and Mechatronics (MTF)B-AIAMTFDetails of topic1 / 2 Krútil, S.
284.DTDesign and Implementation of Lift Control System performed by Arduino from MatlabSchreiber, P.Institute of Applied Informatics, Automation and Mechatronics (MTF)I-AIPPMTFDetails of topic1 / 1 Krajčovič, J.
285.BTNávrh a realizácia rozhrania medzi LabView a PLC pomocou mikroprocesorovej jednotky ArduinoHorváth, D.Institute of Applied Informatics, Automation and Mechatronics (MTF)B-AIAMTFDetails of topic1 / 1 Žemla, M.
286.DTNávrh a realizácia simulačného modelu distribuovaného riadenia v prostredie PCS7Michaľčonok, G.Institute of Applied Informatics, Automation and Mechatronics (MTF)I-AIPPMTFDetails of topic0 / 2--
287.BTNávrh a realizácia simulačného modelu systému riadenia elektrického pohonu s pružnou spojkouMichaľčonok, G.Institute of Applied Informatics, Automation and Mechatronics (MTF)B-AIAMTFDetails of topic0 / 1--
288.BTNávrh a realizácia softvérovej podpory pre výpočet sústavy tolerancií a uloženíMoravčíková, J.Institute of Production Technologies (MTF)B-PPTMTFDetails of topic1 / 1 Soos, M.
289.DTNávrh a realizácia 3D skeneraHalenár, I.Institute of Applied Informatics, Automation and Mechatronics (MTF)I-AIPPMTFDetails of topic1 / 1 Mlčúch, A.
290.DTNávrh a realizácia 3D tlačiarne s využitím voľne šíreného softvérového vybaveniaĎuriš, R.Institute of Applied Informatics, Automation and Mechatronics (MTF)I-AIPPMTFDetails of topic1 / -- Bokor, L.
291.DTNávrh a simulácia robotického pracoviskaVáclav, Š.Institute of Production Technologies (MTF)I-PPNMTFDetails of topic1 / 1 Kalnássy, I.
292.DTNávrh a simulácia robotizovanej prevádzky pre aplikáciu disperzného lepidla na plastový nosič v podniku Antolin Trnava s.r.o.Delgado Sobrino, D. R.Institute of Production Technologies (MTF)I-VZSMTFDetails of topic1 / 1 Hatyina, M.
293.DTNávrh a tvorba databázy strojov a nástrojov pre progresívne metódy obrábaniaGörögová, I.Institute of Production Technologies (MTF)I-VTVMMTFDetails of topic1 / 1 Fabianová, M.
294.DTNávrh automatického upínacieho zariadeniaMudriková, A.Institute of Production Technologies (MTF)I-VZSMTFDetails of topic1 / 1 Mahaj, O.
295.DTNávrh automatizácie pracoviska na meranie hlučnosti ložísk s použitím robotického ramenaVáclav, Š.Institute of Production Technologies (MTF)I-PPNMTFDetails of topic1 / 1 Osuský, P.
296.DTNávrh automatizovanej meracej bunky pre kontrolu kvality optickými meracími systémamiRužarovský, R.Institute of Production Technologies (MTF)I-VZSMTFDetails of topic1 / 1 Mikulášek, Ľ.
297.DTDesign and production of components for diode laser projector with series manufacturing optimalizationMolnár, T.Institute of Production Technologies (MTF)I-PPNMTFDetails of topic1 / -- Trnka, J.
298.DTNávrh a výroba komponentov pre prototyp skútra s využitím CA technológiíŠimna, V.Institute of Production Technologies (MTF)I-PPNMTFDetails of topic1 / -- Pätoprstý, B.
299.DTNávrh a výroba pamätnej medailyMorovič, L.Institute of Production Technologies (MTF)I-PPNMTFDetails of topic1 / 1 Zicho, P.
300.DTNávrh a výroba prípravku pre konkrétnu súčiastkuGörögová, I.Institute of Production Technologies (MTF)I-PPNMTFDetails of topic1 / 3 Čelko, J.
301.DTNávrh a výroba prípravku pre konkrétnu súčiastkuGörögová, I.Institute of Production Technologies (MTF)I-VTVMMTFDetails of topic0 / 3--
302.BTNávrh cyklistickej prilby na mieruMorovič, L.Institute of Production Technologies (MTF)B-PPTMTFDetails of topic1 / 1 Machala, E.
303.BTDesign of a database application for the purpose of evidence production deviationsJánošík, J.Institute of Applied Informatics, Automation and Mechatronics (MTF)B-AIAMTFDetails of topic1 / 1 Ardan, P.
304.BTDesign of an internet database application for SK ModrankaBezák, P.Institute of Applied Informatics, Automation and Mechatronics (MTF)B-AIAMTFDetails of topic1 / 1 Fančovič, D.
305.BTNávrh datového zásobníka pre programovací jazyk C++Svetský, Š.Institute of Applied Informatics, Automation and Mechatronics (MTF)B-AIAMTFDetails of topic1 / 2 Frišo, P.
306.DTNávrh digitálneho pneumatického panelu „Motion Terminal“ v stratégii Industry 4.0Ružarovský, R.Institute of Production Technologies (MTF)I-VZSMTFDetails of topic1 / 1 Marcell, M.
307.BTNávrh edukačných modelov rezných nástrojovMoravčíková, J.Institute of Production Technologies (MTF)B-VTEMTFDetails of topic0 / 2--
308.BTNávrh edukačných modelov rezných nástrojovMoravčíková, J.Institute of Production Technologies (MTF)B-PPTMTFDetails of topic1 / 2 Habšuda, K.
309.BTNávrh elektrickej odporovej pece na tavenie zliatin mediBajčičák, M.Institute of Production Technologies (MTF)B-VTEMTFDetails of topic1 / -- Beňo, M.
310.DTSuggestion for ergonomic optimisation of the V2 assembly lineČaus, A.Department of Welding and Foundry (UVTE MTF)I-VTVMMTFDetails of topic1 / 1 Cyrulová, Z.
311.BTNávrh formy a jadier pre odlievanie bloku motoraŠuba, R.Institute of Production Technologies (MTF)B-PPTMTFDetails of topic1 / -- Levický, M.
312.DTProposal of a hydraulic bushing with flexible hydraulic systemZvončan, M.Institute of Production Technologies (MTF)I-VTVMMTFDetails of topic1 / 1 Kormúth, V.
313.DTNávrh implementácie metód priemyselného inžinierstva do podnikuBeluský, M.Institute of Industrial Engineering and Management (MTF)I-PMAMTFDetails of topic0 / ----
314.DTNávrh implementácie metódy 5S na pracovisku údržby v podniku OKE Plastic SK, s.r.o.Jurík, L.Institute of Industrial Engineering and Management (MTF)I-PMAMTFDetails of topic1 / -- Holičková, M.
315.BTNávrh implementácie metódy 5S v podniku Semecs, s.r.o.Jurík, L.Institute of Industrial Engineering and Management (MTF)B-PMAMTFDetails of topic1 / -- Pekárová, L.
316.DTNávrh implementácie metódy 5S v podniku Martinrea Slovakia Fluid Systems s. r. o.Jurík, L.Institute of Industrial Engineering and Management (MTF)I-PMAMTFDetails of topic1 / 1 Novotková, R.
317.DTNávrh implementácie systému kontinuálneho zlepšovania do podnikuBeluský, M.Institute of Industrial Engineering and Management (MTF)I-PMAMTFDetails of topic0 / ----
318.DTNávrh implementácie systému kontinuálneho zlepšovania do podnikuBeluský, M.Institute of Industrial Engineering and Management (MTF)I-PMAMTFDetails of topic0 / ----
319.BTNávrh implementácie techniky Industry 4.0 v prestavbe poloautomatického plniaceho zariadenia ABRUFRužarovský, R.Institute of Production Technologies (MTF)B-PPTMTFDetails of topic1 / 1 Novák, M.
320.DTNavrh informacneho systemu pre sklad strojarskej firmy NMH Sered.Tanuška, P.Institute of Applied Informatics, Automation and Mechatronics (MTF)I-AIPPMTFDetails of topic1 / -- Dvorský, P.
321.BTNávrh informačného systému pre riadenie vnútropodnikových procesovŠpendla, L.Institute of Applied Informatics, Automation and Mechatronics (MTF)B-AIAMTFDetails of topic1 / 1 Lančarič, V.
322.DTNávrh informačného systému pre vybranú organizáciu/podnikKebísek, M.Institute of Applied Informatics, Automation and Mechatronics (MTF)I-AIPPMTFDetails of topic3 / -- Šimora, F.
Kocun, J.
Hudec, K.
323.BTNávrh inovácií procesov transferu technológie vo vybranom priemyselnom podniku (ak. rok 2017/2018)Jemala, M.Institute of Industrial Engineering and Management (MTF)B-PMAMTFDetails of topic0 / 1--
324.DTProposal of innovative model management of enterpriseSablik, J.Institute of Industrial Engineering and Management (MTF)I-PMAMTFDetails of topic0 / 1--
325.DTNávrh inovatívneho systému manažmentu výroby vo vybranom priemyselnom podniku (ak. rok 2017/2018)Jemala, M.Institute of Industrial Engineering and Management (MTF)I-PMAMTFDetails of topic1 / 2 Chudíková, J.
326.DTNávrh integrácie priemyselných dát do špecializovaného dátového úložiskaKebísek, M.Institute of Applied Informatics, Automation and Mechatronics (MTF)I-AIPPMTFDetails of topic0 / ----
327.BTNávrh komponentov upínacieho stavebnicového systémuMoravčíková, J.Institute of Production Technologies (MTF)B-PPTMTFDetails of topic1 / 1 Holba, K.
328.DTNávrh koncepcie digitálnej Integrácie návrhových procesov v podmienkach Industry 4.0Ružarovský, R.Institute of Production Technologies (MTF)I-VZSMTFDetails of topic1 / 1 Szarka, D.
329.DTNávrh koncového efektora priemyselného robotaMudriková, A.Institute of Production Technologies (MTF)I-VZSMTFDetails of topic1 / -- Ševcech, A.
330.DTNávrh konštrukcie a riadiaceho systému „úkosovačky“ pre výrobu úkosov zvarových spojov na potrubíNaď, M.Institute of Production Technologies (MTF)I-VZSMTFDetails of topic1 / -- Janic, M.
331.DTNávrh konštrukcie náboja výsevného disku sejacieho strojaKusá, M.Institute of Production Technologies (MTF)I-VZSMTFDetails of topic1 / 1 Remiaš, D.
332.DTNávrh layoutu skladu v spoločnosti HOPI SK, s.r.o. SenecVajdel, R.Institute of Production Technologies (MTF)I-PPNMTFDetails of topic1 / -- Sollár, L.
333.DTNávrh logistiky materiálového toku v iCIM 3000 z hľadiska práce skladového systémuMudriková, A.Institute of Production Technologies (MTF)I-VZSMTFDetails of topic1 / -- Babirát, M.
334.DTNávrh meracieho plánu pre meranie konkrétnej súčiastky na súradnicovom meracom strojiGörög, A.Institute of Production Technologies (MTF)I-PPNMTFDetails of topic2 / 2 Prekop, F.
Benda, T.
335.DTNávrh merania teplotného profilu v dopravných konštrukciách s využitím PLCTanuška, P.Institute of Applied Informatics, Automation and Mechatronics (MTF)I-AIPPMTFDetails of topic1 / -- Meravý, T.
336.DisTProposal of methodology for evaluation of impacts of social innovations using quality management toolsNováková, R.Institute of Industrial Engineering and Management (MTF)D-PMANMTFDetails of topic0 / 1--
337.DisTEntwurf einer Methodik für die Berechnung von Environmentaleffektivität der InvestitionenSablik, J.Institute of Industrial Engineering and Management (MTF)D-PMANMTFDetails of topic0 / 2--
338.DisTProposal of methodology for evaluation of the impact of quality management on economic results of industrial enterprisesNováková, R.Institute of Industrial Engineering and Management (MTF)D-PMANMTFDetails of topic0 / 1--
339.DisTProposal of the methodology for the design of the smart working environment from the sustainable workforce viewŠujanová, J.Institute of Industrial Engineering and Management (MTF)D-PMAN, D-PMANxAMTFDetails of topic0 / ----
340.DTDesign of a method of inserting a synchronous ring into the operation space of machineHrušková, E.Institute of Production Technologies (MTF)I-VTVMMTFDetails of topic1 / 1 Nejedlík, M.
341.BTNávrh modelového zariadenia pre výrobu formy na odlievanie lodnej skrutkyŠuba, R.Department of Welding and Foundry (UVTE MTF)B-PPTMTFDetails of topic1 / -- Herceg, D.
342.DisTEntwurf des Controllingsmodels für den Management einer ForschungsorganisatuionSablik, J.Institute of Industrial Engineering and Management (MTF)D-PMANMTFDetails of topic0 / 2--
343.DisTModel design of human resource management in the concept of Industry 4.0Chlpeková, A.Institute of Industrial Engineering and Management (MTF)D-PPPPMTFDetails of topic0 / 2--
344.BTDESIGN OF THE GLASS MOLD AND ITS IMPLEMENTATION IN MANUFACTURINGKovaříková, I.Institute of Production Technologies (MTF)B-PPTMTFDetails of topic1 / 1 Minárech, I.
345.DTNávrh montáže automatizovanej stanice na ustavenie a upnutie zváranej časti karosérie automobiluVáclav, Š.Institute of Production Technologies (MTF)I-PPNMTFDetails of topic1 / 1 Marušinec, J.
346.BTNávrh montáže čerpadla na voduKuruc, M.Institute of Production Technologies (MTF)B-PPTMTFDetails of topic1 / 1 Firta, J.
347.BTNávrh montáže otočného mechanizmuVáclav, Š.Institute of Production Technologies (MTF)B-PPTMTFDetails of topic1 / 1 Malík, J.
348.BTNávrh montáže pojazdného schodiskaVáclav, Š.Institute of Production Technologies (MTF)B-PPTMTFDetails of topic1 / 1 Schwarz, R.
349.BTNávrh montáže posilňovacieho strojaRužarovský, R.Institute of Production Technologies (MTF)B-PPTMTFDetails of topic1 / 1 Líška, J.
350.BTNávrh montáže spojky motocyklaVáclav, Š.Institute of Production Technologies (MTF)B-PPTMTFDetails of topic1 / 1 Hajtman, V.
351.DTNávrh montáže vybraného strojárskeho výrobkuVáclav, Š.Institute of Production Technologies (MTF)I-VTVMMTFDetails of topic1 / 2 Duriš, O.
352.DTNávrh montáže zariadenia určeného na recykláciu plastovVáclav, Š.Institute of Production Technologies (MTF)I-VTVMMTFDetails of topic1 / 1 Opatík, V.
353.BTNávrh montáže zdvíhacieho mechanizmu pre osobné automobilyVáclav, Š.Institute of Production Technologies (MTF)B-PPTMTFDetails of topic1 / 1 Skladaný, D.
354.DTNávrh na zdokonalenie systému kalkulácií vo vybranom priemyselnom podnikuMrvová, Ľ.Institute of Industrial Engineering and Management (MTF)I-PPPMTFDetails of topic0 / 2--
355.DTNávrh na zlepšenie výroby pomocou simulácieVažan, P.Institute of Applied Informatics, Automation and Mechatronics (MTF)I-AIPPMTFDetails of topic1 / 1 Kollár, P.
356.DTNávrh na zlepšenie využívania metódy FMEA vo vybranom podnikuJurík, L.Institute of Industrial Engineering and Management (MTF)I-PMAMTFDetails of topic1 / -- Smoláriková, N.
357.DTNávrh na zníženie zmetkovitosti vo výrobe komponentov v ZF Slovakia, a.s.Hrablik Chovanová, H.Institute of Industrial Engineering and Management (MTF)I-PMAMTFDetails of topic1 / 1 Iršová, K.
358.DTNávrh nového zváracieho prípravku robotizovaného pracoviska ABB pre regálové nosníky R300/R301 vo firme AJ Metal DesignPecháček, F.Department of Production Systems, Metrology and Asembly (UVTE MTF)I-PPNMTFDetails of topic1 / -- Markuš, M.
359.BTNávrh opatrení na budovanie a vedenie projektových tímov a analýzu stakeholderov pri riadení projektov vo vybranom priemyselnom podniku (ak. rok. 2017/2018)Samáková, J.Institute of Industrial Engineering and Management (MTF)B-PMAMTFDetails of topic1 / 1 Vitteková, S.
360.BTNávrh opatrení na efektívne využívanie nástrojov marketingového mixu v priemyselnom podniku (ak. rok 2017/18)Vaňová, J.Institute of Industrial Engineering and Management (MTF)B-PMAMTFDetails of topic1 / -- Mocková, D.
361.BTDrafting measures to improve the concept of personal marketing in the selected businessHorváthová, M.Institute of Industrial Engineering and Management (MTF)B-PPPMTFDetails of topic1 / -- Holkovičová, S.
362.BTNávrh opatrení na optimalizáciu organizačnej štruktúry vybraného priemyselného podniku ako nástroj zvyšovania efektivity riadenia projektov (ak. rok. 2017/2018)Samáková, J.Institute of Industrial Engineering and Management (MTF)B-PMAMTFDetails of topic1 / 1 Kumančíková, R.
363.BTNávrh opatrení na riešenie problematiky zamestnávania cudzokrajných zamestnancov vo výrobnom podniku z pohľadu vybraných personálnych činností v kontexte s udržateľnosťou pracovného výkonu zamestnancov (ak.rok 17/18)Chlpeková, A.Institute of Industrial Engineering and Management (MTF)B-PPPMTFDetails of topic0 / ----
364.BTNávrh opatrení na stabilizáciu zamestnancov v podmienkach vybraného priemyselného podniku v kontexte s udržateľnosťou pracovného výkonu zamestnancov (ak.rok 17/18)Chlpeková, A.Institute of Industrial Engineering and Management (MTF)B-PPPMTFDetails of topic0 / ----
365.BTNávrh opatrení na zdokonalenie činnosti personálneho útvaru v podmienkach vybraného priemyselného podniku (ak.rok 17/18)Chlpeková, A.Institute of Industrial Engineering and Management (MTF)B-PPPMTFDetails of topic0 / ----
366.BTNávrh opatrení na zdokonalenie udržateľných kľúčových kompetencií projektových manažérov a členov projektových tímov pri riadení projektov vo vybranom priemyselnom podniku (ak. rok. 2017/2018)Samáková, J.Institute of Industrial Engineering and Management (MTF)B-PPPMTFDetails of topic1 / 1 Dobšovičová, N.
367.BTNávrh opatrení na zefektívnenie distribučnej logistiky v priemyselnom podniku (2017/2018)Horňáková, N.Institute of Industrial Engineering and Management (MTF)B-PMAMTFDetails of topic1 / 1 Kamenszká, A.
368.BTNávrh opatrení na zefektívnenie vnútropodnikovej komunikácie v tímoch v priemyselných podnikochPechanová, Ľ.Institute of Industrial Engineering and Management (MTF)B-PPPMTFDetails of topic1 / 1 Miháliková, J.
369.BTNávrh opatrení na zlepšenie obstarávania a skladovania výrobných zásob vo vybranom priemyselnom podniku (ak. rok 2017/2018)Bestvinová, V.Institute of Industrial Engineering and Management (MTF)B-PMAMTFDetails of topic1 / 2 Liko, R.
370.BTNávrh opatrení na zlepšenie procesu komunikácie vo vybranom priemyselnom podniku (ak. rok 2017/2018)Koltnerová, K.Institute of Industrial Engineering and Management (MTF)B-PMAMTFDetails of topic1 / 1 Kvasničková, S.
371.BTNávrh opatrení na zlepšenie systému analýzy práce v podmienkach vybraného priemyselného podniku v kontexte s udržateľnosťou pracovného výkonu zamestnancov (ak.rok 17/18)Chlpeková, A.Institute of Industrial Engineering and Management (MTF)B-PPPMTFDetails of topic0 / ----
372.BTNávrh opatrení na zlepšenie systému hodnotenia a odmeňovania zamestnancov vo vybranom priemyselnom podniku (ak. rok 2017/2018)Homokyová, M.Institute of Industrial Engineering and Management (MTF)B-PMAMTFDetails of topic1 / 1 Bobek, S.
373.BTNávrh opatrení na zlepšenie systému manažmentu ľudských zdrojov v podniku LUNA-PLOTY, s.r.o.Baran, D.Institute of Industrial Engineering and Management (MTF)B-PMAMTFDetails of topic0 / 3--
374.BTDraft measures to improve the human resources management system at Company LUNA-PLOTY, s.r.o.Baran, D.Institute of Industrial Engineering and Management (MTF)B-PMAMTFDetails of topic1 / -- Polakovičová, M.
375.BTDrafting measures to improve the human resources management system in the enterprise LUNA-PLOTY, s.r.o.Baran, D.Institute of Industrial Engineering and Management (MTF)B-PMAMTFDetails of topic0 / 3--
376.BTProposal of the measures improving employee motivation system in industrial companies (ac. year 2017/2018)Matejov, Ľ.Institute of Industrial Engineering and Management (MTF)B-PMAMTFDetails of topic1 / 1 Palko, M.
377.BTDraft measures to improve the remuneration system for employees in the selected firmHorváthová, M.Institute of Industrial Engineering and Management (MTF)B-PPPMTFDetails of topic0 / 1--
378.BTNávrh opatrení na zlepšenie vybranej činnosti personálneho manažmentu (získavanie, výber, adaptácia, hodnotenie, vzdelávanie) vo vybranom priemyselnom podnikuKoltnerová, K.Institute of Industrial Engineering and Management (MTF)B-PPPMTFDetails of topic2 / 2 Havrlent Lecová, R.
Domanická, P.
379.BTNávrh opatrení na zlepšenie vybraných činností personálneho manažmentu so zameraním na zníženie fluktuácie zamestnancov v priemyselnom podnikuKoltnerová, K.Institute of Industrial Engineering and Management (MTF)B-PMAMTFDetails of topic1 / -- Zöldfayová, J.
380.BTNávrh opatrení na zlepšenie využitia vybraných marketingových aktivít na podporu budovania značky v priemyselnom podnikuPrajová, V.Institute of Industrial Engineering and Management (MTF)B-PPPMTFDetails of topic1 / 1 Hrušecký, O.
381.BTNávrh opatrení na zlepšenie využitia vybraných marketingových aktivít na podporu budovania značky v priemyselnom podniku (2017/2018)Prajová, V.Institute of Industrial Engineering and Management (MTF)B-PMAMTFDetails of topic0 / 1--
382.BTProposal of the measures for decreasing employee fluctuation in industrial companies (ac. year 2017/2018)Matejov, Ľ.Institute of Industrial Engineering and Management (MTF)B-PMAMTFDetails of topic0 / 1--
383.BTNávrh opatrení na zníženie logistických nákladov v priemyselnom podniku (ak. rok 2017/2018)Mesárošová, J.Institute of Industrial Engineering and Management (MTF)B-PMAMTFDetails of topic1 / -- Bednáriková, S.
384.BTNávrh opatrení na zvýšenie konkurencieschopnosti vybraného malého alebo stredného priemyselného podniku pôsobiaceho vo viac alebo v menej rozvinutom regióne SR (ak. rok 2017/2018)Bestvinová, V.Institute of Industrial Engineering and Management (MTF)B-PMAMTFDetails of topic0 / 1--
385.DTNávrh opatrení na zvýšenie presnosti zásob výrobného materiálu v podniku Faurecia Slovakia s.r.o.Baran, D.Institute of Industrial Engineering and Management (MTF)I-PMAMTFDetails of topic1 / 1 Pediač, F.
386.BTNávrh opatrení na zvýšenie produktivity výrobných procesov prostredníctvom metódy 3MU v podniku Schaeffler Skalica, spol. s r.o.Jurík, L.Institute of Industrial Engineering and Management (MTF)B-PMAMTFDetails of topic1 / -- Tomša, J.
387.BTNávrh opatrení pre zdokonalenie systému komunikácie v priemyselnom podnikuSzabó, P.Institute of Industrial Engineering and Management (MTF)B-PPPMTFDetails of topic1 / 1 Šalitroš, M.
388.BTNávrh opatrení pre zlepšenie operatívneho plánovania a riadenia výrobyBeluský, M.Institute of Industrial Engineering and Management (MTF)B-PMAMTFDetails of topic0 / ----
389.BTNávrh opatrení pre zníženie času pretypovávaniaBeluský, M.Institute of Industrial Engineering and Management (MTF)B-PMAMTFDetails of topic0 / ----
390.BTNávrh opatrení pre zvýšenie efektívnosti materiálového tokuBeluský, M.Institute of Industrial Engineering and Management (MTF)B-PMAMTFDetails of topic0 / ----
391.BTNávrh opatrení pre zvýšenie produktivity práce v podnikuBeluský, M.Institute of Industrial Engineering and Management (MTF)B-PMAMTFDetails of topic0 / ----
392.BTNávrh opatrení v oblasti riadenia zásob a skladového hospodárstva v podnikuFidlerová, H.Institute of Industrial Engineering and Management (MTF)B-PMAMTFDetails of topic1 / -- Hanšut, S.
393.BTNávrh opatrení v oblasti uplatňovania udržateľnej logistiky v priemyselnom podniku (ak. rok 2017/18)Fidlerová, H.Institute of Industrial Engineering and Management (MTF)B-PMAMTFDetails of topic1 / -- Bohunická, S.
394.DTNávrh parametrov spájkovania titánu a zliatiny TiAlVHodúlová, E.Institute of Production Technologies (MTF)I-ZASMMTFDetails of topic0 / 1--
395.DTNávrh parametrov spájkovania titánu a zliatiny TiAlVHodúlová, E.Institute of Production Technologies (MTF)I-VTVMMTFDetails of topic1 / -- Ondriška, O.
396.DTNávrh parametrov zvárania titánu elektrónovým lúčomŠimeková, B.Institute of Production Technologies (MTF)I-ZASMMTFDetails of topic1 / 1 Horník, F.
397.DTNávrh pneumatického odstrihovania vtokov pre lis Krauss Maffei Cx MC6 v Ronson Plastics, s.r.o. MyjavaPecháček, F.Department of Production Systems, Metrology and Asembly (UVTE MTF)I-VZSMTFDetails of topic1 / -- Chocholáček, E.
398.DTDesign of enterprise information system for Topaz LGPHalenár, I.Institute of Applied Informatics, Automation and Mechatronics (MTF)I-AIPPMTFDetails of topic1 / 1 Slávik, M.
399.DTNávrh polohovacieho stolaKošťál, P.Institute of Production Technologies (MTF)I-VZSMTFDetails of topic1 / -- Morbacher, P.
400.DisTEntwurf der Methodik für die Identifikation und Bewertung von Risiken und Effektivität der Arbeiten, die sich unter der ungewöhnlichen Arbeitsbedingungen durführenSablik, J.Institute of Industrial Engineering and Management (MTF)D-PMANMTFDetails of topic0 / 1--
401.DisTEntwurf eines Verfahrens für die Integration der Modulen des Betriebsmanagementes unter der Beachtung von ISO-NormenSablik, J.Institute of Industrial Engineering and Management (MTF)D-PMANMTFDetails of topic0 / 1--
402.BTNávrh postupu odlievania veľkej plastikyŠuba, R.Department of Welding and Foundry (UVTE MTF)B-VTEMTFDetails of topic0 / ----
403.BTNávrh postupu okopírovania reliéfnej plastiky pre odlievanieŠuba, R.Department of Welding and Foundry (UVTE MTF)B-VTEMTFDetails of topic0 / ----
404.DisTEntwurf eines Verfahrens für Bildung und Bewertung des Energieversorgungsmixes für ein IndustriebetriebSablik, J.Institute of Industrial Engineering and Management (MTF)D-PMANMTFDetails of topic0 / 1--
405.BTNávrh prípravku na ustavenie a podopretie súčiastky určenej na kontrolu mikrogeometrie povrchuMoravčíková, J.Institute of Production Technologies (MTF)B-PPTMTFDetails of topic1 / 1 Šedovič, V.
406.BTNávrh prípravku určeného na kontrolu mikrogeometrie povrchu súčiastok veľmi malých rozmerovMoravčíková, J.Institute of Production Technologies (MTF)B-PPTMTFDetails of topic1 / 1 Kováč, M.
407.DTNávrh realizácie a optimalizácie montážnej linky vo firme COAVIS Slovakia, s.r.o. HlohovecVáclav, Š.Institute of Production Technologies (MTF)I-VTVMMTFDetails of topic1 / 1 Radošovský, A.
408.BTNávrh riadenia solárneho navádzačaNeštický, M.Institute of Applied Informatics, Automation and Mechatronics (MTF)B-AIAMTFDetails of topic1 / 1 Augustín, M.
409.BTNávrh riadenia sústavy križovatiek so svetelnou signalizáciouPeterková, A.Institute of Applied Informatics, Automation and Mechatronics (MTF)B-AIAMTFDetails of topic1 / -- Malíšek, G.
410.BTNávrh riadiaceho elektropneumatického obvodu pre kontrolné zariadenieMudriková, A.Institute of Production Technologies (MTF)B-VZSMTFDetails of topic1 / 1 Hrica, D.
411.DTNávrh riadiaceho systému výrobnej linkyTanuška, P.Institute of Applied Informatics, Automation and Mechatronics (MTF)I-AIPPMTFDetails of topic1 / -- Nazaruk, A.
412.DTNávrh riadiaceho systému výrobnej linkyTanuška, P.Institute of Applied Informatics, Automation and Mechatronics (MTF)I-AIPPMTFDetails of topic1 / -- Lenický, E.
413.DTProposal of solution ergonomic rationalization in selected operations of the enterprise REVOL TT Consulting Ltd.Hatiar, K.Institute of Industrial Engineering and Management (MTF)I-PMAMTFDetails of topic1 / 1 Bačík, M.
414.DTNávrh robotizovaného pracoviska na zváranie bicyklových rámovBárta, J.Department of Welding and Foundry (UVTE MTF)I-VTVMMTFDetails of topic1 / 1 Daniel, A.
415.BTNávrh spájkovacích zliatin pre vyššie aplikačné teplotyKoleňák, R.Institute of Production Technologies (MTF)B-VTEMTFDetails of topic0 / ----
416.BTDesign of table decorative biofireŠimeková, B.Institute of Production Technologies (MTF)B-PPTMTFDetails of topic1 / -- Divinský, L.
417.BTNávrh súboru opatrení na zlepšenie systému členenia nákladov a výnosov vo vybranom priemyselnom podniku (ak. rok 2017/2018)Homokyová, M.Institute of Industrial Engineering and Management (MTF)B-PMAMTFDetails of topic1 / 1 Jurková, M.
418.BTNávrh sústavy nástrojov na meranie spokojnosti zamestnancov v podniku Faurecia Automotive Slovakia s.r.o.Jurík, L.Institute of Industrial Engineering and Management (MTF)B-PMAMTFDetails of topic1 / -- Ondrovičová, V.
419.BTNávrh sústavy nefinančných benefitov pre vybrané kategórie zamestnancov v podniku Schaeffler Skalica, spol. s r.o.Jurík, L.Institute of Industrial Engineering and Management (MTF)B-PMAMTFDetails of topic1 / -- Bombala, D.
420.DTNávrh sústavy ukazovateľov na finančno-ekonomickú analýzu spoločnosti OSRAM, a.s.Baran, D.Institute of Industrial Engineering and Management (MTF)I-PMAMTFDetails of topic0 / 1--
421.DTNávrh systému a obsahu kvalifikačného vzdelávania zamestnancov v ZF Slovakia Levice (ak.rok 17/18)Chlpeková, A.Institute of Industrial Engineering and Management (MTF)I-PPPMTFDetails of topic0 / 1--
422.BTNávrh systému číslicového riadenia hladiny vody PID regulátorom pre fyzický model spojených nádob pomocou PLC S7-300.Samsonov, G.Institute of Applied Informatics, Automation and Mechatronics (MTF)B-AIAMTFDetails of topic1 / 1 Hracho, P.
423.BTNávrh systému číslicového riadenia tlaku vody PID regulátorom pre fyzický model spojených nádob pomocou PLC S7-300.Samsonov, G.Institute of Applied Informatics, Automation and Mechatronics (MTF)B-AIAMTFDetails of topic2 / 1 Bachár, S.
Poliak, A.
424.BTNávrh systému ďalšieho vzdelávania zamestnancov v priemyselnom podniku. (ak. rok 2017/2018)Mesárošová, J.Institute of Industrial Engineering and Management (MTF)B-PPPMTFDetails of topic1 / 1 Péčová, L.
425.DTNávrh systému (modelu) udržateľnej tvorby zdieľaných hodnôt priemyselného podniku v kontexte s udržateľným SZPSakál, P.Institute of Industrial Engineering and Management (MTF)I-PPPMTFDetails of topic0 / 1--
426.DTNávrh systému (modelu) udržateľnej tvorby zdieľaných hodnôt priemyselného podniku v kontexte s udržateľným SZPSakál, P.Institute of Industrial Engineering and Management (MTF)I-PPPMTFDetails of topic0 / 1--
427.DTNávrh systému (modelu) udržateľnej tvorby zdieľaných hodnôt priemyselného podniku v kontexte s udržateľným SZPSakál, P.Institute of Industrial Engineering and Management (MTF)I-PMAMTFDetails of topic0 / 1--
428.DTNávrh systému pre ultrazvukové mechanizované skúšanie austenitických zvarov technikou Phased ArrayKovaříková, I.Institute of Production Technologies (MTF)I-ZASMMTFDetails of topic1 / 1 Jalakša, R.
429.DTNávrh systému riadeniu výkonnosti zamestnancov špecificky so zameraním na medzigeneračné interakcie vo vybranom priemyselnom podniku (ak.rok 17/18)Chlpeková, A.Institute of Industrial Engineering and Management (MTF)I-PPPMTFDetails of topic0 / 2--
430.DTNávrh systému rozvoja zamestnancov prostredníctvom aplikácie mentoringu a kaučingu v kontexte s Age manažmentom v podmienkach priemyselných podnikov v SRChlpeková, A.Institute of Industrial Engineering and Management (MTF)I-PMAMTFDetails of topic1 / -- Oman, D.
431.DTProposal of stabilization system for employees in industrial company (2017/2018)Marková, P.Institute of Industrial Engineering and Management (MTF)I-PPPMTFDetails of topic1 / 1 Polačiková, V.
432.DTProposal of stabilization system for employees in industrial company (2017/2018)Marková, P.Institute of Industrial Engineering and Management (MTF)I-PPPMTFDetails of topic0 / 1--
433.DTNávrh technických opatrení pri zavádzaní montážnej linky do výrobyRužarovský, R.Institute of Production Technologies (MTF)I-VZSMTFDetails of topic1 / 1 Sedlák, M.
434.DTNávrh technológie CNC tlačenia laserom zváraných polotovarov (2018)Šugárová, J.Institute of Production Technologies (MTF)I-OATMTFDetails of topic0 / 1--
435.DTNávrh technológie spájkovania kombinácie titán - nikelKostolný, I.Institute of Production Technologies (MTF)I-VTVMMTFDetails of topic1 / 1 Šuryová, D.
436.DTNávrh technológie zvárania niklu laserovým lúčomKovaříková, I.Institute of Production Technologies (MTF)I-ZASMMTFDetails of topic1 / 1 Procházka, J.
437.DTNávrh udržateľného systému personálneho marketingu vo vybranom priemyselnom podniku (ak.rok 17/18)Chlpeková, A.Institute of Industrial Engineering and Management (MTF)I-PPPMTFDetails of topic2 / -- Fašiang, P.
Licherová, N.
438.DTNávrh udržateľného systému stabilizácie ľudských zdrojov ako dôležitého faktora rozvoja priemyselného podniku, resp. regiónuBestvinová, V.Institute of Industrial Engineering and Management (MTF)I-PPPMTFDetails of topic1 / 1 Husárová, L.
439.DTNávrh udržateľného systému stabilizácie zamestnancov v podnikuMrvová, Ľ.Institute of Industrial Engineering and Management (MTF)I-PPPMTFDetails of topic0 / 2--
440.BTNávrh udržateľných opatrení na zlepšenie procesu získavania a výberu zamestnancov v priemyselnom podnikuBestvinová, V.Institute of Industrial Engineering and Management (MTF)B-PPPMTFDetails of topic1 / -- Gučková, V.
441.BTDesigning Sustainable Measures to Improve Employee Stabilization in an EnterpriseMrvová, Ľ.Institute of Industrial Engineering and Management (MTF)B-PMAMTFDetails of topic1 / 3 Patka, M.
442.DTNávrh upínacieho prípravku pre viacosové obrábacie centrumŠimna, V.Institute of Production Technologies (MTF)I-PPNMTFDetails of topic1 / 1 Bugár, A.
443.DisTProject of application for progressive methods to ensure the efficiency of product developmentPauliková, A.Institute of Industrial Engineering and Management (MTF)D-PMANMTFDetails of topic0 / 1--
444.DisTProposal creative application of quality management in introducing new products into productionNováková, R.Institute of Industrial Engineering and Management (MTF)D-PMANMTFDetails of topic0 / 1--
445.DTNávrh vložky formy pre vysokotlaké liatie lopatkového kolesaBajčičák, M.Institute of Production Technologies (MTF)I-PPNMTFDetails of topic0 / ----
446.BTNávrh vybraného modulu informačného systému pre obchodnú organizáciuTadanai, O.Institute of Applied Informatics, Automation and Mechatronics (MTF)B-AIAMTFDetails of topic1 / -- Malý, M.
447.BTNávrh vybraného modulu informačného systému pre priemyselný podnikTadanai, O.Institute of Applied Informatics, Automation and Mechatronics (MTF)B-AIAMTFDetails of topic1 / -- Hajdúch, P.
448.BTNávrh výliskov z plastov, tvorba modelov a výkresovej dokumentácie s počítačovou podporouBílik, J.Institute of Production Technologies (MTF)B-PPTMTFDetails of topic1 / -- Čepela, P.
449.DTNávrh využitia metódy AHP a softvéru Expert Choice pre logistické procesy priemyselného podnikuSakál, P.Institute of Industrial Engineering and Management (MTF)I-PPPMTFDetails of topic0 / 1--
450.DTNávrh využitia metódy AHP a softvéru Expert Choice pre logistické procesy priemyselného podnikuSakál, P.Institute of Industrial Engineering and Management (MTF)I-PPPMTFDetails of topic0 / 1--
451.DisTProposal of advanced business models application in social oriented entrepreneurship in less developed regionsŠujanová, J.Institute of Industrial Engineering and Management (MTF)D-PMAN, D-PMANxAMTFDetails of topic0 / 1--
452.DTNávrh využitia softvéru Expert Choice pri strategickom rozhodovaní v priemyselných podnikoch v kontexte so stratégiou USZPSakál, P.Institute of Industrial Engineering and Management (MTF)I-PPPMTFDetails of topic1 / 1 Galbová, P.
453.DTNávrh využitia udržateľnej marketingovej stratégie pri tvorbe pozitívneho imidžu priemyselných podnikov na Slovensku v kontexte so stratégiou udržateľného spoločensky zodpovedného podnikaniaSakál, P.Institute of Industrial Engineering and Management (MTF)I-PPPMTFDetails of topic0 / 1--
454.DTNávrh využitia udržateľnej marketingovej stratégie pri tvorbe pozitívneho imidžu priemyselných podnikov na Slovensku v kontexte so stratégiou udržateľného spoločensky zodpovedného podnikaniaSakál, P.Institute of Industrial Engineering and Management (MTF)I-PMAMTFDetails of topic0 / 1--
455.BTNávrh využívania kompetenčného prístupu riadenia ľudských zdrojov v priemyselných podnikoch na SlovenskuJurík, L.Institute of Industrial Engineering and Management (MTF)B-PMAMTFDetails of topic1 / 1 Vavrová, D.
456.DTNávrh webového rozhrania pre krbové regulátoryTanuška, P.Institute of Applied Informatics, Automation and Mechatronics (MTF)I-AIPPMTFDetails of topic1 / -- Klčo, P.
457.BTNávrh webovej aplikácie pre potrebu ZŠ.Nemlaha, E.Institute of Applied Informatics, Automation and Mechatronics (MTF)B-AIAMTFDetails of topic1 / -- Radimák, D.
458.DTNávrh zabezpečenia lokálnej počítačovej siete v prostredí internetu. 2017/2018Halenár, I.Institute of Applied Informatics, Automation and Mechatronics (MTF)I-AIPPMTFDetails of topic1 / 1 Pónya, F.
459.BTNávrh základných opatrení ergonomickej racionalizácie v priemyselnom podniku (vybraných prevádzkach podniku)Marková, P.Institute of Industrial Engineering and Management (MTF)B-PMAMTFDetails of topic1 / 1 Kapsová, S.
460.BTDesign data backup using cloud and linux server technologyBezák, P.Institute of Applied Informatics, Automation and Mechatronics (MTF)B-AIAMTFDetails of topic1 / 1 Novotný, M.
461.DTNávrh zariadenia pre výrobu úkosov zvarových spojov na potrubných systémochNaď, M.Institute of Production Technologies (MTF)I-VZSMTFDetails of topic1 / -- Murčo, M.
462.DTProposal to improvement of project management in HB STEEL, s.r.o.Samáková, J.Institute of Industrial Engineering and Management (MTF)I-PMAMTFDetails of topic1 / -- Dingová, D.
463.DTSuggestion for improvement of recruitment and selection of employeesSablik, J.Institute of Industrial Engineering and Management (MTF)I-PMAMTFDetails of topic2 / 1 Pecková, P.
Popik, D.
464.DTNávrh zefektívnenia procesu obstarávania a evidovania náhradných dielov na oddelení údržby v podniku OKE Plastic SK, s.r.o.Jurík, L.Institute of Industrial Engineering and Management (MTF)I-PMAMTFDetails of topic1 / -- Miština, M.
465.BTNávrh zefektívnenia procesu výroby ručného montážneho pracoviskaRužarovský, R.Institute of Production Technologies (MTF)B-PPTMTFDetails of topic1 / 1 Benedikovič, R.
466.BTNávrh zlepšenia drsnosti povrchu pri finálnom trieskovom obrábaní 3D povrchovKleinedlerová, I.Department of Machining and Forming (UVTE MTF)B-PPTMTFDetails of topic1 / 1 Puček, M.
467.DTNávrh zlepšenia implementácie finančného controllingu vo vybranom priemyselnom podnikuBaran, D.Institute of Industrial Engineering and Management (MTF)I-PMAMTFDetails of topic0 / 2--
468.DTNávrh zlepšenia inovačného plánovania výrobných procesov vo vybranom priemyselného podniku (ak. rok 2017/2018)Jemala, M.Institute of Industrial Engineering and Management (MTF)I-PMAMTFDetails of topic0 / 2--
469.BTNávrh zlepšenia manažmentu inovácií výrobných procesov vo vybranom priemyselnom podniku (ak. rok 2017/2018)Jemala, M.Institute of Industrial Engineering and Management (MTF)B-PMAMTFDetails of topic0 / 2--
470.DTNávrh zlepšenia manažmentu predvýrobných procesov vo vybranom priemyselnom podniku (ak. rok 2017/2018)Jemala, M.Institute of Industrial Engineering and Management (MTF)I-PMAMTFDetails of topic1 / 2 Hankovský, R.
471.DTNávrh zlepšenia metodiky implementácie controllingu nákladov vo vybranom priemyselnom podnikuBaran, D.Institute of Industrial Engineering and Management (MTF)I-PMAMTFDetails of topic0 / 2--
472.DTNávrh zlepšenia metodiky implementácie controllingu nákladov vo vybranom priemyselnom podnikuBaran, D.Institute of Industrial Engineering and Management (MTF)I-PMAMTFDetails of topic0 / 3--
473.DTNávrh zlepšenia metodiky implementácie subsystému riadenia controlling vo vybranom priemyselnom podnikuBaran, D.Institute of Industrial Engineering and Management (MTF)I-PMAMTFDetails of topic0 / 3--
474.BTNávrh zlepšenia procesov prípravy výroby vo vybranom priemyselnom podniku (ak. rok 2017/2018)Jemala, M.Institute of Industrial Engineering and Management (MTF)B-PMAMTFDetails of topic0 / 1--
475.DTNávrh zlepšenia systému manažmentu ľudských zdrojov vo vybranom priemyselnom podnikuBaran, D.Institute of Industrial Engineering and Management (MTF)I-PMAMTFDetails of topic2 / 2 Sopkuliaková, R.
Matulová, N.
476.DTProposal to improve the remuneration system as a tool for motivating employees in the selected businessHorváthová, M.Institute of Industrial Engineering and Management (MTF)I-PPPMTFDetails of topic1 / 1 Kontová, N.
477.BTProposal to improve the level of financial management in PS METAL, s.r.oBaran, D.Institute of Industrial Engineering and Management (MTF)B-PMAMTFDetails of topic1 / 1 Herda, J.
478.DTNebezpečné látky v chladiacich a nemrznúcich zmesiachBartošová, A.Ústav integrovanej bezpečnosti (MTF)I-IBEMTFDetails of topic1 / -- Rischáneková, A.
479.BTNekonvenčné spôsoby ťahania oceľových drôtov za studenaTittel, V.Department of Machining and Forming (UVTE MTF)B-VTEMTFDetails of topic0 / 1--
480.BTNeurónové siete - návod na cvičeniaSchreiber, P.Institute of Applied Informatics, Automation and Mechatronics (MTF)B-AIAMTFDetails of topic0 / ----
481.DisTThe new generation of employees in the labor market and its impact on business performance.Čambál, M.Institute of Industrial Engineering and Management (MTF)D-PMANMTFDetails of topic0 / ----
482.DisTThe new generation of employees in the labor market and its impact on business performance.Čambál, M.Institute of Industrial Engineering and Management (MTF)D-PPPPMTFDetails of topic0 / ----
483.DisTNovel in-situ TiAl matrix composites prepared by castingLapin, J.Institute of Materials (MTF)D-PMMDMTFDetails of topic0 / ----
484.BTNumerická analýza vplyvu kontaktného tepelného odporu na rozloženie teplôt pri tvorbe tupých zvarových spojov laseromBehúlová, M.Institute of Production Technologies (MTF)B-VTVMMTFDetails of topic0 / ----
485.BTNumerická analýza vplyvu kontaktného tepelného odporu na rozloženie teplôt pri tvorbe tupých zvarových spojov laseromBehúlová, M.Institute of Production Technologies (MTF)B-PPTMTFDetails of topic1 / -- Tóth, A.
486.DisTNumerical simulation and prediction of material behavior in the processes of surface heat treatmentBehúlová, M.Institute of Materials (MTF)D-PMMD, D-PMMDxAMTFDetails of topic0 / ----
487.DisTNumerical simulation and prediction of material behavior in the processes of surface heat treatmentBehúlová, M.Institute of Production Technologies (MTF)D-STAMMTFDetails of topic0 / ----
488.DTNumerická simulácia procesov indukčného kalenia s využitím programového systému ANSYSBehúlová, M.Institute of Applied Informatics, Automation and Mechatronics (MTF)I-AIPPMTFDetails of topic0 / ----
489.BTNumerická simulácia procesov indukčného kalenia s využitím programového systému ANSYSBehúlová, M.Institute of Production Technologies (MTF)B-PPTMTFDetails of topic1 / -- Mocák, P.
490.DTNumerická simulácia procesu strihania plechov s využitím programového systému DEFORMBehúlová, M.Institute of Production Technologies (MTF)I-VTVMMTFDetails of topic0 / ----
491.DTNumerická simulácia procesu strihania plechov s využitím programového systému DEFORMBehúlová, M.Institute of Production Technologies (MTF)I-PPNMTFDetails of topic0 / ----
492.BTObrábanie elektrónovým a iónovým lúčom - výučbové video (2018)Görögová, I.Institute of Production Technologies (MTF)B-VTEMTFDetails of topic0 / 1--
493.BTOdpady a ich využívanie a zneškodňovanieBlinová, L.Department of Environmental Engineering (UIBE MTF)B-IBEMTFDetails of topic1 / 1 Mištinová, K.
494.DTOdporové zváranie drôtov s malým priemerom a vysokým obsahom uhlíkaBárta, J.Department of Welding and Foundry (UVTE MTF)I-ZASMMTFDetails of topic1 / 1 Harsányiová, J.
495.DTOdstraňovanie špecifických organických kontaminantov v simulovaných procesoch čistenia odpadových vôdSirotiak, M.Ústav integrovanej bezpečnosti (MTF)I-IBEMTFDetails of topic1 / 3 Heczei Porubänová, P.
496.BTOdvodenie teoretickej rýchlosti rotácie formy pri dostredivom liatí s vertikálnou osou rotácie formyBajčičák, M.Institute of Production Technologies (MTF)B-VTEMTFDetails of topic0 / 1--
497.DTOchrana rúk hasiča proti sálavého teplu a ohňuBalog, K.Ústav integrovanej bezpečnosti (MTF)I-IBEMTFDetails of topic1 / 1 Wojatschek, P.
498.DTOpotrebovanie rezných nástrojovVopát, T.Institute of Production Technologies (MTF)I-PPNMTFDetails of topic1 / 1 Štefíček, T.
499.BTOprava oceľoliatinových sklárskych foriem tvrdonávarmiKovaříková, I.Institute of Production Technologies (MTF)B-VTEMTFDetails of topic0 / 1--
500.DTOptimalizácia fuzzy regulátora genetickými algoritmamiSchreiber, P.Institute of Applied Informatics, Automation and Mechatronics (MTF)I-AIPPMTFDetails of topic0 / 1--
501.DTOptimalizácia obrábania koróziivzdorných ocelí (2018)Šugár, P.Department of Machining and Forming (UVTE MTF)I-OATMTFDetails of topic1 / -- Duchoslav, M.
502.DTOptimalizácia obrábania výkovkov v podmienkach firmy HKS Forge, s.r.o.Buranská, E.Institute of Production Technologies (MTF)I-VTVMMTFDetails of topic1 / 1 Rehušová, E.
503.DTOptimalizácia parametrov laserového rezaniaŠugár, P.Department of Machining and Forming (UVTE MTF)I-OATMTFDetails of topic1 / -- Richnák, M.
504.DisTOptimization of CNC conventional metal spinning parametersŠugárová, J.Department of Machining and Forming (UVTE MTF)D-STAMMTFDetails of topic0 / ----
505.DTOptimalizácia pracoviska obrobňa vo firme Ekom spol s.r.o.Pecháček, F.Department of Production Systems, Metrology and Asembly (UVTE MTF)I-VZSMTFDetails of topic1 / -- Babiš, A.
506.DTOptimalizácia pracoviska výroby ozubenia v ZF Sachs Slovakia a.s. LevicePecháček, F.Department of Production Systems, Metrology and Asembly (UVTE MTF)I-VZSMTFDetails of topic0 / ----
507.BTOptimalizácia procesu výberu, adaptácie a starostlivosť o zamestnancov v podmienkach priemyselných podnikov (2017/2018)Hrablik Chovanová, H.Institute of Industrial Engineering and Management (MTF)B-PMAMTFDetails of topic1 / 1 Matula, L.
508.BTOptimization of tool manufacturing process on CNC milling machines at Schaeffler SkalicaJanota, B.Institute of Production Technologies (MTF)B-VZSMTFDetails of topic1 / 1 Romančík, D.
509.DTOptimalizácia procesu 2D a 3D frézovania odliatkov z tvárnej a sivej liatiny používaných pri výrobe lisovacích nástrojovŠimna, V.Institute of Production Technologies (MTF)I-PPNMTFDetails of topic1 / -- Šatka, D.
510.DTOptimalizácia tvaru dutiny kovacieho nástroja pre výkovok Príruba využitím FEM simulácieKapustová, M.Department of Machining and Forming (UVTE MTF)I-PPNMTFDetails of topic1 / 1 Jurík, P.
511.DTOptimalizácia výberu naváracieho materiálu na renováciu kovacích nástrojov (2018)Šugár, P.Department of Machining and Forming (UVTE MTF)I-OATMTFDetails of topic0 / ----
512.DTOptimalizácia výroby veka hydrodynamického meniča v podmienkach firmy ZF Slovakia, a. s.Šugárová, J.Institute of Production Technologies (MTF)I-VTVMMTFDetails of topic1 / 1 Packa, E.
513.DTOverenie konceptu nasadenia open-source routingu a bezpečnosti v enterprise prostredí.Peterková, A.Institute of Applied Informatics, Automation and Mechatronics (MTF)I-AIPPMTFDetails of topic1 / -- Kalavský, M.
514.DTOverenie tvaru a veľkosti reálnych nehomogenít nameraných nedeštruktívnou metódou vírivých prúdov na mosadzných rúrkach teplovýmenníkov.Kovaříková, I.Institute of Production Technologies (MTF)I-ZASMMTFDetails of topic1 / 1 Fridrich, M.
515.BTPersonálne informačné systémyŠujanová, J.Institute of Industrial Engineering and Management (MTF)B-PPPMTFDetails of topic1 / -- Cintulová, K.
516.DTPevnostná analýza a návrh vylepšenia nosnej konštrukcie strojaHajdu, Š.Institute of Production Technologies (MTF)I-PPNMTFDetails of topic1 / 1 Jókai, M.
517.DTPlánovaný experiment (Desing of Experiment - DoF)Labašová, E.Institute of Applied Informatics, Automation and Mechatronics (MTF)I-AIPPMTFDetails of topic0 / ----
518.DTPlasty a ich bezpečné používanieBlinová, L.Department of Environmental Engineering (UIBE MTF)I-IBEMTFDetails of topic0 / 1--
519.BTPlazmové leštenie kovových povrchov v elektrolyte - prehľad súčasného stavu vo svetePodhorský, Š.Institute of Production Technologies (MTF)B-VTEMTFDetails of topic0 / ----
520.DTPlazmové leštenie ocele s vyšším obsahom uhlíkaPodhorský, Š.Institute of Production Technologies (MTF)I-OATMTFDetails of topic1 / -- Karnasová, K.
521.BTPočítačom podporovaný návrh a výroba prevodovky nákladného automobilu v zmenšenej mierkeMorovič, L.Institute of Production Technologies (MTF)B-PPTMTFDetails of topic1 / 1 Čulen, J.
522.BTComputer-aided graphics simulation of cutting machine and NC code verificationNecpal, M.Department of Machining and Forming (UVTE MTF)B-PPTMTFDetails of topic1 / 1 Bodnár, R.
523.BTPočítačová podpora pri návrhu a výrobe súčiastkyGörögová, I.Institute of Production Technologies (MTF)B-PPTMTFDetails of topic3 / 3 Nikodem, M.
Molnár, M.
Mozolík, M.
524.BTPočítačová podpora pri návrhu a výrobe súčiastkyBuranská, E.Institute of Production Technologies (MTF)B-PPTMTFDetails of topic1 / 1 Mikula, M.
525.DTPočítačová podpora výroby presných bezšvíkových rúr v Železiarňach Podbrezová, a. s.Necpal, M.Institute of Production Technologies (MTF)I-PPNMTFDetails of topic0 / 1--
526.BTPočítačová podpory kvalityPokorný, P.Institute of Production Technologies (MTF)B-PPTMTFDetails of topic1 / 1 Braniš, M.
527.DTPočítačové modelovanie dvojrozmerných nanomateriálovDubecký, M.Institute of Materials (MTF)I-MIMTFDetails of topic0 / 2--
528.BTPodnikové informačné systémyŠujanová, J.Institute of Industrial Engineering and Management (MTF)B-PMAMTFDetails of topic0 / ----
529.DTPodporný softvér pre vnútropodnikovú predajňu v Železiarňach PodbrezováTanuška, P.Institute of Applied Informatics, Automation and Mechatronics (MTF)I-AIPPMTFDetails of topic1 / -- Hlásnik, P.
530.BTPolymer composites for 3D printingŠpitalský, Z.Institute of Materials (MTF)B-MIMTFDetails of topic1 / 1 Lacenová, T.
531.BTPopis štruktúry systému riadenia v reálnom časeGese, A.Institute of Applied Informatics, Automation and Mechatronics (MTF)B-AIAMTFDetails of topic0 / 1--
532.DTThe comparison of current 3D printers with regard to the requirements of ZF Slovakia, a.s.Káčer, N.Institute of Production Technologies (MTF)I-VZSMTFDetails of topic1 / -- Koštial, V.
533.DisTComparison of the effectiveness of fillers based on hydroxides and flame retardants on flammability reduction of selected thermoplasticsMartinka, J.Ústav integrovanej bezpečnosti (MTF)D-INBEMTFDetails of topic0 / ----
534.DTPorovnanie konvenčného obrábania s vysokoposuvovým obrábaním z hľadiska kvality obrobenej plochyKuruc, M.Institute of Production Technologies (MTF)I-PPNMTFDetails of topic1 / 1 Vittek, M.
535.DTPorovnanie konvenčného obrábania s vysokoposuvovým obrábaním z hľadiska opotrebenia rezného nástrojaKuruc, M.Institute of Production Technologies (MTF)I-PPNMTFDetails of topic1 / 1 Mikula, M.
536.DTPorovnanie konvenčného obrábania s vysokoposuvovým obrábaním z hľadiska presnosti rozmerovKuruc, M.Institute of Production Technologies (MTF)I-PPNMTFDetails of topic1 / 1 Vozár, M.
537.DTPorovnanie metód výpočtu momentu zotrvačnostiPalumbíny, O.Institute of Applied Informatics, Automation and Mechatronics (MTF)I-AIPPMTFDetails of topic1 / 1 Krajčovič, J.
538.DTPorovnanie metód výpočtu statických momentovPalumbíny, O.Institute of Applied Informatics, Automation and Mechatronics (MTF)I-AIPPMTFDetails of topic0 / 1--
539.BTPorovnanie možností parametrického programovania a SL cyklov v riadiacom systéme Heidenhain iTNC530Šimna, V.Institute of Production Technologies (MTF)B-VTEMTFDetails of topic1 / -- Nguyen, D.
540.DTPorovnanie požiadaviek na odbornú spôsobilosť v bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci medzi Slovenskou republikou a MaďarskomMartinka, J.Ústav integrovanej bezpečnosti (MTF)I-IBEMTFDetails of topic1 / 1 Zsibritová, A.
541.BTPorovnanie vybraných CAD softvérov z rôznych hľadískKuruc, M.Institute of Production Technologies (MTF)B-PPTMTFDetails of topic1 / 1 Müller, T.
542.BTPosádenie bezpečnosti prídavných látok v potravináchMichalíková, A.Ústav integrovanej bezpečnosti (MTF)B-IBEMTFDetails of topic1 / 1 Mihelová, M.
543.BTPosúdenie hlukovej záťaže zamestnancov v strojárskych prevádzkachČekan, P.Ústav integrovanej bezpečnosti (MTF)B-IBEMTFDetails of topic1 / 1 Klasová, P.
544.BTPosúdenie kvality podzemných vôd vo vybranej lokaliteMichalíková, A.Ústav integrovanej bezpečnosti (MTF)B-IBEMTFDetails of topic1 / 1 Božik, M.
545.DTAssessment of the joinery workshop in terms of safety and fire protectionBalog, K.Ústav integrovanej bezpečnosti (MTF)I-IBEMTFDetails of topic1 / -- Štefanovičová, M.
546.BTPožiarne nebezpečenstvo kvapalínBalog, K.Ústav integrovanej bezpečnosti (MTF)B-IBEMTFDetails of topic1 / 1 Tkáč, L.
547.DTPožiarno - technické charakteristiky mazacích práškov. Kuracina, R.Ústav integrovanej bezpečnosti (MTF)I-IBEMTFDetails of topic1 / 1 Koleno, M.
548.BTPredpoveď počasia pomocou neurónovej sieteSchreiber, P.Institute of Applied Informatics, Automation and Mechatronics (MTF)B-AIAMTFDetails of topic1 / 1 Klačanský, M.
549.BTPrehľad a charakteristika CAD softvérov používaných pri návrhu foriemBajčičák, M.Institute of Production Technologies (MTF)B-PPTMTFDetails of topic1 / 1 Martinek, F.
550.BTOverview of software systems and approaches for modelling FSW technologyNagy, M.Institute of Production Technologies (MTF)B-PPTMTFDetails of topic0 / ----
551.BTPrehľad spôsobov obrábania keramických materiálovKuruc, M.Institute of Production Technologies (MTF)B-PPTMTFDetails of topic1 / 1 Galko, F.
552.BTPrehľad spôsobov obrábania spekaných karbidovKuruc, M.Institute of Production Technologies (MTF)B-PPTMTFDetails of topic1 / -- Keleši, R.
553.DTPresentation case with components from Rockwell AutomationMichaľčonok, G.Institute of Applied Informatics, Automation and Mechatronics (MTF)I-AIPPMTFDetails of topic1 / 1 Herceg, D.
554.BTPrchavé organické látky vo vybraných spotrebiteľských výrobkochMichalíková, A.Ústav integrovanej bezpečnosti (MTF)B-IBEMTFDetails of topic1 / 1 Balková, L.
555.DisTDirect soldering of ceramic and metal/ceramic materialsKoleňák, R.Institute of Production Technologies (MTF)D-STAMMTFDetails of topic0 / ----
556.DTPriame spájanie keramiky AlN pomocou spájky typu Sn-Ag-Ti a In-Ag-TiKoleňák, R.Institute of Production Technologies (MTF)I-ZASMMTFDetails of topic1 / -- Slamová, J.
557.DTPriame spájanie keramiky ZrO2 pomocou spájok typu Sn-Ag-Ti a In-Ag-TiKoleňák, R.Institute of Production Technologies (MTF)I-ZASMMTFDetails of topic0 / ----
558.DisTPreparation and characterization of the hard coatings by PVD methodČaplovič, Ľ.Institute of Materials (MTF)D-PMMDMTFDetails of topic0 / 2--
559.BTPríprava interaktívneho skúšobného testu pre MM učebnicuBožek, P.Department of Production Systems, Metrology and Asembly (UVTE MTF)B-PPTMTFDetails of topic0 / ----
560.DisTThe readiness of industrial enterprises to implement quality and environmental management systems, occupational health and safety management systemsRusko, M.Ústav integrovanej bezpečnosti (MTF)D-INBEMTFDetails of topic0 / ----
561.DTProduktové inovácie z pohľadu cyklickej ekonomikyŠujanová, J.Institute of Industrial Engineering and Management (MTF)I-PMAMTFDetails of topic0 / ----
562.DTProgresívne metódy hasenia na princípe zníženia obsahu kyslíka v uzavretom priestoreBalog, K.Ústav integrovanej bezpečnosti (MTF)I-IBEMTFDetails of topic1 / 1 Štefánik, M.
563.DTProjekt modernizácie strojového vybavenia v priestroch zlievarne na MtF STU v TrnaveBajčičák, M.Institute of Production Technologies (MTF)I-VTVMMTFDetails of topic0 / ----
564.DTRacionalizácia výrobného procesu definovaného komponentuMoravčíková, J.Institute of Production Technologies (MTF)I-VTVMMTFDetails of topic0 / 3--
565.DTRacionalizácia výroby digestora vo firme FOR Clean, a. s.Šugárová, J.Institute of Production Technologies (MTF)I-VTVMMTFDetails of topic1 / 1 Tomašovič, A.
566.DTRacionalizácia výroby konkrétnej súčiastkyGörög, A.Institute of Production Technologies (MTF)I-OATMTFDetails of topic1 / 2 Zvonár, M.
567.DTRacionalizácia výroby konkrétnej súčiastky (2018)Görög, A.Institute of Production Technologies (MTF)I-VTVMMTFDetails of topic1 / 2 Urbanovská, Z.
568.DTRacionalizácia výroby konkrétnej súčiastky (2018)Görög, A.Institute of Production Technologies (MTF)I-PPNMTFDetails of topic0 / 2--
569.DTRacionalizácia výroby plošných výtvarkov v podmienkach firmy AJ Metal Design, a. s. (2018)Šugárová, J.Institute of Production Technologies (MTF)I-OATMTFDetails of topic1 / 1 Forrová, D.
570.BTRacionalizácia výroby veľkorozmerných výliskov pre automobilový priemyselKapustová, M.Institute of Production Technologies (MTF)B-VTEMTFDetails of topic1 / 1 Kovačocy, P.
571.DTRacionalizácia výroby výkovku pozdĺžneho tvaru využitím technológie priečneho klinového valcovaniaKapustová, M.Department of Machining and Forming (UVTE MTF)I-OATMTFDetails of topic1 / 1 Hudek, J.
572.DTRacionalizácia výroby vypínača v podmienkach spoločnosti ZŤS Špeciál a.s. Dubnica nad VáhomGörögová, I.Institute of Production Technologies (MTF)I-VTVMMTFDetails of topic1 / 1 Majtánová, L.
573.BTRacionalizácia výroby zadného veka na CNC strojochGörög, A.Institute of Production Technologies (MTF)B-PPTMTFDetails of topic1 / -- Bögi, G.
574.DTRadiačná ochrana pri pretavovaní rádioaktívneho kovového materiáluKuracina, R.Ústav integrovanej bezpečnosti (MTF)I-IBEMTFDetails of topic1 / 1 Horný, M.
575.BTRealizácia prvkov inteligentnej domácnosti pomocou mikroprocesorového modulu ArduinoHorváth, D.Institute of Applied Informatics, Automation and Mechatronics (MTF)B-AIAMTFDetails of topic1 / 1 Lašák, T.
576.DTRecyklácia nebezpečných materiálovBartošová, A.Ústav integrovanej bezpečnosti (MTF)I-IBEMTFDetails of topic0 / ----
577.DisTReduction of fire risk of the storage of flammable materials by curtains of water mistBalog, K.Ústav integrovanej bezpečnosti (MTF)D-INBEMTFDetails of topic0 / 1--
578.DTRegenerácia etylénovej jednotky - zváranie pecných rúrKovačócy, P.Institute of Production Technologies (MTF)I-VTVMMTFDetails of topic1 / -- Žársky, M.
579.DisTRectification of the cutting edgePeterka, J.Department of Machining and Forming (UVTE MTF)D-STAMMTFDetails of topic0 / 5--
580.DTThe rectification of cutting edges. of cutting edges.Peterka, J.Institute of Production Technologies (MTF)I-PPNMTFDetails of topic1 / -- Hireš, V.
581.DTRelevantnosť a problémy Výrobnej Logistiky v kontexte Industry 4.0. Súčasný stav slovenských spoločností a návrh všeobecnej metodiky pre jej rozvoj a implementáciuDelgado Sobrino, D. R.Institute of Production Technologies (MTF)I-VZSMTFDetails of topic0 / ----
582.DTRelevance and challenges Production Logistics in the context of Industry 4.0. Current situation of the Slovak companies and proposal of a general methodology for its development and implementationDelgado Sobrino, D. R.Institute of Production Technologies (MTF)I-VZSMTFDetails of topic1 / 1 Karaba, R.
583.DTRenovácia oceľových závitoviekKoleňák, R.Institute of Production Technologies (MTF)I-ZASMMTFDetails of topic0 / ----
584.DTRheological characteristic polar and nonpolar thermoplastics meltsNáplava, A.Institute of Materials (MTF)I-MIMTFDetails of topic1 / 1 Cabada, D.
585.DTRheological parameters polar and nonopolar thermoplastic meltsNáplava, A.Institute of Materials (MTF)I-MIMTFDetails of topic0 / 1--
586.BTRheological properties of selected kind polymer based materialsBošák, O.Institute of Materials (MTF)B-MIMTFDetails of topic1 / 1 Duračka, Š.
587.DTReverzné inžinierstvo plechových výliskovBuranský, I.Institute of Production Technologies (MTF)I-PPNMTFDetails of topic1 / 1 Kumpán, J.
588.BTReverzné inžinierstvo v montážiLecký, Š.Institute of Production Technologies (MTF)B-PPTMTFDetails of topic1 / 1 Pipich, M.
589.BTReverzné inžinierstvo vybranej súčiastky vzhľadom na montážLecký, Š.Institute of Production Technologies (MTF)B-PPTMTFDetails of topic1 / 1 Boroš, J.
590.BTRiadenie hydraulického modelu systémom Simatic PCS 7Gese, A.Institute of Applied Informatics, Automation and Mechatronics (MTF)B-AIAMTFDetails of topic1 / 1 Dúdor, L.
591.BTRiadenie objektu Lego Mindstorms pomocou nástroja MatlabJuhás, M.Institute of Applied Informatics, Automation and Mechatronics (MTF)B-AIAMTFDetails of topic0 / 1--
592.DTRiadenie rizík v dodávateľskom reťazci a bezpečnosť dodávateľských reťazcov v rámci organizácieKoblen, I.Ústav integrovanej bezpečnosti (MTF)I-IBEMTFDetails of topic0 / ----
593.DTRiadenie RS KUKA KR 700 na základe výstupu kamerového systému v spoločnosti Schaeffler, spol. s.r.o.Holubek, R.Institute of Production Technologies (MTF)I-PPNMTFDetails of topic1 / -- Tomášek, P.
594.DTRiaditeľnosť a pozorovateľnosť lineárnych dynamických systémovVrábeľ, R.Institute of Applied Informatics, Automation and Mechatronics (MTF)I-AIPPMTFDetails of topic0 / 2--
595.BTRiešenie diferenciálnych rovníc v programe MATLABVrábeľ, R.Institute of Applied Informatics, Automation and Mechatronics (MTF)B-AIAMTFDetails of topic1 / 1 Halabrín, J.
596.DTupravit a doplnitIringová, M.Institute of Applied Informatics, Automation and Mechatronics (MTF)I-AIPPMTFDetails of topic1 / 1 Jelenovič, O.
597.DTRozbor deformácie priamych nosníkov s využitím numerickej simulácieKraváriková, H.Institute of Applied Informatics, Automation and Mechatronics (MTF)I-AIPPMTFDetails of topic0 / ----
598.BTRozšírená realita ako webová aplikácia pre podporu výučbyJuhás, M.Institute of Applied Informatics, Automation and Mechatronics (MTF)B-AIAMTFDetails of topic1 / 1 Parničan, P.
599.DTExtend the functionality of the control program for automatic fault diagnosis production cellNeštický, M.Institute of Applied Informatics, Automation and Mechatronics (MTF)I-AIPPMTFDetails of topic1 / 1 Bredschneider, M.
600.DTExtend the functionality of the control program for automatic fault diagnosis production cellNeštický, M.Institute of Applied Informatics, Automation and Mechatronics (MTF)I-AIPPMTFDetails of topic1 / 1 Móczi, A.
601.DTExtend the functionality of the control program for automatic fault diagnosis production cellNeštický, M.Institute of Applied Informatics, Automation and Mechatronics (MTF)I-AIPPMTFDetails of topic1 / 1 Richnák, M.
602.DTRozvoj metodológie a návrh meracieho stendu pre určenie zvukovej pohltivosti povrchu vozovkyČekan, P.Ústav integrovanej bezpečnosti (MTF)I-IBEMTFDetails of topic0 / ----
603.DTSimulácia deformácie štruktúry polykryštalického materiálu využitím CAD metódMartinkovič, M.Institute of Production Technologies (MTF)I-PPNMTFDetails of topic0 / 1--
604.BTSimulácia technologických procesovPokorný, P.Institute of Production Technologies (MTF)B-PPTMTFDetails of topic1 / 1 Masár, P.
605.DTSimulácia výrobného procesu v súlade so štandardmi Industry 4.0 - digitálne dvojča (2017/2018)Halenár, I.Institute of Applied Informatics, Automation and Mechatronics (MTF)I-AIPPMTFDetails of topic1 / 2 Klokner, M.
606.BTSimulácia vývinu ekosystému v 2D prostredí s využitím metód umelej inteligencieŠpendla, L.Institute of Applied Informatics, Automation and Mechatronics (MTF)B-AIAMTFDetails of topic1 / -- Bajús, A.
607.DTSimulačná štúdia zameraná na zlepšenie logistických a výrobných procesov s využitím simulačného programu Plant Simulation.Božek, P.Department of Production Systems, Metrology and Asembly (UVTE MTF)I-PPNMTFDetails of topic0 / ----
608.DTSkladový informačný systém pre vybraný podnikNemlaha, E.Institute of Applied Informatics, Automation and Mechatronics (MTF)I-AIPPMTFDetails of topic1 / -- Dobiaš, F.
609.DTInvestigation of influence of tool geometry on drilling forcesPokorný, P.Institute of Production Technologies (MTF)I-PPNMTFDetails of topic1 / 1 Valúch, S.
610.BTImpact tests and determination of steel transition temperatureHazlinger, M.Institute of Materials (MTF)B-MIMTFDetails of topic1 / 1 Gálovič, M.
611.BTStudy of the projectile kinetic energy on the material deformation and failure mechanismČaplovič, Ľ.Institute of Materials (MTF)B-MIMTFDetails of topic1 / 1 Drobný, A.
612.BTSoftware for measuring and evaluating roundnessGörög, A.Institute of Production Technologies (MTF)B-PPTMTFDetails of topic1 / 1 Sloboda, P.
613.DTSoftvérová aplikácia pre podporu výučby predmetu Aplikovaná matematikaVrábeľ, R.Institute of Applied Informatics, Automation and Mechatronics (MTF)I-AIPPMTFDetails of topic1 / 1 Kukuča, S.
614.BTSpájanie zliatin AlLiŠimeková, B.Institute of Production Technologies (MTF)B-VTEMTFDetails of topic1 / 1 Bakovka, J.
615.BTSpájkovanie elektrónovým lúčomKoleňák, R.Institute of Production Technologies (MTF)B-VTEMTFDetails of topic1 / 1 Kubisová, D.
616.BTSpájkovanie laseromKoleňák, R.Institute of Production Technologies (MTF)B-VTEMTFDetails of topic1 / 1 Meluš, T.
617.BTSpájkovanie pomocou sklených spájokKoleňák, R.Institute of Production Technologies (MTF)B-VTEMTFDetails of topic0 / 1--
618.BTSpájkovanie v automobilovom priemysleKoleňák, R.Institute of Production Technologies (MTF)B-VTEMTFDetails of topic1 / 1 Pluhár, A.
619.BTSpoločensky zodpovedné podnikanie - objektívna stratégia pre MSP na SlovenskuSakál, P.Institute of Industrial Engineering and Management (MTF)B-PPPMTFDetails of topic0 / 2--
620.BTSpoločensky zodpovedné podnikanie - objektívna stratégia pre MSP na SlovenskuSakál, P.Institute of Industrial Engineering and Management (MTF)B-PMAMTFDetails of topic0 / 2--
621.BTSpolupráca simulátora Witness s vybraným SRBDVažan, P.Institute of Applied Informatics, Automation and Mechatronics (MTF)B-AIAMTFDetails of topic1 / 1 Tisoň, M.
622.BTSpracovanie textu pomocou neurónových sietíPeterková, A.Institute of Applied Informatics, Automation and Mechatronics (MTF)B-AIAMTFDetails of topic1 / -- Dudek, D.
623.BTStanovenie parametrov vznietivosti rozvíreného prachu vybraného druhu potravinárskeho koreniaKobetičová, H.Department of Fire Protection Engineering (UIBE MTF)B-IBEMTFDetails of topic1 / 1 Kosár, L.
624.DTStanovenie parametrov vznietivosti usadeného a rozvíreného prachu vybraného druhu špaldovej múkyKobetičová, H.Department of Fire Protection Engineering (UIBE MTF)I-IBEMTFDetails of topic1 / 1 Laubert, M.
625.DTStanovenie parametrov vznietivosti usadeného a rozvíreného prachu vybraného druhu sójového mliekaKobetičová, H.Department of Fire Protection Engineering (UIBE MTF)I-IBEMTFDetails of topic1 / 1 Horvát, D.
626.BTStanovenie parametrov vznietivosti usadeného a rozvíreného prachu vybraného druhu srvátkového proteínuKobetičová, H.Department of Fire Protection Engineering (UIBE MTF)B-IBEMTFDetails of topic1 / 1 Gereková, D.
627.DTStanovenie parametrov vznietivosti usadeného a rozvíreného prachu vybraného druhu škrobového práškuKobetičová, H.Department of Fire Protection Engineering (UIBE MTF)I-IBEMTFDetails of topic1 / -- Melicher, P.
628.DTStanovenie sorpčnej kapacity textilných a sypkých sorbentov pri odstraňovaní ropných látokKobetičová, H.Department of Fire Protection Engineering (UIBE MTF)I-IBEMTFDetails of topic0 / 1--
629.BTAC conductivity of heavy metal oxide glassesKubliha, M.Institute of Materials (MTF)B-MIMTFDetails of topic1 / -- Jurina, F.
630.BTSúčasné a budúce trendy materiálov použitých pri výrobe autokarosériíKleinedlerová, I.Department of Machining and Forming (UVTE MTF)B-PPTMTFDetails of topic1 / 1 Barták, M.
631.DTSúčasné prístupy racionalizácie a ergonómie montážeNecpal, M.Institute of Production Technologies (MTF)I-VTVMMTFDetails of topic1 / 1 Markovičová, D.
632.BTSúčasné trendy a nové generácie odstraňovania farbív z odpadových vôdBartošová, A.Ústav integrovanej bezpečnosti (MTF)B-IBEMTFDetails of topic1 / -- Čechová, Ľ.
633.DTSúčasný stav implementácie filozofie Priemysel 4.0 do priemyselných podnikov v Slovenskej republikeVelíšek, K.Department of Production Systems, Metrology and Asembly (UVTE MTF)I-VZSMTFDetails of topic1 / 1 Antl, M.
634.BTSystém monitorovania a vyhodnocovania efektivity výrobnej linky (Polakovič)Juhás, M.Institute of Applied Informatics, Automation and Mechatronics (MTF)B-AIAMTFDetails of topic1 / -- Polakovič, D.
635.DTSystém ukladania chybových hlásení z výrobnej linky AFBNemlaha, E.Institute of Applied Informatics, Automation and Mechatronics (MTF)I-AIPPMTFDetails of topic1 / -- Kollár, M.
636.DisTSystemic proposal for innovation efficiency improvement of production processes in selected problematic industrial enterprises of SRJemala, M.Institute of Industrial Engineering and Management (MTF)D-PMANMTFDetails of topic0 / 2--
637.DTStandard and special safety assurance for selected passenger carBalog, K.Ústav integrovanej bezpečnosti (MTF)I-IBEMTFDetails of topic1 / 1 Fűri, V.
638.DTŠtúdia nasadenia systému riadenia Simatic PCS 7 v priemysleGese, A.Institute of Applied Informatics, Automation and Mechatronics (MTF)I-AIPPMTFDetails of topic0 / 1--
639.BTŠtúdium fotochemickej degradácie nebezpečných látokSoldán, M.Ústav integrovanej bezpečnosti (MTF)B-IBEMTFDetails of topic0 / 1--
640.DTStudy of fracture characteristics of sub-zero treated and tempered tool steel.Jurči, P.Institute of Materials (MTF)I-MIMTFDetails of topic1 / -- Planieta, R.
641.BTStudy of fracture micromechanism of cryogenically processed Vanadis 6 tool steelĎurica, J.Institute of Materials (MTF)B-MIMTFDetails of topic1 / 1 Tkáčiková, K.
642.DTStudy of microstructure of Zn-Mg-Sc alloysČerničková, I.Institute of Materials (MTF)I-MIMTFDetails of topic1 / 1 Ladecká, I.
643.DisTStudy of minimal initiation energy of dispersed dusts under different conditionsKuracina, R.Ústav integrovanej bezpečnosti (MTF)D-INBEMTFDetails of topic0 / 1--
644.DTStudy of magnetron sputtered Al-Co-Cu layersČerničková, I.Institute of Materials (MTF)I-MIMTFDetails of topic1 / 1 Havel, F.
645.DTStudy of precipitation in the high-alloy systemsDománková, M.Institute of Materials (MTF)I-MIMTFDetails of topic1 / -- Bajkaiová, M.
646.BTStudy of the interface of magnesium alloy - titanium bimetal produced by explosion weldingSahul, M.Institute of Production Technologies (MTF)B-VTEMTFDetails of topic1 / -- Ciutti, A.
647.DTStudy of sub-structure of sub-zero treated and tempered Vanadis 6 steelJurči, P.Institute of Materials (MTF)I-MIMTFDetails of topic1 / -- Malovcová, V.
648.DisTInvestigation of transformation-precipitation phenomena in sub-zero treated and tempered Cr-V ledeburitic tool steelJurči, P.Institute of Materials (MTF)D-PMMDMTFDetails of topic0 / ----
649.DTŠtúdium vlastností zvarových spojov vytvrditeľnej Al zliatiny AW6082 vyhotovených laseromSahul, M.Institute of Production Technologies (MTF)I-ZASMMTFDetails of topic1 / -- Krajčovičová, M.
650.DisTThe study of the effect of magnesium powders on the properties of the biodegradable materials prepared by powder metallurgy.Nosko, M.Institute of Materials (MTF)D-PMMDMTFDetails of topic0 / ----
651.DisTStudy of the possible using of carbon based reinforcement from organic waste for engineering applications.Nosko, M.Institute of Materials (MTF)D-PMMDMTFDetails of topic0 / ----
652.DisTStudy into utilization of bacteria in the bioleaching of metals.Gerulová, K.Ústav integrovanej bezpečnosti (MTF)D-INBEMTFDetails of topic0 / ----
653.DisTStudy of the use of nanoparticles / nanocomposites for removing hazardous substances from waterGerulová, K.Ústav integrovanej bezpečnosti (MTF)D-INBEMTFDetails of topic0 / ----
654.DisTInvestigation of changes in wear resistance of Cr-V ledeburitic tool steel due to sub-zero treatment.Jurči, P.Institute of Materials (MTF)D-PMMDMTFDetails of topic0 / 1--
655.DTŠtúdium zvarových spojov niklu vyhotovených elektrónovým lúčomHodúlová, E.Institute of Production Technologies (MTF)I-ZASMMTFDetails of topic1 / 1 Mihalička, M.
656.BTŠtvrtá priemyselná revolúcia a piaty civilizačný zlom – zmena paradigmy podnikania pre 21. storočieSakál, P.Institute of Industrial Engineering and Management (MTF)B-PPPMTFDetails of topic0 / 1--
657.DTŠtvrtá priemyselná revolúcia a piaty civilizačný zlom – zmena paradigmy podnikania pre 21. storočieSakál, P.Institute of Industrial Engineering and Management (MTF)I-PPPMTFDetails of topic1 / 1 Kostelníková, Z.
658.BTTechnológia lisovania a odformovanie vrapových hadíc pre bielu technikuBílik, J.Institute of Production Technologies (MTF)B-PPTMTFDetails of topic1 / -- Kuril, L.
659.DisTTrends of the development and the analysis of application eco-labelling instruments in the scope of integrated product policyRusko, M.Ústav integrovanej bezpečnosti (MTF)D-INBEMTFDetails of topic0 / ----
660.BTTeoretické možnosti využitia počítačovej simulácie pri optimalizácií výroby a logistiky.Božek, P.Department of Production Systems, Metrology and Asembly (UVTE MTF)B-PPTMTFDetails of topic1 / -- Lašo, M.
661.DisTThermal stabilization of high-temperature superconducting tapes for fault current limitersPekarčíková, M.Institute of Materials (MTF)D-PMMDMTFDetails of topic0 / 1--
662.DTHeat treatment and mechanical properties characterization of Al alloyDrienovský, M.Institute of Materials (MTF)I-MIMTFDetails of topic1 / -- Bučány, M.
663.DisTThermal ignition of flammable liquid on hot surfacesBalog, K.Ústav integrovanej bezpečnosti (MTF)D-INBEMTFDetails of topic0 / 1--
664.DisTThermal ignition of flammable liquid on hot surfacesBalog, K.Ústav integrovanej bezpečnosti (MTF)D-INBEMTFDetails of topic0 / 1--
665.DisTThe thermal expansion of magnesium alloys unidirectional fiber compositesKúdela, S.Institute of Materials (MTF)D-PMMDMTFDetails of topic0 / ----
666.DTThermal analysis of high temperature plasticsDrienovský, M.Institute of Materials (MTF)I-MIMTFDetails of topic1 / -- Pavlačková, P.
667.BTThermal analysis of polymer alloys based on PET and PBTČerničková, I.Institute of Materials (MTF)B-MIMTFDetails of topic1 / 1 Antal, J.
668.DTTicket system for the service centerHorváth, D.Institute of Applied Informatics, Automation and Mechatronics (MTF)I-AIPPMTFDetails of topic1 / 1 Šuran, A.
669.BTTrendy vo vývoji rezného prostrediaBuranská, E.Institute of Production Technologies (MTF)B-VTVMMTFDetails of topic0 / 1--
670.DTTrvanlivosť rezných nástrojovPokorný, P.Institute of Production Technologies (MTF)I-PPNMTFDetails of topic1 / 3 Rybárik, J.
671.BTTvárniteľnosť laserom zváraných plechovKovačócy, P.Institute of Production Technologies (MTF)B-VTEMTFDetails of topic1 / -- Lipár, T.
672.BTTvorba animácií činnosti pneumatických prvkovHrušková, E.Institute of Production Technologies (MTF)B-VZSMTFDetails of topic1 / 1 Bilčík, A.
673.BTTvorba edukačnej pomôcky pre podporu výučby predmetu PLANémeth, M.Institute of Applied Informatics, Automation and Mechatronics (MTF)B-AIAMTFDetails of topic1 / -- Mikolášek, V.
674.DTTvorba informačnej stratégie v priemyselných podnikochŠujanová, J.Institute of Industrial Engineering and Management (MTF)I-PMAMTFDetails of topic0 / ----
675.BTTvorba interaktívnej MM učebnice pre odborný predmetBožek, P.Department of Production Systems, Metrology and Asembly (UVTE MTF)B-PPTMTFDetails of topic0 / 2--
676.DTTvorba IS pre o.z. AcademyPeterková, A.Institute of Applied Informatics, Automation and Mechatronics (MTF)I-AIPPMTFDetails of topic0 / ----
677.BTTvorba manuálu pre spracovanie výsledkov monitoringu vybranej zložky ŽP / vybraného procesu v ŽP v prostredí programu MATLABSirotiak, M.Department of Environmental Engineering (UIBE MTF)B-IBEMTFDetails of topic1 / 1 Juhos, J.
678.DTPartial isothermal section of Al-Pd-Co ternary phase diagram at 1020°CČerničková, I.Institute of Materials (MTF)I-MIMTFDetails of topic1 / 1 Vančo, Ľ.
679.DTTvorba SCADA systému vybranej časti technologického procesu s využitím vybraného programovacieho jazyka a PLCPeterková, A.Institute of Applied Informatics, Automation and Mechatronics (MTF)I-AIPPMTFDetails of topic2 / -- Silberhorn, M.
Bartoň, M.
680.DTUltrazvukové spájkovanie kombinácie kompozit - keramikaKostolný, I.Institute of Production Technologies (MTF)I-ZASMMTFDetails of topic1 / 1 Mihál, G.
681.DTUltrazvukové zváranie v elektrotechnikeŠimeková, B.Institute of Production Technologies (MTF)I-VTVMMTFDetails of topic1 / -- Hujová, L.
682.DTUplatnenie CA technológií pri návrhu inteligentného pracovného prostrediaŠujanová, J.Institute of Industrial Engineering and Management (MTF)I-PMAMTFDetails of topic0 / ----
683.DisTUsing the methods of multi-objective optimization in production processes controlVažan, P.Institute of Applied Informatics, Automation and Mechatronics (MTF)D-AAIPMTFDetails of topic0 / ----
684.DTUplatňovanie informačného manažmentu v priemyselných podnikochŠujanová, J.Institute of Industrial Engineering and Management (MTF)I-PMAMTFDetails of topic0 / ----
685.DTUplatňovanie projektového manažmentu v priemyselných podnikochŠujanová, J.Institute of Industrial Engineering and Management (MTF)I-PMAMTFDetails of topic0 / ----
686.DTUplatňovanie projektového manažmentu v priemyselných podnikochŠujanová, J.Institute of Industrial Engineering and Management (MTF)I-PPPMTFDetails of topic0 / ----
687.DTUplatňovanie vedomostného manažmentu v priemyselných podnikochŠujanová, J.Institute of Industrial Engineering and Management (MTF)I-PMAMTFDetails of topic0 / ----
688.BTÚprava dizajnu časti automobilu pomocou reverzného inžinierstvaMorovič, L.Department of Machining and Forming (UVTE MTF)B-VTEMTFDetails of topic1 / 1 Nagy, P.
689.DTÚprava rezných hrán nástrojov pri omieľaní na prototype rektifikačného zariadeniaVopát, T.Institute of Production Technologies (MTF)I-PPNMTFDetails of topic1 / 1 Počuch, M.
690.DTUrčenie aktivačnej energie termooxidácie konopnej izolácieRantuch, P.Ústav integrovanej bezpečnosti (MTF)I-IBEMTFDetails of topic0 / 1--
691.BTUtilita pre logovanie používateľov do WinCC RT cez RFIDKopček, M.Institute of Applied Informatics, Automation and Mechatronics (MTF)B-AIAMTFDetails of topic1 / -- Lenkavský, R.
692.BTVirtualizácia robotickej bunky so zvýšením efektivity jej činnosti (Charvát)Juhás, M.Institute of Applied Informatics, Automation and Mechatronics (MTF)B-AIAMTFDetails of topic1 / -- Charvát, D.
693.DTVizualizácia digitálnych grafických dát prostredníctvom robota. (2017/2018)Halenár, I.Institute of Applied Informatics, Automation and Mechatronics (MTF)I-AIPPMTFDetails of topic1 / 1 Kovačic, M.
694.DTVizualizácia údajov z inteligentného domu riadeného pomocou raspberryNemlaha, E.Institute of Applied Informatics, Automation and Mechatronics (MTF)I-AIPPMTFDetails of topic1 / -- Adamkovič, P.
695.DTVizualizácia údajov z inteligentného domu riadeného pomocou PLCNemlaha, E.Institute of Applied Informatics, Automation and Mechatronics (MTF)I-AIPPMTFDetails of topic1 / 1 Motolík, M.
696.BTVlastnosti materiálov pre 3D tlačŠimon, Š.Institute of Production Technologies (MTF)B-PPTMTFDetails of topic1 / -- Kianica, D.
697.BTVnútorné štruktúry pri technológii Rapid Prototyping a ich vplyv na tvarovú a rozmerovú presnosťMilde, J.Institute of Production Technologies (MTF)B-PPTMTFDetails of topic1 / 1 Drgoň, M.
698.BTVoľba obrábacieho stroja pre vŕtacie operácie na danej súčiastkeBučányová, M.Department of Production Systems, Metrology and Asembly (UVTE MTF)B-VZSMTFDetails of topic1 / -- Krchnavý, M.
699.BTVoľba rezných nástrojov pre obrábanie danej zostavy v rámci výrobno-montážného systému iCIM 3000Bučányová, M.Institute of Production Technologies (MTF)B-VZSMTFDetails of topic1 / -- Mihalovič, M.
700.BTVoľba rezných nástrojov pre obrábanie na CNC sústruhu EMCO Concept TURN 105Bučányová, M.Department of Production Systems, Metrology and Asembly (UVTE MTF)B-VZSMTFDetails of topic1 / -- Sekera, M.
701.DTVplyv fyzikálno-chemickej úpravy nebezpečného odpadu (lúženec) na jeho sorpčné vlastnostiSoldán, M.Ústav integrovanej bezpečnosti (MTF)I-IBEMTFDetails of topic1 / 1 Kipikaša, M.
702.DisTThe influence of the geometry of the cutting tool on its wearPokorný, P.Institute of Production Technologies (MTF)D-STAMMTFDetails of topic0 / ----
703.DisTEffect of chemical composition and processing parameters of Zn based alloys for hot dip galvanizing on stress corrosion crackingKusý, M.Institute of Materials (MTF)D-PMMDMTFDetails of topic0 / 1--
704.BTThe effect of chemical composition on the corrosion resistance of lead-free soldersPalcut, M.Institute of Materials (MTF)B-MIMTFDetails of topic1 / 1 Paulík, A.
705.BTVplyv konceptu Industry 4.0 na oblasť údržby vo výrobných systémochMichal, D.Institute of Production Technologies (MTF)B-VZSMTFDetails of topic1 / 1 Masaryk, S.
706.DisTIrradiation effects on High-Entropy Alloys and derived thin filmsPriputen, P.Institute of Materials (MTF)D-PMMDMTFDetails of topic0 / 1--
707.DTVplyv parametrov fuzzy regulácie na kvalitu regulačného procesuSchreiber, P.Institute of Applied Informatics, Automation and Mechatronics (MTF)I-AIPPMTFDetails of topic1 / 1 Ondruš, M.
708.DTVplyv parametrov metódy Fused Deposition Modeling na mechanické vlastnosti výtlačkuMorovič, L.Institute of Production Technologies (MTF)I-PPNMTFDetails of topic1 / 1 Rendek, R.
709.BTVplyv parametrov skenovania na tvorbu plôch pri reverznom inžinierstveBuranský, I.Institute of Production Technologies (MTF)B-PPTMTFDetails of topic1 / 1 Kuchárik, J.
710.BTVplyv povrchovej úpravy zliatiny TiAlV na proces spájkovaniaHodúlová, E.Institute of Production Technologies (MTF)B-VTEMTFDetails of topic0 / 1--
711.DTVplyv predhrevu na štruktúrne zmeny zváraných ocelí SAF 2507 pri zváraní laseromŠimeková, B.Institute of Production Technologies (MTF)I-ZASMMTFDetails of topic1 / -- Baumgartner, Š.
712.DTThe effect of cobalt addition on the microstructure and corrosion performance of aluminum alloysPalcut, M.Institute of Materials (MTF)I-MIMTFDetails of topic1 / 1 Bednárová, D.
713.DTInfluence of Cu additions on corrosion resistance of 316L stainless steelGerhátová, Ž.Institute of Materials (MTF)I-MIMTFDetails of topic1 / 1 Chromek, J.
714.DTInfluence of welding process on the microstructure of the high strength steelsDománková, M.Institute of Materials (MTF)I-MIMTFDetails of topic1 / -- Ďuriš, A.
715.DisTInfluence of solidification microstructure of on properties of Zn based galvanized coatingsKusý, M.Institute of Materials (MTF)D-PMMDMTFDetails of topic0 / 1--
716.DisTInfluence of solidification microstructure on properties of Zn based galvanized coatingsKusý, M.Institute of Materials (MTF)D-PMMDMTFDetails of topic0 / 1--
717.DTVplyv stratégie pohybu tlačného nástroja na integritu povrchovej vrstvy výtlačku (2018)Šugárová, J.Institute of Production Technologies (MTF)I-OATMTFDetails of topic0 / 1--
718.BTVplyv systému fireport na čas výjazdu závodného hasičského útvaruRantuch, P.Ústav integrovanej bezpečnosti (MTF)B-IBEMTFDetails of topic1 / -- Masár, V.
719.DTThe influence of the structure on the properties of hard PVD coatingsZacková, P.Institute of Materials (MTF)I-MIMTFDetails of topic1 / 1 Mészáros, M.
720.DTVplyv technológie ťahania bezšvíkových rúr na plastickú deformáciu tvárneného materiálu v podmienkach Železiarne Podbrezová, a.s.Šugár, P.Department of Machining and Forming (UVTE MTF)I-OATMTFDetails of topic0 / ----
721.DTVplyv tepelného spracovania po zvarení na vlastnosti zvarových spojov Al-Cu-Li zliatiny AW2099Sahul, M.Institute of Production Technologies (MTF)I-ZASMMTFDetails of topic1 / -- Hrobár, J.
722.DTVplyv termickej modifikácie dreva na kritickú hustotu tepelného tokuRantuch, P.Ústav integrovanej bezpečnosti (MTF)I-IBEMTFDetails of topic1 / 1 Tibenská, M.
723.DTVplyv tvaru prvku laserom textúrovanej štruktúry povrchu na tribologické vlastnosti v procesoch tvárnenia (2018)Šugárová, J.Institute of Production Technologies (MTF)I-OATMTFDetails of topic1 / 1 Moško, A.
724.BTInfluence of the gap on the properties of soldered jointDrienovský, M.Institute of Materials (MTF)B-MIMTFDetails of topic1 / -- Bodnárik, M.
725.DTVplyv vlastností materiálu na lisovateľnosť a kvalitu výliskov na diely vyrábané v automobilovom priemysleBílik, J.Institute of Production Technologies (MTF)I-VTVMMTFDetails of topic1 / -- Kučera, T.
726.BTInfluence of external parameters to values in hardness testsPašák, M.Institute of Materials (MTF)B-MIMTFDetails of topic1 / 1 Chlebo, M.
727.BTVplyv výberu rezných plátkov na životnost nástroja pri obrábaní nerezovej oceleKleinedler, P.Institute of Production Technologies (MTF)B-PPTMTFDetails of topic1 / 1 Lazový, P.
728.DTVplyv vzdialenosti tepelného zdroja na zápalnosť materiálovBalog, K.Ústav integrovanej bezpečnosti (MTF)I-IBEMTFDetails of topic0 / 1--
729.DTVplyv zloženia peliet na ich horenieRantuch, P.Ústav integrovanej bezpečnosti (MTF)I-IBEMTFDetails of topic1 / -- Hollóši, R.
730.BTVplyvu tvaru kontaktnej plochy nástroja na vznik „edgechippingu“ pri rotačnom ultrazvukovom vŕtaníNaď, M.Department of Machining and Forming (UVTE MTF)B-VTEMTFDetails of topic1 / -- Mikláš, S.
731.DTSelected properties of composites for elektrotechnic and automotiveNáplava, A.Institute of Materials (MTF)I-MIMTFDetails of topic1 / 1 Ľubušký, M.
732.DTSelected parameters of plastics composites for elektrotechnik and automotiveNáplava, A.Institute of Materials (MTF)I-MIMTFDetails of topic0 / 1--
733.BTProduction of Parts on the Turning Centre in Supratek s.r.o. CompanyVopát, T.Institute of Production Technologies (MTF)B-PPTMTFDetails of topic1 / 1 Kováč, M.
734.BTVýroba zlievarenskej formy lisovacieho naradia pre automobilové karosérie pomocou technológie Rapid PrototypingKleinedlerová, I.Department of Machining and Forming (UVTE MTF)B-PPTMTFDetails of topic1 / 1 Macháč, T.
735.DisTResearch and development of an information support methodology for the purposes of the safety and environmental labelling of productsRusko, M.Ústav integrovanej bezpečnosti (MTF)D-INBEMTFDetails of topic0 / ----
736.DTVýskum spájkovateľnosti povrchovo upraveného niklu a zliatiny TiAlVHodúlová, E.Institute of Production Technologies (MTF)I-ZASMMTFDetails of topic0 / 1--
737.DTVýskum spájkovateľnosti povrchovo upraveného niklu a zliatiny TiAlVHodúlová, E.Institute of Production Technologies (MTF)I-VTVMMTFDetails of topic1 / -- Madarová, I.
738.DTVýskum vplyvu technologických parametrov pri ťahaní bezšvových rúr s podporou numerickej simulácieSobota, R.Department of Machining and Forming (UVTE MTF)I-PPNMTFDetails of topic0 / ----
739.DTThe research of Inconel alloy welding by laser beamHodúlová, E.Institute of Production Technologies (MTF)I-VTVMMTFDetails of topic1 / -- Kollárová, J.
740.BTVýskyt vybraných baktérií rezistentných voči antibiotikám v povrchových vodách na Slovensku z hľadiska environmentálnej a zdravotnej bezpečnostiSirotiak, M.Department of Environmental Engineering (UIBE MTF)B-IBEMTFDetails of topic1 / 1 Štefunková, A.
741.DTVytvorenie elektronického výučbového portálu k téme "Úplný faktorový experiment pre tri faktory".Labašová, E.Institute of Applied Informatics, Automation and Mechatronics (MTF)I-AIPPMTFDetails of topic0 / ----
742.DTVytvorenie osnov a materiálov pre školenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci na stredných školáchMartinka, J.Ústav integrovanej bezpečnosti (MTF)I-IBEMTFDetails of topic1 / 1 Haburajová, Š.
743.DTVytvorenie osnov a materiálov pre školenie o požiarnej ochrane na stredných školáchMartinka, J.Ústav integrovanej bezpečnosti (MTF)I-IBEMTFDetails of topic1 / 1 Hagara, K.
744.DTVytvorenie simulácie dispozičného riešenia zváracieho pracoviska v spoločnosti T-Mech Engineering Slovakia s.r.o.Holubek, R.Institute of Production Technologies (MTF)I-PPNMTFDetails of topic1 / -- Kováčik, I.
745.DTVytvorenie simulácie pre zautomatizovanie výrobnej linky pre ručné zváranie podskupín E-UP na NSF" v spoločnosti Volkswagen Slovakia, a.s.Holubek, R.Institute of Production Technologies (MTF)I-PPNMTFDetails of topic1 / -- Gubien, T.
746.BTVytvorenie 3D modelu vybraného regálového skladového systémuKošťál, P.Institute of Production Technologies (MTF)B-VZSMTFDetails of topic1 / 1 Královič, A.
747.BTVytvorenie 3D modelu vybraného výrobného zariadenia (2018)Košťál, P.Institute of Production Technologies (MTF)B-VZSMTFDetails of topic7 / 7 Končitý, P.
Kuric, D.
Zifčák, J.
Potúček, M.
Balogh, M.
Červeňan, R.
Kňažek, J.
748.DTUsage of multicriterial optimalization for the determination of thelot sizeVažan, P.Institute of Applied Informatics, Automation and Mechatronics (MTF)I-AIPPMTFDetails of topic1 / -- Kutšál, M.
749.DTVyuzitie programu PowerMill pre riadenie 3D tlačovej hlavy.Buranský, I.</