Dec 18, 2017   9:14 p.m. Sláva, Slávka
Academic information system

Summary of topics offered - Faculty of Materials Science and Technology in Trnava


Application shows list of current and approved topics offered under the selected department or under all its subordinate departments. You can limit the list of topics by the following criteria:

Type of thesis:
Study programme:
Topic supervisor:
Supervising department:

* | A | B | D | E | F | G | H | Ch | I | K | L | M | N | O | P | R | S | Š | T | U | V | W | Z | Ž | 1 | 2 | 3

Ord.TypeTopicThesis supervisorSupervising departmentStudy programmeIntended forDetailsOccupied/Max.Project participants
1.DTAnalyza a navrh spatnovazobneho riadenia pre bezkontaktny predohrev drotuTanuška, P.Institute of Applied Informatics, Automation and Mechatronics (MTF)I-AIPPMTFDetails of topic1 / -- Garai, F.
2.BTAnalýza a návrh využitia e-marketingu ako nástroja pre udržateľnú marketingovú komunikačnú stratégiu v podniku CD - profil s.r.o.Šujaková, M.Institute of Industrial Engineering and Management (MTF)B-PPPMTFDetails of topic1 / -- Vašková, V.
3.DTAnalýza bežiaceho programového vybavenia riadiaceho systému a následná zmena podľa požiadaviek zákazníkaTanuška, P.Institute of Applied Informatics, Automation and Mechatronics (MTF)I-AIPPMTFDetails of topic1 / -- Durdiak, J.
4.BTAnalýza efektivity reklamačného postupu v HB STEEL, s.r.o; Trebatice (2017÷2018)Pauliková, A.Institute of Industrial Engineering and Management (MTF)B-KPRMTFDetails of topic0 / 1--
5.DTAnalýza mikroštruktúry a mechanických vlastností zvarových spojov Al zliatiny pre letecký priemyselSahul, M.Institute of Production Technologies (MTF)I-ZASMMTFDetails of topic1 / -- Hudec, P.
6.BTAnalýza montážnych pracovískLecký, Š.Institute of Production Technologies (MTF)B-PPTMTFDetails of topic1 / 1 Čmela, M.
7.BTAnalýza montážnych systémovLecký, Š.Institute of Production Technologies (MTF)B-PPTMTFDetails of topic1 / 1 Cesnek, B.
8.BTAnalýza možností generovania modelu modulárneho kvázi-robogami objektuMarkechová, I.Institute of Applied Informatics, Automation and Mechatronics (MTF)B-AIAMTFDetails of topic1 / -- Martinek, K.
9.BTAnalýza možností lineárnych transformácií geometrického dizajnu modelu kvázi-robogami objektuMarkechová, I.Institute of Applied Informatics, Automation and Mechatronics (MTF)B-AIAMTFDetails of topic1 / -- Valuška, J.
10.BTAnalysis of possibilities of reducing the parallelism of welding equipment brackets in the working cycleDragula, M.Institute of Production Technologies (MTF)B-VZSMTFDetails of topic1 / 1 Jurák, R.
11.BTAnalýza prístupov pre stanovenie akustickej impedancie a zvukovej pohltivosti a jej využitie v praxiČekan, P.Ústav integrovanej bezpečnosti (MTF)B-IBEMTFDetails of topic1 / 1 Matušov, D.
12.BTAnalýza procesu auditovania v spoločnosti ZF Slovakia, a.s. Trnava (2017/2018)Kučerová, M.Institute of Industrial Engineering and Management (MTF)B-KPRMTFDetails of topic1 / -- Štegman, J.
13.BTAnalýza rizík vybraného vyhradeného technického zariadeniaMartinka, J.Ústav integrovanej bezpečnosti (MTF)B-IBEMTFDetails of topic1 / 1 Bathó, M.
14.BTAnalýza rizík z hľadiska BOZP v zbrojných skladochČekan, P.Ústav integrovanej bezpečnosti (MTF)B-IBEMTFDetails of topic1 / 1 Kijovská, M.
15.BTAnalýza súčasneho stavu systému manažérstva kvality v zmysle požiadaviek novelizovaných noriem ISO 9001:2015 a IATF 16949:2016Mĺkva, M.Institute of Industrial Engineering and Management (MTF)B-KPRMTFDetails of topic1 / -- Kuťka, V.
16.BTAnalýza systémov riadenia kvality v kusovej a malosériovej výrobe v spoločnosti KONŠTRUKTA - TireTech, a. s. Trenčín (2017÷2018)Pauliková, A.Institute of Industrial Engineering and Management (MTF)B-KPRMTFDetails of topic1 / 1 Slováková, M.
17.BTAnalýza technologických parametrov pri ťahaní oceľových bezšvových rúr za studena využitím CA technológiíKapustová, M.Department of Machining and Forming (UVTE MTF)B-PPTMTFDetails of topic1 / 1 Ježík, P.
18.BTAnalýza technologických podmienok pri výrobe bezšvíkových rúr ťahanímMartinkovič, M.Institute of Production Technologies (MTF)B-VTEMTFDetails of topic1 / 1 Beňo, J.
19.DTAnalýza toku materiálu pri ťahaní bezšvíkových rúr za studena pri použití rôznych technológií ťahania s využitím počítačovej tomografie v podmienkach Železiarne Podbrezová, a.s.Šugár, P.Department of Machining and Forming (UVTE MTF)I-OATMTFDetails of topic0 / ----
20.DTAnalýza toku materiálu pri ťahaní bezšvíkových rúr za studena pri použití rôznych technológií ťahania s využitím počítačovej tomografie v podmienkach Železiarne Podbrezová a.s.Ridzoň, M.Institute of Production Technologies (MTF)I-PPNMTFDetails of topic1 / 1 Vetrák, M.
21.DTAnalýza vyváženosti montážnej linky dvojhmotnostných zotrvačníkov L2 s cieľom optimalizovať čas vo firme ZF Slovakia, a.s. v TrnaveDelgado Sobrino, D. R.Institute of Production Technologies (MTF)I-VTVMMTFDetails of topic1 / 1 Čirka, P.
22.DTAnalýza vzoriek z ocele X12Cr5Mo0,5 pripravených aditívnou technológiou MIG/MAG - CMTKovačócy, P.Institute of Production Technologies (MTF)I-ZASMMTFDetails of topic1 / -- Kamzík, M.
23.DTAnalýza zameraná na zvyšovanie spôsobilosti procesu merania - MSA v organizácii Biometrix, s. r. o., Šamorín (2017÷2018)Pauliková, A.Institute of Industrial Engineering and Management (MTF)I-PMAMTFDetails of topic0 / 1--
24.DTAPEX databázová aplikácia úloh pre oddelenie Engineering-u v G+D Mobile SecurityTanuška, P.Institute of Applied Informatics, Automation and Mechatronics (MTF)I-AIPPMTFDetails of topic1 / -- Horváth, Š.
25.BTAplikácia CAx technológií v podmienkach spoločnosti Muehlbauer Technologies s.r.o. NitraGörögová, I.Institute of Production Technologies (MTF)B-PPTMTFDetails of topic2 / 2 Ondrejmiška, D.
Denko, M.
26.BTAplikácia pre úpravu vstupných APDL súborov programu ANSYSĎuriš, R.Institute of Applied Informatics, Automation and Mechatronics (MTF)B-AIAMTFDetails of topic0 / ----
27.DTAplikácia princípov Age manažmentu v podmienkach priemyselného podniku v kontexte so sociálnym pilierom USZP (ak.rok 17/18)Chlpeková, A.Institute of Industrial Engineering and Management (MTF)I-PPPMTFDetails of topic0 / ----
28.DTAplikácia programového systému ANSYS pre návrh parametrov zvárania vysokopevných ocelí laseromBehúlová, M.Institute of Applied Informatics, Automation and Mechatronics (MTF)I-AIPPMTFDetails of topic1 / -- Podešva, P.
29.DTAplikácia programového systému ANSYS pre návrh parametrov zvárania vysokopevných ocelí laseromBehúlová, M.Institute of Production Technologies (MTF)I-PPNMTFDetails of topic1 / -- Bitala, F.
30.DTAplikácia programového systému ANSYS pre návrh parametrov zvárania vysokopevných ocelí laseromBehúlová, M.Institute of Production Technologies (MTF)I-ZASMMTFDetails of topic0 / ----
31.DTAplikácia Simatic PCS 7 na riadenie simulovaného modeluGese, A.Institute of Applied Informatics, Automation and Mechatronics (MTF)I-AIPPMTFDetails of topic0 / 1--
32.BTAplikácia zabezpečujúca prenos dát zo silomera Sauter FH50 do PC v prostredí LabViewĎuriš, R.Institute of Applied Informatics, Automation and Mechatronics (MTF)B-AIAMTFDetails of topic1 / -- Burčiar, F.
33.DTAutomatická výmena čeľustí v upínači robotického školiaceho pracoviska na báze robota IRB 120Velíšek, K.Department of Production Systems, Metrology and Asembly (UVTE MTF)I-VZSMTFDetails of topic1 / 1 Pekarovič, A.
34.DTAutomatizácia hodnotenia mikroštruktúry materiálu s využitím metód číslicového spracovania obrazuVaský, J.Institute of Applied Informatics, Automation and Mechatronics (MTF)I-AIPPMTFDetails of topic0 / 1--
35.BTAutomation of machine toolsPokorný, P.Institute of Production Technologies (MTF)B-PPTMTFDetails of topic1 / -- Goliáš, D.
36.DTAutomation of drainage of waste water in productionMišútová, M.Institute of Applied Informatics, Automation and Mechatronics (MTF)I-AIPPMTFDetails of topic1 / -- Benkovič, B.
37.DTAutomatizácia tvorby simulačného modelu procesov tavného zvárania v jazyku APDL programu ANSYS.(2017/2018)Babalová, E.Institute of Applied Informatics, Automation and Mechatronics (MTF)I-AIPPMTFDetails of topic0 / 1--
38.DTAutomatizácia vizuálnej kontroly dielov pomocou kamerového systémuTanuška, P.Institute of Applied Informatics, Automation and Mechatronics (MTF)I-AIPPMTFDetails of topic1 / -- Fila, M.
39.DTAutomatizácia vybraných funkcií bytového domuVažan, P.Institute of Applied Informatics, Automation and Mechatronics (MTF)I-AIPPMTFDetails of topic1 / 1 Benian, P.
40.DTAutomatizovaný hydroponický systémNeštický, M.Institute of Applied Informatics, Automation and Mechatronics (MTF)I-AIPPMTFDetails of topic1 / 1 Palášthy, P.
41.DTBezpečnosť dodávok a dodávateľských reťazcov - dôležitá oblasť medzinárodnej a národnej bezpečnostiKoblen, I.Ústav integrovanej bezpečnosti (MTF)I-IBEMTFDetails of topic0 / ----
42.BTBezpečnostné a environmentálne manažérstvo produktov vo vybranej výrobkovej skupineRusko, M.Department of Safety Engineering (UIBE MTF)B-IBEMTFDetails of topic1 / 1 Malíšek, A.
43.DTBezpečnostné aspekty stabilných hasiacich zariadení pre vysokonapäťové transformátoryRusko, M.Department of Safety Engineering (UIBE MTF)I-IBEMTFDetails of topic1 / 1 Nádaský, M.
44.BTBezpečnostné a environmentálne aspekty hnedých polí vo vybranom intraviláneRusko, M.Department of Safety Engineering (UIBE MTF)B-IBEMTFDetails of topic0 / 1--
45.DTBezpečnostné a environmentálne aspekty starých environmentálnych záťaží vo vybranom intraviláneRusko, M.Department of Safety Engineering (UIBE MTF)I-IBEMTFDetails of topic0 / 1--
46.DTBezpečnostné a environmentálne označovanie v automobilovom sektoreRusko, M.Department of Safety Engineering (UIBE MTF)I-IBEMTFDetails of topic1 / 1 Jankovič, L.
47.BTBezpečnostné požiadavky pre činnosti vykonávané vo výškach a nad voľnou hladinouBalog, K.Ústav integrovanej bezpečnosti (MTF)B-IBEMTFDetails of topic1 / 1 Bednáriková, M. Z.
48.BTTime analysis of assembly process of CNC lathe Index ABC in GEMATECH, s.r.o.Matúšová, M.Institute of Production Technologies (MTF)B-VZSMTFDetails of topic1 / 1 Režný, M.
49.BTDatabázová aplikácia v prostredí web pre distribučnú firmuNemlaha, E.Institute of Applied Informatics, Automation and Mechatronics (MTF)B-AIAMTFDetails of topic1 / 1 Malý, D.
50.DTDátová integrácia simulátora Witness s vybraným MES systémomVažan, P.Institute of Applied Informatics, Automation and Mechatronics (MTF)I-AIPPMTFDetails of topic1 / 1 Krajčovič, M.
51.DTDegradácia farbív z odpadových vôdBlinová, L.Department of Environmental Engineering (UIBE MTF)I-IBEMTFDetails of topic1 / 1 Slezáková, D.
52.DTDekolorizácia odpadových vôd s využitím ozónuGerulová, K.Department of Environmental Engineering (UIBE MTF)I-IBEMTFDetails of topic1 / -- Jošticová, I.
53.BTDekolorizácia odpadových vôd s využitím ozónuGerulová, K.Department of Environmental Engineering (UIBE MTF)B-IBEMTFDetails of topic0 / ----
54.BTDigitalizácia analógových údajovBožek, P.Department of Production Systems, Metrology and Asembly (UVTE MTF)B-PPTMTFDetails of topic1 / -- Šácha, P.
55.BTDobrovoľný reporting organizácií k bezpečnosti, zdraviu, životnému prostrediu a udržateľnému rozvojuRusko, M.Department of Safety Engineering (UIBE MTF)B-IBEMTFDetails of topic0 / 1--
56.BTDopady externalizácie nákladov nadnárodných korporácií na ekonomiku MSP na SlovenskuSakál, P.Institute of Industrial Engineering and Management (MTF)B-PPPMTFDetails of topic0 / 1--
57.BTDopady externalizácie nákladov nadnárodných korporácií na ekonomiku MSP na SlovenskuSakál, P.Institute of Industrial Engineering and Management (MTF)B-PMAMTFDetails of topic0 / 1--
58.DTDostupnosť výrobných technológií „FDS a RES“ v oblasti spájania hybridných karosérií v spoločnosti Volkswagen Slovakia, a.s.Holubek, R.Institute of Production Technologies (MTF)I-VZSMTFDetails of topic1 / -- Hetteš, Š.
59.BTElektropneumatický riadiaci obvod pre vybrané zariadenie.Mudriková, A.Institute of Production Technologies (MTF)B-VZSMTFDetails of topic4 / -- Totka, Ľ.
Levák, M.
Petrík, P.
Skýpala, R.
60.BTEliminácia rizík a zlepšenie úrovne bezpečnosti práce v priemyselných skladochČekan, P.Ústav integrovanej bezpečnosti (MTF)B-IBEMTFDetails of topic1 / -- Anina, T.
61.BTEmisie v leteckej dopraveKoblen, I.Ústav integrovanej bezpečnosti (MTF)B-IBEMTFDetails of topic1 / -- Kadlec, V.
62.DTEnergomanažment vo veľkom podnikuBartošová, A.Ústav integrovanej bezpečnosti (MTF)I-IBEMTFDetails of topic0 / ----
63.DTEnvironmentálne a bezpečnostné aspekty vo vybranej organizáciiRusko, M.Department of Safety Engineering (UIBE MTF)I-IBEMTFDetails of topic1 / 1 Vyskočová, G.
64.BTEvakuácia zamestnancov zo stavieb z hľadiska bezpečnosti a ochrany zdravia pri práciMartinka, J.Ústav integrovanej bezpečnosti (MTF)B-IBEMTFDetails of topic1 / 1 Humaj, T.
65.DTExpertný diagnostický systémKopček, M.Institute of Applied Informatics, Automation and Mechatronics (MTF)I-AIPPMTFDetails of topic1 / -- Federič, P.
66.DTFuzzy regulácia inverzného kyvadlaSchreiber, P.Institute of Applied Informatics, Automation and Mechatronics (MTF)I-AIPPMTFDetails of topic0 / 1--
67.DTFuzzy regulácia inverzného kyvadla (2017/2018)Schreiber, P.Institute of Applied Informatics, Automation and Mechatronics (MTF)I-AIPPMTFDetails of topic1 / 1 Bučány, A.
68.DTGenerátor normalizovaných súčiastok v prostredí CAD systémuVaský, J.Institute of Applied Informatics, Automation and Mechatronics (MTF)I-AIPPMTFDetails of topic1 / 1 Hlavatý, M.
69.BTGenetické algoritmy - návod na cvičeniaSchreiber, P.Institute of Applied Informatics, Automation and Mechatronics (MTF)B-AIAMTFDetails of topic0 / ----
70.BTGreen analytical chemistryBartošová, A.Ústav integrovanej bezpečnosti (MTF)B-IBEMTFDetails of topic0 / ----
71.BTHodnotenie emisií prachových častíc do ovzdušia v spoločnosti CRH (Slovensko) a.s.Soldán, M.Department of Environmental Engineering (UIBE MTF)B-IBEMTFDetails of topic1 / 1 Bartoňová, R.
72.DTHodnotenie kvality povrchových vôd určených na kúpanieMichalíková, A.Ústav integrovanej bezpečnosti (MTF)I-IBEMTFDetails of topic1 / 1 Šúreková, D.
73.DTChemická bezpečnosť vo vybranom laboratóriuSirotiak, M.Department of Environmental Engineering (UIBE MTF)I-IBEMTFDetails of topic1 / 1 Semelbauerová, R.
74.BTChemické a elektrochemické obrábanie - výučbové videoGörögová, I.Institute of Production Technologies (MTF)B-VTEMTFDetails of topic0 / 1--
75.DTIdentifikácia procesov v robotickom pracoviskuSchreiber, P.Institute of Applied Informatics, Automation and Mechatronics (MTF)I-AIPPMTFDetails of topic0 / 1--
76.BTIdentifikácia stresových faktorov na vybranom pracoviskuMartinka, J.Ústav integrovanej bezpečnosti (MTF)B-IBEMTFDetails of topic1 / 1 Foltín, J.
77.BTIdentifikácia stresových faktorov pri práci rušňovodičaMartinka, J.Ústav integrovanej bezpečnosti (MTF)B-IBEMTFDetails of topic1 / 1 Masár, M.
78.BTIdeový návrh aplikácie strojového videnia na vybrané pracoviskoMichal, D.Institute of Production Technologies (MTF)B-VZSMTFDetails of topic1 / 1 Zajíček, I.
79.BTIdeový návrh automatizovaného pracoviska pre zváranie oceľových plechovMichal, D.Institute of Production Technologies (MTF)B-VZSMTFDetails of topic1 / -- Kopiar, M.
80.BTIdeový návrh vodiacej kladky v stroji Huckepack v podniku Schaeffler Slovensko spol. s r.o.Hrušková, E.Institute of Production Technologies (MTF)B-VZSMTFDetails of topic1 / 1 Mlynarčíková, M.
81.DTImplementácia bezpečnostných prvkov do riadenia robotickej bunkyTanuška, P.Institute of Applied Informatics, Automation and Mechatronics (MTF)I-AIPPMTFDetails of topic1 / -- Hlubina, R.
82.DTImplementácia inerciálneho meracieho systému v strojárskych technológiach.Božek, P.Department of Production Systems, Metrology and Asembly (UVTE MTF)I-PPNMTFDetails of topic0 / ----
83.DTImplementácia kamerového rozpoznávania tvarov objektov do robotického školiaceho pracoviska na báze robota IRB 120Velíšek, K.Department of Production Systems, Metrology and Asembly (UVTE MTF)I-VZSMTFDetails of topic1 / 1 Fuksa, J.
84.BTImplementácia preventívnej a prediktívnej údržby TPMKleinedlerová, I.Department of Machining and Forming (UVTE MTF)B-PPTMTFDetails of topic1 / 1 Šatka, F.
85.DTImplementácia systému riadenia bezpečnosti dodávateľovKuracina, R.Ústav integrovanej bezpečnosti (MTF)I-IBEMTFDetails of topic1 / 1 Mršťák, M.
86.BTInformation system for corporate diningHalenár, I.Institute of Applied Informatics, Automation and Mechatronics (MTF)B-AIAMTFDetails of topic1 / 1 Jirkovský, M.
87.DTInformačný systém pre podporu agilného vývoja a správu úlohNemlaha, E.Institute of Applied Informatics, Automation and Mechatronics (MTF)I-AIPPMTFDetails of topic1 / -- Krátky, M.
88.BTInformačný systém pre stredné školyŠpendla, L.Institute of Applied Informatics, Automation and Mechatronics (MTF)B-AIAMTFDetails of topic1 / -- Pátrovič, M.
89.BTInformation system for the PC components storeHalenár, I.Institute of Applied Informatics, Automation and Mechatronics (MTF)B-AIAMTFDetails of topic1 / 1 Detrich, D.
90.DTKnižnica funkcií genetických algoritmov pre PLC SimaticKopček, M.Institute of Applied Informatics, Automation and Mechatronics (MTF)I-AIPPMTFDetails of topic1 / -- Bučány, P.
91.DTKomparácia vybraných metód multikriteriálnej optimalizácieVažan, P.Institute of Applied Informatics, Automation and Mechatronics (MTF)I-AIPPMTFDetails of topic0 / 1--
92.DTKomplexné materiálové testy pre stanovenie kriviek spevnenia a trenia v procesoch kovania za teplaBehúlová, M.Institute of Materials (MTF)I-PPNMTFDetails of topic0 / ----
93.DTKomplexné materiálové testy pre stanovenie kriviek spevnenia a trenia v procesoch kovania za teplaBehúlová, M.Institute of Production Technologies (MTF)I-VTVMMTFDetails of topic0 / ----
94.DTKomplexné materiálové testy pre stanovenie kriviek spevnenia a trenia v procesoch kovania za teplaBehúlová, M.Institute of Materials (MTF)I-VTVMMTFDetails of topic0 / ----
95.DTKoncept HCS modelu 3E vs. koncept Balanced Score Card (BSC)Sakál, P.Institute of Industrial Engineering and Management (MTF)I-PPPMTFDetails of topic0 / 1--
96.DTKonštrukcia a výroba tvárniaceho nástroja na výrobu misky silentbloku s počítačovou podporou (2018)Bílik, J.Institute of Production Technologies (MTF)I-PPNMTFDetails of topic1 / -- Kos, M.
97.DTKonštrukcia a výroba tvárniaceho nástroja pre automobilový priemysel s počítačovou podporou (2018)Bílik, J.Institute of Production Technologies (MTF)I-PPNMTFDetails of topic1 / -- Ondraščin, P.
98.BTKonštrukčný návrh prípravku na zváranie a upínanie bočníc na polohovadle SP 50Kleinedlerová, I.Department of Machining and Forming (UVTE MTF)B-PPTMTFDetails of topic1 / 1 Cíbik, M.
99.DTKonštrukčný návrh 3D modelu zostavy upínacieho prípravku pre zváranie v oblasti AutomotiveHajdu, Š.Institute of Production Technologies (MTF)I-PPNMTFDetails of topic1 / 1 Vetro, M.
100.BTKontrola plastových výliskou.Buranský, I.Institute of Production Technologies (MTF)B-PPTMTFDetails of topic1 / 1 Galko, P.
101.DTKorekcia rozmerov formy pre lisovanie plastov za pomoci počítačovej simulácieBuranský, I.Institute of Production Technologies (MTF)I-PPNMTFDetails of topic1 / 1 Rubaninský, M.
102.DTKoreň triesky pri vysokorýchlostnom frézovaníPokorný, P.Institute of Production Technologies (MTF)I-PPNMTFDetails of topic1 / 1 Gregor, V.
103.DTLaserové mikro-obrábanie spekaného karbiduNecpal, M.Institute of Production Technologies (MTF)I-OATMTFDetails of topic1 / -- Blaško, I.
104.DTLaserové mikro-obrábanie spekaného karbiduNecpal, M.Institute of Production Technologies (MTF)I-PPNMTFDetails of topic0 / ----
105.BTLaserové zváranie ocele s meďouKovačócy, P.Institute of Production Technologies (MTF)B-VTEMTFDetails of topic1 / -- Šugra, F.
106.DTLaser Beam for Material Processing in 2D Controled by ArduinoMasárová, R.Institute of Applied Informatics, Automation and Mechatronics (MTF)I-AIPPMTFDetails of topic1 / 1 Valigurčin, M.
107.BTManažment značky (Brand Management) v priemyselnom podniku (ak. rok 2017/2018)Babčanová, D.Institute of Industrial Engineering and Management (MTF)B-PMAMTFDetails of topic1 / 1 Slezák, M.
108.DTManažment značky vo vybranom podniku (ak. rok 2017/2018)Babčanová, D.Institute of Industrial Engineering and Management (MTF)I-PMAMTFDetails of topic1 / 1 Valkovič, R.
109.DTManipulátor pre kontrolu tesnosti rúrok výmenníka PG bublinkovou a héliovou metódouRužarovský, R.Institute of Production Technologies (MTF)I-VZSMTFDetails of topic1 / 1 Jurík, D.
110.BTMateriálový tok vo výrobnom systéme v koncepte I 4.0Michal, D.Institute of Production Technologies (MTF)B-VZSMTFDetails of topic1 / 1 Dávidek, J.
111.BTMechatronický systém ovládaný RFID technológiouNemlaha, E.Institute of Applied Informatics, Automation and Mechatronics (MTF)B-AIAMTFDetails of topic1 / 1 Leško, M.
112.BTMeranie vybraných výbuchových parametrov rozvírených prachovKuracina, R.Ústav integrovanej bezpečnosti (MTF)B-IBEMTFDetails of topic1 / 2 Kohúcik, Ľ.
113.DTMeranie vybraných výbuchových parametrov rozvírených prachovKuracina, R.Ústav integrovanej bezpečnosti (MTF)I-IBEMTFDetails of topic2 / 2 Krakovský, F.
Schmidtová, Ž.
114.DTMeranie vybraných výbuchových parametrov rozvírených prachov v závislosti od veľkosti častícKuracina, R.Ústav integrovanej bezpečnosti (MTF)I-IBEMTFDetails of topic1 / 1 Húska, M.
115.BTMercedes Benz Slovakia s.r.o. v príprave na 4. priemyselnú revolúciu - súčasný stav a opatreniaSakál, P.Institute of Industrial Engineering and Management (MTF)B-PMAMTFDetails of topic1 / 1 Kočiková, D.
116.BTMethodology of programming a collaborative robotMatúšová, M.Institute of Production Technologies (MTF)B-VZSMTFDetails of topic1 / 1 Andelek, L.
117.BTMethodology of selection the suitable welding tools for welding selected nonferrous alloys with FSW technologyNagy, M.Institute of Production Technologies (MTF)B-VTEMTFDetails of topic0 / ----
118.DTMetodiky hodnotenia environmentálnych aspektovBartošová, A.Ústav integrovanej bezpečnosti (MTF)I-IBEMTFDetails of topic0 / ----
119.BTModelovanie dynamických charakteristík krokového motora v prostredie "Matlab".Michaľčonok, G.Institute of Applied Informatics, Automation and Mechatronics (MTF)B-AIAMTFDetails of topic0 / ----
120.BTModifikácia automobilu Škoda FormanKuruc, M.Institute of Production Technologies (MTF)B-PPTMTFDetails of topic0 / 1--
121.BTModifikácia funkčných častí nástrojov v procesoch tvárnenia (2018)Šugárová, J.Institute of Production Technologies (MTF)B-VTEMTFDetails of topic0 / 1--
122.BTModifikácie robotizovaných zváracích pracovísk v automobilovom priemysleKovačócy, P.Institute of Production Technologies (MTF)B-VTEMTFDetails of topic1 / -- Barutík, M.
123.DTModular extension of information system for car managementLiška, V.Institute of Applied Informatics, Automation and Mechatronics (MTF)I-AIPPMTFDetails of topic1 / 1 Botka, J.
124.DTMonitorovanie a porovnanie ručného a strojového zvárania MAGKovačócy, P.Institute of Production Technologies (MTF)I-VTVMMTFDetails of topic1 / -- Bohunický, S.
125.DTMonitorovanie kvality procesných kvapalín pomocou automatického monitorovacieho systémuGerulová, K.Department of Environmental Engineering (UIBE MTF)I-IBEMTFDetails of topic0 / ----
126.BTMožnosti a opatrenia na znižovanie hluku v leteckej dopraveKoblen, I.Ústav integrovanej bezpečnosti (MTF)B-IBEMTFDetails of topic0 / ----
127.DTMožnosti nakladania s odpadom z hliníka a hliníkových zliatinBlinová, L.Department of Environmental Engineering (UIBE MTF)I-IBEMTFDetails of topic1 / 2 Lednár, T.
128.BTMožnosti nakladania s odpadovými olejmiBlinová, L.Department of Environmental Engineering (UIBE MTF)B-IBEMTFDetails of topic1 / 1 Lorinc, D.
129.BTMožnosti prípravy nanočastíc a ich využitia pri čistení odpadových vôdGerulová, K.Department of Environmental Engineering (UIBE MTF)B-IBEMTFDetails of topic0 / ----
130.BTPossibilities of simulation in assemblyLecký, Š.Institute of Production Technologies (MTF)B-PPTMTFDetails of topic1 / 1 Gála, R.
131.BTMožnosti spájkovania zliatin titánuŠimeková, B.Institute of Production Technologies (MTF)B-VTEMTFDetails of topic0 / 1--
132.DTMožnosti uplatňovania environmentálneho úradovania v praxiRusko, M.Department of Safety Engineering (UIBE MTF)I-IBEMTFDetails of topic0 / 1--
133.BTMožnosti výpočtu kritického tepelného toku pre iniciáciu horeniaRantuch, P.Ústav integrovanej bezpečnosti (MTF)B-IBEMTFDetails of topic0 / ----
134.BTMožnosti využitia metód rapid prototypingu v zlievarenstvePodhorský, Š.Institute of Production Technologies (MTF)B-PPTMTFDetails of topic1 / -- Straka, R.
135.BTMožnosti využitia nových trendov v marketingu priemyselného podniku (ak. rok 2017/2018)Babčanová, D.Institute of Industrial Engineering and Management (MTF)B-PMAMTFDetails of topic1 / 1 Chnapko, I.
136.BTMožnosti využitia počítača na technologický proces strihania profilového materiálu a pásov plechuSobota, R.Institute of Production Technologies (MTF)B-VTEMTFDetails of topic1 / -- Sitta, M.
137.DTMožnosti využitia počítačovej simulácie pri optimalizácií výroby a logistiky.Božek, P.Department of Production Systems, Metrology and Asembly (UVTE MTF)I-PPNMTFDetails of topic0 / ----
138.DTMožnosti využitia upravených anorganických materiálov pre sorpciu priemyselných kontaminantovSirotiak, M.Ústav integrovanej bezpečnosti (MTF)I-IBEMTFDetails of topic2 / 2 Mihalovič, M.
Vyskoč, M.
139.DTMožnosti využitia upravených organických materiálov pre sorpciu priemyselných kontaminantovSirotiak, M.Department of Environmental Engineering (UIBE MTF)I-IBEMTFDetails of topic1 / 1 Václavík, J.
140.BTMožnosti využitia virtuálnej reality vo výrobných systémov so zameraním na kolaboratívnu spoluprácu človek- stroj v koncepcii Industry 4.0Holubek, R.Institute of Production Technologies (MTF)B-VZSMTFDetails of topic1 / -- Koronczi, P.
141.DTMožnosti znižovania emisií oxidov dusíka v spoločnosti CRH, s.r.o.Sirotiak, M.Department of Environmental Engineering (UIBE MTF)I-IBEMTFDetails of topic1 / 1 Vlčková, A.
142.DTNakladanie s odpadmi a hygienický servisRusko, M.Department of Safety Engineering (UIBE MTF)I-IBEMTFDetails of topic1 / 1 Harajová, H.
143.DTNáklady na výrobu a stanovenie ceny výrobkuPokorný, P.Institute of Production Technologies (MTF)I-VTVMMTFDetails of topic1 / 1 Mašek, M.
144.DTNanoobrábanie 3D tvarových plôch pre rtg optiku (2018)Šugár, P.Department of Machining and Forming (UVTE MTF)I-OATMTFDetails of topic0 / ----
145.DTNávrh a modelovanie systému riadenia chemickým reaktoromMichaľčonok, G.Institute of Applied Informatics, Automation and Mechatronics (MTF)I-AIPPMTFDetails of topic0 / 2--
146.DTNávrh a impementácia safety systému pre zabezpečenie riadenia modelu CNC frézy.Nemlaha, E.Institute of Applied Informatics, Automation and Mechatronics (MTF)I-AIPPMTFDetails of topic1 / -- Novák, P.
147.DTNávrh a impementácia vybraného modulu informačného systému pre priemyselný podnik StaviváSPNemlaha, E.Institute of Applied Informatics, Automation and Mechatronics (MTF)I-AIPPMTFDetails of topic1 / -- Floch, P.
148.BTNávrh a implementácia aplikácie pre správu osobných financií na platforme AndroidNémeth, M.Institute of Applied Informatics, Automation and Mechatronics (MTF)B-AIAMTFDetails of topic1 / 1 Hanzel, E.
149.BTNávrh a implementácia modulu univerzálneho riadaiceho systému (Holická)Juhás, M.Institute of Applied Informatics, Automation and Mechatronics (MTF)B-AIAMTFDetails of topic1 / -- Holická, K.
150.BTNávrh a implementácia vybraného modulu informačného systému pre priemyselný podnikTanuška, P.Institute of Applied Informatics, Automation and Mechatronics (MTF)B-AIAMTFDetails of topic6 / 2 Hurčíková, Z.
Dobo, F.
Tomašovič, P.
Šrámek, M.
Ravas, B.
Šrenkel, M.
151.BTNávrh a realizácia animačnej podpory meraní na univerzálnom dĺžkomereMoravčíková, J.Institute of Production Technologies (MTF)B-PPTMTFDetails of topic0 / 1--
152.BTDesign of an internet database application for a warehouseBezák, P.Institute of Applied Informatics, Automation and Mechatronics (MTF)B-AIAMTFDetails of topic1 / 1 Martinus, L.
153.BTNávrh a realizácia informačného systému evidencie odpadových látok vo farmaceutickej firmeJuhásová, B.Institute of Applied Informatics, Automation and Mechatronics (MTF)B-AIAMTFDetails of topic1 / -- Lukáč, D.
154.BTNávrh a realizácia informačného systému na spracovanie nezhody kvality výrobkuJuhásová, B.Institute of Applied Informatics, Automation and Mechatronics (MTF)B-AIAMTFDetails of topic1 / -- Zguriš, B.
155.BTNávrh a realizácia informačného systému pre podporu riadenia prevádzky (Faidzen)Juhás, M.Institute of Applied Informatics, Automation and Mechatronics (MTF)B-AIAMTFDetails of topic1 / -- Faidzen, A.
156.BTISTanuška, P.Institute of Applied Informatics, Automation and Mechatronics (MTF)B-AIAMTFDetails of topic1 / -- Szabó, Ľ.
157.DTNávrh a realizácia informačného systému pre vybraný podnik spolu s eshopomTanuška, P.Institute of Applied Informatics, Automation and Mechatronics (MTF)I-AIPPMTFDetails of topic1 / -- Sysel, M.
158.BTDesign and implementation of an information system designed to manage the teaching of selected chapters from mathematical analysisLiška, V.Institute of Applied Informatics, Automation and Mechatronics (MTF)B-AIAMTFDetails of topic1 / -- Miko, T.
159.BTNávrh a realizácia riadenia krokového motora pomocou mikroprocesorového modulu ArduinoHorváth, D.Institute of Applied Informatics, Automation and Mechatronics (MTF)B-AIAMTFDetails of topic1 / 1 Bacigál, P.
160.BTNávrh a realizácia riadenia posuvnej brány pomocou mikroprocesorového modulu ArduinoHorváth, D.Institute of Applied Informatics, Automation and Mechatronics (MTF)B-AIAMTFDetails of topic1 / 1 Lukačovič, M.
161.BTNávrh a realizácia riadenia robotickej ruky pomocou mikroprocesorového modulu Arduino.Horváth, D.Institute of Applied Informatics, Automation and Mechatronics (MTF)B-AIAMTFDetails of topic1 / 1 Kulla, R.
162.BTNávrh a realizácia riadiaceho programu pomocou nástroju S7 GRAPHNeštický, M.Institute of Applied Informatics, Automation and Mechatronics (MTF)B-AIAMTFDetails of topic1 / 2 Šustek, P.
163.BTNávrh a realizácia softvérovej podpory pre výpočet sústavy tolerancií a uloženíMoravčíková, J.Institute of Production Technologies (MTF)B-VTEMTFDetails of topic0 / 1--
164.DTNávrh a realizácia systému na monitorovanie prostredia v serverovni (2017/2018)Halenár, I.Institute of Applied Informatics, Automation and Mechatronics (MTF)I-AIPPMTFDetails of topic1 / 1 Kondel, R.
165.BTNávrh a realizácia systému pre objednávanie jedál v stravovacom zariadeníJuhásová, B.Institute of Applied Informatics, Automation and Mechatronics (MTF)B-AIAMTFDetails of topic1 / -- Botka, L.
166.BTNávrh a realizácia systému pre váženie nákladných áutJuhásová, B.Institute of Applied Informatics, Automation and Mechatronics (MTF)B-AIAMTFDetails of topic1 / -- Brecska, P.
167.BTNávrh a realizácia ultrazvukového radaru pomocou mikropočítača Raspberry Pi.Horváth, D.Institute of Applied Informatics, Automation and Mechatronics (MTF)B-AIAMTFDetails of topic1 / 1 Kiác, T.
168.BTNávrh a realizácia virtuálnej knižnice pre Knižnicu Juraja Fándlyho v Trnave v prostredí webNémeth, M.Institute of Applied Informatics, Automation and Mechatronics (MTF)B-AIAMTFDetails of topic1 / 1 Žlnay, D.
169.DTNavrh a realizacia 3D tlaciarneTanuška, P.Institute of Applied Informatics, Automation and Mechatronics (MTF)I-AIPPMTFDetails of topic1 / -- Trška, M.
170.BTNávrh a výroba automatického dávkovača živého krmiva pomocou CAD softvéru a 3D tlačiarneMilde, J.Institute of Production Technologies (MTF)B-VZSMTFDetails of topic1 / 1 Žovinec, J.
171.DTNávrh a výroba časti zadného odpruženia horského bicyklaŠimna, V.Institute of Production Technologies (MTF)I-PPNMTFDetails of topic1 / -- Kubáň, L.
172.BTNávrh a výroba diferenciálu automobilu pomocou CA technológiíMolnár, I.Institute of Production Technologies (MTF)B-PPTMTFDetails of topic1 / 1 Woźnica, A.
173.BTNávrh a výroba edukačného modelu rezného nástrojaMoravčíková, J.Institute of Production Technologies (MTF)B-PPTMTFDetails of topic2 / 2 Vardzik, T.
Stareček, B.
174.BTNávrh a výroba formy pre vstrekovanie.Buranský, I.Institute of Production Technologies (MTF)B-PPTMTFDetails of topic1 / 1 Hanuliak, L.
175.DTNávrh a výroba komponentov pre 3D tlačovú hlavu.Buranský, I.Institute of Production Technologies (MTF)I-PPNMTFDetails of topic1 / 1 Ondreják, M.
176.DTNávrh a výroba nástrov pre frézovanie tenkostenných súčiastok.Buranský, I.Institute of Production Technologies (MTF)I-PPNMTFDetails of topic1 / 1 Mičko, R.
177.BTNávrh a výroba prípravku pre frézovaniePokorný, P.Institute of Production Technologies (MTF)B-PPTMTFDetails of topic1 / 1 Kormúth, F.
178.BTNávrh a výroba prototypu prevodovky pomocou CA technológiíMolnár, I.Institute of Production Technologies (MTF)B-PPTMTFDetails of topic1 / 1 Kováčik, J.
179.DTDesign and manufacture of a chest set using CA technologiesKuruc, M.Institute of Production Technologies (MTF)I-PPNMTFDetails of topic1 / 1 Dráb, M.
180.DTNávrh a výroba ustavovacieho boxu pre upínací komponent konektora RJ45Buranský, I.Institute of Production Technologies (MTF)I-PPNMTFDetails of topic1 / 1 Štefula, P.
181.DTNávrh a výroba vložky vstrekovacej formy pre plasty (Rapid Tooling)Morovič, L.Institute of Production Technologies (MTF)I-PPNMTFDetails of topic1 / 1 Kurtulík, A.
182.DTNávrh a implementácia IS pre vybranú firmuNémeth, M.Institute of Applied Informatics, Automation and Mechatronics (MTF)I-AIPPMTFDetails of topic1 / 1 Lukáč, T.
183.DTNávrh a implementácia systému pre zefektívnenie procesov vybranej firmyNémeth, M.Institute of Applied Informatics, Automation and Mechatronics (MTF)I-AIPPMTFDetails of topic1 / 1 Grigová, L.
184.DTNávrh, analýza a modelovanie systému riadenia s prediktívnym regulátoromMichaľčonok, G.Institute of Applied Informatics, Automation and Mechatronics (MTF)I-AIPPMTFDetails of topic0 / 2--
185.DTNávrh aplikácie modelu výnimočnosti EFQM v podniku HF NaJUS, a.s.Jurík, L.Institute of Industrial Engineering and Management (MTF)I-PMAMTFDetails of topic1 / -- Barcík, V.
186.BTNávrh a realizácia analógového modulu pre PLC pomocou mikroprocesorového modulu ArduinoHorváth, D.Institute of Applied Informatics, Automation and Mechatronics (MTF)B-AIAMTFDetails of topic1 / 1 Mlynár, M.
187.DTNávrh a realizácia CNC frézy riadenej ArduinomNémeth, M.Institute of Applied Informatics, Automation and Mechatronics (MTF)I-AIPPMTFDetails of topic1 / 1 Kuboš, M.
188.BTNávrh a realizácia informačného systému evidencie výpožičiek časopisovJuhásová, B.Institute of Applied Informatics, Automation and Mechatronics (MTF)B-AIAMTFDetails of topic1 / -- Pereira, M. W.
189.BTNávrh a realizácia informačného systému pre malú výrobnú firmuJuhásová, B.Institute of Applied Informatics, Automation and Mechatronics (MTF)B-AIAMTFDetails of topic1 / -- Burdej, E.
190.DTDesign and implementation of an information system for marketing researchIringová, M.Institute of Applied Informatics, Automation and Mechatronics (MTF)I-AIPPMTFDetails of topic1 / 1 Reznák, T.
191.BTNávrh a realizácia informačného systému pre monitorovanie výrobného procesuJuhásová, B.Institute of Applied Informatics, Automation and Mechatronics (MTF)B-AIAMTFDetails of topic1 / -- Kalus, M.
192.DTDesign and implementation of an information system for a paper millVrábeľ, R.Institute of Applied Informatics, Automation and Mechatronics (MTF)I-AIPPMTFDetails of topic0 / 1--
193.BTNávrh a realizácia informačného systému pre recykláciu oblečeniaJuhásová, B.Institute of Applied Informatics, Automation and Mechatronics (MTF)B-AIAMTFDetails of topic1 / -- Janda, J.
194.BTNávrh a realizácia informačného systému pre sledovanie údržby strojovJuhásová, B.Institute of Applied Informatics, Automation and Mechatronics (MTF)B-AIAMTFDetails of topic1 / -- Krajčovič, L.
195.DTNávrh a realizácia informačného systému s technickým zameranímJuhásová, B.Institute of Applied Informatics, Automation and Mechatronics (MTF)I-AIPPMTFDetails of topic1 / 1 Hlavna, M.
196.DTNávrh a realizácia informačného systému s technickým zameranímJuhásová, B.Institute of Applied Informatics, Automation and Mechatronics (MTF)I-AIPPMTFDetails of topic0 / 1--
197.BTDesign and implementation of an information system for the management of OOP-Java educationLiška, V.Institute of Applied Informatics, Automation and Mechatronics (MTF)B-AIAMTFDetails of topic1 / 1 Krčmár, D.
198.DTNávrh a realizácia modelu priemyselného procesu pomocou simulačného modulu Siemens „SIMBA PROFIBUS“ v prostredí OS PCS7Michaľčonok, G.Institute of Applied Informatics, Automation and Mechatronics (MTF)I-AIPPMTFDetails of topic0 / 2--
199.DTNávrh a realizácia pohonu a jeho ovládania pre kamerový slider s využitím platformy ArduinoNémeth, M.Institute of Applied Informatics, Automation and Mechatronics (MTF)I-AIPPMTFDetails of topic1 / -- Hesko, M.
200.BTProposal and implementation of the control program using the S7 GRAPH toolNeštický, M.Institute of Applied Informatics, Automation and Mechatronics (MTF)B-AIAMTFDetails of topic1 / 2 Krútil, S.
201.DTDesign and Implementation of Lift Control System performed by Arduino from MatlabSchreiber, P.Institute of Applied Informatics, Automation and Mechatronics (MTF)I-AIPPMTFDetails of topic1 / 1 Krajčovič, J.
202.BTNávrh a realizácia rozhrania medzi LabView a PLC pomocou mikroprocesorovej jednotky ArduinoHorváth, D.Institute of Applied Informatics, Automation and Mechatronics (MTF)B-AIAMTFDetails of topic1 / 1 Žemla, M.
203.DTNávrh a realizácia simulačného modelu distribuovaného riadenia v prostredie PCS7Michaľčonok, G.Institute of Applied Informatics, Automation and Mechatronics (MTF)I-AIPPMTFDetails of topic0 / 2--
204.BTNávrh a realizácia simulačného modelu systému riadenia elektrického pohonu s pružnou spojkouMichaľčonok, G.Institute of Applied Informatics, Automation and Mechatronics (MTF)B-AIAMTFDetails of topic0 / 1--
205.BTNávrh a realizácia softvérovej podpory pre výpočet sústavy tolerancií a uloženíMoravčíková, J.Institute of Production Technologies (MTF)B-PPTMTFDetails of topic1 / 1 Soos, M.
206.DTNávrh a realizácia 3D skeneraHalenár, I.Institute of Applied Informatics, Automation and Mechatronics (MTF)I-AIPPMTFDetails of topic1 / 1 Mlčúch, A.
207.DTNávrh a realizácia 3D tlačiarne s využitím voľne šíreného softvérového vybaveniaĎuriš, R.Institute of Applied Informatics, Automation and Mechatronics (MTF)I-AIPPMTFDetails of topic1 / -- Bokor, L.
208.DTNávrh a simulácia robotického pracoviskaVáclav, Š.Institute of Production Technologies (MTF)I-PPNMTFDetails of topic1 / 1 Kalnássy, I.
209.DTNávrh a simulácia robotizovanej prevádzky pre aplikáciu disperzného lepidla na plastový nosič v podniku Antolin Trnava s.r.o.Delgado Sobrino, D. R.Institute of Production Technologies (MTF)I-VZSMTFDetails of topic1 / 1 Hatyina, M.
210.DTNávrh a tvorba databázy strojov a nástrojov pre progresívne metódy obrábaniaGörögová, I.Institute of Production Technologies (MTF)I-VTVMMTFDetails of topic1 / 1 Fabianová, M.
211.DTNávrh automatického upínacieho zariadeniaMudriková, A.Institute of Production Technologies (MTF)I-VZSMTFDetails of topic1 / 1 Mahaj, O.
212.DTNávrh automatizácie pracoviska na meranie hlučnosti ložísk s použitím robotického ramenaVáclav, Š.Institute of Production Technologies (MTF)I-PPNMTFDetails of topic1 / 1 Osuský, P.
213.DTNávrh automatizovanej meracej bunky pre kontrolu kvality optickými meracími systémamiRužarovský, R.Institute of Production Technologies (MTF)I-VZSMTFDetails of topic1 / 1 Mikulášek, Ľ.
214.DTNávrh a výroba komponentov pre prototyp skútra s využitím CA technológiíŠimna, V.Institute of Production Technologies (MTF)I-PPNMTFDetails of topic1 / -- Pätoprstý, B.
215.DTNávrh a výroba pamätnej medailyMorovič, L.Institute of Production Technologies (MTF)I-PPNMTFDetails of topic1 / 1 Zicho, P.
216.DTNávrh a výroba prípravku pre konkrétnu súčiastkuGörögová, I.Institute of Production Technologies (MTF)I-PPNMTFDetails of topic1 / 3 Čelko, J.
217.DTNávrh a výroba prípravku pre konkrétnu súčiastkuGörögová, I.Institute of Production Technologies (MTF)I-VTVMMTFDetails of topic0 / 3--
218.BTNávrh cyklistickej prilby na mieruMorovič, L.Institute of Production Technologies (MTF)B-PPTMTFDetails of topic1 / 1 Machala, E.
219.BTDesign of an internet database application for SK ModrankaBezák, P.Institute of Applied Informatics, Automation and Mechatronics (MTF)B-AIAMTFDetails of topic1 / 1 Fančovič, D.
220.BTNávrh datového zásobníka pre programovací jazyk C++Svetský, Š.Institute of Applied Informatics, Automation and Mechatronics (MTF)B-AIAMTFDetails of topic1 / 2 Frišo, P.
221.DTNávrh digitálneho pneumatického panelu „Motion Terminal“ v stratégii Industry 4.0Ružarovský, R.Institute of Production Technologies (MTF)I-VZSMTFDetails of topic1 / 1 Marcell, M.
222.BTNávrh edukačných modelov rezných nástrojovMoravčíková, J.Institute of Production Technologies (MTF)B-VTEMTFDetails of topic0 / 2--
223.BTNávrh edukačných modelov rezných nástrojovMoravčíková, J.Institute of Production Technologies (MTF)B-PPTMTFDetails of topic1 / 2 Habšuda, K.
224.BTNávrh elektrickej odporovej pece na tavenie zliatin mediBajčičák, M.Institute of Production Technologies (MTF)B-VTEMTFDetails of topic1 / -- Beňo, M.
225.DTSuggestion for ergonomic optimisation of the V2 assembly lineČaus, A.Department of Welding and Foundry (UVTE MTF)I-VTVMMTFDetails of topic1 / 1 Cyrulová, Z.
226.BTNávrh formy a jadier pre odlievanie bloku motoraŠuba, R.Institute of Production Technologies (MTF)B-PPTMTFDetails of topic1 / -- Levický, M.
227.DTProposal of a hydraulic bushing with flexible hydraulic systemZvončan, M.Institute of Production Technologies (MTF)I-VTVMMTFDetails of topic1 / 1 Kormúth, V.
228.DTNávrh implementácie metód priemyselného inžinierstva do podnikuBeluský, M.Institute of Industrial Engineering and Management (MTF)I-PMAMTFDetails of topic0 / ----
229.DTNávrh implementácie metódy 5S na pracovisku údržby v podniku OKE Plastic SK, s.r.o.Jurík, L.Institute of Industrial Engineering and Management (MTF)I-PMAMTFDetails of topic1 / -- Holičková, M.
230.BTNávrh implementácie metódy 5S v podniku Semecs, s.r.o.Jurík, L.Institute of Industrial Engineering and Management (MTF)B-PMAMTFDetails of topic1 / -- Pekárová, L.
231.DTNávrh implementácie metódy 5S v podniku Martinrea Slovakia Fluid Systems s. r. o.Jurík, L.Institute of Industrial Engineering and Management (MTF)I-PMAMTFDetails of topic1 / 1 Novotková, R.
232.DTNávrh implementácie systému kontinuálneho zlepšovania do podnikuBeluský, M.Institute of Industrial Engineering and Management (MTF)I-PMAMTFDetails of topic0 / ----
233.DTNávrh implementácie systému kontinuálneho zlepšovania do podnikuBeluský, M.Institute of Industrial Engineering and Management (MTF)I-PMAMTFDetails of topic0 / ----
234.BTNávrh implementácie techniky Industry 4.0 v prestavbe poloautomatického plniaceho zariadenia ABRUFRužarovský, R.Institute of Production Technologies (MTF)B-PPTMTFDetails of topic1 / 1 Novák, M.
235.DTNavrh informacneho systemu pre sklad strojarskej firmy NMH Sered.Tanuška, P.Institute of Applied Informatics, Automation and Mechatronics (MTF)I-AIPPMTFDetails of topic1 / -- Dvorský, P.
236.BTNávrh informačného systému pre riadenie vnútropodnikových procesovŠpendla, L.Institute of Applied Informatics, Automation and Mechatronics (MTF)B-AIAMTFDetails of topic1 / 1 Lančarič, V.
237.DTNávrh informačného systému pre vybranú organizáciu/podnikKebísek, M.Institute of Applied Informatics, Automation and Mechatronics (MTF)I-AIPPMTFDetails of topic2 / -- Šimora, F.
Hudec, K.
238.BTNávrh inovácií procesov transferu technológie vo vybranom priemyselnom podniku (ak. rok 2017/2018)Jemala, M.Institute of Industrial Engineering and Management (MTF)B-PMAMTFDetails of topic0 / 1--
239.DTProposal of innovative model management of enterpriseSablik, J.Institute of Industrial Engineering and Management (MTF)I-PMAMTFDetails of topic0 / 1--
240.DTNávrh inovatívneho systému manažmentu výroby vo vybranom priemyselnom podniku (ak. rok 2017/2018)Jemala, M.Institute of Industrial Engineering and Management (MTF)I-PMAMTFDetails of topic1 / 2 Chudíková, J.
241.DTNávrh integrácie priemyselných dát do špecializovaného dátového úložiskaKebísek, M.Institute of Applied Informatics, Automation and Mechatronics (MTF)I-AIPPMTFDetails of topic0 / ----
242.BTNávrh komponentov upínacieho stavebnicového systémuMoravčíková, J.Institute of Production Technologies (MTF)B-PPTMTFDetails of topic1 / 1 Holba, K.
243.DTNávrh koncepcie digitálnej Integrácie návrhových procesov v podmienkach Industry 4.0Ružarovský, R.Institute of Production Technologies (MTF)I-VZSMTFDetails of topic1 / 1 Szarka, D.
244.DTNávrh koncového efektora priemyselného robotaMudriková, A.Institute of Production Technologies (MTF)I-VZSMTFDetails of topic1 / -- Ševcech, A.
245.DTNávrh konštrukcie a riadiaceho systému „úkosovačky“ pre výrobu úkosov zvarových spojov na potrubíNaď, M.Institute of Production Technologies (MTF)I-VZSMTFDetails of topic1 / -- Janic, M.
246.DTNávrh konštrukcie náboja výsevného disku sejacieho strojaKusá, M.Institute of Production Technologies (MTF)I-VZSMTFDetails of topic1 / 1 Remiaš, D.
247.DTNávrh layoutu skladu v spoločnosti HOPI SK, s.r.o. SenecVajdel, R.Institute of Production Technologies (MTF)I-PPNMTFDetails of topic1 / -- Sollár, L.
248.DTNávrh logistiky materiálového toku v iCIM 3000 z hľadiska práce skladového systémuMudriková, A.Institute of Production Technologies (MTF)I-VZSMTFDetails of topic1 / -- Babirát, M.
249.DTNávrh meracieho plánu pre meranie konkrétnej súčiastky na súradnicovom meracom strojiGörög, A.Institute of Production Technologies (MTF)I-PPNMTFDetails of topic2 / 2 Prekop, F.
Benda, T.
250.DTNávrh merania teplotného profilu v dopravných konštrukciách s využitím PLCTanuška, P.Institute of Applied Informatics, Automation and Mechatronics (MTF)I-AIPPMTFDetails of topic1 / -- Meravý, T.
251.BTNávrh modelového zariadenia pre výrobu formy na odlievanie lodnej skrutkyŠuba, R.Department of Welding and Foundry (UVTE MTF)B-PPTMTFDetails of topic1 / -- Herceg, D.
252.BTDESIGN OF THE GLASS MOLD AND ITS IMPLEMENTATION IN MANUFACTURINGKovaříková, I.Institute of Production Technologies (MTF)B-PPTMTFDetails of topic1 / 1 Minárech, I.
253.DTNávrh montáže automatizovanej stanice na ustavenie a upnutie zváranej časti karosérie automobiluVáclav, Š.Institute of Production Technologies (MTF)I-PPNMTFDetails of topic1 / 1 Marušinec, J.
254.BTNávrh montáže čerpadla na voduKuruc, M.Institute of Production Technologies (MTF)B-PPTMTFDetails of topic1 / 1 Firta, J.
255.BTNávrh montáže otočného mechanizmuVáclav, Š.Institute of Production Technologies (MTF)B-PPTMTFDetails of topic1 / 1 Malík, J.
256.BTNávrh montáže pojazdného schodiskaVáclav, Š.Institute of Production Technologies (MTF)B-PPTMTFDetails of topic1 / 1 Schwarz, R.
257.BTNávrh montáže posilňovacieho strojaRužarovský, R.Institute of Production Technologies (MTF)B-PPTMTFDetails of topic1 / 1 Líška, J.
258.BTNávrh montáže spojky motocyklaVáclav, Š.Institute of Production Technologies (MTF)B-PPTMTFDetails of topic1 / 1 Hajtman, V.
259.DTNávrh montáže vybraného strojárskeho výrobkuVáclav, Š.Institute of Production Technologies (MTF)I-VTVMMTFDetails of topic1 / 2 Duriš, O.
260.DTNávrh montáže zariadenia určeného na recykláciu plastovVáclav, Š.Institute of Production Technologies (MTF)I-VTVMMTFDetails of topic1 / 1 Opatík, V.
261.BTNávrh montáže zdvíhacieho mechanizmu pre osobné automobilyVáclav, Š.Institute of Production Technologies (MTF)B-PPTMTFDetails of topic1 / 1 Skladaný, D.
262.DTNávrh na zdokonalenie systému kalkulácií vo vybranom priemyselnom podnikuMrvová, Ľ.Institute of Industrial Engineering and Management (MTF)I-PPPMTFDetails of topic0 / 2--
263.DTNávrh na zlepšenie výroby pomocou simulácieVažan, P.Institute of Applied Informatics, Automation and Mechatronics (MTF)I-AIPPMTFDetails of topic1 / 1 Kollár, P.
264.DTNávrh na zlepšenie využívania metódy FMEA vo vybranom podnikuJurík, L.Institute of Industrial Engineering and Management (MTF)I-PMAMTFDetails of topic1 / -- Smoláriková, N.
265.DTNávrh na zníženie zmetkovitosti vo výrobe komponentov v ZF Slovakia, a.s.Hrablik Chovanová, H.Institute of Industrial Engineering and Management (MTF)I-PMAMTFDetails of topic1 / 1 Iršová, K.
266.DTNávrh nového zváracieho prípravku robotizovaného pracoviska ABB pre regálové nosníky R300/R301 vo firme AJ Metal DesignPecháček, F.Department of Production Systems, Metrology and Asembly (UVTE MTF)I-PPNMTFDetails of topic1 / -- Markuš, M.
267.BTNávrh opatrení na budovanie a vedenie projektových tímov a analýzu stakeholderov pri riadení projektov vo vybranom priemyselnom podniku (ak. rok. 2017/2018)Samáková, J.Institute of Industrial Engineering and Management (MTF)B-PMAMTFDetails of topic1 / 1 Vitteková, S.
268.BTNávrh opatrení na efektívne využívanie nástrojov marketingového mixu v priemyselnom podniku (ak. rok 2017/18)Vaňová, J.Institute of Industrial Engineering and Management (MTF)B-PMAMTFDetails of topic1 / -- Mocková, D.
269.BTNávrh opatrení na optimalizáciu organizačnej štruktúry vybraného priemyselného podniku ako nástroj zvyšovania efektivity riadenia projektov (ak. rok. 2017/2018)Samáková, J.Institute of Industrial Engineering and Management (MTF)B-PMAMTFDetails of topic1 / 1 Kumančíková, R.
270.BTNávrh opatrení na riešenie problematiky zamestnávania cudzokrajných zamestnancov vo výrobnom podniku z pohľadu vybraných personálnych činností v kontexte s udržateľnosťou pracovného výkonu zamestnancov (ak.rok 17/18)Chlpeková, A.Institute of Industrial Engineering and Management (MTF)B-PPPMTFDetails of topic0 / ----
271.BTNávrh opatrení na stabilizáciu zamestnancov v podmienkach vybraného priemyselného podniku v kontexte s udržateľnosťou pracovného výkonu zamestnancov (ak.rok 17/18)Chlpeková, A.Institute of Industrial Engineering and Management (MTF)B-PPPMTFDetails of topic0 / ----
272.BTNávrh opatrení na zdokonalenie činnosti personálneho útvaru v podmienkach vybraného priemyselného podniku (ak.rok 17/18)Chlpeková, A.Institute of Industrial Engineering and Management (MTF)B-PPPMTFDetails of topic0 / ----
273.BTNávrh opatrení na zdokonalenie udržateľných kľúčových kompetencií projektových manažérov a členov projektových tímov pri riadení projektov vo vybranom priemyselnom podniku (ak. rok. 2017/2018)Samáková, J.Institute of Industrial Engineering and Management (MTF)B-PPPMTFDetails of topic1 / 1 Dobšovičová, N.
274.BTNávrh opatrení na zefektívnenie distribučnej logistiky v priemyselnom podniku (2017/2018)Horňáková, N.Institute of Industrial Engineering and Management (MTF)B-PMAMTFDetails of topic0 / 1--
275.BTNávrh opatrení na zefektívnenie vnútropodnikovej komunikácie v tímoch v priemyselných podnikochPechanová, Ľ.Institute of Industrial Engineering and Management (MTF)B-PPPMTFDetails of topic1 / 1 Miháliková, J.
276.BTNávrh opatrení na zlepšenie obstarávania a skladovania výrobných zásob vo vybranom priemyselnom podniku (ak. rok 2017/2018)Bestvinová, V.Institute of Industrial Engineering and Management (MTF)B-PMAMTFDetails of topic1 / 2 Liko, R.
277.BTNávrh opatrení na zlepšenie procesu komunikácie vo vybranom priemyselnom podniku (ak. rok 2017/2018)Koltnerová, K.Institute of Industrial Engineering and Management (MTF)B-PMAMTFDetails of topic1 / 1 Kvasničková, S.
278.BTNávrh opatrení na zlepšenie systému analýzy práce v podmienkach vybraného priemyselného podniku v kontexte s udržateľnosťou pracovného výkonu zamestnancov (ak.rok 17/18)Chlpeková, A.Institute of Industrial Engineering and Management (MTF)B-PPPMTFDetails of topic0 / ----
279.BTNávrh opatrení na zlepšenie systému hodnotenia a odmeňovania zamestnancov vo vybranom priemyselnom podniku (ak. rok 2017/2018)Homokyová, M.Institute of Industrial Engineering and Management (MTF)B-PMAMTFDetails of topic1 / 1 Bobek, S.
280.BTNávrh opatrení na zlepšenie systému manažmentu ľudských zdrojov v podniku LUNA-PLOTY, s.r.o.Baran, D.Institute of Industrial Engineering and Management (MTF)B-PMAMTFDetails of topic0 / 3--
281.BTNávrh opatrení na zlepšenie vybranej činnosti personálneho manažmentu (získavanie, výber, adaptácia, hodnotenie, vzdelávanie) vo vybranom priemyselnom podnikuKoltnerová, K.Institute of Industrial Engineering and Management (MTF)B-PPPMTFDetails of topic2 / 2 Havrlent Lecová, R.
Domanická, P.
282.BTNávrh opatrení na zlepšenie vybraných činností personálneho manažmentu so zameraním na zníženie fluktuácie zamestnancov v priemyselnom podnikuKoltnerová, K.Institute of Industrial Engineering and Management (MTF)B-PMAMTFDetails of topic0 / ----
283.BTNávrh opatrení na zlepšenie využitia vybraných marketingových aktivít na podporu budovania značky v priemyselnom podniku (2017/2018)Prajová, V.Institute of Industrial Engineering and Management (MTF)B-PMAMTFDetails of topic0 / 1--
284.BTNávrh opatrení na zníženie logistických nákladov v priemyselnom podniku (ak. rok 2017/2018)Mesárošová, J.Institute of Industrial Engineering and Management (MTF)B-PMAMTFDetails of topic1 / -- Bednáriková, S.
285.BTNávrh opatrení na zvýšenie konkurencieschopnosti vybraného malého alebo stredného priemyselného podniku pôsobiaceho vo viac alebo v menej rozvinutom regióne SR (ak. rok 2017/2018)Bestvinová, V.Institute of Industrial Engineering and Management (MTF)B-PMAMTFDetails of topic0 / 1--
286.DTNávrh opatrení na zvýšenie presnosti zásob výrobného materiálu v podniku Faurecia Slovakia s.r.o.Baran, D.Institute of Industrial Engineering and Management (MTF)I-PMAMTFDetails of topic1 / 1 Pediač, F.
287.BTNávrh opatrení na zvýšenie produktivity výrobných procesov prostredníctvom metódy 3MU v podniku Schaeffler Skalica, spol. s r.o.Jurík, L.Institute of Industrial Engineering and Management (MTF)B-PMAMTFDetails of topic1 / -- Tomša, J.
288.BTNávrh opatrení pre zdokonalenie systému komunikácie v priemyselnom podnikuSzabó, P.Institute of Industrial Engineering and Management (MTF)B-PPPMTFDetails of topic1 / 1 Šalitroš, M.
289.BTNávrh opatrení pre zlepšenie operatívneho plánovania a riadenia výrobyBeluský, M.Institute of Industrial Engineering and Management (MTF)B-PMAMTFDetails of topic0 / ----
290.BTNávrh opatrení pre zníženie času pretypovávaniaBeluský, M.Institute of Industrial Engineering and Management (MTF)B-PMAMTFDetails of topic0 / ----
291.BTNávrh opatrení pre zvýšenie efektívnosti materiálového tokuBeluský, M.Institute of Industrial Engineering and Management (MTF)B-PMAMTFDetails of topic0 / ----
292.BTNávrh opatrení pre zvýšenie produktivity práce v podnikuBeluský, M.Institute of Industrial Engineering and Management (MTF)B-PMAMTFDetails of topic0 / ----
293.BTNávrh opatrení v oblasti riadenia zásob a skladového hospodárstva v podnikuFidlerová, H.Institute of Industrial Engineering and Management (MTF)B-PMAMTFDetails of topic1 / -- Hanšut, S.
294.BTNávrh opatrení v oblasti uplatňovania udržateľnej logistiky v priemyselnom podniku (ak. rok 2017/18)Fidlerová, H.Institute of Industrial Engineering and Management (MTF)B-PMAMTFDetails of topic1 / -- Bohunická, S.
295.DTNávrh parametrov spájkovania titánu a zliatiny TiAlVHodúlová, E.Institute of Production Technologies (MTF)I-ZASMMTFDetails of topic0 / 1--
296.DTNávrh parametrov spájkovania titánu a zliatiny TiAlVHodúlová, E.Institute of Production Technologies (MTF)I-VTVMMTFDetails of topic1 / -- Ondriška, O.
297.DTNávrh parametrov zvárania titánu elektrónovým lúčomŠimeková, B.Institute of Production Technologies (MTF)I-ZASMMTFDetails of topic1 / 1 Horník, F.
298.DTNávrh pneumatického odstrihovania vtokov pre lis Krauss Maffei Cx MC6 v Ronson Plastics, s.r.o. MyjavaPecháček, F.Department of Production Systems, Metrology and Asembly (UVTE MTF)I-VZSMTFDetails of topic1 / -- Chocholáček, E.
299.DTDesign of enterprise information system for Topaz LGPHalenár, I.Institute of Applied Informatics, Automation and Mechatronics (MTF)I-AIPPMTFDetails of topic1 / 1 Slávik, M.
300.DTNávrh polohovacieho stolaKošťál, P.Institute of Production Technologies (MTF)I-VZSMTFDetails of topic1 / -- Morbacher, P.
301.BTNávrh postupu odlievania veľkej plastikyŠuba, R.Department of Welding and Foundry (UVTE MTF)B-VTEMTFDetails of topic0 / ----
302.BTNávrh postupu okopírovania reliéfnej plastiky pre odlievanieŠuba, R.Department of Welding and Foundry (UVTE MTF)B-VTEMTFDetails of topic0 / ----
303.BTNávrh prípravku na ustavenie a podopretie súčiastky určenej na kontrolu mikrogeometrie povrchuMoravčíková, J.Institute of Production Technologies (MTF)B-PPTMTFDetails of topic1 / 1 Šedovič, V.
304.BTNávrh prípravku určeného na kontrolu mikrogeometrie povrchu súčiastok veľmi malých rozmerovMoravčíková, J.Institute of Production Technologies (MTF)B-PPTMTFDetails of topic1 / 1 Kováč, M.
305.DTNávrh realizácie a optimalizácie montážnej linky vo firme COAVIS Slovakia, s.r.o. HlohovecVáclav, Š.Institute of Production Technologies (MTF)I-VTVMMTFDetails of topic1 / 1 Radošovský, A.
306.BTNávrh riadenia solárneho navádzačaNeštický, M.Institute of Applied Informatics, Automation and Mechatronics (MTF)B-AIAMTFDetails of topic1 / 1 Augustín, M.
307.BTNávrh riadenia sústavy križovatiek so svetelnou signalizáciouPeterková, A.Institute of Applied Informatics, Automation and Mechatronics (MTF)B-AIAMTFDetails of topic1 / -- Malíšek, G.
308.BTNávrh riadiaceho elektropneumatického obvodu pre kontrolné zariadenieMudriková, A.Institute of Production Technologies (MTF)B-VZSMTFDetails of topic1 / 1 Hrica, D.
309.DTNávrh riadiaceho systému výrobnej linkyTanuška, P.Institute of Applied Informatics, Automation and Mechatronics (MTF)I-AIPPMTFDetails of topic1 / -- Nazaruk, A.
310.DTNávrh riadiaceho systému výrobnej linkyTanuška, P.Institute of Applied Informatics, Automation and Mechatronics (MTF)I-AIPPMTFDetails of topic1 / -- Lenický, E.
311.DTProposal of solution ergonomic rationalization in selected operations of the enterprise REVOL TT Consulting Ltd.Hatiar, K.Institute of Industrial Engineering and Management (MTF)I-PMAMTFDetails of topic0 / 1--
312.DTNávrh robotizovaného pracoviska na zváranie bicyklových rámovBárta, J.Department of Welding and Foundry (UVTE MTF)I-VTVMMTFDetails of topic1 / 1 Daniel, A.
313.BTNávrh spájkovacích zliatin pre vyššie aplikačné teplotyKoleňák, R.Institute of Production Technologies (MTF)B-VTEMTFDetails of topic0 / ----
314.BTNávrh súboru opatrení na zlepšenie systému členenia nákladov a výnosov vo vybranom priemyselnom podniku (ak. rok 2017/2018)Homokyová, M.Institute of Industrial Engineering and Management (MTF)B-PMAMTFDetails of topic1 / 1 Jurková, M.
315.BTNávrh sústavy nástrojov na meranie spokojnosti zamestnancov v podniku Faurecia Automotive Slovakia s.r.o.Jurík, L.Institute of Industrial Engineering and Management (MTF)B-PMAMTFDetails of topic1 / -- Ondrovičová, V.
316.BTNávrh sústavy nefinančných benefitov pre vybrané kategórie zamestnancov v podniku Schaeffler Skalica, spol. s r.o.Jurík, L.Institute of Industrial Engineering and Management (MTF)B-PMAMTFDetails of topic1 / -- Bombala, D.
317.DTNávrh sústavy ukazovateľov na finančno-ekonomickú analýzu spoločnosti OSRAM, a.s.Baran, D.Institute of Industrial Engineering and Management (MTF)I-PMAMTFDetails of topic0 / 1--
318.DTNávrh systému a obsahu kvalifikačného vzdelávania zamestnancov v ZF Slovakia Levice (ak.rok 17/18)Chlpeková, A.Institute of Industrial Engineering and Management (MTF)I-PPPMTFDetails of topic0 / 1--
319.BTNávrh systému číslicového riadenia hladiny vody PID regulátorom pre fyzický model spojených nádob pomocou PLC S7-300.Samsonov, G.Institute of Applied Informatics, Automation and Mechatronics (MTF)B-AIAMTFDetails of topic1 / 1 Hracho, P.
320.BTNávrh systému číslicového riadenia tlaku vody PID regulátorom pre fyzický model spojených nádob pomocou PLC S7-300.Samsonov, G.Institute of Applied Informatics, Automation and Mechatronics (MTF)B-AIAMTFDetails of topic2 / 1 Bachár, S.
Poliak, A.
321.BTNávrh systému ďalšieho vzdelávania zamestnancov v priemyselnom podniku. (ak. rok 2017/2018)Mesárošová, J.Institute of Industrial Engineering and Management (MTF)B-PPPMTFDetails of topic1 / 1 Péčová, L.
322.DTNávrh systému (modelu) udržateľnej tvorby zdieľaných hodnôt priemyselného podniku v kontexte s udržateľným SZPSakál, P.Institute of Industrial Engineering and Management (MTF)I-PPPMTFDetails of topic0 / 1--
323.DTNávrh systému (modelu) udržateľnej tvorby zdieľaných hodnôt priemyselného podniku v kontexte s udržateľným SZPSakál, P.Institute of Industrial Engineering and Management (MTF)I-PPPMTFDetails of topic0 / 1--
324.DTNávrh systému (modelu) udržateľnej tvorby zdieľaných hodnôt priemyselného podniku v kontexte s udržateľným SZPSakál, P.Institute of Industrial Engineering and Management (MTF)I-PMAMTFDetails of topic0 / 1--
325.DTNávrh systému pre ultrazvukové mechanizované skúšanie austenitických zvarov technikou Phased ArrayKovaříková, I.Institute of Production Technologies (MTF)I-ZASMMTFDetails of topic1 / 1 Jalakša, R.
326.DTNávrh systému riadeniu výkonnosti zamestnancov špecificky so zameraním na medzigeneračné interakcie vo vybranom priemyselnom podniku (ak.rok 17/18)Chlpeková, A.Institute of Industrial Engineering and Management (MTF)I-PPPMTFDetails of topic0 / 2--
327.DTNávrh systému rozvoja zamestnancov prostredníctvom aplikácie mentoringu a kaučingu v kontexte s Age manažmentom v podmienkach priemyselných podnikov v SRChlpeková, A.Institute of Industrial Engineering and Management (MTF)I-PMAMTFDetails of topic1 / -- Oman, D.
328.DTProposal of stabilization system for employees in industrial company (2017/2018)Marková, P.Institute of Industrial Engineering and Management (MTF)I-PPPMTFDetails of topic0 / 1--
329.DTNávrh technických opatrení pri zavádzaní montážnej linky do výrobyRužarovský, R.Institute of Production Technologies (MTF)I-VZSMTFDetails of topic1 / 1 Sedlák, M.
330.DTNávrh technológie CNC tlačenia laserom zváraných polotovarov (2018)Šugárová, J.Institute of Production Technologies (MTF)I-OATMTFDetails of topic0 / 1--
331.DTNávrh technológie spájkovania kombinácie titán - nikelKostolný, I.Institute of Production Technologies (MTF)I-VTVMMTFDetails of topic1 / 1 Šuryová, D.
332.DTNávrh technológie zvárania niklu laserovým lúčomKovaříková, I.Institute of Production Technologies (MTF)I-ZASMMTFDetails of topic1 / 1 Procházka, J.
333.DTNávrh udržateľného systému personálneho marketingu vo vybranom priemyselnom podniku (ak.rok 17/18)Chlpeková, A.Institute of Industrial Engineering and Management (MTF)I-PPPMTFDetails of topic2 / -- Fašiang, P.
Licherová, N.
334.DTNávrh udržateľného systému stabilizácie ľudských zdrojov ako dôležitého faktora rozvoja priemyselného podniku, resp. regiónuBestvinová, V.Institute of Industrial Engineering and Management (MTF)I-PPPMTFDetails of topic1 / 1 Husárová, L.
335.DTNávrh udržateľného systému stabilizácie zamestnancov v podnikuMrvová, Ľ.Institute of Industrial Engineering and Management (MTF)I-PPPMTFDetails of topic0 / 2--
336.BTNávrh udržateľných opatrení na zlepšenie procesu získavania a výberu zamestnancov v priemyselnom podnikuBestvinová, V.Institute of Industrial Engineering and Management (MTF)B-PPPMTFDetails of topic1 / -- Gučková, V.
337.DTNávrh upínacieho prípravku pre viacosové obrábacie centrumŠimna, V.Institute of Production Technologies (MTF)I-PPNMTFDetails of topic1 / 1 Bugár, A.
338.DTNávrh vložky formy pre vysokotlaké liatie lopatkového kolesaBajčičák, M.Institute of Production Technologies (MTF)I-PPNMTFDetails of topic0 / ----
339.BTNávrh vybraného modulu informačného systému pre obchodnú organizáciuTadanai, O.Institute of Applied Informatics, Automation and Mechatronics (MTF)B-AIAMTFDetails of topic1 / -- Malý, M.
340.BTNávrh vybraného modulu informačného systému pre priemyselný podnikTadanai, O.Institute of Applied Informatics, Automation and Mechatronics (MTF)B-AIAMTFDetails of topic1 / -- Hajdúch, P.
341.BTNávrh výliskov z plastov, tvorba modelov a výkresovej dokumentácie s počítačovou podporouBílik, J.Institute of Production Technologies (MTF)B-PPTMTFDetails of topic1 / -- Čepela, P.
342.DTNávrh využitia metódy AHP a softvéru Expert Choice pre logistické procesy priemyselného podnikuSakál, P.Institute of Industrial Engineering and Management (MTF)I-PPPMTFDetails of topic0 / 1--
343.DTNávrh využitia metódy AHP a softvéru Expert Choice pre logistické procesy priemyselného podnikuSakál, P.Institute of Industrial Engineering and Management (MTF)I-PPPMTFDetails of topic0 / 1--
344.DTNávrh využitia softvéru Expert Choice pri strategickom rozhodovaní v priemyselných podnikoch v kontexte so stratégiou USZPSakál, P.Institute of Industrial Engineering and Management (MTF)I-PPPMTFDetails of topic1 / 1 Galbová, P.
345.DTNávrh využitia udržateľnej marketingovej stratégie pri tvorbe pozitívneho imidžu priemyselných podnikov na Slovensku v kontexte so stratégiou udržateľného spoločensky zodpovedného podnikaniaSakál, P.Institute of Industrial Engineering and Management (MTF)I-PPPMTFDetails of topic0 / 1--
346.DTNávrh využitia udržateľnej marketingovej stratégie pri tvorbe pozitívneho imidžu priemyselných podnikov na Slovensku v kontexte so stratégiou udržateľného spoločensky zodpovedného podnikaniaSakál, P.Institute of Industrial Engineering and Management (MTF)I-PMAMTFDetails of topic0 / 1--
347.BTNávrh využívania kompetenčného prístupu riadenia ľudských zdrojov v priemyselných podnikoch na SlovenskuJurík, L.Institute of Industrial Engineering and Management (MTF)B-PMAMTFDetails of topic1 / 1 Vavrová, D.
348.DTNávrh webového rozhrania pre krbové regulátoryTanuška, P.Institute of Applied Informatics, Automation and Mechatronics (MTF)I-AIPPMTFDetails of topic1 / -- Klčo, P.
349.DTNávrh zabezpečenia lokálnej počítačovej siete v prostredí internetu. 2017/2018Halenár, I.Institute of Applied Informatics, Automation and Mechatronics (MTF)I-AIPPMTFDetails of topic1 / 1 Pónya, F.
350.BTNávrh základných opatrení ergonomickej racionalizácie v priemyselnom podniku (vybraných prevádzkach podniku)Marková, P.Institute of Industrial Engineering and Management (MTF)B-PMAMTFDetails of topic1 / 1 Kapsová, S.
351.BTDesign data backup using cloud and linux server technologyBezák, P.Institute of Applied Informatics, Automation and Mechatronics (MTF)B-AIAMTFDetails of topic1 / 1 Novotný, M.
352.DTNávrh zariadenia pre výrobu úkosov zvarových spojov na potrubných systémochNaď, M.Institute of Production Technologies (MTF)I-VZSMTFDetails of topic1 / -- Murčo, M.
353.DTProposal to improvement of project management in HB STEEL, s.r.o.Samáková, J.Institute of Industrial Engineering and Management (MTF)I-PMAMTFDetails of topic1 / -- Dingová, D.
354.DTSuggestion for improvement of recruitment and selection of employeesSablik, J.Institute of Industrial Engineering and Management (MTF)I-PMAMTFDetails of topic2 / 1 Pecková, P.
Popik, D.
355.DTNávrh zefektívnenia procesu obstarávania a evidovania náhradných dielov na oddelení údržby v podniku OKE Plastic SK, s.r.o.Jurík, L.Institute of Industrial Engineering and Management (MTF)I-PMAMTFDetails of topic1 / -- Miština, M.
356.BTNávrh zefektívnenia procesu výroby ručného montážneho pracoviskaRužarovský, R.Institute of Production Technologies (MTF)B-PPTMTFDetails of topic1 / 1 Benedikovič, R.
357.BTNávrh zlepšenia drsnosti povrchu pri finálnom trieskovom obrábaní 3D povrchovKleinedlerová, I.Department of Machining and Forming (UVTE MTF)B-PPTMTFDetails of topic1 / 1 Puček, M.
358.DTNávrh zlepšenia implementácie finančného controllingu vo vybranom priemyselnom podnikuBaran, D.Institute of Industrial Engineering and Management (MTF)I-PMAMTFDetails of topic0 / 2--
359.DTNávrh zlepšenia inovačného plánovania výrobných procesov vo vybranom priemyselného podniku (ak. rok 2017/2018)Jemala, M.Institute of Industrial Engineering and Management (MTF)I-PMAMTFDetails of topic0 / 2--
360.BTNávrh zlepšenia manažmentu inovácií výrobných procesov vo vybranom priemyselnom podniku (ak. rok 2017/2018)Jemala, M.Institute of Industrial Engineering and Management (MTF)B-PMAMTFDetails of topic0 / 2--
361.DTNávrh zlepšenia manažmentu predvýrobných procesov vo vybranom priemyselnom podniku (ak. rok 2017/2018)Jemala, M.Institute of Industrial Engineering and Management (MTF)I-PMAMTFDetails of topic1 / 2 Hankovský, R.
362.DTNávrh zlepšenia metodiky implementácie controllingu nákladov vo vybranom priemyselnom podnikuBaran, D.Institute of Industrial Engineering and Management (MTF)I-PMAMTFDetails of topic0 / 2--
363.DTNávrh zlepšenia metodiky implementácie controllingu nákladov vo vybranom priemyselnom podnikuBaran, D.Institute of Industrial Engineering and Management (MTF)I-PMAMTFDetails of topic0 / 3--
364.DTNávrh zlepšenia metodiky implementácie subsystému riadenia controlling vo vybranom priemyselnom podnikuBaran, D.Institute of Industrial Engineering and Management (MTF)I-PMAMTFDetails of topic0 / 3--
365.BTNávrh zlepšenia procesov prípravy výroby vo vybranom priemyselnom podniku (ak. rok 2017/2018)Jemala, M.Institute of Industrial Engineering and Management (MTF)B-PMAMTFDetails of topic1 / 1 Pecha, O.
366.DTNávrh zlepšenia systému manažmentu ľudských zdrojov vo vybranom priemyselnom podnikuBaran, D.Institute of Industrial Engineering and Management (MTF)I-PMAMTFDetails of topic2 / 2 Sopkuliaková, R.
Matulová, N.
367.DTNebezpečné látky v chladiacich a nemrznúcich zmesiachBartošová, A.Ústav integrovanej bezpečnosti (MTF)I-IBEMTFDetails of topic1 / -- Rischáneková, A.
368.BTNekonvenčné spôsoby ťahania oceľových drôtov za studenaTittel, V.Department of Machining and Forming (UVTE MTF)B-VTEMTFDetails of topic0 / 1--
369.BTNeurónové siete - návod na cvičeniaSchreiber, P.Institute of Applied Informatics, Automation and Mechatronics (MTF)B-AIAMTFDetails of topic0 / ----
370.BTNumerická analýza vplyvu kontaktného tepelného odporu na rozloženie teplôt pri tvorbe tupých zvarových spojov laseromBehúlová, M.Institute of Production Technologies (MTF)B-VTVMMTFDetails of topic0 / ----
371.BTNumerická analýza vplyvu kontaktného tepelného odporu na rozloženie teplôt pri tvorbe tupých zvarových spojov laseromBehúlová, M.Institute of Production Technologies (MTF)B-PPTMTFDetails of topic1 / -- Tóth, A.
372.DTNumerická simulácia procesov indukčného kalenia s využitím programového systému ANSYSBehúlová, M.Institute of Applied Informatics, Automation and Mechatronics (MTF)I-AIPPMTFDetails of topic0 / ----
373.BTNumerická simulácia procesov indukčného kalenia s využitím programového systému ANSYSBehúlová, M.Institute of Production Technologies (MTF)B-PPTMTFDetails of topic1 / -- Mocák, P.
374.DTNumerická simulácia procesu strihania plechov s využitím programového systému DEFORMBehúlová, M.Institute of Production Technologies (MTF)I-VTVMMTFDetails of topic0 / ----
375.DTNumerická simulácia procesu strihania plechov s využitím programového systému DEFORMBehúlová, M.Institute of Production Technologies (MTF)I-PPNMTFDetails of topic0 / ----
376.BTObrábanie elektrónovým a iónovým lúčom - výučbové video (2018)Görögová, I.Institute of Production Technologies (MTF)B-VTEMTFDetails of topic0 / 1--
377.BTOdpady a ich využívanie a zneškodňovanieBlinová, L.Department of Environmental Engineering (UIBE MTF)B-IBEMTFDetails of topic1 / 1 Mištinová, K.
378.DTOdporové zváranie drôtov s malým priemerom a vysokým obsahom uhlíkaBárta, J.Department of Welding and Foundry (UVTE MTF)I-ZASMMTFDetails of topic1 / 1 Harsányiová, J.
379.DTOdstraňovanie špecifických organických kontaminantov v simulovaných procesoch čistenia odpadových vôdSirotiak, M.Ústav integrovanej bezpečnosti (MTF)I-IBEMTFDetails of topic1 / 3 Heczei Porubänová, P.
380.BTOdvodenie teoretickej rýchlosti rotácie formy pri dostredivom liatí s vertikálnou osou rotácie formyBajčičák, M.Institute of Production Technologies (MTF)B-VTEMTFDetails of topic0 / 1--
381.DTOchrana rúk hasiča proti sálavého teplu a ohňuBalog, K.Ústav integrovanej bezpečnosti (MTF)I-IBEMTFDetails of topic1 / 1 Wojatschek, P.
382.DTOpotrebovanie rezných nástrojovVopát, T.Institute of Production Technologies (MTF)I-PPNMTFDetails of topic1 / 1 Štefíček, T.
383.BTOprava oceľoliatinových sklárskych foriem tvrdonávarmiKovaříková, I.Institute of Production Technologies (MTF)B-VTEMTFDetails of topic0 / 1--
384.DTOptimalizácia fuzzy regulátora genetickými algoritmamiSchreiber, P.Institute of Applied Informatics, Automation and Mechatronics (MTF)I-AIPPMTFDetails of topic0 / 1--
385.DTOptimalizácia obrábania koróziivzdorných ocelí (2018)Šugár, P.Department of Machining and Forming (UVTE MTF)I-OATMTFDetails of topic1 / -- Duchoslav, M.
386.DTOptimalizácia obrábania výkovkov v podmienkach firmy HKS Forge, s.r.o.Buranská, E.Institute of Production Technologies (MTF)I-VTVMMTFDetails of topic1 / 1 Rehušová, E.
387.DTOptimalizácia parametrov laserového rezaniaŠugár, P.Department of Machining and Forming (UVTE MTF)I-OATMTFDetails of topic1 / -- Richnák, M.
388.DTOptimalizácia pracoviska obrobňa vo firme Ekom spol s.r.o.Pecháček, F.Department of Production Systems, Metrology and Asembly (UVTE MTF)I-VZSMTFDetails of topic1 / -- Babiš, A.
389.DTOptimalizácia pracoviska výroby ozubenia v ZF Sachs Slovakia a.s. LevicePecháček, F.Department of Production Systems, Metrology and Asembly (UVTE MTF)I-VZSMTFDetails of topic0 / ----
390.BTOptimalizácia procesu výberu, adaptácie a starostlivosť o zamestnancov v podmienkach priemyselných podnikov (2017/2018)Hrablik Chovanová, H.Institute of Industrial Engineering and Management (MTF)B-PMAMTFDetails of topic1 / 1 Matula, L.
391.BTOptimization of tool manufacturing process on CNC milling machines at Schaeffler SkalicaJanota, B.Institute of Production Technologies (MTF)B-VZSMTFDetails of topic1 / 1 Romančík, D.
392.DTOptimalizácia procesu 2D a 3D frézovania odliatkov z tvárnej a sivej liatiny používaných pri výrobe lisovacích nástrojovŠimna, V.Institute of Production Technologies (MTF)I-PPNMTFDetails of topic1 / -- Šatka, D.
393.DTOptimalizácia tvaru dutiny kovacieho nástroja pre výkovok Príruba využitím FEM simulácieKapustová, M.Department of Machining and Forming (UVTE MTF)I-PPNMTFDetails of topic1 / 1 Jurík, P.
394.DTOptimalizácia výberu naváracieho materiálu na renováciu kovacích nástrojov (2018)Šugár, P.Department of Machining and Forming (UVTE MTF)I-OATMTFDetails of topic0 / ----
395.DTOptimalizácia výroby veka hydrodynamického meniča v podmienkach firmy ZF Slovakia, a. s.Šugárová, J.Institute of Production Technologies (MTF)I-VTVMMTFDetails of topic1 / 1 Packa, E.
396.DTOverenie konceptu nasadenia open-source routingu a bezpečnosti v enterprise prostredí.Peterková, A.Institute of Applied Informatics, Automation and Mechatronics (MTF)I-AIPPMTFDetails of topic1 / -- Kalavský, M.
397.DTOverenie tvaru a veľkosti reálnych nehomogenít nameraných nedeštruktívnou metódou vírivých prúdov na mosadzných rúrkach teplovýmenníkov.Kovaříková, I.Institute of Production Technologies (MTF)I-ZASMMTFDetails of topic1 / 1 Fridrich, M.
398.BTPersonálne informačné systémyŠujanová, J.Institute of Industrial Engineering and Management (MTF)B-PPPMTFDetails of topic1 / -- Cintulová, K.
399.DTPevnostná analýza a návrh vylepšenia nosnej konštrukcie strojaHajdu, Š.Institute of Production Technologies (MTF)I-PPNMTFDetails of topic1 / 1 Jókai, M.
400.DTPlánovaný experiment (Desing of Experiment - DoF)Labašová, E.Institute of Applied Informatics, Automation and Mechatronics (MTF)I-AIPPMTFDetails of topic0 / ----
401.DTPlasty a ich bezpečné používanieBlinová, L.Department of Environmental Engineering (UIBE MTF)I-IBEMTFDetails of topic0 / 1--
402.BTPlazmové leštenie kovových povrchov v elektrolyte - prehľad súčasného stavu vo svetePodhorský, Š.Institute of Production Technologies (MTF)B-VTEMTFDetails of topic0 / ----
403.DTPlazmové leštenie ocele s vyšším obsahom uhlíkaPodhorský, Š.Institute of Production Technologies (MTF)I-OATMTFDetails of topic1 / -- Karnasová, K.
404.BTPočítačom podporovaný návrh a výroba prevodovky nákladného automobilu v zmenšenej mierkeMorovič, L.Institute of Production Technologies (MTF)B-PPTMTFDetails of topic1 / 1 Čulen, J.
405.BTPočítačová podpora pri návrhu a výrobe súčiastkyGörögová, I.Institute of Production Technologies (MTF)B-PPTMTFDetails of topic3 / 3 Nikodem, M.
Molnár, M.
Mozolík, M.
406.BTPočítačová podpora pri návrhu a výrobe súčiastkyBuranská, E.Institute of Production Technologies (MTF)B-PPTMTFDetails of topic1 / 1 Mikula, M.
407.DTPočítačová podpora výroby presných bezšvíkových rúr v Železiarňach Podbrezová, a. s.Necpal, M.Institute of Production Technologies (MTF)I-PPNMTFDetails of topic0 / 1--
408.BTPočítačová podpory kvalityPokorný, P.Institute of Production Technologies (MTF)B-PPTMTFDetails of topic1 / 1 Braniš, M.
409.DTPočítačové modelovanie dvojrozmerných nanomateriálovDubecký, M.Institute of Materials (MTF)I-MIMTFDetails of topic0 / 2--
410.BTPodnikové informačné systémyŠujanová, J.Institute of Industrial Engineering and Management (MTF)B-PMAMTFDetails of topic0 / ----
411.DTPodporný softvér pre vnútropodnikovú predajňu v Železiarňach PodbrezováTanuška, P.Institute of Applied Informatics, Automation and Mechatronics (MTF)I-AIPPMTFDetails of topic1 / -- Hlásnik, P.
412.BTPopis štruktúry systému riadenia v reálnom časeGese, A.Institute of Applied Informatics, Automation and Mechatronics (MTF)B-AIAMTFDetails of topic0 / 1--
413.DTThe comparison of current 3D printers with regard to the requirements of ZF Slovakia, a.s.Káčer, N.Institute of Production Technologies (MTF)I-VZSMTFDetails of topic1 / -- Koštial, V.
414.DTPorovnanie konvenčného obrábania s vysokoposuvovým obrábaním z hľadiska kvality obrobenej plochyKuruc, M.Institute of Production Technologies (MTF)I-PPNMTFDetails of topic1 / 1 Vittek, M.
415.DTPorovnanie konvenčného obrábania s vysokoposuvovým obrábaním z hľadiska opotrebenia rezného nástrojaKuruc, M.Institute of Production Technologies (MTF)I-PPNMTFDetails of topic1 / 1 Mikula, M.
416.DTPorovnanie konvenčného obrábania s vysokoposuvovým obrábaním z hľadiska presnosti rozmerovKuruc, M.Institute of Production Technologies (MTF)I-PPNMTFDetails of topic1 / 1 Vozár, M.
417.DTPorovnanie metód výpočtu momentu zotrvačnostiPalumbíny, O.Institute of Applied Informatics, Automation and Mechatronics (MTF)I-AIPPMTFDetails of topic1 / 1 Krajčovič, J.
418.DTPorovnanie metód výpočtu statických momentovPalumbíny, O.Institute of Applied Informatics, Automation and Mechatronics (MTF)I-AIPPMTFDetails of topic0 / 1--
419.BTPorovnanie možností parametrického programovania a SL cyklov v riadiacom systéme Heidenhain iTNC530Šimna, V.Institute of Production Technologies (MTF)B-VTEMTFDetails of topic1 / -- Nguyen, D.
420.DTPorovnanie požiadaviek na odbornú spôsobilosť v bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci medzi Slovenskou republikou a MaďarskomMartinka, J.Ústav integrovanej bezpečnosti (MTF)I-IBEMTFDetails of topic1 / 1 Zsibritová, A.
421.BTPorovnanie vybraných CAD softvérov z rôznych hľadískKuruc, M.Institute of Production Technologies (MTF)B-PPTMTFDetails of topic1 / 1 Müller, T.
422.BTPosádenie bezpečnosti prídavných látok v potravináchMichalíková, A.Ústav integrovanej bezpečnosti (MTF)B-IBEMTFDetails of topic1 / 1 Mihelová, M.
423.BTPosúdenie hlukovej záťaže zamestnancov v strojárskych prevádzkachČekan, P.Ústav integrovanej bezpečnosti (MTF)B-IBEMTFDetails of topic1 / 1 Klasová, P.
424.BTPosúdenie kvality podzemných vôd vo vybranej lokaliteMichalíková, A.Ústav integrovanej bezpečnosti (MTF)B-IBEMTFDetails of topic1 / 1 Božik, M.
425.BTPožiarne nebezpečenstvo kvapalínBalog, K.Ústav integrovanej bezpečnosti (MTF)B-IBEMTFDetails of topic1 / 1 Tkáč, L.
426.DTPožiarno - technické charakteristiky mazacích práškov. Kuracina, R.Ústav integrovanej bezpečnosti (MTF)I-IBEMTFDetails of topic1 / 1 Koleno, M.
427.BTPredpoveď počasia pomocou neurónovej sieteSchreiber, P.Institute of Applied Informatics, Automation and Mechatronics (MTF)B-AIAMTFDetails of topic1 / 1 Klačanský, M.
428.BTPrehľad a charakteristika CAD softvérov používaných pri návrhu foriemBajčičák, M.Institute of Production Technologies (MTF)B-PPTMTFDetails of topic1 / 1 Martinek, F.
429.BTOverview of software systems and approaches for modelling FSW technologyNagy, M.Institute of Production Technologies (MTF)B-PPTMTFDetails of topic0 / ----
430.BTPrehľad spôsobov obrábania keramických materiálovKuruc, M.Institute of Production Technologies (MTF)B-PPTMTFDetails of topic1 / 1 Galko, F.
431.BTPrehľad spôsobov obrábania spekaných karbidovKuruc, M.Institute of Production Technologies (MTF)B-PPTMTFDetails of topic1 / -- Keleši, R.
432.DTPresentation case with components from Rockwell AutomationMichaľčonok, G.Institute of Applied Informatics, Automation and Mechatronics (MTF)I-AIPPMTFDetails of topic1 / 1 Herceg, D.
433.BTPrchavé organické látky vo vybraných spotrebiteľských výrobkochMichalíková, A.Ústav integrovanej bezpečnosti (MTF)B-IBEMTFDetails of topic1 / 1 Balková, L.
434.DTPriame spájanie keramiky AlN pomocou spájky typu Sn-Ag-Ti a In-Ag-TiKoleňák, R.Institute of Production Technologies (MTF)I-ZASMMTFDetails of topic1 / -- Slamová, J.
435.DTPriame spájanie keramiky ZrO2 pomocou spájok typu Sn-Ag-Ti a In-Ag-TiKoleňák, R.Institute of Production Technologies (MTF)I-ZASMMTFDetails of topic0 / ----
436.BTPríprava interaktívneho skúšobného testu pre MM učebnicuBožek, P.Department of Production Systems, Metrology and Asembly (UVTE MTF)B-PPTMTFDetails of topic0 / ----
437.DTProduktové inovácie z pohľadu cyklickej ekonomikyŠujanová, J.Institute of Industrial Engineering and Management (MTF)I-PMAMTFDetails of topic0 / ----
438.DTProgresívne metódy hasenia na princípe zníženia obsahu kyslíka v uzavretom priestoreBalog, K.Ústav integrovanej bezpečnosti (MTF)I-IBEMTFDetails of topic0 / 1--
439.DTProjekt modernizácie strojového vybavenia v priestroch zlievarne na MtF STU v TrnaveBajčičák, M.Institute of Production Technologies (MTF)I-VTVMMTFDetails of topic0 / ----
440.DTRacionalizácia výrobného procesu definovaného komponentuMoravčíková, J.Institute of Production Technologies (MTF)I-VTVMMTFDetails of topic0 / 3--
441.DTRacionalizácia výroby digestora vo firme FOR Clean, a. s.Šugárová, J.Institute of Production Technologies (MTF)I-VTVMMTFDetails of topic1 / 1 Tomašovič, A.
442.DTRacionalizácia výroby konkrétnej súčiastkyGörög, A.Institute of Production Technologies (MTF)I-OATMTFDetails of topic1 / 2 Zvonár, M.
443.DTRacionalizácia výroby konkrétnej súčiastky (2018)Görög, A.Institute of Production Technologies (MTF)I-VTVMMTFDetails of topic1 / 2 Urbanovská, Z.
444.DTRacionalizácia výroby konkrétnej súčiastky (2018)Görög, A.Institute of Production Technologies (MTF)I-PPNMTFDetails of topic0 / 2--
445.DTRacionalizácia výroby plošných výtvarkov v podmienkach firmy AJ Metal Design, a. s. (2018)Šugárová, J.Institute of Production Technologies (MTF)I-OATMTFDetails of topic1 / 1 Forrová, D.
446.BTRacionalizácia výroby veľkorozmerných výliskov pre automobilový priemyselKapustová, M.Institute of Production Technologies (MTF)B-VTEMTFDetails of topic1 / 1 Kovačocy, P.
447.DTRacionalizácia výroby výkovku pozdĺžneho tvaru využitím technológie priečneho klinového valcovaniaKapustová, M.Department of Machining and Forming (UVTE MTF)I-OATMTFDetails of topic1 / 1 Hudek, J.
448.DTRacionalizácia výroby vypínača v podmienkach spoločnosti ZŤS Špeciál a.s. Dubnica nad VáhomGörögová, I.Institute of Production Technologies (MTF)I-VTVMMTFDetails of topic1 / 1 Majtánová, L.
449.BTRacionalizácia výroby zadného veka na CNC strojochGörög, A.Institute of Production Technologies (MTF)B-PPTMTFDetails of topic1 / -- Bögi, G.
450.DTRadiačná ochrana pri pretavovaní rádioaktívneho kovového materiáluKuracina, R.Ústav integrovanej bezpečnosti (MTF)I-IBEMTFDetails of topic1 / 1 Horný, M.
451.BTRealizácia prvkov inteligentnej domácnosti pomocou mikroprocesorového modulu ArduinoHorváth, D.Institute of Applied Informatics, Automation and Mechatronics (MTF)B-AIAMTFDetails of topic1 / 1 Lašák, T.
452.DTRecyklácia nebezpečných materiálovBartošová, A.Ústav integrovanej bezpečnosti (MTF)I-IBEMTFDetails of topic0 / ----
453.DTRegenerácia etylénovej jednotky - zváranie pecných rúrKovačócy, P.Institute of Production Technologies (MTF)I-VTVMMTFDetails of topic1 / -- Žársky, M.
454.DTRelevantnosť a problémy Výrobnej Logistiky v kontexte Industry 4.0. Súčasný stav slovenských spoločností a návrh všeobecnej metodiky pre jej rozvoj a implementáciuDelgado Sobrino, D. R.Institute of Production Technologies (MTF)I-VZSMTFDetails of topic0 / ----
455.DTRelevance and challenges Production Logistics in the context of Industry 4.0. Current situation of the Slovak companies and proposal of a general methodology for its development and implementationDelgado Sobrino, D. R.Institute of Production Technologies (MTF)I-VZSMTFDetails of topic1 / 1 Karaba, R.
456.DTRenovácia oceľových závitoviekKoleňák, R.Institute of Production Technologies (MTF)I-ZASMMTFDetails of topic0 / ----
457.DTReverzné inžinierstvo plechových výliskovBuranský, I.Institute of Production Technologies (MTF)I-PPNMTFDetails of topic1 / 1 Kumpán, J.
458.BTReverzné inžinierstvo v montážiLecký, Š.Institute of Production Technologies (MTF)B-PPTMTFDetails of topic1 / 1 Pipich, M.
459.BTReverzné inžinierstvo vybranej súčiastky vzhľadom na montážLecký, Š.Institute of Production Technologies (MTF)B-PPTMTFDetails of topic1 / 1 Boroš, J.
460.BTRiadenie hydraulického modelu systémom Simatic PCS 7Gese, A.Institute of Applied Informatics, Automation and Mechatronics (MTF)B-AIAMTFDetails of topic1 / 1 Dúdor, L.
461.BTRiadenie objektu Lego Mindstorms pomocou nástroja MatlabJuhás, M.Institute of Applied Informatics, Automation and Mechatronics (MTF)B-AIAMTFDetails of topic0 / 1--
462.DTRiadenie rizík v dodávateľskom reťazci a bezpečnosť dodávateľských reťazcov v rámci organizácieKoblen, I.Ústav integrovanej bezpečnosti (MTF)I-IBEMTFDetails of topic0 / ----
463.DTRiadenie RS KUKA KR 700 na základe výstupu kamerového systému v spoločnosti Schaeffler, spol. s.r.o.Holubek, R.Institute of Production Technologies (MTF)I-PPNMTFDetails of topic1 / -- Tomášek, P.
464.DTRiaditeľnosť a pozorovateľnosť lineárnych dynamických systémovVrábeľ, R.Institute of Applied Informatics, Automation and Mechatronics (MTF)I-AIPPMTFDetails of topic0 / 2--
465.BTRiešenie diferenciálnych rovníc v programe MATLABVrábeľ, R.Institute of Applied Informatics, Automation and Mechatronics (MTF)B-AIAMTFDetails of topic1 / 1 Halabrín, J.
466.DTupravit a doplnitIringová, M.Institute of Applied Informatics, Automation and Mechatronics (MTF)I-AIPPMTFDetails of topic1 / 1 Jelenovič, O.
467.DTRozbor deformácie priamych nosníkov s využitím numerickej simulácieKraváriková, H.Institute of Applied Informatics, Automation and Mechatronics (MTF)I-AIPPMTFDetails of topic0 / ----
468.BTRozšírená realita ako webová aplikácia pre podporu výučbyJuhás, M.Institute of Applied Informatics, Automation and Mechatronics (MTF)B-AIAMTFDetails of topic1 / 1 Parničan, P.
469.DTExtend the functionality of the control program for automatic fault diagnosis production cellNeštický, M.Institute of Applied Informatics, Automation and Mechatronics (MTF)I-AIPPMTFDetails of topic1 / 1 Bredschneider, M.
470.DTExtend the functionality of the control program for automatic fault diagnosis production cellNeštický, M.Institute of Applied Informatics, Automation and Mechatronics (MTF)I-AIPPMTFDetails of topic1 / 1 Móczi, A.
471.DTExtend the functionality of the control program for automatic fault diagnosis production cellNeštický, M.Institute of Applied Informatics, Automation and Mechatronics (MTF)I-AIPPMTFDetails of topic1 / 1 Richnák, M.
472.DTRozvoj metodológie a návrh meracieho stendu pre určenie zvukovej pohltivosti povrchu vozovkyČekan, P.Ústav integrovanej bezpečnosti (MTF)I-IBEMTFDetails of topic0 / ----
473.DTSimulácia deformácie štruktúry polykryštalického materiálu využitím CAD metódMartinkovič, M.Institute of Production Technologies (MTF)I-PPNMTFDetails of topic0 / 1--
474.BTSimulácia technologických procesovPokorný, P.Institute of Production Technologies (MTF)B-PPTMTFDetails of topic1 / 1 Masár, P.
475.DTSimulácia výrobného procesu v súlade so štandardmi Industry 4.0 - digitálne dvojča (2017/2018)Halenár, I.Institute of Applied Informatics, Automation and Mechatronics (MTF)I-AIPPMTFDetails of topic1 / 2 Klokner, M.
476.BTSimulácia vývinu ekosystému v 2D prostredí s využitím metód umelej inteligencieŠpendla, L.Institute of Applied Informatics, Automation and Mechatronics (MTF)B-AIAMTFDetails of topic1 / -- Bajús, A.
477.DTSimulačná štúdia zameraná na zlepšenie logistických a výrobných procesov s využitím simulačného programu Plant Simulation.Božek, P.Department of Production Systems, Metrology and Asembly (UVTE MTF)I-PPNMTFDetails of topic0 / ----
478.DTSkladový informačný systém pre vybraný podnikNemlaha, E.Institute of Applied Informatics, Automation and Mechatronics (MTF)I-AIPPMTFDetails of topic1 / -- Dobiaš, F.
479.DTInvestigation of influence of tool geometry on drilling forcesPokorný, P.Institute of Production Technologies (MTF)I-PPNMTFDetails of topic1 / 1 Valúch, S.
480.DTSoftvérová aplikácia pre podporu výučby predmetu Aplikovaná matematikaVrábeľ, R.Institute of Applied Informatics, Automation and Mechatronics (MTF)I-AIPPMTFDetails of topic1 / 1 Kukuča, S.
481.BTSpájanie zliatin AlLiŠimeková, B.Institute of Production Technologies (MTF)B-VTEMTFDetails of topic1 / 1 Bakovka, J.
482.BTSpájkovanie elektrónovým lúčomKoleňák, R.Institute of Production Technologies (MTF)B-VTEMTFDetails of topic1 / 1 Kubisová, D.
483.BTSpájkovanie laseromKoleňák, R.Institute of Production Technologies (MTF)B-VTEMTFDetails of topic1 / 1 Meluš, T.
484.BTSpájkovanie pomocou sklených spájokKoleňák, R.Institute of Production Technologies (MTF)B-VTEMTFDetails of topic0 / 1--
485.BTSpájkovanie v automobilovom priemysleKoleňák, R.Institute of Production Technologies (MTF)B-VTEMTFDetails of topic1 / 1 Pluhár, A.
486.BTSpoločensky zodpovedné podnikanie - objektívna stratégia pre MSP na SlovenskuSakál, P.Institute of Industrial Engineering and Management (MTF)B-PPPMTFDetails of topic0 / 2--
487.BTSpoločensky zodpovedné podnikanie - objektívna stratégia pre MSP na SlovenskuSakál, P.Institute of Industrial Engineering and Management (MTF)B-PMAMTFDetails of topic0 / 2--
488.BTSpolupráca simulátora Witness s vybraným SRBDVažan, P.Institute of Applied Informatics, Automation and Mechatronics (MTF)B-AIAMTFDetails of topic1 / 1 Tisoň, M.
489.BTSpracovanie textu pomocou neurónových sietíPeterková, A.Institute of Applied Informatics, Automation and Mechatronics (MTF)B-AIAMTFDetails of topic1 / -- Dudek, D.
490.BTStanovenie parametrov vznietivosti rozvíreného prachu vybraného druhu potravinárskeho koreniaKobetičová, H.Department of Fire Protection Engineering (UIBE MTF)B-IBEMTFDetails of topic1 / 1 Kosár, L.
491.DTStanovenie parametrov vznietivosti usadeného a rozvíreného prachu vybraného druhu špaldovej múkyKobetičová, H.Department of Fire Protection Engineering (UIBE MTF)I-IBEMTFDetails of topic1 / 1 Laubert, M.
492.DTStanovenie parametrov vznietivosti usadeného a rozvíreného prachu vybraného druhu sójového mliekaKobetičová, H.Department of Fire Protection Engineering (UIBE MTF)I-IBEMTFDetails of topic1 / 1 Horvát, D.
493.BTStanovenie parametrov vznietivosti usadeného a rozvíreného prachu vybraného druhu srvátkového proteínuKobetičová, H.Department of Fire Protection Engineering (UIBE MTF)B-IBEMTFDetails of topic1 / 1 Gereková, D.
494.DTStanovenie parametrov vznietivosti usadeného a rozvíreného prachu vybraného druhu škrobového práškuKobetičová, H.Department of Fire Protection Engineering (UIBE MTF)I-IBEMTFDetails of topic1 / -- Melicher, P.
495.DTStanovenie sorpčnej kapacity textilných a sypkých sorbentov pri odstraňovaní ropných látokKobetičová, H.Department of Fire Protection Engineering (UIBE MTF)I-IBEMTFDetails of topic0 / 1--
496.BTSúčasné a budúce trendy materiálov použitých pri výrobe autokarosériíKleinedlerová, I.Department of Machining and Forming (UVTE MTF)B-PPTMTFDetails of topic1 / 1 Barták, M.
497.DTSúčasné prístupy racionalizácie a ergonómie montážeNecpal, M.Institute of Production Technologies (MTF)I-VTVMMTFDetails of topic1 / 1 Markovičová, D.
498.BTSúčasné trendy a nové generácie odstraňovania farbív z odpadových vôdBartošová, A.Ústav integrovanej bezpečnosti (MTF)B-IBEMTFDetails of topic1 / -- Čechová, Ľ.
499.DTSúčasný stav implementácie filozofie Priemysel 4.0 do priemyselných podnikov v Slovenskej republikeVelíšek, K.Department of Production Systems, Metrology and Asembly (UVTE MTF)I-VZSMTFDetails of topic1 / 1 Antl, M.
500.BTSystém monitorovania a vyhodnocovania efektivity výrobnej linky (Polakovič)Juhás, M.Institute of Applied Informatics, Automation and Mechatronics (MTF)B-AIAMTFDetails of topic1 / -- Polakovič, D.
501.DTSystém ukladania chybových hlásení z výrobnej linky AFBNemlaha, E.Institute of Applied Informatics, Automation and Mechatronics (MTF)I-AIPPMTFDetails of topic1 / -- Kollár, M.
502.DTŠtúdia nasadenia systému riadenia Simatic PCS 7 v priemysleGese, A.Institute of Applied Informatics, Automation and Mechatronics (MTF)I-AIPPMTFDetails of topic0 / 1--
503.BTŠtúdium fotochemickej degradácie nebezpečných látokSoldán, M.Ústav integrovanej bezpečnosti (MTF)B-IBEMTFDetails of topic0 / 1--
504.DTŠtúdium vlastností zvarových spojov vytvrditeľnej Al zliatiny AW6082 vyhotovených laseromSahul, M.Institute of Production Technologies (MTF)I-ZASMMTFDetails of topic1 / -- Krajčovičová, M.
505.DTŠtúdium zvarových spojov niklu vyhotovených elektrónovým lúčomHodúlová, E.Institute of Production Technologies (MTF)I-ZASMMTFDetails of topic1 / 1 Mihalička, M.
506.BTŠtvrtá priemyselná revolúcia a piaty civilizačný zlom – zmena paradigmy podnikania pre 21. storočieSakál, P.Institute of Industrial Engineering and Management (MTF)B-PPPMTFDetails of topic0 / 1--
507.DTŠtvrtá priemyselná revolúcia a piaty civilizačný zlom – zmena paradigmy podnikania pre 21. storočieSakál, P.Institute of Industrial Engineering and Management (MTF)I-PPPMTFDetails of topic1 / 1 Kostelníková, Z.
508.BTTechnológia lisovania a odformovanie vrapových hadíc pre bielu technikuBílik, J.Institute of Production Technologies (MTF)B-PPTMTFDetails of topic1 / -- Kuril, L.
509.BTTeoretické možnosti využitia počítačovej simulácie pri optimalizácií výroby a logistiky.Božek, P.Department of Production Systems, Metrology and Asembly (UVTE MTF)B-PPTMTFDetails of topic1 / -- Lašo, M.
510.DTTicket system for the service centerHorváth, D.Institute of Applied Informatics, Automation and Mechatronics (MTF)I-AIPPMTFDetails of topic1 / 1 Šuran, A.
511.BTTrendy vo vývoji rezného prostrediaBuranská, E.Institute of Production Technologies (MTF)B-VTVMMTFDetails of topic0 / 1--
512.DTTrvanlivosť rezných nástrojovPokorný, P.Institute of Production Technologies (MTF)I-PPNMTFDetails of topic1 / 3 Rybárik, J.
513.BTTvárniteľnosť laserom zváraných plechovKovačócy, P.Institute of Production Technologies (MTF)B-VTEMTFDetails of topic1 / -- Lipár, T.
514.BTTvorba animácií činnosti pneumatických prvkovHrušková, E.Institute of Production Technologies (MTF)B-VZSMTFDetails of topic1 / 1 Bilčík, A.
515.BTTvorba edukačnej pomôcky pre podporu výučby predmetu PLANémeth, M.Institute of Applied Informatics, Automation and Mechatronics (MTF)B-AIAMTFDetails of topic1 / -- Mikolášek, V.
516.DTTvorba informačnej stratégie v priemyselných podnikochŠujanová, J.Institute of Industrial Engineering and Management (MTF)I-PMAMTFDetails of topic0 / ----
517.BTTvorba interaktívnej MM učebnice pre odborný predmetBožek, P.Department of Production Systems, Metrology and Asembly (UVTE MTF)B-PPTMTFDetails of topic1 / 2 Kraus, M.
518.DTTvorba IS pre o.z. AcademyPeterková, A.Institute of Applied Informatics, Automation and Mechatronics (MTF)I-AIPPMTFDetails of topic0 / ----
519.BTTvorba manuálu pre spracovanie výsledkov monitoringu vybranej zložky ŽP / vybraného procesu v ŽP v prostredí programu MATLABSirotiak, M.Department of Environmental Engineering (UIBE MTF)B-IBEMTFDetails of topic1 / 1 Juhos, J.
520.DTTvorba SCADA systému vybranej časti technologického procesu s využitím vybraného programovacieho jazyka a PLCPeterková, A.Institute of Applied Informatics, Automation and Mechatronics (MTF)I-AIPPMTFDetails of topic2 / -- Silberhorn, M.
Bartoň, M.
521.DTUltrazvukové spájkovanie kombinácie kompozit - keramikaKostolný, I.Institute of Production Technologies (MTF)I-ZASMMTFDetails of topic1 / 1 Mihál, G.
522.DTUltrazvukové zváranie v elektrotechnikeŠimeková, B.Institute of Production Technologies (MTF)I-VTVMMTFDetails of topic1 / -- Hujová, L.
523.DTUplatnenie CA technológií pri návrhu inteligentného pracovného prostrediaŠujanová, J.Institute of Industrial Engineering and Management (MTF)I-PMAMTFDetails of topic0 / ----
524.DTUplatňovanie informačného manažmentu v priemyselných podnikochŠujanová, J.Institute of Industrial Engineering and Management (MTF)I-PMAMTFDetails of topic0 / ----
525.DTUplatňovanie projektového manažmentu v priemyselných podnikochŠujanová, J.Institute of Industrial Engineering and Management (MTF)I-PMAMTFDetails of topic0 / ----
526.DTUplatňovanie projektového manažmentu v priemyselných podnikochŠujanová, J.Institute of Industrial Engineering and Management (MTF)I-PPPMTFDetails of topic0 / ----
527.DTUplatňovanie vedomostného manažmentu v priemyselných podnikochŠujanová, J.Institute of Industrial Engineering and Management (MTF)I-PMAMTFDetails of topic0 / ----
528.BTÚprava dizajnu časti automobilu pomocou reverzného inžinierstvaMorovič, L.Department of Machining and Forming (UVTE MTF)B-VTEMTFDetails of topic1 / 1 Nagy, P.
529.DTÚprava rezných hrán nástrojov pri omieľaní na prototype rektifikačného zariadeniaVopát, T.Institute of Production Technologies (MTF)I-PPNMTFDetails of topic1 / 1 Počuch, M.
530.DTUrčenie aktivačnej energie termooxidácie konopnej izolácieRantuch, P.Ústav integrovanej bezpečnosti (MTF)I-IBEMTFDetails of topic0 / 1--
531.BTUtilita pre logovanie používateľov do WinCC RT cez RFIDKopček, M.Institute of Applied Informatics, Automation and Mechatronics (MTF)B-AIAMTFDetails of topic1 / -- Lenkavský, R.
532.BTVirtualizácia robotickej bunky so zvýšením efektivity jej činnosti (Charvát)Juhás, M.Institute of Applied Informatics, Automation and Mechatronics (MTF)B-AIAMTFDetails of topic0 / ----
533.DTVizualizácia digitálnych grafických dát prostredníctvom robota. (2017/2018)Halenár, I.Institute of Applied Informatics, Automation and Mechatronics (MTF)I-AIPPMTFDetails of topic1 / 1 Kovačic, M.
534.DTVizualizácia údajov z inteligentného domu riadeného pomocou raspberryNemlaha, E.Institute of Applied Informatics, Automation and Mechatronics (MTF)I-AIPPMTFDetails of topic1 / -- Adamkovič, P.
535.DTVizualizácia údajov z inteligentného domu riadeného pomocou PLCNemlaha, E.Institute of Applied Informatics, Automation and Mechatronics (MTF)I-AIPPMTFDetails of topic1 / 1 Motolík, M.
536.BTVlastnosti materiálov pre 3D tlačŠimon, Š.Institute of Production Technologies (MTF)B-PPTMTFDetails of topic1 / -- Kianica, D.
537.BTVnútorné štruktúry pri technológii Rapid Prototyping a ich vplyv na tvarovú a rozmerovú presnosťMilde, J.Institute of Production Technologies (MTF)B-PPTMTFDetails of topic1 / 1 Drgoň, M.
538.BTVoľba obrábacieho stroja pre vŕtacie operácie na danej súčiastkeBučányová, M.Department of Production Systems, Metrology and Asembly (UVTE MTF)B-VZSMTFDetails of topic1 / -- Krchnavý, M.
539.BTVoľba rezných nástrojov pre obrábanie danej zostavy v rámci výrobno-montážného systému iCIM 3000Bučányová, M.Institute of Production Technologies (MTF)B-VZSMTFDetails of topic1 / -- Mihalovič, M.
540.BTVoľba rezných nástrojov pre obrábanie na CNC sústruhu EMCO Concept TURN 105Bučányová, M.Department of Production Systems, Metrology and Asembly (UVTE MTF)B-VZSMTFDetails of topic1 / -- Sekera, M.
541.DTVplyv fyzikálno-chemickej úpravy nebezpečného odpadu (lúženec) na jeho sorpčné vlastnostiSoldán, M.Ústav integrovanej bezpečnosti (MTF)I-IBEMTFDetails of topic1 / 1 Kipikaša, M.
542.BTVplyv konceptu Industry 4.0 na oblasť údržby vo výrobných systémochMichal, D.Institute of Production Technologies (MTF)B-VZSMTFDetails of topic1 / 1 Masaryk, S.
543.DTVplyv parametrov fuzzy regulácie na kvalitu regulačného procesuSchreiber, P.Institute of Applied Informatics, Automation and Mechatronics (MTF)I-AIPPMTFDetails of topic1 / 1 Ondruš, M.
544.DTVplyv parametrov metódy Fused Deposition Modeling na mechanické vlastnosti výtlačkuMorovič, L.Institute of Production Technologies (MTF)I-PPNMTFDetails of topic1 / 1 Rendek, R.
545.BTVplyv parametrov skenovania na tvorbu plôch pri reverznom inžinierstveBuranský, I.Institute of Production Technologies (MTF)B-PPTMTFDetails of topic1 / 1 Kuchárik, J.
546.BTVplyv povrchovej úpravy zliatiny TiAlV na proces spájkovaniaHodúlová, E.Institute of Production Technologies (MTF)B-VTEMTFDetails of topic0 / 1--
547.DTVplyv predhrevu na štruktúrne zmeny zváraných ocelí SAF 2507 pri zváraní laseromŠimeková, B.Institute of Production Technologies (MTF)I-ZASMMTFDetails of topic0 / ----
548.DTVplyv stratégie pohybu tlačného nástroja na integritu povrchovej vrstvy výtlačku (2018)Šugárová, J.Institute of Production Technologies (MTF)I-OATMTFDetails of topic0 / 1--
549.BTVplyv systému fireport na čas výjazdu závodného hasičského útvaruRantuch, P.Ústav integrovanej bezpečnosti (MTF)B-IBEMTFDetails of topic1 / -- Masár, V.
550.DTVplyv technológie ťahania bezšvíkových rúr na plastickú deformáciu tvárneného materiálu v podmienkach Železiarne Podbrezová, a.s.Šugár, P.Department of Machining and Forming (UVTE MTF)I-OATMTFDetails of topic0 / ----
551.DTVplyv tepelného spracovania po zvarení na vlastnosti zvarových spojov Al-Cu-Li zliatiny AW2099Sahul, M.Institute of Production Technologies (MTF)I-ZASMMTFDetails of topic1 / -- Hrobár, J.
552.DTVplyv termickej modifikácie dreva na kritickú hustotu tepelného tokuRantuch, P.Ústav integrovanej bezpečnosti (MTF)I-IBEMTFDetails of topic1 / 1 Tibenská, M.
553.DTVplyv tvaru prvku laserom textúrovanej štruktúry povrchu na tribologické vlastnosti v procesoch tvárnenia (2018)Šugárová, J.Institute of Production Technologies (MTF)I-OATMTFDetails of topic1 / 1 Moško, A.
554.DTVplyv vlastností materiálu na lisovateľnosť a kvalitu výliskov na diely vyrábané v automobilovom priemysleBílik, J.Institute of Production Technologies (MTF)I-VTVMMTFDetails of topic1 / -- Kučera, T.
555.BTVplyv výberu rezných plátkov na životnost nástroja pri obrábaní nerezovej oceleKleinedler, P.Institute of Production Technologies (MTF)B-PPTMTFDetails of topic1 / 1 Lazový, P.
556.DTVplyv vzdialenosti tepelného zdroja na zápalnosť materiálovBalog, K.Ústav integrovanej bezpečnosti (MTF)I-IBEMTFDetails of topic0 / 1--
557.DTVplyv zloženia peliet na ich horenieRantuch, P.Ústav integrovanej bezpečnosti (MTF)I-IBEMTFDetails of topic1 / -- Hollóši, R.
558.BTVplyvu tvaru kontaktnej plochy nástroja na vznik „edgechippingu“ pri rotačnom ultrazvukovom vŕtaníNaď, M.Department of Machining and Forming (UVTE MTF)B-VTEMTFDetails of topic1 / -- Mikláš, S.
559.BTProduction of Parts on the Turning Centre in Supratek s.r.o. CompanyVopát, T.Institute of Production Technologies (MTF)B-VTEMTFDetails of topic0 / 1--
560.BTVýroba zlievarenskej formy lisovacieho naradia pre automobilové karosérie pomocou technológie Rapid PrototypingKleinedlerová, I.Department of Machining and Forming (UVTE MTF)B-PPTMTFDetails of topic1 / 1 Macháč, T.
561.DTVýskum spájkovateľnosti povrchovo upraveného niklu a zliatiny TiAlVHodúlová, E.Institute of Production Technologies (MTF)I-ZASMMTFDetails of topic0 / 1--
562.DTVýskum spájkovateľnosti povrchovo upraveného niklu a zliatiny TiAlVHodúlová, E.Institute of Production Technologies (MTF)I-VTVMMTFDetails of topic1 / -- Madarová, I.
563.DTVýskum vplyvu technologických parametrov pri ťahaní bezšvových rúr s podporou numerickej simulácieSobota, R.Department of Machining and Forming (UVTE MTF)I-PPNMTFDetails of topic0 / ----
564.DTThe research of Inconel alloy welding by laser beamHodúlová, E.Institute of Production Technologies (MTF)I-VTVMMTFDetails of topic1 / -- Kollárová, J.
565.BTVýskyt vybraných baktérií rezistentných voči antibiotikám v povrchových vodách na Slovensku z hľadiska environmentálnej a zdravotnej bezpečnostiSirotiak, M.Department of Environmental Engineering (UIBE MTF)B-IBEMTFDetails of topic1 / 1 Štefunková, A.
566.DTVytvorenie elektronického výučbového portálu k téme "Úplný faktorový experiment pre tri faktory".Labašová, E.Institute of Applied Informatics, Automation and Mechatronics (MTF)I-AIPPMTFDetails of topic0 / ----
567.DTVytvorenie osnov a materiálov pre školenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci na stredných školáchMartinka, J.Ústav integrovanej bezpečnosti (MTF)I-IBEMTFDetails of topic1 / 1 Haburajová, Š.
568.DTVytvorenie osnov a materiálov pre školenie o požiarnej ochrane na stredných školáchMartinka, J.Ústav integrovanej bezpečnosti (MTF)I-IBEMTFDetails of topic1 / 1 Hagara, K.
569.DTVytvorenie simulácie dispozičného riešenia zváracieho pracoviska v spoločnosti T-Mech Engineering Slovakia s.r.o.Holubek, R.Institute of Production Technologies (MTF)I-PPNMTFDetails of topic1 / -- Kováčik, I.
570.DTVytvorenie simulácie pre zautomatizovanie výrobnej linky pre ručné zváranie podskupín E-UP na NSF" v spoločnosti Volkswagen Slovakia, a.s.Holubek, R.Institute of Production Technologies (MTF)I-PPNMTFDetails of topic1 / -- Gubien, T.
571.BTVytvorenie 3D modelu vybraného regálového skladového systémuKošťál, P.Institute of Production Technologies (MTF)B-VZSMTFDetails of topic1 / 1 Královič, A.
572.BTVytvorenie 3D modelu vybraného výrobného zariadenia (2018)Košťál, P.Institute of Production Technologies (MTF)B-VZSMTFDetails of topic7 / 7 Končitý, P.
Kuric, D.
Zifčák, J.
Potúček, M.
Balogh, M.
Červeňan, R.
Kňažek, J.
573.DTUsage of multicriterial optimalization for the determination of thelot sizeVažan, P.Institute of Applied Informatics, Automation and Mechatronics (MTF)I-AIPPMTFDetails of topic1 / -- Kutšál, M.
574.DTVyuzitie programu PowerMill pre riadenie 3D tlačovej hlavy.Buranský, I.Institute of Production Technologies (MTF)I-PPNMTFDetails of topic1 / 1 Cibulka, M.
575.BTVyužitie alternatívnych adsorbentov pri sorpcii nebezpečných látokSoldán, M.Ústav integrovanej bezpečnosti (MTF)B-IBEMTFDetails of topic0 / 1--
576.DTUtilisation of CA technologies and design of assembly of selected engineering product in PROTHERM PRODUCTION s.r.o.Vojtko, A.Institute of Production Technologies (MTF)I-PPNMTFDetails of topic1 / -- Vajla, M.
577.BTVyužitie CA technológií v procese návrhu ergonomickej rukoväte airsoftovej zbraneMolnár, I.Institute of Production Technologies (MTF)B-PPTMTFDetails of topic1 / 1 Ivanovič, R.
578.BTVyužitie CAD/CAM systémov pri racionalizácii výroby súčiastkyBuranská, E.Institute of Production Technologies (MTF)B-PPTMTFDetails of topic1 / 1 Pacalaj, L.
579.BTVyužitie CAx technológií pri návrhu a výrobe dentálnych ortodontických aparátovMilde, J.Institute of Production Technologies (MTF)B-PPTMTFDetails of topic1 / 1 Horváth, J.
580.BTVyužitie CMT zvárania v automobilovom priemysleKovačócy, P.Institute of Production Technologies (MTF)B-VTEMTFDetails of topic1 / -- Čulík, M.
581.DTVyužitie deep learningu v rozpoznávaní hlasov skupiny osôbSchreiber, P.Institute of Applied Informatics, Automation and Mechatronics (MTF)I-AIPPMTFDetails of topic1 / 1 Duga, S.
582.DTVyužitie deep learningu v rozpoznávaní hudobných skupínSchreiber, P.Institute of Applied Informatics, Automation and Mechatronics (MTF)I-AIPPMTFDetails of topic1 / 1 Majdaffa, V.
583.DTVyužitie deep learningu v rozpoznávaní jazykovSchreiber, P.Institute of Applied Informatics, Automation and Mechatronics (MTF)I-AIPPMTFDetails of topic1 / 1 Sorád, M.
584.DTVyužitie deep learningu v rozpoznávaní výtvarných štýlovSchreiber, P.Institute of Applied Informatics, Automation and Mechatronics (MTF)I-AIPPMTFDetails of topic1 / 1 Benedikovič, M.
585.DTVyužitie deep learningu v rozpoznávaní zvuku hudobných nástrojovSchreiber, P.Institute of Applied Informatics, Automation and Mechatronics (MTF)I-AIPPMTFDetails of topic1 / 1 Horský, D.
586.BTVyužitie Industry 4.0 v tvárniacich procesochNecpal, M.Institute of Production Technologies (MTF)B-PPTMTFDetails of topic1 / 1 Sládková, N.
587.BTVyužitie Industry 4.0 v montážiNecpal, M.Institute of Production Technologies (MTF)B-PPTMTFDetails of topic1 / 1 Michalec, M.
588.BTVyužitie kolaboratívnej spolupráce človek – robot v montážnych procesoch v koncepcii Industry 4.0Ružarovský, R.Institute of Production Technologies (MTF)B-PPTMTFDetails of topic1 / 1 Kokoš, M.
589.BTVyužitie lasera pri zváraní Ti a Ti zliatinKovačócy, P.Institute of Production Technologies (MTF)B-VTEMTFDetails of topic1 / -- Tomčíková, E.
590.DTVyužitie leteckej techniky pri monitorovaní a hasení požiarovKoblen, I.Ústav integrovanej bezpečnosti (MTF)I-IBEMTFDetails of topic0 / ----
591.DTVyužitie nanočastíc pri odstraňovaní farbív z vodyGerulová, K.Department of Environmental Engineering (UIBE MTF)I-IBEMTFDetails of topic1 / -- Gabrišová, L.
592.BTVyužitie nanočastíc pri odstraňovaní farbív z vodyGerulová, K.Department of Environmental Engineering (UIBE MTF)B-IBEMTFDetails of topic0 / ----
593.BTVyužitie nástrojov marketingovej komunikácie pri zvyšovaní povedomia o značke vybraného priemyselného podniku (ak. rok 2017/2018)Babčanová, D.Institute of Industrial Engineering and Management (MTF)B-PPPMTFDetails of topic1 / 1 Otrísal, E.
594.BTVyužitie nových stratégií počítačovej podpory v projektovaní výrobných systémov v koncepcii I4.0Holubek, R.Institute of Production Technologies (MTF)B-PPTMTFDetails of topic1 / -- Černušák, D.
595.DTVyužitie numerického experimentu pri riešení tepelných cyklovKraváriková, H.Institute of Applied Informatics, Automation and Mechatronics (MTF)I-AIPPMTFDetails of topic0 / ----
596.BTVyužitie obrábacích strojov pri montáži a opravách potrubných systémov v jadrovej elektrárne typu VVER440Pecháček, F.Department of Production Systems, Metrology and Asembly (UVTE MTF)B-VZSMTFDetails of topic1 / -- Hais, J.
597.DTVyužitie offline machine vision pri riadeni výrobnej bunky (Reménység)Juhás, M.Institute of Applied Informatics, Automation and Mechatronics (MTF)I-AIPPMTFDetails of topic1 / -- Reménység, P.
598.BTVyužitie počítačom podporovaných technológií pri návrhu a výrobe ergonomického gripu určeného na RIS lišty airsoftovej zbrane SCAR LMilde, J.Institute of Production Technologies (MTF)B-PPTMTFDetails of topic1 / 1 Dobrovszký, P.
599.BTVyužitie počítačom podporovaných technológií pri návrhu a výrobe prototypu disku kolesa osobného automobiluMolnár, I.Institute of Production Technologies (MTF)B-PPTMTFDetails of topic1 / 1 Detko, P.
600.BTVyužitie počítačom podporovaných technológií pri návrhu a výrobe súčiastokMorovič, L.Institute of Production Technologies (MTF)B-PPTMTFDetails of topic1 / 1 Michálik, M.
601.BTVyužitie počítačovej podpory pre návrh pneumatického zariadeniaRužarovský, R.Institute of Production Technologies (MTF)B-PPTMTFDetails of topic1 / 1 Koleňák, M.
602.BTVyužitie počítačovej tomografie pri získavaní dát rúrok ťahaných za studena.Buranská, E.Institute of Production Technologies (MTF)B-PPTMTFDetails of topic1 / 1 Sobčák, D.
603.DTVyužitie softvéru Deform pre simuláciu technologického procesu brúseniaNecpal, M.Institute of Production Technologies (MTF)I-PPNMTFDetails of topic1 / 1 Papšo, Š.
604.DTVyužitie techník umelej inteligencie v počítačových hráchSchreiber, P.Institute of Applied Informatics, Automation and Mechatronics (MTF)I-AIPPMTFDetails of topic1 / -- Chudý, P.
605.BTVyužitie umelých neurónových sietí pri práci s medicínskymi údajmiPeterková, A.Institute of Applied Informatics, Automation and Mechatronics (MTF)B-AIAMTFDetails of topic1 / -- Kalman, T.
606.DTVyužitie virtuálnej reality pri projektovaní výrobno – montážnych systémov pomocou podporného simulačného softvéruHolubek, R.Institute of Production Technologies (MTF)I-VZSMTFDetails of topic1 / -- Ondica, S.
607.BTVyužitie zvárania elektrónovým lúčom na zváranie niklu a jeho zliatinHodúlová, E.Institute of Production Technologies (MTF)B-VTEMTFDetails of topic1 / 1 Škoviera, R.
608.DTVyužívanie moderných foriem marketingovej komunikácie v priemyselnom podnikuVaňová, J.Institute of Industrial Engineering and Management (MTF)I-PMAMTFDetails of topic1 / -- Smolková, Z.
609.BTVyužívanie nástrojov udržateľného marketingu na budovanie pozitívneho imidžu priemyselného podniku (ak. rok 2017/18)Vaňová, J.Institute of Industrial Engineering and Management (MTF)B-PMAMTFDetails of topic1 / -- Ferencová, I.
610.DTVývoj jednoúčelového pneumatického zariadenia na lisovanie chrómovej listyVáclav, Š.Institute of Production Technologies (MTF)I-VTVMMTFDetails of topic1 / 1 Horváth, F.
611.BTWebová aplikácia monitorovania procesnej úrovne riadenia výrobnej linkyJuhás, M.Institute of Applied Informatics, Automation and Mechatronics (MTF)B-AIAMTFDetails of topic1 / 1 Piliptsevich, A.
612.BTWebová aplikácia na podporu riadenia výrobnej bunkyJuhás, M.Institute of Applied Informatics, Automation and Mechatronics (MTF)B-AIAMTFDetails of topic0 / ----
613.BTZabezpečenie lokálnej počítačovej siete v prostredí internetu.Halenár, I.Institute of Applied Informatics, Automation and Mechatronics (MTF)B-AIAMTFDetails of topic1 / 1 Čech, M.
614.DTZabránenie vzniku spálenín pri zápichovom brúsení čela na krúžkuBuranská, E.Institute of Production Technologies (MTF)I-VTVMMTFDetails of topic1 / 1 Sloboda, T.
615.BTZákladné druhy mechanizmov a ich využitie v praxiPecháček, F.Department of Production Systems, Metrology and Asembly (UVTE MTF)B-VZSMTFDetails of topic1 / -- Bányi, A.
616.DTZavedenie štíhlej a autonómnej údržby na prevádzke PKW v ZF Slovakia, >a.s. TrnavaPecháček, F.Department of Production Systems, Metrology and Asembly (UVTE MTF)I-VZSMTFDetails of topic1 / -- Dvorák, D.
617.BTZber dát o stave CNC obrábacích strojov na základe informácií z PLCKleinedler, P.Department of Machining and Forming (UVTE MTF)B-PPTMTFDetails of topic1 / 1 Veselý, M.
618.BTZhodnocovanie a zneškodňovanie plastovBlinová, L.Department of Environmental Engineering (UIBE MTF)B-IBEMTFDetails of topic1 / 1 Duchoň, D.
619.DTZhodnotenie odborných prehliadok a odborných skúšok vyhradených technických zariadení elektrickýchČekan, P.Ústav integrovanej bezpečnosti (MTF)I-IBEMTFDetails of topic1 / 1 Libant, T.
620.DTZískavanie znalostí z databáz a možnosti ich využitiaKebísek, M.Institute of Applied Informatics, Automation and Mechatronics (MTF)I-AIPPMTFDetails of topic0 / ----
621.DTZlepšenie procesu označovania etiketami hotovej produkcie pred expedovaním použitím simulácie v spoločnosti SCHAEFFLER s.r.o.Delgado Sobrino, D. R.Institute of Production Technologies (MTF)I-VZSMTFDetails of topic1 / 1 Sýkorová, J.
622.DTZlepšenie vybraného výrobného procesu s využitím diskrétnej simulácie.Božek, P.Department of Production Systems, Metrology and Asembly (UVTE MTF)I-PPNMTFDetails of topic0 / ----
623.DTZlepšovanie kvality rýchloreznej ocele použitím vákuových technologií pretavenia a odlievaniaČaus, A.Department of Welding and Foundry (UVTE MTF)I-VTVMMTFDetails of topic1 / 1 Hutta, V.
624.DTZmena tepelného spracovania výrobku (synchrónny krúžok) z klieštinového kalenia na priebežné kalenieČaus, A.Department of Welding and Foundry (UVTE MTF)I-VTVMMTFDetails of topic1 / 1 Krídl, R.
625.BTZodpovedné investovanie verzus spoločensky zodpovedné podnikanie verzus HCS model 3E (ak. rok 2017/2018)Sakál, P.Institute of Industrial Engineering and Management (MTF)B-PPPMTFDetails of topic0 / 1--
626.BTZodpovedné investovanie verzus spoločensky zodpovedné podnikanie verzus HCS model 3E (ak. rok 2017/2018)Sakál, P.Institute of Industrial Engineering and Management (MTF)B-PMAMTFDetails of topic1 / 1 Dvoršťáková, V.
627.DTZoštíhlenie procesu balenia distribučnej logistiky s využitím programu “Tecnomatix Plant Simulation“Delgado Sobrino, D. R.Institute of Production Technologies (MTF)I-VZSMTFDetails of topic0 / 1--
628.DTZváranie elektrónovým lúčom hrubých plechov zliatiny AlLiŠimeková, B.Institute of Production Technologies (MTF)I-ZASMMTFDetails of topic1 / 1 Remenár, M.
629.DTZváranie elektrónovým lúčom tenkých plechov zliatiny AlLiKovačócy, P.Institute of Production Technologies (MTF)I-ZASMMTFDetails of topic1 / -- Gardian, J.
630.BTZváranie kombinovaných ocelí elektrónovým lúčomKovačócy, P.Institute of Production Technologies (MTF)B-VTEMTFDetails of topic1 / -- Gross, J.
631.DTWelding of non-ferrous metals using TIG technologyBárta, J.Department of Welding and Foundry (UVTE MTF)I-ZASMMTFDetails of topic1 / 1 Bokor, M.
632.BTZváranie titánu a jeho zliatin lúčovými technológiamiKovaříková, I.Institute of Production Technologies (MTF)B-VTEMTFDetails of topic1 / 1 Bella, M.
633.DTZváranie titánu laserovým lúčomKovačócy, P.Institute of Production Technologies (MTF)I-ZASMMTFDetails of topic1 / -- Chnápko, M.
634.DTZváranie výmenníkov tepla z austenitických ocelí pre automobilový priemyselBárta, J.Department of Welding and Foundry (UVTE MTF)I-ZASMMTFDetails of topic1 / 1 Lopatková, M.
635.DTZváranie vysokopevnej ocele elektrónovým lúčomKovačócy, P.Institute of Production Technologies (MTF)I-ZASMMTFDetails of topic1 / -- Blšťák, M.
636.DTZváranie zliatiny Monel 400 elektrónovým lúčomBárta, J.Department of Welding and Foundry (UVTE MTF)I-ZASMMTFDetails of topic1 / 1 Ivanovičová, L.
637.BTZvýšenie efektívnosti výroby drôtov ťahaním (2018)Bílik, J.Institute of Production Technologies (MTF)B-VTEMTFDetails of topic1 / -- Kosztolánszka, E.
638.DTZvýšenie úrovne bezpečnosti práce na základe posúdenia vplyvu vybraných rizikových faktorovČekan, P.Ústav integrovanej bezpečnosti (MTF)I-IBEMTFDetails of topic1 / -- Orlická, N.
639.BTZvyšovanie životnosti rezných nástrojovPokorný, P.Institute of Production Technologies (MTF)B-PPTMTFDetails of topic1 / 1 Jedinák, M.
640.BTŽivotný cyklus súčiastokPokorný, P.Institute of Production Technologies (MTF)B-PPTMTFDetails of topic1 / 1 Gábrš, M.
641.BT1) Návrh a implementácia systému identifikácie fyzického modelu spojených nádob pomocou PLC Siemens S7-300.Samsonov, G.Institute of Applied Informatics, Automation and Mechatronics (MTF)B-AIAMTFDetails of topic0 / 1--
642.BT2) Návrh systému číslicového riadenia prietoku vody PID regulátorom pre fyzický model spojených nádob pomocou PLC S7-300.Samsonov, G.Institute of Applied Informatics, Automation and Mechatronics (MTF)B-AIAMTFDetails of topic0 / 1--
643.DT3D digitalizácia vybraných komponentov autosedadlaMorovič, L.Institute of Production Technologies (MTF)I-PPNMTFDetails of topic1 / 1 Koníček, L.
644.BT3D skenovanie a reverzné inžinierstvoMorovič, L.Institute of Production Technologies (MTF)B-PPTMTFDetails of topic1 / 1 Schuster, M.