24. 4. 2018  22:38 Juraj
Akademický informačný systém

Prehľad vypísaných tém - Materiálovotechnologická fakulta so sídlom v Trnave


Aplikácia zobrazuje zoznam aktuálnych a schválených tém, ktoré sú vypísané pod zvoleným pracoviskom alebo pod všetkými jeho podriadenými pracoviskami. Obmedziť výpis tém môžete podľa nasledujúcich kritérií.

Typ práce:
Študijný program:
Vedúci témy:
Garantujúce pracovisko:

* | A | B | Č | D | E | F | G | H | Ch | I | K | L | M | N | O | P | R | S | Š | T | U | V | W | Z | Ž | 1 | 2 | 3

Por.TypNázov témyVedúci práceGarantujúce pracoviskoŠtudijný programUrčené prePodrobnostiObsadené/MaxRiešitelia
1.DizPAktuálne trendy interkultúrneho manažmentu v priemyselných podnikoch Slovenskej republikyCagáňová, D.Ústav priemyselného inžinierstva a manažmentu (MTF)D-PMANMTFPodrobnosti témy0 / 3--
2.DPAnalyza a navrh spatnovazobneho riadenia pre bezkontaktny predohrev drotuTanuška, P.Ústav aplikovanej informatiky, automatizácie a mechatroniky (MTF)I-AIPPMTFPodrobnosti témy1 / -- Garai, F.
3.BPAnalýza a návrh využitia e-marketingu ako nástroja pre udržateľnú marketingovú komunikačnú stratégiu v podniku CD - profil s.r.o.Šujaková, M.Ústav priemyselného inžinierstva a manažmentu (MTF)B-PPPMTFPodrobnosti témy1 / -- Vašková, V.
4.BPAnalýza bezpečnosti stavebných prác vo výškach vo vybranej spoločnostiBalog, K.Ústav integrovanej bezpečnosti (MTF)B-IBEMTFPodrobnosti témy1 / -- Nemček, M.
5.DPAnalýza bežiaceho programového vybavenia riadiaceho systému a následná zmena podľa požiadaviek zákazníkaTanuška, P.Ústav aplikovanej informatiky, automatizácie a mechatroniky (MTF)I-AIPPMTFPodrobnosti témy1 / -- Durdiak, J.
6.BPAnalýza biokompatibilného kovového materiálu využívaného v medicíneGerhátová, Ž.Ústav materiálov (MTF)B-MIMTFPodrobnosti témy1 / 1 Paták, J.
7.BPAnalýza dokumentácie manažérstva kvality v kontexte na revíziu noriem ISO 9000 v Műhlbauer Technologies, s.r.o. NitraNováková, R.Ústav priemyselného inžinierstva a manažmentu (MTF)B-KPRMTFPodrobnosti témy1 / -- Marciňa, M.
8.DPAnalýza fázových premien v nástrojovej oceli pomocou experimentálnej a výpočtovej termodynamikyČička, R.Ústav materiálov (MTF)I-MIMTFPodrobnosti témy1 / 1 Gabriš, Ľ.
9.DPAnalýza mikroštruktúry a mechanických vlastností zvarových spojov Al zliatiny pre letecký priemyselSahul, M.Ústav výrobných technológií (MTF)I-ZASMMTFPodrobnosti témy1 / -- Hudec, P.
10.BPAnalýza montážnych pracovískLecký, Š.Ústav výrobných technológií (MTF)B-PPTMTFPodrobnosti témy1 / 1 Čmela, M.
11.BPAnalýza montážnych systémovLecký, Š.Ústav výrobných technológií (MTF)B-PPTMTFPodrobnosti témy1 / 1 Cesnek, B.
12.BPAnalýza možností generovania modelu modulárneho kvázi-robogami objektuMarkechová, I.Ústav aplikovanej informatiky, automatizácie a mechatroniky (MTF)B-AIAMTFPodrobnosti témy1 / -- Martinek, K.
13.BPAnalýza možností lineárnych transformácií geometrického dizajnu modelu kvázi-robogami objektuMarkechová, I.Ústav aplikovanej informatiky, automatizácie a mechatroniky (MTF)B-AIAMTFPodrobnosti témy1 / -- Valuška, J.
14.BPAnalýza možností zníženia nepodarkovosti v podniku KNOTT,s.r.o., ModraNováková, R.Ústav priemyselného inžinierstva a manažmentu (MTF)B-KPRMTFPodrobnosti témy1 / 1 Tekulová, M.
15.BPAnalýza možností zníženia straty rovnobežnosti konzol zváracieho zariadenia v pracovnom cykleDragula, M.Ústav výrobných technológií (MTF)B-VZSMTFPodrobnosti témy1 / 1 Jurák, R.
16.BPAnalýza naparenej vrstvy hliníka na polymérnom substráteĎuriška, L.Ústav materiálov (MTF)B-MIMTFPodrobnosti témy1 / 1 Minarovičová, V.
17.DizPAnalýza, návrh a verifikácia inteligentných metód riadenia energetických systémovMichaľčonok, G.Ústav aplikovanej informatiky, automatizácie a mechatroniky (MTF)D-AAIPMTFPodrobnosti témy0 / 1--
18.BPAnalýza nožov z antikoróznych ocelíGrgač, P.Ústav materiálov (MTF)B-MIMTFPodrobnosti témy1 / -- Krutek, M.
19.BPAnalýza opotrebených rezných doštičiek zo spekaných karbidovGrgač, P.Ústav materiálov (MTF)B-MIMTFPodrobnosti témy1 / -- Petrek, T.
20.BPAnalýza pokovovaných oceľových rúrokGerhátová, Ž.Ústav materiálov (MTF)B-MIMTFPodrobnosti témy1 / 1 Milkov, D.
21.BPAnalýza poškodeného pílového kotúčaGrgač, P.Ústav materiálov (MTF)B-MIMTFPodrobnosti témy1 / 1 Néma, M.
22.DPAnalýza poškodenia žiaroviek zo svetlometov osobných automobilov.Perichta, P.Ústav materiálov (MTF)I-MIMTFPodrobnosti témy1 / 1 Macáková, M.
23.DPAnalýza povlakov pre odvod tepla v supravodivých páskach vhodných pre obmedzovače skratových prúdovPekarčíková, M.Ústav materiálov (MTF)I-MIMTFPodrobnosti témy1 / 1 Koníček, M.
24.BPAnalýza prístupov pre stanovenie akustickej impedancie a zvukovej pohltivosti a jej využitie v praxiČekan, P.Ústav integrovanej bezpečnosti (MTF)B-IBEMTFPodrobnosti témy1 / 1 Matušov, D.
25.BPAnalýza procesu auditovania v spoločnosti ZF Slovakia, a.s. Trnava (2017/2018)Kučerová, M.Ústav priemyselného inžinierstva a manažmentu (MTF)B-KPRMTFPodrobnosti témy1 / -- Štegman, J.
26.BPAnalýza riešenia reklamácií na vybraných komponentoch firmy Protherm Production, s.r.o., SkalicaNováková, R.Ústav priemyselného inžinierstva a manažmentu (MTF)B-KPRMTFPodrobnosti témy1 / 1 Sprušanský, M.
27.BPAnalýza rizík vybraného vyhradeného technického zariadeniaMartinka, J.Ústav integrovanej bezpečnosti (MTF)B-IBEMTFPodrobnosti témy1 / 1 Bathó, M.
28.BPAnalýza rizík z hľadiska BOZP v zbrojných skladochČekan, P.Ústav integrovanej bezpečnosti (MTF)B-IBEMTFPodrobnosti témy1 / 1 Kijovská, M.
29.BPAnalýza spokojnosti zákazníkov prostredníctvom 8D reportu v podniku BROVEDANI Slovakia,s.r.o., GalantaNováková, R.Ústav priemyselného inžinierstva a manažmentu (MTF)B-KPRMTFPodrobnosti témy1 / 1 Tonkovič, P.
30.BPAnalýza spôsobilosti výrobného procesu vo vybranej firmeNováková, R.Ústav priemyselného inžinierstva a manažmentu (MTF)B-KPRMTFPodrobnosti témy1 / 1 Šimko, V.
31.BPAnalýza súčasneho stavu systému manažérstva kvality v zmysle požiadaviek novelizovaných noriem ISO 9001:2015 a IATF 16949:2016Mĺkva, M.Ústav priemyselného inžinierstva a manažmentu (MTF)B-KPRMTFPodrobnosti témy1 / -- Kuťka, V.
32.BPAnalýza technologických parametrov pri ťahaní oceľových bezšvových rúr za studena využitím CA technológiíKapustová, M.Katedra obrábania a tvárnenia (UVTE MTF)B-PPTMTFPodrobnosti témy1 / 1 Ježík, P.
33.BPAnalýza technologických podmienok pri výrobe bezšvíkových rúr ťahanímMartinkovič, M.Ústav výrobných technológií (MTF)B-VTEMTFPodrobnosti témy1 / 1 Beňo, J.
34.DPAnalýza toku materiálu pri ťahaní bezšvíkových rúr za studena pri použití rôznych technológií ťahania s využitím počítačovej tomografie v podmienkach Železiarne Podbrezová, a.s.Šugár, P.Katedra obrábania a tvárnenia (UVTE MTF)I-OATMTFPodrobnosti témy0 / ----
35.DPAnalýza toku materiálu pri ťahaní bezšvíkových rúr za studena pri použití rôznych technológií ťahania s využitím počítačovej tomografie v podmienkach Železiarne Podbrezová a.s.Ridzoň, M.Ústav výrobných technológií (MTF)I-PPNMTFPodrobnosti témy1 / 1 Vetrák, M.
36.DizPAnalýza vplyvu novej generácie zamestnancov (generácia Z) na výkonnosť podnikovČambál, M.Ústav priemyselného inžinierstva a manažmentu (MTF)D-PMANMTFPodrobnosti témy0 / ----
37.DizPAnalýza vplyvu novej generácie zamestnancov (generácia Z) na výkonnosť podnikovČambál, M.Ústav priemyselného inžinierstva a manažmentu (MTF)D-PPPPMTFPodrobnosti témy0 / ----
38.BPAnalýza využívania metód štatistického preberania vo vstupnej kontrole spoločnosti Hella Innenleuchten System, s.r.o., BratislavaNováková, R.Ústav priemyselného inžinierstva a manažmentu (MTF)B-KPRMTFPodrobnosti témy1 / 1 Greguštobires, L.
39.DPAnalýza vyváženosti montážnej linky dvojhmotnostných zotrvačníkov L2 s cieľom optimalizovať čas vo firme ZF Slovakia, a.s. v TrnaveDelgado Sobrino, D. R.Ústav výrobných technológií (MTF)I-VTVMMTFPodrobnosti témy1 / 1 Čirka, P.
40.DPAnalýza vzoriek z ocele X12Cr5Mo0,5 pripravených aditívnou technológiou MIG/MAG - CMTKovačócy, P.Ústav výrobných technológií (MTF)I-ZASMMTFPodrobnosti témy1 / -- Kamzík, M.
41.BPAnalýza znižovania počtu reklamácií na výrobnej linke ABBO Fínsko v podniku Tesla VsetínNováková, R.Ústav priemyselného inžinierstva a manažmentu (MTF)B-KPRMTFPodrobnosti témy1 / -- Fojtík, Š.
42.DPAnalýza zvyškových napätí vo veľkorozmených ložiskáchČaplovič, Ľ.Ústav materiálov (MTF)I-MIMTFPodrobnosti témy1 / 1 Slaninka, T.
43.DPAnalýza žiarového povlaku na oceľovom substráte po deformácii za studenaGogola, P.Ústav materiálov (MTF)I-MIMTFPodrobnosti témy1 / 1 Púchly, M.
44.DPAPEX databázová aplikácia úloh pre oddelenie Engineering-u v G+D Mobile SecurityTanuška, P.Ústav aplikovanej informatiky, automatizácie a mechatroniky (MTF)I-AIPPMTFPodrobnosti témy1 / -- Horváth, Š.
45.BPAplikácia CAx technológií v podmienkach spoločnosti Muehlbauer Technologies s.r.o. NitraGörögová, I.Ústav výrobných technológií (MTF)B-PPTMTFPodrobnosti témy2 / 2 Denko, M.
Ondrejmiška, D.
46.DizPAplikácia metód kvantitatívnej analýzy štruktúry materiálov pre skúmanie procesov deformácie za studenaMartinkovič, M.Ústav výrobných technológií (MTF)D-STAMMTFPodrobnosti témy0 / 1--
47.DizPAplikácia metódy Business Process Reengineering v podnikovej sféreBaran, D.Ústav priemyselného inžinierstva a manažmentu (MTF)D-PMANMTFPodrobnosti témy0 / 1--
48.BPAplikácia pre editáciu súborov ANSYS APDLĎuriš, R.Ústav aplikovanej informatiky, automatizácie a mechatroniky (MTF)B-AIAMTFPodrobnosti témy1 / -- Roman, T.
49.BPAplikácia pre úpravu vstupných APDL súborov programu ANSYSĎuriš, R.Ústav aplikovanej informatiky, automatizácie a mechatroniky (MTF)B-AIAMTFPodrobnosti témy0 / ----
50.DPAplikácia princípov Age manažmentu v podmienkach priemyselného podniku v kontexte so sociálnym pilierom USZP (ak.rok 17/18)Chlpeková, A.Ústav priemyselného inžinierstva a manažmentu (MTF)I-PPPMTFPodrobnosti témy0 / ----
51.DPAplikácia programového systému ANSYS pre návrh parametrov zvárania vysokopevných ocelí laseromBehúlová, M.Ústav aplikovanej informatiky, automatizácie a mechatroniky (MTF)I-AIPPMTFPodrobnosti témy1 / -- Podešva, P.
52.DPAplikácia programového systému ANSYS pre návrh parametrov zvárania vysokopevných ocelí laseromBehúlová, M.Ústav výrobných technológií (MTF)I-PPNMTFPodrobnosti témy1 / -- Bitala, F.
53.DPAplikácia programového systému ANSYS pre návrh parametrov zvárania vysokopevných ocelí laseromBehúlová, M.Ústav výrobných technológií (MTF)I-ZASMMTFPodrobnosti témy0 / ----
54.DPAplikácia Simatic PCS 7 na riadenie simulovaného modeluGese, A.Ústav aplikovanej informatiky, automatizácie a mechatroniky (MTF)I-AIPPMTFPodrobnosti témy0 / 1--
55.DizPAplikácia systému FORESIGHT pre inovačný proces v podnikovej sféreBaran, D.Ústav priemyselného inžinierstva a manažmentu (MTF)D-PMANMTFPodrobnosti témy0 / 2--
56.BPAplikácia zabezpečujúca prenos dát zo silomera Sauter FH50 do PC v prostredí LabViewĎuriš, R.Ústav aplikovanej informatiky, automatizácie a mechatroniky (MTF)B-AIAMTFPodrobnosti témy1 / -- Burčiar, F.
57.DizPAplikovanie technických ekolabelingových nástrojov v rámci integrovanej produktovej politikyRusko, M.Ústav integrovanej bezpečnosti (MTF)D-INBEMTFPodrobnosti témy0 / ----
58.BPArchivácia dát z výrobnej linky pomocou knižnice LibNoDaveNeštický, M.Ústav aplikovanej informatiky, automatizácie a mechatroniky (MTF)B-AIAMTFPodrobnosti témy1 / 1 Vogel, T.
59.DizPAsymptotické vlastnosti dynamických systémov s kvázideriváciamiPalumbíny, O.Ústav aplikovanej informatiky, automatizácie a mechatroniky (MTF)D-AAIPMTFPodrobnosti témy0 / 1--
60.DPAutomatická výmena čeľustí v upínači robotického školiaceho pracoviska na báze robota IRB 120Velíšek, K.Katedra výrobných systémov, metrológie a montáže (UVTE MTF)I-VZSMTFPodrobnosti témy1 / 1 Pekarovič, A.
61.DPAutomatizácia hodnotenia mikroštruktúry materiálu s využitím metód číslicového spracovania obrazuVaský, J.Ústav aplikovanej informatiky, automatizácie a mechatroniky (MTF)I-AIPPMTFPodrobnosti témy0 / 1--
62.BPAutomatizácia obrábacích strojovPokorný, P.Ústav výrobných technológií (MTF)B-PPTMTFPodrobnosti témy1 / -- Goliáš, D.
63.DPAutomatizácia odčerpávnia odpadovej vody vo výrobeMišútová, M.Ústav aplikovanej informatiky, automatizácie a mechatroniky (MTF)I-AIPPMTFPodrobnosti témy1 / -- Benkovič, B.
64.DPAutomatizácia tvorby simulačného modelu procesov tavného zvárania v jazyku APDL programu ANSYS.(2017/2018)Babalová, E.Ústav aplikovanej informatiky, automatizácie a mechatroniky (MTF)I-AIPPMTFPodrobnosti témy0 / 1--
65.DPAutomatizácia vizuálnej kontroly dielov pomocou kamerového systémuTanuška, P.Ústav aplikovanej informatiky, automatizácie a mechatroniky (MTF)I-AIPPMTFPodrobnosti témy1 / -- Fila, M.
66.DPAutomatizácia vybraných funkcií bytového domuVažan, P.Ústav aplikovanej informatiky, automatizácie a mechatroniky (MTF)I-AIPPMTFPodrobnosti témy1 / 1 Benian, P.
67.DPAutomatizovaný hydroponický systémNeštický, M.Ústav aplikovanej informatiky, automatizácie a mechatroniky (MTF)I-AIPPMTFPodrobnosti témy1 / 1 Palášthy, P.
68.DizPAutonómne riadenie a navigácia v reálnom časeStrémy, M.Ústav výskumu progresívnych technológií (MTF)D-AAIPMTFPodrobnosti témy0 / ----
69.DPBezpečnosť dodávok a dodávateľských reťazcov - dôležitá oblasť medzinárodnej a národnej bezpečnostiKoblen, I.Ústav integrovanej bezpečnosti (MTF)I-IBEMTFPodrobnosti témy0 / ----
70.BPBezpečnostné a environmentálne manažérstvo produktov vo vybranej výrobkovej skupineRusko, M.Katedra bezpečnostného inžinierstva (UIBE MTF)B-IBEMTFPodrobnosti témy1 / 1 Malíšek, A.
71.DPBezpečnostné aspekty stabilných hasiacich zariadení pre vysokonapäťové transformátoryRusko, M.Katedra bezpečnostného inžinierstva (UIBE MTF)I-IBEMTFPodrobnosti témy1 / 1 Nádaský, M.
72.BPBezpečnostné a environmentálne aspekty hnedých polí vo vybranom intraviláneRusko, M.Katedra bezpečnostného inžinierstva (UIBE MTF)B-IBEMTFPodrobnosti témy0 / 1--
73.DPBezpečnostné a environmentálne aspekty starých environmentálnych záťaží vo vybranom intraviláneRusko, M.Katedra bezpečnostného inžinierstva (UIBE MTF)I-IBEMTFPodrobnosti témy0 / 1--
74.DPBezpečnostné a environmentálne označovanie v automobilovom sektoreRusko, M.Katedra bezpečnostného inžinierstva (UIBE MTF)I-IBEMTFPodrobnosti témy1 / 1 Jankovič, L.
75.BPBezpečnostné požiadavky pre činnosti vykonávané vo výškach a nad voľnou hladinouBalog, K.Ústav integrovanej bezpečnosti (MTF)B-IBEMTFPodrobnosti témy1 / 1 Bednáriková, M. Z.
76.DizPBig Data - získavanie znalostí z heterogénnych dátových úložísk pre potreby riadenia procesovTanuška, P.Ústav aplikovanej informatiky, automatizácie a mechatroniky (MTF)D-AAIPMTFPodrobnosti témy0 / 2--
77.BPBoridovanie a štúdium štruktúry boridovaných spekaných karbidovHudáková, M.Ústav materiálov (MTF)B-MIMTFPodrobnosti témy1 / 1 Slnek, D.
78.BPČasová analýza montážneho procesu CNC sústruhu Index Traub ABC vo firme GEMATECH,s. r.o.Matúšová, M.Ústav výrobných technológií (MTF)B-VZSMTFPodrobnosti témy1 / 1 Režný, M.
79.BPDatabázová aplikácia v prostredí web pre distribučnú firmuNemlaha, E.Ústav aplikovanej informatiky, automatizácie a mechatroniky (MTF)B-AIAMTFPodrobnosti témy1 / 1 Malý, D.
80.DPDátová integrácia simulátora Witness s vybraným MES systémomVažan, P.Ústav aplikovanej informatiky, automatizácie a mechatroniky (MTF)I-AIPPMTFPodrobnosti témy1 / 1 Krajčovič, M.
81.DizPDeep learning v identifikácii sústavSchreiber, P.Ústav aplikovanej informatiky, automatizácie a mechatroniky (MTF)D-AAIPMTFPodrobnosti témy0 / ----
82.DPDegradácia farbív z odpadových vôdBlinová, L.Katedra environmentálneho inžinierstva (UIBE MTF)I-IBEMTFPodrobnosti témy1 / 1 Slezáková, D.
83.DPDekolorizácia odpadových vôd s využitím ozónuGerulová, K.Katedra environmentálneho inžinierstva (UIBE MTF)I-IBEMTFPodrobnosti témy1 / -- Jošticová, I.
84.BPDekolorizácia odpadových vôd s využitím ozónuGerulová, K.Katedra environmentálneho inžinierstva (UIBE MTF)B-IBEMTFPodrobnosti témy0 / ----
85.BPDigitalizácia analógových údajovBožek, P.Katedra výrobných systémov, metrológie a montáže (UVTE MTF)B-PPTMTFPodrobnosti témy1 / -- Šácha, P.
86.BPDobrovoľný reporting organizácií k bezpečnosti, zdraviu, životnému prostrediu a udržateľnému rozvojuRusko, M.Katedra bezpečnostného inžinierstva (UIBE MTF)B-IBEMTFPodrobnosti témy0 / 1--
87.BPDopady externalizácie nákladov nadnárodných korporácií na ekonomiku MSP na SlovenskuSakál, P.Ústav priemyselného inžinierstva a manažmentu (MTF)B-PPPMTFPodrobnosti témy0 / 1--
88.BPDopady externalizácie nákladov nadnárodných korporácií na ekonomiku MSP na SlovenskuSakál, P.Ústav priemyselného inžinierstva a manažmentu (MTF)B-PMAMTFPodrobnosti témy0 / 1--
89.DPDostupnosť výrobných technológií „FDS a RES“ v oblasti spájania hybridných karosérií v spoločnosti Volkswagen Slovakia, a.s.Holubek, R.Ústav výrobných technológií (MTF)I-VZSMTFPodrobnosti témy1 / -- Hetteš, Š.
90.DizPEEG signály a personalizované riadenie v reálnom časeStrémy, M.Ústav výskumu progresívnych technológií (MTF)D-AAIPMTFPodrobnosti témy0 / ----
91.BPElektropneumatický riadiaci obvod pre vybrané zariadenie.Mudriková, A.Ústav výrobných technológií (MTF)B-VZSMTFPodrobnosti témy4 / -- Levák, M.
Totka, Ľ.
Skýpala, R.
Petrík, P.
92.BPEliminácia rizík a zlepšenie úrovne bezpečnosti práce v priemyselných skladochČekan, P.Ústav integrovanej bezpečnosti (MTF)B-IBEMTFPodrobnosti témy1 / -- Anina, T.
93.BPEmisie v leteckej dopraveKoblen, I.Ústav integrovanej bezpečnosti (MTF)B-IBEMTFPodrobnosti témy1 / -- Kadlec, V.
94.DPEnergomanažment vo veľkom podnikuBartošová, A.Ústav integrovanej bezpečnosti (MTF)I-IBEMTFPodrobnosti témy0 / ----
95.DPEnvironmentálne a bezpečnostné aspekty vo vybranej organizáciiRusko, M.Katedra bezpečnostného inžinierstva (UIBE MTF)I-IBEMTFPodrobnosti témy1 / 1 Vyskočová, G.
96.BPEvakuácia zamestnancov zo stavieb z hľadiska bezpečnosti a ochrany zdravia pri práciMartinka, J.Ústav integrovanej bezpečnosti (MTF)B-IBEMTFPodrobnosti témy1 / 1 Humaj, T.
97.BPExperimentálne stanovenie rýchlosti chladnutia zliatin na báze ZnBabinec, M.Ústav materiálov (MTF)B-MIMTFPodrobnosti témy1 / 1 Bončo, J.
98.DPExpertný diagnostický systémKopček, M.Ústav aplikovanej informatiky, automatizácie a mechatroniky (MTF)I-AIPPMTFPodrobnosti témy1 / -- Federič, P.
99.DPFuzzy regulácia inverzného kyvadlaSchreiber, P.Ústav aplikovanej informatiky, automatizácie a mechatroniky (MTF)I-AIPPMTFPodrobnosti témy0 / 1--
100.DPFuzzy regulácia inverzného kyvadla (2017/2018)Schreiber, P.Ústav aplikovanej informatiky, automatizácie a mechatroniky (MTF)I-AIPPMTFPodrobnosti témy1 / 1 Bučány, A.
101.DizPFyzikálne vlastnosti skiel na báze oxidov ťažkých kovovKubliha, M.Ústav materiálov (MTF)D-PMMDMTFPodrobnosti témy0 / 2--
102.DPGenerátor normalizovaných súčiastok v prostredí CAD systémuVaský, J.Ústav aplikovanej informatiky, automatizácie a mechatroniky (MTF)I-AIPPMTFPodrobnosti témy1 / 1 Hlavatý, M.
103.BPGenetické algoritmy - návod na cvičeniaSchreiber, P.Ústav aplikovanej informatiky, automatizácie a mechatroniky (MTF)B-AIAMTFPodrobnosti témy0 / ----
104.BPGreen analytical chemistryBartošová, A.Ústav integrovanej bezpečnosti (MTF)B-IBEMTFPodrobnosti témy0 / ----
105.DizPGumárenské zmesi s obsahom aktívneho plniva na báze zeolitov pre priemyselné aplikácieKubliha, M.Ústav materiálov (MTF)D-PMMDMTFPodrobnosti témy0 / 2--
106.BPHodnotenie emisií prachových častíc do ovzdušia v spoločnosti CRH (Slovensko) a.s.Soldán, M.Katedra environmentálneho inžinierstva (UIBE MTF)B-IBEMTFPodrobnosti témy1 / 1 Bartoňová, R.
107.DPHodnotenie kvality povrchových vôd určených na kúpanieMichalíková, A.Ústav integrovanej bezpečnosti (MTF)I-IBEMTFPodrobnosti témy1 / 1 Šúreková, D.
108.DizPHodnotenie odstraňovania nebezpečných látok progresívnymi metódamiSoldán, M.Ústav integrovanej bezpečnosti (MTF)D-INBEMTFPodrobnosti témy0 / 1--
109.BPCharakterizácia vysokoentropických zliatin na báze Al-Co-Cu-Fe-NiPriputen, P.Ústav materiálov (MTF)B-MIMTFPodrobnosti témy1 / 1 Bachleda, E.
110.DPChemická bezpečnosť vo vybranom laboratóriuSirotiak, M.Katedra environmentálneho inžinierstva (UIBE MTF)I-IBEMTFPodrobnosti témy1 / 1 Semelbauerová, R.
111.BPChemické a elektrochemické obrábanie - výučbové videoGörögová, I.Ústav výrobných technológií (MTF)B-VTEMTFPodrobnosti témy0 / 1--
112.DPIdentifikácia procesov v robotickom pracoviskuSchreiber, P.Ústav aplikovanej informatiky, automatizácie a mechatroniky (MTF)I-AIPPMTFPodrobnosti témy0 / 1--
113.BPIdentifikácia stresových faktorov na vybranom pracoviskuMartinka, J.Ústav integrovanej bezpečnosti (MTF)B-IBEMTFPodrobnosti témy1 / 1 Foltín, J.
114.BPIdentifikácia stresových faktorov pri práci rušňovodičaMartinka, J.Ústav integrovanej bezpečnosti (MTF)B-IBEMTFPodrobnosti témy1 / 1 Masár, M.
115.BPIdeový návrh aplikácie strojového videnia na vybrané pracoviskoMichal, D.Ústav výrobných technológií (MTF)B-VZSMTFPodrobnosti témy1 / 1 Zajíček, I.
116.BPIdeový návrh automatizovaného pracoviska pre zváranie oceľových plechovMichal, D.Ústav výrobných technológií (MTF)B-VZSMTFPodrobnosti témy1 / -- Kopiar, M.
117.BPIdeový návrh vodiacej kladky v stroji Huckepack v podniku Schaeffler Slovensko spol. s r.o.Hrušková, E.Ústav výrobných technológií (MTF)B-VZSMTFPodrobnosti témy1 / 1 Mlynarčíková, M.
118.DPImplementácia bezpečnostných prvkov do riadenia robotickej bunkyTanuška, P.Ústav aplikovanej informatiky, automatizácie a mechatroniky (MTF)I-AIPPMTFPodrobnosti témy1 / -- Hlubina, R.
119.DPImplementácia inerciálneho meracieho systému v strojárskych technológiach.Božek, P.Katedra výrobných systémov, metrológie a montáže (UVTE MTF)I-PPNMTFPodrobnosti témy0 / ----
120.DPImplementácia kamerového rozpoznávania tvarov objektov do robotického školiaceho pracoviska na báze robota IRB 120Velíšek, K.Katedra výrobných systémov, metrológie a montáže (UVTE MTF)I-VZSMTFPodrobnosti témy1 / 1 Fuksa, J.
121.BPImplementácia preventívnej a prediktívnej údržby TPMKleinedlerová, I.Katedra obrábania a tvárnenia (UVTE MTF)B-PPTMTFPodrobnosti témy1 / 1 Šatka, F.
122.DizPImplementácia subsystému riadenia controlling do malých a stredných podnikov v SRBaran, D.Ústav priemyselného inžinierstva a manažmentu (MTF)D-PMANMTFPodrobnosti témy0 / 2--
123.DPImplementácia systému riadenia bezpečnosti dodávateľovKuracina, R.Ústav integrovanej bezpečnosti (MTF)I-IBEMTFPodrobnosti témy1 / 1 Mršťák, M.
124.BPInformačný systém pre podnikovú jedáleňHalenár, I.Ústav aplikovanej informatiky, automatizácie a mechatroniky (MTF)B-AIAMTFPodrobnosti témy1 / 1 Jirkovský, M.
125.DPInformačný systém pre podporu agilného vývoja a správu úlohNemlaha, E.Ústav aplikovanej informatiky, automatizácie a mechatroniky (MTF)I-AIPPMTFPodrobnosti témy1 / -- Krátky, M.
126.BPInformačný systém pre stredné školyŠpendla, L.Ústav aplikovanej informatiky, automatizácie a mechatroniky (MTF)B-AIAMTFPodrobnosti témy1 / -- Pátrovič, M.
127.BPInformačný systém predajne PC komponentovHalenár, I.Ústav aplikovanej informatiky, automatizácie a mechatroniky (MTF)B-AIAMTFPodrobnosti témy1 / 1 Detrich, D.
128.DizPInkrementálne tvárnenie laserom zváraných polotovarov z tenkých plechovŠugárová, J.Katedra obrábania a tvárnenia (UVTE MTF)D-STAMMTFPodrobnosti témy0 / ----
129.DPIn-situ RTG difrakčná tenzometria žiarových povlakov počas ohybuKusý, M.Ústav materiálov (MTF)I-MIMTFPodrobnosti témy1 / 1 Bandúr, A.
130.DizPInterakcia spájky pri aplikácií aktívneho ultrazvukuKoleňák, R.Ústav výrobných technológií (MTF)D-STAMMTFPodrobnosti témy0 / ----
131.DPKnižnica funkcií genetických algoritmov pre PLC SimaticKopček, M.Ústav aplikovanej informatiky, automatizácie a mechatroniky (MTF)I-AIPPMTFPodrobnosti témy1 / -- Bučány, P.
132.DPKomparácia vybraných metód multikriteriálnej optimalizácieVažan, P.Ústav aplikovanej informatiky, automatizácie a mechatroniky (MTF)I-AIPPMTFPodrobnosti témy0 / 1--
133.DPKomparatívna analýza mikroštruktúrných charakteristík kryogénne spracovanej Cr-V ledeburitickej oceleJurči, P.Ústav materiálov (MTF)I-MIMTFPodrobnosti témy1 / 1 Hrušovská, L.
134.DizPKomplexné koncentrované zliatiny pre vysokoteplotné konštrukčné aplikácieLapin, J.Ústav materiálov (MTF)D-PMMDMTFPodrobnosti témy0 / ----
135.DizPKomplexné koncentrované zliatiny pripravené usmernenou kryštalizáciouLapin, J.Ústav materiálov (MTF)D-PMMDMTFPodrobnosti témy0 / ----
136.DPKomplexné materiálové testy pre stanovenie kriviek spevnenia a trenia v procesoch kovania za teplaBehúlová, M.Ústav materiálov (MTF)I-MIMTFPodrobnosti témy0 / ----
137.DPKomplexné materiálové testy pre stanovenie kriviek spevnenia a trenia v procesoch kovania za teplaBehúlová, M.Ústav materiálov (MTF)I-PPNMTFPodrobnosti témy0 / ----
138.DPKomplexné materiálové testy pre stanovenie kriviek spevnenia a trenia v procesoch kovania za teplaBehúlová, M.Ústav výrobných technológií (MTF)I-VTVMMTFPodrobnosti témy0 / ----
139.DPKomplexné materiálové testy pre stanovenie kriviek spevnenia a trenia v procesoch kovania za teplaBehúlová, M.Ústav materiálov (MTF)I-VTVMMTFPodrobnosti témy0 / ----
140.DizPKompozitné panely so skeletom z penového hliníka na uskladňovanie teplaJerz, J.Ústav materiálov (MTF)D-PMMDMTFPodrobnosti témy0 / ----
141.DizPKompozity na báze hliníka pripravené odlievaním práškov.Balog, M.Ústav materiálov (MTF)D-PMMDMTFPodrobnosti témy0 / ----
142.DPKoncept HCS modelu 3E vs. koncept Balanced Score Card (BSC)Sakál, P.Ústav priemyselného inžinierstva a manažmentu (MTF)I-PPPMTFPodrobnosti témy0 / 1--
143.DPKonštrukcia a výroba tvárniaceho nástroja na výrobu misky silentbloku s počítačovou podporou (2018)Bílik, J.Ústav výrobných technológií (MTF)I-PPNMTFPodrobnosti témy1 / -- Kos, M.
144.DPKonštrukcia a výroba tvárniaceho nástroja pre automobilový priemysel s počítačovou podporou (2018)Bílik, J.Ústav výrobných technológií (MTF)I-PPNMTFPodrobnosti témy1 / -- Ondraščin, P.
145.DPKonštrukčná úprava plastového výlisku za pomoci počítačovej simulácieDuga, M.Ústav výrobných technológií (MTF)I-PPNMTFPodrobnosti témy1 / -- Talába, M.
146.BPKonštrukčný návrh prípravku na zváranie a upínanie bočníc na polohovadle SP 50Kleinedlerová, I.Katedra obrábania a tvárnenia (UVTE MTF)B-PPTMTFPodrobnosti témy1 / 1 Cíbik, M.
147.DPKonštrukčný návrh 3D modelu zostavy upínacieho prípravku pre zváranie v oblasti AutomotiveHajdu, Š.Ústav výrobných technológií (MTF)I-PPNMTFPodrobnosti témy1 / 1 Vetro, M.
148.BPKontrola plastových výliskou.Buranský, I.Ústav výrobných technológií (MTF)B-PPTMTFPodrobnosti témy1 / 1 Galko, P.
149.DPKorekcia rozmerov formy pre lisovanie plastov za pomoci počítačovej simulácieBuranský, I.Ústav výrobných technológií (MTF)I-PPNMTFPodrobnosti témy1 / 1 Rubaninský, M.
150.DPKoreň triesky pri vysokorýchlostnom frézovaníPokorný, P.Ústav výrobných technológií (MTF)I-PPNMTFPodrobnosti témy1 / 1 Gregor, V.
151.BPKorózne vlastnosti zliatin na báze cínuRízeková Trnková, L.Ústav materiálov (MTF)B-MIMTFPodrobnosti témy1 / 1 Nyeki, N. A.
152.DizPKovové kompozity s vysokým obsahom uhlíka: štúdium rozhraniaKováčik, J.Ústav materiálov (MTF)D-PMMDMTFPodrobnosti témy0 / ----
153.DPKvalitatívna a kvantitatívna mikroštruktúrna analýza zliatin na báze ZnKusý, M.Ústav materiálov (MTF)I-MIMTFPodrobnosti témy1 / 1 Miklovič, D.
154.DPKvantifikácia karbidických fáz v kryogénne spracovanej Cr-V ledeburitickej oceliHudáková, M.Ústav materiálov (MTF)I-MIMTFPodrobnosti témy1 / 1 Hliva, R.
155.DPKvantitatívna analýza karbidických fáz na lomových plochách zmrazovanej a popustenej Cr-V ledeburitickej nástrojovej oceleJurči, P.Ústav materiálov (MTF)I-MIMTFPodrobnosti témy1 / -- Kralovič, D.
156.DPLaserové mikro-obrábanie spekaného karbiduNecpal, M.Ústav výrobných technológií (MTF)I-OATMTFPodrobnosti témy1 / -- Blaško, I.
157.DPLaserové mikro-obrábanie spekaného karbiduNecpal, M.Ústav výrobných technológií (MTF)I-PPNMTFPodrobnosti témy0 / ----
158.DizPLaserové textúrovanie nástrojov na operácie objemového tvárnenia za teplaŠugár, P.Katedra obrábania a tvárnenia (UVTE MTF)D-STAMMTFPodrobnosti témy0 / ----
159.BPLaserové zváranie ocele s meďouKovačócy, P.Ústav výrobných technológií (MTF)B-VTEMTFPodrobnosti témy1 / -- Šugra, F.
160.DPLaserový lúč riadený arduinom pre opracovanie materiálov v 2DMasárová, R.Ústav aplikovanej informatiky, automatizácie a mechatroniky (MTF)I-AIPPMTFPodrobnosti témy1 / 1 Valigurčin, M.
161.DizPMalé a stredné priemyselné podniky ako hybná sila inováciíCagáňová, D.Ústav priemyselného inžinierstva a manažmentu (MTF)D-PMA, D-PMAN, D-PMANxAMTFPodrobnosti témy0 / 3--
162.BPManažment značky (Brand Management) v priemyselnom podniku (ak. rok 2017/2018)Babčanová, D.Ústav priemyselného inžinierstva a manažmentu (MTF)B-PMAMTFPodrobnosti témy1 / 1 Slezák, M.
163.DPManažment značky vo vybranom podniku (ak. rok 2017/2018)Babčanová, D.Ústav priemyselného inžinierstva a manažmentu (MTF)I-PMAMTFPodrobnosti témy1 / 1 Valkovič, R.
164.DPManipulátor pre kontrolu tesnosti rúrok výmenníka PG bublinkovou a héliovou metódouRužarovský, R.Ústav výrobných technológií (MTF)I-VZSMTFPodrobnosti témy1 / 1 Jurík, D.
165.BPMateriálový tok vo výrobnom systéme v koncepte I 4.0Michal, D.Ústav výrobných technológií (MTF)B-VZSMTFPodrobnosti témy1 / 1 Dávidek, J.
166.BPMechanické skúšky veľkorozmerových odstredivých odliatkovPašák, M.Ústav materiálov (MTF)B-MIMTFPodrobnosti témy1 / -- Gašpárková, M.
167.BPMechatronický systém ovládaný RFID technológiouNemlaha, E.Ústav aplikovanej informatiky, automatizácie a mechatroniky (MTF)B-AIAMTFPodrobnosti témy1 / 1 Leško, M.
168.BPMeranie vybraných výbuchových parametrov rozvírených prachovKuracina, R.Ústav integrovanej bezpečnosti (MTF)B-IBEMTFPodrobnosti témy1 / 2 Kohúcik, Ľ.
169.DPMeranie vybraných výbuchových parametrov rozvírených prachovKuracina, R.Ústav integrovanej bezpečnosti (MTF)I-IBEMTFPodrobnosti témy2 / 2 Schmidtová, Ž.
Krakovský, F.
170.DPMeranie vybraných výbuchových parametrov rozvírených prachov v závislosti od veľkosti častícKuracina, R.Ústav integrovanej bezpečnosti (MTF)I-IBEMTFPodrobnosti témy1 / 1 Húska, M.
171.BPMeranie Youngovho modulu pružnosti tenkých vzoriek ohybovou metódou Searlovho kyvadlaKvetan, K.Ústav materiálov (MTF)B-MIMTFPodrobnosti témy1 / 1 Pacher, D.
172.BPMercedes Benz Slovakia s.r.o. v príprave na 4. priemyselnú revolúciu - súčasný stav a opatreniaSakál, P.Ústav priemyselného inžinierstva a manažmentu (MTF)B-PMAMTFPodrobnosti témy1 / 1 Kočiková, D.
173.BPMetalografická analýza vybraných oceľových banských nástrojov z obdobia 14. – 19. storočiaPašák, M.Ústav materiálov (MTF)B-MIMTFPodrobnosti témy1 / 1 Drienovský, L.
174.BPMetodika programovania kolaboratívneho robotaMatúšová, M.Ústav výrobných technológií (MTF)B-VZSMTFPodrobnosti témy1 / 1 Andelek, L.
175.BPMetodika výberu vhodných zváracích nástrojov pre zváranie vybraných zliatin neželezných kovov technológiou FSWNagy, M.Ústav výrobných technológií (MTF)B-VTEMTFPodrobnosti témy0 / ----
176.DPMetodiky hodnotenia environmentálnych aspektovBartošová, A.Ústav integrovanej bezpečnosti (MTF)I-IBEMTFPodrobnosti témy0 / ----
177.DizPMikroobrábanie nástrojových materiálov laserovým a iónovým zväzkomŠugár, P.Katedra obrábania a tvárnenia (UVTE MTF)D-STAMMTFPodrobnosti témy0 / ----
178.DizPMikroštruktúra a mechanické vlastnosti in-situ kompozitov s matricou TiAl spevnenou kabidickými časticamiLapin, J.Ústav materiálov (MTF)D-PMMDMTFPodrobnosti témy0 / ----
179.DizPMikroštruktúra a vlastnosti progresívnych materiálov pripravených s využitím procesov rýchleho tuhnutiaBehúlová, M.Ústav materiálov (MTF)D-PMMD, D-PMMDxAMTFPodrobnosti témy0 / ----
180.DizPMikroštruktúra a vlastnosti progresívnych materiálov pripravených s využitím procesov rýchleho tuhnutiaBehúlová, M.Ústav výrobných technológií (MTF)D-STAMMTFPodrobnosti témy0 / ----
181.DizPMikroštruktúra, fázové zloženie a korózna odolnosť progresívnych zliatin typu Al-TM (TM=prechodný kov)Palcut, M.Ústav materiálov (MTF)D-PMMDMTFPodrobnosti témy0 / 1--
182.BPMikroštruktúrna analýza zvarových spojov pripravených technológiou laserového zváraniaDománková, M.Ústav materiálov (MTF)B-MIMTFPodrobnosti témy1 / -- Kicka, T.
183.BPMikroštruktúrna analýza zvarových spojov pripravených technológiou laserového zváraniaDománková, M.Ústav materiálov (MTF)B-MIMTFPodrobnosti témy0 / ----
184.DizPModelovanie a numerická simulácia tvorby kombinovaných zvarových spojov koncentrovanými zdrojmi energieBehúlová, M.Ústav materiálov (MTF)D-PMMD, D-PMMDxAMTFPodrobnosti témy0 / ----
185.DizPModelovanie a numerická simulácia tvorby kombinovaných zvarových spojov koncentrovanými zdrojmi energieBehúlová, M.Ústav výrobných technológií (MTF)D-STAMMTFPodrobnosti témy0 / ----
186.DizPModelovanie a simulácia vybraných procesov a charakteristík procesu rezaniaPeterka, J.Katedra obrábania a tvárnenia (UVTE MTF)D-STAMMTFPodrobnosti témy0 / 5--
187.BPModelovanie dynamických charakteristík krokového motora v prostredie "Matlab".Michaľčonok, G.Ústav aplikovanej informatiky, automatizácie a mechatroniky (MTF)B-AIAMTFPodrobnosti témy0 / ----
188.BPModifikácia automobilu Škoda FormanKuruc, M.Ústav výrobných technológií (MTF)B-PPTMTFPodrobnosti témy0 / 1--
189.BPModifikácia funkčných častí nástrojov v procesoch tvárnenia (2018)Šugárová, J.Ústav výrobných technológií (MTF)B-VTEMTFPodrobnosti témy0 / 1--
190.DizPModifikácia vlastností skiel pre fotoniku implantáciou iónov prvkov vzácnych zemím.Labaš, V.Ústav materiálov (MTF)D-PMMDMTFPodrobnosti témy0 / ----
191.BPModifikácie robotizovaných zváracích pracovísk v automobilovom priemysleKovačócy, P.Ústav výrobných technológií (MTF)B-VTEMTFPodrobnosti témy1 / -- Barutík, M.
192.DPModulárna nadstavba informačného systému zabezpečujúca správu prevádzky automobilovLiška, V.Ústav aplikovanej informatiky, automatizácie a mechatroniky (MTF)I-AIPPMTFPodrobnosti témy1 / 1 Botka, J.
193.DPMonitorovanie a porovnanie ručného a strojového zvárania MAGKovačócy, P.Ústav výrobných technológií (MTF)I-VTVMMTFPodrobnosti témy1 / -- Bohunický, S.
194.DPMonitorovanie kvality procesných kvapalín pomocou automatického monitorovacieho systémuGerulová, K.Katedra environmentálneho inžinierstva (UIBE MTF)I-IBEMTFPodrobnosti témy0 / ----
195.BPMožnosti a opatrenia na znižovanie hluku v leteckej dopraveKoblen, I.Ústav integrovanej bezpečnosti (MTF)B-IBEMTFPodrobnosti témy0 / ----
196.DPMožnosti nakladania s odpadom z hliníka a hliníkových zliatinBlinová, L.Katedra environmentálneho inžinierstva (UIBE MTF)I-IBEMTFPodrobnosti témy1 / 2 Lednár, T.
197.BPMožnosti nakladania s odpadovými olejmiBlinová, L.Katedra environmentálneho inžinierstva (UIBE MTF)B-IBEMTFPodrobnosti témy1 / 1 Lorinc, D.
198.BPMožnosti prípravy nanočastíc a ich využitia pri čistení odpadových vôdGerulová, K.Katedra environmentálneho inžinierstva (UIBE MTF)B-IBEMTFPodrobnosti témy0 / ----
199.BPMožnosti simulácie v montážiLecký, Š.Ústav výrobných technológií (MTF)B-PPTMTFPodrobnosti témy1 / 1 Gála, R.
200.BPMožnosti spájkovania zliatin titánuŠimeková, B.Ústav výrobných technológií (MTF)B-VTEMTFPodrobnosti témy0 / 1--
201.DPMožnosti uplatňovania environmentálneho úradovania v praxiRusko, M.Katedra bezpečnostného inžinierstva (UIBE MTF)I-IBEMTFPodrobnosti témy0 / 1--
202.BPMožnosti výpočtu kritického tepelného toku pre iniciáciu horeniaRantuch, P.Ústav integrovanej bezpečnosti (MTF)B-IBEMTFPodrobnosti témy0 / ----
203.BPMožnosti využitia dobrovoľných hasičských jednotiek v okrese Senica pri zdolávaní požiarov a mimoriadnych situáciíBalog, K.Ústav integrovanej bezpečnosti (MTF)B-IBEMTFPodrobnosti témy1 / -- Petrášová, Z.
204.BPMožnosti využitia metód rapid prototypingu v zlievarenstvePodhorský, Š.Ústav výrobných technológií (MTF)B-PPTMTFPodrobnosti témy1 / -- Straka, R.
205.BPMožnosti využitia nových trendov v marketingu priemyselného podniku (ak. rok 2017/2018)Babčanová, D.Ústav priemyselného inžinierstva a manažmentu (MTF)B-PMAMTFPodrobnosti témy1 / 1 Chnapko, I.
206.BPMožnosti využitia počítača na technologický proces strihania profilového materiálu a pásov plechuSobota, R.Ústav výrobných technológií (MTF)B-VTEMTFPodrobnosti témy1 / -- Sitta, M.
207.DPMožnosti využitia počítačovej simulácie pri optimalizácií výroby a logistiky.Božek, P.Katedra výrobných systémov, metrológie a montáže (UVTE MTF)I-PPNMTFPodrobnosti témy0 / ----
208.DPMožnosti využitia upravených anorganických materiálov pre sorpciu priemyselných kontaminantovSirotiak, M.Ústav integrovanej bezpečnosti (MTF)I-IBEMTFPodrobnosti témy2 / 2 Vyskoč, M.
Mihalovič, M.
209.DPMožnosti využitia upravených organických materiálov pre sorpciu priemyselných kontaminantovSirotiak, M.Katedra environmentálneho inžinierstva (UIBE MTF)I-IBEMTFPodrobnosti témy1 / 1 Václavík, J.
210.BPMožnosti využitia virtuálnej reality vo výrobných systémov so zameraním na kolaboratívnu spoluprácu človek- stroj v koncepcii Industry 4.0Holubek, R.Ústav výrobných technológií (MTF)B-VZSMTFPodrobnosti témy1 / -- Koronczi, P.
211.DPMožnosti znižovania emisií oxidov dusíka v spoločnosti CRH, s.r.o.Sirotiak, M.Katedra environmentálneho inžinierstva (UIBE MTF)I-IBEMTFPodrobnosti témy1 / 1 Vlčková, A.
212.DizPMultikultúrny tím ako stimul pre inovácie v automobilovom sektore SRCagáňová, D.Ústav priemyselného inžinierstva a manažmentu (MTF)D-PMANMTFPodrobnosti témy0 / 3--
213.DPNakladanie s odpadmi a hygienický servisRusko, M.Katedra bezpečnostného inžinierstva (UIBE MTF)I-IBEMTFPodrobnosti témy1 / 1 Harajová, H.
214.DPNáklady na výrobu a stanovenie ceny výrobkuPokorný, P.Ústav výrobných technológií (MTF)I-VTVMMTFPodrobnosti témy1 / 1 Mašek, M.
215.DizPNanomodifikácia štruktúrne komplexných kovových substrátov pomocou iónového zväzkuJanovec, J.Ústav materiálov (MTF)D-PMMDMTFPodrobnosti témy0 / ----
216.DizPNanoobrábanie ultrapresných rovinných plôchŠugár, P.Katedra obrábania a tvárnenia (UVTE MTF)D-STAMMTFPodrobnosti témy0 / ----
217.DizPNanoobrábanie ultrapresných tvarových plôchŠugár, P.Katedra obrábania a tvárnenia (UVTE MTF)D-STAMMTFPodrobnosti témy0 / ----
218.DPNanoobrábanie 3D tvarových plôch pre rtg optiku (2018)Šugár, P.Katedra obrábania a tvárnenia (UVTE MTF)I-OATMTFPodrobnosti témy0 / ----
219.DPNávrh a modelovanie systému riadenia chemickým reaktoromMichaľčonok, G.Ústav aplikovanej informatiky, automatizácie a mechatroniky (MTF)I-AIPPMTFPodrobnosti témy0 / 2--
220.DizPNávrh mechanizmu voľby metód PI pre zvyšovanie výkonnosti výrobných procesov priemyselných podnikovKučerová, M.Ústav priemyselného inžinierstva a manažmentu (MTF)D-PMANMTFPodrobnosti témy0 / ----
221.DizPNávrh metodiky tvorby modelov integrovaných systémov uplatnenia ISO noriem pre QEMS, OHSMS a EMSPauliková, A.Ústav priemyselného inžinierstva a manažmentu (MTF)D-PMANMTFPodrobnosti témy0 / 1--
222.DizPNávrh metodiky pre validáciu a vývoj produktu na úrovni dodržiavania požiadaviek revidovaných noriem ISO na systémy manažérstva kvalityNováková, R.Ústav priemyselného inžinierstva a manažmentu (MTF)D-PMANMTFPodrobnosti témy0 / 1--
223.DizPNávrh postupu vizualizácie IMS s využitím inštitucionálnych, normatívnych a legislatívnych prostriedkovPauliková, A.Ústav priemyselného inžinierstva a manažmentu (MTF)D-PMANMTFPodrobnosti témy0 / 1--
224.DizPNávrh využitia spotrebiteľského prístupu LOHAS pre získanie konkurenčnej výhody MSP na SlovenskuSakál, P.Ústav priemyselného inžinierstva a manažmentu (MTF)D-PMAN, D-PPPPMTFPodrobnosti témy0 / 1--
225.DPNávrh a impementácia safety systému pre zabezpečenie riadenia modelu CNC frézy.Nemlaha, E.Ústav aplikovanej informatiky, automatizácie a mechatroniky (MTF)I-AIPPMTFPodrobnosti témy1 / -- Novák, P.
226.DPNávrh a impementácia vybraného modulu informačného systému pre priemyselný podnik StaviváSPNemlaha, E.Ústav aplikovanej informatiky, automatizácie a mechatroniky (MTF)I-AIPPMTFPodrobnosti témy1 / -- Floch, P.
227.BPNávrh a implementácia aplikácie pre správu osobných financií na platforme AndroidNémeth, M.Ústav aplikovanej informatiky, automatizácie a mechatroniky (MTF)B-AIAMTFPodrobnosti témy1 / 1 Hanzel, E.
228.BPNávrh a implementácia modulu univerzálneho riadaiceho systému (Holická)Juhás, M.Ústav aplikovanej informatiky, automatizácie a mechatroniky (MTF)B-AIAMTFPodrobnosti témy1 / -- Holická, K.
229.BPNávrh a implementácia vybraného modulu informačného systému pre priemyselný podnikTanuška, P.Ústav aplikovanej informatiky, automatizácie a mechatroniky (MTF)B-AIAMTFPodrobnosti témy6 / 2 Dobo, F.
Hurčíková, Z.
Šrenkel, M.
Ravas, B.
Šrámek, M.
Tomašovič, P.
230.BPNávrh a realizácia animačnej podpory meraní na univerzálnom dĺžkomereMoravčíková, J.Ústav výrobných technológií (MTF)B-PPTMTFPodrobnosti témy0 / 1--
231.BPNávrh a realizácia databázovej aplikácie v prostredí webu pre skladBezák, P.Ústav aplikovanej informatiky, automatizácie a mechatroniky (MTF)B-AIAMTFPodrobnosti témy1 / 1 Martinus, L.
232.BPNávrh a realizácia informačného systému evidencie odpadových látok vo farmaceutickej firmeJuhásová, B.Ústav aplikovanej informatiky, automatizácie a mechatroniky (MTF)B-AIAMTFPodrobnosti témy1 / -- Lukáč, D.
233.BPNávrh a realizácia informačného systému na spracovanie nezhody kvality výrobkuJuhásová, B.Ústav aplikovanej informatiky, automatizácie a mechatroniky (MTF)B-AIAMTFPodrobnosti témy1 / -- Zguriš, B.
234.BPNávrh a realizácia informačného systému pre podporu riadenia prevádzky (Faidzen)Juhás, M.Ústav aplikovanej informatiky, automatizácie a mechatroniky (MTF)B-AIAMTFPodrobnosti témy1 / -- Faidzen, A.
235.BPNávrh a realizácia informačného systému pre vybraný podnikTanuška, P.Ústav aplikovanej informatiky, automatizácie a mechatroniky (MTF)B-AIAMTFPodrobnosti témy1 / -- Szabó, Ľ.
236.DPNávrh a realizácia informačného systému pre vybraný podnik spolu s eshopomTanuška, P.Ústav aplikovanej informatiky, automatizácie a mechatroniky (MTF)I-AIPPMTFPodrobnosti témy1 / -- Sysel, M.
237.BPNávrh a realizácia informačného systému určeného pre riadenie výučby vybraných kapitol z matematickej analýzyLiška, V.Ústav aplikovanej informatiky, automatizácie a mechatroniky (MTF)B-AIAMTFPodrobnosti témy1 / -- Miko, T.
238.BPNávrh a realizácia laserového difrakčného systému na posúdenie kvality povrchu priehľadných materiálovJančuška, I.Ústav materiálov (MTF)B-MIMTFPodrobnosti témy1 / 1 Piňák, M.
239.BPNávrh a realizácia riadenia krokového motora pomocou mikroprocesorového modulu ArduinoHorváth, D.Ústav aplikovanej informatiky, automatizácie a mechatroniky (MTF)B-AIAMTFPodrobnosti témy1 / 1 Bacigál, P.
240.BPNávrh a realizácia riadenia posuvnej brány pomocou mikroprocesorového modulu ArduinoHorváth, D.Ústav aplikovanej informatiky, automatizácie a mechatroniky (MTF)B-AIAMTFPodrobnosti témy1 / 1 Lukačovič, M.
241.BPNávrh a realizácia riadenia robotickej ruky pomocou mikroprocesorového modulu Arduino.Horváth, D.Ústav aplikovanej informatiky, automatizácie a mechatroniky (MTF)B-AIAMTFPodrobnosti témy1 / 1 Kulla, R.
242.BPNávrh a realizácia riadiaceho programu pomocou nástroju S7 GRAPHNeštický, M.Ústav aplikovanej informatiky, automatizácie a mechatroniky (MTF)B-AIAMTFPodrobnosti témy1 / 2 Šustek, P.
243.BPNávrh a realizácia softvérovej podpory pre výpočet sústavy tolerancií a uloženíMoravčíková, J.Ústav výrobných technológií (MTF)B-VTEMTFPodrobnosti témy0 / 1--
244.DPNávrh a realizácia systému na monitorovanie prostredia v serverovni (2017/2018)Halenár, I.Ústav aplikovanej informatiky, automatizácie a mechatroniky (MTF)I-AIPPMTFPodrobnosti témy1 / 1 Kondel, R.
245.BPNávrh a realizácia systému pre objednávanie jedál v stravovacom zariadeníJuhásová, B.Ústav aplikovanej informatiky, automatizácie a mechatroniky (MTF)B-AIAMTFPodrobnosti témy1 / -- Botka, L.
246.BPNávrh a realizácia systému pre váženie nákladných áutJuhásová, B.Ústav aplikovanej informatiky, automatizácie a mechatroniky (MTF)B-AIAMTFPodrobnosti témy1 / -- Brecska, P.
247.BPNávrh a realizácia ultrazvukového radaru pomocou mikropočítača Raspberry Pi.Horváth, D.Ústav aplikovanej informatiky, automatizácie a mechatroniky (MTF)B-AIAMTFPodrobnosti témy1 / 1 Kiác, T.
248.BPNávrh a realizácia virtuálnej knižnice pre Knižnicu Juraja Fándlyho v Trnave v prostredí webNémeth, M.Ústav aplikovanej informatiky, automatizácie a mechatroniky (MTF)B-AIAMTFPodrobnosti témy1 / 1 Žlnay, D.
249.DPNavrh a realizacia 3D tlaciarneTanuška, P.Ústav aplikovanej informatiky, automatizácie a mechatroniky (MTF)I-AIPPMTFPodrobnosti témy1 / -- Trška, M.
250.BPNávrh a výroba automatického dávkovača živého krmiva pomocou CAD softvéru a 3D tlačiarneMilde, J.Ústav výrobných technológií (MTF)B-VZSMTFPodrobnosti témy1 / 1 Žovinec, J.
251.DPNávrh a výroba časti zadného odpruženia horského bicyklaŠimna, V.Ústav výrobných technológií (MTF)I-PPNMTFPodrobnosti témy1 / -- Kubáň, L.
252.BPNávrh a výroba diferenciálu automobilu pomocou CA technológiíMolnár, I.Ústav výrobných technológií (MTF)B-PPTMTFPodrobnosti témy1 / 1 Woźnica, A.
253.BPNávrh a výroba edukačného modelu rezného nástrojaMoravčíková, J.Ústav výrobných technológií (MTF)B-PPTMTFPodrobnosti témy2 / 2 Stareček, B.
Vardzik, T.
254.BPNávrh a výroba formy pre vstrekovanie.Buranský, I.Ústav výrobných technológií (MTF)B-PPTMTFPodrobnosti témy1 / 1 Hanuliak, L.
255.DPNávrh a výroba komponentov pre 3D tlačovú hlavu.Buranský, I.Ústav výrobných technológií (MTF)I-PPNMTFPodrobnosti témy1 / 1 Ondreják, M.
256.DPNávrh a výroba nástrov pre frézovanie tenkostenných súčiastok.Buranský, I.Ústav výrobných technológií (MTF)I-PPNMTFPodrobnosti témy1 / 1 Mičko, R.
257.BPNávrh a výroba prípravku pre frézovaniePokorný, P.Ústav výrobných technológií (MTF)B-PPTMTFPodrobnosti témy1 / 1 Kormúth, F.
258.BPNávrh a výroba prototypu prevodovky pomocou CA technológiíMolnár, I.Ústav výrobných technológií (MTF)B-PPTMTFPodrobnosti témy1 / 1 Kováčik, J.
259.BPNávrh a výroba prototypu škárovacieho telesaMorovič, L.Ústav výrobných technológií (MTF)B-PPTMTFPodrobnosti témy1 / -- Koš, J.
260.DPNávrh a výroba šachovej zostavy s využitím CA technológiiKuruc, M.Ústav výrobných technológií (MTF)I-PPNMTFPodrobnosti témy1 / 1 Dráb, M.
261.DPNávrh a výroba ustavovacieho boxu pre upínací komponent konektora RJ45Buranský, I.Ústav výrobných technológií (MTF)I-PPNMTFPodrobnosti témy1 / 1 Štefula, P.
262.BPNávrh a výroba vlečného držiaka športovej kamery technológiou FDM.Jurina, F.Ústav výrobných technológií (MTF)B-PPTMTFPodrobnosti témy1 / 1 Šturcel, R.
263.DPNávrh a výroba vložky vstrekovacej formy pre plasty (Rapid Tooling)Morovič, L.Ústav výrobných technológií (MTF)I-PPNMTFPodrobnosti témy1 / 1 Kurtulík, A.
264.DPNávrh a implementácia IS pre vybranú firmuNémeth, M.Ústav aplikovanej informatiky, automatizácie a mechatroniky (MTF)I-AIPPMTFPodrobnosti témy1 / 1 Lukáč, T.
265.DPNávrh a implementácia systému pre zefektívnenie procesov vybranej firmyNémeth, M.Ústav aplikovanej informatiky, automatizácie a mechatroniky (MTF)I-AIPPMTFPodrobnosti témy1 / 1 Grigová, L.
266.DPNávrh, analýza a modelovanie systému riadenia s prediktívnym regulátoromMichaľčonok, G.Ústav aplikovanej informatiky, automatizácie a mechatroniky (MTF)I-AIPPMTFPodrobnosti témy0 / 2--
267.DPNávrh aplikácie modelu výnimočnosti EFQM v podniku HF NaJUS, a.s.Jurík, L.Ústav priemyselného inžinierstva a manažmentu (MTF)I-PMAMTFPodrobnosti témy1 / -- Barcík, V.
268.DizPNávrh a realizácia adaptívnych regulátorov s fuzzy logikou pre riadenie procesov v prostredí PC7Michaľčonok, G.Ústav aplikovanej informatiky, automatizácie a mechatroniky (MTF)D-AAIPMTFPodrobnosti témy0 / ----
269.BPNávrh a realizácia analógového modulu pre PLC pomocou mikroprocesorového modulu ArduinoHorváth, D.Ústav aplikovanej informatiky, automatizácie a mechatroniky (MTF)B-AIAMTFPodrobnosti témy1 / 1 Mlynár, M.
270.DPNávrh a realizácia CNC frézy riadenej ArduinomNémeth, M.Ústav aplikovanej informatiky, automatizácie a mechatroniky (MTF)I-AIPPMTFPodrobnosti témy1 / 1 Kuboš, M.
271.BPNávrh a realizácia informačného systému evidencie výpožičiek časopisovJuhásová, B.Ústav aplikovanej informatiky, automatizácie a mechatroniky (MTF)B-AIAMTFPodrobnosti témy1 / -- Pereira, M. W.
272.BPNávrh a realizácia informačného systému pre malú výrobnú firmuJuhásová, B.Ústav aplikovanej informatiky, automatizácie a mechatroniky (MTF)B-AIAMTFPodrobnosti témy1 / -- Burdej, E.
273.DPNávrh a realizácia informačného systému pre marketingový výskumIringová, M.Ústav aplikovanej informatiky, automatizácie a mechatroniky (MTF)I-AIPPMTFPodrobnosti témy1 / 1 Reznák, T.
274.BPNávrh a realizácia informačného systému pre monitorovanie výrobného procesuJuhásová, B.Ústav aplikovanej informatiky, automatizácie a mechatroniky (MTF)B-AIAMTFPodrobnosti témy1 / -- Kalus, M.
275.DPNávrh a realizácia informačného systému pre papierenský podnikVrábeľ, R.Ústav aplikovanej informatiky, automatizácie a mechatroniky (MTF)I-AIPPMTFPodrobnosti témy0 / 1--
276.BPNávrh a realizácia informačného systému pre recykláciu oblečeniaJuhásová, B.Ústav aplikovanej informatiky, automatizácie a mechatroniky (MTF)B-AIAMTFPodrobnosti témy1 / -- Janda, J.
277.BPNávrh a realizácia informačného systému pre sledovanie údržby strojovJuhásová, B.Ústav aplikovanej informatiky, automatizácie a mechatroniky (MTF)B-AIAMTFPodrobnosti témy1 / -- Krajčovič, L.
278.DPNávrh a realizácia informačného systému s technickým zameranímJuhásová, B.Ústav aplikovanej informatiky, automatizácie a mechatroniky (MTF)I-AIPPMTFPodrobnosti témy1 / 1 Hlavna, M.
279.DPNávrh a realizácia informačného systému s technickým zameranímJuhásová, B.Ústav aplikovanej informatiky, automatizácie a mechatroniky (MTF)I-AIPPMTFPodrobnosti témy0 / 1--
280.BPNávrh a realizácia informačného systému určeného pre riadenie vzdelávania v oblasti OOP-JavaLiška, V.Ústav aplikovanej informatiky, automatizácie a mechatroniky (MTF)B-AIAMTFPodrobnosti témy1 / 1 Krčmár, D.
281.DPNávrh a realizácia merania hysteréznych strát pri striedavom magnetovaní feromagnetického materiáluJančuška, I.Ústav materiálov (MTF)I-MIMTFPodrobnosti témy1 / 1 Masáriková, J.
282.DizPNávrh a realizácia metodiky analýzy spoľahlivosti rezervovania integrovaného systému riadenia podľa koncepcie „Industry 4.0“.Michaľčonok, G.Ústav aplikovanej informatiky, automatizácie a mechatroniky (MTF)D-AAIPMTFPodrobnosti témy0 / 1--
283.DPNávrh a realizácia modelu priemyselného procesu pomocou simulačného modulu Siemens „SIMBA PROFIBUS“ v prostredí OS PCS7Michaľčonok, G.Ústav aplikovanej informatiky, automatizácie a mechatroniky (MTF)I-AIPPMTFPodrobnosti témy0 / 2--
284.DPNávrh a realizácia pohonu a jeho ovládania pre kamerový slider s využitím platformy ArduinoNémeth, M.Ústav aplikovanej informatiky, automatizácie a mechatroniky (MTF)I-AIPPMTFPodrobnosti témy1 / -- Hesko, M.
285.BPNávrh a realizácia riadiaceho programu pomocou nástroju S7 GRAPHNeštický, M.Ústav aplikovanej informatiky, automatizácie a mechatroniky (MTF)B-AIAMTFPodrobnosti témy1 / 2 Krútil, S.
286.DPNávrh a realizácia riadiaceho systému výťahu na platforme Arduino v prostredí MatlabuSchreiber, P.Ústav aplikovanej informatiky, automatizácie a mechatroniky (MTF)I-AIPPMTFPodrobnosti témy1 / 1 Krajčovič, J.
287.BPNávrh a realizácia rozhrania medzi LabView a PLC pomocou mikroprocesorovej jednotky ArduinoHorváth, D.Ústav aplikovanej informatiky, automatizácie a mechatroniky (MTF)B-AIAMTFPodrobnosti témy1 / 1 Žemla, M.
288.DPNávrh a realizácia simulačného modelu distribuovaného riadenia v prostredie PCS7Michaľčonok, G.Ústav aplikovanej informatiky, automatizácie a mechatroniky (MTF)I-AIPPMTFPodrobnosti témy0 / 2--
289.BPNávrh a realizácia simulačného modelu systému riadenia elektrického pohonu s pružnou spojkouMichaľčonok, G.Ústav aplikovanej informatiky, automatizácie a mechatroniky (MTF)B-AIAMTFPodrobnosti témy0 / 1--
290.BPNávrh a realizácia softvérovej podpory pre výpočet sústavy tolerancií a uloženíMoravčíková, J.Ústav výrobných technológií (MTF)B-PPTMTFPodrobnosti témy1 / 1 Soos, M.
291.DPNávrh a realizácia 3D skeneraHalenár, I.Ústav aplikovanej informatiky, automatizácie a mechatroniky (MTF)I-AIPPMTFPodrobnosti témy1 / 1 Mlčúch, A.
292.DPNávrh a realizácia 3D tlačiarne s využitím voľne šíreného softvérového vybaveniaĎuriš, R.Ústav aplikovanej informatiky, automatizácie a mechatroniky (MTF)I-AIPPMTFPodrobnosti témy1 / -- Bokor, L.
293.DPNávrh a simulácia robotického pracoviskaVáclav, Š.Ústav výrobných technológií (MTF)I-PPNMTFPodrobnosti témy1 / 1 Kalnássy, I.
294.DPNávrh a simulácia robotizovanej prevádzky pre aplikáciu disperzného lepidla na plastový nosič v podniku Antolin Trnava s.r.o.Delgado Sobrino, D. R.Ústav výrobných technológií (MTF)I-VZSMTFPodrobnosti témy1 / 1 Hatyina, M.
295.DPNávrh a tvorba databázy strojov a nástrojov pre progresívne metódy obrábaniaGörögová, I.Ústav výrobných technológií (MTF)I-VTVMMTFPodrobnosti témy1 / 1 Fabianová, M.
296.DPNávrh automatického upínacieho zariadeniaMudriková, A.Ústav výrobných technológií (MTF)I-VZSMTFPodrobnosti témy1 / 1 Mahaj, O.
297.DPNávrh automatizácie pracoviska na meranie hlučnosti ložísk s použitím robotického ramenaVáclav, Š.Ústav výrobných technológií (MTF)I-PPNMTFPodrobnosti témy1 / 1 Osuský, P.
298.DPNávrh automatizovanej meracej bunky pre kontrolu kvality optickými meracími systémamiRužarovský, R.Ústav výrobných technológií (MTF)I-VZSMTFPodrobnosti témy1 / 1 Mikulášek, Ľ.
299.DPNávrh a výroba komponentov pre prototyp diódového laserového projektora s optimalizáciou sériovej výrobyMolnár, T.Ústav výrobných technológií (MTF)I-PPNMTFPodrobnosti témy1 / -- Trnka, J.
300.DPNávrh a výroba komponentov pre prototyp skútra s využitím CA technológiíŠimna, V.Ústav výrobných technológií (MTF)I-PPNMTFPodrobnosti témy1 / -- Pätoprstý, B.
301.DPNávrh a výroba pamätnej medailyMorovič, L.Ústav výrobných technológií (MTF)I-PPNMTFPodrobnosti témy1 / 1 Zicho, P.
302.DPNávrh a výroba prípravku pre konkrétnu súčiastkuGörögová, I.Ústav výrobných technológií (MTF)I-PPNMTFPodrobnosti témy1 / 3 Čelko, J.
303.DPNávrh a výroba prípravku pre konkrétnu súčiastkuGörögová, I.Ústav výrobných technológií (MTF)I-VTVMMTFPodrobnosti témy0 / 3--
304.BPNávrh cyklistickej prilby na mieruMorovič, L.Ústav výrobných technológií (MTF)B-PPTMTFPodrobnosti témy1 / 1 Machala, E.
305.BPNávrh databázovej aplikácie pre účely evidencie výrobných odchýliekJánošík, J.Ústav aplikovanej informatiky, automatizácie a mechatroniky (MTF)B-AIAMTFPodrobnosti témy1 / 1 Ardan, P.
306.BPNávrh databázovej aplikácie v prostredí webu pre SK ModrankaBezák, P.Ústav aplikovanej informatiky, automatizácie a mechatroniky (MTF)B-AIAMTFPodrobnosti témy1 / 1 Fančovič, D.
307.BPNávrh datového zásobníka pre programovací jazyk C++Svetský, Š.Ústav aplikovanej informatiky, automatizácie a mechatroniky (MTF)B-AIAMTFPodrobnosti témy1 / 2 Frišo, P.
308.DPNávrh digitálneho pneumatického panelu „Motion Terminal“ v stratégii Industry 4.0Ružarovský, R.Ústav výrobných technológií (MTF)I-VZSMTFPodrobnosti témy1 / 1 Marcell, M.
309.BPNávrh edukačných modelov rezných nástrojovMoravčíková, J.Ústav výrobných technológií (MTF)B-VTEMTFPodrobnosti témy0 / 2--
310.BPNávrh edukačných modelov rezných nástrojovMoravčíková, J.Ústav výrobných technológií (MTF)B-PPTMTFPodrobnosti témy1 / 2 Habšuda, K.
311.BPNávrh elektrickej odporovej pece na tavenie zliatin mediBajčičák, M.Ústav výrobných technológií (MTF)B-VTEMTFPodrobnosti témy1 / -- Beňo, M.
312.DPNávrh ergonomickej optimalizácie pracoviska montážnej linky V2Čaus, A.Katedra zvárania a zlievarenstva (UVTE MTF)I-VTVMMTFPodrobnosti témy1 / 1 Cyrulová, Z.
313.BPNávrh formy a jadier pre odlievanie bloku motoraŠuba, R.Ústav výrobných technológií (MTF)B-PPTMTFPodrobnosti témy1 / -- Levický, M.
314.DPNávrh hydraulického silentbloku s flexibilným hydraulickým systémomZvončan, M.Ústav výrobných technológií (MTF)I-VTVMMTFPodrobnosti témy1 / 1 Kormúth, V.
315.DPNávrh implementácie metód priemyselného inžinierstva do podnikuBeluský, M.Ústav priemyselného inžinierstva a manažmentu (MTF)I-PMAMTFPodrobnosti témy0 / ----
316.DPNávrh implementácie metódy 5S na pracovisku údržby v podniku OKE Plastic SK, s.r.o.Jurík, L.Ústav priemyselného inžinierstva a manažmentu (MTF)I-PMAMTFPodrobnosti témy1 / -- Holičková, M.
317.BPNávrh implementácie metódy 5S v podniku Semecs, s.r.o.Jurík, L.Ústav priemyselného inžinierstva a manažmentu (MTF)B-PMAMTFPodrobnosti témy1 / -- Pekárová, L.
318.DPNávrh implementácie metódy 5S v podniku Martinrea Slovakia Fluid Systems s. r. o.Jurík, L.Ústav priemyselného inžinierstva a manažmentu (MTF)I-PMAMTFPodrobnosti témy1 / 1 Novotková, R.
319.DPNávrh implementácie systému kontinuálneho zlepšovania do podnikuBeluský, M.Ústav priemyselného inžinierstva a manažmentu (MTF)I-PMAMTFPodrobnosti témy0 / ----
320.DPNávrh implementácie systému kontinuálneho zlepšovania do podnikuBeluský, M.Ústav priemyselného inžinierstva a manažmentu (MTF)I-PMAMTFPodrobnosti témy0 / ----
321.BPNávrh implementácie techniky Industry 4.0 v prestavbe poloautomatického plniaceho zariadenia ABRUFRužarovský, R.Ústav výrobných technológií (MTF)B-PPTMTFPodrobnosti témy1 / 1 Novák, M.
322.DPNavrh informacneho systemu pre sklad strojarskej firmy NMH Sered.Tanuška, P.Ústav aplikovanej informatiky, automatizácie a mechatroniky (MTF)I-AIPPMTFPodrobnosti témy1 / -- Dvorský, P.
323.BPNávrh informačného systému pre riadenie vnútropodnikových procesovŠpendla, L.Ústav aplikovanej informatiky, automatizácie a mechatroniky (MTF)B-AIAMTFPodrobnosti témy1 / 1 Lančarič, V.
324.DPNávrh informačného systému pre vybranú organizáciu/podnikKebísek, M.Ústav aplikovanej informatiky, automatizácie a mechatroniky (MTF)I-AIPPMTFPodrobnosti témy3 / -- Kocun, J.
Šimora, F.
Hudec, K.
325.BPNávrh inovácií procesov transferu technológie vo vybranom priemyselnom podniku (ak. rok 2017/2018)Jemala, M.Ústav priemyselného inžinierstva a manažmentu (MTF)B-PMAMTFPodrobnosti témy0 / 1--
326.DPNávrh inovatívneho modelu manažérstva podnikuSablik, J.Ústav priemyselného inžinierstva a manažmentu (MTF)I-PMAMTFPodrobnosti témy0 / 1--
327.DPNávrh inovatívneho systému manažmentu výroby vo vybranom priemyselnom podniku (ak. rok 2017/2018)Jemala, M.Ústav priemyselného inžinierstva a manažmentu (MTF)I-PMAMTFPodrobnosti témy1 / 2 Chudíková, J.
328.DPNávrh integrácie priemyselných dát do špecializovaného dátového úložiskaKebísek, M.Ústav aplikovanej informatiky, automatizácie a mechatroniky (MTF)I-AIPPMTFPodrobnosti témy0 / ----
329.BPNávrh komponentov upínacieho stavebnicového systémuMoravčíková, J.Ústav výrobných technológií (MTF)B-PPTMTFPodrobnosti témy1 / 1 Holba, K.
330.DPNávrh koncepcie digitálnej Integrácie návrhových procesov v podmienkach Industry 4.0Ružarovský, R.Ústav výrobných technológií (MTF)I-VZSMTFPodrobnosti témy1 / 1 Szarka, D.
331.DPNávrh koncového efektora priemyselného robotaMudriková, A.Ústav výrobných technológií (MTF)I-VZSMTFPodrobnosti témy1 / -- Ševcech, A.
332.DPNávrh konštrukcie a riadiaceho systému „úkosovačky“ pre výrobu úkosov zvarových spojov na potrubíNaď, M.Ústav výrobných technológií (MTF)I-VZSMTFPodrobnosti témy1 / -- Janic, M.
333.DPNávrh konštrukcie náboja výsevného disku sejacieho strojaKusá, M.Ústav výrobných technológií (MTF)I-VZSMTFPodrobnosti témy1 / 1 Remiaš, D.
334.DPNávrh layoutu skladu v spoločnosti HOPI SK, s.r.o. SenecVajdel, R.Ústav výrobných technológií (MTF)I-PPNMTFPodrobnosti témy1 / -- Sollár, L.
335.DPNávrh logistiky materiálového toku v iCIM 3000 z hľadiska práce skladového systémuMudriková, A.Ústav výrobných technológií (MTF)I-VZSMTFPodrobnosti témy1 / -- Babirát, M.
336.DPNávrh meracieho plánu pre meranie konkrétnej súčiastky na súradnicovom meracom strojiGörög, A.Ústav výrobných technológií (MTF)I-PPNMTFPodrobnosti témy2 / 2 Benda, T.
Prekop, F.
337.DPNávrh merania teplotného profilu v dopravných konštrukciách s využitím PLCTanuška, P.Ústav aplikovanej informatiky, automatizácie a mechatroniky (MTF)I-AIPPMTFPodrobnosti témy1 / -- Meravý, T.
338.DizPNávrh metodiky hodnotenia dopadov sociálnych inovácií s využitím nástrojov manažérstva kvalityNováková, R.Ústav priemyselného inžinierstva a manažmentu (MTF)D-PMANMTFPodrobnosti témy0 / 1--
339.DizPNávrh metodiky hodnotenia environmentálnej efektívnosti investíciíSablik, J.Ústav priemyselného inžinierstva a manažmentu (MTF)D-PMANMTFPodrobnosti témy0 / 2--
340.DizPNávrh metodiky hodnotenia vplyvu manažérstva kvality na ekonomické výsledky priemyselných podnikovNováková, R.Ústav priemyselného inžinierstva a manažmentu (MTF)D-PMANMTFPodrobnosti témy0 / 1--
341.DizPNávrh metodiky projektovania inteligentného pracoviska z pohľadu udržateľnej pracovnej silyŠujanová, J.Ústav priemyselného inžinierstva a manažmentu (MTF)D-PMAN, D-PMANxAMTFPodrobnosti témy0 / ----
342.DPNávrh metodiky vkladania synchrónneho krúžku do pracovného priestoru strojaHrušková, E.Ústav výrobných technológií (MTF)I-VTVMMTFPodrobnosti témy1 / 1 Nejedlík, M.
343.BPNávrh modelového zariadenia pre výrobu formy na odlievanie lodnej skrutkyŠuba, R.Katedra zvárania a zlievarenstva (UVTE MTF)B-PPTMTFPodrobnosti témy1 / -- Herceg, D.
344.DizPNávrh modelu kontrolingu pre manažment výskumnej organizácieíSablik, J.Ústav priemyselného inžinierstva a manažmentu (MTF)D-PMANMTFPodrobnosti témy0 / 2--
345.DizPNávrh modelu riadenia ľudských zdrojov v kontexte s konceptom Industry 4.0Chlpeková, A.Ústav priemyselného inžinierstva a manažmentu (MTF)D-PPPPMTFPodrobnosti témy0 / 2--
346.BPNÁVRH MODELU SKLÁRSKEJ FORMY A JEJ IMPLEMENTÁCIA VO VÝROBEKovaříková, I.Ústav výrobných technológií (MTF)B-PPTMTFPodrobnosti témy1 / 1 Minárech, I.
347.DPNávrh montáže automatizovanej stanice na ustavenie a upnutie zváranej časti karosérie automobiluVáclav, Š.Ústav výrobných technológií (MTF)I-PPNMTFPodrobnosti témy1 / 1 Marušinec, J.
348.BPNávrh montáže čerpadla na voduKuruc, M.Ústav výrobných technológií (MTF)B-PPTMTFPodrobnosti témy1 / 1 Firta, J.
349.BPNávrh montáže otočného mechanizmuVáclav, Š.Ústav výrobných technológií (MTF)B-PPTMTFPodrobnosti témy1 / 1 Malík, J.
350.BPNávrh montáže pojazdného schodiskaVáclav, Š.Ústav výrobných technológií (MTF)B-PPTMTFPodrobnosti témy1 / 1 Schwarz, R.
351.BPNávrh montáže posilňovacieho strojaRužarovský, R.Ústav výrobných technológií (MTF)B-PPTMTFPodrobnosti témy1 / 1 Líška, J.
352.BPNávrh montáže spojky motocyklaVáclav, Š.Ústav výrobných technológií (MTF)B-PPTMTFPodrobnosti témy1 / 1 Hajtman, V.
353.DPNávrh montáže vybraného strojárskeho výrobkuVáclav, Š.Ústav výrobných technológií (MTF)I-VTVMMTFPodrobnosti témy1 / 2 Duriš, O.
354.DPNávrh montáže zariadenia určeného na recykláciu plastovVáclav, Š.Ústav výrobných technológií (MTF)I-VTVMMTFPodrobnosti témy1 / 1 Opatík, V.
355.BPNávrh montáže zdvíhacieho mechanizmu pre osobné automobilyVáclav, Š.Ústav výrobných technológií (MTF)B-PPTMTFPodrobnosti témy1 / 1 Skladaný, D.
356.DPNávrh na zdokonalenie systému kalkulácií vo vybranom priemyselnom podnikuMrvová, Ľ.Ústav priemyselného inžinierstva a manažmentu (MTF)I-PPPMTFPodrobnosti témy0 / 2--
357.DPNávrh na zlepšenie výroby pomocou simulácieVažan, P.Ústav aplikovanej informatiky, automatizácie a mechatroniky (MTF)I-AIPPMTFPodrobnosti témy1 / 1 Kollár, P.
358.DPNávrh na zlepšenie využívania metódy FMEA vo vybranom podnikuJurík, L.Ústav priemyselného inžinierstva a manažmentu (MTF)I-PMAMTFPodrobnosti témy1 / -- Smoláriková, N.
359.DPNávrh na zníženie zmetkovitosti vo výrobe komponentov v ZF Slovakia, a.s.Hrablik Chovanová, H.Ústav priemyselného inžinierstva a manažmentu (MTF)I-PMAMTFPodrobnosti témy1 / 1 Iršová, K.
360.DPNávrh nového zváracieho prípravku robotizovaného pracoviska ABB pre regálové nosníky R300/R301 vo firme AJ Metal DesignPecháček, F.Katedra výrobných systémov, metrológie a montáže (UVTE MTF)I-PPNMTFPodrobnosti témy1 / -- Markuš, M.
361.BPNávrh opatrení na budovanie a vedenie projektových tímov a analýzu stakeholderov pri riadení projektov vo vybranom priemyselnom podniku (ak. rok. 2017/2018)Samáková, J.Ústav priemyselného inžinierstva a manažmentu (MTF)B-PMAMTFPodrobnosti témy1 / 1 Vitteková, S.
362.BPNávrh opatrení na efektívne využívanie nástrojov marketingového mixu v priemyselnom podniku (ak. rok 2017/18)Vaňová, J.Ústav priemyselného inžinierstva a manažmentu (MTF)B-PMAMTFPodrobnosti témy1 / -- Mocková, D.
363.BPNávrh opatrení na na zlepšenie konceptu personálneho marketingu vo vybranom podnikuHorváthová, M.Ústav priemyselného inžinierstva a manažmentu (MTF)B-PPPMTFPodrobnosti témy1 / -- Holkovičová, S.
364.BPNávrh opatrení na optimalizáciu organizačnej štruktúry vybraného priemyselného podniku ako nástroj zvyšovania efektivity riadenia projektov (ak. rok. 2017/2018)Samáková, J.Ústav priemyselného inžinierstva a manažmentu (MTF)B-PMAMTFPodrobnosti témy1 / 1 Kumančíková, R.
365.BPNávrh opatrení na riešenie problematiky zamestnávania cudzokrajných zamestnancov vo výrobnom podniku z pohľadu vybraných personálnych činností v kontexte s udržateľnosťou pracovného výkonu zamestnancov (ak.rok 17/18)Chlpeková, A.Ústav priemyselného inžinierstva a manažmentu (MTF)B-PPPMTFPodrobnosti témy0 / ----
366.BPNávrh opatrení na stabilizáciu zamestnancov v podmienkach vybraného priemyselného podniku v kontexte s udržateľnosťou pracovného výkonu zamestnancov (ak.rok 17/18)Chlpeková, A.Ústav priemyselného inžinierstva a manažmentu (MTF)B-PPPMTFPodrobnosti témy0 / ----
367.BPNávrh opatrení na zdokonalenie činnosti personálneho útvaru v podmienkach vybraného priemyselného podniku (ak.rok 17/18)Chlpeková, A.Ústav priemyselného inžinierstva a manažmentu (MTF)B-PPPMTFPodrobnosti témy0 / ----
368.BPNávrh opatrení na zdokonalenie udržateľných kľúčových kompetencií projektových manažérov a členov projektových tímov pri riadení projektov vo vybranom priemyselnom podniku (ak. rok. 2017/2018)Samáková, J.Ústav priemyselného inžinierstva a manažmentu (MTF)B-PPPMTFPodrobnosti témy1 / 1 Dobšovičová, N.
369.BPNávrh opatrení na zefektívnenie distribučnej logistiky v priemyselnom podniku (2017/2018)Horňáková, N.Ústav priemyselného inžinierstva a manažmentu (MTF)B-PMAMTFPodrobnosti témy1 / 1 Kamenszká, A.
370.BPNávrh opatrení na zefektívnenie vnútropodnikovej komunikácie v tímoch v priemyselných podnikochPechanová, Ľ.Ústav priemyselného inžinierstva a manažmentu (MTF)B-PPPMTFPodrobnosti témy1 / 1 Miháliková, J.
371.BPNávrh opatrení na zlepšenie obstarávania a skladovania výrobných zásob vo vybranom priemyselnom podniku (ak. rok 2017/2018)Bestvinová, V.Ústav priemyselného inžinierstva a manažmentu (MTF)B-PMAMTFPodrobnosti témy1 / 2 Liko, R.
372.BPNávrh opatrení na zlepšenie procesu komunikácie vo vybranom priemyselnom podniku (ak. rok 2017/2018)Koltnerová, K.Ústav priemyselného inžinierstva a manažmentu (MTF)B-PMAMTFPodrobnosti témy1 / 1 Kvasničková, S.
373.BPNávrh opatrení na zlepšenie systému analýzy práce v podmienkach vybraného priemyselného podniku v kontexte s udržateľnosťou pracovného výkonu zamestnancov (ak.rok 17/18)Chlpeková, A.Ústav priemyselného inžinierstva a manažmentu (MTF)B-PPPMTFPodrobnosti témy0 / ----
374.BPNávrh opatrení na zlepšenie systému hodnotenia a odmeňovania zamestnancov vo vybranom priemyselnom podniku (ak. rok 2017/2018)Homokyová, M.Ústav priemyselného inžinierstva a manažmentu (MTF)B-PMAMTFPodrobnosti témy1 / 1 Bobek, S.
375.BPNávrh opatrení na zlepšenie systému manažmentu ľudských zdrojov v podniku LUNA-PLOTY, s.r.o.Baran, D.Ústav priemyselného inžinierstva a manažmentu (MTF)B-PMAMTFPodrobnosti témy0 / 3--
376.BPNávrh opatrení na zlepšenie systému manažmentu ľudských zdrojov v podniku LUNA-PLOTY, s.r.o.Baran, D.Ústav priemyselného inžinierstva a manažmentu (MTF)B-PMAMTFPodrobnosti témy1 / -- Polakovičová, M.
377.BPNávrh opatrení na zlepšenie systému manažmentu ľudských zdrojov v podniku LUNA-PLOTY, s.r.o.Baran, D.Ústav priemyselného inžinierstva a manažmentu (MTF)B-PMAMTFPodrobnosti témy0 / 3--
378.BPNávrh opatrení na zlepšenie systému motivácie zamestnancov v priemyselných podnikoch (ak. rok 2017/2018)Matejov, Ľ.Ústav priemyselného inžinierstva a manažmentu (MTF)B-PMAMTFPodrobnosti témy1 / 1 Palko, M.
379.BPNávrh opatrení na zlepšenie systému odmeňovania zamestnancov vo vybranom podnikuHorváthová, M.Ústav priemyselného inžinierstva a manažmentu (MTF)B-PPPMTFPodrobnosti témy0 / 1--
380.BPNávrh opatrení na zlepšenie vybranej činnosti personálneho manažmentu (získavanie, výber, adaptácia, hodnotenie, vzdelávanie) vo vybranom priemyselnom podnikuKoltnerová, K.Ústav priemyselného inžinierstva a manažmentu (MTF)B-PPPMTFPodrobnosti témy2 / 2 Domanická, P.
Havrlent Lecová, R.
381.BPNávrh opatrení na zlepšenie vybraných činností personálneho manažmentu so zameraním na zníženie fluktuácie zamestnancov v priemyselnom podnikuKoltnerová, K.Ústav priemyselného inžinierstva a manažmentu (MTF)B-PMAMTFPodrobnosti témy1 / -- Zöldfayová, J.
382.BPNávrh opatrení na zlepšenie využitia vybraných marketingových aktivít na podporu budovania značky v priemyselnom podnikuPrajová, V.Ústav priemyselného inžinierstva a manažmentu (MTF)B-PPPMTFPodrobnosti témy1 / 1 Hrušecký, O.
383.BPNávrh opatrení na zlepšenie využitia vybraných marketingových aktivít na podporu budovania značky v priemyselnom podniku (2017/2018)Prajová, V.Ústav priemyselného inžinierstva a manažmentu (MTF)B-PMAMTFPodrobnosti témy0 / 1--
384.BPNávrh opatrení na zníženie fluktuácie zamestnancov v priemyselných podnikoch (ak. rok 2017/2018)Matejov, Ľ.Ústav priemyselného inžinierstva a manažmentu (MTF)B-PMAMTFPodrobnosti témy0 / 1--
385.BPNávrh opatrení na zníženie logistických nákladov v priemyselnom podniku (ak. rok 2017/2018)Mesárošová, J.Ústav priemyselného inžinierstva a manažmentu (MTF)B-PMAMTFPodrobnosti témy1 / -- Bednáriková, S.
386.BPNávrh opatrení na zvýšenie konkurencieschopnosti vybraného malého alebo stredného priemyselného podniku pôsobiaceho vo viac alebo v menej rozvinutom regióne SR (ak. rok 2017/2018)Bestvinová, V.Ústav priemyselného inžinierstva a manažmentu (MTF)B-PMAMTFPodrobnosti témy0 / 1--
387.DPNávrh opatrení na zvýšenie presnosti zásob výrobného materiálu v podniku Faurecia Slovakia s.r.o.Baran, D.Ústav priemyselného inžinierstva a manažmentu (MTF)I-PMAMTFPodrobnosti témy1 / 1 Pediač, F.
388.BPNávrh opatrení na zvýšenie produktivity výrobných procesov prostredníctvom metódy 3MU v podniku Schaeffler Skalica, spol. s r.o.Jurík, L.Ústav priemyselného inžinierstva a manažmentu (MTF)B-PMAMTFPodrobnosti témy1 / -- Tomša, J.
389.BPNávrh opatrení pre zdokonalenie systému komunikácie v priemyselnom podnikuSzabó, P.Ústav priemyselného inžinierstva a manažmentu (MTF)B-PPPMTFPodrobnosti témy1 / 1 Šalitroš, M.
390.BPNávrh opatrení pre zlepšenie operatívneho plánovania a riadenia výrobyBeluský, M.Ústav priemyselného inžinierstva a manažmentu (MTF)B-PMAMTFPodrobnosti témy0 / ----
391.BPNávrh opatrení pre zníženie času pretypovávaniaBeluský, M.Ústav priemyselného inžinierstva a manažmentu (MTF)B-PMAMTFPodrobnosti témy0 / ----
392.BPNávrh opatrení pre zvýšenie efektívnosti materiálového tokuBeluský, M.Ústav priemyselného inžinierstva a manažmentu (MTF)B-PMAMTFPodrobnosti témy0 / ----
393.BPNávrh opatrení pre zvýšenie produktivity práce v podnikuBeluský, M.Ústav priemyselného inžinierstva a manažmentu (MTF)B-PMAMTFPodrobnosti témy0 / ----
394.BPNávrh opatrení v oblasti riadenia zásob a skladového hospodárstva v podnikuFidlerová, H.Ústav priemyselného inžinierstva a manažmentu (MTF)B-PMAMTFPodrobnosti témy1 / -- Hanšut, S.
395.BPNávrh opatrení v oblasti uplatňovania udržateľnej logistiky v priemyselnom podniku (ak. rok 2017/18)Fidlerová, H.Ústav priemyselného inžinierstva a manažmentu (MTF)B-PMAMTFPodrobnosti témy1 / -- Bohunická, S.
396.DPNávrh parametrov spájkovania titánu a zliatiny TiAlVHodúlová, E.Ústav výrobných technológií (MTF)I-ZASMMTFPodrobnosti témy0 / 1--
397.DPNávrh parametrov spájkovania titánu a zliatiny TiAlVHodúlová, E.Ústav výrobných technológií (MTF)I-VTVMMTFPodrobnosti témy1 / -- Ondriška, O.
398.DPNávrh parametrov zvárania titánu elektrónovým lúčomŠimeková, B.Ústav výrobných technológií (MTF)I-ZASMMTFPodrobnosti témy1 / 1 Horník, F.
399.DPNávrh pneumatického odstrihovania vtokov pre lis Krauss Maffei Cx MC6 v Ronson Plastics, s.r.o. MyjavaPecháček, F.Katedra výrobných systémov, metrológie a montáže (UVTE MTF)I-VZSMTFPodrobnosti témy1 / -- Chocholáček, E.
400.DPNávrh podnikového informačného systému pre spoločnosť Topaz LGPHalenár, I.Ústav aplikovanej informatiky, automatizácie a mechatroniky (MTF)I-AIPPMTFPodrobnosti témy1 / 1 Slávik, M.
401.DPNávrh polohovacieho stolaKošťál, P.Ústav výrobných technológií (MTF)I-VZSMTFPodrobnosti témy1 / -- Morbacher, P.
402.DizPNávrh postupu identifikácie a hodnotenia rizikovosti a efektívnosti prác vykonávaných za neobvyklých pracovných podmienokSablik, J.Ústav priemyselného inžinierstva a manažmentu (MTF)D-PMANMTFPodrobnosti témy0 / 1--
403.DizPNávrh postupu integrácie modulov systému podnikového manažmentu v súlade so sústavou noriem ISOSablik, J.Ústav priemyselného inžinierstva a manažmentu (MTF)D-PMANMTFPodrobnosti témy0 / 1--
404.BPNávrh postupu odlievania veľkej plastikyŠuba, R.Katedra zvárania a zlievarenstva (UVTE MTF)B-VTEMTFPodrobnosti témy0 / ----
405.BPNávrh postupu okopírovania reliéfnej plastiky pre odlievanieŠuba, R.Katedra zvárania a zlievarenstva (UVTE MTF)B-VTEMTFPodrobnosti témy0 / ----
406.DizPNávrh postupu tvorby a hodnotenia systému energetického zabezpečenia výroby priemyselného podnikuSablik, J.Ústav priemyselného inžinierstva a manažmentu (MTF)D-PMANMTFPodrobnosti témy0 / 1--
407.BPNávrh prípravku na ustavenie a podopretie súčiastky určenej na kontrolu mikrogeometrie povrchuMoravčíková, J.Ústav výrobných technológií (MTF)B-PPTMTFPodrobnosti témy1 / 1 Šedovič, V.
408.BPNávrh prípravku určeného na kontrolu mikrogeometrie povrchu súčiastok veľmi malých rozmerovMoravčíková, J.Ústav výrobných technológií (MTF)B-PPTMTFPodrobnosti témy1 / 1 Kováč, M.
409.DPNávrh realizácie a optimalizácie montážnej linky vo firme COAVIS Slovakia, s.r.o. HlohovecVáclav, Š.Ústav výrobných technológií (MTF)I-VTVMMTFPodrobnosti témy1 / 1 Radošovský, A.
410.BPNávrh riadenia solárneho navádzačaNeštický, M.Ústav aplikovanej informatiky, automatizácie a mechatroniky (MTF)B-AIAMTFPodrobnosti témy1 / 1 Augustín, M.
411.BPNávrh riadenia sústavy križovatiek so svetelnou signalizáciouPeterková, A.Ústav aplikovanej informatiky, automatizácie a mechatroniky (MTF)B-AIAMTFPodrobnosti témy1 / -- Malíšek, G.
412.BPNávrh riadiaceho elektropneumatického obvodu pre kontrolné zariadenieMudriková, A.Ústav výrobných technológií (MTF)B-VZSMTFPodrobnosti témy1 / 1 Hrica, D.
413.DPNávrh riadiaceho systému výrobnej linkyTanuška, P.Ústav aplikovanej informatiky, automatizácie a mechatroniky (MTF)I-AIPPMTFPodrobnosti témy1 / -- Nazaruk, A.
414.DPNávrh riadiaceho systému výrobnej linkyTanuška, P.Ústav aplikovanej informatiky, automatizácie a mechatroniky (MTF)I-AIPPMTFPodrobnosti témy1 / -- Lenický, E.
415.DPNávrh riešenia ergonomickej racionalizácie vo vybraných prevádzkach podniku REVOL TT Consulting s. r. o.Hatiar, K.Ústav priemyselného inžinierstva a manažmentu (MTF)I-PMAMTFPodrobnosti témy1 / 1 Bačík, M.
416.DPNávrh robotizovaného pracoviska na zváranie bicyklových rámovBárta, J.Katedra zvárania a zlievarenstva (UVTE MTF)I-VTVMMTFPodrobnosti témy1 / 1 Daniel, A.
417.BPNávrh spájkovacích zliatin pre vyššie aplikačné teplotyKoleňák, R.Ústav výrobných technológií (MTF)B-VTEMTFPodrobnosti témy0 / ----
418.BPNávrh stolového dekoratívneho biokrbuŠimeková, B.Ústav výrobných technológií (MTF)B-PPTMTFPodrobnosti témy1 / -- Divinský, L.
419.BPNávrh súboru opatrení na zlepšenie systému členenia nákladov a výnosov vo vybranom priemyselnom podniku (ak. rok 2017/2018)Homokyová, M.Ústav priemyselného inžinierstva a manažmentu (MTF)B-PMAMTFPodrobnosti témy1 / 1 Jurková, M.
420.BPNávrh sústavy nástrojov na meranie spokojnosti zamestnancov v podniku Faurecia Automotive Slovakia s.r.o.Jurík, L.Ústav priemyselného inžinierstva a manažmentu (MTF)B-PMAMTFPodrobnosti témy1 / -- Ondrovičová, V.
421.BPNávrh sústavy nefinančných benefitov pre vybrané kategórie zamestnancov v podniku Schaeffler Skalica, spol. s r.o.Jurík, L.Ústav priemyselného inžinierstva a manažmentu (MTF)B-PMAMTFPodrobnosti témy1 / -- Bombala, D.
422.DPNávrh sústavy ukazovateľov na finančno-ekonomickú analýzu spoločnosti OSRAM, a.s.Baran, D.Ústav priemyselného inžinierstva a manažmentu (MTF)I-PMAMTFPodrobnosti témy0 / 1--
423.DPNávrh systému a obsahu kvalifikačného vzdelávania zamestnancov v ZF Slovakia Levice (ak.rok 17/18)Chlpeková, A.Ústav priemyselného inžinierstva a manažmentu (MTF)I-PPPMTFPodrobnosti témy0 / 1--
424.BPNávrh systému číslicového riadenia hladiny vody PID regulátorom pre fyzický model spojených nádob pomocou PLC S7-300.Samsonov, G.Ústav aplikovanej informatiky, automatizácie a mechatroniky (MTF)B-AIAMTFPodrobnosti témy1 / 1 Hracho, P.
425.BPNávrh systému číslicového riadenia tlaku vody PID regulátorom pre fyzický model spojených nádob pomocou PLC S7-300.Samsonov, G.Ústav aplikovanej informatiky, automatizácie a mechatroniky (MTF)B-AIAMTFPodrobnosti témy2 / 1 Poliak, A.
Bachár, S.
426.BPNávrh systému ďalšieho vzdelávania zamestnancov v priemyselnom podniku. (ak. rok 2017/2018)Mesárošová, J.Ústav priemyselného inžinierstva a manažmentu (MTF)B-PPPMTFPodrobnosti témy1 / 1 Péčová, L.
427.DPNávrh systému (modelu) udržateľnej tvorby zdieľaných hodnôt priemyselného podniku v kontexte s udržateľným SZPSakál, P.Ústav priemyselného inžinierstva a manažmentu (MTF)I-PPPMTFPodrobnosti témy0 / 1--
428.DPNávrh systému (modelu) udržateľnej tvorby zdieľaných hodnôt priemyselného podniku v kontexte s udržateľným SZPSakál, P.Ústav priemyselného inžinierstva a manažmentu (MTF)I-PPPMTFPodrobnosti témy0 / 1--
429.DPNávrh systému (modelu) udržateľnej tvorby zdieľaných hodnôt priemyselného podniku v kontexte s udržateľným SZPSakál, P.Ústav priemyselného inžinierstva a manažmentu (MTF)I-PMAMTFPodrobnosti témy0 / 1--
430.DPNávrh systému pre ultrazvukové mechanizované skúšanie austenitických zvarov technikou Phased ArrayKovaříková, I.Ústav výrobných technológií (MTF)I-ZASMMTFPodrobnosti témy1 / 1 Jalakša, R.
431.DPNávrh systému riadeniu výkonnosti zamestnancov špecificky so zameraním na medzigeneračné interakcie vo vybranom priemyselnom podniku (ak.rok 17/18)Chlpeková, A.Ústav priemyselného inžinierstva a manažmentu (MTF)I-PPPMTFPodrobnosti témy0 / 2--
432.DPNávrh systému rozvoja zamestnancov prostredníctvom aplikácie mentoringu a kaučingu v kontexte s Age manažmentom v podmienkach priemyselných podnikov v SRChlpeková, A.Ústav priemyselného inžinierstva a manažmentu (MTF)I-PMAMTFPodrobnosti témy1 / -- Oman, D.
433.DPNávrh systému stabilizácie zamestnancov v priemyselnom podniku (2017/2018)Marková, P.Ústav priemyselného inžinierstva a manažmentu (MTF)I-PPPMTFPodrobnosti témy1 / 1 Polačiková, V.
434.DPNávrh systému stabilizácie zamestnancov v priemyselnom podniku (2017/2018)Marková, P.Ústav priemyselného inžinierstva a manažmentu (MTF)I-PPPMTFPodrobnosti témy0 / 1--
435.DPNávrh technických opatrení pri zavádzaní montážnej linky do výrobyRužarovský, R.Ústav výrobných technológií (MTF)I-VZSMTFPodrobnosti témy1 / 1 Sedlák, M.
436.DPNávrh technológie CNC tlačenia laserom zváraných polotovarov (2018)Šugárová, J.Ústav výrobných technológií (MTF)I-OATMTFPodrobnosti témy0 / 1--
437.DPNávrh technológie spájkovania kombinácie titán - nikelKostolný, I.Ústav výrobných technológií (MTF)I-VTVMMTFPodrobnosti témy1 / 1 Šuryová, D.
438.DPNávrh technológie zvárania niklu laserovým lúčomKovaříková, I.Ústav výrobných technológií (MTF)I-ZASMMTFPodrobnosti témy1 / 1 Procházka, J.
439.DPNávrh udržateľného systému personálneho marketingu vo vybranom priemyselnom podniku (ak.rok 17/18)Chlpeková, A.Ústav priemyselného inžinierstva a manažmentu (MTF)I-PPPMTFPodrobnosti témy2 / -- Licherová, N.
Fašiang, P.
440.DPNávrh udržateľného systému stabilizácie ľudských zdrojov ako dôležitého faktora rozvoja priemyselného podniku, resp. regiónuBestvinová, V.Ústav priemyselného inžinierstva a manažmentu (MTF)I-PPPMTFPodrobnosti témy1 / 1 Husárová, L.
441.DPNávrh udržateľného systému stabilizácie zamestnancov v podnikuMrvová, Ľ.Ústav priemyselného inžinierstva a manažmentu (MTF)I-PPPMTFPodrobnosti témy0 / 2--
442.BPNávrh udržateľných opatrení na zlepšenie procesu získavania a výberu zamestnancov v priemyselnom podnikuBestvinová, V.Ústav priemyselného inžinierstva a manažmentu (MTF)B-PPPMTFPodrobnosti témy1 / -- Gučková, V.
443.BPNávrh udržateľných opatrení na zlepšenie stabilizácie zamestnancov v podnikuMrvová, Ľ.Ústav priemyselného inžinierstva a manažmentu (MTF)B-PMAMTFPodrobnosti témy1 / 3 Patka, M.
444.DPNávrh upínacieho prípravku pre viacosové obrábacie centrumŠimna, V.Ústav výrobných technológií (MTF)I-PPNMTFPodrobnosti témy1 / 1 Bugár, A.
445.DizPNávrh uplatnenia progresívnych metód pre zabezpečenie efektívnosti vývoja výrobkovPauliková, A.Ústav priemyselného inžinierstva a manažmentu (MTF)D-PMANMTFPodrobnosti témy0 / 1--
446.DizPNávrh uplatnenia kreatívneho manažérstva kvality pri zavádzaní nových produktov do výrobyNováková, R.Ústav priemyselného inžinierstva a manažmentu (MTF)D-PMANMTFPodrobnosti témy0 / 1--
447.DPNávrh vložky formy pre vysokotlaké liatie lopatkového kolesaBajčičák, M.Ústav výrobných technológií (MTF)I-PPNMTFPodrobnosti témy0 / ----
448.BPNávrh vybraného modulu informačného systému pre obchodnú organizáciuTadanai, O.Ústav aplikovanej informatiky, automatizácie a mechatroniky (MTF)B-AIAMTFPodrobnosti témy1 / -- Malý, M.
449.BPNávrh vybraného modulu informačného systému pre priemyselný podnikTadanai, O.Ústav aplikovanej informatiky, automatizácie a mechatroniky (MTF)B-AIAMTFPodrobnosti témy2 / -- Hajdúch, P.
Vendžúr, M.
450.BPNávrh výliskov z plastov, tvorba modelov a výkresovej dokumentácie s počítačovou podporouBílik, J.Ústav výrobných technológií (MTF)B-PPTMTFPodrobnosti témy1 / -- Čepela, P.
451.DPNávrh využitia metódy AHP a softvéru Expert Choice pre logistické procesy priemyselného podnikuSakál, P.Ústav priemyselného inžinierstva a manažmentu (MTF)I-PPPMTFPodrobnosti témy0 / 1--
452.DPNávrh využitia metódy AHP a softvéru Expert Choice pre logistické procesy priemyselného podnikuSakál, P.Ústav priemyselného inžinierstva a manažmentu (MTF)I-PPPMTFPodrobnosti témy0 / 1--
453.DizPNávrh využitia progresívnych podnikateľských modelov v sociálne orientovanom podnikaní v málo rozvinutých regiónochŠujanová, J.Ústav priemyselného inžinierstva a manažmentu (MTF)D-PMAN, D-PMANxAMTFPodrobnosti témy0 / 1--
454.DPNávrh využitia softvéru Expert Choice pri strategickom rozhodovaní v priemyselných podnikoch v kontexte so stratégiou USZPSakál, P.Ústav priemyselného inžinierstva a manažmentu (MTF)I-PPPMTFPodrobnosti témy0 / 1--
455.DPNávrh využitia udržateľnej marketingovej stratégie pri tvorbe pozitívneho imidžu priemyselných podnikov na Slovensku v kontexte so stratégiou udržateľného spoločensky zodpovedného podnikaniaSakál, P.Ústav priemyselného inžinierstva a manažmentu (MTF)I-PPPMTFPodrobnosti témy0 / 1--
456.DPNávrh využitia udržateľnej marketingovej stratégie pri tvorbe pozitívneho imidžu priemyselných podnikov na Slovensku v kontexte so stratégiou udržateľného spoločensky zodpovedného podnikaniaSakál, P.Ústav priemyselného inžinierstva a manažmentu (MTF)I-PMAMTFPodrobnosti témy0 / 1--
457.BPNávrh využívania kompetenčného prístupu riadenia ľudských zdrojov v priemyselných podnikoch na SlovenskuJurík, L.Ústav priemyselného inžinierstva a manažmentu (MTF)B-PMAMTFPodrobnosti témy1 / 1 Vavrová, D.
458.DPNávrh webového rozhrania pre krbové regulátoryTanuška, P.Ústav aplikovanej informatiky, automatizácie a mechatroniky (MTF)I-AIPPMTFPodrobnosti témy1 / -- Klčo, P.
459.BPNávrh webovej aplikácie pre potrebu ZŠ.Nemlaha, E.Ústav aplikovanej informatiky, automatizácie a mechatroniky (MTF)B-AIAMTFPodrobnosti témy1 / -- Radimák, D.
460.DPNávrh zabezpečenia lokálnej počítačovej siete v prostredí internetu. 2017/2018Halenár, I.Ústav aplikovanej informatiky, automatizácie a mechatroniky (MTF)I-AIPPMTFPodrobnosti témy1 / 1 Pónya, F.
461.BPNávrh základných opatrení ergonomickej racionalizácie v priemyselnom podniku (vybraných prevádzkach podniku)Marková, P.Ústav priemyselného inžinierstva a manažmentu (MTF)B-PMAMTFPodrobnosti témy1 / 1 Kapsová, S.
462.BPNávrh zálohovania údajov využitím technológie cloud a linuxového serveraBezák, P.Ústav aplikovanej informatiky, automatizácie a mechatroniky (MTF)B-AIAMTFPodrobnosti témy1 / 1 Novotný, M.
463.DPNávrh zariadenia pre výrobu úkosov zvarových spojov na potrubných systémochNaď, M.Ústav výrobných technológií (MTF)I-VZSMTFPodrobnosti témy1 / -- Murčo, M.
464.DPNávrh zdokonalenia riadenia projektov v podniku HB STEEL, s.r.o.Samáková, J.Ústav priemyselného inžinierstva a manažmentu (MTF)I-PMAMTFPodrobnosti témy1 / -- Dingová, D.
465.DPNávrh zdokonalenia systému získavania a výberu zamestnancovSablik, J.Ústav priemyselného inžinierstva a manažmentu (MTF)I-PMAMTFPodrobnosti témy2 / 1 Popik, D.
Pecková, P.
466.DPNávrh zefektívnenia procesu obstarávania a evidovania náhradných dielov na oddelení údržby v podniku OKE Plastic SK, s.r.o.Jurík, L.Ústav priemyselného inžinierstva a manažmentu (MTF)I-PMAMTFPodrobnosti témy1 / -- Miština, M.
467.BPNávrh zefektívnenia procesu výroby ručného montážneho pracoviskaRužarovský, R.Ústav výrobných technológií (MTF)B-PPTMTFPodrobnosti témy1 / 1 Benedikovič, R.
468.BPNávrh zlepšenia drsnosti povrchu pri finálnom trieskovom obrábaní 3D povrchovKleinedlerová, I.Katedra obrábania a tvárnenia (UVTE MTF)B-PPTMTFPodrobnosti témy1 / 1 Puček, M.
469.DPNávrh zlepšenia implementácie finančného controllingu vo vybranom priemyselnom podnikuBaran, D.Ústav priemyselného inžinierstva a manažmentu (MTF)I-PMAMTFPodrobnosti témy0 / 2--
470.DPNávrh zlepšenia inovačného plánovania výrobných procesov vo vybranom priemyselného podniku (ak. rok 2017/2018)Jemala, M.Ústav priemyselného inžinierstva a manažmentu (MTF)I-PMAMTFPodrobnosti témy0 / 2--
471.BPNávrh zlepšenia manažmentu inovácií výrobných procesov vo vybranom priemyselnom podniku (ak. rok 2017/2018)Jemala, M.Ústav priemyselného inžinierstva a manažmentu (MTF)B-PMAMTFPodrobnosti témy0 / 2--
472.DPNávrh zlepšenia manažmentu predvýrobných procesov vo vybranom priemyselnom podniku (ak. rok 2017/2018)Jemala, M.Ústav priemyselného inžinierstva a manažmentu (MTF)I-PMAMTFPodrobnosti témy1 / 2 Hankovský, R.
473.DPNávrh zlepšenia metodiky implementácie controllingu nákladov vo vybranom priemyselnom podnikuBaran, D.Ústav priemyselného inžinierstva a manažmentu (MTF)I-PMAMTFPodrobnosti témy0 / 2--
474.DPNávrh zlepšenia metodiky implementácie controllingu nákladov vo vybranom priemyselnom podnikuBaran, D.Ústav priemyselného inžinierstva a manažmentu (MTF)I-PMAMTFPodrobnosti témy0 / 3--
475.DPNávrh zlepšenia metodiky implementácie subsystému riadenia controlling vo vybranom priemyselnom podnikuBaran, D.Ústav priemyselného inžinierstva a manažmentu (MTF)I-PMAMTFPodrobnosti témy0 / 3--
476.BPNávrh zlepšenia procesov prípravy výroby vo vybranom priemyselnom podniku (ak. rok 2017/2018)Jemala, M.Ústav priemyselného inžinierstva a manažmentu (MTF)B-PMAMTFPodrobnosti témy0 / 1--
477.DPNávrh zlepšenia systému manažmentu ľudských zdrojov vo vybranom priemyselnom podnikuBaran, D.Ústav priemyselného inžinierstva a manažmentu (MTF)I-PMAMTFPodrobnosti témy2 / 2 Matulová, N.
Sopkuliaková, R.
478.DPNávrh zlepšenia systému odmeňovania ako nástroja motivácie zamestnancov vo vybranom podnikuHorváthová, M.Ústav priemyselného inžinierstva a manažmentu (MTF)I-PPPMTFPodrobnosti témy1 / 1 Kontová, N.
479.BPNávrh zlepšenia úrovne finančného riadenia v spoločnosti PS METAL, s.r.oBaran, D.Ústav priemyselného inžinierstva a manažmentu (MTF)B-PMAMTFPodrobnosti témy1 / 1 Herda, J.
480.DPNebezpečné látky v chladiacich a nemrznúcich zmesiachBartošová, A.Ústav integrovanej bezpečnosti (MTF)I-IBEMTFPodrobnosti témy1 / -- Rischáneková, A.
481.BPNekonvenčné spôsoby ťahania oceľových drôtov za studenaTittel, V.Katedra obrábania a tvárnenia (UVTE MTF)B-VTEMTFPodrobnosti témy0 / 1--
482.BPNeurónové siete - návod na cvičeniaSchreiber, P.Ústav aplikovanej informatiky, automatizácie a mechatroniky (MTF)B-AIAMTFPodrobnosti témy0 / ----
483.DizPNová generácia zamestnancov na trhu práce a jej vplyv na výkonnosť podnikov.Čambál, M.Ústav priemyselného inžinierstva a manažmentu (MTF)D-PMANMTFPodrobnosti témy0 / ----
484.DizPNová generácia zamestnancov na trhu práce a jej vplyv na výkonnosť podnikov.Čambál, M.Ústav priemyselného inžinierstva a manažmentu (MTF)D-PPPPMTFPodrobnosti témy0 / ----
485.DizPNové in-situ kompozity s intermetalickou matricou na báze TiAl pripravené odlievanímLapin, J.Ústav materiálov (MTF)D-PMMDMTFPodrobnosti témy0 / ----
486.BPNumerická analýza vplyvu kontaktného tepelného odporu na rozloženie teplôt pri tvorbe tupých zvarových spojov laseromBehúlová, M.Ústav výrobných technológií (MTF)B-VTVMMTFPodrobnosti témy0 / ----
487.BPNumerická analýza vplyvu kontaktného tepelného odporu na rozloženie teplôt pri tvorbe tupých zvarových spojov laseromBehúlová, M.Ústav výrobných technológií (MTF)B-PPTMTFPodrobnosti témy1 / -- Tóth, A.
488.DizPNumerická simulácia and predikcia správania sa materiálov v procesoch povrchového tepelného spracovaniaBehúlová, M.Ústav materiálov (MTF)D-PMMD, D-PMMDxAMTFPodrobnosti témy0 / ----
489.DizPNumerická simulácia and predikcia správania sa materiálov v procesoch povrchového tepelného spracovaniaBehúlová, M.Ústav výrobných technológií (MTF)D-STAMMTFPodrobnosti témy0 / ----
490.DPNumerická simulácia procesov indukčného kalenia s využitím programového systému ANSYSBehúlová, M.Ústav aplikovanej informatiky, automatizácie a mechatroniky (MTF)I-AIPPMTFPodrobnosti témy0 / ----
491.BPNumerická simulácia procesov indukčného kalenia s využitím programového systému ANSYSBehúlová, M.Ústav výrobných technológií (MTF)B-PPTMTFPodrobnosti témy1 / -- Mocák, P.
492.DPNumerická simulácia procesu strihania plechov s využitím programového systému DEFORMBehúlová, M.Ústav výrobných technológií (MTF)I-VTVMMTFPodrobnosti témy0 / ----
493.DPNumerická simulácia procesu strihania plechov s využitím programového systému DEFORMBehúlová, M.Ústav výrobných technológií (MTF)I-PPNMTFPodrobnosti témy0 / ----
494.BPObrábanie elektrónovým a iónovým lúčom - výučbové video (2018)Görögová, I.Ústav výrobných technológií (MTF)B-VTEMTFPodrobnosti témy0 / 1--
495.BPOdpady a ich využívanie a zneškodňovanieBlinová, L.Katedra environmentálneho inžinierstva (UIBE MTF)B-IBEMTFPodrobnosti témy1 / 1 Mištinová, K.
496.DPOdporové zváranie drôtov s malým priemerom a vysokým obsahom uhlíkaBárta, J.Katedra zvárania a zlievarenstva (UVTE MTF)I-ZASMMTFPodrobnosti témy1 / 1 Harsányiová, J.
497.DPOdstraňovanie špecifických organických kontaminantov v simulovaných procesoch čistenia odpadových vôdSirotiak, M.Ústav integrovanej bezpečnosti (MTF)I-IBEMTFPodrobnosti témy1 / 3 Heczei Porubänová, P.
498.BPOdvodenie teoretickej rýchlosti rotácie formy pri dostredivom liatí s vertikálnou osou rotácie formyBajčičák, M.Ústav výrobných technológií (MTF)B-VTEMTFPodrobnosti témy0 / 1--
499.DPOchrana rúk hasiča proti sálavého teplu a ohňuBalog, K.Ústav integrovanej bezpečnosti (MTF)I-IBEMTFPodrobnosti témy1 / 1 Wojatschek, P.
500.DPOpotrebovanie rezných nástrojovVopát, T.Ústav výrobných technológií (MTF)I-PPNMTFPodrobnosti témy1 / 1 Štefíček, T.
501.BPOprava oceľoliatinových sklárskych foriem tvrdonávarmiKovaříková, I.Ústav výrobných technológií (MTF)B-VTEMTFPodrobnosti témy0 / 1--
502.DPOptimalizácia fuzzy regulátora genetickými algoritmamiSchreiber, P.Ústav aplikovanej informatiky, automatizácie a mechatroniky (MTF)I-AIPPMTFPodrobnosti témy0 / 1--
503.DPOptimalizácia obrábania koróziivzdorných ocelí (2018)Šugár, P.Katedra obrábania a tvárnenia (UVTE MTF)I-OATMTFPodrobnosti témy1 / -- Duchoslav, M.
504.DPOptimalizácia obrábania výkovkov v podmienkach firmy HKS Forge, s.r.o.Buranská, E.Ústav výrobných technológií (MTF)I-VTVMMTFPodrobnosti témy1 / 1 Rehušová, E.
505.DPOptimalizácia parametrov laserového rezaniaŠugár, P.Katedra obrábania a tvárnenia (UVTE MTF)I-OATMTFPodrobnosti témy1 / -- Richnák, M.
506.DizPOptimalizácia parametrov procesu CNC konvenčného kovotlačeniaŠugárová, J.Katedra obrábania a tvárnenia (UVTE MTF)D-STAMMTFPodrobnosti témy0 / ----
507.DPOptimalizácia pracoviska obrobňa vo firme Ekom spol s.r.o.Pecháček, F.Katedra výrobných systémov, metrológie a montáže (UVTE MTF)I-VZSMTFPodrobnosti témy1 / -- Babiš, A.
508.DPOptimalizácia pracoviska výroby ozubenia v ZF Sachs Slovakia a.s. LevicePecháček, F.Katedra výrobných systémov, metrológie a montáže (UVTE MTF)I-VZSMTFPodrobnosti témy0 / ----
509.BPOptimalizácia procesu výberu, adaptácie a starostlivosť o zamestnancov v podmienkach priemyselných podnikov (2017/2018)Hrablik Chovanová, H.Ústav priemyselného inžinierstva a manažmentu (MTF)B-PMAMTFPodrobnosti témy1 / 1 Matula, L.
510.BPOptimalizácia procesu výroby náradia na CNC frézovačkách v podniku Schaeffler SkalicaJanota, B.Ústav výrobných technológií (MTF)B-VZSMTFPodrobnosti témy1 / 1 Romančík, D.
511.DPOptimalizácia procesu 2D a 3D frézovania odliatkov z tvárnej a sivej liatiny používaných pri výrobe lisovacích nástrojovŠimna, V.Ústav výrobných technológií (MTF)I-PPNMTFPodrobnosti témy1 / -- Šatka, D.
512.DPOptimalizácia tvaru dutiny kovacieho nástroja pre výkovok Príruba využitím FEM simulácieKapustová, M.Katedra obrábania a tvárnenia (UVTE MTF)I-PPNMTFPodrobnosti témy1 / 1 Jurík, P.
513.DPOptimalizácia výberu naváracieho materiálu na renováciu kovacích nástrojov (2018)Šugár, P.Katedra obrábania a tvárnenia (UVTE MTF)I-OATMTFPodrobnosti témy0 / ----
514.DPOptimalizácia výroby veka hydrodynamického meniča v podmienkach firmy ZF Slovakia, a. s.Šugárová, J.Ústav výrobných technológií (MTF)I-VTVMMTFPodrobnosti témy1 / 1 Packa, E.
515.DPOverenie konceptu nasadenia open-source routingu a bezpečnosti v enterprise prostredí.Peterková, A.Ústav aplikovanej informatiky, automatizácie a mechatroniky (MTF)I-AIPPMTFPodrobnosti témy1 / -- Kalavský, M.
516.DPOverenie tvaru a veľkosti reálnych nehomogenít nameraných nedeštruktívnou metódou vírivých prúdov na mosadzných rúrkach teplovýmenníkov.Kovaříková, I.Ústav výrobných technológií (MTF)I-ZASMMTFPodrobnosti témy1 / 1 Fridrich, M.
517.BPPersonálne informačné systémyŠujanová, J.Ústav priemyselného inžinierstva a manažmentu (MTF)B-PPPMTFPodrobnosti témy1 / -- Cintulová, K.
518.DPPevnostná analýza a návrh vylepšenia nosnej konštrukcie strojaHajdu, Š.Ústav výrobných technológií (MTF)I-PPNMTFPodrobnosti témy1 / 1 Jókai, M.
519.BPPitná voda a možnosti jej úpravy v domácnostiachBalog, K.Ústav integrovanej bezpečnosti (MTF)B-IBEMTFPodrobnosti témy1 / -- Kováčiková, V.
520.DPPlánovaný experiment (Desing of Experiment - DoF)Labašová, E.Ústav aplikovanej informatiky, automatizácie a mechatroniky (MTF)I-AIPPMTFPodrobnosti témy0 / ----
521.DPPlasty a ich bezpečné používanieBlinová, L.Katedra environmentálneho inžinierstva (UIBE MTF)I-IBEMTFPodrobnosti témy0 / 1--
522.BPPlazmové leštenie kovových povrchov v elektrolyte - prehľad súčasného stavu vo svetePodhorský, Š.Ústav výrobných technológií (MTF)B-VTEMTFPodrobnosti témy0 / ----
523.DPPlazmové leštenie ocele s vyšším obsahom uhlíkaPodhorský, Š.Ústav výrobných technológií (MTF)I-OATMTFPodrobnosti témy1 / -- Karnasová, K.
524.BPPočítačom podporovaný návrh a výroba prevodovky nákladného automobilu v zmenšenej mierkeMorovič, L.Ústav výrobných technológií (MTF)B-PPTMTFPodrobnosti témy1 / 1 Čulen, J.
525.BPPočítačová podpora grafickej simulácie obrábacieho stroja a overenia NC programuNecpal, M.Katedra obrábania a tvárnenia (UVTE MTF)B-PPTMTFPodrobnosti témy1 / 1 Bodnár, R.
526.BPPočítačová podpora pri návrhu a výrobe súčiastkyGörögová, I.Ústav výrobných technológií (MTF)B-PPTMTFPodrobnosti témy3 / 3 Molnár, M.
Nikodem, M.
Mozolík, M.
527.BPPočítačová podpora pri návrhu a výrobe súčiastkyBuranská, E.Ústav výrobných technológií (MTF)B-PPTMTFPodrobnosti témy1 / 1 Mikula, M.
528.DPPočítačová podpora výroby presných bezšvíkových rúr v Železiarňach Podbrezová, a. s.Necpal, M.Ústav výrobných technológií (MTF)I-PPNMTFPodrobnosti témy0 / 1--
529.BPPočítačová podpory kvalityPokorný, P.Ústav výrobných technológií (MTF)B-PPTMTFPodrobnosti témy1 / 1 Braniš, M.
530.DPPočítačové modelovanie dvojrozmerných nanomateriálovDubecký, M.Ústav materiálov (MTF)I-MIMTFPodrobnosti témy0 / 2--
531.BPPodnikové informačné systémyŠujanová, J.Ústav priemyselného inžinierstva a manažmentu (MTF)B-PMAMTFPodrobnosti témy0 / ----
532.DPPodporný softvér pre vnútropodnikovú predajňu v Železiarňach PodbrezováTanuška, P.Ústav aplikovanej informatiky, automatizácie a mechatroniky (MTF)I-AIPPMTFPodrobnosti témy1 / -- Hlásnik, P.
533.BPPolymérne kompozity pre 3D tlačŠpitalský, Z.Ústav materiálov (MTF)B-MIMTFPodrobnosti témy1 / 1 Lacenová, T.
534.BPPopis štruktúry systému riadenia v reálnom časeGese, A.Ústav aplikovanej informatiky, automatizácie a mechatroniky (MTF)B-AIAMTFPodrobnosti témy0 / 1--
535.DPPorovnanie aktuálnych 3D tlačiarní s ohľadom na požiadavky ZF Slovakia, a.s.Káčer, N.Ústav výrobných technológií (MTF)I-VZSMTFPodrobnosti témy1 / -- Koštial, V.
536.DizPPorovnanie efektivity znižovania horľavosti vybraných termoplastov plnivami na báze hydroxidov a retardérmi horeniaMartinka, J.Ústav integrovanej bezpečnosti (MTF)D-INBEMTFPodrobnosti témy0 / ----
537.DPPorovnanie konvenčného obrábania s vysokoposuvovým obrábaním z hľadiska kvality obrobenej plochyKuruc, M.Ústav výrobných technológií (MTF)I-PPNMTFPodrobnosti témy1 / 1 Vittek, M.
538.DPPorovnanie konvenčného obrábania s vysokoposuvovým obrábaním z hľadiska opotrebenia rezného nástrojaKuruc, M.Ústav výrobných technológií (MTF)I-PPNMTFPodrobnosti témy1 / 1 Mikula, M.
539.DPPorovnanie konvenčného obrábania s vysokoposuvovým obrábaním z hľadiska presnosti rozmerovKuruc, M.Ústav výrobných technológií (MTF)I-PPNMTFPodrobnosti témy1 / 1 Vozár, M.
540.DPPorovnanie metód výpočtu momentu zotrvačnostiPalumbíny, O.Ústav aplikovanej informatiky, automatizácie a mechatroniky (MTF)I-AIPPMTFPodrobnosti témy1 / 1 Krajčovič, J.
541.DPPorovnanie metód výpočtu statických momentovPalumbíny, O.Ústav aplikovanej informatiky, automatizácie a mechatroniky (MTF)I-AIPPMTFPodrobnosti témy0 / 1--
542.BPPorovnanie možností parametrického programovania a SL cyklov v riadiacom systéme Heidenhain iTNC530Šimna, V.Ústav výrobných technológií (MTF)B-VTEMTFPodrobnosti témy1 / -- Nguyen, D.
543.DPPorovnanie požiadaviek na odbornú spôsobilosť v bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci medzi Slovenskou republikou a MaďarskomMartinka, J.Ústav integrovanej bezpečnosti (MTF)I-IBEMTFPodrobnosti témy1 / 1 Zsibritová, A.
544.BPPorovnanie vybraných CAD softvérov z rôznych hľadískKuruc, M.Ústav výrobných technológií (MTF)B-PPTMTFPodrobnosti témy1 / 1 Müller, T.
545.BPPosádenie bezpečnosti prídavných látok v potravináchMichalíková, A.Ústav integrovanej bezpečnosti (MTF)B-IBEMTFPodrobnosti témy1 / 1 Mihelová, M.
546.BPPosúdenie hlukovej záťaže zamestnancov v strojárskych prevádzkachČekan, P.Ústav integrovanej bezpečnosti (MTF)B-IBEMTFPodrobnosti témy1 / 1 Klasová, P.
547.BPPosúdenie kvality podzemných vôd vo vybranej lokaliteMichalíková, A.Ústav integrovanej bezpečnosti (MTF)B-IBEMTFPodrobnosti témy1 / 1 Božik, M.
548.DPPosúdenie stolárskej dielne z hľadiska bezpečnosti a požiarnej ochrany Balog, K.Ústav integrovanej bezpečnosti (MTF)I-IBEMTFPodrobnosti témy1 / -- Štefanovičová, M.
549.BPPožiarne nebezpečenstvo kvapalínBalog, K.Ústav integrovanej bezpečnosti (MTF)B-IBEMTFPodrobnosti témy1 / 1 Tkáč, L.
550.DPPožiarno - technické charakteristiky mazacích práškov. Kuracina, R.Ústav integrovanej bezpečnosti (MTF)I-IBEMTFPodrobnosti témy1 / 1 Koleno, M.
551.BPPredpoveď počasia pomocou neurónovej sieteSchreiber, P.Ústav aplikovanej informatiky, automatizácie a mechatroniky (MTF)B-AIAMTFPodrobnosti témy1 / 1 Klačanský, M.
552.BPPrehľad a charakteristika CAD softvérov používaných pri návrhu foriemBajčičák, M.Ústav výrobných technológií (MTF)B-PPTMTFPodrobnosti témy1 / 1 Martinek, F.
553.BPPrehľad programových systémov a prístupov pre modelovanie zvárania technológiou FSWNagy, M.Ústav výrobných technológií (MTF)B-PPTMTFPodrobnosti témy0 / ----
554.BPPrehľad spôsobov obrábania keramických materiálovKuruc, M.Ústav výrobných technológií (MTF)B-PPTMTFPodrobnosti témy1 / 1 Galko, F.
555.BPPrehľad spôsobov obrábania spekaných karbidovKuruc, M.Ústav výrobných technológií (MTF)B-PPTMTFPodrobnosti témy1 / -- Keleši, R.
556.DPPrezentačný kufrík s komponentami od firmy Rockwell AutomationMichaľčonok, G.Ústav aplikovanej informatiky, automatizácie a mechatroniky (MTF)I-AIPPMTFPodrobnosti témy1 / 1 Herceg, D.
557.BPPrchavé organické látky vo vybraných spotrebiteľských výrobkochMichalíková, A.Ústav integrovanej bezpečnosti (MTF)B-IBEMTFPodrobnosti témy1 / 1 Balková, L.
558.DizPPriame spájanie keramických a kovokeramických materiálovKoleňák, R.Ústav výrobných technológií (MTF)D-STAMMTFPodrobnosti témy0 / ----
559.DPPriame spájanie keramiky AlN pomocou spájky typu Sn-Ag-Ti a In-Ag-TiKoleňák, R.Ústav výrobných technológií (MTF)I-ZASMMTFPodrobnosti témy1 / -- Slamová, J.
560.DPPriame spájanie keramiky ZrO2 pomocou spájok typu Sn-Ag-Ti a In-Ag-TiKoleňák, R.Ústav výrobných technológií (MTF)I-ZASMMTFPodrobnosti témy0 / ----
561.DizPPríprava a charakterizácia tvrdých povlakov pripravených metódou PVDČaplovič, Ľ.Ústav materiálov (MTF)D-PMMDMTFPodrobnosti témy0 / 2--
562.BPPríprava interaktívneho skúšobného testu pre MM učebnicuBožek, P.Katedra výrobných systémov, metrológie a montáže (UVTE MTF)B-PPTMTFPodrobnosti témy0 / ----
563.DizPPripravenosť priemyselných podnikov na zavedenie systémov riadenia kvality a životného prostredia, bezpečnosti a ochrany zdravia pri práciRusko, M.Ústav integrovanej bezpečnosti (MTF)D-INBEMTFPodrobnosti témy0 / ----
564.DPProduktové inovácie z pohľadu cyklickej ekonomikyŠujanová, J.Ústav priemyselného inžinierstva a manažmentu (MTF)I-PMAMTFPodrobnosti témy0 / ----
565.DPProgresívne metódy hasenia na princípe zníženia obsahu kyslíka v uzavretom priestoreBalog, K.Ústav integrovanej bezpečnosti (MTF)I-IBEMTFPodrobnosti témy1 / 1 Štefánik, M.
566.DPProjekt modernizácie strojového vybavenia v priestroch zlievarne na MtF STU v TrnaveBajčičák, M.Ústav výrobných technológií (MTF)I-VTVMMTFPodrobnosti témy0 / ----
567.DPRacionalizácia výrobného procesu definovaného komponentuMoravčíková, J.Ústav výrobných technológií (MTF)I-VTVMMTFPodrobnosti témy0 / 3--
568.DPRacionalizácia výroby digestora vo firme FOR Clean, a. s.Šugárová, J.Ústav výrobných technológií (MTF)I-VTVMMTFPodrobnosti témy1 / 1 Tomašovič, A.
569.DPRacionalizácia výroby konkrétnej súčiastkyGörög, A.Ústav výrobných technológií (MTF)I-OATMTFPodrobnosti témy1 / 2 Zvonár, M.
570.DPRacionalizácia výroby konkrétnej súčiastky (2018)Görög, A.Ústav výrobných technológií (MTF)I-VTVMMTFPodrobnosti témy1 / 2 Urbanovská, Z.
571.DPRacionalizácia výroby konkrétnej súčiastky (2018)Görög, A.Ústav výrobných technológií (MTF)I-PPNMTFPodrobnosti témy0 / 2--
572.DPRacionalizácia výroby plošných výtvarkov v podmienkach firmy AJ Metal Design, a. s. (2018)Šugárová, J.Ústav výrobných technológií (MTF)I-OATMTFPodrobnosti témy1 / 1 Forrová, D.
573.BPRacionalizácia výroby veľkorozmerných výliskov pre automobilový priemyselKapustová, M.Ústav výrobných technológií (MTF)B-VTEMTFPodrobnosti témy1 / 1 Kovačocy, P.
574.DPRacionalizácia výroby výkovku pozdĺžneho tvaru využitím technológie priečneho klinového valcovaniaKapustová, M.Katedra obrábania a tvárnenia (UVTE MTF)I-OATMTFPodrobnosti témy1 / 1 Hudek, J.
575.DPRacionalizácia výroby vypínača v podmienkach spoločnosti ZŤS Špeciál a.s. Dubnica nad VáhomGörögová, I.Ústav výrobných technológií (MTF)I-VTVMMTFPodrobnosti témy1 / 1 Majtánová, L.
576.BPRacionalizácia výroby zadného veka na CNC strojochGörög, A.Ústav výrobných technológií (MTF)B-PPTMTFPodrobnosti témy1 / -- Bögi, G.
577.DPRadiačná ochrana pri pretavovaní rádioaktívneho kovového materiáluKuracina, R.Ústav integrovanej bezpečnosti (MTF)I-IBEMTFPodrobnosti témy1 / 1 Horný, M.
578.BPRealizácia prvkov inteligentnej domácnosti pomocou mikroprocesorového modulu ArduinoHorváth, D.Ústav aplikovanej informatiky, automatizácie a mechatroniky (MTF)B-AIAMTFPodrobnosti témy1 / 1 Lašák, T.
579.DPRecyklácia nebezpečných materiálovBartošová, A.Ústav integrovanej bezpečnosti (MTF)I-IBEMTFPodrobnosti témy0 / ----
580.DizPRedukcia požiarneho rizika v miestach skladovanie horľavých materiálov pomocou clony z vodnej hmlyBalog, K.Ústav integrovanej bezpečnosti (MTF)D-INBEMTFPodrobnosti témy0 / 1--
581.DPRegenerácia etylénovej jednotky - zváranie pecných rúrKovačócy, P.Ústav výrobných technológií (MTF)I-VTVMMTFPodrobnosti témy1 / -- Žársky, M.
582.DizPRektifikácia reznej hranyPeterka, J.Katedra obrábania a tvárnenia (UVTE MTF)D-STAMMTFPodrobnosti témy0 / 5--
583.DPRektifikácia rezných hrán.Peterka, J.Ústav výrobných technológií (MTF)I-PPNMTFPodrobnosti témy1 / -- Hireš, V.
584.DPRelevantnosť a problémy Výrobnej Logistiky v kontexte Industry 4.0. Súčasný stav slovenských spoločností a návrh všeobecnej metodiky pre jej rozvoj a implementáciuDelgado Sobrino, D. R.Ústav výrobných technológií (MTF)I-VZSMTFPodrobnosti témy0 / ----
585.DPRelevantnosť a problémy Výrobnej Logistiky v kontexte Industry 4.0. Súčasný stav slovenských spoločností a návrh všeobecnej metodiky pre jej rozvoj a implementáciuDelgado Sobrino, D. R.Ústav výrobných technológií (MTF)I-VZSMTFPodrobnosti témy1 / 1 Karaba, R.
586.DPRenovácia oceľových závitoviekKoleňák, R.Ústav výrobných technológií (MTF)I-ZASMMTFPodrobnosti témy0 / ----
587.DPReologické charakteristiky polárnych a nepolárnych tavenín termoplastovNáplava, A.Ústav materiálov (MTF)I-MIMTFPodrobnosti témy1 / 1 Cabada, D.
588.DPReologické charakteristiky polárnych a nepolárnych tavenín termoplastovNáplava, A.Ústav materiálov (MTF)I-MIMTFPodrobnosti témy0 / 1--
589.BPReologické vlastnosti vybraných druhov materiálov s polymérnou matricouBošák, O.Ústav materiálov (MTF)B-MIMTFPodrobnosti témy1 / 1 Duračka, Š.
590.DPReverzné inžinierstvo plechových výliskovBuranský, I.Ústav výrobných technológií (MTF)I-PPNMTFPodrobnosti témy1 / 1 Kumpán, J.
591.BPReverzné inžinierstvo v montážiLecký, Š.Ústav výrobných technológií (MTF)B-PPTMTFPodrobnosti témy1 / 1 Pipich, M.
592.BPReverzné inžinierstvo vybranej súčiastky vzhľadom na montážLecký, Š.Ústav výrobných technológií (MTF)B-PPTMTFPodrobnosti témy1 / 1 Boroš, J.
593.BPRiadenie hydraulického modelu systémom Simatic PCS 7Gese, A.Ústav aplikovanej informatiky, automatizácie a mechatroniky (MTF)B-AIAMTFPodrobnosti témy1 / 1 Dúdor, L.
594.BPRiadenie objektu Lego Mindstorms pomocou nástroja MatlabJuhás, M.Ústav aplikovanej informatiky, automatizácie a mechatroniky (MTF)B-AIAMTFPodrobnosti témy0 / 1--
595.DPRiadenie rizík v dodávateľskom reťazci a bezpečnosť dodávateľských reťazcov v rámci organizácieKoblen, I.Ústav integrovanej bezpečnosti (MTF)I-IBEMTFPodrobnosti témy0 / ----
596.DPRiadenie RS KUKA KR 700 na základe výstupu kamerového systému v spoločnosti Schaeffler, spol. s.r.o.Holubek, R.Ústav výrobných technológií (MTF)I-PPNMTFPodrobnosti témy1 / -- Tomášek, P.
597.DPRiaditeľnosť a pozorovateľnosť lineárnych dynamických systémovVrábeľ, R.Ústav aplikovanej informatiky, automatizácie a mechatroniky (MTF)I-AIPPMTFPodrobnosti témy0 / 2--
598.BPRiešenie diferenciálnych rovníc v programe MATLABVrábeľ, R.Ústav aplikovanej informatiky, automatizácie a mechatroniky (MTF)B-AIAMTFPodrobnosti témy1 / 1 Halabrín, J.
599.DPRobotické pracoviskoIringová, M.Ústav aplikovanej informatiky, automatizácie a mechatroniky (MTF)I-AIPPMTFPodrobnosti témy1 / 1 Jelenovič, O.
600.DPRozbor deformácie priamych nosníkov s využitím numerickej simulácieKraváriková, H.Ústav aplikovanej informatiky, automatizácie a mechatroniky (MTF)I-AIPPMTFPodrobnosti témy0 / ----
601.BPRozšírená realita ako webová aplikácia pre podporu výučbyJuhás, M.Ústav aplikovanej informatiky, automatizácie a mechatroniky (MTF)B-AIAMTFPodrobnosti témy1 / 1 Parničan, P.
602.DPRozšírenie funkčnosti riadiaceho programu pre automatickú diagnostiku porúch výrobnej bunkyNeštický, M.Ústav aplikovanej informatiky, automatizácie a mechatroniky (MTF)I-AIPPMTFPodrobnosti témy1 / 1 Bredschneider, M.
603.DPRozšírenie funkčnosti riadiaceho programu pre automatickú diagnostiku porúch výrobnej bunkyNeštický, M.Ústav aplikovanej informatiky, automatizácie a mechatroniky (MTF)I-AIPPMTFPodrobnosti témy1 / 1 Móczi, A.
604.DPRozšírenie funkčnosti riadiaceho programu pre automatickú diagnostiku porúch výrobnej bunkyNeštický, M.Ústav aplikovanej informatiky, automatizácie a mechatroniky (MTF)I-AIPPMTFPodrobnosti témy1 / 1 Richnák, M.
605.DPRozvoj metodológie a návrh meracieho stendu pre určenie zvukovej pohltivosti povrchu vozovkyČekan, P.Ústav integrovanej bezpečnosti (MTF)I-IBEMTFPodrobnosti témy0 / ----
606.DPSimulácia deformácie štruktúry polykryštalického materiálu využitím CAD metódMartinkovič, M.Ústav výrobných technológií (MTF)I-PPNMTFPodrobnosti témy0 / 1--
607.BPSimulácia technologických procesovPokorný, P.Ústav výrobných technológií (MTF)B-PPTMTFPodrobnosti témy1 / 1 Masár, P.
608.DPSimulácia výrobného procesu v súlade so štandardmi Industry 4.0 - digitálne dvojča (2017/2018)Halenár, I.Ústav aplikovanej informatiky, automatizácie a mechatroniky (MTF)I-AIPPMTFPodrobnosti témy1 / 2 Klokner, M.
609.BPSimulácia vývinu ekosystému v 2D prostredí s využitím metód umelej inteligencieŠpendla, L.Ústav aplikovanej informatiky, automatizácie a mechatroniky (MTF)B-AIAMTFPodrobnosti témy1 / -- Bajús, A.
610.DPSimulačná štúdia zameraná na zlepšenie logistických a výrobných procesov s využitím simulačného programu Plant Simulation.Božek, P.Katedra výrobných systémov, metrológie a montáže (UVTE MTF)I-PPNMTFPodrobnosti témy0 / ----
611.DPSkladový informačný systém pre vybraný podnikNemlaha, E.Ústav aplikovanej informatiky, automatizácie a mechatroniky (MTF)I-AIPPMTFPodrobnosti témy1 / -- Dobiaš, F.
612.DPSkúmanie vplyvu geometrie nástroja na rezné sily pri vŕtaníPokorný, P.Ústav výrobných technológií (MTF)I-PPNMTFPodrobnosti témy1 / 1 Valúch, S.
613.BPSkúšky rázovej húževnatosti a určenie tranzitnej teploty oceleHazlinger, M.Ústav materiálov (MTF)B-MIMTFPodrobnosti témy1 / 1 Gálovič, M.
614.BPSledovanie vplyvu kinetickej energie projektilu na deformáciu a porušenie materiáluČaplovič, Ľ.Ústav materiálov (MTF)B-MIMTFPodrobnosti témy1 / 1 Drobný, A.
615.BPSoftvér pre meracie a vyhodnocovanie kruhovitostiGörög, A.Ústav výrobných technológií (MTF)B-PPTMTFPodrobnosti témy1 / 1 Sloboda, P.
616.DPSoftvérová aplikácia pre podporu výučby predmetu Aplikovaná matematikaVrábeľ, R.Ústav aplikovanej informatiky, automatizácie a mechatroniky (MTF)I-AIPPMTFPodrobnosti témy1 / 1 Kukuča, S.
617.BPSpájanie zliatin AlLiŠimeková, B.Ústav výrobných technológií (MTF)B-VTEMTFPodrobnosti témy1 / 1 Bakovka, J.
618.BPSpájkovanie elektrónovým lúčomKoleňák, R.Ústav výrobných technológií (MTF)B-VTEMTFPodrobnosti témy1 / 1 Kubisová, D.
619.BPSpájkovanie laseromKoleňák, R.Ústav výrobných technológií (MTF)B-VTEMTFPodrobnosti témy1 / 1 Meluš, T.
620.BPSpájkovanie pomocou sklených spájokKoleňák, R.Ústav výrobných technológií (MTF)B-VTEMTFPodrobnosti témy0 / 1--
621.BPSpájkovanie v automobilovom priemysleKoleňák, R.Ústav výrobných technológií (MTF)B-VTEMTFPodrobnosti témy1 / 1 Pluhár, A.
622.BPSpoločensky zodpovedné podnikanie - objektívna stratégia pre MSP na SlovenskuSakál, P.Ústav priemyselného inžinierstva a manažmentu (MTF)B-PPPMTFPodrobnosti témy0 / 2--
623.BPSpoločensky zodpovedné podnikanie - objektívna stratégia pre MSP na SlovenskuSakál, P.Ústav priemyselného inžinierstva a manažmentu (MTF)B-PMAMTFPodrobnosti témy0 / 2--
624.BPSpolupráca simulátora Witness s vybraným SRBDVažan, P.Ústav aplikovanej informatiky, automatizácie a mechatroniky (MTF)B-AIAMTFPodrobnosti témy1 / 1 Tisoň, M.
625.BPSpracovanie textu pomocou neurónových sietíPeterková, A.Ústav aplikovanej informatiky, automatizácie a mechatroniky (MTF)B-AIAMTFPodrobnosti témy1 / -- Dudek, D.
626.BPStanovenie parametrov vznietivosti rozvíreného prachu vybraného druhu potravinárskeho koreniaKobetičová, H.Katedra požiarneho inžinierstva (UIBE MTF)B-IBEMTFPodrobnosti témy1 / 1 Kosár, L.
627.DPStanovenie parametrov vznietivosti usadeného a rozvíreného prachu vybraného druhu špaldovej múkyKobetičová, H.Katedra požiarneho inžinierstva (UIBE MTF)I-IBEMTFPodrobnosti témy1 / 1 Laubert, M.
628.DPStanovenie parametrov vznietivosti usadeného a rozvíreného prachu vybraného druhu sójového mliekaKobetičová, H.Katedra požiarneho inžinierstva (UIBE MTF)I-IBEMTFPodrobnosti témy1 / 1 Horvát, D.
629.BPStanovenie parametrov vznietivosti usadeného a rozvíreného prachu vybraného druhu srvátkového proteínuKobetičová, H.Katedra požiarneho inžinierstva (UIBE MTF)B-IBEMTFPodrobnosti témy1 / 1 Gereková, D.
630.DPStanovenie parametrov vznietivosti usadeného a rozvíreného prachu vybraného druhu škrobového práškuKobetičová, H.Katedra požiarneho inžinierstva (UIBE MTF)I-IBEMTFPodrobnosti témy1 / -- Melicher, P.
631.DPStanovenie sorpčnej kapacity textilných a sypkých sorbentov pri odstraňovaní ropných látokKobetičová, H.Katedra požiarneho inžinierstva (UIBE MTF)I-IBEMTFPodrobnosti témy0 / 1--
632.BPStriedavá elektrická konduktivita skiel na báze oxidov ťažkých kovovKubliha, M.Ústav materiálov (MTF)B-MIMTFPodrobnosti témy1 / -- Jurina, F.
633.BPSúčasné a budúce trendy materiálov použitých pri výrobe autokarosériíKleinedlerová, I.Katedra obrábania a tvárnenia (UVTE MTF)B-PPTMTFPodrobnosti témy1 / 1 Barták, M.
634.DPSúčasné prístupy racionalizácie a ergonómie montážeNecpal, M.Ústav výrobných technológií (MTF)I-VTVMMTFPodrobnosti témy1 / 1 Markovičová, D.
635.BPSúčasné trendy a nové generácie odstraňovania farbív z odpadových vôdBartošová, A.Ústav integrovanej bezpečnosti (MTF)B-IBEMTFPodrobnosti témy1 / -- Čechová, Ľ.
636.DPSúčasný stav implementácie filozofie Priemysel 4.0 do priemyselných podnikov v Slovenskej republikeVelíšek, K.Katedra výrobných systémov, metrológie a montáže (UVTE MTF)I-VZSMTFPodrobnosti témy1 / 1 Antl, M.
637.BPSystém monitorovania a vyhodnocovania efektivity výrobnej linky (Polakovič)Juhás, M.Ústav aplikovanej informatiky, automatizácie a mechatroniky (MTF)B-AIAMTFPodrobnosti témy1 / -- Polakovič, D.
638.DPSystém ukladania chybových hlásení z výrobnej linky AFBNemlaha, E.Ústav aplikovanej informatiky, automatizácie a mechatroniky (MTF)I-AIPPMTFPodrobnosti témy1 / -- Kollár, M.
639.DizPSystémový návrh zlepšenia efektívnosti inovačných procesov v problémových priemyselných podnikoch SRJemala, M.Ústav priemyselného inžinierstva a manažmentu (MTF)D-PMANMTFPodrobnosti témy0 / 2--
640.BPŠkolenie zamestnancov v oblasti bezpečnosti pri práci vo vybranej organizáciiRusko, M.Katedra bezpečnostného inžinierstva (UIBE MTF)B-IBEMTFPodrobnosti témy1 / -- Otajovičová, M.
641.DPŠtandardné a špeciálne bezpečnostné zabezpečenia pre vybraný osobný automobilBalog, K.Ústav integrovanej bezpečnosti (MTF)I-IBEMTFPodrobnosti témy1 / 1 Fűri, V.
642.DPŠtúdia nasadenia systému riadenia Simatic PCS 7 v priemysleGese, A.Ústav aplikovanej informatiky, automatizácie a mechatroniky (MTF)I-AIPPMTFPodrobnosti témy0 / 1--
643.BPŠtúdium fotochemickej degradácie nebezpečných látokSoldán, M.Ústav integrovanej bezpečnosti (MTF)B-IBEMTFPodrobnosti témy0 / 1--
644.DPŠtúdium lomových charakteristík zmrazovanej a popúšťanej nástrojovej oceleJurči, P.Ústav materiálov (MTF)I-MIMTFPodrobnosti témy1 / -- Planieta, R.
645.BPŠtúdium mikromechanizmu lomu kryogénne spracovanej nástrojovej ocele Vanadis 6Ďurica, J.Ústav materiálov (MTF)B-MIMTFPodrobnosti témy1 / 1 Tkáčiková, K.
646.DPŠtúdium mikroštruktúry vybraných zliatin zo systému Zn-Mg-ScČerničková, I.Ústav materiálov (MTF)I-MIMTFPodrobnosti témy1 / 1 Ladecká, I.
647.DizPŠtúdium minimálnej iniciačnej energie zvírených prachov pri rôznych podmienkachKuracina, R.Ústav integrovanej bezpečnosti (MTF)D-INBEMTFPodrobnosti témy0 / 1--
648.DPŠtúdium povrchových vrstiev na báze Al-Co-Cu vytvorených pomocou magnetrónového naprašovaniaČerničková, I.Ústav materiálov (MTF)I-MIMTFPodrobnosti témy1 / 1 Havel, F.
649.DPŠtúdium precipitácie vo vysokolegovaných systémochDománková, M.Ústav materiálov (MTF)I-MIMTFPodrobnosti témy1 / -- Bajkaiová, M.
650.BPŠtúdium rozhrania bimetalu Mg zliatina - titán vyhotoveného zváraním explóziouSahul, M.Ústav výrobných technológií (MTF)B-VTEMTFPodrobnosti témy1 / -- Ciutti, A.
651.DPŠtúdium subštruktúry kryogénne spracovanej a popúšťanej ocele Vanadis 6Jurči, P.Ústav materiálov (MTF)I-MIMTFPodrobnosti témy1 / -- Malovcová, V.
652.DizPŠtúdium transformačno –precipitačných javov v kryogénne spracovanej a popúšťanej Cr-V nástrojovej ledeburitickej oceleJurči, P.Ústav materiálov (MTF)D-PMMDMTFPodrobnosti témy0 / ----
653.DPŠtúdium vlastností zvarových spojov vytvrditeľnej Al zliatiny AW6082 vyhotovených laseromSahul, M.Ústav výrobných technológií (MTF)I-ZASMMTFPodrobnosti témy1 / -- Krajčovičová, M.
654.DizPŠtúdium vplyvu horčíkových práškov na vlastnosti biodegradovateľných materiálov pripravených práškovou metalurgiou.Nosko, M.Ústav materiálov (MTF)D-PMMDMTFPodrobnosti témy0 / ----
655.DizPŠtúdium výroby spevňujúcich fáz na báze uhlíka z organického odpadu a možnosti ich využitia v inžinierskych aplikáciách.Nosko, M.Ústav materiálov (MTF)D-PMMDMTFPodrobnosti témy0 / ----
656.DizPŠtúdium využitia baktérií pre biolúhovanie kovov.Gerulová, K.Ústav integrovanej bezpečnosti (MTF)D-INBEMTFPodrobnosti témy0 / ----
657.DizPŠtúdium využitia nanočastíc/nanokompozitov pri odstraňovaní tizikových látok z vodyGerulová, K.Ústav integrovanej bezpečnosti (MTF)D-INBEMTFPodrobnosti témy0 / ----
658.DizPŠtúdium zmien odolnosti proti opotrebeniu Cr-V nástrojovej ledeburitickej ocele v dosledku kryogénneho spracovania.Jurči, P.Ústav materiálov (MTF)D-PMMDMTFPodrobnosti témy0 / 1--
659.DPŠtúdium zvarových spojov niklu vyhotovených elektrónovým lúčomHodúlová, E.Ústav výrobných technológií (MTF)I-ZASMMTFPodrobnosti témy1 / 1 Mihalička, M.
660.BPŠtvrtá priemyselná revolúcia a piaty civilizačný zlom – zmena paradigmy podnikania pre 21. storočieSakál, P.Ústav priemyselného inžinierstva a manažmentu (MTF)B-PPPMTFPodrobnosti témy0 / 1--
661.DPŠtvrtá priemyselná revolúcia a piaty civilizačný zlom – zmena paradigmy podnikania pre 21. storočieSakál, P.Ústav priemyselného inžinierstva a manažmentu (MTF)I-PPPMTFPodrobnosti témy1 / 1 Kostelníková, Z.
662.BPTechnológia lisovania a odformovanie vrapových hadíc pre bielu technikuBílik, J.Ústav výrobných technológií (MTF)B-PPTMTFPodrobnosti témy1 / -- Kuril, L.
663.DizPTendencie vývoja a analýza uplatnenia ekolabelingových nástrojov v rámci integrovanej produktovej politikyRusko, M.Ústav integrovanej bezpečnosti (MTF)D-INBEMTFPodrobnosti témy0 / ----
664.BPTeoretické možnosti využitia počítačovej simulácie pri optimalizácií výroby a logistiky.Božek, P.Katedra výrobných systémov, metrológie a montáže (UVTE MTF)B-PPTMTFPodrobnosti témy1 / -- Lašo, M.
665.DizPTepelná stabilizácia vysokoteplotných supravodivých pások pre použitie v obmedzovačoch skratových prúdovPekarčíková, M.Ústav materiálov (MTF)D-PMMDMTFPodrobnosti témy0 / 1--
666.DPTepelné spracovanie a charakterizácia mechanických vlastností Al zliatinyDrienovský, M.Ústav materiálov (MTF)I-MIMTFPodrobnosti témy1 / -- Bučány, M.
667.DizPTepelné vznietenie horľavých kvapalín na horúcich povrchochBalog, K.Ústav integrovanej bezpečnosti (MTF)D-INBEMTFPodrobnosti témy0 / 1--
668.DizPTepelné vznietenie horľavých kvapalín na horúcich povrchochBalog, K.Ústav integrovanej bezpečnosti (MTF)D-INBEMTFPodrobnosti témy0 / 1--
669.DizPTeplotná rozťažnosť dlhovláknových kompozitov na báze horčíkových zliatinKúdela, S.Ústav materiálov (MTF)D-PMMDMTFPodrobnosti témy0 / ----
670.DPTermická analýza plastov s vysokou teplotou taveniaDrienovský, M.Ústav materiálov (MTF)I-MIMTFPodrobnosti témy1 / -- Pavlačková, P.
671.BPTermická analýza polymérnych zliatin na báze PET a PBTČerničková, I.Ústav materiálov (MTF)B-MIMTFPodrobnosti témy1 / 1 Antal, J.
672.DPTiketovací systém pre servisné strediskoHorváth, D.Ústav aplikovanej informatiky, automatizácie a mechatroniky (MTF)I-AIPPMTFPodrobnosti témy1 / 1 Šuran, A.
673.BPTrendy vo vývoji rezného prostrediaBuranská, E.Ústav výrobných technológií (MTF)B-VTVMMTFPodrobnosti témy0 / 1--
674.DPTrvanlivosť rezných nástrojovPokorný, P.Ústav výrobných technológií (MTF)I-PPNMTFPodrobnosti témy1 / 3 Rybárik, J.
675.BPTvárniteľnosť laserom zváraných plechovKovačócy, P.Ústav výrobných technológií (MTF)B-VTEMTFPodrobnosti témy1 / -- Lipár, T.
676.BPTvorba animácií činnosti pneumatických prvkovHrušková, E.Ústav výrobných technológií (MTF)B-VZSMTFPodrobnosti témy1 / 1 Bilčík, A.
677.BPTvorba edukačnej pomôcky pre podporu výučby predmetu PLANémeth, M.Ústav aplikovanej informatiky, automatizácie a mechatroniky (MTF)B-AIAMTFPodrobnosti témy1 / -- Mikolášek, V.
678.DPTvorba informačnej stratégie v priemyselných podnikochŠujanová, J.Ústav priemyselného inžinierstva a manažmentu (MTF)I-PMAMTFPodrobnosti témy0 / ----
679.BPTvorba interaktívnej MM učebnice pre odborný predmetBožek, P.Katedra výrobných systémov, metrológie a montáže (UVTE MTF)B-PPTMTFPodrobnosti témy0 / 2--
680.DPTvorba IS pre o.z. AcademyPeterková, A.Ústav aplikovanej informatiky, automatizácie a mechatroniky (MTF)I-AIPPMTFPodrobnosti témy0 / ----
681.BPTvorba manuálu pre spracovanie výsledkov monitoringu vybranej zložky ŽP / vybraného procesu v ŽP v prostredí programu MATLABSirotiak, M.Katedra environmentálneho inžinierstva (UIBE MTF)B-IBEMTFPodrobnosti témy1 / 1 Juhos, J.
682.DPTvorba parciálneho izotermického rezu ternárneho fázového diagramu Al-Pd-Co pri teplote 1020°CČerničková, I.Ústav materiálov (MTF)I-MIMTFPodrobnosti témy1 / 1 Vančo, Ľ.
683.DPTvorba SCADA systému vybranej časti technologického procesu s využitím vybraného programovacieho jazyka a PLCPeterková, A.Ústav aplikovanej informatiky, automatizácie a mechatroniky (MTF)I-AIPPMTFPodrobnosti témy2 / -- Bartoň, M.
Silberhorn, M.
684.DPUltrazvukové spájkovanie kombinácie kompozit - keramikaKostolný, I.Ústav výrobných technológií (MTF)I-ZASMMTFPodrobnosti témy1 / 1 Mihál, G.
685.DPUltrazvukové zváranie v elektrotechnikeŠimeková, B.Ústav výrobných technológií (MTF)I-VTVMMTFPodrobnosti témy1 / -- Hujová, L.
686.DPUplatnenie CA technológií pri návrhu inteligentného pracovného prostrediaŠujanová, J.Ústav priemyselného inžinierstva a manažmentu (MTF)I-PMAMTFPodrobnosti témy0 / ----
687.DizPUplatnenie metód multikriteriálnej simulačnej optimalizácie v riadení výrobných procesovVažan, P.Ústav aplikovanej informatiky, automatizácie a mechatroniky (MTF)D-AAIPMTFPodrobnosti témy0 / ----
688.DPUplatňovanie FMEA v priemyselnom podnikuŠujanová, J.Ústav priemyselného inžinierstva a manažmentu (MTF)I-PMAMTFPodrobnosti témy1 / 1 Kotešovcová, Z.
689.DPUplatňovanie informačného manažmentu v priemyselných podnikochŠujanová, J.Ústav priemyselného inžinierstva a manažmentu (MTF)I-PMAMTFPodrobnosti témy0 / ----
690.DPUplatňovanie projektového manažmentu v priemyselných podnikochŠujanová, J.Ústav priemyselného inžinierstva a manažmentu (MTF)I-PMAMTFPodrobnosti témy0 / ----
691.DPUplatňovanie projektového manažmentu v priemyselných podnikochŠujanová, J.Ústav priemyselného inžinierstva a manažmentu (MTF)I-PPPMTFPodrobnosti témy0 / ----
692.DPUplatňovanie vedomostného manažmentu v priemyselných podnikochŠujanová, J.Ústav priemyselného inžinierstva a manažmentu (MTF)I-PMAMTFPodrobnosti témy0 / ----
693.BPÚprava dizajnu časti automobilu pomocou reverzného inžinierstvaMorovič, L.Katedra obrábania a tvárnenia (UVTE MTF)B-VTEMTFPodrobnosti témy1 / 1 Nagy, P.
694.DPÚprava rezných hrán nástrojov pri omieľaní na prototype rektifikačného zariadeniaVopát, T.Ústav výrobných technológií (MTF)I-PPNMTFPodrobnosti témy1 / 1 Počuch, M.
695.DPUrčenie aktivačnej energie termooxidácie konopnej izolácieRantuch, P.Ústav integrovanej bezpečnosti (MTF)I-IBEMTFPodrobnosti témy0 / 1--
696.BPUtilita pre logovanie používateľov do WinCC RT cez RFIDKopček, M.Ústav aplikovanej informatiky, automatizácie a mechatroniky (MTF)B-AIAMTFPodrobnosti témy1 / -- Lenkavský, R.
697.BPVirtualizácia robotickej bunky so zvýšením efektivity jej činnosti (Charvát)Juhás, M.Ústav aplikovanej informatiky, automatizácie a mechatroniky (MTF)B-AIAMTFPodrobnosti témy1 / -- Charvát, D.
698.DPVizualizácia digitálnych grafických dát prostredníctvom robota. (2017/2018)Halenár, I.Ústav aplikovanej informatiky, automatizácie a mechatroniky (MTF)I-AIPPMTFPodrobnosti témy1 / 1 Kovačic, M.
699.DPVizualizácia údajov z inteligentného domu riadeného pomocou raspberryNemlaha, E.Ústav aplikovanej informatiky, automatizácie a mechatroniky (MTF)I-AIPPMTFPodrobnosti témy1 / -- Adamkovič, P.
700.DPVizualizácia údajov z inteligentného domu riadeného pomocou PLCNemlaha, E.Ústav aplikovanej informatiky, automatizácie a mechatroniky (MTF)I-AIPPMTFPodrobnosti témy1 / 1 Motolík, M.
701.BPVlastnosti materiálov pre 3D tlačŠimon, Š.Ústav výrobných technológií (MTF)B-PPTMTFPodrobnosti témy1 / -- Kianica, D.
702.BPVnútorné štruktúry pri technológii Rapid Prototyping a ich vplyv na tvarovú a rozmerovú presnosťMilde, J.Ústav výrobných technológií (MTF)B-PPTMTFPodrobnosti témy1 / 1 Drgoň, M.
703.BPVoľba obrábacieho stroja pre vŕtacie operácie na danej súčiastkeBučányová, M.Katedra výrobných systémov, metrológie a montáže (UVTE MTF)B-VZSMTFPodrobnosti témy1 / -- Krchnavý, M.
704.BPVoľba rezných nástrojov pre obrábanie danej zostavy v rámci výrobno-montážného systému iCIM 3000Bučányová, M.Ústav výrobných technológií (MTF)B-VZSMTFPodrobnosti témy1 / -- Mihalovič, M.
705.BPVoľba rezných nástrojov pre obrábanie na CNC sústruhu EMCO Concept TURN 105Bučányová, M.Katedra výrobných systémov, metrológie a montáže (UVTE MTF)B-VZSMTFPodrobnosti témy1 / -- Sekera, M.
706.DPVplyv fyzikálno-chemickej úpravy nebezpečného odpadu (lúženec) na jeho sorpčné vlastnostiSoldán, M.Ústav integrovanej bezpečnosti (MTF)I-IBEMTFPodrobnosti témy1 / 1 Kipikaša, M.
707.DizPVplyv geometrie rezného nástroja na jeho opotrebovaniePokorný, P.Ústav výrobných technológií (MTF)D-STAMMTFPodrobnosti témy0 / ----
708.DizPVplyv chemického zloženia a prípravy zliatin pre žiarové zinkovanie na ich odolnosť proti koróznemu praskaniu pod napätímKusý, M.Ústav materiálov (MTF)D-PMMDMTFPodrobnosti témy0 / 1--
709.BPVplyv chemického zloženia na koróznu odolnosť bezolovnatých spájokPalcut, M.Ústav materiálov (MTF)B-MIMTFPodrobnosti témy1 / 1 Paulík, A.
710.BPVplyv konceptu Industry 4.0 na oblasť údržby vo výrobných systémochMichal, D.Ústav výrobných technológií (MTF)B-VZSMTFPodrobnosti témy1 / 1 Masaryk, S.
711.DizPVplyv ožarovania na vysokoentropické zliatiny a z nich odvodené tenké vrstvyPriputen, P.Ústav materiálov (MTF)D-PMMDMTFPodrobnosti témy0 / 1--
712.DPVplyv parametrov fuzzy regulácie na kvalitu regulačného procesuSchreiber, P.Ústav aplikovanej informatiky, automatizácie a mechatroniky (MTF)I-AIPPMTFPodrobnosti témy1 / 1 Ondruš, M.
713.DPVplyv parametrov metódy Fused Deposition Modeling na mechanické vlastnosti výtlačkuMorovič, L.Ústav výrobných technológií (MTF)I-PPNMTFPodrobnosti témy1 / 1 Rendek, R.
714.BPVplyv parametrov skenovania na tvorbu plôch pri reverznom inžinierstveBuranský, I.Ústav výrobných technológií (MTF)B-PPTMTFPodrobnosti témy1 / 1 Kuchárik, J.
715.BPVplyv povrchovej úpravy zliatiny TiAlV na proces spájkovaniaHodúlová, E.Ústav výrobných technológií (MTF)B-VTEMTFPodrobnosti témy0 / 1--
716.DPVplyv predhrevu na štruktúrne zmeny zváraných ocelí SAF 2507 pri zváraní laseromŠimeková, B.Ústav výrobných technológií (MTF)I-ZASMMTFPodrobnosti témy1 / -- Baumgartner, Š.
717.DPVplyv prídavku kobaltu na mikroštruktúru a koróznu odolnosť hliníkových zliatinPalcut, M.Ústav materiálov (MTF)I-MIMTFPodrobnosti témy1 / 1 Bednárová, D.
718.DPVplyv prídavku medi na koróznu odolnosť ocele 316LGerhátová, Ž.Ústav materiálov (MTF)I-MIMTFPodrobnosti témy1 / 1 Chromek, J.
719.DPVplyv procesu zvárania na zmeny mikroštruktúry vysokopevných ocelíDománková, M.Ústav materiálov (MTF)I-MIMTFPodrobnosti témy1 / -- Ďuriš, A.
720.DizPVplyv solidifikačnej mikroštruktúry na vlastnosti žiarových povlakov na báze ZnKusý, M.Ústav materiálov (MTF)D-PMMDMTFPodrobnosti témy0 / 1--
721.DizPVplyv solidifikačnej mikroštruktúry na vlastnosti žiarových povlakov na báze ZnKusý, M.Ústav materiálov (MTF)D-PMMDMTFPodrobnosti témy0 / 1--
722.DPVplyv stratégie pohybu tlačného nástroja na integritu povrchovej vrstvy výtlačku (2018)Šugárová, J.Ústav výrobných technológií (MTF)I-OATMTFPodrobnosti témy0 / 1--
723.BPVplyv systému fireport na čas výjazdu závodného hasičského útvaruRantuch, P.Ústav integrovanej bezpečnosti (MTF)B-IBEMTFPodrobnosti témy1 / -- Masár, V.
724.DPVplyv štruktúry na vlastnosti vysokotvrdých PVD povlakovZacková, P.Ústav materiálov (MTF)I-MIMTFPodrobnosti témy1 / 1 Mészáros, M.
725.DPVplyv technológie ťahania bezšvíkových rúr na plastickú deformáciu tvárneného materiálu v podmienkach Železiarne Podbrezová, a.s.Šugár, P.Katedra obrábania a tvárnenia (UVTE MTF)I-OATMTFPodrobnosti témy0 / ----
726.DPVplyv tepelného spracovania po zvarení na vlastnosti zvarových spojov Al-Cu-Li zliatiny AW2099Sahul, M.Ústav výrobných technológií (MTF)I-ZASMMTFPodrobnosti témy1 / -- Hrobár, J.
727.DPVplyv termickej modifikácie dreva na kritickú hustotu tepelného tokuRantuch, P.Ústav integrovanej bezpečnosti (MTF)I-IBEMTFPodrobnosti témy1 / 1 Tibenská, M.
728.DPVplyv tvaru prvku laserom textúrovanej štruktúry povrchu na tribologické vlastnosti v procesoch tvárnenia (2018)Šugárová, J.Ústav výrobných technológií (MTF)I-OATMTFPodrobnosti témy1 / 1 Moško, A.
729.BPVplyv veľkosti medzery na vlastnosti spájkovaného spojaDrienovský, M.Ústav materiálov (MTF)B-MIMTFPodrobnosti témy1 / -- Bodnárik, M.
730.DPVplyv vlastností materiálu na lisovateľnosť a kvalitu výliskov na diely vyrábané v automobilovom priemysleBílik, J.Ústav výrobných technológií (MTF)I-VTVMMTFPodrobnosti témy1 / -- Kučera, T.
731.BPVplyv vonkajších podmienok na výsledné hodnoty pri skúškach tvrdostiPašák, M.Ústav materiálov (MTF)B-MIMTFPodrobnosti témy1 / 1 Chlebo, M.
732.BPVplyv výberu rezných plátkov na životnost nástroja pri obrábaní nerezovej oceleKleinedler, P.Ústav výrobných technológií (MTF)B-PPTMTFPodrobnosti témy1 / 1 Lazový, P.
733.DPVplyv vzdialenosti tepelného zdroja na zápalnosť materiálovBalog, K.Ústav integrovanej bezpečnosti (MTF)I-IBEMTFPodrobnosti témy0 / 1--
734.DPVplyv zloženia peliet na ich horenieRantuch, P.Ústav integrovanej bezpečnosti (MTF)I-IBEMTFPodrobnosti témy1 / -- Hollóši, R.
735.BPVplyvu tvaru kontaktnej plochy nástroja na vznik „edgechippingu“ pri rotačnom ultrazvukovom vŕtaníNaď, M.Katedra obrábania a tvárnenia (UVTE MTF)B-VTEMTFPodrobnosti témy1 / -- Mikláš, S.
736.DP