20. 9. 2017  13:04 Ľuboslav, Ľuboslava
Akademický informačný systém

Prehľad vypísaných tém - Materiálovotechnologická fakulta so sídlom v Trnave


Aplikácia zobrazuje zoznam aktuálnych a schválených tém, ktoré sú vypísané pod zvoleným pracoviskom alebo pod všetkými jeho podriadenými pracoviskami. Obmedziť výpis tém môžete podľa nasledujúcich kritérií.

Typ práce:
Študijný program:
Vedúci témy:
Garantujúce pracovisko:

* | A | B | D | E | F | G | Ch | I | K | L | M | N | O | P | R | S | Š | T | U | V | W | Z | Ž

Por.TypNázov témyVedúci práceGarantujúce pracoviskoŠtudijný programUrčené prePodrobnostiObsadené/MaxRiešitelia
1.DPAnalýza a testovanie nitových spojov vyhotovených novou technológiou nitovaniaMatúšová, M.Ústav výrobných technológií (MTF)I-VZSMTFPodrobnosti témy0 / 1--
2.BPAnalýza montážnych pracovískLecký, Š.Ústav výrobných technológií (MTF)B-PPTMTFPodrobnosti témy0 / 1--
3.BPAnalýza montážnych systémovLecký, Š.Ústav výrobných technológií (MTF)B-PPTMTFPodrobnosti témy0 / 1--
4.BPAnalýza rizík vybraného vyhradeného technického zariadeniaMartinka, J.Ústav integrovanej bezpečnosti (MTF)B-IBEMTFPodrobnosti témy0 / 1--
5.BPAnalýza technologických parametrov pri ťahaní oceľových bezšvových rúr za studena využitím CA technológiíKapustová, M.Katedra obrábania a tvárnenia (UVTE MTF)B-PPTMTFPodrobnosti témy0 / 1--
6.BPAnalýza technologických podmienok pri výrobe bezšvíkových rúr ťahanímMartinkovič, M.Ústav výrobných technológií (MTF)B-VTEMTFPodrobnosti témy0 / 1--
7.DPAplikácia princípov Age manažmentu v podmienkach priemyselného podniku v kontexte so sociálnym pilierom USZP (ak.rok 17/18)Chlpeková, A.Ústav priemyselného inžinierstva a manažmentu (MTF)I-PPPMTFPodrobnosti témy0 / ----
8.DPAplikácia programového systému ANSYS pre návrh parametrov zvárania vysokopevných ocelí laseromBehúlová, M.Ústav aplikovanej informatiky, automatizácie a mechatroniky (MTF)I-AIPPMTFPodrobnosti témy0 / ----
9.DPAplikácia riadenia priemyselného robota pomocou Matlab GUIJuhás, M.Ústav aplikovanej informatiky, automatizácie a mechatroniky (MTF)I-AIPPMTFPodrobnosti témy0 / 1--
10.DPAplikácia Simatic PCS 7 na riadenie simulovaného modeluGese, A.Ústav aplikovanej informatiky, automatizácie a mechatroniky (MTF)I-AIPPMTFPodrobnosti témy0 / 1--
11.DPAutomatická výmena čeľustí v upínači robotického školiaceho pracoviska na báze robota IRB 120Velíšek, K.Katedra výrobných systémov, metrológie a montáže (UVTE MTF)I-VZSMTFPodrobnosti témy1 / 1 Pekarovič, A.
12.DPAutomatizácia hodnotenia mikroštruktúry materiálu s využitím metód číslicového spracovania obrazuVaský, J.Ústav aplikovanej informatiky, automatizácie a mechatroniky (MTF)I-AIPPMTFPodrobnosti témy0 / 1--
13.DPAutomatizácia vybraných funkcií bytového domuVažan, P.Ústav aplikovanej informatiky, automatizácie a mechatroniky (MTF)I-AIPPMTFPodrobnosti témy1 / 1 Benian, P.
14.DPBezpečnosť dodávok a dodávateľských reťazcov - dôležitá oblasť medzinárodnej a národnej bezpečnostiKoblen, I.Ústav integrovanej bezpečnosti (MTF)I-IBEMTFPodrobnosti témy0 / ----
15.DPBig Data - získavanie znalostí pre potreby riadenia výrobných procesovTanuška, P.Ústav aplikovanej informatiky, automatizácie a mechatroniky (MTF)I-AIPPMTFPodrobnosti témy0 / ----
16.DPDegradácia farbív z odpadových vôdBlinová, L.Katedra environmentálneho inžinierstva (UIBE MTF)I-IBEMTFPodrobnosti témy0 / 1--
17.DPDekolorizácia odpadových vôd s využitím ozónuGerulová, K.Katedra environmentálneho inžinierstva (UIBE MTF)I-IBEMTFPodrobnosti témy0 / ----
18.BPDekolorizácia odpadových vôd s využitím ozónuGerulová, K.Katedra environmentálneho inžinierstva (UIBE MTF)B-IBEMTFPodrobnosti témy0 / ----
19.BPDigitalizácia analógových údajovBožek, P.Katedra výrobných systémov, metrológie a montáže (UVTE MTF)B-PPTMTFPodrobnosti témy0 / ----
20.BPDopady externalizácie nákladov nadnárodných korporácií na ekonomiku MSP na SlovenskuSakál, P.Ústav priemyselného inžinierstva a manažmentu (MTF)B-PPPMTFPodrobnosti témy0 / 1--
21.BPDopady externalizácie nákladov nadnárodných korporácií na ekonomiku MSP na SlovenskuSakál, P.Ústav priemyselného inžinierstva a manažmentu (MTF)B-PMAMTFPodrobnosti témy0 / 1--
22.DPDostupnosť výrobných technológií „FDS a RES“ v oblasti spájania hybridných karosérií v spoločnosti Volkswagen Slovakia, a.s.Holubek, R.Ústav výrobných technológií (MTF)I-VZSMTFPodrobnosti témy1 / -- Hetteš, Š.
23.BPElektropneumatický riadiaci obvod pre vybrané zariadenie.Mudriková, A.Ústav výrobných technológií (MTF)B-VZSMTFPodrobnosti témy0 / ----
24.BPEmisie v leteckej dopraveKoblen, I.Ústav integrovanej bezpečnosti (MTF)B-IBEMTFPodrobnosti témy0 / ----
25.DPEnergomanažment vo veľkom podnikuBartošová, A.Ústav integrovanej bezpečnosti (MTF)I-IBEMTFPodrobnosti témy0 / ----
26.BPEvakuácia zamestnancov zo stavieb z hľadiska bezpečnosti a ochrany zdravia pri práciMartinka, J.Ústav integrovanej bezpečnosti (MTF)B-IBEMTFPodrobnosti témy0 / 1--
27.DPFuzzy regulácia inverzného kyvadlaSchreiber, P.Ústav aplikovanej informatiky, automatizácie a mechatroniky (MTF)I-AIPPMTFPodrobnosti témy0 / 1--
28.DPFuzzy regulácia inverzného kyvadla (2017/2018)Schreiber, P.Ústav aplikovanej informatiky, automatizácie a mechatroniky (MTF)I-AIPPMTFPodrobnosti témy0 / 1--
29.DPGenerátor normalizovaných súčiastok v prostredí CAD systémuVaský, J.Ústav aplikovanej informatiky, automatizácie a mechatroniky (MTF)I-AIPPMTFPodrobnosti témy1 / 1 Hlavatý, M.
30.BPGenetické algoritmy - návod na cvičeniaSchreiber, P.Ústav aplikovanej informatiky, automatizácie a mechatroniky (MTF)B-AIAMTFPodrobnosti témy0 / ----
31.BPGreen analytical chemistryBartošová, A.Ústav integrovanej bezpečnosti (MTF)B-IBEMTFPodrobnosti témy0 / ----
32.BPChemické a elektrochemické obrábanie - výučbové videoGörögová, I.Ústav výrobných technológií (MTF)B-VTEMTFPodrobnosti témy0 / 1--
33.DPIdentifikácia procesov v robotickom pracoviskuSchreiber, P.Ústav aplikovanej informatiky, automatizácie a mechatroniky (MTF)I-AIPPMTFPodrobnosti témy0 / 1--
34.BPIdentifikácia stresových faktorov na vybranom pracoviskuMartinka, J.Ústav integrovanej bezpečnosti (MTF)B-IBEMTFPodrobnosti témy0 / 1--
35.BPIdeový návrh aplikácie strojového videnia na vybrané pracoviskoMichal, D.Ústav výrobných technológií (MTF)B-VZSMTFPodrobnosti témy0 / 1--
36.DPImplementácia kamerového rozpoznávania tvarov objektov do robotického školiaceho pracoviska na báze robota IRB 120Velíšek, K.Katedra výrobných systémov, metrológie a montáže (UVTE MTF)I-VZSMTFPodrobnosti témy1 / 1 Fuksa, J.
37.DPKomparácia vybraných metód multikriteriálnej optimalizácieVažan, P.Ústav aplikovanej informatiky, automatizácie a mechatroniky (MTF)I-AIPPMTFPodrobnosti témy0 / 2--
38.DPKoncept HCS modelu 3E vs. koncept Balanced Score Card (BSC)Sakál, P.Ústav priemyselného inžinierstva a manažmentu (MTF)I-PPPMTFPodrobnosti témy0 / 1--
39.DPKonštrukcia a výroba tvárniaceho nástroja na výrobu misky silentbloku s počítačovou podporou (2018)Bílik, J.Ústav výrobných technológií (MTF)I-PPNMTFPodrobnosti témy0 / ----
40.DPKonštrukcia a výroba tvárniaceho nástroja pre automobilový priemysel s počítačovou podporou (2018)Bílik, J.Ústav výrobných technológií (MTF)I-PPNMTFPodrobnosti témy0 / ----
41.DPLaserové mikro-obrábanie spekaného karbiduNecpal, M.Ústav výrobných technológií (MTF)I-OATMTFPodrobnosti témy0 / ----
42.BPLaserové zváranie ocele s meďouKovačócy, P.Ústav výrobných technológií (MTF)B-VTEMTFPodrobnosti témy1 / -- Šugra, F.
43.DPManipulátor pre kontrolu tesnosti rúrok výmenníka PG bublinkovou a héliovou metódouRužarovský, R.Ústav výrobných technológií (MTF)I-VZSMTFPodrobnosti témy1 / 1 Jurík, D.
44.BPMateriálový tok vo výrobnom systéme v koncepte I 4.0Michal, D.Ústav výrobných technológií (MTF)B-VZSMTFPodrobnosti témy0 / 1--
45.BPMeranie vybraných výbuchových parametrov rozvírených prachovKuracina, R.Ústav integrovanej bezpečnosti (MTF)B-IBEMTFPodrobnosti témy0 / 2--
46.DPMeranie vybraných výbuchových parametrov rozvírených prachovKuracina, R.Ústav integrovanej bezpečnosti (MTF)I-IBEMTFPodrobnosti témy0 / 2--
47.DPMeranie vybraných výbuchových parametrov rozvírených prachov v závislosti od veľkosti častícKuracina, R.Ústav integrovanej bezpečnosti (MTF)I-IBEMTFPodrobnosti témy0 / 1--
48.DPMetodiky hodnotenia environmentálnych aspektovBartošová, A.Ústav integrovanej bezpečnosti (MTF)I-IBEMTFPodrobnosti témy0 / ----
49.BPModifikácia automobilu Škoda FormanKuruc, M.Ústav výrobných technológií (MTF)B-PPTMTFPodrobnosti témy0 / 1--
50.BPModifikácia funkčných častí nástrojov v procesoch tvárnenia (2018)Šugárová, J.Ústav výrobných technológií (MTF)B-VTEMTFPodrobnosti témy0 / 1--
51.BPMožnosti a opatrenia na znižovanie hluku v leteckej dopraveKoblen, I.Ústav integrovanej bezpečnosti (MTF)B-IBEMTFPodrobnosti témy0 / ----
52.DPMožnosti nakladania s odpadom z hliníka a hliníkových zliatinBlinová, L.Katedra environmentálneho inžinierstva (UIBE MTF)I-IBEMTFPodrobnosti témy0 / 2--
53.BPMožnosti nakladania s odpadovými olejmiBlinová, L.Katedra environmentálneho inžinierstva (UIBE MTF)B-IBEMTFPodrobnosti témy0 / 1--
54.BPMožnosti prípravy nanočastíc a ich využitia pri čistení odpadových vôdGerulová, K.Katedra environmentálneho inžinierstva (UIBE MTF)B-IBEMTFPodrobnosti témy0 / ----
55.BPMožnosti spájkovania zliatin titánuŠimeková, B.Ústav výrobných technológií (MTF)B-VTEMTFPodrobnosti témy0 / 1--
56.BPMožnosti výpočtu kritického tepelného toku pre iniciáciu horeniaRantuch, P.Ústav integrovanej bezpečnosti (MTF)B-IBEMTFPodrobnosti témy0 / ----
57.BPMožnosti využitia virtuálnej reality vo výrobných systémov so zameraním na kolaboratívnu spoluprácu človek- stroj v koncepcii Industry 4.0Holubek, R.Ústav výrobných technológií (MTF)B-VZSMTFPodrobnosti témy0 / ----
58.DPNanoobrábanie 3D tvarových plôch pre rtg optiku (2018)Šugár, P.Katedra obrábania a tvárnenia (UVTE MTF)I-OATMTFPodrobnosti témy0 / ----
59.DPNávrh a modelovanie systému riadenia chemickým reaktoromMichaľčonok, G.Ústav aplikovanej informatiky, automatizácie a mechatroniky (MTF)I-AIPPMTFPodrobnosti témy0 / 2--
60.BPNávrh a realizácia softvérovej podpory pre výpočet sústavy tolerancií a uloženíMoravčíková, J.Ústav výrobných technológií (MTF)B-VTEMTFPodrobnosti témy0 / 1--
61.DPNávrh a realizácia systému na monitorovanie prostredia v serverovni (2017/2018)Halenár, I.Ústav aplikovanej informatiky, automatizácie a mechatroniky (MTF)I-AIPPMTFPodrobnosti témy1 / 1 Kondel, R.
62.BPNávrh a výroba automatického dávkovača živého krmiva pomocou CAD softvéru a 3D tlačiarneMilde, J.Ústav výrobných technológií (MTF)B-VZSMTFPodrobnosti témy1 / 1 Žovinec, J.
63.DPNávrh a implementácia vybraného modulu informačného systému pre priemyselný podnikTanuška, P.Ústav aplikovanej informatiky, automatizácie a mechatroniky (MTF)I-AIPPMTFPodrobnosti témy0 / ----
64.DPNávrh a implementácia vybraného modulu informačného systému pre priemyselný podnikTanuška, P.Ústav aplikovanej informatiky, automatizácie a mechatroniky (MTF)I-AIPPMTFPodrobnosti témy0 / ----
65.DPNávrh, analýza a modelovanie systému riadenia s prediktívnym regulátoromMichaľčonok, G.Ústav aplikovanej informatiky, automatizácie a mechatroniky (MTF)I-AIPPMTFPodrobnosti témy0 / 2--
66.DPNávrh, analýza a modelovanie systému riadenia s prediktívnym regulátorom (2017-2018)Michaľčonok, G.Ústav aplikovanej informatiky, automatizácie a mechatroniky (MTF)I-AIPPMTFPodrobnosti témy0 / 2--
67.DPNávrh a realizácia informačného systému s technickým zameranímJuhásová, B.Ústav aplikovanej informatiky, automatizácie a mechatroniky (MTF)I-AIPPMTFPodrobnosti témy0 / 1--
68.DPNávrh a realizácia informačného systému s technickým zameranímJuhásová, B.Ústav aplikovanej informatiky, automatizácie a mechatroniky (MTF)I-AIPPMTFPodrobnosti témy0 / 1--
69.BPNávrh a realizácia softvérovej podpory pre výpočet sústavy tolerancií a uloženíMoravčíková, J.Ústav výrobných technológií (MTF)B-PPTMTFPodrobnosti témy0 / 1--
70.DPNávrh a realizácia 3D skeneraHalenár, I.Ústav aplikovanej informatiky, automatizácie a mechatroniky (MTF)I-AIPPMTFPodrobnosti témy0 / 1--
71.DPNávrh a tvorba databázy strojov pre progresívne metódy obrábaniaGörögová, I.Ústav výrobných technológií (MTF)I-PPNMTFPodrobnosti témy0 / 1--
72.DPNávrh a tvorba virtuálneho modelu riadeného pomocou PLCNeštický, M.Ústav aplikovanej informatiky, automatizácie a mechatroniky (MTF)I-AIPPMTFPodrobnosti témy0 / ----
73.DPNávrh automatizácie pracoviska na meranie hlučnosti ložísk s použitím robotického ramenaVáclav, Š.Ústav výrobných technológií (MTF)I-PPNMTFPodrobnosti témy1 / 1 Osuský, P.
74.DPNávrh automatizovanej meracej bunky pre kontrolu kvality optickými meracími systémamiRužarovský, R.Ústav výrobných technológií (MTF)I-VZSMTFPodrobnosti témy1 / 1 Mikulášek, Ľ.
75.DPNávrh a výroba prípravku pre konkrétnu súčiastkuGörögová, I.Ústav výrobných technológií (MTF)I-PPNMTFPodrobnosti témy0 / 3--
76.DPNávrh a výroba prípravku pre konkrétnu súčiastkuGörögová, I.Ústav výrobných technológií (MTF)I-VTVMMTFPodrobnosti témy0 / 3--
77.DPNávrh digitálneho pneumatického panelu „Motion Terminal“ v stratégii Industry 4.0Ružarovský, R.Ústav výrobných technológií (MTF)I-VZSMTFPodrobnosti témy1 / 1 Marcell, M.
78.DPNávrh implementácie metód priemyselného inžinierstva do podnikuBeluský, M.Ústav priemyselného inžinierstva a manažmentu (MTF)I-PMAMTFPodrobnosti témy0 / ----
79.DPNávrh implementácie systému kontinuálneho zlepšovania do podnikuBeluský, M.Ústav priemyselného inžinierstva a manažmentu (MTF)I-PMAMTFPodrobnosti témy0 / ----
80.DPNávrh implementácie systému kontinuálneho zlepšovania do podnikuBeluský, M.Ústav priemyselného inžinierstva a manažmentu (MTF)I-PMAMTFPodrobnosti témy0 / ----
81.BPNávrh implementácie techniky Industry 4.0 v ručnom montážnom pracoviskuRužarovský, R.Ústav výrobných technológií (MTF)B-PPTMTFPodrobnosti témy0 / 1--
82.DPNávrh informačného systému pre vybranú organizáciu/podnikKebísek, M.Ústav aplikovanej informatiky, automatizácie a mechatroniky (MTF)I-AIPPMTFPodrobnosti témy0 / ----
83.BPNávrh inovácií procesov transferu technológie vo vybranom priemyselnom podniku (ak. rok 2017/2018)Jemala, M.Ústav priemyselného inžinierstva a manažmentu (MTF)B-PMAMTFPodrobnosti témy0 / 1--
84.DPNávrh inovatívneho systému manažmentu výroby vo vybranom priemyselnom podniku (ak. rok 2017/2018)Jemala, M.Ústav priemyselného inžinierstva a manažmentu (MTF)I-PMAMTFPodrobnosti témy0 / 2--
85.DPNávrh integrácie priemyselných dát do špecializovaného dátového úložiskaKebísek, M.Ústav aplikovanej informatiky, automatizácie a mechatroniky (MTF)I-AIPPMTFPodrobnosti témy0 / ----
86.BPNávrh komponentov upínacieho stavebnicového systémuMoravčíková, J.Ústav výrobných technológií (MTF)B-PPTMTFPodrobnosti témy1 / 1 Braniš, M.
87.DPNávrh koncového efektora priemyselného robotaMudriková, A.Ústav výrobných technológií (MTF)I-VZSMTFPodrobnosti témy2 / -- Mahaj, O.
Ševcech, A.
88.DPNávrh konštrukcie náboja výsevného disku sejacieho strojaKusá, M.Ústav výrobných technológií (MTF)I-VZSMTFPodrobnosti témy1 / 1 Remiaš, D.
89.DPNávrh logistiky materiálového toku v iCIM 3000 z hľadiska práce skladového systémuMudriková, A.Ústav výrobných technológií (MTF)I-VZSMTFPodrobnosti témy0 / ----
90.BPNávrh montáže čerpadla na voduKuruc, M.Ústav výrobných technológií (MTF)B-PPTMTFPodrobnosti témy1 / 1 Firta, J.
91.BPNávrh montáže spojky motocyklaVáclav, Š.Ústav výrobných technológií (MTF)B-PPTMTFPodrobnosti témy1 / 1 Hajtman, V.
92.DPNávrh montáže vybraného strojárskeho výrobkuVáclav, Š.Ústav výrobných technológií (MTF)I-PPNMTFPodrobnosti témy1 / 2 Marušinec, J.
93.BPNávrh montáže vybraného strojárskeho výrobkuVáclav, Š.Ústav výrobných technológií (MTF)B-PPTMTFPodrobnosti témy3 / 2 Malík, J.
Šturcel, R.
Schwarz, R.
94.DPNávrh montáže vybraného strojárskeho výrobkuVáclav, Š.Ústav výrobných technológií (MTF)I-VTVMMTFPodrobnosti témy2 / 2 Opatík, V.
Duriš, O.
95.BPNávrh montáže zdvíhacieho mechanizmu pre osobné automobilyVáclav, Š.Ústav výrobných technológií (MTF)B-PPTMTFPodrobnosti témy1 / 1 Skladaný, D.
96.DPNávrh na zdokonalenie systému kalkulácií vo vybranom priemyselnom podnikuMrvová, Ľ.Ústav priemyselného inžinierstva a manažmentu (MTF)I-PPPMTFPodrobnosti témy0 / 2--
97.BPNávrh opatrení na riešenie problematiky zamestnávania cudzokrajných zamestnancov vo výrobnom podniku z pohľadu vybraných personálnych činností v kontexte s udržateľnosťou pracovného výkonu zamestnancov (ak.rok 17/18)Chlpeková, A.Ústav priemyselného inžinierstva a manažmentu (MTF)B-PPPMTFPodrobnosti témy0 / ----
98.BPNávrh opatrení na stabilizáciu zamestnancov v podmienkach vybraného priemyselného podniku v kontexte s udržateľnosťou pracovného výkonu zamestnancov (ak.rok 17/18)Chlpeková, A.Ústav priemyselného inžinierstva a manažmentu (MTF)B-PPPMTFPodrobnosti témy0 / ----
99.BPNávrh opatrení na zdokonalenie činnosti personálneho útvaru v podmienkach vybraného priemyselného podniku (ak.rok 17/18)Chlpeková, A.Ústav priemyselného inžinierstva a manažmentu (MTF)B-PPPMTFPodrobnosti témy0 / ----
100.BPNávrh opatrení na zlepšenie obstarávania a skladovania výrobných zásob vo vybranom priemyselnom podniku (ak. rok 2017/2018)Bestvinová, V.Ústav priemyselného inžinierstva a manažmentu (MTF)B-PMAMTFPodrobnosti témy0 / 2--
101.BPNávrh opatrení na zlepšenie systému analýzy práce v podmienkach vybraného priemyselného podniku v kontexte s udržateľnosťou pracovného výkonu zamestnancov (ak.rok 17/18)Chlpeková, A.Ústav priemyselného inžinierstva a manažmentu (MTF)B-PPPMTFPodrobnosti témy0 / ----
102.BPNávrh opatrení na zvýšenie konkurencieschopnosti vybraného malého alebo stredného priemyselného podniku pôsobiaceho vo viac alebo v menej rozvinutom regióne SR (ak. rok 2017/2018)Bestvinová, V.Ústav priemyselného inžinierstva a manažmentu (MTF)B-PMAMTFPodrobnosti témy0 / 1--
103.BPNávrh opatrení pre zlepšenie operatívneho plánovania a riadenia výrobyBeluský, M.Ústav priemyselného inžinierstva a manažmentu (MTF)B-PMAMTFPodrobnosti témy0 / ----
104.BPNávrh opatrení pre zníženie času pretypovávaniaBeluský, M.Ústav priemyselného inžinierstva a manažmentu (MTF)B-PMAMTFPodrobnosti témy0 / ----
105.BPNávrh opatrení pre zvýšenie efektívnosti materiálového tokuBeluský, M.Ústav priemyselného inžinierstva a manažmentu (MTF)B-PMAMTFPodrobnosti témy0 / ----
106.BPNávrh opatrení pre zvýšenie produktivity práce v podnikuBeluský, M.Ústav priemyselného inžinierstva a manažmentu (MTF)B-PMAMTFPodrobnosti témy0 / ----
107.DPNávrh parametrov spájkovania titánu a zliatiny TiAlVHodúlová, E.Ústav výrobných technológií (MTF)I-ZASMMTFPodrobnosti témy0 / 1--
108.DPNávrh parametrov zvárania titánu elektrónovým lúčomŠimeková, B.Ústav výrobných technológií (MTF)I-ZASMMTFPodrobnosti témy0 / 1--
109.DPNávrh pneumatického odstrihovania vtokov pre lis Krauss Maffei Cx MC6 v Ronson Plastics, s.r.o. MyjavaPecháček, F.Katedra výrobných systémov, metrológie a montáže (UVTE MTF)I-VZSMTFPodrobnosti témy0 / ----
110.DPNávrh riadiaceho systému s využitím PCS7Neštický, M.Ústav aplikovanej informatiky, automatizácie a mechatroniky (MTF)I-AIPPMTFPodrobnosti témy0 / ----
111.BPNávrh spájkovacích zliatin pre vyššie aplikačné teplotyKoleňák, R.Ústav výrobných technológií (MTF)B-VTEMTFPodrobnosti témy0 / ----
112.DPNávrh sústavy ukazovateľov na finančno-ekonomickú analýzu spoločnosti OSRAM, a.s.Baran, D.Ústav priemyselného inžinierstva a manažmentu (MTF)I-PMAMTFPodrobnosti témy0 / 1--
113.DPNávrh systému a obsahu kvalifikačného vzdelávania zamestnancov v ZF Slovakia Levice (ak.rok 17/18)Chlpeková, A.Ústav priemyselného inžinierstva a manažmentu (MTF)I-PPPMTFPodrobnosti témy0 / 1--
114.DPNávrh systému (modelu) udržateľnej tvorby zdieľaných hodnôt priemyselného podniku v kontexte s udržateľným SZPSakál, P.Ústav priemyselného inžinierstva a manažmentu (MTF)I-PPPMTFPodrobnosti témy0 / 1--
115.DPNávrh systému (modelu) udržateľnej tvorby zdieľaných hodnôt priemyselného podniku v kontexte s udržateľným SZPSakál, P.Ústav priemyselného inžinierstva a manažmentu (MTF)I-PPPMTFPodrobnosti témy0 / 1--
116.DPNávrh systému (modelu) udržateľnej tvorby zdieľaných hodnôt priemyselného podniku v kontexte s udržateľným SZPSakál, P.Ústav priemyselného inžinierstva a manažmentu (MTF)I-PMAMTFPodrobnosti témy0 / 1--
117.DPNávrh systému riadeniu výkonnosti zamestnancov špecificky so zameraním na medzigeneračné interakcie vo vybranom priemyselnom podniku (ak.rok 17/18)Chlpeková, A.Ústav priemyselného inžinierstva a manažmentu (MTF)I-PPPMTFPodrobnosti témy0 / 2--
118.DPNávrh technických opatrení pri zavádzaní montážnej linky do výrobyRužarovský, R.Ústav výrobných technológií (MTF)I-VZSMTFPodrobnosti témy1 / 1 Sedlák, M.
119.DPNávrh technológie CNC tlačenia laserom zváraných polotovarov (2018)Šugárová, J.Ústav výrobných technológií (MTF)I-OATMTFPodrobnosti témy0 / 1--
120.DPNávrh technológie spájkovania kombinácie titán - nikelKostolný, I.Ústav výrobných technológií (MTF)I-ZASMMTFPodrobnosti témy0 / 1--
121.DPNávrh technológie zvárania niklu laserovým lúčomKovaříková, I.Ústav výrobných technológií (MTF)I-ZASMMTFPodrobnosti témy0 / 1--
122.DPNávrh udržateľného systému personálneho marketingu vo vybranom priemyselnom podniku (ak.rok 17/18)Chlpeková, A.Ústav priemyselného inžinierstva a manažmentu (MTF)I-PPPMTFPodrobnosti témy1 / -- Licherová, N.
123.DPNávrh udržateľného systému stabilizácie zamestnancov v podnikuMrvová, Ľ.Ústav priemyselného inžinierstva a manažmentu (MTF)I-PPPMTFPodrobnosti témy0 / 2--
124.DPNávrh vložky formy pre vysokotlaké liatie lopatkového kolesaBajčičák, M.Ústav výrobných technológií (MTF)I-PPNMTFPodrobnosti témy0 / ----
125.DPNávrh využitia metódy AHP a softvéru Expert Choice pre logistické procesy priemyselného podnikuSakál, P.Ústav priemyselného inžinierstva a manažmentu (MTF)I-PPPMTFPodrobnosti témy0 / 1--
126.DPNávrh využitia metódy AHP a softvéru Expert Choice pre logistické procesy priemyselného podnikuSakál, P.Ústav priemyselného inžinierstva a manažmentu (MTF)I-PPPMTFPodrobnosti témy0 / 1--
127.DPNávrh využitia softvéru Expert Choice pri strategickom rozhodovaní v priemyselných podnikoch v kontexte so stratégiou USZPSakál, P.Ústav priemyselného inžinierstva a manažmentu (MTF)I-PPPMTFPodrobnosti témy0 / 1--
128.DPNávrh využitia udržateľnej marketingovej stratégie pri tvorbe pozitívneho imidžu priemyselných podnikov na Slovensku v kontexte so stratégiou udržateľného spoločensky zodpovedného podnikaniaSakál, P.Ústav priemyselného inžinierstva a manažmentu (MTF)I-PPPMTFPodrobnosti témy0 / 1--
129.DPNávrh využitia udržateľnej marketingovej stratégie pri tvorbe pozitívneho imidžu priemyselných podnikov na Slovensku v kontexte so stratégiou udržateľného spoločensky zodpovedného podnikaniaSakál, P.Ústav priemyselného inžinierstva a manažmentu (MTF)I-PMAMTFPodrobnosti témy0 / 1--
130.DPNávrh zabezpečenia lokálnej počítačovej siete v prostredí internetu. 2017/2018Halenár, I.Ústav aplikovanej informatiky, automatizácie a mechatroniky (MTF)I-AIPPMTFPodrobnosti témy1 / 1 Pónya, F.
131.DPNávrh zlepšenia implementácie finančného controllingu vo vybranom priemyselnom podnikuBaran, D.Ústav priemyselného inžinierstva a manažmentu (MTF)I-PMAMTFPodrobnosti témy0 / 2--
132.DPNávrh zlepšenia inovačného plánovania výrobných procesov vo vybranom priemyselného podniku (ak. rok 2017/2018)Jemala, M.Ústav priemyselného inžinierstva a manažmentu (MTF)I-PMAMTFPodrobnosti témy0 / 2--
133.BPNávrh zlepšenia manažmentu inovácií výrobných procesov vo vybranom priemyselnom podniku (ak. rok 2017/2018)Jemala, M.Ústav priemyselného inžinierstva a manažmentu (MTF)B-PMAMTFPodrobnosti témy0 / 2--
134.DPNávrh zlepšenia manažmentu predvýrobných procesov vo vybranom priemyselnom podniku (ak. rok 2017/2018)Jemala, M.Ústav priemyselného inžinierstva a manažmentu (MTF)I-PMAMTFPodrobnosti témy0 / 2--
135.DPNávrh zlepšenia metodiky implementácie controllingu nákladov vo vybranom priemyselnom podnikuBaran, D.Ústav priemyselného inžinierstva a manažmentu (MTF)I-PMAMTFPodrobnosti témy0 / 2--
136.DPNávrh zlepšenia metodiky implementácie controllingu nákladov vo vybranom priemyselnom podnikuBaran, D.Ústav priemyselného inžinierstva a manažmentu (MTF)I-PMAMTFPodrobnosti témy0 / 3--
137.DPNávrh zlepšenia metodiky implementácie subsystému riadenia controlling vo vybranom priemyselnom podnikuBaran, D.Ústav priemyselného inžinierstva a manažmentu (MTF)I-PMAMTFPodrobnosti témy0 / 3--
138.BPNávrh zlepšenia procesov prípravy výroby vo vybranom priemyselnom podniku (ak. rok 2017/2018)Jemala, M.Ústav priemyselného inžinierstva a manažmentu (MTF)B-PMAMTFPodrobnosti témy0 / 1--
139.DPNávrh zlepšenia systému manažmentu ľudských zdrojov vo vybranom priemyselnom podnikuBaran, D.Ústav priemyselného inžinierstva a manažmentu (MTF)I-PMAMTFPodrobnosti témy0 / 2--
140.DPNebezpečné látky v chladiacich a nemrznúcich zmesiachBartošová, A.Ústav integrovanej bezpečnosti (MTF)I-IBEMTFPodrobnosti témy0 / ----
141.BPNekonvenčné spôsoby ťahania oceľových drôtov za studenaTittel, V.Katedra obrábania a tvárnenia (UVTE MTF)B-VTEMTFPodrobnosti témy0 / 1--
142.BPNeurónové siete - návod na cvičeniaSchreiber, P.Ústav aplikovanej informatiky, automatizácie a mechatroniky (MTF)B-AIAMTFPodrobnosti témy0 / ----
143.DPNumerická simulácia procesov indukčného kalenia s využitím programového systému ANSYSBehúlová, M.Ústav aplikovanej informatiky, automatizácie a mechatroniky (MTF)I-AIPPMTFPodrobnosti témy0 / ----
144.BPObrábanie elektrónovým a iónovým lúčom - výučbové video (2018)Görögová, I.Ústav výrobných technológií (MTF)B-VTEMTFPodrobnosti témy0 / 1--
145.BPOdvodenie teoretickej rýchlosti rotácie formy pri dostredivom liatí s vertikálnou osou rotácie formyBajčičák, M.Ústav výrobných technológií (MTF)B-VTEMTFPodrobnosti témy0 / 1--
146.DPOptimalizácia fuzzy regulátora genetickými algoritmamiSchreiber, P.Ústav aplikovanej informatiky, automatizácie a mechatroniky (MTF)I-AIPPMTFPodrobnosti témy0 / 1--
147.DPOptimalizácia obrábania koróziivzdorných ocelí (2018)Šugár, P.Katedra obrábania a tvárnenia (UVTE MTF)I-OATMTFPodrobnosti témy1 / -- Duchoslav, M.
148.DPOptimalizácia obrábania výkovkov v podmienkach firmy HKS Forge, s.r.o.Buranská, E.Ústav výrobných technológií (MTF)I-VTVMMTFPodrobnosti témy1 / 1 Rehušová, E.
149.DPOptimalizácia pracoviska výroby ozubenia v ZF Sachs Slovakia a.s. LevicePecháček, F.Katedra výrobných systémov, metrológie a montáže (UVTE MTF)I-VZSMTFPodrobnosti témy0 / ----
150.DPOptimalizácia tvaru dutiny kovacieho nástroja pre výkovok Príruba využitím FEM simulácieKapustová, M.Katedra obrábania a tvárnenia (UVTE MTF)I-PPNMTFPodrobnosti témy1 / 1 Jurík, P.
151.DPOptimalizácia tvaru zápustkového výkovku na výrobu súčiastky PrírubaKapustová, M.Ústav výrobných technológií (MTF)I-OATMTFPodrobnosti témy0 / 1--
152.DPOptimalizácia výberu naváracieho materiálu na renováciu kovacích nástrojov (2018)Šugár, P.Katedra obrábania a tvárnenia (UVTE MTF)I-OATMTFPodrobnosti témy0 / ----
153.BPPersonálne informačné systémyŠujanová, J.Ústav priemyselného inžinierstva a manažmentu (MTF)B-PPPMTFPodrobnosti témy0 / ----
154.DPPlánovaný experiment (Desing of Experiment - DoF)Labašová, E.Ústav aplikovanej informatiky, automatizácie a mechatroniky (MTF)I-AIPPMTFPodrobnosti témy0 / ----
155.BPPočítačová podpora pri návrhu a výrobe súčiastkyGörögová, I.Ústav výrobných technológií (MTF)B-PPTMTFPodrobnosti témy3 / 3 Molnár, M.
Nikodem, M.
Kianica, D.
156.BPPočítačová podpory kvalityPokorný, P.Ústav výrobných technológií (MTF)B-PPTMTFPodrobnosti témy0 / 1--
157.DPPočítačové modelovanie dvojrozmerných nanomateriálovDubecký, M.Ústav materiálov (MTF)I-MIMTFPodrobnosti témy0 / 2--
158.BPPodnikové informačné systémyŠujanová, J.Ústav priemyselného inžinierstva a manažmentu (MTF)B-PMAMTFPodrobnosti témy0 / ----
159.DPPorovnanie metód výpočtu momentu zotrvačnostiPalumbíny, O.Ústav aplikovanej informatiky, automatizácie a mechatroniky (MTF)I-AIPPMTFPodrobnosti témy0 / 1--
160.DPPorovnanie metód výpočtu statických momentovPalumbíny, O.Ústav aplikovanej informatiky, automatizácie a mechatroniky (MTF)I-AIPPMTFPodrobnosti témy0 / 1--
161.BPPorovnanie možností parametrického programovania a SL cyklov v riadiacom systéme Heidenhain iTNC530Šimna, V.Ústav výrobných technológií (MTF)B-VTEMTFPodrobnosti témy1 / -- Nguyen, D.
162.DPPorovnanie požiadaviek na odbornú spôsobilosť v bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci medzi Slovenskou republikou a MaďarskomMartinka, J.Ústav integrovanej bezpečnosti (MTF)I-IBEMTFPodrobnosti témy1 / 1 Zsibritová, A.
163.BPPrehľad a charakteristika CAD softvérov používaných pri návrhu foriemBajčičák, M.Ústav výrobných technológií (MTF)B-PPTMTFPodrobnosti témy1 / 1 Martinek, F.
164.BPPrehľad spôsobov obrábania spekaných karbidovKuruc, M.Ústav výrobných technológií (MTF)B-PPTMTFPodrobnosti témy1 / -- Keleši, R.
165.DPPriame spájanie keramiky AlN pomocou spájky typu Sn-Ag-Ti a In-Ag-TiKoleňák, R.Ústav výrobných technológií (MTF)I-ZASMMTFPodrobnosti témy0 / ----
166.DPPriame spájanie keramiky ZrO2 pomocou spájok typu Sn-Ag-Ti a In-Ag-TiKoleňák, R.Ústav výrobných technológií (MTF)I-ZASMMTFPodrobnosti témy0 / ----
167.BPPríprava interaktívneho skúšobného testu pre MM učebnicuBožek, P.Katedra výrobných systémov, metrológie a montáže (UVTE MTF)B-PPTMTFPodrobnosti témy0 / ----
168.DPProduktové inovácie z pohľadu cyklickej ekonomikyŠujanová, J.Ústav priemyselného inžinierstva a manažmentu (MTF)I-PMAMTFPodrobnosti témy0 / ----
169.DPProjekt modernizácie strojového vybavenia v priestroch zlievarne na MtF STU v TrnaveBajčičák, M.Ústav výrobných technológií (MTF)I-VTVMMTFPodrobnosti témy0 / ----
170.DPRacionalizácia výrobného procesu definovaného komponentuMoravčíková, J.Ústav výrobných technológií (MTF)I-VTVMMTFPodrobnosti témy0 / 3--
171.DPRacionalizácia výroby konkrétnej súčiastkyGörög, A.Ústav výrobných technológií (MTF)I-OATMTFPodrobnosti témy0 / 2--
172.DPRacionalizácia výroby konkrétnej súčiastky (2018)Görög, A.Ústav výrobných technológií (MTF)I-VTVMMTFPodrobnosti témy0 / 2--
173.DPRacionalizácia výroby konkrétnej súčiastky (2018)Görög, A.Ústav výrobných technológií (MTF)I-PPNMTFPodrobnosti témy0 / 2--
174.DPRacionalizácia výroby plošných výtvarkov v podmienkach firmy AJ Metal Design, a. s. (2018)Šugárová, J.Ústav výrobných technológií (MTF)I-OATMTFPodrobnosti témy1 / 1 Forrová, D.
175.DPRacionalizácia výroby výkovku pozdĺžneho tvaru využitím technológie priečneho klinového valcovaniaKapustová, M.Katedra obrábania a tvárnenia (UVTE MTF)I-OATMTFPodrobnosti témy1 / 1 Hudek, J.
176.DPRenovácia oceľových závitoviekKoleňák, R.Ústav výrobných technológií (MTF)I-ZASMMTFPodrobnosti témy0 / ----
177.BPRiadenie objektu Lego Mindstorms pomocou nástroja MatlabJuhás, M.Ústav aplikovanej informatiky, automatizácie a mechatroniky (MTF)B-AIAMTFPodrobnosti témy0 / 1--
178.DPRiadenie rizík v dodávateľskom reťazci a bezpečnosť dodávateľských reťazcov v rámci organizácieKoblen, I.Ústav integrovanej bezpečnosti (MTF)I-IBEMTFPodrobnosti témy0 / ----
179.DPRiaditeľnosť a pozorovateľnosť lineárnych dynamických systémovVrábeľ, R.Ústav aplikovanej informatiky, automatizácie a mechatroniky (MTF)I-AIPPMTFPodrobnosti témy0 / 2--
180.BPRozšírená realita ako webová aplikácia pre podporu výučbyJuhás, M.Ústav aplikovanej informatiky, automatizácie a mechatroniky (MTF)B-AIAMTFPodrobnosti témy0 / 1--
181.BPSimulácia technologických procesovPokorný, P.Ústav výrobných technológií (MTF)B-PPTMTFPodrobnosti témy0 / 1--
182.DPSimulácia výrobného procesu v súlade so štandardmi Industry 4.0 - digitálne dvojča (2017/2018)Halenár, I.Ústav aplikovanej informatiky, automatizácie a mechatroniky (MTF)I-AIPPMTFPodrobnosti témy0 / 2--
183.BPSpájanie zliatin AlLiŠimeková, B.Ústav výrobných technológií (MTF)B-VTEMTFPodrobnosti témy0 / 1--
184.BPSpájkovanie elektrónovým lúčomKoleňák, R.Ústav výrobných technológií (MTF)B-VTEMTFPodrobnosti témy1 / 1 Kubisová, D.
185.BPSpájkovanie laseromKoleňák, R.Ústav výrobných technológií (MTF)B-VTEMTFPodrobnosti témy1 / 1 Meluš, T.
186.BPSpájkovanie pomocou sklených spájokKoleňák, R.Ústav výrobných technológií (MTF)B-VTEMTFPodrobnosti témy0 / 1--
187.BPSpájkovanie v automobilovom priemysleKoleňák, R.Ústav výrobných technológií (MTF)B-VTEMTFPodrobnosti témy1 / 1 Pluhár, A.
188.BPSpoločensky zodpovedné podnikanie - objektívna stratégia pre MSP na SlovenskuSakál, P.Ústav priemyselného inžinierstva a manažmentu (MTF)B-PPPMTFPodrobnosti témy0 / 2--
189.BPSpoločensky zodpovedné podnikanie - objektívna stratégia pre MSP na SlovenskuSakál, P.Ústav priemyselného inžinierstva a manažmentu (MTF)B-PMAMTFPodrobnosti témy0 / 2--
190.BPStanovenie parametrov vznietivosti rozvíreného prachu vybraného druhu potravinárskeho koreniaKobetičová, H.Katedra požiarneho inžinierstva (UIBE MTF)B-IBEMTFPodrobnosti témy0 / 1--
191.DPStanovenie parametrov vznietivosti usadeného a rozvíreného prachu vybraného druhu sójového mliekaKobetičová, H.Katedra požiarneho inžinierstva (UIBE MTF)I-IBEMTFPodrobnosti témy0 / 1--
192.BPStanovenie parametrov vznietivosti usadeného a rozvíreného prachu vybraného druhu srvátkového proteínuKobetičová, H.Katedra požiarneho inžinierstva (UIBE MTF)B-IBEMTFPodrobnosti témy0 / 1--
193.DPStanovenie parametrov vznietivosti usadeného a rozvíreného prachu vybraného druhu škrobového práškuKobetičová, H.Katedra požiarneho inžinierstva (UIBE MTF)I-IBEMTFPodrobnosti témy0 / ----
194.DPStanovenie sorpčnej kapacity textilných a sypkých sorbentov pri odstraňovaní ropných látokKobetičová, H.Katedra požiarneho inžinierstva (UIBE MTF)I-IBEMTFPodrobnosti témy0 / 1--
195.BPSúčasné trendy a nové generácie odstraňovania farbív z odpadových vôdBartošová, A.Ústav integrovanej bezpečnosti (MTF)B-IBEMTFPodrobnosti témy0 / ----
196.DPŠtúdia nasadenia systému riadenia Simatic PCS 7 v priemysleGese, A.Ústav aplikovanej informatiky, automatizácie a mechatroniky (MTF)I-AIPPMTFPodrobnosti témy0 / 1--
197.BPŠtúdium fotochemickej degradácie nebezpečných látokSoldán, M.Ústav integrovanej bezpečnosti (MTF)B-IBEMTFPodrobnosti témy0 / 1--
198.DPŠtúdium zvarových spojov niklu vyhotovených elektrónovým lúčomHodúlová, E.Ústav výrobných technológií (MTF)I-ZASMMTFPodrobnosti témy0 / 1--
199.BPTvárniteľnosť laserom zváraných plechovKovačócy, P.Ústav výrobných technológií (MTF)B-VTEMTFPodrobnosti témy1 / -- Lipár, T.
200.DPTvorba informačnej stratégie v priemyselných podnikochŠujanová, J.Ústav priemyselného inžinierstva a manažmentu (MTF)I-PMAMTFPodrobnosti témy0 / ----
201.BPTvorba interaktívnej MM učebnice pre odborný predmetBožek, P.Katedra výrobných systémov, metrológie a montáže (UVTE MTF)B-PPTMTFPodrobnosti témy0 / 2--
202.DPUltrazvukové spájkovanie kombinácie kompozit - keramikaKostolný, I.Ústav výrobných technológií (MTF)I-ZASMMTFPodrobnosti témy0 / 1--
203.DPUplatnenie CA technológií pri návrhu inteligentného pracovného prostrediaŠujanová, J.Ústav priemyselného inžinierstva a manažmentu (MTF)I-PMAMTFPodrobnosti témy0 / ----
204.DPUplatňovanie informačného manažmentu v priemyselných podnikochŠujanová, J.Ústav priemyselného inžinierstva a manažmentu (MTF)I-PMAMTFPodrobnosti témy0 / ----
205.DPUplatňovanie projektového manažmentu v priemyselných podnikochŠujanová, J.Ústav priemyselného inžinierstva a manažmentu (MTF)I-PMAMTFPodrobnosti témy0 / ----
206.DPUplatňovanie projektového manažmentu v priemyselných podnikochŠujanová, J.Ústav priemyselného inžinierstva a manažmentu (MTF)I-PPPMTFPodrobnosti témy0 / ----
207.DPUplatňovanie vedomostného manažmentu v priemyselných podnikochŠujanová, J.Ústav priemyselného inžinierstva a manažmentu (MTF)I-PMAMTFPodrobnosti témy0 / ----
208.DPUrčenie aktivačnej energie termooxidácie konopnej izolácieRantuch, P.Ústav integrovanej bezpečnosti (MTF)I-IBEMTFPodrobnosti témy0 / 1--
209.DPVizualizácia digitálnych grafických dát prostredníctvom robota. (2017/2018)Halenár, I.Ústav aplikovanej informatiky, automatizácie a mechatroniky (MTF)I-AIPPMTFPodrobnosti témy0 / 1--
210.BPVnútorné štruktúry pri technológii Rapid Prototyping a ich vplyv na tvarovú a rozmerovú presnosťMilde, J.Ústav výrobných technológií (MTF)B-PPTMTFPodrobnosti témy0 / 1--
211.BPVoľba obrábacieho stroja pre vŕtacie operácie na danej súčiastkeBučányová, M.Katedra výrobných systémov, metrológie a montáže (UVTE MTF)B-VZSMTFPodrobnosti témy0 / ----
212.BPVoľba rezných nástrojov pre obrábanie na CNC sústruhu EMCO Concept TURN 105Bučányová, M.Katedra výrobných systémov, metrológie a montáže (UVTE MTF)B-VZSMTFPodrobnosti témy0 / ----
213.DPVplyv fyzikálno-chemickej úpravy nebezpečného odpadu (lúženec) na jeho sorpčné vlastnostiSoldán, M.Ústav integrovanej bezpečnosti (MTF)I-IBEMTFPodrobnosti témy0 / 1--
214.BPVplyv konceptu Industry 4.0 na oblasť údržby vo výrobných systémochMichal, D.Ústav výrobných technológií (MTF)B-VZSMTFPodrobnosti témy0 / 1--
215.DPVplyv parametrov fuzzy regulácie na kvalitu regulačného procesuSchreiber, P.Ústav aplikovanej informatiky, automatizácie a mechatroniky (MTF)I-AIPPMTFPodrobnosti témy0 / 1--
216.BPVplyv povrchovej úpravy zliatiny TiAlV na proces spájkovaniaHodúlová, E.Ústav výrobných technológií (MTF)B-VTEMTFPodrobnosti témy0 / 1--
217.DPVplyv stratégie pohybu tlačného nástroja na integritu povrchovej vrstvy výtlačku (2018)Šugárová, J.Ústav výrobných technológií (MTF)I-OATMTFPodrobnosti témy0 / 1--
218.DPVplyv termickej modifikácie dreva na kritickú hustotu tepelného tokuRantuch, P.Ústav integrovanej bezpečnosti (MTF)I-IBEMTFPodrobnosti témy0 / 1--
219.DPVplyv tvaru prvku laserom textúrovanej štruktúry povrchu na tribologické vlastnosti v procesoch tvárnenia (2018)Šugárová, J.Ústav výrobných technológií (MTF)I-OATMTFPodrobnosti témy0 / 1--
220.DPVplyv vlastností materiálu na lisovateľnosť a kvalitu výliskov na diely vyrábané v automobilovom priemysleBílik, J.Ústav výrobných technológií (MTF)I-VTVMMTFPodrobnosti témy1 / -- Kučera, T.
221.DPVýskum spájkovateľnosti povrchovo upraveného niklu a zliatiny TiAlVHodúlová, E.Ústav výrobných technológií (MTF)I-ZASMMTFPodrobnosti témy0 / 1--
222.DPVýskum vplyvu technologických parametrov pri ťahaní bezšvových rúr s podporou numerickej simulácieSobota, R.Katedra obrábania a tvárnenia (UVTE MTF)I-PPNMTFPodrobnosti témy0 / ----
223.DPVytvorenie elektronického výučbového portálu k téme "Úplný faktorový experiment pre tri faktory".Labašová, E.Ústav aplikovanej informatiky, automatizácie a mechatroniky (MTF)I-AIPPMTFPodrobnosti témy0 / ----
224.DPVytvorenie osnov a materiálov pre školenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci na stredných školáchMartinka, J.Ústav integrovanej bezpečnosti (MTF)I-IBEMTFPodrobnosti témy1 / 1 Haburajová, Š.
225.DPVytvorenie osnov a materiálov pre školenie o požiarnej ochrane na stredných školáchMartinka, J.Ústav integrovanej bezpečnosti (MTF)I-IBEMTFPodrobnosti témy1 / 1 Hagara, K.
226.DPVytvorenie simulácie pre zautomatizovanie výrobnej linky pre ručné zváranie podskupín E-UP na NSF" v spoločnosti Volkswagen Slovakia, a.s.Holubek, R.Ústav výrobných technológií (MTF)I-PPNMTFPodrobnosti témy1 / -- Gubien, T.
227.BPVytvorenie 3D modelu vybraného výrobného zariadenia (2018)Košťál, P.Ústav výrobných technológií (MTF)B-VZSMTFPodrobnosti témy0 / 7--
228.BPVyužitie alternatívnych adsorbentov pri sorpcii nebezpečných látokSoldán, M.Ústav integrovanej bezpečnosti (MTF)B-IBEMTFPodrobnosti témy0 / 1--
229.BPVyužitie CMT zvárania v automobilovom priemysleKovačócy, P.Ústav výrobných technológií (MTF)B-VTEMTFPodrobnosti témy1 / -- Čulík, M.
230.DPVyužitie deep learningu v rozpoznávaní hlasov skupiny osôbSchreiber, P.Ústav aplikovanej informatiky, automatizácie a mechatroniky (MTF)I-AIPPMTFPodrobnosti témy0 / 1--
231.DPVyužitie deep learningu v rozpoznávaní hudobných skupínSchreiber, P.Ústav aplikovanej informatiky, automatizácie a mechatroniky (MTF)I-AIPPMTFPodrobnosti témy0 / 1--
232.DPVyužitie deep learningu v rozpoznávaní jazykovSchreiber, P.Ústav aplikovanej informatiky, automatizácie a mechatroniky (MTF)I-AIPPMTFPodrobnosti témy0 / 1--
233.DPVyužitie deep learningu v rozpoznávaní výtvarných štýlovSchreiber, P.Ústav aplikovanej informatiky, automatizácie a mechatroniky (MTF)I-AIPPMTFPodrobnosti témy0 / 1--
234.DPVyužitie deep learningu v rozpoznávaní zvuku hudobných nástrojovSchreiber, P.Ústav aplikovanej informatiky, automatizácie a mechatroniky (MTF)I-AIPPMTFPodrobnosti témy0 / 1--
235.BPVyužitie Industry 4.0 v tvárniacich procesochNecpal, M.Ústav výrobných technológií (MTF)B-PPTMTFPodrobnosti témy0 / 1--
236.BPVyužitie Industry 4.0 v montážiNecpal, M.Ústav výrobných technológií (MTF)B-PPTMTFPodrobnosti témy0 / 1--
237.BPVyužitie kolaboratívnej spolupráce človek – robot v montážnych procesoch v koncepcii Industry 4.0Ružarovský, R.Ústav výrobných technológií (MTF)B-PPTMTFPodrobnosti témy0 / 1--
238.DPVyužitie nanočastíc pri odstraňovaní farbív z vodyGerulová, K.Katedra environmentálneho inžinierstva (UIBE MTF)I-IBEMTFPodrobnosti témy0 / ----
239.BPVyužitie nanočastíc pri odstraňovaní farbív z vodyGerulová, K.Katedra environmentálneho inžinierstva (UIBE MTF)B-IBEMTFPodrobnosti témy0 / ----
240.BPVyužitie nových stratégií počítačovej podpory v projektovaní výrobných systémov v koncepcii I4.0Holubek, R.Ústav výrobných technológií (MTF)B-PPTMTFPodrobnosti témy0 / ----
241.BPVyužitie počítačom podporovaných technológií pri návrhu a výrobe ergonomického gripu určeného na RIS lišty airsoftovej zbrane SCAR LMilde, J.Ústav výrobných technológií (MTF)B-PPTMTFPodrobnosti témy1 / 1 Dobrovszký, P.
242.BPVyužitie počítačom podporovaných technológií pri návrhu a výrobe dentálnych ortodontických aparátovMilde, J.Ústav výrobných technológií (MTF)B-PPTMTFPodrobnosti témy1 / 1 Horváth, J.
243.BPVyužitie počítačovej podpory pre návrh pneumatického zariadeniaRužarovský, R.Ústav výrobných technológií (MTF)B-PPTMTFPodrobnosti témy0 / 1--
244.DPVyužitie virtuálnej reality pri projektovaní výrobno – montážnych systémov pomocou podporného simulačného softvéruHolubek, R.Ústav výrobných technológií (MTF)I-VZSMTFPodrobnosti témy0 / ----
245.BPVyužitie zvárania elektrónovým lúčom na zváranie niklu a jeho zliatinHodúlová, E.Ústav výrobných technológií (MTF)B-VTEMTFPodrobnosti témy0 / 1--
246.BPWebová aplikácia monitorovania procesnej úrovne riadenia výrobnej linkyJuhás, M.Ústav aplikovanej informatiky, automatizácie a mechatroniky (MTF)B-AIAMTFPodrobnosti témy0 / 1--
247.BPZhodnocovanie a zneškodňovanie plastovBlinová, L.Katedra environmentálneho inžinierstva (UIBE MTF)B-IBEMTFPodrobnosti témy0 / 1--
248.DPZískavanie znalostí z databáz a možnosti ich využitiaKebísek, M.Ústav aplikovanej informatiky, automatizácie a mechatroniky (MTF)I-AIPPMTFPodrobnosti témy0 / ----
249.DPZoštíhlenie procesu balenia distribučnej logistiky s využitím programu “Tecnomatix Plant Simulation“Delgado Sobrino, D. R.Ústav výrobných technológií (MTF)I-VZSMTFPodrobnosti témy0 / 1--
250.DPZváranie elektrónovým lúčom hrubých plechov zliatiny AlLiŠimeková, B.Ústav výrobných technológií (MTF)I-ZASMMTFPodrobnosti témy0 / 1--
251.DPZváranie elektrónovým lúčom tenkých plechov zliatiny AlLiKovačócy, P.Ústav výrobných technológií (MTF)I-ZASMMTFPodrobnosti témy1 / -- Gardian, J.
252.BPZváranie kombinovaných ocelí elektrónovým lúčomKovačócy, P.Ústav výrobných technológií (MTF)B-VTEMTFPodrobnosti témy1 / -- Gross, J.
253.BPZváranie titánu a jeho zliatin lúčovými technológiamiKovaříková, I.Ústav výrobných technológií (MTF)B-VTEMTFPodrobnosti témy0 / 1--
254.DPZváranie titánu laserovým lúčomKovačócy, P.Ústav výrobných technológií (MTF)I-ZASMMTFPodrobnosti témy1 / -- Chnápko, M.
255.BPZvýšenie efektívnosti výroby drôtov ťahaním (2018)Bílik, J.Ústav výrobných technológií (MTF)B-VTEMTFPodrobnosti témy0 / ----
256.BPZvyšovanie životnosti rezných nástrojovPokorný, P.Ústav výrobných technológií (MTF)B-PPTMTFPodrobnosti témy0 / 1--
257.BPŽivotný cyklus súčiastokPokorný, P.Ústav výrobných technológií (MTF)B-PPTMTFPodrobnosti témy0 / 1--