21. 11. 2017  3:36 Elvíra
Akademický informačný systém

Prehľad vypísaných tém - Materiálovotechnologická fakulta so sídlom v Trnave


Aplikácia zobrazuje zoznam aktuálnych a schválených tém, ktoré sú vypísané pod zvoleným pracoviskom alebo pod všetkými jeho podriadenými pracoviskami. Obmedziť výpis tém môžete podľa nasledujúcich kritérií.

Typ práce:
Študijný program:
Vedúci témy:
Garantujúce pracovisko:

* | A | B | Č | D | E | F | G | H | Ch | I | K | L | M | N | O | P | R | S | Š | T | U | V | W | Z | Ž | 1 | 2 | 3

Por.TypNázov témyVedúci práceGarantujúce pracoviskoŠtudijný programUrčené prePodrobnostiObsadené/MaxRiešitelia
1.DPAnalyza a navrh spatnovazobneho riadenia pre bezkontaktny predohrev drotuTanuška, P.Ústav aplikovanej informatiky, automatizácie a mechatroniky (MTF)I-AIPPMTFPodrobnosti témy1 / -- Garai, F.
2.BPAnalýza a návrh využitia e-marketingu ako nástroja pre udržateľnú marketingovú komunikačnú stratégiu v podniku CD - profil s.r.o.Šujaková, M.Ústav priemyselného inžinierstva a manažmentu (MTF)B-PPPMTFPodrobnosti témy1 / -- Vašková, V.
3.DPAnalýza bežiaceho programového vybavenia riadiaceho systému a následná zmena podľa požiadaviek zákazníkaTanuška, P.Ústav aplikovanej informatiky, automatizácie a mechatroniky (MTF)I-AIPPMTFPodrobnosti témy1 / -- Durdiak, J.
4.BPAnalýza efektivity reklamačného postupu v HB STEEL, s.r.o; Trebatice (2017÷2018)Pauliková, A.Ústav priemyselného inžinierstva a manažmentu (MTF)B-KPRMTFPodrobnosti témy0 / 1--
5.DPAnalýza mikroštruktúry a mechanických vlastností zvarových spojov Al zliatiny pre letecký priemyselSahul, M.Ústav výrobných technológií (MTF)I-ZASMMTFPodrobnosti témy1 / -- Hudec, P.
6.BPAnalýza montážnych pracovískLecký, Š.Ústav výrobných technológií (MTF)B-PPTMTFPodrobnosti témy1 / 1 Čmela, M.
7.BPAnalýza montážnych systémovLecký, Š.Ústav výrobných technológií (MTF)B-PPTMTFPodrobnosti témy1 / 1 Cesnek, B.
8.BPAnalýza možností generovania modelu modulárneho kvázi-robogami objektuMarkechová, I.Ústav aplikovanej informatiky, automatizácie a mechatroniky (MTF)B-AIAMTFPodrobnosti témy0 / ----
9.BPAnalýza možností lineárnych transformácií geometrického dizajnu modelu kvázi-robogami objektuMarkechová, I.Ústav aplikovanej informatiky, automatizácie a mechatroniky (MTF)B-AIAMTFPodrobnosti témy0 / ----
10.BPAnalýza možností zníženia straty rovnobežnosti konzol zváracieho zariadenia v pracovnom cykleDragula, M.Ústav výrobných technológií (MTF)B-VZSMTFPodrobnosti témy1 / 1 Jurák, R.
11.BPAnalýza prístupov pre stanovenie akustickej impedancie a zvukovej pohltivosti a jej využitie v praxiČekan, P.Ústav integrovanej bezpečnosti (MTF)B-IBEMTFPodrobnosti témy1 / 1 Matušov, D.
12.BPAnalýza procesu auditovania v spoločnosti ZF Slovakia, a.s. Trnava (2017/2018)Kučerová, M.Ústav priemyselného inžinierstva a manažmentu (MTF)B-KPRMTFPodrobnosti témy1 / -- Štegman, J.
13.BPAnalýza rizík vybraného vyhradeného technického zariadeniaMartinka, J.Ústav integrovanej bezpečnosti (MTF)B-IBEMTFPodrobnosti témy1 / 1 Bathó, M.
14.BPAnalýza rizík z hľadiska BOZP v zbrojných skladochČekan, P.Ústav integrovanej bezpečnosti (MTF)B-IBEMTFPodrobnosti témy1 / 1 Kijovská, M.
15.BPAnalýza súčasneho stavu systému manažérstva kvality v zmysle požiadaviek novelizovaných noriem ISO 9001:2015 a IATF 16949:2016Mĺkva, M.Ústav priemyselného inžinierstva a manažmentu (MTF)B-KPRMTFPodrobnosti témy1 / -- Kuťka, V.
16.BPAnalýza systémov riadenia kvality v kusovej a malosériovej výrobe v spoločnosti KONŠTRUKTA - TireTech, a. s. Trenčín (2017÷2018)Pauliková, A.Ústav priemyselného inžinierstva a manažmentu (MTF)B-KPRMTFPodrobnosti témy1 / 1 Slováková, M.
17.BPAnalýza technologických parametrov pri ťahaní oceľových bezšvových rúr za studena využitím CA technológiíKapustová, M.Katedra obrábania a tvárnenia (UVTE MTF)B-PPTMTFPodrobnosti témy1 / 1 Ježík, P.
18.BPAnalýza technologických podmienok pri výrobe bezšvíkových rúr ťahanímMartinkovič, M.Ústav výrobných technológií (MTF)B-VTEMTFPodrobnosti témy1 / 1 Beňo, J.
19.DPAnalýza toku materiálu pri ťahaní bezšvíkových rúr za studena pri použití rôznych technológií ťahania s využitím počítačovej tomografie v podmienkach Železiarne Podbrezová, a.s.Šugár, P.Katedra obrábania a tvárnenia (UVTE MTF)I-OATMTFPodrobnosti témy0 / ----
20.DPAnalýza toku materiálu pri ťahaní bezšvíkových rúr za studena pri použití rôznych technológií ťahania s využitím počítačovej tomografie v podmienkach Železiarne Podbrezová a.s.Ridzoň, M.Ústav výrobných technológií (MTF)I-PPNMTFPodrobnosti témy1 / 1 Vetrák, M.
21.DPAnalýza vyváženosti montážnej linky dvojhmotnostných zotrvačníkov L2 s cieľom optimalizovať čas vo firme ZF Slovakia, a.s. v TrnaveDelgado Sobrino, D. R.Ústav výrobných technológií (MTF)I-VTVMMTFPodrobnosti témy1 / 1 Čirka, P.
22.DPAnalýza vzoriek z ocele X12Cr5Mo0,5 pripravených aditívnou technológiou MIG/MAG - CMTKovačócy, P.Ústav výrobných technológií (MTF)I-ZASMMTFPodrobnosti témy1 / -- Kamzík, M.
23.DPAnalýza zameraná na zvyšovanie spôsobilosti procesu merania - MSA v organizácii Biometrix, s. r. o., Šamorín (2017÷2018)Pauliková, A.Ústav priemyselného inžinierstva a manažmentu (MTF)I-PMAMTFPodrobnosti témy0 / 1--
24.DPAPEX databázová aplikácia úloh pre oddelenie Engineering-u v G+D Mobile SecurityTanuška, P.Ústav aplikovanej informatiky, automatizácie a mechatroniky (MTF)I-AIPPMTFPodrobnosti témy1 / -- Horváth, Š.
25.BPAplikácia CAx technológií v podmienkach spoločnosti Muehlbauer Technologies s.r.o. NitraGörögová, I.Ústav výrobných technológií (MTF)B-PPTMTFPodrobnosti témy2 / 2 Ondrejmiška, D.
Denko, M.
26.BPAplikácia pre úpravu vstupných APDL súborov programu ANSYSĎuriš, R.Ústav aplikovanej informatiky, automatizácie a mechatroniky (MTF)B-AIAMTFPodrobnosti témy0 / ----
27.DPAplikácia princípov Age manažmentu v podmienkach priemyselného podniku v kontexte so sociálnym pilierom USZP (ak.rok 17/18)Chlpeková, A.Ústav priemyselného inžinierstva a manažmentu (MTF)I-PPPMTFPodrobnosti témy0 / ----
28.DPAplikácia programového systému ANSYS pre návrh parametrov zvárania vysokopevných ocelí laseromBehúlová, M.Ústav aplikovanej informatiky, automatizácie a mechatroniky (MTF)I-AIPPMTFPodrobnosti témy1 / -- Podešva, P.
29.DPAplikácia programového systému ANSYS pre návrh parametrov zvárania vysokopevných ocelí laseromBehúlová, M.Ústav výrobných technológií (MTF)I-PPNMTFPodrobnosti témy1 / -- Bitala, F.
30.DPAplikácia programového systému ANSYS pre návrh parametrov zvárania vysokopevných ocelí laseromBehúlová, M.Ústav výrobných technológií (MTF)I-ZASMMTFPodrobnosti témy0 / ----
31.DPAplikácia Simatic PCS 7 na riadenie simulovaného modeluGese, A.Ústav aplikovanej informatiky, automatizácie a mechatroniky (MTF)I-AIPPMTFPodrobnosti témy0 / 1--
32.BPAplikácia zabezpečujúca prenos dát zo silomera Sauter FH50 do PC v prostredí LabViewĎuriš, R.Ústav aplikovanej informatiky, automatizácie a mechatroniky (MTF)B-AIAMTFPodrobnosti témy1 / -- Burčiar, F.
33.DPAutomatická výmena čeľustí v upínači robotického školiaceho pracoviska na báze robota IRB 120Velíšek, K.Katedra výrobných systémov, metrológie a montáže (UVTE MTF)I-VZSMTFPodrobnosti témy1 / 1 Pekarovič, A.
34.DPAutomatizácia hodnotenia mikroštruktúry materiálu s využitím metód číslicového spracovania obrazuVaský, J.Ústav aplikovanej informatiky, automatizácie a mechatroniky (MTF)I-AIPPMTFPodrobnosti témy0 / 1--
35.BPAutomatizácia obrábacích strojovPokorný, P.Ústav výrobných technológií (MTF)B-PPTMTFPodrobnosti témy1 / -- Goliáš, D.
36.DPAutomatizácia odčerpávnia odpadovej vody vo výrobeMišútová, M.Ústav aplikovanej informatiky, automatizácie a mechatroniky (MTF)I-AIPPMTFPodrobnosti témy1 / -- Benkovič, B.
37.DPAutomatizácia tvorby simulačného modelu procesov tavného zvárania v jazyku APDL programu ANSYS.(2017/2018)Babalová, E.Ústav aplikovanej informatiky, automatizácie a mechatroniky (MTF)I-AIPPMTFPodrobnosti témy0 / 1--
38.DPAutomatizácia vizuálnej kontroly dielov pomocou kamerového systémuTanuška, P.Ústav aplikovanej informatiky, automatizácie a mechatroniky (MTF)I-AIPPMTFPodrobnosti témy1 / -- Fila, M.
39.DPAutomatizácia vybraných funkcií bytového domuVažan, P.Ústav aplikovanej informatiky, automatizácie a mechatroniky (MTF)I-AIPPMTFPodrobnosti témy1 / 1 Benian, P.
40.DPAutomatizovaný hydroponický systémNeštický, M.Ústav aplikovanej informatiky, automatizácie a mechatroniky (MTF)I-AIPPMTFPodrobnosti témy1 / 1 Palášthy, P.
41.DPBezpečnosť dodávok a dodávateľských reťazcov - dôležitá oblasť medzinárodnej a národnej bezpečnostiKoblen, I.Ústav integrovanej bezpečnosti (MTF)I-IBEMTFPodrobnosti témy0 / ----
42.BPBezpečnostné a environmentálne manažérstvo produktov vo vybranej výrobkovej skupineRusko, M.Katedra bezpečnostného inžinierstva (UIBE MTF)B-IBEMTFPodrobnosti témy1 / 1 Malíšek, A.
43.DPBezpečnostné aspekty stabilných hasiacich zariadení pre vysokonapäťové transformátoryRusko, M.Katedra bezpečnostného inžinierstva (UIBE MTF)I-IBEMTFPodrobnosti témy1 / 1 Nádaský, M.
44.BPBezpečnostné a environmentálne aspekty hnedých polí vo vybranom intraviláneRusko, M.Katedra bezpečnostného inžinierstva (UIBE MTF)B-IBEMTFPodrobnosti témy0 / 1--
45.DPBezpečnostné a environmentálne aspekty starých environmentálnych záťaží vo vybranom intraviláneRusko, M.Katedra bezpečnostného inžinierstva (UIBE MTF)I-IBEMTFPodrobnosti témy0 / 1--
46.DPBezpečnostné a environmentálne označovanie v automobilovom sektoreRusko, M.Katedra bezpečnostného inžinierstva (UIBE MTF)I-IBEMTFPodrobnosti témy1 / 1 Jankovič, L.
47.BPBezpečnostné požiadavky pre činnosti vykonávané vo výškach a nad voľnou hladinouBalog, K.Ústav integrovanej bezpečnosti (MTF)B-IBEMTFPodrobnosti témy0 / 1--
48.BPČasová analýza montážneho procesu CNC sústruhu Index Traub ABC vo firme GEMATECH,s. r.o.Matúšová, M.Ústav výrobných technológií (MTF)B-VZSMTFPodrobnosti témy1 / 1 Režný, M.
49.BPDatabázová aplikácia v prostredí web pre distribučnú firmuNemlaha, E.Ústav aplikovanej informatiky, automatizácie a mechatroniky (MTF)B-AIAMTFPodrobnosti témy1 / 1 Malý, D.
50.DPDátová integrácia simulátora Witness s vybraným MES systémomVažan, P.Ústav aplikovanej informatiky, automatizácie a mechatroniky (MTF)I-AIPPMTFPodrobnosti témy1 / 1 Krajčovič, M.
51.DPDegradácia farbív z odpadových vôdBlinová, L.Katedra environmentálneho inžinierstva (UIBE MTF)I-IBEMTFPodrobnosti témy1 / 1 Slezáková, D.
52.DPDekolorizácia odpadových vôd s využitím ozónuGerulová, K.Katedra environmentálneho inžinierstva (UIBE MTF)I-IBEMTFPodrobnosti témy2 / -- Jošticová, I.
Gabrišová, L.
53.BPDekolorizácia odpadových vôd s využitím ozónuGerulová, K.Katedra environmentálneho inžinierstva (UIBE MTF)B-IBEMTFPodrobnosti témy0 / ----
54.BPDigitalizácia analógových údajovBožek, P.Katedra výrobných systémov, metrológie a montáže (UVTE MTF)B-PPTMTFPodrobnosti témy0 / ----
55.BPDobrovoľný reporting organizácií k bezpečnosti, zdraviu, životnému prostrediu a udržateľnému rozvojuRusko, M.Katedra bezpečnostného inžinierstva (UIBE MTF)B-IBEMTFPodrobnosti témy0 / 1--
56.BPDopady externalizácie nákladov nadnárodných korporácií na ekonomiku MSP na SlovenskuSakál, P.Ústav priemyselného inžinierstva a manažmentu (MTF)B-PPPMTFPodrobnosti témy0 / 1--
57.BPDopady externalizácie nákladov nadnárodných korporácií na ekonomiku MSP na SlovenskuSakál, P.Ústav priemyselného inžinierstva a manažmentu (MTF)B-PMAMTFPodrobnosti témy0 / 1--
58.DPDostupnosť výrobných technológií „FDS a RES“ v oblasti spájania hybridných karosérií v spoločnosti Volkswagen Slovakia, a.s.Holubek, R.Ústav výrobných technológií (MTF)I-VZSMTFPodrobnosti témy1 / -- Hetteš, Š.
59.BPElektropneumatický riadiaci obvod pre vybrané zariadenie.Mudriková, A.Ústav výrobných technológií (MTF)B-VZSMTFPodrobnosti témy4 / -- Totka, Ľ.
Levák, M.
Petrík, P.
Skýpala, R.
60.BPEliminácia rizík a zlepšenie úrovne bezpečnosti práce v priemyselných skladochČekan, P.Ústav integrovanej bezpečnosti (MTF)B-IBEMTFPodrobnosti témy1 / -- Anina, T.
61.BPEmisie v leteckej dopraveKoblen, I.Ústav integrovanej bezpečnosti (MTF)B-IBEMTFPodrobnosti témy1 / -- Kadlec, V.
62.DPEnergomanažment vo veľkom podnikuBartošová, A.Ústav integrovanej bezpečnosti (MTF)I-IBEMTFPodrobnosti témy0 / ----
63.DPEnvironmentálne a bezpečnostné aspekty vo vybranej organizáciiRusko, M.Katedra bezpečnostného inžinierstva (UIBE MTF)I-IBEMTFPodrobnosti témy1 / 1 Vyskočová, G.
64.BPEvakuácia zamestnancov zo stavieb z hľadiska bezpečnosti a ochrany zdravia pri práciMartinka, J.Ústav integrovanej bezpečnosti (MTF)B-IBEMTFPodrobnosti témy1 / 1 Humaj, T.
65.DPExpertný diagnostický systémKopček, M.Ústav aplikovanej informatiky, automatizácie a mechatroniky (MTF)I-AIPPMTFPodrobnosti témy1 / -- Federič, P.
66.DPFuzzy regulácia inverzného kyvadlaSchreiber, P.Ústav aplikovanej informatiky, automatizácie a mechatroniky (MTF)I-AIPPMTFPodrobnosti témy0 / 1--
67.DPFuzzy regulácia inverzného kyvadla (2017/2018)Schreiber, P.Ústav aplikovanej informatiky, automatizácie a mechatroniky (MTF)I-AIPPMTFPodrobnosti témy1 / 1 Bučány, A.
68.DPGenerátor normalizovaných súčiastok v prostredí CAD systémuVaský, J.Ústav aplikovanej informatiky, automatizácie a mechatroniky (MTF)I-AIPPMTFPodrobnosti témy1 / 1 Hlavatý, M.
69.BPGenetické algoritmy - návod na cvičeniaSchreiber, P.Ústav aplikovanej informatiky, automatizácie a mechatroniky (MTF)B-AIAMTFPodrobnosti témy0 / ----
70.BPGreen analytical chemistryBartošová, A.Ústav integrovanej bezpečnosti (MTF)B-IBEMTFPodrobnosti témy0 / ----
71.BPHodnotenie emisií prachových častíc do ovzdušia v spoločnosti CRH (Slovensko) a.s.Soldán, M.Katedra environmentálneho inžinierstva (UIBE MTF)B-IBEMTFPodrobnosti témy1 / 1 Bartoňová, R.
72.DPHodnotenie kvality povrchových vôd určených na kúpanieMichalíková, A.Ústav integrovanej bezpečnosti (MTF)I-IBEMTFPodrobnosti témy1 / 1 Šúreková, D.
73.DPChemická bezpečnosť vo vybranom laboratóriuSirotiak, M.Katedra environmentálneho inžinierstva (UIBE MTF)I-IBEMTFPodrobnosti témy1 / 1 Semelbauerová, R.
74.BPChemické a elektrochemické obrábanie - výučbové videoGörögová, I.Ústav výrobných technológií (MTF)B-VTEMTFPodrobnosti témy0 / 1--
75.DPIdentifikácia procesov v robotickom pracoviskuSchreiber, P.Ústav aplikovanej informatiky, automatizácie a mechatroniky (MTF)I-AIPPMTFPodrobnosti témy0 / 1--
76.BPIdentifikácia stresových faktorov na vybranom pracoviskuMartinka, J.Ústav integrovanej bezpečnosti (MTF)B-IBEMTFPodrobnosti témy1 / 1 Foltín, J.
77.BPIdentifikácia stresových faktorov pri práci rušňovodičaMartinka, J.Ústav integrovanej bezpečnosti (MTF)B-IBEMTFPodrobnosti témy1 / 1 Masár, M.
78.BPIdeový návrh aplikácie strojového videnia na vybrané pracoviskoMichal, D.Ústav výrobných technológií (MTF)B-VZSMTFPodrobnosti témy1 / 1 Zajíček, I.
79.BPIdeový návrh automatizovaného pracoviska pre zváranie oceľových plechovMichal, D.Ústav výrobných technológií (MTF)B-VZSMTFPodrobnosti témy1 / -- Kopiar, M.
80.BPIdeový návrh vodiacej kladky v stroji Huckepack v podniku Schaeffler Slovensko spol. s r.o.Hrušková, E.Ústav výrobných technológií (MTF)B-VZSMTFPodrobnosti témy1 / 1 Mlynarčíková, M.
81.DPImplementácia bezpečnostných prvkov do riadenia robotickej bunkyTanuška, P.Ústav aplikovanej informatiky, automatizácie a mechatroniky (MTF)I-AIPPMTFPodrobnosti témy1 / -- Hlubina, R.
82.DPImplementácia inerciálneho meracieho systému v strojárskych technológiach.Božek, P.Katedra výrobných systémov, metrológie a montáže (UVTE MTF)I-PPNMTFPodrobnosti témy0 / ----
83.DPImplementácia kamerového rozpoznávania tvarov objektov do robotického školiaceho pracoviska na báze robota IRB 120Velíšek, K.Katedra výrobných systémov, metrológie a montáže (UVTE MTF)I-VZSMTFPodrobnosti témy1 / 1 Fuksa, J.
84.BPImplementácia preventívnej a prediktívnej údržby TPMKleinedlerová, I.Katedra obrábania a tvárnenia (UVTE MTF)B-PPTMTFPodrobnosti témy1 / 1 Šatka, F.
85.DPImplementácia systému riadenia bezpečnosti dodávateľovKuracina, R.Ústav integrovanej bezpečnosti (MTF)I-IBEMTFPodrobnosti témy1 / 1 Mršťák, M.
86.DPInformačný systém pre podporu agilného vývoja a správu úlohNemlaha, E.Ústav aplikovanej informatiky, automatizácie a mechatroniky (MTF)I-AIPPMTFPodrobnosti témy1 / -- Krátky, M.
87.BPInformačný systém pre stredné školyŠpendla, L.Ústav aplikovanej informatiky, automatizácie a mechatroniky (MTF)B-AIAMTFPodrobnosti témy1 / -- Pátrovič, M.
88.BPInformačný systém predajne PC komponentovHalenár, I.Ústav aplikovanej informatiky, automatizácie a mechatroniky (MTF)B-AIAMTFPodrobnosti témy0 / 1--
89.DPKnižnica funkcií genetických algoritmov pre PLC SimaticKopček, M.Ústav aplikovanej informatiky, automatizácie a mechatroniky (MTF)I-AIPPMTFPodrobnosti témy1 / -- Bučány, P.
90.DPKomparácia vybraných metód multikriteriálnej optimalizácieVažan, P.Ústav aplikovanej informatiky, automatizácie a mechatroniky (MTF)I-AIPPMTFPodrobnosti témy0 / 1--
91.DPKomplexné materiálové testy pre stanovenie kriviek spevnenia a trenia v procesoch kovania za teplaBehúlová, M.Ústav materiálov (MTF)I-PPNMTFPodrobnosti témy0 / ----
92.DPKomplexné materiálové testy pre stanovenie kriviek spevnenia a trenia v procesoch kovania za teplaBehúlová, M.Ústav výrobných technológií (MTF)I-VTVMMTFPodrobnosti témy0 / ----
93.DPKomplexné materiálové testy pre stanovenie kriviek spevnenia a trenia v procesoch kovania za teplaBehúlová, M.Ústav materiálov (MTF)I-VTVMMTFPodrobnosti témy0 / ----
94.DPKoncept HCS modelu 3E vs. koncept Balanced Score Card (BSC)Sakál, P.Ústav priemyselného inžinierstva a manažmentu (MTF)I-PPPMTFPodrobnosti témy0 / 1--
95.DPKonštrukcia a výroba tvárniaceho nástroja na výrobu misky silentbloku s počítačovou podporou (2018)Bílik, J.Ústav výrobných technológií (MTF)I-PPNMTFPodrobnosti témy1 / -- Kos, M.
96.DPKonštrukcia a výroba tvárniaceho nástroja pre automobilový priemysel s počítačovou podporou (2018)Bílik, J.Ústav výrobných technológií (MTF)I-PPNMTFPodrobnosti témy1 / -- Ondraščin, P.
97.BPKonštrukčný návrh prípravku na zváranie a upínanie bočníc na polohovadle SP 50Kleinedlerová, I.Katedra obrábania a tvárnenia (UVTE MTF)B-PPTMTFPodrobnosti témy1 / 1 Cíbik, M.
98.DPKonštrukčný návrh 3D modelu zostavy upínacieho prípravku pre zváranie v oblasti AutomotiveHajdu, Š.Ústav výrobných technológií (MTF)I-PPNMTFPodrobnosti témy1 / 1 Vetro, M.
99.BPKontrola plastových výliskou.Buranský, I.Ústav výrobných technológií (MTF)B-PPTMTFPodrobnosti témy1 / 1 Galko, P.
100.DPKorekcia rozmerov formy pre lisovanie plastov za pomoci počítačovej simulácieBuranský, I.Ústav výrobných technológií (MTF)I-PPNMTFPodrobnosti témy1 / 1 Rubaninský, M.
101.DPKoreň triesky pri vysokorýchlostnom frézovaníPokorný, P.Ústav výrobných technológií (MTF)I-PPNMTFPodrobnosti témy1 / 1 Gregor, V.
102.DPLaserové mikro-obrábanie spekaného karbiduNecpal, M.Ústav výrobných technológií (MTF)I-OATMTFPodrobnosti témy1 / -- Blaško, I.
103.DPLaserové mikro-obrábanie spekaného karbiduNecpal, M.Ústav výrobných technológií (MTF)I-PPNMTFPodrobnosti témy0 / ----
104.BPLaserové zváranie ocele s meďouKovačócy, P.Ústav výrobných technológií (MTF)B-VTEMTFPodrobnosti témy1 / -- Šugra, F.
105.BPManažment značky (Brand Management) v priemyselnom podniku (ak. rok 2017/2018)Babčanová, D.Ústav priemyselného inžinierstva a manažmentu (MTF)B-PMAMTFPodrobnosti témy1 / 1 Slezák, M.
106.DPManažment značky vo vybranom podniku (ak. rok 2017/2018)Babčanová, D.Ústav priemyselného inžinierstva a manažmentu (MTF)I-PMAMTFPodrobnosti témy1 / 1 Valkovič, R.
107.DPManipulátor pre kontrolu tesnosti rúrok výmenníka PG bublinkovou a héliovou metódouRužarovský, R.Ústav výrobných technológií (MTF)I-VZSMTFPodrobnosti témy1 / 1 Jurík, D.
108.BPMateriálový tok vo výrobnom systéme v koncepte I 4.0Michal, D.Ústav výrobných technológií (MTF)B-VZSMTFPodrobnosti témy1 / 1 Dávidek, J.
109.BPMechatronický systém ovládaný RFID technológiouNemlaha, E.Ústav aplikovanej informatiky, automatizácie a mechatroniky (MTF)B-AIAMTFPodrobnosti témy1 / 1 Leško, M.
110.BPMeranie vybraných výbuchových parametrov rozvírených prachovKuracina, R.Ústav integrovanej bezpečnosti (MTF)B-IBEMTFPodrobnosti témy1 / 2 Kohúcik, Ľ.
111.DPMeranie vybraných výbuchových parametrov rozvírených prachovKuracina, R.Ústav integrovanej bezpečnosti (MTF)I-IBEMTFPodrobnosti témy2 / 2 Krakovský, F.
Schmidtová, Ž.
112.DPMeranie vybraných výbuchových parametrov rozvírených prachov v závislosti od veľkosti častícKuracina, R.Ústav integrovanej bezpečnosti (MTF)I-IBEMTFPodrobnosti témy1 / 1 Húska, M.
113.BPMercedes Benz Slovakia s.r.o. v príprave na 4. priemyselnú revolúciu - súčasný stav a opatreniaSakál, P.Ústav priemyselného inžinierstva a manažmentu (MTF)B-PMAMTFPodrobnosti témy1 / 1 Kočiková, D.
114.BPMetodika výberu vhodných zváracích nástrojov pre zváranie vybraných zliatin neželezných kovov technológiou FSWNagy, M.Ústav výrobných technológií (MTF)B-VTEMTFPodrobnosti témy0 / ----
115.DPMetodiky hodnotenia environmentálnych aspektovBartošová, A.Ústav integrovanej bezpečnosti (MTF)I-IBEMTFPodrobnosti témy0 / ----
116.BPModelovanie dynamických charakteristík jednosmerného motora v prostredie "Matlab"Michaľčonok, G.Ústav aplikovanej informatiky, automatizácie a mechatroniky (MTF)B-AIAMTFPodrobnosti témy0 / 1--
117.BPModelovanie dynamických charakteristík krokového motora v prostredie "Matlab".Michaľčonok, G.Ústav aplikovanej informatiky, automatizácie a mechatroniky (MTF)B-AIAMTFPodrobnosti témy0 / ----
118.BPModifikácia automobilu Škoda FormanKuruc, M.Ústav výrobných technológií (MTF)B-PPTMTFPodrobnosti témy0 / 1--
119.BPModifikácia funkčných častí nástrojov v procesoch tvárnenia (2018)Šugárová, J.Ústav výrobných technológií (MTF)B-VTEMTFPodrobnosti témy0 / 1--
120.BPModifikácie robotizovaných zváracích pracovísk v automobilovom priemysleKovačócy, P.Ústav výrobných technológií (MTF)B-VTEMTFPodrobnosti témy1 / -- Barutík, M.
121.DPMonitorovanie a porovnanie ručného a strojového zvárania MAGKovačócy, P.Ústav výrobných technológií (MTF)I-VTVMMTFPodrobnosti témy1 / -- Bohunický, S.
122.DPMonitorovanie kvality procesných kvapalín pomocou automatického monitorovacieho systémuGerulová, K.Katedra environmentálneho inžinierstva (UIBE MTF)I-IBEMTFPodrobnosti témy0 / ----
123.BPMožnosti a opatrenia na znižovanie hluku v leteckej dopraveKoblen, I.Ústav integrovanej bezpečnosti (MTF)B-IBEMTFPodrobnosti témy0 / ----
124.DPMožnosti nakladania s odpadom z hliníka a hliníkových zliatinBlinová, L.Katedra environmentálneho inžinierstva (UIBE MTF)I-IBEMTFPodrobnosti témy1 / 2 Lednár, T.
125.BPMožnosti nakladania s odpadovými olejmiBlinová, L.Katedra environmentálneho inžinierstva (UIBE MTF)B-IBEMTFPodrobnosti témy1 / 1 Lorinc, D.
126.BPMožnosti prípravy nanočastíc a ich využitia pri čistení odpadových vôdGerulová, K.Katedra environmentálneho inžinierstva (UIBE MTF)B-IBEMTFPodrobnosti témy0 / ----
127.BPMožnosti simulácie v montážiLecký, Š.Ústav výrobných technológií (MTF)B-PPTMTFPodrobnosti témy0 / 1--
128.BPMožnosti spájkovania zliatin titánuŠimeková, B.Ústav výrobných technológií (MTF)B-VTEMTFPodrobnosti témy0 / 1--
129.DPMožnosti uplatňovania environmentálneho úradovania v praxiRusko, M.Katedra bezpečnostného inžinierstva (UIBE MTF)I-IBEMTFPodrobnosti témy0 / 1--
130.BPMožnosti výpočtu kritického tepelného toku pre iniciáciu horeniaRantuch, P.Ústav integrovanej bezpečnosti (MTF)B-IBEMTFPodrobnosti témy0 / ----
131.BPMožnosti využitia metód rapid prototypingu v zlievarenstvePodhorský, Š.Ústav výrobných technológií (MTF)B-PPTMTFPodrobnosti témy1 / -- Straka, R.
132.BPMožnosti využitia nových trendov v marketingu priemyselného podniku (ak. rok 2017/2018)Babčanová, D.Ústav priemyselného inžinierstva a manažmentu (MTF)B-PMAMTFPodrobnosti témy1 / 1 Chnapko, I.
133.BPMožnosti využitia počítača na technologický proces strihania profilového materiálu a pásov plechuSobota, R.Ústav výrobných technológií (MTF)B-VTEMTFPodrobnosti témy1 / -- Sitta, M.
134.DPMožnosti využitia počítačovej simulácie pri optimalizácií výroby a logistiky.Božek, P.Katedra výrobných systémov, metrológie a montáže (UVTE MTF)I-PPNMTFPodrobnosti témy0 / ----
135.DPMožnosti využitia upravených anorganických materiálov pre sorpciu priemyselných kontaminantovSirotiak, M.Ústav integrovanej bezpečnosti (MTF)I-IBEMTFPodrobnosti témy2 / 2 Mihalovič, M.
Vyskoč, M.
136.DPMožnosti využitia upravených organických materiálov pre sorpciu priemyselných kontaminantovSirotiak, M.Katedra environmentálneho inžinierstva (UIBE MTF)I-IBEMTFPodrobnosti témy1 / 1 Václavík, J.
137.BPMožnosti využitia virtuálnej reality vo výrobných systémov so zameraním na kolaboratívnu spoluprácu človek- stroj v koncepcii Industry 4.0Holubek, R.Ústav výrobných technológií (MTF)B-VZSMTFPodrobnosti témy1 / -- Koronczi, P.
138.DPMožnosti znižovania emisií oxidov dusíka v spoločnosti CRH, s.r.o.Sirotiak, M.Katedra environmentálneho inžinierstva (UIBE MTF)I-IBEMTFPodrobnosti témy1 / 1 Vlčková, A.
139.DPNakladanie s odpadmi a hygienický servisRusko, M.Katedra bezpečnostného inžinierstva (UIBE MTF)I-IBEMTFPodrobnosti témy1 / 1 Harajová, H.
140.DPNáklady na výrobu a stanovenie ceny výrobkuPokorný, P.Ústav výrobných technológií (MTF)I-VTVMMTFPodrobnosti témy1 / 1 Mašek, M.
141.DPNanoobrábanie 3D tvarových plôch pre rtg optiku (2018)Šugár, P.Katedra obrábania a tvárnenia (UVTE MTF)I-OATMTFPodrobnosti témy0 / ----
142.DPNávrh a modelovanie systému riadenia chemickým reaktoromMichaľčonok, G.Ústav aplikovanej informatiky, automatizácie a mechatroniky (MTF)I-AIPPMTFPodrobnosti témy0 / 2--
143.DPNávrh a impementácia safety systému pre zabezpečenie riadenia modelu CNC frézy.Nemlaha, E.Ústav aplikovanej informatiky, automatizácie a mechatroniky (MTF)I-AIPPMTFPodrobnosti témy1 / -- Novák, P.
144.DPNávrh a impementácia vybraného modulu informačného systému pre priemyselný podnik StaviváSPNemlaha, E.Ústav aplikovanej informatiky, automatizácie a mechatroniky (MTF)I-AIPPMTFPodrobnosti témy1 / -- Floch, P.
145.BPNávrh a implementácia aplikácie pre správu osobných financií na platforme AndroidNémeth, M.Ústav aplikovanej informatiky, automatizácie a mechatroniky (MTF)B-AIAMTFPodrobnosti témy1 / 1 Hanzel, E.
146.BPNávrh a implementácia modulu univerzálneho riadaiceho systému (Holická)Juhás, M.Ústav aplikovanej informatiky, automatizácie a mechatroniky (MTF)B-AIAMTFPodrobnosti témy1 / -- Holická, K.
147.BPNávrh a implementácia vybraného modulu informačného systému pre priemyselný podnikTanuška, P.Ústav aplikovanej informatiky, automatizácie a mechatroniky (MTF)B-AIAMTFPodrobnosti témy6 / 2 Hurčíková, Z.
Dobo, F.
Tomašovič, P.
Šrámek, M.
Ravas, B.
Šrenkel, M.
148.BPNávrh a realizácia animačnej podpory meraní na univerzálnom dĺžkomereMoravčíková, J.Ústav výrobných technológií (MTF)B-PPTMTFPodrobnosti témy0 / 1--
149.BPNávrh a realizácia databázovej aplikácie v prostredí webu pre skladBezák, P.Ústav aplikovanej informatiky, automatizácie a mechatroniky (MTF)B-AIAMTFPodrobnosti témy1 / 1 Martinus, L.
150.BPNávrh a realizácia informačného systému evidencie odpadových látok vo farmaceutickej firmeJuhásová, B.Ústav aplikovanej informatiky, automatizácie a mechatroniky (MTF)B-AIAMTFPodrobnosti témy1 / -- Lukáč, D.
151.BPNávrh a realizácia informačného systému na spracovanie nezhody kvality výrobkuJuhásová, B.Ústav aplikovanej informatiky, automatizácie a mechatroniky (MTF)B-AIAMTFPodrobnosti témy1 / -- Zguriš, B.
152.BPNávrh a realizácia informačného systému pre podporu riadenia prevádzky (Faidzen)Juhás, M.Ústav aplikovanej informatiky, automatizácie a mechatroniky (MTF)B-AIAMTFPodrobnosti témy1 / -- Faidzen, A.
153.DPNávrh a realizácia informačného systému pre vybraný podnik spolu s eshopomTanuška, P.Ústav aplikovanej informatiky, automatizácie a mechatroniky (MTF)I-AIPPMTFPodrobnosti témy1 / -- Sysel, M.
154.BPNávrh a realizácia informačného systému určeného pre riadenie výučby vybraných kapitol z matematickej analýzyLiška, V.Ústav aplikovanej informatiky, automatizácie a mechatroniky (MTF)B-AIAMTFPodrobnosti témy0 / ----
155.BPNávrh a realizácia riadenia krokového motora pomocou mikroprocesorového modulu ArduinoHorváth, D.Ústav aplikovanej informatiky, automatizácie a mechatroniky (MTF)B-AIAMTFPodrobnosti témy1 / 1 Bacigál, P.
156.BPNávrh a realizácia riadenia posuvnej brány pomocou mikroprocesorového modulu ArduinoHorváth, D.Ústav aplikovanej informatiky, automatizácie a mechatroniky (MTF)B-AIAMTFPodrobnosti témy1 / 1 Lukačovič, M.
157.BPNávrh a realizácia riadenia robotickej ruky pomocou mikroprocesorového modulu Arduino.Horváth, D.Ústav aplikovanej informatiky, automatizácie a mechatroniky (MTF)B-AIAMTFPodrobnosti témy1 / 1 Kulla, R.
158.BPNávrh a realizácia riadiaceho programu pomocou nástroju S7 GRAPHNeštický, M.Ústav aplikovanej informatiky, automatizácie a mechatroniky (MTF)B-AIAMTFPodrobnosti témy2 / 2 Krútil, S.
Šustek, P.
159.BPNávrh a realizácia softvérovej podpory pre výpočet sústavy tolerancií a uloženíMoravčíková, J.Ústav výrobných technológií (MTF)B-VTEMTFPodrobnosti témy0 / 1--
160.DPNávrh a realizácia systému na monitorovanie prostredia v serverovni (2017/2018)Halenár, I.Ústav aplikovanej informatiky, automatizácie a mechatroniky (MTF)I-AIPPMTFPodrobnosti témy1 / 1 Kondel, R.
161.BPNávrh a realizácia systému pre objednávanie jedál v stravovacom zariadeníJuhásová, B.Ústav aplikovanej informatiky, automatizácie a mechatroniky (MTF)B-AIAMTFPodrobnosti témy1 / -- Botka, L.
162.BPNávrh a realizácia systému pre váženie nákladných áutJuhásová, B.Ústav aplikovanej informatiky, automatizácie a mechatroniky (MTF)B-AIAMTFPodrobnosti témy1 / -- Brecska, P.
163.BPNávrh a realizácia ultrazvukového radaru pomocou mikropočítača Raspberry Pi.Horváth, D.Ústav aplikovanej informatiky, automatizácie a mechatroniky (MTF)B-AIAMTFPodrobnosti témy1 / 1 Kiác, T.
164.BPNávrh a realizácia virtuálnej knižnice pre Knižnicu Juraja Fándlyho v Trnave v prostredí webNémeth, M.Ústav aplikovanej informatiky, automatizácie a mechatroniky (MTF)B-AIAMTFPodrobnosti témy1 / 1 Žlnay, D.
165.DPNavrh a realizacia 3D tlaciarneTanuška, P.Ústav aplikovanej informatiky, automatizácie a mechatroniky (MTF)I-AIPPMTFPodrobnosti témy1 / -- Trška, M.
166.BPNávrh a výroba automatického dávkovača živého krmiva pomocou CAD softvéru a 3D tlačiarneMilde, J.Ústav výrobných technológií (MTF)B-VZSMTFPodrobnosti témy1 / 1 Žovinec, J.
167.DPNávrh a výroba časti zadného odpruženia horského bicyklaŠimna, V.Ústav výrobných technológií (MTF)I-PPNMTFPodrobnosti témy1 / -- Kubáň, L.
168.BPNávrh a výroba diferenciálu automobilu pomocou CA technológiíMolnár, I.Ústav výrobných technológií (MTF)B-PPTMTFPodrobnosti témy1 / 1 Woźnica, A.
169.BPNávrh a výroba edukačného modelu rezného nástrojaMoravčíková, J.Ústav výrobných technológií (MTF)B-PPTMTFPodrobnosti témy2 / 2 Vardzik, T.
Stareček, B.
170.BPNávrh a výroba formy pre vstrekovanie.Buranský, I.Ústav výrobných technológií (MTF)B-PPTMTFPodrobnosti témy1 / 1 Hanuliak, L.
171.DPNávrh a výroba komponentov pre 3D tlačovú hlavu.Buranský, I.Ústav výrobných technológií (MTF)I-PPNMTFPodrobnosti témy1 / 1 Ondreják, M.
172.DPNávrh a výroba nástrov pre frézovanie tenkostenných súčiastok.Buranský, I.Ústav výrobných technológií (MTF)I-PPNMTFPodrobnosti témy1 / 1 Mičko, R.
173.BPNávrh a výroba prípravku pre frézovaniePokorný, P.Ústav výrobných technológií (MTF)B-PPTMTFPodrobnosti témy1 / 1 Kormúth, F.
174.BPNávrh a výroba prototypu prevodovky pomocou CA technológiíMolnár, I.Ústav výrobných technológií (MTF)B-PPTMTFPodrobnosti témy1 / 1 Kováčik, J.
175.DPNávrh a výroba ustavovacieho boxu pre upínací komponent konektora RJ45Buranský, I.Ústav výrobných technológií (MTF)I-PPNMTFPodrobnosti témy1 / 1 Štefula, P.
176.DPNávrh a výroba vložky vstrekovacej formy pre plasty (Rapid Tooling)Morovič, L.Ústav výrobných technológií (MTF)I-PPNMTFPodrobnosti témy1 / 1 Kurtulík, A.
177.DPNávrh a implementácia IS pre vybranú firmuNémeth, M.Ústav aplikovanej informatiky, automatizácie a mechatroniky (MTF)I-AIPPMTFPodrobnosti témy1 / 1 Lukáč, T.
178.DPNávrh a implementácia systému pre zefektívnenie procesov vybranej firmyNémeth, M.Ústav aplikovanej informatiky, automatizácie a mechatroniky (MTF)I-AIPPMTFPodrobnosti témy1 / 1 Grigová, L.
179.DPNávrh, analýza a modelovanie systému riadenia s prediktívnym regulátoromMichaľčonok, G.Ústav aplikovanej informatiky, automatizácie a mechatroniky (MTF)I-AIPPMTFPodrobnosti témy0 / 2--
180.DPNávrh aplikácie modelu výnimočnosti EFQM v podniku HF NaJUS, a.s.Jurík, L.Ústav priemyselného inžinierstva a manažmentu (MTF)I-PMAMTFPodrobnosti témy1 / -- Barcík, V.
181.BPNávrh a realizácia analógového modulu pre PLC pomocou mikroprocesorového modulu ArduinoHorváth, D.Ústav aplikovanej informatiky, automatizácie a mechatroniky (MTF)B-AIAMTFPodrobnosti témy1 / 1 Mlynár, M.
182.DPNávrh a realizácia CNC frézy riadenej ArduinomNémeth, M.Ústav aplikovanej informatiky, automatizácie a mechatroniky (MTF)I-AIPPMTFPodrobnosti témy1 / 1 Kuboš, M.
183.BPNávrh a realizácia informačného systému evidencie výpožičiek časopisovJuhásová, B.Ústav aplikovanej informatiky, automatizácie a mechatroniky (MTF)B-AIAMTFPodrobnosti témy1 / -- Pereira, M. W.
184.BPNávrh a realizácia informačného systému pre malú výrobnú firmuJuhásová, B.Ústav aplikovanej informatiky, automatizácie a mechatroniky (MTF)B-AIAMTFPodrobnosti témy1 / -- Burdej, E.
185.BPNávrh a realizácia informačného systému pre monitorovanie výrobného procesuJuhásová, B.Ústav aplikovanej informatiky, automatizácie a mechatroniky (MTF)B-AIAMTFPodrobnosti témy1 / -- Kalus, M.
186.BPNávrh a realizácia informačného systému pre recykláciu oblečeniaJuhásová, B.Ústav aplikovanej informatiky, automatizácie a mechatroniky (MTF)B-AIAMTFPodrobnosti témy1 / -- Janda, J.
187.BPNávrh a realizácia informačného systému pre sledovanie údržby strojovJuhásová, B.Ústav aplikovanej informatiky, automatizácie a mechatroniky (MTF)B-AIAMTFPodrobnosti témy1 / -- Krajčovič, L.
188.DPNávrh a realizácia informačného systému s technickým zameranímJuhásová, B.Ústav aplikovanej informatiky, automatizácie a mechatroniky (MTF)I-AIPPMTFPodrobnosti témy0 / 1--
189.DPNávrh a realizácia informačného systému s technickým zameranímJuhásová, B.Ústav aplikovanej informatiky, automatizácie a mechatroniky (MTF)I-AIPPMTFPodrobnosti témy0 / 1--
190.BPNávrh a realizácia informačného systému určeného pre riadenie vzdelávania v oblasti OOP-JavaLiška, V.Ústav aplikovanej informatiky, automatizácie a mechatroniky (MTF)B-AIAMTFPodrobnosti témy0 / 1--
191.DPNávrh a realizácia modelu priemyselného procesu pomocou simulačného modulu Siemens „SIMBA PROFIBUS“ v prostredí OS PCS7Michaľčonok, G.Ústav aplikovanej informatiky, automatizácie a mechatroniky (MTF)I-AIPPMTFPodrobnosti témy0 / 2--
192.DPNávrh a realizácia pohonu a jeho ovládania pre kamerový slider s využitím platformy ArduinoNémeth, M.Ústav aplikovanej informatiky, automatizácie a mechatroniky (MTF)I-AIPPMTFPodrobnosti témy1 / -- Hesko, M.
193.DPNávrh a realizácia riadiaceho systému výťahu na platforme Arduino v prostredí MatlabuSchreiber, P.Ústav aplikovanej informatiky, automatizácie a mechatroniky (MTF)I-AIPPMTFPodrobnosti témy0 / 1--
194.BPNávrh a realizácia rozhrania medzi LabView a PLC pomocou mikroprocesorovej jednotky ArduinoHorváth, D.Ústav aplikovanej informatiky, automatizácie a mechatroniky (MTF)B-AIAMTFPodrobnosti témy1 / 1 Žemla, M.
195.DPNávrh a realizácia simulačného modelu distribuovaného riadenia v prostredie PCS7Michaľčonok, G.Ústav aplikovanej informatiky, automatizácie a mechatroniky (MTF)I-AIPPMTFPodrobnosti témy0 / 2--
196.BPNávrh a realizácia simulačného modelu systému riadenia elektrického pohonu s pružnou spojkouMichaľčonok, G.Ústav aplikovanej informatiky, automatizácie a mechatroniky (MTF)B-AIAMTFPodrobnosti témy0 / 1--
197.BPNávrh a realizácia softvérovej podpory pre výpočet sústavy tolerancií a uloženíMoravčíková, J.Ústav výrobných technológií (MTF)B-PPTMTFPodrobnosti témy1 / 1 Soos, M.
198.DPNávrh a realizácia 3D skeneraHalenár, I.Ústav aplikovanej informatiky, automatizácie a mechatroniky (MTF)I-AIPPMTFPodrobnosti témy1 / 1 Mlčúch, A.
199.DPNávrh a realizácia 3D tlačiarne s využitím voľne šíreného softvérového vybaveniaĎuriš, R.Ústav aplikovanej informatiky, automatizácie a mechatroniky (MTF)I-AIPPMTFPodrobnosti témy1 / -- Bokor, L.
200.DPNávrh a simulácia robotického pracoviskaVáclav, Š.Ústav výrobných technológií (MTF)I-PPNMTFPodrobnosti témy1 / 1 Kalnássy, I.
201.DPNávrh a simulácia robotizovanej prevádzky pre aplikáciu disperzného lepidla na plastový nosič v podniku Antolin Trnava s.r.o.Delgado Sobrino, D. R.Ústav výrobných technológií (MTF)I-VZSMTFPodrobnosti témy1 / 1 Hatyina, M.
202.DPNávrh a tvorba databázy strojov a nástrojov pre progresívne metódy obrábaniaGörögová, I.Ústav výrobných technológií (MTF)I-VTVMMTFPodrobnosti témy1 / 1 Fabianová, M.
203.DPNávrh automatického upínacieho zariadeniaMudriková, A.Ústav výrobných technológií (MTF)I-VZSMTFPodrobnosti témy1 / 1 Mahaj, O.
204.DPNávrh automatizácie pracoviska na meranie hlučnosti ložísk s použitím robotického ramenaVáclav, Š.Ústav výrobných technológií (MTF)I-PPNMTFPodrobnosti témy1 / 1 Osuský, P.
205.DPNávrh automatizovanej meracej bunky pre kontrolu kvality optickými meracími systémamiRužarovský, R.Ústav výrobných technológií (MTF)I-VZSMTFPodrobnosti témy1 / 1 Mikulášek, Ľ.
206.DPNávrh a výroba komponentov pre prototyp skútra s využitím CA technológiíŠimna, V.Ústav výrobných technológií (MTF)I-PPNMTFPodrobnosti témy1 / -- Pätoprstý, B.
207.DPNávrh a výroba pamätnej medailyMorovič, L.Ústav výrobných technológií (MTF)I-PPNMTFPodrobnosti témy1 / 1 Zicho, P.
208.DPNávrh a výroba prípravku pre konkrétnu súčiastkuGörögová, I.Ústav výrobných technológií (MTF)I-PPNMTFPodrobnosti témy1 / 3 Čelko, J.
209.DPNávrh a výroba prípravku pre konkrétnu súčiastkuGörögová, I.Ústav výrobných technológií (MTF)I-VTVMMTFPodrobnosti témy0 / 3--
210.BPNávrh cyklistickej prilby na mieruMorovič, L.Ústav výrobných technológií (MTF)B-PPTMTFPodrobnosti témy1 / 1 Machala, E.
211.BPNávrh databázovej aplikácie v prostredí webu pre SK ModrankaBezák, P.Ústav aplikovanej informatiky, automatizácie a mechatroniky (MTF)B-AIAMTFPodrobnosti témy1 / 1 Fančovič, D.
212.BPNávrh datového zásobníka pre programovací jazyk C++Svetský, Š.Ústav aplikovanej informatiky, automatizácie a mechatroniky (MTF)B-AIAMTFPodrobnosti témy1 / 2 Frišo, P.
213.DPNávrh digitálneho pneumatického panelu „Motion Terminal“ v stratégii Industry 4.0Ružarovský, R.Ústav výrobných technológií (MTF)I-VZSMTFPodrobnosti témy1 / 1 Marcell, M.
214.BPNávrh edukačných modelov rezných nástrojovMoravčíková, J.Ústav výrobných technológií (MTF)B-VTEMTFPodrobnosti témy0 / 2--
215.BPNávrh edukačných modelov rezných nástrojovMoravčíková, J.Ústav výrobných technológií (MTF)B-PPTMTFPodrobnosti témy1 / 2 Habšuda, K.
216.BPNávrh elektrickej odporovej pece na tavenie zliatin mediBajčičák, M.Ústav výrobných technológií (MTF)B-VTEMTFPodrobnosti témy1 / -- Beňo, M.
217.DPNávrh ergonomickej optimalizácie pracoviska montážnej linky V2Čaus, A.Katedra zvárania a zlievarenstva (UVTE MTF)I-VTVMMTFPodrobnosti témy1 / 1 Cyrulová, Z.
218.BPNávrh formy a jadier pre odlievanie bloku motoraŠuba, R.Ústav výrobných technológií (MTF)B-PPTMTFPodrobnosti témy1 / -- Levický, M.
219.DPNávrh implementácie metód priemyselného inžinierstva do podnikuBeluský, M.Ústav priemyselného inžinierstva a manažmentu (MTF)I-PMAMTFPodrobnosti témy0 / ----
220.DPNávrh implementácie metódy 5S na pracovisku údržby v podniku OKE Plastic SK, s.r.o.Jurík, L.Ústav priemyselného inžinierstva a manažmentu (MTF)I-PMAMTFPodrobnosti témy1 / -- Holičková, M.
221.BPNávrh implementácie metódy 5S v podniku Semecs, s.r.o.Jurík, L.Ústav priemyselného inžinierstva a manažmentu (MTF)B-PMAMTFPodrobnosti témy1 / -- Pekárová, L.
222.DPNávrh implementácie metódy 5S v podniku Martinrea Slovakia Fluid Systems s. r. o.Jurík, L.Ústav priemyselného inžinierstva a manažmentu (MTF)I-PMAMTFPodrobnosti témy1 / 1 Novotková, R.
223.DPNávrh implementácie systému kontinuálneho zlepšovania do podnikuBeluský, M.Ústav priemyselného inžinierstva a manažmentu (MTF)I-PMAMTFPodrobnosti témy0 / ----
224.DPNávrh implementácie systému kontinuálneho zlepšovania do podnikuBeluský, M.Ústav priemyselného inžinierstva a manažmentu (MTF)I-PMAMTFPodrobnosti témy0 / ----
225.BPNávrh implementácie techniky Industry 4.0 v prestavbe poloautomatického plniaceho zariadenia ABRUFRužarovský, R.Ústav výrobných technológií (MTF)B-PPTMTFPodrobnosti témy1 / 1 Novák, M.
226.DPNavrh informacneho systemu pre sklad strojarskej firmy NMH Sered.Tanuška, P.Ústav aplikovanej informatiky, automatizácie a mechatroniky (MTF)I-AIPPMTFPodrobnosti témy1 / -- Dvorský, P.
227.BPNávrh informačného systému pre riadenie vnútropodnikových procesovŠpendla, L.Ústav aplikovanej informatiky, automatizácie a mechatroniky (MTF)B-AIAMTFPodrobnosti témy1 / 1 Lančarič, V.
228.DPNávrh informačného systému pre vybranú organizáciu/podnikKebísek, M.Ústav aplikovanej informatiky, automatizácie a mechatroniky (MTF)I-AIPPMTFPodrobnosti témy2 / -- Šimora, F.
Hudec, K.
229.BPNávrh inovácií procesov transferu technológie vo vybranom priemyselnom podniku (ak. rok 2017/2018)Jemala, M.Ústav priemyselného inžinierstva a manažmentu (MTF)B-PMAMTFPodrobnosti témy0 / 1--
230.DPNávrh inovatívneho systému manažmentu výroby vo vybranom priemyselnom podniku (ak. rok 2017/2018)Jemala, M.Ústav priemyselného inžinierstva a manažmentu (MTF)I-PMAMTFPodrobnosti témy1 / 2 Chudíková, J.
231.DPNávrh integrácie priemyselných dát do špecializovaného dátového úložiskaKebísek, M.Ústav aplikovanej informatiky, automatizácie a mechatroniky (MTF)I-AIPPMTFPodrobnosti témy0 / ----
232.BPNávrh komponentov upínacieho stavebnicového systémuMoravčíková, J.Ústav výrobných technológií (MTF)B-PPTMTFPodrobnosti témy1 / 1 Holba, K.
233.DPNávrh koncepcie digitálnej Integrácie návrhových procesov v podmienkach Industry 4.0Ružarovský, R.Ústav výrobných technológií (MTF)I-VZSMTFPodrobnosti témy1 / 1 Szarka, D.
234.DPNávrh koncového efektora priemyselného robotaMudriková, A.Ústav výrobných technológií (MTF)I-VZSMTFPodrobnosti témy1 / -- Ševcech, A.
235.DPNávrh konštrukcie a riadiaceho systému „úkosovačky“ pre výrobu úkosov zvarových spojov na potrubíNaď, M.Ústav výrobných technológií (MTF)I-VZSMTFPodrobnosti témy1 / -- Janic, M.
236.DPNávrh konštrukcie náboja výsevného disku sejacieho strojaKusá, M.Ústav výrobných technológií (MTF)I-VZSMTFPodrobnosti témy1 / 1 Remiaš, D.
237.DPNávrh layoutu skladu v spoločnosti HOPI SK, s.r.o. SenecVajdel, R.Ústav výrobných technológií (MTF)I-PPNMTFPodrobnosti témy1 / -- Sollár, L.
238.DPNávrh logistiky materiálového toku v iCIM 3000 z hľadiska práce skladového systémuMudriková, A.Ústav výrobných technológií (MTF)I-VZSMTFPodrobnosti témy1 / -- Babirát, M.
239.DPNávrh meracieho plánu pre meranie konkrétnej súčiastky na súradnicovom meracom strojiGörög, A.Ústav výrobných technológií (MTF)I-PPNMTFPodrobnosti témy2 / 2 Prekop, F.
Benda, T.
240.DPNávrh merania teplotného profilu v dopravných konštrukciách s využitím PLCTanuška, P.Ústav aplikovanej informatiky, automatizácie a mechatroniky (MTF)I-AIPPMTFPodrobnosti témy1 / -- Meravý, T.
241.BPNávrh modelového zariadenia pre výrobu formy na odlievanie lodnej skrutkyŠuba, R.Katedra zvárania a zlievarenstva (UVTE MTF)B-PPTMTFPodrobnosti témy1 / -- Herceg, D.
242.DPNávrh montáže automatizovanej stanice na ustavenie a upnutie zváranej časti karosérie automobiluVáclav, Š.Ústav výrobných technológií (MTF)I-PPNMTFPodrobnosti témy1 / 1 Marušinec, J.
243.BPNávrh montáže čerpadla na voduKuruc, M.Ústav výrobných technológií (MTF)B-PPTMTFPodrobnosti témy1 / 1 Firta, J.
244.BPNávrh montáže otočného mechanizmuVáclav, Š.Ústav výrobných technológií (MTF)B-PPTMTFPodrobnosti témy1 / 1 Malík, J.
245.BPNávrh montáže pojazdného schodiskaVáclav, Š.Ústav výrobných technológií (MTF)B-PPTMTFPodrobnosti témy1 / 1 Schwarz, R.
246.BPNávrh montáže posilňovacieho strojaRužarovský, R.Ústav výrobných technológií (MTF)B-PPTMTFPodrobnosti témy1 / 1 Líška, J.
247.BPNávrh montáže spojky motocyklaVáclav, Š.Ústav výrobných technológií (MTF)B-PPTMTFPodrobnosti témy1 / 1 Hajtman, V.
248.DPNávrh montáže vybraného strojárskeho výrobkuVáclav, Š.Ústav výrobných technológií (MTF)I-VTVMMTFPodrobnosti témy1 / 2 Duriš, O.
249.DPNávrh montáže zariadenia určeného na recykláciu plastovVáclav, Š.Ústav výrobných technológií (MTF)I-VTVMMTFPodrobnosti témy1 / 1 Opatík, V.
250.BPNávrh montáže zdvíhacieho mechanizmu pre osobné automobilyVáclav, Š.Ústav výrobných technológií (MTF)B-PPTMTFPodrobnosti témy1 / 1 Skladaný, D.
251.DPNávrh na zdokonalenie systému kalkulácií vo vybranom priemyselnom podnikuMrvová, Ľ.Ústav priemyselného inžinierstva a manažmentu (MTF)I-PPPMTFPodrobnosti témy0 / 2--
252.DPNávrh na zlepšenie výroby pomocou simulácieVažan, P.Ústav aplikovanej informatiky, automatizácie a mechatroniky (MTF)I-AIPPMTFPodrobnosti témy1 / 1 Kollár, P.
253.DPNávrh na zlepšenie využívania metódy FMEA vo vybranom podnikuJurík, L.Ústav priemyselného inžinierstva a manažmentu (MTF)I-PMAMTFPodrobnosti témy1 / -- Smoláriková, N.
254.DPNávrh na zníženie zmetkovitosti vo výrobe komponentov v ZF Slovakia, a.s.Hrablik Chovanová, H.Ústav priemyselného inžinierstva a manažmentu (MTF)I-PMAMTFPodrobnosti témy1 / 1 Iršová, K.
255.DPNávrh nového zváracieho prípravku robotizovaného pracoviska ABB pre regálové nosníky R300/R301 vo firme AJ Metal DesignPecháček, F.Katedra výrobných systémov, metrológie a montáže (UVTE MTF)I-PPNMTFPodrobnosti témy1 / -- Markuš, M.
256.BPNávrh opatrení na budovanie a vedenie projektových tímov a analýzu stakeholderov pri riadení projektov vo vybranom priemyselnom podniku (ak. rok. 2017/2018)Samáková, J.Ústav priemyselného inžinierstva a manažmentu (MTF)B-PMAMTFPodrobnosti témy1 / 1 Vitteková, S.
257.BPNávrh opatrení na efektívne využívanie nástrojov marketingového mixu v priemyselnom podniku (ak. rok 2017/18)Vaňová, J.Ústav priemyselného inžinierstva a manažmentu (MTF)B-PMAMTFPodrobnosti témy1 / -- Mocková, D.
258.BPNávrh opatrení na optimalizáciu organizačnej štruktúry vybraného priemyselného podniku ako nástroj zvyšovania efektivity riadenia projektov (ak. rok. 2017/2018)Samáková, J.Ústav priemyselného inžinierstva a manažmentu (MTF)B-PMAMTFPodrobnosti témy1 / 1 Kumančíková, R.
259.BPNávrh opatrení na riešenie problematiky zamestnávania cudzokrajných zamestnancov vo výrobnom podniku z pohľadu vybraných personálnych činností v kontexte s udržateľnosťou pracovného výkonu zamestnancov (ak.rok 17/18)Chlpeková, A.Ústav priemyselného inžinierstva a manažmentu (MTF)B-PPPMTFPodrobnosti témy0 / ----
260.BPNávrh opatrení na stabilizáciu zamestnancov v podmienkach vybraného priemyselného podniku v kontexte s udržateľnosťou pracovného výkonu zamestnancov (ak.rok 17/18)Chlpeková, A.Ústav priemyselného inžinierstva a manažmentu (MTF)B-PPPMTFPodrobnosti témy0 / ----
261.BPNávrh opatrení na zdokonalenie činnosti personálneho útvaru v podmienkach vybraného priemyselného podniku (ak.rok 17/18)Chlpeková, A.Ústav priemyselného inžinierstva a manažmentu (MTF)B-PPPMTFPodrobnosti témy0 / ----
262.BPNávrh opatrení na zdokonalenie udržateľných kľúčových kompetencií projektových manažérov a členov projektových tímov pri riadení projektov vo vybranom priemyselnom podniku (ak. rok. 2017/2018)Samáková, J.Ústav priemyselného inžinierstva a manažmentu (MTF)B-PPPMTFPodrobnosti témy1 / 1 Dobšovičová, N.
263.BPNávrh opatrení na zefektívnenie distribučnej logistiky v priemyselnom podniku (2017/2018)Horňáková, N.Ústav priemyselného inžinierstva a manažmentu (MTF)B-PMAMTFPodrobnosti témy0 / 1--
264.BPNávrh opatrení na zefektívnenie vnútropodnikovej komunikácie v tímoch v priemyselných podnikochPechanová, Ľ.Ústav priemyselného inžinierstva a manažmentu (MTF)B-PPPMTFPodrobnosti témy1 / 1 Miháliková, J.
265.BPNávrh opatrení na zlepšenie obstarávania a skladovania výrobných zásob vo vybranom priemyselnom podniku (ak. rok 2017/2018)Bestvinová, V.Ústav priemyselného inžinierstva a manažmentu (MTF)B-PMAMTFPodrobnosti témy1 / 2 Liko, R.
266.BPNávrh opatrení na zlepšenie procesu komunikácie vo vybranom priemyselnom podniku (ak. rok 2017/2018)Koltnerová, K.Ústav priemyselného inžinierstva a manažmentu (MTF)B-PMAMTFPodrobnosti témy1 / 1 Kvasničková, S.
267.BPNávrh opatrení na zlepšenie systému analýzy práce v podmienkach vybraného priemyselného podniku v kontexte s udržateľnosťou pracovného výkonu zamestnancov (ak.rok 17/18)Chlpeková, A.Ústav priemyselného inžinierstva a manažmentu (MTF)B-PPPMTFPodrobnosti témy0 / ----
268.BPNávrh opatrení na zlepšenie systému hodnotenia a odmeňovania zamestnancov vo vybranom priemyselnom podniku (ak. rok 2017/2018)Homokyová, M.Ústav priemyselného inžinierstva a manažmentu (MTF)B-PMAMTFPodrobnosti témy1 / 1 Bobek, S.
269.BPNávrh opatrení na zlepšenie systému manažmentu ľudských zdrojov v podniku LUNA-PLOTY, s.r.o.Baran, D.Ústav priemyselného inžinierstva a manažmentu (MTF)B-PMAMTFPodrobnosti témy0 / 3--
270.BPNávrh opatrení na zlepšenie vybranej činnosti personálneho manažmentu (získavanie, výber, adaptácia, hodnotenie, vzdelávanie) vo vybranom priemyselnom podnikuKoltnerová, K.Ústav priemyselného inžinierstva a manažmentu (MTF)B-PPPMTFPodrobnosti témy2 / 2 Havrlent Lecová, R.
Domanická, P.
271.BPNávrh opatrení na zlepšenie vybraných činností personálneho manažmentu so zameraním na zníženie fluktuácie zamestnancov v priemyselnom podnikuKoltnerová, K.Ústav priemyselného inžinierstva a manažmentu (MTF)B-PMAMTFPodrobnosti témy0 / ----
272.BPNávrh opatrení na zlepšenie využitia vybraných marketingových aktivít na podporu budovania značky v priemyselnom podniku (2017/2018)Prajová, V.Ústav priemyselného inžinierstva a manažmentu (MTF)B-PMAMTFPodrobnosti témy0 / 1--
273.BPNávrh opatrení na zníženie logistických nákladov v priemyselnom podniku (ak. rok 2017/2018)Mesárošová, J.Ústav priemyselného inžinierstva a manažmentu (MTF)B-PMAMTFPodrobnosti témy0 / ----
274.BPNávrh opatrení na zvýšenie konkurencieschopnosti vybraného malého alebo stredného priemyselného podniku pôsobiaceho vo viac alebo v menej rozvinutom regióne SR (ak. rok 2017/2018)Bestvinová, V.Ústav priemyselného inžinierstva a manažmentu (MTF)B-PMAMTFPodrobnosti témy0 / 1--
275.DPNávrh opatrení na zvýšenie presnosti zásob výrobného materiálu v podniku Faurecia Slovakia s.r.o.Baran, D.Ústav priemyselného inžinierstva a manažmentu (MTF)I-PMAMTFPodrobnosti témy1 / 1 Pediač, F.
276.BPNávrh opatrení na zvýšenie produktivity výrobných procesov prostredníctvom metódy 3MU v podniku Schaeffler Skalica, spol. s r.o.Jurík, L.Ústav priemyselného inžinierstva a manažmentu (MTF)B-PMAMTFPodrobnosti témy1 / -- Tomša, J.
277.BPNávrh opatrení pre zdokonalenie systému komunikácie v priemyselnom podnikuSzabó, P.Ústav priemyselného inžinierstva a manažmentu (MTF)B-PPPMTFPodrobnosti témy1 / 1 Šalitroš, M.
278.BPNávrh opatrení pre zlepšenie operatívneho plánovania a riadenia výrobyBeluský, M.Ústav priemyselného inžinierstva a manažmentu (MTF)B-PMAMTFPodrobnosti témy0 / ----
279.BPNávrh opatrení pre zníženie času pretypovávaniaBeluský, M.Ústav priemyselného inžinierstva a manažmentu (MTF)B-PMAMTFPodrobnosti témy0 / ----
280.BPNávrh opatrení pre zvýšenie efektívnosti materiálového tokuBeluský, M.Ústav priemyselného inžinierstva a manažmentu (MTF)B-PMAMTFPodrobnosti témy0 / ----
281.BPNávrh opatrení pre zvýšenie produktivity práce v podnikuBeluský, M.Ústav priemyselného inžinierstva a manažmentu (MTF)B-PMAMTFPodrobnosti témy0 / ----
282.BPNávrh opatrení v oblasti riadenia zásob a skladového hospodárstva v podnikuFidlerová, H.Ústav priemyselného inžinierstva a manažmentu (MTF)B-PMAMTFPodrobnosti témy1 / -- Hanšut, S.
283.BPNávrh opatrení v oblasti uplatňovania udržateľnej logistiky v priemyselnom podniku (ak. rok 2017/18)Fidlerová, H.Ústav priemyselného inžinierstva a manažmentu (MTF)B-PMAMTFPodrobnosti témy1 / -- Bohunická, S.
284.DPNávrh parametrov spájkovania titánu a zliatiny TiAlVHodúlová, E.Ústav výrobných technológií (MTF)I-ZASMMTFPodrobnosti témy0 / 1--
285.DPNávrh parametrov spájkovania titánu a zliatiny TiAlVHodúlová, E.Ústav výrobných technológií (MTF)I-VTVMMTFPodrobnosti témy1 / -- Ondriška, O.
286.DPNávrh parametrov zvárania titánu elektrónovým lúčomŠimeková, B.Ústav výrobných technológií (MTF)I-ZASMMTFPodrobnosti témy1 / 1 Horník, F.
287.DPNávrh pneumatického odstrihovania vtokov pre lis Krauss Maffei Cx MC6 v Ronson Plastics, s.r.o. MyjavaPecháček, F.Katedra výrobných systémov, metrológie a montáže (UVTE MTF)I-VZSMTFPodrobnosti témy1 / -- Chocholáček, E.
288.DPNávrh polohovacieho stolaKošťál, P.Ústav výrobných technológií (MTF)I-VZSMTFPodrobnosti témy1 / -- Morbacher, P.
289.BPNávrh postupu odlievania veľkej plastikyŠuba, R.Katedra zvárania a zlievarenstva (UVTE MTF)B-VTEMTFPodrobnosti témy0 / ----
290.BPNávrh postupu okopírovania reliéfnej plastiky pre odlievanieŠuba, R.Katedra zvárania a zlievarenstva (UVTE MTF)B-VTEMTFPodrobnosti témy0 / ----
291.BPNávrh prípravku na ustavenie a podopretie súčiastky určenej na kontrolu mikrogeometrie povrchuMoravčíková, J.Ústav výrobných technológií (MTF)B-PPTMTFPodrobnosti témy1 / 1 Šedovič, V.
292.BPNávrh prípravku určeného na kontrolu mikrogeometrie povrchu súčiastok veľmi malých rozmerovMoravčíková, J.Ústav výrobných technológií (MTF)B-PPTMTFPodrobnosti témy1 / 1 Kováč, M.
293.DPNávrh realizácie a optimalizácie montážnej linky vo firme COAVIS Slovakia, s.r.o. HlohovecVáclav, Š.Ústav výrobných technológií (MTF)I-VTVMMTFPodrobnosti témy1 / 1 Radošovský, A.
294.BPNávrh riadenia solárneho navádzačaNeštický, M.Ústav aplikovanej informatiky, automatizácie a mechatroniky (MTF)B-AIAMTFPodrobnosti témy1 / 1 Augustín, M.
295.BPNávrh riadenia sústavy križovatiek so svetelnou signalizáciouPeterková, A.Ústav aplikovanej informatiky, automatizácie a mechatroniky (MTF)B-AIAMTFPodrobnosti témy1 / -- Malíšek, G.
296.BPNávrh riadiaceho elektropneumatického obvodu pre kontrolné zariadenieMudriková, A.Ústav výrobných technológií (MTF)B-VZSMTFPodrobnosti témy1 / 1 Hrica, D.
297.DPNávrh riadiaceho systému s využitím prvkov konceptu Industry 4.0Neštický, M.Ústav aplikovanej informatiky, automatizácie a mechatroniky (MTF)I-AIPPMTFPodrobnosti témy3 / 3 Richnák, M.
Móczi, A.
Bredschneider, M.
298.DPNávrh riadiaceho systému výrobnej linkyTanuška, P.Ústav aplikovanej informatiky, automatizácie a mechatroniky (MTF)I-AIPPMTFPodrobnosti témy1 / -- Nazaruk, A.
299.DPNávrh riadiaceho systému výrobnej linkyTanuška, P.Ústav aplikovanej informatiky, automatizácie a mechatroniky (MTF)I-AIPPMTFPodrobnosti témy1 / -- Lenický, E.
300.DPNávrh robotizovaného pracoviska na zváranie bicyklových rámovBárta, J.Katedra zvárania a zlievarenstva (UVTE MTF)I-VTVMMTFPodrobnosti témy1 / 1 Daniel, A.
301.BPNávrh spájkovacích zliatin pre vyššie aplikačné teplotyKoleňák, R.Ústav výrobných technológií (MTF)B-VTEMTFPodrobnosti témy0 / ----
302.BPNávrh súboru opatrení na zlepšenie systému členenia nákladov a výnosov vo vybranom priemyselnom podniku (ak. rok 2017/2018)Homokyová, M.Ústav priemyselného inžinierstva a manažmentu (MTF)B-PMAMTFPodrobnosti témy1 / 1 Jurková, M.
303.BPNávrh sústavy nástrojov na meranie spokojnosti zamestnancov v podniku Faurecia Automotive Slovakia s.r.o.Jurík, L.Ústav priemyselného inžinierstva a manažmentu (MTF)B-PMAMTFPodrobnosti témy1 / -- Ondrovičová, V.
304.BPNávrh sústavy nefinančných benefitov pre vybrané kategórie zamestnancov v podniku Schaeffler Skalica, spol. s r.o.Jurík, L.Ústav priemyselného inžinierstva a manažmentu (MTF)B-PMAMTFPodrobnosti témy1 / -- Bombala, D.
305.DPNávrh sústavy ukazovateľov na finančno-ekonomickú analýzu spoločnosti OSRAM, a.s.Baran, D.Ústav priemyselného inžinierstva a manažmentu (MTF)I-PMAMTFPodrobnosti témy0 / 1--
306.DPNávrh systému a obsahu kvalifikačného vzdelávania zamestnancov v ZF Slovakia Levice (ak.rok 17/18)Chlpeková, A.Ústav priemyselného inžinierstva a manažmentu (MTF)I-PPPMTFPodrobnosti témy0 / 1--
307.BPNávrh systému číslicového riadenia hladiny vody PID regulátorom pre fyzický model spojených nádob pomocou PLC S7-300.Samsonov, G.Ústav aplikovanej informatiky, automatizácie a mechatroniky (MTF)B-AIAMTFPodrobnosti témy1 / 1 Hracho, P.
308.BPNávrh systému číslicového riadenia tlaku vody PID regulátorom pre fyzický model spojených nádob pomocou PLC S7-300.Samsonov, G.Ústav aplikovanej informatiky, automatizácie a mechatroniky (MTF)B-AIAMTFPodrobnosti témy0 / 1--
309.BPNávrh systému ďalšieho vzdelávania zamestnancov v priemyselnom podniku. (ak. rok 2017/2018)Mesárošová, J.Ústav priemyselného inžinierstva a manažmentu (MTF)B-PPPMTFPodrobnosti témy0 / 1--
310.DPNávrh systému (modelu) udržateľnej tvorby zdieľaných hodnôt priemyselného podniku v kontexte s udržateľným SZPSakál, P.Ústav priemyselného inžinierstva a manažmentu (MTF)I-PPPMTFPodrobnosti témy0 / 1--
311.DPNávrh systému (modelu) udržateľnej tvorby zdieľaných hodnôt priemyselného podniku v kontexte s udržateľným SZPSakál, P.Ústav priemyselného inžinierstva a manažmentu (MTF)I-PPPMTFPodrobnosti témy0 / 1--
312.DPNávrh systému (modelu) udržateľnej tvorby zdieľaných hodnôt priemyselného podniku v kontexte s udržateľným SZPSakál, P.Ústav priemyselného inžinierstva a manažmentu (MTF)I-PMAMTFPodrobnosti témy0 / 1--
313.DPNávrh systému pre ultrazvukové mechanizované skúšanie austenitických zvarov technikou Phased ArrayKovaříková, I.Ústav výrobných technológií (MTF)I-ZASMMTFPodrobnosti témy1 / 1 Jalakša, R.
314.DPNávrh systému riadeniu výkonnosti zamestnancov špecificky so zameraním na medzigeneračné interakcie vo vybranom priemyselnom podniku (ak.rok 17/18)Chlpeková, A.Ústav priemyselného inžinierstva a manažmentu (MTF)I-PPPMTFPodrobnosti témy0 / 2--
315.DPNávrh systému rozvoja zamestnancov prostredníctvom aplikácie mentoringu a kaučingu v kontexte s Age manažmentom v podmienkach priemyselných podnikov v SRChlpeková, A.Ústav priemyselného inžinierstva a manažmentu (MTF)I-PMAMTFPodrobnosti témy1 / -- Oman, D.
316.DPNávrh technických opatrení pri zavádzaní montážnej linky do výrobyRužarovský, R.Ústav výrobných technológií (MTF)I-VZSMTFPodrobnosti témy1 / 1 Sedlák, M.
317.DPNávrh technológie CNC tlačenia laserom zváraných polotovarov (2018)Šugárová, J.Ústav výrobných technológií (MTF)I-OATMTFPodrobnosti témy0 / 1--
318.DPNávrh technológie spájkovania kombinácie titán - nikelKostolný, I.Ústav výrobných technológií (MTF)I-VTVMMTFPodrobnosti témy1 / 1 Šuryová, D.
319.DPNávrh technológie zvárania niklu laserovým lúčomKovaříková, I.Ústav výrobných technológií (MTF)I-ZASMMTFPodrobnosti témy1 / 1 Procházka, J.
320.DPNávrh udržateľného systému personálneho marketingu vo vybranom priemyselnom podniku (ak.rok 17/18)Chlpeková, A.Ústav priemyselného inžinierstva a manažmentu (MTF)I-PPPMTFPodrobnosti témy2 / -- Fašiang, P.
Licherová, N.
321.DPNávrh udržateľného systému stabilizácie ľudských zdrojov ako dôležitého faktora rozvoja priemyselného podniku, resp. regiónuBestvinová, V.Ústav priemyselného inžinierstva a manažmentu (MTF)I-PPPMTFPodrobnosti témy1 / 1 Husárová, L.
322.DPNávrh udržateľného systému stabilizácie zamestnancov v podnikuMrvová, Ľ.Ústav priemyselného inžinierstva a manažmentu (MTF)I-PPPMTFPodrobnosti témy0 / 2--
323.BPNávrh udržateľných opatrení na zlepšenie procesu získavania a výberu zamestnancov v priemyselnom podnikuBestvinová, V.Ústav priemyselného inžinierstva a manažmentu (MTF)B-PPPMTFPodrobnosti témy1 / -- Gučková, V.
324.DPNávrh upínacieho prípravku pre viacosové obrábacie centrumŠimna, V.Ústav výrobných technológií (MTF)I-PPNMTFPodrobnosti témy1 / 1 Bugár, A.
325.DPNávrh vložky formy pre vysokotlaké liatie lopatkového kolesaBajčičák, M.Ústav výrobných technológií (MTF)I-PPNMTFPodrobnosti témy0 / ----
326.BPNávrh vybraného modulu informačného systému pre obchodnú organizáciuTadanai, O.Ústav aplikovanej informatiky, automatizácie a mechatroniky (MTF)B-AIAMTFPodrobnosti témy1 / -- Malý, M.
327.BPNávrh vybraného modulu informačného systému pre priemyselný podnikTadanai, O.Ústav aplikovanej informatiky, automatizácie a mechatroniky (MTF)B-AIAMTFPodrobnosti témy1 / -- Hajdúch, P.
328.BPNávrh výliskov z plastov, tvorba modelov a výkresovej dokumentácie s počítačovou podporouBílik, J.Ústav výrobných technológií (MTF)B-PPTMTFPodrobnosti témy1 / -- Čepela, P.
329.DPNávrh využitia metódy AHP a softvéru Expert Choice pre logistické procesy priemyselného podnikuSakál, P.Ústav priemyselného inžinierstva a manažmentu (MTF)I-PPPMTFPodrobnosti témy0 / 1--
330.DPNávrh využitia metódy AHP a softvéru Expert Choice pre logistické procesy priemyselného podnikuSakál, P.Ústav priemyselného inžinierstva a manažmentu (MTF)I-PPPMTFPodrobnosti témy0 / 1--
331.DPNávrh využitia softvéru Expert Choice pri strategickom rozhodovaní v priemyselných podnikoch v kontexte so stratégiou USZPSakál, P.Ústav priemyselného inžinierstva a manažmentu (MTF)I-PPPMTFPodrobnosti témy1 / 1 Galbová, P.
332.DPNávrh využitia udržateľnej marketingovej stratégie pri tvorbe pozitívneho imidžu priemyselných podnikov na Slovensku v kontexte so stratégiou udržateľného spoločensky zodpovedného podnikaniaSakál, P.Ústav priemyselného inžinierstva a manažmentu (MTF)I-PPPMTFPodrobnosti témy0 / 1--
333.DPNávrh využitia udržateľnej marketingovej stratégie pri tvorbe pozitívneho imidžu priemyselných podnikov na Slovensku v kontexte so stratégiou udržateľného spoločensky zodpovedného podnikaniaSakál, P.Ústav priemyselného inžinierstva a manažmentu (MTF)I-PMAMTFPodrobnosti témy0 / 1--
334.BPNávrh využívania kompetenčného prístupu riadenia ľudských zdrojov v priemyselných podnikoch na SlovenskuJurík, L.Ústav priemyselného inžinierstva a manažmentu (MTF)B-PMAMTFPodrobnosti témy1 / 1 Vavrová, D.
335.DPNávrh webového rozhrania pre krbové regulátoryTanuška, P.Ústav aplikovanej informatiky, automatizácie a mechatroniky (MTF)I-AIPPMTFPodrobnosti témy1 / -- Klčo, P.
336.DPNávrh zabezpečenia lokálnej počítačovej siete v prostredí internetu. 2017/2018Halenár, I.Ústav aplikovanej informatiky, automatizácie a mechatroniky (MTF)I-AIPPMTFPodrobnosti témy1 / 1 Pónya, F.
337.BPNávrh základných opatrení ergonomickej racionalizácie v priemyselnom podniku (vybraných prevádzkach podniku)Marková, P.Ústav priemyselného inžinierstva a manažmentu (MTF)B-PMAMTFPodrobnosti témy1 / 1 Kapsová, S.
338.BPNávrh zálohovania údajov využitím technológie cloud a linuxového serveraBezák, P.Ústav aplikovanej informatiky, automatizácie a mechatroniky (MTF)B-AIAMTFPodrobnosti témy1 / 1 Novotný, M.
339.DPNávrh zariadenia pre výrobu úkosov zvarových spojov na potrubných systémochNaď, M.Ústav výrobných technológií (MTF)I-VZSMTFPodrobnosti témy1 / -- Murčo, M.
340.DPNávrh zefektívnenia procesu obstarávania a evidovania náhradných dielov na oddelení údržby v podniku OKE Plastic SK, s.r.o.Jurík, L.Ústav priemyselného inžinierstva a manažmentu (MTF)I-PMAMTFPodrobnosti témy1 / -- Miština, M.
341.BPNávrh zefektívnenia procesu výroby ručného montážneho pracoviskaRužarovský, R.Ústav výrobných technológií (MTF)B-PPTMTFPodrobnosti témy1 / 1 Benedikovič, R.
342.BPNávrh zlepšenia drsnosti povrchu pri finálnom trieskovom obrábaní 3D povrchovKleinedlerová, I.Katedra obrábania a tvárnenia (UVTE MTF)B-PPTMTFPodrobnosti témy1 / 1 Puček, M.
343.DPNávrh zlepšenia implementácie finančného controllingu vo vybranom priemyselnom podnikuBaran, D.Ústav priemyselného inžinierstva a manažmentu (MTF)I-PMAMTFPodrobnosti témy0 / 2--
344.DPNávrh zlepšenia inovačného plánovania výrobných procesov vo vybranom priemyselného podniku (ak. rok 2017/2018)Jemala, M.Ústav priemyselného inžinierstva a manažmentu (MTF)I-PMAMTFPodrobnosti témy0 / 2--
345.BPNávrh zlepšenia manažmentu inovácií výrobných procesov vo vybranom priemyselnom podniku (ak. rok 2017/2018)Jemala, M.Ústav priemyselného inžinierstva a manažmentu (MTF)B-PMAMTFPodrobnosti témy0 / 2--
346.DPNávrh zlepšenia manažmentu predvýrobných procesov vo vybranom priemyselnom podniku (ak. rok 2017/2018)Jemala, M.Ústav priemyselného inžinierstva a manažmentu (MTF)I-PMAMTFPodrobnosti témy0 / 2--
347.DPNávrh zlepšenia metodiky implementácie controllingu nákladov vo vybranom priemyselnom podnikuBaran, D.Ústav priemyselného inžinierstva a manažmentu (MTF)I-PMAMTFPodrobnosti témy0 / 2--
348.DPNávrh zlepšenia metodiky implementácie controllingu nákladov vo vybranom priemyselnom podnikuBaran, D.Ústav priemyselného inžinierstva a manažmentu (MTF)I-PMAMTFPodrobnosti témy0 / 3--
349.DPNávrh zlepšenia metodiky implementácie subsystému riadenia controlling vo vybranom priemyselnom podnikuBaran, D.Ústav priemyselného inžinierstva a manažmentu (MTF)I-PMAMTFPodrobnosti témy0 / 3--
350.BPNávrh zlepšenia procesov prípravy výroby vo vybranom priemyselnom podniku (ak. rok 2017/2018)Jemala, M.Ústav priemyselného inžinierstva a manažmentu (MTF)B-PMAMTFPodrobnosti témy1 / 1 Pecha, O.
351.DPNávrh zlepšenia systému manažmentu ľudských zdrojov vo vybranom priemyselnom podnikuBaran, D.Ústav priemyselného inžinierstva a manažmentu (MTF)I-PMAMTFPodrobnosti témy2 / 2 Sopkuliaková, R.
Matulová, N.
352.DPNebezpečné látky v chladiacich a nemrznúcich zmesiachBartošová, A.Ústav integrovanej bezpečnosti (MTF)I-IBEMTFPodrobnosti témy1 / -- Rischáneková, A.
353.BPNekonvenčné spôsoby ťahania oceľových drôtov za studenaTittel, V.Katedra obrábania a tvárnenia (UVTE MTF)B-VTEMTFPodrobnosti témy0 / 1--
354.BPNeurónové siete - návod na cvičeniaSchreiber, P.Ústav aplikovanej informatiky, automatizácie a mechatroniky (MTF)B-AIAMTFPodrobnosti témy0 / ----
355.BPNumerická analýza vplyvu kontaktného tepelného odporu na rozloženie teplôt pri tvorbe tupých zvarových spojov laseromBehúlová, M.Ústav výrobných technológií (MTF)B-VTVMMTFPodrobnosti témy0 / ----
356.BPNumerická analýza vplyvu kontaktného tepelného odporu na rozloženie teplôt pri tvorbe tupých zvarových spojov laseromBehúlová, M.Ústav výrobných technológií (MTF)B-PPTMTFPodrobnosti témy1 / -- Tóth, A.
357.DPNumerická simulácia procesov indukčného kalenia s využitím programového systému ANSYSBehúlová, M.Ústav aplikovanej informatiky, automatizácie a mechatroniky (MTF)I-AIPPMTFPodrobnosti témy0 / ----
358.BPNumerická simulácia procesov indukčného kalenia s využitím programového systému ANSYSBehúlová, M.Ústav výrobných technológií (MTF)B-PPTMTFPodrobnosti témy1 / -- Mocák, P.
359.DPNumerická simulácia procesu strihania plechov s využitím programového systému DEFORMBehúlová, M.Ústav výrobných technológií (MTF)I-VTVMMTFPodrobnosti témy0 / ----
360.DPNumerická simulácia procesu strihania plechov s využitím programového systému DEFORMBehúlová, M.Ústav výrobných technológií (MTF)I-PPNMTFPodrobnosti témy0 / ----
361.BPObrábanie elektrónovým a iónovým lúčom - výučbové video (2018)Görögová, I.Ústav výrobných technológií (MTF)B-VTEMTFPodrobnosti témy0 / 1--
362.BPOdpady a ich využívanie a zneškodňovanieBlinová, L.Katedra environmentálneho inžinierstva (UIBE MTF)B-IBEMTFPodrobnosti témy1 / 1 Mištinová, K.
363.DPOdporové zváranie drôtov s malým priemerom a vysokým obsahom uhlíkaBárta, J.Katedra zvárania a zlievarenstva (UVTE MTF)I-ZASMMTFPodrobnosti témy1 / 1 Harsányiová, J.
364.DPOdstraňovanie špecifických organických kontaminantov v simulovaných procesoch čistenia odpadových vôdSirotiak, M.Ústav integrovanej bezpečnosti (MTF)I-IBEMTFPodrobnosti témy1 / 3 Heczei Porubänová, P.
365.BPOdvodenie teoretickej rýchlosti rotácie formy pri dostredivom liatí s vertikálnou osou rotácie formyBajčičák, M.Ústav výrobných technológií (MTF)B-VTEMTFPodrobnosti témy0 / 1--
366.DPOchrana rúk hasiča proti sálavého teplu a ohňuBalog, K.Ústav integrovanej bezpečnosti (MTF)I-IBEMTFPodrobnosti témy1 / 1 Wojatschek, P.
367.DPOpotrebovanie rezných nástrojovVopát, T.Ústav výrobných technológií (MTF)I-PPNMTFPodrobnosti témy1 / 1 Štefíček, T.
368.BPOprava oceľoliatinových sklárskych foriem tvrdonávarmiKovaříková, I.Ústav výrobných technológií (MTF)B-VTEMTFPodrobnosti témy0 / 1--
369.DPOptimalizácia fuzzy regulátora genetickými algoritmamiSchreiber, P.Ústav aplikovanej informatiky, automatizácie a mechatroniky (MTF)I-AIPPMTFPodrobnosti témy0 / 1--
370.DPOptimalizácia obrábania koróziivzdorných ocelí (2018)Šugár, P.Katedra obrábania a tvárnenia (UVTE MTF)I-OATMTFPodrobnosti témy1 / -- Duchoslav, M.
371.DPOptimalizácia obrábania výkovkov v podmienkach firmy HKS Forge, s.r.o.Buranská, E.Ústav výrobných technológií (MTF)I-VTVMMTFPodrobnosti témy1 / 1 Rehušová, E.
372.DPOptimalizácia parametrov laserového rezaniaŠugár, P.Katedra obrábania a tvárnenia (UVTE MTF)I-OATMTFPodrobnosti témy1 / -- Richnák, M.
373.DPOptimalizácia pracoviska obrobňa vo firme Ekom spol s.r.o.Pecháček, F.Katedra výrobných systémov, metrológie a montáže (UVTE MTF)I-VZSMTFPodrobnosti témy1 / -- Babiš, A.
374.DPOptimalizácia pracoviska výroby ozubenia v ZF Sachs Slovakia a.s. LevicePecháček, F.Katedra výrobných systémov, metrológie a montáže (UVTE MTF)I-VZSMTFPodrobnosti témy0 / ----
375.BPOptimalizácia procesu výberu, adaptácie a starostlivosť o zamestnancov v podmienkach priemyselných podnikov (2017/2018)Hrablik Chovanová, H.Ústav priemyselného inžinierstva a manažmentu (MTF)B-PMAMTFPodrobnosti témy1 / 1 Matula, L.
376.BPOptimalizácia procesu výroby náradia na CNC frézovačkách v podniku Schaeffler SkalicaJanota, B.Ústav výrobných technológií (MTF)B-VZSMTFPodrobnosti témy0 / 1--
377.DPOptimalizácia procesu 2D a 3D frézovania odliatkov z tvárnej a sivej liatiny používaných pri výrobe lisovacích nástrojovŠimna, V.Ústav výrobných technológií (MTF)I-PPNMTFPodrobnosti témy1 / -- Šatka, D.
378.DPOptimalizácia tvaru dutiny kovacieho nástroja pre výkovok Príruba využitím FEM simulácieKapustová, M.Katedra obrábania a tvárnenia (UVTE MTF)I-PPNMTFPodrobnosti témy1 / 1 Jurík, P.
379.DPOptimalizácia výberu naváracieho materiálu na renováciu kovacích nástrojov (2018)Šugár, P.Katedra obrábania a tvárnenia (UVTE MTF)I-OATMTFPodrobnosti témy0 / ----
380.DPOptimalizácia výroby veka hydrodynamického meniča v podmienkach firmy ZF Slovakia, a. s.Šugárová, J.Ústav výrobných technológií (MTF)I-VTVMMTFPodrobnosti témy1 / 1 Packa, E.
381.DPOverenie konceptu nasadenia open-source routingu a bezpečnosti v enterprise prostredí.Peterková, A.Ústav aplikovanej informatiky, automatizácie a mechatroniky (MTF)I-AIPPMTFPodrobnosti témy1 / -- Kalavský, M.
382.DPOverenie tvaru a veľkosti reálnych nehomogenít nameraných nedeštruktívnou metódou vírivých prúdov na mosadzných rúrkach teplovýmenníkov.Kovaříková, I.Ústav výrobných technológií (MTF)I-ZASMMTFPodrobnosti témy1 / 1 Fridrich, M.
383.BPPersonálne informačné systémyŠujanová, J.Ústav priemyselného inžinierstva a manažmentu (MTF)B-PPPMTFPodrobnosti témy1 / -- Cintulová, K.
384.DPPevnostná analýza a návrh vylepšenia nosnej konštrukcie strojaHajdu, Š.Ústav výrobných technológií (MTF)I-PPNMTFPodrobnosti témy1 / 1 Jókai, M.
385.DPPlánovaný experiment (Desing of Experiment - DoF)Labašová, E.Ústav aplikovanej informatiky, automatizácie a mechatroniky (MTF)I-AIPPMTFPodrobnosti témy0 / ----
386.DPPlasty a ich bezpečné používanieBlinová, L.Katedra environmentálneho inžinierstva (UIBE MTF)I-IBEMTFPodrobnosti témy0 / 1--
387.BPPlazmové leštenie kovových povrchov v elektrolyte - prehľad súčasného stavu vo svetePodhorský, Š.Ústav výrobných technológií (MTF)B-VTEMTFPodrobnosti témy0 / ----
388.DPPlazmové leštenie ocele s vyšším obsahom uhlíkaPodhorský, Š.Ústav výrobných technológií (MTF)I-OATMTFPodrobnosti témy0 / ----
389.BPPočítačom podporovaný návrh a výroba prevodovky nákladného automobilu v zmenšenej mierkeMorovič, L.Ústav výrobných technológií (MTF)B-PPTMTFPodrobnosti témy1 / 1 Čulen, J.
390.BPPočítačová podpora pri návrhu a výrobe súčiastkyGörögová, I.Ústav výrobných technológií (MTF)B-PPTMTFPodrobnosti témy3 / 3 Nikodem, M.
Molnár, M.
Mozolík, M.
391.BPPočítačová podpora pri návrhu a výrobe súčiastkyBuranská, E.Ústav výrobných technológií (MTF)B-PPTMTFPodrobnosti témy1 / 1 Mikula, M.
392.DPPočítačová podpora výroby presných bezšvíkových rúr v Železiarňach Podbrezová, a. s.Necpal, M.Ústav výrobných technológií (MTF)I-PPNMTFPodrobnosti témy0 / 1--
393.BPPočítačová podpory kvalityPokorný, P.Ústav výrobných technológií (MTF)B-PPTMTFPodrobnosti témy1 / 1 Braniš, M.
394.DPPočítačové modelovanie dvojrozmerných nanomateriálovDubecký, M.Ústav materiálov (MTF)I-MIMTFPodrobnosti témy0 / 2--
395.BPPodnikové informačné systémyŠujanová, J.Ústav priemyselného inžinierstva a manažmentu (MTF)B-PMAMTFPodrobnosti témy0 / ----
396.DPPodporný softvér pre vnútropodnikovú predajňu v Železiarňach PodbrezováTanuška, P.Ústav aplikovanej informatiky, automatizácie a mechatroniky (MTF)I-AIPPMTFPodrobnosti témy1 / -- Hlásnik, P.
397.BPPopis štruktúry systému riadenia v reálnom časeGese, A.Ústav aplikovanej informatiky, automatizácie a mechatroniky (MTF)B-AIAMTFPodrobnosti témy0 / 1--
398.DPPorovnanie aktuálnych 3D tlačiarní s ohľadom na požiadavky ZF Slovakia, a.s.Káčer, N.Ústav výrobných technológií (MTF)I-VZSMTFPodrobnosti témy1 / -- Koštial, V.
399.DPPorovnanie konvenčného obrábania s vysokoposuvovým obrábaním z hľadiska kvality obrobenej plochyKuruc, M.Ústav výrobných technológií (MTF)I-PPNMTFPodrobnosti témy1 / 1 Vittek, M.
400.DPPorovnanie konvenčného obrábania s vysokoposuvovým obrábaním z hľadiska opotrebenia rezného nástrojaKuruc, M.Ústav výrobných technológií (MTF)I-PPNMTFPodrobnosti témy1 / 1 Mikula, M.
401.DPPorovnanie konvenčného obrábania s vysokoposuvovým obrábaním z hľadiska presnosti rozmerovKuruc, M.Ústav výrobných technológií (MTF)I-PPNMTFPodrobnosti témy1 / 1 Vozár, M.
402.DPPorovnanie metód výpočtu momentu zotrvačnostiPalumbíny, O.Ústav aplikovanej informatiky, automatizácie a mechatroniky (MTF)I-AIPPMTFPodrobnosti témy1 / 1 Krajčovič, J.
403.DPPorovnanie metód výpočtu statických momentovPalumbíny, O.Ústav aplikovanej informatiky, automatizácie a mechatroniky (MTF)I-AIPPMTFPodrobnosti témy0 / 1--
404.BPPorovnanie možností parametrického programovania a SL cyklov v riadiacom systéme Heidenhain iTNC530Šimna, V.Ústav výrobných technológií (MTF)B-VTEMTFPodrobnosti témy1 / -- Nguyen, D.
405.DPPorovnanie požiadaviek na odbornú spôsobilosť v bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci medzi Slovenskou republikou a MaďarskomMartinka, J.Ústav integrovanej bezpečnosti (MTF)I-IBEMTFPodrobnosti témy1 / 1 Zsibritová, A.
406.BPPorovnanie vybraných CAD softvérov z rôznych hľadískKuruc, M.Ústav výrobných technológií (MTF)B-PPTMTFPodrobnosti témy1 / 1 Müller, T.
407.BPPosádenie bezpečnosti prídavných látok v potravináchMichalíková, A.Ústav integrovanej bezpečnosti (MTF)B-IBEMTFPodrobnosti témy1 / 1 Mihelová, M.
408.BPPosúdenie hlukovej záťaže zamestnancov v strojárskych prevádzkachČekan, P.Ústav integrovanej bezpečnosti (MTF)B-IBEMTFPodrobnosti témy1 / 1 Klasová, P.
409.BPPosúdenie kvality podzemných vôd vo vybranej lokaliteMichalíková, A.Ústav integrovanej bezpečnosti (MTF)B-IBEMTFPodrobnosti témy1 / 1 Božik, M.
410.BPPožiarne nebezpečenstvo kvapalínBalog, K.Ústav integrovanej bezpečnosti (MTF)B-IBEMTFPodrobnosti témy0 / 1--
411.DPPožiarno - technické charakteristiky mazacích práškov. Kuracina, R.Ústav integrovanej bezpečnosti (MTF)I-IBEMTFPodrobnosti témy1 / 1 Koleno, M.
412.BPPredpoveď počasia pomocou neurónovej sieteSchreiber, P.Ústav aplikovanej informatiky, automatizácie a mechatroniky (MTF)B-AIAMTFPodrobnosti témy1 / 1 Klačanský, M.
413.BPPrehľad a charakteristika CAD softvérov používaných pri návrhu foriemBajčičák, M.Ústav výrobných technológií (MTF)B-PPTMTFPodrobnosti témy1 / 1 Martinek, F.
414.BPPrehľad programových systémov a prístupov pre modelovanie zvárania technológiou FSWNagy, M.Ústav výrobných technológií (MTF)B-PPTMTFPodrobnosti témy0 / ----
415.BPPrehľad spôsobov obrábania keramických materiálovKuruc, M.Ústav výrobných technológií (MTF)B-PPTMTFPodrobnosti témy1 / 1 Galko, F.
416.BPPrehľad spôsobov obrábania spekaných karbidovKuruc, M.Ústav výrobných technológií (MTF)B-PPTMTFPodrobnosti témy1 / -- Keleši, R.
417.BPPrchavé organické látky vo vybraných spotrebiteľských výrobkochMichalíková, A.Ústav integrovanej bezpečnosti (MTF)B-IBEMTFPodrobnosti témy1 / 1 Balková, L.
418.DPPriame spájanie keramiky AlN pomocou spájky typu Sn-Ag-Ti a In-Ag-TiKoleňák, R.Ústav výrobných technológií (MTF)I-ZASMMTFPodrobnosti témy1 / -- Slamová, J.
419.DPPriame spájanie keramiky ZrO2 pomocou spájok typu Sn-Ag-Ti a In-Ag-TiKoleňák, R.Ústav výrobných technológií (MTF)I-ZASMMTFPodrobnosti témy0 / ----
420.BPPríprava interaktívneho skúšobného testu pre MM učebnicuBožek, P.Katedra výrobných systémov, metrológie a montáže (UVTE MTF)B-PPTMTFPodrobnosti témy0 / ----
421.DPProduktové inovácie z pohľadu cyklickej ekonomikyŠujanová, J.Ústav priemyselného inžinierstva a manažmentu (MTF)I-PMAMTFPodrobnosti témy0 / ----
422.DPProgresívne metódy hasenia na princípe zníženia obsahu kyslíka v uzavretom priestoreBalog, K.Ústav integrovanej bezpečnosti (MTF)I-IBEMTFPodrobnosti témy0 / 1--
423.DPProjekt modernizácie strojového vybavenia v priestroch zlievarne na MtF STU v TrnaveBajčičák, M.Ústav výrobných technológií (MTF)I-VTVMMTFPodrobnosti témy0 / ----
424.DPRacionalizácia výrobného procesu definovaného komponentuMoravčíková, J.Ústav výrobných technológií (MTF)I-VTVMMTFPodrobnosti témy0 / 3--
425.DPRacionalizácia výroby digestora vo firme FOR Clean, a. s.Šugárová, J.Ústav výrobných technológií (MTF)I-VTVMMTFPodrobnosti témy1 / 1 Tomašovič, A.
426.DPRacionalizácia výroby konkrétnej súčiastkyGörög, A.Ústav výrobných technológií (MTF)I-OATMTFPodrobnosti témy1 / 2 Zvonár, M.
427.DPRacionalizácia výroby konkrétnej súčiastky (2018)Görög, A.Ústav výrobných technológií (MTF)I-VTVMMTFPodrobnosti témy1 / 2 Urbanovská, Z.
428.DPRacionalizácia výroby konkrétnej súčiastky (2018)Görög, A.Ústav výrobných technológií (MTF)I-PPNMTFPodrobnosti témy0 / 2--
429.DPRacionalizácia výroby plošných výtvarkov v podmienkach firmy AJ Metal Design, a. s. (2018)Šugárová, J.Ústav výrobných technológií (MTF)I-OATMTFPodrobnosti témy1 / 1 Forrová, D.
430.BPRacionalizácia výroby veľkorozmerných výliskov pre automobilový priemyselKapustová, M.Ústav výrobných technológií (MTF)B-VTEMTFPodrobnosti témy1 / 1 Kovačocy, P.
431.DPRacionalizácia výroby výkovku pozdĺžneho tvaru využitím technológie priečneho klinového valcovaniaKapustová, M.Katedra obrábania a tvárnenia (UVTE MTF)I-OATMTFPodrobnosti témy1 / 1 Hudek, J.
432.DPRacionalizácia výroby vypínača v podmienkach spoločnosti ZŤS Špeciál a.s. Dubnica nad VáhomGörögová, I.Ústav výrobných technológií (MTF)I-VTVMMTFPodrobnosti témy1 / 1 Majtánová, L.
433.BPRacionalizácia výroby zadného veka na CNC strojochGörög, A.Ústav výrobných technológií (MTF)B-PPTMTFPodrobnosti témy1 / -- Bögi, G.
434.DPRadiačná ochrana pri pretavovaní rádioaktívneho kovového materiáluKuracina, R.Ústav integrovanej bezpečnosti (MTF)I-IBEMTFPodrobnosti témy1 / 1 Horný, M.
435.BPRealizácia prvkov inteligentnej domácnosti pomocou mikroprocesorového modulu ArduinoHorváth, D.Ústav aplikovanej informatiky, automatizácie a mechatroniky (MTF)B-AIAMTFPodrobnosti témy1 / 1 Lašák, T.
436.DPRecyklácia nebezpečných materiálovBartošová, A.Ústav integrovanej bezpečnosti (MTF)I-IBEMTFPodrobnosti témy0 / ----
437.DPRegenerácia etylénovej jednotky - zváranie pecných rúrKovačócy, P.Ústav výrobných technológií (MTF)I-VTVMMTFPodrobnosti témy1 / -- Žársky, M.
438.DPRelevantnosť a problémy Výrobnej Logistiky v kontexte Industry 4.0. Súčasný stav slovenských spoločností a návrh všeobecnej metodiky pre jej rozvoj a implementáciuDelgado Sobrino, D. R.Ústav výrobných technológií (MTF)I-VZSMTFPodrobnosti témy0 / ----
439.DPRenovácia oceľových závitoviekKoleňák, R.Ústav výrobných technológií (MTF)I-ZASMMTFPodrobnosti témy0 / ----
440.DPReverzné inžinierstvo plechových výliskovBuranský, I.Ústav výrobných technológií (MTF)I-PPNMTFPodrobnosti témy1 / 1 Kumpán, J.
441.BPReverzné inžinierstvo v montážiLecký, Š.Ústav výrobných technológií (MTF)B-PPTMTFPodrobnosti témy1 / 1 Pipich, M.
442.BPReverzné inžinierstvo vybranej súčiastky vzhľadom na montážLecký, Š.Ústav výrobných technológií (MTF)B-PPTMTFPodrobnosti témy1 / 1 Boroš, J.
443.BPRiadenie hydraulického modelu systémom Simatic PCS 7Gese, A.Ústav aplikovanej informatiky, automatizácie a mechatroniky (MTF)B-AIAMTFPodrobnosti témy1 / 1 Dúdor, L.
444.BPRiadenie objektu Lego Mindstorms pomocou nástroja MatlabJuhás, M.Ústav aplikovanej informatiky, automatizácie a mechatroniky (MTF)B-AIAMTFPodrobnosti témy0 / 1--
445.DPRiadenie rizík v dodávateľskom reťazci a bezpečnosť dodávateľských reťazcov v rámci organizácieKoblen, I.Ústav integrovanej bezpečnosti (MTF)I-IBEMTFPodrobnosti témy0 / ----
446.DPRiadenie RS KUKA KR 700 na základe výstupu kamerového systému v spoločnosti Schaeffler, spol. s.r.o.Holubek, R.Ústav výrobných technológií (MTF)I-PPNMTFPodrobnosti témy1 / -- Tomášek, P.
447.DPRiaditeľnosť a pozorovateľnosť lineárnych dynamických systémovVrábeľ, R.Ústav aplikovanej informatiky, automatizácie a mechatroniky (MTF)I-AIPPMTFPodrobnosti témy0 / 2--
448.BPRiešenie diferenciálnych rovníc v programe MATLABVrábeľ, R.Ústav aplikovanej informatiky, automatizácie a mechatroniky (MTF)B-AIAMTFPodrobnosti témy1 / 1 Halabrín, J.
449.DPRozbor deformácie priamych nosníkov s využitím numerickej simulácieKraváriková, H.Ústav aplikovanej informatiky, automatizácie a mechatroniky (MTF)I-AIPPMTFPodrobnosti témy0 / ----
450.BPRozšírená realita ako webová aplikácia pre podporu výučbyJuhás, M.Ústav aplikovanej informatiky, automatizácie a mechatroniky (MTF)B-AIAMTFPodrobnosti témy1 / 1 Parničan, P.
451.DPRozvoj metodológie a návrh meracieho stendu pre určenie zvukovej pohltivosti povrchu vozovkyČekan, P.Ústav integrovanej bezpečnosti (MTF)I-IBEMTFPodrobnosti témy0 / ----
452.DPSimulácia deformácie štruktúry polykryštalického materiálu využitím CAD metódMartinkovič, M.Ústav výrobných technológií (MTF)I-PPNMTFPodrobnosti témy0 / 1--
453.BPSimulácia technologických procesovPokorný, P.Ústav výrobných technológií (MTF)B-PPTMTFPodrobnosti témy1 / 1 Masár, P.
454.DPSimulácia výrobného procesu v súlade so štandardmi Industry 4.0 - digitálne dvojča (2017/2018)Halenár, I.Ústav aplikovanej informatiky, automatizácie a mechatroniky (MTF)I-AIPPMTFPodrobnosti témy1 / 2 Klokner, M.
455.BPSimulácia vývinu ekosystému v 2D prostredí s využitím metód umelej inteligencieŠpendla, L.Ústav aplikovanej informatiky, automatizácie a mechatroniky (MTF)B-AIAMTFPodrobnosti témy1 / -- Bajús, A.
456.DPSimulačná štúdia zameraná na zlepšenie logistických a výrobných procesov s využitím simulačného programu Plant Simulation.Božek, P.Katedra výrobných systémov, metrológie a montáže (UVTE MTF)I-PPNMTFPodrobnosti témy0 / ----
457.DPSkladový informačný systém pre vybraný podnikNemlaha, E.Ústav aplikovanej informatiky, automatizácie a mechatroniky (MTF)I-AIPPMTFPodrobnosti témy1 / -- Dobiaš, F.
458.DPSoftvérová aplikácia pre podporu výučby predmetu Aplikovaná matematikaVrábeľ, R.Ústav aplikovanej informatiky, automatizácie a mechatroniky (MTF)I-AIPPMTFPodrobnosti témy1 / 1 Kukuča, S.
459.BPSpájanie zliatin AlLiŠimeková, B.Ústav výrobných technológií (MTF)B-VTEMTFPodrobnosti témy1 / 1 Bakovka, J.
460.BPSpájkovanie elektrónovým lúčomKoleňák, R.Ústav výrobných technológií (MTF)B-VTEMTFPodrobnosti témy1 / 1 Kubisová, D.
461.BPSpájkovanie laseromKoleňák, R.Ústav výrobných technológií (MTF)B-VTEMTFPodrobnosti témy1 / 1 Meluš, T.
462.BPSpájkovanie pomocou sklených spájokKoleňák, R.Ústav výrobných technológií (MTF)B-VTEMTFPodrobnosti témy0 / 1--
463.BPSpájkovanie v automobilovom priemysleKoleňák, R.Ústav výrobných technológií (MTF)B-VTEMTFPodrobnosti témy1 / 1 Pluhár, A.
464.BPSpoločensky zodpovedné podnikanie - objektívna stratégia pre MSP na SlovenskuSakál, P.Ústav priemyselného inžinierstva a manažmentu (MTF)B-PPPMTFPodrobnosti témy0 / 2--
465.BPSpoločensky zodpovedné podnikanie - objektívna stratégia pre MSP na SlovenskuSakál, P.Ústav priemyselného inžinierstva a manažmentu (MTF)B-PMAMTFPodrobnosti témy0 / 2--
466.BPSpolupráca simulátora Witness s vybraným SRBDVažan, P.Ústav aplikovanej informatiky, automatizácie a mechatroniky (MTF)B-AIAMTFPodrobnosti témy1 / 1 Tisoň, M.
467.BPSpracovanie textu pomocou neurónových sietíPeterková, A.Ústav aplikovanej informatiky, automatizácie a mechatroniky (MTF)B-AIAMTFPodrobnosti témy1 / -- Dudek, D.
468.BPStanovenie parametrov vznietivosti rozvíreného prachu vybraného druhu potravinárskeho koreniaKobetičová, H.Katedra požiarneho inžinierstva (UIBE MTF)B-IBEMTFPodrobnosti témy1 / 1 Kosár, L.
469.DPStanovenie parametrov vznietivosti usadeného a rozvíreného prachu vybraného druhu špaldovej múkyKobetičová, H.Katedra požiarneho inžinierstva (UIBE MTF)I-IBEMTFPodrobnosti témy1 / 1 Laubert, M.
470.DPStanovenie parametrov vznietivosti usadeného a rozvíreného prachu vybraného druhu sójového mliekaKobetičová, H.Katedra požiarneho inžinierstva (UIBE MTF)I-IBEMTFPodrobnosti témy1 / 1 Horvát, D.
471.BPStanovenie parametrov vznietivosti usadeného a rozvíreného prachu vybraného druhu srvátkového proteínuKobetičová, H.Katedra požiarneho inžinierstva (UIBE MTF)B-IBEMTFPodrobnosti témy1 / 1 Gereková, D.
472.DPStanovenie parametrov vznietivosti usadeného a rozvíreného prachu vybraného druhu škrobového práškuKobetičová, H.Katedra požiarneho inžinierstva (UIBE MTF)I-IBEMTFPodrobnosti témy1 / -- Melicher, P.
473.DPStanovenie sorpčnej kapacity textilných a sypkých sorbentov pri odstraňovaní ropných látokKobetičová, H.Katedra požiarneho inžinierstva (UIBE MTF)I-IBEMTFPodrobnosti témy0 / 1--
474.BPSúčasné a budúce trendy materiálov použitých pri výrobe autokarosériíKleinedlerová, I.Katedra obrábania a tvárnenia (UVTE MTF)B-PPTMTFPodrobnosti témy1 / 1 Barták, M.
475.DPSúčasné prístupy racionalizácie a ergonómie montážeNecpal, M.Ústav výrobných technológií (MTF)I-VTVMMTFPodrobnosti témy1 / 1 Markovičová, D.
476.BPSúčasné trendy a nové generácie odstraňovania farbív z odpadových vôdBartošová, A.Ústav integrovanej bezpečnosti (MTF)B-IBEMTFPodrobnosti témy1 / -- Čechová, Ľ.
477.DPSúčasný stav implementácie filozofie Priemysel 4.0 do priemyselných podnikov v Slovenskej republikeVelíšek, K.Katedra výrobných systémov, metrológie a montáže (UVTE MTF)I-VZSMTFPodrobnosti témy1 / 1 Antl, M.
478.BPSystém monitorovania a vyhodnocovania efektivity výrobnej linky (Polakovič)Juhás, M.Ústav aplikovanej informatiky, automatizácie a mechatroniky (MTF)B-AIAMTFPodrobnosti témy1 / -- Polakovič, D.
479.DPSystém ukladania chybových hlásení z výrobnej linky AFBNemlaha, E.Ústav aplikovanej informatiky, automatizácie a mechatroniky (MTF)I-AIPPMTFPodrobnosti témy1 / -- Kollár, M.
480.DPŠtúdia nasadenia systému riadenia Simatic PCS 7 v priemysleGese, A.Ústav aplikovanej informatiky, automatizácie a mechatroniky (MTF)I-AIPPMTFPodrobnosti témy0 / 1--
481.BPŠtúdium fotochemickej degradácie nebezpečných látokSoldán, M.Ústav integrovanej bezpečnosti (MTF)B-IBEMTFPodrobnosti témy0 / 1--
482.DPŠtúdium vlastností zvarových spojov vytvrditeľnej Al zliatiny AW6082 vyhotovených laseromSahul, M.Ústav výrobných technológií (MTF)I-ZASMMTFPodrobnosti témy1 / -- Krajčovičová, M.
483.DPŠtúdium zvarových spojov niklu vyhotovených elektrónovým lúčomHodúlová, E.Ústav výrobných technológií (MTF)I-ZASMMTFPodrobnosti témy1 / 1 Mihalička, M.
484.BPŠtvrtá priemyselná revolúcia a piaty civilizačný zlom – zmena paradigmy podnikania pre 21. storočieSakál, P.Ústav priemyselného inžinierstva a manažmentu (MTF)B-PPPMTFPodrobnosti témy0 / 1--
485.DPŠtvrtá priemyselná revolúcia a piaty civilizačný zlom – zmena paradigmy podnikania pre 21. storočieSakál, P.Ústav priemyselného inžinierstva a manažmentu (MTF)I-PPPMTFPodrobnosti témy1 / 1 Kostelníková, Z.
486.BPTechnológia lisovania a odformovanie vrapových hadíc pre bielu technikuBílik, J.Ústav výrobných technológií (MTF)B-PPTMTFPodrobnosti témy1 / -- Kuril, L.
487.BPTeoretické možnosti využitia počítačovej simulácie pri optimalizácií výroby a logistiky.Božek, P.Katedra výrobných systémov, metrológie a montáže (UVTE MTF)B-PPTMTFPodrobnosti témy1 / -- Lašo, M.
488.BPTrendy vo vývoji rezného prostrediaBuranská, E.Ústav výrobných technológií (MTF)B-VTVMMTFPodrobnosti témy0 / 1--
489.DPTrvanlivosť rezných nástrojovPokorný, P.Ústav výrobných technológií (MTF)I-PPNMTFPodrobnosti témy1 / 3 Rybárik, J.
490.BPTvárniteľnosť laserom zváraných plechovKovačócy, P.Ústav výrobných technológií (MTF)B-VTEMTFPodrobnosti témy1 / -- Lipár, T.
491.BPTvorba animácií činnosti pneumatických prvkovHrušková, E.Ústav výrobných technológií (MTF)B-VZSMTFPodrobnosti témy1 / 1 Bilčík, A.
492.BPTvorba edukačnej pomôcky pre podporu výučby predmetu PLANémeth, M.Ústav aplikovanej informatiky, automatizácie a mechatroniky (MTF)B-AIAMTFPodrobnosti témy1 / -- Mikolášek, V.
493.DPTvorba informačnej stratégie v priemyselných podnikochŠujanová, J.Ústav priemyselného inžinierstva a manažmentu (MTF)I-PMAMTFPodrobnosti témy0 / ----
494.BPTvorba interaktívnej MM učebnice pre odborný predmetBožek, P.Katedra výrobných systémov, metrológie a montáže (UVTE MTF)B-PPTMTFPodrobnosti témy1 / 2 Kraus, M.
495.DPTvorba IS pre o.z. AcademyPeterková, A.Ústav aplikovanej informatiky, automatizácie a mechatroniky (MTF)I-AIPPMTFPodrobnosti témy0 / ----
496.BPTvorba manuálu pre spracovanie výsledkov monitoringu vybranej zložky ŽP / vybraného procesu v ŽP v prostredí programu MATLABSirotiak, M.Katedra environmentálneho inžinierstva (UIBE MTF)B-IBEMTFPodrobnosti témy1 / 1 Juhos, J.
497.DPTvorba SCADA systému vybranej časti technologického procesu s využitím vybraného programovacieho jazyka a PLCPeterková, A.Ústav aplikovanej informatiky, automatizácie a mechatroniky (MTF)I-AIPPMTFPodrobnosti témy2 / -- Silberhorn, M.
Bartoň, M.
498.DPUltrazvukové spájkovanie kombinácie kompozit - keramikaKostolný, I.Ústav výrobných technológií (MTF)I-ZASMMTFPodrobnosti témy1 / 1 Mihál, G.
499.DPUltrazvukové zváranie v elektrotechnikeŠimeková, B.Ústav výrobných technológií (MTF)I-VTVMMTFPodrobnosti témy1 / -- Hujová, L.
500.DPUplatnenie CA technológií pri návrhu inteligentného pracovného prostrediaŠujanová, J.Ústav priemyselného inžinierstva a manažmentu (MTF)I-PMAMTFPodrobnosti témy0 / ----
501.DPUplatňovanie informačného manažmentu v priemyselných podnikochŠujanová, J.Ústav priemyselného inžinierstva a manažmentu (MTF)I-PMAMTFPodrobnosti témy0 / ----
502.DPUplatňovanie projektového manažmentu v priemyselných podnikochŠujanová, J.Ústav priemyselného inžinierstva a manažmentu (MTF)I-PMAMTFPodrobnosti témy0 / ----
503.DPUplatňovanie projektového manažmentu v priemyselných podnikochŠujanová, J.Ústav priemyselného inžinierstva a manažmentu (MTF)I-PPPMTFPodrobnosti témy0 / ----
504.DPUplatňovanie vedomostného manažmentu v priemyselných podnikochŠujanová, J.Ústav priemyselného inžinierstva a manažmentu (MTF)I-PMAMTFPodrobnosti témy0 / ----
505.BPÚprava dizajnu časti automobilu pomocou reverzného inžinierstvaMorovič, L.Katedra obrábania a tvárnenia (UVTE MTF)B-VTEMTFPodrobnosti témy1 / 1 Nagy, P.
506.DPÚprava rezných hrán nástrojov pri omieľaní na prototype rektifikačného zariadeniaVopát, T.Ústav výrobných technológií (MTF)I-PPNMTFPodrobnosti témy1 / 1 Počuch, M.
507.DPUrčenie aktivačnej energie termooxidácie konopnej izolácieRantuch, P.Ústav integrovanej bezpečnosti (MTF)I-IBEMTFPodrobnosti témy0 / 1--
508.BPUtilita pre logovanie používateľov do WinCC RT cez RFIDKopček, M.Ústav aplikovanej informatiky, automatizácie a mechatroniky (MTF)B-AIAMTFPodrobnosti témy1 / -- Lenkavský, R.
509.BPVirtualizácia robotickej bunky so zvýšením efektivity jej činnosti (Charvát)Juhás, M.Ústav aplikovanej informatiky, automatizácie a mechatroniky (MTF)B-AIAMTFPodrobnosti témy0 / ----
510.DPVizualizácia digitálnych grafických dát prostredníctvom robota. (2017/2018)Halenár, I.Ústav aplikovanej informatiky, automatizácie a mechatroniky (MTF)I-AIPPMTFPodrobnosti témy1 / 1 Kovačic, M.
511.DPVizualizácia údajov z inteligentného domu riadeného pomocou raspberryNemlaha, E.Ústav aplikovanej informatiky, automatizácie a mechatroniky (MTF)I-AIPPMTFPodrobnosti témy1 / -- Adamkovič, P.
512.DPVizualizácia údajov z inteligentného domu riadeného pomocou PLCNemlaha, E.Ústav aplikovanej informatiky, automatizácie a mechatroniky (MTF)I-AIPPMTFPodrobnosti témy1 / 1 Motolík, M.
513.BPVlastnosti materiálov pre 3D tlačŠimon, Š.Ústav výrobných technológií (MTF)B-PPTMTFPodrobnosti témy1 / -- Kianica, D.
514.BPVnútorné štruktúry pri technológii Rapid Prototyping a ich vplyv na tvarovú a rozmerovú presnosťMilde, J.Ústav výrobných technológií (MTF)B-PPTMTFPodrobnosti témy1 / 1 Drgoň, M.
515.BPVoľba obrábacieho stroja pre vŕtacie operácie na danej súčiastkeBučányová, M.Katedra výrobných systémov, metrológie a montáže (UVTE MTF)B-VZSMTFPodrobnosti témy1 / -- Krchnavý, M.
516.BPVoľba rezných nástrojov pre obrábanie danej zostavy v rámci výrobno-montážného systému iCIM 3000Bučányová, M.Ústav výrobných technológií (MTF)B-VZSMTFPodrobnosti témy1 / -- Mihalovič, M.
517.BPVoľba rezných nástrojov pre obrábanie na CNC sústruhu EMCO Concept TURN 105Bučányová, M.Katedra výrobných systémov, metrológie a montáže (UVTE MTF)B-VZSMTFPodrobnosti témy1 / -- Sekera, M.
518.DPVplyv fyzikálno-chemickej úpravy nebezpečného odpadu (lúženec) na jeho sorpčné vlastnostiSoldán, M.Ústav integrovanej bezpečnosti (MTF)I-IBEMTFPodrobnosti témy1 / 1 Kipikaša, M.
519.BPVplyv konceptu Industry 4.0 na oblasť údržby vo výrobných systémochMichal, D.Ústav výrobných technológií (MTF)B-VZSMTFPodrobnosti témy1 / 1 Masaryk, S.
520.DPVplyv parametrov fuzzy regulácie na kvalitu regulačného procesuSchreiber, P.Ústav aplikovanej informatiky, automatizácie a mechatroniky (MTF)I-AIPPMTFPodrobnosti témy1 / 1 Ondruš, M.
521.DPVplyv parametrov metódy Fused Deposition Modeling na mechanické vlastnosti výtlačkuMorovič, L.Ústav výrobných technológií (MTF)I-PPNMTFPodrobnosti témy1 / 1 Rendek, R.
522.BPVplyv parametrov skenovania na tvorbu plôch pri reverznom inžinierstveBuranský, I.Ústav výrobných technológií (MTF)B-PPTMTFPodrobnosti témy1 / 1 Kuchárik, J.
523.BPVplyv povrchovej úpravy zliatiny TiAlV na proces spájkovaniaHodúlová, E.Ústav výrobných technológií (MTF)B-VTEMTFPodrobnosti témy0 / 1--
524.DPVplyv predhrevu na štruktúrne zmeny zváraných ocelí SAF 2507 pri zváraní laseromŠimeková, B.Ústav výrobných technológií (MTF)I-ZASMMTFPodrobnosti témy0 / ----
525.DPVplyv stratégie pohybu tlačného nástroja na integritu povrchovej vrstvy výtlačku (2018)Šugárová, J.Ústav výrobných technológií (MTF)I-OATMTFPodrobnosti témy0 / 1--
526.BPVplyv systému fireport na čas výjazdu závodného hasičského útvaruRantuch, P.Ústav integrovanej bezpečnosti (MTF)B-IBEMTFPodrobnosti témy1 / -- Masár, V.
527.DPVplyv technológie ťahania bezšvíkových rúr na plastickú deformáciu tvárneného materiálu v podmienkach Železiarne Podbrezová, a.s.Šugár, P.Katedra obrábania a tvárnenia (UVTE MTF)I-OATMTFPodrobnosti témy0 / ----
528.DPVplyv tepelného spracovania po zvarení na vlastnosti zvarových spojov Al-Cu-Li zliatiny AW2099Sahul, M.Ústav výrobných technológií (MTF)I-ZASMMTFPodrobnosti témy1 / -- Hrobár, J.
529.DPVplyv termickej modifikácie dreva na kritickú hustotu tepelného tokuRantuch, P.Ústav integrovanej bezpečnosti (MTF)I-IBEMTFPodrobnosti témy1 / 1 Tibenská, M.
530.DPVplyv tvaru prvku laserom textúrovanej štruktúry povrchu na tribologické vlastnosti v procesoch tvárnenia (2018)Šugárová, J.Ústav výrobných technológií (MTF)I-OATMTFPodrobnosti témy1 / 1 Moško, A.
531.DPVplyv vlastností materiálu na lisovateľnosť a kvalitu výliskov na diely vyrábané v automobilovom priemysleBílik, J.Ústav výrobných technológií (MTF)I-VTVMMTFPodrobnosti témy1 / -- Kučera, T.
532.BPVplyv výberu rezných plátkov na životnost nástroja pri obrábaní nerezovej oceleKleinedler, P.Ústav výrobných technológií (MTF)B-PPTMTFPodrobnosti témy1 / 1 Lazový, P.
533.DPVplyv vzdialenosti tepelného zdroja na zápalnosť materiálovBalog, K.Ústav integrovanej bezpečnosti (MTF)I-IBEMTFPodrobnosti témy0 / 1--
534.DPVplyv zloženia peliet na ich horenieRantuch, P.Ústav integrovanej bezpečnosti (MTF)I-IBEMTFPodrobnosti témy1 / -- Hollóši, R.
535.BPVplyvu tvaru kontaktnej plochy nástroja na vznik „edgechippingu“ pri rotačnom ultrazvukovom vŕtaníNaď, M.Katedra obrábania a tvárnenia (UVTE MTF)B-VTEMTFPodrobnosti témy1 / -- Mikláš, S.
536.BPVýroba súčiastok na sústružníckom centre v podmienkach firmy Supratek s.r.o.Vopát, T.Ústav výrobných technológií (MTF)B-VTEMTFPodrobnosti témy0 / 1--
537.BPVýroba zlievarenskej formy lisovacieho naradia pre automobilové karosérie pomocou technológie Rapid PrototypingKleinedlerová, I.Katedra obrábania a tvárnenia (UVTE MTF)B-PPTMTFPodrobnosti témy1 / 1 Macháč, T.
538.DPVýskum spájkovateľnosti povrchovo upraveného niklu a zliatiny TiAlVHodúlová, E.Ústav výrobných technológií (MTF)I-ZASMMTFPodrobnosti témy0 / 1--
539.DPVýskum spájkovateľnosti povrchovo upraveného niklu a zliatiny TiAlVHodúlová, E.Ústav výrobných technológií (MTF)I-VTVMMTFPodrobnosti témy1 / -- Madarová, I.
540.DPVýskum vplyvu technologických parametrov pri ťahaní bezšvových rúr s podporou numerickej simulácieSobota, R.Katedra obrábania a tvárnenia (UVTE MTF)I-PPNMTFPodrobnosti témy0 / ----
541.DPVýskum zvárania zliatiny Inconel laserovým lúčomHodúlová, E.Ústav výrobných technológií (MTF)I-VTVMMTFPodrobnosti témy1 / -- Kollárová, J.
542.BPVýskyt vybraných baktérií rezistentných voči antibiotikám v povrchových vodách na Slovensku z hľadiska environmentálnej a zdravotnej bezpečnostiSirotiak, M.Katedra environmentálneho inžinierstva (UIBE MTF)B-IBEMTFPodrobnosti témy1 / 1 Štefunková, A.
543.DPVytvorenie elektronického výučbového portálu k téme "Úplný faktorový experiment pre tri faktory".Labašová, E.Ústav aplikovanej informatiky, automatizácie a mechatroniky (MTF)I-AIPPMTFPodrobnosti témy0 / ----
544.DPVytvorenie osnov a materiálov pre školenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci na stredných školáchMartinka, J.Ústav integrovanej bezpečnosti (MTF)I-IBEMTFPodrobnosti témy1 / 1 Haburajová, Š.
545.DPVytvorenie osnov a materiálov pre školenie o požiarnej ochrane na stredných školáchMartinka, J.Ústav integrovanej bezpečnosti (MTF)I-IBEMTFPodrobnosti témy1 / 1 Hagara, K.
546.DPVytvorenie simulácie dispozičného riešenia zváracieho pracoviska v spoločnosti T-Mech Engineering Slovakia s.r.o.Holubek, R.Ústav výrobných technológií (MTF)I-PPNMTFPodrobnosti témy1 / -- Kováčik, I.
547.DPVytvorenie simulácie pre zautomatizovanie výrobnej linky pre ručné zváranie podskupín E-UP na NSF" v spoločnosti Volkswagen Slovakia, a.s.Holubek, R.Ústav výrobných technológií (MTF)I-PPNMTFPodrobnosti témy1 / -- Gubien, T.
548.BPVytvorenie 3D modelu vybraného regálového skladového systémuKošťál, P.Ústav výrobných technológií (MTF)B-VZSMTFPodrobnosti témy1 / 1 Královič, A.
549.BPVytvorenie 3D modelu vybraného výrobného zariadenia (2018)Košťál, P.Ústav výrobných technológií (MTF)B-VZSMTFPodrobnosti témy7 / 7 Končitý, P.
Kuric, D.
Zifčák, J.
Potúček, M.
Balogh, M.
Červeňan, R.
Kňažek, J.
550.DPVyuzitie programu PowerMill pre riadenie 3D tlačovej hlavy.Buranský, I.Ústav výrobných technológií (MTF)I-PPNMTFPodrobnosti témy1 / 1 Cibulka, M.
551.BPVyužitie alternatívnych adsorbentov pri sorpcii nebezpečných látokSoldán, M.Ústav integrovanej bezpečnosti (MTF)B-IBEMTFPodrobnosti témy0 / 1--
552.BPVyužitie CA technológií v procese návrhu ergonomickej rukoväte airsoftovej zbraneMolnár, I.Ústav výrobných technológií (MTF)B-PPTMTFPodrobnosti témy1 / 1 Ivanovič, R.
553.BPVyužitie CAD/CAM systémov pri racionalizácii výroby súčiastkyBuranská, E.Ústav výrobných technológií (MTF)B-PPTMTFPodrobnosti témy1 / 1 Pacalaj, L.
554.BPVyužitie CAx technológií pri návrhu a výrobe dentálnych ortodontických aparátovMilde, J.Ústav výrobných technológií (MTF)B-PPTMTFPodrobnosti témy1 / 1 Horváth, J.
555.BPVyužitie CMT zvárania v automobilovom priemysleKovačócy, P.Ústav výrobných technológií (MTF)B-VTEMTFPodrobnosti témy1 / -- Čulík, M.
556.DPVyužitie deep learningu v rozpoznávaní hlasov skupiny osôbSchreiber, P.Ústav aplikovanej informatiky, automatizácie a mechatroniky (MTF)I-AIPPMTFPodrobnosti témy1 / 1 Duga, S.
557.DPVyužitie deep learningu v rozpoznávaní hudobných skupínSchreiber, P.Ústav aplikovanej informatiky, automatizácie a mechatroniky (MTF)I-AIPPMTFPodrobnosti témy1 / 1 Majdaffa, V.
558.DPVyužitie deep learningu v rozpoznávaní jazykovSchreiber, P.Ústav aplikovanej informatiky, automatizácie a mechatroniky (MTF)I-AIPPMTFPodrobnosti témy1 / 1 Sorád, M.
559.DPVyužitie deep learningu v rozpoznávaní výtvarných štýlovSchreiber, P.Ústav aplikovanej informatiky, automatizácie a mechatroniky (MTF)I-AIPPMTFPodrobnosti témy1 / 1 Benedikovič, M.
560.DPVyužitie deep learningu v rozpoznávaní zvuku hudobných nástrojovSchreiber, P.Ústav aplikovanej informatiky, automatizácie a mechatroniky (MTF)I-AIPPMTFPodrobnosti témy1 / 1 Horský, D.
561.BPVyužitie Industry 4.0 v tvárniacich procesochNecpal, M.Ústav výrobných technológií (MTF)B-PPTMTFPodrobnosti témy1 / 1 Sládková, N.
562.BPVyužitie Industry 4.0 v montážiNecpal, M.Ústav výrobných technológií (MTF)B-PPTMTFPodrobnosti témy1 / 1 Michalec, M.
563.BPVyužitie kolaboratívnej spolupráce človek – robot v montážnych procesoch v koncepcii Industry 4.0Ružarovský, R.Ústav výrobných technológií (MTF)B-PPTMTFPodrobnosti témy1 / 1 Kokoš, M.
564.BPVyužitie lasera pri zváraní Ti a Ti zliatinKovačócy, P.Ústav výrobných technológií (MTF)B-VTEMTFPodrobnosti témy1 / -- Tomčíková, E.
565.DPVyužitie leteckej techniky pri monitorovaní a hasení požiarovKoblen, I.Ústav integrovanej bezpečnosti (MTF)I-IBEMTFPodrobnosti témy0 / ----
566.DPVyužitie nanočastíc pri odstraňovaní farbív z vodyGerulová, K.Katedra environmentálneho inžinierstva (UIBE MTF)I-IBEMTFPodrobnosti témy0 / ----
567.BPVyužitie nanočastíc pri odstraňovaní farbív z vodyGerulová, K.Katedra environmentálneho inžinierstva (UIBE MTF)B-IBEMTFPodrobnosti témy0 / ----
568.BPVyužitie nástrojov marketingovej komunikácie pri zvyšovaní povedomia o značke vybraného priemyselného podniku (ak. rok 2017/2018)Babčanová, D.Ústav priemyselného inžinierstva a manažmentu (MTF)B-PPPMTFPodrobnosti témy1 / 1 Otrísal, E.
569.BPVyužitie nových stratégií počítačovej podpory v projektovaní výrobných systémov v koncepcii I4.0Holubek, R.Ústav výrobných technológií (MTF)B-PPTMTFPodrobnosti témy1 / -- Černušák, D.
570.DPVyužitie numerického experimentu pri riešení tepelných cyklovKraváriková, H.Ústav aplikovanej informatiky, automatizácie a mechatroniky (MTF)I-AIPPMTFPodrobnosti témy0 / ----
571.BPVyužitie obrábacích strojov pri montáži a opravách potrubných systémov v jadrovej elektrárne typu VVER440Pecháček, F.Katedra výrobných systémov, metrológie a montáže (UVTE MTF)B-VZSMTFPodrobnosti témy1 / -- Hais, J.
572.DPVyužitie offline machine vision pri riadeni výrobnej bunky (Reménység)Juhás, M.Ústav aplikovanej informatiky, automatizácie a mechatroniky (MTF)I-AIPPMTFPodrobnosti témy1 / -- Reménység, P.
573.BPVyužitie počítačom podporovaných technológií pri návrhu a výrobe ergonomického gripu určeného na RIS lišty airsoftovej zbrane SCAR LMilde, J.Ústav výrobných technológií (MTF)B-PPTMTFPodrobnosti témy1 / 1 Dobrovszký, P.
574.BPVyužitie počítačom podporovaných technológií pri návrhu a výrobe prototypu disku kolesa osobného automobiluMolnár, I.Ústav výrobných technológií (MTF)B-PPTMTFPodrobnosti témy1 / 1 Detko, P.
575.BPVyužitie počítačom podporovaných technológií pri návrhu a výrobe súčiastokMorovič, L.Ústav výrobných technológií (MTF)B-PPTMTFPodrobnosti témy1 / 1 Michálik, M.
576.BPVyužitie počítačovej podpory pre návrh pneumatického zariadeniaRužarovský, R.Ústav výrobných technológií (MTF)B-PPTMTFPodrobnosti témy1 / 1 Koleňák, M.
577.BPVyužitie počítačovej tomografie pri získavaní dát rúrok ťahaných za studena.Buranská, E.Ústav výrobných technológií (MTF)B-PPTMTFPodrobnosti témy1 / 1 Sobčák, D.
578.DPVyužitie softvéru Deform pre simuláciu technologického procesu brúseniaNecpal, M.Ústav výrobných technológií (MTF)I-PPNMTFPodrobnosti témy1 / 1 Papšo, Š.
579.DPVyužitie techník umelej inteligencie v počítačových hráchSchreiber, P.Ústav aplikovanej informatiky, automatizácie a mechatroniky (MTF)I-AIPPMTFPodrobnosti témy1 / -- Chudý, P.
580.BPVyužitie umelých neurónových sietí pri práci s medicínskymi údajmiPeterková, A.Ústav aplikovanej informatiky, automatizácie a mechatroniky (MTF)B-AIAMTFPodrobnosti témy1 / -- Kalman, T.
581.DPVyužitie virtuálnej reality pri projektovaní výrobno – montážnych systémov pomocou podporného simulačného softvéruHolubek, R.Ústav výrobných technológií (MTF)I-VZSMTFPodrobnosti témy1 / -- Ondica, S.
582.BPVyužitie zvárania elektrónovým lúčom na zváranie niklu a jeho zliatinHodúlová, E.Ústav výrobných technológií (MTF)B-VTEMTFPodrobnosti témy1 / 1 Škoviera, R.
583.DPVyužívanie moderných foriem marketingovej komunikácie v priemyselnom podnikuVaňová, J.Ústav priemyselného inžinierstva a manažmentu (MTF)I-PMAMTFPodrobnosti témy1 / -- Kršková, Z.
584.BPVyužívanie nástrojov udržateľného marketingu na budovanie pozitívneho imidžu priemyselného podniku (ak. rok 2017/18)Vaňová, J.Ústav priemyselného inžinierstva a manažmentu (MTF)B-PMAMTFPodrobnosti témy1 / -- Ferencová, I.
585.DPVývoj jednoúčelového pneumatického zariadenia na lisovanie chrómovej listyVáclav, Š.Ústav výrobných technológií (MTF)I-VTVMMTFPodrobnosti témy1 / 1 Horváth, F.
586.BPWebová aplikácia monitorovania procesnej úrovne riadenia výrobnej linkyJuhás, M.Ústav aplikovanej informatiky, automatizácie a mechatroniky (MTF)B-AIAMTFPodrobnosti témy1 / 1 Piliptsevich, A.
587.BPWebová aplikácia na podporu riadenia výrobnej bunkyJuhás, M.Ústav aplikovanej informatiky, automatizácie a mechatroniky (MTF)B-AIAMTFPodrobnosti témy0 / ----
588.BPZabezpečenie lokálnej počítačovej siete v prostredí internetu.Halenár, I.Ústav aplikovanej informatiky, automatizácie a mechatroniky (MTF)B-AIAMTFPodrobnosti témy1 / 1 Čech, M.
589.DPZabránenie vzniku spálenín pri zápichovom brúsení čela na krúžkuBuranská, E.Ústav výrobných technológií (MTF)I-VTVMMTFPodrobnosti témy1 / 1 Sloboda, T.
590.BPZákladné druhy mechanizmov a ich využitie v praxiPecháček, F.Katedra výrobných systémov, metrológie a montáže (UVTE MTF)B-VZSMTFPodrobnosti témy1 / -- Bányi, A.
591.DPZavedenie štíhlej a autonómnej údržby na prevádzke PKW v ZF Slovakia, >a.s. TrnavaPecháček, F.Katedra výrobných systémov, metrológie a montáže (UVTE MTF)I-VZSMTFPodrobnosti témy1 / -- Dvorák, D.
592.BPZber dát o stave CNC obrábacích strojov na základe informácií z PLCKleinedler, P.Katedra obrábania a tvárnenia (UVTE MTF)B-PPTMTFPodrobnosti témy1 / 1 Veselý, M.
593.BPZhodnocovanie a zneškodňovanie plastovBlinová, L.Katedra environmentálneho inžinierstva (UIBE MTF)B-IBEMTFPodrobnosti témy1 / 1 Duchoň, D.
594.DPZhodnotenie odborných prehliadok a odborných skúšok vyhradených technických zariadení elektrickýchČekan, P.Ústav integrovanej bezpečnosti (MTF)I-IBEMTFPodrobnosti témy1 / 1 Libant, T.
595.DPZískavanie znalostí z databáz a možnosti ich využitiaKebísek, M.Ústav aplikovanej informatiky, automatizácie a mechatroniky (MTF)I-AIPPMTFPodrobnosti témy0 / ----
596.DPZlepšenie procesu označovania etiketami hotovej produkcie pred expedovaním použitím simulácie v spoločnosti SCHAEFFLER s.r.o.Delgado Sobrino, D. R.Ústav výrobných technológií (MTF)I-VZSMTFPodrobnosti témy1 / 1 Sýkorová, J.
597.DPZlepšenie vybraného výrobného procesu s využitím diskrétnej simulácie.Božek, P.Katedra výrobných systémov, metrológie a montáže (UVTE MTF)I-PPNMTFPodrobnosti témy0 / ----
598.DPZlepšovanie kvality rýchloreznej ocele použitím vákuových technologií pretavenia a odlievaniaČaus, A.Katedra zvárania a zlievarenstva (UVTE MTF)I-VTVMMTFPodrobnosti témy1 / 1 Hutta, V.
599.DPZmena tepelného spracovania výrobku (synchrónny krúžok) z klieštinového kalenia na priebežné kalenieČaus, A.Katedra zvárania a zlievarenstva (UVTE MTF)I-VTVMMTFPodrobnosti témy1 / 1 Krídl, R.
600.BPZodpovedné investovanie verzus spoločensky zodpovedné podnikanie verzus HCS model 3E (ak. rok 2017/2018)Sakál, P.Ústav priemyselného inžinierstva a manažmentu (MTF)B-PPPMTFPodrobnosti témy0 / 1--
601.BPZodpovedné investovanie verzus spoločensky zodpovedné podnikanie verzus HCS model 3E (ak. rok 2017/2018)Sakál, P.Ústav priemyselného inžinierstva a manažmentu (MTF)B-PMAMTFPodrobnosti témy1 / 1 Dvoršťáková, V.
602.DPZoštíhlenie procesu balenia distribučnej logistiky s využitím programu “Tecnomatix Plant Simulation“Delgado Sobrino, D. R.Ústav výrobných technológií (MTF)I-VZSMTFPodrobnosti témy0 / 1--
603.DPZváranie elektrónovým lúčom hrubých plechov zliatiny AlLiŠimeková, B.Ústav výrobných technológií (MTF)I-ZASMMTFPodrobnosti témy1 / 1 Remenár, M.
604.DPZváranie elektrónovým lúčom tenkých plechov zliatiny AlLiKovačócy, P.Ústav výrobných technológií (MTF)I-ZASMMTFPodrobnosti témy1 / -- Gardian, J.
605.BPZváranie kombinovaných ocelí elektrónovým lúčomKovačócy, P.Ústav výrobných technológií (MTF)B-VTEMTFPodrobnosti témy1 / -- Gross, J.
606.DPZváranie neželezných kovov technológiou TIGBárta, J.Katedra zvárania a zlievarenstva (UVTE MTF)I-ZASMMTFPodrobnosti témy1 / 1 Bokor, M.
607.BPZváranie titánu a jeho zliatin lúčovými technológiamiKovaříková, I.Ústav výrobných technológií (MTF)B-VTEMTFPodrobnosti témy1 / 1 Bella, M.
608.DPZváranie titánu laserovým lúčomKovačócy, P.Ústav výrobných technológií (MTF)I-ZASMMTFPodrobnosti témy1 / -- Chnápko, M.
609.DPZváranie výmenníkov tepla z austenitických ocelí pre automobilový priemyselBárta, J.Katedra zvárania a zlievarenstva (UVTE MTF)I-ZASMMTFPodrobnosti témy1 / 1 Lopatková, M.
610.DPZváranie vysokopevnej ocele elektrónovým lúčomKovačócy, P.Ústav výrobných technológií (MTF)I-ZASMMTFPodrobnosti témy1 / -- Blšťák, M.
611.DPZváranie zliatiny Monel 400 elektrónovým lúčomBárta, J.Katedra zvárania a zlievarenstva (UVTE MTF)I-ZASMMTFPodrobnosti témy1 / 1 Ivanovičová, L.
612.BPZvýšenie efektívnosti výroby drôtov ťahaním (2018)Bílik, J.Ústav výrobných technológií (MTF)B-VTEMTFPodrobnosti témy1 / -- Kosztolánszka, E.
613.DPZvýšenie úrovne bezpečnosti práce na základe posúdenia vplyvu vybraných rizikových faktorovČekan, P.Ústav integrovanej bezpečnosti (MTF)I-IBEMTFPodrobnosti témy1 / -- Orlická, N.
614.BPZvyšovanie životnosti rezných nástrojovPokorný, P.Ústav výrobných technológií (MTF)B-PPTMTFPodrobnosti témy1 / 1 Jedinák, M.
615.BPŽivotný cyklus súčiastokPokorný, P.Ústav výrobných technológií (MTF)B-PPTMTFPodrobnosti témy1 / 1 Gábrš, M.
616.BP1) Návrh a implementácia systému identifikácie fyzického modelu spojených nádob pomocou PLC Siemens S7-300.Samsonov, G.Ústav aplikovanej informatiky, automatizácie a mechatroniky (MTF)B-AIAMTFPodrobnosti témy0 / 1--
617.BP2) Návrh systému číslicového riadenia prietoku vody PID regulátorom pre fyzický model spojených nádob pomocou PLC S7-300.Samsonov, G.Ústav aplikovanej informatiky, automatizácie a mechatroniky (MTF)B-AIAMTFPodrobnosti témy0 / 1--
618.DP3D digitalizácia vybraných komponentov autosedadlaMorovič, L.Ústav výrobných technológií (MTF)I-PPNMTFPodrobnosti témy1 / 1 Koníček, L.
619.BP3D skenovanie a reverzné inžinierstvoMorovič, L.Ústav výrobných technológií (MTF)B-PPTMTFPodrobnosti témy1 / 1 Schuster, M.