Nov 22, 2017   7:40 p.m. Cecília
Academic information system

Summary of topics offered - Institute of Automotive Mechatronics (FEEIT)


Application shows list of current and approved topics offered under the selected department or under all its subordinate departments. You can limit the list of topics by the following criteria:

Type of thesis:
Study programme:
Topic supervisor:

* | A | G | R | Z | 3

Ord.TypeTopicThesis supervisorSupervising departmentStudy programmeIntended forDetailsOccupied/Max.Project participants
1.BTAnalýza brzdového systému elektromobiluBugár, M.Institute of Automotive Mechatronics (FEEIT)B-AMFEEITDetails of topic0 / 1--
2.BTAnalýza systému riadenia elektromobiluBugár, M.Institute of Automotive Mechatronics (FEEIT)B-AMFEEITDetails of topic0 / 1--
3.BTAplikácia pre zobrazovanie údajov z malého mechatronického vozidla na platforme AndroidFuchs, P.Institute of Automotive Mechatronics (FEEIT)B-APIFEEITDetails of topic1 / -- Zarembová, N.
4.DTAplikácia pre zobrazovanie údajov z malého mechatronického vozidla na platforme AndroidFuchs, P.Institute of Automotive Mechatronics (FEEIT)I-APIFEEITDetails of topic1 / -- Smiešny, R.
5.DTAplikácia pre zobrazovanie údajov z malého mechatronického vozidla na platforme AndroidFuchs, P.Institute of Automotive Mechatronics (FEEIT)I-APIFEEITDetails of topic1 / -- Sokolík, J.
6.BTGenerovanie hudby pomocou umelej inteligencieRábek, M.Institute of Automotive Mechatronics (FEEIT)B-APIFEEITDetails of topic0 / 1--
7.BTRiadenie inteligentnej nabíjacej staniceFuchs, P.Institute of Automotive Mechatronics (FEEIT)B-AMFEEITDetails of topic1 / -- Antal, P.
8.BTZber a vyhodnocovanie dát zo smart náramkov na platforme AndroidRábek, M.Institute of Automotive Mechatronics (FEEIT)B-APIFEEITDetails of topic1 / 1 Maškulka, A.
9.BT3D návrh elektronických zariadení pre elektromobilituFuchs, P.Institute of Automotive Mechatronics (FEEIT)B-AMFEEITDetails of topic0 / ----