Aug 17, 2017   5:39 p.m. Milica
Academic information system

Summary of topics offered - Faculty of Informatics and Information Technologies


Application shows list of current and approved topics offered under the selected department or under all its subordinate departments. You can limit the list of topics by the following criteria:

Study programme:
Topic supervisor:
Supervising department:

*|A|B|D|E|H|I|K|M|N|P|R|S|V|Z

Ord.TypeTopicThesis supervisorSupervising departmentStudy programmeIntended forDetailsOccupied/Max.Project participants
1.DisTAgilná a úsporná organizácia ľudí vo vývoji softvéruVranić, V.Institute of Informatics, Information Systems and Software Engineering (FIIT)D-IISFIITDetails of topic0 / ----
2.DisTAgilná a úsporná organizácia ľudí vo vývoji softvéruVranić, V.Institute of Informatics, Information Systems and Software Engineering (FIIT)D-IISFIITDetails of topic0 / ----
3.DisTAgilná a úsporná organizácia ľudí vo vývoji softvéruVranić, V.Institute of Informatics, Information Systems and Software Engineering (FIIT)D-IISxAFIITDetails of topic0 / ----
4.DisTAnalýza a modelovanie človeka v (potenciálne rozsiahlom) digitálnom priestoreBieliková, M.Institute of Informatics, Information Systems and Software Engineering (FIIT)D-IISFIITDetails of topic0 / ----
5.DisTAnalýza a modelovanie človeka v (potenciálne rozsiahlom) digitálnom priestoreBieliková, M.Institute of Informatics, Information Systems and Software Engineering (FIIT)D-IISFIITDetails of topic0 / ----
6.DisTAnalýza a modelovanie človeka v (potenciálne rozsiahlom) digitálnom priestoreBieliková, M.Institute of Informatics, Information Systems and Software Engineering (FIIT)D-IISxAFIITDetails of topic0 / ----
7.DisTAnalýza dátRozinajová, V.Institute of Informatics, Information Systems and Software Engineering (FIIT)D-IISFIITDetails of topic0 / ----
8.DisTAnalýza dátRozinajová, V.Institute of Informatics, Information Systems and Software Engineering (FIIT)D-IISxAFIITDetails of topic0 / ----
9.DisTAnalýza dátRozinajová, V.Institute of Informatics, Information Systems and Software Engineering (FIIT)D-IISFIITDetails of topic0 / ----
10.DisTAnalýza dát a sprístupňovanie informácií v (potenciálne rozsiahlom) digitálnom priestoreBieliková, M.Institute of Informatics, Information Systems and Software Engineering (FIIT)D-IISFIITDetails of topic0 / ----
11.DisTAnalýza dát a sprístupňovanie informácií v (potenciálne rozsiahlom) digitálnom priestoreBieliková, M.Institute of Informatics, Information Systems and Software Engineering (FIIT)D-IISFIITDetails of topic0 / ----
12.DisTAnalýza dát a sprístupňovanie informácií v (potenciálne rozsiahlom) digitálnom priestoreBieliková, M.Institute of Informatics, Information Systems and Software Engineering (FIIT)D-IISxAFIITDetails of topic0 / ----
13.DisTAnalýza veľkých dátových súborov z hľadiska riešenia problémov bezpečnostiLucká, M.Institute of Informatics, Information Systems and Software Engineering (FIIT)D-AIFIITDetails of topic0 / ----
14.DisTAnalýza veľkých dátových súborov z hľadiska riešenia problémov bezpečnostiLucká, M.Institute of Informatics, Information Systems and Software Engineering (FIIT)D-AIxAFIITDetails of topic0 / ----
15.DisTAnalýza veľkých dátových súborov z hľadiska riešenia problémov bezpečnostiLucká, M.Institute of Informatics, Information Systems and Software Engineering (FIIT)D-AI4xAFIITDetails of topic0 / ----
16.DisTAnalýza veľkých dátových súborov z hľadiska riešenia problémov bezpečnostiLucká, M.Institute of Informatics, Information Systems and Software Engineering (FIIT)D-AI4FIITDetails of topic0 / ----
17.DisTAutomatická extrakcia informácií spracovaním prirodzeného jazykaRusko, M.Institute of Computer Engineering and Applied Informatics (FIIT)D-AIFIITDetails of topic0 / ----
18.DisTAutomatická extrakcia informácií spracovaním prirodzeného jazykaRusko, M.Institute of Computer Engineering and Applied Informatics (FIIT)D-AI4xAFIITDetails of topic0 / ----
19.DisTAutomatická extrakcia informácií spracovaním prirodzeného jazykaRusko, M.Institute of Computer Engineering and Applied Informatics (FIIT)D-AI4FIITDetails of topic0 / ----
20.DisTAutomatická extrakcia informácií spracovaním prirodzeného jazykaRusko, M.Institute of Computer Engineering and Applied Informatics (FIIT)D-AIxAFIITDetails of topic0 / ----
21.DisTBezpečnosť v Internete vecíHudec, L.Institute of Computer Engineering and Applied Informatics (FIIT)D-AI4xAFIITDetails of topic0 / ----
22.DisTBezpečnosť v Internete vecíHudec, L.Institute of Computer Engineering and Applied Informatics (FIIT)D-AI4FIITDetails of topic0 / ----
23.DisTBezpečnosť v Internete vecíHudec, L.Institute of Computer Engineering and Applied Informatics (FIIT)D-AIxAFIITDetails of topic0 / ----
24.DisTBezpečnosť v Internete vecíHudec, L.Institute of Computer Engineering and Applied Informatics (FIIT)D-AIFIITDetails of topic0 / ----
25.DisTDôvera a súkromie používateľov v elektronickom vzdelávaníChudá, D.Institute of Informatics, Information Systems and Software Engineering (FIIT)D-IISFIITDetails of topic0 / ----
26.DisTDôvera a súkromie používateľov v elektronickom vzdelávaníChudá, D.Institute of Informatics, Information Systems and Software Engineering (FIIT)D-IISFIITDetails of topic0 / ----
27.DisTDôvera a súkromie používateľov v elektronickom vzdelávaníChudá, D.Institute of Informatics, Information Systems and Software Engineering (FIIT)D-IISxAFIITDetails of topic0 / ----
28.DisTEfektívne algoritmy pre výpočet sústav filtrov s perfektnou rekonštrukciou (definované vo forme blokových transformácií) používaných v medzinárodných audio kódovacich štandartoch.Britaňák, V.Institute of Computer Engineering and Applied Informatics (FIIT)D-AIFIITDetails of topic0 / ----
29.DisTEfektívne algoritmy pre výpočet sústav filtrov s perfektnou rekonštrukciou (definované vo forme blokových transformácií) používaných v medzinárodných audio kódovacich štandartoch.Britaňák, V.Institute of Computer Engineering and Applied Informatics (FIIT)D-AIxAFIITDetails of topic0 / ----
30.DisTEfektívne algoritmy pre výpočet sústav filtrov s perfektnou rekonštrukciou (definované vo forme blokových transformácií) používaných v medzinárodných audio kódovacich štandartoch.Britaňák, V.Institute of Computer Engineering and Applied Informatics (FIIT)D-AI4xAFIITDetails of topic0 / ----
31.DisTEfektívne algoritmy pre výpočet sústav filtrov s perfektnou rekonštrukciou (definované vo forme blokových transformácií) používaných v medzinárodných audio kódovacich štandartoch.Britaňák, V.Institute of Computer Engineering and Applied Informatics (FIIT)D-AI4FIITDetails of topic0 / ----
32.DisTHromadný zber, agregácia a spracovanie geograficky mapovaných dát v reálnom časeBalogh, Z.Institute of Computer Engineering and Applied Informatics (FIIT)D-AIFIITDetails of topic0 / ----
33.DisTHromadný zber, agregácia a spracovanie geograficky mapovaných dát v reálnom časeBalogh, Z.Institute of Computer Engineering and Applied Informatics (FIIT)D-AIxAFIITDetails of topic0 / ----
34.DisTHromadný zber, agregácia a spracovanie geograficky mapovaných dát v reálnom časeBalogh, Z.Institute of Computer Engineering and Applied Informatics (FIIT)D-AI4xAFIITDetails of topic0 / ----
35.DisTHromadný zber, agregácia a spracovanie geograficky mapovaných dát v reálnom časeBalogh, Z.Institute of Computer Engineering and Applied Informatics (FIIT)D-AI4FIITDetails of topic0 / ----
36.DisTInteligentná analýza a modelovanie v prostredí veľkých dátLucká, M.Institute of Informatics, Information Systems and Software Engineering (FIIT)D-IISFIITDetails of topic0 / ----
37.DisTInteligentná analýza a modelovanie v prostredí veľkých dátLucká, M.Institute of Informatics, Information Systems and Software Engineering (FIIT)D-IISFIITDetails of topic0 / ----
38.DisTInteligentná analýza a modelovanie v prostredí veľkých dátLucká, M.Institute of Informatics, Information Systems and Software Engineering (FIIT)D-IISxAFIITDetails of topic0 / ----
39.DisTKomunikácia v prostredí internetu vecíČičák, P.Institute of Computer Engineering and Applied Informatics (FIIT)D-AIxAFIITDetails of topic0 / ----
40.DisTKomunikácia v prostredí internetu vecíČičák, P.Institute of Computer Engineering and Applied Informatics (FIIT)D-AIFIITDetails of topic0 / ----
41.DisTKomunikácia v prostredí internetu vecíČičák, P.Institute of Computer Engineering and Applied Informatics (FIIT)D-AI4xAFIITDetails of topic0 / ----
42.DisTKomunikácia v prostredí internetu vecíČičák, P.Institute of Computer Engineering and Applied Informatics (FIIT)D-AI4FIITDetails of topic0 / ----
43.DisTKomunikačné architektúry pre inteligentné mestáKotuliak, I.Institute of Computer Engineering and Applied Informatics (FIIT)D-AIFIITDetails of topic0 / ----
44.DisTKomunikačné architektúry pre inteligentné mestáKotuliak, I.Institute of Computer Engineering and Applied Informatics (FIIT)D-AI4xAFIITDetails of topic0 / ----
45.DisTKomunikačné architektúry pre inteligentné mestáKotuliak, I.Institute of Computer Engineering and Applied Informatics (FIIT)D-AI4FIITDetails of topic0 / ----
46.DisTKomunikačné architektúry pre inteligentné mestáKotuliak, I.Institute of Computer Engineering and Applied Informatics (FIIT)D-AIxAFIITDetails of topic0 / ----
47.DisTMetódy narušenia overenia identity hovoriaceho podľa hlasu a ochrana proti nimRusko, M.Institute of Computer Engineering and Applied Informatics (FIIT)D-AIFIITDetails of topic0 / ----
48.DisTMetódy narušenia overenia identity hovoriaceho podľa hlasu a ochrana proti nimRusko, M.Institute of Computer Engineering and Applied Informatics (FIIT)D-AIxAFIITDetails of topic0 / ----
49.DisTMetódy narušenia overenia identity hovoriaceho podľa hlasu a ochrana proti nimRusko, M.Institute of Computer Engineering and Applied Informatics (FIIT)D-AI4xAFIITDetails of topic0 / ----
50.DisTMetódy narušenia overenia identity hovoriaceho podľa hlasu a ochrana proti nimRusko, M.Institute of Computer Engineering and Applied Informatics (FIIT)D-AI4FIITDetails of topic0 / ----
51.DisTMetriky v informačnej bezpečnostiHudec, L.Institute of Computer Engineering and Applied Informatics (FIIT)D-AI4xAFIITDetails of topic0 / ----
52.DisTMetriky v informačnej bezpečnostiHudec, L.Institute of Computer Engineering and Applied Informatics (FIIT)D-AI4FIITDetails of topic0 / ----
53.DisTMetriky v informačnej bezpečnostiHudec, L.Institute of Computer Engineering and Applied Informatics (FIIT)D-AIxAFIITDetails of topic0 / ----
54.DisTMetriky v informačnej bezpečnostiHudec, L.Institute of Computer Engineering and Applied Informatics (FIIT)D-AIFIITDetails of topic0 / ----
55.DisTModel používateľa pre jeho identifikáciuChudá, D.Institute of Informatics, Information Systems and Software Engineering (FIIT)D-IISFIITDetails of topic0 / ----
56.DisTModel používateľa pre jeho identifikáciuChudá, D.Institute of Informatics, Information Systems and Software Engineering (FIIT)D-IISxAFIITDetails of topic0 / ----
57.DisTModel používateľa pre jeho identifikáciuChudá, D.Institute of Informatics, Information Systems and Software Engineering (FIIT)D-IISFIITDetails of topic0 / ----
58.DisTNávrh riadiacich systémov v prostredí internetu vecíČičák, P.Institute of Computer Engineering and Applied Informatics (FIIT)D-AIFIITDetails of topic0 / ----
59.DisTNávrh riadiacich systémov v prostredí internetu vecíČičák, P.Institute of Computer Engineering and Applied Informatics (FIIT)D-AI4xAFIITDetails of topic0 / ----
60.DisTNávrh riadiacich systémov v prostredí internetu vecíČičák, P.Institute of Computer Engineering and Applied Informatics (FIIT)D-AI4FIITDetails of topic0 / ----
61.DisTNávrh riadiacich systémov v prostredí internetu vecíČičák, P.Institute of Computer Engineering and Applied Informatics (FIIT)D-AIxAFIITDetails of topic0 / ----
62.DisTNeurónové siete (Deep Neural Networks) v rozpoznávaní rečiRusko, M.Institute of Computer Engineering and Applied Informatics (FIIT)D-AIFIITDetails of topic0 / ----
63.DisTNeurónové siete (Deep Neural Networks) v rozpoznávaní rečiRusko, M.Institute of Computer Engineering and Applied Informatics (FIIT)D-AIxAFIITDetails of topic0 / ----
64.DisTNeurónové siete (Deep Neural Networks) v rozpoznávaní rečiRusko, M.Institute of Computer Engineering and Applied Informatics (FIIT)D-AI4xAFIITDetails of topic0 / ----
65.DisTNeurónové siete (Deep Neural Networks) v rozpoznávaní rečiRusko, M.Institute of Computer Engineering and Applied Informatics (FIIT)D-AI4FIITDetails of topic0 / ----
66.DisTParalelizácia počítačovej simulácie požiarovGlasa, J.Institute of Computer Engineering and Applied Informatics (FIIT)D-AIFIITDetails of topic0 / ----
67.DisTParalelizácia počítačovej simulácie požiarovGlasa, J.Institute of Computer Engineering and Applied Informatics (FIIT)D-AI4xAFIITDetails of topic0 / ----
68.DisTParalelizácia počítačovej simulácie požiarovGlasa, J.Institute of Computer Engineering and Applied Informatics (FIIT)D-AI4FIITDetails of topic0 / ----
69.DisTParalelizácia počítačovej simulácie požiarovGlasa, J.Institute of Computer Engineering and Applied Informatics (FIIT)D-AIxAFIITDetails of topic0 / ----
70.DisTPočítačové modelovanie prúdenia v diaľničnom tuneli v podmienkach požiaruGlasa, J.Institute of Computer Engineering and Applied Informatics (FIIT)D-AIFIITDetails of topic0 / ----
71.DisTPočítačové modelovanie prúdenia v diaľničnom tuneli v podmienkach požiaruGlasa, J.Institute of Computer Engineering and Applied Informatics (FIIT)D-AI4xAFIITDetails of topic0 / ----
72.DisTPočítačové modelovanie prúdenia v diaľničnom tuneli v podmienkach požiaruGlasa, J.Institute of Computer Engineering and Applied Informatics (FIIT)D-AI4FIITDetails of topic0 / ----
73.DisTPočítačové modelovanie prúdenia v diaľničnom tuneli v podmienkach požiaruGlasa, J.Institute of Computer Engineering and Applied Informatics (FIIT)D-AIxAFIITDetails of topic0 / ----
74.DisTPočítačové videnie pre modelovanie ľudskej vizuálnej pozornosti.Benešová, V.Institute of Computer Engineering and Applied Informatics (FIIT)D-AI4xAFIITDetails of topic0 / ----
75.DisTPočítačové videnie pre modelovanie ľudskej vizuálnej pozornosti.Benešová, V.Institute of Computer Engineering and Applied Informatics (FIIT)D-AI4FIITDetails of topic0 / ----
76.DisTPočítačové videnie pre modelovanie ľudskej vizuálnej pozornosti.Benešová, V.Institute of Computer Engineering and Applied Informatics (FIIT)D-AIxAFIITDetails of topic0 / ----
77.DisTPočítačové videnie pre modelovanie ľudskej vizuálnej pozornosti.Benešová, V.Institute of Computer Engineering and Applied Informatics (FIIT)D-AIFIITDetails of topic0 / ----
78.DisTPočítačové videnie v medicínskych aplikáciách.Benešová, V.Institute of Computer Engineering and Applied Informatics (FIIT)D-AI4xAFIITDetails of topic0 / ----
79.DisTPočítačové videnie v medicínskych aplikáciách.Benešová, V.Institute of Computer Engineering and Applied Informatics (FIIT)D-AI4FIITDetails of topic0 / ----
80.DisTPočítačové videnie v medicínskych aplikáciách.Benešová, V.Institute of Computer Engineering and Applied Informatics (FIIT)D-AIxAFIITDetails of topic0 / ----
81.DisTPočítačové videnie v medicínskych aplikáciách.Benešová, V.Institute of Computer Engineering and Applied Informatics (FIIT)D-AIFIITDetails of topic0 / ----
82.DisTPorozumenie softvéruVranić, V.Institute of Informatics, Information Systems and Software Engineering (FIIT)D-IISFIITDetails of topic0 / ----
83.DisTPorozumenie softvéruVranić, V.Institute of Informatics, Information Systems and Software Engineering (FIIT)D-IISxAFIITDetails of topic0 / ----
84.DisTPorozumenie softvéruVranić, V.Institute of Informatics, Information Systems and Software Engineering (FIIT)D-IISFIITDetails of topic0 / ----
85.DisTPrírodou inšpirované algoritmyNávrat, P.Institute of Informatics, Information Systems and Software Engineering (FIIT)D-IISFIITDetails of topic0 / ----
86.DisTPrírodou inšpirované algoritmyNávrat, P.Institute of Informatics, Information Systems and Software Engineering (FIIT)D-IISxAFIITDetails of topic0 / ----
87.DisTPrírodou inšpirované algoritmyNávrat, P.Institute of Informatics, Information Systems and Software Engineering (FIIT)D-IISFIITDetails of topic0 / ----
88.DisTPríspevok k spracovaniu rozsiahlych informačných zdrojovHluchý, L.Institute of Computer Engineering and Applied Informatics (FIIT)D-AIFIITDetails of topic0 / ----
89.DisTPríspevok k spracovaniu rozsiahlych informačných zdrojovHluchý, L.Institute of Computer Engineering and Applied Informatics (FIIT)D-AIxAFIITDetails of topic0 / ----
90.DisTPríspevok k spracovaniu rozsiahlych informačných zdrojovHluchý, L.Institute of Computer Engineering and Applied Informatics (FIIT)D-AI4xAFIITDetails of topic0 / ----
91.DisTPríspevok k spracovaniu rozsiahlych informačných zdrojovHluchý, L.Institute of Computer Engineering and Applied Informatics (FIIT)D-AI4FIITDetails of topic0 / ----
92.DisTPro-aktívna ochrana programu pred škodlivým softvéromKrajčovič, T.Institute of Computer Engineering and Applied Informatics (FIIT)D-AIFIITDetails of topic0 / ----
93.DisTPro-aktívna ochrana programu pred škodlivým softvéromKrajčovič, T.Institute of Computer Engineering and Applied Informatics (FIIT)D-AI4xAFIITDetails of topic0 / ----
94.DisTPro-aktívna ochrana programu pred škodlivým softvéromKrajčovič, T.Institute of Computer Engineering and Applied Informatics (FIIT)D-AI4FIITDetails of topic0 / ----
95.DisTPro-aktívna ochrana programu pred škodlivým softvéromKrajčovič, T.Institute of Computer Engineering and Applied Informatics (FIIT)D-AIxAFIITDetails of topic0 / ----
96.DisTReprezentácia a znovupoužitie softvérových znalostíVranić, V.Institute of Informatics, Information Systems and Software Engineering (FIIT)D-IISFIITDetails of topic0 / ----
97.DisTReprezentácia a znovupoužitie softvérových znalostíVranić, V.Institute of Informatics, Information Systems and Software Engineering (FIIT)D-IISFIITDetails of topic0 / ----
98.DisTReprezentácia a znovupoužitie softvérových znalostíVranić, V.Institute of Informatics, Information Systems and Software Engineering (FIIT)D-IISxAFIITDetails of topic0 / ----
99.DisTSémantické vyhľadávanie pomocou dopytov tvorených kľúčovými slovamiHluchý, L.Institute of Computer Engineering and Applied Informatics (FIIT)D-AIFIITDetails of topic0 / ----
100.DisTSémantické vyhľadávanie pomocou dopytov tvorených kľúčovými slovamiHluchý, L.Institute of Computer Engineering and Applied Informatics (FIIT)D-AI4xAFIITDetails of topic0 / ----
101.DisTSémantické vyhľadávanie pomocou dopytov tvorených kľúčovými slovamiHluchý, L.Institute of Computer Engineering and Applied Informatics (FIIT)D-AI4FIITDetails of topic0 / ----
102.DisTSémantické vyhľadávanie pomocou dopytov tvorených kľúčovými slovamiHluchý, L.Institute of Computer Engineering and Applied Informatics (FIIT)D-AIxAFIITDetails of topic0 / ----
103.DisTSpracovanie informácií zamerané na situačné varovanieNguyen, G.Institute of Computer Engineering and Applied Informatics (FIIT)D-AIFIITDetails of topic0 / ----
104.DisTSpracovanie informácií zamerané na situačné varovanieNguyen, G.Institute of Computer Engineering and Applied Informatics (FIIT)D-AI4xAFIITDetails of topic0 / ----
105.DisTSpracovanie informácií zamerané na situačné varovanieNguyen, G.Institute of Computer Engineering and Applied Informatics (FIIT)D-AI4FIITDetails of topic0 / ----
106.DisTSpracovanie informácií zamerané na situačné varovanieNguyen, G.Institute of Computer Engineering and Applied Informatics (FIIT)D-AIxAFIITDetails of topic0 / ----
107.DisTSpracovanie signálu metódami umelej inteligencie.Benešová, V.Institute of Computer Engineering and Applied Informatics (FIIT)D-AIFIITDetails of topic0 / ----
108.DisTSpracovanie signálu metódami umelej inteligencie.Benešová, V.Institute of Computer Engineering and Applied Informatics (FIIT)D-AI4xAFIITDetails of topic0 / ----
109.DisTSpracovanie signálu metódami umelej inteligencie.Benešová, V.Institute of Computer Engineering and Applied Informatics (FIIT)D-AI4FIITDetails of topic0 / ----
110.DisTSpracovanie signálu metódami umelej inteligencie.Benešová, V.Institute of Computer Engineering and Applied Informatics (FIIT)D-AIxAFIITDetails of topic0 / ----
111.DisTViacfaktorová identifikácia používateľaChudá, D.Institute of Informatics, Information Systems and Software Engineering (FIIT)D-IISFIITDetails of topic0 / ----
112.DisTViacfaktorová identifikácia používateľaChudá, D.Institute of Informatics, Information Systems and Software Engineering (FIIT)D-IISxAFIITDetails of topic0 / ----
113.DisTViacfaktorová identifikácia používateľaChudá, D.Institute of Informatics, Information Systems and Software Engineering (FIIT)D-IISFIITDetails of topic0 / ----
114.DisTVizuálna detekcia a rozpoznávanie objektov.Benešová, V.Institute of Computer Engineering and Applied Informatics (FIIT)D-AIFIITDetails of topic0 / ----
115.DisTVizuálna detekcia a rozpoznávanie objektov.Benešová, V.Institute of Computer Engineering and Applied Informatics (FIIT)D-AIxAFIITDetails of topic0 / ----
116.DisTVizuálna detekcia a rozpoznávanie objektov.Benešová, V.Institute of Computer Engineering and Applied Informatics (FIIT)D-AI4xAFIITDetails of topic0 / ----
117.DisTVizuálna detekcia a rozpoznávanie objektov.Benešová, V.Institute of Computer Engineering and Applied Informatics (FIIT)D-AI4FIITDetails of topic0 / ----
118.DisTVyužitie vysokovýkonného počítania pre úlohy požiarnej bezpečnostiGlasa, J.Institute of Computer Engineering and Applied Informatics (FIIT)D-AIFIITDetails of topic0 / ----
119.DisTVyužitie vysokovýkonného počítania pre úlohy požiarnej bezpečnostiGlasa, J.Institute of Computer Engineering and Applied Informatics (FIIT)D-AI4xAFIITDetails of topic0 / ----
120.DisTVyužitie vysokovýkonného počítania pre úlohy požiarnej bezpečnostiGlasa, J.Institute of Computer Engineering and Applied Informatics (FIIT)D-AI4FIITDetails of topic0 / ----
121.DisTVyužitie vysokovýkonného počítania pre úlohy požiarnej bezpečnostiGlasa, J.Institute of Computer Engineering and Applied Informatics (FIIT)D-AIxAFIITDetails of topic0 / ----
122.DisTVývoj, nasadenie a orchestrácia aplikácií v cloudovom počítaníTran, D. V.Institute of Computer Engineering and Applied Informatics (FIIT)D-AIFIITDetails of topic0 / ----
123.DisTVývoj, nasadenie a orchestrácia aplikácií v cloudovom počítaníTran, D. V.Institute of Computer Engineering and Applied Informatics (FIIT)D-AIxAFIITDetails of topic0 / ----
124.DisTVývoj, nasadenie a orchestrácia aplikácií v cloudovom počítaníTran, D. V.Institute of Computer Engineering and Applied Informatics (FIIT)D-AI4xAFIITDetails of topic0 / ----
125.DisTVývoj, nasadenie a orchestrácia aplikácií v cloudovom počítaníTran, D. V.Institute of Computer Engineering and Applied Informatics (FIIT)D-AI4FIITDetails of topic0 / ----
126.DisTVzdialené reprogramovanie vnorených zariadeníČičák, P.Institute of Computer Engineering and Applied Informatics (FIIT)D-AIxAFIITDetails of topic0 / ----
127.DisTVzdialené reprogramovanie vnorených zariadeníČičák, P.Institute of Computer Engineering and Applied Informatics (FIIT)D-AIFIITDetails of topic0 / ----
128.DisTVzdialené reprogramovanie vnorených zariadeníČičák, P.Institute of Computer Engineering and Applied Informatics (FIIT)D-AI4xAFIITDetails of topic0 / ----
129.DisTVzdialené reprogramovanie vnorených zariadeníČičák, P.Institute of Computer Engineering and Applied Informatics (FIIT)D-AI4FIITDetails of topic0 / ----
130.DisTZabezpečenie kvality služby v bezdrôtových a mobilných sieťachKotuliak, I.Institute of Computer Engineering and Applied Informatics (FIIT)D-AIFIITDetails of topic0 / ----
131.DisTZabezpečenie kvality služby v bezdrôtových a mobilných sieťachKotuliak, I.Institute of Computer Engineering and Applied Informatics (FIIT)D-AIxAFIITDetails of topic0 / ----
132.DisTZabezpečenie kvality služby v bezdrôtových a mobilných sieťachKotuliak, I.Institute of Computer Engineering and Applied Informatics (FIIT)D-AI4xAFIITDetails of topic0 / ----
133.DisTZabezpečenie kvality služby v bezdrôtových a mobilných sieťachKotuliak, I.Institute of Computer Engineering and Applied Informatics (FIIT)D-AI4FIITDetails of topic0 / ----
134.DisTZabezpečenie vnorených systémov s kritickou dobou odozvy proti poruchámKrajčovič, T.Institute of Computer Engineering and Applied Informatics (FIIT)D-AIFIITDetails of topic0 / ----
135.DisTZabezpečenie vnorených systémov s kritickou dobou odozvy proti poruchámKrajčovič, T.Institute of Computer Engineering and Applied Informatics (FIIT)D-AIxAFIITDetails of topic0 / ----
136.DisTZabezpečenie vnorených systémov s kritickou dobou odozvy proti poruchámKrajčovič, T.Institute of Computer Engineering and Applied Informatics (FIIT)D-AI4xAFIITDetails of topic0 / ----
137.DisTZabezpečenie vnorených systémov s kritickou dobou odozvy proti poruchámKrajčovič, T.Institute of Computer Engineering and Applied Informatics (FIIT)D-AI4FIITDetails of topic0 / ----
138.DisTZvýšenie bezpečnosti webových systémovHudec, L.Institute of Computer Engineering and Applied Informatics (FIIT)D-AI4xAFIITDetails of topic0 / ----
139.DisTZvýšenie bezpečnosti webových systémovHudec, L.Institute of Computer Engineering and Applied Informatics (FIIT)D-AIFIITDetails of topic0 / ----
140.DisTZvýšenie bezpečnosti webových systémovHudec, L.Institute of Computer Engineering and Applied Informatics (FIIT)D-AIxAFIITDetails of topic0 / ----
141.DisTZvýšenie bezpečnosti webových systémovHudec, L.Institute of Computer Engineering and Applied Informatics (FIIT)D-AI4FIITDetails of topic0 / ----