Apr 24, 2018   10:49 p.m. Juraj
Academic information system

Faculty of Architecture - list of publications


The application shows a list of publications of the selected department. The publication - department relationship can be modified by means of the My publications and their administration application. The Select department option is located in the section containing information on all kinds of publications, the Field of publication section in particular.

Type:
Year:
Order by:

Number of entries found: 49

PublicationsType of resultYearDetails
Architektúra inšpirovaná krajinou
Vojteková, Eva -- Rolenčíková, Gabriela
Architektúra inšpirovaná krajinou. Eurostav :, 24. p. 46--47.
articles in magazines2018Details
Bambusový les
Kočlík, Dušan
Bambusový les. Atrium, 15. p. 98--101.
articles in magazines2018Details
Biela farba ovládla interiér
Kubaliaková, Radka
Biela farba ovládla interiér. Arch :, 23. p. 38.
articles in magazines2018Details
Ceny za architektúru - poslovia odkazov: diskusia
Bacová, Andrea -- Paňák, Pavel -- Studený, Ján -- Závodný, Ľubomír -- Lalíková, Darina
Ceny za architektúru - poslovia odkazov: diskusia. Arch :, 23. p. 17--21.
articles in magazines2018Details
Design and quality of the environment by Thonet until the present. Impact material selection
Flimmel, Ivo -- Petelen, Ivan
Dizajn a kvalita prostredia - od Thoneta po súčasnosť - vplyv výberu materiálu. Dissertation thesis. 2018.
final thesis2018Details
Diagnózy súčasného mesta
Bacová, Andrea
Diagnózy súčasného mesta. Arch :, 23. p. 58--59.
articles in magazines2018Details
Editoriál: architektúra je služba
Bacová, Andrea
Editoriál: architektúra je služba. Arch :, 23. p. 15.
articles in magazines2018Details
Editoriál: Cena ARCH_20 rokov po
Bacová, Andrea
Editoriál: Cena ARCH_20 rokov po. Arch :, 23. p. 1--2.
articles in magazines2018Details
Editoriál: Workspace_Office_2018
Bacová, Andrea
Editoriál: Workspace_Office_2018. Arch :, 23. p. 11.
articles in magazines2018Details
Farby
Hronský, Michal
Farby. Arch :, 23. p. 26--31.
articles in magazines2018Details
Fastival INSIDE 2017: výkony a predstavenia
Kočlík, Dušan
Fastival INSIDE 2017: výkony a predstavenia. Atrium :, 15. p. 32--38.
articles in magazines2018Details
Fish square Bratislava - hypothetic scheme
Šimkovič, Vladimír -- Vozárová, Tatiana -- Hajtmanek, Roman -- Kilo, Richard
Rybné námestie Bratislava - ideový návrh. In ŠIMKOVIČ, V. -- VOZÁROVÁ, T. Vízie Rybného námestia. 1. vyd. Bratislava : Spektrum STU, 2018, s. 65--75. ISBN 978-80-227-4783-7.
contributions in anthologies, chapters in monographs/textbooks, abstracts2018Details
Fish square as a place in the city
Bencová, Jarmila
Rybné ná/mestie ako miesto v meste. In ŠIMKOVIČ, V. -- VOZÁROVÁ, T. Vízie Rybného námestia. 1. vyd. Bratislava : Spektrum STU, 2018, s. 7--15. ISBN 978-80-227-4783-7.
contributions in anthologies, chapters in monographs/textbooks, abstracts2018Details
Food bar IASAI - radosť z každej strany
Tóthová, Zuzana
Food bar IASAI - radosť z každej strany. Arch :, 23. p. 39--40.
articles in magazines2018Details
Generácia ARCH
Špaček, Robert
Generácia ARCH. Arch :, 23. p. 42--43.
articles in magazines2018Details
Glassconcrete.
Kujanová, Katarína
Sklobetón. Dom a bývanie, 12. p. 50--54.
articles in magazines2018Details
Global urban planning as a part of architectural education in the Faculty of Architecture at Slovak University of Technology in Bratislava
Smatanová, Katarína -- Vitková, Ľubica
Global urban planning as a part of architectural education in the Faculty of Architecture at Slovak University of Technology in Bratislava. World Transactions on Engineering and Technology Education, 16. p. 6--11. ISSN 1446-2257.
articles in magazines2018Details
Inclusive design of educational environment for diverse people
Čerešňová, Zuzana -- Rollová, Lea -- Končeková, Danica
Inclusive design of educational environment for diverse people. In DI BUCCHIANICO, G. -- KERCHER, P F. Advances in Intelligent Systems and Computing. s. 431--440.
contributions in anthologies, chapters in monographs/textbooks, abstracts2018Details
K Novému roku 2018: Príhovor
Vitková, Ľubica
K Novému roku 2018: Príhovor. Informačné listy FA STU, 25. p. 2--3.
articles in magazines2018Details
Klientská hala v novom šate
Petelen, Ivan
Klientská hala v novom šate. Arch :, 23. p. 32--36.
articles in magazines2018Details
Knižnica Hudobného centra
Bakyta, Róbert
Knižnica Hudobného centra. Arch :, 23. p. 56--57.
articles in magazines2018Details
Krycia stavba s nevšednou dynamikou
Vojteková, Eva -- Rolenčíková, Gabriela
Krycia stavba s nevšednou dynamikou. Eurostav :, 24. p. 66--68.
articles in magazines2018Details
M ako industriál
Zaiček, Martin
M ako industriál. Arch :, 23. p. 46--48.
articles in magazines2018Details
Miznúce priemyselné dedičstvo Bratislavy v kontexte mestského plánovania
Bartošová, Nina
Fading industrial heritage of Bratislava in the urban planning context. In SGEM 2018. 5th International Multidisciplinary Scientific Conference on Social Sciences and Arts. Conference proceedings. Vol. 5. Urban Planning, Architecture and Design: Viedeň, Rakúsko, 19 -21 March 2018. 1. vyd. Sofia : STEF 92 Technology, 2018, s. 105--112. ISBN 978-619-7408-33-1.
contributions in anthologies, chapters in monographs/textbooks, abstracts2018Details
Moc a Noc architektúry
Czafík, Michal
Moc a Noc architektúry. Arch :, 23. p. 59.
articles in magazines2018Details
MOMOWO
Ondrušová, Katarína
MOMOWO. Informačné listy FA STU, 25. p. 6--7.
articles in magazines2018Details
NEED: návrh, výstavba, užívanie
Pifko, Henrich
NEED: návrh, výstavba, užívanie. Eurostav :, 24. p. 70--71.
articles in magazines2018Details
NEED: Urbanistické súvislosti
Pifko, Henrich
NEED: Urbanistické súvislosti. Eurostav :, 24. p. 50--51.
articles in magazines2018Details
Nové trendy v tvorbe pracovného prostredia: diskusia
Daniel, Peter -- Hronský, Michal -- Nagy, Sebastian -- Bacová, Andrea
Nové trendy v tvorbe pracovného prostredia: diskusia. Arch :, 23. p. 17--19.
articles in magazines2018Details
Prepojenie architektonickej praxe s výučbou
Legény, Ján -- Špaček, Robert -- Morgenstein, Peter
Binding architectural practice with education. Global journal of engineering education, 20. p. 6--14. ISSN 1328-3154.
articles in magazines2018Details
Rastúci dom
Kočlík, Dušan
Rastúci dom. Atrium :, 15. p. 100--105.
articles in magazines2018Details
Restoratiíon of fish square in the student´s woroks of 5th grade in academic year 2016/2017.
Šimkovič, Vladimír -- Vozárová, Tatiana
Obnova Rybného námestia v prácach študentov 5. ročníka v ak. roku 2016/2017. In ŠIMKOVIČ, V. -- VOZÁROVÁ, T. Vízie Rybného námestia. 1. vyd. Bratislava : Spektrum STU, 2018, s. 77--89. ISBN 978-80-227-4783-7.
contributions in anthologies, chapters in monographs/textbooks, abstracts2018Details
Revitalizácia Námestia slobody: ideová architektonicko-urbanistická a krajinárska súťaž
Vitková, Ľubica
Revitalizácia Námestia slobody: ideová architektonicko-urbanistická a krajinárska súťaž. Arch :, 23. p. 52--55.
articles in magazines2018Details
Spatial and functional adaptability of multipurpose sports facilities
Hudec, Martin -- Rollová, Lea
Priestorová a funkčná adaptabilita viacúčelových športových zariadení. Dissertation thesis. 2018.
final thesis2018Details
Spatial Planning in 20th century in Slovakia, Case study Bratislava
Horák, Peter -- Kováč, Bohumil
Urbanizmus 20.storočia na Slovensku. Prípadová štúdia Bratislavy. Dissertation thesis. 2018.
final thesis2018Details
Storočnica architekta Jozefa Lacka
Selcová, Ľubica
Storočnica architekta Jozefa Lacka. ASB - Architektúra. Stavebníctvo. Biznis :, 25. p. 1--2.
articles in magazines2018Details
Stretnutie DANUrB v Bratislave
Legény, Ján
Stretnutie DANUrB v Bratislave. Informačné listy FA STU, 25. p. 2--3.
articles in magazines2018Details
Školy architektúry a experimenty v inovatívnom architektonickom vzdelávaní
Fečkaninová, Jana
Schools of architecture and experiments in innovative architectural education. In Proceedings of the CA2RE conference at the University of Ljubljana: Conference for Artistic and Architectural (Doctoral) Research, 8-11 September 2017, Ljubljana. 1. vyd. Ljubljana : University of Ljubljana, 2018, s. 41--50. ISBN 978-961-7032-03-1.
contributions in anthologies, chapters in monographs/textbooks, abstracts2018Details
The method of stickung the surfaces of the building with self-adhesive wood veneer.
Daniel, Peter
Spôsob polepovania povrchov stavebného interiéru samolepiacou drevenou dyhou: prihláška úžitkového vzoru 5072-2016, úžitkový vzor číslo 8041. Banská Bystrica : Úrad priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky, 2018.
monographs, textbooks, manuals, norms, patents, research reports, other non-periodical publications2018Details
The "World of light" in the residential interior - visual and emotional aspects and potentialities
Vinárčiková, Jana -- Kučerová, Markéta -- Morávková, Katarína
The "World of light" in the residential interior - visual and emotional aspects and potentialities. In SGEM 2018. 5th International Multidisciplinary Scientific Conference on Social Sciences and Arts. Conference proceedings. Vol. 5. Urban Planning, Architecture and Design: Viedeň, Rakúsko, 19 -21 March 2018. 1. vyd. Sofia : STEF 92 Technology, 2018, s. 433--440. ISBN 978-619-7408-33-1.
contributions in anthologies, chapters in monographs/textbooks, abstracts2018Details
Topographic andmental layers of the territory of Vydrica
Bogár, Michal
Topografické a mentálne vrstvy predmostia na území Vydrice. In ŠIMKOVIČ, V. -- VOZÁROVÁ, T. Vízie Rybného námestia. 1. vyd. Bratislava : Spektrum STU, 2018, s. 23--35. ISBN 978-80-227-4783-7.
contributions in anthologies, chapters in monographs/textbooks, abstracts2018Details
Transformácia areálov kasární v mestskej štruktúre na Slovensku
Michalka, Ladislav -- Siláči, Ivan
Transformation of the barracks into the urban structure in Slovakia. In SGEM 2018. 5th International Multidisciplinary Scientific Conference on Social Sciences and Arts. Conference proceedings. Vol. 5. Urban Planning, Architecture and Design: Viedeň, Rakúsko, 19 -21 March 2018. 1. vyd. Sofia : STEF 92 Technology, 2018, s. 457--494. ISBN 978-619-7408-33-1.
contributions in anthologies, chapters in monographs/textbooks, abstracts2018Details
Urban redevelopment strategies for hospital areas - new functions and uses
Kristiánová, Katarína -- Bašová, Silvia
Urban redevelopment strategies for hospital areas - new functions and uses. In SGEM 2018. 5th International Multidisciplinary Scientific Conference on Social Sciences and Arts. Conference proceedings. Vol. 5. Urban Planning, Architecture and Design: Viedeň, Rakúsko, 19 -21 March 2018. 1. vyd. Sofia : STEF 92 Technology, 2018, s. 473--480. ISBN 978-619-7408-33-1.
contributions in anthologies, chapters in monographs/textbooks, abstracts2018Details
Úvahy nad stavom riadenia územného rozvoja Bratislavy a Prahy: diskusia
Bacová, Andrea -- Lichý, Igor -- Vallo, Matúš -- Tláskalová Zavillová, Ivana
Úvahy nad stavom riadenia územného rozvoja Bratislavy a Prahy: diskusia. Arch :, 23. p. 20--24.
articles in magazines2018Details
Vajnorská renesancia
Daniel, Peter
Vajnorská renesancia. Arch :, 23. p. 32--37.
articles in magazines2018Details
Víťazné "bakalárske karty" ABF Slovakia rozdané
Ilkovič, Ján
Víťazné "bakalárske karty" ABF Slovakia rozdané. Informačné listy FA STU, 25. p. 6--7.
articles in magazines2018Details
Vízie Rybného námestia
Šimkovič, Vladimír -- Vozárová, Tatiana
Vízie Rybného námestia. 1. publ. Bratislava : Spektrum STU, 2018. 95 strany. ISBN 978-80-227-4783-7.
conference proceedings2018Details
Vodárenskej veži treba vdýchnuť život
Kováč, Bohumil -- Masný, Jakub
Vodárenskej veži treba vdýchnuť život. Novomestský spravodajca, 39. p. 6--8. ISSN 1338-8223.
articles in magazines2018Details
Workshopy Santiniho jazyk 1 a 2
Tholt, Tomáš -- Pernecký, Ján
Workshopy Santiniho jazyk 1 a 2. In ZIN 2: Santiniho jazyk. 1. vyd. Brno : 4AM Fórum pre architekturu a média, 2018, s. 70--81. ISBN 978-80-905149-4-2.
contributions in anthologies, chapters in monographs/textbooks, abstracts2018Details