Apr 30, 2017   5:08 a.m. Anastázia
Academic information system

Faculty of Architecture - list of publications


The application shows a list of publications of the selected department. The publication - department relationship can be modified by means of the My publications and their administration application. The Select department option is located in the section containing information on all kinds of publications, the Field of publication section in particular.

Type:
Year:
Order by:

Number of entries found: 48

PublicationsType of resultYearDetails
Amsterdam eye - a new film institute in the Netherlands.
Kujanová, Katarína
Oko Amsterdamu - nový filmový inštitút v Holandsku. Informácie: architektúra, interiér, design. Yudiny, 23. p. 14--17.
articles in magazines2017Details
Architectural and Urbanistic Development of the Medieval and Early Modern Bratislava
Šedivá, Zdenka -- Hrašková, Nadežda
Architektonicko-urbanisticky vývoj stredovekej a ranonovovekej Bratislavy. Dissertation thesis. 2017.
final thesis2017Details
Betónová nadčasovosť
Tóthová, Zuzana
Betónová nadčasovosť. Arch :, 22. p. 30--35.
articles in magazines2017Details
Divoká jazda do absurdna
Kočlík, Dušan
Divoká jazda do absurdna. Atrium :, 14. p. 99--102.
articles in magazines2017Details
Dizajn má zmysel, iba ak je potrebný: rozhovor / aut. Tatiana Lesajová, Linda Korndal
Lesajová, Tatiana -- Korndal, Linda
Dizajn má zmysel, iba ak je potrebný: rozhovor / aut. Tatiana Lesajová, Linda Korndal. Atrium :, 14. p. 92--97.
articles in magazines2017Details
Dynamické zmeny bývania na Slovensku
Bergerová, Katarína -- Puškár, Branislav
Dynamické zmeny bývania na Slovensku. Eurostav :, 23. p. 16--19.
articles in magazines2017Details
Editoriál: Architektúra a bývanie
Bacová, Andrea
Editoriál: Architektúra a bývanie. Arch :, 22. p. 1--2.
articles in magazines2017Details
Editoriál: architektúra a krajina
Bacová, Andrea
Editoriál: architektúra a krajina. Arch :, 22. p. 17.
articles in magazines2017Details
Editoriál: architektúra a ochrana pamiatok
Bacová, Andrea
Editoriál: architektúra a ochrana pamiatok. Arch :, 22. p. 9.
articles in magazines2017Details
Emanuel Hruška a slovenská urbanistická škola
Kováč, Bohumil
Emanuel Hruška a slovenská urbanistická škola. Arch :, 22. p. 74.
articles in magazines2017Details
Environmental Simulations and their Role in the Research of Human Responses to Environmental Stimuli
Kotradyová, Veronika -- Salcer, Igor -- Vavrinský, Erik
Environmental Simulations and their Role in the Research of Human Responses to Environmental Stimuli. In Buildings and environment - elergy performance, smart buildings. Zurich : Trans Tech Publications, 2017, s. 618--624. ISBN 978-3-0357-1070-0.
contributions in anthologies, chapters in monographs/textbooks, abstracts2017Details
Experimentálna a numerická analýza seizmickej odolnosti rámových konštrukcií káblových vedení v JE
Králik, Juraj -- Králik, Juraj
Experimental and Numerical Analysis of the Seismic Resistance of Cable Way Support Frame in NPP. In Modelování v mechanice 2017: sborník rozšírených abstraktů vědecké konference. Ostrava, ČR, 19. - 20. ledna 2017. Ostrava : Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava, 2017, ISBN 978-80-248-4010-9.
contributions in anthologies, chapters in monographs/textbooks, abstracts2017Details
Fakulta architektúry STU: rozhovor s profesorom Robertom Špačkom a Lukášom Šípom o ich novej publikácii, v ktorej sa zaoberajú vzdelávaním architekta na Slovensku
Lalinský, Michal -- Špaček, Robert -- Šíp, Lukáš
Fakulta architektúry STU: rozhovor s profesorom Robertom Špačkom a Lukášom Šípom o ich novej publikácii, v ktorej sa zaoberajú vzdelávaním architekta na Slovensku. Atrium :, 14. p. 6--8.
articles in magazines2017Details
Farebnosť architektúry vo vzťahu ku krajinnému kontextu
Urlandová, Andrea
Farebnosť architektúry vo vzťahu ku krajinnému kontextu. Arch :, 22. p. 64--67.
articles in magazines2017Details
Historical and typological development of the Baroque roof structures in Slovankia
Zacharová, Daniela -- Gregor, Pavel
Historicko-typologický vývoj barokových krovových konštrukcií na území Slovenska. Dissertation thesis. 2017.
final thesis2017Details
Interdisciplinárna kooperácia pri ochrane a rozvoji prístavu ako industriálneho dedičstva
Dubiny, Martin -- Mackovičová, Katarína
Interdisciplinary cooperation in the protection and development of the harbour as industrial heritage. In HOFBAUER, G. -- KLIMONTOWICZ, M. Challenges, Research and Perspectives = Herausforderungen, Forschung und Perspektiven : 2016. 1. vyd. Berlin : Uni-edition, 2017, s. 356--367. ISBN 978-3-944072-86-9.
contributions in anthologies, chapters in monographs/textbooks, abstracts2017Details
Ivan Ruller_90
Bacová, Andrea
Ivan Ruller_90. Arch :, 22. p. 1--2.
articles in magazines2017Details
Kapitola 2: Uplatňovanie humánno-centrického prístupu vo vzdelávacom prostredí.
Čerešňová, Zuzana -- Rollová, Lea -- Končeková, Danica
Chapter 2: A Human-Centered Approach in an Educational Environment. In NATA, R V. Progress in Education. 1. vyd. New York : Nova Science Publishers, 2017, s. 27--55. ISBN 978-1-53610-626-8.
contributions in anthologies, chapters in monographs/textbooks, abstracts2017Details
Keď je konštrukcia dekorom
Vojteková, Eva -- Rolenčíková, Gabriela
Keď je konštrukcia dekorom. Eurostav :, 23. p. 64--65.
articles in magazines2017Details
Kniha
Czafík, Michal
Kniha. Arch :, 22. p. 1--2.
articles in magazines2017Details
Kostol sv. Kataríny v Banskej Štiavnici - klenot neskorej gotiky na Slovensku
Vošková, Katarína
Kostol sv. Kataríny v Banskej Štiavnici - klenot neskorej gotiky na Slovensku. Banská Štiavnica : Spolok Banskej Štiavnice ´91, 2017. 360 p. ISBN 978-80-970219-8-6.
monographs, textbooks, manuals, norms, patents, research reports, other non-periodical publications2017Details
Krajinu netreba pretvárať
Bacová, Andrea
Krajinu netreba pretvárať. Arch :, 22. p. 32--37.
articles in magazines2017Details
Kreatívne a bystré verejné priestory
Bašová, Silvia -- Štefancová, Lucia
Creative and Smart Public Spaces. International Journal of Liberal Arts and Social Science [elektronický zdroj], 5. p. 17--33.
articles in magazines2017Details
Life and work of architect Josef Marek (1889-1966)
Haberlandová, Katarína -- Dulla, Matúš
Život a dielo architekta Josefa Mareka (1889-1966). Dissertation thesis. 2017.
final thesis2017Details
Malý dom, veľká výzva
Trnovská, Veronika
Malý dom, veľká výzva. Eurostav :, 23. p. 66--67.
articles in magazines2017Details
Malý veľký
Paňák, Pavel
Malý veľký. Arch :, 22. p. 50--55.
articles in magazines2017Details
Materiálové inovácie obalu domu
Lavrinčíková, Dagmar
Materiálové inovácie obalu domu. Eurostav :, 23. p. 32--34.
articles in magazines2017Details
Medzi mestom a prírodou
Lesajová, Tatiana
Medzi mestom a prírodou. Atrium, 14. p. 86--92.
articles in magazines2017Details
Metódy pamiatkovej obnovy architektonického dedičstva
Pauliny, Pavol
Metódy pamiatkovej obnovy architektonického dedičstva. Arch :, 22. p. 60--63.
articles in magazines2017Details
Modern architecture as a monument - Slovak Radio Building
Bekeš, Štefan -- Dulla, Matúš
Moderná architektúra ako pamiatka\\- budova Slovenského rozhlasu v Bratislave. Dissertation thesis. 2017.
final thesis2017Details
Námestie Andreja Hlinku s parkom: Žilina
Vitková, Ľubica
Námestie Andreja Hlinku s parkom: Žilina. Arch :, 22. p. 56--57.
articles in magazines2017Details
Nearly zero energy city districts of Bratislava
Krajcsovics, Lorant
Nearly zero energy city districts of Bratislava. In What may change? Planning 2017-2050: Was wird anders? Planen 2017-2050 : 15-17 February 2017, Wien. 1. vyd. Wien : IBO Verlag, 2017, s. 20--21. ISBN 978-3-900403-47-8.
contributions in anthologies, chapters in monographs/textbooks, abstracts2017Details
Nova Streda
Zaiček, Martin
Nova Streda. Arch :, 22. p. 54--59.
articles in magazines2017Details
O flexibilite bytov, očakávaniach developerov i úlohe mesta: diskusia
Bacová, Andrea -- Grébert, Matej -- Petrovič, Drahan -- Šujan, Juraj
O flexibilite bytov, očakávaniach developerov i úlohe mesta: diskusia. Arch :, 22. p. 13--17.
articles in magazines2017Details
Prečo scénografia na Fakulte architektúry?
Mazalán, Peter
Prečo scénografia na Fakulte architektúry?. Informačné listy FA STU, 24. p. 9.
articles in magazines2017Details
Predovšetkým domov, nielen budova
Selcová, Ľubica
Predovšetkým domov, nielen budova. Arch :, 22. p. 19--23.
articles in magazines2017Details
Princípy interdisciplinárnej spolupráce v manažovaní stavieb
Kráľová, Eva -- Hain, Vladimír
Principles of interdisciplinary cooperation in the construction management. In HOFBAUER, G. -- KLIMONTOWICZ, M. Challenges, Research and Perspectives = Herausforderungen, Forschung und Perspektiven : 2016. 1. vyd. Berlin : Uni-edition, 2017, s. 368--383. ISBN 978-3-944072-86-9.
contributions in anthologies, chapters in monographs/textbooks, abstracts2017Details
Problémy vykurovania a vetrania v malej univerzitnej posluchárni
Budiaková, Mária
Problems of heating and ventilation in small university lecture hall. In MATEC Web of Conferences [elektronický zdroj]: 8th International Scientific Conference Building Defects (Building Defects 2016). 24 - 25 November 2016, České Budějovice. s. 2017.
contributions in anthologies, chapters in monographs/textbooks, abstracts2017Details
Pustovňa v beňadínskej prírode
Polomová, Beata
Pustovňa v beňadínskej prírode. Arch :, 22. p. 39--43.
articles in magazines2017Details
Research Academy: naša fakulta ako jej aktívna súčasť
Legény, Ján
Research Academy: naša fakulta ako jej aktívna súčasť. Informačné listy FA STU, 24. p. 10--11.
articles in magazines2017Details
Smart Glass - a new trend in architecture.
Kujanová, Katarína
Inteligentné sklo - nový trend v architektúre. Dom a bývanie, 11. p. 64--67.
articles in magazines2017Details
Symbióza starého a nového
Vojteková, Eva -- Rolenčíková, Gabriela
Symbióza starého a nového. Eurostav :, 23. p. 52--53.
articles in magazines2017Details
Synagóga v Lučenci ožila
Vodrážka, Peter
Synagóga v Lučenci ožila. Arch :, 22. p. 36--41.
articles in magazines2017Details
Upgrade administratívnych budov
Selcová, Ľubica
Upgrade administratívnych budov. Eurostav :, 23. p. 20--23.
articles in magazines2017Details
V každej úlohe hľadám nejakú jedinečnosť: rozhovor
Bacová, Andrea -- Mikolajčák, Pavol
V každej úlohe hľadám nejakú jedinečnosť: rozhovor. Arch :, 22. p. 23--25.
articles in magazines2017Details
Začalo to Novou Lesnou: rozhovor
Bacová, Andrea -- Bujna, Tomáš
Začalo to Novou Lesnou: rozhovor. Arch :, 22. p. 15--17.
articles in magazines2017Details
Zimná Noc architektúry
Czafík, Michal
Zimná Noc architektúry. Arch :, 22. p. 65.
articles in magazines2017Details
22. ročník študentskej súťaže Xella
Závodný, Ľubomír
22. ročník študentskej súťaže Xella. Arch :, 22. p. 58--61.
articles in magazines2017Details