Mar 23, 2017   3:16 a.m. Adrián
Academic information system

Faculty of Materials Science and Technology in Trnava - list of publications


The application shows a list of publications of the selected department. The publication - department relationship can be modified by means of the My publications and their administration application. The Select department option is located in the section containing information on all kinds of publications, the Field of publication section in particular.

Type:
Year:
Order by:

Number of entries found: 33

PublicationsType of resultYearDetails
Bias cancellation in one-determinant fixed-node diffusion Monte Carlo: Insights from fermionic occupation numbers
Dubecký, Matúš
Bias cancellation in one-determinant fixed-node diffusion Monte Carlo: Insights from fermionic occupation numbers. Physical Review E, 95. p. 033308--1.
articles in magazines2017Details
Concept of predictive maintenance of production systems in accordance with Industry 4.0
Špendla, Lukáš -- Kebísek, Michal -- Tanuška, Pavol -- Hrčka, Lukáš
Concept of predictive maintenance of production systems in accordance with Industry 4.0. In SAMI 2017: [elektronický zdroj] : IEEE 15th International Symposium on Applied Machine Intelligence and Informatics, January, 26-28, 2017, Herľany, Slovakia. 1. vyd. IEEE, 2017, s. 000405--000409. ISBN 978-1-5090-5654-5.
contributions in anthologies, chapters in monographs/textbooks, abstracts2017Details
Design of a robotized workstation making use of the integration of CAD models and Robotic Simulation software as way of pairing and comparing real and virtual environments
Velíšek, Karol -- Holubek, Radovan -- Delgado Sobrino, Daynier Rolando -- Ružarovský, Roman -- Vetríková, Nina
Design of a robotized workstation making use of the integration of CAD models and Robotic Simulation software as way of pairing and comparing real and virtual environments. MATEC Web of Conferences [elektronický zdroj] :, 94. p. 2017.
articles in magazines2017Details
Development of technical competence in students with ICT and practical project
Virgala, Ivan -- Frankovský, Peter -- Božek, Pavol -- Václav, Štefan
Razvitije techničeskoj kompetentnosti u studentov s pomoščju IKT i praktičeskich projektov. In Techničeskije universitety: integracija s jevropejskimi i mirovymi sistemami obrazovanija: [elektronický zdroj] : materialy VII. meždunarodnoj konferencii, Rossija, Iževsk, 21-22. 02. 2017. 1. vyd. Iževsk : Izdateľstvo IžGTU imeni M.T. Kalašnikova, 2017, s. 28--35. ISBN 978-5-7526-0754-7.
contributions in anthologies, chapters in monographs/textbooks, abstracts2017Details
Disk Laser Weld Brazing of AW5083 Aluminum Alloy with Titanium Grade 2
Sahul, Miroslav -- Sahul, Martin -- Vyskoč, Maroš -- Čaplovič, Ľubomír -- Pašák, Matej
Disk Laser Weld Brazing of AW5083 Aluminum Alloy with Titanium Grade 2. Journal of Materials Engineering and Performance, p. 2017.
articles in magazines2017Details
Dvojosová horizontálna turbína: prihláška patentu č. 7-2017, dátum podania prihlášky: 23.01.2017, stav: v konaní
Svrček, Štefan -- Pokorný, Peter -- Václav, Štefan -- Mĺkva, Miroslava -- Božek, Pavol -- Čička, Roman -- Senderská, Katarína
Dvojosová horizontálna turbína: prihláška patentu č. 7-2017, dátum podania prihlášky: 23.01.2017, stav: v konaní. Banská Bystrica : Úrad priemyselného vlastníctva SR, 2017.
monographs, textbooks, manuals, norms, patents, research reports, other non-periodical publications2017Details
Effect of in addition to Zn-5Al solder on microstructure and properties of solder joints
Kostolný, Igor -- Koleňák, Roman
Effect of in addition to Zn-5Al solder on microstructure and properties of solder joints. In Key Engineering Materials. s. 357--362.
contributions in anthologies, chapters in monographs/textbooks, abstracts2017Details
Effect of liquid accelerants on the flammability of wood based panels
Rantuch, Peter -- Harangozó, Jozef -- Balog, Karol -- Hrušovský, Ivan
Vplyv kvapalných akcelerantov na zápalnosť dosiek na báze dreva. In ExFoS 2017. Expert Forensic Science 2017: [elektronický zdroj] : XXVI. mezinárodní vědecká konference Soudního inženýrství, Brno, 27. - 28. 01. 2017. 1. vyd. Brno : Vysoké učení technické v Brně, 2017, s. 469--481. ISBN 978-80-214-5459-0.
contributions in anthologies, chapters in monographs/textbooks, abstracts2017Details
Estimation of Fibre Orientation in Injection Moulding Plastics Parts
Martinkovič, Maroš -- Likavčan, Lukáš
Estimation of Fibre Orientation in Injection Moulding Plastics Parts. Materials Science Forum, 891. p. 55--59.
articles in magazines2017Details
Fire safety aspects of burning candles
Balog, Karol -- Kobetičová, Hana -- Martinka, Jozef -- Štefko, Tomáš
Požiarnobezpečnostné aspekty horiacej sviečky. In ExFoS 2017. Expert Forensic Science 2017: [elektronický zdroj] : XXVI. mezinárodní vědecká konference Soudního inženýrství, Brno, 27. - 28. 01. 2017. 1. vyd. Brno : Vysoké učení technické v Brně, 2017, s. 310--319. ISBN 978-80-214-5459-0.
contributions in anthologies, chapters in monographs/textbooks, abstracts2017Details
Implementing the principles of blended learning in the teaching of metrological subjects at university level
Görög, Augustín -- Görögová, Ingrid -- Šugár, Peter
Implementing the principles of blended learning in the teaching of metrological subjects at university level. Science. Business. Society, 2. p. 38--40.
articles in magazines2017Details
Influence of thermal history on the hot ductility of Ti-Nb microalloyed steels
Béal, Coline -- Caliskanoglu, Ozan -- Sommitsch, Christof -- Ilie, Sergiu -- Six, Jakob -- Dománková, Mária
Influence of thermal history on the hot ductility of Ti-Nb microalloyed steels. Materials Science Forum, 879. p. 199--204.
articles in magazines2017Details
Iron-impregnated biochars as effective phosphate sorption materials
Micháleková-Richveisová, Barbora -- Frišták, Vladimír -- Pipíška, Martin -- Ďuriška, Libor -- Moreno-Jimenez, Eduardo -- Soja, Gerhard
Iron-impregnated biochars as effective phosphate sorption materials. Environmental science and pollution research, 24. p. 463--475.
articles in magazines2017Details
Isolated RS485 communication interface for the metal working fluids monitoring system
Škulavík, Tomáš -- Gerulová, Kristína
Isolated RS485 communication interface for the metal working fluids monitoring system. In Advances in Materials Science, Energy Technology and Environmental Engineering: proceedings of the International Conference on Materials Science, Energy Technology and Environmental Engineering (MSETEE 2016), Zhuhai, China, 28-29 May 2016. 1. vyd. London : Taylor & Francis Group, 2017, s. 41--46. ISBN 978-1-138-19668-1.
contributions in anthologies, chapters in monographs/textbooks, abstracts2017Details
Kalorimeter s plynulo nastaviteľným pomerom zaťaženia vzorky tepelnou radiáciou a tepelnou konvekciou: prihláška úžitkového vzoru č. 5060-2016, dátum podania prihlášky: 22.09.2016, stav: zverejnený, dátum zverejnenia: 03.01.2017, Vestník ÚPV SR č. 01/2017
Martinka, Jozef -- Hroncová, Emília -- Ladomerský, Juraj
Kalorimeter s plynulo nastaviteľným pomerom zaťaženia vzorky tepelnou radiáciou a tepelnou konvekciou: prihláška úžitkového vzoru č. 5060-2016, dátum podania prihlášky: 22.09.2016, stav: zverejnený, dátum zverejnenia: 03.01.2017, Vestník ÚPV SR č. 01/2017. Banská Bystrica : Úrad priemyselného vlastníctva SR, 2017. 11 p.
monographs, textbooks, manuals, norms, patents, research reports, other non-periodical publications2017Details
Learning and teaching possibilities utilizing projects and technology at Slovak University of Technology
Chmelíková, Gabriela -- Hurajová, Ľudmila -- Božek, Pavol -- Scheynatskiy, A.
Learning and teaching possibilities utilizing projects and technology at Slovak University of Technology. In Teaching and Learning with Technology: proceedings of the 2016 Global Conference on Teaching and Learning with Technology (CTLT 2016), Concorde Hotel, Singapore, 16-17 June 2016. 1. vyd. World Scientific Publishing, 2017, s. 121--129. ISBN 978-981-3148-81-9.
contributions in anthologies, chapters in monographs/textbooks, abstracts2017Details
Microstructure similarities between phases F and U in Al-Pd-Co alloys
Černičková, Ivona -- Adamech, Marek -- Ďuriška, Libor -- Drienovský, Marián -- Janičkovič, Dušan -- Priputen, Pavol -- Janovec, Jozef
Microstructure similarities between phases F and U in Al-Pd-Co alloys. In Solid State Phenomena: 8th International Conference on Materials Structure and Micromechanics of Fracture, MSMF8, Brno, Czech Republic, 27. - 29. June 2016. s. 440--443.
contributions in anthologies, chapters in monographs/textbooks, abstracts2017Details
Phased array ultrasonic testing of thin DP steel electron beam weld joints
Šimeková, Beáta -- Hodúlová, Erika -- Kovaříková, Ingrid
Phased array ultrasonic testing of thin DP steel electron beam weld joints. Materials Science Forum, p. 169--173.
articles in magazines2017Details
Possibilities of Stereological Analysis of Grain Boundary Orientation in Longitudinal Section of Precision Cold Drawn Seamless Steel Tubes
Ridzoň, Martin -- Martinkovič, Maroš -- Mojžiš, Milan -- Turňa, Ján -- Domovcová, Lucia -- Parilák, Ľudovít
Possibilities of Stereological Analysis of Grain Boundary Orientation in Longitudinal Section of Precision Cold Drawn Seamless Steel Tubes. Materials Science Forum, 891. p. 51--54.
articles in magazines2017Details
Preparation, properties and anticancer effects of mixed As4S4/ZnS nanoparticles capped by Poloxamer 407
Bujňáková, Zdenka -- Baláž, M. -- Zdurienčíková, M. -- Sedlák, J. -- Čaplovičová, Mária -- Čaplovič, Ľubomír -- Dutková, Erika -- Zorkovská, Anna -- Turianicová, Erika -- Baláž, P. -- Shpotyuk, Oleh -- Andrejko, S.
Preparation, properties and anticancer effects of mixed As4S4/ZnS nanoparticles capped by Poloxamer 407. Materials Science & Engineering C - Materials for Biological Applications, 71. p. 541--551.
articles in magazines2017Details
Prípravok na rýchle a flexibilné meranie opotrebovania vybraných druhov rezných platničiek /: prihláška úžitkového vzoru č. 21-2017, dátum podania prihlášky: 01.02.2017, stav: v konaní
Vopát, Tomáš -- Šimna, Vladimír
Prípravok na rýchle a flexibilné meranie opotrebovania vybraných druhov rezných platničiek /: prihláška úžitkového vzoru č. 21-2017, dátum podania prihlášky: 01.02.2017, stav: v konaní. Banská Bystrica : Úrad priemyselného vlastníctva SR, 2017.
monographs, textbooks, manuals, norms, patents, research reports, other non-periodical publications2017Details
Prípravok na rýchle a flexibilné meranie opotrebovania vybraných druhov rezných platničiek: prihláška patentu č. 11-2017, dátum podania prihlášky: 01.02.2017, stav: v konaní
Vopát, Tomáš -- Šimna, Vladimír
Prípravok na rýchle a flexibilné meranie opotrebovania vybraných druhov rezných platničiek: prihláška patentu č. 11-2017, dátum podania prihlášky: 01.02.2017, stav: v konaní. Banská Bystrica : Úrad priemyselného vlastníctva SR, 2017.
monographs, textbooks, manuals, norms, patents, research reports, other non-periodical publications2017Details
Projekt APVV na základe zmluvy č. LPP-0384-09: Koncept HCS modelu 3E vs. koncept corporate social responsibility (CSR)": elektronický zdroj Monitorovacia správa, 1.1.2016 - 31.12.2016
Hrdinová, Gabriela -- Sakál, Peter
Projekt APVV na základe zmluvy č. LPP-0384-09: Koncept HCS modelu 3E vs. koncept corporate social responsibility (CSR)": elektronický zdroj Monitorovacia správa, 1.1.2016 - 31.12.2016. Trnava: MTF STU, 2017. 1 p.
monographs, textbooks, manuals, norms, patents, research reports, other non-periodical publications2017Details
Razvitie techničeskoj kompetentnosti u studentov s pomoščju IKT i praktičeskich projektov
Virgala, Ivan -- Frankovský, Peter -- Božek, Pavol -- Václav, Štefan
Razvitie techničeskoj kompetentnosti u studentov s pomoščju IKT i praktičeskich projektov. In Techničeskije universitety: integracija s jevropejskimi i mirovymi sistemami obrazovanija: [elektronický zdroj] : materialy VII. meždunarodnoj konferencii, Rossija, Iževsk, 21-22. 02. 2017. 1. vyd. Iževsk : Izdateľstvo IžGTU imeni M.T. Kalašnikova, 2017, s. 28--35. ISBN 978-5-7526-0754-7.
contributions in anthologies, chapters in monographs/textbooks, abstracts2017Details
Reducing wealth inequality at the expense of increasing financial literacy of the population using the internet platform www.dobryznamy.sk: a view from Slovakia
Sakál, Peter -- Šarmír, Marek
Sokraščenije neravenstva bogatstva za sčet povyšenija finansovoj gramotnosti naselenija s ispoľzovanijem internet-platformy www.dobryznamy.sk: vzgljad iz Slovakii. Voprosy territoriaľnogo razvitija, 36. p. 1--10.
articles in magazines2017Details
Sorption separation of Eu and As from single-component systems by Fe-modified biochar: kinetic and equilibrium study
Frišták, Vladimír -- Micháleková-Richveisová, Barbora -- Viglašová, Eva -- Ďuriška, Libor -- Galamboš, Michal -- Moreno-Jimenez, Eduardo -- Pipíška, Martin -- Soja, Gerhard
Sorption separation of Eu and As from single-component systems by Fe-modified biochar: kinetic and equilibrium study. Journal of the Iranian Chemical Society, 14. p. 521--530.
articles in magazines2017Details
Sorting system with buffer stock visualisation using Matlab GUI and VRML
Juhás, Martin -- Juhásová, Bohuslava
Sorting system with buffer stock visualisation using Matlab GUI and VRML. Tehnički Vjesnik - Technical Gazette, 24. p. 1--5.
articles in magazines2017Details
Stress analysis of non-ferrous metals welds by numerical simulation
Kraváriková, Helena
Stress analysis of non-ferrous metals welds by numerical simulation. In MATEC Web of Conferences [elektronický zdroj] :. s. 2017.
contributions in anthologies, chapters in monographs/textbooks, abstracts2017Details
Study of cathode current effect on the properties of CrAlSiN coatings prepared by LARC
Haršáni, Marián -- Sahul, Martin -- Zacková, Paulína -- Čaplovič, Ľubomír
Study of cathode current effect on the properties of CrAlSiN coatings prepared by LARC. Vacuum, 139. p. 1--8.
articles in magazines2017Details
Synthesis and magnetic properties of CuAlO2 from high-energy ball-milled Cu2O-Al2O3 mixture
Senna, M. -- Billik, P -- Yermakov, A.Ye. -- Škrátek, Martin -- Majerová, M -- Čaplovičová, Mária -- Mičušík, M. -- Čaplovič, Ľubomír -- Bujdoš, Marek -- Nosko, Martin
Synthesis and magnetic properties of CuAlO2 from high-energy ball-milled Cu2O-Al2O3 mixture. Journal of Alloys and Compounds, 695. p. 2314--2323.
articles in magazines2017Details
TCP/IP protocol utilisation in process of dynamic control of robotic cell according Industry 4.0 concept
Juhásová, Bohuslava -- Juhás, Martin -- Halenár, Igor
TCP/IP protocol utilisation in process of dynamic control of robotic cell according Industry 4.0 concept. In SAMI 2017: [elektronický zdroj] : IEEE 15th International Symposium on Applied Machine Intelligence and Informatics, January, 26-28, 2017, Herľany, Slovakia. 1. vyd. IEEE, 2017, s. 000217--000221. ISBN 978-1-5090-5654-5.
contributions in anthologies, chapters in monographs/textbooks, abstracts2017Details
The design of drawing process of cylindrical cup with oval bottom using computer simulation
Kapustová, Mária -- Sobota, Róbert
The design of drawing process of cylindrical cup with oval bottom using computer simulation. In MATEC Web of Conferences [elektronický zdroj] :. s. 2017.
contributions in anthologies, chapters in monographs/textbooks, abstracts2017Details
Zapaľovacia pec: prihláška úžitkového vzoru č. 5037-2016, dátum podania prihlášky: 10.06.2016, stav: zverejnený, dátum zverejnenia: 03.01.2017, Vestník ÚPV SR č. 01/2017
Martinka, Jozef -- Balog, Karol
Zapaľovacia pec: prihláška úžitkového vzoru č. 5037-2016, dátum podania prihlášky: 10.06.2016, stav: zverejnený, dátum zverejnenia: 03.01.2017, Vestník ÚPV SR č. 01/2017. Banská Bystrica : Úrad priemyselného vlastníctva SR, 2017. 9 p.
monographs, textbooks, manuals, norms, patents, research reports, other non-periodical publications2017Details