22. 2. 2018  13:39 Etela
Akademický informačný systém

Materiálovotechnologická fakulta so sídlom v Trnave - zoznam publikácií


Aplikácia zobrazuje zoznam publikácií vybraného pracoviska. Vzťah publikácie k pracovisku je možné upravovať v aplikácii Moje a mnou spravované publikácie v rámci editovania danej publikácie. Voľba pracoviska sa nachádza v údajoch spoločných pre všetky druhy publikácií, konkrétne pod voľbou odboru publikácie.

Druh:
Rok:
Zoraďovať podľa:

Počet nájdených záznamov: 36

PublikácieDruh výsledkuRokPodrobnosti
A new requirement of ISO 9001:2015 standard
Čekanová, Katarína -- Rusko, Miroslav
A new requirement of ISO 9001:2015 standard. In ŠTOFOVÁ, L. -- SZARYSZOVÁ, P. New Trends in Process Control and Production Management: proceedings of the International Conference on Marketing Management, Trade, Financial and Social Aspects of Business (MTS 2017), May 18-20, 2017, Košice, Slovak Republic and Tarnobrzeg, Poland. 1. vyd. Balkema : CRC Press Taylor & Francis Group, 2018, s. 63--67. ISBN 978-1-138-05885-9.
príspevky v zborníkoch, kapitoly v monografiách/učebniciach, abstrakty2018Podrobnosti
Adhesive-deformation relationships and mechanical properties of nc-AlCrN/a-SiNx hard coatings deposited at different bias voltages
Haršáni, Marián -- Ghafoor, N. -- Calamba, K. -- Zacková, Paulína -- Sahul, Martin -- Vopát, Tomáš -- Satrapinskyy, L -- Čaplovičová, Mária -- Čaplovič, Ľubomír
Adhesive-deformation relationships and mechanical properties of nc-AlCrN/a-SiNx hard coatings deposited at different bias voltages. Thin Solid Films :, 650. s. 11--19.
články v časopisoch2018Podrobnosti
Analysis of a Broken Pin on the Brake System of a Car Trailer
Hazlinger, Marián -- Moravčík, Roman -- Moravčíková, Jana -- Delgado Sobrino, Daynier Rolando
Analysis of a Broken Pin on the Brake System of a Car Trailer. Materials Science Forum, 919. s. 420--427.
články v časopisoch2018Podrobnosti
Analysis of control and correction options of mobile robot trajectory by an inertial navigation system
Pivarčiová, Elena -- Božek, Pavol -- Turygin, Yuri -- Zajačko, Ivan -- Shchenyatsky, Aleksej Valerevitch -- Václav, Štefan -- Císar, Miroslav -- Gemela, Boris
Analysis of control and correction options of mobile robot trajectory by an inertial navigation system. International Journal of Advanced Robotic Systems, 15. s. 1--15.
články v časopisoch2018Podrobnosti
Analysis of hardfacing and milling of forging die by CAx technologies
Urminský, Ján -- Zaujec, Rudolf
Analysis of hardfacing and milling of forging die by CAx technologies. Materials Science Forum, 919. s. 354--361.
články v časopisoch2018Podrobnosti
Analýza poškodeného kovacieho nástroja
Hazlinger, Marián -- Kuracina, Vladimír
Analýza poškodeného kovacieho nástroja. In SEMDOK 2018: 23rd International Seminar of Ph.D. Students, Western Tatras, Zuberec, Slovakia, 24. - 26. January 2018. 1. vyd. Žilina : Žilinská univerzita, 2018, s. 40--45. ISBN 978-80-554-1411-9.
príspevky v zborníkoch, kapitoly v monografiách/učebniciach, abstrakty2018Podrobnosti
Application of computer aided technology in production system planning
Václav, Štefan -- Košťál, Peter -- Lecký, Šimon -- Michal, Dávid
Application of computer aided technology in production system planning. In ŠTOFOVÁ, L. -- SZARYSZOVÁ, P. New Trends in Process Control and Production Management: proceedings of the International Conference on Marketing Management, Trade, Financial and Social Aspects of Business (MTS 2017), May 18-20, 2017, Košice, Slovak Republic and Tarnobrzeg, Poland. 1. vyd. Balkema : CRC Press Taylor & Francis Group, 2018, s. 299--304. ISBN 978-1-138-05885-9.
príspevky v zborníkoch, kapitoly v monografiách/učebniciach, abstrakty2018Podrobnosti
Application of optimization algorithms for robot systems designing
Sapietová, Alžbeta -- Sága, Milan -- Kuric, Ivan -- Václav, Štefan
Application of optimization algorithms for robot systems designing. International Journal of Advanced Robotic Systems, 15. s. 1--10.
články v časopisoch2018Podrobnosti
Augmented reality as an instrument for teaching industrial automation
Juhás, Martin -- Juhásová, Bohuslava
Augmented reality as an instrument for teaching industrial automation. In CIGÁNEK, J. -- KOZÁK, Š. -- KOZÁKOVÁ, A. Proceedings of the IEEE Conference 2018 Cybernetics & Informatics (K&I) [elektronický zdroj]. 1. vyd. Bratislava : Slovak Chemical Library, 2018, ISBN 978-1-5386-4419-5.
príspevky v zborníkoch, kapitoly v monografiách/učebniciach, abstrakty2018Podrobnosti
Comparison of measurement methods to acquire the steel tubes characteristics
Buranský, Ivan -- Buranská, Eva
Comparison of measurement methods to acquire the steel tubes characteristics. Materials Science Forum, 919. s. 411--419.
články v časopisoch2018Podrobnosti
Complex fine-scale diffusion coating formed at low temperature on high-speed steel substrate
Čaus, Alexander -- Pokorný, Peter -- Čaplovič, Ľubomír -- Sitkevič, M.V -- Peterka, Jozef
Complex fine-scale diffusion coating formed at low temperature on high-speed steel substrate. Applied Surface Science, 437. s. 257--270.
články v časopisoch2018Podrobnosti
Creative quality management
Linczényi, Alexander -- Nováková, Renata
Creative quality management. In ŠTOFOVÁ, L. -- SZARYSZOVÁ, P. New Trends in Process Control and Production Management: proceedings of the International Conference on Marketing Management, Trade, Financial and Social Aspects of Business (MTS 2017), May 18-20, 2017, Košice, Slovak Republic and Tarnobrzeg, Poland. 1. vyd. Balkema : CRC Press Taylor & Francis Group, 2018, s. 305--308. ISBN 978-1-138-05885-9.
príspevky v zborníkoch, kapitoly v monografiách/učebniciach, abstrakty2018Podrobnosti
Dvojosová horizontálna turbína: prihláška úžitkového vzoru č. 36-2017, dátum podania prihlášky: 13.02.2017, dátum zverejnenia prihlášky: 02.08.2017, Vestník ÚPV SR č. 08/2017, dátum oznámenia o zápise úžitkového vzoru: 04.01.2018, Vestník ÚPV SR č. 01/2018, stav: platný, zapísaný úžitkový vzor č. 7981
Svrček, Štefan -- Pokorný, Peter -- Václav, Štefan -- Mĺkva, Miroslava -- Božek, Pavol -- Čička, Roman -- Senderská, Katarína
Dvojosová horizontálna turbína: prihláška úžitkového vzoru č. 36-2017, dátum podania prihlášky: 13.02.2017, dátum zverejnenia prihlášky: 02.08.2017, Vestník ÚPV SR č. 08/2017, dátum oznámenia o zápise úžitkového vzoru: 04.01.2018, Vestník ÚPV SR č. 01/2018, stav: platný, zapísaný úžitkový vzor č. 7981. Banská Bystrica : Úrad priemyselného vlastníctva SR, 2018. 5 s.
monografie, učebnice, skriptá, príručky, normy, patenty, výskumné správy, iné neperiodické publikácie2018Podrobnosti
Effect of lanthanum substitution on structural and magnetic properties of nickel zinc ferrites
Šoka, Martin -- Ušáková, Mariana -- Dosoudil, Rastislav -- Ušák, Elemír -- Lokaj, Ján
Effect of lanthanum substitution on structural and magnetic properties of nickel zinc ferrites. AIP Advances, 8. s. 4.
články v časopisoch2018Podrobnosti
Empiricky orientovaný prístup k synchronizácii činností heterogénnej multirobotickej bunky
Juhás, Martin -- Juhásová, Bohuslava
Empiricky orientovaný prístup k synchronizácii činností heterogénnej multirobotickej bunky. In Automatizácia a riadenie v teórii a praxi: [elektronický zdroj] : 12. ročník konferencie odborníkov z univerzít, vysokých škôl a praxe, Stará Lesná, 7.9.2.2018. 1. vyd. Košice : Technická univerzita, 2018, s. 1--18. ISBN 978-80-553-2914-7.
príspevky v zborníkoch, kapitoly v monografiách/učebniciach, abstrakty2018Podrobnosti
Enhanced photocatalytic activity of hydrogenated and vanadium doped TiO2 nanotube arrays grown by anodization of sputtered Ti layers
Motola, Martin -- Satrapinskyy, L -- Čaplovičová, Mária -- Roch, Tomáš -- Gregor, Maroš -- Grančič, B. -- Greguš, J. -- Čaplovič, Ľubomír -- Plesch, Gustáv
Enhanced photocatalytic activity of hydrogenated and vanadium doped TiO2 nanotube arrays grown by anodization of sputtered Ti layers. Applied Surface Science, 434. s. 1257--1265.
články v časopisoch2018Podrobnosti
Ergonomic programs based on the HCS model 3E as integral part of sustainable CSR strategy
Hatiar, Karol -- Fidlerová, Helena -- Sakál, Peter
Ergonomic programs based on the HCS model 3E as integral part of sustainable CSR strategy. In ŠTOFOVÁ, L. -- SZARYSZOVÁ, P. New Trends in Process Control and Production Management: proceedings of the International Conference on Marketing Management, Trade, Financial and Social Aspects of Business (MTS 2017), May 18-20, 2017, Košice, Slovak Republic and Tarnobrzeg, Poland. 1. vyd. Balkema : CRC Press Taylor & Francis Group, 2018, s. 169--174. ISBN 978-1-138-05885-9.
príspevky v zborníkoch, kapitoly v monografiách/učebniciach, abstrakty2018Podrobnosti
Facial composite systems: review
Zahradníková, Barbora -- Duchovičová, Soňa -- Schreiber, Peter
Facial composite systems: review. Artificial Intelligence Review, 49. s. 131--152.
články v časopisoch2018Podrobnosti
Characterization of soldering alloy type Zn-In-Mg and the study of direct soldering of silicon and copper
Koleňák, Roman -- Kostolný, Igor -- Kusý, Martin
Characterization of soldering alloy type Zn-In-Mg and the study of direct soldering of silicon and copper. Materials Science and Engineering A. Structural Materials. Properties, Microstructure and Processing, 712. s. 302--312.
články v časopisoch2018Podrobnosti
Improving the mechanical property of amorphous carbon films by silicon doping
Čaus, Alexander -- Pokorný, Peter -- Han, Xi Jiang -- Piliptsou, D.G. -- Rogachev, Alexander V.
Improving the mechanical property of amorphous carbon films by silicon doping. Diamond and Related Materials :, 82. s. 137--142.
články v časopisoch2018Podrobnosti
Knowledge management perception in industrial enterprises within the CEE region
Szilva, Ivan -- Cagáňová, Dagmar -- Bawa, Manan -- Pechanová, Ľubica -- Horňáková, Natália
Knowledge management perception in industrial enterprises within the CEE region. In Cloud Infrastructures, Services, and IoT Systems for Smart Cities. IISSC 2017, CN4IoT 2017. Lecture notes of the Institute for Computer Sciences, Social Informatics and Telecommunications Engineering. Vol. 189: Second EAI International Conference, IISSC 2017 and CN4IoT 2017, Brindisi, Italy, April 20-21, 2017. 1. vyd. Cham : Springer, 2018, s. 66--75. ISBN 978-3-319-67635-7.
príspevky v zborníkoch, kapitoly v monografiách/učebniciach, abstrakty2018Podrobnosti
Kovové a nekovové materiály
Moravčík, Roman -- Hazlinger, Marián -- Čička, Roman -- Moravčíková, Jana -- Náplava, Antonín
Kovové a nekovové materiály. Trnava : AlumniPress, 2018. 222 s. ISBN 978-80-8096-253-1.
monografie, učebnice, skriptá, príručky, normy, patenty, výskumné správy, iné neperiodické publikácie2018Podrobnosti
Manager´s ability to make the right decisions in industrial enterprises
Hrablik Chovanová, Henrieta -- Babčanová, Dagmar -- Firsova, Svetlana -- Samáková, Jana
Manager´s ability to make the right decisions in industrial enterprises. In ŠTOFOVÁ, L. -- SZARYSZOVÁ, P. New Trends in Process Control and Production Management: proceedings of the International Conference on Marketing Management, Trade, Financial and Social Aspects of Business (MTS 2017), May 18-20, 2017, Košice, Slovak Republic and Tarnobrzeg, Poland. 1. vyd. Balkema : CRC Press Taylor & Francis Group, 2018, s. 187--192. ISBN 978-1-138-05885-9.
príspevky v zborníkoch, kapitoly v monografiách/učebniciach, abstrakty2018Podrobnosti
Metódy supervízorového riadenia diskrétnych udalostných systémov a ich simulácia
Božoňová, Zuzana -- Flochová, Jana
Metódy supervízorového riadenia diskrétnych udalostných systémov a ich simulácia. Diplomová práca. 2018. 59 s.
záverečná práca2018Podrobnosti
Novel Trends in Production Devices and Systems IV (NTPDS IV): Special topic volume with invited peer reviewed papers only
Delgado Sobrino, Daynier Rolando -- Velíšek, Karol
Novel Trends in Production Devices and Systems IV (NTPDS IV): Special topic volume with invited peer reviewed papers only. 1. vyd. Zurich: Trans Tech Publications, 2018. 442 strany. Materials Science Forum. ISBN 978-3-0357-1265-0.
zborník2018Podrobnosti
Observation of shape and dimensional accuracy changing of parts in time intervals manufactured by additive method fused deposition modeling
Molnár, Ivan -- Hrušecký, Róbert -- Morovič, Ladislav -- Görög, Augustín
Observation of shape and dimensional accuracy changing of parts in time intervals manufactured by additive method fused deposition modeling. Materials Science Forum, 919. s. 182--189.
články v časopisoch2018Podrobnosti
On the effect of the cutting speed of a water jet abrasive cutting process on the surface morphology of the low carbon steel S235
Košťál, Peter -- Moravčíková, Jana -- Delgado Sobrino, Daynier Rolando -- Holubek, Radovan
On the effect of the cutting speed of a water jet abrasive cutting process on the surface morphology of the low carbon steel S235. Materials Science Forum, 919. s. 92--100.
články v časopisoch2018Podrobnosti
Overview and comparison of machine learning methods to build classification model for prediction of categorical outcome based on medical data
Peterková, Andrea -- Michaľčonok, German -- Bohm, Arno
Overview and comparison of machine learning methods to build classification model for prediction of categorical outcome based on medical data. In ŠILHAVÝ, R. -- ŠILHAVÝ, P. -- PROKOPOVÁ, Z. Cybernetics Approaches in Intelligent Systems. CoMeSySo 2017: proceedings of the Computational Methods in System and Software 2017 (CoMeSySo 2017), Vsetín, ČR, 12. - 14. 09. 2017. 1. vyd. Cham: Springer Verlag, 2018, s. 216--224. ISBN 978-3-319-67617-3.
príspevky v zborníkoch, kapitoly v monografiách/učebniciach, abstrakty2018Podrobnosti
Research into the impact of the beam material and embedding on the size of the maximum deflection and stress by using numerical simulation
Kraváriková, Helena
Research into the impact of the beam material and embedding on the size of the maximum deflection and stress by using numerical simulation. Materials Science Forum, 919. s. 282--291.
články v časopisoch2018Podrobnosti
Rozšírená realita ako nástroj výučby priemyselnej automatizácie
Halenár, Igor -- Juhásová, Bohuslava -- Juhás, Martin
Rozšírená realita ako nástroj výučby priemyselnej automatizácie. In Automatizácia a riadenie v teórii a praxi: [elektronický zdroj] : 12. ročník konferencie odborníkov z univerzít, vysokých škôl a praxe, Stará Lesná, 7.9.2.2018. 1. vyd. Košice : Technická univerzita, 2018, s. 1--13. ISBN 978-80-553-2914-7.
príspevky v zborníkoch, kapitoly v monografiách/učebniciach, abstrakty2018Podrobnosti
Stochastické a pravdepodobnostné Petriho siete
Plevko, Ján -- Flochová, Jana
Stochastické a pravdepodobnostné Petriho siete. Bakalárska práca. Bratislava: 2018. 91 s.
záverečná práca2018Podrobnosti
Tecnomatix plant simulation: [elektronický zdroj] A comprehensive compendium of activities, exercises and notes for students of logistics and manufacturing
Delgado Sobrino, Daynier Rolando -- Václav, Štefan
Tecnomatix plant simulation: [elektronický zdroj] A comprehensive compendium of activities, exercises and notes for students of logistics and manufacturing. Trnava : AlumniPress, 2018. 114 s. ISBN 978-80-8096-254-8.
monografie, učebnice, skriptá, príručky, normy, patenty, výskumné správy, iné neperiodické publikácie2018Podrobnosti
The creation of a competency model of employees of SMEs in the context of SD and SCSR
Jurík, Lukáš -- Sakál, Peter
The creation of a competency model of employees of SMEs in the context of SD and SCSR. In ŠTOFOVÁ, L. -- SZARYSZOVÁ, P. New Trends in Process Control and Production Management: proceedings of the International Conference on Marketing Management, Trade, Financial and Social Aspects of Business (MTS 2017), May 18-20, 2017, Košice, Slovak Republic and Tarnobrzeg, Poland. 1. vyd. Balkema : CRC Press Taylor & Francis Group, 2018, s. 225--230. ISBN 978-1-138-05885-9.
príspevky v zborníkoch, kapitoly v monografiách/učebniciach, abstrakty2018Podrobnosti
The effect of materials on the efficiency of the spiroid gearing
Riečičiarová, Eva -- Oravcová, Jarmila
The effect of materials on the efficiency of the spiroid gearing. Materials Science Forum, 919. s. 362--369.
články v časopisoch2018Podrobnosti
The empirical research on human knowledge processing in natural language within engineering education
Svetský, Štefan -- Moravčík, Oliver
The empirical research on human knowledge processing in natural language within engineering education. In Engineering Education for a Smart Society: World Engineering Education Forum & Global Engineering Deans Council 2016. Advances in Intelligent Systems and Computing, vol. 627. 1. vyd. Springer International Publishing AG, 2018, s. 3--15. ISBN 978-3-319-60936-2.
príspevky v zborníkoch, kapitoly v monografiách/učebniciach, abstrakty2018Podrobnosti
The size of the friction coefficient of the sliding pair depending on the lubricant used
Labašová, Eva -- Labaš, Vladimír
The size of the friction coefficient of the sliding pair depending on the lubricant used. Materials Science Forum, 919. s. 327--334.
články v časopisoch2018Podrobnosti