Jan 21, 2018   11:23 p.m. Vincent
Academic information system

Faculty of Informatics and Information Technologies - list of publications


The application shows a list of publications of the selected department. The publication - department relationship can be modified by means of the My publications and their administration application. The Select department option is located in the section containing information on all kinds of publications, the Field of publication section in particular.

Type:
Year:
Order by:

Number of entries found: 419

PublicationsType of resultYearDetails
A goalkeeper for simulated robotic soccer
Kováč, Matúš -- Kapustík, Ivan
Brankár pre simulovaný robotický futbal. Bachelor thesis. 2017.
final thesis2017Details
Active fight against spam
Manduch, Lukáš -- Ševcech, Jakub
Aktívny boj proti nevyžiadanej pošte. Bachelor thesis. 2017.
final thesis2017Details
Activity-based Model Synchronization and Defects Detection for Small Teams
Ondik, Jakub -- Olejár, Martin -- Rástočný, Karol -- Bieliková, Mária
Activity-based Model Synchronization and Defects Detection for Small Teams. In QRS 2017. Proceedings The 2017 IEEE International Conference on Software Quality, Reliability and Security (Companion Volume) (QRS-C 2017) 25-29 July 2017, Prague, Czech Republic. 1. vyd. Los Alamitos: IEEE, 2017, s. 8--15. ISBN 978-1-5386-2072-4.
contributions in anthologies, chapters in monographs/textbooks, abstracts2017Details
Advanced monitoring networks
Ofčarovič, Tomáš -- Hucková, Ivana
Pokročilé monitorovanie sietí. Bachelor thesis. 2017.
final thesis2017Details
Advanced networks monitoring
Čelesová, Barbora -- Hucková, Ivana
Pokročilé monitorovanie sietí. Bachelor thesis. 2017.
final thesis2017Details
Advanced search and visualisation
Pitoňák, Ondrej -- Kompan, Michal
Pokročilé vyhľadávanie a vizualizácia. Bachelor thesis. 2017.
final thesis2017Details
Advanced search and visualization
Puškáš, Michal -- Kompan, Michal
Pokročilé vyhľadávanie a vizualizácia. Bachelor thesis. 2017.
final thesis2017Details
Advanced testing during software development
Čegiň, Ján -- Rástočný, Karol
Pokročilé testovanie softvéru počas vývoja. Bachelor thesis. 2017.
final thesis2017Details
Affecting Applications in Android Using Aspect
Martoš, Ivan -- Vranić, Valentino
Affecting Applications in Android Using Aspect. In Proceedings of 2015 IEEE 1st International Workshop on Consumer Electronics, Novi Sad, Serbia, 11 March 2015. 1. vyd. S. l.: IEEE, 2017, s. 60--63. ISBN 978-150904268-5.
contributions in anthologies, chapters in monographs/textbooks, abstracts2017Details
An Incremental Approach to Semantic Clustering Designed for Software Visualization
Vincúr, Juraj -- Polášek, Ivan
An Incremental Approach to Semantic Clustering Designed for Software Visualization. In JANECH, J. -- KOSTOLNÝ, J. -- GRATKOWSKI, T. Proceedings of the 2015 Federated Conference on Software Development and Object Technologies. 1. vyd. Cham: Springer, 2017, s. 348--361. ISBN 978-3-319-46534-0.
contributions in anthologies, chapters in monographs/textbooks, abstracts2017Details
Analysis of fault distribution impact on RAM repair rate
Andrejkovič, Ivan -- Krištofík, Štefan
Analýza vplyvu rozloženia porúch na úspešnosť opravy pamätí RAM. Bachelor thesis. 2017.
final thesis2017Details
Analysis of reading difficulty in web environment
Štrbák, Martin -- Šimko, Marián
Analýza zložitosti textového obsahu vo webovom prostredí. Diploma thesis. 2017.
final thesis2017Details
Analysis of students answers to questions
Hucko, Michal -- Bieliková, Mária
Analýza textov odpovedí študentov na otázky. Bachelor thesis. 2017.
final thesis2017Details
Analysis of the environment impact to the GPS signal
Snopko, Jakub -- Pištek, Peter
Analyzovanie vplyvu prostredia na GPS signál. Bachelor thesis. 2017.
final thesis2017Details
ANALYSIS OF TRENDS IN USER BEHAVIOR ON THE WEB SITE
Záhumenská, Zdenka -- Kaššák, Ondrej
Analýza trendov v správaní používateľov webového sídla. Bachelor thesis. 2017.
final thesis2017Details
Analýza preferencií používateľa pomocou vizuálnych stimulov
Gašpar, Peter
User Preferences Analysis Using Visual Stimuli. In RecSys 2017 Proceedings of the Eleventh ACM Conference on Recommender Systems, Como, Italy, 27th-31st August 2017. 1. vyd. New York: ACM, 2017, s. 436--440. ISBN 978-1-4503-4652-8.
contributions in anthologies, chapters in monographs/textbooks, abstracts2017Details
Analýza spôsobov riešenia vzdelávacích úloh
Nagy, Tibor -- Tvarožek, Jozef
Analýza spôsobov riešenia vzdelávacích úloh. Bachelor thesis. 2017.
final thesis2017Details
Analýza trendov v správaní používateľov webového sídla
Čuláková, Natália -- Kaššák, Ondrej
Web site users' behavioral trends analysis. Bachelor thesis. 2017.
final thesis2017Details
Analyzing solutions of programming tasks
Hučko, Jakub -- Konôpka, Martin
Analýza postupu riešenia programátorskej úlohy. Bachelor thesis. 2017.
final thesis2017Details
Application for integrated multimedia platform
Dikant, Patrik -- Trúchly, Peter
Aplikácia pre integrovanú multimediálnu platformu. Diploma thesis. 2017.
final thesis2017Details
Application for support websites usability testing
Nagy, Adrián -- Kuric, Eduard
Aplikácia na podporu testovania použiteľnosti webových stránok. Bachelor thesis. 2017.
final thesis2017Details
Application for website usability testing
Belaj, Lukáš -- Kuric, Eduard
Aplikácia na podporu testovania použiteľnosti webových stránok. Bachelor thesis. 2017.
final thesis2017Details
Application integration through enterprise service bus (ESB)
Pindeš, Patrik -- Galajda, Miroslav
Integrácia aplikácií pomocou podnikovej zbernice služieb (ESB). Bachelor thesis. 2017.
final thesis2017Details
Application of SDN in wireless IoT networks
Palatinus, Michal -- Trúchly, Peter
Aplikácia SDN v bezdrôtových IoT sieťach. Diploma thesis. 2017.
final thesis2017Details
Application of technologies of Web 3.0 in commercial sphere
Pham van, Nghia -- Líška, Miroslav
Aplikácie technológií Webu 3.0 v podnikovom prostredí. Bachelor thesis. 2017.
final thesis2017Details
Application of Web 3.0 technologies in commercial sphere
Kuchár, Vladimír -- Líška, Miroslav
Aplikácie technológií Webu 3.0 v podnikovom prostredí. Bachelor thesis. 2017.
final thesis2017Details
Application performance optimization in a multicloud environment
Bobák, Martin -- Hluchý, Ladislav
Optimalizácia výkonu aplikácií v multicloudovom prostredí. Dissertation thesis. 2017.
final thesis2017Details
Application supporting energy saving in the household
Staškovan, Michal -- Rozinajová, Viera
Aplikácia podporujúca šetrenie energie v domácnosti. Bachelor thesis. 2017.
final thesis2017Details
Application supporting usability testing in web pages
Loureiro, Ernest -- Kuric, Eduard
Aplikácia na podporu testovania použiteľnosti webových stránok. Bachelor thesis. 2017.
final thesis2017Details
Application to support energy saving in households
Kačmár, Dominik -- Rozinajová, Viera
Aplikácia podporujúca šetrenie energie v domácnosti. Bachelor thesis. 2017.
final thesis2017Details
Architecture for delivery of virtualized network functions
Halagan, Tomáš -- Kotuliak, Ivan
Architektúra pre poskytovanie virtualizovaných sieťových služieb. Dissertation thesis. 2017.
final thesis2017Details
Assessing UML models
Williger, Roderik -- Rástočný, Karol
Posudzovanie UML modelov. Bachelor thesis. 2017.
final thesis2017Details
Attention management
Paulen, Valentín -- Lang, Ján
Manažment pozornosti. Bachelor thesis. 2017.
final thesis2017Details
Attention Management
Ligárt, Bence -- Lang, Ján
Manažment pozornosti. Bachelor thesis. 2017.
final thesis2017Details
Authentication
Tomašových, Filip -- Chudá, Daniela
Viacfaktorová autentifikácia používateľa na smartfónovej platforme. Diploma thesis. 2017.
final thesis2017Details
Authentication with NFC
Janec, Nikolas -- Bernát, Dušan
Autentifikácia s využitím NFC. Bachelor thesis. 2017.
final thesis2017Details
Authentication with NFC
Dian, Filip -- Bernát, Dušan
Autentifikácia s využitím NFC. Bachelor thesis. 2017.
final thesis2017Details
Authentification with NFC
Hampel, Michal -- Bernát, Dušan
Autentifikácia s využitím NFC. Bachelor thesis. 2017.
final thesis2017Details
Automated assessment of VHDL models
Vlha, Marek -- Jelemenská, Katarína
Automatizované vyhodnocovanie VHDL modelov. Bachelor thesis. 2017.
final thesis2017Details
Automated distribution and testing of software packages
Knapík, Michal -- Drahoš, Peter
Automatizovaná distribúcia a testovanie softvérových balíkov. Bachelor thesis. 2017.
final thesis2017Details
Automated Distribution and Testing of Software Packages
Marušin, Peter -- Drahoš, Peter
Automatizovaná distribúcia a testovanie softvérových balíkov. Bachelor thesis. 2017.
final thesis2017Details
Automated source code and sequence diagram synchronization
Mlynčár, Andrej -- Rástočný, Karol
Automatizovaná synchronizácia zdrojového kódu a sekvenčných diagramov. Diploma thesis. 2017.
final thesis2017Details
Automatic computation of textual similarity
Gallay, Ladislav -- Šimko, Marián
Automatické určovanie textovej podobnosti. Diploma thesis. 2017.
final thesis2017Details
Automatic documentation generation from source codes
Nagy, Martin -- Kapec, Peter
Spracovanie dokumentácie zo zdrojových kódov. Bachelor thesis. 2017.
final thesis2017Details
Automatic human detection and tracking their movements in video stream
Valocký, Daniel -- Malík, Peter
Automatická detekcia osôb a sledovanie ich pohybu v obrazovom toku dát. Diploma thesis. 2017.
final thesis2017Details
Automatic post stamp recognition using computer vision methods
Mňačko, Tomáš -- Benešová, Vanda
Automatické rozpoznávanie poštových známok metódami počítačového videnia. Bachelor thesis. 2017.
final thesis2017Details
Automatic segmentation of a screen recording for scene identification
Vrba, Jakub Benjamín -- Šimko, Jakub
Automatizované segmentovanie nahrávok obrazovky za účelom definovania scén. Diploma thesis. 2017.
final thesis2017Details
Automatic Segmentation of Web Site Users
Nagy, Adrián -- Barla, Michal
Automatické segmentovanie používateľov webového sídla. Bachelor thesis. 2017.
final thesis2017Details
Automatic Tag Recommendation in CQA Systems
Babinec, Peter -- Srba, Ivan
Automatické odporúčanie značiek v CQA systémoch. Bachelor thesis. 2017.
final thesis2017Details
Automatic taxonomy extraction
Pecár, Samuel -- Šimko, Marián
Automatizovaná extrakcia taxonomických vzťahov. Diploma thesis. 2017.
final thesis2017Details
Automatická segmentácia a sémantický popis scény z RGB-D dát
Hudec, Lukáš -- Benešová, Vanda
Automatická segmentácia a sémantický popis scény z RGB-D dát. Diploma thesis. 2017.
final thesis2017Details
Automatické segmentovanie používateľov webového sídla
Nagy, Imrich -- Barla, Michal
Automatické segmentovanie používateľov webového sídla. Bachelor thesis. 2017.
final thesis2017Details
Automatické vyhodnocovanie použiteľnosti aplikácií prostredníctvom sledovania pohľadu
Kutlíková, Lenka -- Šimko, Jakub
Automatické vyhodnocovanie použiteľnosti aplikácií prostredníctvom sledovania pohľadu. Diploma thesis. 2017.
final thesis2017Details
Automation of power-management specification in system model
Krajča, Patrik -- Macko, Dominik
Automatizácia špecifikácie riadenia výkonu v systémovom modeli. Diploma thesis. 2017.
final thesis2017Details
Automatization of power-management specification of system model in time
Jenis, Matej -- Macko, Dominik
Automatizácia špecifikácie riadenia výkonu systémového modelu v čase. Diploma thesis. 2017.
final thesis2017Details
Automatization of Virtual Machine Placement
Kleščinec, Lukáš -- Halagan, Tomáš
Automatizácia ukladania virtuálnych strojov. Diploma thesis. 2017.
final thesis2017Details
Avoid potholes - Automatic recording of the potholes on the roads
Strásky, Adam -- Kováčik, Tomáš
Vyhni sa výtlkom - automatické zaznamenávanie výtlkov v cestách. Bachelor thesis. 2017.
final thesis2017Details
Battle of Robots
Písecký, Peter -- Kubán, Peter
Súboj robotov. Bachelor thesis. 2017.
final thesis2017Details
Beacon network reconstruction from their signals
Turay, Dalibor -- Martonová, Alena
Rekonštrukcia siete majáčikov z ich signálov. Diploma thesis. 2017.
final thesis2017Details
Behavior model as an oriantation catalyst within a source code
Spišák, Dávid -- Lang, Ján
Model správania sa ako katalyzátor orientácie v zdrojovom kóde. Diploma thesis. 2017.
final thesis2017Details
Beyond User Preferences: The Short-Term Behaviour Modelling
Kompan, Michal -- Kaššák, Ondrej -- Bieliková, Mária
Beyond User Preferences: The Short-Term Behaviour Modelling. In BIELIKOVÁ, M. -- BOGINA, V. -- KUFLIK, T. -- SASSON, R. RecTemp 2017. Proceedings of the 1st Workshop on Temporal Reasoning in Recommender Systems co-located with 11th International Conference on Recommender Systems (RecSys 2017), August, 31, 2017, Como, Italy. 1. vyd. S. l.: CEUR-WS, 2017, s. 1--3.
contributions in anthologies, chapters in monographs/textbooks, abstracts2017Details
Bezpečnostné rozšírenie automobilových komunikačných protokolov použitím Ethernet / IP
Laštinec, Ján -- Hudec, Ladislav
Security Extension of Automotive Communication Protocols Using Ethernet / IP. Dissertation thesis. 2017. 148 p.
final thesis2017Details
Big data prediction with the use of biologically inspired algorithms
Cagáň, Tomáš -- Bou Ezzeddine, Anna
Predikcia vo veľkých dátach za pomoci biologicky inšpirovaných algoritmov. Diploma thesis. 2017.
final thesis2017Details
Biologically inspired algorithms
Božik, Tomáš -- Bou Ezzeddine, Anna
Biologicky inšpirované algoritmy. Bachelor thesis. 2017.
final thesis2017Details
Biologically inspired algorithms
Brezáni, Martin -- Bou Ezzeddine, Anna
Biologicky inšpirované algoritmy. Bachelor thesis. 2017.
final thesis2017Details
Biometric characteristics of work with touch device while surfing web
Dudáš, Róbert -- Krátky, Peter
Biometrické charakteristiky práce s dotykovým zariadením pri prehliadaní webu. Bachelor thesis. 2017. 37 p.
final thesis2017Details
Biometric User Identifcation Based on Hand Gestures
Burda, Kamil -- Babula, Lukáš -- Chudá, Daniela
Biometric User Identifcation Based on Hand Gestures. In BABIČ, F. -- PARALIČ, J. WIKT 2017. Proceedings of the 12nd Workshop on Intelligent and Knowledge oriented Technologies – WIKT 2017, 30.11–01.12 2017 in Košice, Slovakia. 1. vyd. Technická univerzita v Košiciach, 2017: Technická univerzita v Košiciach, 2017, s. 28--32. ISBN 978-80-553-2876-8.
contributions in anthologies, chapters in monographs/textbooks, abstracts2017Details
Biometrický model používateľa pre jeho rozpoznanie na webe
Krátky, Peter -- Chudá, Daniela
Biometric User Model for Recognition on the Web. Dissertation thesis. 2017.
final thesis2017Details
Built in self-test of ROM memories
Koreň, Tomáš -- Šubín, Juraj
Samočinné testovanie pamätí ROM. Bachelor thesis. 2017.
final thesis2017Details
Cluster analysis in large data sets
Vašek, Peter -- Laurinec, Peter
Analýza zhlukov veľkých dátových množín. Bachelor thesis. 2017.
final thesis2017Details
Cluster analysis of data streams in energetics
Selický, Michal -- Laurinec, Peter
Analýza zhlukov prúdov údajov v energetike. Bachelor thesis. 2017.
final thesis2017Details
Cluster analysis of data streams in energetics
Števuliak, Michal -- Laurinec, Peter
Analýza zhlukov prúdov údajov v energetike. Bachelor thesis. 2017.
final thesis2017Details
Collaborative Modeling and Visualization of Software Systems Using Multidimensional UML
Ferenc, Matej -- Polášek, Ivan -- Vincúr, Juraj
Collaborative Modeling and Visualization of Software Systems Using Multidimensional UML. In VISSOFT 2017. Proceedings. 2017 IEEE Working Conference on Sotware Visualization, 18-19 September 2017, Shanghai, China. 1. vyd. Los Alamitos: IEEE, 2017, s. 99--104. ISBN 978-1-5386-1003-9.
contributions in anthologies, chapters in monographs/textbooks, abstracts2017Details
Communication management in multi-client system using SMS gateway
Hudec, Martin -- Pištek, Peter
Správa komunikácie v multiklientskom systéme s využitím SMS brány. Diploma thesis. 2017.
final thesis2017Details
Communication module of control system in Internet of Things
Radványi, Peter -- Krajčovič, Tibor
Komunikačný modul riadiaceho systému v prostredí Internetu vecí (IoT). Diploma thesis. 2017.
final thesis2017Details
Computer simulation of course of fires and their consequences
Valášek, Lukáš -- Glasa, Ján
Počítačová simulácia priebehu požiarov a analýza ich dôsledkov. Dissertation thesis. 2017.
final thesis2017Details
Content-aware eye movement analysis in online programming
Antl, Ondrej -- Tvarožek, Jozef
Obsahová analýza pohybov očí pri online programovaní. Diploma thesis. 2017.
final thesis2017Details
Context-Aware Recommender System for Software Refactoring
Kováč, Matej -- Návrat, Pavol
Refaktorizácia softvérových systémov s podporou kontextového odporúčania. Diploma thesis. 2017.
final thesis2017Details
Creating animations of organizational patterns
Tibenská, Viktória -- Frťala, Tomáš
Tvorba animácií organizačných vzorov. Bachelor thesis. 2017.
final thesis2017Details
Creating animations of Organizational patterns
Samotný, Ľubomír -- Frťala, Tomáš
Tvorba animácií organizačných vzorov. Bachelor thesis. 2017.
final thesis2017Details
Cubely: Virtual Reality Block-Based Programming Environment
Vincúr, Juraj -- Konôpka, Martin -- Tvarožek, Jozef -- Hoang, Martin -- Návrat, Pavol
Cubely: Virtual Reality Block-Based Programming Environment. In VRST'17 Proceedings of the 23rd ACM Symposium on Virtual Reality Software and Technology, Gothenburg, Sweden — November 08 - 10, 2017. 1. vyd. New York: ACM, 2017, s. 1--2. ISBN 978-1-4503-5548-3.
contributions in anthologies, chapters in monographs/textbooks, abstracts2017Details
Data analysis and anomaly detection
Psota, Peter -- Bou Ezzeddine, Anna
Analýza dát a detekcia anomálií. Bachelor thesis. 2017.
final thesis2017Details
Deep clustering and analysis of big data files
Farkaš, Tomáš -- Lucká, Mária
Zhlukovanie a analýza veľkých dátových súborov. Diploma thesis. 2017.
final thesis2017Details
Deployment of network security technology IDS
Ďurech, Jakub -- Hudec, Ladislav
Nasadenie sieťovej bezpečnostnej technológie IDS. Bachelor thesis. 2017.
final thesis2017Details
Design Pattern Instances within Model Driven Development Based on Abstraction, Concretization and Variability
Lacko, Peter -- Kajsa, Peter -- Návrat, Pavol
Design Pattern Instances within Model Driven Development Based on Abstraction, Concretization and Variability. Computing and Informatics, 36. p. 55--85.
articles in magazines2017Details
Detecting genuinely read parts of web documents
Hlaváč, Patrik -- Šimko, Marián
Detecting genuinely read parts of web documents. In BIELIKOVÁ, M. -- ŠIMKO, M. SMAP 2017. Proceedings 12th international workshop on semantic and social media adaptation and personalization, July 9-10, 2017 Bratislava, Slovakia. 1. vyd. S. l.: IEEE, 2017, s. 6--11. ISBN 978-1-5386-0754-1.
contributions in anthologies, chapters in monographs/textbooks, abstracts2017Details
Detection of anti-social behavior on online communities
Borák, Martin -- Srba, Ivan
Detekcia antisociálneho správania v online komunitách. Diploma thesis. 2017.
final thesis2017Details
Detection of incomprehensible parts of text using an eye tracker
Mrocek, Jakub -- Móro, Róbert
Odhaľovanie nezrozumiteľných častí textu pomocou sledovania pohľadu. Diploma thesis. 2017.
final thesis2017Details
Detection of schizophrenia spectrum disorders using saliency maps
Polec, Jaroslav -- Vargic, Radoslav -- Csóka, Filip -- Bieliková, Mária -- Svrček, Martin -- Móro, Róbert -- Smolejová, Eva -- Heretik, Anton
Detection of schizophrenia spectrum disorders using saliency maps. In AICT 2017: 11th IEEE International conference on application of information and communication technologies. Moscow, Russia. September 20-22, 2017. Piscataway : IEEE, 2017, s. 398--402. ISBN 978-1-5386-0500-4.
contributions in anthologies, chapters in monographs/textbooks, abstracts2017Details
Detekcia anomálií v transakčných údajoch pomocou autoenkóderov
Mocko, Martin -- Ševcech, Jakub
Detekcia anomálií v transakčných údajoch pomocou autoenkóderov. In BABIČ, F. -- PARALIČ, J. WIKT 2017. Proceedings of the 12nd Workshop on Intelligent and Knowledge oriented Technologies – WIKT 2017, 30.11–01.12 2017 in Košice, Slovakia. 1. vyd. Technická univerzita v Košiciach, 2017: Technická univerzita v Košiciach, 2017, s. 33--38. ISBN 978-80-553-2876-8.
contributions in anthologies, chapters in monographs/textbooks, abstracts2017Details
Detekcia a rozpoznávanie objektov s využitím senzora Kinect v2
Pazúrik, Jozef -- Jakab, Marek
Detekcia a rozpoznávanie objektov s využitím senzora Kinect v2. Bachelor thesis. 2017.
final thesis2017Details
Detekcia žmurkania webkamerou
Ševčík, Michal -- Fogelton, Andrej
Detekcia žmurkania webkamerou. Bachelor thesis. 2017.
final thesis2017Details
Determination of the eye-catching parts in graphical interfaces
Beka, Patrik -- Šajgalík, Márius
Určovanie pútavých častí grafických rozhraní. Bachelor thesis. 2017.
final thesis2017Details
Development environment and virtual reality
Furucz, Marcel -- Vincúr, Juraj
Vývojárske prostredie a virtuálna realita. Bachelor thesis. 2017.
final thesis2017Details
Development environment and virtual reality
Hoang, Martin -- Vincúr, Juraj
Vývojárske prostredie a virtuálna realita. Bachelor thesis. 2017.
final thesis2017Details
Disclosure of hidden relationships in the energy data
Lošák, Martin -- Andrejčíková, Nadežda
Sprístupňovanie skrytých vzťahov v energetických dátach. Diploma thesis. 2017.
final thesis2017Details
Discovering patterns in computer pointing device data
Dzurňak, Erik -- Krátky, Peter
Hľadanie vzorov v údajoch z ovládacieho zariadenia počítača. Diploma thesis. 2017.
final thesis2017Details
Dolovanie vzorov správania pre personalizáciu v online čase
Chovaňák, Tomáš -- Kaššák, Ondrej -- Bieliková, Mária
Behavioral Patterns Mining for Online Time Personalization. In BIELIKOVÁ, M. -- HERDER, E. -- CENA, F. -- DESMARAIS, M. UMAP 2017. Proceedings of the 25th Conference on User Modeling, Adaptation and Personalization, Bratislava, Slovakia — July 09 - 12, 2017. 1. vyd. New York: ACM, 2017, s. 361--362. ISBN 978-1-4503-4635-1.
contributions in anthologies, chapters in monographs/textbooks, abstracts2017Details
ECBS-EERC 2017 [elektronický zdroj] : Proceedings of 5th European Conference on the Engineering of Computer Based Systems, August/September 2017, Larnaca, Cyprus
Ryšavý, Ondřej -- Vranić, Valentino -- Papadopoulos, George Angelos
ECBS-EERC 2017 [elektronický zdroj] : Proceedings of 5th European Conference on the Engineering of Computer Based Systems, August/September 2017, Larnaca, Cyprus. 1. publ. New York: ACM, 2017. ISBN 978-1-4503-4843-0.
conference proceedings2017Details
Educational Question Routing in Online Student Communities
Mačina, Jakub -- Srba, Ivan -- Williams, Joseph Jay -- Bieliková, Mária
Educational Question Routing in Online Student Communities. In RecSys 2017 Proceedings of the Eleventh ACM Conference on Recommender Systems, Como, Italy, 27th-31st August 2017. 1. vyd. New York: ACM, 2017, s. 47--55. ISBN 978-1-4503-4652-8.
contributions in anthologies, chapters in monographs/textbooks, abstracts2017Details
Edukačno-špecifické odporúčanie tagov v CQA systémoch
Babinec, Peter -- Srba, Ivan
Education-specific Tag Recommendation in CQA Systems. In UMAP 2017: Adjunct Publication of the 25th Conference on User Modeling, Adaptation and Personalization. 1. vyd. New York: ACM, 2017, s. 281--286. ISBN 978-1-4503-5067-9.
contributions in anthologies, chapters in monographs/textbooks, abstracts2017Details
Efektívna a bezpečná realizácia a správa virtuálnych privátnych sietí vo virtualizovanom prostredí
Kaplán, Ľubomír -- Halagan, Tomáš
Efektívna a bezpečná realizácia a správa virtuálnych privátnych sietí vo virtualizovanom prostredí. Diploma thesis. 2017.
final thesis2017Details
Efektívne prepájanie entít s využitím metadát v doméne multimédií
Kuric, Dejan -- Šimko, Jakub
Efektívne prepájanie entít s využitím metadát v doméne multimédií. Diploma thesis. 2017.
final thesis2017Details
Effective communication in wireless multiclient system of public transport
Baňas, Martin -- Pištek, Peter
Efektívna komunikácia v bezdrôtovom multiklienstkom systéme MHD. Diploma thesis. 2017.
final thesis2017Details
Effects of external environment on energy consumption
Vereš, Igor -- Andrejčíková, Nadežda
Vplyv externého prostredia na spotrebu energie. Bachelor thesis. 2017.
final thesis2017Details
Empirical software metrics for detection of code smells
Vrana, Peter -- Rástočný, Karol
Empirické softvérové metriky pre detekciu pachov v zdrojovom kóde. Diploma thesis. 2017.
final thesis2017Details
Employing Issues and Commits for In-Code Sentence Based Use Case Identification and remodularization
Berta, Peter -- Bystrický, Michal -- Krempaský, Michal -- Vranić, Valentino
Employing Issues and Commits for In-Code Sentence Based Use Case Identification and remodularization. In RYŠAVÝ, O. -- VRANIĆ, V. -- PAPADOPOULOS, G A. ECBS-EERC 2017 [elektronický zdroj] : Proceedings of 5th European Conference on the Engineering of Computer Based Systems, August/September 2017, Larnaca, Cyprus. 1. vyd. New York: ACM, 2017, s. 1--8. ISBN 978-1-4503-4843-0.
contributions in anthologies, chapters in monographs/textbooks, abstracts2017Details
Emulation and processing of GPS in transport
Kuntová, Hana -- Pištek, Peter
Emulácia a spracovanie GPS v doprave. Bachelor thesis. 2017.
final thesis2017Details
Energy consumption in households
Dieška, Martin -- Andrejčíková, Nadežda
Spotreba energie v domácnostiach. Bachelor thesis. 2017.
final thesis2017Details
Energy Load Forecast Using S2S Deep Neural Networks with k-Shape Clustering
Jarábek, Tomáš -- Laurinec, Peter -- Lucká, Mária
Energy Load Forecast Using S2S Deep Neural Networks with k-Shape Clustering. In NOVITZKÁ, V. -- KOREČKO, Š. -- SZAKÁL, A. INFORMATICS 2017. Proceedings of IEEE 14th International Scientific Conference on Informatics, November 14-16, 2017, Poprad, Slovakia. 1. vyd. Danvers: IEEE, 2017, s. 140--145. ISBN 978-1-5386-0888-3.
contributions in anthologies, chapters in monographs/textbooks, abstracts2017Details
Enhanced hybrid TV platform with multiscreen, advanced EPG and recommendation enablers
Kováčik, Tomáš -- Bencel, Rastislav -- Maťo, Ján -- Broniš, Roman -- Trúchly, Peter -- Kotuliak, Ivan
Enhanced hybrid TV platform with multiscreen, advanced EPG and recommendation enablers. Journal of Electrical Engineering :, 68. p. 224--234.
articles in magazines2017Details
Enhancement of a player of simulated robotic soccer
Kotuláč, Lukáš -- Kapustík, Ivan
Vylepšovanie hráča simulovaného robotického futbalu. Bachelor thesis. 2017.
final thesis2017Details
Enhancement of presentation system feautures
Hauskrecht, Martin -- Bernát, Dušan
Rozšírenie funkcií prezentačného systému. Bachelor thesis. 2017.
final thesis2017Details
Enhancement of SDN platform
Grznár, Michal -- Kotuliak, Ivan
Rozšírenie SDN platformy. Diploma thesis. 2017.
final thesis2017Details
Entity disambiguation in automatic indexation of unstructured text
Trizna, Jakub -- Andrejčíková, Nadežda
Deduplikácia entít pri automatickej indexácii neštruktúrovaného textu. Diploma thesis. 2017.
final thesis2017Details
Estimation of power-management effect on dynamic power consumption
Erdelyi, Jaroslav -- Macko, Dominik
Odhad dopadu riadenia výkonu na dynamickú spotrebu energie. Diploma thesis. 2017.
final thesis2017Details
Estimation of power-management effect on static power consumption
Rychvalský, Tomáš -- Macko, Dominik
Odhad dopadu riadenia výkonu na statickú spotrebu energie. Diploma thesis. 2017.
final thesis2017Details
Evaluation of Adaptive Prediction Methods
Gaššo, Tomáš -- Vrablecová, Petra
Overovanie adaptívnych metód predikcie. Diploma thesis. 2017.
final thesis2017Details
Executable data analysis guides
Bakonyi, Peter -- Ševcech, Jakub
Vykonateľné príručky analýzy údajov. Bachelor thesis. 2017.
final thesis2017Details
Executable documents on data analysis
Janeček, Jakub -- Ševcech, Jakub
Vykonateľné príručky analýzy údajov. Bachelor thesis. 2017.
final thesis2017Details
Experiences Using an Interactive Presentation Platform in a Functional and Logic Programming Course
Triglianos, Vasilejos -- Labaj, Martin -- Móro, Róbert -- Šimko, Jakub -- Hucko, Michal -- Tvarožek, Jozef -- Pautasso, Cesare -- Bieliková, Mária
Experiences Using an Interactive Presentation Platform in a Functional and Logic Programming Course. In UMAP 2017: Adjunct Publication of the 25th Conference on User Modeling, Adaptation and Personalization. 1. vyd. New York: ACM, 2017, s. 311--316. ISBN 978-1-4503-5067-9.
contributions in anthologies, chapters in monographs/textbooks, abstracts2017Details
Experimental musical instrument
Pešek, Radoslav -- Krajčovič, Tibor
Experimentálny hudobný nástroj. Bachelor thesis. 2017.
final thesis2017Details
Experimentálny systém pre analýzu pachových vzoriek
Balashov, Pavel -- Krajčovič, Tibor
Experimentálny systém pre analýzu pachových vzoriek. Bachelor thesis. 2017.
final thesis2017Details
Extension of thin GIS client
Vrba, Lukáš -- Kovár, Tomáš
Rozšírenie tenkého GIS klienta Network Viewer. Bachelor thesis. 2017.
final thesis2017Details
FACULTY OF INFORMATICS AND INFORMATION TECHNOLOGIES
Balco, Kristián -- Hudec, Ladislav
Vizualizácia činnosti smerovacích protokolov v sieťach MANET. Bachelor thesis. 2017.
final thesis2017Details
Fighting robots
Papšo, Patrik -- Kubán, Peter
Súboj robotov. Bachelor thesis. 2017.
final thesis2017Details
File system for accessing remote content via HTTP protocol
Bedejová, Katarína -- Bernát, Dušan
Súborový systém pe sprístupnenie vzdialeného obsahu cez HTTP protokol. Bachelor thesis. 2017.
final thesis2017Details
Firmware of control system for fail-safe technological equipment
Dobai, Michal -- Krajčovič, Tibor
Firmvér riadiaceho systému technologického zariadenia s bezpečnou prevádzkou. Diploma thesis. 2017.
final thesis2017Details
Forensics tools for collecting digital evidences in mobile devices
Voroňák, Martin -- Pištek, Peter
Forenzné nástroje na zbieranie digitálnych dôkazov v mobilnom prostredí. Bachelor thesis. 2017.
final thesis2017Details
From perceptrons to deep neural networks
Lacko, Peter
From perceptrons to deep neural networks. In SAMI 2017: [elektronický zdroj] : IEEE 15th International Symposium on Applied Machine Intelligence and Informatics, January, 26-28, 2017, Herľany, Slovakia. 1. vyd. IEEE, 2017, s. 000169--000172. ISBN 978-1-5090-5654-5.
contributions in anthologies, chapters in monographs/textbooks, abstracts2017Details
From Use Case Driven to Test Driven Modularization
Bystrický, Michal -- Vranić, Valentino
From Use Case Driven to Test Driven Modularization. In MOMO 2017. Workshop proceedings, Brussel, Belgium. 3 April 2017..
contributions in anthologies, chapters in monographs/textbooks, abstracts2017Details
Functional SBST system testing on chip
Juhásová, Nadežda -- Hudec, Ján
Funkčné SBST testovanie systémov na čipe. Bachelor thesis. 2017.
final thesis2017Details
Gamification in libraries
Bernád, Marek -- Andrejčíková, Nadežda
Gamifikácia v knižniciach. Bachelor thesis. 2017.
final thesis2017Details
Gamification in libraries
Harvan, Šimon -- Andrejčíková, Nadežda
Gamifikácia v knižniciach. Bachelor thesis. 2017.
final thesis2017Details
Gaze visualization
Melúch, Michal -- Móro, Róbert
Vizualizácia pohľadu. Bachelor thesis. 2017.
final thesis2017Details
Generating documentation from source code
Schwarz, Patrik -- Drahoš, Peter
Spracovanie dokumentácie zo zdrojových kódov. Bachelor thesis. 2017.
final thesis2017Details
Generating of VHDL model from AST tree
Pastierovič, Dominik -- Jelemenská, Katarína
Generovanie VHDL modelu z AST stromu. Bachelor thesis. 2017.
final thesis2017Details
Generating source code and XMI files from UML 2.4 diagrams
Sabatula, Svorad -- Polášek, Ivan
Generovanie zdrojového kódu a XMI súborov z UML 2.4 diagramov. Bachelor thesis. 2017.
final thesis2017Details
Generation of diagnostic communication in IP networks
Procházka, Miroslav -- Macko, Dominik
Generovanie diagnostickej komunikácie v IP sieťach. Bachelor thesis. 2017.
final thesis2017Details
Generation of diagnostic communication in IP networks
Pullmann, Jakub -- Macko, Dominik
Generovanie diagnostickej komunikácie v IP sieťach. Bachelor thesis. 2017.
final thesis2017Details
Goalkeeper for simulation robot soccer
Púčať, Samuel -- Kapustík, Ivan
Brankár pre simulovaný robotický futbal. Bachelor thesis. 2017.
final thesis2017Details
Graphic knowledge based editor
Krupa, Patrik -- Holub, Michal
Grafický editor pre databázu poznatkov. Bachelor thesis. 2017.
final thesis2017Details
Graphic knowledge based editor
Ungerová, Barbora -- Holub, Michal
Grafický editor pre databázu poznatkov. Bachelor thesis. 2017.
final thesis2017Details
Group-based problem solving in online programming
Gazdík, Jaroslav -- Tvarožek, Jozef
Riešenie úloh v online programovaní založené na skupinách. Diploma thesis. 2017.
final thesis2017Details
HCI literacy estimation using eye tracking
Sanyová, Monika -- Kuric, Eduard
Odhad HCI gramotnosti používateľa s využitím sledovania pohľadu. Diploma thesis. 2017.
final thesis2017Details
High speed network impact and optimalisation of HbbTV application
Dubovský, Martin -- Broniš, Roman
Vplyv vysokorýchlostných sietí a optimalizácia aplikácie HbbTV. Diploma thesis. 2017.
final thesis2017Details
Hodnotiaci systém na báze výkonnostných indikátorov
Štefanková, Erika -- Hudec, Ján
Hodnotiaci systém na báze výkonnostných indikátorov. Bachelor thesis. 2017.
final thesis2017Details
Household electric consumption measurement
Bakoš, Peter -- Rozinajová, Viera
Sledovanie spotreby elektrickej energie v domácnosti. Bachelor thesis. 2017.
final thesis2017Details
Household energy consumption
Nemec, Ľuboš -- Andrejčíková, Nadežda
Spotreba energie v domácnostiach. Bachelor thesis. 2017.
final thesis2017Details
How to speed up load times of web sites?
Uhlik, Matej -- Kováčik, Tomáš
Ako zrýchliť načítavanie web stránok?. Bachelor thesis. 2017.
final thesis2017Details
Human-based Computation With the Use of Gaze Tracking
Mäsiar, Aleš -- Šimko, Jakub
Sledovanie pohľadu v ľudskom počítaní. Diploma thesis. 2017.
final thesis2017Details
Identification of coreference links in text
Miškovský, Lukáš -- Blšták, Miroslav
Identifikácia koreferencií v texte. Diploma thesis. 2017.
final thesis2017Details
Identification of use cases in source code
Berta, Peter -- Bystrický, Michal
Identifikácia prípadov použitia v zdrojovom kóde. Bachelor thesis. 2017.
final thesis2017Details
Identification of Use Cases in Source Code
Krempaský, Michal -- Bystrický, Michal
Identifikácia prípadov použitia v zdrojovom kóde. Bachelor thesis. 2017.
final thesis2017Details
Impact of stress on the model of the biometric characteristics of the user
Madzik, Lukáš -- Chudá, Daniela
Vplyv stresu na model biometrických charakteristík používateľa. Bachelor thesis. 2017.
final thesis2017Details
Improvement of golie for simulated robotic football
Csupka, Jozef -- Kapustík, Ivan
Vylepšenie brankára pre simulovaný robotický futbal. Bachelor thesis. 2017.
final thesis2017Details
Improvement of intrusion detection using multiple clas- sifier model
Löffler, Michal -- Hudec, Ladislav
Zefektívnenie detekcie prienikov pomocou modelu viacerých klasifikátorov. Diploma thesis. 2017.
final thesis2017Details
Improving of a simulated robotic soccer player
Baláž, Martin -- Kapustík, Ivan
Vylepšovanie hráča simulovaného robotického futbalu. Bachelor thesis. 2017.
final thesis2017Details
Improving the security of web systems with nature inspired method
Karásek, Róbert -- Hudec, Ladislav
Zvýšenie bezpečnosti webových systémov metódou inšpirovanou prírodou. Diploma thesis. 2017.
final thesis2017Details
Increase of electronic payment security by using hardware cryptography
Kolek, Patrik -- Majer, Libor
Zvýšenie bezpečnosti elektronických platieb využitím hardvérovej kryptografie. Diploma thesis. 2017.
final thesis2017Details
Increase security of home network
Dulovič, Martin -- Hudec, Ladislav
Zvýšenie bezpečnosti domácich sietí. Diploma thesis. 2017.
final thesis2017Details
Incremental Adaptive Time Series Prediction for Power Demand Forecasting
Vrablecová, Petra -- Rozinajová, Viera -- Bou Ezzeddine, Anna
Incremental Adaptive Time Series Prediction for Power Demand Forecasting. In DMBD 2017. Data Mining and Big Data Second International Conference, DMBD 2017, Fukuoka, Japan, July 27 – August 1, 2017, Proceedings. 1. vyd. Cham: Springer, 2017, s. 83--92. ISBN 978-3-319-61844-9.
contributions in anthologies, chapters in monographs/textbooks, abstracts2017Details
Indoor people tracking
Lach, Tomáš -- Martonová, Alena
Sledovanie pohybu ľudí v budove. Bachelor thesis. 2017.
final thesis2017Details
Innovative application within an international competition
Kováčik, Michal -- Šimko, Jakub
Inovatívna aplikácia v rámci medzinárodnej súťaže. Bachelor thesis. 2017.
final thesis2017Details
Innovative application within an international competition
Ondrejka, Pavol -- Šimko, Jakub
Inovatívna aplikácia v rámci medzinárodnej súťaže. Bachelor thesis. 2017.
final thesis2017Details
Innovative user interfaces for business applications
Lenčucha, Andrej -- Sládek, Richard
Inovatívne používateľské rozhrania pre podnikové aplikácie. Diploma thesis. 2017.
final thesis2017Details
Inovatívna aplikácia v rámci medzinárodnej súťaže
Mláka, Jozef -- Šimko, Jakub
Inovatívna aplikácia v rámci medzinárodnej súťaže. Bachelor thesis. 2017.
final thesis2017Details
Inovatívna aplikácia v rámci medzinárodnej súťaže
Pecher, Branislav -- Šimko, Jakub
Inovatívna aplikácia v rámci medzinárodnej súťaže. Bachelor thesis. 2017.
final thesis2017Details
Interaction of physically disabled patients with a computer game based rehabilitation system
Demko, Matúš -- Nagy, Martin
Interakcia fyzicky znevýhodnených pacientov s herným rehabilitačným systémom. Diploma thesis. 2017.
final thesis2017Details
Interactive data visualization in augmented reality
Daněk, Libor -- Kapec, Peter
Interaktívna vizualizácia dát v obohatenej realite. Bachelor thesis. 2017.
final thesis2017Details
Interactive graph visualization
Klostermann, Kristián -- Drahoš, Peter
Interaktívne zobrazovanie grafov. Bachelor thesis. 2017.
final thesis2017Details
Interactive graph visualization
Macko, Oliver -- Drahoš, Peter
Interaktívne zobrazovanie grafov. Bachelor thesis. 2017.
final thesis2017Details
Interactive visualisation of graphs
Čičman, Matúš -- Kapec, Peter
Interaktívne zobrazovanie grafov. Bachelor thesis. 2017.
final thesis2017Details
Interactive visualization of data in augmented reality
Karas, Marek -- Kapec, Peter
Interaktívna vizualizácia dát v obohatenej realite. Bachelor thesis. 2017.
final thesis2017Details
Interactive visualization of data in augmented reality
Sčensný, Patrik -- Kapec, Peter
Interaktívna vizualizácia dát v obohatenej realite. Bachelor thesis. 2017.
final thesis2017Details
Interconnect of multiple cloud topologies
Mikuška, Tomáš -- Halagan, Tomáš
Prepojenie viacerých topologií poskytujúcich virtuálnu skupinu služieb. Diploma thesis. 2017.
final thesis2017Details
Internet of Things communication model for higher layers of heterogenous networks
Gono, Ondrej -- Perešíni, Ondrej
Komunikačný model internetu vecí pre vyššie vrstvy heterogénnych sietí. Diploma thesis. 2017.
final thesis2017Details
Internet of Things communication model for lower layers of heterogeneous networks
Hermánek, Tomáš -- Perešíni, Ondrej
Komunikačný model internetu vecí pre nižšie vrstvy heterogénnych sietí. Diploma thesis. 2017.
final thesis2017Details
Invisible Wi-Fi Roaming in SDN Network
Košťál, Kristián -- Bencel, Rastislav
"Neviditeľný" WiFi roaming v softvérovo riadených sieťach. Diploma thesis. 2017.
final thesis2017Details
IP networks diagnostic communication generator
Procházka, Miroslav -- Macko, Dominik -- Jelemenská, Katarína
IP networks diagnostic communication generator. In ICETA 2017: 15th IEEE International conference on emerging elearning technologies and applications : Information and communication technologies in learning. Starý Smokovec, Slovakia. October 26-27, 2017. Danvers : IEEE, 2017, s. 371--376. ISBN 978-1-5386-3296-3.
contributions in anthologies, chapters in monographs/textbooks, abstracts2017Details
Is the Visitor Reading or Navigating?
Krátky, Peter -- Repiský, Tomáš -- Chudá, Daniela
Is the Visitor Reading or Navigating?. In RACHEV, B. -- SMRIKAROV, A. CompSysTech'17. Proceedings of the 18th International Conference on Computer Systems and Technologies, 23-24 June 2017, University of Ruse, Bulgaria. 1. vyd. New York: ACM, 2017, s. 80--87. ISBN 978-1-4503-5234-5.
contributions in anthologies, chapters in monographs/textbooks, abstracts2017Details
Knowledge discovery from long tail queries in e-commerce
Žuffa, Tibor -- Kramár, Tomáš
Objavovanie znalostí v dopytoch s nízkou frekvenciou v doméne elektronického obchodu. Diploma thesis. 2017.
final thesis2017Details
Knowledge harvesting from Slovak Web
Ďaďo, Jakub -- Holub, Michal
Objavovanie znalostí v slovenskom Webe. Diploma thesis. 2017.
final thesis2017Details
Komunikácia vnorených systémov prostredníctvom Bluetooth Low Energy
Marso, Karol -- Macko, Dominik
Komunikácia vnorených systémov prostredníctvom Bluetooth Low Energy. Bachelor thesis. 2017.
final thesis2017Details
Kto napísal tento kód?
Petrík, Juraj -- Chudá, Daniela
Kto napísal tento kód?. In BABIČ, F. -- PARALIČ, J. WIKT 2017. Proceedings of the 12nd Workshop on Intelligent and Knowledge oriented Technologies – WIKT 2017, 30.11–01.12 2017 in Košice, Slovakia. 1. vyd. Technická univerzita v Košiciach, 2017: Technická univerzita v Košiciach, 2017, s. 61--65. ISBN 978-80-553-2876-8.
contributions in anthologies, chapters in monographs/textbooks, abstracts2017Details
Learning text representation for generating text description
Mészáros, Dalibor -- Šajgalík, Márius
Učenie sa reprezentácie textu pre generovanie opisov. Diploma thesis. 2017.
final thesis2017Details
Learning tool for security technology host based IDS
Kubiš, Matúš -- Hudec, Ladislav
Školiaci nástroj pre bezpečnostnú technológiu uzlové IDS. Bachelor thesis. 2017.
final thesis2017Details
Learning tool for security technology network IDS
Lipovská, Denisa -- Hudec, Ladislav
Školiaci nástroj pre bezpečnostnú technológiu sieťové IDS. Bachelor thesis. 2017.
final thesis2017Details
Learning tool for security technology network IDS
Tomcsányiová, Jana -- Hudec, Ladislav
Školiaci nástroj pre bezpečnostnú technológiu sieťové IDS. Bachelor thesis. 2017.
final thesis2017Details
Limited Resources Platform Implementation of Complex Event Processing System
Lang, Ján -- Gabaš, Peter
Limited Resources Platform Implementation of Complex Event Processing System. New York: ACM, 2017. 8 p.
conference proceedings2017Details
Linking Data of Software Development
Višvarda, Martin -- Konôpka, Martin
Prepojenie dát o vývoji softvéru. Bachelor thesis. 2017.
final thesis2017Details
Load balancing between NFV domains
Cút, Jaroslav -- Kotuliak, Ivan
Vyvažovanie záťaže medzi doménami NFV. Diploma thesis. 2017.
final thesis2017Details
LOCALIZATION SOCIAL NETWORK IN MOBILE
Štofaňák, Peter -- Martonová, Alena
Lokalizačná sociálna sieť v mobile. Bachelor thesis. 2017.
final thesis2017Details
LoRa based network server design
Cagáň, Karol -- Perešíni, Ondrej
Sieťový server pre zariadenia komunikujúce prostredníctvom technológie LoRa. Bachelor thesis. 2017.
final thesis2017Details
Low energy devices of the smart cities communicating via LoRa
Lišiak, Jaroslav -- Perešíni, Ondrej
Nízkoenergetické zariadenia inteligentného mesta komunikujúce prostredníctvom technológie LoRa. Bachelor thesis. 2017.
final thesis2017Details
Management and simulation of movement of automated guided vehicles in production halls
Gembec, Martin -- Krištofík, Štefan
Riadenie a simulácia pohybu automatických vozidiel vo výrobných halách. Bachelor thesis. 2017.
final thesis2017Details
Measuring cognitive load
Rešutík, Lukáš -- Bieliková, Mária
Identifikovanie kognitívnej záťaže. Bachelor thesis. 2017.
final thesis2017Details
Memory management in real-time systems
Beňo, Dávid -- Kohútka, Lukáš
Správa pamäte v operačných systémoch reálneho času. Bachelor thesis. 2017.
final thesis2017Details
Meranie schopnosti vizuálneho hľadania na webe
Dragúňová, Mária -- Móro, Róbert -- Bieliková, Mária
Measuring Visual Search Ability on the Web. In ACM IUI 2017 Companion: elektronický dokument proceedings of IUI '17 Companion the 22nd International Conference on Intelligent User Interfaces Companio. 1. vyd. New York: ACM, 2017, s. 97--100. ISBN 978-1-4503-4893-5.
contributions in anthologies, chapters in monographs/textbooks, abstracts2017Details
Merging duplicated visitor records using biometrics
Anda, Tomáš -- Krátky, Peter
Spájanie duplicitných záznamov návštevníkov webu využitím biometrie. Bachelor thesis. 2017.
final thesis2017Details
Methods for automatic porting of platform dependent code of operating system
Žalman, Boris -- Krajčovič, Tibor
Metódy automatického prispôsobenia platformovo závislého kódu operačného systému. Diploma thesis. 2017.
final thesis2017Details
Metóda pre kolaboratívne modelovanie a vizualizáciu softvérového systému pomocou viacrozmerného UML
Ferenc, Matej -- Polášek, Ivan
Method for Collaborative Modelling and Visualisation of Software Systems Using Multidimensional UML. Diploma thesis. 2017.
final thesis2017Details
MINING DATA FROM REPOSITORIES OF SOFTWARE PROJECTS
Dlhá, Mária -- Rástočný, Karol
Zber dát z úložísk softvérových projektov. Bachelor thesis. 2017.
final thesis2017Details
Modeling of Network Traffic
Ondruš, Marko -- Lúčanský, Ján
Modelovanie sieťovej premávky. Bachelor thesis. 2017.
final thesis2017Details
Modeling user behaviour in educational CQA systems
Oláh, Michal -- Srba, Ivan
Modelovanie správania používateľa vo vzdelávacích CQA systémoch. Bachelor thesis. 2017.
final thesis2017Details
Modeling users and learning in online education
Beťák, Pavol -- Tvarožek, Jozef
Modelovanie používateľov a učenia v online vzdelávaní. Diploma thesis. 2017.
final thesis2017Details
Modelling ecosystem in energetics
Posch, Helmut -- Rozinajová, Viera
Modelovanie energetického ekosystému. Diploma thesis. 2017.
final thesis2017Details
Modelovanie hudobných štruktúr pomocou umelých neurónových sietí
Marták, Lukáš Samuel -- Šajgalík, Márius
Modelovanie hudobných štruktúr pomocou umelých neurónových sietí. Diploma thesis. 2017.
final thesis2017Details
Modelovanie sémantiky textu
Šajgalík, Márius -- Bieliková, Mária
Modelling Text Semantics. Dissertation thesis. 2017.
final thesis2017Details
Modelovanie zmien v krátkodobom správaní používateľa webového sídla
Kaššák, Ondrej -- Bieliková, Mária
Modelling Changes in User Short term Behaviour on a Website. Dissertation thesis. 2017.
final thesis2017Details
Modularizing Code by Use Cases and Tests for Better Maintainability
Bystrický, Michal -- Vranić, Valentino
Modularizing Code by Use Cases and Tests for Better Maintainability. In Programming 2017. Companion to the first International Conference on the Art, Science and Engineering of Programming. 1. vyd. New York: ACM, 2017, ISBN 978-1-4503-4836-2.
contributions in anthologies, chapters in monographs/textbooks, abstracts2017Details
Monitoring of unwanted traffic from the Internet
Horváth, Matej -- Laštinec, Ján
Monitorovanie nežiadúcej prevádzky z prostredia Internetu. Bachelor thesis. 2017.
final thesis2017Details
More efficiet IoT communication through LoRa network with LoRa@Fiit and STIOT protocols
Perešíni, Ondrej -- Krajčovič, Tibor
More efficiet IoT communication through LoRa network with LoRa@Fiit and STIOT protocols. In AICT 2017. 11th IEEE International Conference Application of Information and Communication Technologies 2017, Moscow, Russia 20-22 September 2017: conference proceedings. 1. vyd. Piscataway: IEEE, 2017, s. 32--37. ISBN 978-1-5386-0500-4.
contributions in anthologies, chapters in monographs/textbooks, abstracts2017Details
Motif Finding in DNA Sequences
Cuprik, Róbert -- Návrat, Pavol
Hľadanie motívov v DNA sekvenciách. Diploma thesis. 2017.
final thesis2017Details
Multiplayer game based on eye tracking
Baňas, Michal -- Tvarožek, Jozef
Hra pre viacerých hráčov založená na pohľade očí. Bachelor thesis. 2017.
final thesis2017Details
Nastroj na spracovanie a predikciu sietovych tokov
Abelovský, Gergely -- Lúčanský, Ján
Nastroj na spracovanie a predikciu sietovych tokov. Bachelor thesis. 2017.
final thesis2017Details
Natural language processing using neural networks
Grivalský, Štefan -- Šajgalík, Márius
Spracovanie prirodzeného jazyka neurónovými sieťami. Bachelor thesis. 2017.
final thesis2017Details
Natural language processing with neural network
Schnürer, Martin -- Šajgalík, Márius
Spracovanie prirodzeného jazyka neurónovými sieťami. Bachelor thesis. 2017.
final thesis2017Details
Navigačné vodítka pre prieskumné vyhľadávanie a navigáciu v digitálnych knižniciach
Móro, Róbert -- Bieliková, Mária
Navigation Leads for Exploratory Search and Navigation in Digital Libraries. Dissertation thesis. 2017.
final thesis2017Details
Negation detection in documents using syntactic dependencies
Csaplár, Mário -- Polášek, Ivan
Detekcia negácie v texte prostredníctvom syntaktických závislostí. Diploma thesis. 2017.
final thesis2017Details
Negation detection in text with machine learning
Gáborík, Jozef -- Polášek, Ivan
Rozpoznávanie negácie v texte pomocou strojového učenia. Diploma thesis. 2017.
final thesis2017Details
Network IDS deployment
Žabka, Peter -- Hudec, Ladislav
Nasadenie sieťovej bezpečnostnej technológie IDS. Bachelor thesis. 2017.
final thesis2017Details
New Clustering-based Forecasting Method for Disaggregated End-consumer Electricity Load Using Smart Grid Data
Laurinec, Peter -- Lucká, Mária
New Clustering-based Forecasting Method for Disaggregated End-consumer Electricity Load Using Smart Grid Data. In NOVITZKÁ, V. -- KOREČKO, Š. -- SZAKÁL, A. INFORMATICS 2017. Proceedings of IEEE 14th International Scientific Conference on Informatics, November 14-16, 2017, Poprad, Slovakia. 1. vyd. Danvers: IEEE, 2017, s. 210--215. ISBN 978-1-5386-0888-3.
contributions in anthologies, chapters in monographs/textbooks, abstracts2017Details
Object search using drones
Broniš, Tadeáš -- Šulák, Viktor
Vyhľadávanie objektov dronmi. Bachelor thesis. 2017.
final thesis2017Details
Obtaining and deduplication of bibliographic data
Zigo, Jaroslav -- Andrejčíková, Nadežda
Získavanie a deduplikácia bibliografických dát. Diploma thesis. 2017.
final thesis2017Details
Odhad dominačného čísla v riedkych náhodných grafoch s aplikáciami
Nehéz, Martin -- Bernát, Dušan -- Lelovský, Marek
Estimation of the domination number in sparse random graphs and applications. In RYŠAVÝ, O. -- VRANIĆ, V. -- PAPADOPOULOS, G A. ECBS-EERC 2017 [elektronický zdroj] : Proceedings of 5th European Conference on the Engineering of Computer Based Systems, August/September 2017, Larnaca, Cyprus. 1. vyd. New York: ACM, 2017, s. 1--9. ISBN 978-1-4503-4843-0.
contributions in anthologies, chapters in monographs/textbooks, abstracts2017Details
Odporúčanie nových otázok v online komunitách študentov
Mačina, Jakub -- Srba, Ivan
Odporúčanie nových otázok v online komunitách študentov. Diploma thesis. 2017.
final thesis2017Details
Online interactive desktop
Csöllei, Gabriel -- Tvarožek, Jozef
Online interaktívna plocha. Bachelor thesis. 2017.
final thesis2017Details
Online support of essay writing
Machajdík, Daniel -- Tvarožek, Jozef
Online podpora písania esejí. Bachelor thesis. 2017.
final thesis2017Details
Online support solution for educational exercises
Vítek, Andrej -- Tvarožek, Jozef
Online podpora riešenia vzdelávacích úloh. Bachelor thesis. 2017.
final thesis2017Details
Opakujúce sa vzory ako symboly pre reprezentáciu dlhých časových radov
Ševcech, Jakub -- Bieliková, Mária
Repeating patterns as symbols for long time series representation. Journal of Systems and Software, 127. p. 179--194.
articles in magazines2017Details
Opinion diffusion on the web
Buzássy, Matúš -- Návrat, Pavol
Šírenie názorov na webe. Bachelor thesis. 2017.
final thesis2017Details
Opinion Flow on the Web
Gburík, Martin -- Návrat, Pavol
Šírenie názorov na webe. Bachelor thesis. 2017.
final thesis2017Details
Optimal memory-testing layout for testing in the system on a chip
Hrobák, Maroš -- Šubín, Juraj
Optimálne usporiadanie pamätí pre ich testovanie v systéme na čipe. Bachelor thesis. 2017.
final thesis2017Details
Optimalization methods for image processing on FPGA
Fischer, Ľubomír -- Jelemenská, Katarína
Optimalizácia metód spracovania obrazu na FPGA. Bachelor thesis. 2017.
final thesis2017Details
Optimization of binary decision diagrams
Pernecký, Patrik -- Pištek, Peter
Optimalizácia binárnych rozhodovacích diagramov. Diploma thesis. 2017.
final thesis2017Details
Optimization of image processing methods on FPGA
Beňovičová, Adriana -- Jelemenská, Katarína
Optimalizácia metód spracovania obrazu na FPGA. Bachelor thesis. 2017.
final thesis2017Details
Optimization of indoor navigation for visually impaired
Pikna, Roman -- Martonová, Alena
Optimalizácia vnútornej navigácie zrakovo postihnutých. Diploma thesis. 2017.
final thesis2017Details
Optimization of information system s interface for researchers
Murín, Matej -- Martonová, Alena
Optimalizovanie rozhrania informačného systému pre výskumníkov. Bachelor thesis. 2017.
final thesis2017Details
Optimization of WiFi network
Belluš, Matej -- Bencel, Rastislav
Optimalizácia WiFi sieti. Bachelor thesis. 2017.
final thesis2017Details
Optimization of Wi-Fi networks
Vaľko, Jozef -- Bencel, Rastislav
Optimalizácia WiFi sietí. Bachelor thesis. 2017.
final thesis2017Details
Optimizing configuration parameters of prediction methods
Cuper, Matúš -- Lóderer, Marek
Optimalizácia konfiguračných parametrov predikčných metód. Bachelor thesis. 2017.
final thesis2017Details
Optimizing interconnection of content delivery networks
Pecha, Martin -- Roštecký, Richard
Optimalizácia prepojenia sietí na doručovanie obsahu. Bachelor thesis. 2017.
final thesis2017Details
Parallel clustering of big data
Csóka, Lukáš -- Lucká, Mária
Paralelné klastrovanie veľkých dátových súborov. Diploma thesis. 2017.
final thesis2017Details
Parallel methods for identification of identical and similar figures in DNA using graphics processors
Smoleňák, Milan -- Kubán, Peter
Paralelné metódy identifikácie zhodných a podobných vzorov v DNA s využitím grafických procesorov. Diploma thesis. 2017.
final thesis2017Details
Parallel methods of mapping DNA sequences
Valíček, Šimon -- Lucká, Mária
Paralelné metódy mapovania sekvencií DNA. Diploma thesis. 2017.
final thesis2017Details
Parallel methods of pattern recognition in big data
Mičo, Jakub -- Lucká, Mária
Paralelné metódy vyhľadávania vzorov vo veľkých dátových súboroch. Bachelor thesis. 2017.
final thesis2017Details
Parallel methods of searching for patterns in large data files
Mazúr, Slavomír -- Lucká, Mária
Paralelné metódy vyhľadávania vzorov vo veľkých dátových súboroch. Bachelor thesis. 2017.
final thesis2017Details
Parking in smart cities
Gottstein, Michal -- Kováčik, Tomáš
Parkovanie v inteligentnom meste. Bachelor thesis. 2017.
final thesis2017Details
Performance Analysis of OpenFlow Forwarders Based on Routing Granularity in OpenFlow 1.0 and 1.3
Šulák, Viktor -- Helebrandt, Pavol -- Kotuliak, Ivan
Performance Analysis of OpenFlow Forwarders Based on Routing Granularity in OpenFlow 1.0 and 1.3. In Proceedings 19th Conference of Open Innovations Association FRUCT, Jyvaskyla, Finland 7-11 November 2016. 1. vyd. S. l.: IEEE, 2017, s. 236--241. ISBN 978-952-68397-5-2.
contributions in anthologies, chapters in monographs/textbooks, abstracts2017Details
Personalized recommendation of TV program
Čerman, Ondrej -- Bieliková, Mária
Personalizované odporúčanie TV programu. Diploma thesis. 2017.
final thesis2017Details
Personalizované odporúčanie využívajúce vizuálne stimuly
Gašpar, Peter -- Kompan, Michal -- Bieliková, Mária
Personalizované odporúčanie využívajúce vizuálne stimuly. In STEINBERGER, J. -- ZÍMA, M. -- FIALA, D. -- DOSTAL, M. -- NYKL, M. Data a znalosti 2017: Sborník konference. 1. vyd. Plzeň: Západočeská univerzita, 2017, s. 176--180. ISBN 978-80-261-0720-0.
contributions in anthologies, chapters in monographs/textbooks, abstracts2017Details
Personified recommendations of short messages
Macejková, Silvia -- Návrat, Pavol
Zosobňované odporúčanie krátkych správ. Diploma thesis. 2017.
final thesis2017Details
PMHLS 2.0: An automated optimization of power management during high-level synthesis
Macko, Dominik
PMHLS 2.0: An automated optimization of power management during high-level synthesis. In Proceedings 2016 26th International Workshop on Power and Timing Modeling, Optimization and Simulation, PATMOS 2016, September, 21th to 23th 2016, Bremen, Germany. 1. vyd. S. l.: IEEE, 2017, s. 205--212. ISBN 978-1-5090-0733-2.
contributions in anthologies, chapters in monographs/textbooks, abstracts2017Details
PMS2UPF: an automated transition from ESL to RTL power-intent specification
Siro, Miroslav -- Macko, Dominik -- Jelemenská, Katarína
PMS2UPF: an automated transition from ESL to RTL power-intent specification. In DDECS 2017. IEEE 20th International Symposium on Design and Diagnostics of Electronic Circuits & Systems, 19th until 21st of April, Dresden, Germany. 1. vyd. Piscataway: IEEE, 2017, s. 140--144. ISBN 978-1-5386-0471-7.
contributions in anthologies, chapters in monographs/textbooks, abstracts2017Details
Podporný nástroj pre vývoj číslicovej elektroniky
Lam Tuan, Anh -- Kohútka, Lukáš
Support Tool for Development of Digital Electronics. Bachelor thesis. 2017.
final thesis2017Details
Pokročilé metódy analýzy a návrhu pomocou viaccrozmerného UML
Belan, Richard -- Polášek, Ivan
Pokročilé metódy analýzy a návrhu pomocou viaccrozmerného UML. Diploma thesis. 2017.
final thesis2017Details
Porovnanie algoritmov na analýzu sekvencií pohľadu
Móro, Róbert -- Melúch, Michal -- Mokrý, Martin -- Bieliková, Mária
Porovnanie algoritmov na analýzu sekvencií pohľadu. In STEINBERGER, J. -- ZÍMA, M. -- FIALA, D. -- DOSTAL, M. -- NYKL, M. Data a znalosti 2017: Sborník konference. 1. vyd. Plzeň: Západočeská univerzita, 2017, s. 41--45. ISBN 978-80-261-0720-0.
contributions in anthologies, chapters in monographs/textbooks, abstracts2017Details
Postage stamps recognition application
Mrocek, Filip -- Benešová, Vanda
Aplikácia pre rozpoznávanie poštových známok. Bachelor thesis. 2017.
final thesis2017Details
Prediction of electricity consumption using biologically inspired algorithms
Halaš, Peter -- Lóderer, Marek
Predikcia spotreby elektrickej energie s použitím biologicky inšpirovaných algoritmov. Diploma thesis. 2017.
final thesis2017Details
Prediction of Electricity Consumption using Biologically Inspired Algorithms
Halaš, Peter -- Lóderer, Marek -- Rozinajová, Viera
Prediction of Electricity Consumption using Biologically Inspired Algorithms. In NOVITZKÁ, V. -- KOREČKO, Š. -- SZAKÁL, A. INFORMATICS 2017. Proceedings of IEEE 14th International Scientific Conference on Informatics, November 14-16, 2017, Poprad, Slovakia. 1. vyd. Danvers: IEEE, 2017, s. 98--103. ISBN 978-1-5386-0888-3.
contributions in anthologies, chapters in monographs/textbooks, abstracts2017Details
Prediction of energy load using deep neural networks
Farkaš, Michal -- Lacko, Peter
Predikcia spotreby energie pomocou hlbokých neurónových sietí. Diploma thesis. 2017.
final thesis2017Details
Prediction of user's behavior
Bachárová, Zuzana -- Kompan, Michal
Predikcia správania používateľov. Bachelor thesis. 2017.
final thesis2017Details
Predikcia časových radov
Fábry, Tomáš -- Lacko, Peter
Predikcia časových radov. Bachelor thesis. 2017.
final thesis2017Details
Predikcia časových radov
Perbecký, Tomáš -- Lacko, Peter
Predikcia časových radov. Bachelor thesis. 2017.
final thesis2017Details
Predikcia kvality krátkych textov z interaktívnej webovej aplikácie
Hrutka, Michal -- Barla, Michal
Predikcia kvality krátkych textov z interaktívnej webovej aplikácie. Bachelor thesis. 2017.
final thesis2017Details
Predikcia platovej triedy používatelov e-obchodu
Gondová, Veronika -- Kompan, Michal -- Gašpar, Peter -- Bieliková, Mária
Predikcia platovej triedy používatelov e-obchodu. In BABIČ, F. -- PARALIČ, J. WIKT 2017. Proceedings of the 12nd Workshop on Intelligent and Knowledge oriented Technologies – WIKT 2017, 30.11–01.12 2017 in Košice, Slovakia. 1. vyd. Technická univerzita v Košiciach, 2017: Technická univerzita v Košiciach, 2017, s. 39--43. ISBN 978-80-553-2876-8.
contributions in anthologies, chapters in monographs/textbooks, abstracts2017Details
Preparation of samples for comparing similarities
Hózová, Gabriela -- Petrík, Juraj
Príprava vzoriek pre porovnávanie podobností. Bachelor thesis. 2017.
final thesis2017Details
Prepojenie sietí na distribúciu obsahu
Binder, Andrej -- Kotuliak, Ivan
Content delivery network interconnect. Dissertation thesis. 2017.
final thesis2017Details
Presence Awareness in Agile and Lean Software Development with Distributed Teams
Novotný, Miroslav -- Vranić, Valentino
Uvedomenie si prítomnosti v agilnom a úspornom vývoji softvéru s distribuovanými tímami. Diploma thesis. 2017.
final thesis2017Details
Presentation of personalized recommendations
Beňovic, Ivan -- Kompan, Michal
Prezentácia výsledkov personalizovaného odporúčania. Diploma thesis. 2017.
final thesis2017Details
Príspevok k odhaľovaniu kauzálnych vzťahov v agentových modeloch ľudského správania (A Contribution towards the Discovery of Causal Relationships in Agent-Based Models of Human Behaviour)
Kvassay, Marcel -- Hluchý, Ladislav
Príspevok k odhaľovaniu kauzálnych vzťahov v agentových modeloch ľudského správania (A Contribution towards the Discovery of Causal Relationships in Agent-Based Models of Human Behaviour). Dissertation thesis. 2017.
final thesis2017Details
Prístupy strojového učenia v procese automatizovaného generovania otázok
Blšták, Miroslav -- Rozinajová, Viera
Machine Learning Approach to the Process of Question Generation. In TSD 2017, 20th International Conference, Text, Speech and Dialogue 2017, Prague, Czech Republic, August 27-31, 2017, Proceedings. 1. vyd. Cham: Springer, 2017, s. 102--110. ISBN 978-3-319-64205-5.
contributions in anthologies, chapters in monographs/textbooks, abstracts2017Details
Proces u cenia ako zdroj transferu poznania: strojov e u cenie verzus l'udsk e u cenie
Mariani, Pavel -- Bieliková, Mária
Proces u cenia ako zdroj transferu poznania: strojov e u cenie verzus l'udsk e u cenie. In BABIČ, F. -- PARALIČ, J. WIKT 2017. Proceedings of the 12nd Workshop on Intelligent and Knowledge oriented Technologies – WIKT 2017, 30.11–01.12 2017 in Košice, Slovakia. 1. vyd. Technická univerzita v Košiciach, 2017: Technická univerzita v Košiciach, 2017, s. 94--99. ISBN 978-80-553-2876-8.
contributions in anthologies, chapters in monographs/textbooks, abstracts2017Details
Processing large volumes of binary files
Jurčacko, Filip -- Lacko, Peter
Spracovanie veľkého množstva binárnych súborov. Diploma thesis. 2017.
final thesis2017Details
Processing model transport grid
Mauer, Martin -- Bernát, Dušan
Spracovanie modelu dopravnej siete. Bachelor thesis. 2017.
final thesis2017Details
Processing of data from intelligent meters
Dolnák, Michal -- Rozinajová, Viera
Spracovanie údajov z inteligentných meračov. Bachelor thesis. 2017.
final thesis2017Details
Processing of typical security vulnerabilities
Kaňuch, Peter -- Bernát, Dušan
Spracovanie typických príkladov bezpečnostných slabín. Bachelor thesis. 2017.
final thesis2017Details
Processor functional test generation
Macho, Pavol -- Hudec, Ján
Generovanie funkčných testov procesorov. Diploma thesis. 2017.
final thesis2017Details
Program representation with use of graph structures
Žigo, Tomáš -- Kapec, Peter
Reprezentácia programu pomocou grafových štruktúr. Diploma thesis. 2017.
final thesis2017Details
Proposal of selected parts of the system for intelligent monitoring of bearings and components
Valko, Pavol -- Majer, Libor
Návrh vybraných častí systému pre monitorovanie inteligentných ložísk a súčiastok. Bachelor thesis. 2017.
final thesis2017Details
Protocol TCP in wireless systems
Válka, Peter -- Trúchly, Peter
Protokol TCP v bezdrôtových systémoch. Bachelor thesis. 2017.
final thesis2017Details
Question generation from educational text
Gábrš, Tomáš -- Blšták, Miroslav
Tvorba otázok z učebného textu. Bachelor thesis. 2017.
final thesis2017Details
Question type classification in educational CQA systems
Svítek, Joachim -- Srba, Ivan
Klasifikácia typov otázok vo vzdelávacích CQA systémoch. Bachelor thesis. 2017.
final thesis2017Details
Rapid Estimation of Power-Management Unit Overhead from System-Level Specification
Macko, Dominik
Rapid Estimation of Power-Management Unit Overhead from System-Level Specification. In DSD 2017. Proceedings 20th Euromicro Conference on Digital System Design, 30 August - 1 September 2017, Vienna, Austria. 1. vyd. Los Alamitos: IEEE, 2017, s. 9--13. ISBN 978-1-5386-2145-5.
contributions in anthologies, chapters in monographs/textbooks, abstracts2017Details
Readability attributes of program code
Koník, Kristián -- Lang, Ján
Atribúty čitateľnosti programového kódu. Bachelor thesis. 2017.
final thesis2017Details
Real time human motion tracking in image stream
Matuš, Juraj -- Malík, Peter
Sledovanie pohybu osôb v obrazovom toku dát v reálnom čase. Diploma thesis. 2017.
final thesis2017Details
Recognition of advertising sequences in the video record
Janečková, Katarína -- Benešová, Vanda
Rozpoznávanie reklamných sekvencií vo video zázname. Diploma thesis. 2017.
final thesis2017Details
Recognition of website users behavioral patterns
Chovaňák, Tomáš -- Kaššák, Ondrej
Rozpoznávanie vzorov správania používateľov webového sídla. Diploma thesis. 2017.
final thesis2017Details
Recognizing the Meaning of Emoticons in Text
Gedera, Jakub -- Šimko, Marián
Rozpoznávanie významu emotikonov v texte. Diploma thesis. 2017.
final thesis2017Details
Recommending web content with the usage of a hybrid recommender system
Kulíšek, Adam -- Lacko, Peter
Odporúčanie obsahu na webe pomocou hybridného odporúčacieho systému. Diploma thesis. 2017.
final thesis2017Details
Reconstruction of text for Slovak language
Dzik, Martin -- Šimko, Marián
Rekonštrukcia textu pre slovenčinu. Bachelor thesis. 2017.
final thesis2017Details
Reconstruction of Text for Slovak Launguage
Matula, Matúš -- Šimko, Marián
Rekonštrukcia textu pre slovenčinu. Bachelor thesis. 2017.
final thesis2017Details
RecTemp 2017. Proceedings of the 1st Workshop on Temporal Reasoning in Recommender Systems co-located with 11th International Conference on Recommender Systems (RecSys 2017), August, 31, 2017, Como, Italy
Bieliková, Mária -- Bogina, Veronika -- Kuflik, Tsvi -- Sasson, Roy
RecTemp 2017. Proceedings of the 1st Workshop on Temporal Reasoning in Recommender Systems co-located with 11th International Conference on Recommender Systems (RecSys 2017), August, 31, 2017, Como, Italy. 1. publ. S. l.: CEUR-WS, 2017. CEUR workshop proceedings.
conference proceedings2017Details
Result analysis in the presentation of personalized recommendations
Donko, Tomáš -- Kompan, Michal
Analýza výsledkov pri prezentácii personalizovaného odporúčania. Diploma thesis. 2017.
final thesis2017Details
Rýchle preskúmanie riadenia výkonu pomocou spracovania výsledkov simulácie na systémovej úrovni
Macko, Dominik
Rapid power-management exploration using post-processing of the system-level simulation results. [S. l.]: IEEE, 2017. 6 p.
conference proceedings2017Details
Search engine keyword prediction based on user needs derived from eye-tracking
Liebe, Christopher -- Kuric, Eduard
Predpovedanie kľúčových slov do vyhľadávača na základe potreby používateľa odvodenej zo sledovania pohľadu. Bachelor thesis. 2017.
final thesis2017Details
Searching and exploring software repositories in virtual reality
Vincúr, Juraj -- Polášek, Ivan -- Návrat, Pavol
Searching and exploring software repositories in virtual reality. In VRST'17 Proceedings of the 23rd ACM Symposium on Virtual Reality Software and Technology, Gothenburg, Sweden — November 08 - 10, 2017. 1. vyd. New York: ACM, 2017, s. 1--2. ISBN 978-1-4503-5548-3.
contributions in anthologies, chapters in monographs/textbooks, abstracts2017Details
Searching for identical and similar genes
Mtier, Rami -- Kubán, Peter
Vyhľadávanie zhodných a podobných génov. Diploma thesis. 2017.
final thesis2017Details
Secure data transmission via channel speaker microphone in the mobile world
Szakszová, Katarína -- Kováčik, Tomáš
Bezpečný prenos údajov kanálom reproduktor-mikrofón v mobilnom svete. Diploma thesis. 2017.
final thesis2017Details
Securing wireless networks in smart homes against cybernetic attacks
Doubravský, Lukáš -- Majer, Libor
Zabezpečenie bezdrôtových komunikačných sietí v inteligentných domácnostiach proti kybernetickým útokom. Diploma thesis. 2017.
final thesis2017Details
Security Based Clustering and Analysis of Big Log Files
Kopšo, Roman -- Lucká, Mária
Zhlukovanie a analýza veľkých logových súborov z hľadiska bezpečnosti. Diploma thesis. 2017.
final thesis2017Details
Security in ubiquitous Internet of things
Sosňak, Matúš -- Bencel, Rastislav
Bezpečnosť vo všadeprítomnom "Internete vecí". Bachelor thesis. 2017.
final thesis2017Details
Segmentácia anatomických orgánov v medicínskych dátach
Birkus, Róbert -- Benešová, Vanda
Segmentácia anatomických orgánov v medicínskych dátach. Diploma thesis. 2017.
final thesis2017Details
Segmentation of multiple sclerosis lesions in radiological images using methods of computer vision
Uhrin, Juraj -- Benešová, Vanda
Segmentácia lézií sklerózy multiplex v radiologických snímkach metódami počítačového videnia. Diploma thesis. 2017.
final thesis2017Details
Semantic data processing using machine learning methods
Brandajský, Matúš -- Šurek, Marek
Sémantické spracovanie dát s použitím metód strojového učenia. Bachelor thesis. 2017.
final thesis2017Details
Semantic data processing using methods of machine learning
Czaudt, Dávid -- Šurek, Marek
Sémantické spracovanie dát s použitím metód strojového učenia. Bachelor thesis. 2017.
final thesis2017Details
Semi-automated process of adaptation of platform dependent parts of embedded operating systems
Vojtko, Martin -- Krajčovič, Tibor
Semi-automated process of adaptation of platform dependent parts of embedded operating systems. Journal of Electrical Engineering :, 68. p. 87--98.
articles in magazines2017Details
Sentiment analysis of social network posts in slovak language
Krchňavý, Rastislav -- Šimko, Marián
Sentiment analysis of social network posts in slovak language. In BIELIKOVÁ, M. -- ŠIMKO, M. SMAP 2017. Proceedings 12th international workshop on semantic and social media adaptation and personalization, July 9-10, 2017 Bratislava, Slovakia. 1. vyd. S. l.: IEEE, 2017, s. 20--25. ISBN 978-1-5386-0754-1.
contributions in anthologies, chapters in monographs/textbooks, abstracts2017Details
Short Survey on Genetic Programming for Data Clustering
Loebl, Jaroslav -- Rozinajová, Viera
Short Survey on Genetic Programming for Data Clustering. In BABIČ, F. -- PARALIČ, J. WIKT 2017. Proceedings of the 12nd Workshop on Intelligent and Knowledge oriented Technologies – WIKT 2017, 30.11–01.12 2017 in Košice, Slovakia. 1. vyd. Technická univerzita v Košiciach, 2017: Technická univerzita v Košiciach, 2017, s. 82--87. ISBN 978-80-553-2876-8.
contributions in anthologies, chapters in monographs/textbooks, abstracts2017Details
Scheduling tool for deterministic network communication
Búcsiová, Veronika -- Kohútka, Lukáš
Nástroj plánovania deterministickej sieťovej komunikácie. Bachelor thesis. 2017.
final thesis2017Details
Similarity in source codes
Vnenčák, Stanislav -- Chudá, Daniela
Podobnosť zdrojových kódov. Bachelor thesis. 2017.
final thesis2017Details
Similarity visualisation
Šlesariková, Tatiana -- Petrík, Juraj
Vizualizácia podobností. Bachelor thesis. 2017.
final thesis2017Details
Simulation of secure communication in vehicular networks
Báňai, Dávid -- Laštinec, Ján
Simulácia bezpečnej komunikácie v prostredí automobilových sietí. Diploma thesis. 2017.
final thesis2017Details
Simulator of a technological system
Lukáč, Daniel -- Krajčovič, Tibor
Simulátor technologického zariadenia. Bachelor thesis. 2017.
final thesis2017Details
Simulator of a technological system
Roba, Dávid -- Krajčovič, Tibor
Simulátor technologického zariadenia. Bachelor thesis. 2017.
final thesis2017Details
Simulator of counter machines
Gulis, Martin -- Chudá, Daniela
Simulátor formálnych výpočtových strojov. Bachelor thesis. 2017.
final thesis2017Details
Simulator of formal models of computation
Gašpar, Martin -- Chudá, Daniela
Simulátor formálnych výpočtových strojov. Bachelor thesis. 2017.
final thesis2017Details
Simulator of technological equipment
Paulíčková, Mária -- Krajčovič, Tibor
Simulátor technologického zariadenia. Bachelor thesis. 2017.
final thesis2017Details
Simulator Supported Mobile Application Development
Lang, Ján -- Urbančok, Maroš
Simulator Supported Mobile Application Development. In Proceedings of 2015 IEEE 1st International Workshop on Consumer Electronics, Novi Sad, Serbia, 11 March 2015. 1. vyd. S. l.: IEEE, 2017, s. 79--82. ISBN 978-150904268-5.
contributions in anthologies, chapters in monographs/textbooks, abstracts2017Details
SMAP 2017. Proceedings 12th international workshop on semantic and social media adaptation and personalization, July 9-10, 2017 Bratislava, Slovakia
Bieliková, Mária -- Šimko, Marián
SMAP 2017. Proceedings 12th international workshop on semantic and social media adaptation and personalization, July 9-10, 2017 Bratislava, Slovakia. 1. publ. S. l.: IEEE, 2017. 107 strany. ISBN 978-1-5386-0754-1.
conference proceedings2017Details
Smart meter data processing
Škodáček, Martin -- Rozinajová, Viera
Spracovanie údajov z inteligentných meračov. Bachelor thesis. 2017.
final thesis2017Details
Smerom k automatickej detekcii problémov s použiteľnosťou prostredníctvom sledovania pohľadu
Svrček, Martin -- Bieliková, Mária
Smerom k automatickej detekcii problémov s použiteľnosťou prostredníctvom sledovania pohľadu. In STEINBERGER, J. -- ZÍMA, M. -- FIALA, D. -- DOSTAL, M. -- NYKL, M. Data a znalosti 2017: Sborník konference. 1. vyd. Plzeň: Západočeská univerzita, 2017, s. 209--2014. ISBN 978-80-261-0720-0.
contributions in anthologies, chapters in monographs/textbooks, abstracts2017Details
Softvérové inžinierstvo v otázkach a odpovediach
Šimko, Jakub -- Šimko, Marián -- Bieliková, Mária
Softvérové inžinierstvo v otázkach a odpovediach. Bratislava: Vydavateľstvo SPEKTRUM STU, 2017. 218 p. ISBN 978-80-227-4669-4.
monographs, textbooks, manuals, norms, patents, research reports, other non-periodical publications2017Details
Softvérové nástroje podpory výskumu v oblasti: Nádorová heterogenita v mnohopočcetnom myelóme
Lucká, Mária -- Jakubíková, Jana -- Cholujová, Dana -- Farkaš, Tomáš -- Moravčík, Oliver -- Nemček, Martin -- Vašš, Maroš
Softvérové nástroje podpory výskumu v oblasti: Nádorová heterogenita v mnohopočcetnom myelóme. In BABIČ, F. -- PARALIČ, J. WIKT 2017. Proceedings of the 12nd Workshop on Intelligent and Knowledge oriented Technologies – WIKT 2017, 30.11–01.12 2017 in Košice, Slovakia. 1. vyd. Technická univerzita v Košiciach, 2017: Technická univerzita v Košiciach, 2017, s. 10--14. ISBN 978-80-553-2876-8.
contributions in anthologies, chapters in monographs/textbooks, abstracts2017Details
Software knowledge linking
Jasaň, Jakub -- Vranić, Valentino
Prepájanie softvérových znalostí. Bachelor thesis. 2017.
final thesis2017Details
Software library for devices communicating via LoRa technology
Štefunko, Simon -- Perešíni, Ondrej
Softvérová knižnica pre zariadenie komunikujúce prostredníctvom technológie LoRa. Bachelor thesis. 2017.
final thesis2017Details
Software tool for acquiring forensic evidence in the digital environment
Kleň, Ján -- Pištek, Peter
Softvérový nástroj získavania dôkazov v digitálnom prostredí. Bachelor thesis. 2017.
final thesis2017Details
Software visualization in 3D space
Illés, Denis -- Kapec, Peter
Vizualizácia softvérových systémov v 3D priestore. Diploma thesis. 2017.
final thesis2017Details
Source code plagiarism detection: The Unix way
Petrík, Juraj -- Chudá, Daniela -- Steinmüller, Branislav
Source code plagiarism detection: The Unix way. In SAMI 2017: [elektronický zdroj] : IEEE 15th International Symposium on Applied Machine Intelligence and Informatics, January, 26-28, 2017, Herľany, Slovakia. 1. vyd. IEEE, 2017, s. 467--472. ISBN 978-1-5090-5654-5.
contributions in anthologies, chapters in monographs/textbooks, abstracts2017Details
Special functions of network adapter
Hesek, Marián -- Hudec, Ján
Špeciálne funkcie sieťového LAN adaptéra. Bachelor thesis. 2017.
final thesis2017Details
Specifics of transformation properties between selected conceptual models
Sluka, Pavel -- Lang, Ján
Špecifiká vlastností transformácií medzi vybranými konceptuálnymi modelmi. Diploma thesis. 2017.
final thesis2017Details
Spracovanie medicínskych snímkov magnetickej rezonancie
Selecký, Ondrej -- Benešová, Vanda
Medical image processing using magnetic resonance data. Bachelor thesis. 2017.
final thesis2017Details
Spread of opinions on web
Moravčík, Marko -- Martonová, Alena
Šírenie názorov na webe. Bachelor thesis. 2017.
final thesis2017Details
Stopwatch for parallel race
Husár, Patrik -- Krajčovič, Tibor
Časomiera pre paralelné preteky. Bachelor thesis. 2017.
final thesis2017Details
Stream analysis of incoming events using different data analysis methods
Cimerman, Matúš -- Ševcech, Jakub
Analýza prúdu prichádzajúcich udalostí použitím rôznych metód pre analýzu údajov. Diploma thesis. 2017.
final thesis2017Details
Streamlining the Web Browsing based on User Task Identification
Korbeľ, Michal -- Labaj, Martin
Zefektívnenie prehliadania Webu na základe identifikácie úlohy používateľa. Diploma thesis. 2017.
final thesis2017Details
Support exploring online conversation using visualization
Valčičák, Miroslav -- Návrat, Pavol
Podpora prieskumu on-line konverzácií pomocou ich vizualizácie. Bachelor thesis. 2017.
final thesis2017Details
Support for moderation of user study
Chodorčuk, Erik -- Hlaváč, Patrik
Podpora moderovania používateľskej štúdie. Bachelor thesis. 2017.
final thesis2017Details
Support for moderation of user study
Melicherčík, Jozef -- Hlaváč, Patrik
Podpora moderovania používateľskej štúdie. Bachelor thesis. 2017.
final thesis2017Details
SUPPORT OF ACTIVE CONCEPTUAL MODELING IN CASE TOOL
Slížik, Miloslav -- Lang, Ján
Podpora aktívneho konceptuálneho modelovania CASE nástrojom. Bachelor thesis. 2017.
final thesis2017Details
Support of three dimensional modeling in CASE tool
Pavlenko, Dan -- Lang, Ján
Podpora trojrozmerného modelovania v CASE nástroji. Bachelor thesis. 2017.
final thesis2017Details
Supporting Question Answering in Online Student Communities by Utilizing Archives of Solved Questions
Huňa, Adrián -- Srba, Ivan
Podpora odpovedania na otázky v online komunitách študentov s využitím archívu otázok a odpovedí. Diploma thesis. 2017.
final thesis2017Details
SYMMETRIC ASPECT-ORIENTED PROGRAMMING IN ESTABILISHED PROGRAMMING LANGUAGES
Baranovičová, Hana -- Vranić, Valentino
Symetrické aspektovo-orientované programovanie v etablovaných programovacích jazykoch. Diploma thesis. 2017.
final thesis2017Details
Synchronization Methods for IT in Domain of Transport
Takács, Gabriel -- Pištek, Peter
Použitie synchronizačných metód pre IT v oblasti dopravy. Diploma thesis. 2017.
final thesis2017Details
System for BIST architecture generation for parallel memory testing
Krkoš, Tomáš -- Šubín, Juraj
Systém na generovanie architektúr BIST pre paralelné testovanie pamätí. Diploma thesis. 2017.
final thesis2017Details
System for BIST architecture generation for serial memory testing
Kovačin, Anton -- Šubín, Juraj
Systém na generovanie architektúr BIST pre sériové testovanie pamätí. Diploma thesis. 2017.
final thesis2017Details
Task Management in Real-Time Operating Systems
Špuro, Ján Jakub -- Kohútka, Lukáš
Správa úloh v operačných systémoch reálneho času. Bachelor thesis. 2017.
final thesis2017Details
Task scheduling in real-time operating systems
Pizner, Marek -- Kohútka, Lukáš
Správa úloh v operačných systémoch reálneho času. Bachelor thesis. 2017.
final thesis2017Details
Telemetry for electric monopost
Moravčík, Milan -- Kudlačák, František
Telemetria pre elektrický monopost. Bachelor thesis. 2017.
final thesis2017Details
Telemetry for monopost
Sabol, Marcel -- Kudlačák, František
Telemetria pre elektrický monopost. Bachelor thesis. 2017.
final thesis2017Details
Terrain Data Capture through Mobile Application: Visual Smog Monitoring
Kucharíková, Zuzana -- Šimko, Jakub
Zber informácií v teréne mobilnou aplikáciou: monitorovanie vizuálneho smogu. Diploma thesis. 2017.
final thesis2017Details
Text editor with graphic structure visualization support
Jurík, Martin -- Drahoš, Peter
Textový editor s podporou grafickej vizualizácie štruktúr. Diploma thesis. 2017.
final thesis2017Details
The impact of color on visual attention
Nechala, Daniel -- Polatsek, Patrik
Vplyv farby na vizuálnu pozornosť. Bachelor thesis. 2017.
final thesis2017Details
The security of account,on the basis of control devices
Brandýs, Matúš -- Krátky, Peter
Zabezpečenie konta na základe práce s ovládacími zariadeniami. Bachelor thesis. 2017.
final thesis2017Details
Time Series Forecasting
Fukas, Martin -- Vrablecová, Petra
Predikcia časových radov. Bachelor thesis. 2017.
final thesis2017Details
Time series prediction
Kazimír, Jakub -- Lacko, Peter
Predikcia časových radov. Bachelor thesis. 2017.
final thesis2017Details
Time Series Prediction
Polák, Michal -- Lacko, Peter
Predikcia časových radov. Bachelor thesis. 2017.
final thesis2017Details
Towards adaptive brain-computer interfaces: improving accuracy of detection of evenat-related potentials
Móro, Róbert -- Berger, Patrik -- Bieliková, Mária
Towards adaptive brain-computer interfaces: improving accuracy of detection of evenat-related potentials. In BIELIKOVÁ, M. -- ŠIMKO, M. SMAP 2017. Proceedings 12th international workshop on semantic and social media adaptation and personalization, July 9-10, 2017 Bratislava, Slovakia. 1. vyd. S. l.: IEEE, 2017, s. 34--39. ISBN 978-1-5386-0754-1.
contributions in anthologies, chapters in monographs/textbooks, abstracts2017Details
Towards quantitative eye tracking user studies of mobile applications
Dubec, Peter -- Bieliková, Mária
Podpora uskutočňovania kvantitatívnych používateľských štúdií mobilných aplikácií s využitím sledovania pohľadu. Diploma thesis. 2017.
final thesis2017Details
Towards robust data from program comprehension studies with fine-grained interaction monitoring and eye tracking
Konôpka, Martin -- Hučko, Jakub -- Tvarožek, Jozef -- Návrat, Pavol
Towards robust data from program comprehension studies with fine-grained interaction monitoring and eye tracking. In Proceedings of the 4th International Workshop on Eye Movements in Programming, the EMIP 2017 Spring Academy. s. 15--16.
contributions in anthologies, chapters in monographs/textbooks, abstracts2017Details
Traffic Optimization in Anonymous Networks
Kristel, Patrik -- Kotuliak, Ivan
Optimalizácia sieťových tokov v anonymizačných sieťach. Diploma thesis. 2017.
final thesis2017Details
Training System for Robotic Soccer Player
Grman, Erik -- Kapustík, Ivan
Tréningový systém pre hráča robotického futbalu. Diploma thesis. 2017.
final thesis2017Details
Transaction service for television devices
Závacký, Marek -- Kováčik, Tomáš
Transakčná služba pre televízne zariadenia. Diploma thesis. 2017.
final thesis2017Details
Transformations of dynamic UML models
Mišík, Daniel -- Polášek, Ivan
Transformácie dynamických modelov UML. Bachelor thesis. 2017.
final thesis2017Details
Treating Pattern Sublanguages as Patterns with an Application to Organizational Patterns
Sulaiman Khail, Waheedullah -- Vranić, Valentino
Treating Pattern Sublanguages as Patterns with an Application to Organizational Patterns. In EuroPLoP '17. Proceedings of the 22nd European Conference on Pattern Languages of Programs, Irsee, Germany — July 12 - 16, 2017. 1. vyd. New York: ACM, 2017, s. 1--12. ISBN 978-1-4503-4848-5.
contributions in anthologies, chapters in monographs/textbooks, abstracts2017Details
Turing machine simulator
Smetana, Miloslav -- Kubán, Peter
Simulátor Turingovho stroja. Bachelor thesis. 2017.
final thesis2017Details
Tvorba animácií organizačných vzorov
Adamov, Matej -- Frťala, Tomáš
Tvorba animácií organizačných vzorov. Bachelor thesis. 2017.
final thesis2017Details
Učenie s prenosom medzi prirodzenými jazykmi
Pikuliak, Matúš -- Šimko, Marián -- Bieliková, Mária
Učenie s prenosom medzi prirodzenými jazykmi. In STEINBERGER, J. -- ZÍMA, M. -- FIALA, D. -- DOSTAL, M. -- NYKL, M. Data a znalosti 2017: Sborník konference. 1. vyd. Plzeň: Západočeská univerzita, 2017, s. 204--208. ISBN 978-80-261-0720-0.
contributions in anthologies, chapters in monographs/textbooks, abstracts2017Details
UMAP 2017. Proceedings of the 25th Conference on User Modeling, Adaptation and Personalization, Bratislava, Slovakia — July 09 - 12, 2017
Bieliková, Mária -- Herder, Eelco -- Cena, Federica -- Desmarais, Michel
UMAP 2017. Proceedings of the 25th Conference on User Modeling, Adaptation and Personalization, Bratislava, Slovakia — July 09 - 12, 2017. 1. publ. New York: ACM, 2017. 400 strany. ISBN 978-1-4503-4635-1.
conference proceedings2017Details
Unique identification of entities
Hnilicová, Eva -- Andrejčíková, Nadežda
Jednoznačná identifikácia entít. Diploma thesis. 2017.
final thesis2017Details
Usability Improvement of Browser in Parallel Web Browsing
Kyseľ, Martin -- Labaj, Martin
Zjednodušenie manipulácie s prehliadačom pri paralelnom prehliadaní Webu. Diploma thesis. 2017.
final thesis2017Details
Usability of AspectJ from the Performance Perspective
Šuta, Erik -- Martoš, Ivan -- Vranić, Valentino
Usability of AspectJ from the Performance Perspective. In Proceedings of 2015 IEEE 1st International Workshop on Consumer Electronics, Novi Sad, Serbia, 11 March 2015. 1. vyd. S. l.: IEEE, 2017, s. 83--86. ISBN 978-150904268-5.
contributions in anthologies, chapters in monographs/textbooks, abstracts2017Details
Usability of information visualizations
Bacho, Adam -- Móro, Róbert
Použiteľnosť informačných vizualizácií. Diploma thesis. 2017.
final thesis2017Details
Use case driven modularization as a basis for test driven modularization
Bystrický, Michal -- Vranić, Valentino
Use case driven modularization as a basis for test driven modularization. In Proceedings of the 2017 Federated Conference on Computer Science and Information Systems. September 3–6, 2017. Prague, Czech Republic. 1. vyd. S. l.: IEEE, 2017.
contributions in anthologies, chapters in monographs/textbooks, abstracts2017Details
Use of data analytics in solving problems of regulation of electric energy generation and consumption
Žalondek, Martin -- Rozinajová, Viera
Využitie dátovej analytiky pri riešení problémov regulácie spotreby a výroby elektrickej energie. Diploma thesis. 2017.
final thesis2017Details
Use of Linked Data for automatic question answering
Ostrovský, Alex -- Holub, Michal
Automatické vyhľadanie odpovede na základe prepojených dát. Diploma thesis. 2017.
final thesis2017Details
User behavior similarity identification for the task of prediction the session exit
Bako, Tomáš -- Kaššák, Ondrej
Identifikácia podobnosti správania používateľov pre úlohu predikcie odchodu zo sedenia. Bachelor thesis. 2017.
final thesis2017Details
User Experience and Emotions
Kaščák, Ondrej -- Móro, Róbert
Používateľský zážitok a emócie. Bachelor thesis. 2017.
final thesis2017Details
User Experience and Emotions
Štefancová, Elena -- Móro, Róbert
Používateľský zážitok a emócie. Bachelor thesis. 2017.
final thesis2017Details
User experience testing on mobile device
Dekan, Martin -- Čerňanský, Michal
Testovanie používateľského zážitku na mobilnom zariadení. Diploma thesis. 2017.
final thesis2017Details
User Interface of Web Pages Automatic Testing
Škriečka, Marek -- Kianička, Pavol
Automatické testovanie používateľského rozhrania webových aplikácií. Bachelor thesis. 2017.
final thesis2017Details
User Model in Parallel Browsing Behavior
Susko, Michal -- Labaj, Martin
Model používateľa pri paralelnom prehliadaní Webu. Diploma thesis. 2017.
final thesis2017Details
User Modeling via Hand Gestures for User Identification
Babula, Lukáš -- Burda, Kamil
Modelovanie používateľa pre jeho identifikáciu na základe jeho gest s rukami. Bachelor thesis. 2017.
final thesis2017Details
User's model for identification of his emotional state
Wolf, Miroslav -- Chudá, Daniela
Model používateľa pre identifikáciu jeho emocionálneho stavu. Diploma thesis. 2017.
final thesis2017Details
Using advanced audio generating techniques to model electrical energy load
Farkaš, Michal -- Lacko, Peter
Using advanced audio generating techniques to model electrical energy load. In EANN 2017. Proceedings 8th International Conference on Engineering Applications of Neural Networks, EANN 2017; Athens; Greece; 25 August 2017 through 27 August 2017. 1. vyd. Cham: Springer, 2017, s. 39--48. ISBN 978-331965171-2.
contributions in anthologies, chapters in monographs/textbooks, abstracts2017Details
Using Natural Language to Search Linked Data
Rozinajová, Viera -- Macko, Peter
Using Natural Language to Search Linked Data. In Semantic Keyword-Based Search on Structured Data Sources, COST Action IC1302 Second International KEYSTONE Conference, IKC 2016, Cluj-Napoca, Romania, September 8 9, 2016, Revised Selected Papers: proceedings. 1. vyd. Cham: Springer, 2017, s. 179--189. ISBN 978-3-319-53639-2.
contributions in anthologies, chapters in monographs/textbooks, abstracts2017Details
Using stream data processing methods to create an adaptive prediction model for power consumption
Osvald, Vladimír -- Lucká, Mária
Využitie metód spracovania prúdových dát na vytvorenie adaptívneho modelu predikcie spotreby elektrickej energie. Diploma thesis. 2017.
final thesis2017Details
Variance in Organizational Patterns of Agile and Lean Software Development
Paška, Peter -- Frťala, Tomáš
Variantnosť organizačných vzorov agilného a úsporného vývoja softvéru. Diploma thesis. 2017.
final thesis2017Details
Včasná identifikácia trendov v správaní používateľov elektronického zľavového portálu
Kaššák, Ondrej -- Bieliková, Mária
Včasná identifikácia trendov v správaní používateľov elektronického zľavového portálu. In STEINBERGER, J. -- ZÍMA, M. -- FIALA, D. -- DOSTAL, M. -- NYKL, M. Data a znalosti 2017: Sborník konference. 1. vyd. Plzeň: Západočeská univerzita, 2017, s. 20--26. ISBN 978-80-261-0720-0.
contributions in anthologies, chapters in monographs/textbooks, abstracts2017Details
Verification of Power-Management Specification at Early Stages of Power-Constrained Systems Design
Macko, Dominik -- Jelemenská, Katarína -- Čičák, Pavel
Verification of Power-Management Specification at Early Stages of Power-Constrained Systems Design. Journal of Circuits Systems and Computers, 26. p. 8.
articles in magazines2017Details
Viac-účelová optimalizácia pre odporúčanie spotreby energie zohľadňujúca komfort používateľov
Loebl, Jaroslav -- Posch, Helmut -- Rozinajová, Viera
Multi-objective Optimization for Power Load Recommendation Considering User's Comfort. In DARE 2017, 5th ECML PKDD Workshop, DARE 2017, Skopje, Macedonia, September 22, 2017, Revised Selected Papers. 1. vyd. Cham: Springer, 2017, s. 26--32.
contributions in anthologies, chapters in monographs/textbooks, abstracts2017Details
Virtual Graffiti Using Smartphone
Halajová, Martina -- Burda, Kamil
Virtuálne graffiti s použitím smartfónu. Bachelor thesis. 2017.
final thesis2017Details
Virtual laboratory as a modern form of education
Zigo, Ján Mikuláš -- Rozinaj, Gregor
Virtuálne laboratórium ako moderná forma vzdelávania. Bachelor thesis. 2017.
final thesis2017Details
Virtual money which replace meal vouchers
Čarnoký, Marián -- Kováčik, Tomáš
Virtuálne peniaze nahrádzajúce stravné lístky. Diploma thesis. 2017.
final thesis2017Details
Virtuálne laboratórium ako moderná forma vzdelávania
Novák, Daniel -- Rozinaj, Gregor
Virtuálne laboratórium ako moderná forma vzdelávania. Bachelor thesis. 2017.
final thesis2017Details
Visual attention in egocentric field-of-view using RGB-D data
Olešová, Veronika -- Benešová, Vanda -- Polatsek, Patrik
Visual attention in egocentric field-of-view using RGB-D data. In Proceedings of Ninth International Conference on Machine Vision (ICMV 2016), 18th November, 2016, Nice, France..
contributions in anthologies, chapters in monographs/textbooks, abstracts2017Details
Visual detection of cars for parking areas
Súkeník, Filip -- Benešová, Vanda
Vizuálna detekcia áut pre parkovacie plochy. Bachelor thesis. 2017.
final thesis2017Details
Visual detection of cars for parking lots
Tibenský, Peter -- Benešová, Vanda
Vizuálna detekcia áut pre parkovacie plochy. Bachelor thesis. 2017.
final thesis2017Details
Visual object segmentation utilizing Kinect v2
Števuliak, Marek -- Jakab, Marek
Vizuálna segmentácia objektov s využitím senzora Kinect v2. Bachelor thesis. 2017.
final thesis2017Details
Visual pollution localization through crowdsourcing and visual similarity clustering
Kucharíková, Zuzana -- Šimko, Jakub
Visual pollution localization through crowdsourcing and visual similarity clustering. In BIELIKOVÁ, M. -- ŠIMKO, M. SMAP 2017. Proceedings 12th international workshop on semantic and social media adaptation and personalization, July 9-10, 2017 Bratislava, Slovakia. 1. vyd. S. l.: IEEE, 2017, s. 26--31. ISBN 978-1-5386-0754-1.
contributions in anthologies, chapters in monographs/textbooks, abstracts2017Details
Visual representation of program in innovative IDE
Štefánik, Matúš -- Kapec, Peter
Vizuálna reprezentácia programu v inovatívnom IDE. Diploma thesis. 2017.
final thesis2017Details
Visualization and manipulation of multiple-dimensional UML diagrams
Motko, Štefan -- Polášek, Ivan
Rozhranie a vizualizácia diagramov viacrozmerného UML. Bachelor thesis. 2017.
final thesis2017Details
Visualization of Identity Management System Configuration
Štefunko, Ľuboš -- Mederly, Pavol
Vizualizácia konfigurácie systému na správu identít. Bachelor thesis. 2017.
final thesis2017Details
Visualization of similarities
Fabušová, Janka -- Petrík, Juraj
Vizualizácia podobností. Bachelor thesis. 2017.
final thesis2017Details
Visualization of transport DVB streams
Krupa, Tomáš -- Trúchly, Peter
Vizualizácia obsahu transportných DVB tokov. Bachelor thesis. 2017.
final thesis2017Details
Visualization of user activity in an interactive application
Meňhert, Lukáš -- Bieliková, Mária
Vizualizácia aktivity používateľa v interaktívnej aplikácii. Bachelor thesis. 2017.
final thesis2017Details
Vizualizácia dát sledovania pohľadu
Demeter, Ronald -- Šimko, Jakub
Vizualizácia dát sledovania pohľadu. Bachelor thesis. 2017.
final thesis2017Details
Vizualizácia dát v obohatenej realite a interakcia s nimi
Marák, Juraj -- Kapec, Peter
Vizualizácia dát v obohatenej realite a interakcia s nimi. Diploma thesis. 2017.
final thesis2017Details
Vplyv automatickej extrakcie príznaku na predikciu časového radu
Magyar, Róbert -- Rozinajová, Viera
Vplyv automatickej extrakcie príznaku na predikciu časového radu. In BABIČ, F. -- PARALIČ, J. WIKT 2017. Proceedings of the 12nd Workshop on Intelligent and Knowledge oriented Technologies – WIKT 2017, 30.11–01.12 2017 in Košice, Slovakia. 1. vyd. Technická univerzita v Košiciach, 2017: Technická univerzita v Košiciach, 2017, s. 56--60. ISBN 978-80-553-2876-8.
contributions in anthologies, chapters in monographs/textbooks, abstracts2017Details
VR City: Software Analysis in Virtual Reality Environment
Vincúr, Juraj -- Návrat, Pavol -- Polášek, Ivan
VR City: Software Analysis in Virtual Reality Environment. In QRS 2017. Proceedings The 2017 IEEE International Conference on Software Quality, Reliability and Security (Companion Volume) (QRS-C 2017) 25-29 July 2017, Prague, Czech Republic. 1. vyd. Los Alamitos: IEEE, 2017, s. 509--516. ISBN 978-1-5386-2072-4.
contributions in anthologies, chapters in monographs/textbooks, abstracts2017Details
Využitie strojového učenia pre predpovedanie správania používateľov
Jakubík, Martin -- Kompan, Michal
Využitie strojového učenia pre predpovedanie správania používateľov. Bachelor thesis. 2017.
final thesis2017Details
Výzvy spracovania používateľmi vytváraného textu v slovenčine
Pecár, Samuel -- Šimko, Marián
Výzvy spracovania používateľmi vytváraného textu v slovenčine. In BABIČ, F. -- PARALIČ, J. WIKT 2017. Proceedings of the 12nd Workshop on Intelligent and Knowledge oriented Technologies – WIKT 2017, 30.11–01.12 2017 in Košice, Slovakia. 1. vyd. Technická univerzita v Košiciach, 2017: Technická univerzita v Košiciach, 2017, s. 68--69. ISBN 978-80-553-2876-8.
contributions in anthologies, chapters in monographs/textbooks, abstracts2017Details
Weather station device of Internet of Things
Volko, Juraj -- Lacko, Peter
Meteorologická stanica - zariadenie internetu vecí. Bachelor thesis. 2017.
final thesis2017Details
Web services publishing for the usage in Geographic information systems
Grotkovský, Denis -- Uhrík, Martin
Publikovanie webových služieb s využitím pre Geografické informačné systémy. Bachelor thesis. 2017.
final thesis2017Details
Webová aplikácia pre podporu výučby jazyka SQL
Kubík, Stanislav -- Barla, Michal
Webová aplikácia pre podporu výučby jazyka SQL. Bachelor thesis. 2017.
final thesis2017Details
What can eye tracking reveal about a filled electronic questionnaire?
Války, Matej -- Martonová, Alena
Čo môže prezradiť sledovač pohľadu o vyplnenom elektronickom dotazníku?. Bachelor thesis. 2017.
final thesis2017Details
Wireless access point for devices communicating via LoRa technology
Škuta, Michal -- Perešíni, Ondrej
Bezdrôtový prístupový bod pre zariadenia komunikujúce prostredníctvom technológie LoRa. Bachelor thesis. 2017.
final thesis2017Details
Zachovanie tokov prípadov použitia v zdrojovom kóde: prístup, kontext a výzvy
Bystrický, Michal -- Vranić, Valentino
Preserving Use Case Flows in Source Code: Approach, Context, and Challenges. Computer Science and Information Systems, 14. p. 423--445.
articles in magazines2017Details