Apr 24, 2018   10:49 p.m. Juraj
Academic information system

Faculty of Informatics and Information Technologies - list of publications


The application shows a list of publications of the selected department. The publication - department relationship can be modified by means of the My publications and their administration application. The Select department option is located in the section containing information on all kinds of publications, the Field of publication section in particular.

Type:
Year:
Order by:

Number of entries found: 28

PublicationsType of resultYearDetails
Abstraktné údajové typy v Jave
Šillík, Milan -- Považanová, Anna
Abstraktné údajové typy v Jave. Bachelor thesis. 2018. 55 p.
final thesis2018Details
Analýza oneskorenia v počítačových sieťach
Žáry, Matej -- Bernát, Dušan
Analýza oneskorenia v počítačových sieťach. Bachelor thesis. Bratislava: 2018. 35 p.
final thesis2018Details
Analýza oneskorenia v počítačových sieťach
Tölgyessy, Michal -- Bernát, Dušan
Analýza oneskorenia v počítačových sieťach. Bachelor thesis. Bratislava: 2018. 48 p.
final thesis2018Details
Architecture for Core Networks Utilizing Software
Helebrandt, Pavol
Architecture for Core Networks Utilizing Software. Information Sciences and Technologies. Bulletin of the ACM Slovakia, 8. p. 56--61.
articles in magazines2018Details
Automated Change Propagation from Source Code to Sequence Diagrams
Rástočný, Karol -- Mlynčár, Andrej
Automated Change Propagation from Source Code to Sequence Diagrams. In TJOA, A M. -- BELLATRECHE, L. -- BIFFL, S. -- LEEUWEN, J V. -- WIEDERMANN, J. SOFSEM 2018: Theory and Practice of Computer Science, 44th International Conference on Current Trends in Theory and Practice of Computer Science, Krems, Austria, January 29 - February 2, 2018, Proceedings. 1. vyd. Cham: Springer, 2018, s. 168--179. ISBN 978-3-319-73116-2.
contributions in anthologies, chapters in monographs/textbooks, abstracts2018Details
Automatizované vyhodnocovanie SystemC modelov
Michalko, Matej -- Jelemenská, Katarína
Automatic Assessment of SystemC Models. Bachelor thesis. Bratislava: 2018. 91 p.
final thesis2018Details
Automatizovaný návrh logických kombinačných obvodov s integrovanými obvodmi MSI
Pištek, Peter -- Kolesár, Milan
Automatizovaný návrh logických kombinačných obvodov s integrovanými obvodmi MSI. Bachelor thesis. Bratislava : 2018. 47 p.
final thesis2018Details
Autorita pre časovú pečiatku
Pavlík, Michal -- Chudá, Daniela
Autorita pre časovú pečiatku. Bachelor thesis. Bratislava: 2018. 39 p.
final thesis2018Details
Congestion Control in TCP/IP Networks
Nemsila, Maroš -- Kotočová, Margaréta
Congestion Control in TCP/IP Networks. Bachelor thesis. 2018. 55 p.
final thesis2018Details
Dolovanie v dátach pomocou zhlukovacích metód
Michálek, Martin -- Bou Ezzeddine, Anna
Dolovanie v dátach pomocou zhlukovacích metód. Bachelor thesis. 2018. 48 p.
final thesis2018Details
Exploring visual attention and saliency modeling for task-based visual analysis
Polatsek, Patrik -- Waldner, Manuela -- Viola, Ivan -- Kapec, Peter -- Benešová, Vanda
Exploring visual attention and saliency modeling for task-based visual analysis. Computers and Graphics, 72. p. 26--38.
articles in magazines2018Details
Influence of Body Postures on Touch-Based Biometric User Authentication
Burda, Kamil -- Chudá, Daniela
Influence of Body Postures on Touch-Based Biometric User Authentication. In TJOA, A M. -- BELLATRECHE, L. -- BIFFL, S. -- LEEUWEN, J V. -- WIEDERMANN, J. SOFSEM 2018: Theory and Practice of Computer Science, 44th International Conference on Current Trends in Theory and Practice of Computer Science, Krems, Austria, January 29 - February 2, 2018, Proceedings. 1. vyd. Cham: Springer, 2018, s. 459--468. ISBN 978-3-319-73116-2.
contributions in anthologies, chapters in monographs/textbooks, abstracts2018Details
Informačná podpora procesov ochrany kultúrneho dedičstva metódou výskumného prototypovania
Perec, Peter -- Kapustík, Ivan
Informačná podpora procesov ochrany kultúrneho dedičstva metódou výskumného prototypovania. Diploma thesis. Bratislava: 2018. 64 p.
final thesis2018Details
Interaktívne fórum s využitím najmodernejších web technológií (napr. Ajax, Flex atď.)
Paulovič, Aurel -- Drahoš, Peter
Interaktívne fórum s využitím najmodernejších web technológií (napr. Ajax, Flex atď.). Bachelor thesis. Bratislava: 2018. 27 p.
final thesis2018Details
Konverzia textových výstupov zo systému ISF do formátu MS Excel
Minárik, Andrej -- Krajčovič, Tibor
Konverzia textových výstupov zo systému ISF do formátu MS Excel. Bachelor thesis. Bratislava: 2018.
final thesis2018Details
Kvalita služieb a prenos v reálnom čase
Nemeček, Juraj -- Kotočová, Margaréta
Quality of Services and Real-Time Transport. Bachelor thesis. Bratislava: 2018. 71 p.
final thesis2018Details
Multimediálne spracovanie fyzikálnych experimentov náučnou formou
Tutko, Peter -- Martonová, Alena
Multimediálne spracovanie fyzikálnych experimentov náučnou formou. Bachelor thesis. Bratislava: 2018. 42 p.
final thesis2018Details
Optimalizácia fázovania svetelne riadenej križovatky
Lackovič, Ľubomír -- Bou Ezzeddine, Anna
Optimalizácia fázovania svetelne riadenej križovatky. Bachelor thesis. Bratislava: 2018. 43 p.
final thesis2018Details
Portál pre podporu vývoja softvérových aplikácií
Majchrák, Matúš -- Polášek, Ivan
Portal to support development of software applications. Bachelor thesis. Bratislava: 2018. 48 p.
final thesis2018Details
Poznámkovanie programov vo výučbovom systéme
Mihál, Vladimír -- Bieliková, Mária
Poznámkovanie programov vo výučbovom systéme. Bachelor thesis. Bratislava: 2018. 45 p.
final thesis2018Details
Predikcia spotreby v inteligentnej elektrickej sieti s využitím online regresie podporných vektorov
Vrablecová, Petra -- Bou Ezzeddine, Anna -- Rozinajová, Viera -- Šárik, Slavomír -- Sangaiah, Arun Kumar
Smart grid load forecasting using online support vector regression. Computers and electrical engineering, 65. p. 102--117.
articles in magazines2018Details
Prostriedky pre podporu výučby predmetu ASP1
Vanek, Lukáš -- Čičák, Pavel
Prostriedky pre podporu výučby predmetu ASP1. Bachelor thesis. Bratislava: 2018. 60 p.
final thesis2018Details
Rozhodovanie sa hráčov pri vedení lopty
Urbanec, Maroš -- Kapustík, Ivan
Rozhodovanie sa hráčov pri vedení lopty. Bachelor thesis. Bratislava: 2018. 58 p.
final thesis2018Details
Úvod do softvérových jazykov, príklady a úlohy
Lacko, Peter -- Kompan, Michal
Úvod do softvérových jazykov, príklady a úlohy. Bratislava: Vydavateľstvo SPEKTRUM STU, 2018. 108 p. ISBN 978-80-227-4772-1.
monographs, textbooks, manuals, norms, patents, research reports, other non-periodical publications2018Details
Vizualizácia lokalizácie IP adries
Szabó, Rastislav -- Bernát, Dušan
Vizualizácia lokalizácie IP adries. Bachelor thesis. Bratislava: 2018. 58 p.
final thesis2018Details
Vizualizácia ľudského oka s refrakciou svetla v šošovke
Pavlík, Adam -- Drahoš, Peter
Vizualizácia ľudského oka s refrakciou svetla v šošovke. Bachelor thesis. Bratislava: 2018. 50 p.
final thesis2018Details
Vytvorenie inteligentného agenta subsymbolickým prístupom umelej inteligencie
Varga, Ľubomír -- Lacko, Peter
Vytvorenie inteligentného agenta subsymbolickým prístupom umelej inteligencie. Bachelor thesis. Bratislava: 2018. 45 p.
final thesis2018Details
Získavanie metadát obsahu webových sídel
Michálek, Tomáš -- Šimko, Marián
Získavanie metadát obsahu webových sídel. Bachelor thesis. Bratislava: 2018. 34 p.
final thesis2018Details