Apr 30, 2017   5:09 a.m. Anastázia
Academic information system

Faculty of Informatics and Information Technologies - list of publications


The application shows a list of publications of the selected department. The publication - department relationship can be modified by means of the My publications and their administration application. The Select department option is located in the section containing information on all kinds of publications, the Field of publication section in particular.

Type:
Year:
Order by:

Number of entries found: 10

PublicationsType of resultYearDetails
An Incremental Approach to Semantic Clustering Designed for Software Visualization
Vincúr, Juraj -- Polášek, Ivan
An Incremental Approach to Semantic Clustering Designed for Software Visualization. In JANECH, J. -- KOSTOLNÝ, J. -- GRATKOWSKI, T. Proceedings of the 2015 Federated Conference on Software Development and Object Technologies. s. 348--361.
contributions in anthologies, chapters in monographs/textbooks, abstracts2017Details
Application performance optimization in a multicloud environment
Bobák, Martin -- Hluchý, Ladislav
Optimalizácia výkonu aplikácií v multicloudovom prostredí. Dissertation thesis. 2017.
final thesis2017Details
Bezpečnostné rozšírenie automobilových komunikačných protokolov použitím Ethernet / IP
Laštinec, Ján -- Hudec, Ladislav
Bezpečnostné rozšírenie automobilových komunikačných protokolov použitím Ethernet / IP. Dissertation thesis. 2017.
final thesis2017Details
Computer simulation of course of fires and their consequences
Valášek, Lukáš -- Glasa, Ján
Počítačová simulácia priebehu požiarov a analýza ich dôsledkov. Dissertation thesis. 2017.
final thesis2017Details
From perceptrons to deep neural networks
Lacko, Peter
From perceptrons to deep neural networks. In SAMI 2017: [elektronický zdroj] : IEEE 15th International Symposium on Applied Machine Intelligence and Informatics, January, 26-28, 2017, Herľany, Slovakia. 1. vyd. IEEE, 2017, s. 000169--000172. ISBN 978-1-5090-5654-5.
contributions in anthologies, chapters in monographs/textbooks, abstracts2017Details
Modelovanie sémantiky textu
Šajgalík, Márius -- Bieliková, Mária
Modelling Text Semantics. Dissertation thesis. 2017.
final thesis2017Details
Navigačné vodítka pre prieskumné vyhľadávanie a navigáciu v digitálnych knižniciach
Móro, Róbert -- Bieliková, Mária
Navigation Leads for Exploratory Search and Navigation in Digital Libraries. Dissertation thesis. 2017.
final thesis2017Details
Opakujúce sa vzory ako symboly pre reprezentáciu dlhých časových radov
Ševcech, Jakub -- Bieliková, Mária
Repeating patterns as symbols for long time series representation. Journal of Systems and Software, 127. p. 179--194.
articles in magazines2017Details
Softvérové inžinierstvo v otázkach a odpovediach
Šimko, Jakub -- Šimko, Marián -- Bieliková, Mária
Softvérové inžinierstvo v otázkach a odpovediach. Bratislava: Vydavateľstvo SPEKTRUM STU, 2017. 218 p. ISBN 978-80-227-4669-4.
monographs, textbooks, manuals, norms, patents, research reports, other non-periodical publications2017Details
Visual attention in egocentric field-of-view using RGB-D data
Olešová, Veronika -- Benešová, Vanda -- Polatsek, Patrik
Visual attention in egocentric field-of-view using RGB-D data. SPIE - The International Society for Optical Engineering, 2017: 2017.
conference proceedings2017Details