22. 2. 2018  13:44 Etela
Akademický informačný systém

Fakulta informatiky a informačných technológií - zoznam publikácií


Aplikácia zobrazuje zoznam publikácií vybraného pracoviska. Vzťah publikácie k pracovisku je možné upravovať v aplikácii Moje a mnou spravované publikácie v rámci editovania danej publikácie. Voľba pracoviska sa nachádza v údajoch spoločných pre všetky druhy publikácií, konkrétne pod voľbou odboru publikácie.

Druh:
Rok:
Zoraďovať podľa:

Počet nájdených záznamov: 13

PublikácieDruh výsledkuRokPodrobnosti
Abstraktné údajové typy v Jave
Šillík, Milan -- Považanová, Anna
Abstraktné údajové typy v Jave. Bakalárska práca. 2018. 55 s.
záverečná práca2018Podrobnosti
Analýza oneskorenia v počítačových sieťach
Žáry, Matej -- Bernát, Dušan
Analýza oneskorenia v počítačových sieťach. Bakalárska práca. Bratislava: 2018. 35 s.
záverečná práca2018Podrobnosti
Analýza oneskorenia v počítačových sieťach
Tölgyessy, Michal -- Bernát, Dušan
Analýza oneskorenia v počítačových sieťach. Bakalárska práca. Bratislava: 2018. 48 s.
záverečná práca2018Podrobnosti
Architecture for Core Networks Utilizing Software
Helebrandt, Pavol
Architecture for Core Networks Utilizing Software. Information Sciences and Technologies. Bulletin of the ACM Slovakia, 8. s. 56--61.
články v časopisoch2018Podrobnosti
Automatizovaný návrh logických kombinačných obvodov s integrovanými obvodmi MSI
Pištek, Peter -- Kolesár, Milan
Automatizovaný návrh logických kombinačných obvodov s integrovanými obvodmi MSI. Bakalárska práca. Bratislava : 2018. 47 s.
záverečná práca2018Podrobnosti
Congestion Control in TCP/IP Networks
Nemsila, Maroš -- Kotočová, Margaréta
Congestion Control in TCP/IP Networks. Bakalárska práca. 2018. 55 s.
záverečná práca2018Podrobnosti
Dolovanie v dátach pomocou zhlukovacích metód
Michálek, Martin -- Bou Ezzeddine, Anna
Dolovanie v dátach pomocou zhlukovacích metód. Bakalárska práca. 2018. 48 s.
záverečná práca2018Podrobnosti
Multimediálne spracovanie fyzikálnych experimentov náučnou formou
Tutko, Peter -- Martonová, Alena
Multimediálne spracovanie fyzikálnych experimentov náučnou formou. Bakalárska práca. Bratislava: 2018. 42 s.
záverečná práca2018Podrobnosti
Prostriedky pre podporu výučby predmetu ASP1
Vanek, Lukáš -- Čičák, Pavel
Prostriedky pre podporu výučby predmetu ASP1. Bakalárska práca. Bratislava: 2018. 60 s.
záverečná práca2018Podrobnosti
Rozhodovanie sa hráčov pri vedení lopty
Urbanec, Maroš -- Kapustík, Ivan
Rozhodovanie sa hráčov pri vedení lopty. Bakalárska práca. Bratislava: 2018. 58 s.
záverečná práca2018Podrobnosti
Smart grid load forecasting using online support vector regression
Vrablecová, Petra -- Bou Ezzeddine, Anna -- Rozinajová, Viera -- Šárik, Slavomír -- Sangaiah, Arun Kumar
Smart grid load forecasting using online support vector regression. Computers and electrical engineering, 65. s. 102--117.
články v časopisoch2018Podrobnosti
Vizualizácia lokalizácie IP adries
Szabó, Rastislav -- Bernát, Dušan
Vizualizácia lokalizácie IP adries. Bakalárska práca. Bratislava: 2018. 58 s.
záverečná práca2018Podrobnosti
Vytvorenie inteligentného agenta subsymbolickým prístupom umelej inteligencie
Varga, Ľubomír -- Lacko, Peter
Vytvorenie inteligentného agenta subsymbolickým prístupom umelej inteligencie. Bakalárska práca. Bratislava: 2018. 45 s.
záverečná práca2018Podrobnosti