Mar 24, 2018   7:25 a.m. Gabriel
Academic information system

Študijné oddelenie SjF


The following application enables you view the information on the Study Department.

Information on the selected Study Department

Basic information on Study Department
Contact addressNám.slobody 17, 812 31 Bratislava
Phone+421 257 296 520
Fax+421 252 925 749
E-mailnadezda.svancarova@stuba.sk
NoteVedúca študijného oddelenia

Study Department office hours

DayFromUntilNote
Monday13:0015:00
Tuesday9:0011:00
Wednesday9:0011:00
Wednesday13:0015:00
Thursday9:0011:00
Friday0:0123:59NEÚRADNÝ DEŇ

Study Department officers

NameOfficePhoneE-mailSend an e-mailField of activity
Mgr. Lucia Abrhanová140+421 (2) 57 296 244lucia.abrhanova@stuba.skType of study: Foreign student studies, samoplátci - cudzinci
Mgr. Gabriela Bartalská010+421 (2) 57 296 520gabriela.bartalska@stuba.skštudenti bakalárskeho štúdia: 3. ročník, sociálne štipendiá pre študentov bakalárskeho štúdia, potvrdenia a výpisy z archívu bývalých študentov SjF STU od r. 1980
Milada Čavojská014+421 (2) 57 296 137milada.cavojska@stuba.skštudenti inžinierskeho štúdia: 1. a 2. ročník, rezervovanie miestností
Mgr. Katarína Herzogová055/4+421 (2) 57 296 255katarina.herzogova@stuba.skType of study: Doctoral
Lucia Horvátová012+421 (2) 57 296 135lucia.horvatova@stuba.skštudenti bakalárskeho štúdia: 1. a 2. ročník, ubytovanie študentov
Mgr. Nadežda Švancarová015+421 (2) 57 296 198nadezda.svancarova@stuba.skprijímacie konanie na bakalárske a inžinierske štúdium, sociálne štipendiá pre študentov inžinierskeho štúdia, štipendiá pre zahraničných študentov

Faculty vice-deans

NameOfficePhoneE-mailSend an e-mail
doc. Ing. Juraj Beniak, PhD.+421 (2) 57 296 537juraj.beniak@stuba.sk
prof. Ing. Stanislav Ďuriš, PhD.105+421 (2) 57 296 706, +421 905 241 179stanislav.duris@stuba.sk
doc. Ing. Karol Prikkel, CSc.32+421 (2) 57 296 235karol.prikkel@stuba.sk
prof. Ing. František Urban, CSc.031, 306+421 (2) 57 296 150, +421 (2) 57 296 494frantisek.urban@stuba.sk