Apr 30, 2017   5:08 a.m. Anastázia
Academic information system

Študijné oddelenie SjF


The following application enables you view the information on the Study Department.

Information on the selected Study Department

Basic information on Study Department
Contact addressNám.slobody 17, 812 31 Bratislava
Phone+421 257 296 520
Fax+421 252 925 749
E-mailnadezda.svancarova@stuba.sk
NoteVedúca študijného oddelenia

Study Department office hours

DayFromUntilNote
Monday8:0016:00prestávka na obed 11:30 - 12:30
Tuesday8:0016:00prestávka na obed 11:30 - 12:30
Wednesday8:0016:00prestávka na obed 11:30 - 12:30
Thursday8:0016:00prestávka na obed 11:30 - 12:30

Study Department officers

NameOfficePhoneE-mailSend an e-mailField of activity
Mgr. Lucia Abrhanová140+421 (2) 57 296 244lucia.abrhanova@stuba.skType of study: Foreign student studies, samoplátci - cudzinci
Mgr. Gabriela Bartalská010+421 (2) 57 296 520gabriela.bartalska@stuba.skB-AISP, B-ESZ, I-AISP, I-ESZ, I-MESK, potvrdenia a výpisy z archívu bývalých študentov SjF STU od šk.r. 1980/81, prijímacie konanie, sociálne štipendiá, motivačné štipendiá, štipendiá pre zahraničných študentov
Milada Čavojská014+421 (2) 57 296 137milada.cavojska@stuba.skB-AMPS, B-EVT, I-AMPS, I-EVT, prijímacie konanie, rezervácia miestností počas skúškového obdobia, ubytovanie
Mgr. Katarína Herzogová055/4+421 (2) 57 296 255kherzogova@gmx.netType of study: Doctoral
Mgr. Nadežda Švancarová015+421 (2) 57 296 198nadezda.svancarova@stuba.skB-AMAM, B-STAM, B-TOZP, I-AMAM, I-CHPZ, I-STAM, vedúca oddelenia, prijímacie konanie

Faculty vice-deans

NameOfficePhoneE-mailSend an e-mailSpecifications
prof. Ing. Ernest Gondár, PhD.367, 27+421 (2) 44 455 087 kl. 367, +421 (2) 57 296 193ernest.gondar@stuba.skProdekan pre vedu, výskum a doktorandské štúdium
doc. Ing. Ľudovít Kolláth, PhD.436+421 (2) 57 296 558ludovit.kollath@stuba.skProdekan pre personálne a sociálne veci a rozvoj fakulty
RNDr. Viera Záhonová, CSc.031+421 (2) 57 296 138, +421 (2) 57 296 150, +421 915 851 798viera.zahonova@stuba.skProdekanka pre pedagogiku