20. 1. 2018  11:48 Dalibor
Akademický informačný systém

Stavebná fakulta - telefónny zoznam


Aplikácia zobrazuje telefónny zoznam pre Vami zvolené pracovisko. Ak chcete vytlačiť zoznam, použite tlačidlo na konci formulára.

Je možné zobrazovať iba primárne údaje alebo všetky údaje.

Pri telefónnych číslach sa zobrazuje buď iba klapka, alebo celé telefónne číslo. Nasledujúcou voľbou môžete meniť spôsob zobrazovania čísiel.

Jednotliví pracovníci sú zaradení abecedne bez ohľadu na ich pracovisko. Nasledujúcou voľbou môžete ovplyvniť spôsob výpisu.

Jednotlivé pracoviská sa vypisujú pomocou oficiálnych skratiek pracovísk. Nasledujúcou voľbou môžete zmeniť skratky na čísla (prípadne kódy) pracovísk.

     

Nie je možné zistiť telefónnu predvoľbu pre pracovisko Stavebná fakulta. Telefónne čísla sú uvádzané v plnom formáte.

MenoPracoviskoZaradenieTelefónKanceláriaE-mail
Abaffy Dušan, Ing., CSc.SvFdohoda o vykonaní práceqabaffy@is.stuba.sk
Abaffy Dušan, Ing., PhD.SvFexterný spolupracovníkqabaffyd@is.stuba.sk
Ábelová KatarínaKICknihovníčka+421 (2) 59 274 576katarina.abelova@stuba.sk
Abrahoim Iyad, Ing., PhD.KBKModborný asistent CSc.,PhD.+421 (2) 59 274 551A 4/416iyad.abrahoim@stuba.sk
Adamec Peter, Ing.SvFdohoda o vykonaní práceqadamec@is.stuba.sk
Adámek Jiří, prof. Ing., CSc.SvFdohoda o vykonaní práceqadamekj@is.stuba.sk
Adamják Marián, Ing.SvFdohoda o vykonaní práceqadamjak@is.stuba.sk
Adamská Gabriela, doc. Ing., PhD.SvFdohoda o vykonaní práceC 0613gabriela.adamska@stuba.sk
Agócs Zoltán, prof. Dr. Ing., PhD.SvFdohoda o vykonaní prácezoltan.agocs@stuba.sk
Alagöz TaylanSvFbudoucí zahraniční studentstud.Taylan.Alagoez@fh-kufstein.ac.at
ALAMRO Bader I.M., Ing.KTESdoktorandbader_2225@hotmail.com
Ambrovičová Mikulajová Andrea, Ing. arch.SvFdohoda o vykonaní práceqmikulajova@is.stuba.sk
Ambroz Martin, Ing.KMDGdoktorandC 0503ambroz.martin.ml@gmail.com
Andreji Jaroslav, Ing.SvFdohoda o vykonaní práceqandreji@is.stuba.sk
Anguš MarianKBKMstavebný technikmarian.angus@stuba.sk
Antalová Libuša, doc. Ing., PhD.SvFdohoda o vykonaní práceqantalova@is.stuba.sk
Antal Roland, Ing.KSMEdoktorand+421 (2) 59 274 231A 221roland.antal@stuba.sk
Antošová Naďa, doc. Ing., PhD.KTESdocentka CSc.,PhD.+421 (2) 59 274 595C 1003nada.antosova@stuba.sk
Ároch Rudolf, doc. Ing., PhD.KKDKdocent CSc.,PhD.+421 (2) 59 274 365A 503rudolf.aroch@stuba.sk
Augustín Tomáš, Ing.KBKMdoktorand+421 (2) 59 274 295A 4/424augustin.tomas.bz@gmail.com
Aymaz SevhatSvFbudoucí zahraniční studentsevhat.aymaz@gmail.com
Babečka Ján, Ing.SvFdohoda o vykonaní práceqbabecka@is.stuba.sk
Babiak Ján, Ing., PhD.SvFexterný školiteľqbabiak@is.stuba.sk
Babiaková Gabriela, RNDr., CSc.SvFdohoda o vykonaní práce, externá spolupracovníčkaqbabiakova@is.stuba.sk
Babicová Ružena, Ing.SvFdohoda o vykonaní práceqbabicova@is.stuba.sk
Babinský Ján, Ing.SvFexterný spolupracovníkjaxaxa@azet.sk
Babjak Adam, Ing.SvFkonzultantqbabjaka@is.stuba.sk
Babjaková Oľga, Ing. arch.SvFexterná spolupracovníčkaqbabjakova@is.stuba.sk
Bacigál Tomáš, Ing., PhD.KMDGodborný asistent CSc.,PhD.+421 (2) 59 274 419C 0501bacigal@is.stuba.sk
Bača Ladislav, Ing., CSc.SvFdohoda o vykonaní práceqbacal@is.stuba.sk
Bača Peter, Mgr., PhD.SvFdohoda o vykonaní práceqbaca@is.stuba.sk
Bačík Martin, Ing., PhD.SvFdohoda o vykonaní práceqbacik@is.stuba.sk
Bačová Katarína, doc. Ing., PhD.KDOSdocentka CSc.,PhD.+421 (2) 59 274 582A 5/534katarina.bacova@stuba.sk
Bada Matej, Ing.SvFdohoda o vykonaní práceqbada@is.stuba.sk
Badlík Karol, Ing.SvFdohoda o vykonaní práceqbadlik@is.stuba.sk
Bágeľ Ľubomír, RNDr.SvFdohoda o vykonaní práce, externý spolupracovníkqbagel@is.stuba.sk
Bahna Vladimír, Ing. arch. akad. arch., PhD.SvFdohoda o vykonaní práce+421 (2) 572 76 318308bahna@fa.stuba.sk
Bajtala Marek, Ing., PhD.KGDEodborný asistent CSc.,PhD.+421 (2) 59 274 392A-304marek.bajtala@stuba.sk
Bajtek Zbyněk, Ing., PhD.KVHKvýskumný pracovník s VŠ vzdelaním+421 (2) 59 274 627C 1214zbynek.bajtek@stuba.sk
Bajza Adolf, prof. Ing., PhD.SvF+421 (2) 59 274 687blok C 8.posch., č.dv. 12adolf.bajza@stuba.sk
Bakaljarová MartaSvFdohoda o vykonaní práceqbakaljarova@is.stuba.sk
Bakyta Róbert, Ing. arch. Ing.SvFdohoda o vykonaní prácerobert.bakyta@gmail.com
Baláž AndrejCIT, SvFprac. technickej obsluhy a údržby VS, dohoda o vykonaní práce+421 (2) 59 274 303CIT 6/3andrej.balaz@stuba.sk
Baláž Ivan, prof. Ing., PhD.KKDKprofesor CSc.,PhD.+421 (2) 59 274 379A 511ivan.balaz@stuba.sk
Baláž Jozef, Ing., CSc.SvFdohoda o vykonaní práceqbalaz@is.stuba.sk
Baláž Ľubomír, Ing., PhD.SvF+421 (2) 59 274 334A - 218lubomir.balaz@stuba.sk
Baláž Marek, Ing.SvFdohoda o vykonaní práceqbalazm3@is.stuba.sk
Balážová LibušaKFYZodborná administratívna pracovníčka+421 (2) 59 274 421C 0307libusa.balazova@stuba.sk
Balážová Pavla, Mgr.KJAZodborná asistentka bez vedeckej hodnostibalazovap@is.stuba.sk
Balažovjech Martin, Mgr., PhD.SvF, KMDGvýskumný pracovník s VŠ vzdelaním, dohoda o vykonaní práce+421 (2) 59 274 235C 0510martin.balazovjech@stuba.sk
Balcieráková Monika, Ing.KDOSdoktorandka+421 (2) 59 274 359A 5/520monikaorthova@yahoo.com
Baliak František, prof. RNDr., PhD.SvF+421 (2) 59 274 284C17 02frantisek.baliak@stuba.sk
Bálint Gabriel, Ing.SvFdohoda o vykonaní práce+421 (2) 59 274 353A 5/535gabo.balint@gmail.com
Ballová Dominika, Mgr.KMDGdoktorandkadomi.bi09@gmail.com
Balog Karol, prof. Ing., PhD.SvFdohoda o vykonaní práce+421 906 068 klapka 501ŤL-322akarol.balog@stuba.sk
Balucha Martin, Ing., PhD.SvFdohoda o vykonaní práceqbalucha@is.stuba.sk
Balúch JánSvFdohoda o vykonaní práceqbaluch@is.stuba.sk
Baník Ivan, prof. RNDr., PhD.SvF+421 (2) 59 274 489C 0303ivan.banik@stuba.sk
Baran Dušan, prof. Ing., PhD.SvFdohoda o vykonaní práce+421 906 068 kl. 481T02 2.115dusan.baran@stuba.sk
Baranová Júlia, Ing.KHUVodborná asistentka bez vedeckej hodnosti+421 (2) 59 274 207C 2016julia.baranova@stuba.sk
Barczi Peter, Ing.SvFdohoda o vykonaní práceb.petko@zoznam.sk
Bárek Viliam, doc. Ing., PhD.SvFdohoda o vykonaní práceqbarekv@is.stuba.sk
Barloková Danka, doc. Ing., PhD.KZEIdocentka CSc.,PhD.+421 (2) 59 274 608C 1301danka.barlokova@stuba.sk
Barok Ivan, Ing.SvFdohoda o vykonaní práceqbarok@is.stuba.sk
Baroková Dana, doc. Ing., PhD.KHTEdocentka CSc.,PhD.+421 (2) 59 274 693C 1111dana.barokova@stuba.sk
Barták Jiří, prof. Ing., DrSc.SvFdohoda o vykonaní prácevladimir_mitro@stuba.sk
Bartek Miroslav, Ing.SvFdohoda o vykonaní práceqbartek@is.stuba.sk
Bartko Tomáš, Ing. arch.SvFdohoda o vykonaní práceqbartko@is.stuba.sk
Bartók Andrej, Ing., PhD.KBKModborný asistent CSc.,PhD.+421 (2) 59 274 540A 4/431andrej.bartok@stuba.sk
Bartoněk Dalibor, doc. Ing., CSc.SvFbartonek.d@fce.vutbr.cz
Bartošová Kmeťková Jana, Ing.KTZBdoktorandkajanka.kmetkova@gmail.com
Bartošová Ľudmila, doc. Ing., PhD.SvFdohoda o vykonaní práce+421 (2) 59 274 355A 5/532ludmila.bartosova@stuba.sk
Bartošová Monika, Ing., PhD.SvFexterná spolupracovníčkaqbartosova@is.stuba.sk
Bartoš Pavel, prof. Ing., PhD.SvFA-318pavel.bartos@stuba.sk
Bátorová Kristína, Mgr.SvFdohoda o vykonaní práceqbatorova@is.stuba.sk
Bauer Peter, Ing. arch.KARCHvýskumný pracovník s VŠ vzdelaním+421 (2) 59 274 464C 1919archibauer@centrum.sk
Bayer Ján, Ing.SvFdohoda o vykonaní práceqbayer@is.stuba.sk
Bazso Daniel, Ing.SvFbazso.daniel@gmail.com
Bažík Peter, Ing.KTESdoktorandC 2006bazik@centrum.sk
Bebják Ivan, Ing.SvFdohoda o vykonaní práceqbebjak@is.stuba.sk
Bederka Marián, Ing.KTESdoktorandC 1015marian.bederka@gmail.com
Bednárová Emília, prof. Ing., PhD.KGTEprofesorka CSc.,PhD.+421 (2) 59 274 675C 0901emilia.bednarova@stuba.sk
Bednár Štefan, Ing.SvFdohoda o vykonaní práceqbednars@is.stuba.sk
Bekerová Lýdia, Ing.SvFdohoda o vykonaní práceqbekerova@is.stuba.sk
Bekö Gabriel, doc. Ing., PhD.SvFexterný školiteľqbeko@is.stuba.sk
Belániová Barbora, Ing.KTESdoktorandka, odborná administratívna pracovníčkabarborabelaniova@gmail.com
Belaňová Eliška, Ing., PhD.SvFqbelanova@is.stuba.sk
Belčáková Ingrid, doc. RNDr., PhD.SvFdohoda o vykonaní práce+421 (2) 572 76 283237belcakovaingrid@gmail.com
Belica Peter, Ing., CSc.SvFexterný spolupracovník+421 (2) 59 274 588C16 14peter.belica@stuba.sk
Belohorcová AnnaSekDpracovníčka pre sociálne záležitosti+421 (2) 59 274 471C1/5anna.belohorcova@stuba.sk
Beňák Marián, Ing.SvFdohoda o vykonaní práceqbenak@is.stuba.sk
Benčat Ján, prof. Ing., PhD.SvFexterný spolupracovníkqbencat@is.stuba.sk
Bendík Peter, Ing.SvFdohoda o vykonaní práceqbendik@is.stuba.sk
Bendžalová Jana, Ing., PhD.SvFdohoda o vykonaní prácebendzalova@gmail.com
Benedikovičová HelenaKBKMtechnická pracovníčka+421 (2) 59 274 705A 4/407helena.benedikovicova@stuba.sk
Beneš Michal, doc. Dr. Ing.SvFdohoda o vykonaní práceqbenes@is.stuba.sk
Benko Pavol, Ing. arch.SvFdohoda o vykonaní práceqbenko@is.stuba.sk
Benko Štefan, Ing.SvFexterný spolupracovníkpistab@orangemail.sk
Benková Lenka, Ing.SvFdohoda o vykonaní práce+421 (2) 59 274 594C10/19astrigacova.svf@gmail.com
Benková ZuzanaKMDGodborná administratívna pracovníčka+421 (2) 59 274 703C 0401zuzana.benkova@stuba.sk
Benko Vladimír, prof. Ing., PhD.SvF, KBKMdohoda o vykonaní práce, profesor CSc.,PhD.+421 (2) 59 274 554A 4/414qbenkov@is.stuba.sk
Beňo Stanislav, Ing.SvFdohoda o vykonaní práceqbenos@is.stuba.sk
Beňová Kristína, PhDr.EOfinančná účtovníčka+421 (2) 59 274 729C2/7kristina.benova@stuba.sk
Beňovičová JanaOPprevádzková pracovníčka+421 (2) 59 274 468C1/14jana.benovicova@stuba.sk
Béreš Ladislav, Ing.SvFdohoda o vykonaní práceqberes@is.stuba.sk
Bernát Libor, PhDr., CSc.KHUVvýskumný pracovník s VŠ vzdelaním+421 (2) 44 455 087 kl. 157C 2016libor.bernat@stuba.sk
Bertóková Marcela, Ing.SvFdohoda o vykonaní práceqbertokova@is.stuba.sk
Besedičová Dagmar, Ing.SvFdohoda o vykonaní práceqbesedicova@is.stuba.sk
Beťko Bohumír, prof. Ing., PhD.SvFdohoda o vykonaní prácebohumir.betko@stuba.sk
Beťko Boris, Ing.SvFqbetko@is.stuba.sk
Bezák Bystrík, prof. Ing., PhD.SvF+421 (2) 59 274 707A 5/531bystrik.bezak@stuba.sk
Bezák Ivan, Ing., PhD.SvFexterný spolupracovníkqbezak@is.stuba.sk
Bežuchová MonikaEOpracovníčka pre ekonomické činnosti+421 (2) 59 274 579C 2/2monika.bezuchova@stuba.sk
Bielek Boris, prof. Ing., PhD.KKPSprofesor CSc.,PhD.+421 (2) 59 274 642C 0611boris.bielek@stuba.sk
Bihuňová Mária, Ing., PhD.SvFexterná spolupracovníčkabihunova@yahoo.com
Bilančík Marek, Ing.SvFdohoda o vykonaní práce+421 (2) 59 274 573C10/16marek.bilancik@gmail.com
Bilčík Juraj, prof. Ing., PhD.KBKMprofesor CSc.,PhD.+421 (2) 59 274 546A 4/408juraj.bilcik@stuba.sk
Binderová Bohuslava, Ing.SvFdohoda o vykonaní práceqbinderova@is.stuba.sk
Binek Kamil, Ing.KKPSdoktorand+421 (2) 59 274 653C 1509kamil.binek@stuba.sk
Birčák Milan, Ing.SvFdohoda o vykonaní práceqbircak@is.stuba.sk
Bisták Andrej, Ing.KTESdoktorand+421 (2) 59 274 573C 1015qbistak@is.stuba.sk
Bitterer Ladislav, prof. Ing., PhD.SvFdohoda o vykonaní práceqbitterer@is.stuba.sk
Bizub Jozef, Ing.SvFdohoda o vykonaní práceqbizub@is.stuba.sk
Blahušiak VladimírSvFdohoda o vykonaní práceqblahusiak@is.stuba.sk
Blaškovičová Lotta, Ing., PhD.SvFdohoda o vykonaní práceqblaskovicova@is.stuba.sk
Blažek Jozef, Ing.SvFdohoda o vykonaní práceqblazek@is.stuba.sk
Blažo Adam, Ing.KKPSdoktorandadamek9393@gmail.com
Blažová Elena, Ing.SvFexterná spolupracovníčkaqblazova@is.stuba.sk
Blesák Lukáš, Ing., PhD.SvFdohoda o vykonaní práce+421 (2) 59 274 561B/410lukas.blesak@stuba.sk
Blišťan Peter, doc. Ing., PhD.SvFkonzultantqblistan@is.stuba.sk
Bobik Mikuláš, Ing., PhD.SvFexterný spolupracovníkqbobik@is.stuba.sk
Bock Igor, prof. RNDr., PhD.SvFdohoda o vykonaní práce+421 (2) 60 291 204A405igor.bock@stuba.sk
Bocko Jozef, prof. Ing., CSc.SvFexterný spolupracovníkqbockoj@is.stuba.sk
Boček Július, Ing.SvFexterný spolupracovníkjuliusbocek@gmail.com
Bočkaj Jozef, Ing.KKPSdoktorandj.bockaj@centrum.sk
Bodó Imrich, Ing.SvFdohoda o vykonaní práceqbodo@is.stuba.sk
Bohovic RomanSvFexterný spolupracovníkqbohovic@is.stuba.sk
Bohunický Bohumil, Ing.SvFexterný spolupracovníkqbohunicky@is.stuba.sk
Bohunický Bohuš, Ing.KKPSdoktorand+421 (2) 59 274 655C 1512bohus.bohunicky@gmail.com
Bohuš Peter, Ing.SvFexterný spolupracovníkbohus_peter@yahoo.de
Bojkovská EvaSvFdohoda o vykonaní práce+421 (2) 59 274 517eva.bojkovska@stuba.sk
Bojnák Ľubomír, Ing.SvFdohoda o vykonaní práceqbojnak@is.stuba.sk
Bolha Ľubomír, doc. Ing., PhD.SvF+421 (2) 59 274 387A 3/331lubomir.bolha@stuba.sk
Bollová Gabriela, doc. Ing., PhD.SvFexterná školiteľkagabriela.bollova@stuba.sk
Boltvan Ján, Ing.SvFdohoda o vykonaní práceqboltvan@is.stuba.sk
Bondareva Irina, doc. Ing., PhD.SvFexterná školiteľka+421 918 669 114irina.bondareva@stuba.sk
Borecká Eva, Ing. arch., PhD.SvF, KARCHdohoda o vykonaní práce, odborná asistentka CSc.,PhD.+421 (2) 59 274 564C 1910atelier_borecky@stonline.sk
Borovička Michal, Ing.SvFdohoda o vykonaní práce+421 (2) 59 274 654C 15/22boromiso@yahoo.com
Borsová AnnaOPupratovač - upratovačka+421 (2) 59 274 201anna.borsova@stuba.sk
Borzovič Viktor, doc. Ing., PhD.KBKMdocent CSc.,PhD.+421 (2) 59 274 542A 4/420viktor.borzovic@stuba.sk
Bosák Lukáš, Ing.KKPSdoktorand+421 (2) 59 274 655C 1512lukasbosak@gmail.com
Boskovičová OľgaOPvrátnikboskovicova@is.stuba.sk
Botka Ľubomír, Ing.SvFdohoda o vykonaní práceqbotka@is.stuba.sk
Bozsíková HelenaCIToperátorka VS+421 (2) 59 274 656CIT 34/3helena.bozsikova@stuba.sk
Božík Michal, doc. Ing., PhD.KTESdocent CSc.,PhD.+421 (2) 59 274 598C 1008michal.bozik@stuba.sk
Božíková Jarmila, doc. Ing., PhD.KZEIdocentka CSc.,PhD.+421 (2) 59 274 611C 1306jarmila.bozikova@stuba.sk
Bradáč Albert, doc. Ing., PhD.SvFdohoda o vykonaní práceqbradac@is.stuba.sk
Bránický Filip, Ing.KARCHdoktorand+421 (2) 59 274 239C 1920branicky.filip@gmail.com
Braniš Marek, Ing.KDOSdoktorand+421 (2) 59 274 359A 5/520branis.marky@gmail.com
Braun Jaroslav, Ing.SvFdohoda o vykonaní prácejaroslav.braun@fsv.cvut.cz
Brazdovič Martin, Ing.SvFexterný spolupracovníkqbrazdovic@is.stuba.sk
Brček Martin, Mgr., PhD.KGTEodborný asistent CSc.,PhD.+421 (2) 59 274 288C 1723martin.brcek@stuba.sk
Brehovská Jana, Ing., PhD.SvFexterná spolupracovníčka+421 (2) 59 274 391A-302jana.halickova@stuba.sk
Briatka Peter, Ing., MBA, PhD.KTESvýskumný pracovník s VŠ vzdelaním+421 (2) 59 274 594C 1013peter.briatka@stuba.sk
Briatka Roman, Ing.SvF, KTES, doktorandroman@stavby-bab.sk
Briatková Jana, Ing.SvFdohoda o vykonaní práceqbriatkova@is.stuba.sk
Briestenská HelenaOPupratovač - upratovačka+421 (2) 59 274 515helena.briestenska@stuba.sk
Brimich Ladislav, RNDr., CSc.SvFexterný spolupracovníkqbrimich@is.stuba.sk
Brinzová LauraKICknihovníčka+421 (2) 59 274 495laura.brinzova@stuba.sk
Brliť František, Ing.SvFdohoda o vykonaní práceqbrlit@is.stuba.sk
Brodniansky Ján, Ing., PhD.KKDKvýskumný pracovník s VŠ vzdelanímA 519johny1221@gmail.com
Brodniansky Ján, prof. Ing., PhD.KKDKprofesor CSc.,PhD.+421 (2) 59 274 377A 507jan.brodniansky@stuba.sk
Brondoš Jakub, Ing., PhD.SvF+421 (2) 59 274 380A 3/324qbrondos@is.stuba.sk
Broža Vojtěch, prof. Ing., DrSc.SvFexterný spolupracovníkqbroza@is.stuba.sk
Brtko Juraj, Ing., CSc.SvFdohoda o vykonaní práceqbrtko@is.stuba.sk
Brucknerová MiladaSvFdohoda o vykonaní práceqbrucknerova@is.stuba.sk
Brunclíková EvaOPupratovač - upratovačkabrunclikova@is.stuba.sk
Brunčák Peter, Ing.SvFkonzultant+421 (2) 59 274 396A-307peter.bruncak@stuba.sk
Brusňai Gabriel, Ing.SvFdohoda o vykonaní prácegabriel.brusnai@gmail.com
Bubáková HelenaRegadministratívna pracovníčka v podateľni+421 (2) 59 274 467C1/12helena.bubakova@stuba.sk
Buček Daniel, Ing.KHTEdoktorandBucek.daniel@gmail.com
Buček Peter, Ing., PhD.SvFexterný spolupracovníkqbucek@is.stuba.sk
Buday Peter, Ing., PhD.KKPSodborný asistent CSc.,PhD.+421 (2) 59 274 459C 0712peter.buday@stuba.sk
Bugáň Jozef, Ing.SvFdohoda o vykonaní prácejozefbugan@gmail.com
Bucha Blažej, Ing., PhD.KGZAodborný asistent CSc.,PhD.+421 (2) 59 274 342A-613xbuchab@is.stuba.sk
Buchel PeterOPprevádzkový elektrikárbuchel@is.stuba.sk
Buchta Matej, Ing.SvFdohoda o vykonaní prácebuchtamatej@azet.sk
Bujňák Ján, prof. Ing.SvFdohoda o vykonaní práceqbujnak@is.stuba.sk
Bujna Peter, Ing.SvFexterný spolupracovníkqbujna@is.stuba.sk
Bujnová Alena, Ing.SvFdohoda o vykonaní práceqbujnova@is.stuba.sk
Bukov Daniel, Ing.SvFdohoda o vykonaní práceqbukov@is.stuba.sk
Burger František, Ing., PhD.SvFdohoda o vykonaní práceqburger@is.stuba.sk
Butor Karol, Ing.SvFdohoda o vykonaní prácebutorkarol@gmail.com
Buzás Veronika, Ing.KTZBdoktorandkaveronika.podo@gmail.com
Bystrická Andrea, Ing. arch., MScSvFdohoda o vykonaní práceandrea.bystricka@gmail.com
Cabadajová MarcelaŠOpracovníčka pre študijné záležitosti+421 (2) 59 274 647prízemie C-0006marcela.cabadajova@stuba.sk
Cabadaj Roman, Ing., PhD.KHTEvýskumný pracovník s VŠ vzdelaním+421 (2) 59 274 688C 1103roman.cabadaj@stuba.sk
Cagalincová BoženaKVHKstavebný technička+421 (2) 59 274 498C 1206bozena.cagalincova@stuba.sk
Cais Ľubomír, doc. Ing., PhD.SvFdohoda o vykonaní práceqcais@is.stuba.sk
Cápay Michal, Ing.SvFdohoda o vykonaní práceqcapay@is.stuba.sk
Cápayová Silvia, Ing., PhD.KDOSvýskumná pracovníčka s VŠ vzdelaním+421 (2) 59 274 355A 5/533silvia.capayova@stuba.sk
Cesnak Ján, doc. Ing.SvFdohoda o vykonaní práceqcesnak@is.stuba.sk
Coşkun Ömer FurkanSvFbudoucí zahraniční studentomercoskun@std.iyte.edu.tr
Cruz Samuel, Ing.KKPSdoktorandsamuel.krull@gmail.com
Csicsaiová Réka, Ing.KZEIdoktorandka+421 (2) 59 274 275C 1712csicsai.reka@gmail.com
Cudak MilenaSvFbudoucí zahraniční studentkamilenaccc1996@gmail.com
Cupáková Lucia, Ing.SvFexterná spolupracovníčka+421 (2) 59 274 382A 4/426cupakova.lucia@gmail.com
Cyprich František, Ing.KVHKdoktorandcyprichfero@gmail.com
Czikhardt Richard, Ing.KGZAdoktorandczikhardt.richard@gmail.com
Čada Zdeněk, Ing., PhD.SvFdohoda o vykonaní práceqcada@is.stuba.sk
Čajka Oto, RNDr.SvFexterný spolupracovníkqcajka@is.stuba.sk
Čajka Radim, prof. Ing., CSc.SvFexterný spolupracovníkqcajkar@is.stuba.sk
Čaprnda Milan, Ing., PhD.SvFdohoda o vykonaní práceqcaprnda@is.stuba.sk
Čechvala Tomáš, Ing. arch.SvFdohoda o vykonaní práceqcechvala@is.stuba.sk
Čelko Ján, prof. Ing., PhD.SvFdohoda o vykonaní práceqcelko@is.stuba.sk
Čepek Aleš, prof. Ing., CSc.SvFdohoda o vykonaní práceqcepek@is.stuba.sk
Čepová Helena, Mgr.KTVYvýskumná pracovníčka s VŠ vzdelaním+421 (2) 59 274 265C 1809helena.cepova@stuba.sk
Čermák Oskar, doc. Ing., PhD.SvFdohoda o vykonaní práceoskar.cermak@stuba.sk
Čermáková Marta, doc. Ing., PhD.SvFexterná školiteľkamarta.cermakova@stuba.sk
Černá AnnaÚVZKkuchárkacernaa@is.stuba.sk
Čerňanský Ladislav, Ing.SvFdohoda o vykonaní práceqcernanskyl@is.stuba.sk
Černík Peter, doc. Ing., PhD.SvFexterný školiteľcernik@is.stuba.sk
Černý Miroslav, Ing., PhD.SvFexterný spolupracovníkcerny3@gmail.com
Černý Peter, Ing., PhD.SvFkonzultant+421 (2) 59 274 343A-612peter.cerny@stuba.sk
Černý Robert, prof. Ing., DrSc.SvFdohoda o vykonaní práceqcernyr@is.stuba.sk
Červeňanská Michaela, Ing.KHTEdoktorandka+421 (2) 59 274 563C 1110mnahalkova@gmail.com
Čistý Milan, prof. Ing., PhD.KVHKprofesor CSc.,PhD.+421 (2) 59 274 628C 1218milan.cisty@stuba.sk
Čižmár Ľuboš, Ing.SvFdohoda o vykonaní práceqcizmar@is.stuba.sk
Čorej Ján, prof. Ing., CSc.SvFdohoda o vykonaní práceqcorej@is.stuba.sk
Čorejová Tatiana, prof. Ing., PhD.SvFdohoda o vykonaní práceqcorejova@is.stuba.sk
Čubanová Lea, Ing., PhD.KHTEodborná asistentka CSc.,PhD.+421 (2) 59 274 698C11 04lea.cubanova@stuba.sk
Čuhák Marek, Ing., PhD.SvF, KBKMvýskumný pracovník s VŠ vzdelaním, externý školiteľ+421 (2) 59 274 503A 4/420qcuhak@is.stuba.sk
Čulen Miroslav, Ing.SvFexterný spolupracovníkqculen@is.stuba.sk
Čulen Peter, Ing.SvFdohoda o vykonaní práceqculenp@is.stuba.sk
Čulík František, doc. RNDr., PhD.SvFdohoda o vykonaní práceqculik@is.stuba.sk
Čunderlík Róbert, Ing., PhD.KMDGvýskumný pracovník s VŠ vzdelaním+421 (2) 59 274 235C 0510robert.cunderlik@stuba.sk
Čupka Juraj, Ing.SvFdohoda o vykonaní práceqcupka@is.stuba.sk
Čurka Daniel, Ing., PhD.SvFdohoda o vykonaní prácedaniel.curka@stuba.sk
Čurpek Jakub, Ing.KKPS, ÚSZvýskumný pracovník s VŠ vzdelaním, doktorand+421 (2) 59 274 645C 1508jakub.curpek@gmail.com
Dallemule Marian, Ing., PhD.SvFdohoda o vykonaní práce+421 (2) 59 274 561B/410marian.dallemule@stuba.sk
Danáčová Michaela, Ing., PhD.KVHKvýskumná pracovníčka s VŠ vzdelaním+421 (2) 59 274 627C 1214danacova@is.stuba.sk
Danáčová Zuzana, Ing., PhD.SvFdohoda o vykonaní práceqdanacova@is.stuba.sk
Dananaj Ivan, Ing.SvFdohoda o vykonaní práceqdananaj@is.stuba.sk
Danihelová Anna, doc. RNDr.SvFdohoda o vykonaní práceqdanihelov@is.stuba.sk
Danihlík Róbert, Mgr.SvFdohoda o vykonaní prácerobert.danihlik@stuba.sk
Danisová KlaudiaOPupratovač - upratovačkadanisovak@is.stuba.sk
Danko Michal, Ing., PhD.SvFqdankom1@is.stuba.sk
Danko Peter, Ing.SvFexterný spolupracovníkqdankop@is.stuba.sk
Darnady Peter, Ing.SvFdohoda o vykonaní práceqdarnady@is.stuba.sk
Darula Stanislav, doc. Ing., PhD.SvFexterný školiteľusarsdar@savba.sk
Daubnerová Andrea, Ing.KMTIdoktorandka+421 (2) 59 274 681C 0810andreadaubnerova@gmail.com
Deáková HildaOPupratovač - upratovačkadeakovah@is.stuba.sk
Deáková Karin, Ing.KKPSstavebný technička+421 (2) 59 274 453C 0609karin.deakova@stuba.sk
Decký Marián, Mgr.KTVYodborný asistent bez vedeckej hodnosti+421 (2) 59 274 556C 1811marian.decky@gmail.com
Demján Peter, Ing.SvFexterný spolupracovníkqdemjan@is.stuba.sk
Demko Jaroslav, doc. Ing., PhD.SvFexterný spolupracovníkqdemko@is.stuba.sk
Demovič Branislav, Ing.SvFexterný spolupracovníkqdemovic@is.stuba.sk
Déneš MariánSvFdohoda o vykonaní práceqdenes@is.stuba.sk
Derco Ján, prof. Ing., DrSc.SvFdohoda o vykonaní práce+421 (2) 59 325 231730, nová budova, blok A, 7. poschodiejan.derco@stuba.sk
Derzsi István, Ing.KTZBdoktorand+421 (2) 59 274 662C 1410istvan147@gmail.com
Dibala Michal, Ing.KMDGdoktorandC 0411dibalam@zoznam.sk
Dibdiak Michal, Ing.SvFdohoda o vykonaní práceqdibdiak@is.stuba.sk
Dický Jozef, doc. Ing., PhD.KSMEdocent CSc.,PhD.+421 (2) 59 274 318A 205jozef.dicky@stuba.sk
Dieška Peter, doc. Ing., CSc.SvFdohoda o vykonaní práce+421 (2) 60 291 587peter.dieska@stuba.sk
Distler Pavel, Ing.SvFdohoda o vykonaní práceqdistler@is.stuba.sk
Djubek Jozef, doc. Ing., DrSc.SvFdohoda o vykonaní práceqdjubek@is.stuba.sk
Dlhý Dušan, Ing., PhD.KKPSodborný asistent CSc.,PhD.+421 (2) 59 274 449C 0621dusan.dlhy@stuba.sk
Dobeš Ján, Ing.SvFdohoda o vykonaní práceqdobes@is.stuba.sk
Dobiš Tibor, Ing.SvFdohoda o vykonaní práceqdobis@is.stuba.sk
Dobrovodský Marek, Ing.SvFdobrovodsky.majo@gmail.com
Dobrý Jakub, Ing.KBKMdoktorandjakub.dobry92@gmail.com
Dobšovičová Martina, Ing.SvFdohoda o vykonaní práceqdobsovicova@is.stuba.sk
Dohňanská Elena, doc. Ing. arch., PhD.KARCHvýskumná pracovníčka s VŠ vzdelaním+421 (2) 59 274 630C 1914dohnansk@svf.stuba.sk
Dohňanská Marta, Ing.SvFdohoda o vykonaní práceqdohnanska@is.stuba.sk
Dohňanská Zuzana, Ing.SvF+421 (2) 59 274 630C 19/15dohnanska@gmail.com
Doležal Michal, Ing.SvFexterný spolupracovníkqdolezal@is.stuba.sk
Doležel Miloslav, Ing., PhD.SvFdohoda o vykonaní práce+421 (2) 59 274 422C 16/4miloslav.dolezel@gmail.com
Dolník Michal, Ing. Bc.SvFdolnik.michal@gmail.com
Domonkosová Alica, Mgr.KICknihovníčka+421 (2) 59 274 577alica.domonkosova@stuba.sk
Dostál Karol, doc. Ing., PhD.SvFexterný školiteľkarol.dostal@stuba.sk
Dovinová ĽudmilaÚVZKkuchárkadovinova@is.stuba.sk
Dragomirová Janette, Ing.SvFdoktorandkaj.dragy@gmail.com
Draškovič Ferdinand, doc. Ing., PhD.SvFdohoda o vykonaní práce+421 (2) 59 274 372B/419ferdinand.draskovic@stuba.sk
Drevová Zuzana, Ing.SvFdohoda o vykonaní práceqdrevova@is.stuba.sk
Drobena Milan, Ing.SvFdohoda o vykonaní práceqdrobena@is.stuba.sk
Drobná Eva, RNDr., PhD.SvFdohoda o vykonaní práceqdrobna@is.stuba.sk
Drobný Dušan, Ing.SvFdohoda o vykonaní práce+421 (2) 59 274 247A - 222dusan.drobny@stuba.sk
Droppová Veronika, Ing., PhD.SvFexterná spolupracovníčkaqdroppova@is.stuba.sk
Droščák Branislav, Ing., PhD.SvFbranislav.droscak@skgeodesy.sk
Drozdík JánSvFexterný spolupracovníkqdrozdik@is.stuba.sk
Drusa Marián, doc. Ing., PhD.SvFexterný spolupracovníkqdrusa@is.stuba.sk
Drusc Juraj, Ing.SvFdohoda o vykonaní práceqdrusc@is.stuba.sk
Držík IvanOPúdržbár+421 (2) 43 336 100ivan.drzik@stuba.sk
Dubcová Mária, Ing.KZEIdoktorandka+421 (2) 59 274 584C 1710xdubcovam@is.stuba.sk
Ďubek Marek, Ing., PhD.KTESodborný asistent CSc.,PhD.+421 (2) 59 274 586C 2005marek.dubek@stuba.sk
Ďubek Silvia, Ing., PhD.KTESodborná asistentka CSc.,PhD.+421 (2) 59 274 586C 2005xhajduchova@is.stuba.sk
Dubeň Štefan, Ing.SvFdohoda o vykonaní práceqduben@is.stuba.sk
Dubík Marián, Ing.ŠO, SvFpracovník pre študijné záležitosti, systémový integrátordubik@is.stuba.sk
Dubová Vanda, Ing., PhD.SvFdohoda o vykonaní práce+421 (2) 59 274 271C17 14vanda.dubova@stuba.sk
Dubovec Peter, Ing.SvFdohoda o vykonaní práceqdubovec@is.stuba.sk
Dudáš Miloš, doc. Ing., PhD.SvFdohoda o vykonaní práceqdudas@is.stuba.sk
Dudláková Monika, PhDr.SvFdohoda o vykonaní práceqdudlakova@is.stuba.sk
Dulenčín Juraj, Ing. arch., PhD.SvFdohoda o vykonaní práceqdulencin@is.stuba.sk
Dulovičová Renáta, Ing.SvFdohoda o vykonaní práceqdulovicova@is.stuba.sk
Ďungel Karol, Ing.SvFdohoda o vykonaní práceqdungel@is.stuba.sk
Ďuračiová Renata, Ing., PhD.KGZAodborná asistentka CSc.,PhD.+421 (2) 59 274 534A-605renata.duraciova@stuba.sk
Ďuraj Ján, doc. Ing., PhD.SvFdohoda o vykonaní práceqduraj@is.stuba.sk
Duranko Michal, Ing.SvFdohoda o vykonaní práceqduranko@is.stuba.sk
Ďurčanská Daniela, Ing., CSc.SvFdohoda o vykonaní práceqdurcanska@is.stuba.sk
Ďurčo Miroslav, Ing.SvFexterný spolupracovníkqdurco@is.stuba.sk
Ďuriač Emil, JUDr.SvFdohoda o vykonaní práceqduriac@is.stuba.sk
Ďurica Pavol, prof. Ing., PhD.SvFdohoda o vykonaní práceqdurica@is.stuba.sk
Ďurica Tibor, prof. Ing., PhD.SvFexterný spolupracovníkqduricat@is.stuba.sk
Ďuricová Antónia, doc. Ing., PhD.SvFexterná školiteľkaqduricovaa@is.stuba.sk
Ďuríčková Zuzana, Ing.KGZAdoktorandka+421 (2) 59 274 352A-631zuzanadurickova@gmail.com
Ďurigová Mária, Ing.KVHKdoktorandkamajahaburajova@gmail.com
Ďuriš Dušan, Ing., PhD.SvFexterný spolupracovníkdusan.duris@stuba.sk
Ďurišin Marián, Ing.SvFdohoda o vykonaní práceqdurisin@is.stuba.sk
Ďurišová Emília, Ing., PhD.SvFdohoda o vykonaní práce+421 (2) 59 274 65015.posch./15emilia.durisova@gmail.com
Ďurková Eva, Ing.SvFdohoda o vykonaní práceqdurkova@is.stuba.sk
Ďurovka Štefan, Ing.SvFdohoda o vykonaní práceqdurovka@is.stuba.sk
Dušička Michal, Ing.KHTEdoktorand+421 (2) 59 274 569C 1119michal.dusicka@stuba.sk
Dušička Milan, Ing.SvFdohoda o vykonaní práceqdusicka@is.stuba.sk
Dušička Peter, prof. Ing., PhD.KHTEprofesor CSc.,PhD.+421 (2) 59 274 565C 1106peter.dusicka@stuba.sk
Dutková AnnaSvFdohoda o vykonaní práceqdutkova@is.stuba.sk
Dvořáková Viera, Ing. arch., PhD.SvFdohoda o vykonaní prácevieradv@centrum.cz
Dvurečenskij Anatolij, prof. RNDr., DrSc.SvFqdvurecenskij@is.stuba.sk
Dzuriková Martina, Ing.SvFexterná spolupracovníčkaqdzurikova@is.stuba.sk
Džurina Jozef, prof. RNDr., CSc.SvFqdzurina@is.stuba.sk
Ecker Ľubomír, Ing.SvFexterný spolupracovníkqecker@is.stuba.sk
Egger Gregory, doc. Mgr., PhD.SvFexterný školiteľqegger@is.stuba.sk
Ehrenwald Pavel, Ing., PhD.SvFdohoda o vykonaní práce+421 (2) 59 274 66014.posch./13pavel.ehrenwald@stuba.sk
Ehrhardt Matthias, prof.SvFexterný spolupracovníkqehrhardt@is.stuba.sk
Eibenová Lucia, Ing.SvFdohoda o vykonaní prácelucia.eibenova@gmail.com
Elek Alexander, Ing.SvFexterný spolupracovníkqeleka@is.stuba.sk
Elek Tibor, Ing.SvFdohoda o vykonaní práceqelek@is.stuba.sk
Ellingerová Helena, doc. Ing., PhD.KTESdocentka CSc.,PhD.+421 (2) 59 274 229C 2007helena.ellingerova@stuba.sk
Encinger Miloš, Ing., PhD.SvFdohoda o vykonaní práceencinger@stonline.sk
Erdei Michal, Ing.SvFdohoda o vykonaní práceerdei@svf.stuba.sk
Erdélyi Ján, Ing., PhD.KGDEodborný asistent CSc.,PhD.+421 (2) 59 274 390A-310ajan.erdelyi@stuba.sk
Erdélyiová Ľubica, Ing., PhD.OPVVpracovníčka pre vedecko - výskumnú činnosť+421 (2) 59 274 578C1/16lubica.erdelyiova@stuba.sk
Fabián Pavol, Ing. arch.SvFdohoda o vykonaní práceqfabianp@is.stuba.sk
Fábryová Chalupková Karina, Ing.KGTEdoktorandkaC 0910karin.chalupkova@gmail.com
Faixová Chalachanová Jana, Ing., PhD.KGZAodborná asistentka CSc.,PhD.+421 (2) 59 274 297A-618jana.chalachanova@stuba.sk
Fajkus Petr, Ing., CSc.SvFdohoda o vykonaní práce, externý spolupracovníkqfajkus@is.stuba.sk
Fajta Štefan, Ing.SvFdohoda o vykonaní práceqfajta@is.stuba.sk
Faktorová Zuzana, Ing.SvFqfaktorovaz@is.stuba.sk
Falubová EvaOPvrátnik+421 (2) 59 274 523eva.falubova@stuba.sk
Farinič Igor, Ing.CLstavebný technik+421 (2) 43 336 100igor.farinic@stuba.sk
Farkaš Jozef, Ing.SvFdohoda o vykonaní práceqfarkasj@is.stuba.sk
Farkašová HelenaOPupratovač - upratovačkafarkasova@is.stuba.sk
Faško Martin, Ing., PhD.SvFdohoda o vykonaní práce+421 259 274 282C17 11qfasko@is.stuba.sk
Fecko Ladislav, prof. Ing., CSc.SvFdohoda o vykonaní práceqfecko@is.stuba.sk
Fečkan Michal, prof. RNDr., DrSc.SvFqfeckan@is.stuba.sk
Feda Jaroslav, doc. Ing., DrSc.SvFdohoda o vykonaní práceqfeda@is.stuba.sk
Federla František, Ing.SvFexterný spolupracovníkqfederla@is.stuba.sk
Fehér Igor, Ing.SvFdohoda o vykonaní práceqfeher@is.stuba.sk
Fejda Jozef, doc. Ing., CSc.SvFdohoda o vykonaní práceqfejda@is.stuba.sk
Fekete Vojtech, Ing.SvFdohoda o vykonaní práceqfekete@is.stuba.sk
Fencík Róbert, Ing., PhD.KGZAodborný asistent CSc.,PhD.+421 (2) 59 274 325A-628robert.fencik@stuba.sk
Fendek Marián, doc. RNDr., CSc.SvFdohoda o vykonaní práceqfendek@is.stuba.sk
Fendeková Miriam, prof. RNDr., CSc.SvFexterná spolupracovníčkaqfendekova@is.stuba.sk
Ferenczy Karol, Ing.SvFexterný spolupracovníkqferenczy@is.stuba.sk
Ferenčík Karol, Ing.SvFdohoda o vykonaní práceqferencik@is.stuba.sk
Fickuliaková Alžbeta, Ing.SvFdohoda o vykonaní práceqfickuliakova@is.stuba.sk
Fillo Ľudovít, prof. Ing., PhD.KBKMprofesor CSc.,PhD.+421 (2) 59 274 508A 4/402ludovit.fillo@stuba.sk
Filo Ladislav, Ing.SvFqfilol@is.stuba.sk
Filo Tomáš, Ing.KKPSdoktorand+421 (2) 59 274 653C 1509fildo87@gmail.com
Firáková Alena, Ing.SvFdohoda o vykonaní práceqfirakova@is.stuba.sk
Fischer Dušan, Ing. arch.SvFdohoda o vykonaní práceqfischer@is.stuba.sk
Flimel Marian, doc., CSc.SvFexterný spolupracovníkqflimel@is.stuba.sk
Fodreková Anna, Mgr.SvFdohoda o vykonaní práceqfodrekova@is.stuba.sk
Földes Gabriel, Ing.KVHKdoktorandgabriel.foldes@gmail.com
Follrichová VieraŠOpracovníčka pre študijné záležitosti+421 (2) 59 274 483prízemie C-0009viera.follrichova@stuba.sk
Fondrková Nadežda, Mgr.MOmzdová účtovníčka+421 (2) 59 274 477C3/12Bnadezda.fondrkova@stuba.sk
Forgáč Július, Ing.SvFdohoda o vykonaní práceqforgac@is.stuba.sk
Fošumpaur Pavel, doc. Dr. Ing.SvFdohoda o vykonaní práceqfosumpaur@is.stuba.sk
Franek Michal, Ing., PhD.KKPSodborný asistent CSc.,PhD.+421 (2) 59 274 654C 1520michal.franek@stuba.sk
Frankovská Jana, prof. Ing., PhD.SvF, KGTEdohoda o vykonaní práce, docentka CSc.,PhD.+421 (2) 59 274 624C 1701jana.frankovska@stuba.sk
Frankovský Miloslav, Ing.SvFdohoda o vykonaní práceqfrankovsky@is.stuba.sk
Fraštia Marek, doc. Ing., PhD.KGDEdocent CSc.,PhD.+421 (2) 59 274 398A-318marek.frastia@stuba.sk
Frimmer Michal, Ing., PhD.SvFexterný spolupracovníkqfrimmer@is.stuba.sk
Friso Peter, Ing.SvFdohoda o vykonaní prácepeter.friso@gmail.com
Frolkovič Augustín, Ing.SvFdohoda o vykonaní práceqfrolkovica@is.stuba.sk
Frolkovič Peter, doc. RNDr., PhD.SvF, KMDGdohoda o vykonaní práce, docent CSc.,PhD.+421 (2) 59 274 719C 0509peter.frolkovic@stuba.sk
Frťalová Mária, Ing.KTZBdoktorandkaC 1420maja.frtalova@gmail.com
Funtík Tomáš, Ing., PhD.KTESodborný asistent CSc.,PhD.+421 (2) 59 274 316C 1014tomas.funtik@stuba.sk
Füri Belo, doc. Ing., PhD.KTZB, SvFdohoda o vykonaní práce, docent CSc.,PhD.+421 (2) 59 274 659C 1411belo.furi@stuba.sk
Füzék Balázs, Ing. arch.SvFdohoda o vykonaní prácebalazsfuzek@gmail.com
Gaál Ladislav, Mgr., PhD.SvFdohoda o vykonaní práceqgaal@is.stuba.sk
Gaál Peter, Ing.CITprac. technickej obsluhy a údržby VS+421 (2) 59 274 714CIT 11/3peter.gaal@stuba.sk
Gábor Anton, Ing.SvFdohoda o vykonaní práceqgabora@is.stuba.sk
Gábor Peter, Ing., PhD.SvFexterný spolupracovníkqgabor@is.stuba.sk
Gábrišová AnnaKBKMtechnická pracovníčka+421 (2) 59 274 505A 4/411anna.gabrisova@stuba.sk
Gajdošová Katarína, doc. Ing., PhD.KBKModborná asistentka CSc.,PhD.+421 (2) 59 274 382A 4/430xhalaszova@is.stuba.sk
Gajdová Jana, RNDr.SvFdohoda o vykonaní práceqgajdova@is.stuba.sk
Gajniak Ján Florián, JUDr.KHUVodborný asistent bez vedeckej hodnosti+421 (2) 59 274 226C 2017jan.gajniak@stuba.sk
Gajniak Ondrej, JUDr.KHUVvýskumný pracovník s VŠ vzdelanímC 2012ogajniak@gmail.com
Galante Naomi LilianaSvFbudoucí zahraniční studentkanaomi.galante@mail.polimi.it
Galata Jozef, PhDr., CSc.SvFdohoda o vykonaní práce+421 (2) 57 296 203101jozef.galata@stuba.sk
Galbová Kristína, Ing., PhD.KZEIodborná asistentka CSc.,PhD.+421 (2) 59 274 568C 1716kristina.galbova@stuba.sk
Gálik Marek, Ing., PhD.SvFdohoda o vykonaní práceqgalik@is.stuba.sk
Galla Štefan, Ing., PhD.SvFdohoda o vykonaní práceqgalla@is.stuba.sk
Galliková Zuzana, Ing., PhD.KGTEodborná asistentka CSc.,PhD.+421 (2) 59 274 278C 0915zuzana.gallikova@stuba.sk
Gambrill Debra, JUDr.KJAZvýskumná pracovníčka s VŠ vzdelaním+421 (2) 59 274 254C 1820debra.gambrill@stuba.sk
Garaj Marcel, Mgr.KVHKdoktorandmarcellusklein@gmail.com
Gašinec Juraj, doc. Ing., PhD.SvFqgasinec@is.stuba.sk
Gašpar Davorín, Ing.SvFdohoda o vykonaní práceqgaspar@is.stuba.sk
Gašparík Jozef, prof. Ing., PhD.KTESprofesor CSc.,PhD.+421 (2) 59 274 590C 1004jozef.gasparik@stuba.sk
Gašparíková AntóniaSvFdohoda o vykonaní práceqgasparikova@is.stuba.sk
Gašpárková Martina, Ing.KKDKdoktorandkamgasparkova4@gmail.com
Gašpierik Bohumil, Ing.SvFdohoda o vykonaní práceqgaspierik@is.stuba.sk
Gažíková Soňa, Ing.KTZBdoktorandkasonka.gazikova@gmail.com
Gažovičová Natália, Ing.KBKMdoktorandka+421 (2) 59 274 381A 4/429nataliagazovicova@gmail.com
Geisbacher Daniel, Ing., CSc.SvFdohoda o vykonaní práceqgeisbacher@is.stuba.sk
Geisse Erich, doc. Ing., PhD.SvFexterný školiteľerich.geisse@stuba.sk
Geisse Peter, Ing.SvFdohoda o vykonaní práceqgeisse@is.stuba.sk
Geisse Robert, Ing., PhD.KGDEodborný asistent CSc.,PhD.+421 (2) 59 274 529A-316robert.geisse@stuba.sk
Gergeöová Blanka, JUDr.SvFdohoda o vykonaní práceqgergeoova@is.stuba.sk
Gerhátová Ľubomíra, Ing., PhD.KGZAodborná asistentka CSc.,PhD.+421 (2) 59 274 348A-603lubomira.gerhatova@stuba.sk
Gibala Tomáš, Ing., PhD.SvFdohoda o vykonaní práceqgibala@is.stuba.sk
Giertli Pavol, Ing.CITpracovník v oblasti výpočtovej techniky +421 (2) 59 274 721CIT 2/2pavol.giertli@stuba.sk
Giertlová AnnaCIToperátorka VS+421 (2) 59 274 656CIT 34/3anna.giertlova@stuba.sk
Gilányi Ladislav, Ing., CSc.SvFdohoda o vykonaní práceqgilanyi@is.stuba.sk
Glasa Ján, RNDr., CSc.SvFexterný školiteľqglasa@is.stuba.sk
Glaserová Opitzová Renata, Mgr.SvFdohoda o vykonaní práceqglasseropitzov@is.stuba.sk
Glejteková Miriam, Ing.SvFexterná spolupracovníčkaqgregorovicova@is.stuba.sk
Goláb Marek, Ing.SvFexterný spolupracovníkqgolab@is.stuba.sk
Golisová Slavomíra, Bc.CITprac. technickej obsluhy a údržby VS+421 (2) 59 274 512CIT 4/2slavomira.golisova@stuba.sk
Gomboš Milan, Ing., CSc.SvFexterný školiteľqgombos@is.stuba.sk
Gondová TereziaKTZBtechnická pracovníčka+421 (2) 59 274 657C 1405terezia.gondova@stuba.sk
Gondová Zuzana, Ing.SvFdohoda o vykonaní práceqgondova@is.stuba.sk
Gozora Vladimír, prof. Ing., PhD., Dr.h.c.SvFdohoda o vykonaní práceqgozora@is.stuba.sk
Grachová Alexandra, Ing.SvF, RPČdohoda o vykonaní práce, pracovníčka pre ekonomické činnosti+421 (2) 59 274 500C2/11alexandra.grachova@stuba.sk
Gramblička Miroslav, Ing., PhD.KHTE, OPtechnický pracovník, odborný asistent CSc.,PhD.+421 (2) 59 274 481C1/13miroslav.gramblicka@stuba.sk
Gramblička Štefan, doc. Ing., PhD.KBKMdocent CSc.,PhD.+421 (2) 59 274 552A 4/412stefan.gramblicka@stuba.sk
Grančičová Ivana, Ing., PhD.SvFivka.grancic@gmail.com
Grandtnerová Anna, Ing. arch.SvFexterná spolupracovníčka+421 (2) 59 274 606C 19/2grandtnerova@is.stuba.sk
Grandtner Teodor, doc. Ing., PhD.SvFdohoda o vykonaní práceqgrandtner@is.stuba.sk
Grébert Matej, Ing. arch.SvFdohoda o vykonaní práceqgrebert@is.stuba.sk
Gregorová Elena, Ing.SvFdohoda o vykonaní práceqgregorova@is.stuba.sk
Gregorová Jana, doc. Ing. arch., PhD.KARCHdocentka CSc.,PhD.+421 (2) 59 274 426C 1912jana.gregorova@stuba.sk
Gregorová Valéria, Ing., PhD.KMTIodborná asistentka CSc.,PhD.+421 (2) 59 274 680C 0806valeria.gregorova@stuba.sk
Gregor Viktor, doc. Ing., PhD.SvFdohoda o vykonaní práceqgregor@is.stuba.sk
Greguš Martin, Ing., PhD.SvFdohoda o vykonaní práceqgregus@is.stuba.sk
Gregušová Ľudmila, doc. RNDr., PhD.SvFdohoda o vykonaní práceqgregusova@is.stuba.sk
Gregušová Silvia, Ing., PhD.ÚSZvýskumná pracovníčka s VŠ vzdelaním+421 (2) 59 274 712C 1502silvia.gregusova@stuba.sk
Gregušová Veronika, Ing.KZEIdoktorandka+421 (2) 59 274 584C 1710veronika.gregusova@stuba.sk
Greňa Peter, Ing.SvFexterný spolupracovníkgrenapeter@gmail.com
Greňo Jozef, Ing.SvFdohoda o vykonaní práceqgreno@is.stuba.sk
Greško Dušan, doc. Ing., PhD.SvFexterný spolupracovníkdusan.gresko@stuba.sk
Grešlík Pavol, Ing., PhD.SvFexterný spolupracovníkpal_gre@hotmail.com
Grmanová Alžbeta, Mgr.KSMEvýskumná pracovníčka s VŠ vzdelaním+421 (2) 59 274 230A 212alzbeta.grmanova@stuba.sk
Grofčík Eduard, Ing., PhD.SvFdohoda o vykonaní práce+421 (2) 59 274 645C 15/08eduard.grofcik@stuba.sk
Gróf VladimírSvFdohoda o vykonaní práceqgrof@is.stuba.sk
Gron Alexander, Ing., PhD.SvFexterný spolupracovníkalexander.gron@stuba.sk
Grunner Karol, doc. Ing., PhD.SvFexterný spolupracovník+421 (2) 43 421 621karol.grunner@stuba.sk
Gschwendt Ivan, prof. Ing., DrSc.SvFivan.gschwendt@stuba.sk
Guniš Stanislav, Ing.SvFdohoda o vykonaní práceqgunis@is.stuba.sk
Guoth Peter, Ing.SvFexterný spolupracovníkqguoth@is.stuba.sk
Gürtler Andrej, Ing. arch.SvFexterný spolupracovníkC 1904agono@mail.t-com.sk
Gürtler Ivan, doc. Ing. arch., PhD.SvF+421 (2) 572 76 415405gurtler@fa.stuba.sk
Gužík Matej, Ing.SvFmatejguzik@gmail.com
Hábel Branislav, Ing., PhD.KGZAodborný asistent CSc.,PhD.+421 917 669 453Mýtna ul. 5.p.branislav.habel@stuba.sk
Haburaj Martin, Ing.CITpracovník v oblasti výpočtovej techniky +421 (2) 59 274 716CIT 2/2martin.haburaj@stuba.sk
Hájek František, doc. Ing., PhD.SvFexterný spolupracovníkhajek@zoznam.sk
Hájek Milan, doc. Ing., PhD.SvFdohoda o vykonaní práceqhajek@is.stuba.sk
Hájek Petr, prof. Ing., CSc.SvFqhajekp@is.stuba.sk
Hakáč Ján, Ing., PhD.SvFdohoda o vykonaní práceqhakacj@is.stuba.sk
Halahyja Martin, prof. Ing.SvFdohoda o vykonaní práceqhalahyja@is.stuba.sk
Halaj Peter, doc. Ing., CSc.SvFexterný spolupracovníkqhalajp@is.stuba.sk
Halás Otto, RNDr., PhD.SvFexterný spolupracovníkqhalas@is.stuba.sk
Halaša Igor, Ing.SvFexterný spolupracovníkqhalasa@is.stuba.sk
Halašová Darina, PaedDr.SvFdohoda o vykonaní práceqhalasova@is.stuba.sk
Halaš Radomír, prof. Mgr., Dr.SvFqhalasr@is.stuba.sk
Halinár Michal, Ing.SvFdohoda o vykonaní práceqhalinar@is.stuba.sk
Halmová Dana, Ing., PhD.SvFexterná spolupracovníčkaqhalmova@is.stuba.sk
Halounová Lena, doc. Ing., CSc.SvFqhalounova@is.stuba.sk
Haluška Ján, doc. RNDr., CSc.SvFexterný školiteľqhaluskaj@is.stuba.sk
Halúzová Dušana, Ing., PhD.SvFexterná spolupracovníčka+421 (2) 59 274 645C 15/08dusana.haluzova@stuba.sk
Halvonik Jaroslav, prof. Ing., PhD.KBKMprofesor CSc.,PhD.+421 (2) 59 274 555A 4/415jaroslav.halvonik@stuba.sk
Hamerlik Richárd, Ing.SvFdohoda o vykonaní práceqhamerlik@is.stuba.sk
Hanáček Juraj, Ing.SvFdohoda o vykonaní práceqhanacek@is.stuba.sk
Handlovičová Angela, doc. RNDr., PhD.KMDGdocentka CSc.,PhD.+421 (2) 59 274 417C 0413angela.handlovicova@stuba.sk
Hangyová Aneta, Ing.ÚSZvýskumná pracovníčka s VŠ vzdelanímhangyova@is.stuba.sk
Hanko Martin, Ing., PhD.KTESvýskumný pracovník s VŠ vzdelaním+421 (2) 59 274 594C 1019hanko.martin22@gmail.com
HANTABÁL Juraj, Ing. arch.SvFdohoda o vykonaní práceqhantabal@is.stuba.sk
Hanták Marián, Ing., CSc.SvFdohoda o vykonaní práceqhantak@is.stuba.sk
Hanuliak Peter, Ing., PhD.KKPS, SvFdohoda o vykonaní práce, odborný asistent CSc.,PhD.+421 (2) 59 274 438C 0711peter.hanuliak@gmail.com
Hanzel Ján, Ing.KBKMdoktorandxhanzelj@gmail.com
Hanzl Vlastimil, doc. Ing., CSc.SvFdohoda o vykonaní práceqhanzl@is.stuba.sk
Hargaš Juraj, Ing.SvFdohoda o vykonaní práceqhargasj@is.stuba.sk
Harman Radoslav, doc. RNDr.SvFexterný spolupracovníkqharmanr@is.stuba.sk
Hartman Peter, Ing., PhD.KKPSodborný asistent CSc.,PhD.+421 (2) 57 294 462C 0714peter.hartman@stuba.sk
Hašková Veronika, Ing., PhD.KGDEodborná asistentka CSc.,PhD.+421 (2) 59 274 394A-321veronika.haskova@stuba.sk
Hatiar Ivan, Ing.SvFdohoda o vykonaní práceqhatiar@is.stuba.sk
Haulík Juraj, Ing.SvFexterný spolupracovníkqhaulik@is.stuba.sk
Haut Karel, Ing.SvFdohoda o vykonaní práce, externý spolupracovníkqhaut@is.stuba.sk
Havlíček Peter, Ing.KBKMdoktorandph7wow@gmail.com
Havlíková Emília, Ing.SvFexterná spolupracovníčkaqhavlikova@is.stuba.sk
Havránek Ivan, doc. Ing., PhD.SvFdohoda o vykonaní práceqhavranek@is.stuba.sk
Havranová Zuzana, RNDr., PhD.KMDGodborná asistentka CSc.,PhD.+421 (2) 59 274 408C 0506zuzana.havranova@stuba.sk
Havrila Jozef, Ing.SvFdohoda o vykonaní práceqhavrila@is.stuba.sk
Hawerlandová Dagmar, Ing.SvFdohoda o vykonaní práceqhawerlandova@is.stuba.sk
Heč Tomáš, Ing.SvFexterný spolupracovníkqhec@is.stuba.sk
Hefty Ján, prof. Ing., PhD.KGZAprofesor CSc.,PhD.+421 (2) 59 274 533A-608jan.hefty@stuba.sk
Hegerová ĽubicaEOfinančná účtovníčka+421 (2) 59 274 208C2/8lubica.hegerova@stuba.sk
Heinige Vladimír, doc. Ing., PhD.SvFexterný spolupracovníkqheinige@is.stuba.sk
Hejtmánek Matouš, Ing.SvFqhejtmanek@is.stuba.sk
Hellová Katarína Eva, Ing.KMTIdoktorandkak.hellova@gmail.com
Hépal Martin, Ing. arch.KKPS, KARCHvýskumný pracovník s VŠ vzdelaním, doktorand+421 (2) 59 274 654C 1520martin.hepal@gmail.com
Heretiková Katarína, Ing., PhD.KHUVvýskumná pracovníčka s VŠ vzdelaním+421 915 701 318C 2011katarina.heretikova@stuba.sk
Heriban Ján, Ing.SvFdohoda o vykonaní práceqheribanj@is.stuba.sk
Hermann JurajKARCHhosťujúci profesorhermann@is.stuba.sk
Hermannová Beáta, Ing. arch.SvFdohoda o vykonaní práceqhermannova@is.stuba.sk
Hermanská Beáta, Ing., PhD.SvFdohoda o vykonaní prácebeata.hermanska@stuba.sk
Herzanová Zita, Mgr.KTVYodborná asistentka bez vedeckej hodnosti+421 (2) 59 274 249C 1812zita.herzanova@stuba.sk
Hesek Michal, Ing.SvFexterný spolupracovníkqhesek@is.stuba.sk
Hirš Jiří, doc. Ing., CSc.SvFexterný spolupracovníkqhirs@is.stuba.sk
Hirš MilanOPdomovník - údržbárhirs@is.stuba.sk
Hittmar Štefan, prof. Ing., PhD.SvFdohoda o vykonaní práceqhittmar@is.stuba.sk
Hladík Marek, Mgr., PhD.SvFdohoda o vykonaní práceqhladik@is.stuba.sk
Hlaváčiková Hana, Ing., PhD.SvFhana.hlavacikova@nextra.sk
Hlaváč Jaroslav, doc. Ing., CSc.SvFdohoda o vykonaní práceqhlavacj@is.stuba.sk
Hlaváčová Viera, Ing.SvFdohoda o vykonaní práceqhlavacova@is.stuba.sk
Hlavčová Kamila, prof. Ing., PhD.KVHKprofesorka CSc.,PhD.+421 (2) 59 274 620C 1207kamila.hlavcova@stuba.sk
Hlavínek Petr, doc. prof. Ing., CSc.SvFexterný spolupracovníkqhlavinek@is.stuba.sk
Hlina Marek, Mgr.SvFmarek.hlina@bee.sk
Hodáková Dominika, Ing.KDOSodborná asistentka bez vedeckej hodnosti+421 (2) 59 274 354A 5/522dominika.hodakova@stuba.sk
Hodák Tomáš, doc. Ing., PhD.SvFdohoda o vykonaní práceqhodak@is.stuba.sk
Hofierka Jaroslav, prof. Mgr., PhD.SvFexterný spolupracovníkqhofierka@is.stuba.sk
Hohošová MariannaSvFdohoda o vykonaní práceqhohosova@is.stuba.sk
Hojsík Ivan, Ing. arch.SvFdohoda o vykonaní prácehojsik@is.stuba.sk
Holata Lukáš, Mgr., PhD.SvFdohoda o vykonaní práceqholata@is.stuba.sk
Holčík Juraj, RNDr.SvFdohoda o vykonaní práceqholcik@is.stuba.sk
Holčíková Joana, Ing. arch.SvFexterná spolupracovníčkaqholcikova@is.stuba.sk
Holčík Vladimír, Ing.SvFexterný spolupracovníkqholcikv@is.stuba.sk
Holécy Ján, prof. Ing., PhD.SvFdohoda o vykonaní práceqholecy@is.stuba.sk
Holešinská PetronelaSvFdohoda o vykonaní prácepetronela.holesinska@stuba.sk
Holický Milan, prof. Ing., PhD.SvFdohoda o vykonaní práceqholicky@is.stuba.sk
Holík Dušan, Ing.SvFdohoda o vykonaní práceqholikd@is.stuba.sk
Holík Juraj, Ing.SvFdohoda o vykonaní práceqholikj@is.stuba.sk
Holík Michal, doc. Ing., PhD.SvFdohoda o vykonaní práceqholik@is.stuba.sk
Holko Ladislav, RNDr., CSc.SvFexterný školiteľqholko@is.stuba.sk
Hoľko Michal, Ing.SvFdohoda o vykonaní práce+421 (2) 59 274 231A - 216michal.holko@stuba.sk
Hollý Ivan, Ing., PhD.KBKModborný asistent CSc.,PhD.+421 (2) 59 274 385A 4/433ivanholly@zoznam.sk
Hollý Ján, Ing.KKPS, ÚSZvýskumný pracovník s VŠ vzdelaním, doktorand+421 (2) 59 274 655C 1512jan.holly.pd@gmail.com
Holubec Michal, Ing., PhD.KZEIodborný asistent CSc.,PhD.+421 (2) 59 274 275C 1711michal.holubec@stuba.sk
Holúbeková MargitaKICknihovníčka+421 (2) 59 274 577margita.holubekova@stuba.sk
Holubicová Katarína, Ing., PhD.SvFexterná spolupracovníčkaqolivova@is.stuba.sk
Holub Matúš, Ing.SvFdohoda o vykonaní prácematus.holub@gmail.com
Holubová Katarína, Ing., CSc.SvFdohoda o vykonaní práceqholubova@is.stuba.sk
Honti Richard, Ing.KGDEdoktorandrichard8.honti@gmail.com
Horáková Kristína, Ing. arch.SvFdohoda o vykonaní prácekristina.horakova@gmail.com
Horák Vladislav, doc. Ing., CSc.SvFdohoda o vykonaní práceqhorak@is.stuba.sk
Horečný Roman, Ing.SvFdohoda o vykonaní práceqhorecny@is.stuba.sk
Horinková AnnaOPupratovač - upratovačkahorinkova@is.stuba.sk
Horňák Gerhard, Ing.SvFdohoda o vykonaní práceqhornak@is.stuba.sk
Horňanský Imrich, doc. Ing., PhD.SvFdohoda o vykonaní práceimrich.hornansky@stuba.sk
Horváth Oto, Ing.SvFdohoda o vykonaní práceqhorvath@is.stuba.sk
Horváth RastislavCIToperátor VS+421 (2) 59 274 656CIT 34/3rastislav.horvath@stuba.sk
Horváth Zoltán, Ing.SvFdohoda o vykonaní prácehzzoli@gmail.com
Hostinová Gabriela, Ing., PhD.SvFexterná spolupracovníčkagabriela.hostinova@stuba.sk
Hošovská Henrieta, Ing. arch.SvFdohoda o vykonaní práceqhosovska@is.stuba.sk
Hoťka Martin, Ing., PhD.SvFdohoda o vykonaní práceqhotka@is.stuba.sk
Hraška Jozef, prof. Ing., PhD.KKPSprofesor CSc.,PhD.+421 (2) 59 274 458C 0622jozef.hraska@stuba.sk
Hrčka Michal, Mgr.SvFdohoda o vykonaní prácemichal@obnova.sk
Hrdlovič Rastislav, Ing.SvFdohoda o vykonaní práce, externý spolupracovníkqhrdlovic@is.stuba.sk
Hrdý Vladimír, Ing. arch.SvFexterný spolupracovníkqhrdy@is.stuba.sk
Hrebík Pavol, Ing., PhD.SvFdohoda o vykonaní práce+421 (2) 59 274 654C 15/22pavol.hrebik@stuba.sk
Hríbik Ján, Ing., CSc.SvFdohoda o vykonaní práceqhribik@is.stuba.sk
Hriňáková Katarína, Mgr., PhD.KMDGvýskumná pracovníčka s VŠ vzdelaním+421 (2) 59 274 409C 0410katarina.skrovinova@gmail.com
Hrnčárová Petronela, Ing., PhD.SvFexterná spolupracovníčkapetronela.hrncarova@stuba.sk
Hromada Štefan, Ing.SvFdohoda o vykonaní práceqhromada@is.stuba.sk
Hromníková Mária, doc. Ing., PhD.SvFexterná školiteľkamaria.hromnikova@stuba.sk
Hronček Miroslav, Ing.SvFdohoda o vykonaní práceqhroncek@is.stuba.sk
Hroššo Branislav, Bc.SvFdohoda o vykonaní prácebranoh@centrum.sk
Hrubešová Eva, doc. RNDr., PhD.SvFqhrubesova@is.stuba.sk
Hrudka Jaroslav, Ing., PhD.KZEIodborný asistent CSc.,PhD.+421 (2) 59 274 275C 1712jaroslav.hrudka@stuba.sk
Hrudkay Rudolf, Ing., PhD.SvFdohoda o vykonaní prácerudolf.hrudkay@stuba.sk
Hruštinec Ľuboš, doc. Ing., PhD.KGTEdocent CSc.,PhD.+421 (2) 59 274 678C 0911lubos.hrustinec@stuba.sk
Hubová Oľga, doc. Ing., PhD.KSMEdocentka CSc.,PhD.+421 (2) 59 274 641A 220olga.hubova@stuba.sk
Hudák Ján, doc. Ing., PhD.SvFdohoda o vykonaní práceqhudak@is.stuba.sk
Hudecová Ľubica, Ing., PhD.KGDE, SvFdohoda o vykonaní práce, odborná asistentka CSc.,PhD.+421 (2) 59 274 530A-317qhudecova@is.stuba.sk
Hudec Peter, Ing., PhD.SvFexterný spolupracovníkqhudec@is.stuba.sk
Hulinová Jana, Ing.KTESdoktorandka+421 (2) 59 274 573C 1015madovaj@gmail.com
Hulínová Zdenka, doc. Ing., PhD.KTESdocentka CSc.,PhD.+421 (2) 59 274 597C 1012zdenka.hulinova@stuba.sk
Hulla Jozef, prof. Ing., DrSc.SvF+421 (2) 59 274 666C 0905jozef.hulla@stuba.sk
Hupka Tomáš, Ing.SvFdohoda o vykonaní prácehupka.tomas@gmail.com
Hurtíková Daniela, Ing., PhD.SvFdohoda o vykonaní prácedhurtikova@yahoo.com
Husár Ladislav, doc. Ing., PhD.KGZAdocent CSc.,PhD.+421 (2) 59 274 531A-602ladislav.husar@stuba.sk
Húsenicová Jarmila, doc. Ing. arch., PhD.KARCHdocentka CSc.,PhD.+421 (2) 59 274 646C 1908jarmila.husenicova@stuba.sk
Húska Dušan, Dr.h.c. prof. Ing., CSc.SvFexterný spolupracovníkqhuska@is.stuba.sk
Hutirová Ľuboslava, Ing.SvFdohoda o vykonaní práceqhutirova@is.stuba.sk
Hyben Ivan, prof. Ing., PhD.SvFdohoda o vykonaní práceqhyben@is.stuba.sk
Hykš Pavel, prof. Ing., PhD.SvFqhyks@is.stuba.sk
Hýsek Peter, Ing.KKPSdoktorand+421 (2) 59 274 654C 1521hysek.peter@gmail.com
Chabaľ Lukáš, Ing., PhD.SvF+421 (2) 59 274 584qchabal@is.stuba.sk
Chaban PeterSvFdohoda o vykonaní práceqchaban@is.stuba.sk
Chabroňová Jana, Ing., PhD.KGTEodborná asistentka CSc.,PhD.+421 (2) 59 274 669C 0913jana.chabronova@stuba.sk
Chamulová Barbara, Ing., PhD.KTESodborná asistentka CSc.,PhD.+421 (2) 59 274 316C 1014barbara.chamulova@stuba.sk
Chladný Eugen, prof. Ing., PhD.SvFdohoda o vykonaní prácehelena.gregoricova@stuba.sk
Chlapík Dušan, Ing., CSc.SvFdohoda o vykonaní práceqchlapik@is.stuba.sk
Chlepková Miroslava, Ing., PhD.SvFdohoda o vykonaní práce+421 (2) 59 274 427A-322miroslava.chlepkova@stuba.sk
Chmelík Vojtech, doc. Ing., PhD.KKPSdocent CSc.,PhD.+421 (2) 59 274 434C 0705vojtech.chmelik@stuba.sk
Chmúrny Ivan, prof. Ing., PhD.KKPSprofesor CSc.,PhD.+421 (2) 59 274 402C 0718ivan.chmurny@stuba.sk
Chocholová Mária, Ing. arch.SvFdohoda o vykonaní práceqchocholova@is.stuba.sk
Chochol Václav, Ing. arch.SvFdohoda o vykonaní práceqchochol@is.stuba.sk
Chomová Elena, Ing., PhD.SvFdohoda o vykonaní práceqchomova@is.stuba.sk
Chomová Viktória, Ing.SvFdohoda o vykonaní práceqchomovav@is.stuba.sk
Chovanec Ferdinand, doc. RNDr., CSc.SvFkonzultantferdinand.chovanec@aos.sk
Chovanová Katarína, Ing.SvFdohoda o vykonaní práceqgibasova@is.stuba.sk
Chrenková DenisaOPupratovač - upratovačkachrenkova@is.stuba.sk
Chudý Radoslav, Mgr.SvFdohoda o vykonaní práceqchudy@is.stuba.sk
Chupík Vladimír, Ing., CSc.SvFdohoda o vykonaní práceqchupik@is.stuba.sk
Ignačák Miroslav, Ing., PhD.SvFdohoda o vykonaní prácemiroslav.ignacak@gmail.com
Ihradský Juraj, Ing.SvFdohoda o vykonaní prácejuraj.ihradsky@stuba.sk
Ilavský Ján, prof. Ing., PhD.KZEIdocent CSc.,PhD.+421 (2) 59 274 609C 1311jan.ilavsky@stuba.sk
Ilavský Miloslav, Ing., PhD.SvFdohoda o vykonaní práceqilavsky@is.stuba.sk
Illith Radovan, Ing., PhD.SvFqillith@is.stuba.sk
Imrišek Martin, Ing.KGZAdoktorand+421 917 669 453Mýtna ul. 5.p.imrisekmar@gmail.com
Ingeli Rastislav, Ing., PhD.KKPSodborný asistent CSc.,PhD.+421 (2) 59 274 459C 0712ingeli@ehb.sk
Iskrová Alena, Ing.SvFdohoda o vykonaní práceqiskrova@is.stuba.sk
Ištvánffy Miloslav, Ing.SvFdohoda o vykonaní práceqistvanffy@is.stuba.sk
Ištvanová Ivana, Ing., PhD.SvFdohoda o vykonaní práceivana.lusova@gmail.com
Ivančaj BranislavKICknihovník+421 (2) 59 274 576branislav.ivancaj@stuba.sk
Ivančo Jozef, Ing., CSc.SvFdohoda o vykonaní práceqivanco@is.stuba.sk
Ivančo Roman, Ing.SvFdohoda o vykonaní práceqivancor@is.stuba.sk
Ivanič Jozef, Ing., PhD.SvFexterný spolupracovníkqivanic@is.stuba.sk
Ivaničková Mária, Ing.SvFdohoda o vykonaní práceqivanickova@is.stuba.sk
Ivánková Oľga, doc. Ing., PhD.KSMEdocentka CSc.,PhD.+421 (2) 59 274 260A 207olga.ivankova@stuba.sk
Ivanová Uršula, Ing. arch.SvFexterná spolupracovníčkaulaperunska@yahoo.com
Ivanov Vasil, Ing.SvFdohoda o vykonaní práceqivanov@is.stuba.sk
Izakovičová Zita, RNDr., PhD.SvFdohoda o vykonaní práceqizakovicova@is.stuba.sk
Ižvolt Libor, prof., PhD.SvFqizvoltl@is.stuba.sk
Ižvoltová Jana, doc. Dr. Ing.SvFqizvoltova@is.stuba.sk
Jacko Miloš, Ing., PhD.SvFexterný spolupracovníkqjacko@is.stuba.sk
Jadroň Juraj, Ing.SvFdohoda o vykonaní prácedurix@centrum.sk
Jaduščáková MáriaCLstavebný technička+421 (2) 43 336 100maria.jaduscakova@stuba.sk
Jajcay Robert, RNDr.SvFdohoda o vykonaní práceqjajcay@is.stuba.sk
Jakab Béla, Ing.SvFdohoda o vykonaní práceqjakabb@is.stuba.sk
Jakeš Erik, Ing., PhD.KKPSodborný asistent CSc.,PhD.+421 (2) 59 274 438C 0711erik.jakes@stuba.sk
Jakubcová Miroslava, Ing.SvFdohoda o vykonaní práceqjakubcova@is.stuba.sk
Jakubis Matúš, prof. Ing., PhD.SvFexterný spolupracovníkqjakubis@is.stuba.sk
Jakuš Rastislav, Ing., PhD.SvFdohoda o vykonaní práceqjakus@is.stuba.sk
Jámbor Attila, Mgr.SvFdohoda o vykonaní práceqjambora@is.stuba.sk
Jámbor LászloSvFdohoda o vykonaní práceqjambor@is.stuba.sk
Jambrošić Kristian, doc.SvFexterný spolupracovníkqjambrosic@is.stuba.sk
Jamnická Jana, Ing.SvFexterná spolupracovníčkaqjamnicka@is.stuba.sk
Jamnický Martin, Ing., PhD.KKPSodborný asistent CSc.,PhD.+421 (2) 59 274 649C 0604martin.jamnicky@stuba.sk
Janák Juraj, doc. Ing., PhD.KGZAdocent CSc.,PhD.+421 (2) 59 274 537A-607juraj.janak@stuba.sk
Jancová Mária, Ing.SvFdohoda o vykonaní práceqjancova@is.stuba.sk
Jančo Ondrej, Ing.SvFdohoda o vykonaní práceqjanco@is.stuba.sk
Jandačka Jozef, prof. Ing., CSc.SvFdohoda o vykonaní práceqjandacka@is.stuba.sk
Janík Adam, Ing.KHTEdoktorand+421 (2) 59 274 563C 1110adam.janik15@gmail.com
Janiš Vladimír, doc. RNDr., CSc.SvFdohoda o vykonaní práceqjanis@is.stuba.sk
Jankovič Ivan, Ing.SvFexterný spolupracovníkqjankovici@is.stuba.sk
Jankovichová Eva, doc. Ing., PhD.KTESodborná asistentka CSc.,PhD.+421 (2) 59 274 221C 2001eva.jankovichova@stuba.sk
Jánošková Taťjana, Ing., PhD.KTZBodborná asistentka CSc.,PhD.+421 (2) 59 274 636C 1414tatjana.janoskova@stuba.sk
Jánoš Pavol, Mgr.KMDGdoktorandpavol.janos1@gmail.com
Jánoš Štefan, Ing.SvFdohoda o vykonaní práceqjanos@is.stuba.sk
Januška Juraj, Ing., PhD.SvFdohoda o vykonaní práce+421 (2) 59 274 65914.posch./11juraj.januska@gmail.com
Jarina Ivan, Ing. arch.SvFexterný spolupracovníkqjarina@is.stuba.sk
Jasečko Dušan, Ing.SvFdohoda o vykonaní práceqjasecko@is.stuba.sk
Jasovská Erika, Ing., PhD.SvFdohoda o vykonaní práceqjasovska@is.stuba.sk
Javorek Tomáš, Ing.SvFdohoda o vykonaní práceqjavorekt@is.stuba.sk
Jedinák Richard, Ing.KKPSdoktorand+421 (2) 59 274 465C 0721jedinak.richard@gmail.com
Jedľovská AnnaSvFdohoda o vykonaní práceqjedlovska@is.stuba.sk
Jedovnický Martin, Ing., PhD.SvFdohoda o vykonaní práce+421 (2) 59 274 645C 15/08martinjedovnicky@seznam.cz
Jenča Gejza, doc. Mgr., PhD.KMDGdocent CSc.,PhD.+421 (2) 59 274 430C 0419gejza.jenca@stuba.sk
Jendroľ Stanislav, prof. RNDr., PhD.SvFdohoda o vykonaní práceqjendrol@is.stuba.sk
Jendželovský Norbert, prof. Ing., PhD.KSMEprofesor CSc.,PhD.+421 (2) 59 274 364A 230norbert.jendzelovsky@stuba.sk
Jerga Ján, Ing., PhD.SvFexterný spolupracovníkqjerga@is.stuba.sk
Jesenák Ján, prof.SvFdohoda o vykonaní práceqjesenakj@is.stuba.sk
Jeseňák Viktor, Ing., CSc.SvFdohoda o vykonaní práceqjesenak@is.stuba.sk
Ježko Ján, Ing., PhD.KGDEodborný asistent CSc.,PhD.+421 (2) 59 274 338A-314jan.jezko@stuba.sk
Ježková Daniela, Ing.SvFdohoda o vykonaní práceqjezkova@is.stuba.sk
Jindrak Martin, Ing.SvFexterný spolupracovníkqjindrak@is.stuba.sk
Jiří Cajthaml, doc. Ing., PhD.SvFdohoda o vykonaní práceqcajthaml@is.stuba.sk
Jiříček Ondřej, prof. Ing., CSc.SvFexterný spolupracovníkqjiricek@is.stuba.sk
Jókay Tomáš, Ing.SvFdohoda o vykonaní práceqjokay@is.stuba.sk
Juhás Pavol, prof. Ing., DrSc.SvFdohoda o vykonaní práceqjuhas@is.stuba.sk
Julény Ján, Ing.SvFdohoda o vykonaní práceqjuleny@is.stuba.sk
Juráni Bohdan, prof. Ing., CSc.SvFdohoda o vykonaní práceqjuranib@is.stuba.sk
Juráš JaroslavOPprevádzkový elektrikárjuras@is.stuba.sk
Jurči Milan, Mgr., PhD.KFYZodborný asistent CSc.,PhD.jurcim@is.stuba.sk
Jurica Juraj, Ing.SvFexterný spolupracovníkqjurica@is.stuba.sk
Juríček Ivan, doc. Ing., PhD.SvF, KTESvýskumný pracovník s VŠ vzdelaním, externý školiteľ+421 (2) 59 274 560C 1002ivan.juricek@stuba.sk
Jurigová Martina, Ing.KKPS, ÚSZdoktorandka, odborná asistentka CSc.,PhD.+421 (2) 59 274 654C 1503jurigova.mata@gmail.com
Jurík Ľuboš, Ing., PhD.SvFdohoda o vykonaní práceqjurik@is.stuba.sk
Jurka Pavol, Ing., PhD.SvFpalo.jurka@gmail.com
Jurkovič Peter, Ing.SvFdohoda o vykonaní prácepeter.jurkovic17@gmail.com
Jurovčík Štefan, Ing.SvFstefanjurovcik@gmail.com
Just Alar, doc. Ing., PhD.SvFexterný školiteľqjust@is.stuba.sk
Kabát Viktor, doc. Ing., CSc.SvFdohoda o vykonaní práceqkabatv@is.stuba.sk
Kabele Karel, prof. Ing., CSc.SvFexterný školiteľqkabele@is.stuba.sk
Kabzan Juraj, Ing.SvFqkabzan@is.stuba.sk
Kačica Emil, Ing.SvFdohoda o vykonaní práceqkacica@is.stuba.sk
Kačmár Pavol, Ing.SvFdohoda o vykonaní práceqkacmar@is.stuba.sk
Kačur Jozef, prof. RNDr., DrSc.KFYZvýskumný pracovník s VŠ vzdelanímjozef.kacur@stuba.sk
Kačur Marián, Mgr.SvFdohoda o vykonaní práceqkacur@is.stuba.sk
Kadlec Richard, Ing.SvFdohoda o vykonaní práceqkadlec@is.stuba.sk
Kadlic Juraj, Ing., PhD.SvFdohoda o vykonaní práceqkadlic@is.stuba.sk
Kadúchová Viera, Ing.SvFdohoda o vykonaní práceqkaduchova@is.stuba.sk
Kachaňák Anton, doc. Ing., CSc.SvFdohoda o vykonaní práce+421 (2) 57 294 550322anton.kachanak@stuba.sk
Kajánek Pavol, Ing., PhD.KGDEodborný asistent CSc.,PhD.A-305pavol.kajanek@gmail.com
Kakalík Milan, Ing.SvFdohoda o vykonaní práceqkakalik@is.stuba.sk
Kala Jiří, doc. Ing., PhD.SvFdohoda o vykonaní práceqkala@is.stuba.sk
Kalesný František, doc. Ing. arch., PhD.SvFdohoda o vykonaní práce+421 (2) 572 76 326415frantisek.kalesny@stuba.sk
Kalická Jana, doc. RNDr., PhD.KMDGdocentka CSc.,PhD.+421 (2) 59 274 417C 0413jana.kalicka@stuba.sk
Kalina Martin, prof. RNDr., PhD.KMDGprofesor CSc.,PhD.+421 (2) 59 274 405C 0409martin.kalina@stuba.sk
Kalousek Miloš, doc. Ing., Ph.D.SvFkonzultantqkalousekm@is.stuba.sk
Kalús Daniel, doc. Ing., PhD.KTZBdocent CSc.,PhD.+421 (2) 59 274 661C 1401daniel.kalus@stuba.sk
Kamenárová Ľubomíra, Ing.SvFdohoda o vykonaní práceqkamenarova@is.stuba.sk
Kamenická Zuzana, Ing.KKDKdoktorandka+421 (2) 59 274 561A 510zuzka.kam@gmail.com
Kamenický Ľuboš, Ing., PhD.SvFdohoda o vykonaní práce+421 (2) 59 274 655C 15/12xkamenickyl@is.stuba.sk
Kamenský Jozef, prof. Ing., PhD.SvFexterný školiteľjozef.kamensky@stuba.sk
Kanalová ErikaOPVVpracovníčka pre vedecko - výskumnú činnosť+421 (2) 59 274 393C1/8erika.kanalova@stuba.sk
Kandráč Ján, Ing., CSc.SvFexterný spolupracovníkkandrac@is.stuba.sk
Kanócz Ján, doc. Ing., PhD.SvFdohoda o vykonaní práceqkanocz@is.stuba.sk
Kappel Jindřich, Ing.SvFdohoda o vykonaní práceqkappel@is.stuba.sk
Kapusta Peter, Ing.SvFdohoda o vykonaní práceqkapusta@is.stuba.sk
Kapusta Vladimír, Ing., PhD.KDOSodborný asistent CSc.,PhD.+421 (2) 59 274 361A 5/532vladimir.kapusta@stuba.sk
Karacal Funda, prof.SvFzahraniční hostqkaracal@is.stuba.sk
Karásek Ľuboš, Ing.SvFdohoda o vykonaní práceqkarasek@is.stuba.sk
Kardoš Ján, Ing.SvFdohoda o vykonaní práceqkardosj@is.stuba.sk
Kardoš Peter, Ing.SvFdohoda o vykonaní práceqkardos@is.stuba.sk
Karmazínová Marcela, prof. Ing., CSc.SvFdohoda o vykonaní práceqkarmazinova@is.stuba.sk
Kasana Andrej, Ing., PhD.SvFdohoda o vykonaní prácekasana@tbd.sk
Kasa Zoltán, Ing.SvFdohoda o vykonaní práceqkasa@is.stuba.sk
Kaššáková Magdaléna, Ing.KKPSdoktorandka+421 (2) 59 274 465C 0721magdalenakassakova@gmail.com
Katunský Dušan, prof. Ing., PhD.SvFdohoda o vykonaní práceqkatunsky@is.stuba.sk
Kausitzová MonikaOPupratovač - upratovačka+421 (2) 59 274 201monika.kausitzova@stuba.sk
Kelemen Peter, Ing.SvFdohoda o vykonaní práceqkelemen@is.stuba.sk
Kerestúr Matej, Ing.SvF+421 (2) 59 274 223blok C 16. p č. dv 13qkerestur@is.stuba.sk
Keresztesi Tomáš, Ing.SvFexterný spolupracovníkqkeresztesi@is.stuba.sk
Keršner Zbyněk, prof. Ing., PhD.SvFdohoda o vykonaní práceqkersner@is.stuba.sk
Keruľ-Kmec Marián, Ing.SvFdohoda o vykonaní práceqkerulkmec@is.stuba.sk
Keseli Ondrej, Ing.KBKMdoktorand+421 (2) 59 274 295A 4/424okeseli@gmail.com
Keszeliová Anita, Mgr.KVHKdoktorandkaanita.keszeli@gmail.com
Khandl Vladimir, Ing.SvFdohoda o vykonaní práce+421 (2) 59 325 463SB 174vladimir.khandl@stuba.sk
Kiabová Ema, Ing. arch. Ing.KARCHdoktorandkakiabova.ema@gmail.com
Kilinc UgurcanSvFbudoucí zahraniční studentugurcankilinc@gmail.com
Kimličková Tatiana, Ing.KVHKdoktorandkakimlickova.tatiana@gmail.com
Kinczer Tomáš, Ing.KHTEvýskumný pracovník s VŠ vzdelaním, doktorand+421 (2) 59 274 569C 1119tomaskinczer@gmail.com
Kirka OndrejÚVZKúdržbárondrej.kirka@stuba.sk
Kiss Daniel, Ing.SvFdohoda o vykonaní práceqkiss@is.stuba.sk
Kissová AlžbetaOPupratovač - upratovačka+421 (2) 59 274 201kissovaa@is.stuba.sk
Kišoňová JankaMOmzdová účtovníčka+421 (2) 59 274 475C3/12Ajanka.kisonova@stuba.sk
Kiššová JuditaOPupratovač - upratovačka+421 (2) 59 274 201judita.kissova@stuba.sk
Klas Tomáš, Ing., PhD.KKDKvýskumný pracovník s VŠ vzdelaním+421 (2) 59 274 378A 514tomas.klas@stuba.sk
Klčo Tomáš, Ing.SvFdohoda o vykonaní práceqklco@is.stuba.sk
Kleiman Peter, Ing.SvFdohoda o vykonaní práceqkleiman@is.stuba.sk
Kleinová Viera, Ing.KMDGdoktorandka+421 (2) 59 274 243C 0514veira12@gmail.com
Klementová Eva, doc. Ing., PhD.SvFexterná školiteľkaeva.klementova@stuba.sk
Klepsatel František, prof. Ing., PhD.SvFC17 04frantisek.klepsatel@stuba.sk
Klikáč Jakub, Ing. arch.SvFjklikac@gmail.com
Klimek Ján, Ing.SvFdohoda o vykonaní práceqklimekj@is.stuba.sk
Klímek Vojtech, doc. Ing., PhD.SvFexterný školiteľvojtech.klimek@stuba.sk
Kliment Tomáš, Ing., PhD.SvFexterný spolupracovník+421 (2) 59 274 534A-605tomas.kliment@gmail.com
Klinec Cyril, doc. Ing., PhD.SvFdohoda o vykonaní práceqklinec@is.stuba.sk
Klobušiak Matej, Ing., PhD.SvFdohoda o vykonaní práceqklobusiak@is.stuba.sk
Klobušník Ivan, Ing.SvFdohoda o vykonaní práceqklobusnik@is.stuba.sk
Klokner MartinCITprac. technickej obsluhy a údržby VS+421 (2) 59 274 303CIT 6/3martin.klokner@stuba.sk
Kľučár Marek, Ing. arch. Ing.SvFdohoda o vykonaní práceqklucar@is.stuba.sk
Klučka PeterSvFdohoda o vykonaní práceqklucka@is.stuba.sk
Klusáček Ladislav, doc. Ing., CSc.SvFqklusacek@is.stuba.sk
Kmecová Miroslava, Ing.KTZBdoktorandkaxkmecovam@gmail.com
Kmecová Veronika, Ing., PhD.SvF+421 (2) 59 274 681blok C 8.posch., č.dv.9qkmecova@is.stuba.sk
Kmeť Marián, Ing.SvFdohoda o vykonaní práceqkmet@is.stuba.sk
Kmeť Stanislav, prof. Ing., CSc.SvFexterný spolupracovníkqkmets@is.stuba.sk
Knoflacher Werner, prof.SvFdohoda o vykonaní práceqknoflacher@is.stuba.sk
Knor Martin, prof. RNDr., PhD.KMDGprofesor CSc.,PhD.+421 (2) 59 274 409C 0410martin.knor@stuba.sk
Knoška Ivan, Ing.SvFdohoda o vykonaní práceqknoska@is.stuba.sk
Knotková Zuzana, Ing.SvFdohoda o vykonaní práceqknotkova@is.stuba.sk
Koban Juraj, doc. Ing. arch.SvFdohoda o vykonaní práceqkoban@is.stuba.sk
Kocianová Valéria, Mgr.OPVVpracovníčka pre edičnú a publik. činnosť+421 (2) 59 274 708C3/10kocianovav@is.stuba.sk
Kocka Ľuboš, Ing.SvFdohoda o vykonaní práceqkocka@is.stuba.sk
Kočický Dušan, Mgr., PhD.SvFexterný spolupracovníkqkocicky@is.stuba.sk
Kodajová Marta, Ing.SvFqkodajova@is.stuba.sk
Kohnová Silvia, prof. Ing., PhD.KVHKprofesorka CSc.,PhD.+421 (2) 59 274 623C 1217silvia.kohnova@stuba.sk
Kohoutková Alena, Ing.SvFdohoda o vykonaní práceqkohoutkova@is.stuba.sk
Kohút František, Ing., PhD.SvFdohoda o vykonaní práceqkohut@is.stuba.sk
Kohút Igor, Mgr.SvFdohoda o vykonaní práceqkohuti@is.stuba.sk
Kohútová AlenaOPupratovač - upratovačka+421 (2) 59 274 201kohutova@is.stuba.sk
Kohút Peter, Ing.SvFexterný spolupracovníkqkohutp1@is.stuba.sk
Kohút Peter, Mgr.SvFdohoda o vykonaní práceqkohutp@is.stuba.sk
Kohút Vladimír, Ing.SvFdohoda o vykonaní práceqkohutv@is.stuba.sk
Kochánková SoňaKKPStechnická pracovníčka+421 (2) 59 274 643C 0610sona.kochankova@stuba.sk
Kolarič Marian, Ing.SvFdohoda o vykonaní prácexkolaric@is.stuba.sk
Kolárik Jarolím, doc. Ing., PhD.SvFdohoda o vykonaní práceqkolarik@is.stuba.sk
Koleková Yvonna, doc. Ing., PhD.KSMEdocentka CSc.,PhD.+421 (2) 59 274 332A 225yvona.kolekova@stuba.sk
Kolenčíková Soňa, Ing.SvFkolencikovas@gmail.com
Kolesárová Anna, prof. RNDr., CSc.SvFdohoda o vykonaní práce+421 (2) 59 325 344NB 619anna.kolesarova@stuba.sk
Kolesárová Eva, Ing.SvFdohoda o vykonaní práceqkolesarova@is.stuba.sk
Kolivoška Jozef, Ing., CSc.SvFdohoda o vykonaní práceqkolivoska@is.stuba.sk
Kollár Branislav, Ing.SvFdohoda o vykonaní práceqkollarb@is.stuba.sk
Kollár Jozef, Mgr., PhD.KMDGvýskumný pracovník s VŠ vzdelaním+421 (2) 59 274 710C 0418jmkollar@math.sk
Kollár Michal, Ing.KMDGdoktorandC 0519michalkollar27@gmail.com
Komačka Jozef, prof. Dr. Ing.SvFdohoda o vykonaní práceqkomacka@is.stuba.sk
Koman Marian, prof. Ing., DrSc.SvFdohoda o vykonaní práce+421 (2) 59 325 622NB 549marian.koman@stuba.sk
Kómar Ladislav, RNDr., PhD.SvFexterný spolupracovníkqkomar@is.stuba.sk
Komora Karol, Ing.SvFdohoda o vykonaní práceqkomora@is.stuba.sk
Komorník Jozef, prof. RNDr., DrSc.SvFkonzultantqkomornikj@is.stuba.sk
Komorníková Magdaléna, prof. RNDr., PhD.KMDGprofesorka CSc.,PhD.+421 (2) 59 274 428C 0502magdalena.komornikova@stuba.sk
Komrska Peter, Ing.SvFdohoda o vykonaní práceqkomrska@is.stuba.sk
Končeková Danica, doc. Ing. arch., PhD.SvFdohoda o vykonaní práce+421 (2) 572 76 418408danica.koncekova@stuba.sk
Kondáš Štefan, Ing., PhD.SvFdohoda o vykonaní práceqkondas@is.stuba.sk
Koník Ján, Ing., PhD.SvFdohoda o vykonaní práce+421 (2) 59 274 47314.posch./8jan.konik@gmail.com
Konkoľ Rastislav, Ing.SvFdohoda o vykonaní práce+421 (2) 59 274 65015.posch./15konkolr@gmail.com
Kontsek Vojtech, Ing.SvFexterný spolupracovníkqkontsekv@is.stuba.sk
Kopáčik Alojz, prof. Ing., PhD.KGDEprofesor CSc.,PhD.+421 (2) 59 274 559A-311alojz.kopacik@stuba.sk
Kopček Patrik, Mgr.SvFdohoda o vykonaní práceqkopcek@is.stuba.sk
Kopčok Michal, Mgr.KFYZodborný asistent bez vedeckej hodnosti+421 (2) 59 274 487C 0305michal.kopcok@stuba.sk
Kopecký Miloslav, doc. RNDr., PhD.KGTEdocent CSc.,PhD.+421 (2) 59 274 277C 1707miloslav.kopecky@stuba.sk
Kopšová Oľga, JUDr.SvFdohoda o vykonaní práceolga.kopsova@stuba.sk
Korálová Jarmila, Ing.SvFqkoralova@is.stuba.sk
Korbašová Michaela, Ing.KJAZodborná asistentka bez vedeckej hodnosti+421 (2) 59 274 269C 1803michaela.korbasova@stuba.sk
Korbeľová Lenka, Ing.KVHKdoktorandka+421 (2) 59 274 621C 1213lkorbelova@gmail.com
Korčák Peter, Ing.KGZA, SvFsystémový integrátor, odborný asistent bez vedeckej hodnosti+421 (2) 59 274 344A-611korcak@is.stuba.sk
Korec Ivan, Ing. arch.SvFdohoda o vykonaní práceqkorec@is.stuba.sk
Koren Csaba, prof.SvFdohoda o vykonaní práceqkoren@is.stuba.sk
Koreň Milan, doc. Mgr., PhD.SvFqkorenm@is.stuba.sk
Korinek Jozef, Ing.ÚSZvýskumný pracovník s VŠ vzdelaním+421 (2) 59 274 701C 1505jozef.korinek@stuba.sk
Kormaníková Eva, doc. Ing., PhD.SvFdohoda o vykonaní práceqkormanikova@is.stuba.sk
Korman Slavomír, Ing., CSc.SvFdohoda o vykonaní práceqkorman@is.stuba.sk
Kornoš Leonard, RNDr., PhD.SvFdohoda o vykonaní práceqkornos@is.stuba.sk
Koronthalyová Oľga, prom. fyz., PhD.SvFdohoda o vykonaní práceqkoronthalyova@is.stuba.sk
Kósa Balázs, Ing.KMDGdoktorandkosa@math.sk
Kostelecký Jan, prof. Ing., DrSc.SvFdohoda o vykonaní práceqkostelecky@is.stuba.sk
Kostelník Radovan, Ing.KKPSdoktorand+421 (2) 59 274 645C 1508rado81@centrum.sk
Kostka Zdeněk, RNDr., PhD.SvFdohoda o vykonaní práceqkostka@is.stuba.sk
Koteš Peter, doc. Ing., PhD.SvFexterný spolupracovníkqkotesp@is.stuba.sk
Kotorová Danka, RNDr., PhD.SvFdohoda o vykonaní práceqkotorova@is.stuba.sk
Kotrasová Kamila, doc. Ing., PhD.SvFdohoda o vykonaní práceqkotrasova@is.stuba.sk
Kottas AnastasiosSvFbudoucí zahraniční studenttasoskottas@yahoo.com
Kotyra Marián, Ing.SvFdohoda o vykonaní prácemarian.kotyra@stuba.sk
Koudelková Daniela, doc. Ing., PhD.KTZBodborná asistentka CSc.,PhD.+421 (2) 59 274 631C 1419daniela.koudelkova@stuba.sk
Kováč Bohumil, prof. Ing. arch., PhD.SvFdohoda o vykonaní práce+421 (2) 572 76 272241bohumil.kovac@stuba.sk
Kováčik Juraj, Ing.SvFdohoda o vykonaní práceqkovacik@is.stuba.sk
Kováčik Marián, Ing.SvFdohoda o vykonaní práceqkovacikm@is.stuba.sk
Kováčiková KatarínaÚVZKchyžnákatarina.kovacikova@stuba.sk
Kováč Jozef, Ing.KKPSdoktorandjozef.kovac@stuba.sk
Kováč Michal, Ing., PhD.KKDKodborný asistent CSc.,PhD.+421 (2) 59 274 376A 513kovacm@stuba.sk
Kováč Milan, Ing.SvFdohoda o vykonaní práceqkovacm1@is.stuba.sk
Kováč Miroslav, Ing.SvFdohoda o vykonaní práceqkovacm@is.stuba.sk
Kovářík Karel, prof. Ing., CSc.SvFdohoda o vykonaní práceqkovarik@is.stuba.sk
Kovářová Helena, Ing.SvFexterná spolupracovníčkaqkovarovah@is.stuba.sk
Kozánková MáriaEOpokladníčka+421 (2) 59 274 469C0kozankovam@is.stuba.sk
Krafčík Milan, Ing.KTZBdoktorand+421 (2) 59 274 633C 1420krafcik77@gmail.com
Krajči Ján, Ing.SvFdohoda o vykonaní práceqkrajcij@is.stuba.sk
Krajčík Michal, doc. Ing., PhD.KTZBdocent CSc.,PhD.+421 (2) 59 274 650C 1417michal.krajcik@gmail.com
Krajčík Pavel, Ing.SvFdohoda o vykonaní práceqkrajcik@is.stuba.sk
Krajči Marián, Ing.SvFdohoda o vykonaní práceqkrajcim@is.stuba.sk
Krajčovičová Ľubica, RNDr.SvFdohoda o vykonaní práceqkrajcovicova@is.stuba.sk
Krakovik Róbert, Ing.SvFexterný spolupracovníkqkrakovik@is.stuba.sk
Králik Juraj, Ing., PhD.SvFdohoda o vykonaní práce+421 (2) 572 76 319309kralik@fa.stuba.sk
Králik Juraj, prof. Ing., PhD.KSMEprofesor CSc.,PhD.+421 (2) 59 274 690A 202juraj.kralik@stuba.sk
Králik Martin, Ing.SvFexterný spolupracovníkqkralikm@is.stuba.sk
Králik Pavol, Ing. arch.SvFdohoda o vykonaní práceqkralik@is.stuba.sk
Kralina Hoboth Katalin, PaedDr., PhD.KJAZodborná asistentka CSc.,PhD.+421 (2) 59 274 253C 1821katalin.hoboth@stuba.sk
Král Ladislav, Ing.SvFdohoda o vykonaní práceqkrall@is.stuba.sk
Kralovičová Andrea, Ing.SvFdohoda o vykonaní práceqkralovicova@is.stuba.sk
Kralovič RomanSvFdohoda o vykonaní práceqkralovic@is.stuba.sk
Kramár Cyril, Ing.SvFdohoda o vykonaní práceqkramar@is.stuba.sk
Kramarčík Lukáš, Ing.SvFdohoda o vykonaní prácel_kk@centrum.sk
Krasnohorský Juraj, Ing. arch.SvFexterný spolupracovníkqkrasnohorsky@is.stuba.sk
Kratochvíla Robert, Ing.SvFkonzultantqkratochvila@is.stuba.sk
Krčík Marián, Ing.SvFdohoda o vykonaní práceqkrcik@is.stuba.sk
Krč Ján, Ing.SvFdohoda o vykonaní práceqkrc@is.stuba.sk
Krč Juraj, Ing.SvFdohoda o vykonaní prácejuraj.krc@centrum.sk
Krčmárik Jozef, Ing.SvFexterný spolupracovníkqkrcmarik@is.stuba.sk
Krčulová Jana, Ing.SvFdohoda o vykonaní práceqkrculova@is.stuba.sk
Krejsa Martin, doc. Ing., PhD.SvFqkrejsa@is.stuba.sk
Krchňák Michal, Ing., PhD.SvF+421 (2) 59 274 247A 222michal.krchnak@stuba.sk
Krchňák Štefan, Ing.SvFdohoda o vykonaní práceqkrchnak@is.stuba.sk
Kristek Jozef, Ing.SvFdohoda o vykonaní prácejuraj.knotek@stuba.sk
Kriš Jozef, prof. Ing., PhD.SvF+421 (2) 59 274 615C13 18jozef.kris@stuba.sk
Krištofovič Vladimír, doc. Ing., PhD.SvFdohoda o vykonaní práceqkristofovic@is.stuba.sk
Kriváček Jozef, Ing., CSc.SvFdohoda o vykonaní práceqkrivacek@is.stuba.sk
Kriváček Koropecká Jana, Ing.SvFdohoda o vykonaní práceqkoropecka@is.stuba.sk
Krivá Zuzana, doc. RNDr., PhD.KMDGdocentka CSc.,PhD.+421 (2) 59 274 236C 0512zuzana.kriva@stuba.sk
Krivdová Stela, Ing.OPVVpracovníčka pre ekonomické činnosti+421 (2) 59 274 723C1/7krivdova@is.stuba.sk
Krivošová Zuzana, Ing. arch., PhD.SvFdohoda o vykonaní prácezuza.krivosova@gmail.com
Križma Martin, Ing., PhD.SvFdohoda o vykonaní práceqkrizma@is.stuba.sk
Križ Peter, Ing.SvFdohoda o vykonaní práceKreuz20@azet.sk
Kročitá JanaÚVZKchyžnájana.krocita@stuba.sk
Krstev Simeon, Ing. akad. arch.SvFdohoda o vykonaní práceqkrstev@is.stuba.sk
Krullová IvetaŠOpracovníčka pre študijné záležitosti+421 (2) 59 274 725prízemie C-0007iveta.krullova@stuba.sk
Kryžanowski Andrej, doc. Ing., PhD.SvFzahraniční hostqkryzanowski@is.stuba.sk
Kubanková Iveta, Ing.SvFdohoda o vykonaní práceqkubankova@is.stuba.sk
Kubasák Tomáš, Ing.SvFdohoda o vykonaní práceqkubasak@is.stuba.sk
Kubeš Richard, Ing., PhD.SvFdohoda o vykonaní práceqkubes@is.stuba.sk
Kubica Martin, Ing.SvFdohoda o vykonaní práceqkubicam@is.stuba.sk
Kubica Matej, Ing.KTZBdoktorandkubicamatej9@gmail.com
Kubica Milan, Ing.SvFdohoda o vykonaní práceqkubica@is.stuba.sk
Kubičková Gabriela, Mgr.SvFdohoda o vykonaní práce+421 (2) 52 496 688gabriela.kubickova@stuba.sk
Kubíčková Zuzana, Ing. arch.SvFdohoda o vykonaní práceqkubickova@is.stuba.sk
Kubík Matej, Ing.SvFdohoda o vykonaní práceqkubik@is.stuba.sk
Kubincová MilenaOPvrátnikkubincova@is.stuba.sk
Kubinec Jozef, Ing.SvFdohoda o vykonaní prácejkubinec@geo-net.sk
Kubišová Margita, Ing. arch., PhD.KARCHodborná asistentka CSc.,PhD.+421 (2) 59 274 464C 1917margita.kubisova@stuba.sk
Kubovčák Ján, Ing.SvFdohoda o vykonaní práceqkubovcak@is.stuba.sk
Kučák Tomáš, Ing.SvFexterný spolupracovníkqkucak@is.stuba.sk
Kučera Štefan, Ing., PhD.SvFdohoda o vykonaní práceqkuceras@is.stuba.sk
Kučera Tomáš, Ing., CSc.SvFdohoda o vykonaní práceqkucera@is.stuba.sk
Kuda František, Ing., PhD.SvFdohoda o vykonaní práceqkuda@is.stuba.sk
Kudláček JaroslavÚVZKvedúci prevádzkovej jednotky+421 327 798 192jaroslav.kudlacek@stuba.sk
Kudláčková JanaÚVZKčašníkkudlackovaj@is.stuba.sk
Kudláčková JanaÚVZKzástupca vedúceho prev. jednotkyjana.kudlackova@stuba.sk
Kucharík Ján, Ing., CSc.SvFdohoda o vykonaní práceqkucharik@is.stuba.sk
Kuchtová Darina, JUDr.SvFdohoda o vykonaní práceqkuchtova@is.stuba.sk
Kuchtová Zuzana, Ing.SvFdohoda o vykonaní prácezuzana.kuchtova@gmail.com
Kuklík Petr, doc. Ing., CSc.SvFqkuklik@is.stuba.sk
Kukuľa JánSvFdohoda o vykonaní práceqkukula@is.stuba.sk
Kulhánek František, Ing., CSc.SvFdohoda o vykonaní práceqkulhanek@is.stuba.sk
Kulíková Eva, Ing.SvFdohoda o vykonaní práceqkulikova@is.stuba.sk
Kuna Martin, PhDr., DSc., CSc.SvFkuna@arupcas.cz
Kupčo Ondrej, Ing.SvFdohoda o vykonaní práceqkupco@is.stuba.sk
Kuráň Jozef, Ing. et Ing. arch. Mgr. art., PhD.KARCHodborný asistent CSc.,PhD.+421 (2) 59 274 607C 1905kuran@svf.stuba.sk
Kurčová Mária, Ing., PhD.KTZBodborná asistentka CSc.,PhD.+421 (2) 59 274 660C 1413maria.kurcova@stuba.sk
Kurilla Martin, Ing.SvFexterný spolupracovníkqkurilla@is.stuba.sk
Kusendová Margaréta, Ing., PhD.SvFexterná spolupracovníčka+421 (2) 59 274 378B/414margareta.pasztorova@stuba.sk
Kusý Marián, Ing.SvFdohoda o vykonaní práceqkusym@is.stuba.sk
Kusý Pavol, Ing., PhD.SvFdohoda o vykonaní práceqkusy@is.stuba.sk
Kušnier MilanOPstrážnikkusnier@is.stuba.sk
Kušnierová Alena, Ing.SvFdohoda o vykonaní práceqkusnierova@is.stuba.sk
Kušnír Ján, Ing.SvFexterný spolupracovníkqkusnir@is.stuba.sk
Kutiš Tomáš, Ing.SvFdohoda o vykonaní práceqkutis@is.stuba.sk
Kuzma Jozef, doc. Ing., PhD.SvFexterný školiteľ+421 (2) 59 274 67910/9jozef.kuzma@stuba.sk
Kvanka Ján, Ing.SvFdohoda o vykonaní práceqkvanka@is.stuba.sk
Kvasnicová HelenaKGZAtechnická pracovníčka+421 (2) 59 274 535A-606helena.kvasnicova@stuba.sk
Kvasnicová Magdaléna, doc. PhDr., PhD.KARCHvýskumná pracovníčka s VŠ vzdelaním+421 (2) 572 76 354204kvasnicova@fa.stuba.sk
Kvetáková Lucia, Mgr., PhD.KTVYodborná asistentka CSc.,PhD.+421 (2) 59 274 268C 1814lucia.kvetakova@stuba.sk
Květon Radomil, doc. Ing., PhD.KHTE, SvFdohoda o vykonaní práce, docent CSc.,PhD.+421 (2) 59 274 619C 1115radomil.kveton@stuba.sk
Kvočák Vincent, prof. Ing., PhD.SvFexterný spolupracovníkqkvocak@is.stuba.sk
Kyjovský Radovan, Ing.SvFdohoda o vykonaní práceqkyjovsky@is.stuba.sk
Kyncl Miroslav, prof. Dr. Ing.SvFexterný spolupracovníkqkyncl@is.stuba.sk
Kyrinovič Peter, Ing., PhD.KGDEodborný asistent CSc.,PhD.+421 (2) 59 274 390A-310apeter.kyrinovic@stuba.sk
Kyselka Mojmír, prof. Ing. arch., CSc.SvFdohoda o vykonaní práceqkyselka@is.stuba.sk
Labat Marija Mihaela, Ing.KVHKdoktorandkalabat.misa@gmail.com
Labuda Emil, Ing.SvFdohoda o vykonaní práceqlabuda@is.stuba.sk
Laco Kamil, Ing.KBKMdoktorand+421 (2) 59 274 386A 4/418alaco.kamil@gmail.com
Lacová Zuzana, Ing.KKPSdoktorandka+421 (2) 59 274 653C 1509sue.liskova@gmail.com
Laco Vladimír, Ing.KTESdoktorand+421 (2) 59 274 573C 1015laco.vladimir@gmail.com
Laczko Zoltán, Ing.SvFdohoda o vykonaní práceqlaczko@is.stuba.sk
Laczová Monika, Ing.SvFdohoda o vykonaní práceqlaczova@is.stuba.sk
Lachmanová Monika, Ing.SvFexterná spolupracovníčkaqlachmanova@is.stuba.sk
Lamperová Katarína, Ing.KSMEdoktorandka+421 (2) 59 274 256A 215katarina.lamperova@stuba.sk
Lančarič Štefan, Ing., PhD.SvFexterný spolupracovníkqlancaric@is.stuba.sk
Langová Aneta, Ing.EOpracovníčka pre ekonomické činnosti+421 (2) 59 274 722C2/1aneta.langova@stuba.sk
Lapin MichalCITpracovník pre didaktickú techniku+421 (2) 59 274 514P 103michal.lapin@stuba.sk
Lapin Milan, prof. RNDr., PhD.SvFdohoda o vykonaní práceqlapin@is.stuba.sk
Lapos Jozef, prof. Ing., PhD.SvFdohoda o vykonaní prácejozef.lapos@stuba.sk
Laščeková Antónia, Ing.ŠOpracovníčka pre vedecko - výskumnú činnosť+421 (2) 59 274 466prízemie C-0003antonia.lascekova@stuba.sk
Látečka Mikuláš, prof. Ing., PhD.SvFdohoda o vykonaní práceqlatecka@is.stuba.sk
Látková Tamara, Ing.KVHKdoktorandka+421 (2) 59 274 621C 1213tamara.latkova@gmail.com
Látková VieraOPupratovač - upratovačkalatkova@is.stuba.sk
Lavrinčík Michal, Ing.SvFdohoda o vykonaní prácelavrincikml@ingsteel-al.sk
Lazarčík Michal, Ing.SvFdohoda o vykonaní práceqlazarcik@is.stuba.sk
Lazecký Milan, Ing., PhD.SvFmilan.laqzecky@vsb.cz
Ledererová Miriam, Ing., PhD.KMTIodborná asistentka CSc.,PhD.+421 (2) 59 274 521C 0803miriam.ledererova@stuba.sk
Lehotský Milan, RNDr., PhD.SvFexterný spolupracovníkqlehotsky@is.stuba.sk
Lehovec František, prof. Ing., CSc.SvFdohoda o vykonaní prácelehovec@fsv.cvut.cz
Leimberger Peter, Ing.KTZBodborný asistent bez vedeckej hodnosti+421 (2) 59 274 658C 1415peter.leimberger@stuba.sk
Leitmannová Katarína, Ing.SvFdohoda o vykonaní práce, externá spolupracovníčkaqleitmannova@is.stuba.sk
Lenko Vladimír, Ing.SvFdohoda o vykonaní práceqlenko@is.stuba.sk
Lényi Peter, Ing. arch.SvFdohoda o vykonaní prácepeter.lenyi@gmail.com
Lepej Martin, Ing. arch.SvFdohoda o vykonaní prácemartinlepej@zoznam.sk
Lepeš Marek, Ing.SvFdohoda o vykonaní prácelepi@bananatel.sk
Lesáková Dagmar, prof. Ing., CSc.SvFdohoda o vykonaní práceqlesakova@is.stuba.sk
Lesňáková Valéria, Ing. arch.OPVVpracovníčka pre zahraničné vzťahy+421 (2) 59 274 587C1/ 9valeria.lesnakova@stuba.sk
Leško Martin, Ing.KGZAdoktorand+421 (2) 59 274 342A-613xleskom@gmail.com
Lešková Danica, Ing., PhD.SvFdohoda o vykonaní práceqleskova@is.stuba.sk
Letko Pavol, Ing.KGZAdoktorand+421 (2) 59 274 528A-629pavol.letko@gmail.com
Lieskovský Tibor, Ing., PhD.KGZAodborný asistent CSc.,PhD.+421 (2) 59 274 297A-618qlieskovsky@is.stuba.sk
Lichner Ľubomír, Ing., DrSc.SvFexterný školiteľqlichner@is.stuba.sk
Lipovský Milan, JUDr.SvFdohoda o vykonaní práceqlipovsky@is.stuba.sk
Lipták Branislav, Ing.SvFdohoda o vykonaní práceqliptakb@is.stuba.sk
Lipták Imrich, Ing., PhD.SvF+421 (2) 59 274 390A-310aimrich.liptak@stuba.sk
Lipták Miroslav, Ing., PhD.SvFdohoda o vykonaní práce+421 (2) 59 274 396A-307miroslav.liptak@stuba.sk
Liptáková Dagmar, Mgr.KSMEodborná administratívna pracovníčka+421 (2) 59 274 245A 229dagmar.liptakova@stuba.sk
Liptáková Michala, Ing.SvFdohoda o vykonaní práceqliptakova@is.stuba.sk
Lisický Richard, Ing.KDOSdoktorand+421 (2) 59 274 359A 5/520zero413@azet.sk
Lisoň OndrejCITprac. technickej obsluhy a údržby VS+421 (2) 59 274 714CIT 11/3ondrej.lison@stuba.sk
Lisýová Beáta, Mgr.PAMOpracovníčka pre personálne činnosti+421 (2) 59 274 470C1/11beata.lisyova@stuba.sk
Liščák Jozef, doc. Ing. arch., PhD.SvFexterný školiteľ+421 (2) 59 274 426C 1912jozef.liscak@stuba.sk
Liščák Pavel, RNDr., CSc.SvFqliscak@is.stuba.sk
Lokaj Antonín, doc. Ing., PhD.SvFdohoda o vykonaní práceqlokaj@is.stuba.sk
Lorincz MáriaSvFdohoda o vykonaní práceqlorincz@is.stuba.sk
Ľos Peter, Ing., Ph.D., PhD.SvFdohoda o vykonaní práceA 5/522xlos@is.stuba.sk
Lovás Jozef, Ing., PhD.SvFexterný spolupracovníkqlovas@is.stuba.sk
Loveček Zdeněk, Ing., CSc.SvFdohoda o vykonaní práceqlovecek@is.stuba.sk
Lovíšek Ján, prof. RNDr. Ing., DrSc.SvF+421 (2) 59 274 257A - 206jan.lovisek@stuba.sk
Lúčna OľgaOPvrátniklucna@is.stuba.sk
Lukáč ErikSvFdohoda o vykonaní práceqlukace@is.stuba.sk
Lukáč Ladislav, Ing.SvFdohoda o vykonaní práceqlukacl@is.stuba.sk
Lukáč Peter, Ing.SvFdohoda o vykonaní prácexlukac@is.stuba.sk
Lukovičová Jozefa, doc. RNDr., PhD.KFYZvýskumná pracovníčka s VŠ vzdelaním+421 (2) 59 274 403C 0304jozefa.lukovicova@stuba.sk
Lulkovičová Otília, doc. Ing., PhD.SvFexterná spolupracovníčka+421 (2) 59 274 71114.posch./4otilia.lulkovicova@stuba.sk
Lupták Marián, Ing. arch.SvFexterný spolupracovníkqluptakm@is.stuba.sk
Lužica František, Ing.SvFexterný spolupracovníkqluzica@is.stuba.sk
Maas Peter, Mgr.SvFqmaas@is.stuba.sk
Macák Marek, Ing., PhD.KMDGodborný asistent CSc.,PhD.+421 (2) 59 274 243C 0514m.macak@gmail.com
Macek Daniel, doc. Ing., PhD.SvFexterný spolupracovníkqmacek@is.stuba.sk
Macko RastislavÚVZKúdržbármacko@is.stuba.sk
Macková Michaela, Ing., PhD.SvFexterná spolupracovníčkaC11 02minnaa@centrum.sk
Macura Viliam, prof. Ing., PhD.KVHKprofesor CSc.,PhD.+421 (2) 59 274 279C 1209viliam.macura@stuba.sk
Mačaj Martin, doc. RNDr., PhD.SvFdohoda o vykonaní práceqmacajm@is.stuba.sk
Máčik Jozef, Ing.SvFjozefmacik@gmail.com
Magulová Barbora, Mgr., PhD.SvFdohoda o vykonaní práceqmagulova@is.stuba.sk
Magura Martin, Ing., PhD.KKDKodborný asistent CSc.,PhD.+421 (2) 59 274 378A 514martin.magura@stuba.sk
Magurová DrahomíraOPupratovač - upratovačka+421 (2) 59 274 201magurova@is.stuba.sk
Mahdalová Ivana, doc. Ing., PhD.SvFdohoda o vykonaní práceivana.mahdalova@vsb.cz
Mahríková Ivana, Ing., PhD.KZEIvýskumná pracovníčka s VŠ vzdelaním+421 (2) 59 274 285C 1714ivana.mahrikova@stuba.sk
Macháček Josef, prof. Ing., DrSc.SvFexterný spolupracovníkqmachacek@is.stuba.sk
Machánek Karol, Ing.SvFdohoda o vykonaní práceqmachanek@is.stuba.sk
Majdúch Dušan, prof. Ing., PhD.SvFqmajduch@is.stuba.sk
Majdúch Oliver, Ing.SvFdohoda o vykonaní práceqmajducho@is.stuba.sk
Majerčák Juraj, RNDr., PhD.SvFdohoda o vykonaní práceqmajercak@is.stuba.sk
Majerčáková Oľga, RNDr., PhD.SvFdohoda o vykonaní práceqmajercakova@is.stuba.sk
Majkráková Miroslava, Ing.KGZAdoktorandka+421 (2) 59 274 345A-610miroslava.majkrakova@stuba.sk
Majlingová Andrea, Ing., PhD.SvFdohoda o vykonaní práceqmajlingova@is.stuba.sk
Majorošová Martina, Ing.KVHKdoktorandkaC 1212tinamajorosova@gmail.com
Majtánová Lucia, Ing., PhD.KBKMvýskumná pracovníčka s VŠ vzdelaním+421 (2) 59 274 503A 4/421lucia.majtanova@gmail.com
Majtán Štefan, doc. Ing. arch., CSc.SvFexterný spolupracovníkmajtan@fa.stuba.sk
Makó Emesse, Ing.SvFdohoda o vykonaní práceqmako@is.stuba.sk
Makošová Mária, Ing.SvFdohoda o vykonaní práceqmakosova@is.stuba.sk
Makovinská Jarmila, RNDr., CSc.SvFdohoda o vykonaní práceqmakovinska@is.stuba.sk
Makýš Oto, doc. Ing., PhD.KTESdocent CSc.,PhD.+421 (2) 59 274 593C 1011oto.makys@stuba.sk
Makýš Oto, doc. Ing., PhD.SvFdohoda o vykonaní práceqmakys@is.stuba.sk
Makýš Peter, doc. Ing., PhD.KTESdocent CSc.,PhD.+421 (2) 59 274 596C 1009peter.makys@stuba.sk
Máleková MonikaŠOpracovníčka pre študijné záležitosti+421 (2) 59 274 478prízemie C-0008monika.malekova@stuba.sk
Maliariková Marcela, Ing.KVHKdoktorandkaC 1212maliarikova.macka@gmail.com
Malík Peter, RNDr., PhD.SvFexterný školiteľqmalik@is.stuba.sk
Mališ Peter, Ing.SvFdohoda o vykonaní práce, externý spolupracovníkmalis@svf.stuba.sk
Malych Peter, Ing., PhD.SvFdohoda o vykonaní práceqmalych@is.stuba.sk
Maňák Dušan, Ing. arch.SvFexterný spolupracovníkqmanak@is.stuba.sk
Manco Eduard, Ing.SvFdohoda o vykonaní práceqmanco@is.stuba.sk
Mandula JánSvFdohoda o vykonaní práceqmandula@is.stuba.sk
Mánik Miroslav, Ing., PhD.KMDGodborný asistent CSc.,PhD.manik@is.stuba.sk
Maňková Lucia, Ing., PhD.KKPSodborná asistentka CSc.,PhD.+421 (2) 59 274 446C 0703lucia.mankova@stuba.sk
Maňková Oľga, Ing. arch., PhD.SvFdohoda o vykonaní práceqmankova@is.stuba.sk
Maňková Viera, Ing.SvFdohoda o vykonaní práceqmankovav@is.stuba.sk
Marák Jozef, doc. RNDr., CSc.SvFexterný spolupracovníkqmarakj@is.stuba.sk
Marcík Andrej, Ing.SvFexterný spolupracovníkqmarcik@is.stuba.sk
Marčiš Marián, Ing., PhD.KGDEodborný asistent CSc.,PhD.+421 (2) 59 274 427A-322marian.marcis@stuba.sk
Mardan Ahmad IqbalSvFbudoucí zahraniční studenta_iqbalmardan@outlook.com
Marec Miloš, Ing.SvFdohoda o vykonaní práceqmarec@is.stuba.sk
Marenčík Anton, Ing.SvFdohoda o vykonaní práceqmarencik@is.stuba.sk
Márföldi Monika, Ing.KSMEdoktorandka+421 (2) 59 274 257A 216monika.brlazova@stuba.sk
Marko Ivana, Ing.KZEIdoktorandka+421 (2) 59 274 271C1715markoiva93@gmail.com
Marko Rastislav, Ing.SvFdohoda o vykonaní práceqmarko@is.stuba.sk
Marková Jana, Ing.SvFdohoda o vykonaní práceqmarkova@is.stuba.sk
Marková Romana, Ing.KVHKdoktorandka+421 (2) 59 274 621C 1213markova.romana1@gmail.com
Martinček Gustáv, Ing., DrSc.SvFdohoda o vykonaní práceqmartincekg@is.stuba.sk
Martinček Mikuláš, Ing., CSc.SvFdohoda o vykonaní práceqmartincek@is.stuba.sk
Martinec Marián, Ing.SvFexterný spolupracovníkqmartinecm@is.stuba.sk
Martinec ZdeněkSvFdohoda o vykonaní práceqmartinec@is.stuba.sk
Martin Lopušniak Martin, doc. Ing., PhD.SvFqmartinlopusnia@is.stuba.sk
Marton Andrej, Ing.SvFdohoda o vykonaní práceqmartona@is.stuba.sk
Martoň Jozef, prof. Ing., CSc.SvFdohoda o vykonaní práceqmarton@is.stuba.sk
Marton Pavol, doc. Ing., PhD.ÚSZvýskumný pracovník s VŠ vzdelaním+421 (2) 59 274 583A 226pavol.marton@stuba.sk
Mařík Libor, Ing.SvFdohoda o vykonaní práceqmarik@is.stuba.sk
Masárová LenkaÚVZKčašníkmasaroval@is.stuba.sk
Masarovičová Mária, Ing., PhD.SvFkonzultantka+421 (2) 59 274 67323/9maria.masarovicova@stuba.sk
Masaryk Igor, Ing.SvFdohoda o vykonaní práceqmasaryki@is.stuba.sk
Masaryk Michal, doc. Ing., PhD.SvFdohoda o vykonaní práce+421 (2) 57 296 193027michal.masaryk@stuba.sk
Masopust Jan, doc. Ing., CSc.SvFdohoda o vykonaní práceqmasopustj@is.stuba.sk
Maťaščík Miroslav, Ing.SvFdohoda o vykonaní práceqmatascik@is.stuba.sk
Matejček Antonín, RNDr.SvFdohoda o vykonaní práceqmatejcek@is.stuba.sk
Matejčík Anton, Ing.SvFdohoda o vykonaní práceqmatejcik@is.stuba.sk
Matejka Jakub, Ing.SvFdohoda o vykonaní prácematejka.jakub7547@gmail.com
Matějka Libor, doc. Ing., PhD.SvFdohoda o vykonaní práceqmatejkal@is.stuba.sk
Matejka Pavel, Ing.SvFdohoda o vykonaní práceqmatejka@is.stuba.sk
Matej Peter, Ing.SvFdohoda o vykonaní práceqmatej@is.stuba.sk
Matiaško Slavomír, Ing., PhD.SvFexterný spolupracovníkslavomir.matiasko@gmail.com
Matiašková Lýdia, Ing.KBKMdoktorandka+421 (2) 59 274 381A 4/429matiaskova.lydia@gmail.com
Matiašovský Peter, Ing., PhD.SvFdohoda o vykonaní práceqmatiasovsky@is.stuba.sk
Matok Peter, Ing.SvFdohoda o vykonaní práceqmatok@is.stuba.sk
Matoľák Štefan, Mgr.SvFexterný spolupracovníkqmatolak@is.stuba.sk
Matula Svatopluk, prof. Ing., CSc.SvFdohoda o vykonaní práceqmatulas@is.stuba.sk
Matulová Katarína, Ing., PhD.SvF+421 (2) 59 274 681blok C 8.posch., č.dv. 10k.matulova.26@gmail.com
Matúšek Richard, Ing., PhD.KTESodborný asistent CSc.,PhD.+421 (2) 59 274 599C 1001richard.matusek@stuba.sk
Matúšová Elena, Mgr., PhD.SvFdohoda o vykonaní práceelenbebe@gmail.com
Matys Mirko, prof. Ing., PhD.SvFdohoda o vykonaní práceqmatys@is.stuba.sk
Mayer Pavol, Ing.KTESdoktorandpalomayer@gmail.com
Mečiar Andrej, Ing.KTESdoktorand+421 (2) 59 274 594C 1016xmeciara@gmail.com
Medľa Matej, Ing.KMDGdoktorandC 0503matej.medla@gmail.com
Medľa Pavol, Ing.SvFdohoda o vykonaní prácexmedlap@is.stuba.sk
Medvecká Soňa, Ing.KSMEdoktorandka+421 (2) 59 274 257A 216sona.medvecka@stuba.sk
Medvecký Ľudovít, Ing.SvFdohoda o vykonaní práceqmedvecky@is.stuba.sk
Medveď Igor, prof. RNDr., PhD.KFYZodborný asistent CSc.,PhD.qmedved@is.stuba.sk
Medveď Juraj, Ing.SvFdohoda o vykonaní práce+421 (2) 59 274 653C 15/09xmedved@is.stuba.sk
Melcer Jozef, prof. Ing., DrSc.SvFdohoda o vykonaní práceqmelcer@is.stuba.sk
Melcher Jindřich, prof. Ing., DrSc.SvFdohoda o vykonaní práceqmelcher@is.stuba.sk
Melicher Ján, prof. Ing., PhD.SvF+421 (2) 59 274 348A-603jan.melicher@stuba.sk
Mellner Dušan, Ing. arch., PhD.KARCHodborný asistent CSc.,PhD.+421 (2) 59 274