25. 2. 2018  12:39 Frederik
Akademický informačný systém

Fakulta architektúry - telefónny zoznam


Aplikácia zobrazuje telefónny zoznam pre Vami zvolené pracovisko. Ak chcete vytlačiť zoznam, použite tlačidlo na konci formulára.

Je možné zobrazovať iba primárne údaje alebo všetky údaje.

Pri telefónnych číslach sa zobrazuje buď iba klapka, alebo celé telefónne číslo. Nasledujúcou voľbou môžete meniť spôsob zobrazovania čísiel.

Jednotliví pracovníci sú zaradení abecedne bez ohľadu na ich pracovisko. Nasledujúcou voľbou môžete ovplyvniť spôsob výpisu.

Jednotlivé pracoviská sa vypisujú pomocou oficiálnych skratiek pracovísk. Nasledujúcou voľbou môžete zmeniť skratky na čísla (prípadne kódy) pracovísk.

     

Nie je možné zistiť telefónnu predvoľbu pre pracovisko Fakulta architektúry. Telefónne čísla sú uvádzané v plnom formáte.

MenoPracoviskoZaradenieTelefónKanceláriaE-mail
Adamča Ladislav, doc. Ing., PhD.FAdohoda o vykonaní práce+421 (2) 572 76 319309adamca@fa.stuba.sk
Alexy Andrej, Ing. arch.ÚKAaIShosťujúci profesor+421 (2) 572 76 316307andrej.alexy@centrum.sk
Alexy Tibor, prof. Ing. arch., DrSc.FAdohoda o vykonaní práceqalexy@is.stuba.sk
Andrášiová Katarína, Ing. arch., PhD. et PhD.FAdohoda o vykonaní práce+421 (2) 572 76 450205andraaiova@fa.stuba.sk
Andráš Milan, doc. Ing. arch., PhD.ÚAOBdocent CSc.,PhD.+421 (2) 572 76 414404andras@fa.stuba.sk
Andriková Jana, Ing. arch.FAdohoda o vykonaní prácexandrikova@is.stuba.sk
Antal Eduard, prof., prom. ped.FAdohoda o vykonaní práce+421 (2) 57 294 464eduard.antal@stuba.sk
Antalová Mária, PhDr., PhD.FAdohoda o vykonaní práceqantalovam@is.stuba.sk
Antony Tibor, Mgr. art.ÚDvýskumný pracovník s VŠ vzdelaním, doktorandtiborantony@gmail.com
Bacová Andrea, doc. Ing. arch., PhD.FA, ÚABBdohoda o vykonaní práce, docentka CSc.,PhD.+421 (2) 572 76 421412andrea.bacova@stuba.sk
Baďura René, doc. akad. soch.FAexterný spolupracovníkqbadura@is.stuba.sk
Bahna Ján, prof. akad. arch. Ing. arch.FAexterný spolupracovníkqbahna@is.stuba.sk
Bachorecová Andrea, Ing. arch.FAdohoda o vykonaní práceandy@havran.eu.sk
Bachratá Alena, Mgr.OSpracovníčka pre študijné záležitosti+421 (2) 572 76 2243bachrata@fa.stuba.sk
Bakyta Róbert, Ing. arch. Ing.ÚAOBdoktorandrobert.bakyta@gmail.com
Baláž Jozef, Ing. arch., PhD.FA, ÚKAaISdohoda o vykonaní práce, odborný asistent CSc.,PhD.+421 (2) 572 76 324310jozef.balaz@stuba.sk
Baláž Martin, Mgr. art., ArtD.ÚDodborný asistent CSc.,PhD.+421 907 692 452123balaz_martin@yahoo.de
Baláž Vladimír, doc. RNDr., CSc.FAdohoda o vykonaní práce+421 918 674 296NB 618vladimir.balaz@stuba.sk
Baloga Martin, Ing. arch., PhD.FAexterný spolupracovníkbaloga@fa.stuba.sk
Baňáková Kristína, Ing.OEpracovníčka pre plán a rozpočet+421 (2) 572 76 424414banakova@fa.stuba.sk
Baranyai René, Ing. arch.FAexterný spolupracovníkqbaranyai@is.stuba.sk
Bartošová Nina, Ing. arch., PhD.ÚDTAaOPodborná asistentka CSc.,PhD.+421 (2) 572 76 351213ninabartosova@gmail.com
Bašová Silvia, doc. Ing. arch., PhD.ÚUaUPdocentka CSc.,PhD.+421 (2) 572 76 270250baaova@fa.stuba.sk
Bátor Jozef, Ing. arch., PhD.FA, ÚAOBdohoda o vykonaní práce, odborný asistent CSc.,PhD.+421 (2) 572 76 410410jozef.bator@stuba.sk
Bátovská MartaFAdohoda o vykonaní práceqbatovska@is.stuba.sk
Beďatš Martin, Ing. arch.FAexterný spolupracovníkqbedats@is.stuba.sk
Beláček Milan, Ing. arch.FAexterný spolupracovníkqbelacek@is.stuba.sk
Belan Anton, Mgr.FAexterný spolupracovníkqbelan@is.stuba.sk
Bencová Jarmila, doc. PhDr., PhD.FA, ÚDTAaOPdohoda o vykonaní práce, docentka CSc.,PhD.+421 (2) 572 76 366214bencova@fa.stuba.sk
Benčík Marcel, doc. Mgr. art., ArtD.FAexterný spolupracovníkqbencik@is.stuba.sk
Benetin Juraj, Ing. arch.FAexterný spolupracovníkqbenetin@is.stuba.sk
Berdis Juraj, Ing. arch., PhD.FAdohoda o vykonaní práceberdis@fa.stuba.sk
Berec Aleš, Ing. arch.FAexterný spolupracovníkalesberec@gmail.com
Berec Damián, Ing. arch.FAexterný spolupracovníkqberecd@is.stuba.sk
Bereczká Kristína, Ing.FAexterná spolupracovníčkaqbereczka@is.stuba.sk
Bergerová Katarína, Ing. arch.ÚABBdoktorandkak.bergerova@gmail.com
Bernáthová KatarínaHS BAupratovač - upratovačkakatarina.bernathova@stuba.sk
Bielik Martin, Ing. arch.FAexterný spolupracovníkmartin.bielik@gmail.com
Bielková Martina, Ing. arch.FAdohoda o vykonaní prácexbielkova@is.stuba.sk
Bitnerová ElenaFAdohoda o vykonaní práceqbitnerova@is.stuba.sk
Blonski Tadeusz, doc. Mgr. art.FAexterný školiteľqbolonski@is.stuba.sk
Bobeková Lenka, Ing. arch.ÚIVdoktorandkaprelenku@gmail.com
Bobovský Daniel, Ing. arch.FAdohoda o vykonaní prácexbobovsky@is.stuba.sk
Bogár Michal, Ing. arch.FAexterný spolupracovníkbogar@bku.sk
Boháč Ľubomír, Ing. arch.FAexterný školiteľlubomir.bohac@atelierart.sk
Boháčová Katarína, Ing. arch., PhD.ÚUaUPodborná asistentka CSc.,PhD.+421 (2) 572 76 279244katarina.bohacova@stuba.sk
Bojko Vladimir, Ing. arch.FAexterný spolupracovníkqbojko@is.stuba.sk
Bölcsová MargitaFAdohoda o vykonaní práce+421 918 665 011104bolcsova@fa.stuba.sk
Boor Štefan, RNDr., PhD.FAdohoda o vykonaní práce+421 918 674 308NB 181stefan.boor@stuba.sk
Borecká Eva, Ing. arch., PhD.FAexterná spolupracovníčka+421 (2) 59 274 564C 1910atelier_borecky@stonline.sk
Borský Jaroslav, Ing., CSc.FAexterný spolupracovníkjaroslav.borsky@stuba.sk
Borysko Wanda, Mgr. art.ÚIVdoktorandkawanda.borysko@gmail.com
Bořutová Dana, doc. PhDr., PhD.FAexterná spolupracovníčkaqborutova@is.stuba.sk
Botek Andrej, doc. Ing. arch. Mgr., PhD.FA, ÚDTAaOPdohoda o vykonaní práce, docent CSc.,PhD.+421 (2) 572 76 352202andrej.botek@stuba.sk
Bouda Peter, Ing. arch.FAexterný spolupracovníkqbouda@is.stuba.sk
Brádňanský Benjamín, Ing. arch.FAexterný spolupracovníkqbradnansky@is.stuba.sk
Bradová Ivana, Ing. arch.ÚUaUPdoktorandkabradova.iva@gmail.com
Brandisová Margita, Ing.OSpracovníčka pre študijné záležitosti+421 (2) 572 76 2243brandisova@fa.stuba.sk
Brašeň Michal, Ing., ArtD.ÚDodborný asistent CSc.,PhD.+421 907 216 824126brasen@madhand.eu
Brogyányi Gabriel, Ing. arch.FAexterný spolupracovníkqbrogyanyi@is.stuba.sk
Bruna Július, Ing. arch.FAexterný spolupracovníkqbruna@is.stuba.sk
Budiaková Mária, doc. Ing., PhD.ÚKAaISdocentka CSc.,PhD.+421 (2) 572 76 314304budiakova@fa.stuba.sk
Budkeová Branislava, doc. Ing. arch., PhD.FAdohoda o vykonaní práce+421 (2) 572 76 413403branislava.budkeova@stuba.sk
Bumbál Martin, Ing. arch.FAexterný spolupracovníkqbumbal@is.stuba.sk
Bunčák SamuelHS BAvrátnikbuncak@is.stuba.sk
Burák Branislav, Ing.FAexterný spolupracovníkqburak@is.stuba.sk
Burák Dušan, Ing. arch., CSc.FAexterný spolupracovníkqburakd@is.stuba.sk
Burák Michal, Ing. arch.FAexterný spolupracovníkqburakm@is.stuba.sk
Búrová KatarínaFAdohoda o vykonaní práceqburova@is.stuba.sk
Buzinkay Radoslav, Ing. arch.FAexterný spolupracovníkqbuzinkay@is.stuba.sk
Cakov Kalin, Ing. arch.FAexterný spolupracovníkqcakov@is.stuba.sk
Cangár Miroslav, PhDr., PhD.FAexterný spolupracovníkqcangar@is.stuba.sk
Caralis CristinaFAbudoucí zahraniční studentkas.i.r.c@hotmail.com
Cejpková Silvia, Ing. arch.ÚDTAaOPdoktorandkaabcfarby.sk@gmail.com
Ciglan Gabriel, Ing. arch.ÚEEAdoktorandg.ciglan@gmail.com
Ciglanová Katarína, Ing. arch.FAexterná spolupracovníčkaqciglanova@is.stuba.sk
Cintula Vladimír, PhDr.FAexterný spolupracovníkqcintula@is.stuba.sk
Citovický Pavol, Ing. arch.FAexterný spolupracovníkqcitovicky@is.stuba.sk
Coplák Jaroslav, doc. Ing. arch., PhD.FAdohoda o vykonaní práce+421 (2) 572 76 283247coplak@fa.stuba.sk
Csudai Ivan, akad. mal.FAexterný spolupracovníkqcsudai@is.stuba.sk
Cvíčelová Marta, RNDr., CSc.FAdohoda o vykonaní práceqcvicelova@is.stuba.sk
Czafík Michal, Ing. arch., PhD.ÚABBodborný asistent CSc.,PhD.+421 (2) 572 76 413403michal.czafik@stuba.sk
Čanecký Peter, prof.FAexterný spolupracovníkqcanecky@is.stuba.sk
Čaprnka Patrik, Ing.FAexterný spolupracovníkqcaprnka@is.stuba.sk
Čech BohuslavHS BAvrátnikcechb@is.stuba.sk
Čech Dušan, Ing.HS BAvrátnik+421 (2) 572 76 238cech@is.stuba.sk
Čerešňová Zuzana, doc. Ing. arch., PhD.ÚAOBdocentka CSc.,PhD.+421 (2) 572 76 418408ceresnova@fa.stuba.sk
Čermáková Katarína, Mgr.FAdohoda o vykonaní práceqcermakovak@is.stuba.sk
Česák Juraj, Ing.FAdohoda o vykonaní práceqcesak@is.stuba.sk
Čitáry Ivan, Ing. arch., PhD.FAexterný spolupracovníkqcitary@is.stuba.sk
Čulík Martin, Dipl.-Ing., PhD.FAexterný spolupracovníkqculikm@is.stuba.sk
Čutková Mária, Ing. arch.FAexterná spolupracovníčkaqcutkova@is.stuba.sk
Daniel Peter, doc. Ing. arch., PhD.ÚIVdocent CSc.,PhD.+421 (2) 572 76 445450peterdaniel.architekt@gmail.com
Danihel Marek, Ing. arch.FAexterný spolupracovníkqdanihelm@is.stuba.sk
Danko Ján, Ing., PhD.FAexterný spolupracovník+421 (2) 57 296 388264jan.danko@stuba.sk
Davide ManicaFAbudoucí zahraniční studentmanicadav.92@gmail.com
Debnár Miroslav, doc. Mgr.FAexterný spolupracovníkqdebnarm@is.stuba.sk
Deďo Vasil, Ing.FAdohoda o vykonaní práceqdedo@is.stuba.sk
Diežka Miloš, Ing. arch.ÚUaUPdoktoranddiezka.milos@gmail.com
Djuračka Miloš, Ing. arch.FAdohoda o vykonaní práce+421 (2) 572 76 328djuracka@fa.stuba.sk
Dlabač Ivan, doc., M.A.FAqdlabac@is.stuba.sk
Dobošová Milada, Mgr.Dekadministratívna pracovníčka v podateľni+421 (2) 572 76 225dobosova@fa.stuba.sk
Dobrucká Lucia, Mgr., PhD.FAdohoda o vykonaní práce+421 918 669 144qdobrucka@is.stuba.sk
Dorotjaková Irena, Ing. arch.Dekredaktorka+421 (2) 572 76 17842rotdizajn@gmail.com
Doršic Martin, Ing. arch.FAexterný spolupracovníkqdorsicm@is.stuba.sk
Droppa Virgil, Ing. arch.FAexterný spolupracovníkqdroppa@is.stuba.sk
Drugda Marian, akad. soch., ArtD.FAdohoda o vykonaní práce+421 (2) 572 76 240138drugda@fa.stuba.sk
Dubiny Martin, Ing. arch. Ing.ÚDTAaOPdoktorandmartin.dubiny@gmail.com
Dubiš Matej, Mgr. art.ÚDvýskumný pracovník s VŠ vzdelaním, doktorandm.v.dubis@gmail.com
Dúbravec Róbert, Mgr. art.FAexterný spolupracovníkqdubravec@is.stuba.sk
Duchoň František, doc. Ing., PhD.FAexterný spolupracovník+421 (2) 60 291 349D612frantisek.duchon@stuba.sk
Duchová Zuzana, Mgr., PhD.FAdohoda o vykonaní práceqcernakova@is.stuba.sk
Dulla Matúš, prof. Ing. arch., DrSc.ÚDTAaOPodborný asistent CSc.,PhD.+421 (2) 572 76 365213dulla@fa.stuba.sk
Dvořáková Viera, Ing. arch., PhD.FAdohoda o vykonaní prácevieradv@centrum.cz
Dzurilla Marcel, Ing. arch.FAexterný spolupracovníkqdzurilla@is.stuba.sk
Ebringerová Paulína, Mgr. art.OVVvýskumná pracovníčka s VŠ vzdelaním116xebringerova@is.stuba.sk
Eisenreich Peter, Ing. arch., PhD.FAexterný spolupracovníkqeisenreich@is.stuba.sk
Eristavi Irakli, Ing. arch.FAexterný spolupracovníkqeristavi@is.stuba.sk
Falťan Ľubomír, Mgr., CSc.FAexterný spolupracovníkqfaltan@is.stuba.sk
Farbiaková JozefaHS BShospodár+421 918 665 031farbiakova@fa.stuba.sk
Farkašová BeátaKniknihovníčka+421 (2) 572 76 25140beata.farkasova@stuba.sk
Fašangová Ľubomíra, doc. PhDr., CSc.FAexterná spolupracovníčkaqfasangova@is.stuba.sk
Fazli Mirwais, Ing. arch.ÚUaUPdoktorandmirwaisfazli@yahoo.com
Fečík Maroš, Ing. arch.FAexterný spolupracovníkqfecik@is.stuba.sk
Fečíková Miriam, Ing. arch.FAexterná spolupracovníčkaqfecikova@is.stuba.sk
Fečkaninová Jana, Ing. arch.ÚAOBdoktorandkaj.feckaninova@gmail.com
Feix Katarina, JUDr.FAexterná spolupracovníčkaqfeix@is.stuba.sk
Feniková Magdaléna, Ing.FAdohoda o vykonaní práceqfenikova@is.stuba.sk
Ferianc Dušan, Ing. arch., PhD.FAexterný spolupracovník5055dusan_ferianc@stuba.sk
Fillo Marek, Ing. arch.FAexterný spolupracovníkqfillo@is.stuba.sk
Filová MáriaKniknihovníčka+421 (2) 572 76 23240maria.filova@stuba.sk
Fischer Dušan, Ing. arch.FAexterný spolupracovníkqfischer@is.stuba.sk
Follrich DušanHS BAvedúci prevádzkovej jednotky+421 918 665 01711bfollrich@fa.stuba.sk
Friedemann RentschFAdohoda o vykonaní práceqfriedemann@is.stuba.sk
Friedl Werner, Ing. arch. Dipl.-Ing. (FH), PhD.FAexterný spolupracovníkinfo@architekt-friedl.de
Fukatschová Gabriela, Ing. arch.FAexterná spolupracovníčkaqfukatschova@is.stuba.sk
Fülöpová Slávka, Mgr.ÚAOBlektor+421 (2) 57 276 2243fulopova@fa.stuba.sk
Furdík Daniel, Ing. arch.ÚUaUPdoktoranddaniel.furdik@gmail.com
Füzék Balázs, Ing. arch.FAexterný spolupracovníkbalazsfuzek@gmail.com
Gábrišová Vanda, MA.ÚDdoktorandkavanda.gabrisova@gmail.com
Gáliková Danka, Ing. arch., PhD.FAdohoda o vykonaní prácedankagalik@gmail.com
Gál Peter, prof. Ing. arch., PhD.FAdohoda o vykonaní práce+421 (2) 572 76 268238gal@fa.stuba.sk
Ganobjak Michal, Ing. arch., PhD.ÚDTAaOPvýskumný pracovník s VŠ vzdelanímganobjakm@gmail.com
Gáspárová-Illéšová Gabriela, doc. akad. soch.ÚVTaMdocentka bez vedeckej hodnosti+421 (2) 572 76 345337Agabriela.gasparova@stuba.sk
Gažová Daniela, doc. Ing. arch., PhD.FAdohoda o vykonaní práce+421 905 483 431244daniela.gazova@stuba.sk
Gécová Katarína, Ing., PhD.FA, ÚUaUPdohoda o vykonaní práce, odborná asistentka CSc.,PhD.+421 (2) 572 76 276235gecova@fa.stuba.sk
Gerdenich Igor, Ing. arch.FAexterný spolupracovníkqgerdenich@is.stuba.sk
Gero Peter, Dipl.-Ing.FAexterný spolupracovníkqgero@is.stuba.sk
Geržová Yvona, Ing. arch., PhD.FAexterná spolupracovníčkaqgerzova@is.stuba.sk
Girsa Václav, prof. Ing. arch. akad. arch.FAexterný spolupracovníkqgirsa@is.stuba.sk
Glosová Dagmar, doc. Ing. arch., CSc.FAexterná spolupracovníčkaqglosova@is.stuba.sk
Gojdič Ivan, Ing. arch.FAexterný spolupracovníkqgojdic@is.stuba.sk
Gondová Anna, Ing. arch.ÚDTAaOPdoktorandkaarch.gondova@gmail.com
Görner Karol, Ing. arch., PhD.ÚUaUPodborný asistent CSc.,PhD.kajc1987@gmail.com
Grébert Matej, Ing. arch.FAexterný spolupracovníkqgrebert@is.stuba.sk
Grečmal Radoslav, Ing. arch.FAexterný spolupracovníkqgrecmal@is.stuba.sk
Gregorová Jana, doc. Ing. arch., PhD.FAexterná spolupracovníčka+421 (2) 59 274 426C 1912jana.gregorova@stuba.sk
Gregor Pavel, prof. Ing. arch., PhD.ÚDTAaOPprofesor CSc.,PhD.+421 (2) 572 76 361208gregor@fa.stuba.sk
Gruberová KatarínaHS BAupratovač - upratovačkagruberova@is.stuba.sk
Grünner Roman, Dipl.-Ing.FAexterný spolupracovníkqgrunnerr@is.stuba.sk
Guga Marek, Ing. arch.FAexterný spolupracovníkqguga@is.stuba.sk
Gürtler Ivan, doc. Ing. arch., PhD.FAexterný školiteľ+421 (2) 572 76 415405gurtler@fa.stuba.sk
Guštarová GabrielaÚIV, FAdohoda o vykonaní práce, sekretárka+421 (2) 572 76 424414gabriela.gajdosova@stuba.sk
Haászová Martina, Mgr.OMZmzdová účtovníčka+421 918 665 005115bmartina.haaszova@stuba.sk
Habáňová Gabriela, PhDr.FAexterná spolupracovníčkaqhabanova@is.stuba.sk
Habšuda Jozef, Ing.FAexterný spolupracovníkqhabsudaj@is.stuba.sk
Hain Vladimír, Ing. arch., PhD.ÚKAaISodborný asistent CSc.,PhD.+421 (2) 572 76 317307vladimirhain@gmail.com
Hájek Roman, Ing. arch.FAexterný spolupracovníkqhajekr@is.stuba.sk
Hajtmanek Roman, Ing. arch.ÚAOBdoktorandroman.hajtmanek@gmail.com
Halada Vít, Mgr. art., ArtD.FAexterný spolupracovníkqhaladav@is.stuba.sk
Halmi Roman, Ing. arch.FAexterný spolupracovníkqhalmi@is.stuba.sk
Hanáček Tomáš, Ing. arch., PhD.ÚUaUPodborný asistent CSc.,PhD.hanacek.tomas@gmail.com
Hansen SoerenFAbudoucí zahraniční studentsoerh14@student.sdu.dk
Hanus Július, Ing. arch., PhD.FAexterný spolupracovníkqhanusj1@is.stuba.sk
Harvánková Hedviga, Mgr. art.FAdohoda o vykonaní práce+421 903 478 358hedviga.harvankova@stuba.sk
Haščák Andrej, Mgr. art., ArtD.FAexterný spolupracovníkqhascaka@is.stuba.sk
Haščák Jozef, doc. akad. mal., ArtD.FAexterný školiteľjozef.hascak@tuke.sk
Hatiar Karol, doc. RNDr., CSc.FAdohoda o vykonaní práce+421 906 068 kl. 468T02 2.120karol.hatiar@stuba.sk
Havierniková GabrielaOEpracovníčka pre správu a predaj majetkuhaviernikova@is.stuba.sk
Havliš Karel, doc. Ing. arch.FAexterný spolupracovníkqhavlis@is.stuba.sk
Heinrichová Miriam, Ing., PhD.FAdohoda o vykonaní práce+421 (2) 572 76 260247heinrichova@fa.stuba.sk
Hejzlarová Eleonóra, Ing. arch.FAexterná spolupracovníčkaqhejzlarova@is.stuba.sk
Heliová Marína, doc. Ing. arch., CSc.FAdohoda o vykonaní práce+421 (2) 572 76 433440heliova@fa.stuba.sk
Hirnerová Michaela, Ing. arch.FAdohoda o vykonaní práce+421 (2) 572 76 285254hirnerova@fa.stuba.sk
Hlaváč Branislav, Mgr. art., ArtD.FAdohoda o vykonaní práceqhlavac@is.stuba.sk
Hlinický Jozef, prof. Ing. arch., PhD.FAdohoda o vykonaní práceqhlinicky@is.stuba.sk
Hlinková Zuzana, Ing. arch.FAexterná spolupracovníčkaqhlinkova@is.stuba.sk
Hoffman Karol, Ing. arch.FAexterný spolupracovníkqhoffman@is.stuba.sk
Holčeková Mária, Ing. arch., PhD.FAdohoda o vykonaní práce414qholcekova@is.stuba.sk
Holčík Štefan, PhDr., CSc.FAexterný spolupracovníkqholciks@is.stuba.sk
Holeša Martin, Ing. arch.FAdohoda o vykonaní práceqholesa@is.stuba.sk
Holmanová Anna, Ing., CSc.FAdohoda o vykonaní práce+421 918 669 200443 a 101holmanova@fa.stuba.sk
Holocsy Zoltán, Ing. arch., PhD.FAexterný spolupracovníkholocsy@vsvu.sk
Horečná Ivana, Bc.FAdohoda o vykonaní prácehorecna@hotmail.com
Horňáková Alica, Ing.OMZpracovníčka ekonomiky práce+421 918 863 742112alica.hornakova@stuba.sk
Horník Ľubomír, doc. Mgr., ArtD.FAdohoda o vykonaní práce+421 (2) 54 432 079030-036hornik@fa.stuba.sk
Hovorka Libor, Ing.FAexterný spolupracovníkqhovorka@is.stuba.sk
Hoza Martin, Ing. arch.FAexterný spolupracovníkqhoza@is.stuba.sk
Hrabec Josef, doc. Ing. arch., CSc.FAexterný spolupracovníkqhrabec@is.stuba.sk
Hrašková Nadežda, doc. Ing. arch., PhD.FA, ÚDTAaOPdohoda o vykonaní práce, docentka CSc.,PhD.+421 (2) 57 276 358203hraakova@fa.stuba.sk
Hrbáň Boris, Ing. arch.FAexterný spolupracovníkqhrban@is.stuba.sk
Hrdina Vojtech, Ing. arch., PhD.FAexterný spolupracovníkqhrdina@is.stuba.sk
Hrdý Vladimír, Ing. arch.FAexterný spolupracovníkqhrdy@is.stuba.sk
Hrivnák Jaroslav, Ing. arch.FAexterný spolupracovníkqhrivnakj@is.stuba.sk
Hronský Michal, doc. Ing. arch., PhD.ÚIVvýskumný pracovník s VŠ vzdelaním+421 (2) 572 76 445450mchronsky@yahoo.com
Hroššo Ivan, akad. soch.FAexterný spolupracovníkqhrossoi@is.stuba.sk
Hrozenský Jozef, Ing. arch., PhD.FAexterný spolupracovníkqhrozensky@is.stuba.sk
Hubinský Peter, prof. Ing., PhD.FAexterný spolupracovník+421 (2) 60 291 608D613peter.hubinsky@stuba.sk
Hubinský Tomáš, Ing. arch.FAexterný spolupracovníkthomas@hubinsky.sk
Hudák Peter, Ing. arch., PhD.FAexterný spolupracovníkqhudakp@is.stuba.sk
Hudec Martin, Ing. arch.ÚAOBdoktorand1martinhudec@gmail.com
Humaj Peter, doc. akad. soch.ÚDdocent bez vedeckej hodnosti+421 (2) 572 76 231181humaj@fa.stuba.sk
Huraj Emil, MUDr., CSc.FAdohoda o vykonaní práceqhuraj@is.stuba.sk
Hurtonyová EvaHS BAupratovač - upratovačkahurtonyova@is.stuba.sk
Husák Vladimír, Ing. arch., CSc.FAexterný spolupracovníkqhusakv@is.stuba.sk
Husárik Branislav, Ing. arch.FAexterný spolupracovníkqhusarik@is.stuba.sk
Husár Milan, Ing.FAdohoda o vykonaní práceqhusar@is.stuba.sk
Husárová Silvia, Ing. arch., PhD.ÚIVodborná asistentka CSc.,PhD.+421 (2) 572 76 443448silvia.husarova@stuba.sk
Husovska Ludmila, Ing. arch., CSc.FAexterná spolupracovníčkaqhusovska@is.stuba.sk
Chaľ Ján, Ing.FAdohoda o vykonaní práceqchal@is.stuba.sk
Chlebo Martin, Ing. arch., PhD.FAdohoda o vykonaní práceqchlebo@is.stuba.sk
Chlpek Peter, Ing., ArtD.FAexterný spolupracovníkpetkoch@gmail.com
Chochrunová Nina, Ing. arch.ÚVTaMdoktorandkanina.chochrunova@gmail.com
Chudík Michal, Ing. arch.FAexterný spolupracovníkqchudik@is.stuba.sk
Chybík Josef, prof. Ing., CSc.FAexterný spolupracovníkqchybik@is.stuba.sk
Ihring Marián, doc. Mgr. art., ArtD.FAexterný školiteľmarian.ihring@gmail.com
Ilavský Jozef, doc. akad. mal.FAdohoda o vykonaní práce+421 (2) 572 76 375223ilavsky@fa.stuba.sk
Ilkovič Ján, doc. Ing. arch., CSc.FA, ÚKAaISriaditeľ ústavu - Docent CSc.,PhD., dohoda o vykonaní práce+421 918 665 040313ilkovic@fa.stuba.sk
Ilkovičová Ľubica, doc. Ing. arch., CSc.ÚKAaISdocentka CSc.,PhD.+421 (2) 572 76 153316ilkovicova@fa.stuba.sk
Illésová ViolaHS BAupratovač - upratovačkaillesovav@is.stuba.sk
Ivanitskaya YuliaFAzahraniční hostqivanitskaya@is.stuba.sk
Izáková Kristína, Ing. arch.FAdohoda o vykonaní prácekizakova@gmail.com
Izakovič Ivan, Ing.FAexterní učitelqizakovic@is.stuba.sk
Ižvolt Pavol, Ing. arch., PhD., MScFAexterný spolupracovníkpavol_izvolt@yahoo.com
Jägrová Katarína, Ing. arch.FAexterná spolupracovníčkaqjagrova@is.stuba.sk
Jakubík Peter, Mgr. art., ArtD.FAexterný spolupracovníkqjakubikp@is.stuba.sk
Janák Michal, arch.ÚDTAaOPdoktorandjanak@plural.sk
Janáková Oĺga, Ing. arch., PhD.FAexterná spolupracovníčkajanakova@fa.stuba.sk
Jančok Martin, Ing. arch.FAexterný spolupracovníkjancok@plural.sk
Jančo Michal, Ing.ÚEEAdoktorandmichal.janco@outlook.com
Jankovičová Sabina, Mgr., ArtD.FAdohoda o vykonaní práceqjankovicova@is.stuba.sk
Janso Ján, Mgr.FAdohoda o vykonaní práceqjanso@is.stuba.sk
Jarema Jaroslav, doc. Ing., PhD.FAexterný školiteľjaroslav.jarema@gmail.com
Jaššo Matej, doc. Mgr., PhD.FAdohoda o vykonaní práce+421 918 669 199246jaaao@fa.stuba.sk
Jelenčík Branislav, doc. Ing., ArtD.FA, ÚDdocent CSc.,PhD., externí učitelqjelencik@is.stuba.sk
Jelinek MichalFAexterný spolupracovníkqjelinek@is.stuba.sk
Jerguš Martin, Ing. arch.FAexterný spolupracovníkqjergus@is.stuba.sk
Jokelová Sylvia, doc. Mgr. art.FAexterná spolupracovníčkaqjokelova@is.stuba.sk
Joklová Anna, Mgr.OVVpracovníčka pre vedecko - výskumnú činnosťjoklova@is.stuba.sk
Joklová Viera, doc. Ing. arch., PhD.ÚVTaMdocentka CSc.,PhD.+421 918 665 045324joklova@fa.stuba.sk
Juráni Miloš, arch. Mgr.FAexterný spolupracovníkqjurani@is.stuba.sk
Jurkovič Peter, Ing. arch.FAexterný spolupracovníkqjurkovicp@is.stuba.sk
Kacej Michal, Ing. arch.ÚAOBdoktorandmichalkacej@gmail.com
Kadlečík ĽubošHS BAelektromechanik oznam. a zabezp. zariad.kadlecik@is.stuba.sk
Kachaňáková Edita, RNDr., CSc.FAdohoda o vykonaní práceqkachanakova@is.stuba.sk
Kalašová Kristína, Ing. arch.ÚDTAaOPdoktorandkakikakalasova@gmail.com
Kalesný František, doc. Ing. arch., PhD.ÚKAaISdocent CSc.,PhD.+421 (2) 572 76 326415frantisek.kalesny@stuba.sk
Kaločajová MartaFA, OZdohoda o vykonaní práce, pracovníčka pre zahraničné vzťahy+421 (2) 572 76 211102kalocajova@fa.stuba.sk
Karácsonyová Anna, Ing.FA, Dektajomníčka fakulty, dohoda o vykonaní práce+421 (2) 572 76 189111anna.karacsonyova@stuba.sk
Karkesová Dominika, Ing. arch.FAdohoda o vykonaní prácexkarkesova@is.stuba.sk
Karsayová Katarína, Ing. arch., ArtD.FAexterná spolupracovníčkakati.karsay@gmail.com
Katunský Dušan, prof. Ing., PhD.FAexterný spolupracovníkqkatunsky@is.stuba.sk
Keleman Ľubomír, Ing. arch.FAexterný spolupracovníkqkeleman@is.stuba.sk
Keppl Julián, prof. Ing. arch., CSc.ÚEEAprofesor CSc.,PhD.+421 (2) 572 76 451340julian.keppl@stuba.sk
Kerďová Elena, Ing. arch.FAdohoda o vykonaní práce+421 (2) 572 76 420421kerdova@fa.stuba.sk
Kerekeš Richard, Ing.FAdohoda o vykonaní práceqkerekes@is.stuba.sk
Kesanová Michaela, Ing. arch.FA, ÚABBdoktorandka, dohoda o vykonaní prácemichaela.kesanova@gmail.com
Kierulfová Zuzana, Ing. arch.FAexterná spolupracovníčkaqkierulfova@is.stuba.sk
Kilo Richard, Mgr. art.ÚAOBdoktorandrisoolik@yahoo.com
Királyová Hana, Ing. arch.FAexterná spolupracovníčkaqkiralyova@is.stuba.sk
Kis-Csáji KatalinFAdohoda o vykonaní práceqkiscsaji@is.stuba.sk
Kissová EditaHS BAupratovač - upratovačkakissova@fa.stuba.sk
Kleinová Martina, Ing. arch., PhD.FAdohoda o vykonaní práce+421 (2) 572 76 420421kleinova@fa.stuba.sk
Klein Štefan, doc. akad. soch. Ing.FAqkleins@is.stuba.sk
Klejová Anna, Ing.FAdohoda o vykonaní práce+421 918 665 004112anna.klejova@stuba.sk
Kobák Kornel, Ing. arch.FAexterný spolupracovníkqkobak@is.stuba.sk
Koban Juraj, doc. Ing. arch.FAexterný spolupracovníkqkoban@is.stuba.sk
Kočajda Rastislav, Ing. arch.FAexterný spolupracovníkqkocajda@is.stuba.sk
Kočlík Dušan, Ing., ArtD.ÚIVodborný asistent CSc.,PhD.+421 (2) 572 76 440455koclik@fa.stuba.sk
Kohlmayer Václav, doc. Ing. arch., CSc.FAexterný spolupracovníkqkohlmayer@is.stuba.sk
Kolesár Zdeno, doc. PhDr., PhD.FAdohoda o vykonaní práceqkolesar@is.stuba.sk
Kollár Jozef, Ing. arch.FAdohoda o vykonaní práce+421 (2) 572 76 317307kollar@fa.stuba.sk
Kollár Matúš, Ing. arch.FAexterný spolupracovníkqkollarm1@is.stuba.sk
Kollár Miroslav, Ing. arch., PhD.FAexterný spolupracovníkkollar@fa.stuba.sk
Komrska Jan, Ing. arch., CSc.FAdohoda o vykonaní práce+421 (2) 572 76 269245jan.komrska@stuba.sk
Končeková Danica, doc. Ing. arch., PhD.ÚAOBdocentka CSc.,PhD.+421 (2) 572 76 418408danica.koncekova@stuba.sk
Konrad Ingrid, Ing. arch.FAexterná spolupracovníčkaqkonrad@is.stuba.sk
Kopáčik Gabriel, doc. Ing. arch., Dr.FAexterný spolupracovníkqkopacik@is.stuba.sk
Kopecký Radomír, akad. arch.FAexterný spolupracovníkqkopecky@is.stuba.sk
Kordík Lukáš, Ing. arch.FAexterný spolupracovníkqkordik@is.stuba.sk
Kosnáč Pavel, Ing. arch.ÚABBodborný asistent bez vedeckej hodnosti+421 (2) 572 76 376331kosnac@fa.stuba.sk
Koštiaľ Jozef, Ing. arch.FAexterný spolupracovníkqkostialj@is.stuba.sk
Kotas Patrik, doc. Ing. arch.FAexterný spolupracovníkqkotas@is.stuba.sk
Kotradyová Veronika, doc. Ing., PhD.ÚIVdocentka CSc.,PhD.+421 (2) 572 76 435442kotradyova@fa.stuba.sk
Kott LadislavHS BAobsluhovač vykurovaniakott@is.stuba.sk
Kotvasová MonikaFAdohoda o vykonaní práceqkotvasova@is.stuba.sk
Kovácsová MiladaFA, ÚEEAdohoda o vykonaní práce, sekretárka+421 (2) 572 76 452349milada.kovacsova@stuba.sk
Kováč Bohumil, prof. Ing. arch., PhD.FA, ÚUaUPdohoda o vykonaní práce, profesor CSc.,PhD.+421 (2) 572 76 272241bohumil.kovac@stuba.sk
Kováč Ľuboš, Ing. arch.FAdohoda o vykonaní prácexkovacl@is.stuba.sk
Kováčová JarmilaHS BAupratovač - upratovačkakovacova@is.stuba.sk
Kováčová JaroslavaHS BAupratovač - upratovačkakovacovaj1@is.stuba.sk
Kováčová Ľubica, Bc.Kniknihovníčka+421 (2) 572 76 22045kovacoval@is.stuba.sk
Kovačovicová HelenaFAdohoda o vykonaní práce+421 (2) 572 76 221118helena.kovacovicova@stuba.sk
Kozová DanielaFAexterní učitelkadaniela.kozova@stuba.sk
Kozová Mária, prof. RNDr., CSc.FAexterná spolupracovníčkaqkozovam@is.stuba.sk
Kožuško Peter, doc. PaedDr., ArtD.FAexterný školiteľqkozusko@is.stuba.sk
Krajcsovics Lorant, Ing. arch., PhD.FA, ÚEEAdohoda o vykonaní práce, odborný asistent CSc.,PhD.+421 (2) 572 76 461349lorant.krajcsovics@stuba.sk
Krajčíková ZdenkaFAdohoda o vykonaní práce+421 (2) 572 76 228zdenka.krajcikova@stuba.sk
Krajčí Richard, Ing. arch.FAexterný spolupracovníkqkrajcir@is.stuba.sk
Králik Ľubomír, Ing. arch.FAexterný spolupracovníkqkralikl@is.stuba.sk
Králik Marián, Mgr. art., ArtD.ÚDodborný asistent CSc.,PhD.art@mariankralik.sk
Králik Pavol, Ing. arch.FAexterný spolupracovníkqkralik@is.stuba.sk
Kráľová Eva, doc. Ing., CSc.FA, ÚDTAaOPdohoda o vykonaní práce, docentka CSc.,PhD.+421 (2) 572 76 359210eva.kralova@stuba.sk
Krascsenits GézaHS BAvrátnik+421 (2) 572 76 238krascsenits@is.stuba.sk
Kratochvíl Jan, Ing. arch.FAexterný spolupracovníkqkratochvilj@is.stuba.sk
Krcho Ján, Dr. Ing. arch., PhD.FAexterný spolupracovníkqkrcho@is.stuba.sk
Kristiánová Katarína, Ing. arch., PhD.ÚUaUPvýskumná pracovníčka s VŠ vzdelaním+421 (2) 572 76 266239kristianova@fa.stuba.sk
Krivošová Janka, prof. Ing. arch., PhD.FAdohoda o vykonaní práce, externá spolupracovníčkajanka.krivosova@stuba.sk
Kropiláková Marta, Ing. arch.FAexterná spolupracovníčkaqkropilakova@is.stuba.sk
Krušínsky Peter, Ing. arch., PhD.FAexterný spolupracovníkqkrusinsky@is.stuba.sk
Křenek Ladislav, doc. akad. soch., ArtD.FAexterný spolupracovníkqkrenek@is.stuba.sk
Kubaliaková Radka, Ing. arch.ÚABBdoktorandkaradkakubaliakova@gmail.com
Kubečková Darja, prof. Ing., Ph.D.FAexterná spolupracovníčkaqkubeckova@is.stuba.sk
Kubica Adam, Ing. arch.ÚAOBdoktorandadamkubica@icloud.com
Kubík Ivan, Ing. arch.FAexterný spolupracovníkqkubiki@is.stuba.sk
Kubinský Bohuš, Mgr.ÚVTaModborný asistent bez vedeckej hodnosti+421 (2) 572 76 330330bohus.kubinsky@stuba.sk
Kubiš Boris, Ing.FAexterný spolupracovník+421 (2) 572 76 15605bkubi51@gmail.com
Kubo Ladislav, akad. soch., ArtD.FAdohoda o vykonaní práce+421 (2) 572 76 267246kubo@fa.stuba.sk
Kubová Gauché Alena, Ing. arch., PhD.FAexterná spolupracovníčkaalena.kubova@lyon.archi.fr
Kučerová Markéta, Ing.ÚIVdoktorandkamarketa.kucerova.u@gmail.com
Kujanová Katarína, Ing. arch., PhD.ÚKAaISodborná asistentka CSc.,PhD.+421 (2) 572 76 454306katarina.kujanova@stuba.sk
Kuklišová Mária, PhDr., CSc.FAdohoda o vykonaní práceqkuklisova@is.stuba.sk
Kulčár Slavoj, Ing.FAdohoda o vykonaní prácexkulcar@is.stuba.sk
Kumorovitzová Jana, Mgr. art.ÚDdoktorandkadesign.kumorovitzova@hotmail.com
Kunzova Barbora, Bc.FAdohoda o vykonaní prácebkunzova@gmail.com
Kurek Ondrej, Ing. arch. Mgr. art.FAexterný spolupracovníkkurek.ondrej@gmail.com
Kusý Martin, Ing. arch.Dekhosťujúci profesorkusy@fa.stuba.sk
Kusý Martin, Ing. arch.FAexterný spolupracovníkqkusym1@is.stuba.sk
Kvasnica Boris, prof. akad. mal.FAexterný spolupracovníkqkvasnica@is.stuba.sk
Kvasnicová Magdaléna, doc. PhDr., PhD.FAexterná spolupracovníčka+421 (2) 572 76 354204kvasnicova@fa.stuba.sk
Labík Ľudovít, doc., ArtD.FAexterný spolupracovníkqlabik@is.stuba.sk
Labudová Zuzana, Mgr. art., ArtD.FAexterná spolupracovníčkazuzana.labudova@gmail.com
Labudová Zuzana, Mgr., PhD.FAexterná spolupracovníčkaqlabudovaz@is.stuba.sk
Lacková Andrea, Ing. arch.ÚUaUPdoktorandkaandy.lackova@gmail.com
Ladzianska Zuzana, Ing. arch.FAdohoda o vykonaní práce+421 918 669 144zuzana.ladzianska@gmail.com
Lajčák Ján, Ing.VSvedúci VS+421 (2) 572 76 311301lajcak@fa.stuba.sk
Lalíková Darina, Ing. arch., PhD.FAexterná spolupracovníčkaqlalikovad@is.stuba.sk
Lalinský Michal, Ing. arch.FAdohoda o vykonaní práce+421 (2) 572 76 464350lalinsky@fa.stuba.sk
Lalková Jarmila, doc. Ing. arch., PhD.FAexterná spolupracovníčkajarmila.lalkova@stuba.sk
Laššák Marián, Mgr. art. Ing.FAexterný spolupracovníkqlassakm@is.stuba.sk
Ledererová Iveta, akad. mal.FAexterná spolupracovníčkaqledererova@is.stuba.sk
Legény Ján, Ing. arch., PhD.ÚEEAvýskumný pracovník s VŠ vzdelaním+421 (2) 572 76 458340legeny@tresarchitects.sk
Leitmannová Andrea, Ing. arch.FAexterná spolupracovníčkaandreja.leitmann@gmail.com
Lényi Peter, Ing. arch.FAexterný spolupracovníkpeter.lenyi@gmail.com
Lepej Martin, Ing. arch.FAexterný spolupracovníkmartinlepej@zoznam.sk
Lesajová Tatiana, Mgr. art. Mgr.ÚIVdoktorandkatanalesajova@gmail.com
Ležátková Vladimíra, Ing. arch.FAexterná spolupracovníčkaqlezatkova@is.stuba.sk
Lichardová Viera, doc. Ing. arch., PhD.FAexterná spolupracovníčkalichardova@fa.stuba.sk
Lichvárová Mária, Ing. arch. akad. arch.FAexterná spolupracovníčkaqlichvarovam@is.stuba.sk
Lichý Igor, Ing. arch.FAexterný spolupracovníkqlichy@is.stuba.sk
Lipková Michala, Mgr. art., ArtD.ÚDodborná asistentka CSc.,PhD.lipkova@gmail.com
Lizoň Peter, prof. Ing. arch.FAexterný spolupracovníkqlizon@is.stuba.sk
Löffler Robert, Mag.arch. Ing. arch.ÚAOBdoktorandrobertloffler@hotmail.com
Lučenič Ľudevít, Ing. Bc.FAdohoda o vykonaní práceqlucenic@is.stuba.sk
Lukáč Ladislav, Ing. arch.FAexterný spolupracovníkqlukacl1@is.stuba.sk
Lukáč Milan, doc. akad. soch.ÚVTaMdocent bez vedeckej hodnosti+421 918 665 047124lukacm@fa.stuba.sk
Lukáčová Daniela, Ing. arch.FAexterná spolupracovníčkaqlukacova@is.stuba.sk
Lüley Marek, MArchÚEEAdoktorandluleymarek@gmail.com
Luptáková MiroslavaHS BSupratovač - upratovačkaluptakovam@is.stuba.sk
Maciak Andrej, Ing. arch., PhD.ÚKAaISodborný asistent CSc.,PhD.+421 (2) 572 76 328317maciak.andrej@gmail.com
Macháčová Klára, Ing. arch., PhD.ÚEEAodborná asistentka CSc.,PhD.+421 (2) 572 76 461349machacova@fa.stuba.sk
Macháčová Petra, Ing. arch.FAdohoda o vykonaní práce+421 (2) 44 372 924machacova@fa.stuba.sk
Machanová RuženaOE, FAdohoda o vykonaní práce, finančná účtovníčka+421 (2) 572 76 210110machanova@fa.stuba.sk
Majcherová IvetaFAdohoda o vykonaní práce+421 (2) 572 76 223iveta.majcherova@stuba.sk
Majcher Stanislav, Ing. arch., PhD.FA, ÚABBdohoda o vykonaní práce, odborný asistent CSc.,PhD.+421 (2) 572 76 433440majcher@fa.stuba.sk
Majzlanová Daniela, MArchÚABBdoktorandkamajzlan.daniela@gmail.com
Mareková Alexandra, Ing. arch.ÚEEAdoktorandkaa.dubovcova@gmail.com
Marioth Jozef, Ing. arch.FAexterný spolupracovníkqmarioth@is.stuba.sk
Marko Ondrej, Ing. arch.FAexterný spolupracovníkondrej.marko1@gmail.com
Matejka Miroslav, Ing.FAexterný spolupracovníkqmatejkam1@is.stuba.sk
Matuščák Jaroslav M., Ing. arch.FAexterný spolupracovníkmatuscak@vsld.tuzvo.sk
Maukš Branislav, Mgr. art., M.A.FAexterný spolupracovníkqmauks@is.stuba.sk
Maukš Filip, Mgr. art.ÚDdoktorandfilip.mauks@gmail.com
Mazalán Peter, Mgr. art. Ing. arch., PhD.ÚIVvýskumný pracovník s VŠ vzdelanímpeter.mazalan@gmail.com
Mazancová Eva, Mgr. art.ÚIVdoktorandkaevit.mazanec@gmail.com
Mečiar Ivor, Ing. arch., ArtD.ÚVTaM, FAvýskumný pracovník s VŠ vzdelaním, dohoda o vykonaní práce+421 (2) 572 76 342328meciar@fa.stuba.sk
Meierová Alexandra, Ing. arch., PhD.FAexterná spolupracovníčkasascha.meierova@gmail.com
Melicherčíková Iveta, Ing.FAexterná spolupracovníčkaqmelichercikova@is.stuba.sk
Meliš Juraj, prof. akad. soch.FAexterný spolupracovníkqmelisj@is.stuba.sk
Meliš Stanislav, Ing. arch.FAexterný spolupracovníkmelis@melismichalko.sk
Mešťánková Monika, Bc.ÚKAaISsekretárka+421 (2) 572 76 325314zatkova@fa.stuba.sk
Meziani Yakoub, Ing. arch., PhD.FA, ÚKAaISdohoda o vykonaní práce, odborný asistent CSc.,PhD.+421 (2) 572 76 318308yakoub.meziani@stuba.sk
Mezovský Ľubomír, Ing. arch.FAexterný spolupracovníkqmezovsky@is.stuba.sk
Mihaličová ElenaODpracovníčka pre vedecko - výskumnú činnosť+421 (2) 57 276 212102elena.mihalicova@stuba.sk
Mihálik Juraj, Mgr.FAexterný spolupracovníkqmihalikj@is.stuba.sk
Michalák Dalibor, Ing. arch.FAexterný spolupracovníkqmichalakd@is.stuba.sk
Michalič Kusá Mária, Ing.FAexterná spolupracovníčkaqkusa@is.stuba.sk
Michalík PeterHS BAúdržbár+421 907 977 366michalikp@is.stuba.sk
Michalka Ladislav, Ing. arch.ÚUaUPdoktorandladislavmichalka@gmail.com
Michalko Jozef, Ing. arch.FAexterný spolupracovníkqmichalko@is.stuba.sk
Minaroviech Jana, Ing. arch., PhD.FAdohoda o vykonaní práce+421 (2) 572 76 450205ratimorska@yahoo.com
Mišíková Jaroslava, Ing.FAexterná spolupracovníčkaqmisikova@is.stuba.sk
Miškov Roman, Mgr. art.FAexterný spolupracovníkqmiskov@is.stuba.sk
Miškovský Matej, Ing. arch.ÚABBdoktorandmatej.miskovsky@gmail.com
Mitášová Monika, Ing. arch.FAexterná spolupracovníčkaqmitasovam@is.stuba.sk
Mittelmann Martin, Mgr. art.FAexterný spolupracovníkqmittelmann@is.stuba.sk
Mlkvý StanislavFAdohoda o vykonaní práceqmlkvy@is.stuba.sk
Monev Metodiy, Ing. arch.FAexterný spolupracovníkqmonev@is.stuba.sk
Moravčíková Henrieta, prof. Dr. Ing. arch.FA, ÚDTAaOPprofesorka CSc.,PhD., externá školiteľka+421 (2) 572 76 365213henrieta.moravcikova@stuba.sk
Moravčík Peter, Ing. arch.FAexterný spolupracovníkmoravcikp@is.stuba.sk
Moravčík Štefan, Ing. arch.FAexterný spolupracovníkqmoravciks@is.stuba.sk
Moravec JurajFAdohoda o vykonaní práce+421 (2) 572 76 329318juraj.moravec@stuba.sk
Morávková Katarína, Ing. arch., PhD.ÚIVodborná asistentka CSc.,PhD.+421 (2) 572 76 434441katarina.moravkova@stuba.sk
Morgenstein Peter, Ing. arch., PhD.ÚEEAvýskumný pracovník s VŠ vzdelaním+421 (2) 572 76 458340mr_morgenstein@yahoo.ca
Mózesová ZitaHS BAupratovač - upratovačkazita.mozesova@stuba.sk
Mrázek Pavol, Ing. arch.FAexterný spolupracovníkqmrazek@is.stuba.sk
Mrňa Ľubomír, Ing. arch., CSc.FAexterný spolupracovníkqmrnal@is.stuba.sk
Murín Juraj, Ing. arch.FAexterný spolupracovníkqmurinj1@is.stuba.sk
Mušinka Alexander, Mgr., PhD.FAexterný spolupracovníkqmusinka@is.stuba.sk
Nagy Ladislav, Ing. arch.FAexterný spolupracovníkqnagy@is.stuba.sk
Nahálka Pavel, Ing. arch., PhD.ÚAOBodborný asistent CSc.,PhD.+421 918 665 032429pavol.nahalka@stuba.sk
Nosko Ľubomír, Ing. arch., PhD.FAdohoda o vykonaní práceqnosko@is.stuba.sk
Nový Alois, prof. Ing. arch., PhD.FAexterný spolupracovníkqnovy@is.stuba.sk
Obušek Ján, Ing. arch.FAdohoda o vykonaní práce+421 (2) 572 76 420421obuaek@fa.stuba.sk
Olah Andrej, Ing. arch.FAexterný spolupracovníkandrejolah@yahoo.com
Olah Peter, Ing., ArtD.ÚDpracovník pre vedecko - výskumnú činnosťolahp@is.stuba.sk
Ondrejková Zuzana, Ing. arch., PhD.FAexterná spolupracovníčkaondrejkova.zuz@gmail.com
Ondrovič JurajHS BAúdržbárondrovic@is.stuba.sk
Ondrušíková LýdiaKniknihovníčka+421 (2) 572 76 22045lydia.ondrusikova@stuba.sk
Ondrušová Katarína, Mgr.ÚDTAaOPdoktorandkanestin.s@gmail.com
Oravcová Eva, Ing. arch., PhD.ÚAOBodborná asistentka CSc.,PhD.+421 (2) 572 76 417407eva.oravcova@stuba.sk
Oravcová Paulína, Ing. arch.FAdohoda o vykonaní práceoravcova.paulina@gmail.com
Ottová Hana, Ing. arch.FAdohoda o vykonaní prácehana.ottova@gmail.com
Paliatka Peter, prof. akad. soch.ÚDprofesor bez vedeckej hodnosti+421 905 201 046132paliatka@fa.stuba.sk
Palovič Juraj, Ing. arch.FAexterný spolupracovníkqpalovic@is.stuba.sk
Paňáková Beáta, Ing. arch.FAexterná spolupracovníčkafunky_4@azet.sk
Paňák Pavel, Ing. arch.Dekhosťujúci profesorC 1904panakp@is.stuba.sk
Papp Peter, Ing., ArtD.FAexterný spolupracovníkqpapp@is.stuba.sk
Pásztor Peter, prof. Ing. arch., PhD.FAexterný školiteľqpasztor@is.stuba.sk
Paškanová Katarína, Ing. arch.FAexterná spolupracovníčkaqpaskanova@is.stuba.sk
Paučula Juraj, RNDr.FAdohoda o vykonaní práce+421 456 922 187juraj.paucula@stuba.sk
Paučulová Ĺubica, Ing. arch.FAexterná spolupracovníčkapauculova@fa.stuba.sk
Pauer Jozef, doc. PhDr., CSc.FAdohoda o vykonaní práce+421 (2) 572 76 357207pauer@fa.stuba.sk
Pauliny Pavol, Ing. arch., PhD.ÚDTAaOPodborný asistent CSc.,PhD.+421 (2) 572 76 354204pauliny@fa.stuba.sk
Pavlík Huraiová Petra, Mgr. art.ÚDdoktorandkapetrahuraiova@gmail.com
Pavlíková Martina, Ing.FAexterná spolupracovníčkaqpavlikovam@is.stuba.sk
Pavlovičová LuciaFAdohoda o vykonaní práceqpavlovicova@is.stuba.sk
Pavúk Ján, Ing. arch., PhD.ÚABBodborný asistent CSc.,PhD.+421 (2) 572 76 427417pavuk@fa.stuba.sk
Pekarčíková Veronika, Ing. arch.FAdohoda o vykonaní prácenikuska_niki@post.sk
Pekník Radovan, Mgr. art.ÚDvýskumný pracovník s VŠ vzdelanímradovan.peknik@gmail.com
Pelikán František, doc. akad. soch.FAexterný spolupracovníkqpelikan@is.stuba.sk
Peres Imrich, prof. PhDr. ThDr. PaedDr., PhD.FAexterný spolupracovníkqperes@is.stuba.sk
Pernecký Ján, Ing. arch.FAexterný spolupracovníkqpernecky@is.stuba.sk
Petelen Ivan, prof. Ing. arch., CSc.ÚIV, FAdohoda o vykonaní práce, odborný asistent CSc.,PhD.+421 (2) 572 76 441446ivan.petelen@stuba.sk
Peťovský Marek, Ing. arch.ÚIVdoktorandff7@centrum.sk
Petrániová GabrielaOEfinančná účtovníčka+421 (2) 572 76 210110gabriela.petraniova@stuba.sk
Petráš Michal, Ing. arch.FAexterný spolupracovníkqpetras@is.stuba.sk
Petrášová Silvia, Ing. arch., PhD.FAexterná spolupracovníčkagnosiska@gmail.com
Petríková Dagmar, doc. PhDr., PhD.FAdohoda o vykonaní práce+421 908 713 465239dagmar_petrikova@stuba.sk
Petrík Vladimír, akad. mal., ArtD.ÚVTaM, FAdohoda o vykonaní práce, odborný asistent CSc.,PhD.+421 (2) 572 76 253141petrik@fa.stuba.sk
Pifko Henrich, doc. Ing. arch., CSc.ÚEEAdocent CSc.,PhD.+421 (2) 572 76 465351henrich.pifko@stuba.sk
Pintérová Gabriela, Ing. arch.FAexterná spolupracovníčkaqpinterova@is.stuba.sk
Piričová Mária, Ing. arch., ArtD.FAexterná spolupracovníčkamaruska.piri@gmail.com
Plaček Miroslav, doc. PhDr. Ing.FAexterný spolupracovníkqplacekm@is.stuba.sk
Pleidel Imrich, Ing. arch.FAexterný spolupracovníkqpleidel@is.stuba.sk
Plencnerová Jela, Ing. arch.FAexterná spolupracovníčkaqplencnerova@is.stuba.sk
Plešková BronislavaFAdohoda o vykonaní práceqpleskova@is.stuba.sk
Plicka Ivan, doc. Ing. arch., CSc.FAexterný spolupracovníkqplicka@is.stuba.sk
Ploczeková Eva, Mgr. art., ArtD.ÚVTaM, FAodborná asistentka bez vedeckej hodnosti, dohoda o vykonaní práce+421 (2) 572 76 371221eva.ploczekova@stuba.sk
Pohaničová Jana, prof. Ing. arch., PhD.ÚDTAaOPprofesorka CSc.,PhD.+421 (2) 572 76 358215jana.pohanicova@stuba.sk
Pohlová Soňa, Ing. arch.FAdohoda o vykonaní prácesonapohlova@gmail.com
Pokorný Pavol, Ing. arch.FAexterný spolupracovníkqpokornyp@is.stuba.sk
Poláček Ľuboš, Ing. arch.FAexterný spolupracovníkqpolacekl@is.stuba.sk
Poláková Katarína, Ing. arch.FAexterná spolupracovníčkaqpolakovak@is.stuba.sk
Polakovič Štefan, Ing. arch.ÚAOBvedecký pracovník KS I. bez vedec. hodn.+421 918 666 917polakovic@fa.stuba.sk
Polomová Beata, Ing. arch., PhD.FA, ÚDTAaOPdohoda o vykonaní práce, odborná asistentka CSc.,PhD.+421 (2) 572 76 350209beata.polomova@stuba.sk
Polyák Juraj, Ing. arch.FAexterný spolupracovníkqpolyak@is.stuba.sk
Popera KarolinaFAbudoucí zahraniční studentka202082@student.pwr.edu.pl
Popluhárová MáriaOE, FAdohoda o vykonaní práce, finančná účtovníčka+421 (2) 572 76 210110maria.popluharova@stuba.sk
Poracký Michal, Ing., ArtD.FAdohoda o vykonaní práceqporacky@is.stuba.sk
Poslušná Iva, Ing. arch., Ph.D.FAexterná spolupracovníčkaqposlusna@is.stuba.sk
Požgayová Jana, Mgr. art.ÚDdoktorandkajana.pozgayova@gmail.com
Prejsa Marián, Ing.FAexterný spolupracovníkqprejsa@is.stuba.sk
Priatková Adriana, doc. Ing. arch., PhD.FAexterná spolupracovníčkapriatkova@yahoo.co.uk
Príkopský Ivan, Ing. arch.FAexterný spolupracovníkqprikopsky@is.stuba.sk
Puškár Branislav, Ing. arch., PhD.FA, ÚABBdohoda o vykonaní práce, odborný asistent CSc.,PhD.+421 (2) 572 76 428418branislav.puskar@stuba.sk
Puškár Peter, doc. Ing. arch., PhD.FAexterný spolupracovník+421 (2) 52 968 747407peter.puskar@stuba.sk
Putrová Eva, Ing. arch., CSc.FA, ÚUaUPdohoda o vykonaní práce, odborná asistentka CSc.,PhD.+421 (2) 572 76 276235eva.putrova@stuba.sk
Radičová Iveta, prof. PhDr., Ph.D.FAexterná spolupracovníčkaqradicova@is.stuba.sk
Rafčíková JanaDeksekretárka+421 (2) 572 76 215105jana.rafcikova@stuba.sk
Raitlová Kristína, PhDr.Kniknihovníčka+421 (2) 572 76 23343raitlova@fa.stuba.sk
Rapco Pavol, Ing.FAexterný spolupracovníkqrapco@is.stuba.sk
Reháčková LuciaFAdohoda o vykonaní práceqrehackova@is.stuba.sk
Riečičiarová Kristína, Ing. arch.FAexterná spolupracovníčkak.rieciciarova@gmail.com
Richnavský Radovan, Ing. arch.FAexterný spolupracovníkqrichnavskyr@is.stuba.sk
Ritomský Alojz, doc. RNDr.FAdohoda o vykonaní práceqritomsky@is.stuba.sk
Rolko MichalFAdohoda o vykonaní práceqrolko@is.stuba.sk
Rolková Andrea, Mgr. art.FAexterná spolupracovníčkaqrolkova@is.stuba.sk
Rollová Lea, doc. Ing. arch., PhD.ÚAOBdocentka CSc.,PhD.+421 (2) 572 76 419407lea.rollova@stuba.sk
Rožník Milan, Ing. arch.FAexterný spolupracovníkqroznik@is.stuba.sk
Rudinský Matej, Mgr. art.ÚDdoktorandrudinsky.m@gmail.com
Rusina Ivan, prof. PhDr., CSc.FAexterný spolupracovníkqrusina@is.stuba.sk
Rusková Dagmar, PaedDr., PhD.FAexterná spolupracovníčka+421 (2) 572 76 316345dagmar.ruskova@stuba.sk
Rychterová Oľga, Ing. arch., PhD.FAdohoda o vykonaní práce+421 (2) 572 76 285254melcerova@fa.stuba.sk
Rypáková Kristína, arch. Mag.FAexterná spolupracovníčkaqrypakova@is.stuba.sk
Sabo Stanislav, Mgr. art.FAexterný spolupracovníksvk.sabo@gmail.com
Sadovský Oliver, Ing. arch.FAexterný spolupracovníkqsadovskyo@is.stuba.sk
Salcer Igor, Ing. arch., ArtD.ÚIVodborný asistent CSc.,PhD.+421 (2) 572 76 443448igor.salcer@stuba.sk
Sásiková Karolína, Ing. arch.ÚEEAdoktorandkakarolina.sasikova@gmail.com
Scerbata Aliona, ArhitectÚAOBdoktorandkascerbata.aliona@gmail.com
Segeš Vladimír, doc. PhDr., PhD.FAexterný spolupracovníkqseges@is.stuba.sk
Sekula Róbert, Ing. arch.FAdohoda o vykonaní práceqsekula@is.stuba.sk
Selcová Ľubica, doc. Ing. arch., PhD.ÚABBdocentka CSc.,PhD.+421 (2) 572 76 425415lubica.selcova@stuba.sk
Sendler ZdenekFAdohoda o vykonaní práceqsendler@is.stuba.sk
Serbinová Katarína, Ing., PhD.FAexterná spolupracovníčkaqserbinova@is.stuba.sk
Schiesslová Anna, RNDr.FAdohoda o vykonaní práceschiesslova@is.stuba.sk
Schleicher Alexander, doc. Ing. arch., PhD.ÚAOBdocent CSc.,PhD.+421 (2) 572 76 432439alexander.schleicher@stuba.sk
Schneider Štefan, prof. Ing., PhD.FAexterný školiteľqschneider@is.stuba.sk
Schürholt KerstinFAbudoucí zahraniční studentkak.schuerholt@gmx.net
Schwarzmann Vojtech, Ing.FAexterný spolupracovníkqschwarzmann@is.stuba.sk
Siebert Matej, Ing. arch.FAexterný spolupracovníkqsiebert@is.stuba.sk
Siláči Ivan, Ing. arch.ÚUaUPdoktorandivan.silaci@gmail.com
Silván Juraj, RNDr., PhD.FAdohoda o vykonaní práceqsilvan@is.stuba.sk
Skoček Ilja, Ing. arch.FAexterný spolupracovníkqskocek@is.stuba.sk
Sládek Josef, akad. soch., ArtD.FAexterný spolupracovníkjosef-sladek@seznam.cz
Slivková VieraVSpracovníčka operačných systémov VS+421 (2) 572 76 344319slivkova@fa.stuba.sk
Smatanová Katarína, Ing. arch., PhD.ÚUaUPodborná asistentka CSc.,PhD.smatanova.k@gmail.com
Smrčková AlicaÚDTAaOPsekretárka+421 (2) 572 76 356206alica.smrckova@stuba.sk
Soares Ana LuisaFAzahraniční hostqsoares@is.stuba.sk
Solárová Barbora, Ing., ArtD.FAdohoda o vykonaní práceqsolarova@is.stuba.sk
Somora Branislav, doc. Ing. arch., PhD.FAexterný spolupracovník+421 (2) 572 76 376331branislav.somora@stuba.sk
Sopirová Alžbeta, doc. Ing. arch., CSc.ÚUaUPdocentka CSc.,PhD.+421 (2) 572 76 275248alzbeta.sopirova@stuba.sk
Sopkuliaková OĺgaFAdohoda o vykonaní práce+421 (2) 572 76 225olga.sopkuliakova@stuba.sk
Spáčil Jozef, Ing. arch., PhD.FAdohoda o vykonaní práceqspacil@is.stuba.sk
Speak Suzanne, Dr.FAexterná spolupracovníčkaqspeak@is.stuba.sk
Srnková Barbora, Mgr. art.FAexterná spolupracovníčkaborisa.srnkova@gmail.com
Stábová Monika, Ing. arch.FAexterná spolupracovníčkazitna@puzzlebox.sk
Stacho Monika, Mgr. art., ArtD.ÚDodborná asistentka CSc.,PhD.stachom@is.stuba.sk
Stančíková Helena, Ing. arch.FAexterná spolupracovníčkaqstancikova@is.stuba.sk
Staněková Kristína, Ing. arch.ÚUaUPdoktorandkastanekova.kristina@yahoo.com
Stankoci Ivan, Ing., PhD.FA, ÚUaUPdohoda o vykonaní práce, odborný asistent CSc.,PhD.+421 (2) 572 76 260247ivan.stankoci@stuba.sk
Stankoci Stanislav, prof. akad. mal.FAexterný spolupracovníkqstankoci@is.stuba.sk
Stanková Anita, Ing. arch.FAexterná spolupracovníčkaqstankova@is.stuba.sk
Stec Peter, Ing. arch., CSc.FAexterný spolupracovníkqstec@is.stuba.sk
Stehlík Milan, doc. Dr. Ing., CSc.FAdohoda o vykonaní práceqstehlik@is.stuba.sk
Stoykova YoanaFAbudoucí zahraniční studentkayoana.stoykova@abv.bg
Straňák Rastislav, Ing. arch.FAexterný spolupracovníkqstranak@is.stuba.sk
Suchánek Pavel, Ing. arch.FAexterný spolupracovníkqsuchanekp@is.stuba.sk
Sulo Michal, Ing. arch.FAexterný spolupracovníkqsulom@is.stuba.sk
Supuka Ján, prof. Ing., DrSc.FAexterný spolupracovníkqsupuka@is.stuba.sk
Svetko Andrej, Ing. arch.FAdohoda o vykonaní práceqsvetko@is.stuba.sk
Svoboda Jaroslav, doc. Ing., PhD.FAexterný spolupracovníkqsvoboda@is.stuba.sk
Sýkora Stanislav, Ing. arch.FAexterný spolupracovníkqsykoras@is.stuba.sk
Szalay Peter, Mgr., PhD.FAexterný spolupracovníkusarszal@savba.sk
Szobiová Eva, PhDr., CSc.FAdohoda o vykonaní práceqszobiova@is.stuba.sk
Szobi Vojtech, Ing.FAdohoda o vykonaní práceqszobi@is.stuba.sk
Szőke Tomáš, Ing. arch.FAexterný spolupracovníkqszoke@is.stuba.sk
Šabík Viktor, Ing. arch.FAexterný spolupracovníksabik@is.stuba.sk
Šalvata Robert, Ing.FAexterný spolupracovníkqsalvata@is.stuba.sk
Šarafín Michal, prof. Ing. arch., DrSc.FAexterný školiteľmichal.sarafin@stuba.sk
Šebeňová AlenaFAdohoda o vykonaní práceqsebenova@is.stuba.sk
Šebo Tomáš, Ing. arch.FAexterný spolupracovníkqsebot@is.stuba.sk
Šedivý Peter, Ing.VSanalytik bázy dát VS+421 918 665 028CIT 3/2peter.sedivy@stuba.sk
Šelmeciová MáriaOEpracovníčka pre plán a rozpočet+421 (2) 572 76 223113selmeciova@fa.stuba.sk
Šeregi Marek, Ing. arch., PhD.FAexterný spolupracovníkm.seregi@gmail.com
Ševčíková Zuzana, doc. PhDr., CSc.FAdohoda o vykonaní práce+421 (2) 60 291 109D717cqsevcikova@is.stuba.sk
Šimková Jana, Mgr.ÚDvýskumná pracovníčka s VŠ vzdelanímsimkova@is.stuba.sk
Šimková Mária, Mgr. art.ÚDdoktorandkasimko.maria@gmail.com
Šimkovič Vladimír, prof. Ing. arch., PhD.ÚAOBprofesor CSc.,PhD.+421 (2) 572 76 412402simkovic@fa.stuba.sk
Šimovičová JanaFAdohoda o vykonaní práceqsimovicova@is.stuba.sk
Šindlar Jiljí, prof. Ing. arch., CSc.FAdohoda o vykonaní práceqsindlar@is.stuba.sk
Šíp Lukáš, Ing. arch., PhD.ÚEEAodborný asistent CSc.,PhD.+421 (2) 572 76 466352lukas.sip@gmail.com
Šišláková Lívia, Ing. arch.ÚDTAaOPdoktorandkalivia.sislakova@gmail.com
Šištíková Petra, Ing.ÚDdoktorandkapetrasistikova@gmail.com
Škopek Branislav, Ing. arch.FAexterný spolupracovníkqskopek@is.stuba.sk
Škorupa Milan, Ing. arch.FAexterný spolupracovníkqskorupam@is.stuba.sk
Škorupová DanielaFAdohoda o vykonaní práce+421 (2) 572 76 2243skorupova@fa.stuba.sk
Škrovina Michal, Ing. arch.FAdohoda o vykonaní práceskrovina@fa.stuba.sk
Šlachta Štefan, prof. Ing. arch.FAdohoda o vykonaní práceqslachta@is.stuba.sk
Šmiralová Monika, Ing. arch., PhD.FAdohoda o vykonaní prácesmiralova@fa.stuba.sk
Šnírerová DarinaFA, HS BAprevádzková pracovníčka, dohoda o vykonaní práce+421 918 665 01311bsnirerova@fa.stuba.sk
Šoltésová Danica, Mgr., PhD.ÚDTAaOPodborná asistentka CSc.,PhD.+421 (2) 572 76 357207danica.soltesova@stuba.sk
Šovčík Marian, Ing. arch., CSc.FAexterný spolupracovníkqsovcik@is.stuba.sk
Špaček Robert, prof. Ing. arch., CSc.FA, ÚEEAdohoda o vykonaní práce, profesor CSc.,PhD.+421 (2) 572 76 453343robert_spacek@stuba.sk
Štefancová Lucia, Ing. arch., PhD.ÚUaUPodborná asistentka CSc.,PhD.+421 (2) 572 76 269245stefancovalucka@gmail.com
Štenclová Iveta, Mgr.Kniknihovníčka+421 (2) 572 76 22045stenclova@fa.stuba.sk
Štěpánková Roberta, doc. Ing. arch., PhD.FAexterná spolupracovníčkaqstepankova@is.stuba.sk
Števková Jana, Ing. arch., PhD.FAdohoda o vykonaní práceqturcekova@is.stuba.sk
Štofko Ján, Mgr. art.FAexterní učiteljonny.stofko@gmail.com
Štrpka Peter, Ing. arch.FAexterný spolupracovníkqstrpkap@is.stuba.sk
Šubinová RuženaFA, OVVpracovníčka pre vedecko - výskumnú činnosť, dohoda o vykonaní práce+421 (2) 572 76 211101ruzena.subinova@stuba.sk
Šucová KristínaFAdohoda o vykonaní práceqsucova@is.stuba.sk
Šuda Michal, Mgr. art., ArtD.ÚVTaModborný asistent CSc.,PhD.soch.suda@gmail.com
Šuch Dušan, doc. Ing., PhD.FAdohoda o vykonaní práceqsuch@is.stuba.sk
Šujan Juraj, Ing. arch.FAexterný spolupracovníkqsujan@is.stuba.sk
Šutovský Rudolf, doc. Ing. arch., PhD.FAdohoda o vykonaní práce+421 (2) 572 76 466352rudolf.sutovsky@stuba.sk
Švalbach Vítězslav, doc. Mgr.FAdohoda o vykonaní práceqsvalbach@is.stuba.sk
Tarnócyová Bronislava, Ing. arch.FAdohoda o vykonaní práceqtarnocyova@is.stuba.sk
Tar Štefan, Ing.VSmatematik - analytik VS+421 918 669 176B232Stefan.TAR@stuba.sk
Tauber Jiří, Ing., Ph.D.FAexterný spolupracovníkqtauber@is.stuba.sk
Teplanová Eva, Ing. arch., ArtD.FAexterná spolupracovníčkateplanarchitekt@teplanarchitekt.sk
Tholt TadeášFAexterný spolupracovníkqtholt@is.stuba.sk
Tholt Tomáš, Ing. arch.ÚAOBdoktorandtomi.tholt@gmail.com
Tichý David, doc. Ing. arch., Ph.D.FAexterný spolupracovníkqtichyd@is.stuba.sk
Tichý RóbertFAsystémový integrátor+421 918 669 201REK-B245, FA-454tichy@is.stuba.sk
Tkáč Jaroslav, Ing. arch.FAexterný spolupracovníkqtkacj2@is.stuba.sk
Tobolová Barbora, Mgr. art., ArtD.FAexterná spolupracovníčkabamba.bamba@gmail.com
Tokarčík Tomáš, Mgr. art.FAexterný spolupracovníkqtokarcik@is.stuba.sk
Toma Július, Ing. arch.FAexterný spolupracovníkqtoma@is.stuba.sk
Tomík Miroslav, Ing. arch.FAexterný spolupracovníkqtomik@is.stuba.sk
Topinka Peter, Ing. arch.FAexterný spolupracovníkqtopinka@is.stuba.sk
Topolčanská Maria, Ing. arch., PhD.FAexterná spolupracovníčkaqtopolcanska@is.stuba.sk
Töröková Zuzana, Ing., ArtD.FAexterná spolupracovníčkaqtorokova@is.stuba.sk
Tóthová Zuzana, doc. Ing. arch., PhD.ÚABBdocentka CSc.,PhD.+421 (2) 572 76 426416tothova@fa.stuba.sk
Trenčanská RadoslavaÚABBsekretárka+421 (2) 572 76 424414radoslava.trencanska@stuba.sk
Trnkus Filip, prof. Ing. arch., PhD.FAexterný spolupracovníkqtrnkus@is.stuba.sk
Trnovská Veronika, Mgr. art.ÚEEAdoktorandkaveronika.trnovska@gmail.com
Ťupek Ján, Ing. arch. Mgr. art., PhD.FAexterný spolupracovníkjantupek@gmail.com
Turlík Jozef, Mgr. art., ArtD.FAexterný spolupracovníkjozef.turlik@gmail.com
Turlíková Zuzana, Mgr. art., ArtD.ÚDvýskumná pracovníčka s VŠ vzdelanímtrizuljakova@gmail.com
Tužinský Imrich, prof. Ing., CSc.FAdohoda o vykonaní práceimrich.tuzinsky@stuba.sk
Uhlarik Juraj, Ing. arch.FAdohoda o vykonaní prácej.uhlarik@gmail.com
Uhrík Martin, Mgr. art., PhD.FA, ÚEEAdohoda o vykonaní práce, odborný asistent CSc.,PhD.+421 (2) 572 76 458340martin.uhrik@stuba.sk
Uhrín Tibor, prof. Ing., ArtD.FAexterný školiteľquhrin@is.stuba.sk
Uličný Pavol, Ing. arch.FAexterný spolupracovníkpavol.lux@gmail.com
Urban Ján, Ing. arch.ÚUaUPdoktorandjan.zeal@gmail.com
Urban Ľudovít, Ing. arch.FAexterný spolupracovníkurban@bku.sk
Urbášková Hana, prof. Ing. arch., PhD.FAexterná spolupracovníčkaqurbaskova@is.stuba.sk
Urlandová Andrea, doc. Ing. arch., PhD.ÚDTAaOPdocentka CSc.,PhD.+421 (2) 572 76 377218andrea.urlandova@stuba.sk
Valachová Daniela, doc. PaedDr., PhD.FAexterná spolupracovníčkaqvalachovad@is.stuba.sk
Vallo Matúš, Ing. arch.FAexterný spolupracovníkmatus@vallosadovsky.sk
Valúšek Michal, Ing. arch., PhD.FAdohoda o vykonaní prácemioko@centrum.sk
Vámoš Ronie, Ing. arch.FAexterný spolupracovníkqvamos@is.stuba.sk
Varga Marek, Ing. arch.FAexterný spolupracovníkqvargam3@is.stuba.sk
Varga Martin, Mgr. art.ÚDTAaOPdoktorandvarga@studiuo.com
Varga Peter, Ing.ÚDvýskumný pracovník s VŠ vzdelanímvargap1@is.stuba.sk
Varga Peter, Mgr. art. Ing., ArtD.FAdohoda o vykonaní prácepetov@petovdesign.com
Varga Tibor, Ing. arch., PhD.FA, ÚEEAdohoda o vykonaní práce, odborný asistent CSc.,PhD.+421 (2) 572 76 466352tibor.varga@stuba.sk
Vargončík Daniel, Bc.VSpracovník v oblasti výpočtovej techniky +421 (2) 572 76 329318vargoncik@fa.stuba.sk
Vasaráb Vojtech, Ing. arch., PhD.FAdohoda o vykonaní práceqvasarab@is.stuba.sk
Vaško Imrich, prof. akad. arch.FAdohoda o vykonaní práceqvasko@is.stuba.sk
Vaškovičová Hana, Dr., CSc.FAdohoda o vykonaní práceqvaskovicova@is.stuba.sk
Veselá Eva, Mgr. art., ArtD.FAexterná spolupracovníčkaevavitka@gmail.com
Veselovský Juraj, prof. Ing., CSc.FAexterný školiteľqveselovsky@is.stuba.sk
Vinárčiková Jana, doc. Ing. arch., PhD.ÚIVdocentka CSc.,PhD.+421 (2) 572 76 444449jana.vinarcikova@stuba.sk
Viskupič Jakub, Ing. arch.FAexterný spolupracovníkqviskupic@is.stuba.sk
Vitko Peter, Ing. arch.FAexterný spolupracovníkqvitko@is.stuba.sk
Vitková Ľubica, doc. Ing. arch., PhD.FA, ÚUaUPmimoriadna profesorka, dohoda o vykonaní práce+421 (2) 572 76 215237lubica.vitkova@stuba.sk
Vodrážka Peter, prof. Ing. arch., PhD.ÚDTAaOPprofesor CSc.,PhD.+421 (2) 572 76 355205peter.vodrazka@stuba.sk
Vojta Martin, Ing. arch.FAexterný spolupracovníkqvojta@is.stuba.sk
Vojteková Eva, Ing. arch., PhD.FA, ÚKAaISdohoda o vykonaní práce, odborná asistentka CSc.,PhD.+421 (2) 572 76 326315eva.vojtekova@stuba.sk
Vojtelová Martina, Ing. arch.FAdohoda o vykonaní prácevojtelova@gmail.com
Vorlík Petr, doc. Ing. arch., Ph.D.FAexterný spolupracovníkqvorlik@is.stuba.sk
Vošková Katarína, Ing. arch., PhD.ÚDTAaOPvýskumná pracovníčka s VŠ vzdelaním+421 918 665 014voskova@fa.stuba.sk
Vozárová Tatiana, Ing. arch.ÚAOBdoktorandkavozarova.tatiana@gmail.com
Vrábel Miroslav, arch. Mgr.FAexterný spolupracovníkqvrabelm@is.stuba.sk
Vráblová Edita, Ing. arch., PhD.FA, ÚABBdohoda o vykonaní práce, odborná asistentka CSc.,PhD.+421 (2) 572 76 428418qvrablova@is.stuba.sk
Vranka Anton, Ing. arch.FAdohoda o vykonaní práceanton.vranka@stuba.sk
Vranský TomášFAexterný spolupracovníkqvransky@is.stuba.sk
Vršanský Vladimír, Ing. arch.FAexterný spolupracovníkqvrsanskyv@is.stuba.sk
Vrtáková Alexandra, Ing. arch.FAdohoda o vykonaní práceqvrtakova@is.stuba.sk
Vuck-Wolf MichalVSpracovník v oblasti výpočtovej techniky +421 (2) 572 76 329318michal.vuck-wolf@stuba.sk
Waszczuková Zuzana, Mgr. art.ÚDdoktorandkazwaszczukova@gmail.com
Wittmann Maximilian, doc. Ing. arch., Ph.D.FAexterný spolupracovníkqwittmann@is.stuba.sk
Wohlfahrt Peter, doc. Ing., ArtD.FAexterný spolupracovníkqwohlfahrt@is.stuba.sk
Wolhart PeterFAexterný spolupracovníkqwolhart@is.stuba.sk
Zahoranský Dušan, doc. Mgr. art.FAexterný spolupracovníkqzahoransky@is.stuba.sk
Záhorcová Jana, PhDr.ÚVTaModborná asistentka bez vedeckej hodnosti+421 (2) 572 76 315344jana.zahorcova@stuba.sk
Zacharová Zuzana, Ing. arch.FAexterná spolupracovníčkaqzacharova@is.stuba.sk
Zaiček Martin, Mgr. art.ÚDTAaOPdoktorandmartin.zaicek@gmail.com
Zajíček Michal, Ing. arch.FAexterný spolupracovníkqzajicek@is.stuba.sk
Zajíček Viliam, Ing. arch.ÚAOBdoktorandzajicekv@gmail.com
Zamboj Jozef, akad. arch.FAexterný spolupracovníkqzamboj@is.stuba.sk
Zarecor Kimberly ElmanFAexterná spolupracovníčkaqzarecor@is.stuba.sk
Závodný Ľubomír, Ing. arch.ÚABBhosťujúci profesor+421 (2) 572 76 429419zavodnyl@is.stuba.sk
Zelenický Tibor, Ing. arch.FAexterný spolupracovníkqzelenicky@is.stuba.sk
Zelman Juraj, Ing. arch.FAexterný spolupracovníkqzelman@is.stuba.sk
Zemánek Václav, Ing. arch., CSc.FAexterný spolupracovníkqzemanek@is.stuba.sk
Zemánková Helena, prof. Ing. arch., CSc.FAdohoda o vykonaní práceqzemankova@is.stuba.sk
Zervan Marian, prof. PhDr., PhD.FAexterný školiteľqzervan@is.stuba.sk
Zetocha Roderik, Ing. arch.ÚDTAaOPdoktorandroderik.zetocha@gmail.com
Zigo Vladimír, Ing. arch.FAexterný spolupracovníkqzigo@is.stuba.sk
Zvonek Miroslav, doc. akad. soch., ArtD.FA, ÚDdocent CSc.,PhD., externý spolupracovníkqzvonek@is.stuba.sk
Žáček Tomáš, Ing. arch. Ing.FAexterný spolupracovníktomasenko@yahoo.com
Žalman Peter, Ing. arch., CSc.FAexterný spolupracovníkpeter.zalman@stuba.sk
Žigrai Florin, prof. RNDr., DrSc.FAkonzultantqzigrai@is.stuba.sk
Žilková Marta, prof. PhDr., PhD.FAexterná spolupracovníčkaqzilkova@is.stuba.sk
Žitňanský Márius, doc. Ing. arch., PhD.ÚAOBdocent CSc.,PhD.+421 (2) 572 76 411401marius.zitnansky@stuba.sk
Žitňanský Roman, Ing. arch.FAexterný spolupracovníkqzitnanskyr@is.stuba.sk
Žoffčák Michal, Ing. arch.FAdohoda o vykonaní práceqzoffcak@is.stuba.sk
Žuffová Jaroslava, Ing. arch., PhD.FAexterná spolupracovníčkaqzuffova@is.stuba.sk

Stlačením tlačidla "Vytlačiť telefónny zoznam" získate telefónny zoznam vo formáte PDF.