20. 1. 2018  11:46 Dalibor
Akademický informačný systém

Materiálovotechnologická fakulta so sídlom v Trnave - telefónny zoznam


Aplikácia zobrazuje telefónny zoznam pre Vami zvolené pracovisko. Ak chcete vytlačiť zoznam, použite tlačidlo na konci formulára.

Je možné zobrazovať iba primárne údaje alebo všetky údaje.

Pri telefónnych číslach sa zobrazuje buď iba klapka, alebo celé telefónne číslo. Nasledujúcou voľbou môžete meniť spôsob zobrazovania čísiel.

Jednotliví pracovníci sú zaradení abecedne bez ohľadu na ich pracovisko. Nasledujúcou voľbou môžete ovplyvniť spôsob výpisu.

Jednotlivé pracoviská sa vypisujú pomocou oficiálnych skratiek pracovísk. Nasledujúcou voľbou môžete zmeniť skratky na čísla (prípadne kódy) pracovísk.

     

Nie je možné zistiť telefónnu predvoľbu pre pracovisko Materiálovotechnologická fakulta so sídlom v Trnave. Telefónne čísla sú uvádzané v plnom formáte.

MenoPracoviskoZaradenieTelefónKanceláriaE-mail
Abas Marcel, RNDr., PhD.UIAModborný asistent CSc.,PhD.+421 906 068 447T02 3.102abas@stuba.sk
Abasová Jela, Ing.UIAMdoktorandka+421 906 068 427T02 4.122jela.abasova@seznam.cz
Adamcová Jana, PhDr., PhD.UPIMexterná školiteľkaqadamcova@is.stuba.sk
Adamčík Martin, Ing.UVTEexterný školiteľqadamcik@is.stuba.sk
Adamec Daniel, Ing.UZ ŠDMUvrátnik+421 (33) 5 908 631daniel.adamec@stuba.sk
Adamec Vladimír, doc. Ing., CSc.UIBEdohoda o vykonaní práceqadamecv@is.stuba.sk
Almáši Juraj, Ing.UVTEexterný školiteľqalmasi@is.stuba.sk
Androvič Alojz, Ing., CSc.UIAMexterný školiteľqandrovic@is.stuba.sk
Antušek Andrej, RNDr., PhD.UMAT, UVPTvedecký pracovník KS IIa. CSc.,PhD., externý školiteľ761NC 214andrej.antusek@stuba.sk
Árva Sklenárová Iveta, PhDr.UPIMexterný školiteľqarvasklenarova@is.stuba.sk
Babalová Eva, Ing., PhD.UIAModborná asistentka CSc.,PhD.+421 906 068 430T02 3.117akive@centrum.sk
Babčan Miroslav, Ing., PhD.UPIMexterný školiteľqbabcan@is.stuba.sk
Babčanová Anna, Ing.UIBEexterná školiteľkaqbabcanova@is.stuba.sk
Babčanová Dagmar, Ing., PhD.UPIModborná asistentka CSc.,PhD.+421 906 068 kl. 462T02 2.119babcanovad@gmail.com
Babinec Martin, Ing.UMATdoktorand724NC 317martin.babinec11@gmail.com
Backx Petra, Dr. Ing.UMATexterná školiteľkaqbackx@is.stuba.sk
Bachár Milan, Ing.UPIMdoktorand+421 906 068 kl. 426T02 4.126bachar.millan@gmail.com
Bachratý Matej, Ing.UIAMexterný školiteľqbachraty@is.stuba.sk
Bajčičák Martin, Ing., PhD.KZAZodborný asistent CSc.,PhD.+421 906 068 528ŤL-128martin.bajcicak@stuba.sk
Bajčičáková Ingrida, Mgr., PhD.UVPT, UIAMvýskumná pracovníčka s VŠ vzdelaním, externá školiteľka763NC 216ingrida.bajcicakova@stuba.sk
Bakajová Jana, Ing., PhD.UMATexterná školiteľkaqbakajova@is.stuba.sk
Bako Branislav, Ing.UIAMdoktorand+421 906 068 423T02 4.125branislav.bako@stuba.sk
Bako PeterUZ ŠDMUvrátnik+421 (33) 5 908 622peter.bako@stuba.sk
Bakošová Monika, doc. Ing., PhD.UIAMdohoda o vykonaní práce+421 (2) 59 325 353NB 664monika.bakosova@stuba.sk
Baková Lucia, Ing., PhD.UPIMexterná školiteľkalbakova@gmail.com
Baková Renáta, Ing.EKOfinančná účtovníčka+421 918 646 018T228renata.bakova@stuba.sk
Balák Pius, Ing.UVTEexterný školiteľqbalakp@is.stuba.sk
Baláž Rastislav, Ing., PhD.UVTEexterný školiteľqbalazr@is.stuba.sk
Balog Karol, prof. Ing., PhD.UIBEriaditeľ ústavu - Profesor CSc.,PhD.+421 906 068 klapka 501ŤL-322akarol.balog@stuba.sk
Balog Martin, Ing., PhD.UMATexterný školiteľqbalog@is.stuba.sk
Balog Michal, doc. Ing., CSc.UPIMexterný školiteľqbalogm@is.stuba.sk
Baňas Jakub, Ing.UPIMexterný školiteľqbanas@is.stuba.sk
Baňasová Lucia, Ing., PhD.UPIMexterná školiteľkaqbanasova@is.stuba.sk
Baran Dušan, prof. Ing., PhD.UPIMprofesor CSc.,PhD.+421 906 068 kl. 481T02 2.115dusan.baran@stuba.sk
Baránek Ivan, prof. Ing., CSc.UVTEexterný školiteľ+421 906 068 304T-138ivan.baranek@stuba.sk
Baránková Veronika, Ing.EKOfinančná účtovníčka+421 908 674 061T229veronika.barankova@stuba.sk
Barboríková Jana, Mgr.UPIMexterná školiteľkaqbarborikova@is.stuba.sk
Baričič DávidSTOorganizátor prevádzky VS+421 905 357 625T02 4.115david.baricic@gmail.com
Bárta Jozef, Ing., PhD.KZAZodborný asistent CSc.,PhD.+421 908 674 144T-107jozef.barta@stuba.sk
Bartek Alojz, Ing., PhD.UIBEdohoda o vykonaní prácexbarteka@is.stuba.sk
Bartlová Ivana, doc. Ing., CSc.UIBEdohoda o vykonaní práceqbartlova@is.stuba.sk
Bartošová Alica, Ing., PhD.UIBEvýskumná pracovníčka s VŠ vzdelaním+421 906 068 klapka 515ŤL-304alica.bartosova@stuba.sk
Bártová Katarína, Ing., PhD.UVTEexterná školiteľka721NC 313katarina.bartova@stuba.sk
Bednárik Jaroslav, doc. Ing., PhD.UPIMexterný školiteľqbednarik@is.stuba.sk
Bednárik Miroslav, Ing.UVTEexterný školiteľqbednarikm@is.stuba.sk
Bednáriková Mária, Mgr., PhD.UPIM, ZAPvýskumná pracovníčka s VŠ vzdelaním, externá školiteľka+421 906 068 483T02 2.123maria.bednarikova@stuba.sk
Bednár MilošUVTEtechnický pracovníkŤL-131milos.bednar@stuba.sk
Béger Miroslav, Ing., PhD.UMATexterný školiteľm.beger@zoznam.sk
Behúlová Mária, doc. RNDr., CSc.UMAT, UVTE, UIAMdocentka CSc.,PhD., externá školiteľka+421 906 068 439T02 3.118maria.behulova@stuba.sk
Behúlová Zuzana, Mgr.UIBEdohoda o vykonaní práceqbehulova@is.stuba.sk
Bechný Ľubomír, prof. Ing., CSc.UVTEexterný školiteľqbechny@is.stuba.sk
Belavý Cyril, prof. Ing., CSc.UIAMexterný školiteľ+421 (2) 57 296 703106cyril.belavy@stuba.sk
Belica Eugen, Ing., PhD.UVTEvýskumný pracovník s VŠ vzdelanímŤL-133eugen.belica@stuba.sk
Beluský Martin, Ing., PhD.UPIMexterný školiteľmartin.belusky@gmail.com
Benák Michal, Ing., PhD.UVTEexterný školiteľqbenakm@is.stuba.sk
Beniak Juraj, doc. Ing., PhD.UVTEexterný školiteľ+421 (2) 57 296 537juraj.beniak@stuba.sk
Benko Denis, Ing.UIBEdoktorand+421 906 068 klapka 524TL-321denis.benko@stuba.sk
Benková Marta, doc. Ing., CSc.UIBEexterná školiteľkaqbenkovam@is.stuba.sk
Beňo Matúš, Ing., PhD.UVTE, UVPTvýskumný pracovník s VŠ vzdelaním, externý školiteľ772NC 115matus.beno@stuba.sk
Beňo Rastislav, Ing., PhD.UPIMexterný školiteľxbenor1@is.stuba.sk
Beránek Libor, Ing., PhD.UVTEexterný školiteľqberanek@is.stuba.sk
Beran Theodor, doc. Ing., PhD.UPIMdohoda o vykonaní práceqberan@is.stuba.sk
Bernát Rastislav, Ing., PhD.UVTE, UIBEexterný školiteľqbernat@is.stuba.sk
Beseda Imrich, prof. Ing., DrSc.UIBEdohoda o vykonaní práceqbeseda@is.stuba.sk
Besterci Michal, prof. Ing., DrSc., Dr.h.c.UMATdohoda o vykonaní práceqbesterci@is.stuba.sk
Bestvinová Viera, Ing., PhD.UPIModborná asistentka CSc.,PhD.+421 906 068 kl. 455T02 2.111viera.bestvinova@stuba.sk
Bezáková Zuzana, Ing.UPIMexterná školiteľkaqbezakovaz@is.stuba.sk
Bezák Pavol, Ing., PhD.UVPT, UIAMvýskumný pracovník s VŠ vzdelaním, externý školiteľ764NC 217pavol.bezak@stuba.sk
Beznák Matej, doc. Ing., CSc.UVTEexterný školiteľ+421 918 646 054matej.beznak@stuba.sk
Bidulský Róbert, doc. Ing., PhD.UMATexterný školiteľqbidulsky@is.stuba.sk
Bielak Robert, Ing., PhD., UVTEdohoda o vykonaní práce, externý školiteľqbielak@is.stuba.sk
Bihariová AlicaVPRupratovač - upratovačkaalica.bihariova@stuba.sk
Bílik Jozef, doc. Ing., PhD.KOATdocent CSc.,PhD.+421 915 761 406T-118jozef.bilik@stuba.sk
Birčák Branislav, Ing.UIBEexterný školiteľbircak.branislav@javys.sk
Biskorovajná MartaUZ ŠJskladníčka+421 918 646 075marta.biskorovajna@stuba.sk
Blahová Jarmila, Mgr.PJHVasistentka+421 906 068 487T02 5.108jarmila.blahova@stuba.sk
Blaškovitš Pavel, prof. Ing., DrSc.UVTEdohoda o vykonaní práceT-135pavol.blaskovits@stuba.sk
Blinová Lenka, Ing., PhD.KEIodborná asistentka CSc.,PhD.+421 908 674 072TL-307alenka.blinova@stuba.sk
Bobeková DarinaUZ ŠJkuchárkadarina.bobekova@stuba.sk
Bobovník Matej, Ing.UPIMexterný školiteľqbobovnik@is.stuba.sk
Bocko Jozef, prof. Ing., CSc.UVTEexterný školiteľqbockoj@is.stuba.sk
Boča Miroslav, doc. Ing., DrSc.MTFexterný školiteľmiroslav.boca@savba.sk
Böhmer Miloš, Ing.UIBEexterný školiteľqbohmerm@is.stuba.sk
Bohovičová Jana, Ing., PhD.UVPTvýskumná pracovníčka s VŠ vzdelaním758NC 211jana.bohovicova@stuba.sk
Bohunický MichalVPRprevádzkový elektrikár+421 917 866 252michal.bohunicky@stuba.sk
Bokůvka Otakar, prof. Ing., CSc.UMATdohoda o vykonaní práceqbokuvka@is.stuba.sk
Boleman Miroslav, Ing., PhD.UIBEexterný školiteľqboleman@is.stuba.sk
Boleman Tomáš, Ing., PhD.UIBEexterný školiteľTBOLEMAN@GMAIL.COM
Bolibruchová Dana, prof. Ing., PhD.UVTEdohoda o vykonaní práceqbolibruchova@is.stuba.sk
Bonek Miroslaw, Dr. Ing., PhD., MScUMATexterný školiteľqbonek@is.stuba.sk
Bónová Lucia, Mgr., PhD.UVPTvýskumná pracovníčka s VŠ vzdelaním757NC 210lucia.bonova@stuba.sk
Borkin Dmitrii, Ing.UIAMvýskumný pracovník s VŠ vzdelaním+421 906 068 436T02 3.106Borkin.Dmitriy@gmail.com
Borončová KatarínaAKKknihovníčka+421 908 674 162T-18katarina.boroncova@stuba.sk
Bošák Ondrej, Mgr., PhD.UMATodborný asistent CSc.,PhD.721NC 313ondrej.bosak@stuba.sk
Boškovská Jana, Mgr.PURodborná administratívna pracovníčka+421 908 674 161T-25boskovska@is.stuba.sk
Božek Pavol, Dr.h.c. prof. Ing., CSc.UVTE, KSMM, UIAMexterný školiteľ, profesor CSc.,PhD.+421 908 674 135T-126pavol.bozek@stuba.sk
Božik Miroslav, Ing., PhD.UIAMdohoda o vykonaní práceqbozikm@is.stuba.sk
Bračík Matej, Ing.UVTEdoktorandT-105xbracik@stuba.sk
Braniš Michal, Ing.UIBEexterný školiteľqbranis@is.stuba.sk
Brestovanská JozefínaVPRprevádzková pracovníčka+421 906 068 308T-73Bjozefina.brestovanska@stuba.sk
Brezina Ivan, prof. Ing., CSc.UPIMexterný školiteľqbrezinai@is.stuba.sk
Brigant Patrik, Ing.UPIMdoktorand+421 906 068 kl. 450T02 4.102patrik.brigant@gmail.com
Brňo Marek, Mgr.UVTEexterný školiteľqbrno@is.stuba.sk
Brožek Milan, prof. Ing., CSc.MTFexterný spolupracovníkqbrozek@is.stuba.sk
Brož Václav, prof. Ing., CSc.MTFexterný spolupracovníkqbroz@is.stuba.sk
Bruncko Jaroslav, Ing., PhD.UVTEexterný školiteľqbrunckoj@is.stuba.sk
Brychta Josef, prof. Dr. Ing.UVTEexterný školiteľqbrychta@is.stuba.sk
Brziak Peter, Ing., PhD.UMAT, UVTEexterný školiteľqbrziak@is.stuba.sk
Březina Martin, Ing., CSc.UMATexterný školiteľqbrezina@is.stuba.sk
Bubeník Peter, doc. Ing., PhD.UIAMexterný školiteľqbubenik@is.stuba.sk
Bučányová Marcela, Ing., PhD.KSMModborná asistentka CSc.,PhD.+421 906 068 326T-141marcela.bucanyova@stuba.sk
Buček Pavol, Ing., PhD.UVTEexterný školiteľpavol.bucek@stuba.sk
Budinská Ivana, Ing., PhD.UIAMexterná školiteľkabudinskai@is.stuba.sk
Buchel Milan, Ing.UVTEexterný školiteľ+421 906 068 739Š 329qbuchel@is.stuba.sk
Bujna Marián, Ing., PhD.UIBEexterný školiteľqbujnam@is.stuba.sk
Buranská Eva, Ing., PhD.KSMModborná asistentka CSc.,PhD.+421 906 068 309T-105eva.buranska@stuba.sk
Buranský Ivan, Ing., PhD.KOATodborný asistent CSc.,PhD.+421 906 068 309T-105xburansky@is.stuba.sk
Burianová JanaUZ ŠJpredavačburianova@is.stuba.sk
Burská OľgaŠTUpracovníčka pre študijné záležitosti+421 918 646 00622olga.burska@stuba.sk
Cagáňová Dagmar, doc. Mgr., PhD.UPIMdocentka CSc.,PhD.+421 906 068 kl. 466T02 2.121dagmar.caganova@stuba.sk
Caková DagmarUZ ŠDMUupratovač - upratovačkadagmar.cakova@stuba.sk
Cáliková Emília, Ing.UIBEdohoda o vykonaní práceqcalikova@is.stuba.sk
Cibáková Viera, prof. Ing., CSc.UPIMdohoda o vykonaní práceqcibakova@is.stuba.sk
Cibulka Viliam, doc. Ing., CSc.UPIMexterný školiteľviliam.cibulka@stuba.sk
Cisárik Ján, Ing.UPIMexterný školiteľqcisarik@is.stuba.sk
Cisariková JanaUZ ŠJpomoc. pracovníčka v prevádz. jednotkejana.cisarikova@stuba.sk
Coneva Iveta, Ing.UIBEdohoda o vykonaní práceqconeva@is.stuba.sk
Császár Martin, Mgr.UPIMdoktorand+421 906 068 kl. 451T02 4.101martincsaszar@gmail.com
Cuninka Peter, Ing.UIAMdoktorand+421 906 068 424T02 4.124peter@cuninka.sk
Cuninková RenátaŠTUpracovníčka pre študijné záležitosti+421 918 646 00921renata.cuninkova@stuba.sk
Czán Andrej, prof. Ing., PhD.UVTEexterný školiteľqczan@is.stuba.sk
Czapka Miroslaw, doc. Ing., PhD.UIBEdohoda o vykonaní práceqczapka@is.stuba.sk
Czifra György, Ing., PhD.UPIMexterný školiteľgyorgy.czifra@stuba.sk
Čagánek Filip, Ing.UPIMexterný školiteľcaginho6@gmail.com
Čambál Miloš, prof. Ing., CSc.UPIMprofesor CSc.,PhD.+421 906 068 kl. 466T02 2.121milos.cambal@stuba.sk
Čambálová Iveta, Ing.UPIMexterná školiteľkaqcambalova@is.stuba.sk
Čapkovič František, doc. Ing., CSc.UIAMexterný školiteľqcapkovicf@is.stuba.sk
Čapkovičová Katarína, Bc.ŠTUpracovníčka pre študijné záležitosti+421 918 646 00622katarina.capkovicova@stuba.sk
Čaplovič Ľubomír, prof. Ing., PhD.UMAT, UVTEriaditeľ ústavu - Profesor CSc.,PhD., externý školiteľ+421 918 646 043L 8lubomir.caplovic@stuba.sk
Čaus Alexander, prof. Ing., DrSc.KZAZprofesor DrSc.+421 906 068 344T-119alexander.caus@stuba.sk
Čavojský Miroslav, Ing., PhD.UMATexterný školiteľxcavojsky@is.stuba.sk
Čekanová Katarína, Ing., PhD.UIBEexterná školiteľka+421 906 068 kl. 457T02 2.112cekanova@is.stuba.sk
Čekan Pavol, Ing., PhD.KBIodborný asistent CSc.,PhD.+421 906 068 klapka 507ŤL-307cekan@is.stuba.sk
Čepová Lenka, Ing.UVTEexterná školiteľkaqcepova@is.stuba.sk
Čep Robert, doc. Ing., PhD.UVTE, UIAMexterný školiteľqcep@is.stuba.sk
Čermák Jan, doc. Ing., CSc.UVTEexterný školiteľqcermak@is.stuba.sk
Čermák Oskar, doc. Ing., PhD.UIBEdohoda o vykonaní práceoskar.cermak@stuba.sk
Černecký Jozef, doc. Ing., CSc.UIBEexterný školiteľqcernecky@is.stuba.sk
Černičková Ivona, Ing., PhD.UMATodborná asistentka CSc.,PhD.720NC 311ivona.cernickova@gmail.com
Černušák Ivan, prof. RNDr., DrSc.UIBEdohoda o vykonaní práceqcernusak@is.stuba.sk
Černý Ivan, Ing.UPIMexterný školiteľqcerny@is.stuba.sk
Červeňanská Zuzana, Mgr.UIAModborná asistentka bez vedeckej hodnosti+421 906 068 437T02 3.103zuzana.cervenanska@stuba.sk
Čička Roman, doc. Ing., PhD.UMATdocent CSc.,PhD.+421 918 646 047NC 318roman.cicka@stuba.sk
Čierťažský Ľubomír, Ing.UIAMexterný školiteľl.ciertazsky@gmail.com
Čilliková Mária, doc. Ing., PhD.UVTEexterná školiteľkaqcillikova@is.stuba.sk
Čipková Hamplová Lujza, PaedDr., PhD.UIAMexterná školiteľkalujza.hamplova@stuba.sk
Čmiel Karel, Ing., Ph.D.UVTEdohoda o vykonaní práceqcmiel@is.stuba.sk
Čtvrtlík Radim, Mgr., Ph.D.UMATexterný školiteľqctvrtlik@is.stuba.sk
Čuboňová Nadežda, prof. Ing., PhD.UVTEexterná školiteľkaqcubonova@is.stuba.sk
Daňek Ladislav, doc. Ing., CSc.UVTEexterný školiteľqdanek@is.stuba.sk
Danielová VieraUZ ŠJkuchárkaviera.danielova@stuba.sk
Daniš Marek, Ing.UIBEexterný školiteľqdanis@is.stuba.sk
Danišová ZdenaUZ ŠDMUupratovač - upratovačkazdena.danisova@stuba.sk
De Assuncao Jacinto Domingos Deodato, Ing., PhD.UPIMexterný školiteľdomingos.jacinto.assuncao@stuba.sk
Debnár Peter, RNDr.UIBEexterný školiteľqdebnar@is.stuba.sk
Delgado Sobrino Daynier Rolando, Ing., PhD.UVTE, UIAMvýskumný pracovník s VŠ vzdelaním, externý školiteľ+421 908 674 132T-129daynier_sobrino@stuba.sk
Demeč Peter, prof. Ing., CSc.UVTEexterný školiteľqdemec@is.stuba.sk
Demitrovičová LindaUZ ŠJpomoc. pracovníčka v prevádz. jednotkedemitrovicova@is.stuba.sk
Derzsi Mariana, doc. Mgr., PhD.UVPTvedeckovýskumná pracovníčkaderzsi@is.stuba.sk
Deshmukh Samir Kashirao, doc.UPIMqdeshmukh@is.stuba.sk
Dirner Vojtech, prof. Ing., CSc.MTF, UIBEexterný spolupracovník, externý školiteľqdirner@is.stuba.sk
Dlouhý Ivo, prof. Ing., CSc.UMATdohoda o vykonaní práceqdlouhy@is.stuba.sk
Dobrotka Andrej, Mgr., PhD.UMAT, UVPTvedecký pracovník KS IIa. CSc.,PhD., externý školiteľ762NC 215andrej.dobrotka@stuba.sk
Dobrovodský Jozef, Ing., CSc.UVPTvedecký pracovník KS IIa. CSc.,PhD.757NC 210jozef.dobrovodsky@stuba.sk
Doležal Antonín, Mgr. RSDr.VPRorganizačný pracovník+421 906 068 347T10antonin.dolezal@stuba.sk
Dománková Mária, prof. Ing., PhD.UMAT, UVTEdocentka CSc.,PhD., externá školiteľka739NC 314maria.domankova@stuba.sk
Dovica Miroslav, prof. Ing., PhD.UVTEdohoda o vykonaní práceqdovica@is.stuba.sk
Dóza Peter, Ing.UPIMdoktorand+421 906 068 kl. 450T02 4.102doza.peto@gmail.com
Drábová Judita, PhDr., MBAUPIMdohoda o vykonaní práceqdrabova@is.stuba.sk
Dragula Milan, Ing.MTFexterný školiteľqdragula@is.stuba.sk
Drahňovský Juraj, Ing., PhD.UPIMexterný školiteľjuraj.drahnovsky@stuba.sk
Drieniková Katarína, Ing., PhD.UPIMdohoda o vykonaní prácekatjuska@post.sk
Drieniková Kristína, Ing., PhD.UPIMexterná školiteľkaqdrienikova@is.stuba.sk
Drienovský Marián, Ing., PhD.UMATvedecký pracovník KS IIa. CSc.,PhD.748NC 310mariand@atlas.sk
Drobný Martin, Ing.UVTEexterný školiteľmartin.drobny@wonderwerk.eu
Drobný MilanUZ ŠDMUúdržbármilan.drobny@stuba.sk
Drobný Peter, Ing.UIAMexterný školiteľdrobny.peter@gmail.com
Drozd Ľuboš, Ing.UVTEexterný školiteľqdrozd@is.stuba.sk
Dřímal Daniel, Ing., PhD.UVTEexterný školiteľdrimal.daniel@pzvar.sk
Dřímal Marek, Ing., PhD.MTFexterný spolupracovníkqdrimalm@is.stuba.sk
Dubecký Matúš, Ing., PhD.UVPTvýskumný pracovník s VŠ vzdelaním761NC 2014dubecky@is.stuba.sk
Ďubjaková Gabriela, Mgr.UPIMexterná školiteľkaqdubjakova@is.stuba.sk
Ďuďák Juraj, Ing., PhD.UIAMexterný školiteľqdudakj@is.stuba.sk
Dugáček Juraj, Ing.UPIMexterný školiteľqdugacek@is.stuba.sk
Dunovský Jiří, prof. Ing., PhD.UVTEexterný školiteľqdunovsky@is.stuba.sk
Ďurica Juraj, Ing.UMATdoktorand723NC 306juro.durica@gmail.com
Ďuriška Libor, Ing., PhD.UMATvýskumný pracovník s VŠ vzdelaním747NC 348libor.duriska@gmail.com
Ďurišová Jaroslava, Ing., PhD.PPEOpracovníčka pre personálne činnosti+421 918 646 017T - 231Ajaroslava.durisova@stuba.sk
Ďurišová Vladimíra, Ing.PPEOmzdová účtovníčka+421 918 988 466T - 208vladimira.durisova@stuba.sk
Ďuriš Rastislav, Ing., PhD.UIAModborný asistent CSc.,PhD.+421 906 068 432T02 3.112rastislav.duris@stuba.sk
Dusza Ján, prof. RNDr., DrSc.UMATexterný školiteľqdusza@is.stuba.sk
Dvořáková Lilia, prof. Ing., CSc.UPIMexterná školiteľkaqdvorakoval@is.stuba.sk
Dzurenda Ladislav, prof. Ing., PhD.UIBEdohoda o vykonaní práceqdzurenda@is.stuba.sk
Edl Milan, doc. Ing., PhD.UPIMexterný školiteľqedl@is.stuba.sk
Eglsäer Sabine, Dr.UMATdohoda o vykonaní práceqeglsaer@is.stuba.sk
Eiben Eugen, Ing.UVTEexterný školiteľqeiben@is.stuba.sk
Eliáš Andrej, Ing., PhD.UIAMexterný školiteľ764NC 217andrej.elias@stuba.sk
Eliáš Michal, Ing., PhD.UIAMexterný školiteľelias@is.stuba.sk
Eliášová Alena, Ing.AKKknihovníčka+421 906 068 kl. 331T-28alena.eliasova@stuba.sk
Emmer Štefan, doc. Ing., PhD.UMATdohoda o vykonaní práce+421 (2) 44 455 087 kl. 344139stefan.emmer@stuba.sk
Evin Emil, prof. Ing., CSc.UVTEexterný školiteľqevin@is.stuba.sk
Fabian Michal, doc. Ing., PhD.UIBEexterný školiteľqfabianm@is.stuba.sk
Fabiánová Eleonóra, doc. MUDr., PhD.MTFexterná spolupracovníčkaqfabianovae@is.stuba.sk
Fabiánová JanaVPRarchivár+421 908 674 065T204jana.fabianova@stuba.sk
Faktorová Dagmar, doc. Ing., PhD.UIAMexterná školiteľkaqfaktorovad@is.stuba.sk
Faktorová Margita, Ing.UPIMexterná školiteľkaqfaktorova@is.stuba.sk
Fančovičová VieraEKOfinančná účtovníčka+421 918 746 522T211viera.fancovicova@stuba.sk
Fančovičová ZuzanaAKKknihovníčka+421 908 674 162T-18zuzana.fancovicova@stuba.sk
Farisovna Tokareva Guzeľ, doc. Ing., CSc.UPIMdohoda o vykonaní práceqfarisovnatokar@is.stuba.sk
Fehér Imrich, Mgr.UIBEexterný školiteľqfeheri@is.stuba.sk
Ferencz Vojtech, doc. Ing., PhD.UPIMexterný školiteľqferencz@is.stuba.sk
Ferenčíková Soňa, prof. Ing., CSc.UPIMexterná školiteľkaqferencikova@is.stuba.sk
Ferjenčík Miloš, doc. Ing., Ph.D.UIBEexterný školiteľqferjencik@is.stuba.sk
Fero Martin, Mgr., PhD.PJHVodborný asistent CSc.,PhD.+421 906 068 488T02 5.106martin.fero@stuba.sk
Fiala Jozef, Ing., PhD.UIBEexterný školiteľ+421 906 068 klapka 512TL-308jozef.fiala@stuba.sk
Fiala Ľuboš, Ing.UPIMexterný školiteľilubko@azet.sk
Fidlerová Helena, Ing., PhD.UPIMvýskumná pracovníčka s VŠ vzdelaním+421 906 068 kl. 467T02 2.116helena.fidlerova@stuba.sk
Fikar Miroslav, prof. Ing., DrSc.UIAMexterný školiteľ+421 (2) 59 325 367NB 675miroslav.fikar@stuba.sk
Fišerová Svetlana, Ing., PhD.UIBEexterná školiteľkaqfiserova@is.stuba.sk
Flachbart Jaroslav, Ing., PhD.UIBEdohoda o vykonaní práceqflachbart@is.stuba.sk
Flochová Jana, Ing., PhD.UPIM, UIAModborná asistentka CSc.,PhD., externá školiteľka+421 (2) 21 022 519T02 4.104flochova@fiit.stuba.sk
Florek Roman, Ing., PhD.UMATexterný školiteľqflorek@is.stuba.sk
Fodrek Peter, Ing., PhD.UVTEdohoda o vykonaní práceqfodrek@is.stuba.sk
Fogelová DagmarVPRupratovač - upratovačkafogelova@is.stuba.sk
Forejt Milan, prof. Ing., CSc.UVTEexterný školiteľqforejt@is.stuba.sk
Forner JánVPRprevádzkový montér vodovodov+421 917 866 251jan.forner@stuba.sk
Franeková Mária, prof. Ing., PhD.UIAMexterná školiteľkaqfranekova@is.stuba.sk
Fraňo Dušan, Ing., IWEUVTEexterný školiteľqfrano@is.stuba.sk
Fridrich JozefVPRchemik - úpravár vodyjozef.fridrich@stuba.sk
Fridrich Vladimír, Ing.UVTE, UIBEexterný školiteľqfridrich@is.stuba.sk
Fritz Andrea, Ing.UVTEexterná školiteľkaqfritz@is.stuba.sk
Frnčík Martin, Ing.UVTEdoktorandT-125martin.frncik@gmail.com
Furko Marek, Ing.UVTEexterný školiteľfurkomarek@gmail.com
Gabriška Darja, Ing., PhD.UIAMexterná školiteľkaqgabriska@is.stuba.sk
Gabriš Peter, Ing., PhD.UPIMexterný školiteľqgabris@is.stuba.sk
Galajdová Alena, doc. Ing., PhD.UIAMdohoda o vykonaní práceqgalajdova@is.stuba.sk
Galbička Ivan, Ing.UIBEexterný školiteľqgalbicka@is.stuba.sk
Galbičková Blanka, Ing., PhD.UIBEexterná školiteľka+421 906 068 klapka 507TL-307qgalbickova@is.stuba.sk
Gálik Martin, Ing.UIAMexterný školiteľqgalikm@is.stuba.sk
Gálik Slavomír, prof. PhDr., PhD.UPIMexterný školiteľqgaliks@is.stuba.sk
Galla Štefan, Ing., PhD.UIBEdohoda o vykonaní práceqgalla@is.stuba.sk
Galusek Dušan, prof. Ing., DrSc.UMATdohoda o vykonaní práce+421 917 674 669galusek@is.stuba.sk
Garajová Eva, Ing.UPIMexterná školiteľkaqgarajova@is.stuba.sk
Gastgebová Monika, Ing.UPIM, UIBEexterná školiteľkamonika.gastgebova@gmail.com
Gašpar Daniel, Ing., PhD.UIAMexterný školiteľqgaspard@is.stuba.sk
Gašparík Ľubomír, Mgr.OKISexterný školiteľqgasparikl@is.stuba.sk
Gatial Martin, Ing., PhD.UVTEexterný školiteľmartin.gatial@stuba.sk
Gáťová Viera, Ing.ZAPpracovníčka pre zahraničné vzťahy+421 906 068 485T02 2.124viera.gatova@stuba.sk
Gažo Dušan, Ing.UVTEdohoda o vykonaní práceqgazo@is.stuba.sk
Gebauer Jozef, Ing.VPRvrátnik+421 906 068 200jozef.gebauer@stuba.sk
Gebura Marek, Ing., PhD.UMATexterný školiteľqgebura@is.stuba.sk
Gejdoš Pavol, Ing., PhD.UPIM, UIBEexterný školiteľqgejdos@is.stuba.sk
Gensert Hilmar, Dipl.-Ing.UMATexterný školiteľqgensert@is.stuba.sk
Gereková OľgaUZ ŠDMUupratovač - upratovačkaolga.gerekova@stuba.sk
Gerhátová Žaneta, doc. PaedDr., PhD.UMATodborná asistentka CSc.,PhD.743NC 334gerhatovaz@is.stuba.sk
Gerulová Kristína, doc. Ing., PhD.KEIodborná asistentka CSc.,PhD.+421 906 068 klapka 507ŤL 205kristina.gerulova@stuba.sk
Gese Augustín, Ing., CSc.UIAModborný asistent CSc.,PhD.+421 906 068 425T02 4.110augustin.gese@stuba.sk
Glozmek Roman, Ing.UPIMexterný školiteľqglozmek@is.stuba.sk
Goga Vladimír, doc. Ing., PhD.UIAMexterný školiteľ+421 (2) 60 291 687A702vladimir.goga@stuba.sk
Gogola Peter, Ing., PhD.UMATvýskumný pracovník s VŠ vzdelaním, externý školiteľ724NC 317xgogola@is.stuba.sk
Gömöry Fedor, doc. Ing., DrSc.UMATexterný školiteľgomory@is.stuba.sk
Gondár Ernest, prof. Ing., PhD.UMAT, UVTEexterný školiteľ+421 (2) 44 455 087 kl. 36727ernest.gondar@stuba.sk
Gondek Ján, Ing.UMATdoktorand724NC 317jan.gongo@gmail.com
Görög Augustín, doc. Ing., PhD.KSMMzástupca riaditeľa ústavu - Docent CSc.,PhD.+421 908 674 134T-127augustin.gorog@stuba.sk
Görögová Ingrid, Ing., PhD.KOATodborná asistentka CSc.,PhD.+421 906 068 333T-115ingrid.gorogova@stuba.sk
Goryl Ľubomír, Ing.UIAMexterný školiteľqgoryl@is.stuba.sk
Gregar Aleš, doc. Ing. PhDr., CSc.UPIMexterný školiteľqgregar@is.stuba.sk
Gregor Milan, prof. Ing., CSc.UPIMexterný školiteľqgregorm@is.stuba.sk
Grgač Peter, prof. Ing., CSc.UMATprofesor CSc.,PhD.726NC 309peter.grgac@stuba.sk
Grman Miroslav, Ing.UVTEexterný školiteľqgrman@is.stuba.sk
Grom Ján, doc. Ing., CSc.UVTEexterný školiteľqgrom@is.stuba.sk
Gronský Martin, PhDr., PhD.UPIMexterný školiteľqgronsky@is.stuba.sk
Grznáriková Henrieta, Ing.PPEOpracovníčka ekonomiky práce+421 918 646 020T - 209henrieta.grznarikova@stuba.sk
Guniš Zdenko, Ing.UIBEexterný školiteľguniszdenko@gmail.com
Gutyan Zsolt, Ing.dohoda o vykonaní práceqgutyan@is.stuba.sk
Gyurák Babeľová Zdenka, Ing., PhD.UPIModborná asistentka CSc.,PhD.+421 906 068 kl. 471T02 2.103zdenka.babelova@stuba.sk
Gyurák Petr, Ing.UPIMexterný školiteľqgyurak@is.stuba.sk
Hadzima Branislav, doc. Ing., PhD.UMATdohoda o vykonaní práceqhadzima@is.stuba.sk
Hajdú Adrián, Ing.UVTEexterný školiteľqhajdu@is.stuba.sk
Hajduk Mikuláš, prof. Ing., CSc.externý školiteľqhajduk@is.stuba.sk
Hajdu Štefan, Ing., PhD.UIAModborný asistent CSc.,PhD.+421 906 068 434T02 3.114hajdu@is.stuba.sk
Hájiček Miroslav, Ing.UVTEexterný školiteľqhajicek@is.stuba.sk
Hajnik Bartolomej, doc. Ing., PhD.UPIMexterný školiteľ+421 918 646 064bartolomej.hajnik@stuba.sk
Halada Peter, Ing.PŠFpracovník pre ekonomické činnosti+421 906 068 482T02 2.122peter.halada@stuba.sk
Halanda Juraj, Mgr.UVPTvýskumný pracovník s VŠ vzdelaním767NC 102juraj.halanda@stuba.sk
Halán FrantišekUZ ŠDMUvrátnikfrantisek.halan@stuba.sk
Halenár Igor, Ing., PhD.UIAModborný asistent CSc.,PhD.+421 906 068 415T02 4.103igor.halenar@stuba.sk
Halenár Robert, Ing., PhD.UIAMexterný školiteľqhalenar@is.stuba.sk
Halmeš František, PhDr.UPIMexterný školiteľqhalmes@is.stuba.sk
Hamerník Peter, Ing., PhD.UIAMdohoda o vykonaní práce, externý školiteľxhamernik@is.stuba.sk
Hanko Tibor, Ing.UVTEexterný školiteľqhanko@is.stuba.sk
Harangozó Jozef, Ing., PhD.UIBEexterný školiteľ+421 906 068 klapka 532ŤL-205xharangozo@is.stuba.sk
Haršáni Milan, Ing.UMATtechnický pracovník340LLA - UMATharsani@is.stuba.sk
Hatiar Karol, doc. RNDr., CSc.UPIMdocent CSc.,PhD.+421 906 068 kl. 468T02 2.120karol.hatiar@stuba.sk
Haviarová Vlasta, Ing.UIBEexterná školiteľka+421 906 068 klapka 307ŤL-307qhaviarova@is.stuba.sk
Havlice Zdeněk, doc. Ing., CSc.UIAMexterný školiteľqhavlice@is.stuba.sk
Hazlinger Marián, doc. Ing., CSc.UMAT, UVTEdocent CSc.,PhD., externý školiteľ744NC 343marian.hazlinger@stuba.sk
Hekelová Edita, prof. Ing., PhD.UPIM, UIBEexterná školiteľka+421 (2) 57 296 556443edita.hekelova@stuba.sk
Hlavatý Ivo, doc. Ing., Ph.D.UVTEdohoda o vykonaní práceqhlavaty@is.stuba.sk
Hlavatý Rastislav, Mgr., PhD.CAKŠodborný asistent CSc.,PhD.+421 906 068 kl. 32065rastislav.hlavaty@stuba.sk
Hloch Sergej, prof. Ing., PhD.UVTEexterný školiteľqhloch@is.stuba.sk
Hodulíková Kristína, Ing.UPIMexterná školiteľkakristinahodulikova@centrum.sk
Hodúlová Erika, doc. Ing., PhD.UVTEvýskumná pracovníčka s VŠ vzdelaním+421 908 674 130T-135erika.hodulova@stuba.sk
Holásek Ivan, Ing.UVTEexterný školiteľqholasek@is.stuba.sk
Holeček Jaroslav, Ing., PhD.UPIMvýskumný pracovník s VŠ vzdelaním+421 906 068 kl. 479T02 2.105jaroslav.holecek@stuba.sk
Holešovský František, prof. Dr. Ing.MTFexterný spolupracovníkqholesovsky@is.stuba.sk
Holko Dušan, Ing.UPIMexterný školiteľqholkod@is.stuba.sk
Holler František, Ing.UPIMexterný školiteľqholler@is.stuba.sk
Holubek Radovan, Ing., PhD.UVTEvýskumný pracovník s VŠ vzdelaním+421 908 674 132T-129radovan.holubek@stuba.sk
Holub JúliusUZ ŠDMUvrátnik+421 (33) 5 908 631julius.holub@stuba.sk
Homokyová Mária, Ing., PhD.UPIModborná asistentka CSc.,PhD.+421 906 068 kl. 472T02 2.104maria.homokyova@stuba.sk
Homolová Viera, RNDr., PhD.UMATexterná školiteľkaqhomolova@is.stuba.sk
Horák Tibor, Ing.UIAMdoktorand+421 906 068 424T02 4.124tibor.horak@stuba.sk
Horbaj Peter, prof. Ing., PhD.UIBEexterný školiteľqhorbaj@is.stuba.sk
Hornák Igor, Ing.UVTEexterný školiteľqhornaki@is.stuba.sk
Horňáková Natália, Ing., PhD.UPIModborná asistentka CSc.,PhD.+421 906 068 kl. 473T02 2.106xhornakovan@is.stuba.sk
Horňak Peter, doc. Dr. Ing.UMATexterný školiteľqhornakp@is.stuba.sk
Horská Lucia, Ing., PhD.UPIMexterná školiteľkahucha@zoznam.sk
Horváth Dušan, Ing., PhD.UIAModborný asistent CSc.,PhD.+421 906 068 418T02 4.107horvathd@is.stuba.sk
Horváthová Martina, Ing., PhD.UPIModborná asistentka CSc.,PhD.+421 906 068 kl. 472T02 2.104martina.horvathova@stuba.sk
Horváth Roman, Ing. Mgr., PhD.UIAMdohoda o vykonaní práceqhorvathr@is.stuba.sk
Hostin Stanislav, doc. Ing., PhD.UIBEexterný školiteľ+421 906 068 klapka 308ŤL 308stanislav.hostin@stuba.sk
Hoško Jozef, Ing., PhD.UIBEexterný školiteľjozef.hosko@centrum.sk
Hrablik Chovanová Henrieta, Ing., PhD.UPIModborná asistentka CSc.,PhD.+421 906 068 kl. 469T02 2.102henrieta.chovanova@stuba.sk
Hrablik Martin, Ing., PhD.UPIMexterný školiteľmhrablik@gmail.com
Hrdinová Gabriela, Ing., PhD.UPIMexterná školiteľkaghrdinova@zoznam.sk
Hrehuš Marián, Ing.UIAMexterný školiteľqhrehus@is.stuba.sk
Hricová Júlia, Ing., PhD.UVTEexterná školiteľkaqhricova@is.stuba.sk
Hrivňák Ivan, prof. Ing., DrSc.MTFkonzultantivan.hrivnak@stuba.sk
Hrivňáková Dáša, prof. Ing., DrSc.MTFkonzultantkadasa.hrivnakova@stuba.sk
Hrnčiar Miroslav, doc. Ing., PhD.UPIMexterný školiteľqhrnciar@is.stuba.sk
Hrnčiar Viliam, doc. Ing., CSc.UMATexterný školiteľ+421 (2) 44 455 087 kl. 369226viliam.hrnciar@stuba.sk
Hroncová Emília, doc. Ing., PhD.UIBEexterná školiteľkaqhroncova@is.stuba.sk
Hrubec Jozef, prof. Ing., CSc.UIBEexterný školiteľqhrubec@is.stuba.sk
Hrubšová IvetaAKKknihovníčka+421 906 068 kl. 324T-30iveta.hrubsova@stuba.sk
Hrubý Vojtěch, prof. Ing., CSc.UMATexterný školiteľqhrubyv@is.stuba.sk
Hrušecký Róbert, Ing.UVTEdoktorandrhrusecky@gmail.com
Hrušková Erika, Ing., PhD.UVTEvýskumná pracovníčka s VŠ vzdelaním+421 908 674 142T-110erika.hruskova@stuba.sk
Huba Mikuláš, prof. Ing., PhD.UIAMexterný školiteľ+421 (2) 60 291 771D112mikulas.huba@stuba.sk
Hubinský Peter, prof. Ing., PhD.UIAMexterný školiteľ+421 (2) 60 291 608D613peter.hubinsky@stuba.sk
Hučko Branislav, doc. Ing., PhD.UVTEexterný školiteľ+421 (2) 57 296 180029/2branislav.hucko@stuba.sk
Hudák Július, doc. Ing., PhD.UVTEexterný školiteľqhudakj1@is.stuba.sk
Hudák Juraj, Ing., CSc.UVTEexterný školiteľqhudakj@is.stuba.sk
Hudáková Mária, doc. Ing., PhD.UMATzástupca riaditeľa ústavu - docentka CSc.,PhD.738NC 322maria_hudakova@stuba.sk
Hudáková Monika, prof.h.c. doc. Ing., PhD.UPIMexterná školiteľkaqhudakovam@is.stuba.sk
Hudec Ivan, prof. Ing., PhD.UVTEdohoda o vykonaní práce+421 (2) 59 325 446SB 482ivan.hudec@stuba.sk
Hudeková AnnaVPRupratovač - upratovačkaanna.hudekova@stuba.sk
Húlan Tomáš, RNDr.UMATexterný školiteľqhulan@is.stuba.sk
Huliaček Ľubomír, Ing., PhD.UVTEexterný školiteľqhuliacek@is.stuba.sk
Hulkó Gabriel, prof. Ing., DrSc.UIAMexterný školiteľ+421 (2) 57 296 701206gabriel.hulko@stuba.sk
Huraj Ladislav, doc. RNDr. PaedDr., PhD.UIAMdohoda o vykonaní práceqhurajl@is.stuba.sk
Hurajová Ľudmila, Mgr., PhD.PJHVodborná asistentka CSc.,PhD.+421 906 068 488T02 5.106hurajova@is.stuba.sk
Husar Peter, prof. Dr. Ing.UIAMprofesor CSc.,PhD.husarp1@is.stuba.sk
Husovič Rudolf, Ing.UPIMdoktorand+421 906 068 kl. 452T02 4.127rudolf.husovic@stuba.sk
Hutira MichalUZ ŠDMUvrátnikhutira@is.stuba.sk
Hužičková Renáta, Ing.VPRprac. pre energetiku a revízne činnosti+421 918 646 046Z 018renata.huzickova@stuba.sk
Hvizdoš Pavol, RNDr., CSc.UMATexterný školiteľqhvizdos@is.stuba.sk
Hyrcza-Michalska Monika, Dr inż.UVTEdohoda o vykonaní práceqhyrczamichalsk@is.stuba.sk
Hýroš Matej, Ing.STOpracovník operačných systémov VS+421 905 357 624T02 4.116matej.hyros@stuba.sk
Charbula Jozef, Ing.KOATlektor+421 918 646 031CE5AMjozef.charbula@stuba.sk
Chlamtac Imrich, prof., PhD.UPIMdohoda o vykonaní práceqchlamtac@is.stuba.sk
Chlpeková Andrea, doc. Ing., PhD.UPIMdocentka CSc.,PhD.+421 906 068 kl. 470T02 2.117andrea.chlpekova@stuba.sk
Chmelík Břetislav, Mgr.UPIMexterný školiteľqchmelik@is.stuba.sk
Chmelíková Gabriela, Mgr., PhD.UPIM, PJHVodborná asistentka CSc.,PhD., externá školiteľka+421 906 068 486T02 5.110gabriela.chmelikova@stuba.sk
Chrkavá Jana, Ing.UPIMexterná školiteľkaqchrkava@is.stuba.sk
Chromjaková Felicita, prof. Ing., PhD.UPIMdohoda o vykonaní práceqchromjakova@is.stuba.sk
Chudoba Štefan, Ing., PhD.UPIMexterný školiteľxchudoba@is.stuba.sk
Ibrahim Ahmed Mohamed Hassan, M.Sc.MTFdoktorandscience323@yahoo.com
Igazová Mária, PhDr., PhD.PJHVexterná školiteľkaqigazova@is.stuba.sk
Igorjevna Šalina Oľga, doc. Ing., CSc.UPIMdohoda o vykonaní práceqigorjevnasalin@is.stuba.sk
Ilavská GabrielaUZ ŠDMUupratovač - upratovačkagabriela.ilavska@stuba.sk
Ilavský FrantišekUZ ŠDMUvrátnikilavskyf@is.stuba.sk
Illeková Emília, RNDr., DrSc.UMATexterná školiteľkaqillekova@is.stuba.sk
Iringová Miriam, Ing., PhD.UIAMvýskumná pracovníčka s VŠ vzdelaním+421 906 068 411T02 4.121miriam.iringova@stuba.sk
Iring Peter, Ing., PhD.UIAMexterný školiteľPETER@IRING.SK
Ivančíková Renáta, Mgr.ŠTUpracovníčka pre študijné záležitosti+421 918 646 00519arenata.ivancikova@stuba.sk
Ivanec Michal, Ing.UVTEexterný školiteľqivanec@is.stuba.sk
Ivaška Jaroslav, Ing.UVTEexterný školiteľqivaska@is.stuba.sk
Iždinská Zita, prof. Ing., PhD.UVTEexterná školiteľkazita.izdinska@stuba.sk
Iždinský Karol, Ing., PhD.UMATexterný školiteľqizdinsky@is.stuba.sk
Ižol Peter, doc. Ing., PhD.UVTEexterný školiteľqizol@is.stuba.sk
Jahnátek Ľubomír, prof. Ing., CSc.UPIMexterný školiteľlubomir.jahnatek@stuba.sk
Jakábová Martina, Ing., PhD.UPIMexterná školiteľkajakabova@is.stuba.sk
Jakabovičová Dominika, Mgr.UPIMexterná školiteľkaqjakabovicova@is.stuba.sk
Jakubcová JozefaVPRupratovač - upratovačkajakubcova@is.stuba.sk
Jakubec Roman, RNDr.UIBEexterný školiteľqjakubec@is.stuba.sk
Jambor Jaroslav, Ing., PhD.UPIMexterný školiteľqjamborj@is.stuba.sk
Janáč Alexander, prof. Ing., CSc.UVTEexterný školiteľ+421 906 068 327T-127alexander.janac@stuba.sk
Janáčová Katarína, Ing., PhD.UPIMexterná školiteľkaqjanacova@is.stuba.sk
Janák Erik, Ing., PhD.UPIMexterný školiteľerik.janak@stuba.sk
Jáňa Miroslav, Ing., PhD.UVTEexterný školiteľjana.miroslav@gmail.com
Janás Karol, Ing.UIAMexterný školiteľqjanas@is.stuba.sk
Jančovič Rastislav, Ing., PhD.UVTEexterný školiteľqjancovic@is.stuba.sk
Jančuška Igor, RNDr., PhD.UMAT, UIAModborný asistent CSc.,PhD., externý školiteľ733NC 307igor.jancuska@stuba.sk
Janíček Matej, Ing.UVTEdoktorandjanicek.matej6@gmail.com
Janíčková Elena, Mgr.VPRprevádzková pracovníčka+421 906 068 168Z 016elena.janickova@stuba.sk
Janíková Andrea, Ing.dohoda o vykonaní práceqjanikova@is.stuba.sk
Janíková Dominika, Ing., PhD.UIAMexterná školiteľka763NC 216dominika.jurovata@stuba.sk
Jankovič Jozef, Ing.UMATexterný školiteľqjankovic@is.stuba.sk
Jánošík Ján, Ing.UIAMdoktorand+421 906 068 428T02 4.123janjanosik.jr@gmail.com
Jánošíková Slávka, Ing., PhD.UPIMexterná školiteľkaslavka.janosikova@stuba.sk
Janota Aleš, prof. Ing., CSc.UIAMdohoda o vykonaní práceqjanotaa@is.stuba.sk
Janota Boris, Ing.UVTEexterný školiteľqjanota@is.stuba.sk
Janovec Jozef, prof. Ing., DrSc.UMATexterný školiteľjozef.janovec@stuba.sk
Janovský Břetislav, doc. Dr. Ing.UIBEexterný školiteľqjanovsky@is.stuba.sk
Jardeková Eva, Mgr.UPIMexterná školiteľkaqjardekova@is.stuba.sk
Jasenák Jozef, doc. Ing., PhD.UVTEexterný školiteľ+421 906 068 klapka 509jozef.jasenak@stuba.sk
Jašurek Jozef, Ing., PhD.UVTEexterný školiteľjozef.jasurek@gmail.com
Javorová Angela, Ing., PhD.UVTEexterná školiteľka+421 906 068 kl. 607R - I - 10cangela.javorova@stuba.sk
Jedlička Martin, Ing., PhD.UIAMdohoda o vykonaní prácemartin.jedlicka@stuba.sk
Jemala Marek, doc. Ing., PhD.UPIMdocent CSc.,PhD.+421 906 068 kl. 468T02 2.120jemalam@is.stuba.sk
Jerz Jaroslav, Dr. Ing.UMAT, UIAMexterný školiteľ+421 (2) 57 296 554qjerz@is.stuba.sk
Jerz Vladimír, doc. Ing., CSc.UIAMexterný školiteľ+421 (2) 57 296 554vladimir.jerz@stuba.sk
Jílek Ladislav, Ing., CSc.UVTEexterný školiteľqjilek@is.stuba.sk
Jocys SimonasMTFbudoucí zahraniční studentsimonasjocys@gmail.com
Joehnk Peter, Dr.h.c., PhD.UPIMexterný školiteľqjoehnk@is.stuba.sk
Jozefovičová Gabriela, Ing.MTFexterná spolupracovníčkagjozefovicova@centrum.sk
Juhás Jaroslav, Ing.UVTEexterný školiteľqjuhasz@is.stuba.sk
Juhás Martin, Ing., PhD.UIAModborný asistent CSc.,PhD.+421 906 068 412T02 4.105martin_juhas@stuba.sk
Juhásová Bohuslava, Ing., PhD.UIAModborná asistentka CSc.,PhD.+421 906 068 412T02 4.105bohuslava.juhasova@stuba.sk
Juráková Anna, Ing., PhD.UIAMexterná školiteľkaanna.jurakova@stuba.sk
Juráková Silvia, Ing.UIBEexterná školiteľkaqjurakova@is.stuba.sk
Jurči Peter, prof. Ing., PhD.UMAT, UVTEzástupca riaditeľa ústavu - Profesor CSc.,PhD., externý školiteľ742NC 337jurci@is.stuba.sk
Jurenka Richard, Ing. Mgr.UPIMdoktorand+421 906 068 kl. 426T02 4.126jurenka.richard@gmail.com
Jurík Lukáš, Ing., PhD.UPIModborný asistent CSc.,PhD.+421 906 068 kl. 457T02 2.112lukas.jurik@stuba.sk
Jurina František, Ing.UVTEdoktorandT-104Afrantisek.jurina@yahoo.com
Jurinová Jana, Ing., PhD.UIAMexterná školiteľkaqjurinova@is.stuba.sk
Jurko Jozef, prof. Ing., PhD.UVTEexterný školiteľqjurko@is.stuba.sk
Jurkovičová Monika, Mgr., MBAUPIMexterná školiteľkaqjurkovicovam@is.stuba.sk
Káčer Norbert, Ing.UVTEexterný školiteľnorbert.kacer@gmail.com
Kačík František, prof. RNDr., PhD.UIBEdohoda o vykonaní práceqkacik@is.stuba.sk
Kačíková Danica, prof. RNDr., PhD.UIBEexterná školiteľkaqkacikova@is.stuba.sk
Kadlečíková Lívia, Bc.UPIMpracovníčka pre ekonomické činnosti+421 906 068 kl. 408T02 2.127livia.kadlecikova@stuba.sk
Kadnár Jozef, Ing., PhD.UPIMexterný školiteľjozef.kadnar@gmail.com
Kahanec MilanUZ ŠDMUvrátnik+421 (33) 5 908 622milan.kahanec@stuba.sk
Kachaňák Anton, doc. Ing., CSc.UIAMexterný školiteľ+421 (2) 57 294 550322anton.kachanak@stuba.sk
Kalivodová Katarína, Mgr.AKKknihovníčka+421 906 068 kl. 331T-28katarina.kalivodova@stuba.sk
Kamyshnykova KaterynaMTFdoktorandkakamishnikova.ks@gmail.com
Kapustová Mária, doc. Ing., PhD.KOATdocentka CSc.,PhD.+421 906 068 333T-115maria.kapustova@stuba.sk
Kašák PeterUMATstrojárenský lab. technik a kontrolór725NC 302peter.kasak@stuba.sk
Kaššáková Viera, Mgr., PhD.UMATexterná školiteľkaviera.kassakova@stuba.sk
Kaššovic Dominik, Ing.UIAMexterný školiteľqkassovic@is.stuba.sk
Kebísek Michal, doc. Ing., PhD.UIAMdocent CSc.,PhD.+421 906 068 415T02 4.103michal.kebisek@stuba.sk
Kelemen Miroslav, prof. Ing., PhD.UIBEexterný školiteľqkelemenm1@is.stuba.sk
Kirschner Iveta, Ing.UIBEexterná školiteľkaqkirschner@is.stuba.sk
Kirschner Róbert, Ing.UIBEexterný školiteľqkirschnerr@is.stuba.sk
Klačanská Michaela, Mgr.UIBEdoktorandka+421 906 068 klapka 509TL-234michaela.klacanska@stuba.sk
Kleinedlerová Ivana, Ing., PhD.KOATodborná asistentka CSc.,PhD.ivanka919@gmail.com
Kleinedler Peter, Ing., PhD.VSDU, UVTEodborný asistent CSc.,PhD., externý školiteľkleinedler@is.stuba.sk
Klenovčanová Alexandra, doc. RNDr., PhD.UIBEdohoda o vykonaní práceqklenovcanova@is.stuba.sk
Kliber Jiří, prof. Ing., CSc.UVTEexterný školiteľqkliber@is.stuba.sk
Kliment Juraj, RNDr.UIBEdohoda o vykonaní prácejuraj.kliment@lr.org
Klobučníková Jana, Ing.UIBEexterná školiteľkaqklobucnikova@is.stuba.sk
Kloknerová MáriaVPRupratovač - upratovačkamaria.kloknerova@stuba.sk
Knap Dušan, Ing.UZ ŠDMUriaditeľ ÚZ ŠD a J+421 905 930 242dusan.knap@stuba.sk
Kňažík Marek, Ing., PhD.UPIMexterný školiteľmarek.knazik@simplan.sk
Kobetičová Hana, Ing., PhD.KPI, UIBEodborná asistentka CSc.,PhD., externá školiteľka+421 906 068 klapka 519ŤL-203hana.kobeticova@stuba.sk
Koblen Ivan, Ing., CSc.KBIodborný asistent CSc.,PhD.+421 906 068 klapka 502TL-203koblen@is.stuba.sk
Kocúrová Karin, Ing., PhD.UMATexterná školiteľka+421 906 068 340Ľahké laboratóriá UMATqkocurova@is.stuba.sk
Kočíšek Adam, Ing.UVTEexterný školiteľkocisek.adam@gmail.com
Kolařík Ladislav, doc. Ing., IWE, Ph.D.UVTEexterný školiteľqkolarikl@is.stuba.sk
Koleňák Roman, prof. Ing., PhD.KZAZzástupca riaditeľa ústavu - Profesor CSc.,PhD.+421 908 674 131T-134roman.kolenak@stuba.sk
Kolenič František, Ing., PhD.UVTEdohoda o vykonaní práceqkolenic@is.stuba.sk
Kolesár Vladimír, RNDr. Ing., PhD.UVPTvedecký pracovník KS IIa. CSc.,PhD.759NC 212vladimir.kolesar@stuba.sk
Kolíbal Zdeněk, prof. Ing., CSc.UVTEexterný školiteľqkolibal@is.stuba.sk
Kolíková Lenka, Ing., PhD.UIAModborná asistentka CSc.,PhD.+421 906 068 430T02 3.117lenka.cicmancova@stuba.sk
Kollár Andrej, Ing.UVTEexterný školiteľapo.kollar@gmail.com
Kollár Peter, prof. RNDr., DrSc.UMATexterný školiteľqkollarp@is.stuba.sk
Kollár Tomáš, Ing.UPIMexterný školiteľakollar@edoma.sk
Kollár Vojtech, prof. Ing., PhD.UIBEexterný školiteľqkollarv@is.stuba.sk
Kolláth Ľudovít, doc. Ing., PhD.UVTEexterný školiteľ+421 (2) 57 296 558436ludovit.kollath@stuba.sk
Koltnerová Kristína, Ing., PhD.UPIModborná asistentka CSc.,PhD.+421 906 068 kl. 470T02 2.117kristina.koltnerova@stuba.sk
Kondel Richard, Bc.STOpracovník operačných systémov VS+421 906 068 477T02 4.119richard.kondel@stuba.sk
Konečný Jíři, Ing. et Ing., Ph.D.UIBEdohoda o vykonaní práceqkonecnyj@is.stuba.sk
Kopas Melichar, Ing., PhD.UIBEexterný školiteľqkopas@is.stuba.sk
Kopčanová Alena, Mgr.MTFexterná spolupracovníčka+421 906 068 143Z 095alena.kopcanova@stuba.sk
Kopček Michal, doc. Ing., PhD.UIAMdocent CSc.,PhD.+421 906 068 422T02 4.108michal.kopcek@stuba.sk
Köpplová ElenaEKOfinančná účtovníčka+421 918 746 522T211elena.kopplova@stuba.sk
Kopták Michal, Ing., PhD.UPIMexterný školiteľkoptak.michal@gmail.com
Koráb Juraj, Dr. Ing.UMATexterný školiteľqkorab@is.stuba.sk
Kordošová Miroslava, RNDr., PhD.UIBEexterná školiteľkaqkordosovam@is.stuba.sk
Koreň Jozef, Ing.UIBEexterný školiteľqkorenj@is.stuba.sk
Korenko Maroš, doc. Ing., PhD.UIBEexterný školiteľqkorenkom@is.stuba.sk
Koreňová Jana, Ing.UPIMexterná školiteľkaqkorenovaj1@is.stuba.sk
Kortiš Marián, Ing., PhD.UPIMexterný školiteľkortis@entoke.sk
Kostka Peter, doc. Ing., PhD.UVTEexterný školiteľ+421 (2) 57 296 244140peter.kostka@stuba.sk
Kostka Petr, Ing., PhD.UMATexterný školiteľqkostkap@is.stuba.sk
Kostolný Igor, Ing., PhD.UVTEvýskumný pracovník s VŠ vzdelaním+421 906 068 304T-138igor.kostolny@stuba.sk
Kostroš Juraj, Ing.UVTEexterný školiteľ+421 (2) 60 291 599D610Jukos3@gmail.com
Košťál Peter, doc. Ing., PhD.KSMM, UIAMdocent CSc.,PhD., externý školiteľ+421 908 674 143T-109peter.kostal@stuba.sk
Koštial Pavol, prof. RNDr., Ph.D.UMATexterný školiteľqkostial@is.stuba.sk
Kotásková EmíliaUZ ŠDMUfinančná účtovníčka+421 918 646 003emilia.kotaskova@stuba.sk
Kotianová Janette, PaedDr., PhD.UIAModborná asistentka CSc.,PhD.+421 906 068 437T02 3.103janette.kotianova@stuba.sk
Kotus Martin, doc. Ing., PhD.UPIM, UVTE, UIBEexterný školiteľqkotus@is.stuba.sk
Kováč Erik, Ing.UVTEexterný školiteľqkovace@is.stuba.sk
Kovačič BohušUZ ŠDMUvrátnikkovacic@is.stuba.sk
Kovačič Vincent, prof. Ing. PhDr., CSc.UPIMdohoda o vykonaní práceqkovacic@is.stuba.sk
Kováčik Jaroslav, Ing., PhD.UMATexterný školiteľqkovacikj@is.stuba.sk
Kováč Ján, Mgr., PhD.UMATexterný školiteľjkacoustic@gmail.com
Kováč Jozef, prof. Ing., CSc.UPIMexterný školiteľqkovacj2@is.stuba.sk
Kováč Marian, Ing.UIAMexterný školiteľqkovacm4@is.stuba.sk
Kováč Martin, Ing., PhD.UVTEexterný školiteľ+421 918 646 031CE5AMkovoo@atlas.sk
Kovačócy Pavel, doc. Dr. Ing.KZAZdocent CSc.,PhD.+421 906 068 336T-117pavel.kovacocy@stuba.sk
Kováčová Lucia, Ing., PhD.UIBEexterná školiteľkaqkovacova@is.stuba.sk
Kovaříková Ingrid, Ing., PhD.UVTEvýskumná pracovníčka s VŠ vzdelaním+421 906 068 321T-108ingrid.kovarikova@stuba.sk
Kowal Edward, prof. Eng., PhD.MTFexterný školiteľqkowal@is.stuba.sk
Kozáčková Jana, Ing.UVTEexterná školiteľkajana.kozackova@matador-group.eu
Kozáková Alena, doc. Ing., PhD.UIAMexterná školiteľka+421 (2) 60 291 563D111alena.kozakova@stuba.sk
Kozák Štefan, prof. Ing., PhD.UIAMexterný školiteľ+421 (2) 60 291 281D115stefan.kozak@stuba.sk
Kozík Tomáš, prof. Ing., DrSc.UMATdohoda o vykonaní prácetomas.kozik@stuba.sk
Kozoň Antonín, doc. PhDr., PhD.UPIMexterný školiteľqkozon@is.stuba.sk
Krajčí Marian, RNDr., DrSc.UMATexterný školiteľqkrajcim2@is.stuba.sk
Krajčovič Jozef, Mgr., PhD.UMAT, UIAModborný asistent CSc.,PhD., externý školiteľ733NC 307jozef_krajcovic@stuba.sk
Krajčovič ĽubomírUZ ŠDMUprevádzkový elektrikár+421 917 669 006lubomir.krajcovic@stuba.sk
Krajčovičová Jana, Ing., PhD.UIBEexterná školiteľkaqkrajcovicovaj@is.stuba.sk
Krajčovič Roman, Ing.UVTEexterný školiteľqkrajcovic@is.stuba.sk
Krajčo Vladimír, Ing.UPIMexterný školiteľvladokrajco@gmail.com
Králik Marián, doc. Ing., CSc.UPIM, UIAMexterný školiteľ+421 (2) 57 296 57927marian.kralik@stuba.sk
Králová Zdenka, doc. Ing., PhD.UIAMexterná školiteľka+421 (2) 60 291 497D311zdenka.kralova@stuba.sk
Kráľovič Jozef, prof. Ing., CSc.UPIMexterný školiteľqkralovicj1@is.stuba.sk
Kráľovič Vincent, Ing.UVTEexterný školiteľqkralovicv@is.stuba.sk
Kramara Michal, Ing.UPIMexterný školiteľqkramara@is.stuba.sk
Krampoťák Peter, Ing., PhD.UVTEexterný školiteľpeter.krampotak@gmail.com
Krátka Zuzana, Ing. Mgr., PhD.UPIMexterná školiteľka+421 917 669 164qkratka@is.stuba.sk
Kravárik Mikuláš, Ing.UPIMexterný školiteľqkravarik@is.stuba.sk
Kraváriková Helena, Ing., PhD.UVTE, UIAMdohoda o vykonaní práce, odborná asistentka CSc.,PhD.+421 906 068 441T02 3.120helena.kravarikova@stuba.sk
Krčmárik IgorUVTEstrojárenský technikT ĽLigor.krcmarik@stuba.sk
Kremeňová Iveta, doc. Ing., PhD.UPIMdohoda o vykonaní práceqkremenova@is.stuba.sk
Krištofíková RenátaUPIMtechnická pracovníčka+421 906 068 kl. 408T02 2.127kristofikovar@is.stuba.sk
Kritikos Michaela, Ing., PhD.KOATodborná asistentka CSc.,PhD.+421 906 068 309T-105miska.samardziova@gmail.com
Križanová EvaVPRskladníčka+421 918 646 029T205eva.krizanova@stuba.sk
Križanová Gabriela, Ing., PhD.UIAMvýskumná pracovníčka s VŠ vzdelaním+421 906 068 422T02 4.108gabriela.krizanova@stuba.sk
Krížik Peter, Ing., PhD.UMATexterný školiteľpeto.krizik@gmail.com
Kročová Šárka, doc. Ing., Ph.D.UIBEexterná školiteľkaqkrocova@is.stuba.sk
Kroupa Aleš, RNDr., CSc.UMATexterný školiteľqkroupa@is.stuba.sk
Kříž Antonín, doc. Dr. Ing.UMATdohoda o vykonaní práceqkriz@is.stuba.sk
Kubáňová DanielaUZ ŠDMUupratovač - upratovačkadaniela.kubanova@stuba.sk
Kubek Andrej, Ing.UIBEexterný školiteľandrej.kubek@post.sk
Kubičková IvonaVPRprevádzková pracovníčkakubickovai@is.stuba.sk
Kubliha Marian, prof. Ing., PhD.UMAT, UIBEdohoda o vykonaní práce, docent CSc.,PhD., externý školiteľ740NC 324marian.kubliha@stuba.sk
Kubovič JánUMATsústružník kovov340LLA - UMATjan.kubovic@stuba.sk
Kučera Petr, doc. Ing.UIBEexterný školiteľqpetr@is.stuba.sk
Kučerka Daniel, Ing., PhD.UPIMexterný školiteľqkucerka@is.stuba.sk
Kučerová Marta, doc. Ing., PhD.UPIMdocentka CSc.,PhD.+421 906 068 kl. 463T02 2.118marta.kucerova@stuba.sk
Kučíková ZitaUZ ŠDMUskladníčka+421 905 930 244zita.kucikova@stuba.sk
Kúdela Stanislav, Mgr., PhD.UMATexterný školiteľqkudela@is.stuba.sk
Kudláček Jan, Ing., PhD.UIAMexterný školiteľqkudlacek@is.stuba.sk
Kudláčová BeataUZ ŠDMUupratovač - upratovačkabeata.kudlacova@stuba.sk
Kudla Marek, Ing.UPIMexterný školiteľmarek.kudla@stuba.sk
Kuchár Daniel, Ing.UIAMdoktorand+421 906 068 428T02 4.123daniel.kuchar.123@gmail.com
Kucháriková Eva, Ing., CSc.MTFexterná spolupracovníčkaqkucharikova@is.stuba.sk
Kukuč Lukáš, Ing.UVTEexterný školiteľqkukuc@is.stuba.sk
Kukumberg Marek, Ing.UIAMexterný školiteľmktech@me.com
Kumičáková Darina, doc. Ing., PhD.UVTEexterná školiteľkaqkumicakova@is.stuba.sk
Kuna Ivan, Ing.UIAMexterný školiteľivan.kuna@orangemail.sk
Kuník Ladislav, Ing.externý školiteľqkunik@is.stuba.sk
Kuník Stanislav, Ing., PhD.UIAMexterný školiteľstanislav.kunik@stuba.sk
Kupča Ľudovít, Ing., CSc.UMATexterný školiteľqkupca@is.stuba.sk
Kupec Tomáš, Ing., PhD.UVTEexterný školiteľtomas.kupec@szm.sk
Kupka Marián, Ing., PhD.UPIMexterný školiteľqkupkam@is.stuba.sk
Kupková Veronika, Ing., PhD.UIBEexterná školiteľkakupkovaveronika@centrum.sk
Kuracina Richard, doc. Ing., Ph.D.KBIzástupca riaditeľa ústavu - Docent CSc.,PhD.+421 906 068 klapka 510ŤL-323richard.kuracina@stuba.sk
Kuracinová Erika, Ing.MTF, PISsystémová integrátorka, organizátor prevádzky VS+421 918 646 067T02 4.118erika.kuracinova@stuba.sk
Kuric Ivan, prof. Dr. Ing.UVTEexterný školiteľqkuric@is.stuba.sk
Kurnátová Júlia, Ing., PhD.UIAMexterná školiteľkajulia.kurnatova@gmail.com
Kuruc Marcel, Ing., PhD.KSMModborný asistent CSc.,PhD.+421 906 068 378CE5AMmarcel.kuruc@stuba.sk
Kusá Martina, Ing., PhD.KSMModborná asistentka CSc.,PhD.+421 906 068 326T-141martina.kusa@stuba.sk
Kusý Martin, doc. Ing., PhD.UMAT, UVTEdocent CSc.,PhD., externý školiteľ730NC 323martin.kusy@stuba.sk
Kusý Ondrej, Ing., PhD.UPIMexterný školiteľondrej.kusy@centrum.sk
Kusý Roman, Ing.UIBEexterný školiteľkusy.roman@slovakrail.sk
Kutiš Vladimír, doc. Ing., PhD.UVTE, UIAMexterný školiteľ+421 (2) 60 291 452A707vladimir.kutis@stuba.sk
Kvačkaj Tibor, prof. Ing., CSc.UVTEexterný školiteľqkvackajt@is.stuba.sk
Kvarčák Miloš, doc. Dr. Ing.UIBEdohoda o vykonaní práceqkvarcak@is.stuba.sk
Kvetan Karol, RNDr., CSc.UMATodborný asistent CSc.,PhD.733NC 307karol.kvetan@stuba.sk
Labašová Eva, Ing., PhD.UIAModborná asistentka CSc.,PhD.+421 906 068 446T02 3.119eva.labasova@stuba.sk
Labaš Vladimír, doc. RNDr., PhD.UMATdocent CSc.,PhD.729NC 344vladimir.labas@stuba.sk
Lackovičová DagmarVPRupratovač - upratovačkadagmar.lackovicova@stuba.sk
Ladvenicová Katarína, Ing., PhD.UPIMexterná školiteľkakaculik111@azet.sk
Ľahký Jozef, Ing.UVTEexterný školiteľqlahky@is.stuba.sk
Lamošová Sylvia, Ing.UPIMexterná školiteľkaqlamosova@is.stuba.sk
Lanáková Petra, Mgr.UPIMexterná školiteľkaqlanakova@is.stuba.sk
Lančarič Adrián, Mgr., PhD.PJHVexterný školiteľqlancarica@is.stuba.sk
Lančaričová BeátaUZ ŠDMUupratovač - upratovačkabeata.lancaricova@stuba.sk
Lapin Juraj, Ing., DrSc.UMATexterný školiteľqlapinj1@is.stuba.sk
Lašút Miroslav, Ing.UIAMexterný školiteľqlasut@is.stuba.sk
Lecký Šimon, Ing.UVTEdoktorandT-104Asimon.lecky@gmail.com
Lederleitner DrahomírVPRvodič mikrobusu+421 906 068 208Z 36drahomir.lederleitner@stuba.sk
Lederleitnerová Monika, Ing.SEDEodborná administratívna pracovníčka+421 918 646 060T- 219monika.lederleitnerova@stuba.sk
Legutko Stanislaw, prof., PhD.UVTEexterný školiteľqlegutko@is.stuba.sk
Lehocký Radovan, Mgr.UIBEexterný školiteľqradovan@is.stuba.sk
Lenfeld Petr, prof. Dr. Ing.UVTEdohoda o vykonaní práceqlenfeld@is.stuba.sk
Lenhardt Ján, Ing.UPIMexterný školiteľjan.lenhardt@stuba.sk
Lenhardtová Zuzana, Ing., PhD.UPIMexterná školiteľkazuzana.lenhardtova@stuba.sk
Lestyánszka Škůrková Katarína, Ing., PhD.UPIM, UIBEodborná asistentka CSc.,PhD., externá školiteľka+421 906 068 kl. 457T02 2.112katarina.skurkova@stuba.sk
Levák Martin, Ing.UIAMexterný školiteľmartinlevak9@gmail.com
Lezo Dušan, Ing.UVTEexterný školiteľqlezo@is.stuba.sk
Liberko Igor, prof. Ing., CSc.UPIMexterný školiteľqliberko@is.stuba.sk
Linczényi Alexander, prof. Ing., CSc.UPIM, UIBEexterný školiteľalex.linczenyi@stuba.sk
Linkešová Mária, doc. Ing., PhD.UIBEdohoda o vykonaní práceqlinkesova@is.stuba.sk
Lisická DanielaEKOpracovníčka pre plán a rozpočet+421 908 674 069T229daniela.lisicka@stuba.sk
Líška Ján, Ing., PhD.UVTEexterný školiteľqliskaj@is.stuba.sk
Liška Vladimír, Mgr., PhD.UIAModborný asistent CSc.,PhD.+421 906 068 436T02 3.106vladimir.liska@stuba.sk
Líšková Katarína, Ing., PhD.UVTEexterná školiteľkaqliskovak@is.stuba.sk
Lofaj František, doc. RNDr., DrSc.UMATexterný školiteľlofaj@is.stuba.sk
Löfflerová MáriaVPRupratovač - upratovačkamaria.lofflerova@stuba.sk
Lokaj Ján, prof. Ing., PhD.UMAT, UVTEexterný školiteľ, profesor CSc.,PhD.+421 908 674 086130,SB,1.poshodiejan.lokaj@stuba.sk
Lopatka Ľuboš, Ing., PhD.UPIMexterný školiteľqlopatka@is.stuba.sk
Lovíšková Jana, Ing., PhD.UPIMexterná školiteľkaqloviskova@is.stuba.sk
Ludrovcová Barbora, Ing.UVTEdoktorandka+421 940 132 723T-118b.ludrovcova@gmail.com
Lukačovič JozefVPRorganizačný pracovník+421 908 674 170jozef.lukacovic@stuba.sk
Lukačovičová Elena, PaedDr., PhD.CAKŠlektor+421 906 068 kl. 34265belena.lukacovicova@stuba.sk
Lukovics Róbert, Ing.UIAMexterný školiteľqlukovics@is.stuba.sk
Lukovičová Jozefa, doc. RNDr., PhD.UMATexterná školiteľka+421 (2) 59 274 403C 0304jozefa.lukovicova@stuba.sk
Lumnitzer Ervin, prof. Ing., PhD.MTFkonzultantqlumnitzer@is.stuba.sk
Luprichová Jana, PaedDr., PhD.PJHVexterná školiteľkaqluprichova@is.stuba.sk
Lužák Juraj, Ing.UIAMexterný školiteľjuraj.luzak@gmail.com
Macejka PavelUIBEzáhradník+421 906 068 klapka 511TL-135amacejka@is.stuba.sk
Macek Branislav, Ing.UPIMexterný školiteľqmacekb@is.stuba.sk
Madleňáková Lucia, doc. Ing., PhD.UPIMexterná školiteľkaqmadlenakova@is.stuba.sk
Madleňák Radovan, doc. Ing., PhD.UPIMexterný školiteľqmadlenak@is.stuba.sk
Maglocká Martišová Lenka, Bc.SEDEpracovníčka pre verejné obstarávanie+421 917 623 615T225alenka.martisova@stuba.sk
Magula Vladimír, doc. Ing., PhD.UMATexterný školiteľ+421 906 068 312T 205qmagula@is.stuba.sk
Magvaši Peter, Ing., CSc.UPIMexterný školiteľqmagvasi@is.stuba.sk
Magyarics Richard, Ing.UVTEexterný školiteľqmagyarics@is.stuba.sk
Macháčová JanaVPRadministratívna pracovníčka v podateľni+421 908 674 053Podateľňajana.machacova@stuba.sk
Machalcová AnnaUZ ŠJpredavačanna.machalcova@stuba.sk
Machová Romana, Ing., PhD.UPIMexterná školiteľkaromana.machova@stuba.sk
Majerík Jozef, Ing., PhD.UVTEexterný školiteľqmajernik@is.stuba.sk
Majerník Milan, doc. Dr. Ing.UPIMexterný školiteľ+421 918 669 117milan.majernik@stuba.sk
Majerník Tomáš, Ing.UIAMexterný školiteľtommaj3@gmail.com
Majer Ondrej, Ing., PhD.UIBEexterný školiteľqmajer@is.stuba.sk
Majtán Miroslav, prof. Ing., CSc.UPIMexterný školiteľqmajtan@is.stuba.sk
Makáňová Zuzana, Ing.UPIMexterná školiteľkaqmakanova@is.stuba.sk
Makyš Peter, Ing.UPIMexterný školiteľqmakysp@is.stuba.sk
Mancová Katarína, Ing.PPEOpracovníčka pre personálne činnosti+421 918 897 634T - 230katarina.mancova@stuba.sk
Maňková Ildikó, prof. Ing., CSc.UVTEexterná školiteľkaqmankovai@is.stuba.sk
Marasová Daniela, prof. Ing., CSc.UPIMexterná školiteľkaqmarasova@is.stuba.sk
Mareš Albert, Ing., PhD.UVTEexterný školiteľqmares@is.stuba.sk
Markechová Iveta, RNDr., CSc.UIAModborná asistentka CSc.,PhD.+421 906 068 449T02 3.104iveta.markechova@stuba.sk
Marko Marek, Mgr.UPIMexterný školiteľqmarkom1@is.stuba.sk
Marková Iveta, prof. RNDr., PhD.UIBEdohoda o vykonaní práceqmarkovai@is.stuba.sk
Marková Jana, Ing.UPIMexterná školiteľkaqmarkovaj@is.stuba.sk
Marková Petra, Ing., PhD.UPIMzástupca riaditeľa ústavu - odborná asistentka CSc.,PhD.+421 906 068 kl. 454T02 2.110petra.markova@stuba.sk
Markovič Peter, Ing.UIBEexterný školiteľxmarkovicp1@is.stuba.sk
Markulik Štefan, doc. Ing., PhD.UIBEexterný školiteľqmarkulik@is.stuba.sk
Marônek Milan, prof. Ing., CSc.KZAZprofesor CSc.,PhD.+421 906 068 192T-113milan.maronek@stuba.sk
Martančík Branislav, Ing., PhD.UVTEexterný školiteľbranislav.martancik@gmail.com
Martinka Jozef, doc. Ing., PhD.KPIzástupca riaditeľa ústavu - Docent CSc.,PhD.+421 906 068 klapka 531ŤL-322djozef.martinka@stuba.sk
Martinka Michal, Ing.UVTEexterný školiteľqmartinkam@is.stuba.sk
Martinkovič Maroš, prof. Ing., PhD.UMAT, KOATexterný školiteľ, profesor CSc.,PhD.+421 906 068 345T 111maros.martinkovic@stuba.sk
Martinkovičová Jana, Ing.UIBEdoktorandka+421 906 068 klapka 508TL-305jana.martinkovicova@stuba.sk
Martinkovičová OľgaVPRpracovníčka správy majetku+421 918 646 028T204olga.martinkovicova@stuba.sk
Martišovič Radovan, Mgr.UIBEexterný školiteľqmartisovic@is.stuba.sk
Marton Michal, Ing., PhD.UPIMdohoda o vykonaní prácemarton.michal@gmail.com
Masarik Pavol, Ing.SEDEpracovník pre verejné obstarávanie+421 918 646 065T225apavol.masarik@stuba.sk
Masárová Renáta, RNDr., PhD.UIAModborná asistentka CSc.,PhD.+421 906 068 448T02 3.107renata.masarova@stuba.sk
Mäsiar Harold, doc. Ing., CSc.UVTEexterný školiteľqmasiar@is.stuba.sk
Mašek Bohuslav, prof. Dr. Ing.UVTEexterný školiteľqmasek@is.stuba.sk
Matejov Ľubomír, Ing.UPIMdoktorand+421 906 068 kl. 452T02 4.127lubomir.matejov@gmail.com
Matúš Jozef, Dr.h.c. doc. Ing., CSc.UPIMdohoda o vykonaní práceqmatusj@is.stuba.sk
Matúšová Miriam, Ing., PhD.KSMModborná asistentka CSc.,PhD.+421 908 674 142T-110miriam.matusova@stuba.sk
Maxim Vladislav, doc. Ing., PhD.UIAMexterný školiteľqmaxim@is.stuba.sk
Mečiar Miloš, Ing.UIBEdohoda o vykonaní práceqmeciarm@is.stuba.sk
Medveď Igor, prof. RNDr., PhD.UMATexterný školiteľqmedved@is.stuba.sk
Melo Borislav, Dipl.-Ing., PhD.UPIMexterný školiteľqmelo@is.stuba.sk
Mesároš Dominik, Ing.UPIMexterný školiteľqmesaros@is.stuba.sk
Mesárošová Jana, Ing., PhD.UPIModborná asistentka CSc.,PhD.+421 906 068 kl. 469T02 2.102janamesarosova2175@gmail.com
Mészáros Alajos, prof. Ing., PhD.UIAMexterný školiteľ+421 (2) 59 325 149NB 694alojz.meszaros@stuba.sk
Meško Jozef, prof. Ing., PhD.MTF, UVTEkonzultant, externý školiteľqmesko@is.stuba.sk
Meško Marcel, Ing., Ph.D.UVPTvedecký pracovník KS IIa. CSc.,PhD.758NC 211marcel.mesko@stuba.sk
Mičian Miloš, doc. Ing., PhD.UVTEdohoda o vykonaní práceqmician@is.stuba.sk
Mičieta Branislav, prof. Ing., PhD.UPIM, UIAMexterný školiteľqmicieta@is.stuba.sk
Mičietová Anna, prof. Ing., PhD.UVTEexterná školiteľkaqmicietova@is.stuba.sk
Mičko RudolfVPRvrátnikmicko@is.stuba.sk
Miglierini Marcel, prof. Ing., DrSc.UMATexterný školiteľ+421 (2) 60 291 167A605marcel.miglierini@stuba.sk
Mihálik PeterVPRvrátnik+421 906 068 500peter.mihalik@stuba.sk
Mihok Jozef, Dr.h.c. prof. Ing., PhD.MTF, UPIMexterný školiteľqmihok@is.stuba.sk
Mihoková Svetlana, Ing.EKOpracovníčka pre plán a rozpočet+421 918 646 016T210svetlana.mihokova@stuba.sk
Michalcová Eva, Ing.UMATdoktorandka722NC 305michalenka27@gmail.com
Michaľčonok German, doc. Ing., CSc.UIAMdocent CSc.,PhD.+421 906 068 425T02 4.110german.michalconok@stuba.sk
Michal Dávid, Ing.UVTEdoktoranddavidmichal91@gmail.com
Michalíček Milan, doc. Ing., CSc.externý školiteľqmichalicek@is.stuba.sk
Micháliková Alena, Bc.VZVpracovníčka pre vedecko - výskumnú činnosť+421 918 646 011T-13alena_michalikova@stuba.sk
Michalíková Anna, Ing., CSc.KEIodborná asistentka CSc.,PhD.+421 906 068 klapka 512ŤL 308anna.michalikova@stuba.sk
Mikič Mário, Ing.UIBEexterný školiteľqmikic@is.stuba.sk
Mikloš Vojtech, doc. Ing., PhD.UIBEdohoda o vykonaní práceqmiklos@is.stuba.sk
Mikolai Imrich, doc. Ing., PhD.UIBEexterný školiteľ+421 (2) 59 274 479C 0603imrich.mikolai@stuba.sk
Mikula Marián, Ing., PhD.UMATexterný školiteľqmikula@is.stuba.sk
Mikulášek Pavol, Ing.UIBEexterný školiteľqmikulasek@is.stuba.sk
Mikulášková Justína, Ing.UPIMdoktorandka+421 906 068 kl. 426T02 4.126mikulaskova.justina@gmail.com
Mikuš Tibor, Ing.MTFkonzultantqmikus@is.stuba.sk
Milde Ján, Ing.UVTEdoktorandT-120johny.milde@gmail.com
Minarčíková EmíliaUIAMtechnická pracovníčka+421 906 068 409T02 3.127emilia.minarcikova@stuba.sk
Minarič Martin, Ing.UVTEexterný školiteľmartin.minaric@gmail.com
Minárik Stanislav, doc. Ing., PhD.UMAT, UVPT, UIAMvýskumný pracovník s VŠ vzdelaním, externý školiteľ759NC 212stanislav.minarik@stuba.sk
Mironovová Emília, PhDr.PJHVodborná asistentka bez vedeckej hodnosti+421 906 068 489T02 5.107emilia.mironovova@stuba.sk
Miša Pavol, Ing.UVTEexterný školiteľqmisa@is.stuba.sk
Mišík Jozef, Ing., PhD.UMATvýskumný pracovník s VŠ vzdelaním747NC 348jozef.misik.tt@gmail.com
Mišíková MáriaVPRupratovač - upratovačkamisikovam@is.stuba.sk
Miština Igor, Ing.UVTEexterný školiteľqmistina@is.stuba.sk
Mišútová Mária, doc. RNDr., PhD.UIAMdocentka CSc.,PhD.+421 906 068 410T02 3.105maria.misutova@stuba.sk
Mĺkva Miroslava, doc. Ing., PhD.UPIMzástupca riaditeľa ústavu - odborná asistentka CSc.,PhD.+421 906 068 kl. 471T02 2.103miroslava.mlkva@stuba.sk
Molnár Ivan, Ing.UVTEdoktorandT-104Aivan.im.molnar@gmail.com
Molnár Marek, Mgr.UPIMexterný školiteľqmolnarm@is.stuba.sk
Molnárová Jarmila, Ing.UPIMexterná školiteľkaqmolnarovaj@is.stuba.sk
Molnár Pavol, doc. Ing., CSc.UPIMexterný školiteľqmolnarp@is.stuba.sk
Moncmann SvätoplukUZ ŠDMUvrátniksvatopluk.moncmann@stuba.sk
Monka Peter, prof. Ing., PhD.UVTEexterný školiteľqmonka@is.stuba.sk
Monoši Mikuláš, doc. Ing., PhD.UIBEdohoda o vykonaní práceqmonosi@is.stuba.sk
Moravčík Oliver, Dr.h.c. prof. Dr. Ing.UVPT, UIAMriaditeľ ústavu - Profesor CSc.,PhD., externý školiteľ755NC 208oliver.moravcik@stuba.sk
Moravčíková Jana, Ing., PhD.KSMModborná asistentka CSc.,PhD.+421 906 068 326T-141jana.moravcikova@stuba.sk
Moravčík Roman, doc. Ing., PhD.UMAT, UVTEzástupca riaditeľa ústavu - Docent CSc.,PhD., externý školiteľ735NC 319roman.moravcik@stuba.sk
Moringa MiroslavUPIMexterný školiteľqmoringa@is.stuba.sk
Morovič Ladislav, doc. Ing., PhD.KOATdocent CSc.,PhD.+421 906 068 368T-120ladislav.morovic@stuba.sk
Morvay Róbert, Ing.UIAMexterný školiteľqmorvay@is.stuba.sk
Mózer Vladimír, doc. Ing., PhD.UIBEexterný školiteľqmozer@is.stuba.sk
Mrkvica Ivan, prof. Dr. Ing.UVTEexterný školiteľqmrkvica@is.stuba.sk
Mrňa Libor, doc. RNDr., Ph.D.UVTEexterný školiteľqmrna@is.stuba.sk
Mrva Viliam, Ing.UIBEexterný školiteľqmrvav1@is.stuba.sk
Mrvová Ľubica, Ing., PhD.UPIModborná asistentka CSc.,PhD.+421 906 068 kl. 455T02 2.111lubica.mrvova@stuba.sk
Mudriková Andrea, Ing., PhD.UVTEvýskumná pracovníčka s VŠ vzdelaním+421 908 674 132T-129andrea.mudrikova@stuba.sk
Mudriková Ivana, Ing., PhD.UPIMexterná školiteľkamudrikova.ivana@javys.sk
Mudrončík Dušan, prof. Ing., PhD.UIAMexterný školiteľdusan.mudroncik@stuba.sk
Müllerova Adela, Ing.UPIMexterná školiteľkaqmullerovaa@is.stuba.sk
Müllerová Jana, prof. Ing., PhD.UIBEdohoda o vykonaní práceqmullerova@is.stuba.sk
Muška Martin, Ing.UPIM, UVPTvýskumný pracovník s VŠ vzdelaním, externý školiteľ756NC 209martin.muska@stuba.sk
Nádaská ĽubomíraUZ ŠDMUupratovač - upratovačkanadaskal@is.stuba.sk
Nádašská Lea, Mgr.EKOfinančná účtovníčka+421 908 674 061T229lea.nadasska@stuba.sk
Naď Milan, doc. Ing., CSc.UVTE, UIAMdocent CSc.,PhD., externý školiteľ+421 906 068 429T02 3.116milan.nad@stuba.sk
Nagy Máté, Ing.UIAMdoktorand+421 906 068 433T02 3.113mate.nagy@stuba.sk
Nagyová Anna, Ing., PhD.UIBEexterná školiteľkaqnagyovaa@is.stuba.sk
Nagyová Ľudmila, prof. Ing., PhD.UPIMdohoda o vykonaní práceqnagyoval@is.stuba.sk
Namešanská Jana, Ing., PhD.UIBEexterná školiteľkaqnemesanska@is.stuba.sk
Nánási Tibor, Ing., CSc.UVTE, UIAModborný asistent CSc.,PhD., externý školiteľ+421 906 068 431T02 3.111tibor.nanasi@stuba.sk
Naňo Tomáš, Ing., PhD.UPIMdohoda o vykonaní prácetomas.nano@gmail.com
Náplava Antonín, doc. Ing., CSc.UMAT, UVTEdocent CSc.,PhD., externý školiteľ734NC 303antonin.naplava@stuba.sk
Navrátilová Natália, Ing., PhD.UVTEexterná školiteľkanavratilova@inmail.sk
Necpal Martin, Ing., PhD.KOATodborný asistent CSc.,PhD.+421 906 068 337CE5AMxnecpal@is.stuba.sk
Nečas Vladimír, prof. Ing., PhD.UMATexterný školiteľ+421 (2) 60 291 861A502vladimir.necas@stuba.sk
Neguyen Quang Chinh, doc.UMATdohoda o vykonaní práceqneguyen@is.stuba.sk
Németh MariánUVTEtechnický pracovníkCE5AMnemethm@is.stuba.sk
Németh Martin, Ing., PhD.UIAModborný asistent CSc.,PhD.+421 906 068 419T02 3.101martin.nemeth@mail.com
Nemetzová Elena, Mgr.UPIMexterná školiteľkaqnemetzova@is.stuba.sk
Nemlaha Eduard, Ing., PhD.UIAModborný asistent CSc.,PhD.+421 906 068 417T02 4.106eduard.nemlaha@stuba.sk
Neslušan Miroslav, prof. Dr. Ing.UVTEdohoda o vykonaní práceqneslusan@is.stuba.sk
Nesvadba Petr, Ing., PhD.UVTEexterný školiteľpnesvadba@centrum.cz
Neštický Martin, Ing., PhD.UIAModborný asistent CSc.,PhD.+421 906 068 411T02 4.121martin.nesticky@stuba.sk
Niethammer Manuela, prof. Dr.UIAMdohoda o vykonaní práceqniethammer@is.stuba.sk
Nikmon Marcel, Ing.UIAMdoktorand+421 906 068 424T02 4.124marcel.nikmon@gmail.com
Nižníková Jana, Ing.UIAMexterná školiteľkaqniznikovaj@is.stuba.sk
Noga Pavol, Ing., PhD.UVPTvýskumný pracovník s VŠ vzdelaním757NC 210pavol.noga@stuba.sk
Nochtová MáriaUZ ŠDMUupratovač - upratovačkamaria.nochtova@stuba.sk
Nosko Martin, Ing., PhD.UMATexterný školiteľqnoskom@is.stuba.sk
Novák Igor, Ing., PhD.UVTEexterný školiteľqnovaki@is.stuba.sk
Novák JozefVPRúdržbár+421 917 866 250jozef.novak@stuba.sk
Novák-Marcinčin Jozef, prof. Ing., CSc.MTFexterný spolupracovníkqnovakmarcincin@is.stuba.sk
Nováková Renata, doc. Ing., PhD.UPIMdocentka CSc.,PhD., externá školiteľka+421 906 068 kl. 465T02 2.108novakovar@is.stuba.sk
Novák Pavel, doc. Ing., PhD.UMATexterný školiteľqnovakp2@is.stuba.sk
Novota JaroslavVPRzáhradník+421 917 866 253jaroslav.novota@stuba.sk
Novotná Ivana, Mgr., PhD.UPIM, PJHVodborná asistentka CSc.,PhD., externá školiteľka+421 906 068 487T02 5.108novotna@is.stuba.sk
Novotný Miroslav, Ing., PhD.UIBEexterný školiteľ+421 906 068 klapka 321ŤL - 321miroslav.novotny@stuba.sk
Obertová Valéria, Ing.UPIMexterná školiteľkaqobertova@is.stuba.sk
Odlerová Eva, doc. PhDr., PhD.UPIM, UIBEexterná školiteľkaeva.odlerova@stuba.sk
Olesová Dáša, Ing.UPIMexterná školiteľkaqolesova@is.stuba.sk
Olexa Roman, Ing.UIAMexterný školiteľqolexa@is.stuba.sk
Ölvecký JozefUVTEstrojárenský technikT ĽLjozef.olvecky@stuba.sk
Ondrášik Miroslav, Ing.UPIMexterný školiteľqondrasik@is.stuba.sk
Ondreička Patrik, PaedDr. Mgr.UIAMexterný školiteľqondreicka@is.stuba.sk
Ondriga Ľuboš, Ing., PhD.UIAMexterný školiteľlubos.ondriga@gmail.com
Ondriga Martin, Ing., PhD.UIAMexterný školiteľmartin.ondriga@stuba.sk
Ondruška Ján, Mgr., PhD.UMATexterný školiteľqondruskaj1@is.stuba.sk
Ondruška Jozef, Ing., PhD.UVTEexterný školiteľqondruskaj@is.stuba.sk
Oravcová Jarmila, Ing., PhD.UIAModborná asistentka CSc.,PhD.+421 906 068 438T02 3.115jarmila.oravcova@stuba.sk
Oravec Milan, prof. Ing., PhD.MTF, UIBEexterný spolupracovník, externý školiteľqoravecm@is.stuba.sk
Oriňák Andrej, prof. RNDr., PhD.UMATexterný školiteľqorinak@is.stuba.sk
Osvald Anton, prof. Ing., PhD.UIBEexterný školiteľqosvald@is.stuba.sk
Osvaldová Makovická Linda, Ing., PhD.UIBEexterný školiteľqosvaldovamakov@is.stuba.sk
Ožvold Milan, prof. RNDr., CSc.MTFexterný školiteľ+421 906 068 349T 209milan.ozvold@stuba.sk
Pačiaová Hana, prof. Ing., PhD.UIBEdohoda o vykonaní práceqpaciaova@is.stuba.sk
Padáčová Iveta, Ing.UVPTtechnická pracovníčka754NC 207iveta.padacova@stuba.sk
Pajtinková Bartáková Gabriela, doc. Ing., PhD.UPIMexterná školiteľkaqpajtinkovabart@is.stuba.sk
Palcut Marián, Mgr., PhD.UMATvedecký pracovník KS IIa. CSc.,PhD.746NC 349palcut@is.stuba.sk
Palček Peter, prof. Ing., PhD.MTF, UMAT, UVTEexterný spolupracovník, externý školiteľqpalcekp@is.stuba.sk
Palfy Pavol, doc. RNDr., PhD.UIBEexterný školiteľqpalfy@is.stuba.sk
Pálinkásová Martina, Ing.EKOfinančná účtovníčka+421 918 646 018T228martina.palinkasova@stuba.sk
Palumbíny Oleg, doc. RNDr., CSc.UIAMdocent CSc.,PhD.+421 906 068 438T02 3.106oleg.palumbiny@stuba.sk
Pangrácová Denisa, Ing.UIBEdoktorandka+421 906 068 klapka 524TL-321denisa.pangracova@stuba.sk
Papán Pavol, Ing.UIBEexterný školiteľqpapan@is.stuba.sk
Papiernik Matúš, Ing.UVTEexterný školiteľmatuspapiernik@gmail.com
Papula Ján, doc. Ing., PhD.UPIMexterný školiteľqpapula@is.stuba.sk
Papula Jozef, prof. Ing., PhD.UPIMexterný školiteľpapula@is.stuba.sk
Parilák Ľudovít, prof. Ing., CSc.UVTEdohoda o vykonaní práceqparilak@is.stuba.sk
Partlová Anna, Ing.VPRpracovníčka správy majetku+421 917 490 399T204anna.partlova@stuba.sk
Pastier Martin, Ing., PhD.UIBEexterný školiteľmartinpastier1@gmail.com
Pastucha Branislav, Ing., PhD.UPIMexterný školiteľbranislav.pastucha@stuba.sk
Pastýr Andrej, Ing.UPIMdoktorand+421 906 068 kl. 452T02 4.127andrej.pastyr@stuba.sk
Pašák Matej, Ing., PhD.UMATodborný asistent CSc.,PhD.745NC 312matej.pasak@stuba.sk
Pauliček Róbert, Ing., PhD.UIAMexterný školiteľrobert.paulicek@stuba.sk
Paulík Andrej, Ing.UPIMexterný školiteľqpaulik@is.stuba.sk
Pauliková Alena, doc. Ing., PhD.UPIM, UIBEdocentka CSc.,PhD., externá školiteľka+421 906 068 kl. 465T02 2.108paulikovaa@is.stuba.sk
Paulová Iveta, doc. Ing., PhD.UPIMexterná školiteľkaiveta.paulova@stuba.sk
Pavlenda Pavel, Ing., PhD.UPIMexterný školiteľqpavlenda@is.stuba.sk
Pavlík Ľubomír, Ing.MTFdoktorandlubomir.pavlik@savba.sk
Pavlíková Soňa, RNDr., CSc.UIAMexterná školiteľka+421 (2) 59 325 336NB 603sona.pavlikova@stuba.sk
Pavlík PeterUIAMtechnický pracovník+421 906 068 445T02 3.121peter.pavlik@stuba.sk
Pavlík Peter, Ing.UPIMexterný školiteľqpavlikp@is.stuba.sk
Pavlovičová Monika, Ing.UMATtechnická pracovníčka+421 918 646 038NC 320monika.pavlovicova@stuba.sk
Péči Matúš, Ing., PhD.UIAMexterný školiteľxpeci@is.stuba.sk
Pecháček František, doc. Ing., PhD.KSMMdocent CSc.,PhD.+421 908 674 143T-109frantisek.pechacek@stuba.sk
Pechanová Ľubica, Mgr.UPIMdoktorandka+421 906 068 kl. 452T02 4.127lubica.pechanova@stuba.sk
Pekara Marián, Ing.UIAMexterný školiteľmariox@centrum.sk
Pekarčíková Marcela, Dr.-Ing.UMATvedecká pracovníčka KS IIa. CSc.,PhD.720NC 311marcela.pekarcikova@stuba.sk
Pelachová Tatiana, RNDr.MTFdoktorandkaummspela@savba.sk
Peniak Peter, doc. Ing., PhD.UIAMexterný školiteľqpeniak@is.stuba.sk
Perichta Peter, RNDr., CSc.UMATodborný asistent CSc.,PhD.743NC 334peter.perichta@stuba.sk
Pešek Ladislav, prof. Ing., CSc.UMATdohoda o vykonaní práceqpesek@is.stuba.sk
Peterka Jozef, prof. Dr. Ing.KOATprofesor CSc.,PhD.+421 905 930 245T-128jozef.peterka@stuba.sk
Peterková AdrianaUIBEchemický technička+421 906 068 klapka 513TL-403adriana.peterkova@stuba.sk
Peterková Andrea, Ing., PhD.UIAModborná asistentka CSc.,PhD.+421 906 068 419T02 3.101peterkova.a@gmail.com
Péteryová Magda, Mgr.UMATtechnická pracovníčka982L 2magda.peteryova@stuba.sk
Peťko Ivan, Ing., PhD.UIAMexterný školiteľqpetko@is.stuba.sk
Petráš Rastislav, Mgr.UPIMdoktorand+421 906 068 kl. 420T02 4.128petrasrastislav@gmail.com
Petrovič Ján, Ing., PhD.UVTEexterný školiteľxpetrovicj3@is.stuba.sk
Petrovičová JanaVPRprevádzková pracovníčka+421 906 068 308T-73Bjana.petrovicova@stuba.sk
Petrů Jana, Ing. Mgr.UVTEexterná školiteľkaqpetruj@is.stuba.sk
Petruš Milan, PaedDr.UPIMexterný školiteľqpetrusm@is.stuba.sk
Piatrik Milan, prof. Ing., PhD.UIBEdohoda o vykonaní práce+421 (2) 59 325 271NB 717milan.piatrik@stuba.sk
Pilc Jozef, prof. Ing., CSc.MTF, UVTEexterný spolupracovník, externý školiteľqpilc@is.stuba.sk
Pinkasová Monika, Ing.PŠFpracovníčka pre ekonomické činnosti+421 906 068 484T02 2.125monika.pinkasova@stuba.sk
Pinke Peter, Ing., CSc.UMATexterný školiteľpeter.pinke@stuba.sk
Pintér Michal, Ing.UPIMexterný školiteľqpinter@is.stuba.sk
Pisarčíková ĽubicaUZ ŠJvedúca prevádzkovej jednotky+421 918 646 013lubica.pisarcikova@stuba.sk
Píška Miroslav, prof. Ing., CSc.UVTEexterný školiteľqpiska@is.stuba.sk
Piteľ Ján, doc. Ing., PhD.UIAMdohoda o vykonaní práceqpitelj@is.stuba.sk
Pivarčiová Elena, doc. Mgr., PhD.UIAMexterná školiteľkaqpivarciova@is.stuba.sk
Plavcová TatianaVPRupratovač - upratovačkaplavcova@is.stuba.sk
Plavčan Peter, prof. Ing., CSc.UPIMexterný školiteľqplavcan@is.stuba.sk
Podhorský Štefan, doc. Ing., CSc.KZAZodborný asistent CSc.,PhD.+421 906 068 528ŤL-128stefan.podhorsky@stuba.sk
Podoba Milan, Ing.UIAMexterný školiteľqpodoba@is.stuba.sk
Pokorná DášaUZ ŠJpredavačdasa.pokorna@stuba.sk
Pokorný Peter, doc. Ing., PhD.KOATdocent CSc.,PhD.+421 906 068 174T-136peter.pokorny@stuba.sk
Pokusa Anton, prof. Ing., CSc.UVTEexterný školiteľanton.pokusa@stuba.sk
Pokusová Marcela, doc. Ing., PhD.UPIMexterná školiteľka+421 (2) 57 296 355marcela.pokusova@stuba.sk
Polakovičová ElenaVPRupratovač - upratovačkapolakovicova@is.stuba.sk
Polák Pavol, Ing.UIBEdohoda o vykonaní práceqpolakp1@is.stuba.sk
Polák Peter, doc. Ing., PhD.UVTEexterný školiteľqpolakp@is.stuba.sk
Polečková Mária, Ing.UPIMexterná školiteľkaqpoleckova@is.stuba.sk
Poliaková Adela, Ing., PhD.UIBEexterná školiteľka+421 906 068 klapka 519ŤL-321qpoliakova@is.stuba.sk
Popelka Vladimír, doc. Ing., CSc.UIAMexterný školiteľqpopelka@is.stuba.sk
Popluhárová ZdenkaUZ ŠDMUupratovač - upratovačkazdenka.popluharova@stuba.sk
Popová Zuzana, Mgr.UZ ŠDMUprevádzková pracovníčka+421 918 646 002zuzana.popova@stuba.sk
Poruban Libor, Ing.UIAMexterný školiteľqporubanl@is.stuba.sk
Pospíšil Juraj, Ing.UPIMexterný školiteľqpospisilj1@is.stuba.sk
Potisk Stanislav, Ing.UIAMexterný školiteľqpotisk@is.stuba.sk
Prachař Jan, Ing., PhD.UPIMexterný školiteľqpracharj@is.stuba.sk
Prajová Vanessa, Ing., PhD.UPIMvýskumná pracovníčka s VŠ vzdelaním+421 906 068 kl. 454T02 2.110vanesa.prajova@stuba.sk
Pribila Vladimír, Ing.STOorganizátor prevádzky VS+421 918 445 999T02 4.115vladimir.pribila@stuba.sk
Priputen Pavol, RNDr., PhD.UMATvedecký pracovník KS IIa. CSc.,PhD.748NC 310priputen@is.stuba.sk
Prístavka Miroslav, Ing., PhD.UPIM, UIBEdohoda o vykonaní práce, externý školiteľqpristavka@is.stuba.sk
Prítrský Roman, Ing.UVTEexterný školiteľqpritrskyr@is.stuba.sk
Prochásková OľgaUZ ŠJzástupca vedúceho prev. jednotky+421 918 646 004olga.prochaskova@stuba.sk
Ptačinová Jana, Ing., PhD.UMATodborná asistentka CSc.,PhD.723NC 306jana.ptacinova@gmail.com
Pudiš Dušan, prof. Ing., PhD.UMATexterný školiteľqpudis@is.stuba.sk
Radim Lenort, doc. Ing., Ph.D.UPIMexterný školiteľqradim@is.stuba.sk
Rajnoha Rastislav, doc. Ing., PhD.UPIMexterný školiteľqrajnoha@is.stuba.sk
Rajský Andrej, doc. PhDr., PhD.UPIM, PJHVdocent CSc.,PhD., externý školiteľ+421 906 068 496T02 5.109qrajsky@is.stuba.sk
Rakovský Martin, Ing., PhD.UIAMdohoda o vykonaní práceqrakovskym@is.stuba.sk
Rakšány Peter, Ing., CSc.UIBEexterný školiteľqraksany@is.stuba.sk
Rančák Jan, doc. Ing., CSc.UPIMexterný školiteľqrancak@is.stuba.sk
Rantuch Peter, Ing., PhD.UIBEvýskumný pracovník s VŠ vzdelaním+421 906 068 klapka 519TL-204rantuch@is.stuba.sk
Rástočný Karol, prof. Ing., PhD.UIAMexterný školiteľqrastocny@is.stuba.sk
Rašner Jaroslav, doc. Ing., CSc.MTF, UPIMdohoda o vykonaní práce, externý školiteľqrasner@is.stuba.sk
Reháková Milena, doc. Ing., PhD.MTFexterná spolupracovníčka+421 (2) 59 325 221NB 5118milena.rehakova@stuba.sk
Relich Marcin, Ing., PhD.UPIMqrelich@is.stuba.sk
Remenárová Ivona, Ing.SEDEodborná administratívna pracovníčka+421 905 301 751T- 219ivona.remenarova@stuba.sk
Remenárová MartaVPRupratovač - upratovačkaremenarovam@is.stuba.sk
Repko Jozef, Ing.UPIMexterný školiteľqrepko@is.stuba.sk
Rešetková Mária, MBAVZVpracovníčka pre vedecko - výskumnú činnosť+421 908 674 164T-13resetkova@is.stuba.sk
Rešetová Kvetoslava, PhDr., PhD.OPOMknihovníčka+421 906 068 kl. 355T-28kvetoslava.resetova@stuba.sk
Révesová ĽubicaVPRpracovníčka pre ekonomické činnosti+421 908 674 052T205lubica.revesova@stuba.sk
Ridzoň Martin, Ing., PhD.UVTEexterný školiteľqridzon@is.stuba.sk
Riečičiarová Eva, Ing., PhD.UIAModborná asistentka CSc.,PhD.+421 906 068 438T02 3.115eva.rieciciarova@stuba.sk
Riedlmajer Róbert, doc. Ing., PhD.UMAT, UVPT, UIAMvýskumný pracovník s VŠ vzdelaním, externý školiteľ+421 918 646 042NC 218robert.riedlmajer@stuba.sk
Rigáň Peter, Ing.UIBEexterný školiteľqrigan@is.stuba.sk
Rigová EvaUZ ŠJpomoc. pracovníčka v prevádz. jednotkerigovae@is.stuba.sk
Richnáková AdrianaŠTUpracovníčka pre študijné záležitosti+421 918 646 00823adriana.richnakova@stuba.sk
Richnáková AnnaPJHVtechnická pracovníčka+421 918 646 071T02 5.111richnakova@is.stuba.sk
Rízeková Trnková Lýdia, Ing., PhD.UMATodborná asistentka CSc.,PhD.727NC 315lydia.trnkova@stuba.sk
Rjapošová Zuzana, Ing.UPIMexterná školiteľkaqrjaposova@is.stuba.sk
Rohaľ-Ilkiv Boris, prof. Ing., CSc.UIAMexterný školiteľ+421 (2) 57 296 702205boris.rohal-ilkiv@stuba.sk
Rohaľová Jana, Bc.MTF, PISsystémová integrátorka, organizátor prevádzky VS+421 906 068 476T02 4.118jana.rohalova@stuba.sk
Roch Marek, doc. Ing., PhD.UIAMexterný školiteľqroch@is.stuba.sk
Rolník Ladislav, Ing., PhD.UIAModborný asistent CSc.,PhD.+421 906 068 434T02 3.114ladislav.rolnik@gmail.com
Romanová DanielaVPRpracovníčka autodopravy+421 918 646 022Z 26daniela.romanova@stuba.sk
Rosenbergerová Silvia, Ing.PŠFpracovníčka pre ekonomické činnosti+421 906 068 484T02 2.125silvia.rosenbergerova@stuba.sk
Rosinová Danica, doc. Ing., PhD.UIAMexterná školiteľka+421 (2) 60 291 563D111danica.rosinova@stuba.sk
Ručková Gabriela, PhDr., PhD.UPIMexterná školiteľkaqruckova@is.stuba.sk
Rusko Miroslav, doc. RNDr., PhD.KBIdocent CSc.,PhD.+421 906 068 klapka 514ŤL-324miroslav.rusko@stuba.sk
Rusnáková Soňa, doc. Ing., Ph.D.UMATdohoda o vykonaní práceqrusnakova@is.stuba.sk
Ruttmarová Gabriela, Mgr., PhD.PJHVexterná školiteľkaqruttmarova@is.stuba.sk
Ružarovský Roman, Ing., PhD.UVTE, UIAMvýskumný pracovník s VŠ vzdelaním, externý školiteľ+421 908 674 132T-129roman.ruzarovsky@stuba.sk
Rybakowski Marek, Dr inż.UIBEdohoda o vykonaní práceqrybakowski@is.stuba.sk
Rybanský Rudolf, doc. Ing., CSc.UPIMexterný školiteľrudolf.rybansky@stuba.sk
Rybár Michal, Ing.UMATexterný školiteľqrybarm@is.stuba.sk
Rzepliński KrzysztofMTFbudoucí zahraniční studentfizyk1996@gmail.com
Sablik Jozef, prof. Ing., CSc.UPIMriaditeľ ústavu - Profesor CSc.,PhD.+421 906 068 kl. 464T02 2.101jozef.sablik@stuba.sk
Sabo Milan, doc. Ing., PhD.UIBEexterný školiteľmilan.sabo@stuba.sk
Sadílek Marek, doc. Ing., PhD.UVTEexterný školiteľqsadilek@is.stuba.sk
Sagal Dušan, Ing.UVTEexterný školiteľqsagal@is.stuba.sk
Sága Milan, prof. Dr. Ing., UVTEdohoda o vykonaní práce, externý školiteľqsaga@is.stuba.sk
Sahul Martin, Ing., PhD.UMATvýskumný pracovník s VŠ vzdelaním732NC 342martin.sahul@stuba.sk
Sahul Miroslav, Ing., PhD.UMAT, KZAZodborný asistent CSc.,PhD., externý školiteľ+421 908 674 144T-107miroslav.sahul@stuba.sk
Sakál Peter, prof. Ing., CSc.UPIMprofesor CSc.,PhD.+421 906 068 kl. 458T02 2.114peter.sakal@stuba.sk
Samák Marián, Ing.UPIMexterný školiteľqsamak@is.stuba.sk
Samáková Jana, Ing., PhD.UPIMzástupca riaditeľa ústavu - odborná asistentka CSc.,PhD.+421 906 068 kl. 462T02 2.119jana.brienikova@stuba.sk
Samešová Dagmar, prof. Ing., PhD.UIBEdohoda o vykonaní prácedagmar.samesova@tuzvo.sk
Samsonov Gennadii, Ing.UIAMvýskumný pracovník s VŠ vzdelaním+421 906 068 418T02 4.107gensam28@gmail.com
Saniuk Anna, doc. Ing. Dr hab.UPIMexterná školiteľkaqsaniuka@is.stuba.sk
Saniuk Sebastian, doc. Ing., PhD.UPIMexterný školiteľqsaniuk@is.stuba.sk
Sapietová Alžbeta, Ing., PhD.UVTEdohoda o vykonaní práceqsapietova@is.stuba.sk
Savov Radovan, Ing., PhD.UPIMexterný školiteľqsavov@is.stuba.sk
Sebestyénová Jolana, Ing., PhD.UIAMexterná školiteľkaqsebestyenova@is.stuba.sk
Sedláková MiroslavaVPRupratovač - upratovačkasedlakova@is.stuba.sk
Sedlák Viliam, Mgr.CAKŠlektorsedlakv@is.stuba.sk
Sedlická Viktória, Ing., PhD.UMATexterná školiteľka727NC 315viktoria.sedlicka@stuba.sk
Seewald JaroslavVPRvrátnik+421 906 068 300jaroslav.seewald@stuba.sk
Segľa Štefan, prof. Ing., CSc., UVTEdohoda o vykonaní práce, externý školiteľqsegla@is.stuba.sk
Sejč Pavol, prof. Ing., PhD.UVTEexterný školiteľ+421 (2) 44 455 087 kl. 374225pavol.sejc@stuba.sk
Sekaj Ivan, doc. Ing., PhD.UIAMexterný školiteľ+421 (2) 60 291 585D701ivan.sekaj@stuba.sk
Sekera Branislav, Ing., PhD.UPIMexterný školiteľqsekera@is.stuba.sk
Senderská Katarína, Ing., PhD.UVTEexterná školiteľkaqsenderska@is.stuba.sk
Seriš JozefVPRvrátnik, externý školiteľseris@is.stuba.sk
Schmidtová Bernardína, Ing.MTFdohoda o vykonaní práceqschmidtova@is.stuba.sk
Schreiber Peter, doc. Ing., CSc.UIAMzástupca riaditeľa ústavu - Docent CSc.,PhD.+421 906 068 442T02 3.123peter.schreiber@stuba.sk
Schultz Oto, Ing.MTFdohoda o vykonaní práceqschultzo@is.stuba.sk
Schützenhöfer Wolfgang, Dr. Ing.UMATdohoda o vykonaní práceqschutzenhofer@is.stuba.sk
Schwarz Mário, Mgr., PhD.UPIMexterný školiteľqschwarz@is.stuba.sk
Sihelský Ján, Ing.UVTEexterný školiteľqsihelskyj@is.stuba.sk
Simančík František, Dr. Ing.MTF, UMATexterný školiteľqsimancik@is.stuba.sk
Sirotiak Maroš, RNDr., PhD.KEIodborný asistent CSc.,PhD.+421 908 674 072ŤL 307amaros.sirotiak@stuba.sk
Skarba Michal, Mgr., PhD.UMATexterný školiteľ+421 917 669 389T-210skarba@is.stuba.sk
Skýpalová AlžbetaVAPpracovníčka pre edičnú a publik. činnosť+421 918 646 033T-24alzbeta.skypalova@stuba.sk
Sládeček ĽubošUZ ŠDMUúdržbárlubos.sladecek@stuba.sk
Sládek Augustín, prof. Ing., CSc.UVTEexterný školiteľqsladeka@is.stuba.sk
Sládek Marián, Ing.UVTEexterný školiteľqsladekm@is.stuba.sk
Slamková Eva, doc. Ing., PhD.UPIMexterná školiteľkaqslamkova@is.stuba.sk
Slávik Igor, Ing., PhD.UVTEexterný školiteľqslaviki@is.stuba.sk
Slávik Vladimír, Ing.UIBEexterný školiteľqslavikv@is.stuba.sk
Slota Ján, doc. Ing., PhD.UVTEexterný školiteľqslota@is.stuba.sk
Sobota Róbert, Ing., PhD.KOATodborný asistent CSc.,PhD.+421 906 068 361T-112robert.sobota@stuba.sk
Soldán Maroš, prof. Ing., PhD.KEIzástupca riaditeľa ústavu - Profesor CSc.,PhD.+421 906 068 klapka 517ŤL-322bmaros.soldan@stuba.sk
Sondor Jozef, Ing., PhD.UMATexterný školiteľqsondor@is.stuba.sk
Sorádová ZuzanaUVTEtechnická pracovníčka+421 918 646 014T205zuzana.soradova@stuba.sk
Soták Vladimír, doc. Ing., CSc.UPIMexterný školiteľvladimir.sotak@stuba.sk
Spalek Juraj, prof. Ing., PhD.UIAMdohoda o vykonaní práceqspalek@is.stuba.sk
Spišák Emil, prof. Ing., CSc.MTF, UVTEexterný spolupracovník, externý školiteľqspisak@is.stuba.sk
Spišáková Alžbeta, Ing.UPIMdoktorandka+421 906 068 kl. 450T02 4.102alzbeta.spisakova@stuba.sk
Spišáková Lucia, Ing.UPIMexterná školiteľkaqspisakova@is.stuba.sk
Srnka Milan, Ing., PhD.UVTEexterný školiteľqsrnka@is.stuba.sk
Stacho ImrichUZ ŠDMUvrátnik+421 (33) 5 908 622imrich.stacho@stuba.sk
Stachová Katarína, doc. Ing., PhD.UPIMexterná školiteľkaqstachova@is.stuba.sk
Stacho Zdenko, doc. Ing., PhD.UPIMexterný školiteľstacho.zdenko@gmail.com
Stanček Ladislav, doc. Ing., CSc.UMAT, UVTEexterný školiteľladislav.stancek@stuba.sk
Stančeková Dana, doc. Ing., PhD.UVTEexterná školiteľkaqstancekova@is.stuba.sk
Stanek Pavol, Ing.UVTEexterný školiteľqstanekp@is.stuba.sk
Stanko Peter, Ing.UPIMexterný školiteľqstankop@is.stuba.sk
Stareček Augustín, Ing.UPIMdoktorand+421 906 068 kl. 420T02 4.128starecek.augustin@gmail.com
Steinhübl Jozef, Ing., PhD.UVTEexterný školiteľqsteinhubl@is.stuba.sk
Stoffová Veronika, prof. Ing., CSc.UIAMexterná školiteľkaqstoffova@is.stuba.sk
Straka Martin, doc. Ing., PhD.UPIMexterný školiteľqstraka@is.stuba.sk
Strašifták Andrej, Ing., PhD.UIAMexterný školiteľandrej.strasiftak@gmail.com
Strážovec Roman, Ing., PhD.UIBEexterný školiteľxstrazovec@is.stuba.sk
Strémy Maximilián, doc. Ing., PhD.UVPT, UIAMzástupca riaditeľa ústavu - Docent CSc.,PhD., externý školiteľ766NC 219maximilian.stremy@stuba.sk
Strišš Jozef, doc. Ing., CSc.UPIMexterný školiteľqstriss@is.stuba.sk
Stúpalová Hana, Mgr., PhD.UIAModborná asistentka CSc.,PhD.+421 906 068 449T02 3.104hana.stupalova@stuba.sk
Sučáková AlenaVAPpracovníčka pre edičnú a publik. činnosť+421 918 646 033T-24alena.sucakova@stuba.sk
Suchánek Jan, prof. Ing., CSc.UVTEdohoda o vykonaní práceqsuchanek@is.stuba.sk
Sujová Andrea, doc. Ing., PhD.UPIMdohoda o vykonaní práceqsujovaa@is.stuba.sk
Sujová Erika, Ing., PhD.UIBEexterná školiteľkaqsujova@is.stuba.sk
Susková Daniela, Bc.PPEOmzdová účtovníčka+421 918 988 466T - 208daniela.suskova@stuba.sk
Sütöová Andrea, Ing., PhD.UIBEexterná školiteľkaqsutoova@is.stuba.sk
Svetský Štefan, Ing., PhD.UIAMvýskumný pracovník s VŠ vzdelaním, externý školiteľ+421 906 068 413T02 4.104stefan_svetsky@stuba.sk
Sviček JozefUVTEtechnický pracovníkT ĽLsvicek@is.stuba.sk
Svitoková Michaela, Ing., PhD.UIBEexterná školiteľkaxsvitokova@is.stuba.sk
Syč Marek, Ing., PhD.UPIMdohoda o vykonaní prácexsyc@is.stuba.sk
Sýkora JánSTOprac. technickej obsluhy a údržby VS+421 906 068 475T02 4.120jan.sykora@stuba.sk
Sýkora Roman, Ing.UMATtechnický pracovník725NC 302sykorar@is.stuba.sk
Szabó Beáta, Mgr.MTFdohoda o vykonaní práceqszabob@is.stuba.sk
Szabó Jaroslava, Ing.UPIMexterná školiteľkajaroslava.vicikova@stuba.sk
Szabóová MáriaUIBEtechnická pracovníčka+421 906 068 klapka 501ŤL-322amaria.szaboova@stuba.sk
Szabó Peter, Ing., PhD.UPIMzástupca riaditeľa ústavu - Odborný asistent CSc.,PhD.+421 906 068 kl. 456T02 2.113peter.szabo@stuba.sk
Szabová Zuzana, Ing., PhD.UIBEvýskumná pracovníčka s VŠ vzdelaním+421 906 068 klapka 510ŤL-323zuzana.turnova@stuba.sk
Šajbidor Marián, Mgr.UIBEdohoda o vykonaní práceqsajbidor@is.stuba.sk
Šalgovičová Jarmila, prof. Ing., CSc.UPIMexterná školiteľkajarmila.salgovicova@stuba.sk
Šalkovská AndreaUZ ŠDMUupratovač - upratovačkaandrea.salkovska@stuba.sk
Šandora Jozef, Ing., PhD.UVTEexterný školiteľqsandora@is.stuba.sk
Šantavá Renáta, PhDr.UIBEexterná školiteľka+421 906 068 klapka 321ŤL-321, ŤL-302renata.santava@stuba.sk
Šarmír Marek, Ing.UPIMdoktorand+421 906 068 kl. 451T02 4.101sarmirmarek@gmail.com
Šatanková Sláva, Mgr.PJHVlektorsatankova@is.stuba.sk
Šatanová Anna, prof. Ing., CSc.UPIM, UIBEexterná školiteľkaqsatanova@is.stuba.sk
Ščasnovičová Ivana, Ing.UPIMexterná školiteľkascasnovicova.ivana@javys.sk
Ščurek Radomír, doc. Ing., PhD.UIBEdohoda o vykonaní práceqscurek@is.stuba.sk
Šebesta Rastislav, Ing.UIAMexterný školiteľqsebestar@is.stuba.sk
Šebo Dušan, prof. Ing., CSc.UPIMdohoda o vykonaní práceqsebod@is.stuba.sk
Šebo Pavol, RNDr., DrSc.UVTEexterný školiteľsebo@is.stuba.sk
Šefčíková Miriam, Ing., PhD.UPIM, ZAPvýskumná pracovníčka s VŠ vzdelaním, externá školiteľka+421 906 068 kl. 467T02 2.116miriam.sefcikova@stuba.sk
Šery JaroslavUMATtechnik el. a energ. zariadení334T 54jaroslav.sery@stuba.sk
Šesták Milan, Ing.UPIMexterný školiteľqsestak@is.stuba.sk
Šilhár Stanislav, doc. Ing., CSc.UIBEexterný školiteľqsilhar@is.stuba.sk
Šimeček Josef, Ing.UVTEexterný školiteľqsimecek@is.stuba.sk
Šimek Michal, Ing., PhD.UVTEexterný školiteľqsimek@is.stuba.sk
Šimeková Beáta, Ing., PhD.UVTEvýskumná pracovníčka s VŠ vzdelaním+421 906 068 321T-108beata.simekova@stuba.sk
Šimeková HelenaVPRupratovač - upratovačkahelena.simekova@stuba.sk
Šimeková JanaUZ ŠJgazdinájana.simekova@stuba.sk
Šimna Vladimír, Ing., PhD.KOATodborný asistent CSc.,PhD.+421 918 646 031CE5AMvladimir.simna@stuba.sk
Šimončičová HelenaVPRupratovač - upratovačkahelena.simoncicova@stuba.sk
Šimončičová Veronika, Ing.UIAMdoktorandka+421 906 068 427T02 4.122veronika.simoncicova91@gmail.com
Šimon Marek, Ing., PhD.UIAMexterný školiteľmarek.simon@ucm.sk
Šimon Peter, prof. Ing., DrSc.UIBEexterný školiteľ+421 (2) 59 325 530268, stará budova, 2. poschodiepeter.simon@stuba.sk
Šimon Štefan, Ing.UIAMdoktorand+421 906 068 445T02 3.121simplexs@gmail.com
Šimo Tomáš, Ing.UVTEexterný školiteľqsimo@is.stuba.sk
Šimšík Dušan, prof. Ing., CSc.UIAMexterný školiteľqsimsik@is.stuba.sk
Široký Radovan, Bc.UZ ŠDMUprevádzkový pracovník+421 918 646 000radovan.siroky@stuba.sk
Škárka Bohumil, prof. Ing., DrSc.KBIdohoda o vykonaní prácebohumil.skarka@stuba.sk
Škoda JozefVPRvrátnikskodaj@is.stuba.sk
Školárová Zuzana, Ing., PhD.UPIMexterná školiteľkaqskolarova@is.stuba.sk
Škrobáková Ivana Sára, Ing.UMATtechnická pracovníčka727NC 315saraiv@szm.sk
Škrobian Milan, doc. Ing., CSc.UMATexterný školiteľqskrobian@is.stuba.sk
Škulavík Tomáš, Ing., PhD.UIAMexterný školiteľxskulavikt@is.stuba.sk
Šmíd Jaroslav, Ing., PhD.UPIMdohoda o vykonaní práceSMID@SOPK.SK
Šmigura Marek, Ing., PhD.UIBEexterný školiteľqsmigura@is.stuba.sk
Šnírer DušanUZ ŠDMUvodič mikrobusu+421 918 646 001dusan.snirer@stuba.sk
Šolc Marek, doc. Ing., PhD.UIBEexterný školiteľqsolc@is.stuba.sk
Šošovičková Jana, Ing., PhD.VSDUdohoda o vykonaní práceDubnica nad Váhomj.sosovickova@zmail.sk
Špendla Lukáš, Ing., PhD.UIAModborný asistent CSc.,PhD.+421 906 068 417T02 4.106lukas.spendla@stuba.sk
Špirková Daniela, doc. Ing., PhD.UPIMexterná školiteľka+421 918 669 110daniela.spirkova@stuba.sk
Šprinková KvetoslavaŠTUpracovníčka pre študijné záležitosti+421 917 367 30020kvetoslava.sprinkova@stuba.sk
Šramel Bystrík, JUDr., PhD.PJHVlektor+421 906 068 496T02 5.109qsramel@is.stuba.sk
Šram MilanVPRchemik - úpravár vodymilan.sarm@stuba.sk
Štefanička Jozef, Ing.UVTEexterný školiteľqstefanicka@is.stuba.sk
Štefánik Dušan, Mgr., PhD.UMATexterný školiteľqstefanikd@is.stuba.sk
Štefánik Pavol, Ing., PhD.UMATexterný školiteľqstefanik@is.stuba.sk
Šteffek Jozef, prof. RNDr., CSc.UIBEdohoda o vykonaní práceqsteffek@is.stuba.sk
Štefko Tomáš, Ing., PhD.UIBEvýskumný pracovník s VŠ vzdelaním+421 906 068 klapka 509TL-234tomas.stefko@stuba.sk
Štefunková Alena, Mgr.PISorganizátor prevádzky VS+421 906 068 478T02 4.117alena.stefunkova@stuba.sk
Štekláč Dušan, doc. Ing., CSc.UVTEexterný školiteľqsteklac@is.stuba.sk
Štepanovič Pavol, Ing.UVTEexterný školiteľqstepanovic@is.stuba.sk
Štibraná AdrianaUZ ŠDMUupratovač - upratovačkaadriana.stibrana@stuba.sk
Štibraná Katarína, Ing.UMATtechnická pracovníčka+421 918 646 038NC 320katarina.stibrana@stuba.sk
Štofková Jana, prof. Ing., PhD.UPIMexterná školiteľkaqstofkova@is.stuba.sk
Štollmann Vladimír, doc. Ing., PhD.UIAMexterný školiteľqstollmann@is.stuba.sk
Štrbo Milan, Ing., PhD.UIAMexterný školiteľsmilan2210s@gmail.com
Šuba Roland, Ing., PhD.KZAZodborný asistent CSc.,PhD.+421 906 068 336T-117roland.suba@stuba.sk
Šugárová Jana, doc. Ing., PhD.KOATdocentka CSc.,PhD.+421 908 674 056T-125qsugarova@is.stuba.sk
Šugár Peter, prof. Ing., CSc.KOATprofesor CSc.,PhD.369T-123qsugar@is.stuba.sk
Šujaková Monika, Ing.UPIMdoktorandka+421 906 068 kl. 451T02 4.101monika.sujakova@gmail.com
Šujanová Jana, doc. Ing., CSc.UPIMdocentka CSc.,PhD.+421 906 068 kl. 474T02 2.109jana.sujanova@stuba.sk
Šulka Martin, RNDr., PhD.UVPT, UIAMvýskumný pracovník s VŠ vzdelaním, externý školiteľ762NC 215martin.sulka@stuba.sk
Šulková Katarína, RNDr., PhD.UIAMexterná školiteľka762NC 215katarina.sulkova@stuba.sk
Šumec Martin, Ing.UMATdoktorand724NC 317sumec.martin@gmail.com
Šurina Igor, doc. Ing., CSc.UIBEexterný školiteľqsurinai@is.stuba.sk
Šurina Stanislav, Ing.UIBEexterný školiteľqsurina@is.stuba.sk
Šurinová Yulia, Ing., PhD.UPIM, UIBEexterná školiteľkaqsurinova@is.stuba.sk
Šurka Vladimír, Ing.UIAMexterný školiteľsurka.vladimir@gmail.com
Šutiaková Ingrid, Ing.UMATtechnická pracovníčka982L 2ingrid.sutiakova@stuba.sk
Šútora Dušan, Ing.UIAMexterný školiteľqsutora@is.stuba.sk
Švač Vladimír, Ing., PhD.ZAPpracovník pre zahraničné vzťahysvac@is.stuba.sk
Švecová LibušaPPEOpracovníčka ekonomiky práce+421 918 646 020T - 209libusa.svecova@stuba.sk
Švec Pavol, prof. Ing., PhD.UMAT, UVTEexterný školiteľ+421 (2) 44 455 087 kl. 336131pavol.svec@stuba.sk
Švec Peter, Ing., DrSc.UMATexterný školiteľqsvecp@is.stuba.sk
Švrček Daniel, doc. Ing., PhD.UVTE, UIAMdocent CSc.,PhD., externý školiteľ+421 906 068 435T02 3.108svrcekd@is.stuba.sk
Tadanai Ondrej, Ing.UIAMdoktorand+421 906 068 424T02 4.124tadanaio@gmail.com
Takács Gergely, doc. Ing., PhD.UIAMexterný školiteľ+421 (2) 57 296 712316gergelytakacs@gergelytakacs.com
Talnagiová Viktória, Ing., PhD.UPIMexterná školiteľkat.viktoria@pobox.sk
Tancer Daniel, Ing.UVTEexterný školiteľqtancer@is.stuba.sk
Tančoková LuciaUZ ŠJpomoc. pracovníčka v prevádz. jednotketancokova@is.stuba.sk
Tanuška Pavol, prof. Ing., PhD.UVTE, UIAMriaditeľ ústavu - Profesor CSc.,PhD., externý školiteľ+421 906 068 416T02 3.124pavol.tanuska@stuba.sk
Taraba Bohumil, doc. Ing., CSc.externý školiteľbohumil.taraba@stuba.sk
Tašký Milan