20. 1. 2018  11:50 Dalibor
Akademický informačný systém

Fakulta elektrotechniky a informatiky - zoznam zamestnancov


Aplikácia zobrazuje zoznam zamestnancov vybraného pracoviska. Všetky zobrazované údaje o zamestnancoch poskytuje informačnému systému Ekonomický systém STU, kde je potrebné hľadať nápravu (personálne oddelenie).

Zamestnanci

MenoPracoviskoZaradenieKanceláriaTelefónE-mail
Vladimír AdamTPO Dek Dek FEIstrážnikA vrátnica+421 (2) 60 291 100, +421 (2) 60 291 400vladimir.adam [at] stuba.sk
Ing. Eugen Antal, PhD.ÚIM FEIodborný asistent CSc.,PhD.C516+421 (2) 60 291 361eugen.antal [at] stuba.sk
Ing. Daniel Arbet, PhD.ÚEF FEIvýskumný pracovník s VŠ vzdelanímE112+421 (2) 60 291 667daniel.arbet [at] gmail.com, daniel.arbet [at] stuba.sk
Věra BabiliaEO Dek Dek FEIfinančná účtovníčkaceriova [at] is.stuba.sk
Ing. Andrej Babinec, PhD.ÚRK FEIodborný asistent CSc.,PhD.D610+421 (2) 60 291 599xbabineca [at] is.stuba.sk
prof. Ing. Peter Ballo, PhD.ÚJFI FEIprofesor CSc.,PhD.A206+421 (2) 60 291 516peter.ballo [at] stuba.sk
Ing. Richard Balogh, PhD.ÚAM FEIodborný asistent CSc.,PhD.D110+421 (2) 60 291 411richard.balogh [at] stuba.sk
Ing. Štefan Balogh, PhD.VS Dek FEI, ÚIM FEIprogramátor VS, odborný asistent CSc.,PhD.C610+421 (2) 60 291 104xbaloghs [at] is.stuba.sk
Ing. Dana BarátováÚJFI FEIvýskumná pracovníčka s VŠ vzdelanímxbaratovad [at] gmail.com
prof. Ing. Ivan Baroňák, PhD.ÚMIKT FEIprofesor CSc.,PhD.B511, B603+421 (2) 60 291 568, +421 (2) 60 291 224ivan.baronak [at] stuba.sk
Ing. Miroslav Behúl, PhD.ÚEF FEIvýskumný pracovník s VŠ vzdelanímm.behul [at] gmail.com
Ing. Igor Bélai, PhD.ÚAM FEIodborný asistent CSc.,PhD.D126+421 (2) 60 291 478igor.belai [at] stuba.sk
doc. Ing. Anton Beláň, PhD.ÚEAE FEIdocent CSc.,PhD.C409, C406+421 (2) 60 291 786anton.belan [at] stuba.sk
Miroslav BelanTPO Dek Dek FEIprevádzkový zámočníkC719+421 (2) 60 291 450miroslav.belan [at] stuba.sk
PhDr. Jarmila BelasováIKAL FEIodborná asistentka bez vedeckej hodnostiA612+421 (2) 60 291 571jarmila.belasova [at] stuba.sk
Ing. Peter Benko, PhD.ÚEF FEIvýskumný pracovník s VŠ vzdelanímE301+421 (2) 60 291 872peter_benko [at] stuba.sk
Jana BenkovskáTPO Dek Dek FEIprevádzková pracovníčkaT151+421 (2) 60 291 220jana.benkovska [at] stuba.sk
Ing. Peter BeňoÚRK FEIvýskumný pracovník s VŠ vzdelanímD510peter.beno [at] stuba.sk
Anna BerešováEO Dek Dek FEIfinančná účtovníčkaA149+421 (2) 60 291 208anna.beresova [at] stuba.sk
Katarína BeringerováÚAM FEItechnická pracovníčkaA705+421 (2) 60 291 672katarina.beringerova [at] stuba.sk
Ing. Ján Bezek, PhD.ÚE FEIvýskumný pracovník s VŠ vzdelanímB209+421 (2) 60 291 343jan.bezek [at] stuba.sk
Ing. Vladimír Bilík, PhD.ÚE FEIvýskumný pracovník s VŠ vzdelanímB210+421 (2) 60 291 531vladimir.bilik [at] stuba.sk
Ing. Elena BilkováPGO Dek FEIpracovníčka pre študijné záležitostiA107+421 (2) 60 291 779elena.bilkova [at] stuba.sk
Ing. Pavol Bisták, PhD.ÚAM FEIodborný asistent CSc.,PhD.D120+421 (2) 60 291 695pavol.bistak [at] stuba.sk
doc. Ing. Mikuláš Bittera, PhD.ÚE FEIdocent CSc.,PhD.B310+421 (2) 60 291 166mikulas.bittera [at] stuba.sk
Ing. Ivana BlahutováEO Dek Dek FEIfinančná účtovníčkablahutova [at] is.stuba.sk
doc. Ing. Peter Bokes, PhD.ÚJFI FEIodborný asistent CSc.,PhD.A211+421 (2) 60 291 234, +421 (2) 65 422 598peter.bokes [at] stuba.sk
Mgr. Etela BránickáEO Dek Dek FEIpracovníčka pre plán a rozpočetA111+421 (2) 60 291 691etela.branicka [at] stuba.sk
Mgr. Jana BraunováKFEI Dek FEIknihovníčkaA148+421 (2) 60 291 408jana.braunova [at] stuba.sk
Ing. Juraj Brenkuš, PhD.ÚEF FEIvýskumný pracovník s VŠ vzdelanímE116+421 (2) 60 291 385xbrenkusj [at] is.stuba.sk
prof. Ing. Juraj Breza, CSc.PRVVVČ Dek FEI, ÚEF FEIprofesor CSc.,PhD., redaktorE318+421 (2) 60 291 328juraj.breza [at] stuba.sk
RNDr. Igor Brilla, PhD.ÚIM FEIodborný asistent CSc.,PhD.A423+421 (2) 60 291 332igor.brilla [at] stuba.sk
Ing. Zuzana BrunclíkováÚMIKT FEItechnická pracovníčkaB604+421 (2) 60 291 836, +421 (2) 68 279 604brunclikovaz [at] is.stuba.sk
Mária BrunovskáÚE FEIpracovníčka pre ekonomické činnostiB219+421 (2) 60 291 171, +421 918 640 432maria.brunovska [at] stuba.sk
Milan BrunovskýÚE FEItechnický pracovníkE029+421 (2) 60 291 734, +421 (2) 60 291 862milan.brunovsky [at] stuba.sk
Ing. Dalibor Búc, PhD.ÚEF FEIvedecký pracovník KS IIa. CSc.,PhD.E013+421 (2) 60 291 322dalibor.buc [at] stuba.sk
Mgr. Mária BudejovskáÚEF FEIodborná administratívna pracovníčkaE604+421 (2) 60 291 372budejovska [at] is.stuba.sk
Miroslava BudinskáKFEI Dek FEIknihovníčkaA Požičovňa+421 (2) 60 291 526miroslava.budinska [at] stuba.sk
Ing. Martin Bugár, PhD.ÚAM FEIodborný asistent CSc.,PhD.A708+421 (2) 60 291 579martin.bugar [at] gmail.com
Ing. Ján Cigánek, PhD.ÚAM FEIodborný asistent CSc.,PhD.D104+421 (2) 60 291 686ciganek [at] fiit.stuba.sk
Ing. Boris Cintula, PhD.ÚEAE FEIodborný asistent CSc.,PhD.C413+421 (2) 60 291 521boris.cintula [at] gmail.com, boris.cintula [at] stuba.sk
prof. Ing. Julius Cirák, CSc.ÚJFI FEIprofesor CSc.,PhD.A312+421 (2) 60 291 138julius.cirak [at] stuba.sk
Ing. Elena Cocherová, PhD.ÚEF FEIodborná asistentka CSc.,PhD.E215+421 (2) 60 291 174elena.cocherova [at] stuba.sk
Mgr. Csaba CserbaVS Dek FEIpracovník operačných systémov VST122+421 (2) 60 291 895cserba.csaba [at] gmail.com
Katarína ČásarováPO Dek Dek FEImzdová účtovníčkaA113+421 (2) 60 291 721katarina.casarova [at] stuba.sk
Ing. Maroš ČavojskýÚIM FEIasistentcavojsky.maros [at] gmail.com
Mária ČederlováIKAL FEIpracovníčka pre ekonomické činnostiA618+421 (2) 60 291 794maria.cederlova [at] stuba.sk
Ing. Štefan Čerba, PhD.ÚJFI FEIvýskumný pracovník s VŠ vzdelanímA308+421 (2) 60 291 639stefan.cerba [at] gmail.com
Karol ČerešňaTPO Dek Dek FEIprevádzkový elektrikárT P16+421 (2) 60 291 410ceresnak [at] is.stuba.sk
RNDr. Viera Čerňanová, PhD.ÚIM FEIodborná asistentka CSc.,PhD.A422+421 (2) 60 291 814cernanova [at] is.stuba.sk
Magdaléna ČervenákováTPO Dek Dek FEIprevádzková pracovníčkaT149+421 (2) 60 291 237magdalena.cervenakova [at] stuba.sk
doc. Ing. Jozefa Červeňová, PhD.ÚE FEIdocentka CSc.,PhD.B008+421 (2) 60 291 428jozefa.cervenova [at] stuba.sk
RNDr. Karla Čipková, PhD.ÚIM FEIodborná asistentka CSc.,PhD.A414+421 (2) 60 291 472karla.cipkova [at] stuba.sk
Zlatica Dariusová, prom. ped.OTV TIŠ_ FEIlektorT111+421 (2) 60 291 750zlatica.dariusova [at] stuba.sk
Ing. Martin Daříček, PhD.ÚEF FEIvýskumný pracovník s VŠ vzdelanímE609+421 (2) 60 291 658xdaricek [at] is.stuba.sk
PaedDr. Andrea DawsonIKAL FEIodborná asistentka bez vedeckej hodnostidawson [at] is.stuba.sk
Ing. Jarmila Degmová, PhD.ÚJFI FEIvýskumná pracovníčka s VŠ vzdelanímA513+421 (2) 60 291 265jarmila.degmova [at] stuba.sk
Ing. Július Dekan, PhD.ÚJFI FEIvýskumný pracovník s VŠ vzdelanímA606+421 (2) 60 291 832xdekanj [at] is.stuba.sk
Ing. Martin Dekan, PhD.ÚRK FEIodborný asistent CSc.,PhD.D612+421 (2) 60 291 349dekdekan [at] gmail.com
doc. Ing. Peter Dieška, CSc.ÚJFI FEIvýskumný pracovník s VŠ vzdelaním+421 (2) 60 291 587peter.dieska [at] stuba.sk
Mária DobrotováOTV TIŠ_ FEIskladníčkaT104maria.dobrotova [at] stuba.sk
Terézia DolanováTPO Dek Dek FEIvrátnikA vrátnica+421 (2) 60 291 100, +421 (2) 60 291 400terezia.dolanova [at] stuba.sk
prof. Ing. Daniel Donoval, DrSc.ÚEF FEIprofesor DrSc.E603+421 (2) 60 291 358daniel.donoval [at] stuba.sk
Ing. Martin Donoval, PhD.PS Dek FEIpracovník pre vedecko - výskumnú činnosťE609+421 (2) 60 291 658xdonoval [at] is.stuba.sk
doc. Ing. Rastislav Dosoudil, PhD.ÚE FEIdocent CSc.,PhD.B121, B107+421 (2) 60 291 421, +421 (2) 60 291 626rastislav.dosoudil [at] stuba.sk
doc. Ing. Peter Drahoš, PhD.ÚAM FEIdocent CSc.,PhD.D118+421 (2) 60 291 669peter.drahos [at] stuba.sk
Privatdozent Dr. rer. nat. Martin DrozdaÚIM FEIdocent CSc.,PhD.C601+421 (2) 60 291 109drozdam [at] is.stuba.sk
Mgr. Roman DubničkaÚEAE FEIvýskumný pracovník s VŠ vzdelanímC703+421 (2) 60 291 572, +421 (2) 60 291 151duboster [at] gmail.com
Ing. Jozef Dúbravský, PhD.ÚRK FEIodborný asistent CSc.,PhD.D506+421 (2) 60 291 456jozef.dubravsky [at] stuba.sk
doc. Ing. František Duchoň, PhD.ÚRK FEIdocent CSc.,PhD.D612+421 (2) 60 291 349frantisek.duchon [at] stuba.sk
PaedDr. Aleš DunajčíkOTV TIŠ_ FEIlektorT 108+421 (2) 60 291 590ales.dunajcik [at] stuba.sk
Ing. Vladimír Ďurman, PhD.ÚEAE FEIvedecký pracovník KS IIa. CSc.,PhD.C112+421 (2) 60 291 612vladimir.durman [at] stuba.sk
Eva DvoreckáRPC Dek Dek FEIpracovníčka pre zahraničné vzťahyT137B+421 (2) 60 291 417eva.dvorecka [at] stuba.sk
doc. Ing. Žaneta Eleschová, PhD.ÚEAE FEIdocentka CSc.,PhD.C407+421 (2) 60 291 477zaneta.eleschova [at] stuba.sk
Ing. Martin Ernek, PhD.ÚRK FEIodborný asistent CSc.,PhD.D303+421 (2) 60 291 722xernekm [at] is.stuba.sk
Mgr. Tomáš Fabšič, PhD.ÚIM FEIodborný asistent CSc.,PhD.tomas.fabsic [at] gmail.com
doc. Ing. Gabriel Farkas, PhD.ÚJFI FEIdocent CSc.,PhD.A604+421 (2) 60 291 173gabriel.farkas [at] stuba.sk
doc. Mgr. Miroslava Farkas Smitková, PhD.ÚEAE FEIdocentka CSc.,PhD.C304+421 (2) 60 291 783smitkova [at] is.stuba.sk
prof. Ing. Peter Farkaš, DrSc.ÚMIKT FEIprofesor DrSc.B609+421 (2) 60 291 844, +421 (2) 68 279 609peter.farkas [at] stuba.sk
Dezider FeketeTPO Dek Dek FEIinštalatérCD 002+421 (2) 60 291 406feketed [at] is.stuba.sk
Ing. Jaroslav FeketeVS Dek FEIprogramátor VSTP308+421 (2) 60 291 491jaroslav.fekete [at] stuba.sk
prof. Ing. Viktor Ferencey, PhD.ÚAM FEIvýskumný pracovník s VŠ vzdelanímA802+421 (2) 60 291 438viktor.ferencey [at] stuba.sk
Igor FisterTPO Dek Dek FEImontér výťahovC 2.p.+421 (2) 60 291 460fister [at] is.stuba.sk
Ing. Martin Florovič, PhD.ÚEF FEIvýskumný pracovník s VŠ vzdelanímE007+421 (2) 60 291 712martin.florovic [at] stuba.sk
Ing. Tatiana FodrekováRKaAČ Dek FEIkontrolórA120+421 (2) 60 291 135tatiana.fodrekova [at] stuba.sk
Mgr. Alena FoltinováÚRK FEItechnická pracovníčkaD417+421 (2) 60 291 192foltinovaa [at] is.stuba.sk
doc. Ing. Peter Fuchs, PhD.ÚAM FEIvedecký pracovník KS IIa. CSc.,PhD.B011+421 (2) 60 291 775peter.fuchs [at] stuba.sk
Darina GáborkováVS Dek FEIprevádzková pracovníčkaTP305+421 (2) 60 291 212, +421 905 524 386darina.gaborkova [at] stuba.sk
Ing. Gabriel GálikÚAM FEIvýskumný pracovník s VŠ vzdelanímA706+421 (2) 60 291 559g.gg [at] azet.sk
Ing. Ondrej Gallo, PhD.ÚIM FEIodborný asistent CSc.,PhD.C604+421 (2) 60 291 859ondrej.gallo [at] stuba.sk
doc. Ing. Dionýz Gašparovský, PhD.ÚEAE FEIdocent CSc.,PhD.C308+421 (2) 60 291 485dionyz.gasparovsky [at] stuba.sk
doc. Ing. Vladimír Goga, PhD.ÚAM FEIdocent CSc.,PhD.A702+421 (2) 60 291 687vladimir.goga [at] stuba.sk
Dana GogováTPO Dek Dek FEIšatniaršatňa+421 (2) 60 291 189gogovad [at] is.stuba.sk
Janka GogováPO Dek Dek FEIpracovníčka pre personálne činnostiA151+421 (2) 60 291 591janka.gogova [at] stuba.sk
Mgr. Ján Grman, PhD.ÚE FEIvýskumný pracovník s VŠ vzdelanímB322+421 (2) 60 291 787jan.grman [at] stuba.sk
RNDr. Alena GrmanováÚEF FEIvýskumná pracovníčka s VŠ vzdelanímE606, E315+421 (2) 60 291 329, +421 (2) 60 291 325alena.grmanova [at] stuba.sk
prof. RNDr. Otokar Grošek, PhD.ÚIM FEIprofesor CSc.,PhD.C501+421 (2) 60 291 226otokar.grosek [at] stuba.sk
Ing. Oto Haffner, PhD.ÚAM FEIvýskumný pracovník s VŠ vzdelanímD125+421 (2) 60 291 315xhaffner [at] is.stuba.sk
Ing. Miroslav Hagara, PhD.ÚEF FEIodborný asistent CSc.,PhD.E207+421 (2) 60 291 849miroslav.hagara [at] stuba.sk
RNDr. Soňa Halászová, PhD.ÚJFI FEIodborná asistentka CSc.,PhD.halaszova [at] is.stuba.sk
Ing. Ján Halgoš, PhD.ÚE FEIvýskumný pracovník s VŠ vzdelanímhalgos [at] is.stuba.sk
Ing. Jozef Hallon, PhD.ÚE FEIvýskumný pracovník s VŠ vzdelanímBS07, B310+421 (2) 60 291 431, +421 (2) 60 291 355jozef.hallon [at] stuba.sk
Ing. Alexander Hambalík, PhD.ÚIM FEIodborný asistent CSc.,PhD.C610+421 (2) 60 291 104alexander.hambalik [at] stuba.sk
doc. Ing. Ladislav Harmatha, PhD.ÚEF FEIvýskumný pracovník s VŠ vzdelanímE307+421 (2) 60 291 127, +421 (2) 60 291 662ladislav.harmatha [at] stuba.sk
prof. Ing. René Harťanský, PhD.ÚE FEIprofesor CSc.,PhD.B319+421 (2) 60 291 769hartansky [at] is.stuba.sk
doc. Ing. Ján Haščík, PhD.ÚJFI FEIvýskumný pracovník s VŠ vzdelanímA514+421 (2) 60 291 289jan.hascik [at] stuba.sk
doc. Ing. Róbert Hinca, PhD.ÚJFI FEIdocent CSc.,PhD.A510+421 (2) 60 291 893robert.hinca [at] stuba.sk
Martina HlinkováEO Dek Dek FEIodborná administratívna pracovníčkaA125+421 (2) 60 291 301hlinkova [at] is.stuba.sk
Beáta HochschornerováÚRK FEIpracovníčka pre ekonomické činnostiD413+421 (2) 60 291 302beata.hochschornerova [at] stuba.sk
Bc. Andrej HoličRKaAČ Dek FEI, PS Dek FEIpracovník pre vedecko - výskumnú činnosť, odborný administratívny pracovníkT140+421 (2) 60 291 107andrej.holic [at] stuba.sk
Ing. Jozef Holjenčík, PhD.ÚEAE FEIvýskumný pracovník s VŠ vzdelanímqholjencik [at] is.stuba.sk
František HorváthTPO Dek Dek FEIstolárTS02+421 (2) 60 291 270frantisek.horvath [at] stuba.sk
prof. Ing. Ivan Hotový, DrSc.ÚEF FEIprofesor DrSc.E118+421 (2) 60 291 594, +421 (2) 60 291 835ivan.hotovy [at] stuba.sk
Ing. Juraj Hrabovský, PhD.ÚAM FEIvýskumný pracovník s VŠ vzdelanímA706+421 (2) 60 291 559juraj03 [at] gmail.com
Ing. Viliam Hromada, PhD.ÚIM FEIodborný asistent CSc.,PhD.C510+421 (2) 60 291 288xhromadav [at] stuba.sk
prof. Ing. Mikuláš Huba, PhD.ÚAM FEIprofesor CSc.,PhD.D112+421 (2) 60 291 771mikulas.huba [at] stuba.sk
prof. Ing. Peter Hubinský, PhD.ÚRK FEIprofesor CSc.,PhD.D613+421 (2) 60 291 608peter.hubinsky [at] stuba.sk
Ing. Rozália HudíkováÚMIKT FEIpracovníčka pre študijné záležitostiB605+421 (2) 60 291 199, +421 (2) 68 279 605rozalia.hudikova [at] stuba.sk
doc. Ing. Ľudovít Hüttner, PhD.ÚEAE FEIdocent CSc.,PhD.C024+421 (2) 60 291 471, +421 (2) 65 427 506ludovit.huttner [at] stuba.sk
Ing. Mária Hypiusová, PhD.ÚAM FEIodborná asistentka CSc.,PhD.D122+421 (2) 60 291 193maria.hypiusova [at] stuba.sk
Ing. Štefan Chamraz, PhD.ÚAM FEIodborný asistent CSc.,PhD.D107+421 (2) 60 291 848stefan.chamraz [at] stuba.sk
RNDr. Juraj Chlpík, PhD.ÚJFI FEIodborný asistent CSc.,PhD.A314+421 (2) 60 291 479chlpik [at] is.stuba.sk
Ing. Ľuboš Chovanec, PhD.ÚRK FEIodborný asistent CSc.,PhD.D614+421 (2) 60 291 305lubos.chovanec [at] stuba.sk
Ing. Erik Chromý, PhD.ÚMIKT FEIodborný asistent CSc.,PhD.B510+421 (2) 60 291 414, +421 (2) 68 279 510erik.chromy [at] stuba.sk
Mgr. Michal Chudý, PhD.ÚEAE FEIodborný asistent CSc.,PhD.C310+421 (2) 60 291 772chudy [at] is.stuba.sk
Ing. Aleš Chvála, PhD.ÚEF FEIvýskumný pracovník s VŠ vzdelanímE314+421 (2) 60 291 373xchvala [at] is.stuba.sk
Ing. Tomáš IliťÚJFI FEIvýskumný pracovník s VŠ vzdelaními.tomas007 [at] gmail.com
Jozef IvanÚEF FEItechnický pracovníkE324+421 (2) 60 291 206jozef.ivan [at] stuba.sk
Ing. Martin Jagelka, PhD.ÚEF FEIvýskumný pracovník s VŠ vzdelanímjagelka.martin [at] gmail.com
doc. Ing. Ján Jakabovič, PhD.ÚEF FEIdocent CSc.,PhD.E507+421 (2) 60 291 404, +421 (2) 60 291 858jan.jakabovic [at] stuba.sk
Peter JanataRKaAČ Dek FEIpracovník pre didaktickú technikuC03+421 (2) 60 291 709janatap [at] is.stuba.sk
doc. Ing. Vladimír Jančárik, PhD.ÚE FEIdocent CSc.,PhD.B117+421 (2) 60 291 467vladimir.jancarik [at] stuba.sk
prof. Ing. František Janíček, PhD.ÚEAE FEIprofesor CSc.,PhD.C303+421 (2) 60 291 298frantisek.janicek [at] stuba.sk
Ing. Peter Janiga, PhD.ÚEAE FEIodborný asistent CSc.,PhD.C411+421 (2) 60 291 812xjanigap [at] is.stuba.sk
JUDr. Gabriela JaníkováPO Dek Dek FEIpracovníčka pre personálne činnostiA112+421 (2) 60 291 454gabriela.janikova [at] stuba.sk
Jozef JankovičOSTVZ TIŠ_ FEIvrátnikjankovic [at] is.stuba.sk
Mgr. Michal Jeleň, PhD.OTV TIŠ_ FEIodborný asistent CSc.,PhD.jelen [at] is.stuba.sk
Mgr. Ing. Matúš Jókay, PhD.ÚIM FEIodborný asistent CSc.,PhD.C503+421 (2) 60 291 181xjokay [at] is.stuba.sk
prof. RNDr. Gabriel Juhás, PhD.ÚIM FEIprofesor CSc.,PhD.C601+421 (2) 60 291 109gabriel.juhas [at] stuba.sk
Ing. Peter Juhász, PhD.ÚEF FEIvýskumný pracovník s VŠ vzdelanímp.juhasz88 [at] gmail.com
Ing. Ľudovít JurčackoÚEAE FEIodborný asistent bez vedeckej hodnostiC011+421 (2) 60 291 535, +421 (2) 60 291 716ludovit.jurcacko [at] stuba.sk
Mgr. Libor Jurkovič, PhD.OTV TIŠ_ FEIodborný asistent CSc.,PhD.T 110jurkovic [at] is.stuba.sk
Ing. Juraj Kačur, PhD.ÚMIKT FEIodborný asistent CSc.,PhD.B416+421 (2) 60 291 683, +421 (2) 68 279 416juraj.kacur [at] stuba.sk
Ing. Magdaléna Kadlečíková, CSc.ÚEF FEIvedecká pracovníčka KS IIa. CSc.,PhD.E411, E316+421 (2) 60 291 123, +421 (2) 60 291 366magdalena.kadlecikova [at] stuba.sk
Ing. Slavomír Kajan, PhD.ÚRK FEIodborný asistent CSc.,PhD.D702+421 (2) 60 291 351slavomir.kajan [at] stuba.sk
doc. Ing. Miroslav Kamenský, PhD.ÚE FEIvýskumný pracovník s VŠ vzdelanímB321+421 (2) 60 291 393miroslav.kamensky [at] stuba.sk
Mgr. Eva KarasováIKAL FEIodborná asistentka bez vedeckej hodnostiA613+421 (2) 60 291 606karasova [at] is.stuba.sk
doc. Ing. Ján Kardoš, PhD.ÚRK FEIdocent CSc.,PhD.D410+421 (2) 60 291 776jan.kardos [at] stuba.sk
Ing. Matej Kavacký, PhD.ÚMIKT FEIodborný asistent CSc.,PhD.B512+421 (2) 68 279 512xkavacky [at] is.stuba.sk
RNDr. Mária Kečkemétyová, PhD.ÚIM FEIodborná asistentka CSc.,PhD.A409+421 (2) 60 291 566maria.keckemetyova [at] stuba.sk
Katarína KermietováÚAM FEIodborná administratívna pracovníčkaD116+421 (2) 60 291 598kermietova [at] is.stuba.sk
Ing. Viera KlačanováEO Dek Dek FEIpracovníčka pre plán a rozpočetT138+421 (2) 60 291 245klacanova [at] is.stuba.sk
Ing. Stanislav Klučik, PhD.ÚMIKT FEIvýskumný pracovník s VŠ vzdelanímB508+421 (2) 60 291 133xklucik [at] is.stuba.sk
Ing. Attila Kment, PhD.ÚEAE FEIodborný asistent CSc.,PhD.C414, LVN+421 (2) 43 336 163attila.kment [at] stuba.sk
Ing. Michal Kocúr, PhD.ÚAM FEIvýskumný pracovník s VŠ vzdelanímmichal.kocr [at] gmail.com
Ing. Ladislav KočkovičÚMIKT FEIasistentB506+421 (2) 68 279 506ladislav.kockovic [at] gmail.com
Anna KolárikováPGO Dek FEIpracovníčka pre študijné záležitostiA101+421 (2) 60 291 546anna.kolarikova [at] stuba.sk
Bc. Petr KoláříkVS Dek FEIpracovník operačných systémov VST123+421 (2) 60 291 522, +421 905 524 387petr.kolarik [at] stuba.sk
Ing. Simona KolenčíkováEO Dek Dek FEIpracovníčka pre plán a rozpočet+421 (2) 60 291 614simona.kolencikova [at] stuba.sk
Ing. Mojmír Kollár, CSc.PRVVVČ Dek FEIpracovník pre edičnú a publik. činnosťC709+421 (2) 60 291 646mojmir.kollar [at] stuba.sk
Eleonóra KollárováPRVVVČ Dek FEIpracovníčka pre edičnú a publik. činnosťkollarovae [at] is.stuba.sk
Emília KomžíkováÚIM FEIodborná administratívna pracovníčkaC504+421 (2) 60 291 747emilia.komzikova [at] stuba.sk
Mgr. Martin Konôpka, PhD.ÚJFI FEIvýskumný pracovník s VŠ vzdelanímA212+421 (2) 60 291 118martin.konopka [at] stuba.sk
doc. Ing. Miroslav Kopča, PhD.ÚEAE FEIdocent CSc.,PhD.C212+421 (2) 60 291 685miroslav.kopca [at] stuba.sk
Jana KopčováTPO Dek Dek FEIšatniaršatňa+421 (2) 60 291 189kopcova [at] is.stuba.sk
Ing. Branislav Korenko, PhD.ÚE FEIodborný asistent CSc.,PhD.B007+421 (2) 60 291 427xkorenko [at] is.stuba.sk
Ing. Ladislav Körösi, PhD.ÚRK FEIodborný asistent CSc.,PhD.D705+421 (2) 60 291 711ladislav.korosi [at] stuba.sk
Ing. Arpád Kósa, PhD.ÚEF FEIvýskumný pracovník s VŠ vzdelanímarpad.kosa [at] stuba.sk
Ing. Alena KosinohováEO Dek Dek FEIfinančná účtovníčkakosinohova [at] is.stuba.sk
RNDr. Igor Kossaczký, CSc.ÚIM FEIodborný asistent CSc.,PhD.C609+421 (2) 60 291 891qkossaczky [at] is.stuba.sk
doc. Ing. Kvetoslava Kotuliaková, PhD.ÚMIKT FEIodborná asistentka CSc.,PhD.B611+421 (2) 60 291 759, +421 (2) 68 279 611kvetoslava.kotuliakova [at] stuba.sk
doc. Ing. Jaroslav Kováč, PhD.ÚEF FEIdocent CSc.,PhD.E514+421 (2) 60 291 346jaroslav_kovac [at] stuba.sk
prof. Ing. Jaroslav Kováč, CSc.ÚEF FEIvýskumný pracovník s VŠ vzdelanímE505+421 (2) 60 291 652, +421 (2) 60 291 858jaroslav.kovac [at] stuba.sk
doc. Ing. Karol Kováč, PhD.ÚE FEIdocent CSc.,PhD.B314+421 (2) 60 291 631, +421 (2) 65 429 600, karol.kovac [at] stuba.sk
Ing. Martin KováčÚEF FEIvýskumný pracovník s VŠ vzdelanímkovac.kovi [at] gmail.com
doc. Ing. Alena Kozáková, PhD.ÚAM FEIdocentka CSc.,PhD.D111+421 (2) 60 291 563alena.kozakova [at] stuba.sk
Ing. Eva KrálikováÚE FEIodborná asistentka bez vedeckej hodnostiB323+421 (2) 60 291 789eva.kralikova [at] stuba.sk
Jozef KrálÚEF FEItechnický pracovníkE409+421 (2) 60 291 707, +421 (2) 60 291 108jozef.kral [at] stuba.sk
doc. Ing. Zdenka Králová, PhD.ÚRK FEIdocentka CSc.,PhD.D311+421 (2) 60 291 497zdenka.kralova [at] stuba.sk
Jaroslava KráľovičováRKaAČ Dek FEIadministratívna pracovníčka v podateľnikralovicovaj [at] is.stuba.sk
Ing. Anton KrammerÚE FEIvýskumný pracovník s VŠ vzdelanímB324+421 (2) 60 291 755anton.krammer [at] stuba.sk
Elena KrasňanskáEO Dek Dek FEIpracovníčka pre plán a rozpočetA144+421 (2) 60 291 317elena.krasnanska [at] stuba.sk
Ľubica KratochvílováPGO Dek FEIpracovníčka pre študijné záležitostiA108+421 (2) 60 291 650lubica.kratochvilova [at] stuba.sk
Ing. Kristína Krištofová, PhD.ÚJFI FEIvýskumná pracovníčka s VŠ vzdelanímkristofovak [at] is.stuba.sk
Richard KrollTPO Dek Dek FEIprevádzkový elektrikárT P16+421 (2) 60 291 410kroll [at] is.stuba.sk
Ing. Vladimír Kršjak, PhD.ÚJFI FEIvýskumný pracovník s VŠ vzdelanímA602+421 (2) 60 291 536vladimir.krsjak [at] stuba.sk
Marek KrumlovskýOSTVZ TIŠ_ FEIprevádzkový pracovníkkrumla [at] centrum.sk
Pavol KrútekTPO Dek Dek FEIstrážnikkrutek [at] is.stuba.sk
Jozef KubešTPO Dek Dek FEIprac. pre energetiku a revízne činnostiT 150+421 (2) 60 291 644jozef.kubes [at] stuba.sk
Ing. Juraj Kubica, PhD.ÚEAE FEIvýskumný pracovník s VŠ vzdelanímC405+421 (2) 60 291 887juraj.kubica [at] stuba.sk
Ing. Peter Kubinec, PhD.ÚEF FEIodborný asistent CSc.,PhD.E208+421 (2) 60 291 647, +421 (2) 60 291 674peter.kubinec [at] stuba.sk
Ing. Erik Kučera, PhD.ÚAM FEIvýskumný pracovník s VŠ vzdelanímD125+421 (2) 60 291 315eriknem [at] centrum.sk
Ing. Vladimír KujanÚEAE FEIvýskumný pracovník s VŠ vzdelanímC007+421 (2) 60 291 316kujan [at] vnet.sk
doc. Ing. Peter Kukuča, CSc.ÚE FEIvedecký pracovník KS IIa. CSc.,PhD.B316+421 (2) 60 291 309peter.kukuca [at] stuba.sk
Ing. Michal KukučkaBOZPaPO Dek FEIpracovník BOZ a POC 06+421 (2) 60 291 668michal.kukucka [at] stuba.sk
RNDr. Mária KukučováKFEI Dek FEIknihovníčkaA145+421 (2) 60 291 391maria.kukucova [at] stuba.sk
Bc. Danka KurucováPGO Dek FEIpracovníčka pre študijné záležitostiA101+421 (2) 60 291 403danka.kurucova [at] stuba.sk
doc. Ing. Vladimír Kutiš, PhD.ÚAM FEIdocent CSc.,PhD.A707+421 (2) 60 291 452vladimir.kutis [at] stuba.sk
Ing. Anton Kuzma, PhD.PS Dek FEI, ÚEF FEIpracovník pre vedecko - výskumnú činnosť, výskumný pracovník s VŠ vzdelanímkuzma.anton [at] gmail.com
Mgr. Pavel Lackovič, PhD.OTV TIŠ_ FEIodborný asistent CSc.,PhD.T 108+421 (2) 60 291 590lackovic [at] is.stuba.sk
PaedDr. Jana Lamošová, PhD.OTV TIŠ_ FEIodborná asistentka CSc.,PhD.T 111+421 (2) 60 291 750lamosovaj [at] is.stuba.sk
Pavel LašanTPO Dek Dek FEIstrážnikVrátnica A+421 (2) 60 291 100, +421 (2) 60 291 400lasan [at] is.stuba.sk
Ing. Fedor Lehocki, PhD.ÚRK FEIodborný asistent CSc.,PhD.D503a+421 (2) 60 291 307fedor.lehocki [at] stuba.sk
doc. Ing. Jaroslav Lelák, CSc.ÚEAE FEIdocent CSc.,PhD.C109+421 (2) 60 291 344jaroslav.lelak [at] stuba.sk
Anton LengyelTPO Dek Dek FEIprevádzkový zámočníkCD 002+421 (2) 60 291 406anton.lengyel [at] stuba.sk
Katarína LietavováPO Dek Dek FEIpracovníčka ekonomiky práceA110+421 (2) 60 291 319katarina.lietavova [at] stuba.sk
Ing. Lukáš LipnickýÚEAE FEIvýskumný pracovník s VŠ vzdelanímC702+421 (2) 60 291 151lukas.lipnicky [at] gmail.com
Michal LoveckýTPO Dek Dek FEIstrážniklovecky [at] is.stuba.sk
Ing. Jakub Lűley, PhD.ÚJFI FEIvýskumný pracovník s VŠ vzdelanímA307+421 (2) 60 291 370slamkac1 [at] gmail.com
Mgr. Martin MájekOTV TIŠ_ FEIodborný asistent bez vedeckej hodnostiT 106+421 (2) 60 291 820majekm [at] is.stuba.sk
Ing. Libor Majer, PhD.ÚEF FEIvýskumný pracovník s VŠ vzdelanímE116+421 (2) 60 291 385xmajerl [at] is.stuba.sk
Ing. Alena MandákováPO Dek Dek FEIpracovníčka ekonomiky práceA109+421 (2) 60 291 501alena.mandakova [at] stuba.sk
Eva MánikováÚJFI FEIasistentkaA503+421 (2) 60 291 684, +421 (2) 65 427 207eva.manikova [at] stuba.sk
Ing. Pavol MarákÚIM FEIasistentC607+421 (2) 60 291 597pavol.marak [at] gmail.com
Ing. Stanislav Marček, PhD.VS Dek FEI, ÚIM FEIprogramátor VS, odborný asistent CSc.,PhD.C604+421 (2) 60 291 859xmarceks [at] is.stuba.sk
Ing. Alena MarečkováPO Dek Dek FEIpracovníčka ekonomiky prácealena.mareckova [at] stuba.sk
Ing. Juraj Marek, PhD.ÚEF FEIvýskumný pracovník s VŠ vzdelanímE311+421 (2) 60 291 327, +421 (2) 60 291 311juraj.marek [at] stuba.sk
RNDr. Ivica Marinová, PhD.ÚIM FEIodborná asistentka CSc.,PhD.A410+421 (2) 60 291 856ivica.marinova [at] stuba.sk
doc. RNDr. Ľubomír Marko, PhD.ÚIM FEIdocent CSc.,PhD.A417+421 (2) 60 291 115, +421 (2) 60 291 433lubomir.marko [at] stuba.sk
Alena MarkováKPRFEI FEIodborná administratívna pracovníčkaqmarkovaa [at] is.stuba.sk
Bc. Blanka MarkováPGO Dek FEIpracovníčka pre sociálne záležitostiA102+421 (2) 60 291 811blanka.markova [at] stuba.sk
Iveta MarkováVS Dek FEIprogramátorka VSC017+421 (2) 60 291 144iveta.markova [at] stuba.sk
Ing. Marián Marton, PhD.ÚEF FEIvýskumný pracovník s VŠ vzdelanímE412+421 (2) 60 291 365marian.marton [at] stuba.sk
Stanislav MasárTPO Dek Dek FEItechnik el. a energ. zariadeníC 519+421 (2) 60 291 170masar [at] is.stuba.sk
Mgr. Jana MatiašovskáIKAL FEIodborná asistentka bez vedeckej hodnostiA613+421 (2) 60 291 606jana.matiasovska [at] stuba.sk
Bc. Monika MattováEO Dek Dek FEIpracovníčka pre plán a rozpočetmattova [at] is.stuba.sk
doc. Ing. Martin Medvecký, PhD.ÚMIKT FEIdocent CSc.,PhD.B509+421 (2) 60 291 248martin.medvecky [at] stuba.sk
Ing. Mirko MegoVS Dek FEI, PGO Dek FEIpracovník operačných systémov VS, technický pracovníkT124b+421 (2) 60 291 575mirko.mego [at] stuba.sk
Matej MéhešVS Dek FEIprogramátor VST124a+421 (2) 60 291 143, +421 918 640 434matej.mehes [at] stuba.sk
Slavomíra MészárosováRSRS Dek Dek FEIodborná administratívna pracovníčkameszarosova [at] is.stuba.sk
Bc. Martin MierkaÚE FEIvýskumný pracovník s VŠ vzdelanímmtatry [at] gmail.com
prof. Ing. Marcel Miglierini, DrSc.ÚJFI FEIprofesor DrSc.A605+421 (2) 60 291 167marcel.miglierini [at] stuba.sk
Ing. Maroš MichalíkÚMIKT FEIprac. technickej obsluhy a údržby VSB404+421 (2) 60 291 836maros.michalik [at] stuba.sk
Ing. Pavol Michniak, PhD.ÚEF FEIvýskumný pracovník s VŠ vzdelanímpalo.mi [at] azet.sk
doc. Ing. Eva Miklovičová, PhD.ÚRK FEIdocentka CSc.,PhD.D315+421 (2) 60 291 604eva.miklovicova [at] stuba.sk
Mgr. Peter Miklovič, PhD.OTV TIŠ_ FEI, Dek Dek FEItajomník fakulty, odborný asistent CSc.,PhD.A122+421 (2) 60 291 757, +421 (2) 60 291 861peter.miklovic [at] stuba.sk
Ing. Miroslav Mikolášek, PhD.ÚEF FEIvýskumný pracovník s VŠ vzdelanímE301+421 (2) 60 291 872xmikolasekm [at] is.stuba.sk
Peter MikulaÚJFI FEItechnický pracovníkS16+421 (2) 60 291 765peter.mikula [at] stuba.sk
Ing. Ivan MinárikÚMIKT FEIvýskumný pracovník s VŠ vzdelanímB413+421 (2) 68 279 413ivan.minarik [at] gmail.com
Judita MinarovičováTPO Dek Dek FEIstrážnikVrátnica E+421 (2) 60 291 110, +421 (2) 60 291 120minarovicova [at] is.stuba.sk
Mgr. Monika MižikováPGO Dek FEIpracovníčka pre študijné záležitostiA106+421 (2) 60 291 221monika.mizikova [at] stuba.sk
Andrea MlynarovičováOSTVZ TIŠ_ FEIvrátnikmlynarovicova [at] is.stuba.sk
Silvester MolnárTPO Dek Dek FEImaliar a natieračCD 002+421 (2) 60 291 406molnars [at] is.stuba.sk
Ing. Leo Mrafko, PhD.ÚRK FEIodborný asistent CSc.,PhD.D317+421 (2) 60 291 616leo.mrafko [at] stuba.sk
Štefan MúdryTPO Dek Dek FEIprevádzkový pracovníkT021+421 (2) 60 291 240mudry [at] is.stuba.sk
prof. Ing. Ján Murgaš, PhD.ÚRK FEIprofesor CSc.,PhD.D305+421 (2) 60 291 781jan.murgas [at] stuba.sk
prof. Ing. Justín Murín, DrSc.ÚAM FEIprofesor DrSc.A704+421 (2) 60 291 611, +421 (2) 65 427 192justin.murin [at] stuba.sk
Dr. Michaela Musilová, MSc.ÚJFI FEIhosťujúca profesorkamusilova [at] is.stuba.sk
Ing. Lukáš Nagy, PhD.ÚEF FEIvýskumný pracovník s VŠ vzdelanímE112+421 (2) 60 291 163xnagyl [at] is.stuba.sk
Ružena NagyováÚE FEItechnická pracovníčkaB313+421 (2) 60 291 152, +421 (2) 65 429 600, +421 918 640 427ruzena.nagyova [at] stuba.sk
doc. RNDr. Oľga Nánásiová, PhD.ÚIM FEIdocentka CSc.,PhD.A402+421 (2) 60 291 561olga.nanasiova [at] stuba.sk
prof. Ing. Vladimír Nečas, PhD.ÚJFI FEIprofesor CSc.,PhD.A502, A607+421 (2) 60 291 861vladimir.necas [at] stuba.sk
Jana NekanovičováEO Dek Dek FEIfinančná účtovníčkaD 1120+421 906 068 kl. 204, +421 918 646 003, 270jana.nekanovicova [at] stuba.sk
Pavol NémethTPO Dek Dek FEIvrátnikTS02+421 (2) 60 291 270pavol.nemeth [at] stuba.sk
doc. RNDr. Karol Nemoga, CSc.ÚIM FEIdocent CSc.,PhD.C515+421 (2) 60 291 435nemoga [at] is.stuba.sk
Ing. Patrik Novák, PhD.ÚJFI FEIvýskumný pracovník s VŠ vzdelanímA316+421 (2) 60 291 714patrik.novak [at] stuba.sk
Ing. Vladislav NovákÚIM FEIasistentC514+421 (2) 60 291 845vladislav.novak [at] stuba.sk
Ing. Ivan Novotný, PhD.ÚEF FEIvýskumný pracovník s VŠ vzdelanímE310+421 (2) 60 291 235ivan.novotny [at] stuba.sk
Ing. Ľuboš Omelina, PhD.ÚIM FEIvýskumný pracovník s VŠ vzdelanímlubos.omelina [at] stuba.sk, lomelina [at] gmail.com
doc. Ing. Oldřich Ondráček, PhD.ÚEF FEIdocent CSc.,PhD.E217+421 (2) 60 291 492oldrich.ondracek [at] stuba.sk
Ing. Katarína OndráškováKFEI Dek FEIknihovníčkaA148+421 (2) 60 291 408katarina.ondraskova [at] stuba.sk
Mgr. Daniela OndrouškováIKAL FEIodborná asistentka bez vedeckej hodnostiA609+421 (2) 60 291 726daniela.ondrouskova [at] stuba.sk
Michal OpatovskýOSTVZ TIŠ_ FEIvrátnikopatovsky [at] is.stuba.sk
prof. Dr. Ing. Miloš OravecÚIM FEIprofesor CSc.,PhD.C508+421 (2) 60 291 130milos.oravec [at] stuba.sk
doc. Ing. Miloš Orgoň, PhD.ÚMIKT FEIdocent CSc.,PhD.B510+421 (2) 60 291 414, +421 (2) 68 279 510milos.orgon [at] stuba.sk
Dana OroszováKFEI Dek FEIknihovníčkaA145+421 (2) 60 291 391dana.oroszova [at] stuba.sk
Ing. Filip OsuskýÚJFI FEIvýskumný pracovník s VŠ vzdelanímosusky [at] gmail.com
Ing. Jakub Osuský, PhD.ÚAM FEIodborný asistent CSc.,PhD.D123+421 (2) 60 291 356xosusky [at] is.stuba.sk
doc. Ing. Juraj Packa, PhD.ÚEAE FEIodborný asistent CSc.,PhD.C105+421 (2) 60 291 268juraj.packa [at] stuba.sk
Ing. Pavel PaholíkÚEAE FEIvýskumný pracovník s VŠ vzdelanímpaholik [at] is.stuba.sk
PaedDr. Vladimír PajkošOTV TIŠ_ FEIlektorT112+421 (2) 60 291 290vladimir.pajkos [at] stuba.sk
Ing. Tomáš Páleník, PhD.ÚMIKT FEIodborný asistent CSc.,PhD.B613+421 (2) 60 291 285xpalenikt1 [at] is.stuba.sk
Mgr. Dávid Pancza, PhD.ÚIM FEIodborný asistent CSc.,PhD.A415+421 (2) 60 291 617david.pancza [at] stuba.sk
Ing. Miroslav PánikTPO Dek Dek FEIprevádzkový pracovníkT153+421 (2) 60 291 852miroslav.panik [at] stuba.sk
Simona PápayováPS Dek FEIpracovníčka pre vedecko - výskumnú činnosťpapayovas [at] is.stuba.sk
RNDr. Elena Pastuchová, PhD.ÚIM FEIodborná asistentka CSc.,PhD.A424+421 (2) 60 291 303elena.pastuchova [at] stuba.sk
Ing. Peter Pásztó, PhD.ÚRK FEIodborný asistent CSc.,PhD.D615+421 (2) 60 291 864xpaszto [at] is.stuba.sk
Ing. Juraj Paulech, PhD.ÚAM FEIodborný asistent CSc.,PhD.A701+421 (2) 60 291 562juraj.paulech [at] stuba.sk
Ing. Jana Paulusová, PhD.ÚRK FEIodborná asistentka CSc.,PhD.D411+421 (2) 60 291 262jana.paulusova [at] stuba.sk
prof. Ing. Márius Pavlovič, PhD.ÚJFI FEIprofesor CSc.,PhD.A504+421 (2) 60 291 106marius.pavlovic [at] stuba.sk
prof. Ing. Jarmila Pavlovičová, PhD.ÚRK FEIprofesorka CSc.,PhD.D708+421 (2) 60 291 177, +421 (2) 68 279 412jarmila.pavlovicova [at] stuba.sk
Ing. Eva PavlovkinováEO Dek Dek FEIpracovníčka pre plán a rozpočetA115+421 (2) 60 291 255eva.pavlovkinova [at] stuba.sk
Ing. Milan Pavúk, PhD.ÚJFI FEIvýskumný pracovník s VŠ vzdelanímA606+421 (2) 60 291 832xpavuk [at] is.stuba.sk
Ing. Milan Perný, PhD.ÚEAE FEIodborný asistent CSc.,PhD.C107+421 (2) 60 291 884milan.perny [at] stuba.sk
Ing. Miroslav PeškoVS Dek FEIvedúci VSTP306+421 (2) 60 291 805, +421 (2) 65 424 816, +421 908 674 166miroslav.pesko [at] stuba.sk
Eva PetrášováÚEAE FEIodborná administratívna pracovníčkaC208+421 (2) 60 291 457eva.petrasova [at] stuba.sk
Ing. Martin Petriska, PhD.ÚJFI FEIvýskumný pracovník s VŠ vzdelanímA604+421 (2) 60 291 173martin.petriska [at] stuba.sk
Ing. Marek Pípa, PhD.ÚEAE FEIodborný asistent CSc.,PhD.C309+421 (2) 60 291 838marek.pipa [at] stuba.sk
prof. Ing. Pavol Podhradský, PhD.ÚMIKT FEIvýskumný pracovník s VŠ vzdelanímB413+421 (2) 60 291 705, +421 (2) 68 279 413pavol.podhradsky [at] stuba.sk
PhDr. Ivan PodperaIKAL FEIodborný asistent bez vedeckej hodnostiA610+421 (2) 60 291 136ivan.podpera [at] stuba.sk
doc. Mgr. Marcel Polakovič, PhD.ÚIM FEIdocent CSc.,PhD.A421+421 (2) 60 291 729marcel.polakovic [at] stuba.sk
prof. Ing. Jaroslav Polec, PhD.ÚMIKT FEIprofesor CSc.,PhD.B409+421 (2) 60 291 354jaroslav.polec [at] stuba.sk
Ing. Peter Poljovka, PhD.ÚEAE FEIodborný asistent CSc.,PhD.C210+421 (2) 60 291 116peter.poljovka [at] stuba.sk
Ing. Martin Predanocy, PhD.ÚEF FEIvýskumný pracovník s VŠ vzdelanímE114+421 (2) 60 291 445martin.predanocy [at] stuba.sk
Ing. Patrik Príbytný, PhD.ÚEF FEIvýskumný pracovník s VŠ vzdelanímE314+421 (2) 60 291 373xpribytny [at] is.stuba.sk
Ing. Juraj Priesol, PhD.ÚEF FEIvýskumný pracovník s VŠ vzdelanímE407+421 (2) 60 291 364priesol.juraj [at] gmail.com
doc. Ing. Anna Přibilová, PhD.ÚEF FEIodborná asistentka CSc.,PhD.E107+421 (2) 60 291 743anna.pribilova [at] stuba.sk
PaedDr. Eduard PsotkaPGO Dek FEIpracovník pre študijné záležitostiA105+421 (2) 60 291 741eduard.psotka [at] stuba.sk
Ing. Jozef Púčik, PhD.ÚEF FEIodborný asistent CSc.,PhD.E218+421 (2) 60 291 843jozef.pucik [at] stuba.sk
RNDr. Marian PuškárVS Dek FEIpracovník operačných systémov VST123+421 (2) 60 291 522, +421 905 524 387marian.puskar [at] stuba.sk
Ing. Juraj Racko, CSc.ÚEF FEIvedecký pracovník KS IIa. CSc.,PhD.E315+421 (2) 60 291 329, +421 (2) 60 291 244juraj.racko [at] stuba.sk
Ing. Jana Raditschová, PhD.ÚEAE FEIvýskumná pracovníčka s VŠ vzdelanímC705+421 (2) 60 291 774raditschova [at] is.stuba.sk
Ing. Martin Rakús, PhD.ÚMIKT FEIodborný asistent CSc.,PhD.B612+421 (2) 60 291 157, +421 (2) 68 279 612martin.rakus [at] stuba.sk
doc. Ing. Rudolf Ravas, PhD.ÚE FEIdocent CSc.,PhD.B326+421 (2) 60 291 294rudolf.ravas [at] stuba.sk
prof. Ing. Robert Redhammer, PhD.ÚEF FEIprofesor CSc.,PhD.E410+421 (2) 60 291 654robert.redhammer [at] stuba.sk
Gabriela RendekováKFEI Dek FEIknihovníčkaA-študovňa+421 (2) 60 291 184gabriela.rendekova [at] stuba.sk
Ján RigoTPO Dek Dek FEImanipulačný robotníkTS03+421 (2) 60 291 280jan.rigo [at] stuba.sk
Ing. Jozef Rodina, PhD.ÚRK FEIodborný asistent CSc.,PhD.D617+421 (2) 60 291 505xrodina [at] is.stuba.sk
doc. Ing. Rastislav Róka, PhD.ÚMIKT FEIdocent CSc.,PhD.B608+421 (2) 60 291 855, +421 (2) 68 279 608rastislav.roka [at] stuba.sk
doc. Ing. Danica Rosinová, PhD.ÚAM FEIdocentka CSc.,PhD.D111+421 (2) 60 291 563danica.rosinova [at] stuba.sk
PhDr. Ľubica Rovanová, PhD.IKAL FEIodborná asistentka CSc.,PhD.A611+421 (2) 60 291 624, +421 (2) 65 411 487lubica.rovanova [at] stuba.sk
prof. Ing. Gregor Rozinaj, PhD.ÚMIKT FEIprofesor CSc.,PhD.B414+421 (2) 60 291 703, +421 (2) 68 279 414gregor.rozinaj [at] stuba.sk
doc. RNDr. Boris Rudolf, PhD.ÚIM FEIdocent CSc.,PhD.A403+421 (2) 60 291 412boris.rudolf [at] stuba.sk
RNDr. Vlastimil Řeháček, PhD.ÚEF FEIvýskumný pracovník s VŠ vzdelanímE310+421 (2) 60 291 244, +421 (2) 60 291 235vlastimil.rehacek [at] stuba.sk
Monika SatkováEO Dek Dek FEIfinančná účtovníčkaA147+421 (2) 60 291 675monika.satkova [at] stuba.sk
Ing. Katarína Sedlačková, PhD.ÚJFI FEIodborná asistentka CSc.,PhD.A513+421 (2) 60 291 265katarina.sedlackova [at] stuba.sk
Ing. Tibor SedlárÚAM FEIodborný asistent bez vedeckej hodnostiA803+421 (2) 60 291 399sedlar [at] is.stuba.sk
Bc. Jakub SeewaldKPRFEI FEIodborný administratívny pracovníkseewald.jakub [at] gmail.com
doc. Ing. Ivan Sekaj, PhD.ÚRK FEIdocent CSc.,PhD.D701+421 (2) 60 291 585ivan.sekaj [at] stuba.sk
Mgr. Andrea SemanováÚRK FEItechnická pracovníčkaD415+421 (2) 60 291 341andrea.semanova [at] stuba.sk
prof. Ing. Jozef Sitek, DrSc.ÚJFI FEIvýskumný pracovník s VŠ vzdelanímA507+421 (2) 60 291 663jozef.sitek [at] stuba.sk
Ing. Juraj Slačka, PhD.ÚRK FEIodborný asistent CSc.,PhD.D407xslacka [at] stuba.sk
prof. Ing. Vladimír Slugeň, DrSc.ÚJFI FEIprofesor DrSc.A502, A608+421 (2) 60 291 753, +421 (2) 60 291 821vladimir.slugen [at] stuba.sk
Viera SmetanováOSTVZ TIŠ_ FEIvrátniksmetanovav [at] is.stuba.sk
prof. Ing. Viktor Smieško, PhD.ÚE FEIprofesor CSc.,PhD.B318, B311+421 (2) 60 291 894, +421 (2) 60 291 524, +421 (2) 65 429 600viktor.smiesko [at] stuba.sk
Emília SochováTPO Dek Dek FEIvrátnikVrátnica E+421 (2) 60 291 110, +421 (2) 60 291 120emilia.sochova [at] stuba.sk
Ing. Stanislav Sojak, PhD.PS Dek FEI, ÚJFI FEIpracovník pre vedecko - výskumnú činnosť, výskumný pracovník s VŠ vzdelanímA509+421 (2) 60 291 229xsojaks1 [at] is.stuba.sk
Mgr. Ľudmila Solenská, PhD.IKAL FEIodborná asistentka CSc.,PhD.A601+421 (2) 60 291 645ludmila.solenska [at] stuba.sk
Ing. Dominik SopiakÚIM FEIvýskumný pracovník s VŠ vzdelanímsopiak.dominik [at] gmail.com
prof. Ing. Viera Stopjaková, PhD.ÚEF FEIprofesorka CSc.,PhD.E119+421 (2) 60 291 149, +421 (2) 60 291 194viera.stopjakova [at] stuba.sk
Gabriela StríbrnskáPO Dek Dek FEIpracovníčka ekonomiky práceA152+421 (2) 60 291 681gabriela.stribrnska [at] stuba.sk
Ing. Michal StromkoÚAM FEIvýskumný pracovník s VŠ vzdelanímstromkomichal [at] gmail.com
prof. Ing. Ľubica Stuchlíková, PhD.ÚEF FEIprofesorka CSc.,PhD.E306+421 (2) 60 291 324, +421 (2) 60 291 754lubica.stuchlikova [at] stuba.sk
Mgr. Alena SuttnerováOTV TIŠ_ FEIlektorT109+421 (2) 60 291 790alena.suttnerova [at] stuba.sk
Mgr. Marek Sýs, PhD.ÚIM FEIodborný asistent CSc.,PhD.C512+421 (2) 60 291 227sys [at] is.stuba.sk
Mgr. Miriam SzabováÚEAE FEIodborná administratívna pracovníčkaC307+421 917 933 184, 9028, +421 (2) 60 291 831miriam.szabova [at] stuba.sk
Ing. Robert SzobolovszkýÚEF FEIvýskumný pracovník s VŠ vzdelanímrobert.om1ars [at] gmail.com
Zuzana ŠabíkováÚIM FEIodborná administratívna pracovníčkaC505+421 (2) 60 291 266zuzana.sabikova [at] stuba.sk
doc. Ing. Andrea Šagátová, PhD.ÚJFI FEIdocentka CSc.,PhD.A506+421 (2) 60 291 595andrea.sagatova [at] stuba.sk
Ing. Adriena ŠajbanováRKaAČ Dek FEIasistentkaA121+421 (2) 60 291 798sajbanova [at] is.stuba.sk
prof. Ing. Vladimír Šály, PhD.ÚEAE FEIprofesor CSc.,PhD.C110+421 (2) 60 291 746vladimir.saly [at] stuba.sk
Jaroslav ŠamšonTPO Dek Dek FEIstrážnikVrátnica A+421 (2) 60 291 100, +421 (2) 60 291 400samson [at] is.stuba.sk
Věra ŠamšonováTPO Dek Dek FEIvrátniksamsonova [at] is.stuba.sk
Mgr. Michaela ŠándorováÚEF FEIodborná administratívna pracovníčkabalazovam [at] is.stuba.sk
prof. Ing. Alexander Šatka, CSc.ÚEF FEIprofesor CSc.,PhD.E 504+421 (2) 60 291 656, +421 (2) 60 291 883, +421 (2) 60 291 815alexander.satka [at] stuba.sk
Mgr. Zuzana ŠedováÚIM FEIodborná administratívna pracovníčkaA416+421 (2) 60 291 383sedova [at] is.stuba.sk
Mária ŠimováEO Dek Dek FEIpracovníčka pre plán a rozpočetsimova [at] is.stuba.sk
Ing. Jaroslava Škriniarová, CSc.ÚEF FEIvedecká pracovníčka KS IIa. CSc.,PhD.E508+421 (2) 60 291 271jaroslava.skriniarova [at] stuba.sk
Ing. Martin Šoka, PhD.PRVVVČ Dek FEI, ÚE FEIvýskumný pracovník s VŠ vzdelaním, pracovník pre edičnú a publik. činnosťB116+421 (2) 60 291 424xsoka [at] is.stuba.sk
Ing. Pavol ŠoulaVS Dek FEItechnický pracovníkT125+421 (2) 60 291 706pavol.soula [at] stuba.sk
doc. Ing. Michal Šrámka, PhD.ÚIM FEIdocent CSc.,PhD.C608+421 (2) 60 291 398sramka [at] is.stuba.sk
doc. Ing. Vladimír Štofanik, PhD.ÚEF FEIdocent CSc.,PhD.E221+421 (2) 60 291 394stofanik [at] is.stuba.sk
Ing. Marián Štofka, CSc.ÚE FEIodborný asistent CSc.,PhD.B113+421 (2) 60 291 374marian.stofka [at] stuba.sk
Jozef TakácsTPO Dek Dek FEIúdržbárVS+421 (2) 60 291 300jozef.takacs [at] stuba.sk
Ing. Peter Ťapák, PhD.ÚAM FEIodborný asistent CSc.,PhD.D121+421 (2) 60 291 569peter.tapak [at] stuba.sk
Ing. Marián Tárník, PhD.ÚRK FEIodborný asistent CSc.,PhD.D310+421 (2) 60 291 141xtarnik [at] is.stuba.sk
Ing. Peter Telek, PhD.ÚEF FEIvýskumný pracovník s VŠ vzdelanímxtelek [at] is.stuba.sk
Ing. Michal Tölgyessy, PhD.ÚRK FEIvýskumný pracovník s VŠ vzdelanímD616+421 (2) 60 291 605michal.tolgyessy [at] stuba.sk
doc. Ing. Martin Tomáška, PhD.ÚEF FEIdocent CSc.,PhD.E611, E507+421 (2) 60 291 404, +421 (2) 60 291 363martin.tomaska [at] stuba.sk
Ing. Ľuboš TrunkvalterÚEAE FEIpracovník pre študijné záležitostiC408+421 (2) 60 291 202trunkvalter [at] is.stuba.sk
Nataša UčňováPS Dek FEIpracovníčka pre vedecko - výskumnú činnosťT 139+421 (2) 60 291 345natasa.ucnova [at] stuba.sk
prof. Ing. František Uherek, PhD.ÚEF FEIprofesor CSc.,PhD.E605+421 (2) 60 291 369frantisek.uherek [at] stuba.sk
Mgr. Silvia UjčekováKFEI Dek FEIknihovníčkaA-študovňa+421 (2) 60 291 184silvia.ujcekova [at] stuba.sk
Anna UjhelyiováTPO Dek Dek FEIvrátnikVrátnica A+421 (2) 60 291 100, +421 (2) 60 291 400ujhelyiovaa [at] is.stuba.sk
Helena UpohlavováTPO Dek Dek FEIprevádzková pracovníčkaT152+421 (2) 60 291 200helena.upohlavova [at] stuba.sk
doc. Ing. Elemír Ušák, PhD.ÚE FEIdocent CSc.,PhD.B215+421 (2) 60 291 466elemir.usak [at] stuba.sk
Ing. Mariana Ušáková, PhD.ÚE FEIvýskumná pracovníčka s VŠ vzdelanímB216+421 (2) 60 291 423marianna.usakova [at] stuba.sk
Zuzana VáciováÚJFI FEIpracovníčka pre ekonomické činnostiA207+421 (2) 60 291 297zuzana.vaciova [at] stuba.sk
doc. Ing. Ján Vajda, CSc.ÚJFI FEIdocent CSc.,PhD.A305+421 (2) 60 291 275jan.vajda [at] stuba.sk
doc. Ing. Ferdinand Valent, PhD.ÚEAE FEIdocent CSc.,PhD.C012+421 (2) 60 291 176ferdinand.valent [at] stuba.sk
doc. RNDr. Pavol Valko, CSc.ÚJFI FEIdocent CSc.,PhD.A210+421 (2) 60 291 114pavol.valko [at] stuba.sk
RNDr. Mária ValkováÚJFI FEIodborná asistentka bez vedeckej hodnostiA310+421 (2) 60 291 418maria.valkova [at] stuba.sk
Ing. Marek Vančo, PhD.ÚMIKT FEIvýskumný pracovník s VŠ vzdelanímB417+421 (2) 68 279 417marek.vanco.email [at] gmail.com
Mgr. Marek Vančo, PhD.ÚJFI FEIodborný asistent CSc.,PhD.A304+421 (2) 60 291 287, +421 (2) 60 291 196marek.vanco [at] stuba.sk
Ing. Radoslav Vargic, PhD.ÚMIKT FEIodborný asistent CSc.,PhD.B415+421 (2) 68 279 415, +421 (2) 60 291 788radoslav.vargic [at] stuba.sk
Rozália VargováTPO Dek Dek FEItelefonistkatel. ústredňa+421 (2) 60 291 111, +421 (2) 60 291 112rozalia.vargova [at] stuba.sk
doc. Ing. Michal Váry, PhD.ÚEAE FEIdocent CSc.,PhD.C205, C209+421 (2) 60 291 868, +421 (2) 60 291 283michal.vary [at] stuba.sk
Ing. Tomáš Váry, PhD.ÚJFI FEIvýskumný pracovník s VŠ vzdelanímA308+421 (2) 60 291 639xvaryt [at] is.stuba.sk
Ing. Erik Vavrinský, PhD.ÚEF FEIodborný asistent CSc.,PhD.E608+421 (2) 60 291 655erik.vavrinsky [at] stuba.sk
Alojz VďačnýÚE FEItechnický pracovníkB109+421 (2) 60 291 465alojz.vdacny [at] stuba.sk
PhDr. Peter VelickýTPO Dek Dek FEIvrátnikVrátnica A+421 (2) 60 291 100, +421 (2) 60 291 400velicky [at] is.stuba.sk
Anna VeľkáTPO Dek Dek FEIskladníčkaT019+421 (2) 60 291 260anna.velka [at] stuba.sk
prof. Ing. Vojtech Veselý, DrSc.ÚRK FEIvýskumný pracovník s VŠ vzdelanímD316+421 (2) 60 291 633vojtech.vesely [at] stuba.sk
Bc. Marek VimpeľÚE FEIvýskumný pracovník s VŠ vzdelanímm.vimpel [at] gmail.com
Ing. Andrej Vincze, PhD.ÚEF FEIvedecký pracovník KS IIa. CSc.,PhD.MLC, E008+421 (2) 60 291 883, +421 (2) 60 291 321vincze [at] is.stuba.sk
Ing. Klement Vitázek, PhD.ÚJFI FEIodborný asistent CSc.,PhD.A602+421 (2) 60 291 122klement.vitazek [at] stuba.sk
prof. Ing. Anton Vitko, PhD.ÚRK FEIvýskumný pracovník s VŠ vzdelanímD507+421 (2) 60 291 680anton.vitko [at] stuba.sk
Beata VlačikyováKFEI Dek FEIknihovníčkaA Požičovňa+421 (2) 60 291 526beata.vlacikyova [at] stuba.sk
Ing. Marian Vojs, PhD.ÚEF FEIvýskumný pracovník s VŠ vzdelanímE408+421 (2) 60 291 367marian.vojs [at] stuba.sk
doc. Ing. Milan Vojvoda, PhD.ÚIM FEIdocent CSc.,PhD.C507+421 (2) 60 291 651milan.vojvoda [at] stuba.sk
Ing. Jozef Vőrős, PhD.ÚRK FEIvedecký pracovník KS IIa. CSc.,PhD.D613+421 (2) 60 291 505jozef.voros [at] stuba.sk
Ing. Branislav Vrban, PhD.ÚJFI FEIvýskumný pracovník s VŠ vzdelanímA307+421 (2) 60 291 370brano.vrban [at] gmail.com
doc. Ing. Bedřich Weber, CSc.ÚEF FEIvýskumný pracovník s VŠ vzdelanímE113+421 (2) 60 291 446bedrich.weber [at] stuba.sk
doc. Ing. Martin Weis, PhD.ÚEF FEIvýskumný pracovník s VŠ vzdelanímE506+421 (2) 60 291 858, +421 (2) 60 291 653weism [at] is.stuba.sk
doc. RNDr. Michal Zajac, PhD.PRVVVČ Dek FEI, ÚIM FEIpracovník pre edičnú a publik. činnosť, docent CSc.,PhD.A408+421 (2) 60 291 723michal.zajac [at] stuba.sk
doc. Ing. Pavol Zajac, PhD.ÚIM FEIdocent CSc.,PhD.C515+421 (2) 60 291 435pavol.zajac [at] stuba.sk
Mgr. Michal Zákopčan, PhD.ÚIM FEIodborný asistent CSc.,PhD.A401+421 (2) 60 291 529zakopcan [at] is.stuba.sk
Ing. Roman Záluský, PhD.ÚEF FEIvýskumný pracovník s VŠ vzdelanímE115+421 (2) 60 291 368xzalusky [at] is.stuba.sk
Ing. Ivan Zelenay, CSc.ÚJFI FEIodborný asistent CSc.,PhD.A306+421 (2) 60 291 816ivan.zelenay [at] stuba.sk
prof. Mgr. Erika Zemková, PhD.OTV TIŠ_ FEIvýskumná pracovníčka s VŠ vzdelanímT 107+421 (2) 60 291 810zemkova [at] is.stuba.sk
Ing. Jozef ZuščakÚEAE FEIvýskumný pracovník s VŠ vzdelanímC314+421 (2) 60 291 766jozef.zuscak [at] stuba.sk
Ing. Dušan ŽákÚEAE FEIvýskumný pracovník s VŠ vzdelanímzak [at] is.stuba.sk
doc. Ing. Katarína Žáková, PhD.ÚAM FEIdocentka CSc.,PhD.D119+421 (2) 60 291 742katarina.zakova [at] stuba.sk
doc. Ing. Milan Žiška, PhD.ÚEF FEIdocent CSc.,PhD.E305+421 (2) 60 291 739milan.ziska [at] stuba.sk

Externí pracovníci

MenoPracoviskoZaradenieKanceláriaTelefónE-mail
doc. Ing. Vladimír Áč, PhD.FEIExterný spolupracovníkqac [at] is.stuba.sk
Ing. Lukáš AdamkoFEIExterný spolupracovníkqadamko [at] is.stuba.sk
prof. Sahar AL-MALAIKAFEIExterná spolupracovníčkaqalmalaika [at] is.stuba.sk
Juan Almenara-ZamoraFEIExterný spolupracovníkj.azamora [at] alumnos.upm.es
prof. Ing. Juraj Altus, PhD.FEIExterný spolupracovníkqaltus [at] is.stuba.sk
doc. Ing. Rudolf Andoga, PhD.FEIExterný spolupracovníkqandoga [at] is.stuba.sk
Ing. Peter Andris, PhD.FEIExterný spolupracovníkqandris [at] is.stuba.sk
prof. RNDr. Peter Babinec, CSc.FEIExterný spolupracovníkqbabinec [at] is.stuba.sk
Ing. Július BabjakFEIExterný spolupracovníkqbabjak [at] is.stuba.sk
Ján BačkoFEIExterný spolupracovníkjan.backo [at] stuba.sk
Ing. Martin BagoFEIExterný spolupracovníkmartin.bago [at] gmail.com
prof. Ing. RNDr. Ivan Bajla, CSc.FEIExterný spolupracovníkqbajla [at] is.stuba.sk
Ing. Zlatko BalašFEIExterný spolupracovníkzbalas [at] gmail.com
prof. Ing. Igor Baláž, DrSc.FEIExterný spolupracovníkigor.balaz [at] stuba.sk
Ing. Martin BalážFEIExterný spolupracovníkqbalazm [at] is.stuba.sk
prof. RNDr. Peter Baláž, DrSc.FEIExterný spolupracovníkqbalazp [at] is.stuba.sk
Ing. Tomáš Balogh, PhD.FEIExterný spolupracovníkqbaloght [at] is.stuba.sk
doc. Ing. Zoltán Balogh, PhD.FEIExterný spolupracovníkqbaloghz [at] is.stuba.sk
prof. Ing. Karol Balog, PhD.FEIExterný spolupracovníkŤL-322a+421 906 068 klapka 501, +421 918 646 041karol.balog [at] stuba.sk
Ing. RNDr. Ján Bartl, CSc.FEIExterný spolupracovníkqbartl [at] is.stuba.sk
prof. Ing. Siegfried Bauer, PhD.FEIExterný spolupracovníkqbauer [at] is.stuba.sk
Ing. Pavol BaumaisterFEIExterný spolupracovníkqbaumaister [at] is.stuba.sk
Ing. Martin BaumannFEIExterný spolupracovníkmartin.baumann [at] gmail.com
prof. Ing. Cyril Belavý, CSc.FEIExterný spolupracovník106+421 (2) 57 296 703, +421 915 759 567cyril.belavy [at] stuba.sk
Ing. Tomáš BenčúrikFEIExterný spolupracovníkqbencurik [at] is.stuba.sk
Ing. František Benko, CSc.FEIExterný spolupracovníkqbenkof [at] is.stuba.sk
Katarína BeňuškováFEIExterná spolupracovníčkaqbenuskovak [at] is.stuba.sk
Ing. Marián Beszédeš, PhD.FEIExterný spolupracovníkB506+421 (2) 68 279 506qbeszedes [at] is.stuba.sk
Ing. Milan BezecnýFEIExterný spolupracovníkqbezecny [at] is.stuba.sk
Mgr. Slávka BielikováFEIExterná spolupracovníčkaqbielikova [at] is.stuba.sk
Alessandro BlasioliFEIExterný spolupracovníkalessandro.blasioli [at] outlook.it
prof. RNDr. Igor Bock, PhD.FEIExterný spolupracovníkA405+421 (2) 60 291 204igor.bock [at] stuba.sk
Ing. Vlastimil Boháč, CSc.FEIExterný spolupracovníkqvlastimilbohac [at] is.stuba.sk
doc. RNDr. Mária Bohdalová, PhD.FEIExterná spolupracovníčkaqbohdalova [at] is.stuba.sk
Ing. Amine Bouhaddane, PhD.FEIExterný spolupracovníkA517+421 (2) 60 291 803amine.bouhaddane [at] centrum.sk
doc. Ing. Peter Braciník, PhD.FEIExterný spolupracovníkqbracinik [at] is.stuba.sk
Ing. Juraj Breza, PhD.FEIExterný spolupracovníkA506+421 (2) 60 291 595qbrezaj [at] is.stuba.sk
Ing. Zdenko Brezovič, PhD.FEIExterný spolupracovníkB209+421 (2) 60 291 531zdenko.brezovic [at] stuba.sk
Miha BrlanFEIExterný spolupracovníkmihabrlan [at] gmail.com
Ing. Jaroslav Bruncko, PhD.FEIExterný spolupracovníkqbrunckoj [at] is.stuba.sk
prof. Ing. Jaromír Brzobohatý, CSc.FEIExterný spolupracovníkqbrzobohaty [at] is.stuba.sk
Ing. Štefan Bucz, PhD.FEIExterný spolupracovníkxbucz [at] is.stuba.sk
Ing. Ivana Budinská, PhD.FEIExterná spolupracovníčkabudinskai [at] is.stuba.sk
Ing. Martin Bugár, PhD.FEIExterný spolupracovníkA708+421 (2) 60 291 579martin.bugar [at] gmail.com
Eva BukovenovaFEIExterná spolupracovníčkaqbukovenova [at] is.stuba.sk
RNDr. Beata Butvinová, CSc.FEIExterná spolupracovníčkaqbutvinova [at] is.stuba.sk
RNDr. Pavol Butvin, CSc.FEIExterný spolupracovníkqbutvin [at] is.stuba.sk
doc. Ing. Ján Bydžovský, CSc.FEIExterný spolupracovníkE214+421 (2) 60 291 376jan.bydzovsky [at] stuba.sk
RNDr. Vladimír Cambel, CSc.FEIExterný spolupracovníkqcambel [at] is.stuba.sk
Ana Luisa CastroFEIExterná spolupracovníčkaana.vasccastro [at] gmail.com
Ing. Anton Cerman, PhD.FEIExterný spolupracovníkC314+421 (2) 60 291 766tonocerman [at] gmail.com
RNDr. Alexander Cigáň, CSc.FEIExterný spolupracovníkqcigan [at] is.stuba.sk
prof. Ing. Otto Csabay, DrSc.FEIExterný spolupracovníkE305+421 (2) 60 291 362otto.csabay [at] stuba.sk
Mgr. Jan Cvečka, PhD.FEIExterný spolupracovníkqcvecka [at] is.stuba.sk
doc. Ing. František Čapkovič, CSc.FEIExterný spolupracovníkqcapkovicf [at] is.stuba.sk
Ing. Miroslav Čapkovič, PhD.FEIExterný spolupracovníkqcapkovic [at] is.stuba.sk
Mgr. Jozef ČechovskýFEIExterný spolupracovníkqcechovsky [at] is.stuba.sk
Ing. Tomáš ČechvalaFEIExterný spolupracovníktomas.cechvala [at] gmail.com
Ing. Martin ČelkoFEIExterný spolupracovníkqcelkom [at] is.stuba.sk
Ing. Jozef Čepko, PhD.FEIExterný spolupracovníkB417+421 (2) 68 279 417jozef.cepko [at] stuba.sk
Ing. Filip Čertík, PhD.FEIExterný spolupracovníkfilip.certik [at] gmail.com
doc. RNDr. Ivan Červeň, CSc.FEIExterný spolupracovníkivan.cerven [at] stuba.sk
Ing. Oľga ČičákováFEIExterná spolupracovníčkaB320+421 (2) 60 291 511olga.cicakova [at] stuba.sk
Ing. Lenka Čížová, PhD.FEIExterná spolupracovníčkaqkrulikovska [at] is.stuba.sk
doc. Ing. Ján Čuchran, PhD.FEIExterný spolupracovníkjan.cuchran [at] stuba.sk
prof. Ing. Milan Dado, PhD.FEIExterný spolupracovníkqdadom [at] is.stuba.sk
Ing. Vladimír Daniška, PhD.FEIExterný spolupracovníkqdaniska [at] is.stuba.sk
Ing. Jozef DaňoFEIExterný spolupracovníkdanojozef [at] gmail.com
Ing. Štefan DaňoFEIExterný spolupracovníkqdano [at] is.stuba.sk
doc. Ing. Ivan Daruľa, PhD.FEIExterný spolupracovníkC405+421 (2) 60 291 887, +421 (2) 60 291 881ivan.darula [at] stuba.sk
Ing. Petr Dařílek, CSc.FEIExterný spolupracovníkqdarilek [at] is.stuba.sk
Mgr. Jakub Daubner, PhD.FEIExterný spolupracovníkqjakubdaubner [at] is.stuba.sk
Radoslav DerdakFEIExterný spolupracovníkqderdak [at] is.stuba.sk
RNDr. René Derian, PhD.FEIExterný spolupracovníkqderian [at] is.stuba.sk
prof. Kaat DesloovereFEIExterný spolupracovníkqdesloovere [at] is.stuba.sk
Inês Pereira de SousaFEIExterná spolupracovníčkainexpsousa [at] gmail.com
prof. Ing. Zdeněk Diviš, CSc.FEIExterný spolupracovníkqdivis [at] is.stuba.sk
doc. RNDr. Edmund Dobročka, CSc.FEIExterný spolupracovníkdobrocka [at] is.stuba.sk
doc. Ing. Karol Dobrovodský, PhD.FEIExterný spolupracovníkqdobrovodskyk [at] is.stuba.sk
Ing. Peter DomonkošFEIExterný spolupracovníkpeter.domonkos [at] stuba.sk
Ing. Marián DonovalFEIExterný spolupracovníkqdonoval [at] is.stuba.sk
Ing. Pavol DoršicFEIExterný spolupracovníkqdorsic [at] is.stuba.sk
Ing. Martin Dosedla, PhD.FEIExterný spolupracovníkqdosedla [at] is.stuba.sk
doc. Ing. Zdenek Dostál, CSc.FEIExterný spolupracovníkqdostalz [at] is.stuba.sk
doc. Ing. Jiří Drápela, Ph.D.FEIExterný spolupracovníkqdrapela [at] is.stuba.sk
Ing. Daniela DrozdováFEIExterná spolupracovníčkaqdrozdova [at] is.stuba.sk
RNDr. Milan Držík, CSc.FEIExterný spolupracovníkqdrzik [at] is.stuba.sk
Ing. František Dubecký, CSc.FEIExterný spolupracovníkqdubecky [at] is.stuba.sk
doc. Ing. Viera Dubravcová, CSc.FEIExterná spolupracovníčkaE408+421 (2) 60 291 367viera.dubravcova [at] stuba.sk
Ing. Mária DúbravskáFEIExterná spolupracovníčkaD409+421 (2) 60 291 286maria.dubravska [at] stuba.sk
Ing. Michal Duč-Anci, PhD.FEIExterný spolupracovníkC009+421 (2) 60 291 179michal.duc-anci [at] stuba.sk
Ing. Juraj DudášFEIExterný spolupracovníkqdudasj [at] is.stuba.sk
doc. Ing. Ján Dúha, PhD.FEIExterný spolupracovníkqduha [at] is.stuba.sk
Ing. Drahomír ĎurinaFEIExterný spolupracovníkqdurina [at] is.stuba.sk
Ing. Pavol Ďurina, PhD.FEIExterný spolupracovníkqdurinap [at] is.stuba.sk
Ing. Jaroslav Dzuba, PhD.FEIExterný spolupracovníkjaroslav.dzuba [at] gmail.com
doc. Dr. Dipl.-Ing. Michael EistererFEIExterný spolupracovníkqeisterer [at] is.stuba.sk
Ing. Jan EštokFEIExterný spolupracovníkqestok [at] is.stuba.sk
Ing. Marek FábryFEIExterný spolupracovníkqfabry [at] is.stuba.sk
doc. Ing. Dagmar Faktorová, PhD.FEIExterná spolupracovníčkaqfaktorovad [at] is.stuba.sk
Ing. Matej Féder, PhD.FEIExterný spolupracovníkfeder.mato [at] gmail.com
Ing. Ján Fedor, PhD.FEIExterný spolupracovníkqfedor [at] is.stuba.sk
doc. Ing. Pavol Fedorko, PhD.FEIExterný spolupracovník225, stará budova, 2. poschodie+421 (2) 59 325 681pavol.fedorko [at] stuba.sk
doc. Ing. Želmíra Ferková, PhD.FEIExterná spolupracovníčkaqferkova [at] is.stuba.sk
doc. Ing. Anna Filasová, PhD.FEIExterná spolupracovníčkaqfilasova [at] is.stuba.sk
Mgr. Peter Filip, PhD.FEIExterný spolupracovníkpietro.filipson5 [at] gmail.com, Peter.Filip [at] savba.sk
prof. Ing. Viktor Fischer, PhD.FEIExterný spolupracovníkqfischerv [at] is.stuba.sk
doc. Ing. Peter Fodrek, PhD.FEIExterný spolupracovníkD711+421 (2) 60 291 710peter.fodrek [at] stuba.sk
Ing. Jaroslav Franek, CSc.FEIExterný spolupracovníkB218+421 (2) 60 291 463jaroslav.franek [at] stuba.sk
prof. Ing. Mária Franeková, PhD.FEIExterná spolupracovníčkaqfranekova [at] is.stuba.sk
doc. Ing. Peter Frankovský, PhD.FEIExterný spolupracovníkqfrankovskyp [at] is.stuba.sk
Ing. Róbert Fric, PhD.FEIExterný spolupracovníkA715+421 (2) 60 291 415robert.fric [at] stuba.sk
Ing. Karol Fröhlich, DrSc.FEIExterný spolupracovníkqfrohlich [at] is.stuba.sk
Ing. Lubomír FrolekFEIExterný spolupracovníkqfrolek [at] is.stuba.sk
prof. Ing. Ivan Frollo, DrSc.FEIExterný spolupracovníkumerollo [at] savba.sk, ivan.frollo [at] savba.sk
Ing. Mário Gajdoš, PhD.FEIExterný spolupracovníkqgajdos [at] is.stuba.sk
Ing. Lenka Gajdošová, PhD.FEIExterná spolupracovníčkaE412+421 (2) 60 291 365xmichalikoval [at] is.stuba.sk
doc. RNDr. Jana Galanová, PhD.FEIExterná spolupracovníčkaA410+421 (2) 60 291 772jana.galanova [at] stuba.sk
Ing. Soňa GalanováFEIExterná spolupracovníčkaqgalanova [at] is.stuba.sk
Ing. Juraj GallFEIExterný spolupracovníkqgall [at] is.stuba.sk
Ing. Ivan Gašparík, PhD.FEIExterný spolupracovníkqgaspariki [at] is.stuba.sk
RNDr. Peter Gerhart, PhD.FEIExterný spolupracovníkqgerhart [at] is.stuba.sk
Ing. Ján Glatz, PhD.FEIExterný spolupracovníkqglac [at] is.stuba.sk
Ing. Štefan Gmuca, CSc.FEIExterný spolupracovníkqgmuca [at] is.stuba.sk
RNDr. Katarína Gmucová, CSc.FEIExterná spolupracovníčkaqgmucova [at] is.stuba.sk
doc. Ing. Fedor Gömöry, DrSc.FEIExterný spolupracovníkgomory [at] is.stuba.sk
PhDr. Anna GömöryováFEIExterná spolupracovníčkaqgomoryova [at] is.stuba.sk
Jose-Miguel Gonzalez-GonzalezFEIExterný spolupracovníkjosemiguel.gonzalez.gonzalez [at] alumnos.upm.es
RNDr. Dagmar Gregušová, DrSc.FEIExterná spolupracovníčkaqgregusovad [at] is.stuba.sk
Ing. František GrejtákFEIExterný spolupracovníkfrantisekgrejtak [at] hotmail.com
Ing. Igor Grellneth, PhD.FEIExterný spolupracovníkD 112+421 (2) 60 291 667grellnethi [at] is.stuba.sk
doc. Mgr. Marián Grendár, PhD.FEIExterný spolupracovníkqgrendar [at] is.stuba.sk
doc. Ing. Anna Grusková, PhD.FEIExterná spolupracovníčkaC606+421 (2) 60 291 593anna.gruskova [at] stuba.sk
Ing. Andrej GulyásFEIExterný spolupracovníkandrej.guly [at] gmail.com
doc. Ing. Miroslav Gutten, PhD.FEIExterný spolupracovníkqgutten [at] is.stuba.sk
Ing. Gábor Gyepes, PhD.FEIExterný spolupracovníkqgyepes [at] is.stuba.sk
Ing. Ľuboslav HabánFEIExterný spolupracovníkqhaban [at] is.stuba.sk
RNDr. Miroslav Hain, PhD.FEIExterný spolupracovníkqhain [at] is.stuba.sk
doc. Ing. Peter Hajach, PhD.FEIExterný spolupracovníkB208+421 (2) 60 291 223peter.hajach [at] stuba.sk
Ing. Ján Halaj, PhD.FEIExterný spolupracovníkqhalaj [at] is.stuba.sk
Mgr. Zuzana HalákováFEIExterná spolupracovníčkaqhalakova [at] is.stuba.sk
Ing. Michal Halás, PhD.FEIExterný spolupracovníkB514+421 (2) 60 291 777, +421 (2) 68 279 514michal.halas [at] stuba.sk
Ing. Vladimír HaličkaFEIExterný spolupracovníkqhalicka [at] is.stuba.sk
doc. Ing. Libor Hargaš, PhD.FEIExterný spolupracovníkqhargas [at] is.stuba.sk
Ľubomír HarmanovskýFEIExterný spolupracovníkqharmanovsky [at] is.stuba.sk
Ing. Daniel Haško, PhD.FEIExterný spolupracovníkE609, MLC+421 (2) 60 291 385qhasko [at] is.stuba.sk
Ing. Branislav Hatala, PhD.FEIExterný spolupracovníkqhatala [at] is.stuba.sk
doc. PaedDr. Viera Haverlíková, PhD.FEIExterná spolupracovníčkaqhaverlikova [at] is.stuba.sk
Ing. Štefan Havlík, DrSc.FEIExterný spolupracovníkqhavlik [at] is.stuba.sk
Ing. Marcel HečkoFEIExterný spolupracovníkqhecko [at] is.stuba.sk
doc. Ing. Ivan Hejda, PhD.FEIExterný spolupracovníkqhejda [at] is.stuba.sk
RNDr. Petra Heribanová, PhD.FEIExterná spolupracovníčkaqheribanovap [at] is.stuba.sk
Ing. František HlavačkaFEIExterný spolupracovníkqhlavacka [at] is.stuba.sk
Ing. Marek Hlaváč, PhD.FEIExterný spolupracovníkmarek.hlavac [at] stuba.sk
Ing. Pavol Hlaváč, PhD.FEIExterný spolupracovníkhlavac [at] relko.sk
RNDr. Stanislav Hlaváč, CSc.FEIExterný spolupracovníkqhlavacs [at] is.stuba.sk
Ing. Pavol Hocko, PhD.FEIExterný spolupracovníkqhocko [at] is.stuba.sk
Ing. Ján HodálFEIExterný spolupracovník+421 (2) 60 291 133jan.hodal [at] stuba.sk
Ing. Peter HodulíkFEIExterný spolupracovníkqhodulik [at] is.stuba.sk
Ing. Marek Höger, PhD.FEIExterný spolupracovníkqhoger [at] is.stuba.sk
prof. Ing. Jiří Holčík, CSc.FEIExterný spolupracovníkqholcikj [at] is.stuba.sk
Ing. Tomáš HolešFEIExterný spolupracovníktomas.holes [at] gmail.com
Ing. Jozef Holjenčík, PhD.FEIExterný spolupracovníkqholjencik [at] is.stuba.sk
Ing. Peter HolkoFEIExterný spolupracovníkqholkop [at] is.stuba.sk
Ing. Roman HollýFEIExterný spolupracovníkqholly [at] is.stuba.sk
doc. RNDr. Karol Holý, CSc.FEIExterný spolupracovníkqholy [at] is.stuba.sk
Ing. Martin Horák, PhD.FEIExterný spolupracovníkqhorakm [at] is.stuba.sk
prof. Ing. Pavol Horňák, DrSc.FEIExterný spolupracovníkC703+421 (2) 60 291 572pavol.hornak [at] stuba.sk
Ing. Filip HorváthFEIExterný spolupracovníkfilip.horvath [at] gmail.com
Ing. Filip HossnerFEIExterný spolupracovníkf.hossner [at] gmail.com
Ing. Juraj HrapkoFEIExterný spolupracovníkqhrapko [at] is.stuba.sk
doc. Ing. Jiří Hrbáček, Ph.D.FEIExterný spolupracovníkqhrbacek [at] is.stuba.sk
Ing. Tomáš Hrnčíř, PhD.FEIExterný spolupracovníkqhrncir [at] is.stuba.sk
doc. Ing. Branislav Hrúz, PhD.FEIExterný spolupracovníkD-313+421 (2) 60 291 698branislav.hruz [at] stuba.sk
Ing. Peter HúbekFEIExterný spolupracovníkhubekpeter [at] stonline.sk
doc. Ing. Ladislav Hulényi, CSc.FEIExterný spolupracovníkE306+421 (2) 60 291 128ladislav.hulenyi [at] stuba.sk
RNDr. Martin Hulman, PhD.FEIExterný spolupracovníkqhulman [at] is.stuba.sk
Ing. Jozef Huran, PhD.FEIExterný spolupracovníkqhuran [at] is.stuba.sk
prof. Ing. Miroslav Husák, CSc.FEIExterný spolupracovníkqhusak [at] is.stuba.sk
Ing. František HutiraFEIExterný spolupracovníkqhutira [at] is.stuba.sk
prof. Youssef ChahirFEIExterný spolupracovníkqchahir [at] is.stuba.sk
Ing. Jozef Chovan, PhD.FEIExterný spolupracovníkqchovan [at] is.stuba.sk
Ing. Štefan Chromik, DrSc.FEIExterný spolupracovníkqchromik [at] is.stuba.sk
RNDr. Ivana IlčíkováFEIExterná spolupracovníčkaqilcikova [at] is.stuba.sk
Ing. Ján Ivančo, PhD.FEIExterný spolupracovníkjan.ivanco [at] savba.sk
doc. Ing. Anna Jadlovská, PhD.FEIExterná spolupracovníčkaqjadlovska [at] is.stuba.sk
doc. Ing. Peter Jahn, CSc.FEIExterný spolupracovníkE102+421 (2) 60 291 441, +421 (2) 60 291 379peter.jahn [at] stuba.sk
doc. Ing. Jiří Jakovenko, PhD.FEIExterný spolupracovníkqjakovenko [at] is.stuba.sk
Ing. Miroslav JalecFEIExterný spolupracovníkqjalec [at] is.stuba.sk
doc. Ing. Igor Jamnický, CSc.FEIExterný spolupracovníkqjamnicky [at] is.stuba.sk
Ing. Štefan JančárFEIExterný spolupracovníkqjancar [at] is.stuba.sk
Ing. Michal JančuškaFEIExterný spolupracovníkjancuska.michal [at] gmail.com
Ing. Michal JaníčekFEIExterný spolupracovníkqjanicek [at] is.stuba.sk
Ing. Vladimír JanskýFEIExterný spolupracovníkqjanskyv [at] is.stuba.sk
doc. Ing. Roman Jarina, PhD.FEIExterný spolupracovníkqjarinar [at] is.stuba.sk
Ing. Matej Jergel, DrSc.FEIExterný spolupracovníkqjergel [at] is.stuba.sk
RNDr. Miloš Jirsa, DSc.FEIExterný spolupracovníkqjirsa [at] is.stuba.sk
prof. Ing. Jozef Juhár, PhD.FEIExterný spolupracovníkqjuhar [at] is.stuba.sk
Ing. Peter JuhásFEIExterný spolupracovníkqjuhasp [at] is.stuba.sk
Mgr. Vladimír Juráš, PhD.FEIExterný spolupracovníkqjuras [at] is.stuba.sk
prof. Ing. Ladislav Jurišica, PhD.FEIExterný spolupracovník+421 (2) 60 291 351ladislav.jurisica [at] stuba.sk
Jana JuskováFEIExterná spolupracovníčkaC023+421 (2) 60 291 396jana.juskova [at] stuba.sk
Ing. Milan Jus, PhD.FEIExterný spolupracovníkqjus [at] is.stuba.sk
Ing. Ján KáčerFEIExterný spolupracovníkjano.kacer [at] gmail.com
Ing. Richard KačíkFEIExterný spolupracovníkqkacikr [at] is.stuba.sk
Ing. Ján KadlečíkFEIExterný spolupracovníkqkadlecik [at] is.stuba.sk
doc. Ing. Jozef Kaiser, PhD.FEIExterný spolupracovníkqkaiser [at] is.stuba.sk
Peter KajabaFEIExterný spolupracovníkqkajaba [at] is.stuba.sk
Ing. Jozef KaliankoFEIExterný spolupracovníkqkalianko [at] is.stuba.sk
prof. Ing. Fedor Kállay, PhD.FEIExterný spolupracovníkqkallay [at] is.stuba.sk
RNDr. Karol Karovič, DrSc.FEIExterný spolupracovníkqkarovic [at] is.stuba.sk
doc. Ing. Věra Kašpárková, CSc.FEIExterná spolupracovníčkaqkasparkova [at] is.stuba.sk
Ing. Peter KatreniakFEIExterný spolupracovníkkatro33 [at] gmail.com
Ing. Roman Kazička, PhD.FEIExterný spolupracovníkqkazicka [at] is.stuba.sk
prof. Ing. Michal Kelemen, PhD.FEIExterný spolupracovníkqkelemenm [at] is.stuba.sk
Ing. Milan KempnýFEIExterný spolupracovníkE309+421 (2) 60 291 126milan.kempny [at] stuba.sk
Dr. Mgr. Lukáš KenclFEIExterný spolupracovníkqkencl [at] is.stuba.sk
Ing. Jozef Kenyeres, PhD.FEIExterný spolupracovníkjozef.kenyeres [at] gmail.com
Marius KerberFEIExterný spolupracovníkmkerber [at] stud.hs-heilbronn.de
doc. Ing. Rudolf Kinder, CSc.FEIExterný spolupracovníkE304+421 (2) 60 291 129rudolf.kinder [at] stuba.sk
Ing. Marek KleinFEIExterný spolupracovníkkleinmrk [at] gmail.com
Ing. Marián KlepáčFEIExterný spolupracovníkmarianklepac [at] gmail.com
Ing. Ján Kliman, DrSc.FEIExterný spolupracovníkqklimanj [at] is.stuba.sk
Ing. Ivo KlokočníkFEIExterný spolupracovníkqklokocnik [at] is.stuba.sk
Ing. Marian KľúčikFEIExterný spolupracovníkD616+421 (2) 60 291 605klucik2 [at] gmail.com
prof. Ing. Ľudovít Klug, PhD.FEIExterný spolupracovníkludovit.klug [at] stuba.sk
prof. Ing. Ivan Kneppo, DrSc.FEIExterný spolupracovníkqkneppo [at] is.stuba.sk
prof. Ing. Peter Kneppo, DrSc.FEIExterný spolupracovníkqkneppop [at] is.stuba.sk
doc. Mgr. Jaroslav Kohout, Dr.FEIExterný spolupracovníkqkohout [at] is.stuba.sk
Ing. Alojz KohútFEIExterný spolupracovníkqkohuta [at] is.stuba.sk
Bc. Petr KoláříkFEIExterný spolupracovníkT123+421 (2) 60 291 522, +421 905 524 387petr.kolarik [at] stuba.sk
Dr.h.c. prof. Ing. Michal Kolcun, PhD.FEIExterný spolupracovníkqkolcun [at] is.stuba.sk
prof. Ing. Iraida Kolcunová, PhD.FEIExterný spolupracovníkqkolcunova [at] is.stuba.sk
doc. Ing. Dan Komosný, PhD.FEIExterný spolupracovníkqkomosny [at] is.stuba.sk
doc. RNDr. Peter Kopčanský, CSc.FEIExterný spolupracovníkqkopcansky [at] is.stuba.sk
RNDr. Dušan Korytár, CSc.FEIExterný spolupracovníkqkorytar [at] is.stuba.sk
Ing. Karol Kósa, PhD.FEIExterný spolupracovníkqkosak [at] is.stuba.sk
Mgr. Peter KosaFEIExterný spolupracovníkqkosa [at] is.stuba.sk
doc. Ing. Michal Kostelný, PhD.FEIExterný spolupracovníkqkostelny [at] is.stuba.sk
RNDr. Eva Kostrecová, PhD.FEIExterná spolupracovníčkaqkostrecova [at] is.stuba.sk
Ing. Martin KošdyFEIExterný spolupracovníkmartinkosdy [at] gmail.com
Ing. Zoltán Kovács, CSc.FEIExterný spolupracovníkqkovacs [at] is.stuba.sk
Ing. František Kováč, CSc.FEIExterný spolupracovníkqkovac [at] is.stuba.sk
Ing. Pavol Kováč, DrSc.FEIExterný spolupracovníkqkovacp1 [at] is.stuba.sk
doc. Ing. Peter Kováč, PhD.FEIExterný spolupracovníkqkovacp2 [at] is.stuba.sk
Ing. P Kováč, PhD.FEIExterný spolupracovníkqkovacp [at] is.stuba.sk
Ing. Juraj KozinaFEIExterný spolupracovníkqkozina [at] is.stuba.sk
doc. RNDr. Katarína Kozlíková, CSc.FEIExterná spolupracovníčkaqkozlikovak [at] is.stuba.sk
prof. György Kozmann, DSc.FEIExterný spolupracovníkqkozmann [at] is.stuba.sk
RNDr. Andrej Krafčík, PhD.FEIExterný spolupracovníkqkrafcik [at] is.stuba.sk
RNDr. Marian Krajčí, DrSc.FEIExterný spolupracovníkqkrajcim2 [at] is.stuba.sk
Ing. Filip KrajčovičFEIExterný spolupracovníkqkrajcovicf [at] is.stuba.sk
Ing. Ivan KrajčuškaFEIExterný spolupracovníkqkrajcuska [at] is.stuba.sk
RNDr. Anna Krakovská, CSc.FEIExterná spolupracovníčkaqkrakovska [at] is.stuba.sk
Ing. Ján KrálovičFEIExterný spolupracovníkqkralovicj [at] is.stuba.sk
prof. RNDr. Július Krempaský, DrSc.FEIExterný spolupracovníkqkrempasky [at] is.stuba.sk
Ing. Miroslav KretFEIExterný spolupracovníkqkret [at] is.stuba.sk
Ing. Martin KrnáčFEIExterný spolupracovníkqkrnac [at] is.stuba.sk
prof. Ing. Dušan Krokavec, CSc.FEIExterný spolupracovníkqkrokavec [at] is.stuba.sk
doc. Ing. Alexander Kromka, DrSc.FEIExterný spolupracovníkE410+421 (2) 60 291 368alexander.kromka [at] stuba.sk
Mgr. Martin KrupaFEIExterný spolupracovníkqkrupam [at] is.stuba.sk
Ing. Miroslav KubinecFEIExterný spolupracovníkmirokubinec [at] gmail.com
RNDr. Michal Kučera, PhD.FEIExterný spolupracovníkqkuceram [at] is.stuba.sk
RNDr. Júlia KučerováFEIExterná spolupracovníčkaqkucerova [at] is.stuba.sk
Ing. Róbert Kúdela, CSc.FEIExterný spolupracovníkqkudelar [at] is.stuba.sk
doc. Ing. Vladimír Kudják, CSc.FEIExterný spolupracovníkB119+421 (2) 60 291 751vladimir.kudjak [at] stuba.sk
Ing. Andrej KukučiarFEIExterný spolupracovníkandrejkukuciar [at] gmail.com
Ing. Michal KukučkaFEIExterný spolupracovníkqkukucka [at] is.stuba.sk
doc. RNDr. František Kundracík, PhD.FEIExterný spolupracovníkqkundracik [at] is.stuba.sk
Ing. Ľudovít Kupča, CSc.FEIExterný spolupracovníkqkupca [at] is.stuba.sk
Ing. Andrej KurčíkFEIExterný spolupracovníkqkurcik [at] is.stuba.sk
RNDr. Jan Kuriplach, CSc.FEIExterný spolupracovníkqkuriplach [at] is.stuba.sk
Ing. Ján Kuzmík, DrSc.FEIExterný spolupracovníkqkuzmik [at] is.stuba.sk
Ing. Peter Kvačkaj, PhD.FEIExterný spolupracovníkpeter.kvackaj [at] stuba.sk
Ing. Matúš KyseľFEIExterný spolupracovníkmatuskysel1 [at] gmail.com
Ing. Stanislava Labátová, PhD.FEIExterná spolupracovníčkaqlabatova [at] is.stuba.sk
Ing. Tibor Lalinský, DrSc.FEIExterný spolupracovníkqlalinskyt [at] is.stuba.sk
Ing. Miloš LaščekFEIExterný spolupracovníkqlascek [at] is.stuba.sk
Ing. Ladislav LelkesFEIExterný spolupracovníkqlelekes [at] is.stuba.sk
Mgr. Mikuláš LengyelfalusyFEIExterný spolupracovníkqlengyelfalusy [at] is.stuba.sk
doc. Ing. Jozef Liday, CSc.FEIExterný spolupracovníkE317+421 (2) 60 291 125jozef.liday [at] stuba.sk
Ing. Jaroslav LiptákFEIExterný spolupracovníkqliptakj [at] is.stuba.sk
Ing. Martin Liška, PhD.FEIExterný spolupracovníkC411+421 (2) 60 291 812qliskam2 [at] is.stuba.sk
Ing. Peter Lobotka, CSc.FEIExterný spolupracovníkqlobotka [at] is.stuba.sk
Ing. Marek Loderer, PhD.FEIExterný spolupracovníkD710roger2569 [at] gmail.com
Ing. Branislav Lojko, PhD.FEIExterný spolupracovníkB104+421 (2) 60 291 213branislav.lojko [at] stuba.sk
Ing. Stanislav LovásFEIExterný spolupracovníkqlovass [at] is.stuba.sk
Ing. Andrej ĽuptákFEIExterný spolupracovníkaluptak [at] gmail.com
Mgr. Boris LuptákFEIExterný spolupracovníkqluptak [at] is.stuba.sk
Ing. Michal MaárFEIExterný spolupracovníkpistogram [at] gmail.com
doc. RNDr. Karol Macák, CSc.FEIExterný spolupracovníkqmacak [at] is.stuba.sk
Ing. Juraj Mačica, PhD.FEIExterný spolupracovníkqmacica [at] is.stuba.sk
Ing. Juraj MaholányiFEIExterný spolupracovníkqmaholanyi [at] is.stuba.sk
Ing. Norbert Majer, PhD.FEIExterný spolupracovníkqmajern [at] is.stuba.sk
RNDr. Eva Majková, DrSc.FEIExterná spolupracovníčkaqmajkova [at] is.stuba.sk
prof. Ing. Florián Makáň, PhD.FEIExterný spolupracovníkB120+421 (2) 60 291 749florian.makan [at] stuba.sk
doc. Ing. Oto Malý, PhD.FEIExterný spolupracovníkqmalyo [at] is.stuba.sk
Ing. Ján Maňka, CSc.FEIExterný spolupracovníkqmanka [at] is.stuba.sk
Ing. Igor MarčekFEIExterný spolupracovníkqmarcek [at] is.stuba.sk
Ing. Jaroslav MarčokFEIExterný spolupracovníkjarkomarcok [at] gmail.com
prof. Ing. Stanislav Marchevský, CSc.FEIExterný spolupracovníkqmarchevsky [at] is.stuba.sk
prof. RNDr. Peter Markoš, DrSc.FEIExterný spolupracovníkqmarkos [at] is.stuba.sk
Alena MarkováFEIExterná spolupracovníčkaqmarkovaa [at] is.stuba.sk
Ing. Jozef Martaus, PhD.FEIExterný spolupracovníkqmartaus [at] is.stuba.sk
prof. Mgr. Ivan Martinček, PhD.FEIExterný spolupracovníkqmartinceki [at] is.stuba.sk
Ing. Filip MartinkovičFEIExterný spolupracovníkfilip.martinkovic [at] gmail.com
doc. Florinda Martins, PhD.FEIExterná spolupracovníčkaqmartins [at] is.stuba.sk
prof. Ing. Roman Martoňák, DrSc.FEIExterný spolupracovníkqmartonak [at] is.stuba.sk
prof. RNDr. Jozef Masarik, DrSc.FEIExterný spolupracovníkqmasarik [at] is.stuba.sk
Ing. Bc. Miroslav MasárFEIExterný spolupracovníkqmasarm [at] is.stuba.sk
Ing. Rastislav MasarykFEIExterný spolupracovníkrastislav.masaryk [at] hlohovec.net
Ing. Dominik MäsiarFEIExterný spolupracovníkmasiardominik [at] gmail.com
doc. Ing. Jiří Masopust, PhD.FEIExterný spolupracovníkqmasopust [at] is.stuba.sk
Ing. Ladislav Matay, PhD.FEIExterný spolupracovníkqmatay [at] is.stuba.sk
prof. RNDr. Ľubomír Mátel, CSc.FEIExterný spolupracovníkqmatell [at] is.stuba.sk
RNDr. Igor Maťko, CSc.FEIExterný spolupracovníkqmatko [at] is.stuba.sk
Ing. Darina MatušíkováFEIExterná spolupracovníčkaqmatusikova [at] is.stuba.sk
doc. Ing. Miroslav Mejzlík, CSc.FEIExterný spolupracovníkqmejzlik [at] is.stuba.sk
Mgr. PhDr. Martin MéryFEIExterný spolupracovníkqmery [at] is.stuba.sk
prof. RNDr. Radko Mesiar, DrSc.FEIExterný spolupracovníkC 0407, C 0402+421 (2) 59 274 414, +421 (2) 59 274 703radko.mesiar [at] stuba.sk
Ing. Norbert MészárosFEIExterný spolupracovníknorbi.meszaros [at] gmail.com
Bc. Peter MeszárošFEIExterný spolupracovníkqmeszarosp [at] is.stuba.sk
Ing. Tomáš MicovčinFEIExterný spolupracovníktomas.micovcin [at] centrum.sk
RNDr. Marek Mihalkovič, CSc.FEIExterný spolupracovníkqmihalkovic [at] is.stuba.sk
Ing. Jozef MihálovFEIExterný spolupracovníkE115+421 (2) 60 291 368mihalov [at] gmail.com
Zlatica MihinováFEIExterná spolupracovníčkaB604+421 (2) 60 291 836mihinovaz [at] is.stuba.sk
Ing. Miroslav MichalkaFEIExterný spolupracovníkMLC+421 (2) 60 291 883miroslav.michalka [at] gmail.com
Ing. Dragan Minovski, PhD.FEIExterný spolupracovníkC401+421 (2) 60 291 165qminovski [at] is.stuba.sk
doc. Ing. Jiří Mišurec, PhD.FEIExterný spolupracovníkqmisurec [at] is.stuba.sk
Ing. Tibor Mišuth, PhD.FEIExterný spolupracovníkxmisuth [at] is.stuba.sk
Ing. Ján MitroFEIExterný spolupracovníkqmitro [at] is.stuba.sk
Mgr. Ján Mojžiš, PhD.FEIExterný spolupracovníkUI SAV Bratislavajanmojzisx [at] gmail.com
Mgr. Daniela Moskaľová, PhD.FEIExterná spolupracovníčkaqmoskalova [at] is.stuba.sk
doc. RNDr. Martin Moško, DrSc.FEIExterný spolupracovníkqmosko [at] is.stuba.sk
Ing. M MozolíkFEIExterný spolupracovníkqmozolik [at] is.stuba.sk
prof. Ing. Ján Mudroň, CSc.FEIExterný spolupracovníkqmudron [at] is.stuba.sk
Ing. Igor Mucha, PhD.FEIExterný spolupracovníkqmuchai [at] is.stuba.sk
Ing. Roman Murár, PhD.FEIExterný spolupracovníkD615+421 (2) 60 291 864roman.murar [at] stuba.sk
prof. Ing. Vladislav Musil, CSc.FEIExterný spolupracovníkqmusilv [at] is.stuba.sk
Ing. Vojtech Nádaždy, CSc.FEIExterný spolupracovníkqnadazdi [at] is.stuba.sk
Ing. Gabriel Nagy, PhD.FEIExterný spolupracovníknagy.gabrielo [at] gmail.com
Ing. Vojtech NagyFEIExterný spolupracovníkvnb [at] centrum.sk
Ing. Peter NémethFEIExterný spolupracovníkqnemethp1 [at] is.stuba.sk
Ing. Tamás NémethFEIExterný spolupracovníkszotyesz [at] azet.sk
doc. Ing. Jozef Novák, DrSc.FEIExterný spolupracovníkqnovakj [at] is.stuba.sk
RNDr. Marián Novotný, PhD.FEIExterný spolupracovníkqnovotnym1 [at] is.stuba.sk
Ing. Miroslav Novotný, CSc.FEIExterný spolupracovníkqnovotnym2 [at] is.stuba.sk
doc. Ing. Vít Novotný, PhD.FEIExterný spolupracovníkqnovotnyv [at] is.stuba.sk
Ing. Karol NyárádyFEIExterný spolupracovníkqnyarady [at] is.stuba.sk
Ing. Pavel Obložinský, DrSc.FEIExterný spolupracovníkqoblozinskyp [at] is.stuba.sk
RNDr. Lenka Okenicová, PhD.FEIExterná spolupracovníčkaqokenicova [at] is.stuba.sk
Ing. František Ondra, PhD.FEIExterný spolupracovníkqondra [at] is.stuba.sk
Ing. Vladimír Ondrejka, PhD.FEIExterný spolupracovníkvladimir.ondrejka [at] stuba.sk
Ing. Danijel OravecFEIExterný spolupracovníkdanijeloravec [at] gmail.com
Tatiana Orgoníková, PhD.FEIExterná spolupracovníčkaqorgonikova [at] is.stuba.sk
Ing. Martin OstrihoňFEIExterný spolupracovníkobsto88 [at] gmail.com
Ing. Jozef Osvald, DrSc.FEIExterný spolupracovníkqosvaldj [at] is.stuba.sk
prof. Ing. Pavel Ošmera, CSc.FEIExterný spolupracovníkqosmera [at] is.stuba.sk
doc. RNDr. Miroslava Ožvoldová, CSc.FEIExterná spolupracovníčkamiroslava.ozvoldova [at] stuba.sk
Ing. Andrej Páleník, PhD.FEIExterný spolupracovníkB417+421 (2) 68 279 417qpalenika [at] is.stuba.sk
Ing. Michal Pánik, PhD.FEIExterný spolupracovníkqpanikm [at] is.stuba.sk
Ing. Edmund PantůčekFEIExterný spolupracovníkqpantucek [at] is.stuba.sk
doc. Ing. Ján Papaj, PhD.FEIExterný spolupracovníkqpapaj [at] is.stuba.sk
Mgr. Enric Pardo, PhD.FEIExterný spolupracovníkqpardo [at] is.stuba.sk
Ing. Vladimír PastirčákFEIExterný spolupracovníkxpastircak [at] is.stuba.sk
Ing. Tomáš PavlovičFEIExterný spolupracovníktomas_pavlovic [at] centrum.sk
Francisco Javier Pereira MartinezFEIExterný spolupracovníkjavipereira_10 [at] hotmail.com
Ing. Miroslav PetrákFEIExterný spolupracovníkmiropetrak [at] gmail.com
prof. Ing. Alena Pietrikova, PhD.FEIExterná spolupracovníčkaqprietrikova [at] is.stuba.sk
RNDr. Emil Pinčík, CSc.FEIExterný spolupracovníkqpincik [at] is.stuba.sk
Ing. Pavol Písečný, PhD.FEIExterný spolupracovníkqpisecny [at] is.stuba.sk
RNDr. Jozef Pitel, CSc.FEIExterný spolupracovníkqpitel [at] is.stuba.sk
prof. RNDr. Andrej Plecenik, DrSc.FEIExterný spolupracovníkqplecenika [at] is.stuba.sk
RNDr. Tomáš Plecenik, PhD.FEIExterný spolupracovníkqplecenik [at] is.stuba.sk
Ing. Ján Poctavek, PhD.FEIExterný spolupracovníkqpoctavek [at] is.stuba.sk
doc. Ing. Peter Počta, PhD.FEIExterný spolupracovníkqpocta [at] is.stuba.sk
prof. Ing. Pavol Podhradský, PhD.FEIExterný spolupracovníkB413+421 (2) 60 291 705, +421 (2) 68 279 413pavol.podhradsky [at] stuba.sk
Ing. Milan PodstrelenecFEIExterný spolupracovníkqpodstrelenec [at] is.stuba.sk
Univ.-Prof. Dr. Dionyz PoganyFEIExterný spolupracovníkqpogany [at] is.stuba.sk
Ing. Ľubomír PolonecFEIExterný spolupracovníkqpolonec [at] is.stuba.sk
Ing. Ľubomír PolónyiFEIExterný spolupracovníkqpolony [at] is.stuba.sk
prof. Ing. Štefan Porubský, DrSc.FEIExterný spolupracovníkqporubsky [at] is.stuba.sk
prof. RNDr. Pavel Povinec, DrSc.FEIExterný spolupracovníkqpovinec [at] is.stuba.sk
Ing. Jozef Prítrský, PhD.FEIExterný spolupracovníkqpritrsky [at] is.stuba.sk
Ing. Ján Procháska, PhD.FEIExterný spolupracovníkqprochaska [at] is.stuba.sk
prof. Ing. Roman Prokop, CSc.FEIExterný spolupracovníkqprokop [at] is.stuba.sk
Ing. Jiří Přibil, PhD.FEIExterný spolupracovníkjiri.pribil [at] stuba.sk
prof. Ing. Dušan Pudiš, PhD.FEIExterný spolupracovníkqpudis [at] is.stuba.sk
RNDr. Marian PuškárFEIExterný spolupracovníkT123+421 (2) 60 291 522, +421 905 524 387marian.puskar [at] stuba.sk
doc. Pavol Rafajdus, PhD.FEIExterný spolupracovníkqrafajdus [at] is.stuba.sk
Ing. Zoltán RandlísekFEIExterný spolupracovníkqrandlisek [at] is.stuba.sk
Ing. Stanislav RavasFEIExterný spolupracovníkqravas [at] is.stuba.sk
Ing. Karol Rendek, PhD.FEIExterný spolupracovníkrendek.karol [at] gmail.com
Ing. Marek Repka, PhD.FEIExterný spolupracovníkqrepkam [at] is.stuba.sk
doc. Dr.techn. RNDr. Tomáš RochFEIExterný spolupracovníkqrocht [at] is.stuba.sk
Ing. Mgr. Roman Rosipal, PhD.FEIExterný spolupracovníkqrosipal [at] is.stuba.sk
Ing. A Rosová, PhD.FEIExterný spolupracovníkqrosovaa [at] is.stuba.sk
Ing. Alica Rosová, CSc.FEIExterná spolupracovníčkaqrosovaa1 [at] is.stuba.sk
doc. RNDr. František Rublík, CSc.FEIExterný spolupracovníkqrublik [at] is.stuba.sk
prof. Ing. Stanislav Rusek, PhD.FEIExterný spolupracovníkqrusek [at] is.stuba.sk
doc. RNDr. Eugen Ružický, PhD.FEIExterný spolupracovníkqruzicky [at] is.stuba.sk
Ing. Michal Ružinský, PhD.FEIExterný spolupracovníkC211+421 (2) 60 291 724michal.ruzinsky [at] stuba.sk
Ing. Jakub Rybár, PhD.FEIExterný spolupracovníkqbee.online [at] gmail.com
Ing. Renata Rybárová, PhD.FEIExterná spolupracovníčkaqrybarovar [at] is.stuba.sk
Ing. Ivan Rýger, PhD.FEIExterný spolupracovníkom1air [at] gmail.com
Ing. Dušan SabolFEIExterný spolupracovníkqsabol [at] is.stuba.sk
Ing. Ľuboš SamselyFEIExterný spolupracovníklubos.samsely [at] sepsas.sk
Mgr. Tomáš Samuely, PhD.FEIExterný spolupracovníkqsamuely [at] is.stuba.sk
Miguel San Bernardino MartínFEIExterný spolupracovníkmiguel.uah [at] gmail.com
prof. Ing. Pavel Santarius, CSc.FEIExterný spolupracovníkqsantarius [at] is.stuba.sk
Ing. Milan Seberíni, CSc.FEIExterný spolupracovníkmilan.seberini [at] stuba.sk
Ing. Tomáš SedlákFEIExterný spolupracovníktomas.sedlak [at] gmx.com
Mgr. Eugen Seiler, PhD.FEIExterný spolupracovníkqseiler [at] is.stuba.sk
prof. Ing. František Schauer, DrSc.FEIExterný spolupracovníkqschauer [at] is.stuba.sk
prof. RNDr. Frank Schindler, PhD.FEIExterný spolupracovníkC509+421 (2) 60 291 347qschindler [at] is.stuba.sk
doc. Ing. Vladimír Scholtz, PhD.FEIExterný spolupracovníkqscholtz [at] is.stuba.sk
Ing. Júlia SitárováFEIExterná spolupracovníčkajuliet0013 [at] azet.sk
doc. Ing. Ľubomír Sklenka, PhD.FEIExterný spolupracovníkqsklenka [at] is.stuba.sk
prof. Athanassios N. SkodrasFEIExterný spolupracovníkqskodras [at] is.stuba.sk
Ing. Karol SkoumalFEIExterný spolupracovníkqskoumal [at] is.stuba.sk
Ing. Ľuboš Skurčák, PhD.FEIExterný spolupracovníkskurcak [at] vuje.sk
prof. Ing. Jozef Sláma, PhD.FEIExterný spolupracovníkB114+421 (2) 60 291 375jozef.slama [at] stuba.sk
Ing. Martin SlaninaFEIExterný spolupracovníkqslanina [at] is.stuba.sk
doc. Ing. Vladimír Slobodník, CSc.FEIExterný spolupracovníkqslobodnik [at] is.stuba.sk
prof. Ing. Stanislav Slosarčík, PhD.FEIExterný spolupracovníkqslosarcik [at] is.stuba.sk
Ing. Martin SmoľákFEIExterný spolupracovníkmartin1smolak [at] gmail.com
Mgr. Michaela Sojková, PhD.FEIExterná spolupracovníčkaqsojkova [at] is.stuba.sk
prof. Ing. Karel Sokanský, CSc.FEIExterný spolupracovníkqsokansky [at] is.stuba.sk
Mgr. Mykola Soloviov, PhD.FEIExterný spolupracovníkqsoloviov [at] is.stuba.sk
Ing. Vladimír Sopira, PhD.FEIExterný spolupracovníkqsopira [at] is.stuba.sk
Ing. Vladimír Staňák, PhD.FEIExterný spolupracovníkvladimir.stanak [at] gmail.com
doc. RNDr. Martin Stanek, CSc.FEIExterný spolupracovníkqstanek [at] is.stuba.sk
RNDr. Andrea StaňováFEIExterná spolupracovníčkaqstanova [at] is.stuba.sk
prof. Dr. Rainer SteinwandtFEIExterný spolupracovníkqsteinwandt [at] is.stuba.sk
Ing. Miroslav StejskalFEIExterný spolupracovníkqstejskalm [at] is.stuba.sk
Ing. Roman Stoklas, PhD.FEIExterný spolupracovníkqstoklas [at] is.stuba.sk
Ing. Miroslav SuchánekFEIExterný spolupracovníkxsuchanekm [at] is.stuba.sk
Elena SvarinskáFEIExterná spolupracovníčkaqsvarinska [at] is.stuba.sk
Mgr. Helena SvobodováFEIExterná spolupracovníčkaqsvobodova [at] is.stuba.sk
doc. RNDr. Ivan Sýkora, PhD.FEIExterný spolupracovníkqsykorai [at] is.stuba.sk
doc. Ing. Jiří Sýkora, CSc.FEIExterný spolupracovníkqsykoraj [at] is.stuba.sk
Ing. Peter Szathmary, PhD.FEIExterný spolupracovníkqszathmaryp [at] is.stuba.sk
RNDr. Vavrinec Szathmáry, CSc.FEIExterný spolupracovníkqszathmary [at] is.stuba.sk
Ing. Imrich SzolikFEIExterný spolupracovníkimrich.szolik [at] stuba.sk
prof. Ing. Ján Šaliga, PhD.FEIExterný spolupracovníkqsaliga [at] is.stuba.sk
doc. Ing. Pavol Šandrik, PhD.FEIExterný spolupracovníkpavol.sandrik [at] stuba.sk
RNDr. Ondrej Šauša, CSc.FEIExterný spolupracovníkqsausa [at] is.stuba.sk
Mgr. Ing. Michal ŠefaraFEIExterný spolupracovníkmichal [at] sefara.sk
Ing. Peter ŠelcFEIExterný spolupracovníkqselc [at] is.stuba.sk
Dipl.-Inf.(FH) Vladimír ŠeprákFEIExterný spolupracovníkqseprak [at] is.stuba.sk
doc. Ing. Peter Ševčík, PhD.FEIExterný spolupracovníkqsevcikp1 [at] is.stuba.sk
Ing. Štefan ŠevečkaFEIExterný spolupracovníkqsevecka [at] is.stuba.sk
Dr. Peter Šiffalovič, PhD.FEIExterný spolupracovníkqsiffalovic [at] is.stuba.sk
RNDr. Elena Šikudová, PhD.FEIExterná spolupracovníčkaqsikudova [at] is.stuba.sk
Ing. Matej ŠipkovskýFEIExterný spolupracovníkm.sipkovsky [at] gmail.com
Ing. Daniel ŠíraFEIExterný spolupracovníkqsira [at] is.stuba.sk
Ing. Vladimír ŠišákFEIExterný spolupracovníkqsisak [at] is.stuba.sk
Ing. Juraj ŠkodaFEIExterný spolupracovníkTP306qskodaj [at] is.stuba.sk
Mgr. Martin Škrátek, PhD.FEIExterný spolupracovníkqskratek [at] is.stuba.sk
doc. Ing. Jarmila Škrinárová, PhD.FEIExterná spolupracovníčkaqskrinarova [at] is.stuba.sk
Katarína ŠkriniarováFEIExterná spolupracovníčkaqskriniarova [at] is.stuba.sk
Ing. Rastislav Šmidovič, PhD.FEIExterný spolupracovníkqsmidovic [at] is.stuba.sk
Ing. Ján Šoltýs, PhD.FEIExterný spolupracovníkqsoltys [at] is.stuba.sk
Ing. Ján Šouc, CSc.FEIExterný spolupracovníkqsouc [at] is.stuba.sk
prof. Ing. Pavol Špánik, PhD.FEIExterný spolupracovníkqspanikp [at] is.stuba.sk
RNDr. Marianna Španková, PhD.FEIExterná spolupracovníčkaqspankova [at] is.stuba.sk
Ing. Vladimír ŠtefánikFEIExterný spolupracovníkqstefanikv [at] is.stuba.sk
prof. Ing. Ivan Štich, DrSc.FEIExterný spolupracovníkFU SAV+421 220 910 731, +421 904 880 874ivan.stich [at] savba.sk
Mgr. Svorad Štolc, PhD.FEIExterný spolupracovníkqstolc [at] is.stuba.sk
prof. Ing. Milan Štork, CSc.FEIExterný spolupracovníkqstork [at] is.stuba.sk
RNDr. Vladimír Štrbík, CSc.FEIExterný spolupracovníkqstrbik [at] is.stuba.sk
RNDr. Lýdia ŠuchováFEIExterná spolupracovníčkaqsuchova [at] is.stuba.sk
Ing. Michal ŠušoliakFEIExterný spolupracovníksusoliak.michal [at] gmail.com
Ing. Peter Švec, DrSc.FEIExterný spolupracovníkqsvecp [at] is.stuba.sk
Ing. Jana Švehlíková, PhD.FEIExterná spolupracovníčkaqsvehlikova [at] is.stuba.sk
Ing. Miroslav TalčíkFEIExterný spolupracovníkqtalcik [at] is.stuba.sk
Ing. Milan Ťapajna, PhD.FEIExterný spolupracovníkqtapajna [at] is.stuba.sk
Ing. et Ing. Peter Tatranský, PhD.FEIExterný spolupracovníkqtatransky [at] is.stuba.sk
Mgr. Michal Teplan, PhD.FEIExterný spolupracovníkqteplan [at] is.stuba.sk
Ing. Pavol TerpákFEIExterný spolupracovníkpalo [at] terpi.net
Ing. Richard TesárFEIExterný spolupracovníkxtesar [at] is.stuba.sk
MUDr. Andrej Thurzo, PhD.FEIExterný spolupracovníkqthurzo [at] is.stuba.sk
doc. Ing. Pavel Timár, CSc.FEIExterný spolupracovníkNB 2122+421 910 969 129, 9536, +421 (2) 57 294 536pavel.timar [at] stuba.sk
Ing. Adam Tisovský, PhD.FEIExterný spolupracovníkqtisovsky [at] is.stuba.sk
Ing. Matej Tomašich, PhD.FEIExterný spolupracovníkqtomasich [at] is.stuba.sk
Ing. Ignác TóthFEIExterný spolupracovníkignac.toth [at] stuba.sk
prof. Ing. Jana Tučková, CSc.FEIExterná spolupracovníčkaqtuckova [at] is.stuba.sk
Ing. Lenka TušimováFEIExterná spolupracovníčkalenka.tusimova [at] gmail.com
prof. RNDr. Vladimír Tvarožek, CSc.FEIExterný spolupracovníkE313+421 (2) 60 291 557vladimir.tvarozek [at] stuba.sk
doc. Ing. Milan Tyšler, CSc.FEIExterný spolupracovníkqtysler [at] is.stuba.sk
Ing. František UhreckýFEIExterný spolupracovníkfrantisek.uhrecky [at] hotmail.com
Ing. Ján VáclavíkFEIExterný spolupracovníkqvaclavik [at] is.stuba.sk
Mgr. Peter ValašíkFEIExterný spolupracovníkqvalasikp [at] is.stuba.sk
Ing. Štefan ValkovičFEIExterný spolupracovníkstefan.valkovic [at] gmail.com
Ing. Gabriel Války, PhD.FEIExterný spolupracovníkgabonator [at] inmail.sk
Ing. Daniel Valúch, PhD.FEIExterný spolupracovníkqvaluchd [at] is.stuba.sk
Ing. Oskar van Deventer, PhD.FEIExterný spolupracovníkqvandeventer [at] is.stuba.sk
doc. Ing. Jiří Vaněk, PhD.FEIExterný spolupracovníkqvenek [at] is.stuba.sk
Ing. Gabriel Vanko, PhD.FEIExterný spolupracovníkxvankog [at] is.stuba.sk
PaedDr. Monika VanyováFEIExterná spolupracovníčkaqvanyova [at] is.stuba.sk
RNDr. Zuzana Vargaeštoková, PhD.FEIExterná spolupracovníčkaqvargaestokova [at] is.stuba.sk
Ing. Martin VargaFEIExterný spolupracovníkqvargam2 [at] is.stuba.sk
Ing. Miloslav Varga, PhD.FEIExterný spolupracovníkqvargam [at] is.stuba.sk
Ing. Roman VargaFEIExterný spolupracovníkvargaroman87 [at] gmail.com
Ing. Michal Varchola, PhD.FEIExterný spolupracovníkqvarchola [at] is.stuba.sk
Ing. Matúš Vasek, PhD.FEIExterný spolupracovníkB417+421 (2) 68 279 417matus.vasek [at] stuba.sk
Ing. Ivo Vávra, CSc.FEIExterný spolupracovníkqvavra [at] is.stuba.sk
Mgr. Martin Venhart, PhD.FEIExterný spolupracovníkqvenhart [at] is.stuba.sk
Ing. Jana Vereš Benkovská, PhD.FEIExterná spolupracovníčkaxbenkovskaj [at] is.stuba.sk
Tom VerhaegheFEIExterný spolupracovníktom.verhaeghe [at] student.kuleuven.be
Ing. Radovan Víglaský, PhD.FEIExterný spolupracovníkE514+421 (2) 60 291 731radovan.viglasky [at] stuba.sk
doc. RNDr. Pavol Vitovič, PhD.FEIExterný spolupracovníkqvitovic [at] is.stuba.sk
prof. Ing. Ján Vittek, PhD.FEIExterný spolupracovníkqvittek [at] is.stuba.sk
Ing. Radim Vočka, PhD.FEIExterný spolupracovníkqvocka [at] is.stuba.sk
Ing. Michal Vojenčiak, PhD.FEIExterný spolupracovníkqvojenciak [at] is.stuba.sk
Ing. Juraj Vojtko, PhD.FEIExterný spolupracovníkB417+421 (2) 68 279 417xvojtkoj1 [at] is.stuba.sk
prof. Ing. Liberios Vokorokos, PhD.FEIExterný spolupracovníkqvokorokos [at] is.stuba.sk
prof. RNDr. Libor Vozár, PhD.FEIExterný spolupracovníkqvozar [at] is.stuba.sk
doc. Ing. Miroslav Vozňák, PhD.FEIExterný spolupracovníkqvoznak [at] is.stuba.sk
Mgr. Martin VrábelFEIExterný spolupracovníkqvrabelm1 [at] is.stuba.sk
Ing. Karol VrbatovičFEIExterný spolupracovníkqvrbatovic [at] is.stuba.sk
Ing. Andrej Vrbický, PhD.FEIExterný spolupracovníkandrej.vrbicky [at] stuba.sk
Ing. Viliam Vretenár, PhD.FEIExterný spolupracovníkqvretenar [at] is.stuba.sk
doc. Ing. Juraj Wagner, PhD.FEIExterný spolupracovníkqwagnerj [at] is.stuba.sk
doc. RNDr. Viktor Witkovský, CSc.FEIExterný spolupracovníkqwitkovsky [at] is.stuba.sk
Ing. Igor ZábražnýFEIExterný spolupracovníkqzabrazny [at] is.stuba.sk
doc. RNDr. Miroslav Zahoran, PhD.FEIExterný spolupracovníkqzahoran [at] is.stuba.sk
Ing. Matej Zachar, PhD.FEIExterný spolupracovníkqzachar [at] is.stuba.sk
Ing. Radoslav Zajac, PhD.FEIExterný spolupracovníkA604+421 (2) 60 291 173qzajacr [at] is.stuba.sk
Ing. Emília ZalaiováFEIExterná spolupracovníčkaqzalaiova [at] is.stuba.sk
Mgr. Bohumír Zaťko, PhD.FEIExterný spolupracovníkqzatkob [at] is.stuba.sk
Ing. Tomáš ZaťkoFEIExterný spolupracovníkzatko [at] ynet.sk
Ing. Katarína ZávodskáFEIExterná spolupracovníčkaqzavodska [at] is.stuba.sk
Ing. Marek ZelemFEIExterný spolupracovníkqzelem [at] is.stuba.sk
Ing. Ján Zelenka, PhD.FEIExterný spolupracovníkqzelenkaj [at] is.stuba.sk
Ing. Milan Zelina, PhD.FEIExterný spolupracovníkqzelina [at] is.stuba.sk
Ing. Tomáš Zeman, PhD.FEIExterný spolupracovníkqzemant [at] is.stuba.sk
prof. Dr. Ing. Pavel ZemčíkFEIExterný spolupracovníkqzemcik [at] is.stuba.sk
doc. Ing. Jan Zodl, CSc.FEIExterný spolupracovníkzodl [at] is.stuba.sk
Ing. Martin ŽákovicFEIExterný spolupracovníkqzakovic [at] is.stuba.sk