Jun 26, 2017   2:08 p.m. Adriána
Academic information system

Faculty of Architecture - list of employees


The application displays a list of employees at the selected department. The information system receives information about employees from Economic system STU. In case of discrepancies, please contact the Personnel Department.

Staff

NameDepartmentPositionOfficePhoneE-mail
Ing. arch. Andrej AlexyÚKAaIS FAHosťujúci profesor307+421 (2) 572 76 316andrej.alexy [at] centrum.sk
doc. Ing. arch. Milan Andráš, PhD.ÚAOB FADocent CSc.404+421 (2) 572 76 414andras [at] fa.stuba.sk, milan.andras [at] stuba.sk
doc. Ing. arch. Andrea Bacová, PhD.ÚABB FADocentka CSc.412+421 (2) 572 76 421, +421 918 665 007bacova [at] fa.stuba.sk, andrea.bacova [at] stuba.sk
Mgr. Alena BachratáOS Dek FAPracovnice pre študijné záležitosti3+421 (2) 572 76 224bachrata [at] fa.stuba.sk
Ing. arch. Jozef Baláž, PhD.ÚKAaIS FAOdborný asistent CSc.310+421 (2) 572 76 324jozef.balaz [at] stuba.sk
Mgr. art. Martin Baláž, ArtD.ÚD FAOdborný asistent CSc.123+421 907 692 452balaz_martin [at] yahoo.de, martin.balaz [at] stuba.sk
Ing. Kristína BaňákováOE Dek FAPracovnice pre plán a rozpočet414+421 (2) 572 76 424kristina.banakova [at] stuba.sk, banakova [at] fa.stuba.sk
Ing. arch. Nina Bartošová, PhD.ÚDTAaOP FAOdborná asistentka CSc.213+421 (2) 572 76 351ninabartosova [at] gmail.com
doc. Ing. arch. Silvia Bašová, PhD.ÚUaUP FAVýskumný pracovnice s VŠ vzdelaním250+421 (2) 572 76 270basova [at] fa.stuba.sk, baaova [at] fa.stuba.sk, silvia.basova [at] stuba.sk
Ing. arch. Jozef Bátor, PhD.ÚAOB FAOdborný asistent CSc.410+421 (2) 572 76 410jozef.bator [at] stuba.sk
Ing. arch. Štefan Bekeš, PhD.ÚDTAaOP FAVýskumný pracovník s VŠ vzdelanímstefanbekes [at] gmail.com
doc. PhDr. Jarmila Bencová, PhD.ÚDTAaOP FADocentka CSc.214+421 (2) 572 76 366jarmila.bencova [at] stuba.sk, bencova [at] fa.stuba.sk
Katarína BernáthováHS BA Dek FAUpratovač - upratovačkakatarina.bernathova [at] stuba.sk
Ing. arch. Katarína Boháčová, PhD.ÚUaUP FAOdborná asistentka CSc.244+421 (2) 572 76 279katarina.bohacova [at] stuba.sk, remixarchitects [at] gmail.com
doc. Ing. arch. Mgr. Andrej Botek, PhD.ÚDTAaOP FADocent CSc.202+421 (2) 572 76 352andrej.botek [at] stuba.sk, botek [at] fa.stuba.sk
Ing. Margita BrandisováOS Dek FAPracovnice pre študijné záležitosti3+421 (2) 572 76 224brandisova [at] fa.stuba.sk
Ing. Michal Brašeň, ArtD.ÚD FAOdborný asistent CSc.126+421 907 216 824brasen [at] madhand.eu, michal [at] madhand.eu, michal.brasen [at] stuba.sk
doc. Ing. Mária Budiaková, PhD.ÚKAaIS FADocentka CSc.304+421 (2) 572 76 314budiakova [at] fa.stuba.sk, maria.budiakova [at] stuba.sk
Samuel BunčákHS BA Dek FAVrátnikbuncak [at] is.stuba.sk
Ing. arch. Michal Czafík, PhD.ÚABB FAOdborný asistent CSc.403+421 (2) 572 76 413michal.czafik [at] stuba.sk
Ing. Dušan ČechHS BA Dek FAVrátnik+421 (2) 572 76 238, +421 918 665 016cech [at] is.stuba.sk
doc. Ing. arch. Zuzana Čerešňová, PhD.ÚAOB FADocentka CSc.408+421 (2) 572 76 418zuzana.ceresnova [at] stuba.sk, ceresnova [at] fa.stuba.sk
doc. Ing. arch. Peter Daniel, PhD.ÚIV FADocent CSc.450+421 (2) 572 76 445peter.daniel [at] stuba.sk
Mgr. Milada DobošováDek FAAdministratívna pracovnice v podateľni+421 (2) 572 76 225dobosova [at] fa.stuba.sk
Ing. arch. Irena DorotjakováDek FARedaktorka42+421 (2) 572 76 178, +421 918 665 026rotdizajn [at] gmail.com
prof. Ing. arch. Matúš Dulla, DrSc.ÚDTAaOP FAOdborný asistent CSc.213+421 (2) 572 76 365dulla [at] fa.stuba.sk, matus.dulla [at] stuba.sk
Mgr. art. Paulína EbringerováOVV Dek FAVýskumný pracovnice s VŠ vzdelaním116xebringerova [at] is.stuba.sk
Jozefa FarbiakováHS BS FAHospodár+421 918 665 031, +421 918 665 014, +421 456 922 187farbiakova [at] fa.stuba.sk
Beáta FarkašováKni FAKnihovnice40+421 (2) 572 76 251beata.farkasova [at] stuba.sk, farkasova [at] fa.stuba.sk
Mária FilováKni FAKnihovnice40+421 (2) 572 76 232maria.filova [at] stuba.sk
Dušan FollrichHS BA Dek FAVedúci prevádzkovej jednotky11b+421 918 665 017, +421 (2) 572 76 119follrich [at] fa.stuba.sk
Mgr. Slávka FülöpováOS Dek FAPracovnice pre študijné záležitosti3+421 (2) 57 276 224fulopova [at] fa.stuba.sk
Ing. arch. Michal Ganobjak, PhD.ÚDTAaOP FAVýskumný pracovník s VŠ vzdelanímganobjakm [at] gmail.com
doc. akad. soch. Gabriela Gáspárová-IlléšováÚVTaM FADocentka bez vedeckej hodnosti337A+421 (2) 572 76 345gasparova [at] fa.stuba.sk, gabriela.gasparova [at] stuba.sk
Ing. Katarína Gécová, PhD.ÚUaUP FAOdborná asistentka CSc.235+421 (2) 572 76 276katarina.gecova [at] stuba.sk, gecova [at] fa.stuba.sk
Ing. arch. Karol Görner, PhD.ÚUaUP FAVýskumný pracovník s VŠ vzdelanímkajc1987 [at] gmail.com
doc. Ing. arch. Jana Gregorová, PhD.ÚEEA FADocentka CSc.351+421 (2) 572 76 465jana.gregorova [at] stuba.sk, gregorova [at] fa.stuba.sk
prof. Ing. arch. Pavel Gregor, PhD.ÚDTAaOP FAProfesor CSc.208+421 (2) 572 76 361gregor [at] fa.stuba.sk, pavel.gregor [at] stuba.sk
Žaneta GrékováHS BA Dek FAUpratovač - upratovačka+421 918 665 057zaneta.grekova [at] stuba.sk
Katarína GruberováHS BA Dek FAUpratovač - upratovačkagruberova [at] is.stuba.sk
Gabriela GuštarováÚABB FASekretárka414+421 (2) 572 76 424gabriela.gajdosova [at] stuba.sk, gajdosova [at] fa.stuba.sk
Mgr. Martina HaászováOMZ Dek FAMzdová účtovníčka115b+421 918 665 005, +421 (2) 572 76 221martina.haaszova [at] stuba.sk
Ing. arch. Vladimír Hain, PhD.ÚKAaIS FAOdborný asistent CSc.307+421 (2) 572 76 317vladimirhain [at] gmail.com
Ing. arch. Tomáš Hanáček, PhD.ÚUaUP FAOdborný asistent CSc.hanacek.tomas [at] gmail.com
Gabriela HaviernikováOE Dek FAPracovnice pre správu a predaj majetkuhaviernikova [at] is.stuba.sk
Ing. Alica HorňákováOMZ Dek FAPracovnice ekonomiky práce112+421 918 863 742, +421 (2) 572 76 222alica.hornakova [at] stuba.sk
doc. Ing. arch. Nadežda Hrašková, PhD.ÚDTAaOP FADocentka CSc.203+421 (2) 57 276 358, +421 (2) 572 76 353, +421 905 948 855, 5803nadezda.hraskova [at] stuba.sk, hraakova [at] fa.stuba.sk
doc. Ing. arch. Michal Hronský, PhD.ÚIV FADocent CSc.450+421 (2) 572 76 445michal.hronsky [at] stuba.sk, mchronsky [at] yahoo.com
doc. akad. soch. Peter HumajÚD FADocent bez vedeckej hodnosti181+421 (2) 572 76 231peter.humaj [at] stuba.sk, humaj [at] fa.stuba.sk
Ing. arch. Silvia Husárová, PhD.ÚIV FAOdborná asistentka CSc.448+421 (2) 572 76 443silvia.husarova [at] stuba.sk
doc. Ing. arch. Ján Ilkovič, CSc.ÚKAaIS FARiaditeľ ústavu - Docent CSc.313+421 918 665 040, +421 (2) 572 76 310jan.ilkovic [at] stuba.sk, ilkovic [at] fa.stuba.sk
doc. Ing. arch. Ľubica Ilkovičová, CSc.ÚKAaIS FADocentka CSc.316+421 (2) 572 76 153lubica.ilkovicova [at] stuba.sk, ilkovicova [at] fa.stuba.sk
Viola IllésováHS BA Dek FAUpratovač - upratovačkaillesovav [at] is.stuba.sk
doc. Ing. Branislav Jelenčík, ArtD.ÚD FADocent CSc.qjelencik [at] is.stuba.sk
doc. Ing. arch. Viera Joklová, PhD.ÚVTaM FADocentka CSc.324+421 918 665 045, +421 (2) 572 76 334viera.joklova [at] stuba.sk, joklova [at] fa.stuba.sk
Ľuboš KadlečíkHS BA Dek FAElektromechanik oznam. a zabezp. zariad.kadlecik [at] is.stuba.sk
doc. Ing. arch. František Kalesný, PhD.ÚKAaIS FADocent CSc.415+421 (2) 572 76 326frantisek.kalesny [at] stuba.sk, kalesny [at] fa.stuba.sk
Marta KaločajováOZ Dek FAPracovnice pre zahraničné vzťahy102+421 (2) 572 76 211marta.kalocajova [at] stuba.sk, kalocajova [at] fa.stuba.sk
Ing. Anna KarácsonyováDek FATajomníčka fakulty111+421 (2) 572 76 189, +421 918 665 044anna.karacsonyova [at] stuba.sk, karacsonyova [at] fa.stuba.sk
Mgr. Martin KellenbergerÚVTaM FAOdborný asistent bez vedeckej hodnosti220+421 (2) 572 76 372m.kellenberger [at] centrum.sk
prof. Ing. arch. Julián Keppl, CSc.ÚEEA FAProfesor CSc.340+421 (2) 572 76 451keppl [at] fa.stuba.sk, julian.keppl [at] stuba.sk
Edita KissováHS BA Dek FAUpratovač - upratovačkakissova [at] fa.stuba.sk
Ing. Dušan Kočlík, ArtD.ÚIV FAOdborný asistent CSc.455+421 (2) 572 76 440koclik [at] fa.stuba.sk
doc. Ing. arch. Danica Končeková, PhD.ÚAOB FADocentka CSc.408+421 (2) 572 76 418koncekova [at] fa.stuba.sk, danica.koncekova [at] stuba.sk
Ing. arch. Pavel KosnáčÚABB FAOdborný asistent bez vedeckej hodnosti331+421 (2) 572 76 376kosnac [at] fa.stuba.sk, pavol.kosnac [at] stuba.sk
doc. Ing. Veronika Kotradyová, PhD.ÚIV FADocentka CSc.442+421 (2) 572 76 435veronika.kotradyova [at] stuba.sk, kotradyova [at] fa.stuba.sk
Milada KovácsováÚEEA FASekretárka349+421 (2) 572 76 452milada.kovacsova [at] stuba.sk
prof. Ing. arch. Bohumil Kováč, PhD.ÚUaUP FAProfesor CSc.241+421 (2) 572 76 272, +421 905 498 414kovac [at] fa.stuba.sk, bohumil.kovac [at] stuba.sk
Jarmila KováčováHS BA Dek FAUpratovač - upratovačkakovacova [at] is.stuba.sk
Jaroslava KováčováHS BA Dek FAUpratovač - upratovačkakovacovaj1 [at] is.stuba.sk
Bc. Ľubica KováčováKni FAKnihovnice45+421 (2) 572 76 220kovacova05 [at] centrum.sk
Ing. arch. Lorant Krajcsovics, PhD.ÚEEA FAOdborný asistent CSc.349+421 (2) 572 76 461lorant.krajcsovics [at] stuba.sk
Ing. Juraj Králik, PhD.ÚKAaIS FAOdborný asistent CSc.309+421 (2) 572 76 319kralik [at] fa.stuba.sk
Mgr. art. Marián Králik, ArtD.ÚD FAOdborný asistent CSc.art [at] mariankralik.sk
doc. Ing. Eva Kráľová, CSc.ÚDTAaOP FADocentka CSc.210+421 (2) 572 76 359eva.kralova [at] stuba.sk, krauova [at] fa.stuba.sk
Géza KrascsenitsHS BA Dek FAVrátnik+421 (2) 572 76 238krascsenits [at] is.stuba.sk
Ing. arch. Katarína Kristiánová, PhD.ÚUaUP FAVýskumný pracovnice s VŠ vzdelaním239+421 (2) 572 76 266kristianovaillesova [at] gmail.com, kristianova [at] fa.stuba.sk
Ing. arch. Katarína Kujanová, PhD.ÚKAaIS FAOdborná asistentka CSc.306+421 (2) 572 76 454kujanova [at] fa.stuba.sk, katarina.kujanova [at] stuba.sk
Helena KurhajcováÚIV FASekretárka447+421 (2) 572 76 442helena.kurhajcova [at] stuba.sk, kurhajcova [at] fa.stuba.sk
Ing. arch. Martin KusýDek FAHosťujúci profesorkusy [at] fa.stuba.sk
doc. PhDr. Magdaléna Kvasnicová, PhD.ÚDTAaOP FADocentka CSc.204+421 (2) 572 76 354kvasnicova [at] fa.stuba.sk, magdalena.kvasnicova [at] stuba.sk
Ing. Ján LajčákVS FAVedúci VS301+421 (2) 572 76 311, +421 918 665 012lajcak [at] fa.stuba.sk
Ing. Dagmar Lavrinčíková, PhD.ÚKAaIS FAOdborná asistentka CSc.310+421 (2) 572 76 324dagmar.lavrincikova [at] stuba.sk, lavrincikova [at] fa.stuba.sk
Ing. arch. Ján Legény, PhD.ÚEEA FAVýskumný pracovník s VŠ vzdelaním340+421 (2) 572 76 458legeny [at] tresarchitects.sk
Viera LenharčíkováÚD FASekretárka126+421 (2) 572 76 113lenharcikova [at] fa.stuba.sk
Mgr. art. Michala Lipková, ArtD.ÚD FAOdborná asistentka CSc.lipkova [at] gmail.com
doc. akad. soch. Milan LukáčÚVTaM FADocent bez vedeckej hodnosti124+421 918 665 047milan.lukac [at] stuba.sk, lukacm [at] fa.stuba.sk
Jaroslava LuptákováHS BS FAUpratovač - upratovačkaluptakova [at] is.stuba.sk
Ing. arch. Andrej Maciak, PhD.ÚKAaIS FAOdborný asistent CSc.317+421 (2) 572 76 328maciak.andrej [at] gmail.com
Ing. arch. Klára Macháčová, PhD.ÚEEA FAOdborná asistentka CSc.349+421 (2) 572 76 461machacova [at] fa.stuba.sk
Ružena MachanováOE Dek FAFinančná účtovníčka110+421 (2) 572 76 210, +421 (2) 52 924 035ruzena.machanova [at] stuba.sk, machanova [at] fa.stuba.sk
Ing. arch. Stanislav Majcher, PhD.ÚABB FAOdborný asistent CSc.440+421 (2) 572 76 433majcher [at] fa.stuba.sk, smajcher [at] gmail.com
Ing. arch. Ivor Mečiar, ArtD.ÚVTaM FAVýskumný pracovník s VŠ vzdelaním328+421 (2) 572 76 342meciar [at] fa.stuba.sk
Ing. arch. Yakoub Meziani, PhD.ÚKAaIS FAOdborný asistent CSc.308+421 (2) 572 76 318yakoub.meziani [at] stuba.sk
Elena MihaličováOD Dek FAPracovnice pre vedecko - výskumnú činnosť102+421 (2) 57 276 212elena.mihalicova [at] stuba.sk, mihalicova [at] fa.stuba.sk
Peter MichalíkHS BA Dek FAÚdržbár+421 907 977 366, +421 (2) 572 76 181michalikp [at] is.stuba.sk
prof. Dr. Ing. arch. Henrieta MoravčíkováÚDTAaOP FAProfesorka CSc.213+421 (2) 572 76 365moravcikova [at] fa.stuba.sk
Ing. arch. Katarína Morávková, PhD.ÚIV FAOdborná asistentka CSc.441+421 (2) 572 76 434katarina.moravkova [at] stuba.sk, moravkova [at] fa.stuba.sk
Ing. arch. Peter Morgenstein, PhD.ÚEEA FAVýskumný pracovník s VŠ vzdelaním340+421 (2) 572 76 458peter.morgenstein [at] stuba.sk, mr_morgenstein [at] yahoo.ca
Zita MózesováHS BA Dek FAUpratovač - upratovačkazita.mozesova [at] stuba.sk
Ing. Tomáš Nagy, ArtD.ÚD FAOdborný asistent CSc.nagy [at] plus421.com
Ing. arch. Pavel Nahálka, PhD.ÚAOB FAOdborný asistent CSc.429+421 918 665 032, +421 (2) 572 76 417pavol.nahalka [at] stuba.sk
Ing. Peter Olah, ArtD.ÚD FAPracovník pre vedecko - výskumnú činnosťolahp [at] is.stuba.sk
Lýdia OndrušíkováKni FAKnihovnice45+421 (2) 572 76 220ondruaikova [at] fa.stuba.sk, lydia.ondrusikova [at] stuba.sk
Ing. arch. Eva Oravcová, PhD.ÚAOB FAOdborná asistentka CSc.407+421 (2) 572 76 417oravcova [at] fa.stuba.sk, eva.oravcova [at] stuba.sk
prof. akad. soch. Peter PaliatkaÚD FAProfesor bez vedeckej hodnosti132+421 905 201 046, +421 (2) 572 76 243paliatka [at] fa.stuba.sk, peter.paliatka [at] stuba.sk
Ing. arch. Pavel PaňákDek FAHosťujúci profesorC 1904panakp [at] is.stuba.sk
Ing. arch. Pavol Pauliny, PhD.ÚDTAaOP FAOdborný asistent CSc.204+421 (2) 572 76 354pavol.pauliny [at] stuba.sk, pauliny [at] fa.stuba.sk
Ing. arch. Ján Pavúk, PhD.ÚABB FAOdborný asistent CSc.417+421 (2) 572 76 427pavuk [at] fa.stuba.sk
Mgr. art. Radovan PekníkÚD FAVýskumný pracovník s VŠ vzdelanímradovan.peknik [at] gmail.com
prof. Ing. arch. Ivan Petelen, CSc.ÚIV FAProfesor CSc.446+421 (2) 572 76 441, +421 918 665 008petelen [at] fa.stuba.sk, ivan.petelen [at] stuba.sk
Gabriela PetrániováOE Dek FAFinančná účtovníčka110+421 (2) 572 76 210, +421 (2) 52 924 035petraniova [at] fa.stuba.sk, gabriela.petraniova [at] stuba.sk
akad. mal. Vladimír Petrík, ArtD.ÚVTaM FAOdborný asistent CSc.141+421 (2) 572 76 253vlado.petrik [at] gmail.com, petrik [at] fa.stuba.sk
doc. Ing. arch. Henrich Pifko, CSc.ÚEEA FADocent CSc.351+421 (2) 572 76 465pifko [at] fa.stuba.sk, henrich.pifko [at] stuba.sk
Mgr. art. Eva Ploczeková, ArtD.ÚVTaM FAOdborná asistentka bez vedeckej hodnosti221+421 (2) 572 76 371ploczekova [at] fa.stuba.sk, eva.ploczekova [at] stuba.sk
prof. Ing. arch. Jana Pohaničová, PhD.ÚDTAaOP FAProfesorka CSc.215+421 (2) 572 76 358pohanicova [at] fa.stuba.sk, jana.pohanicova [at] stuba.sk
Ing. arch. Štefan PolakovičÚAOB FAVedecký pracovník KS I. bez vedec. hodn.+421 918 666 917polakovic [at] fa.stuba.sk
Ing. arch. Beata Polomová, PhD.ÚDTAaOP FAOdborná asistentka CSc.209+421 (2) 572 76 350polomova [at] fa.stuba.sk, beata.polomova [at] stuba.sk
Mária PopluhárováOE Dek FAFinančná účtovníčka110+421 (2) 572 76 210, +421 (2) 52 924 035maria.popluharova [at] stuba.sk, popluharova [at] fa.stuba.sk
Ing. arch. Branislav Puškár, PhD.ÚABB FAOdborný asistent CSc.418+421 (2) 572 76 428branislav.puskar [at] stuba.sk
Ing. arch. Eva Putrová, CSc.ÚUaUP FAOdborná asistentka CSc.235+421 (2) 572 76 276eva.putrova [at] stuba.sk, putrova [at] fa.stuba.sk
Jana RafčíkováDek FASekretárka105+421 (2) 572 76 215, +421 905 447 149jana.rafcikova [at] stuba.sk
PhDr. Kristína RaitlováKni FAKnihovnice43+421 (2) 572 76 233, +421 918 665 025raitlova [at] fa.stuba.sk
doc. Ing. arch. Lea Rollová, PhD.ÚAOB FADocentka CSc.407+421 (2) 572 76 419lea.rollova [at] stuba.sk
Ing. arch. Igor Salcer, ArtD.ÚIV FAOdborný asistent CSc.448+421 (2) 572 76 443igor.salcer [at] stuba.sk
doc. Ing. arch. Ľubica Selcová, PhD.ÚABB FADocentka CSc.415+421 (2) 572 76 425lubica.selcova [at] stuba.sk
doc. Ing. arch. Alexander Schleicher, PhD.ÚAOB FADocent CSc.439+421 (2) 572 76 432alexander.schleicher [at] stuba.sk, schleicher [at] fa.stuba.sk
Viera SlivkováVS FAPracovnice operačných systémov VS319+421 (2) 572 76 344viera.slivkova [at] stuba.sk, slivkova [at] fa.stuba.sk
Ing. arch. Katarína Smatanová, PhD.ÚUaUP FAOdborná asistentka CSc.smatanova.k [at] gmail.com
Alica SmrčkováÚDTAaOP FASekretárka206+421 (2) 572 76 356smrckova [at] fa.stuba.sk, alica.smrckova [at] stuba.sk
doc. Ing. arch. Alžbeta Sopirová, CSc.ÚUaUP FADocentka CSc.248+421 (2) 572 76 275sopirova [at] fa.stuba.sk, alzbeta.sopirova [at] stuba.sk
Mgr. art. Monika Stacho, ArtD.ÚD FAOdborná asistentka CSc.stachom [at] is.stuba.sk
Mgr. Zuzana Staňáková, PhD.OVV Dek FAPracovnice pre vedecko - výskumnú činnosť118+421 (2) 57 276 148zuzana.stanakova [at] stuba.sk
Ing. Ivan Stankoci, PhD.ÚUaUP FAOdborný asistent CSc.247+421 (2) 572 76 260stankoci.ivan [at] gmail.com, ivan.stankoci [at] stuba.sk
Ladislav SzabóHS BA Dek FAÚdržbár+421 918 669 101, +421 (2) 572 76 181szabol [at] is.stuba.sk
Ing. Peter ŠedivýVS FAAnalytik bázy dát VSCIT 3/2+421 918 665 028, 5028, +421 (2) 59 274 715peter.sedivy [at] stuba.sk
Mária ŠelmeciováOE Dek FAPracovnice pre plán a rozpočet113+421 (2) 572 76 223selmeciova [at] is.stuba.sk, selmeciova [at] fa.stuba.sk
prof. Ing. arch. Vladimír Šimkovič, PhD.ÚAOB FAProfesor CSc.402+421 (2) 572 76 412vladimir.simkovic [at] stuba.sk, simkovic [at] fa.stuba.sk
Ing. arch. Lukáš Šíp, PhD.ÚEEA FAOdborný asistent CSc.352+421 (2) 572 76 466lukas.sip [at] gmail.com
Darina ŠnírerováHS BA Dek FAPrevádzková pracovnice11b+421 918 665 013, +421 (2) 572 76 117snirerova [at] fa.stuba.sk
Mgr. Danica Šoltésová, PhD.ÚDTAaOP FAOdborná asistentka CSc.207+421 (2) 572 76 357danica.soltesova [at] stuba.sk, soltesova [at] fa.stuba.sk
prof. Ing. arch. Robert Špaček, CSc.ÚEEA FAProfesor CSc.343+421 (2) 572 76 453, +421 903 762 040spacek [at] fa.stuba.sk, robert_spacek [at] stuba.sk
Ing. arch. Lucia Štefancová, PhD.ÚUaUP FAOdborná asistentka CSc.245+421 (2) 572 76 269stefancovalucka [at] gmail.com
Mgr. Iveta ŠtenclováKni FAKnihovnice45+421 (2) 572 76 220stenclova [at] fa.stuba.sk
Ružena ŠubinováOVV Dek FAPracovnice pre vedecko - výskumnú činnosť101+421 (2) 572 76 211subinova [at] fa.stuba.sk, ruzena.subinova [at] stuba.sk
Mgr. art. Michal Šuda, ArtD.ÚVTaM FAOdborný asistent CSc.sudam [at] post.sk, soch.suda [at] gmail.com
Ing. Štefan TarVS FAMatematik - analytik VSB232+421 918 669 176, 9915Stefan.TAR [at] stuba.sk
doc. Ing. arch. Zuzana Tóthová, PhD.ÚABB FADocentka CSc.416+421 (2) 572 76 426zuzana.tothova [at] stuba.sk, tothova [at] fa.stuba.sk
Radoslava TrenčanskáÚABB FASekretárka414+421 (2) 572 76 424radoslava.trencanska [at] stuba.sk
Mgr. art. Martin Uhrík, PhD.ÚEEA FAOdborný asistent CSc.340+421 (2) 572 76 458martin.uhrik [at] stuba.sk, uhrik [at] fa.stuba.sk
doc. Ing. arch. Andrea Urlandová, PhD.ÚDTAaOP FADocentka CSc.218+421 (2) 572 76 377, +421 918 665 003urlandova [at] fa.stuba.sk, andrea.urlandova [at] stuba.sk
Ing. Peter VargaÚD FAVýskumný pracovník s VŠ vzdelanímvargap1 [at] is.stuba.sk
Ing. arch. Tibor Varga, PhD.ÚEEA FAOdborný asistent CSc.352+421 (2) 572 76 466tibor.varga [at] stuba.sk, varga [at] fa.stuba.sk
Bc. Daniel VargončíkVS FAPracovník v oblasti výpočtovej techniky 318+421 (2) 572 76 329vargoncik [at] fa.stuba.sk
Ján ViglaskýHS BA Dek FAVrátnik+421 (2) 572 76 238, +421 918 665 016viglasky [at] is.stuba.sk
doc. Ing. arch. Jana Vinárčiková, PhD.ÚIV FADocentka CSc.449+421 (2) 572 76 444jana.vinarcikova [at] stuba.sk, vinarcikova [at] fa.stuba.sk
doc. Ing. arch. Ľubica Vitková, PhD.ÚUaUP FAMimoriadna profesorka237+421 (2) 572 76 215, +421 917 910 471lubica.vitkova [at] stuba.sk, vitkova [at] fa.stuba.sk
prof. Ing. arch. Peter Vodrážka, PhD.ÚDTAaOP FAProfesor CSc.205+421 (2) 572 76 355, +421 918 665 006peter.vodrazka [at] stuba.sk, vodralka [at] fa.stuba.sk
Ing. arch. Eva Vojteková, PhD.ÚKAaIS FAOdborná asistentka CSc.315+421 (2) 572 76 326vojtekova [at] fa.stuba.sk, eva.vojtekova [at] stuba.sk
Ing. arch. Katarína Vošková, PhD.ÚDTAaOP FAVýskumný pracovnice s VŠ vzdelaním+421 918 665 014voskova [at] fa.stuba.sk
Ing. arch. Edita Vráblová, PhD.ÚABB FAOdborná asistentka CSc.418+421 (2) 572 76 428vrablova [at] fa.stuba.sk, qvrablova [at] is.stuba.sk
Michal Vuck-WolfVS FAPracovník v oblasti výpočtovej techniky 318+421 (2) 572 76 329vuckwolf [at] fa.stuba.sk, michal.vuck-wolf [at] stuba.sk
Mgr. Soňa WagnerováOVV Dek FAPracovnice pre vedecko - výskumnú činnosť118+421 (2) 572 76 148, +421 918 665 002sowagnerova [at] gmail.com
PhDr. Jana ZáhorcováÚVTaM FAOdborná asistentka bez vedeckej hodnosti344+421 (2) 572 76 315zahorcova [at] fa.stuba.sk, jana.zahorcova [at] stuba.sk
Bc. Monika ZaťkováÚKAaIS FASekretárka314+421 (2) 572 76 325zatkova [at] fa.stuba.sk
Ing. arch. Ľubomír ZávodnýÚABB FAHosťujúci profesor419+421 (2) 572 76 429zavodnyl [at] is.stuba.sk
doc. akad. soch. Miroslav Zvonek, ArtD.ÚD FADocent CSc.qzvonek [at] is.stuba.sk
doc. Ing. arch. Márius Žitňanský, PhD.ÚAOB FADocent CSc.401+421 (2) 572 76 411marius.zitnansky [at] stuba.sk, zitnansky [at] fa.stuba.sk

External staff

NameDepartmentPositionOfficePhoneE-mail
doc. Ing. Ladislav Adamča, PhD.FAexterní spolupracovník309+421 (2) 572 76 319ladislav.adamca [at] stuba.sk, adamca [at] fa.stuba.sk
prof. Ing. arch. Tibor Alexy, DrSc.FAexterní spolupracovníkqalexy [at] is.stuba.sk
Ing. arch. Katarína Andrášiová, PhD. et PhD.FAexterní spolupracovnice205+421 (2) 572 76 450, +421 (2) 572 76 355andraaiova [at] fa.stuba.sk, andrasiova [at] fa.stuba.sk
Ing. arch. Jana AndrikováFAexterní spolupracovnicexandrikova [at] is.stuba.sk
prof. Eduard Antal, prom. ped.FAexterní spolupracovník+421 (2) 57 294 464eduard.antal [at] stuba.sk
PhDr. Mária Antalová, PhD.FAexterní spolupracovniceqantalovam [at] is.stuba.sk
David Aparicio PerezFAexterní spolupracovníkdavid.aparicio.perez [at] alumnos.upm.es
Ahmet AslanFAexterní spolupracovníkahmetaslan1432 [at] gmail.com
Melisa AslanFAexterní spolupracovnice melisaaslann [at] gmail.com
doc. Ing. arch. Andrea Bacová, PhD.FAexterní spolupracovnice412+421 (2) 572 76 421, +421 918 665 007bacova [at] fa.stuba.sk, andrea.bacova [at] stuba.sk
doc. akad. soch. René BaďuraFAexterní spolupracovníkqbadura [at] is.stuba.sk
prof. akad. arch. Ing. arch. Ján BahnaFAexterní spolupracovníkqbahna [at] is.stuba.sk
Ing. arch. Andrea BachorecováFAexterní spolupracovniceandy [at] havran.eu.sk
Ing. arch. Jozef Baláž, PhD.FAexterní spolupracovník310+421 (2) 572 76 324jozef.balaz [at] stuba.sk
doc. RNDr. Vladimír Baláž, CSc.FAexterní spolupracovníkNB 618+421 918 674 296, +421 (2) 59 325 341vladimir.balaz [at] stuba.sk
Ing. arch. Martin Baloga, PhD.FAexterní spolupracovníkbaloga [at] fa.stuba.sk
Ing. arch. René BaranyaiFAexterní spolupracovníkqbaranyai [at] is.stuba.sk
Ing. arch. Jozef Bátor, PhD.FAexterní spolupracovník410+421 (2) 572 76 410jozef.bator [at] stuba.sk
Marta BátovskáFAexterní spolupracovniceqbatovska [at] is.stuba.sk
Ing. arch. Martin BeďatšFAexterní spolupracovníkqbedats [at] is.stuba.sk
Ing. arch. Milan BeláčekFAexterní spolupracovníkqbelacek [at] is.stuba.sk
Mgr. Anton BelanFAexterní spolupracovníkqbelan [at] is.stuba.sk
doc. PhDr. Jarmila Bencová, PhD.FAexterní spolupracovnice214+421 (2) 572 76 366jarmila.bencova [at] stuba.sk, bencova [at] fa.stuba.sk
doc. Mgr. art. Marcel Benčík, ArtD.FAexterní spolupracovníkqbencik [at] is.stuba.sk
Ing. arch. Juraj BenetinFAexterní spolupracovníkqbenetin [at] is.stuba.sk
Ing. arch. Juraj Berdis, PhD.FAexterní spolupracovníkberdis [at] fa.stuba.sk
Ing. arch. Aleš BerecFAexterní spolupracovníkalesberec [at] gmail.com
Ing. arch. Damián BerecFAexterní spolupracovníkqberecd [at] is.stuba.sk
Ing. Kristína BereczkáFAexterní spolupracovniceqbereczka [at] is.stuba.sk
Ing. arch. Martin BielikFAexterní spolupracovníkmartin.bielik [at] gmail.com
Ing. arch. Martina BielkováFAexterní spolupracovnicexbielkova [at] is.stuba.sk
Elena BitnerováFAexterní spolupracovniceqbitnerova [at] is.stuba.sk
doc. Mgr. art. Tadeusz BlonskiFAexterní spolupracovníkqbolonski [at] is.stuba.sk
Ing. arch. Daniel BobovskýFAexterní spolupracovníkxbobovsky [at] is.stuba.sk
Ing. arch. Michal BogárFAexterní spolupracovníkbogar [at] bku.sk
Ing. arch. Ľubomír BoháčFAexterní spolupracovníklubomir.bohac [at] atelierart.sk
Ing. arch. Vladimir BojkoFAexterní spolupracovníkqbojko [at] is.stuba.sk
Margita BölcsováFAexterní spolupracovnice104+421 918 665 011, 5113, +421 (2) 54 432 167bolcsova [at] fa.stuba.sk, margita.bolcsova [at] stuba.sk
RNDr. Štefan Boor, PhD.FAexterní spolupracovníkNB 629, NB 181+421 918 674 308, +421 (2) 59 325 317stefan.boor [at] stuba.sk
Ing. arch. Eva Borecká, PhD.FAexterní spolupracovniceC 1910+421 (2) 59 274 564atelier_borecky [at] stonline.sk
Ing. Jaroslav Borský, CSc.FAexterní spolupracovníkjaroslav.borsky [at] stuba.sk
doc. PhDr. Dana Bořutová, PhD.FAexterní spolupracovniceqborutova [at] is.stuba.sk
doc. Ing. arch. Mgr. Andrej Botek, PhD.FAexterní spolupracovník202+421 (2) 572 76 352andrej.botek [at] stuba.sk, botek [at] fa.stuba.sk
Ing. arch. Peter BoudaFAexterní spolupracovníkqbouda [at] is.stuba.sk
Ing. arch. Benjamín BrádňanskýFAexterní spolupracovníkqbradnansky [at] is.stuba.sk
Ing. arch. Gabriel BrogyányiFAexterní spolupracovníkqbrogyanyi [at] is.stuba.sk
Ing. arch. Július BrunaFAexterní spolupracovníkqbruna [at] is.stuba.sk
doc. Ing. arch. Branislava Budkeová, PhD.FAexterní spolupracovnice403+421 (2) 572 76 413branislava.budkeova [at] stuba.sk, budkeova [at] fa.stuba.sk
Ing. arch. Martin BumbálFAexterní spolupracovníkqbumbal [at] is.stuba.sk
Ing. Branislav BurákFAexterní spolupracovníkqburak [at] is.stuba.sk
Ing. arch. Dušan Burák, CSc.FAexterní spolupracovníkqburakd [at] is.stuba.sk
Ing. arch. Michal BurákFAexterní spolupracovníkqburakm [at] is.stuba.sk
Katarína BúrováFAexterní spolupracovniceqburova [at] is.stuba.sk
Ing. arch. Radoslav BuzinkayFAexterní spolupracovníkqbuzinkay [at] is.stuba.sk
Ing. arch. Kalin CakovFAexterní spolupracovníkqcakov [at] is.stuba.sk
PhDr. Miroslav Cangár, PhD.FAexterní spolupracovníkqcangar [at] is.stuba.sk
Cristina CaralisFAexterní spolupracovnices.i.r.c [at] hotmail.com
Mariana CarvalhoFAexterní spolupracovniceMariana_Mauricio [at] iscte.pt
Ing. arch. Katarína CiglanováFAexterní spolupracovniceqciglanova [at] is.stuba.sk
PhDr. Vladimír CintulaFAexterní spolupracovníkqcintula [at] is.stuba.sk
Ing. arch. Pavol CitovickýFAexterní spolupracovníkqcitovicky [at] is.stuba.sk
doc. Ing. arch. Jaroslav Coplák, PhD.FAexterní spolupracovník247+421 (2) 572 76 283coplak [at] fa.stuba.sk, jaroslav.coplak [at] stuba.sk
akad. mal. Ivan CsudaiFAexterní spolupracovníkqcsudai [at] is.stuba.sk
RNDr. Marta Cvíčelová, CSc.FAexterní spolupracovniceqcvicelova [at] is.stuba.sk
prof. Peter ČaneckýFAexterní spolupracovníkqcanecky [at] is.stuba.sk
Ing. Patrik ČaprnkaFAexterní spolupracovníkqcaprnka [at] is.stuba.sk
Mgr. Katarína ČermákováFAexterní spolupracovniceqcermakovak [at] is.stuba.sk
Ing. Juraj ČesákFAexterní spolupracovníkqcesak [at] is.stuba.sk
Ing. arch. Ivan Čitáry, PhD.FAexterní spolupracovníkqcitary [at] is.stuba.sk
Dipl.-Ing. Martin Čulík, PhD.FAexterní spolupracovníkqculikm [at] is.stuba.sk
Ing. arch. Mária ČutkováFAexterní spolupracovniceqcutkova [at] is.stuba.sk
Ing. arch. Marek DanihelFAexterní spolupracovníkqdanihelm [at] is.stuba.sk
Ing. Ján Danko, PhD.FAexterní spolupracovníkjan.danko [at] stuba.sk
Manica DavideFAexterní spolupracovníkmanicadav.92 [at] gmail.com
doc. Mgr. Miroslav DebnárFAexterní spolupracovníkqdebnarm [at] is.stuba.sk
Ing. Vasil DeďoFAexterní spolupracovníkqdedo [at] is.stuba.sk
Sara De PelsemaekerFAexterní spolupracovnicesara.depelsemaeker [at] student.kuleuven.be
Ing. arch. Miloš DjuračkaFAexterní spolupracovník+421 (2) 572 76 328djuracka [at] fa.stuba.sk
Mgr. Lucia Dobrucká, PhD.FAexterní spolupracovnice+421 918 669 144, 9088qdobrucka [at] is.stuba.sk
Ing. arch. Martin DoršicFAexterní spolupracovníkqdorsicm [at] is.stuba.sk
Ing. arch. Virgil DroppaFAexterní spolupracovníkqdroppa [at] is.stuba.sk
akad. soch. Marian Drugda, ArtD.FAexterní spolupracovník138+421 (2) 572 76 240marian.drugda [at] stuba.sk, drugda [at] fa.stuba.sk
Mgr. art. Róbert DúbravecFAexterní spolupracovníkqdubravec [at] is.stuba.sk
doc. Ing. František Duchoň, PhD.FAexterní spolupracovníkD612+421 (2) 60 291 349frantisek.duchon [at] stuba.sk
Mgr. Zuzana Duchová, PhD.FAexterní spolupracovniceqcernakova [at] is.stuba.sk
Ing. arch. Viera Dvořáková, PhD.FAexterní spolupracovnicevieradv [at] centrum.cz
Ing. arch. Marcel DzurillaFAexterní spolupracovníkqdzurilla [at] is.stuba.sk
Ing. arch. Peter Eisenreich, PhD.FAexterní spolupracovníkqeisenreich [at] is.stuba.sk
Ing. arch. Irakli EristaviFAexterní spolupracovníkqeristavi [at] is.stuba.sk
Mgr. Ľubomír Falťan, CSc.FAexterní spolupracovníkqfaltan [at] is.stuba.sk
doc. PhDr. Ľubomíra Fašangová, CSc.FAexterní spolupracovniceqfasangova [at] is.stuba.sk
Ing. arch. Maroš FečíkFAexterní spolupracovníkqfecik [at] is.stuba.sk
Ing. arch. Miriam FečíkováFAexterní spolupracovniceqfecikova [at] is.stuba.sk
JUDr. Katarina FeixFAexterní spolupracovniceqfeix [at] is.stuba.sk
Ing. Magdaléna FenikováFAexterní spolupracovniceqfenikova [at] is.stuba.sk
Ing. arch. Dušan Ferianc, PhD.FAexterní spolupracovník5055dusan_ferianc [at] stuba.sk
Ing. arch. Marek FilloFAexterní spolupracovníkqfillo [at] is.stuba.sk
Ing. arch. Dušan FischerFAexterní spolupracovníkqfischer [at] is.stuba.sk
Rentsch FriedemannFAexterní spolupracovníkqfriedemann [at] is.stuba.sk
Ing. arch. Dipl.-Ing. (FH) Werner Friedl, PhD.FAexterní spolupracovníkinfo [at] architekt-friedl.de
Ing. arch. Gabriela FukatschováFAexterní spolupracovniceqfukatschova [at] is.stuba.sk
Ing. arch. Balázs FüzékFAexterní spolupracovníkbalazsfuzek [at] gmail.com
Ing. arch. Danka Gáliková, PhD.FAexterní spolupracovnicedankagalik [at] gmail.com
prof. Ing. arch. Peter Gál, PhD.FAexterní spolupracovník238+421 (2) 572 76 268, +421 (2) 54 435 122, +421 907 194 284, 5981peter.gal [at] stuba.sk, gal [at] fa.stuba.sk
doc. Ing. arch. Daniela Gažová, PhD.FAexterní spolupracovnice244+421 905 483 431, 9431gazova [at] fa.stuba.sk, daniela.gazova [at] stuba.sk
Ing. Katarína Gécová, PhD.FAexterní spolupracovnice235+421 (2) 572 76 276katarina.gecova [at] stuba.sk, gecova [at] fa.stuba.sk
Ing. arch. Igor GerdenichFAexterní spolupracovníkqgerdenich [at] is.stuba.sk
Dipl.-Ing. Peter GeroFAexterní spolupracovníkqgero [at] is.stuba.sk
Ing. arch. Yvona Geržová, PhD.FAexterní spolupracovniceqgerzova [at] is.stuba.sk
prof. Ing. arch. akad. arch. Václav GirsaFAexterní spolupracovníkqgirsa [at] is.stuba.sk
doc. Ing. arch. Dagmar Glosová, CSc.FAexterní spolupracovniceqglosova [at] is.stuba.sk
Ing. arch. Ivan GojdičFAexterní spolupracovníkqgojdic [at] is.stuba.sk
Ing. arch. Matej GrébertFAexterní spolupracovníkqgrebert [at] is.stuba.sk
Ing. arch. Radoslav GrečmalFAexterní spolupracovníkqgrecmal [at] is.stuba.sk
Dipl.-Ing. Roman GrünnerFAexterní spolupracovníkqgrunnerr [at] is.stuba.sk
Sara GuerreiroFAexterní spolupracovniceSara_Tinoco [at] iscte.pt
Ing. arch. Marek GugaFAexterní spolupracovníkqguga [at] is.stuba.sk
doc. Ing. arch. Ivan Gürtler, PhD.FAexterní spolupracovník405+421 (2) 572 76 415, +421 (2) 54 434 151ivan.gurtler [at] stuba.sk, gurtler [at] fa.stuba.sk
Gabriela GuštarováFAexterní spolupracovnice414+421 (2) 572 76 424gabriela.gajdosova [at] stuba.sk, gajdosova [at] fa.stuba.sk
PhDr. Gabriela HabáňováFAexterní spolupracovniceqhabanova [at] is.stuba.sk
Ing. Jozef HabšudaFAexterní spolupracovníkqhabsudaj [at] is.stuba.sk
Ing. arch. Roman HájekFAexterní spolupracovníkqhajekr [at] is.stuba.sk
Mgr. art. Vít Halada, ArtD.FAexterní spolupracovníkqhaladav [at] is.stuba.sk
Ing. arch. Roman HalmiFAexterní spolupracovníkqhalmi [at] is.stuba.sk
Soeren HansenFAexterní spolupracovníksoerh14 [at] student.sdu.dk
Ing. arch. Július Hanus, PhD.FAexterní spolupracovníkqhanusj1 [at] is.stuba.sk
Mgr. art. Hedviga HarvánkováFAexterní spolupracovnice+421 903 478 358hedviga.harvankova [at] stuba.sk
Mgr. art. Andrej Haščák, ArtD.FAexterní spolupracovníkqhascaka [at] is.stuba.sk
doc. akad. mal. Jozef Haščák, ArtD.FAexterní spolupracovníkjozef.hascak [at] tuke.sk
doc. RNDr. Karol Hatiar, CSc.ÚD FA, FAexterní spolupracovníkT02 2.120+421 906 068 kl. 468karol.hatiar [at] stuba.sk
doc. Ing. arch. Karel HavlišFAexterní spolupracovníkqhavlis [at] is.stuba.sk
Ing. Miriam Heinrichová, PhD.FAexterní spolupracovnice247+421 (2) 572 76 260heinrichova [at] fa.stuba.sk
Ing. arch. Eleonóra HejzlarováFAexterní spolupracovniceqhejzlarova [at] is.stuba.sk
doc. Ing. arch. Marína Heliová, CSc.FAexterní spolupracovnice440+421 (2) 572 76 433marina.heliova [at] stuba.sk, heliova [at] fa.stuba.sk
Ing. arch. Michaela HirnerováFAexterní spolupracovnice254+421 (2) 572 76 285hirnerova [at] fa.stuba.sk, michaela.hirnerova [at] stuba.sk
Mgr. art. Branislav Hlaváč, ArtD.FAexterní spolupracovníkqhlavac [at] is.stuba.sk
prof. Ing. arch. Jozef Hlinický, PhD.FAexterní spolupracovníkqhlinicky [at] is.stuba.sk
Ing. arch. Zuzana HlinkováFAexterní spolupracovniceqhlinkova [at] is.stuba.sk
Ing. arch. Karol HoffmanFAexterní spolupracovníkqhoffman [at] is.stuba.sk
Ing. arch. Mária Holčeková, PhD.FAexterní spolupracovnice414qholcekova [at] is.stuba.sk
PhDr. Štefan Holčík, CSc.FAexterní spolupracovníkqholciks [at] is.stuba.sk
Ing. arch. Martin HolešaFAexterní spolupracovníkqholesa [at] is.stuba.sk
Ing. Anna Holmanová, CSc.FAexterní spolupracovnice443 a 101+421 918 669 200, 9132holmanova [at] fa.stuba.sk
Ing. arch. Zoltán Holocsy, PhD.FAexterní spolupracovníkholocsy [at] vsvu.sk
Bc. Ivana HorečnáFAexterní spolupracovnicehorecna [at] hotmail.com
doc. Mgr. Ľubomír Horník, ArtD.FAexterní spolupracovník030-036+421 (2) 54 432 079, +421 918 665 049, 5049lubomir.hornik [at] stuba.sk, hornik [at] fa.stuba.sk
Ing. Libor HovorkaFAexterní spolupracovníkqhovorka [at] is.stuba.sk
Ing. arch. Martin HozaFAexterní spolupracovníkqhoza [at] is.stuba.sk
doc. Ing. arch. Nadežda Hrašková, PhD.FAexterní spolupracovnice203+421 (2) 57 276 358, +421 (2) 572 76 353, +421 905 948 855, 5803nadezda.hraskova [at] stuba.sk, hraakova [at] fa.stuba.sk
Ing. arch. Boris HrbáňFAexterní spolupracovníkqhrban [at] is.stuba.sk
Ing. arch. Vojtech Hrdina, PhD.FAexterní spolupracovníkqhrdina [at] is.stuba.sk
Ing. arch. Vladimír HrdýFAexterní spolupracovníkqhrdy [at] is.stuba.sk
Ing. arch. Jaroslav HrivnákFAexterní spolupracovníkqhrivnakj [at] is.stuba.sk
akad. soch. Ivan HroššoFAexterní spolupracovníkqhrossoi [at] is.stuba.sk
Ing. arch. Jozef Hrozenský, PhD.FAexterní spolupracovníkqhrozensky [at] is.stuba.sk
prof. Ing. Peter Hubinský, PhD.FAexterní spolupracovníkD613+421 (2) 60 291 608peter.hubinsky [at] stuba.sk
Ing. arch. Tomáš HubinskýFAexterní spolupracovníkthomas [at] hubinsky.sk
Ing. arch. Peter Hudák, PhD.FAexterní spolupracovníkqhudakp [at] is.stuba.sk
MUDr. Emil Huraj, CSc.FAexterní spolupracovníkqhuraj [at] is.stuba.sk
Ing. arch. Vladimír Husák, CSc.FAexterní spolupracovníkqhusakv [at] is.stuba.sk
Ing. arch. Branislav HusárikFAexterní spolupracovníkqhusarik [at] is.stuba.sk
Ing. Milan HusárFAexterní spolupracovníkqhusar [at] is.stuba.sk
Ing. arch. Ludmila Husovska, CSc.FAexterní spolupracovniceqhusovska [at] is.stuba.sk
Ing. Ján ChaľFAexterní spolupracovníkqchal [at] is.stuba.sk
Ing. arch. Martin Chlebo, PhD.FAexterní spolupracovníkqchlebo [at] is.stuba.sk
Ing. Peter Chlpek, ArtD.FAexterní spolupracovníkpetkoch [at] gmail.com
Ing. arch. Michal ChudíkFAexterní spolupracovníkqchudik [at] is.stuba.sk
prof. Ing. Josef Chybík, CSc.FAexterní spolupracovníkqchybik [at] is.stuba.sk
doc. Mgr. art. Marián Ihring, ArtD.FAexterní spolupracovníkmarian.ihring [at] gmail.com
doc. akad. mal. Jozef IlavskýFAexterní spolupracovník223+421 (2) 572 76 375jozef.ilavsky [at] stuba.sk, ilavsky [at] fa.stuba.sk
doc. Ing. arch. Ján Ilkovič, CSc.FAexterní spolupracovník313+421 918 665 040, +421 (2) 572 76 310jan.ilkovic [at] stuba.sk, ilkovic [at] fa.stuba.sk
Yulia IvanitskayaFAexterní spolupracovniceqivanitskaya [at] is.stuba.sk
doc. Ing. Oľga Ivánková, PhD.ÚKAaIS FAexterní spolupracovniceA 207+421 (2) 59 274 260olga.ivankova [at] stuba.sk
Ing. arch. Kristína IzákováFAexterní spolupracovnicekizakova [at] gmail.com
Ing. Ivan IzakovičFAexterní spolupracovníkqizakovic [at] is.stuba.sk
Ing. arch. Pavol Ižvolt, PhD., MScFAexterní spolupracovníkpavol_izvolt [at] yahoo.com
Ing. arch. Katarína JägrováFAexterní spolupracovniceqjagrova [at] is.stuba.sk
Mgr. art. Peter Jakubík, ArtD.FAexterní spolupracovníkqjakubikp [at] is.stuba.sk
Ing. arch. Oĺga Janáková, PhD.FAexterní spolupracovnicejanakova [at] fa.stuba.sk, olga.janakova [at] stuba.sk
Ing. arch. Martin JančokFAexterní spolupracovníkjancok [at] plural.sk
Mgr. Sabina Jankovičová, ArtD.FAexterní spolupracovniceqjankovicova [at] is.stuba.sk
Mgr. Ján JansoFAexterní spolupracovníkqjanso [at] is.stuba.sk
doc. Ing. Jaroslav Jarema, PhD.FAexterní spolupracovníkjaroslav.jarema [at] tuke.sk, jaroslav.jarema [at] gmail.com
doc. Mgr. Matej Jaššo, PhD.FAexterní spolupracovník246+421 918 669 199, 9140matej.jasso [at] stuba.sk, jaaao [at] fa.stuba.sk
doc. Ing. Branislav Jelenčík, ArtD.FAexterní spolupracovníkqjelencik [at] is.stuba.sk
Michal JelinekFAexterní spolupracovníkqjelinek [at] is.stuba.sk
Ing. arch. Martin JergušFAexterní spolupracovníkqjergus [at] is.stuba.sk
doc. Mgr. art. Sylvia JokelováFAexterní spolupracovniceqjokelova [at] is.stuba.sk
arch. Mgr. Miloš JurániFAexterní spolupracovníkqjurani [at] is.stuba.sk
Ing. arch. Peter JurkovičFAexterní spolupracovníkqjurkovicp [at] is.stuba.sk
RNDr. Edita Kachaňáková, CSc.FAexterní spolupracovniceqkachanakova [at] is.stuba.sk
Marta KaločajováFAexterní spolupracovnice102+421 (2) 572 76 211marta.kalocajova [at] stuba.sk, kalocajova [at] fa.stuba.sk
Ing. Anna KarácsonyováFAexterní spolupracovnice111+421 (2) 572 76 189, +421 918 665 044anna.karacsonyova [at] stuba.sk, karacsonyova [at] fa.stuba.sk
Ing. arch. Dominika KarkesováFAexterní spolupracovnicexkarkesova [at] is.stuba.sk
Ing. arch. Katarína Karsayová, ArtD.FAexterní spolupracovnicekati.karsay [at] gmail.com
prof. Ing. Dušan Katunský, PhD.FAexterní spolupracovníkqkatunsky [at] is.stuba.sk
Ing. arch. Ľubomír KelemanFAexterní spolupracovníkqkeleman [at] is.stuba.sk
Aleksandra KępkaFAexterní spolupracovnicealeksandrakepka94 [at] gmail.com
Ing. arch. Elena KerďováFAexterní spolupracovnice421+421 (2) 572 76 420kerdova [at] fa.stuba.sk
Ing. Richard KerekešFAexterní spolupracovníkqkerekes [at] is.stuba.sk
Ing. arch. Michaela KesanováFAexterní spolupracovnicemichaela.kesanova [at] gmail.com
Ing. arch. Zuzana KierulfováFAexterní spolupracovniceqkierulfova [at] is.stuba.sk
Ing. arch. Hana KirályováFAexterní spolupracovniceqkiralyova [at] is.stuba.sk
Katalin Kis-CsájiFAexterní spolupracovniceqkiscsaji [at] is.stuba.sk
Ing. arch. Martina Kleinová, PhD.FAexterní spolupracovnice421+421 (2) 572 76 420kleinova [at] fa.stuba.sk
Ing. Anna KlejováFAexterní spolupracovnice112+421 918 665 004, +421 (2) 52 967 060, +421 (2) 572 76 222, +421 (2) 54 432 041, 5214klejova [at] fa.stuba.sk, anna.klejova [at] stuba.sk
Ing. arch. Kornel KobákFAexterní spolupracovníkqkobak [at] is.stuba.sk
doc. Ing. arch. Juraj KobanFAexterní spolupracovníkqkoban [at] is.stuba.sk
Ing. arch. Rastislav KočajdaFAexterní spolupracovníkqkocajda [at] is.stuba.sk
doc. Ing. arch. Václav Kohlmayer, CSc.FAexterní spolupracovníkqkohlmayer [at] is.stuba.sk
doc. PhDr. Zdeno Kolesár, PhD.FAexterní spolupracovníkqkolesar [at] is.stuba.sk
Ing. arch. Jozef KollárFAexterní spolupracovník307+421 (2) 572 76 317kollar [at] fa.stuba.sk
Ing. arch. Matúš KollárFAexterní spolupracovníkqkollarm1 [at] is.stuba.sk
Ing. arch. Miroslav Kollár, PhD.FAexterní spolupracovníkmiroslav.kollar [at] stuba.sk, kollar [at] fa.stuba.sk
Ing. arch. Jan Komrska, CSc.FAexterní spolupracovník245+421 (2) 572 76 269komrska [at] fa.stuba.sk, jan.komrska [at] stuba.sk
Ing. arch. Ingrid KonradFAexterní spolupracovniceqkonrad [at] is.stuba.sk
akad. arch. Radomír KopeckýFAexterní spolupracovníkqkopecky [at] is.stuba.sk
Ing. arch. Lukáš KordíkFAexterní spolupracovníkqkordik [at] is.stuba.sk
Ing. arch. Jozef KoštiaľFAexterní spolupracovníkqkostialj [at] is.stuba.sk
doc. Ing. arch. Patrik KotasFAexterní spolupracovníkqkotas [at] is.stuba.sk
Monika KotvasováFAexterní spolupracovniceqkotvasova [at] is.stuba.sk
Milada KovácsováFAexterní spolupracovnice349+421 (2) 572 76 452milada.kovacsova [at] stuba.sk
prof. Ing. arch. Bohumil Kováč, PhD.FAexterní spolupracovník241+421 (2) 572 76 272, +421 905 498 414kovac [at] fa.stuba.sk, bohumil.kovac [at] stuba.sk
Ing. arch. Ľuboš KováčFAexterní spolupracovníkxkovacl [at] is.stuba.sk
Helena KovačovicováFAexterní spolupracovnice118+421 (2) 572 76 221helena.kovacovicova [at] stuba.sk, kovacovicova [at] fa.stuba.sk
Alicja KowalikFAexterní spolupracovnicealicja.kowalik1 [at] gmail.com
Daniela KozováFAexterní spolupracovnicedaniela.kozova [at] stuba.sk
prof. RNDr. Mária Kozová, CSc.FAexterní spolupracovniceqkozovam [at] is.stuba.sk
doc. PaedDr. Peter Kožuško, ArtD.FAexterní spolupracovníkqkozusko [at] is.stuba.sk
Ing. arch. Lorant Krajcsovics, PhD.FAexterní spolupracovník349+421 (2) 572 76 461lorant.krajcsovics [at] stuba.sk
Zdenka KrajčíkováFAexterní spolupracovnice+421 (2) 572 76 228zdenka.krajcikova [at] stuba.sk
Ing. arch. Richard KrajčíFAexterní spolupracovníkqkrajcir [at] is.stuba.sk
Ing. arch. Ľubomír KrálikFAexterní spolupracovníkqkralikl [at] is.stuba.sk
Ing. arch. Pavol KrálikFAexterní spolupracovníkqkralik [at] is.stuba.sk
doc. Ing. Eva Kráľová, CSc.FAexterní spolupracovnice210+421 (2) 572 76 359eva.kralova [at] stuba.sk, krauova [at] fa.stuba.sk
Ing. arch. Jan KratochvílFAexterní spolupracovníkqkratochvilj [at] is.stuba.sk
Dr. Ing. arch. Ján Krcho, PhD.FAexterní spolupracovníkqkrcho [at] is.stuba.sk
prof. Ing. arch. Janka Krivošová, PhD.FAexterní spolupracovnicejanka.krivosova [at] stuba.sk
Ing. arch. Marta KropilákováFAexterní spolupracovniceqkropilakova [at] is.stuba.sk
Ing. arch. Peter Krušínsky, PhD.FAexterní spolupracovníkqkrusinsky [at] is.stuba.sk
doc. akad. soch. Ladislav Křenek, ArtD.FAexterní spolupracovníkqkrenek [at] is.stuba.sk
prof. Ing. Darja Kubečková, Ph.D.FAexterní spolupracovniceqkubeckova [at] is.stuba.sk
Ing. arch. Ivan KubíkFAexterní spolupracovníkqkubiki [at] is.stuba.sk
Ing. Boris KubišFAexterní spolupracovník05+421 (2) 572 76 156, +421 918 665 018kubis [at] fa.stuba.sk, bkubi51 [at] gmail.com
akad. soch. Ladislav Kubo, ArtD.FAexterní spolupracovník246+421 (2) 572 76 267kubo [at] misnet.sk, kubo [at] fa.stuba.sk
Ing. arch. Alena Kubová Gauché, PhD.FAexterní spolupracovnicealena.kubova [at] lyon.archi.fr
PhDr. Mária Kuklišová, CSc.FAexterní spolupracovniceqkuklisova [at] is.stuba.sk
Ing. Slavoj KulčárFAexterní spolupracovníkxkulcar [at] is.stuba.sk
Bc. Barbora KunzovaFAexterní spolupracovnicebhaskovahttps://is.stuba.sk/auth/lide/foto.pl?id=17956, bkunzova [at] gmail.com
Ing. arch. Mgr. art. Ondrej KurekFAexterní spolupracovníkkurek.ondrej [at] gmail.com
Ing. arch. Martin KusýFAexterní spolupracovníkqkusym1 [at] is.stuba.sk
prof. akad. mal. Boris KvasnicaFAexterní spolupracovníkqkvasnica [at] is.stuba.sk
doc. Ľudovít Labík, ArtD.FAexterní spolupracovníkqlabik [at] is.stuba.sk
Mgr. art. Zuzana Labudová, ArtD.FAexterní spolupracovnicezuzana.labudova [at] gmail.com
Ing. arch. Zuzana LadzianskaFAexterní spolupracovnice+421 918 669 144, 9088zuzana.ladzianska [at] gmail.com
Ing. arch. Darina Lalíková, PhD.FAexterní spolupracovniceqlalikovad [at] is.stuba.sk
Ing. arch. Michal LalinskýFAexterní spolupracovník350+421 (2) 572 76 464lalinsky [at] fa.stuba.sk
doc. Ing. arch. Jarmila Lalková, PhD.FAexterní spolupracovnicejarmila.lalkova [at] stuba.sk, lalkova [at] fa.stuba.sk
Mgr. art. Ing. Marián LaššákFAexterní spolupracovníkqlassakm [at] is.stuba.sk
akad. mal. Iveta LedererováÚD FA, FAexterní spolupracovniceqledererova [at] is.stuba.sk
Paulina LechowskaFAexterní spolupracovnicepaulina.lechowska [at] gmail.com
Ing. arch. Andrea LeitmannováFAexterní spolupracovniceandreja.leitmann [at] gmail.com
Ing. arch. Peter LényiFAexterní spolupracovníkpeter.lenyi [at] gmail.com
Ing. arch. Martin LepejFAexterní spolupracovníkmartinlepej [at] zoznam.sk
Ing. arch. Vladimíra LežátkováFAexterní spolupracovniceqlezatkova [at] is.stuba.sk
doc. Ing. arch. Viera Lichardová, PhD.FAexterní spolupracovniceviera.lichardova [at] stuba.sk, lichardova [at] fa.stuba.sk
Ing. arch. akad. arch. Mária LichvárováFAexterní spolupracovniceqlichvarovam [at] is.stuba.sk
Ing. arch. Igor LichýFAexterní spolupracovníkqlichy [at] is.stuba.sk
prof. Ing. arch. Peter LizoňFAexterní spolupracovníkqlizon [at] is.stuba.sk
Tardivon LouisFAexterní spolupracovníkl-tardivon [at] lille.archi.fr
Ing. Bc. Ľudevít LučeničFAexterní spolupracovníkqlucenic [at] is.stuba.sk
Ing. arch. Ladislav LukáčFAexterní spolupracovníkqlukacl1 [at] is.stuba.sk
Ing. arch. Daniela LukáčováFAexterní spolupracovniceqlukacova [at] is.stuba.sk
Julia LummeFAexterní spolupracovnicejulia.lumme [at] tu-dortmund.de
Ing. arch. Petra MacháčováFAexterní spolupracovnice+421 (2) 44 372 924, +421 (2) 572 76 368machacova [at] fa.stuba.sk
Ružena MachanováFAexterní spolupracovnice110+421 (2) 572 76 210, +421 (2) 52 924 035ruzena.machanova [at] stuba.sk, machanova [at] fa.stuba.sk
Iveta MajcherováFAexterní spolupracovnice+421 (2) 572 76 223, +421 (2) 54 435 235iveta.majcherova [at] stuba.sk, majcherova [at] fa.stuba.sk
Ing. arch. Stanislav Majcher, PhD.FAexterní spolupracovník440+421 (2) 572 76 433majcher [at] fa.stuba.sk, smajcher [at] gmail.com
Maitane Malo MirandaFAexterní spolupracovnicemmalo002 [at] ikasle.ehu.eus
Cushing MarieFAexterní spolupracovnicem-cushing [at] lille.archi.fr
Ing. arch. Jozef MariothFAexterní spolupracovníkqmarioth [at] is.stuba.sk
Ing. arch. Ondrej MarkoFAexterní spolupracovníkondrej.marko1 [at] gmail.com
Leire Martin RuizFAexterní spolupracovnicelmartin101 [at] ikasle.ehu.eus
Ing. Miroslav MatejkaFAexterní spolupracovníkqmatejkam1 [at] is.stuba.sk
Ing. arch. Jaroslav M. MatuščákFAexterní spolupracovníkmatuscak [at] vsld.tuzvo.sk
Branislav Maukš, M.A.FAexterní spolupracovníkqmauks [at] is.stuba.sk
Ing. arch. Ivor Mečiar, ArtD.FAexterní spolupracovník328+421 (2) 572 76 342meciar [at] fa.stuba.sk
Ing. arch. Alexandra Meierová, PhD.FAexterní spolupracovnicesascha.meierova [at] gmail.com
Ing. Iveta MelicherčíkováFAexterní spolupracovniceqmelichercikova [at] is.stuba.sk
prof. akad. soch. Juraj MelišFAexterní spolupracovníkqmelisj [at] is.stuba.sk
Ing. arch. Stanislav MelišFAexterní spolupracovníkmelis [at] melismichalko.sk
Ing. arch. Yakoub Meziani, PhD.FAexterní spolupracovník308+421 (2) 572 76 318yakoub.meziani [at] stuba.sk
Ing. arch. Ľubomír MezovskýFAexterní spolupracovníkqmezovsky [at] is.stuba.sk
Mgr. Juraj MihálikFA, ÚVTaM FAexterní spolupracovníkqmihalikj [at] is.stuba.sk
Ing. arch. Dalibor MichalákFAexterní spolupracovníkqmichalakd [at] is.stuba.sk
Ing. Mária Michalič KusáFAexterní spolupracovniceqkusa [at] is.stuba.sk
Ing. arch. Jozef MichalkoFAexterní spolupracovníkqmichalko [at] is.stuba.sk
Ing. arch. Jana Minaroviech, PhD.FAexterní spolupracovnice205+421 (2) 572 76 450, +421 (2) 572 76 355ratimorska [at] yahoo.com
Ing. Jaroslava MišíkováFAexterní spolupracovniceqmisikova [at] is.stuba.sk
Mgr. art. Roman MiškovFAexterní spolupracovníkqmiskov [at] is.stuba.sk
Ing. arch. Monika MitášováFAexterní spolupracovniceqmitasovam [at] is.stuba.sk
Mgr. art. Martin MittelmannFAexterní spolupracovníkqmittelmann [at] is.stuba.sk
Stanislav MlkvýFAexterní spolupracovníkqmlkvy [at] is.stuba.sk
Ing. arch. Metodiy MonevFAexterní spolupracovníkqmonev [at] is.stuba.sk
prof. Dr. Ing. arch. Henrieta MoravčíkováFAexterní spolupracovnice213+421 (2) 572 76 365moravcikova [at] fa.stuba.sk
Ing. arch. Peter MoravčíkFAexterní spolupracovníkmoravcikp [at] is.stuba.sk
Ing. arch. Štefan MoravčíkFAexterní spolupracovníkqmoravciks [at] is.stuba.sk
Juraj MoravecFAexterní spolupracovník318+421 (2) 572 76 329moravec [at] fa.stuba.sk, juraj.moravec [at] stuba.sk
Ing. arch. Pavol MrázekFAexterní spolupracovníkqmrazek [at] is.stuba.sk
Ing. arch. Ľubomír Mrňa, CSc.FAexterní spolupracovníkqmrnal [at] is.stuba.sk
Ing. arch. Juraj MurínFAexterní spolupracovníkqmurinj1 [at] is.stuba.sk
Mgr. Alexander Mušinka, PhD.FAexterní spolupracovníkqmusinka [at] is.stuba.sk
Ing. arch. Ladislav NagyFAexterní spolupracovníkqnagy [at] is.stuba.sk
David Navarro LopezFAexterní spolupracovníkd.navarrol [at] alumnos.upm.es
Ing. arch. Ľubomír Nosko, PhD.FAexterní spolupracovníkqnosko [at] is.stuba.sk
prof. Ing. arch. Alois Nový, PhD.FAexterní spolupracovníkqnovy [at] is.stuba.sk
Ing. arch. Ján ObušekFAexterní spolupracovník421+421 (2) 572 76 420obuaek [at] fa.stuba.sk
Ing. arch. Andrej OlahFAexterní spolupracovníkandrejolah [at] yahoo.com
Ing. arch. Zuzana Ondrejková, PhD.FAexterní spolupracovniceondrejkova.zuz [at] gmail.com
Ing. arch. Paulína OravcováFAexterní spolupracovniceoravcova.paulina [at] gmail.com
Ing. arch. Hana OttováFAexterní spolupracovnicehana.ottova [at] gmail.com
Ing. arch. Juraj PalovičFAexterní spolupracovníkqpalovic [at] is.stuba.sk
Ing. arch. Beáta PaňákováFAexterní spolupracovnicefunky_4 [at] azet.sk
Ing. Peter Papp, ArtD.FAexterní spolupracovníkqpapp [at] is.stuba.sk
prof. Ing. arch. Peter Pásztor, PhD.FAexterní spolupracovníkqpasztor [at] is.stuba.sk
Ing. arch. Katarína PaškanováFAexterní spolupracovniceqpaskanova [at] is.stuba.sk
RNDr. Juraj PaučulaFAexterní spolupracovník+421 456 922 187, +421 918 665 014paucula [at] fa.stuba.sk, juraj.paucula [at] stuba.sk
Ing. arch. Ĺubica PaučulováFAexterní spolupracovnicepauculova [at] fa.stuba.sk
doc. PhDr. Jozef Pauer, CSc.FAexterní spolupracovník207+421 (2) 572 76 357pauer [at] fa.stuba.sk
Marx PaulFAexterní spolupracovníkpaulmarx08 [at] googlemail.com
Ing. Martina PavlíkováFAexterní spolupracovniceqpavlikovam [at] is.stuba.sk
Lucia PavlovičováFAexterní spolupracovniceqpavlovicova [at] is.stuba.sk
Ing. arch. Veronika PekarčíkováFAexterní spolupracovnicenikuska_niki [at] post.sk
doc. akad. soch. František PelikánFAexterní spolupracovníkqpelikan [at] is.stuba.sk
prof. PhDr. ThDr. PaedDr. Imrich Peres, PhD.FAexterní spolupracovníkqperes [at] is.stuba.sk
Ing. arch. Ján PerneckýFAexterní spolupracovníkqpernecky [at] is.stuba.sk
prof. Ing. arch. Ivan Petelen, CSc.FAexterní spolupracovník446+421 (2) 572 76 441, +421 918 665 008petelen [at] fa.stuba.sk, ivan.petelen [at] stuba.sk
Ing. arch. Michal PetrášFAexterní spolupracovníkqpetras [at] is.stuba.sk
Ing. arch. Silvia Petrášová, PhD.FAexterní spolupracovnicegnosiska [at] gmail.com
doc. PhDr. Dagmar Petríková, PhD.FAexterní spolupracovnice239+421 908 713 465, 9466petrikova [at] fa.stuba.sk, dagmar_petrikova [at] stuba.sk
akad. mal. Vladimír Petrík, ArtD.FAexterní spolupracovník141+421 (2) 572 76 253vlado.petrik [at] gmail.com, petrik [at] fa.stuba.sk
Federica PettiFAexterní spolupracovnicefedericapetti [at] hotmail.it
Ing. arch. Gabriela PintérováFAexterní spolupracovniceqpinterova [at] is.stuba.sk
Ing. arch. Mária Piričová, ArtD.FAexterní spolupracovnicemaruska.piri [at] gmail.com
doc. PhDr. Ing. Miroslav PlačekFAexterní spolupracovníkqplacekm [at] is.stuba.sk
Ing. arch. Imrich PleidelFAexterní spolupracovníkqpleidel [at] is.stuba.sk
Ing. arch. Jela PlencnerováFAexterní spolupracovniceqplencnerova [at] is.stuba.sk
Bronislava PleškováFAexterní spolupracovniceqpleskova [at] is.stuba.sk
doc. Ing. arch. Ivan Plicka, CSc.FAexterní spolupracovníkqplicka [at] is.stuba.sk
Mgr. art. Eva Ploczeková, ArtD.FAexterní spolupracovnice221+421 (2) 572 76 371ploczekova [at] fa.stuba.sk, eva.ploczekova [at] stuba.sk
Ing. arch. Soňa PohlováFAexterní spolupracovnicesonapohlova [at] gmail.com
Ing. arch. Pavol PokornýFAexterní spolupracovníkqpokornyp [at] is.stuba.sk
Ing. arch. Ľuboš PoláčekFAexterní spolupracovníkqpolacekl [at] is.stuba.sk
Ing. arch. Katarína PolákováFAexterní spolupracovniceqpolakovak [at] is.stuba.sk
Ing. arch. Beata Polomová, PhD.FAexterní spolupracovnice209+421 (2) 572 76 350polomova [at] fa.stuba.sk, beata.polomova [at] stuba.sk
Ing. arch. Juraj PolyákFAexterní spolupracovníkqpolyak [at] is.stuba.sk
Karolina PoperaFAexterní spolupracovnice202082 [at] student.pwr.edu.pl
Mária PopluhárováFAexterní spolupracovnice110+421 (2) 572 76 210, +421 (2) 52 924 035maria.popluharova [at] stuba.sk, popluharova [at] fa.stuba.sk
Ing. Michal Poracký, ArtD.FAexterní spolupracovníkqporacky [at] is.stuba.sk
Ing. arch. Iva Poslušná, Ph.D.FAexterní spolupracovniceqposlusna [at] is.stuba.sk
Ing. Marián PrejsaFAexterní spolupracovníkqprejsa [at] is.stuba.sk
doc. Ing. arch. Adriana Priatková, PhD.FAexterní spolupracovnicepriatkova [at] yahoo.co.uk
Ing. arch. Ivan PríkopskýFA, ÚAOB FAexterní spolupracovníkqprikopsky [at] is.stuba.sk
Ing. arch. Branislav Puškár, PhD.FAexterní spolupracovník418+421 (2) 572 76 428branislav.puskar [at] stuba.sk
doc. Ing. arch. Peter Puškár, PhD.FAexterní spolupracovník407+421 (2) 52 968 747, +421 918 665 007, +421 (2) 572 76 410, 5410peter.puskar [at] stuba.sk, puskar [at] fa.stuba.sk
Ing. arch. Eva Putrová, CSc.FAexterní spolupracovnice235+421 (2) 572 76 276eva.putrova [at] stuba.sk, putrova [at] fa.stuba.sk
prof. PhDr. Iveta Radičová, Ph.D.FAexterní spolupracovniceqradicova [at] is.stuba.sk
Ing. Pavol RapcoFAexterní spolupracovníkqrapco [at] is.stuba.sk
Lucia ReháčkováFAexterní spolupracovniceqrehackova [at] is.stuba.sk
Ing. arch. Kristína RiečičiarováFAexterní spolupracovnicek.rieciciarova [at] gmail.com
Ing. arch. Radovan RichnavskýFAexterní spolupracovníkqrichnavskyr [at] is.stuba.sk
doc. RNDr. Alojz RitomskýFAexterní spolupracovníkqritomsky [at] is.stuba.sk
Michal RolkoFAexterní spolupracovníkqrolko [at] is.stuba.sk
Mgr. art. Andrea RolkováFAexterní spolupracovniceqrolkova [at] is.stuba.sk
Schumacher RonjaFAexterní spolupracovniceronja.schumacher [at] gmx.de
Ing. arch. Milan RožníkFAexterní spolupracovníkqroznik [at] is.stuba.sk
prof. PhDr. Ivan Rusina, CSc.FAexterní spolupracovníkqrusina [at] is.stuba.sk
PaedDr. Dagmar Rusková, PhD.FA, ÚVTaM FAexterní spolupracovnice345+421 (2) 572 76 316dagmar.ruskova [at] stuba.sk
Ing. arch. Oľga Rychterová, PhD.FAexterní spolupracovnice254+421 (2) 572 76 285olga.melcerova [at] stuba.sk, melcerova [at] fa.stuba.sk
arch. Mag. Kristína RypákováFAexterní spolupracovniceqrypakova [at] is.stuba.sk
Mgr. art. Stanislav SaboFAexterní spolupracovníksvk.sabo [at] gmail.com
Ing. arch. Oliver SadovskýFAexterní spolupracovníkqsadovskyo [at] is.stuba.sk
Marta SaFAexterní spolupracovniceMarta_Sa [at] iscte.pt
doc. PhDr. Vladimír Segeš, PhD.FAexterní spolupracovníkqseges [at] is.stuba.sk
Ing. arch. Róbert SekulaFAexterní spolupracovníkqsekula [at] is.stuba.sk
Zdenek SendlerFAexterní spolupracovníkqsendler [at] is.stuba.sk
Ing. Katarína Serbinová, PhD.FAexterní spolupracovniceqserbinova [at] is.stuba.sk
RNDr. Anna SchiesslováFAexterní spolupracovniceschiesslova [at] is.stuba.sk
prof. Ing. Štefan Schneider, PhD.FAexterní spolupracovníkqschneider [at] is.stuba.sk
Kerstin SchürholtFAexterní spolupracovnicek.schuerholt [at] gmx.net
Ing. Vojtech SchwarzmannFAexterní spolupracovníkqschwarzmann [at] is.stuba.sk
Ing. arch. Matej SiebertFAexterní spolupracovníkqsiebert [at] is.stuba.sk
RNDr. Juraj Silván, PhD.FAexterní spolupracovníkqsilvan [at] is.stuba.sk
Ing. arch. Ilja SkočekFAexterní spolupracovníkqskocek [at] is.stuba.sk
akad. soch. Josef Sládek, ArtD.FAexterní spolupracovníksladek [at] fme.vutbr.cz, josef-sladek [at] seznam.cz
Ana Luisa SoaresFAexterní spolupracovniceqsoares [at] is.stuba.sk
Ing. Barbora Solárová, ArtD.FAexterní spolupracovniceqsolarova [at] is.stuba.sk
doc. Ing. arch. Branislav Somora, PhD.FAexterní spolupracovník331+421 (2) 572 76 376somora [at] fa.stuba.sk, branislav.somora [at] stuba.sk
Oĺga SopkuliakováFAexterní spolupracovnice+421 (2) 572 76 225olga.sopkuliakova [at] stuba.sk
Ing. arch. Jozef Spáčil, PhD.FAexterní spolupracovníkqspacil [at] is.stuba.sk
Dr. Suzanne SpeakFAexterní spolupracovniceqspeak [at] is.stuba.sk
Mgr. art. Barbora SrnkováFAexterní spolupracovniceborisa.srnkova [at] gmail.com
Ing. arch. Monika StábováFAexterní spolupracovnicezitna [at] puzzlebox.sk
Ing. arch. Helena StančíkováFAexterní spolupracovniceqstancikova [at] is.stuba.sk
Ing. Ivan Stankoci, PhD.FAexterní spolupracovník247+421 (2) 572 76 260stankoci.ivan [at] gmail.com, ivan.stankoci [at] stuba.sk
prof. akad. mal. Stanislav StankociFAexterní spolupracovníkqstankoci [at] is.stuba.sk
Ing. arch. Anita StankováFAexterní spolupracovniceqstankova [at] is.stuba.sk
Ing. arch. Peter Stec, CSc.FAexterní spolupracovníkqstec [at] is.stuba.sk
doc. Dr. Ing. Milan Stehlík, CSc.FAexterní spolupracovníkqstehlik [at] is.stuba.sk
Yoana StoykovaFAexterní spolupracovniceyoana.stoykova [at] abv.bg
Ing. arch. Rastislav StraňákFAexterní spolupracovníkqstranak [at] is.stuba.sk
Ing. arch. Pavel SuchánekFAexterní spolupracovníkqsuchanekp [at] is.stuba.sk
Ing. arch. Michal SuloFAexterní spolupracovníkqsulom [at] is.stuba.sk
prof. Ing. Ján Supuka, DrSc.FAexterní spolupracovníkqsupuka [at] is.stuba.sk
Ing. arch. Andrej SvetkoFAexterní spolupracovníkqsvetko [at] is.stuba.sk
doc. Ing. Jaroslav Svoboda, PhD.FAexterní spolupracovníkqsvoboda [at] is.stuba.sk
Ing. arch. Stanislav SýkoraFAexterní spolupracovníkqsykoras [at] is.stuba.sk
Mgr. Peter Szalay, PhD.FAexterní spolupracovníkusarszal [at] savba.sk
PhDr. Eva Szobiová, CSc.FAexterní spolupracovniceqszobiova [at] is.stuba.sk
Ing. Vojtech SzobiFAexterní spolupracovníkqszobi [at] is.stuba.sk
Ing. arch. Tomáš SzőkeFA, ÚAOB FAexterní spolupracovníkqszoke [at] is.stuba.sk
Ing. arch. Viktor ŠabíkFAexterní spolupracovníksabik [at] is.stuba.sk
Ing. Robert ŠalvataFAexterní spolupracovníkqsalvata [at] is.stuba.sk
prof. Ing. arch. Michal Šarafín, DrSc.FAexterní spolupracovníkmichal.sarafin [at] stuba.sk, sarafin [at] fa.stuba.sk
Alena ŠebeňováFAexterní spolupracovniceqsebenova [at] is.stuba.sk
Ing. arch. Tomáš ŠeboFAexterní spolupracovníkqsebot [at] is.stuba.sk
Ing. arch. Marek Šeregi, PhD.FAexterní spolupracovníkm.seregi [at] gmail.com
doc. PhDr. Zuzana Ševčíková, CSc.FAexterní spolupracovniceD717c+421 (2) 60 291 109qsevcikova [at] is.stuba.sk
Ing. arch. Ján ŠilingerÚVTaM FAexterní spolupracovník222+421 (2) 572 76 374silinger [at] fa.stuba.sk, jan.silinger [at] stuba.sk
Jana ŠimovičováFAexterní spolupracovniceqsimovicova [at] is.stuba.sk
prof. Ing. arch. Jiljí Šindlar, CSc.FAexterní spolupracovníkqsindlar [at] is.stuba.sk
Ing. arch. Branislav ŠkopekFAexterní spolupracovníkqskopek [at] is.stuba.sk
Ing. arch. Milan ŠkorupaFAexterní spolupracovníkqskorupam [at] is.stuba.sk
Daniela ŠkorupováFAexterní spolupracovnice3+421 (2) 572 76 224skorupova [at] fa.stuba.sk
Ing. arch. Michal ŠkrovinaFAexterní spolupracovníkskrovina [at] fa.stuba.sk
prof. Ing. arch. Štefan ŠlachtaFAexterní spolupracovníkqslachta [at] is.stuba.sk
Ing. arch. Monika Šmiralová, PhD.FAexterní spolupracovnicesmiralova [at] fa.stuba.sk
Darina ŠnírerováFAexterní spolupracovnice11b+421 918 665 013, +421 (2) 572 76 117snirerova [at] fa.stuba.sk
Ing. arch. Marian Šovčík, CSc.FAexterní spolupracovníkqsovcik [at] is.stuba.sk
prof. Ing. arch. Robert Špaček, CSc.FAexterní spolupracovník343+421 (2) 572 76 453, +421 903 762 040spacek [at] fa.stuba.sk, robert_spacek [at] stuba.sk
doc. Ing. arch. Roberta Štěpánková, PhD.FAexterní spolupracovniceqstepankova [at] is.stuba.sk
Ing. arch. Jana Števková, PhD.FAexterní spolupracovniceqturcekova [at] is.stuba.sk
Mgr. art. Ján ŠtofkoFAexterní spolupracovníkjonny.stofko [at] gmail.com
Ing. arch. Peter ŠtrpkaFAexterní spolupracovníkqstrpkap [at] is.stuba.sk
Ružena ŠubinováFAexterní spolupracovnice101+421 (2) 572 76 211subinova [at] fa.stuba.sk, ruzena.subinova [at] stuba.sk
Kristína ŠucováFAexterní spolupracovniceqsucova [at] is.stuba.sk
doc. Ing. Dušan Šuch, PhD.FAexterní spolupracovníkqsuch [at] is.stuba.sk
Ing. arch. Juraj ŠujanFAexterní spolupracovníkqsujan [at] is.stuba.sk
doc. Ing. arch. Rudolf Šutovský, PhD.FAexterní spolupracovník352+421 (2) 572 76 466rudolf.sutovsky [at] stuba.sk, sutovsky [at] fa.stuba.sk
doc. Mgr. Vítězslav ŠvalbachFAexterní spolupracovníkqsvalbach [at] is.stuba.sk
Ing. arch. Bronislava TarnócyováFAexterní spolupracovniceqtarnocyova [at] is.stuba.sk
Ing. arch. Eva Teplanová, ArtD.FAexterní spolupracovniceteplanarchitekt [at] teplanarchitekt.sk
Louis TheseFAexterní spolupracovníklouis.these [at] lyon.archi.fr
Tadeáš TholtFAexterní spolupracovníkqtholt [at] is.stuba.sk
doc. Ing. arch. David Tichý, Ph.D.FAexterní spolupracovníkqtichyd [at] is.stuba.sk
Róbert TichýFAexterní spolupracovníkREK-B245, FA-454+421 918 669 201, 9936tichy [at] is.stuba.sk
Ing. arch. Jaroslav TkáčFAexterní spolupracovníkqtkacj2 [at] is.stuba.sk
Mgr. art. Barbora Tobolová, ArtD.FAexterní spolupracovnicebamba.bamba [at] gmail.com
Mgr. art. Tomáš TokarčíkFAexterní spolupracovníkqtokarcik [at] is.stuba.sk
Ing. arch. Július TomaFAexterní spolupracovníkqtoma [at] is.stuba.sk
Ing. arch. Miroslav TomíkFAexterní spolupracovníkqtomik [at] is.stuba.sk
Ing. arch. Peter TopinkaFAexterní spolupracovníkqtopinka [at] is.stuba.sk
Ing. arch. Maria Topolčanská, PhD.FAexterní spolupracovniceqtopolcanska [at] is.stuba.sk
Ing. Zuzana Töröková, ArtD.FAexterní spolupracovniceqtorokova [at] is.stuba.sk
prof. Ing. arch. Filip Trnkus, PhD.FAexterní spolupracovníkqtrnkus [at] is.stuba.sk
Ing. arch. Mgr. art. Ján Ťupek, PhD.FAexterní spolupracovníkjantupek [at] gmail.com
Mgr. art. Jozef Turlík, ArtD.FAexterní spolupracovníkjozef.turlik [at] gmail.com
prof. Ing. Imrich Tužinský, CSc.FAexterní spolupracovníktulinsky [at] fa.stuba.sk, imrich.tuzinsky [at] stuba.sk
Ing. arch. Juraj UhlarikFAexterní spolupracovníkj.uhlarik [at] gmail.com
Mgr. art. Martin Uhrík, PhD.FAexterní spolupracovník340+421 (2) 572 76 458martin.uhrik [at] stuba.sk, uhrik [at] fa.stuba.sk
doc. Ing. Tibor Uhrín, ArtD.FAexterní spolupracovníkquhrin [at] is.stuba.sk
Ing. arch. Pavol UličnýFAexterní spolupracovníkpavol.lux [at] gmail.com
Ing. arch. Ľudovít UrbanFAexterní spolupracovníkurban [at] bku.sk
prof. Ing. arch. Hana Urbášková, Ph.D.FAexterní spolupracovnicequrbaskova [at] is.stuba.sk
doc. PaedDr. Daniela Valachová, PhD.FAexterní spolupracovniceqvalachovad [at] is.stuba.sk
Ing. arch. Matúš ValloFAexterní spolupracovníkmatus [at] vallosadovsky.sk
Ing. arch. Michal Valúšek, PhD.FAexterní spolupracovníkmioko [at] centrum.sk
Ing. arch. Ronie VámošFAexterní spolupracovníkqvamos [at] is.stuba.sk
Ing. arch. Marek VargaFAexterní spolupracovníkqvargam3 [at] is.stuba.sk
Mgr. art. Ing. Peter Varga, ArtD.FAexterní spolupracovníkpetov [at] petovdesign.com
Ing. arch. Tibor Varga, PhD.FAexterní spolupracovník352+421 (2) 572 76 466tibor.varga [at] stuba.sk, varga [at] fa.stuba.sk
Ing. arch. Vojtech Vasaráb, PhD.FAexterní spolupracovníkqvasarab [at] is.stuba.sk
prof. akad. arch. Imrich VaškoFAexterní spolupracovníkqvasko [at] is.stuba.sk
Dr. Hana Vaškovičová, CSc.FAexterní spolupracovniceqvaskovicova [at] is.stuba.sk
Mgr. art. Eva Veselá, ArtD.FAexterní spolupracovniceevavitka [at] gmail.com
prof. Ing. Juraj Veselovský, CSc.FAexterní spolupracovníkqveselovsky [at] is.stuba.sk
Ing. arch. Jakub ViskupičFAexterní spolupracovníkqviskupic [at] is.stuba.sk
Ing. arch. Peter VitkoFAexterní spolupracovníkqvitko [at] is.stuba.sk
doc. Ing. arch. Ľubica Vitková, PhD.FAexterní spolupracovnice237+421 (2) 572 76 215, +421 917 910 471lubica.vitkova [at] stuba.sk, vitkova [at] fa.stuba.sk
Ing. arch. Martin VojtaFAexterní spolupracovníkqvojta [at] is.stuba.sk
Ing. arch. Eva Vojteková, PhD.FAexterní spolupracovnice315+421 (2) 572 76 326vojtekova [at] fa.stuba.sk, eva.vojtekova [at] stuba.sk
Ing. arch. Martina VojtelováFAexterní spolupracovnicevojtelova [at] gmail.com
doc. Ing. arch. Petr Vorlík, Ph.D.FAexterní spolupracovníkqvorlik [at] is.stuba.sk
Laurène VouliotFAexterní spolupracovnicelaurene.vouliot [at] lyon.archi.fr
arch. Mgr. Miroslav VrábelFAexterní spolupracovníkqvrabelm [at] is.stuba.sk
Ing. arch. Edita Vráblová, PhD.FAexterní spolupracovnice418+421 (2) 572 76 428vrablova [at] fa.stuba.sk, qvrablova [at] is.stuba.sk
Ing. arch. Anton VrankaFAexterní spolupracovníkanton.vranka [at] stuba.sk
Tomáš VranskýFAexterní spolupracovníkqvransky [at] is.stuba.sk
Ing. arch. Vladimír VršanskýFAexterní spolupracovníkqvrsanskyv [at] is.stuba.sk
Ing. arch. Alexandra VrtákováFAexterní spolupracovniceqvrtakova [at] is.stuba.sk
doc. Ing. arch. Maximilian Wittmann, Ph.D.FAexterní spolupracovníkqwittmann [at] is.stuba.sk
doc. Ing. Peter Wohlfahrt, ArtD.FAexterní spolupracovníkqwohlfahrt [at] is.stuba.sk
Peter WolhartFAexterní spolupracovníkqwolhart [at] is.stuba.sk
doc. Mgr. art. Dušan ZahoranskýFAexterní spolupracovníkqzahoransky [at] is.stuba.sk
Ing. arch. Zuzana ZacharováFAexterní spolupracovniceqzacharova [at] is.stuba.sk
Ing. arch. Michal ZajíčekFAexterní spolupracovníkqzajicek [at] is.stuba.sk
akad. arch. Jozef ZambojFAexterní spolupracovníkqzamboj [at] is.stuba.sk
Kimberly Elman ZarecorFAexterní spolupracovniceqzarecor [at] is.stuba.sk
Ing. arch. Tibor ZelenickýFAexterní spolupracovníkqzelenicky [at] is.stuba.sk
Ing. arch. Juraj ZelmanFAexterní spolupracovníkqzelman [at] is.stuba.sk
Ing. arch. Václav Zemánek, CSc.FAexterní spolupracovníkqzemanek [at] is.stuba.sk
prof. Ing. arch. Helena Zemánková, CSc.FAexterní spolupracovniceqzemankova [at] is.stuba.sk
prof. PhDr. Marian Zervan, PhD.FAexterní spolupracovníkqzervan [at] is.stuba.sk
Ing. arch. Vladimír ZigoFAexterní spolupracovníkqzigo [at] is.stuba.sk
doc. akad. soch. Miroslav Zvonek, ArtD.FAexterní spolupracovníkqzvonek [at] is.stuba.sk
Ing. arch. Ing. Tomáš ŽáčekFAexterní spolupracovníktomasenko [at] yahoo.com
Ing. arch. Peter Žalman, CSc.FAexterní spolupracovníkzalman [at] fa.stuba.sk, peter.zalman [at] stuba.sk
prof. RNDr. Florin Žigrai, DrSc.FAexterní spolupracovníkqzigrai [at] is.stuba.sk
prof. PhDr. Marta Žilková, PhD.FAexterní spolupracovniceqzilkova [at] is.stuba.sk
Ing. arch. Roman ŽitňanskýFAexterní spolupracovníkqzitnanskyr [at] is.stuba.sk
Ing. arch. Michal ŽoffčákFAexterní spolupracovníkqzoffcak [at] is.stuba.sk
Ing. arch. Jaroslava Žuffová, PhD.FAexterní spolupracovniceqzuffova [at] is.stuba.sk