30. 4. 2017  5:03 Anastázia
Akademický informačný systém

Elektronická prihláška na štúdium na STU - Termíny


Na tejto webovej stránke si môžete podať elektronickú prihlášku (ďalej iba e-prihlášku) na štúdium na STU. E-prihláška je plnohodnotná prihláška na štúdium rovnako ako prihláška v papierovej forme.

Termíny na podávanie e-prihlášok do obdobia:
 • zimný semester 2017/2018

  • do štúdia: SvF (Bratislava) - I-GAKxA geodézia a kartografia (v anglickom jazyku) - denná prezenčná forma
  • do štúdia: SvF (Bratislava) - I-NKSxA nosné konštrukcie stavieb (v anglickom jazyku) - denná prezenčná forma
  • do štúdia: SvF (Bratislava) - I-TSxA technológia stavieb (v anglickom jazyku) - denná prezenčná forma
   (od 3. 11. 2016 12:00 do 5. 3. 2017 00:00)
  • do všetkých ostatných typov prijímacích skúšok na fakulte SvF (Bratislava):
   (od 3. 11. 2016 12:00 do 30. 4. 2017)

  • do štúdia: SjF (Bratislava) - I-AISP automatizácia a informatizácia strojov a procesov - denná prezenčná forma
  • do štúdia: SjF (Bratislava) - I-AMAM aplikovaná mechanika a mechatronika - denná prezenčná forma
  • do štúdia: SjF (Bratislava) - I-AMAMxA aplikovaná mechanika a mechatronika (v anglickom jazyku) - denná prezenčná forma
  • do štúdia: SjF (Bratislava) - I-AMPS automobily a mobilné pracovné stroje - denná prezenčná forma
  • do štúdia: SjF (Bratislava) - I-ESZ energetické stroje a zariadenia - denná prezenčná forma
  • do štúdia: SjF (Bratislava) - I-EVT environmentálna výrobná technika - denná prezenčná forma
  • do štúdia: SjF (Bratislava) - I-CHPZ chemické a potravinárske stroje a zariadenia - denná prezenčná forma
  • do štúdia: SjF (Bratislava) - I-MESK meranie a skúšobníctvo - denná prezenčná forma
  • do štúdia: SjF (Bratislava) - I-STAM strojárske technológie a materiály - denná prezenčná forma
  • do štúdia: SjF (Bratislava) - I-VSMK výrobné systémy a manažérstvo kvality - denná prezenčná forma
   (od 12. 11. 2016 do 31. 5. 2017)
  • do štúdia: SjF (Bratislava) - B-AISP automatizácia a informatizácia strojov a procesov - denná prezenčná forma
  • do štúdia: SjF (Bratislava) - B-AMAM aplikovaná mechanika a mechatronika - denná prezenčná forma
  • do štúdia: SjF (Bratislava) - B-AMAMxA aplikovaná mechanika a mechatronika (v anglickom jazyku) - denná prezenčná forma
  • do štúdia: SjF (Bratislava) - B-AMPS automobily a mobilné pracovné stroje - denná prezenčná forma
  • do štúdia: SjF (Bratislava) - B-AMPSxA automobily a mobilné pracovné stroje (v anglickom jazyku) - denná prezenčná forma
  • do štúdia: SjF (Bratislava) - B-ESZ energetické stroje a zariadenia - denná prezenčná forma
  • do štúdia: SjF (Bratislava) - B-EVT environmentálna výrobná technika - denná prezenčná forma
  • do štúdia: SjF (Bratislava) - B-MMKS meranie a manažérstvo kvality v strojárstve - denná prezenčná forma
  • do štúdia: SjF (Bratislava) - B-STAM strojárske technológie a materiály - denná prezenčná forma
  • do štúdia: SjF (Bratislava) - B-TOZP technika ochrany životného prostredia - denná prezenčná forma
   (od 12. 11. 2016 do 31. 5. 2017 00:00)
  • do štúdia: FCHPT (Bratislava) - B-AIMCHP automatizácia, informatizácia a manažment v chémii a potravinárstve - denná prezenčná forma
  • do štúdia: FCHPT (Bratislava) - B-AIMCHPxA automatizácia, informatizácia a manažment v chémii a potravinárstve (v anglickom jazyku) - denná prezenčná forma
  • do štúdia: FCHPT (Bratislava) - B-BIOT biotechnológia - denná prezenčná forma
  • do štúdia: FCHPT (Bratislava) - B-BIOTxA biotechnológia (v anglickom jazyku) - denná prezenčná forma
  • do štúdia: FCHPT (Bratislava) - B-CHEMAT chémia, medicínska chémia a chemické materiály - denná prezenčná forma
  • do štúdia: FCHPT (Bratislava) - B-CHI chemické inžinierstvo - denná prezenčná forma
  • do štúdia: FCHPT (Bratislava) - B-POVYKO potraviny, výživa, kozmetika - denná prezenčná forma
   (od 1. 12. 2016 do 30. 4. 2017)
  • do všetkých ostatných typov prijímacích skúšok na fakulte FCHPT (Bratislava):
   (od 1. 12. 2016 do 31. 5. 2017)

  • do štúdia: MTF (Trnava) - I-AIPP automatizácia a informatizácia procesov v priemysle - denná kombinovaná forma
  • do štúdia: MTF (Trnava) - I-AIPP automatizácia a informatizácia procesov v priemysle - denná prezenčná forma
  • do štúdia: MTF (Trnava) - I-IBE integrovaná bezpečnosť - denná kombinovaná forma
  • do štúdia: MTF (Trnava) - I-IBE integrovaná bezpečnosť - denná prezenčná forma
  • do štúdia: MTF (Trnava) - I-MI materiálové inžinierstvo - denná kombinovaná forma
  • do štúdia: MTF (Trnava) - I-MI materiálové inžinierstvo - denná prezenčná forma
  • do štúdia: MTF (Trnava) - I-OAT obrábanie a tvárnenie - denná kombinovaná forma
  • do štúdia: MTF (Trnava) - I-OAT obrábanie a tvárnenie - denná prezenčná forma
  • do štúdia: MTF (Trnava) - I-PMA priemyselné manažérstvo - denná kombinovaná forma
  • do štúdia: MTF (Trnava) - I-PMA priemyselné manažérstvo - denná prezenčná forma
  • do štúdia: MTF (Trnava) - I-PPN počítačová podpora návrhu a výroby - denná kombinovaná forma
  • do štúdia: MTF (Trnava) - I-PPN počítačová podpora návrhu a výroby - denná prezenčná forma
  • do štúdia: MTF (Trnava) - I-PPP personálna práca v priemyselnom podniku - denná kombinovaná forma
  • do štúdia: MTF (Trnava) - I-PPP personálna práca v priemyselnom podniku - denná prezenčná forma
  • do štúdia: MTF (Trnava) - I-VTVM výrobné technológie a výrobný manažment - denná kombinovaná forma
  • do štúdia: MTF (Trnava) - I-VTVM výrobné technológie a výrobný manažment - denná prezenčná forma
  • do štúdia: MTF (Trnava) - I-VZS výrobné zariadenia a systémy - denná kombinovaná forma
  • do štúdia: MTF (Trnava) - I-VZS výrobné zariadenia a systémy - denná prezenčná forma
  • do štúdia: MTF (Trnava) - I-ZASM zváranie a spájanie materiálov - denná kombinovaná forma
  • do štúdia: MTF (Trnava) - I-ZASM zváranie a spájanie materiálov - denná prezenčná forma
   (od 12. 12. 2016 do 31. 5. 2017)
  • do štúdia: FIIT (Bratislava) - B-IB informačná bezpečnosť - denná prezenčná forma
  • do štúdia: FIIT (Bratislava) - B-IB4 informačná bezpečnosť (konverzný) - denná prezenčná forma
  • do štúdia: FIIT (Bratislava) - B-INFO informatika - denná prezenčná forma
  • do štúdia: FIIT (Bratislava) - B-INFO4 informatika (konverzný) - denná prezenčná forma
  • do štúdia: FIIT (Bratislava) - B-IT internetové technológie - denná prezenčná forma
  • do štúdia: FIIT (Bratislava) - B-IT4 internetové technológie (konverzný) - denná prezenčná forma
   (od 16. 12. 2016 10:00 do 31. 3. 2017)
  • do všetkých ostatných typov prijímacích skúšok na fakulte FIIT (Bratislava):
   (od 16. 12. 2016 10:00 do 31. 5. 2017)

  • do všetkých typov prijímacích skúšok na fakulte ÚM (Bratislava):
   (od 1. 1. 2017 do 31. 8. 2017 00:00)

  • do štúdia: FEI (Bratislava) - I-AE aplikovaná elektrotechnika - denná prezenčná forma
  • do štúdia: FEI (Bratislava) - I-AME aplikovaná mechatronika a elektromobilita - denná distančná forma
  • do štúdia: FEI (Bratislava) - I-AME aplikovaná mechatronika a elektromobilita - denná prezenčná forma
  • do štúdia: FEI (Bratislava) - I-AMExA aplikovaná mechatronika a elektromobilita (v anglickom jazyku) - denná prezenčná forma
  • do štúdia: FEI (Bratislava) - I-API aplikovaná informatika - denná prezenčná forma
  • do štúdia: FEI (Bratislava) - I-ENE elektroenergetika - denná distančná forma
  • do štúdia: FEI (Bratislava) - I-ENE elektroenergetika - denná prezenčná forma
  • do štúdia: FEI (Bratislava) - I-EN elektronika a fotonika - denná prezenčná forma
  • do štúdia: FEI (Bratislava) - I-ENxA elektronika a fotonika (v anglickom jazyku) - denná prezenčná forma
  • do štúdia: FEI (Bratislava) - I-JFI jadrové a fyzikálne inžinierstvo - denná prezenčná forma
  • do štúdia: FEI (Bratislava) - I-JFIxA jadrové a fyzikálne inžinierstvo (v anglickom jazyku) - denná prezenčná forma
  • do štúdia: FEI (Bratislava) - I-RK robotika a kybernetika - denná distančná forma
  • do štúdia: FEI (Bratislava) - I-RK robotika a kybernetika - denná prezenčná forma
  • do štúdia: FEI (Bratislava) - I-TLK telekomunikácie - denná prezenčná forma
  • do štúdia: FEI (Bratislava) - I-TLKxA telekomunikácie (v anglickom jazyku) - denná prezenčná forma
   (od 16. 1. 2017 do 31. 5. 2017)
  • do štúdia: FEI (Bratislava) - B-AM automobilová mechatronika - denná prezenčná forma
  • do štúdia: FEI (Bratislava) - B-API aplikovaná informatika - denná prezenčná forma
  • do štúdia: FEI (Bratislava) - B-ELN elektronika - denná prezenčná forma
  • do štúdia: FEI (Bratislava) - B-ENE elektroenergetika - denná prezenčná forma
  • do štúdia: FEI (Bratislava) - B-ET elektrotechnika - denná prezenčná forma
  • do štúdia: FEI (Bratislava) - B-JFI jadrové a fyzikálne inžinierstvo - denná prezenčná forma
  • do štúdia: FEI (Bratislava) - B-RK robotika a kybernetika - denná prezenčná forma
  • do štúdia: FEI (Bratislava) - B-TLK telekomunikácie - denná prezenčná forma
   (od 16. 1. 2017 do 30. 4. 2017)
  • do štúdia: FA (Bratislava) - B-AU architektúra a urbanizmus - denná prezenčná forma
  • do štúdia: FA (Bratislava) - B-D dizajn - denná prezenčná forma
   (od 1. 4. 2017 09:01 do 20. 2. 2017 00:00)
  • do všetkých ostatných typov prijímacích skúšok na fakulte FA (Bratislava):
   (od 1. 4. 2017 09:01 do 31. 5. 2017)

  • na prehliadanie bude evidencia e-prihlášok prístupná až do:
   na fakulte ÚM (Bratislava) 31. 8. 2017 00:00
   na fakulte MTF (Dubnica nad Váhom), MTF (Trnava) 15. 9. 2017
   na fakulte FEI (Bratislava), FCHPT (Bratislava) 30. 9. 2017
   na fakulte FIIT (Bratislava) 15. 10. 2017
   na fakulte FA (Bratislava) 31. 10. 2017 00:00
   na fakulte SvF (Bratislava) 31. 10. 2017
   na fakulte SjF (Bratislava) 30. 11. 2017


 • akademický rok 2017/2018 - pre doktorandský typ štúdia

  • do všetkých typov prijímacích skúšok na fakulte ÚM (Bratislava):
   (od 10. 1. 2017 do 31. 8. 2017 00:00)

  • do štúdia: FCHPT (Bratislava) - D-ACH analytická chémia - denná prezenčná forma
  • do štúdia: FCHPT (Bratislava) - D-ACH analytická chémia - externá prezenčná forma
   (od 1. 3. 2017 do 31. 5. 2017)
  • do štúdia: FCHPT (Bratislava) - D-ACHxA analytická chémia (v anglickom jazyku) - denná prezenčná forma
  • do štúdia: FCHPT (Bratislava) - D-ANCH anorganická chémia - denná prezenčná forma
  • do štúdia: FCHPT (Bratislava) - D-ANCH anorganická chémia - externá prezenčná forma
  • do štúdia: FCHPT (Bratislava) - D-ANCHxA anorganická chémia (v anglickom jazyku) - denná prezenčná forma
  • do štúdia: FCHPT (Bratislava) - D-ATEM anorganické technológie a materiály - denná prezenčná forma
  • do štúdia: FCHPT (Bratislava) - D-ATEM anorganické technológie a materiály - externá prezenčná forma
  • do štúdia: FCHPT (Bratislava) - D-ATEMxA anorganické technológie a materiály (v anglickom jazyku) - denná prezenčná forma
  • do štúdia: FCHPT (Bratislava) - D-BICH biochémia - denná prezenčná forma
  • do štúdia: FCHPT (Bratislava) - D-BICH biochémia - externá prezenčná forma
  • do štúdia: FCHPT (Bratislava) - D-BICHxA biochémia (v anglickom jazyku) - denná prezenčná forma
  • do štúdia: FCHPT (Bratislava) - D-BIOT biotechnológia - denná prezenčná forma
  • do štúdia: FCHPT (Bratislava) - D-BIOT biotechnológia - externá prezenčná forma
  • do štúdia: FCHPT (Bratislava) - D-BIOTxA biotechnológia (v anglickom jazyku) - denná prezenčná forma
  • do štúdia: FCHPT (Bratislava) - D-CTPO chémia a technológia požívatín - denná prezenčná forma
  • do štúdia: FCHPT (Bratislava) - D-CTPO chémia a technológia požívatín - externá prezenčná forma
  • do štúdia: FCHPT (Bratislava) - D-CTPOxA chémia a technológia požívatín (v anglickom jazyku) - denná prezenčná forma
  • do štúdia: FCHPT (Bratislava) - D-FCH fyzikálna chémia - denná prezenčná forma
  • do štúdia: FCHPT (Bratislava) - D-FCH fyzikálna chémia - externá prezenčná forma
  • do štúdia: FCHPT (Bratislava) - D-FCHxA fyzikálna chémia (v anglickom jazyku) - denná prezenčná forma
  • do štúdia: FCHPT (Bratislava) - D-CHEI chemické inžinierstvo - denná prezenčná forma
  • do štúdia: FCHPT (Bratislava) - D-CHEI chemické inžinierstvo - externá prezenčná forma
  • do štúdia: FCHPT (Bratislava) - D-CHEIxA chemické inžinierstvo (v anglickom jazyku) - denná prezenčná forma
  • do štúdia: FCHPT (Bratislava) - D-CHF chemická fyzika - denná prezenčná forma
  • do štúdia: FCHPT (Bratislava) - D-CHF chemická fyzika - externá prezenčná forma
  • do štúdia: FCHPT (Bratislava) - D-CHFxA chemická fyzika (v anglickom jazyku) - denná prezenčná forma
  • do štúdia: FCHPT (Bratislava) - D-CHZPR chémia a technológia životného prostredia - denná prezenčná forma
  • do štúdia: FCHPT (Bratislava) - D-CHZPR chémia a technológia životného prostredia - externá prezenčná forma
  • do štúdia: FCHPT (Bratislava) - D-CHZPRxA chémia a technológia životného prostredia (v anglickom jazyku) - denná prezenčná forma
  • do štúdia: FCHPT (Bratislava) - D-MACH makromolekulová chémia - denná prezenčná forma
  • do štúdia: FCHPT (Bratislava) - D-MACH makromolekulová chémia - externá prezenčná forma
  • do štúdia: FCHPT (Bratislava) - D-MACHxA makromolekulová chémia (v anglickom jazyku) - denná prezenčná forma
  • do štúdia: FCHPT (Bratislava) - D-OMOD ochrana materiálov a objektov dedičstva - denná prezenčná forma
  • do štúdia: FCHPT (Bratislava) - D-OMOD ochrana materiálov a objektov dedičstva - externá prezenčná forma
  • do štúdia: FCHPT (Bratislava) - D-OMODxA ochrana materiálov a objektov dedičstva (v anglickom jazyku) - denná prezenčná forma
  • do štúdia: FCHPT (Bratislava) - D-ORGCH organická chémia - denná prezenčná forma
  • do štúdia: FCHPT (Bratislava) - D-ORGCH organická chémia - externá prezenčná forma
  • do štúdia: FCHPT (Bratislava) - D-ORGCHxA organická chémia (v anglickom jazyku) - denná prezenčná forma
  • do štúdia: FCHPT (Bratislava) - D-OTTP organická technológia a technológia palív - denná prezenčná forma
  • do štúdia: FCHPT (Bratislava) - D-OTTP organická technológia a technológia palív - externá prezenčná forma
  • do štúdia: FCHPT (Bratislava) - D-OTTPxA organická technológia a technológia palív (v anglickom jazyku) - denná prezenčná forma
  • do štúdia: FCHPT (Bratislava) - D-RP riadenie procesov - denná prezenčná forma
  • do štúdia: FCHPT (Bratislava) - D-RP riadenie procesov - externá prezenčná forma
  • do štúdia: FCHPT (Bratislava) - D-RPxA riadenie procesov (v anglickom jazyku) - denná prezenčná forma
  • do štúdia: FCHPT (Bratislava) - D-TPOLMI technológia polymérnych materiálov - denná prezenčná forma
  • do štúdia: FCHPT (Bratislava) - D-TPOLMI technológia polymérnych materiálov - externá prezenčná forma
  • do štúdia: FCHPT (Bratislava) - D-TPOLMIxA technológia polymérnych materiálov (v anglickom jazyku) - denná prezenčná forma
  • do štúdia: FCHPT (Bratislava) - D-TPTC teoretická a počítačová chémia - denná prezenčná forma
  • do štúdia: FCHPT (Bratislava) - D-TPTC teoretická a počítačová chémia - externá prezenčná forma
  • do štúdia: FCHPT (Bratislava) - D-TPTCxA teoretická a počítačová chémia (v anglickom jazyku) - denná prezenčná forma
   (od 1. 3. 2017 do 31. 5. 2017)
  • do štúdia: MTF (Trnava) - D-AAIP automatizácia a informatizácia procesov - denná prezenčná forma
  • do štúdia: MTF (Trnava) - D-AAIP automatizácia a informatizácia procesov - externá prezenčná forma
  • do štúdia: MTF (Trnava) - D-AAIPxA automatizácia a informatizácia procesov (v anglickom jazyku) - denná prezenčná forma
  • do štúdia: MTF (Trnava) - D-AAIPxA automatizácia a informatizácia procesov (v anglickom jazyku) - externá prezenčná forma
  • do štúdia: MTF (Trnava) - D-INBE integrovaná bezpečnosť - denná prezenčná forma
  • do štúdia: MTF (Trnava) - D-INBE integrovaná bezpečnosť - externá prezenčná forma
  • do štúdia: MTF (Trnava) - D-INBExA integrovaná bezpečnosť (v anglickom jazyku) - denná prezenčná forma
  • do štúdia: MTF (Trnava) - D-INBExA integrovaná bezpečnosť (v anglickom jazyku) - externá prezenčná forma
  • do štúdia: MTF (Trnava) - D-PMAN priemyselné manažérstvo - denná prezenčná forma
  • do štúdia: MTF (Trnava) - D-PMAN priemyselné manažérstvo - externá prezenčná forma
  • do štúdia: MTF (Trnava) - D-PMANxA priemyselné manažérstvo (v anglickom jazyku) - denná prezenčná forma
  • do štúdia: MTF (Trnava) - D-PMANxA priemyselné manažérstvo (v anglickom jazyku) - externá prezenčná forma
  • do štúdia: MTF (Trnava) - D-PMMD progresívne materiály a materiálový dizajn - denná prezenčná forma
  • do štúdia: MTF (Trnava) - D-PMMD progresívne materiály a materiálový dizajn - externá prezenčná forma
  • do štúdia: MTF (Trnava) - D-PMMDxA progresívne materiály a materiálový dizajn (v anglickom jazyku) - denná prezenčná forma
  • do štúdia: MTF (Trnava) - D-PMMDxA progresívne materiály a materiálový dizajn (v anglickom jazyku) - externá prezenčná forma
  • do štúdia: MTF (Trnava) - D-PPPP personálna práca v priemyselnom podniku - denná prezenčná forma
  • do štúdia: MTF (Trnava) - D-PPPP personálna práca v priemyselnom podniku - externá prezenčná forma
  • do štúdia: MTF (Trnava) - D-PPPPxA personálna práca v priemyselnom podniku (v anglickom jazyku) - denná prezenčná forma
  • do štúdia: MTF (Trnava) - D-PPPPxA personálna práca v priemyselnom podniku (v anglickom jazyku) - externá prezenčná forma
  • do štúdia: MTF (Trnava) - D-STAM strojárske technológie a materiály - denná prezenčná forma
  • do štúdia: MTF (Trnava) - D-STAM strojárske technológie a materiály - externá prezenčná forma
  • do štúdia: MTF (Trnava) - D-VZAS výrobné zariadenia a systémy - denná prezenčná forma
  • do štúdia: MTF (Trnava) - D-VZAS výrobné zariadenia a systémy - externá prezenčná forma
  • do štúdia: MTF (Trnava) - D-VZASxA výrobné zariadenia a systémy (v anglickom jazyku) - denná prezenčná forma
  • do štúdia: MTF (Trnava) - D-VZASxA výrobné zariadenia a systémy (v anglickom jazyku) - externá prezenčná forma
   (od 9. 3. 2017 do 31. 5. 2017)
  • do všetkých typov prijímacích skúšok na fakulte FA (Bratislava), FEI (Bratislava), SvF (Bratislava):
   (od 1. 4. 2017 do 31. 5. 2017)

  • do všetkých typov prijímacích skúšok na fakulte FIIT (Bratislava):
   (od 1. 4. 2017 09:00 do 31. 5. 2017)

  • na prehliadanie bude evidencia e-prihlášok prístupná až do:
   na fakulte FCHPT (Bratislava) 31. 5. 2017
   na fakulte ÚM (Bratislava) 31. 8. 2017 00:00
   na fakulte FA (Bratislava) 31. 8. 2017
   na fakulte FEI (Bratislava) 30. 9. 2017
   na fakulte FIIT (Bratislava), MTF (Trnava), SvF (Bratislava) 31. 10. 2017