16. 12. 2017  11:59 Albína
Akademický informačný systém

Elektronická prihláška na štúdium na STU - Termíny


Na tejto webovej stránke si môžete podať elektronickú prihlášku (ďalej iba e-prihlášku) na štúdium na STU. E-prihláška je plnohodnotná prihláška na štúdium rovnako ako prihláška v papierovej forme.

Termíny na podávanie e-prihlášok do obdobia:
 • zimný semester 2018/2019

  • do štúdia: B-AUxA architektúra a urbanizmus - denná prezenčná forma
   (od 1. 10. 2017 do 31. 5. 2018 00:00)
  • na prehliadanie bude evidencia e-prihlášok prístupná až do:
   na fakulte SvF (Bratislava) 22. 12. 2017
   na fakulte FA (Bratislava) 31. 10. 2018 00:00
   na fakulte SvF (Bratislava) 31. 10. 2018