17. 3. 2018  17:25 Ľubica
Akademický informačný systém

Elektronická prihláška na štúdium na STU - Termíny


Na tejto webovej stránke si môžete podať elektronickú prihlášku (ďalej iba e-prihlášku) na štúdium na STU. E-prihláška je plnohodnotná prihláška na štúdium rovnako ako prihláška v papierovej forme.

Termíny na podávanie e-prihlášok do obdobia:
 • zimný semester 2018/2019

  • do štúdia: FA (Bratislava) - B-AUxA architektúra a urbanizmus - denná prezenčná forma
   (od 1. 10. 2017 do 31. 5. 2018 00:00)
  • do štúdia: ÚM (Bratislava) - I-PP priestorové plánovanie - denná prezenčná forma
  • do štúdia: ÚM (Bratislava) - I-PPxA priestorové plánovanie (v anglickom jazyku) - denná prezenčná forma
   (od 1. 1. 2018 do 31. 5. 2018 00:00)
  • do všetkých ostatných typov prijímacích skúšok na fakulte ÚM (Bratislava):
   (od 1. 1. 2018 do 30. 4. 2018 00:00)

  • do štúdia: SvF (Bratislava) - I-AKP architektonické konštrukcie a projektovanie - denná prezenčná forma
  • do štúdia: SvF (Bratislava) - I-CE Civil Engineering - denná prezenčná forma
  • do štúdia: SvF (Bratislava) - I-CExA Civil Engineering (v anglickom jazyku) - denná prezenčná forma
  • do štúdia: SvF (Bratislava) - I-GAK geodézia a kartografia - denná prezenčná forma
  • do štúdia: SvF (Bratislava) - I-KKP krajinárstvo a krajinné plánovanie - denná prezenčná forma
  • do štúdia: SvF (Bratislava) - I-MPM matematicko-počítačové modelovanie - denná prezenčná forma
  • do štúdia: SvF (Bratislava) - I-NKS nosné konštrukcie stavieb - denná prezenčná forma
  • do štúdia: SvF (Bratislava) - I-PSA pozemné stavby a architektúra - denná prezenčná forma
  • do štúdia: SvF (Bratislava) - I-SNOU stavby na ochranu územia - denná prezenčná forma
  • do štúdia: SvF (Bratislava) - I-TS technológia stavieb - denná prezenčná forma
  • do štúdia: SvF (Bratislava) - I-TZB technické zariadenia budov - denná prezenčná forma
  • do štúdia: SvF (Bratislava) - I-VSH vodné stavby a vodné hospodárstvo - denná prezenčná forma
   (od 1. 1. 2018 do 31. 5. 2018)
  • do všetkých ostatných typov prijímacích skúšok na fakulte SvF (Bratislava):
   (od 1. 1. 2018 do 30. 4. 2018)

  • do štúdia: FCHPT (Bratislava) - I-AICHP automatizácia a informatizácia v chémii a potravinárstve - denná prezenčná forma
  • do štúdia: FCHPT (Bratislava) - I-AICHPxA automatizácia a informatizácia v chémii a potravinárstve (v anglickom jazyku) - denná prezenčná forma
  • do štúdia: FCHPT (Bratislava) - I-BBT biochémia a biomedicínske technológie - denná prezenčná forma
  • do štúdia: FCHPT (Bratislava) - I-BBTxA biochémia a biomedicínske technológie (v anglickom jazyku) - denná prezenčná forma
  • do štúdia: FCHPT (Bratislava) - I-BIOTE biotechnológia - denná prezenčná forma
  • do štúdia: FCHPT (Bratislava) - I-BIOTExA biotechnológia (v anglickom jazyku) - denná prezenčná forma
  • do štúdia: FCHPT (Bratislava) - I-CHEI chemické inžinierstvo - denná prezenčná forma
  • do štúdia: FCHPT (Bratislava) - I-CHEIxA chemické inžinierstvo (v anglickom jazyku) - denná prezenčná forma
  • do štúdia: FCHPT (Bratislava) - I-CHTI chemické technológie - denná prezenčná forma
  • do štúdia: FCHPT (Bratislava) - I-CHTIxA chemické technológie (v anglickom jazyku) - denná prezenčná forma
  • do štúdia: FCHPT (Bratislava) - I-OMOD ochrana materiálov a objektov dedičstva - denná prezenčná forma
  • do štúdia: FCHPT (Bratislava) - I-POHYKO potraviny, hygiena, kozmetika - denná prezenčná forma
  • do štúdia: FCHPT (Bratislava) - I-PSP prírodné a syntetické polyméry - I-PSP-DRCEPA drevo, celulóza a papier - denná prezenčná forma
  • do štúdia: FCHPT (Bratislava) - I-PSP prírodné a syntetické polyméry - I-PSP-PKG plasty, kaučuk a guma - denná prezenčná forma
  • do štúdia: FCHPT (Bratislava) - I-PSP prírodné a syntetické polyméry - I-PSP-POFO polygrafia a fotografia - denná prezenčná forma
  • do štúdia: FCHPT (Bratislava) - I-PSP prírodné a syntetické polyméry - I-PSP-VLATE vlákna a textil - denná prezenčná forma
  • do štúdia: FCHPT (Bratislava) - I-PSPxA prírodné a syntetické polyméry (v anglickom jazyku) - I-PSPxA-PKG plasty, kaučuk a guma - denná prezenčná forma
  • do štúdia: FCHPT (Bratislava) - I-RTP riadenie technologických procesov v chémii a potravinárstve - denná prezenčná forma
  • do štúdia: FCHPT (Bratislava) - I-RTPxA riadenie technologických procesov v chémii a potravinárstve (v anglickom jazyku) - denná prezenčná forma
  • do štúdia: FCHPT (Bratislava) - I-TCHEM technická chémia - I-TCHEM-ANACH analytická chémia - denná prezenčná forma
  • do štúdia: FCHPT (Bratislava) - I-TCHEM technická chémia - I-TCHEM-ANOCH anorganická chémia - denná prezenčná forma
  • do štúdia: FCHPT (Bratislava) - I-TCHEM technická chémia - I-TCHEM-FCH fyzikálna chémia - denná prezenčná forma
  • do štúdia: FCHPT (Bratislava) - I-TCHEM technická chémia - I-TCHEM-OCH organická chémia - denná prezenčná forma
  • do štúdia: FCHPT (Bratislava) - I-TCHEMxA technická chémia (v anglickom jazyku) - I-TCHEMxA-ANACH analytická chémia - denná prezenčná forma
  • do štúdia: FCHPT (Bratislava) - I-TCHEMxA technická chémia (v anglickom jazyku) - I-TCHEMxA-FCH fyzikálna chémia - denná prezenčná forma
  • do štúdia: FCHPT (Bratislava) - I-TOZP technológie ochrany životného prostredia - denná prezenčná forma
  • do štúdia: FCHPT (Bratislava) - I-TOZPxA technológie ochrany životného prostredia (v anglickom jazyku) - denná prezenčná forma
  • do štúdia: FCHPT (Bratislava) - I-VHKP výživa a hodnotenie kvality potravín - denná prezenčná forma
   (od 1. 1. 2018 do 31. 5. 2018)
  • do štúdia: FCHPT (Bratislava) - B-AIMCHP automatizácia, informatizácia a manažment v chémii a potravinárstve - denná prezenčná forma
  • do štúdia: FCHPT (Bratislava) - B-AIMCHPxA automatizácia, informatizácia a manažment v chémii a potravinárstve (v anglickom jazyku) - denná prezenčná forma
  • do štúdia: FCHPT (Bratislava) - B-BIOT biotechnológia - denná prezenčná forma
  • do štúdia: FCHPT (Bratislava) - B-BIOTxA biotechnológia (v anglickom jazyku) - denná prezenčná forma
  • do štúdia: FCHPT (Bratislava) - B-CHEMAT chémia, medicínska chémia a chemické materiály - denná prezenčná forma
  • do štúdia: FCHPT (Bratislava) - B-CHEMATxA chémia, medicínska chémia a chemické materiály (v anglickom jazyku) - denná prezenčná forma
  • do štúdia: FCHPT (Bratislava) - B-CHI chemické inžinierstvo - denná prezenčná forma
  • do štúdia: FCHPT (Bratislava) - B-CHIxA chemické inžinierstvo (v anglickom jazyku) - denná prezenčná forma
  • do štúdia: FCHPT (Bratislava) - B-POVYKO potraviny, výživa, kozmetika - denná prezenčná forma
   (od 1. 1. 2018 do 30. 4. 2018)
  • do štúdia: FEI (Bratislava) - I-AE aplikovaná elektrotechnika - denná prezenčná forma
  • do štúdia: FEI (Bratislava) - I-AME aplikovaná mechatronika a elektromobilita - denná distančná forma
  • do štúdia: FEI (Bratislava) - I-AME aplikovaná mechatronika a elektromobilita - denná prezenčná forma
  • do štúdia: FEI (Bratislava) - I-AMExA aplikovaná mechatronika a elektromobilita (v anglickom jazyku) - denná prezenčná forma
  • do štúdia: FEI (Bratislava) - I-API aplikovaná informatika - denná prezenčná forma
  • do štúdia: FEI (Bratislava) - I-ENE elektroenergetika - denná distančná forma
  • do štúdia: FEI (Bratislava) - I-ENE elektroenergetika - denná prezenčná forma
  • do štúdia: FEI (Bratislava) - I-EN elektronika a fotonika - denná prezenčná forma
  • do štúdia: FEI (Bratislava) - I-JFI jadrové a fyzikálne inžinierstvo - denná prezenčná forma
  • do štúdia: FEI (Bratislava) - I-JFIxA jadrové a fyzikálne inžinierstvo (v anglickom jazyku) - denná prezenčná forma
  • do štúdia: FEI (Bratislava) - I-RK robotika a kybernetika - denná distančná forma
  • do štúdia: FEI (Bratislava) - I-RK robotika a kybernetika - denná prezenčná forma
  • do štúdia: FEI (Bratislava) - I-TLK telekomunikácie - denná prezenčná forma
  • do štúdia: FEI (Bratislava) - I-TLKxA telekomunikácie (v anglickom jazyku) - denná prezenčná forma
   (od 15. 1. 2018 do 31. 5. 2018)
  • do štúdia: FEI (Bratislava) - B-AM automobilová mechatronika - denná prezenčná forma
  • do štúdia: FEI (Bratislava) - B-API aplikovaná informatika - denná prezenčná forma
  • do štúdia: FEI (Bratislava) - B-ELN elektronika - denná prezenčná forma
  • do štúdia: FEI (Bratislava) - B-ENE elektroenergetika - denná prezenčná forma
  • do štúdia: FEI (Bratislava) - B-ET elektrotechnika - denná prezenčná forma
  • do štúdia: FEI (Bratislava) - B-JFI jadrové a fyzikálne inžinierstvo - denná prezenčná forma
  • do štúdia: FEI (Bratislava) - B-RK robotika a kybernetika - denná prezenčná forma
  • do štúdia: FEI (Bratislava) - B-TLK telekomunikácie - denná prezenčná forma
   (od 15. 1. 2018 do 30. 4. 2018)
  • do štúdia: FIIT (Bratislava) - B-IB informačná bezpečnosť - denná prezenčná forma
  • do štúdia: FIIT (Bratislava) - B-IB4 informačná bezpečnosť (konverzný) - denná prezenčná forma
  • do štúdia: FIIT (Bratislava) - B-INFO informatika - denná prezenčná forma
  • do štúdia: FIIT (Bratislava) - B-INFO4 informatika (konverzný) - denná prezenčná forma
  • do štúdia: FIIT (Bratislava) - B-IT internetové technológie - denná prezenčná forma
  • do štúdia: FIIT (Bratislava) - B-IT4 internetové technológie (konverzný) - denná prezenčná forma
   (od 15. 1. 2018 14:00 do 31. 3. 2018)
  • do štúdia: SjF (Bratislava) - B-AISP automatizácia a informatizácia strojov a procesov - denná prezenčná forma
  • do štúdia: SjF (Bratislava) - B-AMAMxA aplikovaná mechanika a mechatronika (v anglickom jazyku) - denná prezenčná forma
  • do štúdia: SjF (Bratislava) - B-AMPS automobily a mobilné pracovné stroje - denná prezenčná forma
  • do štúdia: SjF (Bratislava) - B-AMPSxA automobily a mobilné pracovné stroje (v anglickom jazyku) - denná prezenčná forma
  • do štúdia: SjF (Bratislava) - B-ESZ energetické stroje a zariadenia - denná prezenčná forma
  • do štúdia: SjF (Bratislava) - B-EVT environmentálna výrobná technika - denná prezenčná forma
  • do štúdia: SjF (Bratislava) - B-MMKS meranie a manažérstvo kvality v strojárstve - denná prezenčná forma
  • do štúdia: SjF (Bratislava) - B-MMKSxA meranie a manažérstvo kvality v strojárstve (v anglickom jazyku) - denná prezenčná forma
  • do štúdia: SjF (Bratislava) - B-STAM strojárske technológie a materiály - denná prezenčná forma
  • do štúdia: SjF (Bratislava) - B-TOZP technika ochrany životného prostredia - denná prezenčná forma
   (od 17. 1. 2018 17:00 do 31. 3. 2018)
  • do všetkých ostatných typov prijímacích skúšok na fakulte SjF (Bratislava):
   (od 17. 1. 2018 17:00 do 31. 3. 2018)

  • do štúdia: MTF (Brezno) - B-IBE integrovaná bezpečnosť - denná kombinovaná forma
  • do štúdia: MTF (Brezno) - B-IBE integrovaná bezpečnosť - denná prezenčná forma
  • do štúdia: MTF (Brezno) - B-KPR kvalita produkcie - denná kombinovaná forma
  • do štúdia: MTF (Brezno) - B-KPR kvalita produkcie - denná prezenčná forma
  • do štúdia: MTF (Brezno) - B-MI materiálové inžinierstvo - denná kombinovaná forma
  • do štúdia: MTF (Brezno) - B-MI materiálové inžinierstvo - denná prezenčná forma
  • do štúdia: MTF (Brezno) - B-PMA priemyselné manažérstvo - denná kombinovaná forma
  • do štúdia: MTF (Brezno) - B-PMA priemyselné manažérstvo - denná prezenčná forma
  • do štúdia: MTF (Brezno) - B-PPP personálna práca v priemyselnom podniku - denná kombinovaná forma
  • do štúdia: MTF (Brezno) - B-PPP personálna práca v priemyselnom podniku - denná prezenčná forma
  • do štúdia: MTF (Brezno) - B-PPT počítačová podpora výrobných technológií - denná kombinovaná forma
  • do štúdia: MTF (Brezno) - B-PPT počítačová podpora výrobných technológií - denná prezenčná forma
  • do štúdia: MTF (Brezno) - B-VTE výrobné technológie - denná kombinovaná forma
  • do štúdia: MTF (Brezno) - B-VTE výrobné technológie - denná prezenčná forma
  • do štúdia: MTF (Brezno) - B-VTVM výrobné technológie a výrobný manažment - denná kombinovaná forma
  • do štúdia: MTF (Brezno) - B-VTVM výrobné technológie a výrobný manažment - denná prezenčná forma
  • do štúdia: MTF (Brezno) - B-VZS výrobné zariadenia a systémy - denná kombinovaná forma
  • do štúdia: MTF (Brezno) - B-VZS výrobné zariadenia a systémy - denná prezenčná forma
  • do štúdia: MTF (Dubnica nad Váhom) - B-AIA aplikovaná informatika a automatizácia v priemysle - denná kombinovaná forma
  • do štúdia: MTF (Dubnica nad Váhom) - B-AIA aplikovaná informatika a automatizácia v priemysle - denná prezenčná forma
  • do štúdia: MTF (Dubnica nad Váhom) - B-IBE integrovaná bezpečnosť - denná kombinovaná forma
  • do štúdia: MTF (Dubnica nad Váhom) - B-IBE integrovaná bezpečnosť - denná prezenčná forma
  • do štúdia: MTF (Dubnica nad Váhom) - B-KPR kvalita produkcie - denná kombinovaná forma
  • do štúdia: MTF (Dubnica nad Váhom) - B-KPR kvalita produkcie - denná prezenčná forma
  • do štúdia: MTF (Dubnica nad Váhom) - B-MI materiálové inžinierstvo - denná kombinovaná forma
  • do štúdia: MTF (Dubnica nad Váhom) - B-MI materiálové inžinierstvo - denná prezenčná forma
  • do štúdia: MTF (Dubnica nad Váhom) - B-MTTZ mechatronika v technologických zariadeniach - denná kombinovaná forma
  • do štúdia: MTF (Dubnica nad Váhom) - B-MTTZ mechatronika v technologických zariadeniach - denná prezenčná forma
  • do štúdia: MTF (Dubnica nad Váhom) - B-PMA priemyselné manažérstvo - denná kombinovaná forma
  • do štúdia: MTF (Dubnica nad Váhom) - B-PMA priemyselné manažérstvo - denná prezenčná forma
  • do štúdia: MTF (Dubnica nad Váhom) - B-PPP personálna práca v priemyselnom podniku - denná kombinovaná forma
  • do štúdia: MTF (Dubnica nad Váhom) - B-PPP personálna práca v priemyselnom podniku - denná prezenčná forma
  • do štúdia: MTF (Dubnica nad Váhom) - B-PPT počítačová podpora výrobných technológií - denná kombinovaná forma
  • do štúdia: MTF (Dubnica nad Váhom) - B-PPT počítačová podpora výrobných technológií - denná prezenčná forma
  • do štúdia: MTF (Dubnica nad Váhom) - B-VTE výrobné technológie - denná kombinovaná forma
  • do štúdia: MTF (Dubnica nad Váhom) - B-VTE výrobné technológie - denná prezenčná forma
  • do štúdia: MTF (Dubnica nad Váhom) - B-VTVM výrobné technológie a výrobný manažment - denná kombinovaná forma
  • do štúdia: MTF (Dubnica nad Váhom) - B-VTVM výrobné technológie a výrobný manažment - denná prezenčná forma
  • do štúdia: MTF (Dubnica nad Váhom) - B-VZS výrobné zariadenia a systémy - denná kombinovaná forma
  • do štúdia: MTF (Dubnica nad Váhom) - B-VZS výrobné zariadenia a systémy - denná prezenčná forma
  • do štúdia: MTF (Levice) - B-IBE integrovaná bezpečnosť - denná kombinovaná forma
  • do štúdia: MTF (Levice) - B-IBE integrovaná bezpečnosť - denná prezenčná forma
  • do štúdia: MTF (Levice) - B-KPR kvalita produkcie - denná kombinovaná forma
  • do štúdia: MTF (Levice) - B-KPR kvalita produkcie - denná prezenčná forma
  • do štúdia: MTF (Levice) - B-MI materiálové inžinierstvo - denná kombinovaná forma
  • do štúdia: MTF (Levice) - B-MI materiálové inžinierstvo - denná prezenčná forma
  • do štúdia: MTF (Levice) - B-PMA priemyselné manažérstvo - denná kombinovaná forma
  • do štúdia: MTF (Levice) - B-PMA priemyselné manažérstvo - denná prezenčná forma
  • do štúdia: MTF (Levice) - B-PPP personálna práca v priemyselnom podniku - denná kombinovaná forma
  • do štúdia: MTF (Levice) - B-PPP personálna práca v priemyselnom podniku - denná prezenčná forma
  • do štúdia: MTF (Levice) - B-PPT počítačová podpora výrobných technológií - denná kombinovaná forma
  • do štúdia: MTF (Levice) - B-PPT počítačová podpora výrobných technológií - denná prezenčná forma
  • do štúdia: MTF (Levice) - B-VTE výrobné technológie - denná kombinovaná forma
  • do štúdia: MTF (Levice) - B-VTE výrobné technológie - denná prezenčná forma
  • do štúdia: MTF (Levice) - B-VTVM výrobné technológie a výrobný manažment - denná kombinovaná forma
  • do štúdia: MTF (Levice) - B-VTVM výrobné technológie a výrobný manažment - denná prezenčná forma
  • do štúdia: MTF (Levice) - B-VZS výrobné zariadenia a systémy - denná kombinovaná forma
  • do štúdia: MTF (Levice) - B-VZS výrobné zariadenia a systémy - denná prezenčná forma
  • do štúdia: MTF (Trnava) - B-AIA aplikovaná informatika a automatizácia v priemysle - denná kombinovaná forma
  • do štúdia: MTF (Trnava) - B-AIA aplikovaná informatika a automatizácia v priemysle - denná prezenčná forma
  • do štúdia: MTF (Trnava) - B-IBE integrovaná bezpečnosť - denná kombinovaná forma
  • do štúdia: MTF (Trnava) - B-IBE integrovaná bezpečnosť - denná prezenčná forma
  • do štúdia: MTF (Trnava) - B-KPR kvalita produkcie - denná kombinovaná forma
  • do štúdia: MTF (Trnava) - B-KPR kvalita produkcie - denná prezenčná forma
  • do štúdia: MTF (Trnava) - B-MI materiálové inžinierstvo - denná kombinovaná forma
  • do štúdia: MTF (Trnava) - B-MI materiálové inžinierstvo - denná prezenčná forma
  • do štúdia: MTF (Trnava) - B-MTTZ mechatronika v technologických zariadeniach - denná kombinovaná forma
  • do štúdia: MTF (Trnava) - B-MTTZ mechatronika v technologických zariadeniach - denná prezenčná forma
  • do štúdia: MTF (Trnava) - B-PMA priemyselné manažérstvo - denná kombinovaná forma
  • do štúdia: MTF (Trnava) - B-PMA priemyselné manažérstvo - denná prezenčná forma
  • do štúdia: MTF (Trnava) - B-PPP personálna práca v priemyselnom podniku - denná kombinovaná forma
  • do štúdia: MTF (Trnava) - B-PPP personálna práca v priemyselnom podniku - denná prezenčná forma
  • do štúdia: MTF (Trnava) - B-PPT počítačová podpora výrobných technológií - denná kombinovaná forma
  • do štúdia: MTF (Trnava) - B-PPT počítačová podpora výrobných technológií - denná prezenčná forma
  • do štúdia: MTF (Trnava) - B-VTE výrobné technológie - denná kombinovaná forma
  • do štúdia: MTF (Trnava) - B-VTE výrobné technológie - denná prezenčná forma
  • do štúdia: MTF (Trnava) - B-VTVM výrobné technológie a výrobný manažment - denná kombinovaná forma
  • do štúdia: MTF (Trnava) - B-VTVM výrobné technológie a výrobný manažment - denná prezenčná forma
  • do štúdia: MTF (Trnava) - B-VZS výrobné zariadenia a systémy - denná kombinovaná forma
  • do štúdia: MTF (Trnava) - B-VZS výrobné zariadenia a systémy - denná prezenčná forma
   (od 22. 1. 2018 do 31. 3. 2018)
  • na prehliadanie bude evidencia e-prihlášok prístupná až do:
   na fakulte ÚM (Bratislava) 31. 8. 2018 00:00
   na fakulte FCHPT (Bratislava) 31. 8. 2018
   na fakulte FEI (Bratislava), MTF (Brezno), MTF (Dubnica nad Váhom), MTF (Levice), MTF (Trnava) 30. 9. 2018
   na fakulte FIIT (Bratislava) 15. 10. 2018
   na fakulte FA (Bratislava) 31. 10. 2018 00:00
   na fakulte SvF (Bratislava) 31. 10. 2018
   na fakulte SjF (Bratislava) 30. 11. 2018


 • akademický rok 2018/2019 - pre doktorandský typ štúdia

  • do štúdia: D-ACH analytická chémia - externá prezenčná forma
  • do štúdia: D-ACHxA analytická chémia (v anglickom jazyku) - denná prezenčná forma
  • do štúdia: D-ANCH anorganická chémia - denná prezenčná forma
  • do štúdia: D-ANCH anorganická chémia - externá prezenčná forma
  • do štúdia: D-ANCHxA anorganická chémia (v anglickom jazyku) - denná prezenčná forma
  • do štúdia: D-ATEM anorganické technológie a materiály - externá prezenčná forma
  • do štúdia: D-ATEMxA anorganické technológie a materiály (v anglickom jazyku) - denná prezenčná forma
  • do štúdia: D-BICH biochémia - denná prezenčná forma
  • do štúdia: D-BICH biochémia - externá prezenčná forma
  • do štúdia: D-BICHxA biochémia (v anglickom jazyku) - denná prezenčná forma
  • do štúdia: D-BIOT biotechnológia - denná prezenčná forma
  • do štúdia: D-BIOT biotechnológia - externá prezenčná forma
  • do štúdia: D-BIOTxA biotechnológia (v anglickom jazyku) - denná prezenčná forma
  • do štúdia: D-CTPO chémia a technológia požívatín - denná prezenčná forma
  • do štúdia: D-CTPO chémia a technológia požívatín - externá prezenčná forma
  • do štúdia: D-CTPOxA chémia a technológia požívatín (v anglickom jazyku) - denná prezenčná forma
  • do štúdia: D-FCH fyzikálna chémia - denná prezenčná forma
  • do štúdia: D-FCH fyzikálna chémia - externá prezenčná forma
  • do štúdia: D-FCHxA fyzikálna chémia (v anglickom jazyku) - denná prezenčná forma
  • do štúdia: D-CHEI chemické inžinierstvo - denná prezenčná forma
  • do štúdia: D-CHEI chemické inžinierstvo - externá prezenčná forma
  • do štúdia: D-CHEIxA chemické inžinierstvo (v anglickom jazyku) - denná prezenčná forma
  • do štúdia: D-CHF chemická fyzika - denná prezenčná forma
  • do štúdia: D-CHF chemická fyzika - externá prezenčná forma
  • do štúdia: D-CHFxA chemická fyzika (v anglickom jazyku) - denná prezenčná forma
  • do štúdia: D-CHZPR chémia a technológia životného prostredia - denná prezenčná forma
  • do štúdia: D-CHZPR chémia a technológia životného prostredia - externá prezenčná forma
  • do štúdia: D-CHZPRxA chémia a technológia životného prostredia (v anglickom jazyku) - denná prezenčná forma
  • do štúdia: D-MACH makromolekulová chémia - denná prezenčná forma
  • do štúdia: D-MACH makromolekulová chémia - externá prezenčná forma
  • do štúdia: D-MACHxA makromolekulová chémia (v anglickom jazyku) - denná prezenčná forma
  • do štúdia: D-OMOD ochrana materiálov a objektov dedičstva - denná prezenčná forma
  • do štúdia: D-OMOD ochrana materiálov a objektov dedičstva - externá prezenčná forma
  • do štúdia: D-OMODxA ochrana materiálov a objektov dedičstva (v anglickom jazyku) - denná prezenčná forma
  • do štúdia: D-ORGCH organická chémia - denná prezenčná forma
  • do štúdia: D-ORGCH organická chémia - externá prezenčná forma
  • do štúdia: D-ORGCHxA organická chémia (v anglickom jazyku) - denná prezenčná forma
  • do štúdia: D-OTTP organická technológia a technológia palív - denná prezenčná forma
  • do štúdia: D-OTTP organická technológia a technológia palív - externá prezenčná forma
  • do štúdia: D-OTTPxA organická technológia a technológia palív (v anglickom jazyku) - denná prezenčná forma
  • do štúdia: D-RP riadenie procesov - denná prezenčná forma
  • do štúdia: D-RP riadenie procesov - externá prezenčná forma
  • do štúdia: D-RPxA riadenie procesov (v anglickom jazyku) - denná prezenčná forma
  • do štúdia: D-TPOLMI technológia polymérnych materiálov - denná prezenčná forma
  • do štúdia: D-TPOLMI technológia polymérnych materiálov - externá prezenčná forma
  • do štúdia: D-TPOLMIxA technológia polymérnych materiálov (v anglickom jazyku) - denná prezenčná forma
  • do štúdia: D-TPTC teoretická a počítačová chémia - denná prezenčná forma
  • do štúdia: D-TPTC teoretická a počítačová chémia - externá prezenčná forma
  • do štúdia: D-TPTCxA teoretická a počítačová chémia (v anglickom jazyku) - denná prezenčná forma
   (od 1. 3. 2018 do 31. 5. 2018)
  • do štúdia: D-ACH analytická chémia - denná prezenčná forma
   (od 1. 3. 2018 do 30. 5. 2018)
  • do všetkých ostatných typov prijímacích skúšok :
   (od 1. 3. 2018 do 31. 5. 2018)

  • na prehliadanie bude evidencia e-prihlášok prístupná až do:
   na fakulte MTF (Trnava) 31. 5. 2018 00:00
   na fakulte FCHPT (Bratislava) 31. 5. 2018
   na fakulte ÚM (Bratislava) 31. 8. 2018 00:00