26. 6. 2017  14:11 Adriána
Akademický informačný systém

Elektronická prihláška na štúdium na STU - Termíny


Na tejto webovej stránke si môžete podať elektronickú prihlášku (ďalej iba e-prihlášku) na štúdium na STU. E-prihláška je plnohodnotná prihláška na štúdium rovnako ako prihláška v papierovej forme.

Termíny na podávanie e-prihlášok do obdobia:
 • zimný semester 2017/2018

  • do štúdia: SvF (Bratislava) - I-AKP architektonické konštrukcie a projektovanie - denná prezenčná forma
  • do štúdia: SvF (Bratislava) - I-CE Civil Engineering - denná prezenčná forma
  • do štúdia: SvF (Bratislava) - I-CExA Civil Engineering (v anglickom jazyku) - denná prezenčná forma
  • do štúdia: SvF (Bratislava) - I-GAK geodézia a kartografia - denná prezenčná forma
  • do štúdia: SvF (Bratislava) - I-KKP krajinárstvo a krajinné plánovanie - denná prezenčná forma
  • do štúdia: SvF (Bratislava) - I-MPM matematicko-počítačové modelovanie - denná prezenčná forma
  • do štúdia: SvF (Bratislava) - I-NKS nosné konštrukcie stavieb - denná prezenčná forma
  • do štúdia: SvF (Bratislava) - I-PSA pozemné stavby a architektúra - denná prezenčná forma
  • do štúdia: SvF (Bratislava) - I-SNOU stavby na ochranu územia - denná prezenčná forma
  • do štúdia: SvF (Bratislava) - I-TS technológia stavieb - denná prezenčná forma
  • do štúdia: SvF (Bratislava) - I-TZB technické zariadenia budov - denná prezenčná forma
  • do štúdia: SvF (Bratislava) - I-VSH vodné stavby a vodné hospodárstvo - denná prezenčná forma
   (od 3. 11. 2016 12:00 do 21. 6. 2017 00:00)
  • do štúdia: SvF (Bratislava) - B-CE Civil Engineering - denná prezenčná forma
  • do štúdia: SvF (Bratislava) - B-CExA Civil Engineering (v anglickom jazyku) - denná prezenčná forma
  • do štúdia: SvF (Bratislava) - B-GAK geodézia a kartografia - denná prezenčná forma
  • do štúdia: SvF (Bratislava) - B-IKD inžinierske konštrukcie a dopravné stavby - denná prezenčná forma
  • do štúdia: SvF (Bratislava) - B-KKP krajinárstvo a krajinné plánovanie - denná prezenčná forma
  • do štúdia: SvF (Bratislava) - B-MPM matematicko-počítačové modelovanie - denná prezenčná forma
  • do štúdia: SvF (Bratislava) - B-PSA pozemné stavby a architektúra - denná prezenčná forma
  • do štúdia: SvF (Bratislava) - B-TMS technológie a manažérstvo stavieb - denná prezenčná forma
  • do štúdia: SvF (Bratislava) - B-VSH vodné stavby a vodné hospodárstvo - denná prezenčná forma
   (od 3. 11. 2016 12:00 do 15. 6. 2017)
  • do štúdia: SvF (Bratislava) - I-GAKxA geodézia a kartografia (v anglickom jazyku) - denná prezenčná forma
  • do štúdia: SvF (Bratislava) - I-NKSxA nosné konštrukcie stavieb (v anglickom jazyku) - denná prezenčná forma
  • do štúdia: SvF (Bratislava) - I-TSxA technológia stavieb (v anglickom jazyku) - denná prezenčná forma
   (od 3. 11. 2016 12:00 do 5. 3. 2017 00:00)
  • do všetkých ostatných typov prijímacích skúšok na fakulte SvF (Bratislava):
   (od 3. 11. 2016 12:00 do 11. 8. 2017)

  • do štúdia: SjF (Bratislava) - I-AISP automatizácia a informatizácia strojov a procesov - denná prezenčná forma
  • do štúdia: SjF (Bratislava) - I-AMAM aplikovaná mechanika a mechatronika - denná prezenčná forma
  • do štúdia: SjF (Bratislava) - I-AMAMxA aplikovaná mechanika a mechatronika (v anglickom jazyku) - denná prezenčná forma
  • do štúdia: SjF (Bratislava) - I-AMPS automobily a mobilné pracovné stroje - denná prezenčná forma
  • do štúdia: SjF (Bratislava) - I-ESZ energetické stroje a zariadenia - denná prezenčná forma
  • do štúdia: SjF (Bratislava) - I-EVT environmentálna výrobná technika - denná prezenčná forma
  • do štúdia: SjF (Bratislava) - I-CHPZ chemické a potravinárske stroje a zariadenia - denná prezenčná forma
  • do štúdia: SjF (Bratislava) - I-MESK meranie a skúšobníctvo - denná prezenčná forma
  • do štúdia: SjF (Bratislava) - I-STAM strojárske technológie a materiály - denná prezenčná forma
  • do štúdia: SjF (Bratislava) - I-VSMK výrobné systémy a manažérstvo kvality - denná prezenčná forma
   (od 12. 11. 2016 do 31. 5. 2017)
  • do štúdia: SjF (Bratislava) - B-AISP automatizácia a informatizácia strojov a procesov - denná prezenčná forma
  • do štúdia: SjF (Bratislava) - B-AMAM aplikovaná mechanika a mechatronika - denná prezenčná forma
  • do štúdia: SjF (Bratislava) - B-AMAMxA aplikovaná mechanika a mechatronika (v anglickom jazyku) - denná prezenčná forma
  • do štúdia: SjF (Bratislava) - B-AMPS automobily a mobilné pracovné stroje - denná prezenčná forma
  • do štúdia: SjF (Bratislava) - B-AMPSxA automobily a mobilné pracovné stroje (v anglickom jazyku) - denná prezenčná forma
  • do štúdia: SjF (Bratislava) - B-ESZ energetické stroje a zariadenia - denná prezenčná forma
  • do štúdia: SjF (Bratislava) - B-EVT environmentálna výrobná technika - denná prezenčná forma
  • do štúdia: SjF (Bratislava) - B-MMKS meranie a manažérstvo kvality v strojárstve - denná prezenčná forma
  • do štúdia: SjF (Bratislava) - B-STAM strojárske technológie a materiály - denná prezenčná forma
  • do štúdia: SjF (Bratislava) - B-TOZP technika ochrany životného prostredia - denná prezenčná forma
   (od 12. 11. 2016 do 31. 5. 2017 00:00)
  • do všetkých ostatných typov prijímacích skúšok na fakulte SjF (Bratislava):
   (od 12. 11. 2016 do 15. 8. 2017)

  • do štúdia: FCHPT (Bratislava) - B-AIMCHP automatizácia, informatizácia a manažment v chémii a potravinárstve - denná prezenčná forma - 2. etapa
  • do štúdia: FCHPT (Bratislava) - B-AIMCHPxA automatizácia, informatizácia a manažment v chémii a potravinárstve (v anglickom jazyku) - denná prezenčná forma - 2. etapa
  • do štúdia: FCHPT (Bratislava) - B-BIOT biotechnológia - denná prezenčná forma - 2. etapa
  • do štúdia: FCHPT (Bratislava) - B-BIOTxA biotechnológia (v anglickom jazyku) - denná prezenčná forma - 2. etapa
  • do štúdia: FCHPT (Bratislava) - B-CHEMAT chémia, medicínska chémia a chemické materiály - denná prezenčná forma - 2. etapa
  • do štúdia: FCHPT (Bratislava) - B-CHI chemické inžinierstvo - denná prezenčná forma - 2. etapa
  • do štúdia: FCHPT (Bratislava) - B-POVYKO potraviny, výživa, kozmetika - denná prezenčná forma - 2. etapa
   (od 1. 12. 2016 do 10. 8. 2017)
  • do štúdia: FCHPT (Bratislava) - I-AICHP automatizácia a informatizácia v chémii a potravinárstve - denná prezenčná forma
  • do štúdia: FCHPT (Bratislava) - I-AICHPxA automatizácia a informatizácia v chémii a potravinárstve (v anglickom jazyku) - denná prezenčná forma
  • do štúdia: FCHPT (Bratislava) - I-BBT biochémia a biomedicínske technológie - denná prezenčná forma
  • do štúdia: FCHPT (Bratislava) - I-BBTxA biochémia a biomedicínske technológie (v anglickom jazyku) - denná prezenčná forma
  • do štúdia: FCHPT (Bratislava) - I-BIOTE biotechnológia - denná prezenčná forma
  • do štúdia: FCHPT (Bratislava) - I-BIOTExA biotechnológia (v anglickom jazyku) - denná prezenčná forma
  • do štúdia: FCHPT (Bratislava) - I-CHEI chemické inžinierstvo - denná prezenčná forma
  • do štúdia: FCHPT (Bratislava) - I-CHEIxA chemické inžinierstvo (v anglickom jazyku) - denná prezenčná forma
  • do štúdia: FCHPT (Bratislava) - I-CHTI chemické technológie - denná prezenčná forma
  • do štúdia: FCHPT (Bratislava) - I-CHTIxA chemické technológie (v anglickom jazyku) - denná prezenčná forma
  • do štúdia: FCHPT (Bratislava) - I-OMOD ochrana materiálov a objektov dedičstva - denná prezenčná forma
  • do štúdia: FCHPT (Bratislava) - I-POHYKO potraviny, hygiena, kozmetika - denná prezenčná forma
  • do štúdia: FCHPT (Bratislava) - I-PSP prírodné a syntetické polyméry - I-PSP-DRCEPA drevo, celulóza a papier - denná prezenčná forma
  • do štúdia: FCHPT (Bratislava) - I-PSP prírodné a syntetické polyméry - I-PSP-PKG plasty, kaučuk a guma - denná prezenčná forma
  • do štúdia: FCHPT (Bratislava) - I-PSP prírodné a syntetické polyméry - I-PSP-POFO polygrafia a fotografia - denná prezenčná forma
  • do štúdia: FCHPT (Bratislava) - I-PSP prírodné a syntetické polyméry - I-PSP-VLATE vlákna a textil - denná prezenčná forma
  • do štúdia: FCHPT (Bratislava) - I-PSPxA prírodné a syntetické polyméry (v anglickom jazyku) - I-PSPxA-PKG plasty, kaučuk a guma - denná prezenčná forma
  • do štúdia: FCHPT (Bratislava) - I-RTP riadenie technologických procesov v chémii a potravinárstve - denná prezenčná forma
  • do štúdia: FCHPT (Bratislava) - I-RTPxA riadenie technologických procesov v chémii a potravinárstve (v anglickom jazyku) - denná prezenčná forma
  • do štúdia: FCHPT (Bratislava) - I-TCHEM technická chémia - I-TCHEM-ANACH analytická chémia - denná prezenčná forma
  • do štúdia: FCHPT (Bratislava) - I-TCHEM technická chémia - I-TCHEM-ANOCH anorganická chémia - denná prezenčná forma
  • do štúdia: FCHPT (Bratislava) - I-TCHEM technická chémia - I-TCHEM-FCH fyzikálna chémia - denná prezenčná forma
  • do štúdia: FCHPT (Bratislava) - I-TCHEM technická chémia - I-TCHEM-OCH organická chémia - denná prezenčná forma
  • do štúdia: FCHPT (Bratislava) - I-TCHEMxA technická chémia (v anglickom jazyku) - I-TCHEMxA-ANACH analytická chémia - denná prezenčná forma
  • do štúdia: FCHPT (Bratislava) - I-TCHEMxA technická chémia (v anglickom jazyku) - I-TCHEMxA-FCH fyzikálna chémia - denná prezenčná forma
  • do štúdia: FCHPT (Bratislava) - I-TOZP technológie ochrany životného prostredia - denná prezenčná forma
  • do štúdia: FCHPT (Bratislava) - I-TOZPxA technológie ochrany životného prostredia (v anglickom jazyku) - denná prezenčná forma
  • do štúdia: FCHPT (Bratislava) - I-VHKP výživa a hodnotenie kvality potravín - denná prezenčná forma
   (od 1. 12. 2016 do 31. 5. 2017)
  • do štúdia: FCHPT (Bratislava) - B-AIMCHP automatizácia, informatizácia a manažment v chémii a potravinárstve - denná prezenčná forma
  • do štúdia: FCHPT (Bratislava) - B-AIMCHPxA automatizácia, informatizácia a manažment v chémii a potravinárstve (v anglickom jazyku) - denná prezenčná forma
  • do štúdia: FCHPT (Bratislava) - B-BIOT biotechnológia - denná prezenčná forma
  • do štúdia: FCHPT (Bratislava) - B-BIOTxA biotechnológia (v anglickom jazyku) - denná prezenčná forma
  • do štúdia: FCHPT (Bratislava) - B-CHEMAT chémia, medicínska chémia a chemické materiály - denná prezenčná forma
  • do štúdia: FCHPT (Bratislava) - B-CHI chemické inžinierstvo - denná prezenčná forma
  • do štúdia: FCHPT (Bratislava) - B-POVYKO potraviny, výživa, kozmetika - denná prezenčná forma
   (od 1. 12. 2016 do 30. 4. 2017)
  • do štúdia: ÚM (Bratislava) - B-IPPP investičné plánovanie v priemyselnom podniku - denná prezenčná forma
  • do štúdia: ÚM (Bratislava) - B-IPPPxA investičné plánovanie v priemyselnom podniku (v anglickom jazyku) - denná prezenčná forma
  • do štúdia: ÚM (Bratislava) - B-PP priestorové plánovanie - denná prezenčná forma
  • do štúdia: ÚM (Bratislava) - B-PPxA priestorové plánovanie (v anglickom jazyku) - denná prezenčná forma
  • do štúdia: ÚM (Bratislava) - I-PP priestorové plánovanie - denná prezenčná forma
  • do štúdia: ÚM (Bratislava) - I-PPxA priestorové plánovanie (v anglickom jazyku) - denná prezenčná forma
   (od 1. 1. 2017 do 25. 6. 2017 00:00)
  • do všetkých ostatných typov prijímacích skúšok na fakulte ÚM (Bratislava):
   (od 1. 1. 2017 do 31. 8. 2017 00:00)

  • do štúdia: MTF (Trnava) - I-AIPP automatizácia a informatizácia procesov v priemysle - denná kombinovaná forma
  • do štúdia: MTF (Trnava) - I-AIPP automatizácia a informatizácia procesov v priemysle - denná prezenčná forma
  • do štúdia: MTF (Trnava) - I-IBE integrovaná bezpečnosť - denná kombinovaná forma
  • do štúdia: MTF (Trnava) - I-IBE integrovaná bezpečnosť - denná prezenčná forma
  • do štúdia: MTF (Trnava) - I-MI materiálové inžinierstvo - denná kombinovaná forma
  • do štúdia: MTF (Trnava) - I-MI materiálové inžinierstvo - denná prezenčná forma
  • do štúdia: MTF (Trnava) - I-OAT obrábanie a tvárnenie - denná kombinovaná forma
  • do štúdia: MTF (Trnava) - I-OAT obrábanie a tvárnenie - denná prezenčná forma
  • do štúdia: MTF (Trnava) - I-PMA priemyselné manažérstvo - denná kombinovaná forma
  • do štúdia: MTF (Trnava) - I-PMA priemyselné manažérstvo - denná prezenčná forma
  • do štúdia: MTF (Trnava) - I-PPN počítačová podpora návrhu a výroby - denná kombinovaná forma
  • do štúdia: MTF (Trnava) - I-PPN počítačová podpora návrhu a výroby - denná prezenčná forma
  • do štúdia: MTF (Trnava) - I-PPP personálna práca v priemyselnom podniku - denná kombinovaná forma
  • do štúdia: MTF (Trnava) - I-PPP personálna práca v priemyselnom podniku - denná prezenčná forma
  • do štúdia: MTF (Trnava) - I-VTVM výrobné technológie a výrobný manažment - denná kombinovaná forma
  • do štúdia: MTF (Trnava) - I-VTVM výrobné technológie a výrobný manažment - denná prezenčná forma
  • do štúdia: MTF (Trnava) - I-VZS výrobné zariadenia a systémy - denná kombinovaná forma
  • do štúdia: MTF (Trnava) - I-VZS výrobné zariadenia a systémy - denná prezenčná forma
  • do štúdia: MTF (Trnava) - I-ZASM zváranie a spájanie materiálov - denná kombinovaná forma
  • do štúdia: MTF (Trnava) - I-ZASM zváranie a spájanie materiálov - denná prezenčná forma
   (od 14. 6. 2017 07:00 do 11. 6. 2017)
  • do štúdia: MTF (Dubnica nad Váhom) - B-AIA aplikovaná informatika a automatizácia v priemysle - denná kombinovaná forma
  • do štúdia: MTF (Dubnica nad Váhom) - B-AIA aplikovaná informatika a automatizácia v priemysle - denná prezenčná forma
  • do štúdia: MTF (Dubnica nad Váhom) - B-IBE integrovaná bezpečnosť - denná kombinovaná forma
  • do štúdia: MTF (Dubnica nad Váhom) - B-IBE integrovaná bezpečnosť - denná prezenčná forma
  • do štúdia: MTF (Dubnica nad Váhom) - B-KPR kvalita produkcie - denná kombinovaná forma
  • do štúdia: MTF (Dubnica nad Váhom) - B-KPR kvalita produkcie - denná prezenčná forma
  • do štúdia: MTF (Dubnica nad Váhom) - B-MI materiálové inžinierstvo - denná kombinovaná forma
  • do štúdia: MTF (Dubnica nad Váhom) - B-MI materiálové inžinierstvo - denná prezenčná forma
  • do štúdia: MTF (Dubnica nad Váhom) - B-MTTZ mechatronika v technologických zariadeniach - denná kombinovaná forma
  • do štúdia: MTF (Dubnica nad Váhom) - B-MTTZ mechatronika v technologických zariadeniach - denná prezenčná forma
  • do štúdia: MTF (Dubnica nad Váhom) - B-PMA priemyselné manažérstvo - denná kombinovaná forma
  • do štúdia: MTF (Dubnica nad Váhom) - B-PMA priemyselné manažérstvo - denná prezenčná forma
  • do štúdia: MTF (Dubnica nad Váhom) - B-PPP personálna práca v priemyselnom podniku - denná kombinovaná forma
  • do štúdia: MTF (Dubnica nad Váhom) - B-PPP personálna práca v priemyselnom podniku - denná prezenčná forma
  • do štúdia: MTF (Dubnica nad Váhom) - B-PPT počítačová podpora výrobných technológií - denná kombinovaná forma
  • do štúdia: MTF (Dubnica nad Váhom) - B-PPT počítačová podpora výrobných technológií - denná prezenčná forma
  • do štúdia: MTF (Dubnica nad Váhom) - B-VTE výrobné technológie - denná kombinovaná forma
  • do štúdia: MTF (Dubnica nad Váhom) - B-VTE výrobné technológie - denná prezenčná forma
  • do štúdia: MTF (Dubnica nad Váhom) - B-VTVM výrobné technológie a výrobný manažment - denná kombinovaná forma
  • do štúdia: MTF (Dubnica nad Váhom) - B-VTVM výrobné technológie a výrobný manažment - denná prezenčná forma
  • do štúdia: MTF (Dubnica nad Váhom) - B-VZS výrobné zariadenia a systémy - denná kombinovaná forma
  • do štúdia: MTF (Dubnica nad Váhom) - B-VZS výrobné zariadenia a systémy - denná prezenčná forma
  • do štúdia: MTF (Trnava) - B-AIA aplikovaná informatika a automatizácia v priemysle - denná kombinovaná forma
  • do štúdia: MTF (Trnava) - B-AIA aplikovaná informatika a automatizácia v priemysle - denná prezenčná forma
  • do štúdia: MTF (Trnava) - B-IBE integrovaná bezpečnosť - denná kombinovaná forma
  • do štúdia: MTF (Trnava) - B-IBE integrovaná bezpečnosť - denná prezenčná forma
  • do štúdia: MTF (Trnava) - B-KPR kvalita produkcie - denná kombinovaná forma
  • do štúdia: MTF (Trnava) - B-KPR kvalita produkcie - denná prezenčná forma
  • do štúdia: MTF (Trnava) - B-MI materiálové inžinierstvo - denná kombinovaná forma
  • do štúdia: MTF (Trnava) - B-MI materiálové inžinierstvo - denná prezenčná forma
  • do štúdia: MTF (Trnava) - B-MTTZ mechatronika v technologických zariadeniach - denná kombinovaná forma
  • do štúdia: MTF (Trnava) - B-MTTZ mechatronika v technologických zariadeniach - denná prezenčná forma
  • do štúdia: MTF (Trnava) - B-PMA priemyselné manažérstvo - denná kombinovaná forma
  • do štúdia: MTF (Trnava) - B-PMA priemyselné manažérstvo - denná prezenčná forma
  • do štúdia: MTF (Trnava) - B-PPP personálna práca v priemyselnom podniku - denná kombinovaná forma
  • do štúdia: MTF (Trnava) - B-PPP personálna práca v priemyselnom podniku - denná prezenčná forma
  • do štúdia: MTF (Trnava) - B-PPT počítačová podpora výrobných technológií - denná kombinovaná forma
  • do štúdia: MTF (Trnava) - B-PPT počítačová podpora výrobných technológií - denná prezenčná forma
  • do štúdia: MTF (Trnava) - B-VTE výrobné technológie - denná kombinovaná forma
  • do štúdia: MTF (Trnava) - B-VTE výrobné technológie - denná prezenčná forma
  • do štúdia: MTF (Trnava) - B-VTVM výrobné technológie a výrobný manažment - denná kombinovaná forma
  • do štúdia: MTF (Trnava) - B-VTVM výrobné technológie a výrobný manažment - denná prezenčná forma
  • do štúdia: MTF (Trnava) - B-VZS výrobné zariadenia a systémy - denná kombinovaná forma
  • do štúdia: MTF (Trnava) - B-VZS výrobné zariadenia a systémy - denná prezenčná forma
   (od 14. 6. 2017 07:00 do 31. 3. 2017)
  • do všetkých ostatných typov prijímacích skúšok na fakulte MTF (Dubnica nad Váhom), MTF (Trnava):
   (od 14. 6. 2017 07:00 do 31. 7. 2017)

  • na prehliadanie bude evidencia e-prihlášok prístupná až do:
   na fakulte ÚM (Bratislava) 31. 8. 2017 00:00
   na fakulte MTF (Dubnica nad Váhom), MTF (Trnava) 15. 9. 2017
   na fakulte FEI (Bratislava), FCHPT (Bratislava) 30. 9. 2017
   na fakulte FIIT (Bratislava) 15. 10. 2017
   na fakulte FA (Bratislava) 31. 10. 2017 00:00
   na fakulte SvF (Bratislava) 31. 10. 2017
   na fakulte SjF (Bratislava) 30. 11. 2017


 • akademický rok 2017/2018 - pre doktorandský typ štúdia

  • do štúdia: D-PP priestorové plánovanie - denná prezenčná forma
  • do štúdia: D-PPxA priestorové plánovanie (v anglickom jazyku) - denná prezenčná forma
   (od 10. 1. 2017 do 25. 6. 2017 00:00)
  • do všetkých ostatných typov prijímacích skúšok :
   (od 10. 1. 2017 do 31. 8. 2017 00:00)

  • na prehliadanie bude evidencia e-prihlášok prístupná až do:
   na fakulte ÚM (Bratislava) 31. 8. 2017 00:00
   na fakulte FA (Bratislava) 31. 8. 2017
   na fakulte FEI (Bratislava) 30. 9. 2017
   na fakulte FIIT (Bratislava), MTF (Trnava), SvF (Bratislava) 31. 10. 2017
   na fakulte SjF (Bratislava) 30. 11. 2017