25. 11. 2017  6:47 Katarína
Akademický informačný systém

Strojnícka fakulta - orgány pracoviska


Aplikácia zobrazuje zoznam orgánov zvoleného pracoviska. Zoznam členov orgánu získate kliknutím na šípku v stĺpci Zoznam členov.

Druh orgánu: samosprávny

OrgánZoznam členov
Akademický senát
Vedecká rada

Druh orgánu: ďalší

OrgánZoznam členov
Kolégium dekana
Vedenie fakulty

Druh orgánu: komisia

OrgánZoznam členov
Rozvrhová komisia dekana