25. 9. 2017  15:25 Vladislav
Akademický informačný systém

Slovenská technická univerzita v Bratislave - orgány pracoviska


Aplikácia zobrazuje zoznam orgánov zvoleného pracoviska. Zoznam členov orgánu získate kliknutím na šípku v stĺpci Zoznam členov.

Druh orgánu: samosprávny

OrgánZoznam členov
Akademický senát
Vedecká rada

Druh orgánu: ďalší

OrgánZoznam členov
Kolégium rektora
Vedenie univerzity

Tip Hľadáte ďalšie orgány?