Aug 19, 2017   8:50 p.m. Lýdia
Academic information system

Key information - details


Use this application to view the key information displayed on the main pages of AIS.

MTF TRNAVA - Prijímanie uchádzačov na bakalárske štúdium v I. KOLE - výsledok

Výsledok zasadnutia prijímacej komisie na Bc. stupeň štúdia – I. kolo prijímania.


http://www.mtf.stuba.sk/sk/uchadzacov/prijimacie-konanie-na-bakalarsky-stupen-studia/vysledok-zasadnutia-prijimacej-komisie-na-bc.-stupen-studia-i.-kolo-prijimania.html?page_id=12630

Information is available since 12. 06. 2017 till 25. 06. 2017.