May 25, 2017   12:43 p.m. Urban
Academic information system

Key information - details


Use this application to view the key information displayed on the main pages of AIS.

Rozhovory s vedou: Stav životného prostredia v regiónoch SR

Vážení a milí priatelia,

predseda Alumni klub STU prof.Ing. Dušan Petráš, PhD. si dovoľuje pozvať alumnistov a všetkých záujemcov na

utorkové 72. Rozhovory s vedou

Hosť:

doc.RNDr. Zita Izakovičová, PhD.

riaditeľka Ústavu krajinnej ekológie SAV

Besedovať budeme na tému:

Stav životného prostredia v regiónoch SR

Klubové stretnutie sa uskutoční v utorok 6. júna 2017 o 14,00 hod. vo veľkej zasadačke rektora STU, 3.posch., Vazovova 5.

Tešíme sa na Vás pri našej príjemnej klubovej atmosfére

Information is available since 25. 05. 2017 till 06. 06. 2017.