Oct 18, 2017   2:43 p.m. Lukáš
Academic information system

Key information - details


Use this application to view the key information displayed on the main pages of AIS.

Rozhovory s vedou: Keramika – neznámy svet materiálov

Vážení a milí priatelia,

predseda Alumni klub STU prof.Ing. Dušan Petráš, PhD. si dovoľuje pozvať alumnistov a všetkých záujemcov na

utorkové 74. Rozhovory s vedou

Hosť:

prof.Ing. Dušan Galusek, Dr.Sc.

vedúci Vitrum Laugaricio - Centrum kompetencie skla,

spoločné pracovisko ÚACh SAV, TnUAD a RONA, a.s.

Besedovať budeme na tému:

Keramika – neznámy svet materiálov

Klubové stretnutie sa uskutoční v utorok 3. októbra 2017 o 14,00 hod. vo veľkej zasadačke rektora STU, 3.posch., Vazovova 5.

Opäť sa na Vás tešíme pri našej príjemnej klubovej atmosfére

Information is available since 13. 09. 2017 till 03. 10. 2017.