Feb 21, 2018   6:11 a.m. Eleonóra
Academic information system

Key information - details


Use this application to view the key information displayed on the main pages of AIS.

Rozhovory s vedou: Polymérne biomateriály pre zdravie

Vážení a milí priatelia,

predseda Alumni klub STU prof.Ing. Dušan Petráš, PhD. si dovoľuje pozvať alumnistov a všetkých záujemcov na

utorkové 77. Rozhovory s vedou

Hosť:

Ing. Igor Lacík, DrSc.

riaditeľ

Ústav polymérov SAV

Besedovať budeme na tému:

Polymérne biomateriály pre zdravie

(aj na liečbu cukrovky)

Klubové stretnutie sa uskutoční v utorok 6. februára 2018 o 14,00 hod. vo veľkej zasadačke rektora STU, 3.posch., Vazovova 5.

Tešíme sa na Vás opäť v novom roku pri našej príjemnej klubovej atmosfére

Information is available since 17. 01. 2018 till 06. 02. 2018.