Key information - detailsHelp


Use this application to view the key information displayed on the main pages of AIS.

Rozhovory s vedou: Padajúce hviezdy - meteority

Vážení a milí priatelia,

predseda Alumni klub STU prof.Ing. Dušan Petráš, PhD. si dovoľuje pozvať alumnistov a všetkých záujemcov na

utorkové 76. Rozhovory s vedou

Hosť:

doc.RNDr. Juraj Tóth, PhD.

Fakulta matematiky, fyziky a informatiky UK

Besedovať budeme na tému:

Padajúce hviezdy - meteority

Koreferát:

prof.RNDr. Július Krempaský, DrSc.

Sú medzi nami mimozemšťania?

Klubové stretnutie sa uskutoční v utorok 5. decembra 2017 o 14,00 hod. vo veľkej zasadačke rektora STU, 3.posch., Vazovova 5.

Tešíme sa na Vás pri našej príjemnej klubovej atmosfére

Information is available since 21. 11. 2017 till 05. 12. 2017.