Akademický informačný systém Slovenskej technickej univerzity v Bratislave sprístupňuje akademickej obci, zamestnancom univerzity aj širokej verejnosti množstvo informácií. Systém je na univerzite aplikovaný dlhodobou usilovnou prácou mnohých osôb. Budeme preto radi, keď sa so všetkými problémami alebo námetmi budete obracať na pracovníkov prevádzky informačného systému, aby sme Vám mohli pomôcť alebo doplniť tento informačný systém o adekvátne funkcie. Najlepšie nás môžete kontaktovať elektronickou poštou na našej kontaktnej adrese.

 
 
Informácie o STU

  •   Ľudia na STU   •   Overenie platnosti identifikačných kariet   •   Pracoviská   •   Tematické vyhľadávanie   •   Používané ID karty   •   Verejný dokumentový server   •   Absolventi
 
Študijné informácie

  •   Harmonogram akademického roka   •   Študijné plány   •   Katalóg predmetov   •   Elektronické študijné materiály   •   Zahraničné dohody   •   Záverečné práce na STU   •   Rozvrhy
 
Vedecko-výskumné informácie

  •   Knižnica   •   Projekty   •   Publikácie
 
O informačnom systéme

  •   Dokumentácia AIS   •   Často kladené otázky   •   Štatistiky využitia AIS   •   Uvažujete o zavedení študijného informačného systému na Vašej univerzite?