4. 8. 2020  18:57 Dominik, Dominika, pamätný deň - Deň Matice slovenskej
Akademický informačný systém
Akademický informačný systém Slovenskej technickej univerzity v Bratislave sprístupňuje akademickej obci, zamestnancom univerzity aj širokej verejnosti množstvo informácií. Systém je na univerzite aplikovaný dlhodobou usilovnou prácou mnohých osôb. Budeme preto radi, keď sa so všetkými problémami alebo námetmi budete obracať na pracovníkov prevádzky informačného systému, aby sme Vám mohli pomôcť alebo doplniť tento informačný systém o adekvátne funkcie. Najlepšie nás môžete kontaktovať elektronickou poštou na našej kontaktnej adrese.

  Osobná administratíva

  •   Prihlásenie do osobnej administratívy AIS   •   Návod na prvé prihlásenie do AIS   •   Systémoví integrátori
 
  
Prijímacie konanie

  •   Elektronická prihláška na štúdium na STU   •   Výsledky prijímacích skúšok   •   Návratka k prihláške na štúdium na STU   •   Ubytovanie
 
  
Informácie o STU

  •   Ľudia na STU   •   Overenie platnosti identifikačných kariet   •   Pracoviská   •   Tematické vyhľadávanie   •   Používané ID karty   •   Verejný dokumentový server   •   Absolventi
 
  
Študijné informácie

  •   Harmonogram akademického roka   •   Študijné plány   •   Katalóg predmetov   •   Elektronické študijné materiály   •   Zahraničné dohody   •   Záverečné práce na STU   •   Rozvrhy
 
  Vedecko-výskumné informácie

  •   Knižnica   •   Projekty   •   Publikácie
 
  O informačnom systéme

  •   Dokumentácia AIS   •   Často kladené otázky   •   Štatistiky využitia AIS   •   Uvažujete o zavedení študijného informačného systému na Vašej univerzite?