Oct 16, 2019   6:45 p.m. Vladimíra
Academic information system

Frequently asked questions


The application displays the frequently asked questions. (FAQ = Frequently Asked Questions).

POMOC !!!
     Ahoj Aleš Kutín, mám problém ...
 
Problémy so štúdiom
     Mám nesúlad v zapísaných predmetoch
     Chýbajú mi známky v niektorých predmetoch
 
Problémy s prihlásením
     Po zadaní hesla z informačnej kartičky mi systém hlási, že bolo zadané nesprávne heslo. Čo mám robiť?
     

Skontrolujte, či ste nezamenili číslicu "1" (jeden) s písmenom malé "l" (el), alebo číslicu "0" (nula) s písmenom veľké "O". V prípade ďalších neúspechov sa obráťte na Vášho fakultného integrátora, ktorý Vám môže vygenerovať nové heslo.

     Stratil som heslo do informačného systému AIS, ako môžem získať nové heslo ?