Oct 29, 2020   0:05 a.m. Klára, pamätný deň - Deň narodenia Ľudovíta Štúra
Academic information system

Frequently asked questions


The application displays the frequently asked questions. (FAQ = Frequently Asked Questions).

POMOC !!!
     
 
Problémy so štúdiom
     
     
 
Problémy s prihlásením
     Po zadaní hesla z informačnej kartičky mi systém hlási, že bolo zadané nesprávne heslo. Čo mám robiť?
     
     

V systéme je uložené len prvé heslo pre každého používateľa, ktoré dostanete na informačnej kartičke pri pridelení prístupového práva do AIS. Ak si toto heslo zmeníte, nikde nie je možné zistiť aké bolo a aké je Vaše zmenené heslo. Preto pri strate hesla je potrebné vygenerovať Vám nové heslo, čo Vám zabezpečí fakultný systémový intergrátor. Najlepšia je Vaša osobná návšteva, aby Vám heslo nemuselo byť posielané napr. emailom, čo môže byť veľmi nebezpečné.