Oct 29, 2020   0:51 a.m. Klára, pamätný deň - Deň narodenia Ľudovíta Štúra
Academic information system

Frequently asked questions


The application displays the frequently asked questions. (FAQ = Frequently Asked Questions).

POMOC !!!
     
Ahoj Aleš Kutín, mám problém ...
 
Problémy so štúdiom
     
     Chýbajú mi známky v niektorých predmetoch
     

V prvom rade sa obráťte na Vášho vyučujúceho na danom predmete, prečo nemáte zapísanú získanú známku. Ak sa jedná o známky z akademických rokov 2005/2006 a dávnejšie, pomôcť Vám môže študijné oddelenie Vašej fakulty.

 
Problémy s prihlásením