Oct 29, 2020   0:50 a.m. Klára, pamätný deň - Deň narodenia Ľudovíta Štúra
Academic information system

Frequently asked questions


The application displays the frequently asked questions. (FAQ = Frequently Asked Questions).

POMOC !!!
     
     

E-maily tohoto typu píšu študenti veľmi často a veľmi familiárnym tónom priamo členovi vývojovému týmu společnosti IS4U, s.r.o.

Nuž teda vážení študenti vedzte že: pán Aleš Kutín je správca databázy tohoto aplikačného systému na MZLU v Brne, kde bol tento systém vyvinutý, a odkiaľ bol aj našou univerzitou zakúpený.

Ak je uvedený ako osoba, ktorá naposledy modifikovala nejaký Vám patriaci údaj je to preto, že on, a okrem neho množstvo ďalších jeho kolegov z Brna nám (teda STU) pomáhali tento systém rozbehnúť a sprevádzkovať.

Určite to nie je osoba, ktorá má vo svojej pracovnej náplni riešiť problémy Vášho štúdia.

Sú to výhradne osoby uvedené na hlavnej stránke Akademického Informačného systému Univerzity (ďalej len AIS) na stránke http://IS.STUBA.SK v sekcii:

Portál verejných informácií • Kedy majú otvorené na študijnom oddelení? •, kde nájdete kompletné informácie a kontakty na pracovníkov Vášho študijného oddelenia, ktorí jediní sú kompetentní riešiť problémy Vášho štúdia.

Pokiaľ máte problémy s prihlásením do AIS, s jeho aplikáciami, ktoré nesúvisia priamo s Vašim štúdiom, chcete nahlásiť chyby AIS, máte námety na jeho vylepšenie, obracajte sa zásadne na Vášho fakultného integrátora v sekcii:

O informačnom systéme • Kontaktná adresa •, prípadne na univerzitných integrátorov, na ktorých kontakt tu nájdete tiež.

S pozdravom Ing. TAR

 
Problémy so štúdiom
     
     
 
Problémy s prihlásením
     
     
Stratil som heslo do informačného systému AIS, ako môžem získať nové heslo ?