Jan 18, 2020   1:14 p.m. Bohdana
Academic information system

Document in folder News


Document tree   Display documents   Display subfolders   


Use this application to read documents.

Name:Prihlášky na štátne skúšky
Entered by:Róbert Tichý
Document date:20. 08. 2018 10:19
  
Comments:Študentky, študenti,
na 13. septembra je plánovaný riadny termín konania štátnej skúšky z
TNKPS. Máte možnosť tak vykonať túto skúšku ešte pred začiatkom
semestra za predpokladu, že máte splnené všetky prerekvizity, t.j. aj
Stav 5 a NK 2


Kapacita termínu je 20 študentov. Poradovník v prípade záujmu bude
vytvorený na základe dátumu prihlásenia sa na skúšku. Prihlásiť sa dá
dvomi spôsobmi :
1. pošlete mi priamo mail záväznej prihlášky,
2. cez AIS, kde ale si musíte formálne do letného semestra AR
2017/2018 pridať (zapísať) predmet :
51704_5B ŠS-Teória a navrhovanie konštrukcií pozemných stavieb
(je to predmet, ktorý slúži len na prihlásenie sa na skúšku a po
vykonaní skúšky vám bude odobraný).
Prihlásiť sa bude možné do 26. augusta 2018, absenčné témy budú
generované náhodným výberom a budú vám zaslané mailom.
Harmonogram štátnic je zverejnený na stránke :
https://www.fa.stuba.sk/buxus/docs/SO_2018_2019/02_Statne_skusky_2018_2019_harmonogram.pdf
Náležitostí štátnice TNKPS je na stránke ústavu :
https://www.fa.stuba.sk/sk/ustavy/ustav-konstrukcii-v-architekture-a-inzinierskych-stavieb/1.-ss-tnkps.html?page_id=1974

S pozdravom a želaním príjemného zvyšku prázdnin

J. Ilkovič
Key words:štátne skúšky
  
Attachment:This document contains no attachment.