Oct 29, 2020   0:25 a.m. Klára, pamätný deň - Deň narodenia Ľudovíta Štúra
Academic information system

Folder Legislatíva


Document tree   
Display documents


The Public document server is used to store documents accessible to all AIS users, including those not registered. To administer this server common Document server tools in Personal administration are used.  This page shows the documents and subfolders present in a folder Legislatíva.

The following table shows documents (0 - 0 of 0).

Name
Comments
Entered byDocument dateModificationsDisplay
Attachment
No suitable data found.

The following folder shows a list of subfolders (1 - 4 of 4).

NameEnter folder
Doktorandské štúdium
Záverečné práce na STU
Rozhodnutie študenta o bezplatnom súbežnom štúdiu
Čestné vyhlásenie študenta o štúdiu