Oct 29, 2020   0:16 a.m. Klára, pamätný deň - Deň narodenia Ľudovíta Štúra
Academic information system

Folder Doktorandské štúdium


   
Display documents


The Public document server is used to store documents accessible to all AIS users, including those not registered. To administer this server common Document server tools in Personal administration are used.  This page shows the documents and subfolders present in a folder Doktorandské štúdium.

Use the following option to change the order of the documents in the folder.

 

The following table shows documents (1 - 4 of 4).

Name
Comments
Entered by
Document date
Modifications
Display
Attachment
Smernica rektora č. 2/2014-SR Odborová komisia doktorandských študijných programov na STU v znení dodatku č. 1
(účinná od 17. 10. 2019)
M. Michelková11/12/2019
11/12/2019
Vyhláška MŠVVaŠ SR č. 244/2019 Z. z. o sústave študijných odborov SR
(účinná od 1. 9. 2019)
11/12/2019
11/12/2019
Prehlad OK a predsedov OK_od 17.10.2019
11/12/2019
11/12/2019
Študijný poriadok STU - účinný od 1.9.2013
07/25/2013
07/25/2013


Use the following option to download all attachments of all documents. Click the All documents button to create a ZIP archive containing all the documents. This ZIP archive will be accompanied by a info file with information about the documents.

   

The following folder shows a list of subfolders (0 - 0 of 0).

Name
Enter folder
No suitable data found.