Jun 6, 2020   0:55 a.m. Norbert
Academic information system

Folder Študent


   
Display documents


The Public document server is used to store documents accessible to all AIS users, including those not registered. To administer this server common Document server tools in Personal administration are used.  This page shows the documents and subfolders present in a folder Študent.

Use the following option to change the order of the documents in the folder.

 

The following table shows documents (1 - 10 of 11).

1-10

Name
CommentsEntered by
Document date
ModificationsDisplayAttachment
Instructions for submission of final (bachelor, diploma, dissertation) thesis at STU_2019_2020
05/07/2020
05/14/2020
VZOR - Čestné vyhlásenie o publikovaní práceTento dokument tu slúži len ako v...A. Bujdáková09/27/2011
05/14/2020
VZOR - Licenčná zmluva autora práce
Tento dokument tu slúži len ako v...
03/15/2010
05/14/2020
VZOR - Titulný list ZP
Tento dokument tu slúži len ako v...
A. Bujdáková
03/15/2010
05/14/2020
VZOR - Obal ZP
Tento dokument tu slúži len ako v...
03/15/2010
05/14/2020
VZOR - Žiadosť študenta o predĺženie odkladnej lehoty
Tento dokument tu slúži len ako v...
A. Bujdáková09/27/2011
05/14/2020
Postup odovzdávania záverečných prác na STU - príručka_2019_2020
A. Bujdáková
05/06/2020
05/06/2020
ZP_programy_odbory_0109201902/14/202002/14/2020
VZOR - I. a II. strana Autoreferátu dizertačnej práce - SJ
03/07/2017
03/07/2017
SAMPLE - 1st and 2nd page of Dissertation Thesis Abstract
03/03/2017
03/07/2017


Use the following option to download all attachments of all documents. Click the All documents button to create a ZIP archive containing all the documents. This ZIP archive will be accompanied by a info file with information about the documents.

   

The following folder shows a list of subfolders (0 - 0 of 0).

Name
Enter folder
No suitable data found.