Oct 22, 2020   11:42 a.m. Sergej
Academic information system

Electronic study materials


     
Contents of folder
     


The following list contains all sub-folders and objects included in this folder. Click on the object name to display the information about the object and all the transactions that can be done with them.

Path: Public library / MATERIÁLOVOTECHNOLOGICKÁ FAKULTA SO SÍDLOM V TRNAVE (MTF)

Limit to:
Arrange by:

Bezpečnosť a ochrana zdravia pri ...
eLearning study documents
Bojové látky
748.87 KiB, document PDF
Energetika požiarov - prezentácia
934.35 KiB, document PDF
Environmentálne inžinierstvo I
eLearning study documents
Environmentálne inžinierstvo I-ov...
eLearning study documents
Environmentálne inžinierstvo I-ov...
eLearning study documents
História toxikológie
1.6 MiB, PowerPoint presentation
NMT_01E
603.78 KiB, document PDF
PHPmyadmin_uc
198.77 KiB, image JPG
Počítačová podpora výrobných tech...
eLearning study documents
Prednáška_1
331.08 KiB, document PDF
Prednáška_10
2.17 MiB, document PDF
Prednáška_11
431.82 KiB, document PDF
Prednáška_12
658.77 KiB, document PDF
Prednáška_13
707.96 KiB, document PDF
Prednáška_2
135.17 KiB, document PDF
Prednáška_3
1.4 MiB, document PDF
Prednáška_4
818.91 KiB, document PDF
Prednáška_4 (2011/2012)
2.22 MiB, document PDF
Prednáška_5
1.39 MiB, document PDF
Prednáška_6
120.03 KiB, document PDF
Prednáška_7
759.29 KiB, document PDF
Prednáška_8
259.3 KiB, document PDF
Prednáška_8 (verzia 2011/2012)
6.17 MiB, document PDF
Prednáška_9
1.69 MiB, document PDF
Procesy a zariadenia environmentá...
eLearning study documents
Progresívne materiály a technológie
eLearning study documents
Skriptá_1
685.48 KiB, document PDF
Skriptá_10
265.27 KiB, document PDF
Skriptá_11
1.16 MiB, document PDF
Skriptá_12
687.33 KiB, document PDF
Skriptá_13
734.88 KiB, document PDF
Skriptá_2
336 KiB, document PDF
Skriptá_3
1.28 MiB, document PDF
Skriptá_4
579.49 KiB, document PDF
Skriptá_5
1.14 MiB, document PDF
Skriptá_6
827.79 KiB, document PDF
Skriptá_7
2.07 MiB, document PDF
Skriptá_8
343.46 KiB, document PDF
Skriptá_9
315.67 KiB, document PDF
Spracovanie_kalov
304 KiB, PowerPoint presentation
Študijné materiály 1
eLearning study documents
Techniky odstraňovania dymových p...
914.5 KiB, PowerPoint presentation
Techniky regenerácie a odstraňova...
317.5 KiB, PowerPoint presentation
Techniky regenerácie VOC a anorga...
886.5 KiB, PowerPoint presentation
Techniky_znizujuce_obsah_VOC_a_an...
652.5 KiB, document PDF
Technológie čistenia plynov
484 KiB, PowerPoint presentation
Technológie ochrany ovzdušia skriptá
4.57 MiB, document PDF
Tézy bakalárskych štátnych skúšok...
eLearning study documents
Tézy bakalárskych štátnych skúšok...
eLearning study documents
Toxikológia
eLearning study documents
Toxikológia anorganických prvkov ...
98 KiB, PowerPoint 2007 presentation
Toxikológia anorganických prvkov ...
160 KiB, PowerPoint presentation
Toxikológia bojových látok
1.18 MiB, PowerPoint presentation
Toxikológia hodnotenie toxických ...
476 KiB, PowerPoint presentation
Toxikológia návykových látok
122 KiB, PowerPoint presentation
Toxikológia organických látok
94.61 KiB, PowerPoint 2007 presentation
Toxikológia základné pojmy
434 KiB, PowerPoint presentation
Toxikológia-prezentácie
eLearning study documents
Vyhradené technické zariadenia
eLearning study documents
Základné poznatky o atmosfére
768.5 KiB, PowerPoint presentation
01 Hliník a jeho zliatiny
3.28 MiB, document PDF
01_Úvod do predmetu_pojmy
328.78 KiB, document PDF
04 Železo a jeho zliatiny
320.15 KiB, document PDF
04A Titán a jeho zliatiny
1.65 MiB, document PDF
04B Lúčové technológie spracovani...
760.09 KiB, document PDF
05 Syntetické nekovové materiály ...
6.2 MiB, document PDF
05 Syntetické nekovové materiály ...
5.75 MiB, document PDF
06 Biomateriály (časť 2 z 3)
5.51 MiB, document PDF
06 Biomateriály (časť 3 z 3)
4.79 MiB, document PDF
08 Železo, nikel a ich zliatiny
1.83 MiB, document PDF