20. 6. 2019  3:57 Valéria
Akademický informační systém

Elektronické studijní materiály


Strom složek     Obsah složky     Vyhledávání


Informace o opoře

Tabulka zobrazuje všechny dostupné informace o vybrané opoře.

Cesta: Veřejná knihovna / MATERIÁLOVOTECHNOLOGICKÁ FAKULTA SO SÍDLOM V TRNAVE (MTF)

Název: Tézy bakalárskych štátnych skúšok (BOZ)
Správce: doc. Ing. Richard Kuracina, Ph.D.
Založeno: 6. 3. 2013
Zveřejněno pro: všechny uživatele


Následuje seznam operací, které je možné s oporou provádět.

Prohlížet oporu