17. 6. 2019  11:21 Adolf
Akademický informační systém

Elektronické studijní materiály


Strom složek     Obsah složky     Vyhledávání


Informace o opoře

Tabulka zobrazuje všechny dostupné informace o vybrané opoře.

Cesta: Veřejná knihovna / MATERIÁLOVOTECHNOLOGICKÁ FAKULTA SO SÍDLOM V TRNAVE (MTF)

Název: Vyhradené technické zariadenia
Správce: doc. Ing. Jozef Martinka, PhD.
Založeno: 5. 2. 2015
Autoři: doc. Ing. Jozef Martinka, PhD.
Zveřejněno pro: všechny uživatele


Následuje seznam operací, které je možné s oporou provádět.

Prohlížet oporu