17. 6. 2019  3:39 Adolf
Akademický informační systém

Elektronické studijní materiály


Strom složek     Obsah složky     Vyhledávání


Informace o opoře

Tabulka zobrazuje všechny dostupné informace o vybrané opoře.

Cesta: Veřejná knihovna / MATERIÁLOVOTECHNOLOGICKÁ FAKULTA SO SÍDLOM V TRNAVE (MTF)

Název: Bezpečnosť a ochrana zdravia pri práci
Správce: Ing. Pavol Čekan, PhD.
Založeno: 20. 3. 2015
Zveřejněno pro: všechny uživatele


Následuje seznam operací, které je možné s oporou provádět.

Prohlížet oporu