17. 6. 2019  6:43 Adolf
Akademický informační systém

Elektronické studijní materiály


Strom složek     Obsah složky     Vyhledávání


Informace o opoře

Tabulka zobrazuje všechny dostupné informace o vybrané opoře.

Cesta: Veřejná knihovna / MATERIÁLOVOTECHNOLOGICKÁ FAKULTA SO SÍDLOM V TRNAVE (MTF)

Název: Procesy a zariadenia environmentálnych technológií
Správce: prof. Ing. Maroš Soldán, PhD.
Založeno: 24. 10. 2018
Zveřejněno pro: všechny uživatele


Následuje seznam operací, které je možné s oporou provádět.

Prohlížet oporu