Oct 20, 2020   2:42 p.m. Vendelín
Academic information system

Stanovení oponentů


Aplikace Stanovení oponentů umožňuje stanovit oponenty závěrečné práce. Oponenta vkládá k závěrečné práci vedoucí závěrečné práce.

U bakalářských a diplomových prací bývá zpravidla jeden oponent. Navržené oponenty následně schvaluje vedoucí pracoviště. U disertačních prací většinou oponenti tři. Návrh provádí školitel nebo předseda oborové rady a schvaluje předseda oborové rady.

Oponenta je možné přiřadit ze všech osob evidovaných v AIS, případně je možné přidat oponenta jako externího pracovníka (není uživatelem AIS, nemůže vložit posudek, vkládá jej za něho vedoucí práce).

Jméno oponenta se zadá do vyhledávacího pole a stiskne se tlačítko . Pro vyhledávání mezi externími pracovníky je třeba zatrhnout pole Hledat v externích pracovnících. Oponent se zvolí se seznamu dohledaných osob a potvrdí tlačítkem .

Není-li požadovaná osoba v seznamu, je nutné ji založit. Externistu zakládá systémový integrátor přes aplikaci Správa osob, externího pracovníka lze přidat kliknutím na odkaz Přidat oponenta, který je umístěn v nápovědném textu. Takto vloženému oponentovi není zakládán uživatelský účet v AIS. Z tohoto důvodu se tento postup nedoporučuje. Stanovení oponenta tímto způsobem je následující: z formuláře se zvolí tituly před jménem ve správném pořadí, vepíše se jméno a příjmení, zvolí se tituly za jménem, státní příslušnost, pohlaví, vepíše se e-mailová adresa. Kliknutím na  je oponent práce vložen.

Po přídání je oponent evidován jako navržený a čeká na schválení příslušným pracovníkem. Odpovědný pracovník je na nový návrh oponenta upozorněn e-mailovou zprávou. Po schválení je oponentovi zaslán e-mail o jeho jmenování. Součástí výzvy externím oponentům je jedinečný odkaz do aplikace, ve které oponent svoji nominaci přijme a následně vyplní elektronický posudek nebo odmítne. O rozhodnutí oponenta je vedoucí práce informován e-mailovou zprávou. Platnost výzvy má určitou dobu trvání (je uvedena v aplikaci). Neschválený oponent nemůže vložit posudek práce. Je-li vkládána historická závěrečná práce a s ní i oponent, nemusí se oponent schvalovat.

Seznam evidovaných oponentů je zobrazen v přehledové tabulce. Ve sloupci Stav je zobrazován stav schválení oponenta. Po kliknutí na ikonu ve sloupci Zpráva je možné oponentovi zaslat e-mailovou zprávu z poštovní schránky AIS (nemá-li oponent evidovánu e-mailovou adresu, ikona se nezobrazuje). U externích oponentů je ve sloupci Odpověď ext. zobrazován stav přijetí oponentury. Sloupec Požádáno obsahuje datum odeslání výzvy oponentovi a sloupec Odpovězeno pak datum přijetí této výzvy. Pomocí ikon ve sloupci Operace je možné oponentovi znovu odeslat výzvu k oponování práce - ikona , přeposlat výzvu k oponentuře vedoucímu práce - ikona a založit nový přístup a odeslat výzvu oponentovi - ikona (vygeneruje se nový přístup, původní je zneplatněn). Oponenta lze odebrat jeho označením a kliknutím na .